Juutalaisen google-pomon unelma: nanorobotteja aivoihin

Ray Kurzweil ihannoi “jumalmaisena” ajatusta tekoälyn laittamisesta aivoihin. Kuitenkin on huomattava, että ihmisen biologinen (aivoneurologiaan liittyvä) älykkyys (työteho) ei voi kasvaa itsessään aivojen  biologisten ominaisuuksien suhteen, vaikka aivoihin asetettaisiin nanorobotteja. Päinvastoin aivot rapistuisivat käytönpuutteesta ja valvonta saavuttaisi huimat mittasuhteet. 

Nanoteknologiaa aivoihin – “jumalaisempi” ihminen 

Vuonna 2015 Googlen tutkimusjohtaja Ray Kurzweil puhui  Singularity Universityn tilaisuudessa, jossa hän esitti visioita modernista nanoteknologiasta, jota hän ajatteli sijoitettavan aivoihin. 

Hän on vakuuttunut, että se, mitä teemme älypuhelimilla nykyään, tapahtuisi suoraan aivojen kautta tulevaisuudessa. Kun arkielämässä joutuisimme äkilliseen tarpeeseen lisätiedolle tai laskentakapasiteetille, aivot eivät enää riittäisi, vaan ne ottaisivat yhteyden pilveen – aivan kuin nykyajan puhelin. 

Tämä onnistuisi laittamalla aivoihin nanorobotteja ehkä jo 2030-luvulla. Seurauksena ei olisi vain tiedonsaannin nopeutuminen, Kurzweil visioi lyhyessä videossa Cnetin ja Huffington Postin mukaan. 

– Meistä kehkeytyisi musikaalisempia, hauskempia, seksikkäämpiä ja parempia ilmaisemaan rakkauden tuntemuksia. Tämä on visioni siitä, mitä teemme tekoälyn kanssa, Kurzweil ihannoi. 

Kurzweil näkee tämän kehityksen osana luonnollista evoluutiota. 

– Evoluutio on spirituaalinen prosessi ja tekee meistä enemmän jumalmaisia. Intoutuu Kurzweil. 

Lisäksi ihmiset ovat aina käyttäneet perinteistä älyään sekä hyvään että pahaan. Tämä Kurzweilin puhe on hyvin säälittävää ja osoittaa täydellistä henkistä typeryyttä. Kuinka koneelliset lisäprosessit pystyisivät poistamaan ihmisestä pahuuden? Tässä siis kuvitellaan, että ihminen on tietynlainen kyborgi – ihmiskone tai ainakin hän näyttäisi haluavan ihmisestä sellaisen.  

Älykkyyden luonteen totaalinen väärinkäsitys 

Yleistä älykkyyttä (g-tekijä) mitataan “kulttuurineutraaleilla” tasokuviopäättelytesteillä, jotka pääasiassa mittaavat keskittymiskykyä ja loogisen ajattelun nopeutta. ÄO-testeillä voidaan myös mitata kognitiivisia kykyjä (s-tekijä), kuten verbaalista ja numeraalista päättelykykyä ja niiden nopeutta. Tällöin ei ole enää kysymyksessä kulttuurivapaa testi, sillä verbaalisuuteen ja numeraalisiin tehtäviin vaikuttaa voimakkaasti ympäristö ja harrastuneisuus.  

Yllä olevilla testeillä ei kuitenkaan määritetä varsinaista älykkyyttä, vaan biologista työtehoa. 

Todellinen älykkyys on henkistä, eikä siitä nykyisin tiedetä juuri mitään. Henkisen älykkyyden ymmärtäminen kuuluu tulevaisuuden visioihin. 

Henkinen älykkyys ja sen lisääntyminen sisältyy ihmisen uudesti­syn­tymisen prosessiin, jossa ihminen luopuu perityistä ja hankituista vääryyksistään ja pahuuksistaan ennen muuta Jumalan avulla ja myös oman aktiivisuuden kautta. 

Uudestisyntymisestä enemmän täällä: Nova Hierosolyma 

Ihmisen henkinen älykkyys lisään­tyy jaksottaen sitä mukaa, kun hän saa uusia totuuksia sekä hyvyyksiä Herralta. Tosi asia on, että ainoastaan ymmär­retyt totuu­det lisäävät älykkyyttä ja että pelkkä muis­titieto on ihmiselle hyödytöntä. Pelkästään uskominen ei tee asiaa todeksi, totuus on totuus ainoastaan ym­märryksen va­lossa. 

Älykkyys ei lisäänny nanoteknologialla, vaan taantuu 

Juutalainen Kurzweil esittää typerän innostunutta sanoessaan, että Evoluutio on spirituaalinen prosessi ja tekee meistä enemmän jumalmaisia. 

Edes ihmisen biologinen (aivoneurologiaan liittyvä) älykkyys (työteho) ei voi kasvaa itsessään aivojen  biologisten ominaisuuksien suhteen, vaikka aivoihin asetettaisiin nanorobotteja. On yhdentekevää onko kyseinen teknologia ihmisen kädessä olevassa “älypuhelimessa” vai suoraan aivoissa, jossa ajattelukapasiteetin mentyä yli varsinaisilta aivoilta, siirtyisi työstäminen nanoteknologian sallimaan pilveen. Tällöinkään tehtäviä ei hoitaisi biologiset aivot, vaan aivojen pintaosiin sijoitettu automaatio. 

Tämä johtaa vääjäämättä aivotoiminnan näivettymiseen, sillä vaikeammat toiminnot siirtyisivät automaattisesti koneelliseen prosessiin. Jos myöhemmin nanorobotit poistettaisiin aivoista, jäisi jäljelle vain käyttämättömyydestä surkastuneet aivot, joiden pitäisi uudelleen opetella elämään normaalia elämää ja sen vaatimuksia. 

Evoluutio toimii väärin päin; henkisessä uudestisyntymisessä kuitenkin oikeinpäin 

Antropologisen tutkimuksen mukaan voitaisiin ajatella, että ihmisen evoluutio näyttää pitävän paikkansa siinä mielessä, että se toimii henkisesti ja älyllisesti päinvastaisessa järjestyksessä kuin yleinen evoluutioteoria tai kuten darwinismi on sen esittänyt tapahtuneen luonnollisessa mielessä. Darwinin kehittämä biologinen kehitys selittää eliöiden muuntuvan ja niiden voimakaan lisääntymisen johtaneen taisteluun olemassaolosta, joka olisi johtanut voimakkaimpien selviytymiseen eloon luonnonvalinnassa.1, 2  

On totta, että ulkoisesti eli biologisesti luonnonmukaista sopeutumista ympäristöönsä on tietyissä määrin tapahtunut, mutta “luonnonvalinta” siinä on tapahtunut Jumalan kaitselmuksen ohjauksessa. 

Uudestisyntymättömien henkinen evoluutio on negatiivinen eli taantuminen

Kuitenkin henkisesti ihmiskunnan evoluutio on tapahtunut päin vastaisessa järjestyksessä eli ihmiskunnan henkinen taantuminen on kestänyt useita satoja vuosia, joka nykyisin on saavuttamassa lakipisteensä. Varsinainen ihminen eli hänen sielunsa ei voi kuolla, sillä ihmisen elämisen tarkoitus maanpäällä on olla taivaan kasvitarhana. Ihmisen henkisen kehityksen määrä hänen suhteensa Jumalaan. Mitä tiiviimpi ihmisen ja Jumalan liitto on, sitä kehittyneempi on sisäinen ihminen. 

Jumalankieltäjät eli ateistit eivät voi kehittyä henkisesti, vaan heitä muodostuu vähitellen luonnon palvojia sekä materialisteja, jotka jatkuvasti entistä vakaammin uskovat Jumalan olemattomuuteen. Tällaisilta ihmisiltä katoaa vähi­tellen kaikki sisäinen ymmärrys, ja he tulevat eläinten kal­taisiksi, vaikka itse he eivät sitä huomaa, vaan pitävät itseään älykkäinä. Tällaisia ovat useimmat länsimaiset ihmiset tänä päivänä. Tulevaisuudessa osa ihmiskuntaa degeneroituu eläimentasolle, ja jopa sitä alemmas.  

Meidän planeettamme pelastuksena on kuitenkin Emanuel Swedenborgin kynän kautta ilmestynyt Jumalan Sanan coelestiaalisen ja spirituaalisen Sanan merkityksen paljastuminen. Tämän Sanan sisäisen merkityksen paljastuminen on itseasiassa kristittyjen kauan odottama Herran toinen tuleminen ja samalla Uusi Kirkko

Evoluutio toteutuu oikeasti vain henkisestiHerran Toinen Tuleminen -teoksen mukaan jo vuosisatoja vaikuttanut helvetillinen virtaus tehnyt ihmisistä aistillisia ja ainoastaan materialistisia, mistä on seurauksena aineellisen tiedon hyödyntäminen korkean teknologisen kulttuurin perustana. Nykyisin pidetään teknologista kehitystä ainoana oikeana kehityksenä, kun sitä vastoin henkinen kehitys Jumalan avulla on yksistään oikea kehityksen muoto. Materialistisen katsomuksen siivittämänä ihmistä pidetään kehittyneenä eläimenä, ja jopa eläin-koneena. Ihmisen evoluutioteorian mukaan ihmisten suku olisi eriytynyt apinoiden ja yhteisestä kantamuodosta ja kehittynyt nykyihmiseksi. Todellisuudessa ihminen ei ole kehittynyt vaan päinvastoin degeneroitunut henkisesti vuosituhansia, mistä on ollut seurauksena ihmisen muuttuminen taivaallisesta ihmisestä pelkäksi aistilliseksi ihmiseksi, jolla ei ole pienintäkään tietoa hengestä eli sielusta eikä elämästä ruumiin kuoleman jälkeen, mikä elämä jatkuu ikuisesti. 

Todellinen evoluutio tapahtuu henkisesti, jolloin ihminen kehittyy aistillisluonnollisesta spirituaaliseksi ja taivaalliseksi ihmiseksi uudestisyntymällä Jumalan avulla ja omalla aktiivisuudella. Tässä voidaan viitata lyhyesti Uuden Kirkon perusopetukseen, joka on tällainen: usko yhteen Jumalaan, joka on Jumalallinen Kolminaisuus Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tee päivittäin parannusta, äläkä tee syntiä; synnit on esitetty täydellisesti Jumalan sormen piirtämissä Kymmenessä Käskyssä (2 Moos. 20: 1-17) ja  Jumalallinen Kolminaisuus ja parannuksen teko tässä kirjassa. 

Jumala on luonnut maailmankaikkeuden ihmistä varten, jotta mahdollistuisi enkelitaivas ihmisrodusta, mutta ihminen on luonnut helvetit kääntymällä Jumalaa vastaan. 

Täydellinen valvonta yhteiskunta 

Ray Kurzweilin unelma aivoihin sijoitettavasta nanoteknologiasta ylittäisi kaikki juutalaiseliitin ihmiskunnan kontrollointi ja hallinta tavoitteet.

Selvästi globaali koronahysteria sulkutiloineen ja rokotteineen raivaa tietä Kurzweilin kaltaisille toimijoille. On syytä huomata, että juutalaismafia on hyödyntänyt modernin kulttuurimarxismin (myös arvoliberalismi) ideologiaa ja suuntausta (vallankumousta), kun suuntaus on hyökännyt kaikkia arvokkaita perinteitä sekä klassisia instituutioita vastaan. Perinteinen perhemalli, kulttuuri identiteetti ja luonnostaan selvät sukupuoliroolit ovat tämän uuden vallankumouksen innokkain hyökkäyksen kohde. Kulttuurimarxistiseen prosessiin on valjastettu länsimaissa, kuten Suomessa, poliittinen koneisto kokonaisuudessaan, valtamedia, virkakoneisto, koulut, korkeakoulut ja yliopistot, kirkot jne.. Kulttuurimarxismin tavoitteena on perinteiseen kulttuuriin nojaaman yhteiskunnan arvojen tuhoaminen, jotta juutalaismafia pystyisi asettamaan näiden tilalle omat “arvonsa” ja hallinta menetelmän. Aivoihin sijoitettava nanoteknologia avaisi valvonnan ja hallinnan aivan uusille ulottuvuuksille (uudella teknologialla pystyttäisiin valvonnan lisäksi ärsyttämään aivoja).

Kurzweilin kaltaisten teknologia- toimijoiden tarkoituksena olisi liittää ihmisen fyysinen keho osaksi tiettyä Internet – verkostoa.  Silloin arvoliberalistinen kuona olisi kaikkien hyväksyttävä, sillä uuden teknologian käyttäminen olisi välillisesti pakollista. Se olisi pakollista jo siksi, että matkustaminen, ostaminen, yhteiskunnallisten palveluiden käyttäminen ja henkilöllisyyden todistaminen olisivat yhdistetty uuteen teknologiaan. Yhdistäminen uuteen teknologiaan tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa markkinat vaativat vahvaa tunnistautumista Internetin verkkoon, ja nanorobottien ollessa elimistössä, sinne istutetaan kaupallinen koodi sekä maailmanlaajuinen ID-tunnus, siis ihmiselle.

Juutalaismafian maailmanvallan toteutuminen sinetöisi ihmiskunnan lopullisen tuhoutumisen Juutalaismafian viihdeteollisuus turruttaisi ja saastuttaisi nopeassa tahdissa suurimman osaa ihmiskuntaa henkisellä “ulosteella” (pahuus) ja “virtsalla” (vääryys). Tästä johtuen syöksykierre olisi hirvittävä: Huumausaineet, entistä vapaammat seksuaalisuhteet, entistä synkemmät perversiteetit, itserakkauden ja maailmanrakkauden äärimmäinen korostuminen, johtaisivat ihmiskunnan muutamassa vuosikymmenessä eläinkunnaksi. 

Vain Emanuel Swedenborgin kynän kautta, Jumalalta ilmestynyt Jumalan Sanan henkisen merkityksen paljastava Taivaallinen Oppi pystyy pelastamaan ihmiskunnan sen täydelliseltä tuholta. Tämä on vallankumousta, joka kuitenkin vaatii osana, ja sen rinnalla suoraa ja ulkoparlamentaarista toimintaa. Mikäli tämä ei onnistu, tuho tulee väistämättä! 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Ray Kurzweil: We’ll Become Godlike When We Connect Our Brains to The Cloud – YouTube 

Chris Matyszczyk (1.8.2015).  CNETGoogle exec: With robots in our brains, we’ll be godlike. Saatavina: Google exec: With robots in our brains, we’ll be godlike – CNET 

Kathleen Miles. (26.8.2017). HUFFINGTON POST. Ray Kurzweil: In The 2030s, Nanobots In Our Brains Will Make Us ‘Godlike’. Saatavina: Ray Kurzweil: In The 2030s, Nanobots In Our Brains Will Make Us ’Godlike’ | HuffPost 

Kirvilohkare, Benjamin. Nova Hierosolyma. Herran Toinen Tuleminen. 

The Frankfurt School of Social Research and the Pathologization of Gentile Group Allegiances. Saatavina: http://www.kevinmacdonald.net/chap5.pdf   

_ _ _ _ _ _ _  

 1. Iso sivistyssanakirja, s. 79–80. WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-30879-0
 1. ↑ Siirry ylös kohtaan:a b Darwinism Encyclopaedia Britannica. Viitattu 29.4.2018. 

Uuden Kirkon teologisia tiedostoja ja kirjoja  

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla 

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen  

Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavina: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php  

https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/

 Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm    

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavuus: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php  

Emanuel Swedenborgin: Taivas ja helvetti. Saatavuus: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Taivas-ja-helvetti.php    

Radio Islam – The Freedom Fighter. Join the struggle against Jewish racism and domination! (islam-radio.net) 

 Emanuel Swedenborgin: Aviorakkaus. Saatavuua: http://novahierosolyma.fi/EMANUEL-SWEDENBORGIN-TEOS%2C-AVIORAKKAUS.php    

 Swedenborg, Emanuel: Apocalypse Explained. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ae/ae01.htm 

11 kommenttia

 1. NANOTEKNOLOGIA ON JO KÄYTÖSSÄ
  Juutalaisen Kurzweilin unelma nanoteknologian syöttämisestä aivoihin onkin jo todellisuutta ja selittää sen, miksi Siionin Viisailla on niin kova kiire saada koko ihmiskunta rokotetuksi: rokotus on ainoa keino viedä nanoteknologiaa jokaisen planeettamme ihmisen elimistöön. Nanoteknologian avulla ihmisiä pystyttäisiin kontrolloimaan täydellisesti, toisin kuin medialla, jolla juutalaiset tätä nykyä ohjaavat ihmiskuntaa. Mutta mediavalta ei ole täydellistä; nanoteknologia mahdollistaa täydellisen kontrollin, ja juutalaisten unelma maailmanherruudesta voisi toteutua nanoteknologian avulla. TÄSTÄ ON KYSYMYS KORONAHUIJAUKSESSA. Aihetta on tutkinut tohtori Carrie Madej (https://rapsodia.fi/uuden-rokoteteknologian-vaarat/). Tohtori Madej on tutkinut rokotteita ja uutta teknologiaa vuosikymmeniä ja hän osoittaa, kuinka uusilla mRNA-rokotteilla voidaan muuttaa meidän DNA:ta ja tehdä meistä hybridejä. Hänen mukaansa suunnitelma on liittää ihminen tekoälyyn ja globaaliseen nettikontrolliin. Tämä on alku transhumanismille muuttaa meidät kaikki ihmisiksi 2.0. ”Transhumanismi on ajatussuuntaus, jonka mukaan ihminen voi järkevästi ohjatun tieteellisen ja teknisen kehityksen kautta ylittää nykyihmisyyden rajoitukset ja kehittää itseään paremmaksi niin ruumiillisesti, mielellisesti kuin yhteisöllisestikin. Transhumanistit tukevat yleisesti nousevia teknologioita, joista monet ovat kiistanalaisia, kuten nanoteknologia, bioteknologia, informaatioteknologia, kognitiivinen tiede, kryoniikka ja hypoteettiset tulevaisuuden teknologiat kuten ihmistä laajempaan ajatteluun pystyvä tekoäly ja mielen siirto” (Wikipedia). Salaisissa laboratorioissa on jo vuosikymmeniä tutkittu, kuinka ihmistä voidaan ohjata sisään syötetyn nanoteknologian avulla, mutta tutkimustulokset ovat tietenkin suuri salaisuus. Siionin Viisaiden innokkuudesta koko ihmiskunnan rokottamiseen voidaan päätellä, että nämä tutkimukset ovat onnistuneet. Kysymyksessä on ihmiskuntaa uhkaava vaara, jonkalaista ei ole koskaan aiemmin ollut. Emme halua tulla ihmisiksi 2.0 eli juutalaisten orjiksi. Siksi taistelu koronahuijausta vastaan ja yleensä rikollista rokotebisnestä vastaan on elintärkeää. Rokotevalmistajat ovat syyllistyneet historian aikana moniin petoksiin ja he ovat suurelta osin Siionin Viisaiden kontrollissa, joten emme voi olla varmoja, mitä kaikkea rokotteiden avulla sisäämme syötetään. Onhan rokotteissa aiemminkin ollut kaikenlaisia myrkkyjä kuten elohopeaa ja alumiinia. Koronahuijauksen vastainen taistelu on taistelua ihmiskunnan säilyttämiseksi vapaana. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. Tavallisen ihmisten on vaikea tietää, onko rokotteissa jo nyt nanoteknologiaa vai ei. Luottamus rokotteita tyrkyttävin tahoihin ja etenkin Bill Gatesin hahmoon on itselläni nolla, mutta tuntuisi kuitenkin oudolta, jos aivan ensimmäisiin korona-rokotteisiin olisi tungettu sellaista eksoottista nanoteknologiaa, jota voidaan aktivoida esim. 5G-signaalin kautta. Mahdotontakaan se ei ole, koska teknologia-fanaatikoilla on uskomattoman paljon vaikutusvaltaa ja lähes olematon moraali.

   Joka tapauksessa on selvää, että teknologia-fanaatikot haluavat liittää ihmisruumiin osaksi Internet of Things- verkkoa. Tätä edellyttää myös vahva tunnistautuminen, mikä vaaditaan uuden ajan blockchain- teknologian ”turvallisessa” käyttämisessä. Salasanat, fyysiset tunnistautumiskortit tai ulkoiset biotunnisteet kuten iiris-kuvio eivät riitä teknologia-fanaatikoille. Valtava määrä jo etukäteen laadittuja tulevaisuuden markkinoita edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkoon ja tämä puolestaan edellyttää, että ihmisruumiissa on oltava jotain, jonka Internet-verkon palvelimet voivat aukottomasti tunnistaa. Tämä olisi siis kaupallinen koodi ja globaali ID- tunnus ihmiselle.

   Itse uskon, että nykyinen rokote-kampanja luo pohjan hieman myöhemmin lanseerattavalle teknologiselle rokotteelle, joka sisältää ”täyden latauksen” IoT-teknologiaa ja mahdollistaa transhumanistien suunnitelmien rajun ja lopullisen läpiviennin koko ihmiskunnassa. Taustalla on ilman muuta spirituaalinen tekijä ja on Saatanan vakaa tahto tehdä ihmisistä täysin mekaanisia olentoja ja näin heistä poistuu Jumalan kuvan keskeinen elementti eli vapaa tahto ja spirituaalisen luomisvoiman kipinä. Ihmisen henkinen olemus halutaan tuhota. Nykyinen kulttuurisota on jo onnistunut miltei romuttamaan sen ja nykyisin on melkein mahdoton tavata henkisesti älykästä ihmistä, jonka mieltä ei ole ohjelmoinnilla pilattu. Saatana ei kuitenkaan lepää ennen kuin viimeinenkin vapaa-ajattelija on nujerrettu ja tähän tarvitaan pakolliset rokotukset ja niihin upotettu teknologia.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
   1. VIELÄ NANOTEKNOLOGIASTA
    Minäkään en usko, että vielä olisi nanoteknologiaa pantu rokotteisiin, mutta kehityshän on siihen suuntaan, että uusia ”muuntoviruksia” eli tavallisia flunssaviruksia hoidetaan tulevaisuudessa ainoastaan rokotteilla. Jossain vaiheessa nanoteknologia tulee sitten kuvaan mukaan. Tähän viittaa Bill Gatesin suunnitelmat tulevien virusepidemioiden ja sisäisten ID-tunnusten suhteen. Myös on mahdollista, että ”muuntovirukset” saavuttavat jo syksyllä sellaisen tarttuvuuden asteen (kun RT-PCR-testin kertoimia lisätään), että koko väestön rokottaminen tulee standardiksi. Todennäköisesti Pfizerin ja Modernan rokotteet lyövät muut rokotteet vähitellen laudalta ja koko ihmiskunta rokotetaan mRNA-rokotteella. Koko tyrmistyttävä koronahuijaus viittaa vahvasti siihen, että Siionin Viisaat ovat asialla; huijaus edellyttää valtavaa mielipidevaltaa, jota on vain Siionin Viisailla. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
 2. Tuo ihmistajuntojen haltuunotto on jotain samanlaista kuin nyt meidän omien ’ratsujemme’ eli autojen haltuunotto josta saa hyvä kuvan kuuntelemalla tämän Verkkostudio videon:
  Näin autoilu-kin tuhotaan.
  Tarvitaanko pian elvytyspakettia autoilun tukemiseen? Ihmisen omilla aivoilla ajattelun tukemiseen sellaista elvytys pakettia ei tietenkään koskaan ole saatavilla.

  Keijo 24.02.2021 08:35:
  ”Nyt, jos koskaa on kansan herättävä ja ensin kuntavaaleissa äänestettävä vihervasemmisto vi**uun päätöksen teosta.”
  Keijolle tiedoksi
  Kyse ei ole vain viher-vassareiden puuhasta vaan oikeiston ja viher-vassareiden yhteisestä universaalisesta poliittisesta projektista jota korporaatio- ja pankkimafia johtaa sionistien ja v-muurareiden vetämänä ja jossa päämääränä on kaappi-kommunismi NL:n malliin.
  Siinä oligarkit ja rikkaat omistavat kaiken ja sinä ja minä elämme nöyrinä velkaorjina.
  Kannattaa katsoa tästä linnkistä tuo TokenTube nauhoitus Verkkostudiosta niin ymmärtää mitä se merkitsee kun ihminen jää ’verkkojen vangiksi’ ja menettää kykynsä itse ohjata elämäänsä ja tulee henkisesti impotentiksi.
  Verkkostudio LIVE – ”Autoilun suuri nollaus” – 23.2.2021
  https://mvlehti.net/2021/02/23/tanaan-verkkostudio-live-autoilun-suuri-nollaus-23-2-2021-alkaen-klo-19/

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 3. Aktivistit: Poikkeustila pandemian perusteella olisi vallankaappaus – ”Me emme saa alistua!”

  Julkaistu 25.02.2021 10:13, 2788 lukukertaa
  Todellinen oppositio ei hyväksy Marinin hallituksen poikkeustilaa ja ankaraa COVID-sulkutilaa väitetyllä koronapandemialla perustellen. Tunnetut kärkihahmot osoittavat vääristelyn ja valheet sekä varoittavat taloustuhosta – ”suuresta nollauksesta”.
  Lukutoukan kommentti linkissä on osuva
  Marin ressukka on antautunut täysin globalisti-klaanin johdettavaksi, Sääliksi käy. Miksi pitää ryhtyä virkaan johon ei ole kompetetntti ja vaarantaa kansalaisten elämä? Tulee mieleen sekin että onko hänelle jo asennettu tuo nano-teknologia aivoihin vai onko hän vain aivopesun uhri tai onko alkanut totuus ahdistaa ja on pitänyt hakeutua eliitin siipien suojaan kun tie muuten olisi tukossa?
  https://mvlehti.net/2021/02/25/aktivistit-poikkeustila-covid-pandemialla-perustellen-on-vallankaappaus-me-emme-saa-alistua/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. ”Tulee mieleen sekin että onko hänelle jo asennettu tuo nano-teknologia aivoihin vai onko hän vain aivopesun uhri…”

   Ruotsin media muistuttaa: Sanna Marin piti sikainfluenssaa ja rokotuksia keinotekoisena hysteriana
   Julkaistu 26.02.2021 14:56, 3590 lukukertaa

   Nya Dagbladet muistuttaa tänään siitä, kuinka eräs koronavouhotuksen kärjessä nyt kulkevista, Suomen pääministeri Sanna Marin, kirjoitti kymmenkunta vuotta sitten uskovansa, että tuolloin vouhotettu sikainfluenssa oli keinotekoinen hysteria.
   ”Nyt se sitten vihdoin selvisi: sikainfluenssauhkaa ei todellisuudessa ollutkaan. Ainakaan siinä määrin kuin media, poliitikot ja lääketieteen ammattilaiset uhan vaarallisuudesta varoittelivat. Mutta kuka oikein hyötyi possujen kärsillä ja saparoilla lietsotun hysterian ylläpitämisestä?”, Sanna Marin kirjoitti blogillaan.
   Hyviä kommentteja
   https://mvlehti.net/2021/02/26/ruotsin-media-muistuttaa-sanna-marin-piti-sikainfluenssaa-ja-rokotuksia-keinotekoisena-hysteriana/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. Kiina on pitänyt maailman suurinta ja menestyksekkäintä eugeniikka ohjelmaa yli kolmekymmentä vuotta, mikä on johtanut Kiinan yhä nopeampaan nousuun globaalina supervaltana. Olen huolissani siitä, että tämä aiheuttaa jonkin verran eksistentiaalista uhkaa länsimaiselle sivilisaatiolle, sanoo linkin artikkelin kirjoittaja.
  Ja jatkaa: Todennäköisin tulos on kuitenkin se, että Amerikka ja Eurooppa viipyvät vielä muutaman sadan vuoden ajan myös maailmanhistoriallisella näyttämöllä ja hoitavat anti-hereditaarista poliittista korrektiutta katkeraan loppuun asti.

  Kun sain tietää Kiinan eugeniikasta (rodun parantamisesta), hämmästyin siitä, että sen väestöpolitiikka oli saanut niin vähän huomiota, sanoo artikkelin kirjoittaja ja jatkaa: Kiina ei salaa eugeniikan kunnianhimoaan, ei kulttuurihistoriastaan eikä hallituksen politiikasta … Kiinan elinvoimalla on muinaiset juuret käsitteessä ”yousheng” (”hyvä syntymä” – jolla on sama kirjaimellinen merkitys kuin ”eugeniikalla”).
  [China has been running the world’s largest and most successful eugenics program for more than thirty years, driving China’s ever-faster rise as the global superpower. I worry that this poses some existential threat to Western civilization. Yet the most likely result is that America and Europe linger around a few hundred more years as also-rans on the world-historical stage, nursing our anti-hereditarian political correctness to the bitter end. When I learned about Chinese eugenics this summer, I was astonished that its population policies had received so little attention. China makes no secret of its eugenic ambitions, in either its cultural history or its government policies … Chinese biopower has ancient roots in the concept of ”yousheng” (”good birth” — which has the same literal meaning as ”eugenics”). ]

  Kiinassa on harvinaisen tiivis yhteistyö hallituksen, korkeakoulujen, lääketieteen, koulutuksen, tiedotusvälineiden, vanhempien ja kuluttaja yhteisön välillä utopistisen ’Han etno-valtion’ edistämisessä. Ottaen huomioon sen, mitä ymmärrän evoluution käyttäytymisen genetiikasta, odotan – ja toivon – että he onnistuvat. Siitä riippuu maailman väkirikkaimman maan hyvinvointi ja onnellisuus.
  [There is unusually close cooperation in China between government, academia, medicine, education, media, parents, and consumerism in promoting a utopian Han ethno-state. Given what I understand of evolutionary behavior genetics, I expect—and hope—that they will succeed. The welfare and happiness of the world’s most populous country depends upon it.
  https://www.edge.org/response-detail/23838/ ]
  (—Kommenttina tuohon voisi sanoa, että Kiinassa tutkimusten mukaan epä-sosiaalisten ja häikäilemättömien psykopaattien määrä on selvästi pienempi kuin meillä ja kansan älykkyys keskimäärin selvästi korkeampi joten juuri ne tekijät jotka meidän kulttuuria tuhoavat ovat siellä paremmin mikä luo hyvät edellytykset päästä tuohon tavoitteeseen.

  —Kiinaa voi toki moittia ja nähdä sen hankkeet globaalia hegemoniaa tavoittelevina mutta maa on myös pakon edessä, pakon jonka takana on sen olemassaoloa uhkaava anglo-sionistinen mafia jota vastaan sen oli – oltuaan vuosisadan eurooppalaisen kolonialismin uhrina – ja on yhä taisteltava.
  Mutta turha sitä on moittia totalitarismista vaikka se onkin kurinalainen maa eikä anna enää – oltuaan vuosisadan eurooppalaisen kolonialismin uhrina – ns. ’viidennelle kolonnalle’ tai ’protokollamiehille’ oikeutta mellastaa vapaasti, hajottaa ja ottaa maa omaan valtaansa kuten ne ovat tehneet Euroopalle.
  Se on suurta viisautta joka voi poikia aikanaan ison potin.)
  ——
  For generations, Chinese intellectuals have emphasized close ties between the state (guojia), the nation (minzu), the population (renkou), the Han race (zhongzu), and, more recently, the Chinese gene-pool (jiyinku). Traditional Chinese medicine focused on preventing birth defects, promoting maternal health and ”fetal education” (taijiao) during pregnancy, and nourishing the father’s semen (yangjing) and mother’s blood (pingxue) to produce bright, healthy babies (see Frank Dikötter’s book Imperfect Conceptions). Many scientists and reformers of Republican China (1912-1949) were ardent Darwinians and Galtonians. They worried about racial extinction (miezhong) and ”the science of deformed fetuses” (jitaixue), and saw eugenics as a way to restore China’s rightful place as the world’s leading civilization after a century of humiliation by European colonialism. The Communist revolution kept these eugenic ideals from having much policy impact for a few decades though. Mao Zedong was too obsessed with promoting military and manufacturing power, and too terrified of peasant revolt, to interfere with traditional Chinese reproductive practices.
  But then Deng Xiaoping took power after Mao’s death. Deng had long understood that China would succeed only if the Communist Party shifted its attention from economic policy to population policy … One of Deng’s legacies is China’s current strategy of maximizing ”Comprehensive National Power”. … But crucially, Comprehensive National Power also includes ”biopower”: creating the world’s highest-quality human capital in terms of the Chinese population’s genes, health, and education.
  Chinese biopower has ancient roots in the concept of ”yousheng” (”good birth”—which has the same literal meaning as ”eugenics”). For a thousand years, China has been ruled by a cognitive meritocracy selected through the highly competitive imperial exams. The brightest young men became the scholar-officials who ruled the masses, amassed wealth, attracted multiple wives, and had more children. The current ”gaokao” exams for university admission, taken by more than 10 million young Chinese per year, are just the updated version of these imperial exams—the route to educational, occupation, financial, and marital success. With the relaxation of the one-child policy, wealthier couples can now pay a ”social fostering fee” (shehui fuyangfei) to have an extra child, restoring China’s traditional link between intelligence, education, wealth, and reproductive success.
  Chinese eugenics will quickly become even more effective, given its massive investment in genomic research on human mental and physical traits. BGI-Shenzhen employs more than 4,000 researchers. It has far more ”next-generation” DNA sequencers that anywhere else in the world, and is sequencing more than 50,000 genomes per year. It recently acquired the California firm Complete Genomics to become a major rival to llumina.
  The BGI Cognitive Genomics Project is currently doing whole-genome sequencing of 1,000 very-high-IQ people around the world, hunting for sets of sets of IQ-predicting alleles. I know because I recently contributed my DNA to the project, not fully understanding the implications. These IQ gene-sets will be found eventually—but will probably be used mostly in China, for China. Potentially, the results would allow all Chinese couples to maximize the intelligence of their offspring by selecting among their own fertilized eggs for the one or two that include the highest likelihood of the highest intelligence. Given the Mendelian genetic lottery, the kids produced by any one couple typically differ by 5 to 15 IQ points. So this method of ”preimplantation embryo selection” might allow IQ within every Chinese family to increase by 5 to 15 IQ points per generation. After a couple of generations, it would be game over for Western global competitiveness.
  —Tulokset antaisivat potentiaalisesti kaikille kiinalaisille pariskunnille mahdollisuuden maksimoida jälkeläistensä älykkyys valitsemalla omien hedelmöitettyjen munien joukosta yksi tai kaksi, jotka sisältävät suurimman todennäköisyyden korkeimmasta älykkyydestä. Mendelian ’geneettisen arpajaisen’ sijasta yhden pariskunnan tuottamat lapset eroavat tyypillisesti 5-15 IQ-pisteellä. Joten tämä ”preimplantation embryo Selection” -menetelmä saattaa antaa älykkyysosamäärän kasvaa jokaisessa kiinalaisessa perheessä 5-15 IQ-pisteellä sukupolvea kohti. Muutaman sukupolven jälkeen se olisi ohi länsimaisen globaalin kilpailukyvyn puolesta.

  [There is unusually close cooperation in China between government, academia, medicine, education, media, parents, and consumerism in promoting a utopian Han ethno-state. Given what I understand of evolutionary behavior genetics, I expect—and hope—that they will succeed. The welfare and happiness of the world’s most populous country depends upon it.]
  —Kiinassa on harvinaisen tiivis yhteistyö hallituksen, korkeakoulujen, lääketieteen, koulutuksen, tiedotusvälineiden, vanhempien ja kuluttaja yhteisön välillä utopistisen ’Han etno-valtion’ edistämisessä. Ottaen huomioon sen, mitä ymmärrän evoluution käyttäytymisen genetiikasta, odotan – ja toivon – että he onnistuvat. Siitä riippuu maailman väkirikkaimman maan hyvinvointi ja onnellisuus.

  [My real worry is the Western response. The most likely response, given Euro-American ideological biases, would be a bioethical panic that leads to criticism of Chinese population policy with the same self-righteous hypocrisy that we have shown in criticizing various Chinese socio-cultural policies. But the global stakes are too high for us to act that stupidly and short-sightedly. A more mature response would be based on mutual civilizational respect, asking—what can we learn from what the Chinese are doing, how can we help them, and how can they help us to keep up as they create their brave new world?] 
  —Todellinen huoleni on länsimaiden vastaus. Todennäköisin vastaus, kun otetaan huomioon euroamerikkalaiset ideologiset puolueet, olisi bioeetinen paniikki, joka johtaa Kiinan väestöpolitiikan kritisointiin samalla omavaraisella tekopyhyydellä, jota olemme osoittaneet arvostellessamme Kiinan erilaisia sosio-kulttuurisia toimia. Mutta maailmanlaajuinen panos on liian korkea jotta voimme toimia niin typerästi ja lyhytnäköisesti. Kypsempi vastaus perustuisi keskinäiseen sivistyksen kunnioittamiseen, ja kysymään – mitä voimme oppia siitä, mitä kiinalaiset tekevät, miten voimme auttaa heitä ja miten he voivat auttaa meitä pysymään mukana luodessaan uljaan uuden maailman?
  https://www.edge.org/response-detail/23838/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. On se kummallinen ja mystinen maa tuo Kiina, Siitä ei saa totuutta tuoda esiin tai joutuu ties mihin. Jotain ihmeellistä siinä silloin pitää olla.
   Moni voi kysyä onko tuossa linkissä kuvatussa kyse ’karjanjalostuksesta’. Niinkin voisi toki ajatella.
   Mutta eikö nwo-mafia nyt jalosta tehokkaasti ’omaa karjaansa’ Covd-piikillä vai onko siinä sittenkin kyse vain pelkästä turhan ja tarpeettoman väen tuhoamisesta? Tai tyhmän lammas-lauman haltuunotosta?
   Väkeähän voisi kyllä harventaa muilla keinoillakin ja ihan siististi ketään tappamatta ja orjuuttamatta. Nyt sitä näyttää pelkkä eliitin huoli omasta rikastumisesta ohjaavan. Viis muista tyyliin. Tunkiolle vaan.
   Voisiko Kiinasta ottaa tässä mallia. Ei mitään tappopiikkejä, ei nano-teknologiaa aivoihin vaan lisää järkeä päähän. Eurooppa tyhmenee koko ajan. ÄO laskee mutta Kiinassa se (huolestuttavasti) nousee.
   Throughout the 1980s, Chinese propaganda urges couples to have children ”later, longer, fewer, better”—at a later age, with a longer interval between birth, resulting in fewer children of higher quality. …
   Kiinalainen propaganda kehottaa 1980-luvulla pariskuntia saamaan lapsia ”myöhemmin, pidempään, vähemmän, parempia” – myöhemmässä iässä, jolloin syntymän väli on pidempi, mikä johtaa siihen, että syntyy vähemmän mutta korkealaatuisia lapsia.
   https://www.edge.org/response-detail/23838/
   … Järkevältähän tuo kuulostaa, kun elämän haasteet koko ajan kasvavat niin järkeä tarvitaan enemmän kuin aseita tai ilman järkeä ei ole hyviä aseita tai niitä voidaan käyttää omaksi tuhoksi Lännen malliin.
   Tänään nuo hyvät aseet alkavat olla yhä enemmän henkisiä. Kiina näyttää kuten Venäjäkin tajuavan että yhteistyö on parasta ja suurinta voimaa. Meillä sen sijaan yhteistyön merkitystä ei ymmärretä tai se tarkoittaa vain transatlantista yhteistyötä joka on luottamusta imperialistiseen Natoon ja Usan hävittäjiin joita kansa pannaan maksamaan, https://vastavalkea.fi/2021/01/08/havittajista-uusi-valtiontalouden-painajainen/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Kiinaa kehumalla ei juuri vasemman reunan peukkuja saa sillä onhan maasta tehty mediassa suurin saatana maailmassa. Sellaista tarvitaan ulkopuolella jotta oma saatana pysyisi pois ihmisten mielistä. Objektiivisesti arvioiden se oma taitaa kuitenkin olla se suurin. Se syöttää valheita ja rahaa meille ja on tehnyt meistä aivopestyjä muka-vapaita velkaorjia.
    Helpompaa näjdä Kiina pahiksena kuten tässäkin Mv-blogissa
    Totalitarismin askelmerkit uhkakuvin hallitussa maailmassa | Kolumni

    Uhkakuvilla hallitseminen on voimistuva suuntaus. Uhkia ovat Venäjä, nationalismi, ilmastonmuutos, korona, rasismi, vihapuhe jne. Uhkien propagandaa levittää puolensa valinnut ja vapautensa menettänyt viestintä. Tuloksena on ”agendoja”, jotka eivät siedä kriittistä keskustelua ja tarkastelua, jotka yritetään vaientaa.
    Todellinen uhka lännen hegemonialle on Kiina, mutta siitä ei voi tehdä vihollista, koska Kiinasta on tullut maailman talouden veturi ja globalistien liittolainen Euroopassa sekä Yhdysvalloissa.
    Länsi on kiinalaisessa hämähäkinseitissä. Se ei voi ylläpitää nykyistä elintasoaan eikä rahaeliitti saada voittojaan ilman velkarahaa ja Kiinaa. Se on ulkoistanut tuotannon ja työpaikat kiinaglobalisteille sekä rahanluonnin heidän pankeilleen. Vastineeksi se ostaa krääsää, kulutustavaroita, työttömyyttä ja velkaa, jota se lyhentää uudella velalla.
    Tulevaisuuden agendat: ilmastonmuutos, digitalisaatio, uudet energiat, teknologiat, lääketeollisuus ja terveydenhuolto ovat täysin riippuvaisia Kiinasta. Sillä on jalansija globaalien suuryritysten johdossa, länsimaisissa huippuyliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.
    Kiinalainen raha ruokkii pörssien suuret ja pienet sijoittajat, eläkerahastot, puolueet ja poliitikot. Se muokkaa vaalitulokset ja mielipiteet mieleisekseen. Se, jolla on taloudellinen valta, on myös poliittinen valta.
    Globalismi onkin yhtä kuin kiinalainen malli, jota CCP toteuttaa Kiinassa. Yhdessä ne rakentavat ylikansallisiin sopimuksiin ja järjestöihin perustuvaa maailmanhallitusta, joka on immuuni demokratialle. Agendassa ovat ilmastotoimet, vapaakauppa, massamuutto, työvoiman ja pääoman vapaa liikkuvuus jne.
    Olemme kaikki uiguureja kiinalaisella pisteytysasteikolla tässä globalistien uudelleenkoulutusohjelmassa.
    https://mvlehti.net/2021/02/25/totalitarismin-askelmerkit-uhkakuvin-hallitussa-maailmassa-kolumni/

    Jaa-a. On se Kiina paha maa….
    Ylistämättä sen enempää Kiinaa (sehän on kiellettyä), joka nyt on rajun propagandan kohde ja hirveä poliisivaltio josta media ei kirjoita muuta kuin pahaa, niin tosiasia kuitenkin on kun lukee ulkomaisia viisaita ja oppineita jotka eivät ole luopuneet omasta järjestään ja joihin propaganda siksi ei pure ja jotka eivät ole antaneet ’rotsildien’ rahan korruptoida itseään, että kiistatta Kiinasta löytyy jotain sellaista ’positiivista totalitarismia’, terveitä rajoja, joka meiltä puuttuu ja jonka varaan ihmiskunnan tulevaisuus voisi paremmin rakentua kuin valheen varaan rakentuvan ja rappiota kohti kulkevan anglo-sionistisen ’giljotiini-kulttuurimme’, jossa elintilaa on vain valituille.
    https://www.unz.com/article/zionists-lie-as-naturally-as-they-breathe/
    —–
    Muutama lause linkistä alla:
    Kiina rakentaa sosialistista demokratiaansa omalla tavallaan, jossa yhteiskuntarauhan tarve on erityisen korostunut. Epäjärjestyksen aiheuttaminen demokratian nimissä tulisi loppujen lopuksi tekemään hallaa Kiinan sosialistiselle poliittiselle sivilisaatiolle. Sosialismi nimenomaan kiinalaisin erityispiirtein muistuttaa poliittisilta käyttötarkoituksiltaan paljolti myös 90-luvulta alkanut kulttuurin ja sivilisaation (wénmíng) korostamista.(Meillä juuri kulttuuri tuhotaan, sillä ei ole mitään arvoa oligarkkien kilpajuoksussa)
    Dengin kerrotaan puhtaan talouskasvun ohella myös pitäneen tärkeänä tasa- arvoista taloudellistä kehitystä ja sitä, että sosialismi kiinalaisin erityispiirtein vaatii talouden lisäksi myös kulttuurin kehittämistä.
    Kiinalainen unelma korostaa ennen kaikkea sosiaalisen oikeudenmukaisuuden palauttamista. Artikkelin kirjoittaja toteaa myös kommunistipuolueen kansaa palvelevan ideologian olevan itse asiassa melko identtinen kungfutselaisuuden kanssa. Kiinalainen unelma näyttääkin tämän perusteella Guon määritelmää mukaillen käyttävän kiinalaista kulttuuriperintöä ennen kaikkea propagandisoimaan hallittaviensa reilua osakkuutta osana yhteiskuntaprojektia.
    Modernisoituvassa Kiinassa valtaosa kansalaisista ei joudu arkielämässään kohtaamaan ylenmääräistä sortoa ja mielivaltaa. Romaanissaan The Fat Years kirjailija Chan Koonchung tuo esiin juuri tämän ongelman kuvatessaan lähitulevaisuuden Kiinaa, joka on tehnyt kansalaisistaan määrättömän onnellisia ja enemmän ja enemmän vapaita. Chanin ajatusleikki vie loogiseen päätepisteeseen Kiinan kommunistisen puolueen vallitsevan legitimiteettiperusteen – voidaanko poliittiset oikeudet myydä johonkin hintaan jos vaihdossa saadaan onnellinen kansa ja menestyvä yhteiskunta?
    https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/99159/GRADU-1464876795.pdf?sequence=1
    Niin, voidaanko?
    Mutta meillä ne on myyty kansalta asiaa kysymättä ilman että tuloksena on onnellisia ja menestyviä kansoja … on vain menehtyviä.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
    1. ”Mutta meillä ne on myyty kansalta asiaa kysymättä ilman että tuloksena on onnellisia ja menestyviä kansoja … on vain menehtyviä.”

     EU hyvää vauhtia menehtymässä.
     EU-johtajat päättivät digitaalisten rokotepassien käyttöönotosta – Agenda vuodelta 2018 hyväksytty
     https://mvlehti.net/2021/02/26/eu-johtajat-paattivat-digitaalisten-rokotepassien-ottamisesta-kayttoon-agenda-vuodelta-2018/
     Lukutoukan kommenttiin on helppo yhtyä.
     ”Noh, tavallinen suomalainen voi suhtautua tähän asiaan samalla tyylillä kuin Tuntemattoman Rokka kuultuaan Lammion määränneen hänet ryhmineen asettelemaan pieniä pyöreitä kiviä upseerien majapaikkaan vievän polun varrelle:

     ”Jos kuka männöö niin se männöö, mut mie en lähe.”
     Eli jos joku suostuu piikittämään omaan kehoonsa haitallista myrkkyä, niin siitä vaan minun puolestani. Mutta itse en aio suostua tuollaiseen.
     Selvennyksenä vielä todettakoon, että Euroopassa ei ole ainuttakaan sellaista valtiota, jonka kokisin niin houkuttelevaksi ja tärkeäksi, että minun on välttämättä päästävä sinne.”

     Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat