Kansalaisjärjestöt vaativat yrityksiltä avoimuutta

Kansalaisjärjestöt vaativat yrityksiltä parempaa ja laajempaa raportointia yritysten toiminnan vaikutuksista ympäristöön, ihmisoikeuksiin, sosiaalisiin seurauksiin ja hallitusten tekemiin päätöksiin.

Eurooppalaiset kansalaisjärjestöt The Global Reporting Initiative, European Coalition for Corporate Justice, sekä European Trade Union Confederation ovat tehneet komissiolle GRI-aloitteen, jossa ehdotetaan että komissio vaatisi suurilta ja keskisuurilta yrityksiltä läpinäkyvämpää, yhteiskuntavastuullisempaa raportointia yritysten toiminnan vaikutuksista.

Kansalaisjärjestöt tarjoavat valmiiksi laadittua työkalua, jolla yritykset voivat mitata yrityksensä todelliset kestävän kehityksen arvot ja toteutuman. Työkalu esittää periaatteet ja indikaattorit, joilla yritykset voivat mitata ja raportoida helposti ekonomista, sosiaalista ja ympäristöön vaikuttavaa toimintaansa.

Työkalun käyttäminen auttaa myös kehittyneiden ja kehittyvien maiden hallituksia arvioimaan omien päätöstensä ja yritysten toiminnan kokonaisvaikutuksia. Standardointi ja lakisääteinen pakko auttaisivat ohjaamaan tulevaisuutta sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan suuntaan, huomauttavat hankkeen takana olevat järjestöt.

Lisää aiheesta:
www.immi.is
http://riknik.weebly.com
http://blogs.forbes.com

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat