Kasaarimafian kontrolloiman Yhdysvaltojen valtapolitiikka Ukrainassa johtaa globaaliin tuhoon

Moskova ei halua USA:n hyökkäysjärjestelmiä Ukrainaan, sillä mainittu varustelu muodostaisi suuren uhkatekijän Venäjälle, ihan  rajojensa tuntumassa. Tällainen varustelu kertoo suoraan Yhdysvaltojen globaalin hegemonian ylläpitämisen ja voimistamisen tavoitteista. Tällä toiminnallaan Yhdysvallat viitoittavat tietä kolmannelle maailmansodalle, vaikka tavallaan kaikki osapuolet haviäisivät pitkälle viedyssä suursodassa. 

Kasaarimafian hallitseman USA:n maailmanvallan tavoitteet ovat syynä myös Ukrainan kriisiin 

On syytä huomauttaa, että Yhdysvaltojen ohjailema NATOn laajentuminen aina Venäjän rajoille saakka ja lännen militarisoidun Ukrainan hallituksen joukkojen kohdistamat väkivaltaisuudet Donetskin kansantasavaltoja vastaan, jo ainakin kahdeksan vuoden kuluessa, ovat syinä Venäjän sotatoimille Ukrainassa.   

Venäjä on siis myös pakotettu oman turvallisuutensa ja koskemattomuutensa takaamiseksi puolustautumaan NATOn tai läntisen koalition laajentumista vastaan.   

Venäjän presidentti Vladimir Putin kysyi 23.12.2021 Moskovassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa muiden muassa Yhdysvaltojen  reagointia siinä tilanteessa, jossa Venäjä olisi laittanut omat ohjuksensa suoraan Kanadan ja Yhdysvaltojen väliselle rajalle?   

Voidaan aiheellisesti kysyä sitä, millä oikeudella Yhdysvallat miehittävät ja väkivaltaisesti tunkeutuvat toisten rajoille, ja jopa rajojen sisäpuolelle? Toisin sanoen kuinka Yhdysvallat “oikeuttaa” valtioterrorisminsa? 

Yhdysvaltojen valtioterrorismi ei tietenkää noudata kansainvälistä oikeutta, vaan USA “oikeuttaa” terrorisminsa ja samalla valkopesee roistovaltion manttelinsa itse sepittämillään “oikeuksilla”. Tähän viittaa syyskuussa 2002 presidentti Bushin hallinnon esittelemä silloinen uusi kansallinen turvallisuusstrategia, jossa julistettiin oikeudekseen käyttää väkivaltakoneistoa eliminoidakseen minkä tahansa huomioimansa haasteen Yhdysvaltojen maailmanvallalle. Yhdysvaltojen maailmanvalta tarkoittaa myös Yhdysvaltojen johtamaa läntistä koalitiota, johon useat NATO-jäsenmaat sekä NATOn jäsenkandidaatit, kuten Suomi kuuluvat. 

NATO-maiden joukkoja Norjassa (2022). Kuva: Marine Corps.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lausunto 23. Joulukuuta 2021 Moskovassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa korostaa selvästi Yhdysvaltojen johtaman NATO-maiden liittoutuman piittaamattomuuden kansainvälisestä oikeudesta, hänen sanoessaan, että: 

“Teidän pitäisi ymmärtää, että me emme uhkaa ketään. Vai olemmeko me tulleet USA:n rajoille? Tai Iso-Britannian rajoille tai jonnekin muualle? He ovat tulleet meidän lähelle, ja nyt he sanovat, että Ukraina on liittyvä myös NATOon.” 

Ydinasevaltio Yhdysvaltojen maailmanlaajuinen agressiivisuus ja uhkatekijä paljastuu myös vuoden 1962 Kuuban ohjuskriisistä. Tämä kriisin ainakin yhtenä syynä oli Kuuban hyväksymät Neuvostoliiton ydinohjukset omalle maaperälleen. Kysymyksessä oli Neuvostoliiton vastauksesta siihen, miten Yhdysvallat oli ensin sijoittanut omia keskimatkan ydinohjuksiaan Turkkiin. 

Tämän seurauksena Yhdysvallat aloittivat käytännössä uhkaillla maailmansodalla, mikäli Neuvostoliitto ei vetäisi omia ydinohjuksiaan pois USA:n tuntumasta Kuubasta. Neuvostoliitto veti ohjukset viimmein pois. Mutta nykyisin Yhdysvallat on NATO-maiden kautta jälleen kerran itse aiheuttamassa turvallisuusuhkaa Venäjälle. 

Mearsheimer jopa sanoo, että vallitseva Venäjän ja lännen välinen kriisi Ukrainassa on muodostunut Venäjälle uhkaavammaksi kuin Kuuban ohjuskriisi konsanaan oli Yhdysvalloille. Tämä on todella vaarallista peliä globaalin turvallisuuden kustannuksella, sillä tässähän ahdistetaan Venäjää nurkkaan, mikä on ydinasein varustaunut suurvalta. 

(Kuka on viimekädessä globaalien ongelmien synnyttäjä? 

Puhuttaessa Yhdysvaltojen taloudellisista, poliittisista ja sotilaallisista tavoitteista maailmanvallan saavuttamiseksi, emme tarkoita Yhdysvaltoja muutoin kuin instrumenttina. Todellisuudessa näitä valtioterrorismin ja modernin imperialismin muotoja aiheuttaa Yhdysvaltoja ja Israelia hallitseva kasaarijuutalaismafia. 

Juutalaismafialla, joihin kuluu muiden muassa Israel-lobby ja lukuisat juutalaisjärjestöt on sietämättömän suuri valta Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikassa. Esimerkiksi juutalaisjärjestö AIPACilla, joka on todellisuudessa vieraan hallituksen edustaja, on kuristusote kongressissa, minkä seurauksena siellä ei keskustella Yhdysvaltojen Israel-politiikasta, vaikka sillä on merkittäviä seurauksia koko maailmalle.  

Yhdysvaltain liittovaltion hallinto jakaantuu vallan kolmijako-opin mukaisesti toimeenpano-, lainsäädäntö- ja tuomiovaltaan. Tähän liittyen kongressi on myös USA:n lainsäädäntöelin, joka on sitoutunut järkähtämättä tukemaan (terroristivaltio) Israelia. Tämä on suorastaan ällistyttävän uskomatonta. Entinen demokraattien senaattori Ernest Hollings on todennut jättäessään virkansa, että ”täällä ei voi olla muuta Israelin-politiikkaa kuin mitä AIPAC velvoittaa”. Tai kuten edesmennyt Ariel Sharon on sanonut yhdysvaltalaiselle yleisölle:  

”Kun ihmiset kysyvät minulta, miten he voivat auttaa Israelia, sanon heille: ”auttakaa AIPACia.” 

Lisää esimerkkejä kasaarijuutalaismafian vallasta: 

New York Times julkaisi 8.8.1975 sivulla 2. artikkelin, jonka otsikko oli The Israel Lobby in Washington Is Small and Effective. Artikkelissa kuvattiin, sitä kuinka alle viiden prosentin vähemmistö, joka koostuu juutalaista syntyperää olevista naturalisoiduista (tässä tapauksessa kansalaisuuden saaneet) maahanmuuttajista, kontrolloi kongressia. He käyttivät painostusta kongressin jäseniä kohtaan, joihin he pitävät jatkuvasti yhteyttä. He vaikuttavat heihin, jotta he äänestäisivät suotuisasti sellaisen lainsäädännön puolesta ”jolla on merkitystä Israelin eduille” kuten New York Times -lehden artikkelissa myönnettiin.  

New York Timesin artikkeli listaa ne 18 järjestöä ympäri Yhdysvaltoja, joiden jäsenistö pitää jatkuvasti yhteyttä kongressiin sen käsittelyä odottavan lainsäädännön suhteen, joka vaikuttaa niin kutsuttuun ”Israelin valtioon”; järjestöt ovat:  

The American Jewish Committee, The American Jewish Congress, B’nai B’rith Anti-Defamation League, Jewish War Veterans, B’nai B’rith International, National Jewish Welfare Board, National Council of Jewish Women, Jewish Community Council, Union of American Hebrew Congregations, Institute for Jewish Policy Planning and Research, National Conference on Soviet Jewry, Zionist Organization of America ja B’nai B’rith Women. 

Politikoinnin ja kansainvälisen järjestötoiminnan lisäksi kasaarimafia on kunnostautunut esimerkiksi pääomien valtaamisella maailmanlaajuisella  velkarahoitusjärjestelmällään, ja myös medianviihdemaailman, kasvatus- ja koulutusaineiston valtaamiseen hankkimillaan pääomilla. Mainitun mafian kansainvälinen valta jakaantuu yhteiskunnan jokaiselle alueelle.) 

Ukrainan mahdolliset ohjustukikohdat olisi välitön uhka Moskovalle sekä koko maailmalle 

Yhdysvaltojen mahdolliset  ohjustukikohdat sijoittuisivat Venäjän rajan tuntumaan Ukrainassa, mitä Venäjän federaation olisi tietenkin mahdotonta hyväksyä. Vaikka Yhdysvalloilla ei ole vielä nykyisin hypersoonisia* ohjuksia, ennen pitkää niitä on oleva. Mikäli Venäjän rajojen tuntumaan sijoitetaan mainittuja ohjuksia saavuttaisivat ne Moskovan 410 minuutissa, mikä olisi hyvin vakava uhkatekijä.  Suomen lisäksi Washington haluaa ohjustukikohtia myös Ruotsiin ja Baltian maihin. Yhdysvaltojen ohjustukikohtia sijaitsee jo Puolassa sekä Romaniassa.  

_____________  

*) Hypersoonisella ohjuksella voidaan tarkoittaa hypersoonista taistelukärkeä (Avangard). Sen asentaminen onnistuu joihinkin mannertenvälisiin ohjuksiin. Taistelukärjet ovat nopeita, vaikeasti torjuttavia, mutta  tarkkoja1. Kärki lentää liukuen ilmakehän yläosassa. Tällöin kärki pystyy mutkittelemaan ja lentämään pidemmän matkan. Tällöin se pystyy väistämään useat ballistiset torjuntaohjukset. Kärkeen sijoitettu ase voi olla ydinlataus tai tavanomainen räjähde. Avaruudessa toimivilla torjuntajärjestelmille Avangardin  lentorata on liian alhaalla. 

Yhdysvaltojen ja sen johtaman läntisen liittouman Venäjän aggressiivinen painostus ei ole uhkatekijä vain Venäjälle, vaan koko maailmalle. Tässä on kysymyksessä Yhdysvaltoihin verrattuna syyttömästä suurvallasta, joka on vielä ydinasevaltio. Venäjän nurkkaan ajaminen laukaisee maailmansodan, ja vaikka se ei ulottuisi ydinsodaksi, olisi se globaalisti ajatellen myös hyvin tuhoisa. 

Venäjän presidentti Vladimir Putin on varoittanut toistuvasti vallitsevasta uhasta, joka on transatlanttisen liittouman kautta kohdistettu Venäjää vastaan. Putin arvioi, että Tomahawk-risteilyohjuksen kaltaisia “hyökkäysohjuksia” ollaan sijoittamassa laajentuvalle länsirintamalle ja lopulta poliittinen atlanttinen akseli ottaisi käyttöönsä hypersoonisia hyökkäysohjuksia. 

Putin selvensi, että niin sanottuja ABM-asemia on sijoitettuna Romaniaan ja  niitä valmistellaan myös Puolaan. Näihin kohteisiin voidaan sijoittaa Tomahawk- risteilyohjuksia sekä hypersoonisia hyökkäysohjuksia yhden yön kuluessa tiekokoneen levykettä käyttäen …  Putin sevitti tämän asiantilan tyhjentävästi länsimaalaisille toimittajille kuusi vuotta sitten (Video: Putin’s Warning: F. S.). 

Putin’s Warning: FULL SPEECH – YouTube 

Putin totesi, että on äärimmäisen hälyttävää, että Yhdysvaltojen maailmanlaajuisen puolustusjärjestelmän (tai paremminkin hyökkäysjärjestelmän toim. huom.) osa-alueita sijoitetaan liki Venäjää. Nimittäin Romaniassa sijaitsevat Mk 41-laukaisulaitteet, jotka on tarkoituksena asentaa Puolaan Tomahawk-iskuohjuksien laukaisua varten. Kuten alussa jo todettiin, tällaisen sotalaitteiston sijoittaminen Ukrainaan lyhentää  ohjusten lentoaikaa Moskovaan muutamiin minuutteihin, joka on valtava haaste Venäjän turvallisuudelle. 

Loppupäätelmät 

Putinin mukaan Venäjällä ei ole mitään kiinnostusta  ”valloittaa Ukrainaa” tai rynnätä Kiovaan ja pakottaa Ukrainan hallinto rauhaan ase Kiovan ohimolla.  

Nyt on kuitenkin käynyt niin, että Ukrainan juutalaishallinto ei suostu rauhaan, sillä kasaarijuutalaismafian hallitsema USA ja sen suuret ja pienet kätyrit, kuten esimerkiksi Saksa, Iso-Britannia, Ranska ja Pohjoismaat tukevat taloudellisesti, aseellisesti ja sotilaskoulutuksellisesti Ukrainaa, jatkaen siten tavallisten ukrainalaisten kärsimyksiä, ja myös venäläisten koettelemuksia. Yhdysvallat on myös päättänyt yrittää tuhota Venäjä taloudellisesti sanktioillaan, joita kannattaa myös Suomen järjetön poliittinen johto. 

Venäjä ei uhkaile ketään, mutta Venäjän länsirajalle mahdollisesti sijoitetut joukkotuhoaseet, eivät anna Venäjälle muuta mahdollisuutta kuin puolustautua sotilaallisesti. Nimittäin Yhdysvallat ja muu läntinen maailma eivät reagoineet Venäjän lähettämiin turvatakuita tiedusteleviin kirjeisiin mitenkään lupaavasti. 

Kuten Putin toteaa, että Yhdysvallat on päättänyt tappaa satojatuhansia venäläisiä (sanktioilla ja sodalla toim. huom.) ja lopulta alistaa Venäjä sekä pakottaa sen järjestelmän yhdistymään suuremman globaalin Yhdysvaltain hallitseman rahoitusjärjestelmän alaisiksi, pitää paikkansa. 

Tämä pitää paikkansa, sillä kuten aiemmissa artikkeleissa olemme analysoinneet, Yhdysvaltojen tavoitteena on säilyttää ja kasvattaa entistä maailmanvalta-asemaansa Euroopan unionin alueella, poliittisen Lähi-idän alueella ja poliittisen Tyynenmeren alueella. Viimeksi mainittu käsittää muiden muassa BRICS-maat, joiden pyrkimyksenä on  vapautua dollarin valta-asemasta. Nimittäin globaalin tason taloudellinen ja poliittinen valta on nyt siirtymässä Aasiaan, ja tätä ei Yhdysvallat siedä. Kasaari-vetoinen jättiläisvaltio USA on ujuttamassa globaalia valtaansa kylläkin maailman jokaiseen kolkkaan, riippumatta siitä onko se periferiaa vai keskustaa, kun vain se sisältää paljon luonnon rikkauksia ja lujittaa globaalia hegemoniaa kuten sotilaallista, poliittista sekä taloudellista valtaa. 

Lopuksi: 16. Helmikuuta, kokonaiset kahdeksan päivää ennen Venäjän erikoisoperaation alkamista, lisääntyivät Donbasin pommitukset dramaattisesti ja kiihtyen tasaisesti seuraavan viikon kuluessa, jopa niin että 22. helmikuuta pommitusten määrä oli jo yli 2000 ammusta päivässä. ETYJin tarkkailijat, jotka olivat etulinjassa, kirjasivat valtaosan näistä räjähdyksistä päivittäisiin yhteenvetoihinsa. 

Mutta länsivaltojen uutisoinnissa nämä murhapommitukset ovat yksinkertaisesti hävittäneet ja uutisoinnit noudattaneet Washington propagandakoneiston versioita tapahtumista, jotka unohtaa täysin tapahtumien todellisuuden. 

Lännen tukeman Ukrainan hallinnon joukot ovat pommittaneet Itä-Ukrainassa Donbasiksi kutsutulla alueella sijaitsevia etnisesti venäläisiä siviilikohteita jo kahdeksan vuoden ajan. 

Venäjän erokoisoperaation ensisijaisena tarkoituksena ei ole ollut Ukrainan pyrkimys NATOon, vaan venäläissiviilien suojeleminen Itä-Ukrainassa Donbansin alueella. 

                                       ________________ 

P.S. 

Oheiseen Putinin lausahdukseen on tällä erää viisainta päättää tämä artikkeli:  

Puolustamme maatamme kaikin voimin ja keinoin, joita meillä on, ja teemme kaikkemme varmistaaksemme kansamme turvallisuuden.” 

Toivottavasti joku Bidenin hallinnossa on tarpeeksi fiksu tajutakseen, mitä se tarkoittaa? 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Nato on tullut uhkaamaan Venäjää – Rapsodia 

The War In Ukraine: Made In Washington Not Moscow, by Mike Whitney – The Unz Review 

Nuclear War Is On The Horizon | (paulcraigroberts.org) 

Putin’s Warning: FULL SPEECH – YouTube 

John Mearsheimer and Stephen Walt · The Israel Lobby: the Israel Lobby · LRB 23 March 2006 

Benjamin Freedman – Juutalaisten ylivallan kannattajista pois loikannut – Radio Islam (islam-radio.net) 

10 kommenttia

 1. Juutisen teksteistä ei kai koskaan saa lukea, että Venäjän naapurimaat haluavat liityä tiiviimmin länteen ja Natoon, koska tietävät Venäjän olevan uhka niiden itsenäisyydelle ja niiden kansoille.

  Hyvin yksisilmäisesti aina lähestytään asiaa pelkästään Venäjän etujen kannattajana. Se on Venäjän naapurimaita kohtaan vihamielistä.

  Venäjällä on vaikka mitä aseita naapurimaidensa rajoilla ja läheisyydessä. Miksi niistä ei kirjoiteta samalla tavalla? No, ei tietenkään, koska ne ovat Venäjän asia. Mutta jos jokin Venäjän naapurimaa haluaa alueelleen asejärjestelmiä suojakseen, se on aivan kamalaa.

  Plusääni(9)Miinusääni(24)
 2. Alle 5% juutalaisvähemmistö pääsee määräämään USAn politiikkaa. Tämä tuo mieleen, että alle 5% ruotsinkielinen vähemmistö määrää Suomen politiikassa.

  Onhan niin, että ruotsinkielisen vähemmistön edustajat ovat määräävässä asemassa hallituksessa liki aina. Kaikkien suomalaisten on opiskeltava ruotsin kieltä, koska vähemmistö on määritellyt. Suomen kaksikieliseksi maaksi. On todella mahdollista, että pieni vähemmistö voi hallita valtiossa.

  Plusääni(19)Miinusääni(5)
 3. KASAARIMAFIAN RIKOKSET
  Kasaarimafian eli Siionin Viisaiden ohjelma on vallata koko maapallo ja tehdä kansat orjiksi heidän maailmanvallalleen. He ovat vähitellen vallanneet USA:n. USA on nykyisin täysin juutalaisten vallassa: Media, pankit ja poliittinen vaikutusvalta on heidän käsissään.. Israelin pääministeri Ariel Sharon: ”Me, juutalainen kansa, hallitsemme Amerikkaa.” Tästä johtuu, että USA on todellisuudessa vain Israelin lakeija, joka ajaa kaikessa Israelin etua ja tavoitteita. Juutalaiset ovat kehittäneet ja yhä kehittävät USA:sta ylivoimaista sotilasmahtia, joka hallitsee koko planeettaa. USA:lla on jo yli 700 sotilastukikohtaa ympäri maailmaa ja se pyrkii saamaan täydellisen ylivoiman ydinaseissa Venäjästä ja Kiinasta, ja sen sotilasbudjetti on kaksitoista kertaa niin suuri kuin koko Suomen valtion budjetti. Yhdessä ydinaseilla vahvasti aseistetun Israelin kanssa se muodostaa uhan koko ihmiskunnan olemassaololle, sillä niin kuin juutalaisten sisäpiiristä loikannut Benjamin Freedman ennusti, juutalaiset tarvitsevat kolmannen maailmansodan saavuttaakseen totaalisen vallan maapallolla. Mm. Irakin sota 2003 oli kansainvälisten juutalaisten operoima valheellisen tiedon perusteella tehty USA:n ja Iso-Britannian brutaali hyökkäys Israelin vihollista Irakia vastaan. Juutalaisten johtama USA on sodillaan toisen maailmansodan jälkeen aiheuttanut noin 30 miljoonan hengen kuoleman. Tällaiseen valtioon presidentti Sauli Niinistö on Suomen liittänyt. Niinistö on luonteeltaan pelkuri, joka ei uskalla luottaa Suomen kansan kykyihin, vaan haluaa olla USA:n nöyrä alamainen. Juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan ja toisten kansojen heikentämiseen käy ilmi myös tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897):
  ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.”
  Ukrainan sota on puhdasta juutalaista politiikkaa Venäjän tuhoamiseksi. Juutalaiset yrittivät koko maailman valtausta luomallaan kommunismilla, mutta epäonnistuivat. Samoin he tulevat epäonnistumaan myös yrityksessä luoda koko maailman kattava kriisi (Great Reset) ja tehdä kansoista koneihmisiä eli kyborgeja ”rokotteiden” avulla. Myös tässä he tulevat epäonnistumaan. Siionin Viisaat ovat onnistuneet luomaan vastakohdat Venäjä ja Kiina vastaan USA ja NATO. NATO laajentaa toimintaansa myös Kauko-Itään. Kun koronahuijaus epäonnistui, niin juutalaiset yrittävät luoda kolmannen maailmansodan Venäjän ja Kiinan avulla. Talmudin mukaan juutalaisten tulee valloittaa maailma ja tuhota kristityt, sillä he ovat muka itse kansana ”Messias”:
  ”Esittääkseni Messiaksen – ilman metafooraa, juutalainen kansa” (Kethubth IIIa, viite 4). Suomen typerä ja heikko johto on sitoutunut sodassa väärälle puolelle. Ukraina ei ole muuta kuin USA:n satelliitti. Pahasti erehtyvät ne, jotka turvautuvat NATO:on, vaikka Suomen pelastus olisi puolueettomuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.maunosaari.fi/blogi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  https://novahierosolyma.fi/
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(19)Miinusääni(4)
  1. ”Niinistö on luonteeltaan pelkuri, joka ei uskalla luottaa Suomen kansan kykyihin, vaan haluaa olla USA:n nöyrä alamainen.”. Liittämällä Suomen elimelliseksi osaksi USA:n johtamaa sotilasliittoa ulkopoliittinen johtomme on poistanut suomalaisilta oikeuden ja velvollisuuden oman maansa itsenäisyyden puolustamiseen. Rohkeudella ja velvollisuudentunnolla ei ole enää merkitystä Nato-Sauli-Suomen puolustamisessa, vaan kaikki perustuu vast’edes suurvaltasuhteiden sanelemiin raameihin, joita Suomi on nyt ilmoittanut olevansa kyvytön ja haluton itsenäisesti haastamaan. Suomalaiset pakotetaan halvoiksi palkkasotilaiksi ase ohimolla vetoamalla maanpuolustusvelvollisuuteen. Kuitenkaan mitään puolustettavaa ja itsenäistä maata ei enää ole, koska Suomella ei ole itsenäistä kansainvälistä asemaa. On vain pettureiden ja pelkureiden välikäsinä manageeraama USA:n vasallivaltio.

   Vahinko on jo tapahtunut. Teoriassa on ehkä mahdollista palauttaa Nato aidoksi puhtaasti sotilaalliseksi järjestöksi, mutta juuri nyt se ei näytä todennäköiseltä. Suomi yrittää näytellä omalle kansalleen USA:n totaalisesta määräysvallasta riippumatonta tulevaa Nato-maata. Todellisuudessa nykyisellä ulkopoliittisella johdolla varustettuna Suomi tulee olemaan Naton uskollinen hyökkäyskärki kohti Venäjää, vieläpä naapuria haavoittamaan kykenevässä maantieteellisessä asemassa.

   Suomen luontainen asema olisi toimia neutraalina puskurivyöhykkeenä. Viimeksi tämä todettiin vuoden 1975 ETYK- Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssissa. Neuvostoliiton kaaduttua olisi tullut ottaa huomioon se, että Venäjä kaaoksesta toivuttuaan haluaa ja pystyy yhä toimimaan Neuvostoliiton suurvaltapoliittisen aseman manttelinperijänä. USA kuitenkin halusi toteuttaa oman globaalin yksinvaltansa ja pyrki saartamaan Venäjän omilla Nato-vasalleillaan. Jossain vaiheessa puhuttiin jopa Venäjän itsensä Nato-jäsenyydestä. Putinia sahattiin silmään väläyttelemällä hyviä ja rakentavia suhteita lännen ja Venäjän välille. Lännen salakavala aggressio tuli esiin kuitenkin esiin, kun Venäjän uusia rajanaapureita kuten Tšetšeniaa tai Georgiaa usutettiin konfliktiin Venäjää vastaan. Lopullinen fiasko tapahtui Ukrainassa, jossa Venäjä menetti sille myötämielisen hallinnon v. 2014. Länsi alkoi voimakkaasti rakentaa Ukrainasta hyökkäysalustaa kohti Venäjää ja on saanut sinne Ukrainan kansalle vahingollisen hallinnon, joka on ollut kyvytön neuvottelemaan rauhaa Venäjän kanssa. Tämä on johtanut Ukrainan kansan lähelle perikatoa ja maan lähes totaaliseen tuhoutumiseen sen jälkeen, kun Venäjä käytännössä pakotettiin puuttumaan tilanteeseen sotilaallisesti.

   Suomi on ohjattu tälle samalle Ukrainan tielle. Kansaa kiihotetaan Venäjä-vihaan vastuuttoman mediakampanjan avulla sekä vahvistamalla sotilaallisia suhteita lännen radikaaleihin sotaa lietsoviin toimijoihin. Esimerkkinä näiden radikaalisuudesta ovat Nordstream 1/2-kaasuputkien sabotaasiräjäytykset, jotka sinetöivät energiapulan ja kaaoksen Euroopassa. On uskomatonta, etteivät edes nämä tihutyöt ole avanneet suomalaisten sokeita silmiä. Maamme jatkaa itsetuhokampanjaansa lännen radikaalien ainesten liittolaisena ja naapurivihaan aivopestynä.

   Plusääni(15)Miinusääni(4)
 4. TRUMPISTAKO USA:N PELASTAJA?
  Monet ns. vaihtoehtomediat ja monet valtamediaa vastustavat henkilöt USA:ssa pitävät Trumpia suorastaan pelastajana. Mutta mitäpä Trump on muuta kuin sionisti ja pahimman luokan sellainen, joka päästessään valtaan vain lisäisi juutalaisten valtaa maailmanpolitiikassa.
  Donald Trump ilmoitti hiljattain pyrkivänsä uudelle kaudelle Yhdysvaltojen seuraavissa presidentinvaaleissa. Trump on saanut viileän vastaanoton republikaanipuolueelta, jonka makuun eltaantuneen kiinteistökeinottelijan ailahteleva esiintyminen on liian epäammattimaista.
  Juutalaiset lobbausjärjestöt ovat sen sijaan olleet tyytyväisiä Trumpin ehdokkuudesta. Jewish Telegraphic Agency uutisoi, että Trump sai lähes haltioituneen vastaanoton Zionist Organization of America (ZOA) järjestön kokouksessa.
  ZOA:n edustajat vertasivat Trumpia jopa sionistisen aatteen perustajaan, Theodor Herzl’iin. Trump sai juutalaisilta Theodor Herzl mitalin, minkä lisäksi juutalaismiljardööri Miriam Adelson rinnasti Trumpin ja Herzl’n toisiinsa pitämässään juhlapuheessa.
  ”Kuten Herzl’n nimi, myös sinun [Trump] nimesi on jo vakiintunut osaksi juutalaista historiaa – historiamme kirjoittaminen jatkuu myös tulevaisuudessa ja sinun [Trump] roolisi tulee olemaan siinä eeppinen,” Adelson maalaili.
  Juutalaismedian mukaan ZOA:n tuki Trumpille on nyt kultaakin kalliimpaa, koska republikaanieliitti suhtautuu hänen ehdokkuuteensa vähintäänkin varauksellisesti. Trump lupasi tehdä aggressiivista politiikkaa Israelin puolesta vastapalvelukseksi sionisteilta saamalleen tuelle.
  Tässä nähdään, että juutalaiset hallitsevat USA:ta ja Trump ei ole mitään muuta kuin juutalaisten perseennuolija.
  Benjamin Kivilohkare

  Plusääni(16)Miinusääni(4)
 5. Psykopaatti/narsisti pyrkii tuhoamaan sen, ketä se ei voi hallita.
  Eli USA on jo kauan pyrkinyt tuhoamaan Venäjän, koska se ei voi sitä hallita.

  Venäjä/venäläiset haluavat hallita itse omaa maataan.

  USA pyrkii hallitsemaan Venäjää median, soluttautujien, kansalaisjärjestöjen, naapurimaiden kautta luotavan sotilaallisen uhan kautta. Ukraina on esimerkki USAn pyrkimyksestä päästä hallitsemaan Venäjää.

  On rankkaa pysyä USAsta itsenäisenä. Varsinkin, jos omistaa valtavat luonnonvarat.
  Ymmärrän siksi hyvin Venäjän toimia.

  Plusääni(18)Miinusääni(7)
 6. ANO TURTIAINEN SUOMEN PRESIDENTIKSI
  Ano Turtiainen on pystynyt omin voimin olemaan oppositio Eduskunnassa jo neljä vuotta. Hän on ainoana tuominnut ilmasto- ja koronahuijauksen ja muutenkin uskaltanut kertoa totuuden monista asioista esim. NATO:sta. Nyt Suomi tarvitsee vahvan johtajan presidentiksi. Ano on sellainen. Mika Aaltola, Olli Rehn sun muut ovat vain poliittisia pyrkyreitä, jotka ovat valmiita myymään Suomen ulkomaisille toimijoille kuten EU:lle ja NATO:lle. Ano olisi aito kansan mies ja jatkaisi isänmaallista politiikkaa, kuten tekivät Paasikivi ja Kekkonen. Ano vastusti myös NATO-hakemusta. Nyt kaikkien vaihtoehtomedioiden pitäisi ryhtyä tukemaan Anoa presidentiksi. Ano ei hyväksynyt Convoy-mielenosoitusta ja se lasketaan hänelle virheeksi, mutta hänen muut toimet Eduskunnassa oikeuttavat hänet jatkamaan poliittista uraa presidenttinä. Hän on ainoa, joka voi johdattaa Suomen takaisin itsenäisyyden tilaan. Hänen koulutuksensa kansanedustajana on riittävä presidentin virkaan. Anosta vaihtoehto globalisteille!
  Benjamin Kivilohkare

  Plusääni(15)Miinusääni(10)
 7. Työ ei ole minun alaani!

  `Liika sirkkelöiminen voi aiheuttaa sormien menetyksen`.

  Maahanmuutto vai maastapako?

  Seuratkaahan tuota Saksan ja Ranskan alituista kärhämää. Tarkkaavainen lukija voi havaita rivien välistä ettei kaikki pyörikään Yhdysvaltain NWO (New World Order = Uuden Maailmanjärjestyksen) tulkinnan ympärillä.

  Todellisuudessa Yhdysvaltain ajama UWO (Unipolar World Order = Yksinapainen Maailmanjärjestys) sisältää sen tuhon siemenen. Yhdysvaltain akilleen kantapää Euroopan Unionin alueella on NATO. Siinä on sen peruspilari tällä mantereella.

  Aikain merkki tämäkin: Pohjois-Amerikassa New York oli alkujaan hollantilainen siirtokunta jonka nimi oli tuolloin Uusi Amsterdam. Pohjois-Amerikan viimeinen siirtokunta Euroopassa on NATO. Alankomaat peruuttaa nyt Venäjä-pakotteet ensimmäisenä EU-maana (ilman Brysselin lupaa) ja on myötämielinen EU-puolustukselle. Missä uutisointi aiheesta?

  Euroopan Unionin yhteinen euroarmeijahanke ei ota tuulta purjeisiin – ei sitten millään. Ei ainakaan julkisessa keskustelussa mutta kulissien takana toki tapahtuu. Unionin johtavat valtiot ,,,

  Teutonit ja ranskikset
  https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/cartoons-s3/styles/product_detail_image/s3/img211.jpg?itok=sejwhNwJ

  ,,, tietävät tasan tarkkaan että he eivät voi enää odottaa Donald Trumpia NATOn kaatajaksi vaan heidän tulisi tehdä se itse. Talouspakotteet Venäjää vastaan – Yhdysvaltojen painostamana – tulevat kaatamaan ensin heidän taloutensa ja sitten toisten EU-maiden ellei tapahtumain kulkuun pian tule muutosta.

  Vaikka EU-työkalupakista joudutaan kaivamaan esille astetta järeämmät voimapihdit ja niiden käyttö arkailuttaa niin tämän napanuoran (Yhdysvallat/EU) katkominen on joka tapauksessa tehtävä. Kysymys on Euroopan Unionin tulevaisuudesta ja jopa sen olemassaolosta.

  Tulkintaerimielisyydet Saksan ja Ranskan välillä eivät johdukaan heidän sovittamattomista ristiriidoistaan vaan Yhdysvalloista (Khazaarimafia > Yhdysvallat > EU) ja sen määräilevästä otteesta eurooppalaisiin kansakuntiin. Siitä skisma – katsokaahan vaan.

  Mutta mitä tapahtuukaan sillä aikaa Suomessa?

  Valmistaakseen seuraavan sotanäyttämön Suomessa Khazaarimafia käyttää hybridivaikuttamista – väestö-asetta. Komentoketju menee näin: Khazaarimafia > Suomen Deep State > Elinkeinoelämän vaikuttajat > Johtavat poliitikot. Siinäpä liuta `hyödyllisiä idiootteja`.

  Mediarummutus on jo menossa. Nyt luodaan hyväksytty tarve vastaanottaa siirtolaisia. Tämä alkaa olla viimeisiä nauloja Suomi-neidon arkkuun joita nyt paukutellaan. Etkö tosiaankaan kuule pauketta?

  SDPn puoluevaltuuston kokouksesta Lappeenrannasta kuului kummia. Aikomuksena on nostaa työllisyysastetta 80 %iin seuraavalla vaalikaudella. Suunnitelmissa on että Julkista taloutta aiotaan vahvistaa talouskasvua vauhdittamalla ja työllisyyttä parantamalla. Tavoitteeksi on asetettu 2 %n talouskasvu.

  Seuraava istuva hallitus tulee olemaan toveripuolue Kansallinen Kokoomus. Kansallinen Kokoomuspuolue tulee ajamaan voimaan leikkurin jolloin esimerkiksi eläkeläisten, työttömien ja lapsiperheiden edut tulevat kapenemaan.

  Johtavien puolueiden SDPn ja Kansallisen Kokoomuksen tavoitteet talouskasvun vauhdittamisesta ja työllisyyden parantamisesta ovat pääosin samansuuntaiset. Miten lienee toteutuksen laita. Mitä sanovat `markkinavoimat` eli elinkeinoelämän vaikuttajat ,,, kas `siinä pulma`? Herra se on rouvallakin ,,, vai mitä Sanna!

  Vienti ei vedä, avainalat eivät toimi, talous sakkaa, valtion talous on velkavetoinen, piilotyöttömyys lisääntyy, tuotos/panos periaate ei ole tasapainossa, kysynnän ja tarjonnan laki ei toimi työmarkkinoilla, olemassa on sodanuhka, jne. Lyhyesti sanottuna; työmarkkina-ajat eivät ole enää entisenlaiset eikä näköpiirissä edes ole mahdollisuutta paluuseen.

  Politiikan ja elinkeinoelämän vaikuttajat suunnittelevat lisätyövoiman hankkimista ulkomailta. Tässä asiassa he kulkevat kylkimyyryä. Tuontityövoiman tarve on arvioitu olevan tästä vuodesta eteenpäin noin 50 000 päätä per vuosi. Toki homma toimi Rooman imperiumin aikana jolloin paikoitellen seitsemän orjaa vastasi kolmen vapaan hyvinvoinnista.

  Rooman Imperiumin aikainen talous oli täysin riippuvainen orjamarkkinoista. Rooman aikainen `orjainstituutio` elvytetään nyt takaisin. Tosiasiassa kansalaiset ovat jo nyt orjia – velkaorjia – vaikka he eivät joko tunnusta tai huomaa sitä.

  Seuraavassa käppyrässä verrattu Rooman ja Kreikan orjainstituutioita.
  https://coggle.it/diagram/Xpg9w-pGh0X4o1so/t/orjat-antiikin-yhteiskunnissa

  Näyttäisi siltä että nykyisillä työmarkkinoilla eivät työntekijät ja työnantaja yksinkertaisesti kohtaa. Tämä johtuu käytettävissä olevista resursseista. Tilanne työmarkkinoilla on huolestuttava.

  Esimerkiksi rakennusmarkkinoiden todellisen mekanismin kuvaaminen ja sen sääntely talouden hyvinvoinnissa/pahoinvoinnissa joka vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin jää kertomatta. Rakentaminen ja kiinteistökauppa ovat yleensä mielletty yhteiskunnan hyvinvoinnin mittariksi.

  Mikäli kansalaiset tietäisivät rakennusteollisuuden mekanismin todellisen luonteen, siihen liittyvän sääntelyn, ketkä siitä hyötyvät ja miten se vaikuttaa heidän ostovoimaansa ja yleensä hyvinvointiinsa niin veikkaanpa että lukijan hatun alla oleva tulppa löisi kipinää jota ei kärkivälin säätökään estäisi.

  Logiikassa olisi toivomisen varaa. Otetaanko vastaan lisää maahanmuuttajia jotta saadaan lisää työpaikkoja vai luodaanko lisää työpaikkoja jolloin on mahdollista ottaa vastaan maahanmuuttajia. Eihän entisilläkään maahanmuuttajille ole tarjolla työpaikkoja koskapa. Maahanmuuttajat joutuvat kilpailemaan samoista työpaikoista kantaväestön kanssa.

  Olisi aiheellista selvittää miten elinkeinoelämä todellisuudessa toimii ja ketkä tästä mekanismista eniten hyötyvät. Näissä kehissä koolla on väliä – kenellä on suurin salkku? Onko sittenkään kysymys hyvinvoinnin tasapuolisesta sääntelystä – vai jostakin ihan muusta?

  `Vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa` (‏Dan 2:43).

  Aikamme `Uuden Uljaan Maailman` – josta käytetään nimitystä NWO (New World Order = Uusi Maailmanjärjestys) ‏- maahanmuuttopolitiikasta on uutisoitu jo hyvän aikaa sitten. Nämä uutiset (Dan 2:43) ovat 2 500 vuotta vanhoja mutta juuri nyt ne ovat ajankohtaisia. Tämän uutisoinnin mukaan aikamme globalisaatiohanke ja sen maahanmuuttopolitiikka tulee onnistumaan. Orjainstituution restoraatio on nyt käynnissä.

  Alueelliseen uusjakoon perustuvat Unionit valtioklustereineen pysyvät rajojensa sisällä sekä Unioni- että valtiokohtaisesti. Tämän takia siitä on kirjoitettu että `se on oleva hajanainen`. Mainitut dominiot eli Unionit tulevat olemaan luonteeltaan Sovjeteja (Neuvostoja) joihin korporaatiot on sulautettu. Silloin markkinataloudesta ei vastaa vapaa kilpailu vaan viimekädessä Sovjet.

  Esimerkiksi Kauko-Idän- (Kiina + valtioklusteri) ja Euroopan- (Saksa + valtioklusteri) Unioneiden kohdalla voidaan havaita Sovjetin toimivan. `Kiinan malli` – kommunistinen hallinto + kapitalistinen (uusi Sovjet) talous ajetaan läpi kauttaaltaan DWOssa (Dekapolar World Order = Kymmennapaisessa Maailmanjärjestyksessä) ja sen toiminta voidaan nähdä orastavan esimerkiksi EUssa.

  Euraasian Unioni (Venäjä + valtioklusteri) näyttää olevan se `Pathfinder` joka sysää DWOn liikkeelle. Vaikka venäläiset mieltävät Glasnostin ja Perestroikan aikakauden koituneen Venäjälle virheeksi asiat eivät suinkaan ole näin. Unioneiden rajat ammutaan nyt kaikista Unioneista ensimmäisenä suoriksi juuri Euraasian alueella.

  `Työvoiman vapaa liikkuvuus` mahdollistaa sen että liikkuva työvoimareservi ei pysy Unioneiden eikä niiden valtioklustereiden jäykkien rajojen sisällä. Vielä tässä vaiheessa maasta- ja maahanmuuttopolitiikka ovat näennäisesti hallinnassa mutta lähitulevaisuudessa tilanne tulee muistuttamaan kaaosta.

  Lukekaahan kansojen historiaa Keski-Aikaa edeltäneistä kansainvaelluksista. Kansainvaellukset toteutuivat useissa aalloissa ja pitemmän ajan kuluessa. Tuolloin kansat eivät lähteneet liikkeelle yhdellä kertaa niin kuin asiaa on tavattu kuvailla. Kansainvaellusten alku oli hämmästyttävän samanlainen kuin sen alku on nyt.

  Kansainvaellusaika
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainvaellusaika

  Kansainvaelluksiin verratava muuttoaalto voimistuu sitä mukaa kuin DWO (Dekapolar World Order = Kymmennapainen Maailmanjärjestys) kehittyy josta voikin päätellä DWOn kehitysasteen. Voiko kukaan väittää etteikö työvoiman vapaa liikkuvuus olisi jo tosiasia? NWOn (New World Order) DWO-synnytyskivut ovat melkoiset vaikka tilanne on täysin hallinnassa.

  Kirjoitettu on että: `Ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi` (Mat 24:22) ja vielä `Ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät` (Luu 21:26). Edellä kuvattu aikakausi on alkanut. Jo nyt ihmiset eri puolilla maailmaan harvakseltaan putoavat seisovilta jaloiltaan kuolleina maahan.

  Mutta mitä tekevät maamme hallitus ja elinkeinoelämän vaikuttajat`? Maamme hallitus ja elinkeinoelämän vaikuttajat tulevat vauhdittamaan `työperäistä` maahanmuuttoa reippain ottein. Tulokkaiden kannustimina käytetään monen tasoisia ohituskaistoja ja sosiaalisia täkyjä jotka näyttävät kantiksista etuilulta.

  `Vaikutusvaltainen työnantajajärjestö Teknologiateollisuus haluaa runsaasti lisää maahanmuuttajia Suomeen. Tämä on järjestön mukaan tarpeen, koska `ilman riittävää työvoimaa ei ole hyvinvointi-Suomea`.

  Teknologiateollisuus: Suomi tarvitsee vuosittain yli 50 000 maahanmuuttajaa
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/teknologiateollisuus-suomi-tarvitsee-vuosittain-yli-50-000-maahanmuuttajaa/ar-AA149MoQ

  Jaakko Eskola kirjoittaa: `Tarvitsemme yhteensä noin 1,3 miljoonaa työikäistä lisää. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee tavoitteemme olla vuosittaisen nettomaahanmuuton kasvattaminen 50 000 ihmiseen jo vuoteen 2030 mennessä`.

  Eskolan eteen kuuluttamaa hyvinvointi-Suomea ei todellisuudessa ole ollut sitten 1990-luvun. Hyvinvointi-Suomi on nähtävä pelkkänä illuusiona koska se ei ole ollut kestävällä pohjalla yli kolmeen vuosikymmeneen. Lama-aikoina ei vapaitten markkinasuhdanteitten annettu vaikuttaa luonnollisella tavalla vaan ongelmat hoidettiin lisävelanotoilla.

  Hyvin pian historia toistaa itseään esimerkiksi Suomen kohdalla jolloin ylikuumennut julkisen talouden rahoitusjärjestelmä tulee romahtamaan. Tilannetta voi verrata vaikkapa maailman ensimmäiseen finanssikuplaan Alankomaissa.

  Tulppaanit ensimmäisen finanssikuplan takana
  https://historianet.fi/yhteiskunta/kauppa/tulppaanit-ensimmaisen-finanssikuplan-takana
  Seuraavassa realismia samasta aiheesta:
  Tulip mania: the classic story of a Dutch financial bubble is mostly wrong
  https://theconversation.com/tulip-mania-the-classic-story-of-a-dutch-financial-bubble-is-mostly-wrong-91413

  Mahtuuko Suomeen 1,3 miljoonaa maahanmuuttajaa? Näyttää mahtuvan paljon enemmänkin – ainakin EU-teknokraattien laatimien raporttien mukaan. Mutta miten käy kun asiaa katsottaisiin talouden näkökulmasta. Onko tässä kysymys sittenkään `työperäisestä maahanmuutosta` – vai jostakin muusta?

  EU-raportin mukaan Suomen kantokyky olisi 62 000 000 (kuusikymmentä kaksi miljoonaa) maahanmuuttajaa.
  https://static.mvlehti.net/uploads/2016/08/1470850792247screensave.png
  Mikäli suvaitsevaistoon on uskominen niin tilanpuutteesta maahanmuutto ei ainakaan ole kiinni. `Meillä on tilaa`!
  https://pbs.twimg.com/media/C9to6V1XgAE4PFy.jpg
  Edellisen selventämiseksi.
  https://i.pinimg.com/736x/3e/00/50/3e0050e73b9ed8b96596ef1fce345802.jpg

  Mistä kestävyysvajeessa ja huoltosuhteen epätasapainosta oikein on kysymys?

  Vuoden 2021 lopussa eläkettä saavia oli Suomessa yli 1,5 miljoonaa (1 500 000). Suomalainen väestö on ikärakenteeltaan vanhaa ja eläköityvien määrä lisääntyy. Syntyvyys 2000-luvulla oli noin + 11 000 – per vuosi mutta tänä vuonna (2022) syntyvyys on alimmillaan kuin koko tunnetun mittaushistorian aikana.

  Tämänkaltaiset uutisoinnit yleistyvät koska niillä perustellaan massamaahanmuuttoa: `Samalla kun syntyvyys on mittaushistorian alhaisinta ja kuolleisuus lisääntyy, nettomaahanmuutto ylläpitää nyt kasvusuuntaa Suomen väkiluvussa`.
  https://yle.fi/a/3-12544918

  Huoltosuhteen ja kestävyysvajeen balansoiminen pyritään toteutettamaan `elävillä hyödykkeillä` eli nettomaahanmuutolla jolloin kauppatavarana käytetään `orjia ja ihmissieluja` (Ilm 18:13). Silloin vedotaan ulkomaisen työvoiman tarpeeseen pelastamaan Suomen `hyvinvointiyhteiskunnan` julkinen talous.

  Hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvan ylläpitämisen takaajaksi asetetaan ,,, ullatus, ullatus ,,, nettomaahanmuutto. Tämä ei liene vitsi ,, jos se on tarkoitettu vitsiksi niin meillä lienee erilainen huumorintaju.

  Illuusio hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidosta jatkossakin näyttää olevan sidoksissa illuusioon aikaisemman `hyvinvointiyhteiskunnan` ylläpidosta. Valitettavasti tämä kaava ei toimi – ja kun se alkaa toimimaan niin se toimii juuri päinvastoin kuin ollaan toivottu. Onkohan hallituksen ja elinkeinoelämän vaikuttajat ajatelleet hankkeensa ihan loppuun asti?

  Elinkeinoelämän vaikuttajan Jaakko Eskolan ulostulo ei suinkaan ollut ensimmäinen laatuaan. Samasta aiheesta puhuttiin julkisuudessa jo 14 vuotta sitten. Tuolloin ulkomaisen työvoiman tarvetta arvioi `George` jonka mukaan kestävyysvajetta paikkaamaan tarvittaisiin 1,8 miljoonaa (1 800 000) nettomaahanmuuttajaa.

  Seuraavilla sivustoilla (1. – 4.) kuvataan mihin hallitsematon maahanmuutto voi johtaa.

  Maahanmuuton kritisointi on leimattu `salaliittoteoreetikkojen` puuhasteluksi vaikka selvästi on osoitettu kuinka huoltosuhteen ja kestävyysvajeen paikkaamiseen kohdistettu maahanmuutto ei ole tarkoittanut mitään muuta kuin työttömien siirtymistä valtiosta toiseen valtioon – työttömiksi.

  Ratkaisuna velkavetoisen `hyvinvointiyhteiskunnan` todellista rakennemuutosta ei ole otettu lainkaan huomioon jolloin siirtolaisuus ei suinkaan ole ongelman ratkaisu.

  Onko sittenkin kysymys salaliittofaktoista eikä salaliittoteorioista niin kuin julkkiskeskustelussa annetaan ymmärtää? Ilman todellista salaliittoa noinkin mittavan luokan – universaali – maahanmuutto ei onnistuisi – eikä tässä asiassa puhuta ainoastaan Suomesta. Koko DWO-järjestelmä on saman ilmiön edessä.

  Mistään talouden elpymisestä tai hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidosta tässä ei ole kysymys vaan poliitikkojen ja elinkeinoelämän toimijoiden toteuttamista ja ulkoapäin ohjailluista suunnitelmista joita lukevalle yleisölle ei kerrota – koska kysymys on salaliitosta.

  Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito kantaväestölle saa rinnalleen myös hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidon maahanmuuttajille joille kummalekaan ryhmälle ei ole tarjolla enää riittävästi työpaikkoja. Ainut taho joka tässä työllistyy on poliisi ja palokunta. Tästä mallista tulee koitumaan valtiontaloudelle triplarasite.

  Maahanmuuttajien onnistuneesta integraatiosta vastaanottavaan yhteiskuntaan Kuten Suomeen ei voida puhuakaan koska se ei ole onnistunut missään muuallakaan. Kaikissa monikulttuurisissa yhteiskunnissa laillisen yhteiskunnan ohelle on kehittynyt poikkeuksetta varjoyhteiskuntia kuten no-go zone-, pikkuafrikka-, pikkuitalia-, pikku sitä ja pikku tätä-alueita jne. kaikkine haitallisine ilmiöineen.

  Onko tarkoitus saada aikaan roturutsa – siltä näyttää. Etniset valkoiset eurooppalaiset väestöt korvataan demografisesti ja kulttuurisesti ei-valkoisilla kansoilla erityisesti muslimienemmistöisistä maista massamuuton, väestönkasvun ja valkoisten eurooppalaisten syntyvyyden laskun kautta.

  1.)Kalergi Plan
  https://en.wikipedia.org/wiki/Kalergi_Plan
  2.) Great Replacement
  https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Replacement
  3.) White demographic decline
  https://en.wikipedia.org/wiki/White_demographic_decline
  4.) White genocide conspiracy theory
  https://en.wikipedia.org/wiki/White_genocide_conspiracy_theory

  Tarkastellaanpa Suomen elinkeinoelämän hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi suunniteltuja ratkaisuja vaikkapa seuraavan mallinnoksen kautta (I – IV) – maahanmuuttoa silmällä pitäen. Nämä mallit ovat tulleet vastaan tavalla tai toisella keskusteluissa ja julkaisuissa.

  I Lisätään maahanmuuttoa jotta elinkeinoelämä elpyisi ja hyvinvointiyhteiskunta säilyisi.
  II Lisätään maahanmuuttoa silloin kun elinkeinoelämän rattaat alkavat pyöriä ja siten hyvinvointiyhteiskunta osoittaa elpymisen merkkejä.
  III Korvataan kotimaisen elinkeinoelämän työvoimavaje kotimaisella työvoimalla hyvinvointi yhteiskunnan säilyttämiseksi.
  IV Palveluyhteiskunnan rakennemuutos.

  Meneillään olevassa johtavien poliitikkojen ja elinkeinoelämän vaikuttajien keskustelussa kannatetaan yksinomaan mallia I. Voisi kysyä että elpyykö elinkeinoelämä ja velkavetoinen hyvinvointiyhteiskunta (malli I) silloin kun massamaahanmuuttoa lisätään?

  Tämä malli ei toimi koska 1.) työmarkkinoilla ei ole valmius- eikä vastaanottokykyä sijoittaa maahanmuuttajia tuottavaan työhön ja 2.) velkavetoinen hyvinvointiyhteiskunnan malli säilyy velanottoineen.

  Lisätään työperäistä maahanmuuttoa (Malli II) sitä mukaa kuin työvoimantarvetta ilmenee mutta vain sillä edellytyksellä että uusia työpaikkoja luodaan. Malli ei toimi koska velanoton tarve säilyy edelleen palvelurakenneyhteiskunnan vanhan mallin ollessa voimassa.

  Malli III toteutuisi silloin kun kotimainen suuri työvoimareservi (työttömät ja piilotyöttömät) kohtaavat ja korvaavat kotimaisen työvoimatarpeen tuottavassa työssä. Tässä toteutuisi kysynnän ja tarjonnan laki ja aiemman velkavetoisen hyvinvointiyhteiskunnan kulut alkaisivat pienentyä.

  Miksi pitää potentiaalisia työntekijöitä kortistossa kun heidät voisi työllistää? Mutta tämäkään malli (Malli III) ei näytä toimivan koska kotimainen työntekijä koetaan elinkeinoelämän vaikuttajien piireissä liian kalliiksi. Siitä näissä malleissa on perinmältään kysymys – kotimaisen työntekijän palkkaamisen kannattamattomuudesta.

  Yhteiskunnalla ei ole (Malli IV) kotimaisen suuren työvoimareservin (työttömien ja piilotyöttömien) työhön sijoittamisen kykyä eikä -halua. Työhön sijoittamiskyvyn ja -halun puute johtuu siitä että ei ole tarjota työpaikkoja vaikka puhutaankin työvoimavajeesta. Tämä johtuu kotimaisen työnteon kalleudesta verrattuna ulkomailta tuotettuun halpatyövoimaan. Tässä syy miksi tuotanto siirtyy ulkomaille.

  Kaikki merkit viittaavat siihen että kohta leikataan ja rajusti (palkat ja eläkkeet alas, tuet ja kaikenlaiset `hyvinvointiyhteiskunnan` edut vex. jne.). 1980-luvulla aloitettu Japanilais-amerikkalainen tulosohjailumalli saatetaan nyt päämääräänsä.

  Todellisia esimerkkejä tuottamattomasta työstä ja sen joutavista työntekijöistä suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan löytää ällistyttävän paljon ja nimenomaan julkissektorista ja sen palvelurakenteesta. Aikaa myöten tämä keskiluokkainen käenpoika tulee kaatamaan tämän yhteiskunnan talouden – mikäli `hyvinvointiyhteiskunnan` palvelurakennetta pidetään yhä yllä.

  Nimenomaan julkisella sektorilla kunnallinen- ja valtiollinen kuurupiilo on saanut huolestuttavat mittasuhteet. Kuinka heille voisikaan kertoa että kohta teistä otetaan niska/perseote ja heitetään pihalle. Heitetään mihin – naapurivaltionko veronmaksajien rasitteeksi? Ei – vaan heistä on tullut ylimääräinen ja iso uusi kuluerä ilman tuottavan työn mallia.

  Esimerkiksi suomalaiseen yhteiskuntaan on istutettu sekä työntekijöitä että työnantajia kiusaava `pohjoismainen työnhakumalli` jossa `joutavat teettävät haluttomilla tarpeettomia töitä`. Tässä mallissa kukaan ei tuota mitään ja sen virkailijat ovat pelkkiä `työssäkäyviä työttömiä` mutta joille jostakin syystä maksetaan liksaa vaikka he eivät tee mitään muuta kuin vittuilevat asiakkailleen.

  Minkä tahansa yhteiskunnan talous voidaan kaataa pitämällä yllä saatikka vahvistamalla hyvinvointiyhteiskunnan velkavetoista palvelurakennetta. Otetaan velkaa entisen velan päälle jotta illuusio hyvinvointiyhteiskunnasta säilyy. Julistan hyvinvointijuhlat päättyneeksi!
  http://www.velkakello.fi/

  Ratkaisu on ilmiselvä vaikka sitä ei uskalleta tai haluta tunnustaa. Ei ainakaan vaalien alla. Mikäli asioihin ei puututa nyt niin edessä ei ole ainoastaan taloudellinen inflatorinen taantuma tai lama vaan taloudellinen romahdus.

  Niin sanottu velkavetoinen hyvinvointiyhteiskuntamalli (palveluyhteiskuntamalli) on purettava. Palveluyhteiskuntamalli purkautuu tosin omalla painollaan romahtamalla mutta tietty hallittu ohjailu olisi paikallaan.

  Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana olemme velkaantuneet yli 100 miljardia (100 000 000 000 euroa) Seuraavan reilun kymmenen vuoden aikana – mikäli pitäisimme yllä velkavetoista hyvinvointiyhteiskunnan palvelumallia – velkaannumme vieläkin enemmän. Mutkun velkakatto ei ole ainoastaan hatussa vaan se on jo hatun sulassa.

  Otetaan lisää maahanmuuttajia 50 000 vuosivauhtia – tekemään mitä? – eihän teillä ole tarjota työpaikkoja omille kansalaisillekaan saati vieraille.

  Jatketaan samaan palvelurakenneyhteiskunnan byrokraattiseen hyvinvointimalliin: Älä tee sitä tänään minkä voit huomenna antaa tehtäväksi teetättää jollakin toisella – niin edessä on toteutunut Great Reset (Suuri nollaus).

  Sen onnellisemmiksi (`Ette omista mitään ja olette onnellisia`; Schwab) te ette voi enää tulla – vain huomataksenne että kun kiipeätte puuhun niin maahan ei jää mitään – kaikki mitä omistatte on mukananne.

  Kannattaisiko penkoa arkistoja ja ottaa selville mitä tarkoitti `Douglasin reformi` joka toteutettiin Australiassa. Australian vihatuimmasta kansallisesta saneeraajasta tuli sittemmin jopa saneerattujen keskuudessa kunnioitettava persoona. Homma wörkki kymmenen kertaa pienemmällä työntekijämäärällä monin verroin tehokkaammin.

  Kukaan julkisuuden vaikuttajista ei uskalla puhua malli Vn olemassaolosta. Tässä taloushygienistisessä mallissa joka on kaksivaiheinen `hyödyttömät suursyömärit` kuten työttömät, eläkeläiset, vammaiset, päihteitten väärinkäyttäjät, sairaat jne. injektoidaan hengiltä. Telotuskeinona käytetään kokeellista ja vapaaehtoista Covid mRNA-injektiota.

  Toisena keinona – vaikka se ei yleensä näykään väestökäppyröissä juurikaan merkittävänä piikkinä – on aloittaa sota. Mikäli sotaa ei saada aikaiseksi niin antaa jonkun muun aloittaa se puolestamme.

  Sitä paitsi on edesvastuutonta kutsua sotaan valmistautuvaan Suomeen lisää maahanmuuttajia koska edessä ei ole maahanmuuton onnistumien vaan sodan- tai sen uhan- jaloista maastapako kun entisetkin maahanmuuttajat ottavat hatkat.

  `Kun raha lopu ,,, niin site me lahemme`!

  Plusääni(5)Miinusääni(3)
 8. `Mateusz Morawiecki Sanna Marinille: Yksi maa osasi käyttää talvea Venäjää vastaan, Suomi – Ymmärrätte `itäisen uhan`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/mateusz-morawiecki-sanna-marinille-yksi-maa-osasi-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-talvea-ven%C3%A4j%C3%A4%C3%A4-vastaan-suomi-ymm%C3%A4rr%C3%A4tte-it%C3%A4isen-uhan/ar-AA14lzmo?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=2ea48099beff4087b049915828ee5815

  Kyllä ymmärrämme `itäisen uhan`. Ymmärtänetkö sen itsekään vai jäikö jotakin kertomatta Sanna Marinille.

  Suomen `itäinen uhka` oli Neuvostoliiton `juutalainen` ylivalta Neuvostohallinnossa. `Juutalainen` suluissa koska kyseessä ovat Khazaarivaltakunnan askenaasit niin kuin Mateuzkin on. Samainen `itäinen uhka` lankeaa nyt Suomen päälle Ukrainasta ja aivan saman porukan toimesta.

  `Itäisen uhan` Suomessa kokivat myös rajaseudun asukkaat partisaani-iskuissa joiden komentoporras oli siionistien käsissä.

  Kysymyksessä näyttää olevan päättymätön jatkokertomus teokseen `Juutalaissodan historia` (Josefus Flavius).

  Morawiecki on kertonut hänellä olevan juutalainen sukutausta. Hänen kaksi tätiään, joista toinen asuu Israelissa, selvisivät sota-aikana holokaustista ei-juutalaisten avustuksella.

  Oudosti noita omasta mielestään juutalaisia, muka-juutalaisia, marranoja jne. pulpahtelee pintaan (toisistaan tietämättä?) eri puolilta maailmaa ja yhtä aikaa joiden yhteinen sanoma on Ukrainan sodan jatkuvuus ja Venäjä-vastaisuus.

  Puolalaisten kannattaisi tehdä omat johtopäätöksensä ja heittää tuo pelle pihalle ennen kuin se pääsee tekemään enemmän vahinkoa.

  Plusääni(6)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat