Juutalaisten alkuperä: suurin osa juutalaisista onkin kasaareja

Joulukuussa 2012 israelilainen perinnöllisyystutkija tri Eran Elhaik julkaisi tutkimuksensa The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses (Euroopan juutalaisten kadonneet esivanhemmat: Reininmaa- ja Kasaari-hypoteesit vastakkain), jossa on tieteellisesti todistettu, että aškenasijuutalaiset, jotka muodostavat 90 % maailman juutalaisista, ovat kasaarien jälkeläisiä. Kasaarit olivat aikanaan mahtava valtakunta Mustan meren ja Kaspianmeren välissä, jonka pakanakuningas ja suurin osa pakanakansasta kääntyi rabbiinijuutalaisuuteen 700-luvulla.

 

Herjaavat juutalaiset ovatkin itse kasaareja

Tri Elhaik kommentoi aikaisempaa tutkimusta, jonka väitettiin todistaneen, etteivät aškenasijuutalaiset periytyneet kasaareista, vaan olivat kotoisin Levantista: ”Vaikuttaa siltä, että heidän tuloksensa oli kirjattu ennen tutkimuksen aloittamista. He ampuivat ensin nuolen ja piirsivät sitten osumakohdan ympärille napakympin.”

Toisin kuin aiemmat tutkimukset, jotka ”todistivat” mitä sionistikasaarit halusivat kuulla, eli että he periytyvät Juudan heimosta, Elhaikin tutkimus on kohdannut Israelissa hiljaisuuden muurin, käytännössä yksikään historioitsija tai perinnöllisyystutkija ei halua kommentoida tutkimusta Israelin sanomalehdelle Haaretzille.

Sain käsiini Elhaikin tutkimuksen ja siitä Genome Biology and Evolution-lehdessä julkaistun artikkelin, jonka on kirjoittanut Danielle Venton. Itse tutkimuksen julkaisu on hyvin kuivaa luettavaa tiedemieheltä tiedemiehille, mutta Ventonin artikkeli (alla) on hyvin suoraviivainen.

 

Todisteita ”juutalaisgenomin” puuttumisesta

Danielle Venton 20.12.2012

Heprean kieli ja juutalaisten kulttuuri on ollut olemassa jo tuhansia vuosia. Suurimman osan tuosta ajasta juutalaiset ovat onnistuneet säilyttämään perintönsä ja kulttuurillisen identiteettinsä ilman maantieteellistä valtiota. Vaellukset, uudisasutus ja levittäytyminen ovat olleet siten iso osa heidän historiaansa. Säilyvätkö todisteet tuosta historiasta heidän geeniperimässään?

Eran Elhaik, Johns Hopkinsin kansanterveyden koulun perinnöllisyystutkija on siitä vakuuttunut. Genome Biology Evolutionissa vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessaan hän peräänkuuluttaa juutalaisten alkuperää koskevien yleisten uskomusten tarkistamista. Elhaikin mukaan nykypäivän juutalaiset eivät periydy Israelin 12 heimosta, vaan ovat pääosin turkkilaisten jälkeläisiä kansasta, joka eli nykyisen Venäjän alueella Georgiasta pohjoiseen ja Ukrainasta itään. Tämä kasaarien valtakunta kääntyi heimouskonnoista juutalaisuuteen 600 – 800-luvuilla.

Elhaikin tutkimus tunkeutuu syvälle ristiriitoihin, jotka ovat hallinneet mielipiteitä jo 40 vuotta ja siksi joissain piireissä tutkimuksesta on varmasti tulossa hyvin epäsuosittu. Hän sanoo: ”Tämä on ensimmäinen tieteellinen tutkimus, joka todistaa Kasaariteorian ja hylkää Reininmaateorian ja 40 vuoden tutkimukset.” Vaikka Elhaikin tutkimustulokset eivät olisi tervetulleita, niin hän itse pitää löytöjä arvokkaimpana lääketieteen, eikä politiikan kannalta. Hän sanoo: ”Haluan vain auttaa kollegoitani, jotka painivat geneettisten ongelmien parissa. Toivon, että tämä tutkimus avaa uuden aikakauden perinnöllisyystieteissä, jossa väestön kerroksellisuutta käytettäisiin oikeammalla tavalla.”

Juutalaisväestöjä käytetään useissa tautitutkimuksissa niiden oletetun geneettisen homogeenisyyden vuoksi. Jotkut sairaudet, kuten Tay-Sacshin tauti, ovat joissakin juutalaisyhteisöissä huomattavasti yleisempiä kuin muissa populaatioissa. Elhaikin mukaan kuitenkin virheellinen alkuperäoletus häiritsee parhaimpien ja tarkimpien tuloksien saavuttamista.

Useiden vuosikymmenien ajan historioitsijoiden ja perinnöllisyystieteilijöiden mielestä nykypäivän Euroopan juutalaisille kaksi mahdollista alkuperäteoriaa on tuntunut uskottavilta. Suositussa ”Reininmaan teoriassa” juutalaiset periytyvät israelilaisista ja kaanaalaisista heimoista, jotka jättivät Pyhän maan ja muuttivat Eurooppaan 600-luvulla muslimien valloitettua Palestiinan. Sitten 1400-luvun alussa noin 50.000 juutalaista lähti Saksan Reininmaasta itään ja alkoi lisääntyä erittäin nopeasti, eräänlaisen hypervauvabuumin tavoin. Heidän lisääntymisensä ylitti ei-juutalaisten naapurien väestönkasvun kymmenkertaisesti, huolimatta taudeista, vainoista, sodista ja talouden ahdingoista, paisuen 1900-luvulle tultaessa 8 miljoonaan. Tämän teorian mukaan Euroopan juutalaiset olisivat läheistä sukua toisilleen ja omaisivat Lähi-idän geeniperimää.

Useat oppineet suosivat Kasaariteoriaa, jonka mukaan juutalaisuuteen kääntyneet kasaarit, Mesopotamian ja kreikkalais-roomalaisten juutalaisten vahvistamina, pakenivat koilliseen valtakuntansa hajottua 1200-luvulla ja muodostivat siten itäeurooppalaisten juutalaisten väestön perustan.

Elhaikia alkoi kiinnostaa tämä teoria jo 10 vuotta sitten hänen luettuaan Arthur Koestlerin bestsellerin The Thirteenth Tribe vuodelta 1976. Koestlerin laskujen mukaan juutalaisia ei mitenkään voinut olla itä-Euroopassa 8 miljoonaa ilman kasaarihistoriaa. Elhaik ei malttanut odottaa geenitutkimusten valmistumista, jotta hypoteesille saataisiin tieteellinen arvio. Beharin ja kumppaneiden julkaistua vuonna 2010 tutkimuksensa The Genome-wide Structure of the Jewish People Elhaik päätti tutkia kysymystä, joka oli jo pitkään vaivannut hänen mieltään. Käyttäen Beharin julkaisemaa dataa hän laski seitsemän muuttujaa perimälle, sukulaisuudelle ja maantieteelliselle sijainnille. Vaikka hän käytti osittain samoja tilastollisia testejä kuin aiemmat tutkimukset, hän käytti toisia vertailuarvoja. ”Nykykirjallisuuden tulokset ovat toisiinsa sotkeutuneita”, Elhaik selittää. ”Kaikki seuraavat periaatteessa samoja perusoletuksia: aškenasijuutalaiset ovat väestöllisesti eriytynyt joukko, jotka ovat läheistä sukua toisilleen, mutta tämä on täysin väärin.”

Aiemmat tutkimukset olivat esimerkiksi yhdistäneet kysymyksen juutalaisten keskinäisestä samankaltaisuudesta kysymykseen heidän perimästä ja sukulaisuudesta ei-juutalaisiin. Elhaik kuitenkin tarkasteli näitä kysymyksiä erillisinä. Hänen mukaansa juutalaisyhteisöt ovat vähemmän homogeenisia kuin on yleisesti ajateltu. Entisen Kazarian rajan läheisyydessä esiintyi eniten heterogeenisyyttä.

Hänen toinen kysymyksensä keskittyi perimään: juutalaisyhteisöjä vertailtaessa ei-juutalaisiin naapureihinsa (Kaukasuksen tai Levantin väestöihin), mikä on lähimpänä juutalaisia? ”Kaikki Euraasian juutalaisyhteisöt ovat lähempänä Kaukasuksen väestöjä”, hän kirjoittaa. ”Poikkeuksena on keskieurooppalaiset juutalaiset, jotka ovat lähimpänä Italian ei-juutalaisia. Yksikään kahdeksasta arvioidusta juutalaisväestöstä ei ollut lähimpänä Levantin väestöjä.”

”Minulle oli vaikeinta yrittää tyhjentää mieleni ja odotukseni aikaisemmista tutkimuksista”, Elhaik kertoo. ”Istuin junassa syvissä mietteissäni, kun keksin miten erottaa kysymykset toisistaan. Se oli hieno hetki.” Elhaik jatkaa: ”Olisi kuitenkin virhe tehdä johtopäätös, ettei juutalaisilla ole mitään tekemistä antiikin juudealaisten kanssa. Löysin geneettisiä jälkiä myös Lähi-idästä. En ole varma, viittaako se Iraniin vai Juudeaan, mutta sellainen kuitenkin perimässä on. Tämän päivän poliittisessa ilmastossa se voi vaikuttaa kummalliselta, mutta historiallisesti se olisi hyvin järkeenkäypää.” Niin Iranin kuin Juudean juutalaiset alkoivat liittyä kasaarien valtakuntaan niinkin aikaisin kuin 400-luvulla eaa.

Tel Avivin yliopiston historian professori Shlomo Sandille, joka kirjoitti kiistellyn kirjan The Invention of the Jewish People, Elhaikin tutkimus oli kuin kauan kaivattu todistus syyttömyydestä. Hän kertoo: ”Asia on minulle päivänselvä. Jotkut ihmiset, historioitsijat ja jopa tiedemiehet, ovat sulkeneet silmänsä totuudelta. Joskus oli juutalaisvastaista kutsua juutalaisuutta roduksi ja nykyään on juutalaisvastaisuutta sanoa, että he eivät ole oma rotunsa. On hullua, miten historia leikkii kanssamme.”

Israelissa syntynyt Eran Elhaik tiivistää: ”Ei ole olemassa juutalaisperimää, eikä varmasti juutalaisgeeniä. Kaikki ihmiset ovat samoista rakennuspalikoista muodostuneita sekoituksia, kukin hiukan erilaisella arkkitehtuurilla. Euroopan juutalaisiin liittyvä hämmennys juontaa heidän traagisen menneisyytensä vainoista ja karkotuksista, jotka ovat luoneet useita eri yhteyksiä perimän ja maantieteen välille. Purkamalla osiin käsityksemme geneettisesti selvästi erottuvista populaatioista ja ymmärtämällä sukulaisuutemme voimme paremmin arvostaa yhteistä historiaamme, ja mikä tärkeämpää, yhteistä tulevaisuuttamme.”

 

Alkuperäiset artikkelit:
Winston Smith: I know the slander of those who say they are Jews but are Khazarians
Danielle Venton: Highlight: Out of Khazaria—Evidence for “Jewish Genome” Lacking
Eran Elhaik: The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses

8 kommenttia

 1. 1 Silloin Jesus puhui kansalle ja hänen opetuslapsillensa,
  2 Sanoen: Moseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja Pharisealaiset:
  3 Kaikki siis, mitä he teidän käskevät pitää, se pitäkäät ja tehkäät; mutta heidän töittensä jälkeen älkäät te tehkö, sillä he sanovat, ja ei tee.
  4 Sillä he sitovat raskaat kuormat, joita ei voida kantaa, ja panevat ne ihmisten olille, mutta ei he sormellansakaan itse tahdo niitä liikuttaa.
  5 Mutta kaikki työnsä tekevät he, että ne ihmisiltä nähtäisiin. He levittelevät muistokirjansa, ja tekevät suureksi vaatteensa liepeet,
  6 Ja rakastavat ylimmäisiä sijoja pidoissa ja ylimmäisiä istuimia synagogissa,
  7 Ja tervehdyksiä turulla, ja tahtovat kutsuttaa ihmisiltä: rabbi, rabbi.
  8 Mutta älkäät te antako teitä kutsuttaa rabbiksi; sillä yksi on teidän Mestarinne, joka on Kristus, mutta te olette kaikki veljekset.
  9 Ja älkäät ketäkään kutsuko isäksenne maan päällä; sillä yksi on Isänne, joka on taivaissa.
  10 Ja älkäät antako teitä kutsuttaa mestariksi; sillä yksi on teidän Mestarinne, joka on Kristus.
  11 Joka teistä suurin on, se olkoon teidän palvelianne.
  12 Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
  13 Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka suljette taivaan valtakunnan ihmisten edestä; sillä ette itse sinne mene, ettekä salli meneväisiä sinne mennä.
  14 Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka syötte leskein huoneet, ja muodoksi pidätte pitkät rukoukset: sentähden te saatte sitä kovemman kadotuksen.
  15 Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka merta ja mannerta ympäri vaellatte, tehdäksenne yhtä uutta Juudalaista; ja kuin se tehty on, niin te hänestä teette kaksikertaa enemmän helvetin lapsen kuin te itse olette.
  16 Voi teitä, te sokiat taluttajat! jotka sanotte: joka vannoo templin kautta, ei se mitään ole, mutta joka vannoo templin kullan kautta, se on velvollinen.
  17 Te hullut ja sokiat! sillä kumpi on suurempi: kulta, eli templi, joka kullan pyhittää?
  18 Ja joka vannoo alttarin kautta, ei se mitään ole; mutta joka vannoo lahjan kautta, joka sen päällä on, se on velvollinen.
  19 Te hullut ja sokiat! sillä kumpi on suurempi: lahja, eli alttari, joka lahjan pyhittää?
  20 Joka siis vannoo alttarin kautta, hän vannoo sen kautta ja kaikkein, mikä sen päällä on.
  21 Ja joka vannoo templin kautta, se vannoo hänen kauttansa ja sen kautta, joka siinä asuu.
  22 Ja joka vannoo taivaan kautta, se vannoo Jumalan istuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sen päällä istuu.
  23 Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka kymmenykset teette mintuista, tilleistä ja kuminoista, ja jätätte pois ne raskaammat laista, tuomion, laupiuden ja uskon: näitä piti tehtämän, ja toisia ei jätettämän.
  24 Te sokiat taluttajat! te kuurnitsette hyttysen ja kamelin nielette.
  25 Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka puhdistatte juoma-astian ja ruoka-astian ulkoiselta puolelta, mutta sisältä ovat ne täynnä raatelemista ja tyytymättömyyttä.
  26 Sinä sokia Pharisealainen! puhdista ensin juoma-astia ja ruoka-astia sisältä, että myös ulkonainenkin puoli puhtaaksi tulis.
  27 Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut; sillä te olette valkiaksi sivuttuin hautain kaltaiset, jotka ulkoa kauniit ovat, mutta sisältä ovat he täynnä kuolleiden luita ja kaikkea riettautta.
  28 Niin myös te olette ulkoa tosin nähdä ihmisten edessä hurskaat, mutta sisältä te olette täynnä ulkokullaisuutta ja vääryyttä.
  29 Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka rakennatte prophetain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautoja,
  30 Ja sanotte: jos me olisimme olleet meidän isäimme aikoina, emme olisi olleet osalliset heidän kanssansa prophetain veressä.
  31 Niin te siis itseänne tunnustatte, että olette niiden lapset, jotka tappoivat prophetat.
  32 Niin tekin täyttäkäät teidän isäinne määrä.
  33 Te kärmeet, te kyykärmetten sikiät! kuinka te vältätte helvetin kadotuksen?
  34 Sentähden, katso, minä lähetän teille prophetat, ja viisaat, ja kirjanoppineet; ja niistä te muutamat tapatte ja ristiinnaulitsette, ja muutamat te pieksätte teidän synagogissanne, ja vainootte kaupungista kaupunkiin.
  35 Että teidän päällenne pitää tuleman kaikki vanhurskas veri, joka vuodatettu on maan päälle hamasta vanhurskaan Abelin verestä niin Sakariaan, Barakiaan pojan vereen asti, jonka te tapoitte templin ja alttarin vaiheella.
  36 Totisesti sanon minä teille: kaikki nämät pitää tuleman tämän suvun päälle.
  37 Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat prophetat ja kivillä surmaat ne, jotka sinun tykös lähetetyt ovat! kuinka usein minä tahdoin koota sinun lapses, niinkuin kana kokoo poikansa siipeinsä alle? ja ette tahtoneet.
  38 Katso, teidän huoneenne pitää teille jäämän kylmille.
  39 Sillä minä sanon teille: ette suinkaan minua tästedes näe, siihenasti kuin te sanotte: kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen!

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 2. http://davidduke.com/rethinking-khazar-theory/

  http://davidduke.com/khazar-theory-koestler-admitted-wrote-book-jewish-interests/

  Paljon on näemmä myös näyttöä toiseen suuntaan. Näihin näkemyksiin yhtyy myös Kevin MacDonald.

  Kasaariteoria kyllä tuntuisi loogiselta, jota myös raamattu tukee (esim. Ilm. 2:9, 3:9).

  Tällä tavalla raamatun ajan juudalaisten (Juudan heimon) identiteettiä käytetään hyväksi, vaikka nykyiset ns. juutalaiset eivät tunnusta Jeesusta Kristusta Herrakseen. Tällä tavalla myös suurinta osaa kristityistä johdetaan harhaan, jotka siis kumartavat maallista Israelia ja juutalaisia ohi Kristuksen.

  Olisi hyvä tiedostaa myös se, että juutalaisuus on kulkeutunut läpi vuosisatojen fariseuksilta, ja tämä fariseusten oppi ilmeni raamatussa nimellä perinnäissääntö (Talmud, Misnah), jonka Jeesus kirosi (Matt 15:1-9, Mark. 7:1-9, Joh 8:44).

  Juutalaisuuden mukaan Jeesus on epäjumalanpalvoja, ja kaikki hänen seuraajansa tulee siis tappaa.

  Yllä olevassa videossa Israelin kansalainen Yossi Gutvitz, entinen Talmud oppinut, vahvistaa nämä edellä mainitut ja toteaa kohdasta 11:07 lähtien, että Israel kuuluu vain juutalaisille, ja vaikka kristityt eivät vastustaisi millään tavoin tulevaa juutalaista täysvaltaa, heidät tulee siltikin tappaa, koska juutalaisuus (Talmud) on kristillisyyden arkkivihollinen (11:57-12:08). Hän myös toteaa kohdasta 12:09 eteenpäin, että monet kristityt fundamentalistit (kristilliset sionistit) eivät ymmärrä mitä ovat tekemässä, kun syytävät rahaansa Israeliin.

  Ovatko kaikki ”antisemiitit” automaattisesti väärässä, vai olisiko aika myöntää tosiasiat ja lähteä siltä pohjalta liikkeelle?

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 3. Seuraavassa muutamia havaintoja alkuaan yhtenäisen kansan geneettiseen perimään (y-dna ja mt-dna) vaikuttavista tapahtumista:

  Aabrahamin orjavaimojen jälkeläiset,
  Joosefin egyptiläisen vaimon perilliset (Efraim, Manasse),
  Egyptistä lähti mukaan `paljon sekakansaa (`kymmenet tuhannet`)` (2 Moo 12:38),
  Mooseksen varoitus (2 Moo 34:15-16),
  Kaanaanilaisiin kansoihin sekoittumisen (Tuo 3:5-6),
  Orjainstituutio ja jalkavaimot, jotka lunastivat myöhemmin kansan jäsenyyden,
  Yleensä `seka-avioliitot` (Esr 9:2),
  Benjaminilaisten sukupuutto ja neidonryöstö (Tuo 21:6,23),
  Babylonian yhteisön sekottuminen,
  Assyriaan sulautuneet 10 (`kadonnutta`) sukukuntaa,
  Mittava käännytys- ja lähetystyöintoilu (Mat 23:15),
  Idumealaisten (edomilaisten) kääntyminen iudealaisiksi (juudalaisiksi),
  Makkabilaissotien aikana Mooseksenuskoon pakkokäännytetyt kansat,
  Hellenismin aikakaudella sulautuneet,
  Rooman imperiumiin hajaantuneiden seka-avioliitot,
  Aleksandrian yhteisöön liittyneet lukuisat proselyytit,
  Vapaaehtoisesti kääntyneet kansat kuten kasaarit,
  Diasporan (hajaannuksen) aikana (70 jkr. -1948 jkr.) sekoittuneet.

  Edellisistä sulautumisista vaikutuksiltaan ylivoimaisesti kaikkein merkittävin oli, vastoin JHWHn käskyä, Kaanaanin maahan eloon jätettyjen kansojen kanssa sekoittuminen. Kaanaanilaiset kansat olivat alkuaan ristisiitoksesta (alienit ja ihmisten tyttäret) syntyneitä hybridejä, `neanderthalilaisia`.

  Neanderthalilaisten geneettinen perimä on erilainen kuin homo sapiens sapiensin (nykyihmisen). He olivat luonteeltaan kaikin tavoin tavattoman julmia ja perverssejä. Heidän karkeutensa ja rotupiirteensä verrattuna tavalliseen geneettisesti puhtaaseen ihmiseen näkyy vieläkin.

  Kuvia neanderthalilaisista:
  https://www.google.fi/search?q=jews+are+neanderthal&biw=1097&bih=563&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=SOVhVZXNKqmfygPJ64PIDg&ved=0CB0QsAQ#imgrc=_

  `Holocaust activist Elie Wiesel, whose lies about his holocaust experiences seem to be legion, also claims that Jews are a superior race. `Everything about us is different,` Wiesel boasts`:
  http://www.subvertednation.net/jews-are-not-exactly-humanwhat/

  Juutalaisen Michael Bradleyn todistus:
  http://www.michaelbradley.info/

  Plusääni(0)Miinusääni(4)
  1. Ei, vaan julmuus ja perverssiys – kuten valehtelu ja harhaanjohtaminen – johtuu perkeleestä, joka hallitsee jokaisen Jeesuksessa pelastumattoman sydämessä, Matt. 15:19; Room. 3:19, 23; Joh. 8:44. Olisi hyvä perehtyä Jumalan sanaan edes alustavasti.

   Ei ole rotuja. Ei juutalaistakaan. Kaikki ovat yhtä, Aadamin ja Eevan jälkeläisiä. On vain perkeleen lapsia ja Jumalan lapsia. Tieto löytyy Raamatusta.

   Täällä riehuvat eksyttäjät ovat iljettäviä, röyhkeitä.

   Eikö täällä ole totuuden puolustajia?????????

   Miksi minun täytyy aina puolustaa totuutta täällä, kun ei ole muita?????? En minä haluaisi täällä olla. Jonkun on kuitenkin puolustettava sielun pelastumisen tietä, Kristusta. Eikä täällä ole kenelläkään nimeäkään. Tyhjää ja petosta täynnä kaikki. Pelkkää ammottavaa tyhjyyttä kaikki.

   Plusääni(10)Miinusääni(1)
 4. Ja mitä merkitystä tällä on, onko juutalaiset kasaareita vai levantista alunperin?

  Juutalaiset on Israelissa ja siellä he pysyvät riippumatta siitä missä heidän esi-isät oli jossain 1000x vuotta sitten. Ihmiset on aina vaihdellut asuinsijojaan, ei kai tässä mitään ihmeellistä.
  Nykyisen kasarian alueella elää nykyisin ihan muita asukkaita eikä juutalaiset ole sinne tervetulleita.

  Plusääni(1)Miinusääni(6)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat