Juutalaistoimijat haluavat normalisoida pedofilian

Referoimme jäljempänä Eric Strikerin (ES) kirjoitusta, joka on esitetty The Unz Review: An Alternative Media Selection -julkaisussa. ES kiinnittää huomiota tiettyjen juutalaistoimijoiden haluun normalisoida pedofiliaa ja edistää seksuaalivallankumousta. Tässä artikkelissa kiinnitämme myös huomiota Frankfurtin koulukuntaan, joka sai alkunsa Saksassa, jossa kansallisuusaate tarkoitti usein juutalaisen eliitin vastaisuutta. Israelilainen teologi Gershom Scholem on todennut, että Frankfurtin koulukunta oli käytännössä ”juutalainen lahko”, joka pyrki muiden muassa seksuaalivallankumousen kautta murtamaan perinteisen yhteiskunnan ja valtion peruspilarit, kuten esimerkiksi avioliittoinstituution, uskonnon ja isänmaallisuuden.

Kirjoittajan mukaan esimerkiksi Q-Anon –liike on muodostunut enimmäkseen vanhemman väestönosan konservatiiveista, jotka edustavat tämän liikkeen keskeisimpiä tavoitteita. Q-Anon (lyhyesti Q) ei ole ensinkään antisemitistinen tai antisemitistinen liike. Tämä liike ei muodosta minkään kaltaista todellista vastavoimaa valtarakenteille, jotka referoijan kommenttina voidaan nimetä täysin juutalaismafian eli Israel-lobbyn kontrolloimiksi. Q:n kannattajat uskovat, että maailman hallituksia dominoivat niin kutsutut pedofiilien “varjohallitukset”, jonka presidentti Donald Trump laittaisi lopulta oikeuteen. Vaikka esimerkiksi juutalaisjärjestö Anti-Defamation League (ADL) ei pidä Q:ta yleensä vaarallisena ääriliikkeenä, ilmoittaa se pelkäävänsä sitä, että Q:n jäsenet innostuisivat väkivallan käyttämiseen.  

Referoijan kommenttina voidaan huomauttaa, että ADL on jossakin määrin pelokkaana Q:n toiminnasta siksi, että Q vouhottaa mittavasti pedofiliasta, mihin juuri juutalaistoimijat ovat syyllistyneet. 

Juuri yllä mainitun kommentin paikkansa pitävyyteen viittaa se, että vaikkakin Q-fanien höyrytessä siellä sekä täällä, välttäen samalla visusti vastakkainasettelua juutalaisvallan kanssa, on tästä huolimatta juulaisrahaston, Genocide Watchin johtaja Gregory Stanton tuominnut Q:n pedofiilien metsästyksen impulsiivisena “natsismina” sekä ”antisemitisminä”, jotka Q:n salaliittoteorioina lietsoisivat hämmennystä ja vihamielisyyttä. 

Juutalaisten George Sorosin ja Rothschildien yksilöllisiä sekä yleisiä vaikutuksia huomioimatta, yleensä juutalaisjärjestöt ja -yhteisöt eivät pidä Q:ta minkään kaltaisena haasteena. (Eipä tietenkään!) 

Kommenttina tässä yhteydessä voidaan analysoida, että: Sionistipresidentti Donald Trump  on ollut erikoisen innokas sionistien ja Israelin palvelija. Hän on vaikuttanut voimakkaasti suurlähetystön siirtämiseksi Jerusalemiin. 

Ensitöikseen virkakautensa alussa 2017 Trump tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja teki päätöksen Yhdysvaltain suurlähetystön siirtämiseksi Tel Avivista Jerusalemiin. 

Tätä aikaisemmin Trump tunnusti Israelin vuonna 1967 valtaamat Golanin kukkulat Syyrialta Israelin alueeksi. 

Lisäksi Trump on sulkenut palestiinalaisten diplomaattisen edustuston Washingtonissa sekä lakkauttanut avustuksen palestiinalaispakolaisille. 

Trump nimitti Yhdysvaltain suurlähettilääksi David Friedmanin, joka on siirtokuntaliikkeen pitkäaikainen sponsoroija. 

Trump, kuten muutkin USA:n presidentit ovat peräkkäisesti tukeneet palestiinalaisiin kohdistuva kansanmurhaa, mikä ei hetkauta psykopaattisten valtioterroristivaltio Yhdysvaltojen johtajiston omaatuntoa. 

Koska nyt Q on kiihkomielinen Trumpin kannattaja ja Q on muovannut sionistipresidentistä tietynkaltaisen “puolijumalan”, on ilmeistä, että myös Q on tiettyjen juutalaistoimijoiden valjastama liike, vaikka ADL hämäyksen vuoksi Q:n liikehdintää hiukan vastustaakin. 

Syvällisempi tutkimus osoittaa, että juutalaistoimijoiden konsensus on ollut voimakkaan yhtenäinen suuntautuessaan kotimaisen liberalismin maksimointiin sekä ei-juutalaisen auktoriteettiaseman horjuttamiseen. Juutalaistoimijat ovat institutionalisoineet voimakkaan asemansa seksuaalivallankumouksessa, joka pyrkii normalisoimaan pedofilian yhteiskuntaan. Seksuaalivallankumoukseen liittyvä pedofilian, kuten mainitun -vallankumouksen voittoisa vastustaminen huolestuttaa juutalaistoimijoita eniten.

  

Juutalaistoimijat normalisoivat pedofiliaa; seksuaalivallankumous 

Tietyt juutalaistutkivat ovat päätyneet siihen johtopäätökseen, että määrätyille väestön sosiaalisille kerroksille on tyypillistä, että siellä esiintyy  muun muassa vaihtelun haluttomuutta, järjestyksen arvostusta sekä epäkosmopoliittisuutta. Tällaiset sosiaaliset rakenteet luovat j-tutkijoiden mukaan kasvualustan esimerkiksi antisemitismin ja niin muodoin fasismin liikehdinnän synnylle. 

Kommenttina mainittakoon, että muiden muassa “seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntija” (SEXPO) suorastaan yrittää normalisoida pedofiliaa. Sexpo  kirjoittaa: 

Mikään seksuaalinen taipumus ei ole sellaisenaan väärä tai sairas, ei edes pedofilia. Kaikki pedofiilit eivät koskaan tee rikosta, eivätkä kaikki lasten kaltoinkohtelijat ole pedofiileja. Vääryyden kriteerinä ovat vahingolliset teot ja sairauden kriteerinä puolestaan se, miten taipumuksia toteutetaan ja miten ne vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin. Pedofiili, joka ei ole tehnyt seksuaalirikosta lasta kohtaan, ei ole tehnyt mitään väärää. 

Samoin juutalaistutkijat esittävät, että vaikka viimeisen 20 vuoden kuluessa on tehty runsaasti tutkimuksia seksuaalisesta leimaantumisesta, ovat pedofiliaa sairastavat jääneet vähälle huomiolle tutkimuksissa. Pedofiliaa on kuitenkin nykyisin tutkittu. Yksi tällainen juutalaistutkijoiden tuotos on nimeltään: Stigmatization of People with Pedophilia: Two Comparativ SurveysTämä pedofiilien leimaantumista käsittelevä tutkimus jakaantuu kahteen osaan: leimautumisen ja sosiaalisen eritäytymisen tutkimukseen. Molemmissa tutkimuksissa pedofilia määriteltiin hallitsevaksi seksuaaliseksi kiinnostukseksi lapsilla. Vastauksia verrattiin tutkimukseen 1, joka oli tehty alkoholisteille sekä tutkimukseen 2, joka oli tehty sadomasokismeille (tai henkilöille joilla on sadistinen seksuaalisuus) sekä heille, jotka kärsivät antisosiaalisesta  persoonallisuushäiriöstä. Molempien tutkimustuloksien mukaan pedofiileihin reagoitiin negatiivisemmin kuin mainittuihin kahden muun tutkimuksen kohderyhmään. Täten tuloksien mukaan “pedofiliapotilaat” ovat leimautuvin ryhmä, joka voi joutua kovan syrjinnän kohteeksi. Tutkimuksen mukaan tästä leimautumisesta muodostuu myös sosiaalinen eristäytyminen. Tutkijoiden mukaan tästä voi koitua välillisiä vaikeuksia lasten hyväksikäytön ehkäisemiselle. 

Kommenttina voidaan mainita, että juutalaistutkijat ja yliopistomaailma on asettunut erittäin salakavalan metodologian välityksellä ujuttamaan pedofilian normalisointia nykyiseen yhteiskuntaan. 

Frankfurtin koulukunnan muutettua Yhdysvaltoihin, se ei siellä soveltanut pelkästään kriittistä teoriaa amerikkalaiseen yhteiskuntaan, vaan myös esitti uusia aineksia. Näitä olivat esimerkiksi Instituutin niin kutsutut ennakkoluulotutkimukset (Studies in Prejudice), jotka huipentuivat vuonna 1950 Theodor Adornon valtavan vaikutusvaltaiseen kirjaan Authoritarian Personality1. Viittaamme tässä Authoritarian Personality –teokseen, jota on myös käsitelty yllä mainitussa Eric Strikerin artikkelissa. Kirjassaan Adorno väitti, että yhdysvaltalaiset omasivat useita fasistisia ominaisuuksia. Kuten myös, että jokainen, joka tuki perinteistä amerikkalaista kulttuuria, oli psyykkisesti horjuva. Tässä teoksessa kristityn, valkoisen heteroseksuaalimiehen kritiikki yhdistyy sosiologisiin ja psykologisiin huomioihin sekä analyyseihin, joissa vanhemmuus, ylpeys omasta perheestä, kristinusko ja rakkaus omaa maata kohtaan selitetään mielisairautena. 

Breshears: 

Authoritarian Personality -teoksessa kannatetaan teorioita psykopolitiikasta, joka perustui Freudin mädänneisiin teorioihin alitajunnasta. Huolimatta teorioiden tieteellisesti kyseenalaisesta perustasta, Adorno puolusti niitä intohimoisesti sekä auktoriteetin olemuksella. Hän oli purevan yliampuva konservatiivien ja traditionalistien halveksunnassaan, jotka hänen mukaansa eivät siis pelkästään olleet väärässä, vaan myös henkisesti häiriintyneitä. Adornon mukaan vain henkisesti terve henkilö on ”aito liberaali” – tulisen itsenäinen, suvaitsevainen (paitsi tietysti traditionalisteja kohtaan) ja sitoutunut egalitarismiin (tasa-arvoon) sekä ”sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen” (tietysti siten kuin radikaali vasemmisto sen määritteli). 

Markkinointinäkökulmasta kirjan pääteemana oli Adornon kehittämä “F-Skaala” (Fasisti-skaala) -pisteytysjärjestelmä, joka perustui yhdeksälle useamman termin persoonallisuusmuuttujalle, jotka nykyään liitetään poliittiseen korrektiuteen. Adornon mukaan fasistinen luonnetyyppi identifioi vahvasti seuraavien piirteiden kanssa: 

 1. Sovinnaisuus: kiinteä sitoutuminen sovinnaisiin keskiluokkaisiin arvoihin. 
 1. Autoritaarinen alistuminen: alistuva ja arvostelematon suhtautuminen moraalisia auktoriteetteja kohtaan. 
 1. Autoritaarinen aggressiivisuus. Taipumus soveltaa sovinnaisia arvoja muihin tai pakottaa muita noudattamaan niitä. 
 1. Anti-intraseptio: Subjektiivisen (omakohtaisen), mielikuvituksellisen tai intuitiivisen vastustaminen. Toisin sanoen mielikuvituksellisuuden ja helläluontoisuuden vastustaminen. 
 1. Taikauskoisuus ja stereotyyppisyys: usko yliluonnolliseen tai mystiseen. determinismiin ja taipumus jäykkien luokittelujen käyttämiseen ajattelussa (ts. rodullinen, etninen ja sukupuoliennakkoluuloisuus). 
 1. Valta ja kovaluontoisuus: liioiteltu kovaluonteisuus, kiinnostus vallan, voiman ja hallinnan leimaamiin suhteisiin ja niiden perusteella tehtyihin erotteluihin, joissa samaistutaan nimenomaan voimakkaampaan osapuoleen. 
 1. Tuhoavuus ja kyynisyys: yleistynyt vihamielisyys ja taipumus parjata muita. 
 1. Projektiivisuus: taipumus uskoa, että maailmassa tapahtuu hillittömiä ja vaarallisia asioita” (eli taipuminen salaliittoteorioihin). 
 1. Sukupuolisuus. Liioiteltu huoli sovinnaisesta sukupuolimoraalista sekä kiinnostus toisten seksuaalielämää kohtaan.2 

Adornon lähteinä olivat muiden muassa Itävallan juutalaisen Sigmund Freudin ja Saksan juutalaisen Erich Frommin kyseisen alan teokset. Näistä lainaten Adorno väitti, että “autoritaarisen syndrooman” kasvualusta oli patriarkaalinen perhe, jota johti “ankara ja etäinen” isä. Sellaisissa skenaarioissa, hän intti, että lapset tukahduttavat sisäsyntyisen vihamielisyytensä ja heistä kasvaa passiivis-aggressiivisia, mikä tuottaa vakavia mielenterveyden häiriöitä, kuten sadomasokismia. Vastakohtana tälle henkisesti terveiden lasten perheet olivat matriarkaalisempia, epäsovinnaisempia, vähemmän status-tietoisia ja vähemmän vaativia. Sellaisissa perheissä vanhemmat olivat rakastavia ja helliä, mutta äiti, joka oli hoivaava mutta samalla vahva sekä itsenäinen, oli selkeästi hallitseva osapuoli. 

Lyhyesti sanoen tämä oli Adornon mukaan selitys sille, miksi fasistisesta persoonallisuudesta puuttui empatiaa ja myötätuntoa muita kohtaan. Alun perin hän identifioi autoritaarisen fasistin antiteesiksi eli vastaväitteeksi periaatteelliselle ja henkisesti tasapainoiselle “vallankumouksellisuudelle”, mutta kun hän lopulta julkaisi tutkimuksensa, hän viittasi tähän vaihtoehtoiseen luonnetyyppiin “liberaalina” tai “demokraattina” – termeinä, jotka olivat huomattavasti vähemmän kiistanalaisia.3 Liberaalin prototyyppi oli itsenäinen ajattelija, joka oli sitoutunut ”edistykselliseen sosiaaliseen muutokseen” ja jolla sattumalta oli samat arvot ja ominaisuudet kuin Adornolla ja tämän uusmarxilaisilla kollegoilla. Adorno oli löytänyt itsensä omassa tutkimuksessaan, jonka on täytynyt tulla mitä mieluisimpana yllätyksenä. 

Huomion arvoista on, että monet ovat huomauttaneet Adornon tutkimuksen subjektiivisesta sekä problemaattisesta luonteesta, kuten myös hänen yksinkertaistustaan konservatiivien karikatyyristään. Erityisen kattavaa kritiikkiä on julkaissut Paul Gottfried (After Liberalism: Mass Democracy in the Managerial State4) ja Martin Jay kirjansa mukana tulevissa huomautuksissa. Erityisen huomionarvoisia ovat ne, jotka kritisoivat Adornon poliittista puolueellisuutta tutkimuksessa.5 

Pedofilian  laillistamista on puolusteltu määrättyjen ryhmienosalta toisen maailmansodan jälkeen. Tässä ei siinä mielessä ole mitään uutta länsimaissa, kuitenkin on todettavissa, että tiettyjen arvoliberalististen toimijoiden kannatus seksuaalivallankumouksen ja myös pedofilian puolesta ovat kiihtyneet fanaattisesti nykyisin. Vaikutusvaltaiset juutalaistoimijat ja tietyt homoseksuaalien intellektuellien piirit sekä kulttuurijohtajat, kuten Allen Ginsburg, Jacques Derrida, Michel Foucault, Hakim Bey, Daniel Cohn-Bendit, Gabriel Matzneff ja niin edelleen, ovat omaksuneet inspiraation lähteekseen juutalaisjärjestöjen fasisminvastaiset hysteriat. He ovat myös imeneet itseensä vaikutteita Reichin, Freudin ja Adornon teorioista, jotka normalisoivat avoimesti seksin harjoittamisen pienten lasten kanssa liberalistisena normaaliutena. Tämä on täysin käsittämätöntä vuonna 2020. Kommenttina voidaan sanoa, että se juuri ei ole käsittämätöntä vuonna 2020, sillä onhan sivilisaatiomme henkinen alamäki jatkunut jo satoja vuosia. 

Frankfurtin koulukunta: ”Juutalainen lahko” on varhaiskasvatuksen taustalla 

Frankfurtin koulukuntaa New Yorkissa.

Esitämme jo yllä sivutun Frankfurtin koulukunnan ideologian pähkinän kuoressa. Esitys ei perustu referoituun artikkeliin. 

Ensinnäkin on syytä mainita, että kasaarijuutalaisten muodostama älymystö yritti  maailmanvalloitustaan marxilaisen vallankumouksen, ja myös marxilais-leninismin kautta.6,7 Silloin tavoitteena oli, että eri valtioiden työläiset liittyisivät yhteen, jolloin kansainvälinen eliitti olisi voinut asettaa valtakoneistonsa entisten tilalle. Tunnetusti tässä ei täysin onnistuttu. Niinpä tarvittiin moderni ja väkivallaton valloitusmenetelmä.  

Tämä moderni –menetelmä tarkoittaa hyökkäystä kaikkia arvokkaita perinteitä ja klassisia instituutioita vastaan. Perinteinen perhemalli, ja jo luonnostaan selvät sukupuoliroolit ovat tämän uuden vallankumouksen innokkain hyökkäyksen kohde. 

Tätä modernia ja väkivallatonta valloitusmenetelmää jossakin määrin edustaa Antonio gramsci ja Pat Buchanan:

 

Antonio-Gramsci.

Italialainen Antonio Gramsci (1891-1937) väitti, että länsimainen (hänen termistössään ”porvarillinen”) kulttuuri oli tehnyt työväenluokan sokeaksi todellisille marxilaisille luokkaeduille. Ennen kuin marxilainen vallankumous voisi onnistua, länsimainen kulttuuri olisi tuhottava. Gramsci kirjoitti vankilassa ollessaan sarjan suunnitelmia, jotka nykyään tunnetaan nimellä Vankilavihkot.Niissä hän esitteli ”kulttuurihegemonia”-teoriansa, eli tähän liittyen yhteiskunnan vallitsevien arvojen korvaamisen toisilla.  

Pat Buchanan: 

”Toisin sanoen heidän täytyi päästä kulttuuriin sisään ja muuttaa tapa, jolla ihmiset ajattelevat. Ja jos ihmiset ajattelivat patriotismia ja kansaa ja Jumalaa ja maata, se oli mekanismi, joka oli liian vastustuskykyinen marxismille, eikä se koskaan voisi juurtua. Joten sinun täytyi rapauttaa ja tuhota se yksilöissä. Tuo on se, mikä aloitti sen, mitä kutsutaan pitkäksi marssiksi instituutioiden läpi; seminaarien läpi, kirkkojen läpi, median läpi, Hollywoodin ja kaiken sen muun; luodakseen antikristillisen kulttuurin, joka tuhoaisi ne kristilliset uskomukset ja vakaumukset ihmisten suuressa enemmistössä, jotta he syleilisivät marxismin ajatuksia ja he syleilisivät ajatuksia, jotka olivat torjuneet aiemmin – ja he olisivat avoimia valloitukselle, yksinkertaisesti, marxilaisten toimesta. Siis ei poliittisten marxilaisten, vaan kulttuurimarxilaisten.”9 

Mikäli pengomme nykysuomalaisen varhaiskasvatuksen teoreettista perustaa voimme todeta hämmästyen sen, että juutalaisen lahkon vaikutus on ujuttautunut maan varhaiskasvatukseen. Tämä on juuri se voimavara, josta aikamme seksuaalikasvatus ja seksuaalioikeudet ammentavat energiansa. Varhaiskasvatuksen guruja ovat muiden muassa Paulo Freire ja niin kutsutun Frankfurtin koulukunnan miehet. (Huomautettakoon, että kasvatustieteen tohtori Ulla Härkönen mainitsee Freiren yhtenä varhaiskasvatuksen guruna Fröbelin ja Steinerin kaltaisten ”julkkisten” rinnalla.) 

Psykologian professori Kevin MacDonaldin mukaan Frankfurtin koulukunnan perustivat saksanjuutalaiset vasemmistoaktivistit, joille ”tieteellä” oli vain poliittista välinearvoa. Frankfurtilaiset eivät harrastaneet perinteisiä tieteellisiä metodeja kuten esimerkiksi empiirisiä kokeita, sillä ne eivät yleensä tuottaneet poliittisesti toivottuja lopputuloksia. Kulttuurimarxistiset pedagogit opettavat siis nuorille, millainen maailman ”pitäisi” olla sen sijaan, että he kertoisivat, millainen maailma todellisuudessa on. Nuoria manipuloimalla kulttuurimarxistit pyrkivät manipuloimaan yhteiskuntaa itselleen mieluisaan muotoon. 

Mikä sitten motivoi frankfurtilaisia? Israelilainen teologi Gershom Scholem on todennut, että Frankfurtin koulukunta oli käytännössä ”juutalainen lahko”. Ryhmään kuulunut Walter Benjamin on puolestaan todennut, että häntä ajoivat eteenpäin muistot juutalaisten ”orjuutettujen esi-isiensä” kokemasta nöyryytyksestä. 

Frankfurtin koulukunta sai alkunsa Saksassa, jossa kansallisuusaate tarkoitti usein juutalaisvastaisuutta. Kulttuurimarxistit uskoivat voivansa vahvistaa juutalaisten yhteiskunnallista roolia, mikäli he onnistuisivat tuhoamaan saksalaisen kansallisuusaatteen, jonka kivijalkoja olivat perhe, armeija ja uskonto. ”Juutalaislahko” siis järkeili, että yliopistoihin ja kulttuurielämään olisi synnytettävä liike, joka hyökkäisi isänmaallisia sekä perhe- ja maanpuolustuskeskeisiä arvoja vastaan. Näin ”juutalaisvastaisen” nationalismin voittokulku voitaisiin katkaista. 

Kesällä 2010 Jan Fleischhauer ja Wiebke Hollersen kirjoittivat valtavirtaiseen Der Spiegel -lehteen synkän tutkivan artikkelin Länsi-Saksan kommunistien pedofiilipedagogiasta. Marxilaiset varhaiskasvattajat uskoivat, että ”tasa-arvon” utopia pystyttäisiin realisoimaan, jos lasten ja aikuisten välinen moraalinen raja-aita kaadettaisiin jo päiväkoti-iässä. 

Lopuksi 

Suomen esikoulujen ja peruskoulujen tilaa arvioidessa on vain kauhuksemme todettava, että Frankfurtin lahkon pedagogiset dogmit ovat valloittaneet maamme varhaiskasvatuksen. 

Myös yllä oleva artikkeli paljastaa, että planeettamme henkiseen rapeutumiseen vaikuttaa ratkaisevasti juutalaisen mafian jatkuva pyrkimys maailman valloittamiseen, jokaisella yhteiskunnan sektorilla. Mikäli tätä syöksykierrettä ei pysäytetä, degeneroituu ihmiskunta pian eläinkunnaksi tai jopa sitä alemmas. Juutalaiseliitti ja heidän kätyrinsä on syöstävä vallasta – heidän kansainvälinen hegemoniansa on murskattava. Ensisijaisesti tästä “kuumasta vankikopista” vapautumiseksi, ja siten juutalaiseliitin vallan voittamiseksi on olemassa vain yksi ratkaisu teologisena menetelmänä: juutalaiseliittiä eli itse asiassa juutalaishelvettejä vastaan pystytään taistelemaan vahvistetun taivaallisen virtauksen avulla. Tämä tarkoittaa Jumalan ratkaisevaa vaikutusta maailmaan. Tällä ymmärretään käytännössä Uuden Kirkon (Ilmestyskirjan Uusi Jerusalem, 21: 2), ja siihen liittyen Kymmeneen Käskyyn pohjautuvan opin julkaisua maailman väestön elämään. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

https://www.unz.com/estriker/authoritarians-and-jews-the-push-to-normalize-pedophilia/

Vice (12.11.2013). The Child-Rape Assembly Line. Saatavina: 

https://www.vice.com/en/article/qbe8bp/the-child-rape-assembly-line-0000141-v20n11

http://sokl.uef.fi/juhlakirja/15UllaH.htm

The Frankfurt School of Social Research and the Pathologization of Gentile Group Allegiances. Saatavina: http://www.kevinmacdonald.net/chap5.pdf  

SPIEGEL International. Saatavina: https://www.spiegel.de/international/zeitgeist/the-sexual-revolution-and-children-how-the-left-took-things-too-far-a-702679.html  

…….. 

 1. Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). The authoritarian personality. New York: Harper and Row. 
 1. Jay, Martin. (1973, 1996). The Dialectical Imagination. A history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950. Berkeley: University of California Press. (1996) First California Paperback. S. 243.  
 1. Ibid. S. 131 
 1. Gottfried, Paul Edward. (2001). After Liberalism: Mass Democracy in the Managerial State. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 
 1. Jay, Martin. (1973, 1996). The Dialectical Imagination. A history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950. Berkeley: University of California Press. (1996) First California Paperback. S. 244-48. 
 1. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT : KUINKA TSAARI JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN. Tabernaculum Dei ry.  
 1. Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm. 
 1. Gramcsi, Antonio. (1975, 2009). Vankilavihkot. (Suom. Mika Böök, Martti Berger & Lena Talvio). Tampere: Vastapaino. 
 1. Haastattelu videolla Jaeger, J. (2009). Original Intent – How the Democratic and Republican Parties Are Destroying the American Dream. Matrixx Entertainment Corporation. 

Kirja suositus: 

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavuus: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php 

8 kommenttia

 1. JUUTALAISPERKELE PYSÄYTETTÄVÄ
  Täytyy nostaa hattua Magneettimedialle sen rohkeudesta käsitellä aikamme tärkeintä kysymystä: juutalaisten valtaa planeetallamme. Nykyisin juutalaisia kumartavat kaikki Euroopassa, Suomen eliitti etunenässä. Presidentti Sauli Niinistö osallistui holokausti-valheen juhlintaan Israelissa ja varoitti ”antisemitismin noususta” Suomessa. Hiljattain Ruotsissa Facebook päätti karsia holokaustin kieltäjät pois sivuiltaan. Magneettimedian tapaisia rohkeita totuuden puhujia tarvitaan.
  Juutalaisten ”pyhä” tai paremmin ”paha” kirja Talmud hyväksyy pedofilian. Juutalainen älymystö, mm. Frankfurtin koulukunta, kehottaa seksuaaliseen vapauteen sekä perhe-, isänmaa- ja uskontoarvojen hävittämiseen heikentääkseen gojimeja. Nyt on aika käydä totaaliseen vastaiskuun. Meillä on hallussamme maailmanhistorian vahvin ase: Emanuel Swedenborgin kautta tullut Jumalallinen Kymmeneen Käskyyn perustuva elämänoppi, jolla juutalaisperkele voidaan totaalisesti kukistaa. Juutalaiset ovat pyrkineet säilyttämään heimonsa puhtaana sekaantumatta muihin kansoihin. Näin heidän peritty pahuutensa, joka on itse perkele, on pysynyt voimissaan pari tuhatta vuotta. Juutalaiset ovat sielultaan perkeleitä, vaikka ovatkin ruumiiltaan aivan tavallisia ihmisiä. He ovat saaneet massiivisella propagandallaan ei-juutalaisen väestön ihailemaan heidän saastaisia tavoitteitaan. Seuraavat toimenpiteet tarvitaan juutalaisten vallan kukistamisessa: 1) juutalaisuuden ikonit holokausti, erikoinen suhteellisuusteoria ja A. Einstein, Karl Marx, Sigmund Freud ynnä Israelin ydinsevaltio on paljastettava kansainvälisen juutalaisuuden aseiksi ihmiskunnan heikentämiseksi ja maailmanvallan luomiseksi, 2) ”Siionin Viisaat” ja vapaamuurarijärjestöt on fyysisesti tuhottava ja 3) Uuden Kirkon Kymmeneen Käskyyn perustuva elämänoppi on levitettävä koko maailmaan, sillä vain sen kautta tulee virtaus taivaasta, joka paljastaa perkeleen tuhannet juonet. Tämä vaikuttaa hurjalta suunnitelmalta, mutta se on ennustettu jo Emanuel Swedenborgin teoksissa ja Raamatussa. Kaiken salaisuus on Kymmenessä Käskyssä, joihin sisältyy Jumalallinen Voima silloin kuin ne sisäistyvät ihmisen sieluun eli kun ihminen elää niiden mukaan siksi, että ne ovat Jumalallisia lakeja. Käskyt täytyy ymmärtää sekä ulkoisen että sisäisten merkityksiensä mukaisesti. Sisäiset merkitykset on kerrottu esimerkiksi Swedenborgin teoksessa True Christian Religion tai allekirjoittaneen teoksessa Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin:
  https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/
  http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php
  Juutalaisen noususta valtaan planeetallamme kertoo esim. sivu
  https://www.islam-radio.net/finish/power/kritiikin.htm
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
  1. Itse artikkelin viimeisessä kappaleessakin todetaan: ”Juutalaiseliitti ja heidän kätyrinsä on syöstävä vallasta – heidän kansainvälinen hegemoniansa on murskattava.”
   Näin ajattelee ja kirjoittaa myös Thomas Dalton: We Must Dismantle Jewish Supremacy: Silence Is Not an Option (Meidän on murrettava juutalaisten ylivalta. Vaitiolo ei ole vaihtoehto.)
   by Thomas Dalton, PhD
   https://nationalvanguard.org/2020/06/we-must-dismantle-jewish-supremacy-silence-is-not-an-option/

   Mitä pedofiliaan (lasten seksuaaliseen houkutteluun ja hyväksikäyttöön) tulee niin aivan käsittämätöntä ja sairasta on että joku taho voi nähdä sen normaalina ilmiönä. Kyse on selkeästä häiriöstä jossa jostain syystä vinoutunut seksuaalivietti suuntautuu lapsiin. Se että pedofilian on todettu tutkimusten mukaan olevan homoseksuaalisia taipumuksia omaavilla yleisempää on ymmärrettävää sikäli että heillä on muutenkin ongelma seksuaali-viettinsä suuntaamisessa toiseen sukupuoleen.
   Jokainen ymmärtää että jos samaa näkemystä aletaan soveltaa aggressio-viettiin, toiseen tärkeään ja vahvaan ihmistä ohjaavaan perus-viettiin tai energiaan joka voi olla luonteeltaan rakentavaa tai tuhoavaa (jopa sadistista siten että tuho tuottaa mielihyvää), niin silloin olisi normaalia hakata lapsia ja purkaa aggressio heikompiin vaikka esim. nyrkkeilykehässä, jossa voi hakata toista on selkeät säännöt ja lajissa omat sarjat eri painoisille.

   On luonnollista – ja siinä minusta koulukunta on osin oikeassa – että seksuaalisuus (hellyyden ja rakkauden tarve), joka ei ole voinut tyydyttyä ja integroitua persoonan kehitykseen vaan jouduttu torjumaan jo varhain. usein tuottaa neurooseja ja luonteen kehityksen häiriöitä joiden takana voi olla varhain elämässä koettuja hylkäämisiä ja pettymyksiä (joita elämään aina liittyy) ja joissa siksi voi myös olla torjuttua vihaa.
   Toisaalta pieni annos neuroosia ei ole lainkaan paha asia vaan neuroosi voi olla myös monenlaisen luovuuden lähde toteaa mm. Jung jonka syvyys-psykologia (matka sisäänpäin) eroaakin merkittävästi FK:n freudilaisista opeista eikä Jung sulje pois mystistäkään kokemusta. Mystistä kokemusta ei voida jakaa, eikä siirtää toiselle aivan kuten ei mitään muutakaan synnynnäistä valmiutta. Se on aina henkilökohtainen ja voidaan kokea vain välittömästi.
   Dag Hammarsköld ilmaisi asian näin:

   Matkoista pisin on matka sisäänpäin
   Hän, joka on valinnut kohtalonsa
   ja lähtenyt matkalle kohti oman itsensä pohjaa,
   jos nyt on pohjaa lainkaan
   Vielä hän on teidän keskuudessanne
   joskaan ei enää yhteydessä teihin
   erillään siitä mitä te tunnette, kuin kuolemaan tuomittu
   tai niin kuin hän, jonka hyvästijätön hetki ennenaikaisesti vihkii ihmisen lopulliseen yksinäisyyteen.
   – On välimatkaa hänestä teihin,
   on epävarmuutta – hellävaraisuutta.
   Itse hän on katsova teihin yhä kauempaa
   teidän houkutushuutojenne kuuluessa yhä vaimeammin.
   Dag Hammarsköld

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 2. Juutalaisjärjestö ADL:n vaikutusvalta USA:n politiikkaan ja lainsäädäntöön on kasvanut jo naurettavalle tasolle. Sekopäinen, mutta harmiton ja paikoin oikeaan osuva QAnon liike on saanut vastaansa lakiehdotuksen (H.Res. 1154), joka tekee QAnonin ja vastaavien ”salaliittoteorioden” levittämisestä USA:ssa laitonta. Kyseessä voi toki olla kiero hämäys, jolla lisätään pro-semiittisen QAnonin suosiota.

  Hämäys tai ei, esitys on jyrkästi USA:n perustuslain vastainen ja avoimesti establismentia kansanvaltaa vastaan puolustava. Tämä tulee selvästi ilmi, kun ehdotusta käy läpi:

  ”Whereas, throughout history, conspiracy theories that falsely blame secret cabals or marginalized groups for society’s ills have fueled prejudice, genocide, and acts of terrorism;”

  Ts. jos kansalaiset huomaavat, että vaikutusvaltaisessa eliitissä on kerrostumia, jotka pyrkivät sortamaan heitä, niin huomioiden teko tuosta ryhmästä ja sen aikeista on laitonta. Orjat eivät saa ajatella tai väittää, että heitä orjuutetaan.

  ”Whereas QAnon initially alleged that prominent Americans are engaged in a secret plot to control the world, while using their power to exploit children, and has expanded to embrace virtually every popular conspiracy theory of the last several decades, from questioning the truth about the September 11th terrorist attacks, to believing in alien landings, to denying the safety of vaccines;”

  Eli pyrkimys paljastaa pedofiilirinkejä sekä näiden yhteyksiä vaikutusvaltaisin eliitteihin on laitonta. On laitonta kyseenalaistaa 9/11-iskun naurettavaa ja puutteellista virallista kertomusta. On myös laitonta epäillä rokotteiden turvallisuutta. Kaikki rokotteet ovat hyväksi kaikille ja niitä pitää määrätä kymmenittäin myös täysin terveille ihmisille, jotta niiden pakkomyynti moninkertaistuu. Ihmisen luontainen immuunijärjestelmä ja pyrkimykset sen tehostamiseksi luonnonmukaisilla tavoilla tulee julistaa laittomaksi.

  ”Whereas many QAnon followers express anti-Semitic views, and the Anti-Defamation League has said that the movement’s central conspiracy theory includes anti-Semitic elements;”

  Eli ei pelkästään selkeä anti-semitismi ole kiellettyä, vaan pienikin epäily siitä, että jossakin liikkeessä on ”anti-semitistisiä aineksia” riittää kyseisen liikkeen laittomaksi julistamiseen. Goyimeille ei suoda oikeutta edes hienoisen epäilyn tuokioihin. Ehkä ne haittaavat orjien uurastusta herrakansan hyväksi.

  ”Whereas conspiracy theories have been a central driver of anti-Semitism for centuries, and QAnon conspiracy theories are fanning the flames as anti-Semitism is on the rise in the United States and around the world;”

  Eli olisiko jollakin ryhmällä jo korkea aika vilkaista sinne peiliin? Mielipuolinen käytös aiheuttaa lopulta aina vastareaktion. Kaikkia ei voi huijata ja manipuloida loputtomiin. Suurta joukkoa ikävä kyllä voi ja tähän perustuu kriminaalien eliittiryhmien uskomaton vaikutusvalta.

  Lakiesityksessä tuodaan esiin tapahtuneita rikoksia ja laittomuuksia, joiden innoittajaksi FBI mainitsee ”salaliittoteoriat”. Kaikella tällä höpinällä pyritään ’pre-crime’- oikeuskäsityksen normalisointiin. ’Pre-crime’-ajattelu, jossa ihminen voidaan tuomita ennen aktualisoitunutta rikosta, on syvästi länsimaisen oikeuskäsityksen ja perusoikeuksien vastainen. Jatkossa riittää pelkkä viranomaisten tai tekoälyalgoritmin laskema epäily siihen, että ihminen voidaan tuomita rangaistukseen. Evidenssillä ei ole merkitystä. Tämä kertoo myös sitä, että lainsäädännössä tarkastelun perustana ei ole enää yksilö ja tämän käyttäytyminen, vaan massojen hallinta. Laki ohjaa meitä kuin karjalaumaa. ’Pre-crime’- ajattelussa voidaan nähdä myös faktoja halveksivan kulttuurimarxistisen ajattelun vaikutus.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Juuri tuo on se strategia jolla ADL ja muut sionisti-oligarkkien rahotttamat järjestöt ja mediat ajavat H_woodin kanssa mitään keinoja kaihtamatta omaa NWO-agendaansa joka on globaali kommunistinen totalitarismi josta saimme esimakua mm. NL:ssa.
   Meneillään on eräänlainen jatkuva kolmas maailmansota jossa vastakkain ovat totuutta etsivät ja tutkivat tahot ja tuo nwo-mafian ’protokolla-eliitti’.

   Plusääni(5)Miinusääni(2)
   1. Täältä hyvää ja kovaa faktaa perustaksi tuon nwo- tai ’soros’-mafian nykyisille itsekkäille ja jopa röyhkeille puuhille joiden paljastaja ja vastustaja saa heti anti-semitistin leiman.
    Kysymys ’onko monikulttuurisuus juutalaisten hanke’ saa yksiselitteisesti vastauksen kyllä.
    Jews in the Cathedral: A Response to Curtis Yarvin
    October 17, 2020/2/by Andrew Joyce, Ph.D.
    Is Multiculturalism Jewish?
    Moses Mendelssohn (1729–1786), the German Jew and proto-Open Borders philosopher who pushed Enlightenment ideas on tolerance to their limit … was in fact the pioneer of an entire movement (Haskalah) of Jewish intellectuals known as the maskilim, all of whom disseminated the philosophy of tolerant multiculturalism in Enlightenment circles, and who provided the ghetto Jews of Europe with a methodology of superficial assimilation and an ethnically safe Jewish secularism — that of being “European outside, Jewish inside.” Scholar Ephraim Nimni has argued that present-day multiculturalism is inextricably linked to benefits for Jews and represents the accomplishment of Haskalah ideas:

    If the Haskalah model was severely undermined by the rigidities of the European nation-state model, a post-Haskalah model is eminently feasible in the era of multiculturalism and multinational states, and consistent with the lifestyle and wishes of secular Jews in contemporary liberal democracies. … Diaspora Jews have a common project with other ethnic and national minorities, and post-Haskalah Jewish communities will find a sense of mission and an imprint of their collective personality. This sense of mission is appealing and mobilising, for it relates to an immediate Jewish interest as well as having a wider application in favour of other minorities … all of which is entirely congruent with the goals and aims of a post-Haskalah Jewry.[9] [emphasis added]
    Tämä oli vain pieni ote linkin pitkästä artikkelista.
    https://www.theoccidentalobserver.net/2020/10/17/jews-in-the-cathedral-a-response-to-curtis-yarvin/

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
 3. Donald Hank (Vince Dhimmos): Why I Left Christian Zionism
  TRUTH JIHAD / KEVIN BARRETT • OCTOBER 13, 2020 • 44 COMMENTS
  Donald Hank speaks eight languages and blogs as “Vince Dhimmos” at New Silk Strategies and elsewhere. Born into American Christian Zionism, Don’s intelligent curiosity led him to investigate and ultimately reject parochial worldviews in favor of the broader outlook featured in his posts on international relations.
  ___Amerikkalaiseen kristilliseen sionismiin syntyneen Donin, jonka isä oli kristillinen sionisti, älykäs uteliaisuus sai hänet tutkimaan ja lopulta hylkäämään seurakunnan maailmankatsomuksen kansainvälisissä suhteissa paljastuvan laajemman näkymän hyväksi.

  “My dad…became convinced that Jesus was coming any moment. In fact, he told us as kids ‘now that Israel is a nation again’— as of 1948, and this was in the 50s, so this had just happened—’you kids (there were me and two sisters) will never grow up.’ … My father thought that in five or six years at the most Jesus was coming back. He based that on the prophecy in Ezekiel 37 that Israel would become a nation. And so when we grew up anyway, in spite of his prophecy, we began to question this: ‘There’s something wrong, people have been deceived.’ And I believe it was the Scofield Bible that deceived them.”
  Today, Donald Hank recognizes that Zionism is on the side of Antichrist rather than Christ. He writes: “As for their belief that modern Israel is the Israel prophesied in Ezekiel 37, there is a major hitch in that chapter. Verse 24 says this Israel resurrected from the dry bones will be ‘obedient to God’s decrees.’ So what’s the hitch? A Gallup poll shows that 65% of Israelis have no religion at all! (Israel among the least religious countries in the world). Thus it is clearly not Ezekiel’s reborn Israel!”

  The interview starts with Christian Zionism and touches on COVID (Don is locked down 22 hours a day in Panama), language and translation issues, and the respective doctrines of Christianity, Islam, and Judaism and their political ramifications.
  ___Haastattelu alkaa kristillisestä sionismista ja käsittelee COVIDiä (Don on lukittuna Panamassa 22 tuntia päivässä), kieli- ja käännöskysymyksiä sekä kristinuskoon, islamiin ja juutalaisuuteen liittyviä oppeja ja niiden poliittisia seurauksia.
  https://www.unz.com/audio/kbarrett_donald-hank-vince-dhimmos-why-i-left-christian-zionism/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Tervetuloa Donald Hank, aisankannattajien joukoista korvausteologiaan uskovien joukkoihin. Korvausteologia on täysin raamatullinen ja kristillisen tradition valtavirtaan kuuluva oppi, jota alettiin kumota juutalaisen sionismin vaikutuksesta 1800-luvulla. Kristillinen sionismi on siis harhaoppi, mutta 1900-luvulle tultaessa ainakin läntiset kirkkokunnat olivat niin pitkälle maallistuneet tai solutettu salaseurojen toimesta, ettei asiaa korjaavaa kirkolliskokousta saatu järjestetyksi ja sionismia julistettua harhaopiksi, jonka kannattajilla ei ole kristilliseen seurakuntaan asiaa. Luterilainen kirkko luopui suurimman kirkkoisänsä eli Martti Lutherin kirjoituksista ja sysäsi itsensä tuhoon. Vatikaanin toinen kirkolliskokous sinetöi vahingon roomalais-katolisen kirkon puolella ja siellä enää vain maallikot kuten tohtori E. Michael Jones pitävät oikean opin lippua yllä. Kaikkein pahimpia kristillisen sionismin levittäjiä ovat kuitenkin USA-lähtöiset vapaat kirkkokunnat kuten helluntailaisuus ja sen ruokkimat lukuisat herätysliikkeet.

   Sionismi on kuitenkin joutunut tekemään kompromissin ja monet raamattu-uskolliset seurakunnat eivät ole täysin turmeltuneita ja pystyvät julistamaan Jumalan Sanaa yhä tehokkaasti sionismistaan huolimatta. Sionistinen seurakunta on sentään parempi kuin ei mitään.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat