Juutalaisomisteisen median historiaa

”Kuten juutalainen Karl Kraus on todennut, he alkoivat ’luoda’ ja manipuloida uutta tietoa vaikuttaakseen julkiseen mielipiteeseen.”