Juutalaisen eliitin vallan keskittyminen

Nykyisten yhteiskuntien sortumisesta negatiivisen globalisaatioon sekä ”pakolaistulvien” ja poliittisen sensuroinnin ikeestä syytetään stereotyyppisesti pakolaisryhmiä, vihervasemmistolaisia tai sosiaalidemokraattisia nuoria, Islamistista maailmaa ja muslimeita.

Yllä mainitut ryhmät toimivat kuitenkin vain ja ainoastaan instrumentteina (välineellinen arvo) maailmanlaajuisessa taloudellisen ja poliittisen hegemonian keskittämisessä. Tässä artikkelissa palaamme näiden globaalien mätäpaiseiden syntyjuurille, joita on kymmeniä, joskin keskitymme kolmeen pääkohtaan, kuten:

Rahoitusmaailmaan,

sotien syntyyn, ja siihen liittyen ”pakolaistulviin” sekä

valtamedian ja viihdemaailman hallintaan ja niiden vaikutukseen.

Sana ”juutalainen” esiintyy tässä artikkelissa lainausmerkeissä siitä syystä, että käytännössä juurikaan ei enää ole olemassa muinaisten heprealaisten jälkeläisiä. Nykyiset ”juutalaiset” ovat suurimmaksi osaksi 700-luvulla juutalaisuuteen kääntyneiden turkkilais-mongolidisen kasaarikansan jälkeläisiä. Aikamme aškenasijuutalaiset polveutuvat kasaareista.

 

Kansainvälinen velkarahajärjestelmä

Joku tutkija pystyisi akateemisella rehellisyydellä toteamaan ”juutalaisille” eturyhmille keskittyneen suurimman valta-aseman kansainvälisessä pankki- ja velkarahoitusjärjestelmässä, mikäli hän uskaltaisi tämän asiantilan paljasta. Kuitenkin hänen tutkijan uransa olisi tällöin rajusti vaakalaudalla.

Yksityiset pankit, kaupallisina firmoina luovat rahan, tai nykyisin virtuaalirahan (pelkästään elektronisina numeroina) tyhjästä. Pankit eivät millään muotoa tue taloudellista vakautta, vaan pyrkivät jatkuvasti maksimoimaan voittonsa. Valtiolla ei ole välineistöä puuttua laisinkaan pankkien toimintaan. Laajemmin Euroopan unionin säätämät lait estävät viranomaisia sekä syyttäjiä tutkimasta pankkiirien talousrikoksia. Täten globaali velkarahajärjestelmä perustuu laillistettuun pankkimafiaan.

Yllä mainitusta olkoon esimerkkinä Euroopan vakausmekanismi (EVM), joka on yksityinen investointipankki, jonka julkilausuttu tehtävä on turvata euroalueen rahoitusvakaus. EVM kuten muutkin yksityiset globaalit pankit toimivat voittojen yksityistämisen ja riskien sosialisoinnin periaatteella.

Kuten sanottua, valtiolla ei ole sanan valtaa pankkien operointiin. Tätä väitettä vahvistaa jo nyt ilmeisesti toteutunut suunnitelma, joka on luovuttanut EU:n pysyvälle vakausmekanismille  – ja myös IMF:lle sekä komissiolle – budjettivaltaa yli jäsenvaltioiden. Tästä huolimatta sopimusluonnoksella ei sidota vakausmekanismiä mihinkään mahdolliseen oikeudelliseen ja poliittiseen vastuuseen teoistaan. EVM:n sääntöjen mukaan: ”EVM, sen varat ja omaisuus on vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä, jollei EVM nimenomaisesti luovu tästä vapaudesta tai siitä on sovittu EVM:n tekemässä sopimuksessa. EVM on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. EVM:n asiakirjat ja toimitilat ovat loukkaamattomia.”

Kansainväliset pankit hallitsevat kansallisvaltioiden päätöksen tekoa

Yllä esitetyn asiantilan johdosta pankkien valta nykyisessä Euroopassa perustuu sille, että ne päättävät, ketkä saavat lainaa ja millä ehdoilla. Talousdemokraattien mukaan järjestelmä on riskaabeli, sillä se alistaa valtiot ja demokraattisen päätöksenteon pankkiirien kontrolliin. Pankkien päättäessä rahan luonnin tarkoituksen, viitoittavat ne käytännössä myös Euroopassa toteutettavan politiikan suunnan. Yksityisinä yrityksinä pankit maksimoivat voittonsa; siten ne tavoittelevat mahdollisimman laajaa lainaamista, jotta ne voisivat kiskoa mahdollisimman mittavasti korkoa.

Valtioiden velkataakka, pankkien suurimpina asiakkaina, kasvaessa, lisääntyvät sitä enemmin pankkien tulot. Tämä on erinomainen esimerkki siitä kuinka pankkien hyöty on valtioiden ja kansalaisten tappio. Tästä huolimatta Suomessakin on useiden vuosikymmenien ajan toteutettu tällaista pankkiirien hallinnoimaa – valtiota sekä kansalaisia – köyhdyttävää epädemokraattista politiikkaa. Luultavasti nykyiset poliitikot Sipilöineen ovat tästä taloudellisesta rampauttamisesta äärimmäisen sopivia esimerkkejä.

Erikoisesti on tärkeää muistaa, että uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa ja muuta rahaa ei tuskin ole olemassakaan. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Velan korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Lisäksi pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Kysymyksessä on laillistetun rahanväärennyskoplan toiminta, jossa kiertoon ilmestyvät lainat lisäävät sähköisten numeroiden määrää rahamääränä.

Tämä tilanne olisi korjattavissa talousdemokratian reformilla, joka varaisi rahanluontioikeuden vain valtiolle.

Puhuttaessa juutalaisten eturyhmien pankkimafiasta, emme voi sivuuttaa Yhdysvaltojen keskuspankkia, Federal Reserve System (FED). FED:n johto on koostunut jo 30 vuoden ajalta ainoastaan henkilöistä, joiden tausta on ”juutalainen”. Vuonna 2015 Janet Yellenin tilalle ennustettiin johtajaksi FED:n Israelin kaksoiskansalaista, FED:n varapuheenjohtajaa Stanley Fischeriä.

Kuitenkin vuonna 2017 Yellen väistyi syrjään, ja presidentti Donald Trump nimitti hänen tilalleen pankin johtokuntaan kuuluvan Jerome Powellin.

FED:n lähihistoriasta voidaan todeta, että Yellen astui Ben Bernanken paikalle. Bernankea edelsi Alan Greenspan. Kaikki he ovat avoimesti ”juutalaisia”.

Se, että FED:n johdossa on kolmenkymmenen vuoden ajan ollut katkeamatta ”juutalainen” edustus ei voi olla sattumaa, vaan ennalta ohjattua sionistista politiikkaa.

”Juutalaiset” Rothschildit edustavat maailmanhistorian synkintä pankkiirisukua. Edes valtavirtahistoria ei kiistä sitä, että Rothschildit hioivat maailmanpolitiikan taloudellisen manipulaation huippuunsa verkostoitumalla kansainvälisesti, ja kytkien valtiot velkaorjuuteen, vääristelemällä järjestelmällisesti poliitikkoasiakkailleen ja rahoittamalla sotien kaikkia osapuolia samanaikaisesti.1; 2

Ei kuitenkaan tarvitse pelätä, ettei ”juutalaistaustainen” vaikutus ulottuisi FED:n historiassa kauemmas kuin 30 vuoden taakse. FED:n historia jo alkujuurineen on vahvasti ”juutalaisvaikutteinen”. Fed aloitti toimintansa vuonna 1913. USA:n keskuspankkijärjestelmään sisältyy 12:a yksityisen pankin yhteenliittymä alueelliseksi keskuspankiksi, jossa New Yorkin Federal Reserven rooli on toimia ylimpänä pankkina. Tälle yksityisen pankin yhteenliittymälle annettiin rahan painamisen monopoli.

Oikeudellinen perusta tälle salakavalimmalle systeemille ryöstää järjestelmällisesti kansaa saatiin runnottua Federal Reseve -lakina, jonka siis Yhdysvaltojen edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät vuonna 1913, 23. joulukuuta. Fedillä on siis hävytön oikeus painaa rajattomia määriä dollareita virtuaalisena rahana, joita tämä ”rahanväärentäjämafia” lainaa korkeita korkoja vastaan hallitukselle aiheuttaen hirvittäviä häviöitä Yhdysvaltojen kansalle ja kiertoteitse maailman muille valtioille ja kansoille (Steinhauser 1994).

Mainittu laki Yhdysvaltojen keskuspankista oli juutalaisen pankkiiri Paul Warburgin aikaansaannos. Itse asiassa FED on sionistiseen eliittiin kuuluvien pankkiirien kansainvälisten pankkien omistuksessa (Steinhauser 1994).

Sotien synty ja ”pakolaistulvat”

Lähi-idän nykyisen konfliktin juuret ulottuvat Israelin valtion syntyyn heti toisen maailmansodan jälkeen.3 Palestiinaan perustettu juutalaisvaltio on sionistien kansainvälisen petoksen, lahjonnan, murhien sekä arabeihin kohdistuneen terrorin hedelmä.4 Koska Israel on ollut, ja on edelleen lännen sekä erikoisesti Yhdysvaltojen tukema loisvaltio, ovat monet arabimaat mieltäneet Israelin osaksi ”länttä”. Tämä on varmaankin lisännyt painetta muslimifundamentalismin nousuun tietyissä arabimaissa, sillä sitä ei sallineet ennen Israelin valtion perustamista esimerkiksi Egyptin, Libyan ja Irakin arabinationalistiset hallitukset.

ISIS, al-Nusra ja al-Qaida syntyivät Israelin perustamisen jälkeen. Kyseiset terroristiryhmät syntyivät kuitenkin Israelin ja Yhdysvaltojen tuella, joten niitä ei oltu suunnattuna Israelia ja länttä vastaan, vaan vapaita Lähi-idän valtioita vastaan.

Juutalaisvaltio piti arabinationalistien hallituksia geopoliittisina uhkina itselleen, kuten se pitää myös Persiaa eli Irania vaaraksi itselleen, minkä vuoksi osittain lännen ja Israelin liittouma on hankkiutunut eroon kaikista Nasserin, Gaddafin ja Husseinin kaltaisista sekulaareista arabijohtajista. Israel teki myös terrori-iskuja Yhdysvaltoja vastaan ja yritti naamioida ne Egyptin operaatioiksi.5; 6 Lähi-idän alueen sodat ovat antaneet syyn nykyiselle väestön värväykselle Eurooppaan ja samalla tarjoten maaperää ääri-islamismin nousulle.

Lisäksi tulee muistaa, että juutalaisvaltio pyrkii raivaamaan raivaamaan tieltään niiden valtioiden hallinnot, jotka ovat kansallismielisiä ja taloudellisen riippumattomia Lähi-idässä. Tämän hyödyttäisi myös sionistista läntistä uusliberalistista taloutta. Tästä syystä juutalaisvaltio pyrkii nyt tuhoamaan Iranin ja Syyrian hallinnot, kuten se on aikaisemmin Yhdysvaltojen muodostaman koalition avulla tuhonnut muut kansallismieliset sekä taloudellisesti itsenäiset valtiot Lähi-idässä. Siten Iranin ja Syyrian tuhouduttua Israelin geopoliittinen asetelma Lähi-idän uusjaosta olisi mahdollista.

Euroopan pakolaiskriisin eli elintasopakolaisuuden taustalla ovat sionistit, kuten esimerkiksi monimiljonäärin ja sijoittajan George Soroksen luoman Open Society Foundation värväystoiminta.7

 

Valtamedian, viihdemaailman ja kasvatuksen vaikutus

Joukkoviestinnällä on oleellinen merkitys kansainvälisessä politiikassa. Voitaisiin jopa sanoa, että mikäli emme ole perehtyneet joukkoviestinnän alaan, emme voi riittävästi käsittää maailmanpolitiikkaa.

On tosiasia, että Amerikan Yhdysvaltalaisen massamedian eri välineet pyrkivät suuressa määrin muokkaamaan ihmisten mieliä valtaeliitin tarpeiden mukaisesti. Niinpä esimerkiksi amerikkalaisen joukkoviestinnän hallitsijat käyttävät merkittävän suurta valtaa USA:ssa ja myös muualla maailmassa.

Joukkoviestinnän ja viihdeteollisuuden hallinta saa vielä hirvittävän diktatuurisen luonteen, sillä kyseisiä viestintä maailmoja kontrolloi kourallinen ihmisiä, jotka muodostuvat sionistisesta mafiasta – harvainvallasta.

Mainitun viihdeteollisuuden ja joukkoviestinnän näkyvät sekä näkymättömät vaikuttimet ulottuvat miltei jokaiseen kotiin Pohjois-Amerikassa ja myös muualla läntisessä maailmassa.

Joukkoviestinnän kautta tuleva hallinta ei ole vaikuttamista vain USA:n kautta Euroopan unionin maihin, vaan vallitsemista kunkin kansan kautta.

Esimerkiksi Ruotsissa manipuloiva vaikutus tulee sionistisen Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumien välityksellä ja Suomessa esimerkiksi Bonnierin ja juutalaistaustaisen Jane sekä Aatos Erkon säätiön omistamien massamediakanavien välityksellä. Jopa koulutusmateriaali palvelee monikulttuurisuutta, vääristynyttä seksuaalivalistusta, johon sisältyy sukupuolineutraaliuden kasvatus ja muu nykyaikainen henkinen saasta. Pohjoismaissa Bosnierin mediaimperiumi julkaisee yllä mainittuja saastuttavia opetusmateriaaleja.

”Juutalaisvaikutteinen” Bonnier Publications Oy on kustannustalo, joka julkaisee opetusmateriaalin lisäksi esimerkiksi erikoisaikakauslehtiä ja elämäntapalehtiä. Yritys kuuluu kaikissa Pohjoismaissa toimivaan Bonnier Publications A/S:n ja sitä kautta kansainväliseen Bonnier AB -konserniin.

Myös Nordic Broadcasting Oy oli ruotsalaisen (sionistisen) kustannusyhtiö Bonnier AB:n omistama yritys, joka omisti suomalaisen MTV Oy:n sekä ruotsalaisen TV4 AB:n.

Nordic Broadcasting perustettiin Bonnierin ja Proventuksen yhteisyrityksenä, mutta vuonna 2007 Bonnier osti MTV:stä ja Nordic Broadcastingista Proventuksen osuuden. Nordic Broadcasting sulautui MTV:n 31.12.2013.

MTV-konserni siirtyi siis vuoden 2007 kaupoissa kokonaan Bonnierin omistukseen. Nimittäin Bonnier omisti jo aikaisemmin MTV:stä puolet, ja sen (2007) ostojen jälkeen toinen puolikas sijoitusyhtiö Proventus AB:ltä siirtyi Bonnierille.

Mainitun eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat sionistisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat ”juutalaisten” omistuksessa.8

Esimerkkejä monikulttuurisuuden manipulaatiosta kasvatuksessa

Euroopan unionin maissa käytetään opetusmateriaalia, joka palvelee suoraan väestönsiirtoa ja samalla Eurooppalaisen etnisen rakenteen tuhoa..

Esimerkiksi Ranskan johtava opetusmateriaalin kustantaja Editions Nathan opetusministeriön sertifikaatiolla julkaisee alakoululaisille suunnattua materiaalia, mitkä sisältävät korostettua manipulaatiota ihmisrotujen sekoittamiseksi.

Muiden muassa alla olevassa kuvassa komeilee aviopari, joka edustaa Lähi-idän alueen kulttuuritaustan omaavaa miestä ja raskaana olevaa ranskalaista naista onnellisesti hymyillen. Parilla näyttää olevan jo ennestään kaksi lasta, joiden ihonväriä dominoi isän perimän vaikutus.Opetusmateriaalia Valkoinen nainen ja Lähi-Idän mies 

Lisäksi on huomionarvoista, miten valtava vaikutus sionistien viihdemaailmalla voi olla yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja kulttuuriin länsimaissa. Tätä väitettä vahvistaa Yhdysvaltojen varapresidentin Joe Biden pitämä puhe. Puheessaan Biden mainitsi, että homojen feministien sekä maahanmuuttajien pitäisi osoittaa kiitollisuutta nykyisestä hyvästä asemastaan lainsäätäjien sijaan esimerkiksi Hollywoodissa työskenteleville juutalaisille, jotka ovat muuttaneet koko länsimaista kulttuuria peruuttamattomalla tavalla.

Naisia manipuloidaan lapsettomuuteen ja väestönsiirto

Tilastokeskuksen mukaan suomalainen nainen synnytti vuonna 2016 keskimäärin 1,71 lasta, kun väestön uusiutumistaso, eli väkiluvun pysyminen ennallaan, edellyttäisi noin 2,1 lasta. Vuonna 2014 lapsia syntyi 57 232, mikä oli 902 vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Tuolloin ilmoitettiin, että syntyneiden määrä oli laskenut jo viidettä vuotta peräkkäin.

Valtamedian yhtenä tarkoituksena on julkaista mielellään uutisia, jotka kertovat naisista, jotka haluavat olla lapsettomia, jostakin syystä. Tällöin puhutaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta, joka tarkoittaa tietoista päätöstä jäädä lopullisesti lapsettomaksi. Näihin yksityistapauksiin ei kannata kiinnittää huomiota, vaan siihen, että media korostaa näitä tapauksia siksi, että ne toimivat yleisesti mielenmuokkaajina suomalaisten naisten lapsettomuus ihanteessa.

Mainittakoon esimerkiksi muutamia tapauksia:

Iltasanomat uutisoivat naisesta, joka on valinnut vapaaehtoisen lapsettomuuden. Haastateltavan mukaan lapsi olisi kuin lemmikki, joka tulisi hankittua vasten tahtoaan.

Ja edelleen:

– Se ei vaan tunnu olevan minun juttuni. En ole koskaan potenut vauvakuumetta, enkä osannut nähdä vauvoja tai lapsia söpöinä, Moisander-Mattila sanoo.

Kuten myös:

Valtamedia tiedottaa mielellään synnytykseen liittyvistä negatiivisista kokemuksista, mutta onnellisista tapauksista ei uutisoida, jos ne eivät palvele monikulttuurisuutta. Selvää lienee, etteivät kaikkien raskausajat, ja synnytyksen jälkeiset jaksot voi olla yhtä onnellisia. Näitä rankempia kokemuksia emme pyri kiistämään, emmekä väheksymään, mutta MTV puhuu halukkaasti näistä vähemmän miellyttävistä raskaus- ja äitiyden alkuajan kokemuksista muun muassa ohjelmassa Äitiyden pilvilinnat ja todellisuus.

pilvilinnatJokaisella naisella on tietysti vapautensa valita lapsettomuus tai äitiys, sitä ei kukaan kiistä. Tarkoituksena on vain keskittää huomiota siihen, että valtavirtainen tiedonvälitys tarkoitushakuisesti julkaisee näitä kielteisiä tapauksia, sillä tarkoituksella, että suomalaisten väestön uusiutumisen taso romahtaisi vielä entisestään. Siten media palvelee golobaalin eliitin agendaa Eurooppalaisen väestön tuhoamisessa, ja samalla uuden populaation asuttamisessa.

Maapallon väestön määrän lisääntyminen ei tarkoita sitä, että suomalaisten tulisi vielä alentaa syntyvyyttään, sillä väestönrajoitustoimenpiteet tulisi keskittää kehittyviin maihin, ennen muuta Afrikan tietyille alueille. Puhutaanko silloin väestön määrän kasvun ongelmista, jos esimerkiksi Eurooppaan sijoittuneet taustaltaan poliittisen Lähi-idän alueen perheet, joissa on parhaillaan yhdellä miehellä kolme vaimoa ja niistä jokainen voi synnyttää viisi lasta. Jos puolestaan kantaväestö harmaantuu, niin tiedämme hyvin mikä on loppu tulos. Kantaväestön osalta se on loppu – finalitas.

Coudenhove-Kalergi -suunnitelma

Sionismia ajavalla ”juutalaisella” eliitillä oli jo ennen Euroopan unionin perustamista suunnitelmallinen tarve luoda Eurooppaan eri populaatioiden ja kulttuurien sulatusuuni. Tätä sionistien kaavailua kuvaa hyvin Coudenhove-Kalergin kirjoituksista innostuneet kasaaripankkiirien piirit.

Teoksessaan Yksi elämä Euroopalle, C-K paljastaa eliittiin lukeutuvan Warburgin rahoittavan Paneurooppa-liikkeen toimintaa. Hän kirjoittaa:

Vuoden 1924 alussa saimme puhelun paroni Louis de Rothschildilta. Hänen ystävänsä, hampurilainen Max Warburg oli lukenut kirjani ja tahtoi tutustua meihin. Suureksi yllätyksekseni Warburg tarjosi täysin odottamatta 60 000 kultamarkkaa. Nuoren liikkeemme talous oli turvattu ensimmäisten kolmen vuoden ajan.

Max Warburg, yksi ainutlaatuisimmista ja viisaimmista miehistä ketä olen ikinä tavannut, rahoitti liikettämme. Hän kannatti Paneurooppa-liikettä elämänsä loppuun asti. Max Warburg järjesti minulle matkan Yhdysvaltoihin vuonna 1925. Tutustuin Paul Warburgiin ja rahoittaja Bernard Baruchiin.

C-K ennustuksen mukaan tulevaisuuden Euroopasta muodostuu todellinen eri ihmisrotujen sulatus-uuni. Lisäksi yhteiskuntaluokat tulisivat katoamaan. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin egyptiläisiä, asettaisi kansojen erilaisuuden tilalle yksilöllisen monimuotoisuuden.9

 

Lopuksi

Tiivistäen voidaan mainita, että näiden kolmen otsikon Rahoitusmaailmaan, Sotien synnyn, ja siihen liittyen ”pakolaistulvien” sekä Valtamedian ja viihdemaailman vaikutuksen kautta Suomen poliittinen johtajisto on kuin yhtenä miehenä tuhonnut maamme taloudellisen, yhteiskunnallisen ja henkisen itsenäisyyden. Kuitenkaan tämä raunioittaminen ei olisi onnistunut ilman sionistisen eliitin eli negatiivisen globalisaation murskaavaa vaikutusta.

Muistamisen arvoista on, että ”turvapaikanhakijat” ja arvoliberalistit toimivat vain globaalin eliitin instrumentteina; siten poliittinen viha tulee keskittää sionisteihin ja vallanpitäjiin.

Suomen vallanpitäjien toiminta täyttää valtio- ja maanpetoksen tunnusmerkit. Parhaillaan maan kansallisvarallisuutta ja suomalaisten työntuloksia avataan kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi, samalla syyllistäen kansaa talouskriisin aiheuttajaksi. Kantaväestön asema kurjistuu ja hyvinvointivaltio on historiaa, ja maan ulkomaisen velan kuormitus kasvaa kansainväliselle pankkimafialle. Samalla juutalaisten multimiljonäärien12 värväämä elintasopakolaisten vyörytys Eurooppaan vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia varauksina valtion tulevaan budjettiin.

Suomessa tulisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta. Suomen tulisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluontioikeus. Suomen tulisi tehdä Islannit ja siirtyä talousdemokratiaan ja ehkä soveltaa suoran demokratian pelisääntöjä. Lisäksi kaikki elintasopakolaiset pitäisi palauttaa lähtömaihinsa, ja rajat tulisi sulkea ”turvapaikanhakijoilta”.

Markku Juutinen

Lähteet

http://www.khazaria.com/khazar-diaspora.html

http://gbe.oxfordjournals.org/content/5/1/61.abstract?sid=7944ddb8-2781-470b-a120-deba8fa50729

http://www.attac.fi/node/195

https://www.dw.com/en/debate-over-monetary-system-grows/a-18100679

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001918796.html

https://www.aamulehti.fi/ulkomaat/upporikas-pankkiiri-nousee-usan-keskuspankin-johtoon-en-usko-etta-trumpin-valitusvirteen-tulee-muutosta-200506445/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-10/can-putin-stop-israel-and-iran-going-to-war

https://www.globalresearch.ca/hidden-us-israeli-military-agenda-break-syria-into-pieces/31454

http://www.marmai.fi/uutiset/bonnier+hakee+vetoapua+financial+timesista/a2214778

Company Overview Proventus AB Bloomberg Businessweek. Viitattu 4.6.2013.

Swedish corporate finance house to invest millions in Irish firms 2011. Irish Times. Viitattu 4.6.2013.

http://www.mtv.fi/uutiset/it/artikkeli/mtv-kokonaan-bonnierille/1806694

http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/nordic+broadcasting+oy/18826265

http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092578209

http://nymag.com/daily/intelligencer/2013/05/biden-praises-jews-goes-too-far.html

https://www.is.fi/seksi-parisuhde/art-2000001063740.html

https://www.msn.com/fi-fi/video/katsele/%C3%A4itiyden-pilvilinnat-ja-todellisuus/vp-BBJJlUN

 1. http://www.businessinsider.com/the-rothschild-gang-shadow-conspiracy-or-rumor-2011-6?IR=T
 2. http://www.investopedia.com/ask/answers/033015/what-was-nathan-rothschilds-interest-funding-napoleonic-wars.asp

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky

 1. New York Times 26.-30.11.1947. Sit. Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat.
 2. Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag
 3. Gerhard, William D.; Millington, Henry W. (1981). Attack on a SIGINT Collector, the USS Liberty (PDF). NSA History Report, U.S. Cryptologic History series (Report). National Security Agency. Archived from the original (PDF) on 30 October 2012. partially declassified 1999, 2003.
 4. Crewdson, John (2 October 2007). ”New revelations in attack on American
 5. Hansson, Peter (17.8.2016). DC. Saatavilla: http://dailycaller.com/2016/08/17/leaked-board-documents-soros-organization-tried-to-buy-supreme-court-ruling-on-illegal-immigration/
 6. Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan; http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm
 7. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG

33 kommenttia

 1. Hyvä artikkeli taas Markulta. Valitettavasti näitä tosiasioita ei sionistien valtamedia meille kerro koska se toimii valtaeliitin renkinä ja haluaa pitää kansan tietämättömänä tai suorastaan manipuloi ja vääristää totuuden.
  Onneksemme meillä on Magneettimedia joka jakaa tietoa siitä mitä kulissien takana puuhataan ja kuinka kansaa manipuloidaan ja huijataan jottei se alkaisi pistää kapulaa valtaeliitin rattaisiin.
  Pohjimmiltaan on kyse kansanmurhasta, laajemmin koko Euroopan ja länsimaisen sivistyksen tuhoamisesta ja kaaoksen luomisesta jossa rikollinen ja psykopaattinen eliitti käyttää valtaa, alistaa kansan velkaorjakseen ja yrittää kaapata kaiken omiin käsiinsä.

  Plusääni(25)Miinusääni(1)
  1. Eric Zuesse paljaataa kuinka CIA ja MI6 kontrolloivat läntistä ’uutis’mediaa. CIA on myös tärkeä amerikkalainen tekijä maailmanlaajuisen Deep Staten (NWO-mafia) puuhissa kun muutaman tuhannen miljardöörin eliitti kontrolloi USA:n politiikkaa.
   Varmaan se vaikuttaa siihen mitä oma valtamediammekin kirjoittaa, varsinkin kun olemme sitoneet itsemme globalistien nwo-puuhiin ja maailmanvallaoitushankkeisiin. Joten totuutta asioista meidän on turha odottaa siltä taholta.
   RT & Former UK Ambassador Exposing CIA-MI6 Control Over Western ‘News’ Media
   Posted on September 24, 2018 by Eric Zuesse.
   Eric Zuesse
   The fact that America’s CIA has the cooperation of all major news-media in the the United States is well known.
   The CIA is one of the major extensions of America’s part of the international Deep State, the few thousand U.S. billionaires, who are the only people that actually control U.S. foreign policies.
   https://washingtonsblog.com/2018/09/rt-former-uk-ambassador-exposing-cia-mi6-control-over-western-news-media.html

   Plusääni(4)Miinusääni(1)
    1. Toivotaan ettei seuraa. Mutta liian moni silti seuraa tätä propagandaa.

     Suuri satusetä ja cian agentti nyt propaganda kiertueella meillä.
     Ikävä kyllä moneen tämä nwo-agendan ja sionistien nukke tehoaa puheillaan. Kannattaa kuitenkin muistaa miehen tuhoisat teot entisenä presidenttinä.

     –” Tämä on hieno tilaisuus olla maassa, jota olen ihaillut pitkään. Kerroin tyttärilleni meneväni Suomeen ja sanoin, että hyvän jääkiekon lisäksi Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi, Obama toteaa yleisön hurratessa.
     Yleisö puhkesi hurraamaan – Barack Obama ylisti Suomea ’Kerroin tyttärilleni, että Suomi on maailman onnellisin maa’

     https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/yleiso-puhkesi-hurraamaan-barack-obama-ylisti-suomea-nordic-business-forumissa-kerroin-tyttarilleni-etta-suomi-on-maailman-onnellisin-maa/7091010

     Aikamoinen hupijuttu ja vitsi josta mies kuittaa valtavat rahat.
     Miksiköhän mies on pyydetty tänne tarinoimaan? Vähemmälläkin rahalla saisi parempia jutunkertojia.

     Plusääni(11)Miinusääni(1)
     1. Obama kävi juuri kehumassa maamme koululaitosta(kin) mutta totuus on aivan muuta: http://beta.oikeamedia.com/o1-84502
      Olli Pusa: ”Tulee hämmentynyt olo. Millaista soopaa suomalainen koululaitos syytääkään lasten päähän?
      Se alkaa vaikuttaa propagandakoneistolta, joka toimii kuin DDR:n, Neuvostoliiton, natsien ym. koululaitokset. Olisiko aika muuttaa asiaa? Aluksi pitäisi laittaa opetushallituksen politrukit vastuuseen asioista.”

      Plusääni(4)Miinusääni(5)
     2. Liian moni yhä seuraa, kun on siihen tottunut tai kun ”on pakko”. Vaikkei haluaisi uskoa siihen paskaan, niin kyllä se syöpyy mieleen silti. Itse laiton järjestelmällisesti TV:n, radion ja juutalaiset paskalehdet pois tyystin jo kauan sitten. Elämänlaatu paranee tällä keinolla entisestään!

      Plusääni(3)Miinusääni(1)
    2. Ei meistä varmaankaan kukaan, ainakaan niiden todenperäisyyteen uskoen.

     Mutta käsittääkseni valtaosa väestöstä on kuvaruudun, tusinaradion ja painetun median vankina, näkemättä vilaustakaan siitä puolesta, joita Magneettimedian, ym. vaihtoehtoisten kanavien seuraajat pitävät itsestään selvyytenä.

     Plusääni(5)Miinusääni(1)
  2. Kyse on ennemmin kansan itsemurhasta kuin kansanmurhasta. Ihmiset lukevat mielummin tissi ja pyllyvilautuksista ja päivittelevät instaansa koska totuus olisi liian monimutkainen aivoille ymmärrettäväksi. Olishan ”media” kertonut ”totuuden” mikäli se olisi oikea totuusn

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
 2. Hyvä kirjoitus. Harmi, kun tavallinen Teppo Duunari ei näitä juttuja lue.

  Plusääni(21)Miinusääni(1)
 3. Jälleen iso kiitos Markulle.
  Hieno ja laaja artikkeli.

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 4. ”Afrikkalainen poliittinen aktivisti sanoo, että Italian on suljettava rajansa välttyäkseen köyhien italialaisten ja afrikkalaisten siirtolaisten väliseltä sodalta.

  Jo pitkään Euroopassa asunut Mohamed Konare Dit Shata sanoo, että Khaddafin murhan jälkeen Libyasta tuli ei-kenenkään-maa, jota hallitsee marionettihallitus. Eri heimot ovat ottaneet alueita hallintaansa ja Libyasta on tullut kauttakulkuväylä nuorille miehille matkalla kohti Eurooppaa.

  – Tämä on osa globaalin oligarkian suunnitelmaa tyhjentää Afrikka ja tuoda nuoret miehet tänne, Konare huomauttaa.

  Tämä tapahtuu hänen mukaansa, vaikka tiedetään, että tulijoilla ei ole minkäänlaista tulevaisuutta Euroopassa. Jopa 20-30 vuotta takaperin saapuneista valtaosa on työttömiä. Italiastakin muuttaa nykyään 250 000 ihmistä vuosittain ulkomaille etsimään töitä…”

  Koko artikkeli: https://www.kansalainen.fi/italiassa-asuva-afrikkalainen-aktivisti-mohamed-konare-italian-on-suljettava-rajat-estaakseen-sisallissodan/

  Noiden artikkelissa mainittujen GLOBAALIEN OLIGARKKIEN nukkeja ovat Suomessakin vallankahvassa olevat, globaalien oligarkkien luomusta EU-diktatuuria kumartavat kansanpetturit.

  ”Commission: EU Too White, Mass Third World Migration Must Be ‘New Norm’”, https://www.breitbart.com/london/2017/12/18/eu-white-mass-migration-norm/

  ””Korhonen pitää matutulvan Suomeen päästämistä tietoisena poliittisena valintana”, https://mvlehti.net/2017/10/04/korhonen-pitaa-matutulvan-suomeen-paastamista-tietoisena-poliittisena-valintana/

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 5. Helvetin hyvin sanottu tuossa puhekuplassa. Ei tarvitsisi oikeastaan lisätä mitään. Kriisien molempien puolien rahoittaminen on aina juutalaisen taktiikka: se tuo 100 %:sen varman tuoton kipapäälle. Pörssit ja luottoluokittajat ovat myöskin vain yrityksiä, joita niiden omistaja — juutalainen — ohjailee haluttuun suuntaan; millä milloinkin voittoa tilanteessa irtoaa. Sisäpiiri (eliitti) tietää AINA kaikki muutokset etukäteen esim. kursseissa ja kaupoissa, joten maksumieheksi joutuu tavallinen, tyhmä tallaaja. Kyseessä on siis ponzi-pyramidihuijaus.

  Sitten kun homma ei toimikaan ja meinaa tulla liian pientä voittoa tai jopa persnettoa, niin laitetaan veronmaksajat pulittamaan. Nämä toimet naamioidaan ”kriisimaiden apupaketeiksi” ja muuksi sonnaksi. Oikeasti meidän kova työ ja verovarat laitetaan vain palvelemaan sionistista eliittiä ja heidän lakeijoitaan. Verorahoillamme lyhennetään valtionvelan korkoja meitä valkoisia vihaaville talmudisteille yksityispankeissaan. Suomi huijataan ”takaamaan velkakirjoja” esim. Kreikalle ja Irlannille, sillä (((EKP))) ”ei voi itse” kriisimaiden joukkovelkakirjoja ostaa suoraan. Ne pitää kierrätää sopivan uhrin kautta ensin. Kyseessä on laillistettu rahanväärennös ja -pesuoperaatio.

  Leikin sääntöjä siis muutetaan aina leikin tuoksinassa, jos meinaa näyttää siltä ettei voittoa taaskaan irtoa parasiiteille tarpeeksi sellaisenaan. Kyseessä on HEIDÄN leikkinsä, joten he voivat mielinmäärin sääntöjä myöskin rukata. Yksi asia on varma: me häviämme aina. Kaikki omaisuutemme ja varallisuutemme tulee pian olemaan heidän omaisuuttaan — lopullisesti. Takaisin emme tule sitä saamaan, sillä meillä ei mitään enää sitten ole jäljellä. Täydellinen orjuutus, lamautus, ryöstö — ja tuho.

  Plusääni(13)Miinusääni(1)
  1. Hyvin sanot ja pahalta näyttää. Jokaista täyspäistä tämä jurppii. Loppupelissä ovat vastakkainen tuo eliitti ja muun maailman velkaorjat. Ainakin Länsi on pahasti sen kahleissa ja menossa perikatoon mutta Itä pyristelee vastaan.

   The United States Is a Dead Man Walking
   Yhdysvallat on kuollut kävelevä mies (sitä on pian se EUkin jota Rotschildien ’macron-lakeijat’ meilläkin rakentavat)
   Paul Craig Roberts 17. syyskuuta 2018
   Vai onko se kuollut feministinen, homoseksuaalinen, transsukupuolinen kävelevä zombie?
   Paul Craig Roberts — http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=176444

   The Truth About the Deep State — http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=176533

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
  2. Niin, eiväthän nuo mitään oikeita juutalaisia edes ole, vaan sen osan heprealaisesta muinaiskansasta jälkeläisiä, joka hyötyä tavoitellakseen liittoutui pakanakansojen kanssa. Ensin he omaksuivat pakkosiirtolaisuudessa Babylonian saastaiset salaopit ja Baalien palvonnan, minkä naamioivat kirjanoppineeksi farisealaisuudeksi hämätäkseen hurskasta kansaa, joka yhä luotti Moosekseen ja profeettoihin.

   Tämäkään ei riittänyt, vaan sitten kun Rooma valloitti Juudean, alkoivat em. salaoppineet veljeillä valloittajien kanssa saaden näiltä erityisaseman ja samalla ilmeisesti omaksuivat tukun lisää kieroja keinoja lisätäkseen sekä maalista että hengellistä vaikutusvaltaansa juutalaisyhteisössä ja lopulta koko maailmassa.

   Suhteessa roomalaisiin juutalaisilla oli monta eri linjaa. Jeesus kannattajineen hengellisti tuon sodankäynnin heitä vastaan, mutta osa juutalaisista nousi aseelliseen kapinaan. Juutalaissodista kannattaa lukea Josefuksen laatima varsin valaiseva teos. Teoksesta käy ilmi, kuinka ylivoimaisen tyrannin eli Rooman kanssa meneteltiin. Sodan voi hengellistää kuten kristityt tekivät tai sitten viedä vastarinnan urhoollisesti loppuun asti kuten Masadan linnoitukseen roomalaisten saartamiksi jääneet tekivät. He mieluummin riistivät itseltään hengen kuin alistuivat Rooman orjuuteen. Osa juutalaista kansaa oli konfliktin suhteen maltillisia, mutta heidätkin lopulta pakkosiirrettiin pitkin Lähi-Itää ja koko juutalainen valtio lakkautettiin ja tilalle syntyi Rooman Palestiinaksi nimittämä provinssi.

   Rinnastuksia nykyhetkeen ei kai ole erityisen vaikea tehdä.

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
 6. Mikä yhdistää Neuvostoliittoa ja EU:ta? Milloin MV-lehti lopettaa umpikujaan juoksemisen ja pään hakkaamisen seinään? Milloin suomut lähtevät visuualisten havaitsimiemme l. silmien päältä? Pystyn vastaamaan ainakin tuohon ensimmäisenä esitettyyn knoppiin.

  Prologi: Kesäkuun 13, 2013 Venäjän presidentti Vladimir Putin piti puheen Moskovan ”Juutalaisessa museossa ja suvaitsevaisuuskeskuksessa”. (Juutalaiset ja suvaitsevaisuus – haha!) Puheessaan hän sanoi että lokakuun 1917 vallankaappauksen jälkeen ensimmäisessä Neuvostoliiton hallituksessa oli juutalaisia 80–85 %. (Suurin osa oli laivattu suoraan maailman juutalaisimmasta maasta eli USA:sta!) Jewish Telegraphic Agency ¹siteerasi Putinin englanniksi käännettyä puhetta ja viittasi ²”rabbi” Joseph I. Schneersonin – Chabad-Lubavitch-liikkeen johtajan – kirjastoon: ”Tämän kirjaston siirtämisen valtion omistukseen teki ensimmäinen Neuvosto-hallitus, joka koostui 80–85 %:sesti juutalaisista.” Jos jollakulla on pääsy dokumentteihin, jotka todistavat nämä lukemat oikeiksi, se on Vladimir Putin.

  ”Nykyajan kovat asenteet kumpuavat pelosta.” Tuollaista sontaa yrittävät kansainvälisten sionistien omistamat valemediat pakkosyöttää ihmisille päivä toisensa jälkeen. Itse olen sulkenut TV:n – tuon juutalaisen nurkkajumalan (suuren suomalaisen revisionistin, lääk.tiet. lis. Vesa-Ilkka Laurion keksimä ilmaus!) – sekä heittänyt roskalehdet pois jo vuosikausia sitten. Saunaa ja takkaa lämmittäessäni näen kuitenkin päivittäin otsikoita, jotka ovat Bilderberg-kokouksissa ohjeistettuja – niin pienestä paikallisläpyskästä suuriin mielipideautomaatteihin. Vanha hegemonia ja mielipidemonopoli ovat kuitenkin murtumassa ja valejournalismin linjoja onkin hiotutettu sionistien toimesta entistäkin räikeämmäksi valehteluksi! Kaikenlaisia maahantunkeutujien ja pakoloisten ”pop-up-basaareja” ynnä muuta järjenköyhyyden hedelmää esitellään joka numerossa. Tämä parasiittien väitetty moniosaajuus on samaa kastia todenperäisyydessään ”holokaustin” (valhe, jonka ympärille koko läntisen maailman mätä moraalinen selkäranka kietoutuu) kanssa: molempia onkin median pakko tuputtaa lakkaamatta erikoisjulkaisuissaan Saksaa demonisoiden ja liittoutuneita (USA ja Juudea) ylistäen, jotta ihmiset saataisiin uskomaan niihin törkeisiin valheisiin. Pelkoa ja empatian puutetta tämä kaikki siis on valemedian mukaan. Minä pelkään vain sitä vääjäämättömän tuhon tietä, jolla kotimaani on. Suomalaisten empatian puutteesta johtuvat myös muslimien radikalisoituminen ja terrori-iskut?

  Valhetoimittelijat kehittelevät lehdenturjakkeissaan vähintäänkin luovan mielenkiintoisia teorioita kansakuntaamme sekä koko sionistista EU-helvettiä kohtaavista ongelmista. Esim. Kansallisen Vastarinnan jäsenet, tukijat tai heidän aatemaailmansa jakavat ovat kaikki automaattisesti syrjäytyneitä, kouluttamattomia ja tuosta aiemmin mainitusta ”pelosta” ja ”hädästä” kärsiviä. (Haitta)maahanmuuton vastustaminen on siis vain nuorten miesten hätähuuto omasta pahoinvoimisestaan! Sanoja laitetaan isänmaallisten, kansallismielisten ja kansallissosialistien suuhun surutta ja uutisia keksitään suoraan omasta päästä. Tämä on sitä valalla vannottua parempaa journalismia! Itse en ainakaan huomannut nk. ”hippejä” tai muitakaan habitukseltaan fatta all-starsilaisia Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen marssilla Helsingissä 6.12.2016, seuraavana itsenäisyyspäivänä tai Turussa kesällä 2018. Päinvastoin – kovin skarpin näköistä ja oloista porukkaa oli liikenteellä: mm. suomalaisia, venäläisiä ja ruotsalaisia.

  Sionistinen roskalehdistö toistaa myös kehitysmaalaisten ehdottomasti meille suoman rikkauden ja holokaustivalheiden lisäksi erästä kolmatta asiaakin: nimittäin omaa rehellisyyttään ja oikeanlaisen, totuudenmukaisen journalismin tekemistä. Kyllä, tätä on joka läpyskässä ja tötterössä, olen huomannut sivuja tulisijaan tunkiessani. PISA-tulosten laskemisen syytä nämä omaa ”totuuttaan” toitottavat saunansytykkeet eivät kuitenkaan suostu kertomaan eli maahantunkeutujien ynnä muiden loisten jälkikasvun suoranaista älyllistä alikehittyneisyyttä! Suomeen importoidaan — antakaa anteeksi sanavalintani paremman vaihtoehdon puuttuessa! — saastaa: lähi-itäläisten paikallinen ”peruskoulutus” kestää 11-vuotiaaksi asti eli se vastaa Suomen viidettä luokkaa nimellisesti. ”Korkeastikoulutetut” iranilaiset käyvät koulunsa tuohon asti n. 90 %:sesti. Afgaaneilla vastaava luku on vain n. 25 %. Suomeen roudataan vielä kaiken lisäksi ovelasti Afganistanin tadžikeja, uzbekeja ja turkmeneja, jotka ovat mongoloideja ja joita on maassa 13,5 miljoonaa. Maa onkin täydellinen esimerkki siitä, ettei monikulttuurisuus toimi. Nyt näitä kulttuurimarxistisen ³väestönvaihdon hedelmiä roudataan siis Suomeen! Meillä on tilaa – vai miten se menikään… Toimeentulo ja leppoisat päivät taataan näille parasiiteille omalta kansalta leikkaamalla aina vain rajummalla kädellä.

  Pellepartiolaiset ynnä muut hyytelöpäät ehkä eivät tajua, että tässä ollaan tuhoamassa Euroopan sivistystä, kulttuuria ja perinteitä – puhumattakkaan itsemääräämisoikeudesta sekä vapaudesta. Suomeen siis importoidaan saastaa. Meillä on jo omasta takaa klovneja, mielisairaita, älykääpiöitä ja muita punavihersokeudesta kärsiviä sosiaalipummeja riittämiin! Euroopan Maahanmuuttoverkoston ⁴tutkimuskin sen myöntää: nämä ruskeahipiäiset ja oudolla kielellä möykkäävät kädelliset ovat varsin turhia; mihinkään kelpaamattomia. Seuraavassa faktaa – jokaisen ammattimädättäjän, suvakin ja sionistin pahinta vihollista – Suomea kohtaavasta rikkauden aallosta.

  ”Kansainvälistä suojelua tarvitsevat” eli maahantunkeutujat eli elätettävät verrattuna muualta EU:n ulkopuolelta tulleisiin ihmisiin:

  • neljän ensimmäisen vuoden aikana tunkeutujien työllisyys nousee 27:ään prosenttiin
  • yhdeksän vuoden aikana 40:een prosenttiin
  • neljässätoista vuodessa 60:een prosenttiin ja
  • 20–30 vuoden aikana 66:een prosenttiin – eli yhä 34% työttöminä!

  Nuo ovat pelkkää käytöstavatonta, kouluttamatonta elintasoturistimassaa, kuten jo mainitsin. Tuovat tänne kaikin puolin sopimattoman ja täysin tarpeettoman olemuksensa meidän riesaksi, vaikka oma kansa tekee kuolemaa keinotekoisesti avustetun budjetti-itsemurhan avulla. Eivät osaa lukea, kirjoittaa saatika ymmärrä muita kieliä tai kulttuureita – siis oikeita kulttuureita. Noiden sotiminen, sotkeminen, meluaminen ja tuhoaminen eivät ole kulttuuria, vaan pelkkää verotaakkaa meidän näkökulmasta, kuten nuo ”kulttuurinsa” tuotokset itsekin. Heidän aikaansaamisiaan kotimaissaan tai täällä ei voi missään valossa siis esittää tai arvottaa kulttuurina tai minkäänlaisena sitä korvaavana vastikkeena – ikinä! Jokainen hiemankin tervettä järkeä omaava yksilö ymmärtää välittömästi, ettei niiltä yksinkertaisesti voi odottaa mitään positiivista. Rajalla jokaisen pääsy tänne tulisi ehdottomasti estää. Tänne jo päässeet on kaikki palautettava välittömästi. Ei penniäkään enää noihin kamaliin taakkoihin tai pian Suomikin voidaan lukea nk. ”kolmansiin maihin”.

  Nyt tulee paras kohta: tutkimuksen mukaan ”turvapaikan” saaneiden elättien työllistyminen on ratkaisevan tärkeää, jos hyvinvointivaltion palveluita halutaan vielä ylläpitää. Eli heitä tuodaan ylläpitämään tulevaisuuden Suomea itselleen? Mitä kummaa minä juuri luinkaan? Se on virallista nyt: tämä kirottu maa on menettänyt järkensä lopullisesti. Vielä kerran: importoidaan sosiaalipummeja (koska omiahan ei ole tarpeeksi) kehitysmaista rasittamaan yhteiskuntaa ja sitten itketään, kun nämä juotikkaat juuri rasittavat sitä systeemiä? Huh-huh – ei voi muuta sanoa. Myönteisten päätösten prosentti kasvaa myös kohisten: 2015 52 % hyväksyttiin, kun 2010 luku oli vasta 25 %. Entäs tämä: kaikissa EU-jäsenmaissa iilimadoille on lain mukaan pääsy työmarkkinoille. Se ei kuitenkaan takaa työllistymistä ja EU-maiden välillä onkin suuria eroja työllisyyspalveluiden tarjoamisessa. Suomi saa kansainväliseltä poliittiselta eliitiltä kiitosta tarjotessaan luku-, kirjoitus- ja kielitaidottomille loisijoille koulutuksen. Suomalaisten koulutukseen määrärahat taasen ovat nk. ”melko finito”. Ammattitaidon (ihan kuin näillä alkeellisilta tai jopa brutaaleilta hiekka-aavikkoilta tulleilla sellaista olisi!) arvioinnista suitsutetaan myöskin, kuten asunto- ja talousneuvonnasta sekä vuokravelkojen järjestelemisestä.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. Kaiken saavat loiseläjät suomalaisten ohitse ja ylitse – törkeää! Suomalaisia juoksutetaan luukulta toiselle, kunniakansalaisille sen sijaan annetaan tulkit, henkilökohtaiset virastotädit, maksetaan kaikki ja näytetään vielä porsaanreiät, jotta kuppaaminen olisi täydellistä. Kävin paikallisesta sosiaalitoimesta kysymässä suvakkivirkailijalta, miten on mahdollista että näille verenimijöille maksetaan kaikki. ”Ei niille mitään kaikkea makseta!”, oli vihamielinen vastaus tältä suvaitsevattarelta. Häikäilemätön meininki jatkuu, kun miehittäjille maksetaan ⁵autot ja ajokortitkin – aivan kuten 90-luvun somalilaumoillekin. Vai luuleeko joku heidän autoilleen tänne Afrikasta? Vuokravelkojen järjestelyillä on estetty muun muassa useita käännytystapauksia, tutkimus kertoo. Kelan maksama perusturva sekä helposti haettavissa olevat sosiaalietuudet nostetaan myös esille. Että voikin kismittää ihmistä tällaisen paskan lukeminen. Mikä tätä maailmaa vaivaa? Kansaneläkelaitos – mitä ihmeen tekemistä sillä on brutaaleista aavikko-”kulttuureista” tulleiden islamisti-jihadistien kanssa? Mitä eläkettä nämä muka ovat meiltä ansainneet? Suomalainen saa kyllä elää alati syvenevässä kurjuudessa. Kuolkoot pois, niinkö?

   Juutalaisten ideana on kommunistinen EU-liittovaltio, josta meidät tuhotaan pois ja orjiksi otetaan lähi-itäläisiä ja afrikkalaisia eli typerimpiä eliöitä, joita tämä planeetta päällään kantaa. Nuo em. olennot eivät pysty mihinkään organisoituun vastarintaan juutalaisia sionisteja ja heidän kätyreitään vastaan, kuten on nähty heidän kotiseutujensa ”kukoistuksen” tilasta. Albiinonegridejä eli ”anarkisteja” eliitti käyttää juoksupoikinaan, kuten hyvin tiedetään. Mutta joutuessaan vähemmistöksi suvakit huomaavat vihamielisten lemmikkiotustensa kääntyvän heitäkin vastaan. Silloin sateenkaariviittaiset pellenenät lentelevät katoilta alas vessaharjoineen. Kun kommunisitien eli bolševikkien eli marxilaisten eli ⁶ortodoksiJUUTALAISTEN toteuttamat, promotoimat ja sponsoroimat vallankumoukset eivät saaneetkaan maailmanlaajuista työläistöä halutulla tavalla mobilisoiduksi, oli sionistisen maailmanvallan keksittävä uusia kanavia ja façadeja sen agendan ajamiselle.

   Tässä vaiheessa kuvioihin astuu feminismi, monikulttuurisuus sekä sateenkaarisyöpä. Se, mitä tarjotaan emansipaationa naisille ja seksuaalivähemmistöille, ei tähtää todellisuudessa mihinkään muuhun, kuin kulttuurimarxistisen agendan mukaisen eurooppalaisten tuhoamisprojektin toteutumiseen ja Paneuroopan eli homogeenisen, helposti hallittavan Euroopan liittovaltion luomiseen! Kulttuurimarxismi, jossa feminismillä on keskeinen rooli, edustaa kansa- ja perhevihamielistä arvomaailmaa. Feminismillä ei ole mitään tekemistä tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden kanssa! Sillä pyritään vain hajottamaan ydinperhe ja korvaamaan se seksuaalipervertismillä ja sairaudella. Nämä kaikki vahingolliset ja mielisairaat ideologiat ovat juutalaisia keksintöjä. Samaan syssyyn voi manita tietysti vielä ”antifasisminkin”. Koko tämä sionistinen mädätys todellisuudessa johtaa kaiken ainutlaatuisen ja korvaamattoman monimuotoisuuden katoamiseen!

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Väestön liikakasvusta Afrikassa ja muissa kehitysmaissa ollaan myös hiiren hiljaa vaikka se nyky ennusteiden mukaan tulee romahduttamaan sivilisaatiomme.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 8. Huijaamalla rakennettu Eurooppa.
  EU ei ole epädemokraattinen vaan demokratian vastainen. Sen koko olemassaolo perustuu kansallisvaltioiden demokraattisen päätöksenteon vähentämiseen.
  Kansanäänestykset ovat byrokraattisen eu-hallinnon akilleen kantapää ja siksi niitä eu-eliitti vastustaa ja pitää kansan äänen pois päätösten teosta.
  https://mvlehti.net/2018/09/28/huijaamalla-rakennettu-eurooppa/

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. The Brussels Business – Who Runs the EU ? – HD (sub – serb/cro) — kuka johtaa ja kenen bisnes EU on?
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=184687
   THE BRUSSELS BUSINESS is a docu-thriller that dives into the grey zone underneath European democracy. An expedition into the world of the 15,000 lobbyists in the EU-capital, of the PR-conglomerates, think tanks and their all embracing networks of power and their close ties to the political elites.

   Video reveals how un-elected bureaucrats and corporate lobbyists effectively govern the lives of E.U. citizens.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. ”Muslimeilla on tapansa. Ja tietenkin, kun muslimit muuttavat Eurooppaan he tuovat tapansa mukanaan. Jos joku on joskus muuta kuvitellut, tuskin kuvittelee enää. Muslimit pitävät oikeutenaan elää Euroopassa kuten kotimaissaan. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos on pakko tehdä kunniamurha, sitten tehdään kunniamurha ja mennään siitä vankilaan. Muslimimiehen elämää, ei sen enempää. Pitäähän sitä nyt kunniaansa puolustaa, vaikka saksalaiset eivät sitä ymmärräkään.” (Yksi linkin kommenteista). — Kaikki me viemme oman kulttuurimme tavat mukanamme kun muutamme toiseen kulttuuriin.

  Kun erilaiset uskonnot ja kulttuurit väkisin sekotetaan niin tulos on tuhoisa kaaos. Nyt pitää kysyä miksi ja kuka sekottaa?
  Kuka haluaa kaaosta ja terroria? Ja tuhoisia sotia joita ihmiset joutuvat pakenemaan.
  https://www.kansalainen.fi/eraan-kunniamurhayrityksen-anatomia/

  Terror as Trauma Brainwashing — terrori traumaattisena aivopesuna
  Psykologinen ikkuna terrorismiin
  https://www.henrymakow.com/001509.html

  Muutama suomennettu poiminta lMakowin artikkelista inkistä
  Kurt Lewin (1890 – 1947) oli juutalainen psykologi, joka oli edelläkävijä Tavistock-instituutissa, Illuminatin massan aivopesun keskuksessa. Hän kannatti terrorin käyttöä passiivisen valtion käynnistämiseksi kansan keskuudessa.
  On tehokkaampaa hallita yhteiskuntaa mielenhallinnalla kuin fyysisellä pakotuksella. Tapahtumat kuten 9-11 ja ”terrorismin vastainen sota” ovat enimmäkseen aivopesun juhlamenoja.
  Kurt Lewin kehitti ajattelun joka on 9-11 takana. Kirjassa ”Mind Control World Control” (1997) Jim Keith kirjoittaa:
  ”Lewinille kuuluu kunnia suuresta osasta alkuperäisestä Tavistock-tutkimuksesta joka aivopesun avulla soveltaa toistuvien mielen traumaattisten kokemusten ja yksilöiden kidutusten tuloksia pyrittäessä yhteiskunnan valvontaan.”
  ”Jos terroria voidaan levittää laajalle yhteiskuntaan, Lewin on todennut, niin yhteiskunta palaa ’tabula rasaan’, joka on tyhjä tila, tilanne, jossa valvonta voidaan helposti käynnistää ulkopuolelta käsin.”

  ”Toinen tapa: Hallitun kaaoksen luomisen myötä väestö voidaan viedä siihen pisteeseen, jossa se mielellään itse haluaa enemmän hallintaa. Lewin väitti, että yhteiskunta on ajettava valtioksi, joka vastaa ”varhaiskasvatuksen tilannetta”. Hän käyttää tästä yhteiskunnallisen kaaoksen tilasta sanaa ”fluidity” joka on eräänlainen nestemäinen ja juokseva tila. (Sivu 44)
  Elitin suunnittelijat suunnittelivat 11. 9-iskun sen shokkiarvon takia. Sen seurauksena he pystyivät luomaan turvauhan, kalliin sotilaallisen rakenteen ja sodan Afganistanissa ja Irakissa pelkotilaan ajetulle väestölle.

  Keith mainitsee Tavistock tutkijan Dr. William Sargentin, joka on kirjan ”Battle for the Mind: Konversion fysiologia ja aivojen pesu” kirjoittaja (1957):
  ”Erilaisia ​​uskomuksia voidaan istuttaa mieliin, kun aivotoiminta on häiriintynyt riittävästi … aiheuttamalla tahallisesti pelkoa , vihaa tai jännitystä. ”(48)
  Tämä suunnitelma tehtiin kauan ennen 11.9.2001. Tämän tragedian virallinen tarina ei kestä tarkastelua. Pentagonissa ei ollut juurikaan tuhoja. Kaikki kolme rakennusta purettiin räjähteillä. Meidän ”johtajamme” ovat vastuussa yli 3000 amerikkalaisen murhasta ja amerikkalaisen ikonin tuhoamisesta. Suunnitelma on USA: n alistaminen Lontoon keskuspankkijohtajien hallitseman ’maailmanhallituksen’ (NWO) valtaan. Kulttuurinen, taloudellinen ja poliittinen eliitti on osallisena tämän kaiken salaamisessa kansalta.
  Useimmat poliittiset ja kulttuuriset tapahtumat ovat eliitin tuotetta niiden psykologisen vaikutuksen takia.
  Se, mitä meillä on, on keskuspankkijohtajien jatkuva salainen sota yhteiskuntaa vastaan, psykologisen kidutuksen rumpu, joka on suunniteltu pitämään yhteiskunta pois tasapainosta.
  Merkittävin asia elämässämme on se, että olemme eliitin mielenhallinnan uhreja. Meitä koulutetaan olamaan apaattisia, trivia-ajattelevia (’taviksia’) ja itsetuhoisia.
  Ihmiskunta on saatanallisen voiman otteessa ja vajoaa koomaan. Meidän ”johtajamme” (poliitikot) tekevät työtä okkulttiselle joukolle, joka on erittäin rikas, perverssi ja rikollinen, joka salaa tuhoaa länsimaisen sivistyksen ja luo koko maailman tyrannian. He näkevät meidät eläiminä, jotka on koulutettava tai lopetettava.”
  Näin siis Makow.
  Kunpa tämän ymmärtäisimme. Vain se mahdollistaa muutoksen.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 10. Saksan juutalaiset perustivat oikeistopuolue AfD:lle tukijärjestön.
  Oikeistopuolue AfD on linjannut selväsanaisesti että islam ja juutalaisviha kuuluvat yhteen.
  http://beta.oikeamedia.com/o1-85009
  Totta on että Islam vihaa juutalaisuutta mutta asia on myös toisin päin. Eli juutalaisuus ja islamviha kuuluvat myös yhteen.
  Siksi juutalaiset tamudistit ovat käynnistäneet laajan islamin vastaisen sodan joka palvelee heidän maailmanvalloitushankettaan (ns. tikkun olam). Saksassa nuo AfD:n kanssa liittoutuneet juutalaiset ovat islamvihan vallassa olevia ja näkevät yksipuolisesti vain islamin vihaavan heitä. Se on hyvin tyypillistä heille ja siksi lähes kaikki muut saavat anti-semitistin leiman jotka eivät ole samaa mieltä heidän kanssaan.
  Hyvä myös muistaa että juutalaisuuteen kuuluu viha goimeja kohtaan laajemminkin ja siihen liittyvä pyrkimys tuhota muut uskonnot ja tehdä omastaan koko maailman kattava – kristinusko mukaan lukien joka juutalaisuudelle on erityinen vihan kohde koska se kehottaa jakamaan eikä keräämään maan päälle. Pöytäkirjoissa tuo asia tuodaan selkeästi esiin ja myös Laurent Guyenot paljastaa sen hyvin kirjassaan Fron Yahweh to Zion sekä kirjoituksissan netissä.
  How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
  https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/
  Ei ole sattuma että runsaasti sionisteja sisällään pitävän NWO-eliitin päämäärä on ateismi eli kaikkien uskontojen tuhoaminen ja rahan nostaminen jumalaksi.
  Olisi toivottavaa että Oikeamedia kertoisi siitäkin. Kyseisen artikkelin kirjoittajan kannattaisi avartaa maailmankuvaansa ja tutustua esim. näihin juutalaisst juuret omaavan Ron Unzin kirjoituksiin:
  https://russia-insider.com/en/how-i-came-see-many-anti-semitic-canards-are-actually-true/ri24367
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/
  https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-anti-semitism-a-century-ago/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Oikeamedia näyttää olevan sionistien hallinnassa.
   http://beta.oikeamedia.com/o1-85526
   Tuossa videossa korostuu sionistien ote mediasta. Ihmetyttää kun Juha Ahvio puhuu ’kristirillis-juutalaisita arvoista’. Mitä ne ovat? Se on minulle mysteeri.
   Nyt kun juutakaisuuden todellinen luonne on paljastumassa on aika kummallista että kristinusko sidotaan juutalaisuuteen jolle Kristinusko on vihollinen siinä kuin Islamkin.
   Paavali (Saulus) jota voi pitää kristinuskon todellisena perustajana ja Jeesuksen opin levittäjänä oli antisemitisti jos kuka ja vastusti farisealaisten rabbien oppeja hyläten lopulta juutalaisuuden.
   Tämän Juutalaisen entisen fariseuksen kautta kristinuskolla on kyllä vahva yhteys juutalaisuuteen mutta ei muuten opillisesti. Päinvastoin, se on vahvassa ristiriidassa juutalaisuuden kanssa kuten mm. Ron Unz ja Laurent Guyenot kirjoittavat monien muiden ohella.
   On aivan käsittämätöntä että valtamediassa puhutaan kristillis-juutalaista arvoista kun juutalaisuus on kaikkea muuta kuin Jeesuksen, jonka farisealaiset teloittivat vääräoppisena, opettamaa uskoa.
   Sionistit ovat ovelasti käyttäneet ja käyttävät kristinuskoa omana aseenaan vaikkeivat itse noudata edes Mooseksen antamia lakeja eli Kymmentä käskyä jotka muodostavat keristillisen moraalin perustan.
   https://www.henrymakow.com
   Juutalaisten on tarkasteltava uudelleen suhteitaan juutalaisuuteen. En voi liioitella Kristuksen hylkäämisen merkitystä, toteaa Makow.
   Kristus edusti universaalia Jumalaa ja yleistä moraalia. Hänen opetuksensa edusti luonnollista seuraavaa vaihetta, joka juutalaisten olisi pitänyt omaksua. …Kun he hylkäsivät Kristuksen opetuksen, fariseukset asettivat juutalaisen kansan ikuiseen vastarintaan ihmiskunnan kanssa ja etusijalle ihmisen hengellisen evoluution lopullisen ja väistämättömän kehityksen kanssa.
   – See more at: http://www.savethemales.ca/000612.html#sthash.Wk92e1DX.dpuf

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
 11. Huoraaminen Israelille loputtava.
  Aika katkaista kahlitseva side
  PHILIP GIRALDI
  Israelin ja sen voimakkaan ADL lobbyn kyky hallita monia Yhdysvaltain hallituksen näkökulmia ja samalla ylläpitää olennaisesti vääriä tietoja juutalaisvaltion väitetyistä hyveistä on huomattava. Poliitikot ja toimittajat oppivat kauan sitten, että oli parempi tukea Israelin ystäviä kuin amerikkalaisten todellisia etuja.
  … Viime aikoina olemme nähneet nousevan todellisten poliittisten voimien joukkoon useita poliitikkoja, joiden huoraaminen Israelille on ollut huomattavaa, mikä viittaa siihen, että tie Valkoisen talon kulkee Tel Avivin ja Yhdysvaltojen Israelin julkisten asioiden komitean (AIPAC ) toimistojen kautta H-kadulla District of Columbia.
  … Kaiken tämän jälkeen Israelin / juutalaisten valta-aseman todella oudoista näkökohdista on sen kyky muuttaa Yhdysvaltoja. Tavallisesti pieni asiakasvaltio, joka on liittynyt suureen, sopeutuisi siihn, mutta Yhdysvaltojen ja Israelin välisissä suhteissa päinvastainen on tapahtunut. Kun 9/11 tapahtui, Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu oli tyytyväinen kommentoimalla, että hyökkäys sitoisi Yhdysvaltoja läheisemmin Israeliin terrorismin vastaisessa sodassaan, mikä hänelle tarkoitti sotaa islamilaisia ​​naapureita vastaan Lähi-idässä. Siitä lähtien kahdenvälinen ”erityinen” suhde on sopusoinnussa sen kanssa, mitä professorit Stephen Walt ja John Mearsheimer ovat todenneet uraauurtavan kirjansa ”Israel-lobby ja Yhdysvaltojen ulkopolitiikka”, nimittäin sitä, että Yhdysvallat tekee asioita Lähi-idässä, joita ei voida lukea kansalliseen etuumme kuuluviksi. Pikemminkin Washington käyttäytyy tietyllä tavalla Israelin ja sen lobby-voiman vuoksi. Ei ole muuta keinoa selittää sitä
  …. Israelia olisi arvioitava sen käyttäytymisen perusteella, ei sen mukaan, kuinka hyvin se kannattaa moraalisesti kyseenalaistettuja poliitikkoja ja medialähetyksiä. Myöskään sitä ei pidä suosia, koska se ottaa valtaansa, uhkaa ja tuhoaa kriitikot
  …. Yhdysvaltain amerikkalaiset eivät tarvitse enää tätä hölynpölyä, joka muun muassa tuhoaa meidän vapaudet. Se johtuu paljolti syyllisyydestä ”holocaust huchsterismista” (holo-bisneksestä), kuten Norman Finkelstein on sanonut, joka on antanut Israelille vapaan passin seitsemänkymmentä vuotta. On aika muuttaa ajattelua siitä, miten katsomme ”hyvää ystävää ja liittolaista” Israelia, joka ei sitä olekaan. On aika, että hallitus tekee parhaansa amerikkalaisille, ei israelilaisille. –
  Pandering to Israel — Time to cut the tie that binds
  PHILIP GIRALDI
  The ability of Israel and its powerful Lobby to control many aspects of American government while also sustaining an essentially false narrative about the alleged virtues of the Jewish State is remarkable. Politicians and journalists learned long ago that it was better to cultivate Israel’s friends than it was to support actual American interests. … More recently, we have seen the ascent to real political power on the part of a number of politicians whose pandering to Israel has been notorious, indicating that the path to the White House goes through Tel Aviv and the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) offices on H Street in the District of Columbia. … All of that said, one of the truly odd aspects of the Israeli/Jewish dominance is its ability to change the United States. Normally, a tiny client state attached to a great power would conform to its patron, but in the U.S.-Israel relationship the reverse has happened. When 9/11 occurred Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was pleased, commenting that the attack would tie the United States more closely to Israel in its war against “terrorism,” which to him meant his Islamic neighbors in the Middle East. Since that time, the bilateral “special” relationship has conformed to what Professors Stephen Walt and John Mearsheimer observed in their groundbreaking book “The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy,” namely that the United States does things in the Middle East that cannot be attributed to national interest. Rather, Washington behaves in a certain way due to the power of Israel and its lobby. There is no other way to explain it…. Israel should be judged by how it behaves, not by how well it buys favor among morally challenged politicians and media shills. Nor should it be seen favorably as it engages, threatens and destroys critics. When private citizens cannot write a letter to an entertainer without risk of being sued, deference to perpetual Israeli victimhood has gone way too far….We Americans don’t need any more of this nonsense, which is inter alia destroying our liberties. It is largely driven by the guilt laden “holocaust hucksterism,” as Norman Finkelstein has termed it, that has been giving Israel a free pass for seventy years. It is time for a change in thinking about how we view our “good friend and ally” Israel, a country that is neither. It is time for government to do what is best for Americans, not for Israelis. — http://www.unz.com/pgiraldi/pandering-to-israel/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Holokausti tarina ei enää mene täydestä kuten joskus ennen, sanoo Unz
   Hollywood, controlled by Jews, has been very energetically selling a very big lie – a scene from ’Schindler’s List’ (article picture)
   It turns out that his (Elie Wiesel) whole life was a fraud and a lie
   Mainstream Holocaust Narrative ’Substantially, if not Entirely, False’ – Editor of Top US Conservative Site (Ron Unz)
   The author spends a few weeks perusing the literature, which he summarizes in this 18,000 word article, and concludes that the Holocaust story relentlessly hammered into the public consciousness by Jewish-owned Hollywood and media is a load of baloney. He suspects that when the lie comes crashing down, a political earthquake will ensue.
   ”I wouldn’t be surprised if our current Holocaust narrative eventually suffers that same fate (total collapse), perhaps with unfortunate consequences for those too closely associated with having maintained it.”
   ”Once I realized to my dismay that I couldn’t believe a word of what our media and political leaders said about major events in the here and now, their credibility on controversial happenings so long ago and far away entirely disappeared.”

   https://russia-insider.com/en/mainstream-holocaust-narrative-substantially-if-not-entirely-false-editor-top-us-conservative-site
   http://www.unz.com/publication/jhr/issues/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. ADL ja Amerikan yhteiskunta.
  Mel Gibson oli pitkään ollut yksi suosituimmista tähdistä Hollywoodissa ja hänen 2004 elokuvastaan The Passion of the Christ tuli yksi maailman tuottavimmista, mutta ADL ja sen liittolaiset tuhosivat hänen uransa.
  RON UNZ kirjoittaa:

  Kuten professori Shahak on tosiasiallisesti osoittanut, perinteinen talmudilainen juutalaisuus pitää kaikkia ei-juutalaisia alamaisena, eikä heidän elämällä ole mitään arvoa. … Mutta koska Frank oli juutalainen pikemminkin kuin kristitty, tämä huomattava historia (jota kuvattu artikkelissa jossa kuvan alla teksti: 13-year-old Mary Phagan, the girl raped and murdered by Leo Frank, the founding hero of the ADL) on kokonaan käännetty päälaelleen yli sata vuotta meidän juutalaisvaltaisen median toimesta … ADL perustettiin hieman yli vuosisata sitten, ja keskeinen tavoite oli estää juutalaisen tytön raiskaajan ja tappajan pidättäminen ja lailliseen vastuuseen asettaminen rikoksistaan vuosikymmenien ajan.
  Meidän pitäisi kysyä itseltämme, sopiiko tällaisen alkuperän ja tällaisen viimeaikaisen historian omaava järjestö ottamaan valtavan vaikutusvallan tiedon jakamisessa Internetin kautta. …
  American Pravda: ADL American Society
  RON UNZ
  Mel Gibson had long been one of the most popular stars in Hollywood and his 2004 film The Passion of the Christ became among the most profitable in world history, yet the ADL and its allies destroyed his career…
  As Prof. Shahak has effectively demonstrated, traditional Talmudic Judaism regarded all non-Jews as being sub-human, with their lives possessing no value. … But because Frank was Jewish rather than Christian, this remarkable history has been completely inverted for over one hundred years by our Jewish-dominated media and historiography. … The ADL was founded just over a century ago with the central goal of preventing a Jewish rapist and killer from being held legally accountable for his crimes, and over the decades … We should ask ourselves whether it is appropriate for an organization with such origins and such recent history to be granted enormous influence over the distribution of information across our Internet. … http://www.unz.com/runz/american-pravda-the-adl-in-american-society/
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-the-adl-in-american-society/

  Ron Unz hajottaa ADL: n, paljastaa sen häikäilemättömänä juutalaista ja Israelin valtaa edistävänä
  ”ADL perustettiin hieman yli vuosisata sitten, kun keskeinen tavoite oli estää erään juutalaisen raiskaajan ja tappajan pidättäminen laillisesti ja asettaminen vastuuseen rikoksistaan, …

  … ADL lopulta metastasoitui salaperäiseksi poliittiseksi poliisivoimaksi, joka ei ole juurikaann erilainen kuin laajalti halveksittu itä-saksalainen Stasi, mutta jonka keskeinen tavoite näyttää olevan ylivoimainen juutalainen valvonta yhteiskunnassa, joka on 98% ei-juutalainen. …

  … eräiden lähteiden mukaan ADL-agentit olivat vaanineet yli 1000 poliittista, uskonnollista, työvoimaa ja kansalaisoikeuksia puolustavaa järjestöä, – säilyttämällä aktiivisia asiakirjoja yli miljoonasta amerikkalaisesta. ”

  Ron Unz Demolishes the ADL, Exposes Them as Unscrupulous Enforcers of Jewish, Israeli Power
  ”The ADL was founded just over a century ago with the central goal of preventing a Jewish rapist and killer from being held legally accountable for his crimes, …
  … it eventually metastasized into a secret political police force not entirely dissimilar to the widely despised East German Stasi, but with its central goal seeming to be the maintenance of overwhelming Jewish control in a society that is 98% non-Jewish. …
  … according to some sources, ADL agents … had targeted over 1,000 political, religious, labor, and civil rights organizations, … maintaining active dossiers on more than a million Americans.” (Emphasis added.)

  Toimittajan huomautus: ”Tämän artikkelin tarina on erittäin mielenkiintoinen, kuten Unz selittää alla. Yksi mies, kuten David, tuhoaa menestyksekkäästi suuren, voimakkaan ja varakkaan organisaation, Goliathin, joka todella ansaitsee sen.
  Julkaistuaan useita artikkeleita, jotka kritisoivat juutalaista vaikutusvaltaa ja käyttäytymistä, joka sai valtavan huomion (puoli miljoonaa lukukertaa ja 25000 kommenttia Unzin sivustolla) ja julkaistiin uudelleen muilla suurilla sivustoilla (julkaisemme useimmat niistä tässä julkaisussa), oikeudenmukaisesta ja avoimesta keskustelusta, jonka ADL on onnistunut häiritsemään vuosikymmeniä kiusaamisen ja pelottelun avulla.
  Joten hän kiihotti heitä ja pakotti heidät sanomaan jotain,
  https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history
  jonka he vihdoin tekivät alamittaisessa artikkelissa,
  https://www.adl.org/blog/california-entrepreneur-ron-unz-launches-a-series-of-rhetorical-attacks-on-jews
  jota luettiin kuin se olisi osoitettu alhaisille henkilökunnan jäsenille. Unz oli valmis tähän massiiviseen 7000-sanan kyllästämään vastaukseen, pommiin, josta minun mielipiteen mukaan ADL ei koskaan toivu.

  Se on kiehtovaa lukemista ja kriittistä näkemystä siitä, kuinka juutalaista valtaa harjoitetaan Amerikassa ja on harjoitettu viimeisen vuosisadan ajan. ” — Charles Bausman, toimittaja, Russia Insider.
  — Tuohon voisi lisätä, ettei USA suinkaan ole ainoa maa jossa niin on tehty. Ilmiö on paisunut globaalisiin mittasuhteisiin ainakin länsimaissa.

  Editor’s Note: The back story on this article is very interesting, as Unz explains below. One man, like David, is successfully destroying a large, powerful, and wealthy organization, a Goliath, which richly deserves it.
  After publishing a series of articles criticizing Jewish influence and behavior which received enormous exposure (half a million views and 25000 comments on Unz’s site alone), and republished on other large sites, (we republished most of them in this publication), the very sort of fair, open discussion which the ADL has successfully squelched for decades through bullying and intimidation, they were oddly silent in attacking Unz. Perhaps they sensed their possibly disastrous position against a very smart opponent, a presentiment which has come true in spades.
  So he goaded them, all but forcing them to say something, which they finally did in a half-hearted article which read like it was assigned to a low level staff member. Unz was ready with this massive 7000 word saturation bombing of a response, which in my humble opinion, the ADL will never recover from.
  It is fascinating reading and critical insight into how Jewish power is exerted in America, and has been for the last century. – Charles Bausman, Editor, Russia Insider.
  https://russia-insider.com/en/ron-unz-demolishes-adl-exposes-them-unscrupulous-enforcers-jewish-israeli-power/ri25090
  Gilad Atzmonin ja Ron Unzin kaltaisia henkisiä titaaneja maailma tarvitsee tänään enemmän kuin koskaan ennen. Toivottavasti näemme heitä pian lisää.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Juutalaiset haluavat siis sulattaa itsensä afrikkalaisten kanssa ja kaikkien eri Euroopan maalaisten kanssa. Tuleehan siitä tosiaankin egyptiläistä muistuttava ihminen joskus tulevaisuudessa. Ihania tarinoita, joihin ihan oikeasti jopa älykkäät uskovat…

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Yritit kai sanoa että yrittävät sulattaa meidät muut afrikkalaisten kanssa (Kalergi-suunnitelman mukaan) joita he työntävät EUROOPPAAN pakolaisina sotatoimillaan Lähi-idässä USA:n ja Naton voimin. No, sitä sattuu, aina voi tulla pieni lipsahdus. Israelhan ei ota pakolaisia ja on tarkka omasta ’puhdasverisyydestään’ vaikka onkin pääosin talmud-kasaarien asuttama.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 14. Matteus 28 — Jeesuksen ylösnousemus:

  Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet.

  Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: »Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta.

  Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi.

  Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: ’Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.’ Tämä oli minun sanomani teille.» Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.

  Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä.

  Silloin Jeesus sanoi heille: »Älkää pelätkö! Menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan. Siellä he näkevät minut.»

  Naisten ollessa matkalla muutamat vartiomiehistä menivät kaupunkiin ja kertoivat ylipapeille kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin nämä kokoontuivat neuvottelemaan yhdessä vanhimpien kanssa ja päättivät antaa sotilaille suuren summan rahaa.

  He sanoivat sotilaille: »Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte, ja varastivat hänet. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, me kyllä lepytämme hänet ja järjestämme niin, ettei teille koidu ikävyyksiä.» Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heille oli sanottu. Heidän kertomustaan on juutalaisten keskuudessa levitetty tähän päivään asti.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 15. Suomalainen asunnosvälitysfirma käyttää juuri nyt mainoksessaan suomalaista naista rullatuolissa kahden neekerin kera. Pimeää touhua.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 16. Uutiset vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ovat saaneet minutkin pohtimaan, olisiko elämä parempaa ilman lapsia. Aiemmin olin varma että kaipa yhden voisi yrittää saada. Nyt sekin ajatus pelottaa. Tunnetta on vaikea korjata vaikka sain totuuden selville, että media tarkoituksella halusi muuttaa mielipiteeni. Onneksi mieheni on jo vähän rauhoitellut.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat