Juutalaismafian maailmanvalta pyrkimykset

Nykyisin ihmiskunta elää henkisesti pimeintä aikakauttaan, mitä se ei ole koskaan aikaisemmin kokenut ja samalla yhteiskunnat ovat tuhoutuneet sekä ottaneet korkeimmaksi päämääräkseen materialististen arvojen toteuttamisen.  Toisaalta yhteiskunnissa on havaittavissa tietyn kaltaista kansallismielisyyttä sekä isänmaallisuutta, mistä osa erottautuu stereotypioina, joiden mukaan esimerkiksi islamilaista maailmaa sekä muslimeja syytetään demografiallisista muutoksista eli väestön muutokseen sisältyvistä ongelmista (kansanvaellus). Yksioikoisesti on vihervasemmistolaisten tai sosiaalidemokraattisten nuorten vastuulle laitettu yhteiskunnan yleinen turmeltuneisuus, vaikka nämä ryhmät ovat pelkästään instrumentaalisia tekijöitä rappeutuneisuudessa. 

Ilmoituksena esitämme, että Eteläpohjalaiset turvealan toimijat suunnittelevat moottorimarssia turve- ja hakekalustolla Helsinkiin vappuaattona 30.4.2021. Lisäksi  Helsingissä järjestetään 1.5. Suurkulkue, pienin askelin vapputapahtumana. Magneettimedia toivoo väkirikasta osanottoa näille tapahtumille. 

Juutalaismafian maailmanvalta 

Planeettamme henkiseen tilaan on kuitenkin vaikuttanut, ja edelleen vaikuttaa juutalaismafia, joka on maailman laajuisesti verkostoitunut täysin rikollinen järjestelmä, joka muodostaa uhkakuvan ihmiskunnalle. Tämä -mafia pyrkii päämääriinsä eli totaaliseen maailmanvaltaan salassa, käyttäen lukuisia eri taloudellisia, poliittisia ja mediallisia välineitään päämääriensä saavuttamiseksi. 

Juutalaismafia on lyhyesti kuvattuna aiheuttanut esimerkiksi jäljempänä mainittuja vallankumouksia ja sotia: 

Robert Wilton esittää faktoihin perustuen teoksessaan Romanovien viimeiset päivät,1 että juutalaisryhmittymä teki vallankaappauksen Venäjällä, ja heidän luomansa silloinen Neuvostoliitto murhasi vankileireillään ainakin 30 miljoonaa ihmistä.1 Kirjailija Alexandr Solženitsyn mainitsee kymmenittäin juutalaisia Neuvostoliiton talouden merkittävissä asemissa: ”Neuvostovaltio pyrki järjestelmällisesti ensin hyödyntämään ja sitten tuhoamaan kaikki, joita vainoharhaisesti kuviteltiin Neuvostoliiton hallinnon vastaiseksi voimaksi.” Hän päätyi siihen tulokseen, että ”Neuvostojuutalaiset hankkivat itselleen huomattavan osuuden valtion, teollisuuden ja talouden vallasta kaikilla Neuvostoliiton hallituksen tasoilla.” ( MacDonald 2010). Juutalaismafia eli eliitti on syyllinen ensimmäisen ja toisen maailmansodan syttymiseen. Viittaan tässä yhteydessä artikkeliini, josta löytyvät lähteet edellä mainituille väitteille sekä Freedmanin tiedostot. Juutalaismafia on syyllinen suoranaisiin teurastussotiin Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kautta Irakissa, Libanonissa, Palestiinassa, Jugoslaviassa, Afganistanissa ja arabikevään välityksellä kulminoituneena Syyriassa. Näistä selkkauksista ja sodista juutalaismafian vastuulle lankeaa ainakin 90 miljoonaa surmattua ihmistä, ehkä enemmänkin.   

Juutalaismafian toiminta perustuu juutalaisuuteen, joka perustana on Talmud, joka puolestaan määrittää Israelin virallisen ideologian. Talmud kääntää Mooseksen kirjat eli Tooran rasismiksi: Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläinten ulostetta. Talmud ja sen mukaisesti kiihkomielisesti noudatettu äärijuutalaisuus on rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset tulee hävittää ja osa heistä alistaa orjiksi palvelemaan ”juutalaisten” eliittiä. Edellä mainittuun saadaan vahvistusta, kun seuraavaksi luetaan otteita Talmudista ja muusta siihen liittyvästä rabbiinisesta kirjallisuudesta. 

Muutamia esimerkkejä juutalaisuuden opinkappaleista: 

“1. Keritoth 6b: Ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä. 

2. Kiddushin 68a: Ei-juutalaiset ovat eläimiä, aaseja. 

3. Midrash Talpioth 225d: Jehova (Jumala) loi ei-juutalaiset ihmisen muotoisiksi, niin ettei eläinten muotoisten eläinten tarvitse palvella juutalaisia. Ei-juutalainen (esim. kristitty) on niin ollen ihmishahmon omaava eläin, jonka on palveltava juutalaista yötä päivää. Heitä ei voi koskaan vapauttaa tästä palvelusta. 

4. Shene Lukohoth Haberith: Vaikka maailman kansat ulkonaisesti muistuttavat juutalaisia, he ovat varsinaisesti vain apinoita ihmisiin verrattuna. 

5. Ketuboth 111a: Ei-juutalaiset ovat kansaa, joka on kuin aaseja – orjia, jotka katsotaan isännän omaisuudeksi. 

6. Jebamoth 98a: Kaikki ei-juutalaisten lapset ovat oikeudellisesti äpäriä, koska ei-juutalaiset ovat vain eläimiä. 

… 

30. Abodah Zarah 20a: On kiellettyä antaa ei-juutalaiselle lahjaa, mutta se voidaan myydä hänelle. 

31. Baba Bathra 54b: Ei-juutalaisten omaisuus on kuin erämaa; joka tulee sinne ensin, saa sen. …” 

Juutalaismafian maailmanlaajuisessa taloudellisten ja poliittisten hegemonia pyrkimykset voidaan tiivistää kolmeen pääkohtaan, kuten: 

 1. Riistoon ja laillistettuun ryöstelyyn perustuvaan ylikansalliseen korolliseen velkarahajärjestelmään. 
 1. Sotien lietsontaan ja sotien kautta synnytettyihin väestönsiirtoihin. 
 1. Valtamedian, viihdemaailman ja opetusmateriaalin hallintaan sekä niiden vaikutukseen. 

 

Avaamme jäljempänä yllä esitettyjä väittämiä

 1. Riistoon ja laillistettuun ryöstelyyn perustuvaan ylikansalliseen korolliseen velkarahajärjestelmään

Argentiinalainen politiikan tutkija ja taloustieteilijä Adrian Salbuchi on osuvasti tiivistänyt sionistien maailmanvallan käsitettä. Hän sanoi: ”Yhdysvallat johtaa maailmaa, mutta sitä ja muita maailmanmahteja hallitsee sionismi”. Yhdysvallat on sionistien sätkynukke, joka ei tee mitään merkittävää ilman taustalla vaikuttavien sionistien hyväksyntää. Taitaako sitä ytimekkäämmin sanoa? 

Tässä vain voidaan sionistien paikalle laittaa juutalaismafian käsitteen, sillä sionistien primus motor (käynnistävä voima) on aina juutalaistoimija. Kuitenkin totta on, että kaikki sionistit eivät ole juutalaisia, ja kaikki juutalaiset eivät ole sionisteja, kuitenkaan sionismia ei ole ilman juutalaisia tai juutalaisuutta. 

Juutalaisdynastian eli Rothschildien perustama korkoon pohjautuva velkarahajärjestelmä on maailmanlaajuisen taloudellisen ja sosiaalisen kurjuuden sekä epäoikeudenmukaisuuden taustalla. Nämä juutalaistoimijat ovat kirjaimellisesti tuoneet helvetin maanpäälle, ja tämä helvetti poistuu vain silloin, kun vapaudumme juutalaismafian vallasta. Edes valtavirtahistoria ei kiistä sitä, että Rothschildit hioivat maailmanpolitiikan taloudellisen manipulaation huippuunsa verkostoitumalla kansainvälisesti, ja kytkien valtiot velkaorjuuteen, vääristelemällä järjestelmällisesti poliitikkoasiakkailleen ja rahoittamalla sotien kaikkia osapuolia samanaikaisesti.34 

Yksityiset pankit, kaupallisina firmoina luovat rahan, tai nykyisin virtuaalirahan (pelkästään elektronisina numeroina) tyhjästä. Pankit eivät millään muotoa tue taloudellista vakautta, vaan pyrkivät jatkuvasti maksimoimaan voittonsa. Valtiolla ei ole välineistöä puuttua laisinkaan pankkien toimintaan. Laajemmin Euroopan unionin säätämät lait estävät viranomaisia sekä syyttäjiä tutkimasta pankkiirien talousrikoksia. Täten globaali velkarahajärjestelmä perustuu laillistettuun pankkimafiaan, jonka taustalla ovat juutalaistoimijat. 

Juutalaismafia  ei hallitse ainoastaan globaalia pankki- tai velkarahajärjestelmää, vaan on soluttautunut  valtahierarkian jokaiselle tasolle: maiden hallituksiin ja eduskuntiin, läntiseen massamediaan, yritysten hallituksiin, oppilaitoksiin sekä ideapajoihin. Tämä on kaikkien havaittavissa. Nimilista on loputon, esimerkkeinä olkoon: Bernanke, Goldman Sachs, Wolfowitz, Perle, Kissinger, Feith, Blitzer, Murdoch, Rubin, Summers, Wiesel, Rosenthal, Obama, Biden, Madoff, Lieberman, Bush, Cheney, Zuckerman, Clinton, Wall Street, Kristilliset Israelin puolesta, Amerikan juutalaisten kongressi, ja AIPAC (Yhdysvaltojen Israelin suhteiden PR –komitea). Salbuchin mukaan sionistien verkosto ja heidän aikaansaannoksensa ovat kaikkien nähtävillä, mutta muiden muassa amerikkalaiset vain jatkavat elämäänsä laput silmillä. 

Globaalien pankkien suunnattomaan valtaan yksityisten valtioiden ylitse voidaan viitata  esimerkkinä Euroopan vakausmekanismiin (EVM), joka on yksityinen investointipankki, jonka julkilausuttu tehtävä on turvata euroalueen rahoitusvakaus. EVM kuten muutkin yksityiset globaalit pankit toimivat voittojen yksityistämisen ja riskien sosialisoinnin periaatteella. 

Kuten sanottua, valtiolla ei ole sanan valtaa pankkien operointiin. Tätä väitettä vahvistaa jo ilmeisesti vuosia sitten toteutunut suunnitelma, joka on luovuttanut Euroopan unionin pysyvälle vakausmekanismille  – ja myös IMF:lle sekä komissiolle – budjettivaltaa yli jäsenvaltioiden. Tästä huolimatta sopimusluonnoksella ei sidota vakausmekanismia mihinkään mahdolliseen oikeudelliseen ja poliittiseen vastuuseen teoistaan. EVM:n sääntöjen mukaan: ”EVM, sen varat ja omaisuus on vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä, jollei EVM nimenomaisesti luovu tästä vapaudesta tai siitä on sovittu EVM:n tekemässä sopimuksessa. EVM on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. EVM:n asiakirjat ja toimitilat ovat loukkaamattomia.” 

Kansainväliset pankit hallitsevat kansallisvaltioiden päätöksen tekoa 

Yllä esitetyn asiantilan johdosta pankkien valta nykyisessä Euroopassa perustuu sille, että ne päättävät, ketkä saavat lainaa ja millä ehdoilla. Talousdemokraattien mukaan järjestelmä on riskaabeli, sillä se alistaa valtiot ja demokraattisen päätöksenteon pankkiirien kontrolliin. Pankkien päättäessä rahan luonnin tarkoituksen, viitoittavat ne käytännössä myös Euroopassa toteutettavan politiikan suunnan. Yksityisinä yrityksinä pankit maksimoivat voittonsa; siten ne tavoittelevat mahdollisimman laajaa lainaamista, jotta ne voisivat kiskoa mahdollisimman mittavasti korkoa. 

Valtioiden velkataakka, pankkien suurimpina asiakkaina, kasvaessa, lisääntyvät sitä enemmin pankkien tulot. Tämä on erinomainen esimerkki siitä kuinka pankkien hyöty on valtioiden ja kansalaisten tappio. Tästä huolimatta Suomessakin on useiden vuosikymmenien ajan toteutettu tällaista pankkiirien hallinnoimaa – valtiota sekä kansalaisia – köyhdyttävää epädemokraattista politiikkaa. Luultavasti nykyiset poliittiset vallanpitäjät ovat tästä taloudellisesta rampauttamisesta äärimmäisen sopivia esimerkkejä. 

Rahaeliitin ja ylikansallisten talousjättien diktatuurista tuoreimpana esimerkkeinä voitaisiin mainita taannoin uutisoidut ikuisuuslainat, joiden käyttöönottamista on ehdottanut juutalainen keinottelija ja miljardööri George Soros. Ikuisuuslainat ovat saaneet suurta suosiota kansanpetturien, kuten kokoomuksen keskuudessa.   

Lisäksi globaalin talous- ja poliittisen valtaliiton agenda, jossa Maailman talousfoorumi (WEF) on suunnitellut muuttavansa maailmantalouden täysin erilaiseksi “koronapandemian” jälkeen.   

EU-johtajat sopivat 21.7.2020 Euroopan elpymissuunnitelmasta. Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehys ja Next Generation EU, joka EU:n komission mukaan on elpymisen nopeuttamiseen tarkoitettu väliaikainen väline, muodostavat yhdessä suurimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun elvytyspaketin. Tämä yhteensä 1,8 biljoonan euron paketti ilmoitetaan tarkoitetun auttamaan rakentamisessa covid-19-pandemian jälkeistä Eurooppaa, joka olisi vihreämpi, digitaalisempi sekä selviytymiskykyisempi. “Koronapandemian” välityksellä juutalaismafian kontrolloimat mediat ja terveysjärjestöt (WHO; THL) ovat muodostanee pelkopandemian, jonka varjolla on synnytetty Suomessakin poliisivaltio, rajoituksineen ja sulkutiloineen. Näin menetellen on saatu aikaan eliitin hallitsema järjestelmä Uutta Maailmanjärjestystä varten.  

Velkarahajärjestelmä 

Erikoisesti on tärkeää muistaa, että uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa ja muuta rahaa ei tuskin ole olemassakaan. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Velan korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Lisäksi pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Kysymyksessä on laillistetun rahanväärennyskoplan toiminta, jossa kiertoon ilmestyvät lainat lisäävät sähköisten numeroiden määrää rahamääränä. 

Tämä tilanne olisi korjattavissa talousdemokratian reformilla, joka varaisi rahanluontioikeuden vain valtiolle. 

Puhuttaessa juutalaisten eturyhmien pankkimafiasta, emme voi sivuuttaa Yhdysvaltojen keskuspankkia, Federal Reserve System (FED). FED:n johto on koostunut jo 30 vuoden ajalta ainoastaan henkilöistä, joiden tausta on ”juutalainen”. Vuonna 2015 Janet Yellenin tilalle ennustettiin johtajaksi FED:n Israelin kaksoiskansalaista, FED:n varapuheenjohtajaa Stanley Fischeriä

Kuitenkin vuonna 2017 Yellen väistyi syrjään, ja presidentti Donald Trump nimitti hänen tilalleen pankin johtokuntaan kuuluvan Jerome Powellin

FED:n lähihistoriasta voidaan todeta, että Yellen astui Ben Bernanken paikalle. Bernankea edelsi Alan Greenspan. Kaikki he ovat avoimesti ”juutalaisia”. 

Se, että FED:n johdossa on kolmenkymmenen vuoden ajan ollut katkeamatta ”juutalainen” edustus ei voi olla sattumaa, vaan ennalta ohjattua sionistista politiikkaa. 

 1. Sotien lietsontaan ja sotien kautta synnytettyihin väestönsiirtoihin 

Israelin valtion perustaminen Lähi-itään muodosti alueelle jatkuvan konflikti pesäkkeen.5 Palestiinaan perustettu juutalaisvaltio on sionistien kansainvälisen petoksen, lahjonnan, murhien sekä arabeihin kohdistuneen terrorin hedelmä.6 Koska Israel on ollut, ja on edelleen lännen sekä erikoisesti Yhdysvaltojen tukema loisvaltio, ovat monet arabimaat mieltäneet Israelin osaksi ”länttä”. Tämä on varmaankin lisännyt painetta muslimifundamentalismin nousuun tietyissä arabimaissa, sillä sitä ei sallineet ennen Israelin valtion perustamista esimerkiksi Egyptin, Libyan ja Irakin arabinationalistiset hallitukset. 

ISIS, al-Nusra ja al-Qaida syntyivät Israelin perustamisen jälkeen. Kyseiset terroristiryhmät syntyivät kuitenkin Israelin ja Yhdysvaltojen tuella, joten niitä ei oltu suunnattuna Israelia ja länttä vastaan, vaan vapaita Lähi-idän valtioita vastaan. 

Juutalaisvaltio piti arabinationalistien hallituksia geopoliittisina uhkina itselleen, kuten se pitää myös Persiaa eli Irania vaaraksi itselleen, minkä vuoksi osittain lännen ja Israelin liittouma on hankkiutunut eroon kaikista Nasserin, Gaddafin ja Husseinin kaltaisista sekulaareista arabijohtajista. Israel teki myös terrori-iskuja Yhdysvaltoja vastaan ja yritti naamioida ne Egyptin operaatioiksi.7; 8 Lähi-idän alueen sodat ovat antaneet syyn nykyiselle väestön värväykselle Eurooppaan ja samalla tarjoten maaperää ääri-islamismin nousulle. 

Lisäksi tulee muistaa, että juutalaisvaltio pyrkii raivaamaan tieltään niiden valtioiden hallinnot, jotka ovat kansallismielisiä sekä taloudellisen riippumattomia Lähi-idässä. Tämän hyödyttäisi myös sionistista läntistä uusliberalistista taloutta. Tästä syystä juutalaisvaltion tavoitteena nyt on tuhota sekä Iranin että Syyrian hallinnot, kuten se on aikaisemmin Yhdysvaltojen muodostaman koalition avulla on tuhonnut muut kansallismieliset ja taloudellisesti itsenäiset valtiot Lähi-idässä. Siten Iranin ja Syyrian tuhouduttua Israelin geopoliittinen asetelma Lähi-idän uusjaosta olisi mahdollista. 

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin valtakaudella Israelin tiedustelupalvelu Mossad valehteli, että se oli onnistunut varastamaan Teheranissa joukon asiakirjoja, jotka osoittivat Netanjahun mukaan sen, kuinka pitkällä oli Iranin ydinaseohjelma. 

Netanjahun pitämä englannin kielinen lehdistötilaisuus julkaistiin parhaaseen tv-katseluaikaan Yhdysvalloissa. Viesti oli selvä: Netanjahu halusi vakuuttaa Valkoista taloa hallinnoivan Trumpin siitä, että sopimus Iranin ydinohjelmasta oli huono ja piti heitettämän romukoppaan. 

Kaksi päivää myöhemmin Trump sanoutui irti sopimuksesta. 

Netanjahun – ja myös Trumpin – mielestä ydinsopimus on vaarallisella tavalla viallinen. Se ei näiden kahden mielestä estänyt Irania kehittelemästä ydinasetta. 

Viime vuoden puolella sionistipresidentti Donald Trump salamurhautti Irakissa Bagdadin lentokentällä Lähi-idän ansioituneimman antisionistin,  kenraali Qassim Suleimanin ohjusiskulla, jonka vaikutuksesta kenraali sai marttyyrin viitan maanpäälliselle muistolleen. Täysin selvää on, että Qassim Suleimanin murhaamisen taustalla oli Israel.9, 10, 11 

Euroopan pakolaiskriisin eli elintasopakolaisuuden taustalla ovat sionistit, kuten esimerkiksi monimiljonäärin ja sijoittajan George Soroksen luoman Open Society Foundation värväystoiminta.12 Joskin nyt koronahysterian aikana “turvapaikanhakijoiden” vastaanottaminen on ainakin hidastunut. 

 1. Valtamedian, viihdemaailman ja opetusmateriaalin hallintaan sekä niiden vaikutukseen

Joukkoviestinnällä on oleellinen merkitys kansainvälisessä politiikassa. Voitaisiin jopa sanoa, että mikäli emme ole perehtyneet joukkoviestinnän alaan, emme voi riittävästi käsittää maailmanpolitiikkaa. 

On tosiasia, että Amerikan Yhdysvaltalaisen massamedian eri välineet pyrkivät suuressa määrin muokkaamaan ihmisten mieliä valtaeliitin tarpeiden mukaisesti. Niinpä esimerkiksi amerikkalaisen joukkoviestinnän hallitsijat käyttävät merkittävän suurta valtaa Yhdysvalloissa ja myös muualla maailmassa. 

Joukkoviestinnän ja viihdeteollisuuden hallinta saa vielä hirvittävän diktatuurisen luonteen, sillä kyseisiä viestintä maailmoja kontrolloi kourallinen ihmisiä, jotka muodostuvat juutalaismafiasta mafiasta – harvainvallasta. 

Mainitun viihdeteollisuuden ja joukkoviestinnän näkyvät sekä näkymättömät vaikuttimet ulottuvat miltei jokaiseen kotiin Pohjois-Amerikassa ja myös muualla läntisessä maailmassa. 

Joukkoviestinnän kautta tuleva hallinta ei ole vaikuttamista vain USA:n kautta Euroopan unionin maihin, vaan esimerkiksi kussakin Euroopan unionin valtiossa on omat juutalaismafian media kanavat, jotka manipuloivat ihmisiä täydellä teholla. 

Esimerkiksi Ruotsissa manipuloiva vaikutus tulee sionistisen Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumien välityksellä ja Suomessa esimerkiksi Bonnierin ja juutalaistaustaisen Jane sekä Aatos Erkon säätiön omistamien massamediakanavien välityksellä. Jopa koulutusmateriaali palvelee monikulttuurisuutta, vääristynyttä seksuaalivalistusta, johon sisältyy sukupuolineutraaliuden kasvatus ja muu nykyaikainen henkinen saasta. Pohjoismaissa Bosnierin mediaimperiumi julkaisee yllä mainittuja saastuttavia opetusmateriaaleja.  

”Juutalaisvaikutteinen” Bonnier Publications Oy on kustannustalo, joka julkaisee opetusmateriaalin lisäksi esimerkiksi erikoisaikakauslehtiä ja elämäntapalehtiä. Yritys kuuluu kaikissa Pohjoismaissa toimivaan Bonnier Publications A/S:n ja sitä kautta kansainväliseen Bonnier AB -konserniin. 

Myös Nordic Broadcasting Oy oli ruotsalaisen (sionistisen) kustannusyhtiö Bonnier AB:n omistama yritys, joka omisti suomalaisen MTV Oy:n sekä ruotsalaisen TV4 AB:n. 

Nordic Broadcasting perustettiin Bonnierin ja Proventuksen yhteisyrityksenä, mutta vuonna 2007 Bonnier osti MTV:stä ja Nordic Broadcastingista Proventuksen osuuden. Nordic Broadcasting sulautui MTV:n 31.12.2013. 

MTV-konserni siirtyi siis vuoden 2007 kaupoissa kokonaan Bonnierin omistukseen. Nimittäin Bonnier omisti jo aikaisemmin MTV:stä puolet, ja sen (2007) ostojen jälkeen toinen puolikas sijoitusyhtiö Proventus AB:ltä siirtyi Bonnierille. 

Mainitun eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat sionistisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat ”juutalaisten” omistuksessa.13 

Esimerkkejä monikulttuurisuuden manipulaatiosta kasvatuksessa 

Euroopan unionin maissa käytetään opetusmateriaalia, joka palvelee suoraan väestönsiirtoa ja samalla Eurooppalaisen etnisen rakenteen tuhoa.. 

Esimerkiksi Ranskan johtava opetusmateriaalin kustantaja Editions Nathan opetusministeriön sertifikaatiolla julkaisee alakoululaisille suunnattua materiaalia, mitkä sisältävät korostettua manipulaatiota ihmisrotujen sekoittamiseksi. 

Muiden muassa alla olevassa kuvassa komeilee aviopari, joka edustaa Lähi-idän alueen kulttuuritaustan omaavaa miestä ja raskaana olevaa ranskalaista naista onnellisesti hymyillen. Parilla näyttää olevan jo ennestään kaksi lasta, joiden ihonväriä dominoi isän perimän vaikutus.  

Lisäksi on huomionarvoista, miten valtava vaikutus juutalaismafian viihdemaailmalla voi olla yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja kulttuuriin länsimaissa. Tätä väitettä vahvistaa Yhdysvaltojen nykyisen sionistipresidentin Joe Biden pitämä puhe hänen varapresidentti kaudellaan. Puheessaan Biden mainitsi, että homojen feministien sekä maahanmuuttajien pitäisi osoittaa kiitollisuutta nykyisestä hyvästä asemastaan lainsäätäjien sijaan esimerkiksi Hollywoodissa työskenteleville juutalaisille, jotka ovat muuttaneet koko länsimaista kulttuuria peruuttamattomalla tavalla. 

Naisia manipuloidaan lapsettomuuteen sekä huomiot väestönsiirroista 

Tilastokeskuksen mukaan suomalainen nainen synnytti vuonna 2016 keskimäärin 1,71 lasta, kun väestön uusiutumistaso, eli väkiluvun pysyminen ennallaan, edellyttäisi noin 2,1 lasta. Vuonna 2014 lapsia syntyi 57 232, mikä oli 902 vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Tuolloin ilmoitettiin, että syntyneiden määrä oli laskenut jo viidettä vuotta peräkkäin. 

Valtamedian yhtenä tarkoituksena on julkaista mielellään uutisia, jotka kertovat naisista, jotka haluavat olla lapsettomia, jostakin syystä. Tällöin puhutaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta, joka tarkoittaa tietoista päätöstä jäädä lopullisesti lapsettomaksi. Näihin yksityistapauksiin ei kannata kiinnittää huomiota, vaan siihen, että media korostaa näitä tapauksia siksi, että ne toimivat yleisesti mielenmuokkaajina suomalaisten naisten lapsettomuus ihanteessa. 

Mainittakoon esimerkiksi muutamia tapauksia: 

Iltasanomat uutisoivat naisesta, joka on valinnut vapaaehtoisen lapsettomuuden. Haastateltavan mukaan lapsi olisi kuin lemmikki, joka tulisi hankittua vasten tahtoaan. 

Ja edelleen: 

– Se ei vaan tunnu olevan minun juttuni. En ole koskaan potenut vauvakuumetta, enkä osannut nähdä vauvoja tai lapsia söpöinä, Moisander-Mattila sanoo. 

Kuten myös: 

Valtamedia tiedottaa mielellään synnytykseen liittyvistä negatiivisista kokemuksista, mutta onnellisista tapauksista ei uutisoida, jos ne eivät palvele monikulttuurisuutta. Selvää lienee, etteivät kaikkien raskausajat, ja synnytyksen jälkeiset jaksot voi olla yhtä onnellisia. Näitä rankempia kokemuksia emme pyri kiistämään, emmekä väheksymään, mutta MTV puhuu halukkaasti näistä vähemmän miellyttävistä raskaus- ja äitiyden alkuajan kokemuksista muun muassa ohjelmassa 

Jokaisella naisella on tietysti vapautensa valita lapsettomuus tai äitiys, sitä ei kukaan kiistä. Tarkoituksena on vain keskittää huomiota siihen, että valtavirtainen tiedonvälitys tarkoitushakuisesti julkaisee näitä kielteisiä tapauksia, sillä tarkoituksella, että suomalaisten väestön uusiutumisen taso romahtaisi vielä entisestään. Siten media palvelee globaalin eliitin agendaa Eurooppalaisen väestön tuhoamisessa, ja samalla uuden populaation asuttamisessa. 

Maapallon väestön määrän lisääntyminen ei tarkoita sitä, että suomalaisten tulisi vielä alentaa syntyvyyttään, sillä väestönrajoitustoimenpiteet tulisi keskittää kehittyviin maihin, ennen muuta Afrikan tietyille alueille. Puhutaanko silloin väestön määrän kasvun ongelmista, jos esimerkiksi Eurooppaan sijoittuneet taustaltaan poliittisen Lähi-idän alueen perheet, joissa on parhaillaan yhdellä miehellä kolme vaimoa ja niistä jokainen voi synnyttää viisi lasta. Jos puolestaan kantaväestö harmaantuu, niin tiedämme hyvin mikä on loppu tulos. Kantaväestön osalta se on loppu – finalitas. 

Coudenhove-Kalergi -suunnitelma 

Sionismia ajavalla ”juutalaisella” eliitillä oli jo ennen Euroopan unionin perustamista suunnitelmallinen tarve luoda Eurooppaan eri populaatioiden ja kulttuurien sulatusuuni. Tätä sionistien kaavailua kuvaa hyvin Coudenhove-Kalergin kirjoituksista innostuneet kasaaripankkiirien piirit. 

Teoksessaan Yksi elämä Euroopalle, C-K paljastaa eliittiin lukeutuvan Warburgin rahoittavan Paneurooppa-liikkeen toimintaa. Hän kirjoittaa: 

Vuoden 1924 alussa saimme puhelun paroni Louis de Rothschildilta. Hänen ystävänsä, hampurilainen Max Warburg oli lukenut kirjani ja tahtoi tutustua meihin. Suureksi yllätyksekseni Warburg tarjosi täysin odottamatta 60 000 kultamarkkaa. Nuoren liikkeemme talous oli turvattu ensimmäisten kolmen vuoden ajan. 

Max Warburg, yksi ainutlaatuisimmista ja viisaimmista miehistä ketä olen ikinä tavannut, rahoitti liikettämme. Hän kannatti Paneurooppa-liikettä elämänsä loppuun asti. Max Warburg järjesti minulle matkan Yhdysvaltoihin vuonna 1925. Tutustuin Paul Warburgiin ja rahoittaja Bernard Baruchiin. 

C-K ennustuksen mukaan tulevaisuuden Euroopasta muodostuu todellinen eri ihmisrotujen sulatus-uuni. Lisäksi yhteiskuntaluokat tulisivat katoamaan. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin egyptiläisiä, asettaisi kansojen erilaisuuden tilalle yksilöllisen monimuotoisuuden.14 

Muutamia esimerkkejä lisäksi median ja pedagogiikan manipulaatiosta 

Juutalaismafia lietsoo myös eri etnisten kulttuurien välille vastakkain asettelua, ja suorastaan murhanhimoa. Tästä olkoon esimerkkinä Yhdysvalloissa juutalaismafian tukema Black Lives Matter –liike, jota juutalaismafian kontrolloima valtamedia on nostanut suosiolliseen valokeilaan lietsoen liikkeen vihaa esimerkiksi valkoihoisia vastaan. Defund the Police (DP) – ja BLM-liikkeen rahoittajina toimii muiden muassa ”juutalainen” miljardööri-keinottelija George Soros ja hänen organisaationsa, mitkä ovat poikkeuksetta ”juutalaisen” eliitin agendan toteuttajia. Myös USA:n mustien oikea vihollinen ei ole ”valkoinen” ihminen: kaikkien etnisten ryhmien pitäisi taistella ”juutalaista” eliittiä ja niiden yhteiskunnalle tuhoisaa systeemiä vastaan.   

Ruotsi on tunnettu arvoliberaalisuudestaan eli vapaamielisyydestään ennen muuta sukupuolineutraaliuden suhteen. Täten Ruotsin Malmön kaupunki on päättänyt “investoida” noin puoli miljoonaa kruunua eli 50 000 € sadan puistopenkin maalaukseen sateenkaaren väreillä, ja näillä Pride sävyillä maalattaisiin myös roskikset julkisissa tiloissa. Lisäksi kaupunki on innostunut järjestämään ”Lasten Pride” -tapahtuman elokuussa. 

Yhteenveto 

On täysin irvokasta miten entiset Suomen syöjät ja globaalin valtaeliitin lakeijat ihannoivat  virallisen Suomen valtiollista ja yhteiskunnallista systeemiä. 

Entinen pääministeri Paavo Lipponen totesi MTV:n viiden jälkeen ohjelmassa, että: 

 

Velanottoa kauhistellaan liikaa. Jos verrataan Eurooppaa esimerkiksi Yhdysvaltoihin, niin jäämme väliinputoajiksi, jos satsaukset ovat liian vaatimattomia. Tulee olla rohkeutta laittaa kasvu käyntiin kestävillä tulevaisuusinvestoinneilla 

Suomen poliittinen eliitti on kirjaimellisesti perkeleen kätyri, sillä negatiivinen globalisaation ylintä huippua edustaa juutalaismafia15 eli Siionin Viisaat. Niin muodoin Suomen poliittiset vallanpitäjät edustavat täydellisesti saatanaa, joka ei ansaitse minkään kaltaista kunnioitusta tai sääliä. Saatana pitää viedä oikeuteen ja sitä pitää rangaista. 

Täydellinen tosiasia on nimittäin, että maailmassa kourallinen globaaleja rahoituslaitoksia ja ylikansallisia jättiläismäisiä osakeyhtiöiden ryppäitä hallitsevat miltei täysin kaikkea sitä, mitä me teemme arkielämässämme: he ohjailevat ihmisten mieltymyksiä, kulutustottumuksia, suosittelevat median kautta luettavaksi kelpaavaa kirjallisuutta, houkuttelevat rahan himoon ja ennen muuta pitävät tärkeänä materialistista elämänkatsomuksen filosofiaa, jossa ei tunneta Jumalaa, joka Korkeimpana ja äärettömänä olentona on luonut kaiken sekä ylläpitää elämää. 

Kuten yllä jo todettiin, että globaalin talous- ja poliittisen valtaeliitin agenda on sellainen, jossa Maailman talousfoorumi (WEF) on suunnitellut muuttavansa maailmantalouden täysin erilaiseksi “koronapandemian” jälkeen. Tämä skenaario tarkoittaisi Uutta Maailmanjärjestystä, jossa rahoituslaitosten ja taloudellisten jättien maailmanlaajuinen valta olisi järkkymätöntä. Silloin yksilöllisyyttä ei enää olisi, vaan sen sijalle saataisiin robottimaisesti käyttäytyvät tasapäiset kansojen massat, jotka olisivat käyneet läpi etniskulttuurisen sulatusuuni menetelmän.  Tässä suuressa nollauksessa kansallisvaltiot muutettaisiin osaksi valtavaa keskushallintoa. Luonnollisesti ilmastohysteria sekä kymmeniä kertoja yliäyräiden lietsottu koronatilanne, ja siihen liittyvät sulkutoimet rajoitteineen ovat osa tätä menetelmää, jolla Uusi Maailmanjärjestys (The Great Reset) toteutetaan. 

Suomessa pitäisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja NATOn isäntämaasopimuksesta. Suomen täytyisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluontioikeus. Koulutus- ja poliittinen järjestelmä olisi uusittava perustuksiaan myöten. 

Tämä olisi suhteellisen helppo tehtävä, mutta Suomen poliittiset päättäjät eivät halua sitä tehdä, sillä he kuvittelevat kuuluvansa mahtavaan globaaliin valtaeliittiin, vaikka eivät ole kuin juutalaismafian varpaisen nuolijoita. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry. 
 1. MacDonald, Kevin (2010). In the 1930s: Chapter 19 of Alexandr Solzhenitsyn’s “200 Years Together”: Saatavilla.   
 1. Businessinsider. Saatavina: http://www.businessinsider.com/the-rothschild-gang-shadow-conspiracy-or-rumor-2011-6?IR=T 
 1. Investopedia. Saatavina: http://www.investopedia.com/ask/answers/033015/what-was-nathan-rothschilds-interest-funding-napoleonic-wars.asp 
 1. New York Times 26.-30.11.1947. Sit. Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat. 
 1. Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag 
 1. Gerhard, William D.; Millington, Henry W. (1981). Attack on a SIGINT Collector, the USS Liberty (PDF). NSA History Report, U.S. Cryptologic History series (Report). National Security Agency. Archived from the original (PDF) on 30 October 2012. partially declassified 1999, 2003. 
 1. Crewdson, John (2 October 2007). ”New revelations in attack on American 
 1. The Jerusalem post (4.1.2020). Ted Cruz: Soleimani assassination is justice for Israel, Trump tweets flag. Saatavina: https://www.jpost.com/American-Politics/Trump-tweets-US-flag-following-Soleimani-death-Ted-Cruz-Justice-overdue-for-Israel-612964 
 1. PressTV (4.1.2020). Commander of Iran’s Quds Force, Iraq’s PMU deputy head assassinated in US strike. Saatavina:https://www.presstv.com/Detail/2020/01/03/615224/Hashd-Sha%E2%80%99abi-public-relations-director-killed-in-rocket-attack-on-Baghdad-airport 
 1. PressTV (4.1.2020). Axis of resistance to respond decisively to Gen. Soleimani’s assassination: Top Hezbollah official. Satavina: https://www.presstv.com/Detail/2020/01/04/615346/Axis-of-resistance-will-respond-decisively-to-Gen.-Soleimani%E2%80%99s-assassination:-Top-Hezbollah-official 
 1. Hansson, Peter (17.8.2016). DC. Saatavilla: http://dailycaller.com/2016/08/17/leaked-board-documents-soros-organization-tried-to-buy-supreme-court-ruling-on-illegal-immigration/ 
 1. Radio Islam. Saatavilla: Den judefråganhttp://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm 
 1. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG 
 1. White, Walter (1978). The Hidden Tyranny. The Issue that Dwarfs All Other Issues. This is the Most Sensational Manuscript of its Kind. Also known as: ”The Rosenthal Document.” (Myös täällä: Kätketty tyrannia | Magneettimedia

 _______________________________

Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke – Radio Islam (islam-radio.net) 

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? | ATTAC – kohti oikeudenmukaisempaa ja tasapuolisempaa globalisaatiota 

Debate over monetary system grows | News | DW | 28.11.2014 

https://www.aamulehti.fi/ulkomaat/upporikas-pankkiiri-nousee-usan-keskuspankin-johtoon-en-usko-etta-trumpin-valitusvirteen-tulee-muutosta-200506445/

Perpetuaali on ikuinen laina – MTVuutiset.fi 

The Great Reset | World Economic Forum (weforum.org) 

European Council conclusions, 17-21 July 2020 – Consilium (europa.eu) 

Euroopan elpymissuunnitelma | Euroopan komissio (europa.eu) 

Koronavirus – EU:n toimet | Euroopan komissio (europa.eu) 

Can Putin Stop Israel and Iran Going to War? – Bloomberg 

Hidden US-Israeli Military Agenda: ”Break Syria into Pieces” – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization 

Analyysi: Syttyykö Iranin ja Israelin välille sota? Iran uhkasi pyyhkiä juutalaisvaltion kartalta – Trump päästää vastavoimat irti | Ilkka-Pohjalainen (ilkkapohjalainen.fi) 

http://www.marmai.fi/uutiset/bonnier+hakee+vetoapua+financial+timesista/a2214778  

http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5491271  

http://www.mtv.fi/uutiset/it/artikkeli/mtv-kokonaan-bonnierille/1806694 

http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/nordic+broadcasting+oy/18826265 

http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092578209 

http://nymag.com/daily/intelligencer/2013/05/biden-praises-jews-goes-too-far.html 

Kristiina, 32, on vapaaehtoisesti lapseton: ”Lapsi olisi kuin lemmikki, jonka hankkisin vaikken haluaisi” – Seksi & Parisuhde – Ilta-Sanomat 

”Olen aina tiennyt, etten halua lapsia” | Yle Uutiset | yle.fi 

Barnens Pride i Malmö 2021 | Petterssons gör Sverige lagom! (petterssonsblogg.se) 

Dokumenttielokuva: Seuraa Rahaa – TokenTube 

14 kommenttia

 1. JUUTALAISPERKELEESTÄ
  Lisäisin Markku Juutisen erinomaiseen artikkeliin vielä neljännen kohdan: suuryritysten hallinta. Ketkä omistavat kansainväliset suuryritykset, jotka tuottavat yli 90 % maailman hyödykkeistä. Tämän paljastaa ”Seuraa rahaa” -artikkeli (blokkimedia.net). Kaikki kansainväliset suuryritykset omistaa ryhmä sijoitusyhtiöitä, joista suurimmat ovat Vanguard Group, Blackrock ja State Street Corporation. Nämä sijoitusyhtiöt omistavat puolestaan erilaiset säätiöt, joista suurimmat ovat juutalaisten omistamia. Näin juutalaiset tosiasiassa omistavat myös kaikki maailman suuryhtiöt. Juutalaisten maailmanvalta on ehdoton tosiasia. Nyt juutalaisille on tullut yksi varteenotettava vastustaja: vaihtoehtomediat ja niiden kautta juutalaisen maailmanvallan paljastajat, jotka vaikuttavat erityisesti Internetin kautta. Juutalaiset pyrkivät eliminoimaan tämän vastustajan ja siihen he tarvitsevat diktatuurin, joka alistaisi kaikki kansat heidän yksinvaltaansa estäen vapaan tiedonvälityksen koko maailmassa. Tulisi ehdoton sensuuri, jossa juutalaisten historia ja rikokset salattaisiin ja holokaustista tehtäisiin uusi maailmanuskonto. Tästä on kysymys viime kädessä ”uudesta maailmanjärjestyksestä”. Tähän tähtää Maailman Talousfoorumin ja YK:n suunnitelmat. Tämä kaikki saavutetaan koronahuijauksen avulla. Siksi koronahuijauksen vastustaminen ja paljastaminen on mitä suurinta lähimmäisenrakkautta koko ihmiskunnan pelastamiseksi juutalaisperkeleen käsistä. Termi ”juutalaisperkele” on teologisesti täysin oikea, sillä perkeleen tarkoituksena on koko maailman valtaaminen yhdeksi perkeleen valtakunnaksi eli helvetiksi. Juutalaiset ryhtyivät palvelemaan perkelettä hylätessään Jumalan inkarnaation Jeesuksen ja luodessaan Talmud-uskonnon, joka on kirjaimellisesti perkeleen palvontaa. Juutalaiset onnistuivat tuhoamaan kristinuskon, joka nykyään myös palvelee perkelettä. Katsokaapa vain luterilaista kirkkoa, jonka kirkkoherrat ovat hyvin edustettuja vapaamuurarijärjestössä, joka todistettavasti palvelee perkelettä. Nyt on kysymyksessä todellinen kolmas maailmansota, joka käydään juutalaisperkelettä vastaan. Antisemitismi, josta on tehty aikamme ”pahin vitsaus” on todellisuudessa tervettä politiikkaa, jonka tarkoituksena on vastustaa juutalaista maailmanvaltaa. Tietenkin suurin osa juutalaisista on tavallisia ihmisiä, mutta tiukan paikan tullen he ovat kuitenkin Siionin Viisaiden määrättävissä, sillä juutalaiset eivät ole pelkkä uskonto, vaan he ovat itsenäinen kansa, joka kokonaisuudessaan palvelee perkelettä. Juutalaisuuden määritteli täydellisesti Emanuel Swedenborg 1700-luvulla: ”Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260). Juutalaisten peritty pahuus on itse Jumalan vastustaja eli perkele. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. Painavaa analyysia. Joka tuon kiistää ei ole enää järjissään tai ei ymmärrä joko tyhmyyttään tai tiedon puutteen takia miten maailma kulkee ja kuka sitä kuljettaa. Tästä videosta on apua eksyneelle. Kolmessa vartissa saat käsityksen siitä mitä maailmassa parhaillaan tapahtuu.
   Päivän video: ”Monopoli” – Suomeksi käännetty dokumentti ”suuresta nollauksesta” (The Great Reset)
   https://mvlehti.net/2021/04/24/paivan-video-monopoli-suomeksi-kaannetty-dokumentti-suuresta-nollauksesta-the-great-reset/

   Syökö BlackRock Kiinankin? Saa nähdä miten Kiina onnistuu pitämään sen aisoissa ettei se syö stä kuten on käynyt muualla. Onko Kiina lopulta se ’viimeinen toivomme’ jonka yli ei kävellä isolla rahallakaan?
   BlackRock, Vanguard & Co – Kuinka uudet kapitalistiset pelurit toimivat työvoimaa, ympäristöä ja kansainvälistä oikeutta vastaan ja miten he käyttävät koronapandemiaa
   Werner RÜGEMER — 23. huhtikuuta 2021
   Sääntelemättömät varjopankit ovat nyt jopa säänneltyjen suurpankkien, mutta myös esimerkiksi kaikkien digitaalisten suuryritysten omistajia. Samaan aikaan BlackRock & Co on onnistunut pysymään käytännössä tuntemattomana suurelle yleisölle.
   BlackRock Corporation on tällä hetkellä 18 000 pankin, yrityksen ja rahoituspalveluja tarjoavan osa-omistaja tai osakkeenomistaja, pääasiassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa, Euroopan unionissa ja läntisissä maissa. Tällaista lukuisaa yhden omistajan samanaikaista läsnäoloa ei ole koskaan ennen nähty kapitalismin historiassa.

   BlackRock, Vanguard & Co – How the New Capitalist Players Are Acting Against Labour, Environment and International Law and How They Use the Corona-Pandemic
   Werner RÜGEMER – April 23, 2021
   The unregulated shadow banks are now the owners of even the regulated big banks, but also of, for example, all the big digital corporations. At the same time, BlackRock & Co have managed to remain virtually unknown to the general public.
   BlackRock Corporation is currently a co-owner or a shareholder, in 18,000 banks, companies, and financial service providers, primarily in the U.S. and Canada, in the European Union, and in Western-oriented nations. Such a numerous simultaneous presence of a single owner has never been seen before in the history of capitalism.

   … China wins system comparison, the West arms up
   Kiina voittaa järjestelmän vertailun, länsi aseistautuu (pitkän artikkelin loppukaneetti)

   Köyhyys siirtokunnissa, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan uusikoloniaalisesti hyväksikäytetyillä alueilla ja yhä useammin myös oman väestön sisällä, mukaan lukien rikkaiden metropolien keskiluokka – vanhat länsimaiset demokratiat ovat sietäneet tätä, kaikkein julmimmin ja pisimpään johtavassa länsimaassa, Yhdysvalloissa.

   Mutta Kiinan kansantasavallassa on löydetty vaihtoehto vain muutamassa vuosikymmenessä: Nyt maailman suurin talous on saanut aikaan sen että Kiinassa enemmistön ja keskiluokan työtulot ovat kasvaneet koko ajan vähintään kolmen vuosikymmenen ajan, sosiaalisesti vakuutettujen määrä on kasvanut (työ, terveys, eläkkeet), ja asumisen infrastruktuuri, uudet kaupungit, joukkoliikenne ja ilmaista koulutusta on laajennettu.

   Tälle kotimaiselle kehitykselle tulee nyt vaihtoehto, nimittäin osallistava globalisaatio: hyväksyntä Uuden silkkitien monisijoituksille kasvaa kaikilla mantereilla, jopa yhä useammassa Euroopan unionin osavaltiossa. Tällainen uudenlainen ’sateenvarjo-globalisaatio’ jatkuu, ja mikä on erittäin tärkeää, se kunnioittaa kansainvälistä oikeutta: ilman sotilaallista kumppanuutta, ilman maailmanlaajuista sotilastukikohta verkkoa, ilman kaukaisilla rannikoilla jatkuvasti partioivia aluksia, ilman piilevää tai avointa sotilaallista väliintuloa.
   … This kind of globalization goes, and this is a very important difference, with respect for international law: without military accompaniment, without a global ring of military bases, without capital ships constantly patrolling off distant coasts, without covert or overt military intervention.

   Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä taistelu Corona pandemiaa vastaan ​​osoitti: Kiina voittaa järjestelmien välisen kilpailun. Sitä vastoin taloudellisesti, teknologisesti ja poliittisesti taantuva Yhdysvaltain johtama länsi – ainakin toistaiseksi – näkee aseistautumisen Kiinaa ja sen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, Venäjää ja Irania vastaan ​​tärkeimpänä ulospääsynä. (15)

   Samanaikaisesti BlackRock & Co jatkaa pyrkimyksiään hankkia osuuksia Kiinan johtavista yrityksistä ja hankkia lisenssejä taloudelliseen toimintaan Kiinassa. Näin tehdessään ne hyväksyvät tai joutuvat hyväksymään Kiinan hallituksen määräykset, joita vastaan ​​taistellaan lännessä. Järjestelmien välinen taistelu on monikasvoinen eikä suinkaan päättynyt.
   https://www.strategic-culture.org/news/2021/04/23/blackrock-vanguard-co-how-new-capitalist-players-acting-against-labour-environment/

   ”Näin tehdessään ne hyväksyvät Kiinan hallituksen määräykset, joita vastaan ​​taistellaan lännessä. ”

   Kiina siis jatkaa ikivanhaa perinnettään: maan hallitus (puolue) pysyy – toisin kuin meillä – isäntänä talossa.… Kiina ei ole koskaan antanut markkinoiden ohjata taloutta, hallitus ohjaa markkinoita. Se on sosialismin vastakohta kapitalismin rahataloudelle. Kiinassa ainakin vielä valtiokapitalismi pitää huolen että suuryritysten tekemät voitot eivät mene vain nukkuessa rikastuvien rikollisten oligarkki-psykopaattien tai ’bläkrokkien’ taskuun kuten meillä vaan niillä pidetään huolta koko kansasta ja maan oman tavoiteohjelman toteutumisesta.

   Kiinan ja Amerikan välillä ei ole kilpailua. Valtiokapitalismi ja finanssikapitalismi ovat erilaisia järjestelmiä, jotka kulkevat omaa tietään.
   https://www.unz.com/mhudson/the-consequences-of-moving-from-industrial-to-financial-capitalism/

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
   1. Kiinan ulkoministeri: Demokratia ei ole Coca-Colaa

    Kiinan ulkoministeri Wang Yi on kehottanut Washingtonia luopumaan ideologisesta lähestymistavastaan ​​ulkopolitiikkaan.
    Wangin mielestä on väärin, että Yhdysvallat yrittää muokata muuta maailmaa omaksi kuvakseen.Puhuessaan perjantaina Yhdysvaltojen ulkosuhteiden neuvoston kanssa videoyhteyden välityksellä, Wang tarjosi joukon ehdotuksia, jotka hänen mielestään parantaisivat maiden kahdenvälisiä suhteita.

    Hän kehotti Yhdysvaltoja etsimään ratkaisua rauhanomaiseen rinnakkaiseloon Pekingin kanssa ja hyväksymään sen, että Kiina on valinnut itsenäisen polun ja järjestelmän.
    Wang sanoi, että oli väärin kuvata Kiinaa ”autoritääriseksi”, koska maan kansanvaltainen valtiojärjestys ”ilmenee eri muodossa kuin Yhdysvalloilla”.
    (– tuohon tekee mieli lisätä ettei Yhdysvalloissa edes ole mitään kansanvaltaista järjestystä vaan pankkiiri mafian määräämä järjestys jota Biden nyt vie väkisin muualle ja tyrkyttää Kiinallekin joka pitää omasta kansastaan selvästi paremmin huolta kuin Biden ja Y.)

    Kiina on alkanut rohkeasti vastustaa Yhdysvaltojen puuttumista sen sisäisiin asioihin. Viime kuussa Kiinan ulkoministeriö kyseenalaisti Yhdysvaltojen, Kanadan, EU:n ja Ison-Britannian legitimiteetin julistaa itsensä ”ihmisoikeustuomareiksi”.

    https://uvmedia.org/2021/04/26/kiinan-ulkoministeri-demokratia-ei-ole-coca-colaa/

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
 2. Paljon kiistatonta faktaa siitä kuinka MJ:n kuvaama ’juutalaismafia’ yrittää luoda oman ja vain sille kuuluvan imperiumin jota hallitaan pääosin Talmudin oppien mukaan.
  Läntinen kulttuuri onkin jo lujasti tuon mafian hallinnassa ja ajautumassa perikatoon. Siitä on jo liiankin paljon todisteita nähtävissä kuten artikkelista hyvin käy ilmi.
  Monet arvioivat että myös itä olisi tuon mafian vallan alla.
  ” Totuus on, että korruptoituneet johtohenkilöt maasta riippumatta ovat parhaita salaseura-kavereita, ja kansaa huijataan kuusnolla valta- tai aivopesu-median valheilla!”
  Tällaisia kommentteja saa usein lukea milloin minkäkin median kommentti-osastolta.
  Tuosta voi olla samaa mieltä siikäli että korruptoituneet johtohenkilöt varmasti puhaltavat samaan hiileen. Mutta kaikissa maissa ei ole noita korruptoituneita maan johdossa. Onneksi kaikkia ei voi korruptoida vaikka kuinka yrittäisi.
  Esim. Kiina ei ainakaan vielä salli korruptoitujen poliitikkojen ohjata maataan ja maahan on perustettu elin joka tutkii korruptiota ja joka sellaiseen syyllistyy menettää poliittisen virkansa kun meillä korruptioon antautumalla varmistaa sen.
  Tietenkään valta-median aivopesemä henkilö viittaa kintaalla tuollaisille puheille sillä hänelle Kiina ja Venäjä ovat pelkkiä ’pahuuden valtakuntia’.

  Ainakin vielä on vaikea uskoa, että olisi olemassa jokin sellainen salaseura jossa kaikki olisivat mukana samoin motiivein – siis että Itä olisi yhdessä SCO:n kanssa ’puhaltamassa Lännen hiileen’ – mutta tietynlaista yhteistyötä kuitenkin tarvitaan ja siinä kaikki ovat mukana omine tavoitteineen.
  Liikaa näkee kommentteja joissa uskotaan Illuminaattiin joka päättää maailman kohtalosta ja jossa kaikki isommat johtajat olisivat mukana tekemässä yhteitstyötä kansojensa selän takana oman maansa ’illujen’ alttarille uhraten.
  Sen voi nähdä propagandana jolla yritetään luoda toivottomuutta, ettei ole mitään tehtävissä ja parempi lyödä hanskat tiskiin. Ja moni todella lyökin ja levittää epätoivoaan eteenpäin auttaen muurari-mafiaa sen yrittäessä rakentaa omaa imperiumia ja ottaa kaikki omiin käsiinsä.
  Parempi ensin katsoa mihin Itä pystyy ja mitä se saa aikaiseksi ja suostuuko sekin lännen tavoin myymään maansa ja kansansa mafialle?

  Plusääni(4)Miinusääni(3)
 3. Gauleiter Biden – Uusi suomenkielinen minidokumentti Bidenin korruptiosta [Video]
  Kuka on Yhdysvaltain epäselvissä oloissa valittu presidentti Joe Biden? Mitä hän edustaa, ja miten hän käyttää valtaansa?

  Minidokumentti kertoo siitä, miten Joe Biden korruptoi Venäjän naapurimaita keinolla millä hyvänsä. Äänitetyt puhelinkeskustelut paljastavat, miten Biden määräili Ukrainan virkanimityksistä tarjoamalla miljardilahjusta, mutta Suomen saa nöyräksi alusmaakseen kehumalla lipevästi suomalaisia naispoliitikkoja.

  https://mvlehti.net/2021/04/26/gauleiter-biden-uusi-suomenkielinen-minidokumentti-bidenin-korruptiosta-video/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Oppositiopuolueet ja keskustan jäsenet perustuslakivaliokunnassa ovat äänestäneet sen puolesta, että useiden asiantuntijoiden mukaan Suomelle katastrofaalisen EU-elvytyspaketin hyväksyminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistön eduskunnassa.
   Pääministeri Sanna Marin marssi viime heinäkuussa perustuslakivaliokunnan lausunnon ylitse ja hyväksyi Suomen puolesta EU:n yhteisen velanoton ja ylikansallisen verotuksen – entä nyt?
   https://mvlehti.net/2021/04/27/perustuslakivaliokunta-eu-elvytyspaketin-hyvaksyminen-vaatii-eduskunnan-selkean-enemmiston-tuen/
   https://mvlehti.net/2021/04/26/valta-kuuluu-kansalle-nyt-on-viimeinen-hetki-vaatia-muutosta-makroekonomisti-tuomas-malinen/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. KIINA JA JUUTALAISMAFIA
  On päivänselvää, että Kiina on este juutalaismafian maailman valloitukselle. Kiinan valtiokapitalismi on sellaista, etteivät juutalaiset pysty ryöstämään Kiinan yrityksiä, kuten he tekevät länsimaissa. Kiinan talouskasvu on nopeaa ja Kiina ohittaa varallisuudessa länsimaat parissa vuosikymmenessä. Kiinan tavoite on saavuttaa vuonna 1949 eli 100-vuotisjuhlavuonna maailman johtavan maan asema. USA:ta hallitsevilla juutalaisilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin sota Kiinaa vastaan. Siksi USA panostaa asekehitykseen ja armeijan vahvuuteen. Tällä hetkellä USA on sotilaallisesti vielä Kiinaa vahvempi. Mutta aikaa ei ole paljon, sillä Kiinakin kehittää armeijaansa. Nyt juutalaisten tavoite on totaalinen diktatuuri länsimaissa vuoteen 2030 mennessä. Tämä saadaan koronahuijauksen luoman Great Reset -suunnitelman avulla. Sen jälkeen juutalaiset voivat provosoida sodan Kiinaa vastaan, johon osallistuvat yhdistyneet USA ja Eurooppa. Sota on väistämätön, koska juutalaiset eivät voi valloittaa Kiinaa sisältäpäin kuten länsimaita. Tässä maailmanpolitiikan suuri kuva pähkinänkuoressa. Tämän kuvan voi kuitenkin rikkoa uusi maailman kansojen vallankumous, missä juutalaisten rooli paljastuu koronahuijauksen ja holokaustihuijauksen tultua ilmi. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 5. Confronting the Judeocracy
  The Six Stages of Enlightenment
  THOMAS DALTON • APRIL 23, 2021
  Anyone who has spent even a short time battling against the Judeocracy has surely experienced the frustration of attempting to persuade a trusted friend or colleague of the gravity of the situation—only to fail. This is undoubtedly one of the most discouraging and troubling aspects of those who take up the mission for truth and justice. We repeatedly encounter intelligent and well-read individuals who, we believe, surely must share our sense of concern and outrage.
  … let me then propose something analogous: The Six Stages of Enlightenment on the Jewish Question. I claim no real scientific grounding here, and I have done no exhaustive surveys or interviews. This is based simply on my own personal experience, over several years, of confronting people—students, family, friends, strangers—on the dangers of the Judeocracy.

  … Sometimes, though, and often in surprising ways, there is a shift in attitude. Your friend becomes curious. He investigates, he reads, he asks questions. Slowly, slowly, he comes around to your side. “You know, I’ve been thinking, and I think you’re on to something. Those Jews are everywhere, once you learn how to spot them. No one criticizes them. No one questions the Holocaust. No one is even willing to simply name the Jews. They get away with everything…”
  https://www.unz.com/article/confronting-the-judeocracy-the-six-stages-of-enlightenment/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Otto Skorzeny on minun idolini. Samoin on kirjailijatar Savitri Devi. Juutalaiset ovat maailman syöpä. Syövän voi poistaa ainoastaan tehokkaalla leikkauksella. Niin kauan kuin USA on juutalaismafian hallinnoima ei leikkaus onnistu. Johtopäätös: on vastustettava ameriikkaa kaikin tavoin, kunnes sen hallinto irtisanoutuu Israelista. Moomma semmoses kuses jotta jos ei nyt ruveta jotakin tekemähän niin tästä lillistä ei ylähä päästä.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 7. Otsikkoon liittyvä video esitelmä 80-luvulta.

  ja blokkaus aiheesta https://uppochnersehr.wordpress.com/2021/04/08/juri-bezmenovin-haastattelun-mietteita-putinin-venaja-iii/

  Onko Suomi nyt tuossa ” destabilization” -vaiheessa kun kansa ja poliisi taistelee keskenään mielenosoituksissa? Ketkä tätä toimintaa kulissien takana ohjaavat? Onko päättäjissä ja mediassa näitä Jurin mainitsemia vihollisagentteja? Ihan sisäsyntyisestikö poliitikkomme ovat sodassa kansaa vastaan? Missä he ovat käyneet kouluttautumassa?

  Ei pysty käsittämään, että tässä maassa syntynyt ja kasvanut alkaa järjestelmälliseen tuhotoimintaan heti päästyään vaikutusvaltaiseen asemaan? Todellakin niin kuin joku vihollisen agentti. Onko Suomen sisällä jokin toinen yhteiskunta tai henkivalta josta tämä kaikki sikiää? Missä tämän sylttytehtaan pääkonttori on ? Ilmeisesti tämä maa on täysin läpimätä ja korruptoitunut. Mikään ei ole täällä sitä miltä se ulospäin näyttää. Kommenttini jatkuu täällä:
  https://uppochnersehr.wordpress.com/2021/04/08/juri-bezmenovin-haastattelun-mietteita-putinin-venaja-iii/#comment-98

  Tuon alussa linkittämäni video esitelmän katsottuani alkoi mietityttämään näiden tiettyjen joka asiain kommentoijien, ja ”media vaikuttajien” kuten, Ruben Stiller, Maria Veitola, Johanna Vehkoo, Rosa Meriläinen ,Tuomas Enbuske, Mikael Jungner, Sebastian Tynkkynen, Mati Vanhanen, Jan Vapaavuori, Paavo Väyrynen, Pekka Haavisto -tarkoitus? Miksi nämä saamat naamat putkahtaa vähän väliä tuolla valemediassa esiin?

  Toisaalta – ”Suomen yhteiskuntajärjestelmäksi on säädetty demokratia eli kansanvalta, ja koko kansa on ylpeä siitä ja on valmis puolustamaan sitä kaikin keinoin. Kansasta 99,6% on rahvasta, ja sen vuoksi Suomen demokratiaa voidaan sanoa rahvaanvallaksi tai rahvaantyranniaksi. Rahvaanvalta kuitenkin merkitsee rikollisuutta ja kaiken tuhoutumista. Kun rahvas on vallassa, kukaan ei ole panemassa rahvasta kuriin; eihän rahvas toki itseään ryhdy rankaisemaan. Demokratia merkitsee täydellistä vapautta rahvaalle, ja valtaansa rahvas toteuttaa joko aktiivisena toimintana (lainsäädäntö jne.) tai passiivisena sallimisena. Näitä kahta mekanismia käyttäen rahvas tekee kaikesta anarkiaa, kurittomuutta, opportunismia, rappiota, vastuuttomuutta, valhetta, juonittelua, rikollisuutta ja väkivaltaa. Demokratia tuhoaa Suomen väkisin, eikä ole ketään estämässä tuhoa. Aivan kaikki tuhoutuu, eikä kiveä jää kiven päälle.” -VIL 18.7.2012

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 8. Täältä voi kattoa kuinka paljon kuolemaa lääketeollisuus aiheuttaa https://pharmadeathclock.com/

  Noihin verrattuna kyseenalainen juutalaisten 6 miljoonaa holokaustiuhria on pieni luku. Kun kemoterapialla on tapettu jo pelkästään 2000 -luvulla 21 miljoonaa ihmistä!
  plus nämä uhrit:
  Adverse Drug Reactions tapettu 2.2 miljoonaa ihmistä 2000 -luvulla
  Medical Error tapettu 2 miljoonaa ihmistä 2000 -luvulla
  Iatrogenic Deaths tapettu 16 miljoonaa ihmistä 2000 -luvulla
  Hospital Errors tapettu 9 miljoonaa ihmistä 2000 -luvulla

  Nämä lääketeollisuuden miljoonat murhat ja miljoonat aborteissa murhatut lapset eivät ole aiheuttaneet juurikaan suurta kohua mediassa. Heistä Ei ole tehty elokuvia.

  Lääkkeiden hyöty markkinoidaan ihmisille numerokikkailun avulla, relatiivinen teho. Todellinen hyöty (se absoluuttinen teho) voi olla todella merkityksetön. Mutta ihmiset eivät sitä tiedä. Harva viitsii ottaa näistä asioista mitään selvää, kun luotetaan tieteeseen. Ei tajuta että myrkyttämällä saatua sairautta ei paranneta myrkyttämällä lisää.
  How Effective is Chemotherapy
  https://odysee.com/@DrBerg:4/how-effective-is-chemotherapy-really:6

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. Iatrogenic = Iatrogeeninen = Terveydenhuollon aiheuttama

  An adverse drug reaction (ADR) = an unwanted or harmful reaction experienced following the administration of a drug or combination of drugs under normal conditions of use and is suspected to be related to the drug.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat