Juutalaisomisteisen median historiaa

Vuodenvaihteessa uutisoitiin, että presidentti Tarja Halonen on nimitetty mediamonopoli Reutersin ”eettisiä periaatteita valvovan yhtiön hallitukseen”.

Uutistoimiston toimintaa seuraavan hallituksen tehtävä on vaalia muun muassa tiedotuksen ”riippumattomuutta ja rehellisyyttä”. Moni ihmettelikin, miten DDR-kommunistidiktatuuria diplomaattisesti tukenut Halonen voisi kenenkään mielestä olla sopiva tehtävään.

Kun tutustuu tarkemmin Reutersin taustoihin, alkaa bolshevismia myötäilleen kulttuurimarxistin nimitys tuntua kuitenkin luontevalta. Päätimme kääntää Andrew Joycen artikkelin, jossa paneudutaan Reutersin ja muiden länsimaisten tiedotusmonopolien historiaan.

* * *

1868 preussilainen kirjailija Hermann Goedsche julkaisi Sir John Retcliffen salanimellä suositun romaanin nimeltä Biarritz. Kirjassa kerrottiin kahdentoista israelilaisen heimon edustajan salaisesta tapaamisesta prahalaisella hautausmaalla. Nykyään Goedschen kirja liitetään usein valtaeliitin vihaamiin Siionin viisaiden pöytäkirjoihin.

Biarritzissa on muun muassa kohtaus, jossa kokousta johtanut rabbi kertoo juutalaisten halusta valloittaa tiedotusvälineet. Rabbi toteaa*:

”Maailma pyörii kullan ympärillä. Heti kullan jälkeen tärkein yhteiskunnallisen vaikutusvallan lähde on kuitenkin lehdistö. […] Heimomme jäseniä on saatava työskentelemään kaikkien maiden sanomalehtiin toimittajiksi. Meillä on kultaa ja kyky hyödyntää ihmisten ahneutta – ja juuri niitä tulemme käyttämään hyväksi muokatessamme julkista mielipidettä. […]

Tulemme kertomaan maailmalle, mihin täytyy uskoa, mitä täytyy kunnioittaa ja mitä tulee kirota. […] Kun olemme ottaneet lehdistön täydellisesti haltuun, voimme muuttaa vallitsevia käsityksiä kunniasta, hyveistä ja arvoista. Voimme murskata perhearvot ja tuhota perheinstituution. […] Julistamme sodan vallitsevia arvoja vastaan.”

Juutalainen valtavirtahistoria pitää Goedschea tietysti kieroutuneena psykopaattina. Norman Cohn on esimerkiksi kutsunut Biarritzia ”sairaaksi fantasiaksi”.

Huomionarvoista kuitenkin on, että juutalaiset historioitsijat eivät ole tahtoneet verrata Goedschen kirjoituksia hän elinaikansa yhteiskunnalliseen kehitykseen. Miksei Biarritzia käsittelevissä teksteissä koskaan mainita, että juuri kirjan kirjoittamisen aikana upporikkaat juutalaistaustaiset vaikuttajat ostivat merkittävän osan Euroopan lehdistöstä itselleen?

Steven Beller on yksi harvoista akateemikoista, joka on uskaltanut ennakkoluulottomasti tutkia juutalaisten mediaomistuksia 1800-luvun puolivälin Keski-Euroopassa. Beller on kirjoittanut teoksessaan Vienna and the Jews, 1867-1938: A Cultural History:

”On lähes klisee todeta, että Wienin liberaali lehdistö oli erittäin juutalainen. Antisemitistien hyökkäykset ’juutalaista mediaa’ vastaan olivat kiusallinen ilmiö, sillä esimerkiksi Wienissä antisemitistien argumentit perustuivat kylmiin tosiasioihin. Kaikki suuret sanomalehdet olivat juutalaisessa kontrollissa joko omistuksen tai päätoimittajien kautta.

Eikä juutalainen vaikutus rajoittunut vain omistajiin ja päätoimittajiin. Beller analysoi Wienin journalistien ja kirjoittajien yhdistyksen juhlakirjaa, joka sisälsi listan yhdistyksen kaikista jäsenistä vuosilta 1859–1909. 51,5 prosenttia yhdistyksen jäsenistä oli kiistatta juutalaisia; Bellerin mukaan todennäköisesti juutalaisten osuus oli kuitenkin yli 63 prosenttia.

Luku on hämmästyttävä, sillä samalla aikajänteellä Wienin juutalaisväestö ei missään vaiheessa ollut yli 9 % koko väestöstä.

Rachel Sassoon Beerin isä tunnettiin "idän Rothschildina".
Rachel Sassoon Beerin isä tunnettiin ”idän Rothschildina”.

”Uuden totuuden” luojat

Saksassa tilanne oli täysin samanlainen. Peter Pulzer on kirjoittanut, että Vilhelm II:n aikana (1888–1918) Saksassa ei ollut toista toimialaa ”joka olisi ollut yhtä vahvasti juutalaisten hallussa kuin journalismi”.

Paul Reitterin kirjassa The Anti-Journalist todetaan, etteivät juutalaistoimittajat tyytyneet suinkaan vain ”raportoimaan” uutisista. Kuten juutalainen Karl Kraus on todennut, he alkoivat ”luoda” ja manipuloida uutta tietoa vaikuttaakseen julkiseen mielipiteeseen.

Juutalaisten kansainvälinen mediavalta lujittui merkittävästi, kun juutalainen Paul Reuter (alunperin Israel Josaphat) perusti Reuters-uutistoimiston. Samoin kävi Yhdysvalloissa, kuten Henry Fordin teos Kansainvälinen juutalainen kuvailee.

Samaan aikaan Englannissa vaikutti juutalainen Joseph Moses Levy, joka omisti Sunday Timesin. Kun Levy osti myös The Daily Telegraphin, käynnisti hän paljon laajemman trendin – englantilaisen lehdistön suistumisen juutalaiseen omistukseen. Taustalla olivat juutalaisten omistamat rahoitusalan yhtiöt. H. A. Strauss kirjoittaa teoksessaan Hostages of Modernization: Current Research on Antisemitism:

”Rouva Rachel Sassoon Beer omisti ja toimitti Sunday Times –lehteä 1893–1904. Hän oli kiinnostunut myös Observer-julkaisusta. Tiedämme myös, että Harry Oppenheim oli merkittävä osakkeenomistaja ja kuului rahoitusyhtiöön, joka omisti Liberal Daily News –lehden. Harry Marks perusti Financial News –lehden 1884 ja toimitti sitä itse. […]

Juutalaisten suurta roolia kritisoineet olivat vieläkin enemmän raivoissaan seuraavista seikoista: Levy-Lawsonin perhe johti Daily Telegraphia; Sir Alfred Mond rahoitti Westminster Gazettea ja johti English Review’tä vuodesta 1910 lähtien; Reutersin uutispalvelu oli puolestaan tärkein ulkomaanuutisten lähde brittilehdistölle.

Englannissa asunut juutalainen Lucien Wolf (1857–1930) on loistava esimerkki juutalaisten etnistä etua ajaneista toimittajista. Wolf kirjoitti useisiin sanomalehtiin ja käytti monesti salanimiä. Hän brändäsi itsensä kansainvälisen politiikan ja diplomatian asiantuntijaksi.

Lucien Wolf.
Lucien Wolf.

Wolf oli paatunut valehtelija, joka käytti lehdistöä hyväkseen. Kansainvälisen juutalaisverkostonsa avulla hän huijasi lukijat uskomaan, että Venäjä oli toteuttamassa ”juutalaisten kansanmurhaa”.

Wolf kirjoitti täysin fiktiivisen Darkest Russia –propagandapamfletin, jonka tavoitteena oli kartuttaa juutalaisille lisää taloudellista, moraalista ja diplomaattista valtaa. Hän hyväksikäytti asemaansa London Times –lehdessä sekä kansainvälisissä uutistoimistoissa valehdellakseen lukijoille juutalaisten asemasta Venäjällä.

* * *

Tarja Halonen on siis erittäin sopiva henkilö Reuters-hallitukseen. Symbioosi ei tule muuttamaan Reutersia ja kansainvälistä mediaa lainkaan vähemmän luotettavaksi – mitään luottamusta ei ole koskaan ollutkaan!

*Virkaintoisten valtakunnansyyttäjien rauhoittamiseksi todettakoon, että Magneettimedian toimitus ei väitä, että Biarritzissa kerrotut asiat olisivat todella tapahtuneet. Tämä artikkeli ei väitä, että tekstissä nimetyt juutalaiset edustaisivat koko juutalaista kansaa tai toimisivat tietyllä tavalla vain juutalaisen taustansa vuoksi.

 

Joycen artikkeli on julkaistu alunperin englanniksi The Occidental Observerin sivuilla.

8 kommenttia

   1. Katolisuus opettaa tekojen kautta pelastumista. Ja kolminaisuusoppi on katolinen oppi, jonka kaikki protestanttiset suunnat ovat omaksuneet. Paavalinkin varoittaa kulttitoiminnasta, Kristuksen repimisestä eri lahkoihin. Todellinen seurakunta on kotiseurakunta, missä uskovat kerääntyvät yhteen siellä on Herra Jeesus.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Kolminaisuusopin kieltäjille, osa 1

     Kolminaisuusoppi on Raamatun oppi. Joka kieltää kolminaisuusopin, kieltää pelastumisen Jeesuksessa Kristuksessa (ks. osan kaksi kaksi viimeistä kappaletta). Siteeraan toisaalla aiemmin kirjoittamaani:

     http://keskustelu.mvlehti.net/index.php?topic=20374.msg115535#msg115535

     Jumala on Raamatun mukaan yksi olemus (yksi ainoa Jumala), jossa on kolme itsenäistä persoonaa (Isä, Poika ja Pyhä Henki). Tätä kutsutaan Raamatun kolminaisuusopiksi. Se ylittää ihmisen käsityskyvyn, ja siksi tämä Raamatun totuus tulee uskoa Jumalan sanan perusteella. Raamattu on Jumalan oma ilmoitus, Jumalan sana.

     [- -]

     Tässä on hyvä muistaa, että kristityn kannalta, esimerkiksi rukoiltaessa, koko tuo Jumala, jossa on Isä, Poika ja Pyhä Henki, on yksi ”isä”, yksi Jumala. Katumattomien syntisten rukouksiahan Jumala ei kuule: ”Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä” (Joh. 9:31). Ennen kristityksi tulemista ihmisen isä on perkele (Joh. 8:44; Ap. t. 26:18), ja uskossa Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen kristityksi tulleen ihmisen isä on Jumala. Tässä yhteydessä sana ”isä” ei tarkoita erityisesti Kolminaisuusopin (Isä, Poika, Pyhä Henki) ”Isää” vaan yleisesti Jumalaamme, joka on olemukseltaan yksi (vaikka hänessä on kolme persoonaa). Koska Kolminaisuuden jokainen persoona on itsenäinen minä, myös Jeesus Kristus on itsenäinen Jumala, josta voidaan sanoa: ”Ei ole muuta Jumalaa kuin Jeesus Kristus.” Samoin voidaan sanoa kahden muunkin persoonan kohdalla. Tämä asia menee siis yli ihmisen ymmärryksen, mutta tämä on Raamatun oppi. Rukoukset voidaan osoittaa Isälle, Pojalle (Jeesukselle) tai Pyhälle Hengelle, ja ne kaikki menevät ”isällemme” ja Jumalallemme, jossa kaikki kolme persoonaa ovat yksi olemus, yksi Jumala, ja heidän toimintansakin on yksi toiminta. Niinpä esimerkiksi 1. Joh. 5:13-15 sanoo:

     ”Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte JUMALAN POJAN nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin HÄN KUULEE MEITÄ. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet”,

     ja toisaalta:

     ”Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi…” (Matt. 6:9).

     On siis olemassa VAIN YKSI AINOA JUMALA, vaikka hänessä on kolme itsenäistä persoonaa. Sen todistavat sekä Vanha että Uusi testamentti:

     ”Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi” (5. Moos. 6:4);

     ”tiedämme, – – ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi” (1. Kor. 8:4).

     Jos sitten katsotaan kolminaisuusoppia Raamatusta hieman tarkemmin, niin suoraan kolminaisuusopin todistavat raamatunkohdat Matt. 28:19, 2. Kor. 13:13, Matt. 3:16-17, Joh. 14:26, Joh. 15:26, Ef. 2:18 ja 1. Piet. 1:2, ja Vanhassa testamentissa Jes. 48:16, Ps. 45:7-8, Jes. 42:1 ja aivan Raamatun alussa 1. Moos. 1:1-3:

     Matt. 28:19 sanoo: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen…” Tässä nimet voivat tarkoittaa vain persoonia, ja silloin ne tarkoittavat persoonia muuallakin.

     2. Kor. 13:13 sanoo: ”Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.”

     Matt. 3:16-17 sanoo: ”Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ’Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt'” (samasta asiasta Joh. 1:29-34).

     Joh. 14:26 sanoo: ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun (so. Jeesuksen) nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.”

     Joh. 15:26 sanoo: ”Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä (so. Jeesus) lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.”

     Ef. 2:18 sanoo: ”sillä hänen (so. Kristuksen Jeesuksen) kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.”

     1. Piet. 1:2 sanoo: ” ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi.”

     Jes. 48:16 sanoo: ”Lähestykää minua, kuulkaa tämä: Alkujaankaan minä en ole puhunut salassa; kun nämä tapahtuivat, olin minä jo siellä. Ja nyt Herra, Herra on lähettänyt minut ynnä oman Henkensä.”

     Ps. 45:7-8 sanoo: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi” (Jumala voidellut Jumalan; voide on Ap. t. 10:38:n mukaan Pyhä Henki).

     Jes. 42:1 sanoo: ”Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden” (minä = Isä, hänen valittunsa = Poika, Henki = Pyhä Henki).

     1. Moos. 1:1-3 sanoo: Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi…” (Jumala + Jumalan Henki + Sana, joka Joh. 1:14:ssä on Pojan nimitys).

     Jokainen kolmesta persoonasta omistaa saman yhden ainoan jumaluuden eli olemuksen (yllä 5. Moos. 6:4 ja 1. Kor. 84) kokonaan:

     Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat Jumala: Matt. 28:19: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (jos kaikkien näiden nimeen kastetaan, kaikki ovat Jumala).

     Isä on Jumala: Joh. 17:1-3 (Isä yksin on totinen Jumala); 1. Kor. 8:6 (Isä on Jumala); Room. 1:7 (Isä on Jumala).

     Poika on Jumala: 1. Joh. 5:20 (Poika on totinen Jumala); Room. 9:5 (Kristus on Jumala); Gal. 4:4-5 (Kristus tehnyt lu8nastustyönsä Jumalan Poikana); Joh. 5:23 (Poikaa kunnioitettava kuten Isää; Pojan ja Isän olemuksellisesta ykseydestä puhuvat myös Juutisen antamat jakeet Joh. 14:8-10); Kol. 2:9 (Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti); Jes. 7:14 (Pojan nimenä Immanuel, ”Jumala meidän kanssamme”); Jes. 9:5 (Poika on Väkevä Jumala); Joh. 1:1 (Sana eli Poika on Jumala; jae 14 ilmoittaa Sanan Pojaksi); Matt. 14:33; 16:16; Joh. 1:49; Joh. 6:69; Joh. 17:1; 5:17-19 (Jeesus on Jumalan Poika); Joh. 20:28 (Jeesus on Jumala); Matt. 22:41-45 (Jeesus osoittaa Ps. 110:1:n avulla, että hän on Daavidin Herra).

     Pyhä Henki on Jumala: Ap. t. 5:3-4: ”Mutta Pietari sanoi: ’Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle'”; 1. Kor. 3:16: ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (Jumalan Henki on siis Jumala); 2. Sam. 23:2-3 (Herran Henki on Jumala).

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Kolminaisuusopin kieltäjille, osa 2

     Edelleen, kaikille kolminaisuuden osille, Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, Raamattu antaa persoonallisia ominaisuuksia ja tekoja, joten niiden täytyy olla persoonia:

     Isä: kaikkitietävä, hän yksin tuntee kaikkien ihmisten sydämet (1. Kun. 8:39), kaikkialla läsnä oleva, näkee kaiken (Jer. 23:24).

     Poika: iankaikkinen (Hebr. 13:8; Ilm. 1:17; Jes. 9:5; Joh. 17:5), kaikkitietävä (Joh. 21:17; 2:24-25; 16:30), kaikkivaltias (1. Piet. 3:22; Ef. 2:21-23; Kol. 2:10; Matt. 28:18); kaikkialla läsnä oleva (Matt. 18:20); tahtoo (Joh. 17:24); kaikki saanut syntynsä hänen kauttaan (Joh. 1:3; Kol. 1:16); hänessä kaikki pysyy voimassa (Kol. 1:17); herättää kuolleita (Fil. 3:21); tuomitsee eläviä ja kuolleita (Ap. t. 10:42); tuomitsee kaikkia (2. Kor. 5:10; Joh. 5:22); korotettu Päämieheksi ja Vapahtajaksi (Ap. t. 5:31); seisoo Jumalan oikealla puolella (Ap. t. 7:55-56; Ef. 1:20); kaikkien polvien tulee notkistua hänen nimeensä, kaikkien tunnustettava hänet Herraksi (Fil. 2:10-11); enkelien kumarrettava häntä (Hebr. 1:6); arvollinen saamaan voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen (Ilm. 5:12-13); enkeli kutsuu syntynyttä Jeesus-lasta Vapahtajaksi (Luuk. 2:11); on luona joka päivä maailman loppuun asti (Matt. 28:20); hänen teoistaan nähdään, että Isä on hänessä ja hän Isässä (Joh. 10:38); Isän helmassa oleva Poika ilmoittanut Jumalan (Joh. 1:18); on Isässä, Isä hänessä (Joh. 14:11); tekee eläväksi (Joh. 5:21); herättää omansa viimeisenä päivänä (Joh. 6:39-40); on ylösnousemus ja elämä (Joh. 11:25); maailman valkeus (Joh. 8:12); menee Isän tykö (Joh. 14:28); tekee samaa kuin Isä (Joh. 5:19); Isä tuntee Pojan ja Poika Isän (Matt. 11:27); joka kuulee hänen sanansa, sillä on iankaikkinen elämä (Joh. 5:24); Jeesus kunnioittaa Isää ja Isä Poikaa (Joh. 8:49, 54); joka palvelee häntä, sitä Isä kunnioittaa (Joh. 12:26); antaa, mitä hänen nimessään anotaan (Joh. 14:13); Jumalan perheen kulmakivi (Ef. 2:19-20).

     Pyhä Henki: ”toinen Puolustaja”, siis Pojan veroinen (Joh. 14:16); opettaa, muistuttaa (Joh. 14:26), puhuu (Matt. 10:20); aiheuttaa kääntymyksen (1. Kor. 12:3); Pyhää Henkeä voidaan pilkata, häntä vastaan voidaan sanoa (Matt. 12:31-32); tulee murheelliseksi (Jes. 63:10); omaa mielen (Room. 8:27) ja tahdon (1. Kor. 12:11); Maria raskaana Pyhästä Hengestä (Matt. 1:18); vei Jeesuksen erämaahan (Matt. 4:1); voidellut Jeesuksen julistamaan evankeliumia, lähettänyt (Luuk. 4:18); näyttää todeksi synnin, vanhurskauden, tuomion (Joh. 16:8); johdattaa totuuteen (Joh. 16:13); puhuu totuutta (Ap. t. 28:25); rukoilee (Room. 8:26); tutkii Jumalan syvyydet, on kaikkitietävä (1. Kor. 2:10-11); iankaikkinen (Hebr. 9:14); kaikkialla läsnä oleva (Ps. 139:7); liikkui vetten päällä luomisessa (1. Moos. 1:2); antoi kieliä puhuttavaksi (Ap. t. 2:4); näkee hyväksi (15:28); huutaa sydämissä ’Abba, Isä’ (Gal. 4:6).

     Kolminaisuuden persoonat, joilla kaikilla on jumalallinen olemus kokonaan, ovat erillään toisistaan, itsenäisiä persoonia:

     Isä on eri kuin Poika. Joh. 3:16 (Jumala antoi ainokaisen Poikansa); Gal. 4:4 (Jumala lähetti Poikansa).

     Isä on eri kuin Pyhä Henki. Ap. t. 10:38 (Jumala Pyhällä Hengellä voidellut).

     Isä on eri kuin Poika ja Pyhä Henki. Gal. 4:6 (Jumala lähettänyt Poikansa Hengen).

     Poika on eri kuin Isä, ks. yllä. Jakeessa Joh. 10:30: ”Minä (so. Jeesus) ja Isä olemme yhtä” sana ”yhtä” on neutrimuodossa, mikä tarkoittaa sitä, että Poika ja Isä ovat samaa olemusta, ei samaa persoonaa. Joh. 5:32, 37 (Pojasta todistaa ”toinen”, Isä); 1. Moos. 19:24 (Herra antoi sataa tulta Herran tyköä taivaasta – tässä Isä ja Poika); .

     Poika on eri kuin Pyhä Henki. Joh. 14:16-17 (Henki on ”toinen Puolustaja”). Jes. 61:1 (Herran Henki puhujan päällä; puhuja jakeiden Luuk. 4:17-21 mukaan Kristus, Messias); Jes. 11:1-2 (Iisain kannosta puhkeavan virpin (Pojan) päällä lepää Herran Henki).

     Pyhä Henki on eri kuin Poika ja Isä. Joh. 14:16 (Poika rukoilee Isää ja hän antaa toisen Puolustajan).

     Jumaluuden sisäisissä toiminnoissa (Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kesken) persoonat ovat erillään, omia persooniaan (ulospäin, maailmaan, suuntautuvat toiminnat ovat persoonille yhteisiä, lihaksi tuloa lukuun ottamatta): Ps. 2:7 (Herra lausui Pojalle: ”Tänä päivänä minä sinut synnytin”; Poika on siis persoona); Joh. 3:16 (Jumala antoi ainokaisen Poikansa); Joh. 14:6 (Poika rukoilee Isää; Isä lähettää Pyhän Hengen); Joh. 5:20 (Isä rakastaa Poikaa); Hebr. 1:5 (Jumala sanoi Pojalle: ”Tänä päivänä minä sinut synnytin”, ks. Ps. 2:7, ja ”Minä olen oleva hänen Isänsä ja hän on oleva minun Poikani”, ks. 2. Sam. 7:14); Luuk. 24:49 (Poika lähettää Pyhän Hengen, jonka Isä luvannut); Joh. 16:7 (Poika lähettää Pyhän Hengen); Joh. 15:26 (Henki lähtee Isän tyköä); Joh. 20:22 (puhalsi opetuslasten päälle ja sanoi: ”Ottakaa Pyhä Henki”); Joh. 1:14 (Pojalla kirkkaus Isältä); Room. 8:9 (Pyhä Henki on Jumalan Henki; Pyhä Henki on Kristuksen Henki); Fil. 1:19 (Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen Henki); Jer. 23:5 (Herra herättää Daavidille vanhurskaan vesan, so. Jeesuksen); Jes. 63:10, 14; 4. Moos. 11:25, 29 (puhuu Herran Pyhästä Hengestä); Sak. 12:10 (Poika vuodattaa Daavidin suvun päälle Hengen);

     Kristillisen kolminaisuusopin varmistaa myös se, että joissakin kohdissa Jumala puhuu, kuten nimimerkkikin toteaa, itsestään monikossa, esim. 1. Moos. 1:26 (”Tehkäämme ihminen kuvaksemme”), 1. Moos. 3:22 (”ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä”), 1. Moos. 11:7 (”Tulkaa, astukaamme alas”) ja Jes. 6:8 (”Kuka menee meidän puolestamme”).

     Kolminaisuusoppi (ja samalla Jumala sellaisenaan) menee, kuten sanottu, yli ihmisymmärryksen Uskonpuhdistaja Martti Luther kirjoittaa: ”Järkeen ei mahdu, että yksi ainoa tarkoin määrätty olento on kolme tarkoin määrättyä erillistä olentoa.” Kyseessä on Jumalan SALAISUUS, joka ihmisen tulee jättää salaisuudeksi. Jumalan salaisuudet selvittää yksin Pyhä Henki:

     ”Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki” (1. Kor. 2:11).

     Ihminen voi ymmärtää Jumalasta vain sen, minkä Jumala sanassaan on ilmoittanut.

     Ja sitten tärkeä asia:

     Kolminaisuuden taustalla on ihmisen pelastuminen. Kolmiyhteinen Jumala tarkoittaa ihmisen pelastamista, Joh. 3:16; 2. Kor. 5:18-21. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti hänessä maailman. Sanassa Pyhä Henki julistaa tätä pelastusta, Joh. 14:26. Ilman sijaissovitusta ei ole mitään Jumalan rakkautta. Jumalan rakkaus on Kristus, syntien anteeksiantamus.

     Karkean virheen tekevät ne, jotka eivät halua jättää kolminaisuusoppia sellaiseksi kuin Jumala Raamatussa sen esittää.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 1. ”1800-luvun suurimpia vaikuttajia olivat juutalaiset paroni Moses Montefiore (k. 1885) ja Ranskassa Isaac Adolphe Crémieaux, jotka tunnetusti saivat sulttaanin keskeyttämään isä Thomaksenmurhan vuoksi käydyn rituaalimurhaoikeudenkäynnin 1840, vaikka syylliset Daouid Arari ja Aaroun Arari olivat jo tiedossa. Dokumentit tapahtumista katosivat Ranskan ulkoministeriöstä 1870 Crémieuxin ollessa pääministeri. Müncheniläinen Historisch-genealogisches Taschenbuch 23 s. 182 (1912) tietää Montefioren sanoneen Krakovassa eräässä kv. johtavien maailmanpoliitikkojen neuvonpidossa: ”Mitä jaarittelette! Niin kauan kuin meillä ei ole käsissämme koko maailman lehdistö, on kaikki puuhanne hyödytöntä.; meidän on vaikutettava koko maailman lehdistöön, petkuttaaksemme kansat ja eksyttääksemme ja huumataksemme heidät.” Montefiore kuului loosiin Mount Moriah n:o 34 Lontoossa. 1867 Unkarissa suoritettuun perustuslakiuudistukseen Montefiore onnistui vaikuttamaan veli kreivi Andrassyn kautta ja poliittinen painostus tuotti hedelmää. Unkarin vapaamuurarit saattoivat tämän jälkeen hallita unkarilaista politiikkaa.”

  Karl Heisen kirjasta tuo vuodelta 1919. Tällaisia on paljon. Tuosta Goedschen romaanista voisi todeta, että se ei liity mitenkään Sionin viisaisiin. Siionin viisaissa on yksinomaan Maurice Jolyn kirjaa vastaavia eli tavallaan uudelleen muokattuja kohtia. Kirjaa pidetään myös Jolyn mentorin eli Adolphe Cremieuxin kirjana…

  Goedschen kirjaa vastaavia aitoja rabbien esityksiä on myös tsaarin salaisen poliisin takavarikoimissa aineistoissa. Näin kertoo Ulrich Fleischauer.

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 2. Kannattaa muistaa, että kaikissa median lohkoissa, on spritualismi vahvana osa ( satanismi ). Myönnettäköön, että meidän päättäjät ovat uskovaisia, monen maan johtajat ( niinkuin suurten yritysten yms. ). Mutta heidän uskonsa ei ole Jeesus, vaan saatana. Salaseurat kuten; Vapaamuurarit, Bilderberg, Skulls & Bones, B’nai B’rith jne. Moni näistä johtajista oikeasti uskoo, olevansa ”oikean” uskon tiellä, ja moni on kääntynyt pois, kun on tullut ilmi, että palvottavana onkin Lucifer.

  http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/entinen-vapaamuurari-vetosi-piispoihin-viimeiseen-saakka/

  Täällä on sota käynnissä, meidän mielissämme, vahvistukaa Jeesus Kristuksessa, viimeiseen saakka.

  https://www.youtube.com/watch?v=-i-7dm4Kgkk

  Plusääni(2)Miinusääni(7)
 3. Aikani kuluksi tekaisin näytelmäkäsikirjoituksen.

  Näytelmän nimi: ”Valkoisten kansanmurha”.

  Pääosissa:

  Görgi Sörös – juutalainen oligarkki, omistanut elämänsä valkoisen kansan vihaamiselle ja valkoisen kansan tuhoamiselle
  Netan Jaahu – juutalaisen kansan oman maan johtaja, Rajat kiinni-aktiivi
  Rubu Stillu – juutalainen kaksoispassimies, Rajat kiinni-aktiivi Israelissa, Rajat auki-aktiivi Suomessa
  Törö Huuli – vasemmistoaktiivi Suomessa, lapsia kolmen mustan kanssa, yksinhuoltaja
  Husu Sitta – somaliaktiivi, mielilause ”Syö paskaa – ja kuole”, rasismin innokas vastustaja, tunnettiin kotimaassaan ruumiskasojen polttajana
  Siiri Ipilä – Mun tili, mun uskonto-nainen, myi isoäitinsä viihdyttäjäksi Israeliin
  Sulta Tubbille – federalisti, diversiteettimies, vaimo ulkomailta, eläke Suomesta, koti Portugalista, rakastaa mustia, jos asuvat kaukana Portugalista
  Iso Sika – ”kansallismielinen” katolinen, myi kannattajansa 30 hopearahasta ja asuu nyt ulkomailla
  Aziz The Combat Fighter – kompastuu nauhoihinsa itsemurhapommitusretkellä, nopea loppu

  Kansallismielinen kansa – joukko isänmaallisia ihmisiä

  Suuri joukko lyhtypylväitä, köysiä, tankkeja

  Juoni:

  Alussa kansaa ns. n…taan, suurella ilolla ja Sörös taustalla myhäilemässä. Paljon juonittelua, vaaleja, mediataloja, puskaraiskauksia, Rajat kiinni- ja Rajat auki-spektaakkeleja.

  Lopussa iloinen käännös kotiinpäin. Pääosissa lyhtypylväät ja köydet. Iloista huojuntaa iltatuulessa. Iltatuulen viesti soi taustalla.

  Lopussa. ”Pasila – Porilaisten marssi!”

  Plusääni(11)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat