Käsitteenä oikaisematon oikeusmurha

Käsite oikeusmurha

Oikeusmurha toteutuu tilanteessa, jossa aikaisempi rikostuomio joudutaan mitätöimään, kun paljastuu, ettei tuomittu ole syyllinen, mutta hänet on syyllisenä tuomittu (Oikeus-lehti 2005:2b). Amerikan Yhdysvalloissa on lukuisia kuolemantuomioita pitänyt purkaa, kun uudella DNA-tekniikalla on tullut todistetuksi tuomitun ehdoton syyttömyys tekoon.

Vapaammin tulkittuna on myös sellaisia oikeusmurhia, joissa aikaisemmin tapahtunutta tuomiota ei ole vielä kumottu. Tällaista oikeusmurhaa voidaan kutsua oikaisemattomaksi oikeusmurhaksi. Näissä tapauksissa jo järjellä katsottuna selvästi havaitaan, että oikeuden päätös on ollut joko täysin väärä tai yliammuttu.

Tuorein oikaisematon oikeusmurha Suomessa

Oikeusprosessi Magneettimediaa kohtaan käynnistyi sananvapauden likvidointikampanjan myötä, kun Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto sekä oululainen yksityishenkilö tekivät tutkintapyynnön ”Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke” -nimisestä artikkelista. Kirjoituksessa käsiteltiin sionistien, siis sionistisen eliitin osuutta, maailman taloudellisissa ja sosiaalisissa ahdingoissa.

Oikeudenkäynti ilmaisjakelulehti Magneettimedian juutalaiskirjoittelua koskevassa asiassa käytiin maanantaina 30.9.20013 Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Ylivieskassa. Syyttäjä ilmoitti oikeuskäsittelyn aluksi rangaistusvaatimuksensa.

Syytteeseen johtaneet kirjoitukset julkaistiin elokuussa 2012 ja helmikuussa 2013. Apulaisvaltakunnansyyttäjä nosti niiden perusteella syytteen Kärkkäistä vastaan, sillä hän oli päätynyt siihen tulokseen, että niissä solvattiin ja paneteltiin juutalaisia kansanryhmänä. Kärkkäinen oli vastuussa kirjoitusten julkaisemisesta.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei ajanut syytettä Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, vaan toimesta vastasi Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä.

Lehden päätoimittajalle Juha Kärkkäiselle vaadittiin ehdollista vankeusrangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä 45 000 euron yhteisösakkorangaistusta.

Oikeuden päätös jutusta saatiin tietää 21.10.2013. Näin Juha Kärkkäinen sai Magneettimedioineen tuntea tutkinnan taustalla puuhastelleen valtakunnansyyttäjä Mika Illmanin pohtimisinkvisiittorin tehokkuuden, joka osaltaan vaikutti syytevaatimusten toteutumiseen asianmukaisessa oikeusistuimessa. Tuomiota voidaan pitää oikaisemattomana oikeusmurhana, sillä sen mukaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeus tuomitsi ilmaisjakelulehti Magneettimedian päätoimittajan Juha Kärkkäisen 90 päiväsakkoon kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Lehteä kustantava tavarataloyhtiö tuomittiin puolestaan 45 000 euron yhteisösakkoihin (Yle 2013.21.10).

Niin ikään yhtiötä velvoitetaan poistamaan Magneettimedian nettisivuilla olevat kirjoitukset, jotka oikeuden päätöksen mukaan ovat juutalaisvastaisia. Oikeus pitää näitä kirjoituksia ovat sisällöltään lainvastaisina.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiossa todetaan esimerkiksi, että ”Kärkkäisen julkaisemat kirjoitukset ovat sisältäneet tietoja ja mielipiteitä, joissa selkeästi panetellaan tai solvataan juutalaisia. Kirjoituksia on oikeuden mukaan pidettävä vakavasti otettavana juutalaisvastaisena propagandana” (Yle 2013.21.10). Lisäksi, että nämä kirjoitukset olisivat muka vihapuheita, jotka eivät nauti sananvapauden suojaa.

Lyhyesti sanoen Magneettimedian julkaisemat kirjoitukset toimivat vaihtoehtomediana, tuoden esille aiheita, joista valtavirtamediat vaikenevat. Kärkkäisen mukaan ollut julkaisujen pyrkimyksenä on ollut esittää kritiikkiä valtiota ja poliittista vallankäyttöä kohtaan, eikä arvostella juutalaisia etnisenä tai poliittisena ryhmänä. Tässä pyrkimyksessään Magneettimedia mielestäni myös onnistui, mutta sen ei sallita jatkua, sillä Suomessa vaikuttaa sananvapautta vartioiva sionististen silmälasien läpi tarkkaileva eliitti. Tästä aiheesta esitetään enemmän alempana.

Magneettimedia on julkaissut muitakin valtamedioille kiusallisia aiheita käsitteleviä juttuja, kuten median hallintaa, holokaustia, rabbien moraalitonta käytöstä lapsia kohtaan ja Israel-lobbyn kontrollointia ja hallintaa USA:n ulko- ja sisäpolitiikan sektoreilla. Apulaisvaltakunnansyyttäjän vaatimukset ja Illmanin tutkinnan taustalla ovat toimenpiteet, vaikuttikin enemmän yritykseltä hiljentää valtavirrasta poikkeavien medioiden äänet kuin tarkoitukselta toteuttaa oikeuden toteutumista. Tässä yhteydessä syyttäjän vaatimukset ja Illmanin häärimiset antavat viestin siitä, että Suomessa sananvapaus tulisi noudattaa yksioikoisesti vaarallisen ydinasevaltio Israelin asettamia intressejä sekä Israel-lobbyn kontrollissa olevan USA:n imperialistisia pyrkimyksiä. Globalistisen eliitin pankkimaailman, rahoituslaitosten ja muiden siihen liittyvien ylikansallisten organisaatioiden saavuttamaa konsensusta, jonka valtamedia uutisoinnillaan siunaa, ei saisi tiettyjen tahojen mukaan häiritä.

Miksi oikaisemattoman oikeusmurhan tunnusmerkit täyttyvät?

Ensinnäkin tulee selventää muutamalla sanalla käsitteet antisemitismi ja antisionismi.

Yleensä ottaen antisemitismillä tarkoitetaan vihamielistä suhtautumista populaatioon, joka käyttää itsestään nimitystä ”juutalaiset”. Antisemitismi voi kohdistua ”juutalaisiin” yksilöinä tai ryhmänä, ja se voi ilmetä esimerkiksi vihana, syrjintänä tai väkivaltana. Antisemitismillä tarkoitetaan yleisesti vain ”juutalaisvastaisuutta”, vaikka nykyiset ”juutalaiset” eivät ole peräisin seemiläisiä kieliä puhuvista kansoista, vaan ovat enimmäkseen juutalaisuuteen kääntyneiden Lähi-idän, Euroopan ja Pohjois-Afrikan asukkaiden jälkeläisiä, kasaareja ja berberejä. Kasaarit olivat aškenasijuutalaisten esivanhempia1 ja (Koestler 1976).

Termi semitismi voidaan johtaa käsitteeseen seemiläinen, joiksi kutsutaan seemiläisiä kieliä puhuvaan afroaasialaisen kielikunnan seemiläiseen kieliryhmään kuuluvia kansoja.

Lyhyesti sanoen, seemiläiset ovat Lähi-idän arabien, heprealaisten, Etiopian amharien, Eritrean tigrinjan ja syyrialaisten sukuisia kansoja, joihin kuuluvat myös muinaiset akkadilaiset, assyrialaiset ja babylonialaiset sekä foinikialaiset ja monet muut historian kansat. Esiseemiläiset (protoseemiläiset) ovat asuneet alkujaan Arabian niemimaalla, Afrikan sarven tai Etiopian alueella.2

Antisionismi on aivan eri asia kuin antisemitismi. Antisionismilla tarkoitetaan kriittistä suhtautumista sionistiseen eliittiin, toisin sanoen, poliittiseen organisaatioon ja poliittiseen toimintaan, jonka tavoitteena on tietyn voimakkaan juutalaisuutta tunnustavan ryhmän hallitseva-asema kansainvälisessä politiikassa ja samalla Israelin ylivalta planeetallamme. Sionistiseen oligarkiaan kuuluu ”juutalaisia” ja ei-juutalaisia ihmisiä. Sionismille on tietysti liuta muitakin määritelmiä, joihin emme puutu tässä yhteydessä. Pääasia on, että puhutaan poliittisesta toiminnasta ja poliittisesta liikkeestä, sekä sen arvostelusta.

Mutta nyt ”tarttuakseni härkää sarvista” menenkin suoraan otsikon aiheeseen. Yllä mainitun oikeudenkäynnin tuomiota voidaan vapaasti ilmaistuna pitää oikeusmurhana tai siis hyvittämättömänä oikeusteloituksena. Tähän liittyen Kärkkäinen puhui noitavainoista. Asia on näin sillä Magneettimediassa julkaistussa kirjoituksessa ”Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke” käsitellään sionistien eli sionistisen eliitin pelottavan suurta vaikutusta Amerikan Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikassa. Koska USA:lla on johtava asema maailmassa, on silloin sionistisella eliitillä valtava hegemonia myös muihin maailmanmahteihin nähden. Kyseisessä artikkelissa tarkasteltiin siis sionistisen eliitin globaalia valtaa ja vaikutusta. Eliittien ja poliittisten ryhmien tai minkä tahansa organisaation kritisointi ei pitäisi olla kriminalisoitua, eikä se sitä oikeasti olekaan, jos lakia ei tulkita väärin. Sitä paitsi nuo artikkelin paljastamat asiat ovat totta ja jokaisen kansalaisvelvollisuuteen sisältyy tiedottaa mainituista kansainvälisistä uhkatekijöistä.

Tuomion perusteena käytettiin myös Magneettimedian julkaisuja, jotka olivat David Duken teoksen, Jewish Supermacism -kirjan suomennoksen 54 sivuinen kirjailijan esipuhe sekä Siionin viisaitten pöytäkirjat. David Duken kirjoituksessa esitetään selvästi kuinka kansainväliset juutalaiset ovat onnistuneet muodostamaan globaalin kontrollin, joka koskee erityisesti Yhdysvaltoja ja kuinka äärijuutalaiset toimivat juutalaisen ylivallan puolesta muita yhteiskuntaryhmiä ja omaa kotimaatansa vastaan. Aivan selvästi tässä ”juutalaisilla” tarkoitetaan juutalaista eliittiä.

Siionin viisaitten pöytäkirjat sisältävät tietyn voimakkaan ryhmittymän maailman valloitusohjelman. Kun tarkastellaan nykyistä globaalia maailman kuvaa, niin voidaan todeta, että mainittujen ”pöytäkirjojen” suunnitelma pitää paikkansa.

Syyttäjän mukaan kukin kolme kirjoitusta solvaa juutalaisia yleistäen heidät rikollisiksi ja yhteiskuntamoraaliltaan alempi arvoisiksi kuin muut kansanryhmät. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä laajemmin ajateltuna kysymyksessä on esimerkiksi sionistisen eliitin ja USA:n harjoittaman imperialistisen politiikan arvosteleminen.

Sananvapauteen kuuluu oikeus julkaista myös valtamedioista poikkeavia näkemyksiä. Massiivinen joukkotiedonvälitys toimii etupäässä toinen toistaan tukien, globaalien eliittien ja niiden lakeijoiden äänitorvena. Näin on asianlaita myös Suomessa, jossa tarvitaan vaihtoehtouutisointia. Sellainen ei ole rikollista vaan on sananvapauteen sisältyvä kansalaisoikeus. Jo aiemmin mainittiin, kuinka sananvapaus inkvisiittorit pyrkivät huolehtimaan siitä, että todelliset vaihtoehtomediat eivät saisi julkaista Israelin ja USA:n eturintaman pyrkimyksistä poikkeavaa sanomaa, vaan kaiken pitäisi ujuttautua Suomen valtaviestimien kaavoihin.

Tiivistettynä voidaan sanoa, että oikeusmurhan tunnusmerkit täyttyvät seuraavien tekijöiden valossa: Yllä mainittu tuomio tuli täytäntöön, vaikka syytevaatimuksen alaisiin kirjoituksiin löytyy niiden sanoman paikkansa pitävää lähdeaineistoa. Siitä huolimatta, että eliittien, kuten
esimerkiksi sionistisen eliitin tai äärijuutalaisten arvostelu ei ole Suomen lainsäädännön mukaan rikollista. Tulee myös huomata, että eri kansojen kritisoimista tai sen ominaispiirteiden arvostelua ei ole Suomen lainsäädännössä ainakaan selvästi kriminalisoitu.

Syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on järjetön siinäkin mielessä, että tuomion perusteena käytetyissä teksteissä ei ole kehotettu tai yllytetty ketään kirjoitusten lukijaa ryhtymään vastarintaan juutalaisia tai Israelin valtiota vastaan. Kärkkäistä ei ole syyllistynyt omassa menettelyssään mainittuun kehotukseen tai yllytykseen. Kritisoinnin kärki julkaisuissa kohdistuu siis sionisteihin, joita voitaneen kutsua myös juutalaisnationalisteiksi.

Nämä edellä mainittujen tekijöiden valossa tuomiota voidaan pitää oikaisemattomana oikeusmurhana. Valtamedioista poikkeava uutisointi sisältyy jo sananvapauteen. Tuomio on jo sinänsä kohtuuton, sillä 90 päiväsakon lisäksi koitui 45 000 euroa yhteisösakkoa. Se on yliammuttu summa vaihtoehto kirjoitusten julkaisemisesta siitä huolimatta, vaikka ajateltaisiin, että kaikki on suhteellista. Nimittäin yhtiön taloudellinen tilanne ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin se oli sinä vuonna, jonka voittojen perusteella yhteisösakko summa määräytyi. Herää myös kysymys siitä, että oliko syyttäjän viittaamat yhteisösakon perusteena käytetyt voitto summa todella realistinen. Kolmanneksi yhtiöllä varmaan on tärkeimpiäkin investointeja kuin valtion pönkittäminen jättisakoilla. Tuomio olisi pitänyt olla tässä tapauksessa vapauttava, että sananvapauden suoja olisi toteutunut.

Miksi Hollywood elokuvateollisuutta ei aseteta syytteeseen?

On yleisesti tunnettua, että Hollywoodin elokuvateollisuus on tietyn ryhmittymän hallinnassa ja kontrollissa. Näissä elokuvissa ovat usein sankarinosassa ja sympatian kerääjinä henkilöt, jotka ovat suoraan tai piilotajunnan kautta kytköksissä Israel-myötämieliseen kollektiiviin.

Näissä elokuvissa loukataan raskaimman jälkeen kristittyä maailmaa ja muslimeja. Kristityn maailman edustajat tai ”valkoiset ihmiset” saavat filmeissä roiston roolin: he ovat rasisteja, ryöväreitä, murtomiehiä, murhaajia jne. Kristillisen maailman terveimmät periaatteet tallataan lokaan ja häpäistään. Yleensä ottaen tietyn oligarkian vaikutuspiirissä oleva valtamedia asettaa valokeilaan kaikista sairaimmat ja mädänneimmät viihdemaailman ja sosiaalisen median julkaisut.

Miksi mainittujen elokuvateollisuuden ”hengentuotteiden” synnyttäjiä ei aseteta syytteeseen yllämainituista rikoksista, jotka voidaan määritellä kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan? Vastaus kysymykseen on varmaankin se, että saman eliitti, joka vaikuttaa elokuvamaailmassa ja yleensä viihdealalla, tehoaa myös hallitsevasti sananvapautta vartioiviin inkvisiittoreihin.

Näyttääkin siltä, että Suomessa päättää sionistiseen eliittiin ja Israeliin kohdistuvasta kritiikin julkaisusta tietty eturyhmä, jolla on lämpimät suhteet Israeliin. Tämän eturyhmän uskollisena lakeijana uskottavasti toimii myös valtakunnansyyttäjä Mika Illman. Eikö tässä systeemissä ole silloin jotain pahasti vialla?

Lähteet
Koestler, Arthur (1976).The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its Heritage. Random House.
Yle (2013.21.10). Kärkkäinen tuomittiin Magneettimedian juutalaiskirjoittelusta sakkoihin. http://yle.fi/uutiset/tuoreimmat/
Oikeus-lehti 2005:2b
1. Khazaria. Saatavilla http://www.khazaria.com/khazar-history.html 21.9.2012.
2. http://foundationstone.com.au/FoundationStone.html?./HtmlSupport/WebPage/semiticGenetics.html

66 kommenttia

 1. Loistava kirjoitus!! Kissa pöydälle kunnolla. Magneettimedia kestää päivänvalon, Suomen oikeuslaitos ei.
  Lisää tätä hengenravintoa pohjamutia myöten. Suomessa ammutaan sanansaattaja ensimmäisenä. Kiva nähdä kenellä on kanttia astua julkisuuteen tekemään vääriä valoja ja virkavirheitä. ”Laki on kaikille sama, vain tuomiot vaihtelevat.”

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Lukekaapa linkistä Erkki Ahon kokemukset bandiitti Heikki Sneckin tuomaroinnista ja asioiden hoidon tasosta. Uskomatonta, että tämä Sneck (pikemminkin Snake) voi ylipäänsä toimia tuomarina. Suomen oikeuslaitosta ei enää voi kutsua OIKEUSlaitokseksi, pikemminkin järjestäytyneen rikollisuuden temmellyskentäksi.

   http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/04/onko-karajatuomari-heikki-sneck-enemman.html

   Erkki Aho:

   ”Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Heikki Sneck on enemmän kuin kusessa. Hän on tehnyt todella törkeitä virheitä oikeuskäsittelyssäni, jotka Rovaniemen hovioikeus ja korkein oikeus ovat hyväksyneet. Kuulemisasiassa toukokuussa 2011 käräjätuomari käsitteli asiaa väärien asiakirjojen perusteella, koska Ylivieskan käräjäoikeus oli tulostanut väärin sinne lähettämäni asiakirja-aineiston, mikä oli lähetetty sähköpostitse. Lisäksi kuulemisasiassa on jätetty kokonaan huomiotta minun saamiseni vastapuolelta eli konkurssiinhakijalta eli Mikko Kovalaiselta. Saatavan suuruus on 6,2 miljoonaa euroa sekä Suomen valtiolta 192 miljoonaa euroa ja Kalajoen kaupungilta 2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi minulla on Kalajoen Osuuspankissa pantti eli rahaa talletettuna konkurssisaatavan verran. Konkurssin edellytyksiä ei siis ollut olemassa. Kysymyksessä on selkeä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden virhe.”

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Toivokaamme anteeksiantoa näille talmudjuutalaisten nuoleskelijoille. He eivät välttämättä ymmärrä mitä tekevät. vrt krisitillisen sioonismin kannattajat.

  Erityisesti heille jotka tietävät mitä tekevät, koska himoitsevat maallistamammonaa. Todellinen uskovainen ei kumarra pahantekijöille, koska he eivät pelkää maallisia uhkauksia.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Turha tässä on mistään oikeusmurhista marmattaa. Tietenkin kyseessä on oikeusmurha kuten 20 000 vuosittaisessa vastaavassa tuomiossa Saksassa. Niin ankarammissa kuin lievemmissä. Elämme nyt Eurostoliitossa, jossa kaikki on mielivaltaa. Jo tuosta laista näki, mitä tuleman pitää. Ei ole mitään väliä sillä, onko jokin asia totta vaiko ei. Sinut voidaan harkinnan mukaan tuomita mistä hyvänsä. Ja kaikki kritiikki esim yhtäkin juutalaista vastaan voidaan estää väittämällä, että on ikävässä mielessä sanottu totuus. Tuomiot muuttuvat sananvapausasioissakin ylimieliseksi mölinäksi, koska kunno perusteluja ei tarvitse esittää. Toetenkin tuomari tuomitsee kuten eliitti ja kv. juutalaisuus määräävät.

  Täytyy vain toivoa ihmettä eli päivää, jolloi kansakunnat nousevat ja tuhoavat EU:n ja palauttavat oikeusvaltion ja kansallisvaltion kaikkiin maihin. Tällöin luulen, että rikollisia poliitikkoja, valheellisia toimittajia ja epärehellisiä laamanneja ja tuomareita vedetään tilille tekemisistään.

  Mutta haaveeksi taitaa jäädä. Aikoinaan joku japanilainen julisti historian loppua. Maailmankommunismi on historian ja ihmiskunnan loppu.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Käräjäoikeuden tuomari Jussi Nilsson kirjoitti jo v.2002, että kansalaisten oikeusturva Suomessa vastaa lähinnä ent. kommunististen maiden kansalaisten oikeusturvaa. Sneckin tuomarointi onkin kuin NL:n kommunistisen puolueen ohjekirjasta. (Mieli)valta ja sen valvonta ovat samoissa käsissä. Tilanne on vain huonontunut koko ajan. Oikeuslaitoksen riippumattomuus on enää vitsi vain. Perustuslakia luetaan ja säilytetään ilmeisesti vain kulissien takia. Sen yli kun on kävelty valtiopetoksenkin muodossa, mutta kukaan ei sano tee eikä näe mitään. Sokeiden apinoiden maa, johtajinaan vielä sokeammat apinat.

   http://www.promerit.net/wp-content/uploads/2013/01/nilssonjussi.jpg

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. Ei ole tuttu, mutta joku Shylock on aiheuttanut kuulemma näytelmän sensurointia etenkin USA:ssa ja muuttelua myös.

  Shaksepearea joku epäilee jopa Baconiksi eli ruusuritarirappariksi. Jo Elisabeth I merkitsi melkoista juutalaisvaltaa Englannissa. Jaakko I jatkoi entistä pahempana ja Cromwell otti koko maan lopullisesti pankkiirien vallan alle.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Hassua, shakespeare-kysymykseni on kadonnut mutta vastaus on tallella. Kiva että olette kiinnostuneita kirjallisuudesta. Kirjoitin lukiossa esseen aiheesta ”onko Venetsian kauppias juutalaistenvastainen näytelmä” ja päädyin tulokseen ettei ole, koska Shylock oli vain yksi näytelmän juutalaisista hahmoista ja mm hänen tyttärensä sai lukijalta kaikki empatiapisteet puolelleen. Se vaan sattui olemaan niin, että siihen aikaan venetsiassa koronkiskurit olivat usein juutalaisia. Näytelmän lopussa tulee oikein sääli Shylockia ja ktekisi mieli mennä halaamaan häntä, etenkin siinä leffaversiossa missä on Al Pacino.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Hei Markku Juutinen,
  kyllä Suomen oikeuslaitosta pitää kunnioittaa ja tuomioita noudattaa.
  Eikä siihen mitään Hollywoodia tarvitse vetää mukaan.

  Juutalaisvastaisuus on yhtä tuomittavaa Suomessa ja USA:ssa!

  Tuntuu lapselliselta, että jotkut käyttävät aikaansa siihen, että kääntävät artikkeleita englannista suomen kielelle. Ihan kuin olisi pakko päästä framille, hinnalla millä hyvänsä.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Juutalaiskeskustelujen estäminen on vastaavan tason toimintaa kuin holohoax-keskustelujen estäminen. Tuomiossa valehdeltiin härskisti perusteluiksi sille, miksi keskustelua ei kaivata. Jos nyt yleensä johonkin vaivauduttiin. Yhteiskuntamme pakottaa jo monessa asiassa valehtelemana tai olemaan hiljaa väkivaltakoneistojen voimalla vastoijn kaikkia todisteita.

   EU on tallomassa oikeusjärjestystä jalkoihinsa jo muutenkin:

   http://haukotuttaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/108950-halla-ahoon-kohdistetun-poliittisen-ajojahdin-anatomia-ja-todelliset-syyt

   Vaikka mädäntyminenhhän on jatkunut kohti tällaista bolshevismia sodan jälkeisistä ajoista asti.

   P. S: Halla-ahosta leivotaan tuossa turhaan sankaria, sillä hän on yksi tarinan konnista.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Juuri nämä ulkomaalaisista kielistä suomeksi käännetyt tekstit mahdollistavat koko Suomen kansalle tasavertaiset ominaisuudet kehittyä ja muodostaa omat mielipiteet. Artikkeleiden kääntäminen on tärkeä osa Suomalaisten kehitämistä, kun kaikki eivät olleet niin hyviä koulussa.

   Totuus tulee ilmi aina. Ennemmäin tai myöhemmin.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. Asiaa. Älkää luovuttako. Kansa on teidän puolella.

  Kaikista asioista voi puhua, mutta jos rikollinen sattuu olemaan juutalainen, niin asiasta ei saisi puhua? Tämä on erittäin rankka epäkohta, mitä vastaan pitää taistella kunnes meillä on sananvapaus.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Jos kansa on puolella, miksi ihmiset äänestävät lompakollaan niin, että Kärkkäisen tavaratalo alkaa olla konkan partaalla?
   Kun seuraa useita palstoja, huomaa, ettei kansa tosiaan ole tuollaisen vihapuheen ja raisismin puolella. Magneettimedia on rikkonut kaikkia säädyllisyyden rajoja ja nyt sitten jo lakiakin. Ihmetelen, jos jonkun intresseissä on puolustaa tuollaista kirjoittelua.
   Itse en Kärkkäisen tavaratalon ovia tule ikinä avaamaan ja suosittelen sitä kaikille, niin kauan kuin Magneettimedia jatkaa roskajournalismiaan.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
   1. Tai sitten keskustelupalstat ovat tunnettujen tahojen medioissa ja niissä ankara sensuuri. JSN on myös poliitikkojen ohella käskenyt valvomaan, että keskustelu on eliitin jorinoiden toistelua.

    Tota on tosin, niin uskomatonta kuin se onkin, että osa kansasta ei ole tietoinen oikein mistään. Johtuen tiedonvälityksen lähes totaalisesta hallinnasta.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
   2. Mistäs sitä teidät Kärkkäisen taloudellisen tilanteen? Oletkos kenties vakoillut?

    No, tämän kohun myötä ainakin minä olen siirtänyt ostokseni sinne. En ole ennen juurikaan ostanut SS-ryhmän valikoimista tavaroitani, mutta nyt vielä vähemmän. Ja kaikki mitä tarvitsen, jos Kärkkäisellä on valikoimissa, hankin sieltä.

    Mitenkäs se iso kirja sanoo ”lyö aina ensin” vai ”käännä toinenkin poski”?

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Haluan lähettää terveisiä Mika Isidor Illmanille, olen varma hänen syynäävän tämän artikkelin tarkkaan lävitse, jos sieltä sattuisi löytymään töitä hänen kaltaiselleen ”luovan juridiikan” ammattilaiselle. Oikeasti Mika, sinähän voit ymmärtää tämänkin tahallaan väärin ja valtakunnan pääinkvisiittorin asemassa nostaa syytteet syyllisyydestä riippumatta. Sionistien omistamat mediat taputtavat selkääsi ja kutsuvat sinua esiripun takana jälleen ”kunniajuutalaiseksi”, kunhan vain teet mitä käsketään.

  Puuvillapelloilla on paljon puuvillaa poimittavaksi kaltaisillesi kunniajuutalaisillekin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. ’Loistava kirjoitus!! Kissa pöydälle kunnolla’ toivottavasti ’Mika Isidor Illman’ lukee myos artikkelin. Muuten ,98%:sti juutalaiset vihaavat itseaan eivatka kesta kuulla totuutta itsestaan,vai mita Mika Illman? Hyva MagneettiMedia seka muut vaihtoehtomediat nostakaa kissa kunnolla poydalle ,kylla se siita tokenee kun kunnolla vastakarvaan silittaa ja kansa heraa 😉 Emme me suomalaiset enaa ole suomenkielisen uutisoinnin varassa , osaamme mekin jo hebreaa.;)

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Minä pidän sanoista juutalainen, juutalaiset, juutalaisuus. Mielestäni juutalaisista puhuttaessa pitää käyttää sanaa juutalainen. Vai mitä ihmeen sanaa pitäisi käyttää? Onko kenelläkään ehdotuksia? 🙂

  Jos esimerkiksi israelilainen pommittaa palestiinalaisia (tämä on sangen tavallista) niin silloinhan juutalainen pommittaa palestiinalaisia. Israel on vielä itsekin vaatinut saada olla ”The Jewish State”. Jos siis Israel tekee sotarikoksia, kuten esim. Shabra/Shatila niin silloinhan juutalaiset sotilaat tekevät sotarikoksia. Minusta tämä on helppoa ja selvää.

  Jos esimerkiksi juutalaiset olivat yliedustettuina NKVD:ssä, joka oli Neuvostoliiton terroriorganisaatio, jota pelättiin kansan keskuudessa niin silloinhan pyövelit olivat juutalaisia.

  Nyt kun FED:in pääjohtaja on jo kohta sata vuotta ollut juutalainen niin voidaa sanoa, että USA on massiivisesti velkaantunut juutalaisten johtaessa USA:n pankkijärjestelmää. Samaan aikaan velkaantuessaan USA on toki tukenut juutalaisia runsaalla kädellä Israelissa. Ts. juutalaiset pankkijärjestelmän johtajat ovat huolehtineet velanotosta, jota on käytetty sitten Israelin tukemiseen.

  Kyllä. Minusta käsite juutalainen on ihan selvä asia ja sitä voi käyttää, jos on kyse juutalaisista. Itse en pitäisi siitä, jos minua kutsuttaisiin juutalaiseksi, mutta toki ymmärrän hyväntahtoisen leikinlaskun tyyliin ”hän on ihan juutalainen”, jos puhutaan ihmisestä, joka on kovasti perso rahalle. 🙂

  Käytetään siis juutalaisista nimeä juutalaiset, eikö? 🙂

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Israelin tukipaketit kasvavat joka vuosi USA:n budjetissa. Myös Saksan budjetissa. USA:ssa lisäksi tuetaan huomattavasti eri juutalaisjärjestöjä ja -yhdyskuntia monin eri tavoin. Samoin EU:ssa. Voisi puhua myös tilauksista yksityisiltä firmoilta, mutta se on toinen tarina. Suunnattomat summat panostetaan vuosittain juutalaiste turvallisuuteen USA:ssa. Kaikenlaisten tukien lisäksi tuetaan ulkomailla juutalaisjärjestöjä ja -projekteja.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Tietenkin. Olethan huomannut, millaisista hauveleista esim. arabiliitto koostuu. Israelin nukkeja ja Egyptin uusi diktaattori ilmeisesti juutalainen. Luottomiehiä yleensä nämä johtajat. Turkki on miehitetty sionistien ja kryptorapparien toimesta jo vuodesta 1908. Olethan huomannut, kuinka sujuvasti turkkilaiset siirtolaiset ovat usein mafian asialla ja Turkin tiedustelupalvelu Mossadin alahaara BND:n tavoin. Saudit ovat ohjauksessa ammoisista ajoista kuningassuvun kautta. Kaikki on ohjauksessa ja sujuvasti osia suuressa suunnitelmassa.

     Rahaa nämä saavat tietenkin vähemmän eikä amerikkalainen yhteiskunta ja media palvo näitä maita ja niiden asukkaita toisin kuin Israelin kohdalla.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Uudelleen: Tietenkin. Olethan huomannut, millaisista hauveleista esim. arabiliitto koostuu. Israelin nukkeja ja Egyptin uusi diktaattori ilmeisesti juutalainen. Luottomiehiä yleensä nämä johtajat. Turkki on miehitetty sionistien ja kryptorapparien toimesta jo vuodesta 1908. Olethan huomannut, kuinka sujuvasti turkkilaiset siirtolaiset ovat usein mafian asialla ja Turkin tiedustelupalvelu Mossadin alahaara BND:n tavoin. Saudit ovat ohjauksessa ammoisista ajoista kuningassuvun kautta. Kaikki on ohjauksessa ja sujuvasti osia suuressa suunnitelmassa.

     Rahaa nämä saavat tietenkin vähemmän eikä amerikkalainen yhteiskunta ja media palvo näitä maita ja niiden asukkaita toisin kuin Israelin kohdalla.

     Taisi lipsahtaa moderointiin

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Totta. Itsekin olen samaa mieltä. Ei paska parane etikettiä vaihtamalla. Asioista täytyy voida puhua niiden oikeilla nimillä.

   Nyt meille tarjotaan juutalaista säätietoakin ”ilmaston lämpenemisen” nimikkeellä. Sadat miljoonat veronmaksajien eurot ja dollarit valuvat kaikenlaisille paneeleille ja epämääräisille tutkijoille, jotka sitten väärentelevät mittaustuloksia saadakseen ne vastaamaan ”virallista totuutta”.

   E.L. Rothschild LLC, ashekenazijuutalaisen Lynn Forester de Rothschildin ja Evelyn de Rothhscildin omistama sijoitusyhtiö osti v. 2011 70%: n osuuden maailman johtavasta interaktiivista säätietoa, grafiikkaa ja datapalveluita televisiolle, web-palveluille ja älypuhelimille tuottavasta ja toimittavasta ruotsalaisesta Weather Central- yhtiostä.

   Aivan äskettäin, paljon vastustusta ja mielenosoituksia eri puolilla maailmaa aiheuttanut biotekniikka-alan yritys Monsanto osti Climate Corporation: in miljardilla dollarilla. Rothschildit, jotka ovat läheisissä liike- ja sukulaisuussuhteissa Monsanton pääomistajaan, alkuaan sefardijuutalaiseen Rockefeller-perheeseen, omistavat myös useita pankkeja, kuten JP Morganin, mikä on myös yksi FED: n omistajapankeista Rotschildien Lontoon ja Berliinin pankkien, sekä muiden ohella.

   FED: n yksityinen luonne on pyritty salaaman kaikin tavoin, mutta sen yksityisestä luonteesta on mm. Yhdysvaltain oikeuden asiakirjoissa maininta ja päätös (No. 80-5905 United States Court of Appeals, Ninth Circuit), joten ihan turha vängätä selvistä asioista, kuten jotkut ovat tehneet Magneettimediankin palstalla. Totuus, että juutalaiset omistavat (laittomasti) dollarin ja omistavat suurelta osin euronkin.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. olen lueskellut joka jutun, niitähän oli joka lhdessä koko oikeisprosessin ajan ja ole ihan samaa mieltä oikeuden kanssa. Jutut ova yleistäviä. Edellisessä lehdessä oli jutu jossa kehuttii Unkarin äärioikeistolaista puoluetta, kuinka se oli saanut Juutalaiset pankkirit ulos Unkarista. Tosiasiassahan Unkarin tilanne Juutalaisia ja Romaaneja kohtaan on samanlainen, kuin natsisaksassa ennen sotia. Kärkkäinen haluaa suomeen noilla juituillaan smanlaista kehitystä Oliko muute misään jutussa mitään myönteistä Juutalaisista ja israelista.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 11. Minusta monet täällä ovat turhan pessimistisiä.

  Kaikkihan me tiedämme, että se ei ole ohi ennen kuin se on ohi. 🙂

  Siionistit ovat väkevä voima ja he ovat taas kerran niskan päällä. Se on ihan tavallista. Näin oli Espanjassa maurien aikaan, näin on ollut lähes jokaisessa maassa, Alankomaista Ranskaan, Ranskasta Saksaan, Puolasta Venäjälle. Siionistit ovat sisäsiittoinen, äärimmäisen lujasti omaa etuaan ajava ryhmittymä kovapintaisia narsisteja, joille kaikki muut ihmisryhmät ovat vain massaa, joita muotoillaan omien halujen mukaan. Eikä siinä vielä kaikki, he ovat nyt aseistautuneet äärimmäisen vahvasti: heillä on ydinase, heillä on kemiallinen ase, heillä on biologinen ase. Ja he myös näyttävät ja tuntevat voimansa Israelissa.

  Näin se vain on. Sen kanssa on nyt elettävä. 🙂

  Tämä kaikki ei ole niinkään heidän paremmuuttaan, vaan meidän muiden huonommuutta. Me riitelemme keskenämme, he vain keskittyvät lujittamaan omaa joukkoaan. Riitaisaa ja epäyhtenäistä joukkoamme on helppo hallita lahjuksilla ja vanhalla kunnon hajoita-ja-hallitse-menetelmällä. Näinhän on USA:ssa. Jos olet samaa mieltä AIPAC:in kanssa niin urasi USA:n hallinnossa on turvattu. Heikot ihmiset meidän joukoissamme ajattelevat vain omaa etuaan. Siionisti ajattelee aina siionistien etua ryhmänä ja näin he voittavat meidät, vaikka meitä on paljon enemmän.

  Mutta silti, hyvät ystävät, me voitamme. 🙂

  Sillä meillä on voimavarana geeneissämme ominaisuus, joka siionisteilta puuttuu. Me nimittäin osaamme uhrautua hyvän asian puolesta. Tämä on nähty kautta koko ihmiskunnan historian. Tätä geeniä siionisteilla ei ole, he eivät osaa tätä, se on heille mysteeri. Katsokaa IDF:n sotilaita: He tihrustavat paksujen linssien läpi, he ovat aina jotenkin ihan väärässä hommassa. He toki menestyvät hyvin arabeja ja palestiinalaissiviilejä vastaan, mutta jo hizbollahia vastaan Libanonissa eteneminen tyrehtyi jotakuinkin heti. Siksi Irania pelätään, koska kautta aikojen persialaiset ovat olleet vahva vastus. Heillä on asenneta. Niin kuin meillä. 🙂

  En silti puhu sodasta, vaan asenteesta. Meillä on asennegeeni, suomalaisten kohdalla se on sisugeeni, muissa valkoisissa maissa sitä kutsutaan muulla nimellä. Ja se on sitä vahvempi, mitä pahemmassa paikassa ollaan.

  Tämä onkin syy siihen, miksi siionisteilla on suuri hätä ajaa multikulturalismia: Tämä asennegeeni pitää hävittää.

  Siksi, sisaret ja veljet, lisääntykää omienne kanssa. 🙂

  Lähden matkoille. En kommentoi. 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Moro
  Lukekaapa kirjoitus selostus oikeudenkäynnsitä. Siinä kerrotaan että liikevaihto on noussut Kärkkäisellä. Jippii!!!

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 13. Maanpettureita ja juutalaisvainoa
  Julkaistu: 25.10.2013

  PaatoimittajanPalsta
  Suvaitsevainen Suomi on jatkanut kuluneella viikolla verenmakuista puolustustaisteluaan kansallismielisyyttä vastaan. Tuoreet skuupit syntyivät Magneettimedian kymmenientuhansien eurojen sakoista sekä sotilaslegenda Lauri Törnin maineen kokemista ”kolhuista”. Näennäisen etäisiä aiheita yhdistää se, että ne ovat oireita yhteiskunnallisesta ilmastosta, jossa kotimaisen perinnön mustaaminen on jopa toivottavaa ja jossa vieraiden vaikutteiden kyseenalaistaminen on synneistä synkin.
  Magneettimedian oikeuskamppailun ensimmäinen erä päättyi odotetulla tavalla, kun käräjäoikeus tuomitsi tavarataloyhtiön 45 000 euron sakkoihin, minkä lisäksi Juha Kärkkäinen joutuu pulittamaan 90 päiväsakkoa sekä yli 15 000 euron oikeudenkäyntikulut. Myös yhtiölle rapsahti tuhansien eurojen oikeudenkäyntikulut maksettavaksi. Tuomio tuli ”kiihottamisesta kansanryhmää vastaan”. Tuomioon johtaneen mielipidevainon voimakkaimpia arkkitehtejä on ollut paitsi rikosilmoituksia yksipuolisesti tutkinut poliisi niin myös syyttäjät Jorma Kalske, Mika Illman ja Ilpo Lehto, laamanni Juha Tervo sekä käräjätuomarit Heikki Sneck ja Jyrki Määttä. Sakkojen ohella Magneettimediaa määrättiin poistamaan kriittisimmät juutalaisaiheiset artikkelit yleisön nähtäviltä. Lisäksi raiskaavien rabbien mediasalailua käsittelevä artikkeli on vasta poliisitutkinnassa, mikä tarkoittanee lisää rangaistuksia lähitulevaisuudessa.
  Tuomioita sykähdyttävämpi uutinen suurten lehtien toimituksissa taisi kuitenkin olla se, ettei Magneettimedialla ole aikomustakaan lopettaa tiedottamista länsimaita vaivaavista perustavista ongelmista. Torstaina sadattuhannet suomalaiset saivat koteihinsa tietoa muun muassa järjestäytyneiden juutalaisten tylyistä pyrkimyksistä tukahduttaa sananvapaus ja Israel-hegemoniasta poikkeava ajattelu. Liberaalien lehtimiesten pieniin mieliin ei yksinkertaisesti mahdu se, ettei EU-Suomen julkinen valta välttämättä sanele kaikkien ”kunnon kansalaistenkaan” käsityksiä maamme poliittisesta tilasta. Magneettimedian päätös pysyä valitsemallaan linjalla on arvokas, sillä se nakertaa suomalaisvastaisen tuomioistuimen arvovaltaa kansalaisten silmissä. Se voi inspiroida useampia suomalaisia kansalaistottelemattomuuteen terveemmän yhteiskunnan puolesta.
  Oikeuden antamat perusteet tuomiolle ovat tosin jo itsessään tehokasta propagandaa esivaltaa vastaan. Tuomion tuonutta ”Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke” -artikkelia (jossa ei mainita juutalaisia kertaakaan!) oikeus kommentoi seuraavasti: ”Kirjoituksessa esitetyt lausumat ja mielipiteet ovat laatunsa, laajuutensa ja vakavuutensa puolesta sellaisia, ettei niiden todenperäisyyden arviointi ole tarkoituksenmukaista.” Esivalta on jo niin korruptoitunut, että se myöntää suoraan, ettei se edes yritä edustaa totuutta. Lieneekin aiheellista kysyä, onko lainsäädännöllä enää vähäisintäkään uskottavuutta tai tulisiko sen sitoa totuutta edelleen palvelevia suomalaisia millään tavoin.
  Magneettimedia on viime viikoilla julkaissut muutamia psykologian professori Kevin MacDonaldin tekstejä. MacDonaldin esittelemä kritiikkikulttuurin käsite tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman niin Magneettimedian kuin Lauri Törninkin tapauksiin. MacDonaldin mukaan juutalaiset ovat vaikuttaneet merkittävästi länsimaiseen valtakulttuuriin kritisoimalla perinteisesti kunnioitettuja arvoja ja instituutioita kuten puolustusvoimia, ydinperhettä, luonnonläheisyyttä ja yksikulttuurisuutta. Juutalaiset vaikuttajat Frankfurtin koulukunnasta feministeihin, liberaaleihin, pasifisteihin, homolobbaajiin ja monikulttuurin kannattajiin ovat kritisoineet maanpuolustushenkistä, valkoista ja heteroseksuaalia länsimaalaista ”takapajuiseksi”, ”rasistiseksi” ja ”taantumukselliseksi”. Rankin esimerkki kritiikkikulttuurista lienee juutalaistaustaisen Karl Marxin kehittämä luokkasotaa janonnut kommunismi, joka synnytti yli sadan miljoonan ihmisen kansainvälisen joukkotuhonnan. Nyt länsimaiden etnistä yhtenäisyyttä kritisoiva monikulttuurisuuspolitiikka on johtamassa kansojen sekoittamisen myötä valkoisen Euroopan kansanmurhaan. Kritiikkikulttuuriin kuuluu periaate, että samalla, kun alkuperäiskulttuuria (esimerkiksi Suomen sotahistoriaa) saa ja tuleekin tahria, täytyy uusiin tulokkaisiin (esimerkiksi maahanmuuttajiin ja juutalaisiin) sekä liberaaleihin aatteisiin suhtautua hienotunteisesti ja suvaitsevaisesti. Suomalainen valtamedia on päättänyt seurata ohjenuoraa orjallisesti.
  Uusi Törni-kirja ja sen synnyttämä julkinen moraalinen kauhistelu on suomalaista itseruoskintaa säälittävimmillään. Se on samaa kastia sananvapauslainsäädännön luoman itsesensuuri- ja pakkosuvaitsevaisuuskulttuurin kanssa. Samalla, kun kapteeni Lauri Törni nauttii kestosuosiota tavallisen suomalaisen kansan riveissä, on poliittinen ja kulttuurillinen eliitti pyrkinyt lokaamaan hänen perintöään jo vuosikymmenten ajan. ”Natsi!” ”Maanpetturi!” ”Sotahullu!” Maanpetturuussyytöksiä on päätetty nyt pönkittää nostamalla jälleen tapetille Törnin jäsenyys kansallissosialistisessa vastarintaliikkeessä, joka valmistautui sissioperaatioihin toisen maailmansodan loppumainingeissa. Tarkoituksena oli saksalaisavustuksella puolustaa Suomea kommunismia vastaan senkin jälkeen, kun maamme valtiojohto oli kääntänyt selkänsä aseveljilleen.
  On kummallista, että esimerkiksi Ylen toimitusta, Helsingin Sanomia tai suomalaisia vasemmistolaisia kiinnostaa se, oliko Törni ”maanpetturi” vai ei. Eihän isänmaan pitänyt merkitä mitään globaalissa ja monikulttuurisessa maailmassa. Väittely maanpetturuudesta onkin kovin vaivaannuttavaa ja läpinäkyvää. Isänmaalla on vain välinearvoa liberaaleille lyömäaseena suomalaista kansallismielisyyttä vastaan. Kansallismielisyys ei merkitse uskollisuutta esivallalle tai petolliselle valtiojohdolle, kuten Törnin ja Magneettimedian kohtelu osoittaa. Lapuan liikkeen mottona oli, että isänmaallinen kapina on parempi kuin isänmaaton laillisuus. Kansallismielisyys ei ole hampaaton hallituksen sylikoira, vaan tarvittaessa vallankumouksellinen ja vaarallinenkin voima.
  Ylen toimittaja Antti Pilke vei Törni-hössötyksen tunteilevassa naurettavuudessaan pisimmälle. Pilke ”muistutti” lukijoitaan siitä, että ”Unkarissa kansallissosialistit onnistuivat kuitenkin samankaltaisessa tilanteessa kaappaamaan hetkeksi vallan syksyllä 1944. Seurauksena oli terroriaalto, jonka aikana Unkarin juutalaiset kuljetettiin tuhoamisleireille.” Pilke unohti kertoa, miksi unkarilaiset eivät ole perinteisesti eivätkä etenkään 1900-luvulla suhtautuneet juutalaisiin kovin suopeasti. Mahtaako toimittaja edes tietää, kuka oli unkarinjuutalainen kommunistijohtaja Béla Kun (ent. Cohn), jonka nimi tuo edelleen unkarilaisten mieleen joukkoteurastukset, juutalaisnuorista kootut väkivaltaiset miliisit sekä salaisen poliisin vainon? Tai tunteeko Pilke kollegoineen muita unkarinjuutalaisia terroristeja, kuten József Csernyn tai Tibor Szamuelyn? Eikö? Historiantuntemus voisi antaa kullanarvoista perspektiiviä lattealle antisemitismikeskustelulle.
  Toisaalta sillä ei ole mitään väliä, tunteeko Antti Pilke tai muutkaan suomalaistoimittajat Euroopan historiaa. Kuten Magneettimedia-oikeudenkäynnissä on selvinnyt, historialla ja totuudella ei ole väliä, vain suvaitsevaisuuden utopioilla on. Sitä paitsi Béla Kunin muistelu saattaisi johtaa vaikka rikossyytteeseen!

  http://www.patriootti.com/maanpettureita-ja-juutalaisvainoa/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Kansallissosialistit eivät Unkarissa valtaa kaapanneet, vaan valtaa käyttivät saksalaiset. Unkarin juutalaiset evakuoitiin ja siirrettiin ghettoihin ja keskitysleireille töihin. Lähes kaikki selvisivät hengissä. Holokausti on valhetta. Kaikki siirrot ovat selvillä.

   Bela Kuhn (Cohen) sai muutamassa kuuukaudessa murhattua 400 000 unkarilaista kristittyä. Kirkkoja tuhottiin ja pappeja murhattiin. Nunnia raiskattiin urakalla.

   Unkarilaiset eivät vielä joutuneet neuostovallan alle tuolloin piytemmäksi aikaa, vaan kommunistit joutuivat pakenemaan Neuvosto-Venäjälle. Kommunistihelvetti alkoi taas 1945, jolloin uusi puhdistus vei sivistyneistön ja älymystön kuolemanleireile. Silti vapauden kaipuu jäi elämään. Koko historiaa ja kulttuuria ei voitu juuria pois, vaan ihmiset luulivat vapauden koittavan 1989.

   Lännen kulttuurimarxilaiset täydensivät tuhotyön. Manhattanin Cohenit ostivat Unkarista sen, mitä ei oltu jaettu eliitille. Kansakunta pakotettiin Euroopan Unionin osaksi. Amerikkalainen massakulttuuri ja marxilaisten valheet uhkasivat ja uhkaavat edelleen kansakunnan sielua ja sydäntä. Ne rosvotaan, kun koko kansakunta harhautetaan Lännen seireenilauluilta kuulostavilla kommunistiopeilla ja pohjattomalla valehtelulla. Harhautettu ja syvällisesti jymäytetty ja solutettu kansakunta voi alistua tuhoonsa ja hyväksyä kaiken menneen korvaamisen uusilla opeilla.

   Eiköhän Unkarissakin pian lakkauteta ainoa todellinen oppositiopuolue eli nationalismi on pian sielläkin silkkaa terrorismia ja kuolemansynti. Vain kommunistiorjat sallitaan.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Valtamediassa sanottiin, että omaiset ja viranomaiset olisivat päässeet sopuun siitä, kuinka Priebken kanssa menetellään. Tässä on toisenlaista tietoa:

  http://www.patriootti.com/erich-priebken-ruumis-kidnapattu/

  Eli viranomaiset eivät suojelleet hautajaisia, vaan hyökkäsivät myös hautajaissaattuen ja hatajaisvieraiden kimppuun eivätkä vain karkottaneet elukkaroskaväkeä. He varastivat ruumiin hautajaissaattueesta ja ovat siis ilman muuta sanelleet omaisille ratkaisun eli kiristäneet heitä.

  Määräykset näissä asioissa viranomaisille antaa Wiesenthal-keskus / B’ nai B’ rith.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. Biography

  Ingrid Rimland is an award-winning ethnic novelist, with five books and hundreds of articles and columns to her credit. Born to Russian-German Mennonites in the Ukraine, she experienced World War II as a small child. Multilingual and gifted linguistically, she brings a unique perspective to the Patriot struggle, having lived under four dictators in her young years – Stalin, Hitler, Peron of Argentina, and Stroessner of Paraguay.

  Ingrid is proudly married to one of the world’s most politically incorrect human rights activist, Ernst Zundel, kidnapped by America’s Zionist-beholden government goons on American soil in 2003 for having spoken Truth to Power about the so-called ”Holocaust”. She has earned a doctorate in Education from the University of the Pacific and been a U.S. citizen since 1973.
  Tutkivana lukijana olen seurannut jo vuosia poliittisen vangin Ernst Zundelin traagista tarinaa. Zundel on pyritty vaientamaan kaikin keinoin totuuden etsimisestä ja paljastamisesta ”holokaustista”. Hänen tarinaansa ei ole juurikaan julkaistu valtamediassa, joten muillekkin tutkiville lukijoille linkki http://www.zundelsite.org/, on varmasti mielenkiintoinen ja kattava tietolähde.
  http://www.veteranstoday.com/author/zundel/ , Dr. Ingrid Rimland Zundel toimii kolumnistina em. julkaisussa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 16. Oikeusmurhia historiasta:

  ”Rolf Kosiekin artikkeli Britische Folterlager. Ein vergessenes Verbrechen. Käännetty ja lyhennetty teoksesta Der Grosse Wendig 2, s. 512-518

  Englannissa paljastettiin suuri ihmisoikeusrikos, kun The Guardian julkaisi tiedot 12.11.2005 numerossa suuresta kidutuskeskuksesta Lontoossa. Toimittaja Ian Corbain oli perehtynyt tuoreeltaan julkistettuihin dokumentteihin. Salaista kidutuskeskusta johti yliluutnantti Alexander Scotland. Leirillä käsiteltiin 3500 saksalaista vankia Heitä hakattiin, estettiin nukkumasta pitkiä aikoja, pakotettiin seisomaan enemmän kuin 24 tuntia putkeen, pidettiin pitkiä aikoja huoneissa, joissa oli äärimmäisen kuuma tai kylmä, pidettiin nälässä ym. Heitä uhattiin teloituksilla ym. Usein kidutuksilla pyrittiin saamaan vangit kirjoittamaan nimensä mitä mielipuolisimpia valheita sisältävien “tunnustusten” ja “kuulustelupöytäkirjojen” alle. Kun tähän oli päästy ja vangit tunnustaneet “sotarikoksia” tms, vangit usein hirtettiin. Myös todistajia käsiteltiin sotarikosoikeudenkäyntejä varten ja pakotettiin kirjoittamaan nimi valheellisten todistajalausuntojen alle. Kidutuskammiot sijaitsivat Kensingtonin palatsin puutarhan hienoissa herraskartanoissa Lontoon hienoimmalla asuinalueella. Punainen risti ei päässyt paikalle. Kidutuskeskus toimi 1945-48 ja alussa siellä käsiteltiin paljon myös saksalaisia siviilejä. MI5:n tutkimuksessa jälkeenpäin selviää, että komentaja oli rikkonut selvästi Geneven sopimuksen pykäliä ja monet käytetyistä menetelmistä olivat olleet kansainvälisen oikeuden vastaisia. Korkeissa upseereissa oli tämä menettely herättänyt suurta levottomuutta , mutta he olivat katsoneet muualle, koska olivat pitäneet vangeilta puristettua informaatiota tarpeellisena. Koko joukko dokumentteja tästä kidutuskeskuksesta on arvattavista syistä Britannian puolustusministeriön päätöksellä salaisia vielä enemmän kuin 60 vuotta eteenpäin.

  Saksasta tiedetään useita brittien kidutuskeskuksia. Hiljattain kuuluisuutta on saanut Bad Nenndorfissa sijainnut, kun Frankfurter Allgemeine Zeitung kirjoitti siitä 19.12.2005. Myös näissä leireissä kidutettiin saksalaisia vankeja vuosikausia. Tiedot perustuivat Guardianin 17.12.2005 artikkeliin, joka perustui taas Englannissa julkaistuihin hallituksen asiakirjoihin. Ala-Saksin osavaltiossa sijainnut pidätyskeskus oli vanha kylpylärakennus, jossa oli vankeina entisiä SS:n ja NSDAP:n jäseniä. Henkilökunta kidutti heitä julmasti ja järjestelmällisesti ja näännytti nälkään. Lähinnä heitä piestiin ja lyötiin kuulusteluissa. Vangit olivat mielivaltaisesti pidätettyjä eli eivät siis edes mitään rikollisia. Yksi syy pidätykseen oli pelko siitä, että miehitysalueella puhkeaisi kapinoita. Joukossa oli myös teollisuus- ja liikemiehiä. Westfalen-Blatt Nr. 294 (19.12.2005) kertoo vuosien 1945 ja 1947 välillä leirillä kidutetun 372 miestä ja 44 naista. Dokumentteihin sisältyy myös syyteharkintakertomus Scotland Yardilta kylpylän tapahtumista. Siinä on mainittu yksi vankilassa nälkään kuollut vanki, jota vastaan ei ollut kerrassaan mitään syyteaineistoa. Kuuluisin vanki oli kai Oswald Pohl, joka oli ollut Valtakunnan sisäministeriön talous- ja hallintotoimen pääosaston johtaja. Hän kertoi itse, kuinka häneltä saatiin “valaehtoinen todistus”. Se ei ollut oikea todistus. vaan häneltä saaatiin allekirjoitus valheelliseen vakuutukseen todella brutaaleilla menetelmillä. (Ne, jotka haluavat lukea, voivat klikata bloggaukseni Freispruch für Hitler 2 (Richard Harwood) ja tarkemmat yksityiskohdat klikkaamalla Gerd Honsikin kirjaan linkki kirjoituksesta Freispruch für Hitler ja lukemalla sieltä luku Richard Harwood.). Kidutus oli hirvittävää ja kesti kauan, ennen kuin Pohl kirjoitti asiakirjan, jossa väitettiin silmäteränään kohtelemaansa Belsenin mallivankilaa nykysen propagandan mukaiseksi helvetiksi. Brittiläisten internoiduille tarkoitettuun sairaalaan Rotenburg/Wümmeen tuotiin kidutuskeskuksesta esim. kesäkuussa 1946 kolme tiedotonta saksalaista paareilla. He olivat henkilökunnan mukaan “täysin kasvoiltaan runnellut ja ruumiinosat olivat kaikki pahoja haavoja ja vammoja täynnä, aivan verisiä ja vihreänruskeaksi hakattuja. Ei ollut todennäköistä, että he jäisivät henkiin.” He jäivät ja antoivat toivuttuaan valaehtoisen todistuksen kokemistaan kidutuksista (G Adamin artikkeli lehdessä Der Freiwillige 10/1986). Kun kirkolliset piirit olivat toimineet asiassa, esim. piispa von Hildesheim, Britannian parlamentin alahuoneen komitea alkoi tutkia leirin tapahtumia. Kansanedustaja Stokes tutustui asioihin henkilökohtaisesti. Pian leiri suljettiin elokuussa 1947. Oikeudenkäynnissä Lontoossa henkilökuntaa vastaan esitettiin aika laajasti vankilassa suoritettuja rikoksia. Leirin komendantti eversti Stevens ei kuitenkaan alaisineen saanut mitään rangaistuksia toiminnastaan. Eläkeikäinen lääkäri kapteeni Smith vain joutui eroamaan armeijasta. Tämän kuuluisan leirin tapahtumista kertoo laajasti Heinrich Steinmeyer julkaisussa Quick 1952. Pian kaikki unohtui. Ympäristön asukkaat kuulivat paikasta hirvittäviä tuskanhuutoja.

  Myös muita tuhoamisleirejä oli Britannian miehitysvyöhykkeellä. Esimerkiksi Staumühlen nälkäleiri Sennen Hövelhofissa Paderbornin pohjoispuolella. Rolf Kosiekin hyvä ystävä kuoli leirillä nälkään monien muiden ohella. Hän joutui leirille vain siksi, että oli ollut aluellinen johtaja eräässä kaupungissa Reininmaalla. Kidutuksista ja nälästä tällä leirillä 1945-48 kertoo leirin lääkäri Erich Möllenhoff kirjassaan Arzt hinter Stacheldraht (1984). Hän uskalsi rikkoa vaitiololupauksensa (pikemminkin vaitiolovaatimus uhkausten kera) vasta 80-luvulla.

  Minden Weserin varrella on kuuluisa kidutuskeskus, silläsiellä kidutettiAuchwitzin kuuluisaa komendanttia Rudolf Hössiä. Pitkien kidutusten jälkeen syntyi allekirjoitus kuuluisan dokumentin alle 15.3.1946, joka oli Nürnbergissä käytetty Hössin tunnustus. Kun hänet kutsuttiin todistamaan oikeudenkäyntiin, häntä valmisteltiin psykologisella painostuksella, josta voidaan saada viitteitä hänen muistelmistaan. Ne ovat varmaankin kaunistellut. Oikeudessa häneltä kysyttiin, pitääkö tunnustus NO-1210 paikkansa ja hän vastasi lyhyesti, että kyllä. Puolalaiset ovat sallineet hänen muistelmissaan kertoa englantilaisten kiduttaneen häntä. Mindenin kiduttaja R Butler on kirjoittanut kirjan, jossa kertoo avoimesti mm. Hössin ja Hans Frankin kidutuksesta (Legions of Death, 1986). Kun virallisen holokaustitarinan puolustajat, esim. Kogon, Langbehn ja Rückerl pitävät Hössin tunnustusta tärkeimpänä todisteena massamurhille myrkkykaasulla, herää kysymys siitä, onko tällaista paljon puhuttua kaasuttamista koskaan oikeasti suoritettu. Hössin tilasta Nürnbergissä on olemassa paljon puhuva psykiatrin lausunto. Kehotan lukemaan Freispruch für Hitler kirjasta Wilhelm Stäglichin kirjoitukset. Ei mene kauan.

  Hamelnin kidutusvankila Weserin rannalla kuului myös pelottaviin kidutuspaikkoihin Englannin miehitysvyöhykkeellä. Siellä kuoli monta viatonta ihmistä. Enemmän kuin 200 hautaa tuhottiin kuitenkin viranomaisten toimesta 1986, sillä heitä alkoi pelottaa ja häiritä omaisten vierailut haudoilla. Brittien touhut eivät olleet edes lähellekään vastustajiensa arvoisia, vaikka Gestapokin varmaan on syyllistynyt kidutukseen aikanaan (etenkin sota-aikana, niinhän kyllä Suomenkin armeija ja poliisit kommunistien hakkaamiseen. Kun Gestapo ja SD ehkäpä ovat hakanneet vakoojia ja terroristeja/sabotöörejä, niin he ovat kuitenkin tehneet sen sota-aikana ja paljastaakseen oikeita asioita ja uhkatekijöitä. Samoin on suomalainen tiedustelumies hakannut desanttia, kunnes tämä on tunnustanut. Mutta voittajat kiduttivat tuottaakseen valhesatuja ja rakentaakseen niistä uuden uskonnon ja myös sotapropagandaa paljon ja näillä satutarinoilla he ovat harhaan johtnaneet maailman kaikki ihmiset sodan jälkeen tai ainakin melkein kaikki. He kiduttivat mielettömästi ihmisiä näytösoikeudenkäyntejään ym. varten). Mielenkiintoista nimittäin oli, että kansallissosialistinen oikeus ei hyväksynyt todisteeksi kidutuksella hankittua tunnustusta. 20.7.1944 attentaatin jälkeisessä oikeudenkäynnissä oli vastarintamies Fabian von Schlabrendorff selittänyt varapresidentti tri Krohnelle 16.3.1945 Berliinissä, että “Fredrik Suuri on lopettanut kidutuksen enemmän kuin 200 vuotta siten ja nyt sitä on käytetty minua vastaan.” Näin hän kertoo kirjassaan Offizieren gegen Hitler. Sitten hän selitti, mitä hänelle oli tehty, mutta hän ei ollut murtunut. Olisi kuullut hiusneulan putoavan hänen lopetettuaan. Valtakunnansyyttäjä antoi syytteiden raueta ja oikeus vapautti miehen.

  Minä: Ranskalaisten ja amerikkalaisten alueilla oli suurempia internointileirejä, joissa kidutettiin vielä laajemmin. Myös briteillä oli muita leirejä sotavangeille ja siviileille. Brittien vyöhykkeellä tällaisille leireille joutui 70 000 siviiliä ja läntisillä vyöhykkeillä 800 000. Kidutuskeskuksia oli siis paljon ja erilaisissa oikeusprosesseissa aineistoa hankittiin säännöllisesti kidutuksilla. Kuten muistamme, Malmedy-prosessista alkoi kohu, joka johti mm. senaattori McCarthyn selvityksiin ja Malmedy-prosessin epäonnistumiseen rikollisten kannalta. Tämä USA:n armeijan keskeisin propagandaoperaatio väitetyistä vankimurhista Malmedyssä paljastui suurimmaksi osaksi valheelliseksi ja jäi ratkaisematta. Miehet olivat mitä ilmeisimmin syyttömiä, joten heidät vapautettiin vaitiololupausta vastaan 50-luvulla. Vasta Irakin sodan kohun keskellä uskalsivat kidutetut viimein puhua. Selvitykset kertoivat karua kieltään järjestelmällisestä kidutuksesta Mauthausenissa ja Dachaussa ym. pidetyissä prosesseissa. Asianajajat ja silminnäkijät kertoivat jokaisen kuulustellun palaavan verissä päin ja hampaattomina, jopa munuaiset vammautuneina kuulusteluista. 139:n tutkitun SS-miehen joukosta 137 mieheltä oli murskattu kivekset ym. ym. Mutta noilla internointileireillä kidutettiin tai ainakin hakattiin ja pahoinpideltiin paljon laajemmin ihan tavallisia ihmisiä. Esim. Ernst von Salomon kertoo omaelämäkerrallisessa teoksessaan Fragebogen kohtelustaan. Amerikkalaisten leirien jälkeen joutuivat monet vielä saksalaisten omaan entnazifierung-leiritykseen ja saivat tuomioita. Kohtelu oli tylyä ja vihamielistä, kuten miehittäjän muutkin otteet.

  Varsinaisia kidutuskeskuksia olivat sitten edellä kerrotut paikat. Amerikkalaistenkaan kaikki salaisuudet eivät ole paljastuneet ja ranskalaiset ovat onnistuneet salaamaan omat kidutuskeskuksensa julkisuudelta. Venäjän entnazifierungista on tihkunut tietoja varsinkin 90-luvulta alkaen. Kaikki voittajat harrastivat huomattavan laajasti kiduttamista. Kaikki hyväksyivät poliittiset näytösoikeudenkäynnit, joihin materiaalia hankittiin kidutuksen avulla. Juuri tämä oli tärkein materiaali. Huomio kiinnittyy avauskappaleen tietoihin, joiden mukaan kidutetun allekirjoitettua tämä murhattiin. Mitä ilmeisimmin siksi, että hänen tunnustuksensa ei paljastuisi valheeksi. Kuitenkin on ilmiselvää, että lukuisat sellaiset todistukset Nürnbergin ym. oikeudenkäynneissä, joiden antaja oli “kuollut” kuulustelujen aikana tai “tehnyt itsemurhan”, ovat melko varmasti kidutettujen ja murhattujen “todistuksia” ja todistus/tunnustus arvoton. Joko täysin tekaistu tai kidutuksen jälkeen tai kidutuksen aikana puristettu. Muita metodeja oli uhkailla tai luvata tunnustuksesta palkinto. Tällä tavalla sitten synnytettiin virallinen käsitys historiasta ja “natsirikoksista”. Holokaustin virallinen versio, joka on monelle niin rakas, on kokenut hyvin julman syntyhistorian. Samoin kuin monet valheet ja voittajien historiakäsitys, joka on luvalla sanoen aivan naurettava. Silti median avulla sitä syötetään ihmisille ja he uskovat siihen, koska eivät juuri perehdy televisiota syvällisemmin asioihin. Toinen niistä jaloista joilla virallinen historiäkäsitys seisoo ja joiden mukana se kaatuu ovat erinäiset “silminnäkijöiden todistukset”. Kun ihmiset eivät perehdy siihen, kuinka ne on saatu ja näiden oikeusprosessien historiaan, he luulevat “kaikkien silminnäkijöiden todistavan” viralliset valheet oikeiksi. He eivät useinkaan syvenny näihin todistuksiin ja jos ne ovat epäuskottavia, he luulevat, että kuitenkin osa tarinoista tai niiden osat olisivat totta. Yleensä vielä luullaan, että suurin osa, vaikka kyse on useimmiten 100 % valheesta. Erinäisten tunnustusten ja todistusten voimalla siten uskotaan kaikki. Vaikka kertoisin, että tunnustukset on saatu kiduttamalla ja että väärennöksiä on tehty ja niitäkin viitsitty tehgdä vain suhteellisen vähän. Edes erittäin laaja ja systemaattinen kidutuksen käyttö ja häpeälliset näytösoikeudenkäynnit eivät tunnu kaatavanvirallisen historiakirjoitusten myyttejä, vaikka niistä kerrottaisiin. Vai kaatavatko? Entäpä jos sinä, joka tämänkin luet, pysähtyisit ajattelemaan, miksi kidutusta käytettiin ja miksi “tunnustusten” allekirjoittajat tapettiin useimmiten ennen oikeudenkäyntiä. Samanaikaisesti on tietysti perehdyttävä näihin silminnäkijöiden lausuntoihin. Entäpä, jos ajattelisit, että lausuntoja tuotettiin samalla tavalla kuin Neuvostoliitossa ja yhdessä sen kanssa. Toisenlaisia todistajia ei hyväksytty yleensä ollenkaan ja heitä vainottiin. Heitä vainotaan myös yhä. On selvää, että laaja kidutusten ja valhetodistusten käyttö herättävät tai niiden pitäisi herättää vahvoja epäilyksiä. Mutta kun aivopesua on harjoitettu kauan, valheet kestävät osittain, aggressiivisen suhtautumisen ja pelottelun ja toisaalta erinäisten muiden petosten avulla. Petoksilla ym. palautetaan auktoriteetteihinkin vetoamalla ja auktriteettiuskoon mielikuva, että propagandan lisäämisestä olisi kysymys ja että suuri osa asioista olisi totta ja propagandan käyttö normaalia ja yleismaailmallista.

  Kaikissa voittajien oikeusprosesseissa syytettyjä kidutettiin järjestelmällisesti. Saksalaisten omissa näytösoikeudenkäynneissä rikottiin muuten kaikkia oikeusvaltion periaatteita ja syytettyjä ja todistajia painostettiin ja uhkailtiin. Mossad saattoi murhata uppiniskaisia syytettyjä pimeästi. Samoin ikäviä todistajia. Outojen kuolemien lista on pitkä. Ja ne sattuivat erittäin sopivaan aikaan.”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 17. ”As far as this being a “Masonic” conspiracy(his usual claim) let’s see what is says about initiation into the 7th Degree on page 249 of the official Masonic textbook entitled “Duncan’s Ritual’s”:

  “For the good of Masonry, generally, but the Jewish nation in particular.”

  The French Masonic magazine Le Symbolisme stated in July 1928 that: “The most important duty of freemasonry must be to glorify the Jews, which has preserved the unchanged divine standard of wisdom.”
  Freemasonry is based on the Jewish Kabbalah, there is a Star Of David on the wall of every lodge and their main symbol is the “Temple Of Solomon”

  Rabbi Isaac Wise, chairman of B’nai B’rith Ohio stated in The Israelite of America on August 3, 1866: “freemasonry is a Jewish establishment, whose history, grades, official appointments, passwords and explanations are Jewish from beginning to end”.

  The Jewish Tribune in New York wrote on October 28, 1927: “Masonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism and what is left?”

  The Jewish Guardian on April 12, 1922: “Freemasonry is born out of Israel”

  Freemasonry is nothing more than Judaism for Gentiles, used as a recruiting ground for the corrupt traitors who are willing to sell out their own people to unwittingly serve the Jewish agenda. Once “initiated” they develop a feeling of superiority, much as the Jews have, but instead of referring to the rest of us as the “goyim” they call us the “profane”.

  The founder of modern Zionism Theodore Herzl”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. Mielenkiintoista todella, että valtamedia ihmettelee uusia kirjoituksia. Sehän on täysin kv. juutalaisuuden äänitorvi myös Suomessa. Uuden llain tarkoitus oli selkeästi lakkauttaa juutalaiskeskustelu, koska juutalaiset eivät halua erinäisten totuuksien paljastuvan. Kyse on brutaalista vallankäytöstä, jolla valta-asemia suojellaan ja valtaa hamutaan lisää. Totuus on aina ollut juutalaiseliitin vallan suurin vihollinen ja uhka, sillä jos laajat kansanryhmät saavat tietää totuuden esimerkiksi holokaustista, valheita ei voi käyttää hyväksi. Mutta siis koko valta-asema on uhattuna, sillä ihmiset eivät pidä siitä, että jokin (varsinkaan vihamielinen) ryhmä omaa liikaa valtaa ja sitä käyttää. Ihmiset haluavat muutenkin totuutta enemmän kuin elää valheessa. He eivät enää halua elää järjestäytyneen juutalaisuuden toivomalla tavalla ja uskoa eri asioista sen haluamalla tavalla. He saattavat alkaa toimia juutalaisten saattamiseksi tasa-arvoiseksi muiden kanssa. Yhden ihmisryhmän erityiskohtelu ja erityisasema olisi vaarassa loppua. Elämme ratkaisevia aikoja – pian juutalaiseliitillä on väkivaltakoneistot ja kaikki resurssit käytössään ja he voivat alistaa kaikki muut pelolla ja väkivallalla, vaikka he olisivatkin vieraantuneet juutalaiseliitin propagandasta eivätkä haluaisi enää palvella sitä ja elää niin kuin se määrää.

  Oikeuslaitoksemmekin on jo selvästi juutalaiseliitin väline, jolla se muokkaa yhteiskuntaa. Lait ovat jo aivan mielipuolisia ja oikeuksien päätökset (juutalaiseliitin) määräämiä. Oikeuslaitos esim. tämän tuomion avulla toimii, jotta keskustelu juutalaisista tukahtuisi. Jo syyttämispäätös Salbuchin artikkelista, josta ei millään voi keksiä mitään tuomittavaa ja asiatonta, paljasti yhteiskunnan haluavan Magneettimedian hiljenevän juutalaisasioista. Oikeuslaitos määrättiin tuomitsemaan Magneettimedia tarkoituksena suun tukkiminen. On pöyristyttävää, että juutalaisista ei saisi puhua ilman lupaa mitään. Kaikki tällainen olisi siis rikollista, vaikka artikkeleissa ei olisi mitään vikaa. On uskomattoman röyhkeää, että asia näin suoraan ilmaistaan. Valtamedian suulla sanotaan, että Kärkkäinen ei olisi saanut enää puhua mitään juutalaisista ilmiöistä ja yhdenkään juutalaisen tai juutalaisjärjestön toimista.

  Koko yhteiskunnan alistaminen on jo niin pitkällä, että kaikki juutalaiskritiikki ollaan lakkauttamassa. Et saa kritisoida yhdenkään juutalaisen toimia. Maailmanjuutalaisuus on säädättänyt lait, jolla kenet tahansa voidaan tuomita mistä hyvänsä esityksestä. Mitään merkitystä ei ole sillä, onko esitys totta vaiko ei. Totuus onkin yleensä juutalaisen vallan mielestä kauhistus ei-juutalaisen suussa. Totuus on usein juuri näissä asioissa suurin loukkaus ja kiusallisin mahdollinen viesti juutalaiseliitin kannalta. Paljon puhuvaa on, että juutalaisjärjestöt avoimesti vaativat eri asioita, esim. Golden Dawn-puolueen lakkauttamista ja nationalistipuolueiden kieltämistä. Kun poliitikot tekevät työtä käskettyä, he käyvät julkisesti uudelleen juutalaisten keskusjärjestöjen johtajien puheilla saamassa kehuja ja palkintoja. Suomessa poliisi ja syyttäjät toimivat täysin vaaditulla tavalla. Kansallissosialismi-puheita myöten tuomioihin ja tutkintapyyntöihin on saatu halutut asiat.

  Oikeuslaitoksen mielivaltaan ei tule alistua, vaan oikeuden ja totuuden puolesta tulee taistella loppuun asti. Vaikka näytösoikeudenkäynnit pyörivät jo. Onhan ennenkuulumatonta, että moiset tutkintapyynnöt johtavat yksinomaan naurettavista valheista koostuvaan syytteeseen ja yhtä ylimielinen on tuomio. Mutta totuuden ja tosiasioiden kanssahan jewworldorderin edustajat eivät pärjää. Vain väkivallan ja mammonan kanssa, brutaalisti kiristämällä ym. Ellei siis petos onnistu.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Olet oikeassa. Näin siionistit toimivat joka paikassa. Suomi on yhtälailla heidän otteessaan.

   Jos ja kun tämä foorumi sulkeutuu lopullisesti niin suosittelen etsiytymään mm. seuraaville sivustoille:

   Global Research: sisältää paljon melkolailla vasemmistolaista tekstiä, mutta on ilahduttavan Israel-vastainen.Kannattaa lukea mm. juttu: ”Israel’s deplorable Human Right’s record”. Siinä niitataan juutalaisvaltio oikein kunnolla.

   The Corbett Report: Oikein hyvä sivusto, jota ylläpitää Osakasta käsin toimiva henkilö. Ei keskity kovinkaan vahvasti juuri siionisteihin, mutta ei pelkää sanoa sanaa juutalainen, jos on sen paikka.

   The Occidental Observer: Erinomainen, suorastaan käsittämättömän vankka sivusto juutalaisista, siionisteista ja heidän juonistaan. Kevin MacDonald on mies, joka puhuu asioista, jotka hän TODELLA tuntee.

   Counter-Currents. Sivusto, joka pelkää käyttää sanaa juutalainen, mutta ei pelkää sanaa Hitler. 🙂

   Ja tottakai David Duke. Ei mitään hävettävää.

   Ja vielä, hyvät veljet ja siskot: Puhukaa ihmisten kanssa. Reilusti ja rohkeasti.

   Annan muutaman esimerkin:

   Puhuin kotimatkalla ulkomailta taksikuskin kanssa ja asia eteni amerikkalaisiin ja Israeliin. Kuulkaas, tämä on IHANA tilanne.

   Ensinnäkin, USA:n voi nollata ihan täysin: Katsokaa nyt: Maasta on tullut hirviö. Se pitää ihmisiä kidutettavana Guantanamossa ilman minkäänlaisia oikeuksia. Tämän voi sanoa juuri näin. Se on erittäin KOSHER. Hienoa, loistavaa. Sitten eteenpäin: Hollywood on alentunut tuottamaan kidutusta ja siviilien joukkotappamista ihailevaksi sontaläjäksi. Sanokaa se. Selvästi. Ihmiset ymmärtävät.

   Ja kun sitten sanoo, että Venäjä on kuin lasten päiäkoti verrattuna tähän juutalaisten johtamaan kauhujen pesään niin ahaa! useimmat nyökkäävät, heti. Esimerkiksi Venäjällä pidätetyt Greenpeacea-aktivistit ovat kuin pumpulissa verrattuna USA:n siionistien hirmuvaltaan. Puhukaa, puhukaa, puhukaa.

   Ja sitten sokeri pohjalla: Israel.

   Israel on namupala. Hirviövaltio, joka on verellä perustettu, vereen upotettu. Ihmisoikeudet ovat siellä vitsi, Israel on pommittanut ja jatkuvasti pommittaa kaikkia naapureitaan. Israel vaatii muita maita luopumaan joukkotuhoaseista, kun samalla itse varústautuu niillä.

   Ihana, suurenmoinen puheenaihe. Ja muistakaa aina mainita: Israel on JUUTALAISVALTIO.

   Rakas äitinikin, oikea hyvyyden perikuva ja jättiläinen ihmiseksi, sanoi minulle aivan yllättäen yksi kaunis päivä: ”Miksi Israelilla voi olla ydinase, kun se vaatii Irania luopumaan siitä?”

   Pojat, BINGO.

   Eli älkää jääkö tuleen makaamaan näille foorumeille, vaan menkää maailmaan, kuten opetuslapset ja puhukaa, puhukaa, puhukaa.

   Takaan sen: Sana juutalainen tunnetaan. Voi että, se tunnetaan. 🙂

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Greenpeace-aktivistia ei kai voi kohdella huonosti, kun on kyse Lännen oligarkkien lellikkiaktivisteista, joista Länsi on nostanut suuren haloon.

    Ikävä kyllä Venäjää johtavat juutalaiset ja meno on aivan vastaavaa kuin USA:ssa ja Suomessa. Mikä tahansa laittomuus on mahdollista ja mielivalta kukoistaa. Oikeuslaitos on vääryyslaitos ja omaisuuksia ryöstetään veroviranomaisten ym. avulla.

    No sanottakoon se, että Suomessa toistaiseksi kulisseja on pidetty yllä paremmin ja meno ei ehkä ole niin tolkutonta vielä kuin edellä mainituissa ihan kaikilla tasoilla ja aiva yhtä röyhkeästi. Media voi tosin salata paljon. Toisaalta se voi julistaa valheen totuudeksi ja kansa uskoo (esim. Vise-yhtiöiden romutus)

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 19. Magneettimediassa kirjoitetaan seuraavasti;
  “Koska USA:lla on johtava asema maailmassa, on silloin sionistisella eliitillä valtava hegemonia myös muihin maailmanmahteihin nähden. Kyseisessä artikkelissa tarkasteltiin siis sionistisen eliitin globaalia valtaa ja vaikutusta. Eliittien ja poliittisten ryhmien tai minkä tahansa organisaation kritisointi ei pitäisi olla kriminalisoitua, eikä se sitä oikeasti olekaan, jos lakia ei tulkita väärin. Sitä paitsi nuo artikkelin paljastamat asiat ovat totta ja jokaisen kansalaisvelvollisuuteen sisältyy tiedottaa mainituista kansainvälisistä uhkatekijöistä.”

  Kannattaisi lukea lehtien juttuja Venäjällä tapahtuvista asioista, ovatko ne sitten totta? Tapahtuuko meillä tälläista? Juutalainen Masha Gesse kirjoittaa kirjassaan “Kasvoton mies Vladimir Putin” Ettei Venäjällä julkaista sellaisia artikkeleita sanomalehdissä jotka olisivat kaikkialla muualla maailmassa sensaatioita. Tosiasiassa meillä ei näin tehdä. Näin sanomalehdet harjoittavat propagandaa, väittämällä meillä olevan sananvapauden. Ihmiset on saatu siihen jopa uskomaan, näin jatkuvalla toistolla saadaan ihmiset uskomaan mitä ihmeellisimpiin asioihin.

  Otteita Hitlerin kirjasta. 6 Luku. Sotapropaganda;
  Tämä suuri linja yksin, josta ei koskaan saa poiketa syrjään, voi alati yhtäläisenä pysyvällä tavalla, johdonmukaisesti tähdennettynä johtaa lopulliseen menestykseen. Silloin voidaan ihmettelyä tuntien todeta, miten tavattomiin, melkeinpä käsittämättömiin tuloksiin sellaisella sitkeydellä ja kestävyydellä voi päästä. Jokaisen propagandan onnistuminen on, yhtä hyvin liike-elämässä kuin valtiollisellakin alalla, sen varassa, miten kauan ja miten tasaisen yhtenäisesti sitä käytetään.

  sitä harjoitettiin uupumattoman sitkeästi. Koko sodan aika käytettiin kerta kaikkiaan oikeiksi tunnustettuja perusajatuksia ja esittämismuotoja tekemättä koskaan vähäpätöisimpiäkään muutoksia. Aluksi tämän propagandan julkeat, röyhkeät väitteet saivat sen tuntumaan mielettömältä, sitten se muuttui epämieluisaksi, ja lopulta sitä uskottiin.

  Lait ovat kautta aikojen palvelleet niitä joilla on valta. On naivia ajatella muuta, etenkään luulla että meillä olisi mukamas toisin. Ehkä Kärkkäisen pitäisi mennä pakolaiseksi, ja onkohan niitä todellisia pakolaisia olemassa? Ruotsissa monetkin siirtolaiset ovat nyt riehumassa, ehkä samallatapaa kuin aikoinaan kotimaassaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 20. Panettelua ja sattumia:

  USA. FED. Pankkijärjestelmän johtaja juutalainen. USA velkaantuu hillittömästi. Tuloerot lisääntyvät tolkuttomasti. Yliopistoissa tolkuton ”Jewish Privilege”. USA sotii kaikkia Israelin naapurivaltioita vastaan. USA lähettää tolkuttomasti rahallista apua Israeliin samalla velkaantuen itse. Israel vakoilee röyhkeästi USA:ta ja varustautuu ydinasein. AIPAC, Wall Street, Hollywood, media. Arvatkaa kenen käsissä? USA putoaa, kiduttaa, muuttuu hirviövaltioksi. Israel turpoaa, rikastuu, kohtelee palestiinalaisia törkeästi. – Sattumaa, tietenkin sattumaa, panettelua, tottakai.

  Lähi-Itä. Israel perustetaan verellä. Kahdeksansataatuhatta palestiinalaista ajetaan kodeistaan kuin koirat ja toiset isännät muuttavat taloihin ja kyliin. Juutalainen terrorijärjestö tappaa ruotsalaisen aatelisen Folke Bernadotten. Terrorijärjestön johtohahmosta tulee myöhemmin Israelin pääministeri. Shatra, Shabila. Terroria, kärsimystä. Libanon tuhotaan. Irakiin hyökätään, perusteetta. Israel juhlii. Libya tuhotaa, perusteetta. Syyriaa tuhotaan, saudit ja israelilaiset organisoivat ”kaasuiskun”. Iran seisoo yksin. Irania provosoidaan. Israel odottaa USA:n hyökkäävän. Maailma katsoo toimettomana, kun kaikki Israelin naapurit palavat ja Israel varustautuu joukkotuhoaseilla. – Sattumaa, panettelua. Tottakai.

  Venäjä. Juutalaiset pakenevat joukoittain Israeliin. Vanha valta romahtaa. Oligarkit ryöstävät maan. Juutalaisilla vahva edustus oligarkeista. Pussy Riot. Hyökkäys ortodoksista kirkkoa vastaan. Soros rahoittaa. Venäjää pidetään hirmuvaltana, vaikka USA samaan aikaan tappaa tuhansia viattomia mekaanisesti lennokeillaan ja ylpeilee kiduttamisillaan. Maailma ihailee USA:ta ja toruu Venäjää.- Sattumaa, panettelua.

  Eurooppa. Goldman Sachs manipuloi Kreikan taloustietoja, jotta euroalueeseen saadaan mahdollisimman paljon heikkouksia. Rahaa tyrkytetään heikoille valtioille. Euroopan talous romahtaa. Velkavankeus heikentää valkoisia valtioita. Eurooppaan ajetaan multikulturalismia, juutalaiset etunenässä. Israel upottaa pakolaisalukset rannikoillaan, Israel ei ota yhtäkään pakolaista. Eurooppaa vaaditaan kantamaan vastuunsa USA:n ja Israelin sotarikoksista. – Sattumaa, panettelua.

  Kiina. USA velkaantuu Kiinalle tolkuttomasti. Samaan aikaan koko valkoinen maailma horjuu työpaikkojen ja tuotannon hävitessä Aasiaan. Kiina vahvistuu, Israel vahvistuu. USA ja Eurooppa romahduksen partaalla. Kiinalaiset vahvistavat otettaan maailmanlaajuisesti. Juutalaiset eivät vaadi Kiinaa muuttumaan monikulttuuriseksi. Valkoista maailmaa vaaditaan ottamaan tolkuttomasti lisää pakolaisia. – Sattumaa, panettelua.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Israel se on, joka irakilaisia, syyrialaisia, saudiarabialaisia, libyalaisia ym. ym. kohtelee huonosti. Viimeinen mahdollisuus nousta kapinaan ja vaatia muutosta. Pian kohdellaan myös eurooppalaisia huonosti. Muitakin kuin väärän mielipiteen omaavia. Kreikasa kai lahdataan kaikkki nationalistit ja sama seuraa muuallakin. Mutta kaikki syöstään kurjuuteen, levottomuuksiin ja kaaokseen. Mossad kätyreineen salamurhaa kaikkialla sitten ihmisiä urakalla. Syyt ovat ”ialamistien” tai ”natsien” ja taas tapetaan lisää.

   USA:ssa on jo täysi mielivalta päällä, Homeland Security hommannut aseita ja leirejä ja juutalaiset kouluttavat poliisit Israelissa. Koko maa sielläkin täynnä laittomia ja laillisia siirtolaisia ja kauhea kurjuus lisääntyy.

   Kommunistinen Kiina sa lisää valtaa. Koko maailmasta tulee vastaava kommunismi. Aina jossain tosin kauhea kaaos.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Juuri näin.

    Olen myös juuri oivaltanut, suureksi kauhukseni, että kiinalaiset ovat selkeästi kimpassa juutalaisten kanssa. Tämä USA:n ja Euroopan heikentäminen mm. FED:in tolkuttoman rahapolitiikan seurauksena johtaa siihen, että kiinalaisilla ja siionisteilla on totaalinen rahavalta ja samaan aikaan siionistit ovat huolehtineet siitä, että valkoinen maailma on menettänyt taloudellisen itsenäisyytensä. Olemme velkavankeja ilman teollista tuotantoa.

    Jos käy Aasiassa niin huomaa heti, että paikallinen kiinalaisväestö toimii täysin samalla tavalla kuin siionistit valkoisissa maissa. Eliitti on Kiinasta ja paikallisille annetaan palveluhommia ja raskasta teollista tuotantoa.

    Johtopäätös on aivan selvä: Valkoinen kulttuuri tuhotaan.

    Meidät tuhotaan ensinnäkin taloudellisesti. Tämän hoitavat kiinalaiset ja siionistipankkiirit velkaannuttamalla valkoisten ihmisten valtiot. Tulokset näkyvät jo meidänkin arjessa.

    Toiseksi meidät tuhotaan maahanmuutolla. Eurooppaa vaaditaan esimerkiksi kantamaan vastuunsa Lähi-Idän pakolaisista. Minä kysyn: Miksi? Kantaako Israel yhtään mistään yhtään mitään vastuuta. Vastaus: He eivät auta yhtäkään arabia. Päinvastoin, he varustautuvat. Läntinen media on aivopesty vaatimaan meitä valkoisia tekemään itsemurhaa, kun Israel samaan aikaan ei tee yhtään mitään auttaakseen Lähi-Idän kärsiviä

    Siionistien suunnitelma on pahempi kuin mielikuvituksellisin elokuva.

    Todennäköisesti tällä kaikella tähdätään siihen, että 20-30 vuoden kuluessa Euroopassa on samanlainen kaaos kuin nyt esim. Irakissa. Sitä siionisti odottaa: Valkoisen putoamista, lopullista nöyryytystä. Ihaninta on sitten, kun valkoiset lapset ja naiset kerjäävät romanien tavoin. Se on ihanaa…

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Luulen, etä kaikki valkoiset tapetaan. Eivät he jätä eloon kai kuin rippeet. Kaikkialla lietsotaan vihaa eurooppalaisia kohtaan. Kaikilla muilla on järkestöt, mutta valkoiset eivät saa perustaa järjestöjä. Mustat, juutalaiset ym. ym. pitävät normaalina, että heidän keskuudessaan on rotuvaalijoita ja niitä, jotka marmattavat rotusekoituksista. Oikeusistuimia on kehotettu painamaan villaisella tai tuomitsemaan lievästi valkoisiin kohdistunut väkivalta. Tätä väkivältaa selkeästi lietsotaan joka puolella paitsi vihapuhein ja musiikkiesityksin, myös tiedustelupalveluiden toimesta. Media vaikenee väkivallasta eikä poliisi tutki rikoksia. Valkoiset eivät saa puolustaa itseään, vaan lähiömiliisejä lavastetaan USA:ssa syyllisiksi ties mihin ja nationalistit laitetaan kohta linnaan. Israelissa kiihkoilijat hekumoivat ääneen Euroopan tuholla. Ja USA:n ym.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Pahalta todella näyttää.

      Katsoin tässä yhtenä päivänä lentokoneessa yhden näistä kammottavista Hollywood-tekeleistä, joita lehtien elokuvakriitikot sitten arvostelevat. Totaalinen vitsi.

      Tämä oli ”World War Z”.

      Näissä viime aikojen ilmeissähän ihan selkeästi johdonmukaisesti valmistellaan maailmanlaajuista yleisöä tähän valkoisia odottavaan maailmanloppuun.

      World War Z:ssa on liikuttava kohtaus, jossa Jerusalemin ympärille oli noussut sellaiset 50 metriä korkea ”turvamuuri”, jonka takana kovasti eurooppalaisten näköiset zombiet epätoivoisesti yrittivät päästä tuhoamaan viattoman Israelin valtion. Liikuttavaa.

      Israelilaiset sotilaat joutuivat vasten tahtoaan (sic!) ampumaan näitä zombie-raukkoja. Tietenkin nähtiin myös israelilaisten jalomielisyyttä, kun he päästivät sisään muutaman kymmenene arabia, joiden vika toki huono lopputulos sitten olikin.

      Näin se menee: Hollywood tuottaa sontaa ja täällä sitten ihmisille maksetaan siitä, että näitä filmejä rankataan tyyliin ”4 pistettä viidestä”.

      Mutta tämä World War Z nyt onkin ikäänkuin lasten filmi. Viime aikoina pinnalle ovat päässeet filmit, joissa avoimesti puolustellaan ja ihannoidaan ”vihollisten” avointa kiduttamista ja siviilien tappamista, koska se nyt vain on välttämätöntä. Tämä on jo kauan jatkunut Hollywoodin teema, jolla ihmisoikeusrikokset ns. arkipäiväistetään.

      Lisäksi on tällaisia ”Django”-tyyppisiä filmejä, joissa avoimesti ihaillaan mustia, jotka tappavat silmittömästi valkoisia. Näitä arvostellaan vedet silmissä.

      Siionistien juonet ovat moninaisia ja kerroksellisia. Niitä synnytetään satoja, joista aika aina osan toteuttaa. Tämä nykyinen Hollywood-meno kertoo lähitulevaisuudesta.

      Olen kysynyt sitä ennenkin: Onko yhtäkään filmiä, jossa esiintyy ”paha” juutalaishahmo? Kertokaa nyt ihmeessä!

      Esim. eräästä kuuluisasta juutalaisesta, Genrich Yagodasta, voisi tehdä epookin. Hän on varovaisesti arvioiden vastuussa n. 10 míljoonan kristityn teurastuksesta Neuvostoliitossa. Ehkäpä ”Django”-tyyppinen ”Jagoda” voisi tuoda lipputuloja… Genrich Jagodasta voi lukea myös israelilaisesta YNET-sivustosta. Niin, että ei tarvitse, jumankauta, syyttää kiihotuksesta. 🙂

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Vaiettu totuus on, että Mao oli jonkin Rotschildin poika. Googlaamalla voi hakea valokuvia Maosta nuorena, juutalaisten kasvattajiensa ja neuvonantajiensa ympäröimänä. Juutalaiset omistavat puoli Kiinaa, ja epäilenpä, että poliittinen koneisto on solutettu tai lahjottu, kuten kaikkialla muuallakin. Stalin ja Hitler yhtälailla kuuluivat Rotschildien sukuun. Ei ole sattumaa, että nimeltämainitut nousivat valtaan, tyyliin ”brothers in arms…” Näiden tyrannien yhteenlaskettujen uhrien määrä ei ole ihan vähäinen. Jos joku haluaa, kaivan linkit ja lähteet väitteilleni. Rotschildien saatua pankkivallan, Euroopassa on sodittu kaksi maailmansotaa, Saksa tuhottu tai yritetty tuhota samaisten taholta. Valkoisten määrä pudonnut 60% siitä, mitä se oli aikana ennen Rotschildien mafiadynastiaa. Se vaan on niin.

     Tuo valkoisen rodun tuhoamisprojekti on kyllä valitettavasti totta. Joidenkin laskelmien mukaan jo v. 2050 valkoiset olisivat vähemmistönä kaikkialla.

     Jopa Guardian on aikoinaan tuonut asian esille:

     “The last days of a white world”
     We are near a global watershed – a time when white people will not be in the majority in the developed world, Britain included. Anthony Browne reports”
     http://www.theguardian.com/uk/2000/sep/03/race.world

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Otappa Hitler pois listalta. Lue kommenteista ostakkeen Magneettimediaoikeudenkäynnin jälkipyykki alta tiedot Hitlerin sukujuurista. Satu Rotschild-isoisästä syntyi vuonna 1972. Kyseessä on spekulointi jonkin huuhaakirjan spekulointien pohjalta. Kyseessä on sama valehtelija, joka kirjoitti kirjan Adolf Hitler, mies ja myytti. Kyseessä ei tuolloin ollut tietenkään CIA:n luonnekuva, vaan suurille massoille laadittu valhe, jotta Hitler näyttäytyisi vastenmieliseltä jälkimaailman silmissä. Rothschild-satu on siis tuosta myöhemmästä kirjasta.

      Stalinin juutalaisuutta on epäilty, mutta tuskin hän mikään Rothschild on ollut. Kuitenkin jokin tämän elinikäinen tärkeä kannattaja ja asiamies, joka aloitti vaikuttamisen juuri Rothschildin öljykentillä. Illuminaatti, ehkä Maoa korkeammalla hierarkiassa. Stalin ja USA nostivat Maon valtaan. Mao voi olla Kiinan juutalaisia, koska siellä on paljon kiinalaisen näköisiä juutalaisia. Mutta ehkä siis vain tärkeä illu ja siis eliitin palveluksessa.

      Hitler ja kansallissosialismi edustivat kauhistuttavaa uhkaa rahaeliitin korkokuppaussysteemille ja muulle valalle. Siksi tämä oli tuhottava, vaikka ei ollut aggressiivinen. Hitler edusti myös nationalismia ja ei-juutalainen nationalismihan on sionisteille kauheinta myrkkyä maailmassa. Se estää kansakuntien tuhon ja alistamisen ja koska se pitää oman kansan puolta ja kieltäytyy alistumasta, yleensä se merkitsee juutalaisen määräysvallan loppua tai sen vaikutusvallan kasvun pysähtymistä ja taantumista.

      Guardian on vasemmistolehti, joten sen juttuihin tulee suhtautua varauksella. Kaikki Hitler-jutut ovat yleensä valhetta.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 21. h.e.bollalle haluaisin sanoa että kaikki tämä on kuitenkin jollakintapaa hämäystä. Eivät iranilaiset seiso yksin marttyyrien lailla, sillä hehän ovat samaa arjalaista rotua kuin juutalaisetkin. Tämä onkin pääasiallinen syy miksi Iranissa juutalaiset voivat hyvin.

  Tulette huomaamaan että Iran tulee saamaan ydinaseen, ja ketkähän ovat siihen osallisina. Kaiken tarkoituksena on perustaa todellisten-arjalaisten liittovaltio, eli Turkki, Iran, Israel (Persia) uudelleen. Kehoittaisin lukemaan aikaisempia kirjoituksiani, niin tulet tietämään totuuden.

  Eihän olekkin omituista että toisen-maailmansodan aikana kaikki dokumentoitiin niin tarkasti? Esimerkiksi kun juutalaisia ammuttiin, niin se kuvattiin kaitafilmikameralla. Tuohon aikaan ei monellakaan ollut kameroita, saati sitten kaitafilmikameroita. Eli olen edelleenkin sitä mieltä, että kaikki se mitä sanottiin se tehtiinkin, sitten alkoivat valheet. Germaanit eivät ole koskaan olleet arjalaisia, ja juutalaisten uskonnollinen risti on hakaristi.

  http://www.proswastika.org/news.php?extend.141.6

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Mikäs siinä, voihan noinkin ajatella, mutta kaikella kunnioituksella, vaikuttaa vähän siltä, että näillä kuvaamillasi oletuksilla halutaan vain tehdä siionistien arvostelijoista tolloja. 🙂

   Siionisteilla on monimutkaisia juonia, mutta en todellakaan usko, että he haluavat vanhat persialaiset vihollisensa ydinasevaltioksi.

   En kommentoi tätä aihetta enempää.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 22. Katselin 30-luvulla saksalaisten ottamia filmejä kotielämästään yhdellä dvd:llä. Kyllä kai ne kaitafilmejä olivat. Partisaanien teloituyksissa ei ole mitään vikaa. Mutta valokuvat teloituksista ovat useimmiten lavastuksia, koska kuvata ei saanut.

  Asiasta toiseen. Tämähän sopi myös tänne:
  Magneettimedia on tärkeällä asialla. On äärettömän tärkeää, että nettiblogien lisäksi joku tiedotusväline paljastaa salattuja asioita kansainvälisen juutalaisuuden ja juutalaisten ääriryhmien toiminnasta ja juutalaisuuden kielteisistä ilmiöistä. Kansainvälinen juutalaisuus on onnistunut saamaan käsiinsä lähes koko maailman tiedotusvälineet. Valtamedia on länsimaissa täysin sen omistuksessa ja kontrollissa. Yksityiset suuret televisiokanavat ja sanomalehdet ovat juutalaisen rahaeliitin omistuksessa ja myös iso osa väliportaan sanomalehdistä ja paikalliskanavista. Koska juutalaiset omistavat myös lähes kaikki poliitikot ja kaikki tärkeät puolueet ja niiden poliitikot, valtiolliset televisiokanavat ja radioasemat ovat juutalaiseliitin ohjauksessa. Pienemmät mediat, jotka ovat muiden omistuksessa, eivät uskalla juurikaan poiketa valtavirrasta eivätkä paikalliset tiedotusvälineet yleensäkään halua osallistua minkäänlaiseen poliittiseen keskusteluun. Eivät etenkään ns. tulenaroissa asioissa, joissa toisinajattelu on em. syistä yleisesti paheksuttua. Vaikka on vastaavasti paheksuttua ja poliittisesti epäkorrektia sanoa asia ääneen, niin kansainvälinen juutalaisuus ajaa asioitaan tiedotusvälineiden avulla ja pystyy muokkaamaan yhteiskunnat ja kansalaiset mieleisikseen. Etenkin poliitikkojen suosiollisella avustuksella. Jos kukaan ei paljasta tätä asioiden tilaa ja erinäisiä suurelta yleisöltä salattuja asioita, ihmiset ovat aivan pihalla hyvin pian monesta asiasta, ainakin suuri osa ns. tavallisista ihmisistä. Muutama toisinajattelija pusketaan tällöin kumoon ja juutalaiseliitti sekä kunkin maan poliittinen eliitti voivat paljon helpommin lisätä valtaansa ja käyttää sitä väärin. Globaalilla eliitillä ja siten sen lakeijoilla eli päättäjillämme ovat selvästi hyvin vastenmieliset tavoitteet. Jos ihmisille ei kerrota totuutta asioista, koko kulttuuri on vaarassa tuhoutua.

  Juutalaisjärjestöjen johtajat ja juutalainen rahaeliitti muodostavat voimatekijän, jolla on lähes täydellisesti kaikki valta maailmassa. Ainakin länsimaissa (Eurooppa, Kansainyhteisö, USA, Venäjä, Kiina, Intia ym.) Se dominoi täydellisesti tämän valta-aseman turvin kaikilla elämän osa-alueilla. Kansainvälinen / järjestäytynyt juutalaisuus selvästi pyrkii saamaan koko ajan lisää valtaa ja hankimaan koko maailman yksityisomaisuuden ja luonnonvarat omistukseensa. Samalla kansanvalta lakkautetaan ja kehitys kommunistidiktatuuriksi etenee kaikkialla. Totuuden kertominen on äärettömän tärkeää kaikista asioista. Etenkin, koska em. juutalaiseliitti selvästi pyrkii korvaamaan totuuden valheella lähes kaikilla elämän osa-alueilla. Juutalaiselle tarjonnalle on oltava vaihtoehto, joka kertoo eliitin metkuista ja esittää terveitä vaihtoehtoja.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 23. http://endzog.wordpress.com/2013/11/01/jews-kill-two-golden-dawn-members-in-drive-by/

  ”ATHENS, Greece — A drive-by shooting by transnational Jews or their Marxist mercenaries killed two members of Greece’s Patriotic Indigenous Greek Golden Dawn party and wounded one outside a party office in Athens on Friday night, in what local officials are claiming as a likely Jewish far-left domestic terrorist attack but others as a calculated Mossad hit, possibly involving Jewish terrorists flown in from the United States or Israel to carry out the job.

  The government and opposition parties cynically condemned the attack, which the left-wing main opposition Syriza said “targets democracy” in Greece, a sick joke when they do not consider the detention without trial of democratically elected members of parliament an attack on democracy. The two victims, aged 22 and 27, were shot at close range from a motorcycle carrying two men, Golden Dawn lawmaker Georgios Germenis told The Press.

  The Greek police’s internal affairs department which is closely allied to Mossad is suspected of the attack. The same department arrested 15 officers suspected of supporting Golden Dawn and not being loyal to the Jewish regime occupying Greece.

  The Jewish-led authorities are cracking down on Golden Dawn following the murder of an anti-nationalist, anti-Greek rapper on September 18 by an alleged supporter of Golden Dawn. The incident was the excuse for the World Jewish Congress in New York to publically order the arrest of Golden Dawn’s democratically elected leaders who are currently being held without trial.

  Six of the party’s elected MPs have so far been falsely charged in connection with a wide-ranging investigation into the group. Jewish authorities are currently working on ways to criminally frame Golden Dawn leaders for crimes they did not commit. Normally in cases involving Jews such charges rely heavily on lies, innuendo, slurs, planted or circumstantial evidence, phoney witnesses and defamations of character in accordance with Jewish religion, law and tradition.

  Three lawmakers have been placed in Soviet-style pre-trial detention in a high-security Athens prison, including party leader Nikos Michaloliakos who is accused of running a ‘criminal organisation.’

  Golden Dawn has grown in proportion to the Jewish bankster theft of Greece as well as Jewish created mass third-world immigration to genocide the indigenous white people of Greece in the same way Jewish banksters and Zioncorporations are carrying out the same agenda across all white nations

  The party’s popularity has also risen due to the large numbers of rapes, robberies, muggings and murders of Greeks by the third-world immigrants being imported in large numbers by the Zionist regime.

  Golden Dawn, a party standing for traditional Christian morality and values and the maintainance of the ancient Greek civilisation and race was first elected into parliament last year, winning 18 seats, making it the country’s third most popular party.

  Patriotic, Christian members of the Greek Police force have long been accused by Jewish rights groups and Jewish-controlled Greek opposition parties of turning a blind eye to Golden Dawn’s activities”

  Veikaan, että pian on laitonta olla ei-juutalainen nationalisti Euroopassa. Onko tarkoitus suorittaa ”fasistien” suuri joukkomurha eri maissa, kuten viimeksi 1944-52 USA:n hallituksen ohjaamana tapahtui kommunistien avulla murhien ja ”sotarikollisten” näytösoikeudenkäynneissä tuomitsemisten kautta?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Kreikka on jo kauan ollut target. Ehkäpä koko Eurooppa samaan aikaan. Kreikka on pilottiprojekti ja kaivo, joka imee kaikki muut. Nyt onEurooppaan tulossa sotien ym. myötä nopeasti miljoonia ja taas miljoonia pakolaisia.

   http://www.youtube.com/watch?v=dWLBYjEJMXI&feature=player_embedded

   Heitä tullaan käyttämään uusiin konflikteihon täällä kantiksia vastaan ym. Tämä on osa kommunistista tuhoamissodan loppuhyökkäystä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 24. (Oho, laitoin muuallekin:)Koska esim. persut voivat paasata koko ikänsä kommunisteista ja marxilaisista tajuamatta kokonaiskuviota, niin vivahteiden vuoksi toinen video:

  http://www.youtube.com/watch?v=OKcpm_fm8mQ&feature=player_embedded

  Ainiin,SpingolaSpecials-ohjelmassa Golden Dawnin perustaja kesällä kertoi, että esim. papandreut ovat juutalaisia ja että 20 vuotta Kreikassa ovat olleet juutalaiset johdossa. Papandreun äidiltä paljastui vahingossa miljoonatili Kyproksella. Muita löytynee varmasti. Hän on muuttanut Israeliin.

  Kreikkaan on tuotu todella massiivisesti mamuja. Kreikan kansalaisen mutta juutalaisuskoisen kuollessa omaisuus ei mene Kreikan valtiolle vaan Israelin. Israel lobby on valtion järjestö, joka saa tukea. Jos julistaa maksavansa veronsa sen jäsenenä, verot maksetaan Israeliin ja veroja on paljon vähemmän.

  Tämä johto on Goldman Sachsin kanssa puuhannut kriisin, joka nyt on kärjistymässä.

  Ilmeisesti Golden Dawn on viimeinen este Kreikan tuhon tiellä ja muut nationalistit Euroopan tuhon.

  Meni väärään paikkaan ensin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 25. Antisionismi on peitenimi kollektiiviselle vihalle juutalaisuutta vastaan ryhmänä. Sionismi edustaa juutalaisuutta kollektiivisesti valtiovaltana ja kansanryhmänä. Näin ollen juutalaisvihaakultin edustajat levittävät tyhjää vihaansa rationalismiin naamioituneella ”kritiikillä”, jonka perimmäinen tarkoitus on hävittää käsite juutalaisuudesta kansakuntana ja separoida juutalaisia eristämällä heidät yhtenäisenä ryhmänä ja kansakuntana.

  Juutalaisvihamyyttien ylistäjät perustelevat usein vihaansa sillä, että kyse on poliittisesta kritiikistä jotain poliittista organisaatiota tai valtaapitäviä ”siionisteja” vastaan. He eivät kuitenkaan kykene erottamaan edes aatetta ja kiveä toisistaan. Kun puhutaan siionismista, puhutaan ajatuksesta, aatteesta, jonka päämääränä on juutalainen yhtenäisyys kansakuntana. Siionismi ei siis ole järjestö tai organisaatio tai mikään väitetty vastaava. Se on yksinkertaisesti kansallisuusaate yhtenäisyyden ja itsenäisyyden puolesta. Ei ole siis mitään muuta siionismia olemassa kuin se, joka tähtää juutalaisen kansakunnan yhtenäisyyteen valtiollisesti. Puhe sätkynukeista ja juutalaisista henkilöistä, jotka dominoivat maailmanpolitiikkaa kulissien takana on todellisuudesta irtaantunut myytti, joka elää rotu-uskovaisten kalloissa loputonta sykliä.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Jokaisen keskustelun juutalaisvastaisuudesta tulisi huomioida myös Yehoshafat Harkabin sanat. Hän oli Israelin pisimpään palvellut sotilastiedustelutoimiston johtaja ja kirjoitti kirjassaan Israel’s Fateful Hour: ”Uskon Menachem Beginin tehneen vakavan ja tuhoisan virheen vihjatessaan, että Israelin kritisointi on juutalaisvastaisuuden ilmentymä.” Samassa kirjassa Harkabi varoittaa:

   ”Israel on mittatikku, jonka perusteella kaikkia juutalaisia arvioidaan. Israel on juutalaisvaltiona esimerkki juutalaisesta luonteesta, joka vapaana ja tiivistyneenä ilmenee siinä. Juutalaisvastaisuudella on syvät juuret historiassa. Kuitenkin jokainen puute tai virhe Israelin käytöksessä, mitä voidaan pitää alkujaan Israelin vastaisuutena, tulee todennäköisesti muuntumaan käytännön todisteeksi juutalaisvastaisuuden oikeellisuudesta. Olisi traagista ironiaa, jos Israelin valtio, jonka oli tarkoitus ratkaista juutalaisvastaisuuden ongelma, tulisikin olemaan osatekijä juutalaisvastaisuuden lisääntymisessä. Israelilaisten pitää tiedostaa, että heidän huonosta käytöksestään maksaa kovan hinnan heidän lisäksi kaikki maailman juutalaiset.”

   1980-luvun alusta, kun nuo sanat kirjoitettiin, Israelin ”huono käytös” on ollut pääsyynä sionismin väittämässä juutalaisvastaisuudessa, joka on todellisuudessa Israelin vastaisuutta ja antisionismia. Tänä päivänä maailman juutalaisille suurin vaara on, kuten Harkabi varoitti, että Israelin vastaisuus ja antisionismi tulee muuntumaan antisemitismiksi, jonka seurauksena jossain vaiheessa nousee suuri kansanliike juutalaisia vastaan.

   Antisemitismi – Sionistimyytti vastaan todellisuus

   kannattaa nimim. ” valheet valoon ” lukea koko artikkeli

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Tekstien lainailu rakentaa valheellista juutalaisvastaista liturgiaa ja ruokkii tyhjiä vihamielisiä konflikteja. Sanoi sitä, sanoi tätä -konflikti elää juuri tuon kaltaisista irrallisista aineksista, joita yhdistelemällä saa aikaan valheellisia merkityksiä. Niitä on hyvä sitten euforisesti kommentoida sisäänpäinkääntyneillä juutalaisvihapalstoilla. Se on kuin heroiinia juutalaisvihaajien nokkaan.

    Juutalaisvihaajat ovat aktiivisia ja innokkaita tekstien lainailuissa ja niiden selittämisessä mitä niillä tarkoitetaan kysymättä kertaakaan rehellisesti itseltään mistä puhuvat, kun puhuvat siionismista. Mikään tekstipätkän lainaus ei vastaa kysymykseen siitä, mitä siionismi pohjimmiltaan on. Se, mitä joku yksittäinen runoilija on mieltä asioista, ei ammu alas juutalaisen kansakunnan oikeutta pyrkiä kansalliseen yhtenäisyyteen. Ei siis ole mitään ristiriitaa siitä, mitä siionismi merkitsee. Ristiriitaisuuksia rakentelemalla saadaan aikaan illusorisia konflikteja, joista rotu-uskovaiset ja muut tiedefanaatikot riemuitsevat keskustelupalstoillaan.

    Selvitä siis ensin mistä puhut, kun puhut asiasta. Näin kuuluu juutalaiskristillinen viisaus Raamatussa, Sananlaskuissa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Miten siionismi eroaa nationalismista? Vastaus, kiitos.

     MInä vastaan mielelläni siihen, mitkä ilmiöt ovat vastenmielisiä tässä siionismissa.

     Ole hyvä, here comes.

     1. Juutalaiset ovat tuoneet Lähi-Itään vain kurjuutta. Varmaan missään muualla ei ole valtiota, joka on vauras itse, mutta kaikki sen naapurit palavat tai ovat menneet vain huonompaan suuntaan. Minä syytän tästä siiónismia. Se on oikeuteni. Juutalaiset syyttävät islamilaisuutta, arabeja, antisemitistejä, whatever. Minä näen Israelin tulevan, Libanonin tuhoutuvan. Irakin tuhoutuvan. Libyan tuhoutuvan. Syyrian tuhoutuvan.
     2. Juutalaiset eivät auta muita kuin itseään. Tämä on erittäin vastenmielistä, kun meille saarnataan aamusta iltaan, illasta aamuun, että monikulttuurisuutta, empatiaa, lisää pakolaisia.
     3. Israel omistaa joukkotuhoaseita, mutta samaan aikaan sosiopaattinen Netanyahu pitää luentoa YK:ssa siitä, kuinka Irania pitää pommittaa, vaikka sillä ei ole joukkotuhoaseita. Irak tuhottiin, koska silläkin ”oli joukkotuhoaseita”. Äärimmäisen vastenmielistä.
     4. Juutalaiset hyväksyvät äärinationalistisia mielipiteitä. Meidän pitää etsiä suurennuslasilla heinäkasasta natsismin neulaa, kun Martin Van Creveld kirjoittaa ylpeillen ja ylimielisesti, kuinka ”Israelin armeijalla on koko Eurooppa tähtäimessään”. Tämä jos joku luo vihaa. En pidä siitä, että kansaani uhataan näin. Mikä Euroopan maa on uhannut Israelia maailmanlopulla? Vastaa!
     5. Hollywood on yököttävä nykyfilmeissään. Jos et näe sitä, että Hollywood maalaa valkoisen ihmisen pahaksi ja ei koskaan löydä malkaa yhdenkään juutalsien silmästä niin olet btotisesti sokea.
     6. Genrich Yagoda. Koska siionistit pyytävät anteeksi hänen tekojaan? Vastaa.
     7. Jne. jne. jne.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Juutalaiskristillinen viisaus ? sanoisinko ennemminkin tyhmyys ja sokeus.

     Ihmisoikeuspäivän seminaari vihapuheesta.

     Kristillinen sionismi on aate, jossa Israelin valtion tukemista perustellaan kristillisellä uskolla. Kristilliset sionistit uskovat, että nykyisen Israelin valtion syntyminen on Raamatussa ennustettu ja että tällä valtiolla on erityinen merkitys Jumalan suunnitelmissa. He uskovat Raamatun velvoittavan kristittyjä siunaamaan ja tukemaan ”Jumalan omaisuuskansaa” –juutalaisia – ja heidän valtiotaan.

     Suomessa kristillinen ”Israel harrastus” on ollut vireätä 1960–luvulta lähtien. Kristillistä sionismia on esiintynyt varsinkin luterilaisen ns. viidennen herätysliikkeen sekä helluntailaisten piirissä. Erityisten kristillisten Israel järjestöjen lisäksi Israel tilaisuuksia järjestetään monissa luterilaisissa seurakunnissa.

     Kristillisistä Israel tilaisuuksista tekee ongelmallisia niiden kärkevän poliittinen luonne. Sen lisäksi, että kristilliset sionistit tukevat tiettyä Lähi-idän valtiota – Israelia – he ulottavat uskonnolliset perustelunsa myös Lähi-idän konfliktiin. Kristillisen sionismin ytimessä on usko Israelin jumalalliseen oikeuteen hallita ”Israelin maata”, johon yleensä tulkitaan kuuluvan Jerusalemin vanhakaupunki sekä Länsiranta. Kyseiset kiistellyt alueet ovat parhaillaan Israelin miehittämiä, mitä kansainvälinen yhteisö, Suomi mukaan luettuna, ei ole hyväksynyt. Vetoaminen Jumalan lupauksiin kiistassa Itä-Jerusalemin ja Länsirannan kohtalosta on omiaan polkemaan jalkoihinsa kaikki inhimilliset, lailliset ja moraaliset argumentit.

     Opettamalla Jumalan antavan siunauksensa tai kirouksensa sen perusteella miten Israelia – ”Jumalan silmäterää” – kohdellaan, kristilliset sionistit jakavat Lähi-idän konfliktin osapuolet joko Jumalan puolelle tai Häntä vastaan. Poliittisista ja kansallisista erimielisyyksistä tehdään suorastaan kosmisia. Palestiinalaiset ja kansainvälinen yhteisö nähdään helposti pimeyden voimien edustajina jos ne uskaltavat vastustaa tai kritisoida Israelia. Tämä asetelma ruokkii erittäin negatiivisia stereotypioita arabeista ja islamista, mikä on helposti kuultavissa kristillisten sionistien tilaisuuksissa.

     Alkuperäinen artikkeli: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/E6CD25714EF2FCF8C22577D100443639/$FILE/KristillinenSionismiStewart.pdf

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Mielenkiintoisia käsitteitä tuossa kirjoituksessasi.

   Kollektiivinen viha. Juutalaisuus kansakuntana. Juutalaisuus valtiovaltana. Juutalaisuus kansanryhmänä. Separoida juutalaisia. Eristämällä heidät. Ryhmänä ja kansakuntana.

   Juutalainen yhtenäisyys kansakuntana. Kansallisuusaate yhtenäisyyden ja itsenäisyyden puolesta. Tähtää juutalaisen kansakunnan yhtenäisyyteen valtiollisesti.

   Puhutaan siis näistä käsitteistä.

   Siionismi siis tähtää juutalaisen kansakunnan yhtenäisyyteen valtiollisesti. Hyvä, oikein hyvä. Tämä tuntuu olevan asia, jota pidät täysin hyväksyttävänä. Ja mikäs siinä, hyväksytään tämä.

   Ja kun tämä nyt siis on selvä, niin mikä tarkalleen ottaen on huonoa ns. nationalismissa eli esimerkiksi siinä, että me suomalaiset tähtäisimme selkeästi suomalaisen kansakunnan yhtenäisyyteen valtiollisesti.

   Ja käytetään samoja keinoja.

   Ensinnä, kielletään avioliitot muiden kuin suomalaisten kristittyjen kesken. Otetaan tämä pieni askel. Jos joku haluaa kuitenkin mennä naimisiin homon tai muslimin kanssa niin mikäs siinä, mutta ei Suomessa.

   Toiseksi, ei oteta maahan muita kuin suomalaisia, siis etnisenä ryhmänä. Huomaa, että Israel ei salli laajamittaista maahanmuuttoa muuta kuin juutalaisille. Minulle sopii, että määritämme esimerkiksi näin: Suomi varjelee valtiollista yhtenäisyyttään ottamalla maahan vain valkoisia kristittyjä. Vai kuinka me saamme varjella valtiollista yhtenäisyyttämme? Vai kenties me emme saakaan varjella sitä? Onko tämä kenties vain juutalaisten oikeus?

   Olen huomannut, että juutalaisvaltio varjelee yhtenäisyyttään merkillisillä, suorastaan rikollisilla tavoilla. Se rakentaa muureja maailmaan, jossa muut purkavat niitä. Mielestäni tosin voisimme rakentaa Israelin ympärille korkean muurin, se on ihan hyvä idea. Mitä korkeampi, sen parempi. Ja voitaisiin toki muuri rakentaa Suomenkin ympärille…

   Lisäksi juutalaisvaltio ei ota pakolaisia, miksi ei? Ja jos ottaa, niin luvut esiin, kiitos. Miksi juutalsivaltio ei auta arabeja? Ei kai kyseessä ole kollektiivinen viha? Miksi johtavat siionistit uhkaavat Irania ydinaseilla? Kollektiivista vihaako? Miksi Martin Van Creveld uhkaa Eurooppaa ydinaseiskuilla? Minusta tuo kuulostaa kollektiiviselta vihalta…

   Olisiko niin, että niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan ?

   Jään odottamaan selityksiä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 26. Kreikan sionistinen miehityshallinto on laatinut uusia lakeja. Enää ei sallita hyväntekeväisyyttä vain kreikkalaisille, jollaista Golden Dawn on harjoittanut. Tietrenkin lukuisat ”vain juutalaisille” tarkoitetut hyväntekeväisyys- ym. kampanjat maassa jäävät sallituiksi.

  Käytännössä uudet lait kieltävät aktiviteetit, jotka eivät ole kv. juutalaiseliitin hyväksymiä. Mielankiintoinen pykälä on holohoaxin epäilyn ja kiistämisen rangaistavuus: useita vuosia vankeutta ja erittäin korkeat sakot.

  Kaiken kaikkiaan voisi todeta Kreikan menon melko juutalaiseksi: Kaikki maan resurssit on ryöstetty ulkomaisille pankeille, yksityisomaisuus tullaan ryöstämään veroina ja kaikki julkinen talous säästetään. Kansakunta on vastedes velkaorjuudessa. Maahan on otettu miljoonia mamuja ja tämä sama politiikka jatkuu niin että kreikkalaiste tulevat olemaan suhteessa selvä vähemmistö. Rajoja ei siis saada kiinni. Demokratian kulissit kaadetaan ja vastedes nationalismi on kiellettyä ja kansallinen ajattelu. Holokaustivalheen epäilemisestä ja paljastamisesta irtoaa vuosien vankeus ja suuret sakot.

  Tämä ei varmaankaan jää tähän. Seurannee poikeustiloja, hulinointia ja verenvuodatusta. Kenties kantaväestö murhataan. Ainakin laajat osat joutuvat pidätetyiksi terroristeina ja ”uusnatseina”. Ihmisiä alkaa kadota.

  Vastaavalla tavalla tuhotaan vuorenvarmasti muut EU-maat yksi toisensa jälkeen tai monta kerralla. Suomessakin taitavat jo palaa autot Vusaaressa. Kenties ”rasismille on pantava täälläkin tiukat vastatoimet” mm. holokaustivalheen suojelupykälillä?

  Joko huomaamme, että käynnissä on todellakin sionistien sota Euroopan kristittyjä kansakuntia vastaan? Eikö vieläkään tajuta, että päättäjämme ovat maanpettureita? Onko kaikista jo tehty kommunisteja? Jos ihminen näkee fasismin tai kansallissosialismin vihollisenaan, on hän kommunisti eli juutalaiseliitin orja. Pahimmat tapaukset värvätään äärivasemmiston antifaan, etenkin typerää nuorisoa manipuloidaan. Syntyvät ikuiset vallankumouksen roskaväet eli kommunistinen katuroskaväki tai sodanaikainen ”vastarintaliike”, jolla eliitti pelaa toisinajattelijoita vastaan.

  Nyt olisi viimeinen hetki nousta niin Kreikassa kuin yhtäaikaa kaikissa muissa maissa. Rikollinen johto ja eurobyrokraatit tulisi suistaa vallasta ja panna oikeuteen. Ankarat rangaistukset maanpetoksesta ym. Tietenkin sivistyneellä ja valistuneella oikeudenkäynnillä ja laillisesti. Vain rikollinen euroeliitti käyttää em. katurahvastaan kommunistielukoita ja siten mestauttaa ihmisiä ilman oikeudenkäyntiä lähimpiin lyhtypylväisiin. Tai juutalaistyylisiä näytösoikeudenkäyntejä, kuten esim. Golden Dawnin johtoa vastaan ollaan järjestämässä valhetodistajineen, väärennöksineen ja falseflageineen, panetteluineen ja muine laittomuuksineen.

  Myös meidän johto edustaa pettureita ja kommunisteja.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Juutalaisvihakonsepti on yhdessä tekstinpätkässä venynyt valovuodellisiin mittakaavoihin. Juuri tätä maailmankaikkeudellista juutalaisvihaa sairaalloiset juutalaissteriilit pelkotilat ruokkivat.

   Juutalaisvihamytologistit onnistuvat aina keittämään sekavan sopan täysin ulkopuolisia asioita irrallisesti yhdistämällä: EU, Kreikka, pankkiirit, velkaorjuus, kansallissosialismi, fasismi. Kaikki tyypillisiä avainsanoja, joista on helppo ammentaa satuja. Minkä perusteella? Sen perusteella, että jossain firmassa istuu juutalainen henkilö hallituksessa, ehkä kaksikin. Sen perusteella, että joku rikollinen oli juutalaissyntyinen. Sen perusteella, että maailmanhistorian käännekohdissa on esiintynyt myös juutalaissyntyinen henkilö. On juutalaisia esimerkiksi Hollywoodissa, jotka vihaavat kaikkea ympärillään olevaa. Kuitenkaan juutalaisviha-ajattelijat eivät kykene erottamaan mikroskooppinsa alla muita ihmisryhmiä ja alkuperiä, jotka harjoittavat identtistä ajattelua ympärillään, vielä tuhoisammin. Mutta! Juutalaisiahan ei ole pelkästään Hollywoodissa, vaan kaikilla yhteiskuntaelämän hallitsevilla sektoreilla. Eikö näin ole muidenkin kansallisuuksien keskuudessa? Siis kun hallitsevassa asemassa toimiva on juutalaissyntyinen – ja useampikin, kyseessä on syntyperällinen salaliitto. Paisuttelevat mielikuvat saavat juutalaisen näyttämään maailman keskipisteeltä, vaikka näin ei ole. Juutalaissterilisoijien ajatus kumpuaa jälleen keltaisesta tähdestä, joka asettaisi juutalaisille toissijaisen oikeuden pitää hallitsevaa asemaa yhteiskunnassa, sillä juutalainen on kiero ja vääränlainen ihminen juutalaisvihaajien mukaan. Juutalaisen mielikuvitteellinen valta johtaa syklinomaisesti johtopäätökseen ns. ”siionistien salaliittosta”.

   Näppäimiesi välityksellä on jo syntynyt täysin hallitsematon konflikti, joka perustuu yksittäisiin toisistaan irrallisiin käsitysymmärryksiin, jotka eivät liity todellisuudessa millään tavalla toisiinsa. Näitä myyttejä pyörittämällä useat itsenäiset ”tutkijat” kuten David Duke ovat onnistuneet tienaamaan itselleen valtavan omaisuuden: yhdistämällä vaikutusvaltaisia juutalaistaustaisia henkilöitä kaikkiin maailmanhistoriallisiin käännekohtiin. Kaiken lopuksi käteen jää sekava keskustelu, jossa ei vieläkään ole tohdittu kysyä: mitä on sionismi?

   ”Antisiionismi” siis on lihava liturgia valtavista historiallisista kokonaisuuksista, joka on onnistuneesti kyennyt syylistävästi yhdistämään asioita juutalaishenkilöiden perusteella toisiinsa ja on kyennyt luomaan niiden perusteella onnistuneesti valtavan sadun salaliitosta syntyperällisin perustein, jota ei oikeasti ole olemassa. Saman havainnon voi kaavamaisesti tehdä käydessä keskustelua kenen tahansa ns. ”antisiionistin” kanssa. Asiat hyppäävät toisesta toiseen ja seikkailevat omaa maailmanympärimatkaansa, hallitsemattomasti.

   Journalismin hallitsematon mikroskooppinen fokusoituminen ja itseviktimisoituminen kohderyhmää kohtaan saa aikaan illuusion, joka näyttää kattavan koko maailmankaikkeuden. Mikroskooppisen tarkastelun alla kuulija saadaan ymmärtämään, että juutalaisia on joka paikassa, juutalaisuus on äärimmäinen ja hyökkäävä muita kohtaan. Ja kun tarinaan astuu keinotekoinen viktiimiryhmä, joka joutuu puolustamaan itseään, kuulijaan luodaan keinotekoinen konflikti, joka ruokkii itseään: uhriutumisen äärimmäinen tunne ruokkii pelkotiloja, joka aiheuttaa äärimmäistä tai jopa steriilia tarkastelua kaikesta juutalaisesta ja juutalaisuudesta kaikkea juutalaisuutta kohtaan. Viktimisoituminen ruokkii puolustamisen tarvetta, joka aiheuttaa pakonomaisia ajatuksia juutalaisuutta vastaan kaikessa. Ja taas sykli pyörii, kun puolustautuminen johtaa pakonomaiseen steriiliin tarkasteluun kaikkea juutalaista kohtaan. Tästä kumpuavat lopulliset konfliktit esittämättä lainkaan kysymystä: MITÄ ON SIIONISMI?? Näin yksinkertainen asia saadaan näyttämään hyvin monimutkaiselta ja laajalta, joka onkin rotuhaihattelijoiden kuten David Duken itseäänpalveleva tarkoitus. Täytyyhän hänenkin toteuttaa omaa elämäntehtäväänsä – ja ansaita leipänsä, siis ihan itse.

   Juutalaisvastustajat intoilevat jatkuvasti sen tosiasian perusteella, että on olemassa lukuisia vaikutusvaltaisia henkilöitä, jotka ovat syntyperältään juutalaistaustaisia. Tämän tosiasian perusteella nämä vaikutusvaltaiset yksilöt edustavat kollektiivista pahaa, joka toimii satumaisena tekosyynä harjoittaa loputonta vainoa ja vihaa juutalaisia ja siionisteja vastaan. Näillä faktoilla vihaintoilijat kiihkoilevat syljet suussaan väittäen, että nämä yksilöt muodostavat jonkin olemattoman siionistisen liikkeen, vaikka todellisuudessa näillä henkilöillä ei ole välttämättä lainkaan uskoa edes omaan Jumalaansa, juutalaiseen perintöönsä. He saattavat jopa kirota siionismia itsekin. Silti juutalainen on eurooppalaisen mytologian mukaan aina erityistarkastelussa, sillä eurooppalainen pakanallismytologia vihaa juutalaisia ja juutalaisuutta ja juutalaisten Jumalaa, Herraa Sebaottia. Tästä kaikki rotu-uskollinen viha erityisesti juutalaisia ja kaikkea juutalaista kohtaan kumpuaa.

   Eurooppalaiset juutalaisvihaajat ovat vuosituhansia elättäneet näitä kansantaruja juutalaisia vastaan. Mihin nämä itseänsätuhoavat rotu-uskovaiset ovat kyenneet? Tuhoamaan itsensä, tietysti. Heidän suuri älyllinen lahjansa, johon he KYKENEVÄT. Mieti vihan syövyttämä juutalaisvastustaja-aktiivi seuraavan kerran käsitettä SIIONISMI hieman tarkemmin.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
   1. Mielestäni voisit jo kertoa meille, mitä tuo siionismi siis on.

    Miten se siionismi eroaa paljon puhutusta ja erityisesti jutalaisten vihaamasta nationalismista? Minusta siionismi näyttää äärinationalistiselta. Ja jos se ei sitä ole niin miten se eroaa siitä?

    Jos juutalaisille on annettu oikeus ajaa yksi kansa pois, jotta he saavat heidän maansa niin kenet me suomalaiset saamme ajaa pois maastamme? Juutalaiset? Ja jos emme saa niin miksi he saivat ajaa palestiinalaiset pois?

    Miksi palestiinalaiset eivät saa ajaa nationalistista ideaa? Miksi juutalaisilla on yksinoikeus nationalismiin?

    Miksi juutalaisvaltio ei kuulu joukkotuhoaseet kieltäviin sopimuksiin? Tämä on melkolailla yksinkertainen kysymys ja luulisi vähän hölmömmänkin tajuavan tämän. Mikä antaa juutalaisille oikeuden omistaa joukkotuhoaseita ja kuitenkin samaan aikaan oikeuden vaatia muita luopumaan niistä? Jumala?

    Aika yksinkertaisia kysymyksiä eikä yhtäkään referenssiä minkään maailman ”antisemitisteihin”. Anna kuulua.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Juuri tästä on kysymys. Haihattelijat eivät itsekään tiedä tai ymmärrä mitä väittävät ja mistä puhuvat, kun puhuvat siionismista ja vastustavat siionismia. Siionismi on nationalismia eli siionismi on kansallisuusaate, jonka päämääränä on kansallinen yhtenäisyys valloittamatta ja sortamatta muita kansoja. Valloittamisen suhteen on turha lyödä poskelle siionisteja siitä, että he ostivat omilla rahoillaan palan peduiinipaimentolaisten erämaatilkkua Ottomaani-imperiumin romahduttua ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jossa arkeologisesti todistettuna juutalaisilla on ollut juudean kuningaskunta. Tästä kumpuaa myös erityinen usko juuri Juudean tai ns. Palestiinan alueeseen juutalaisen kansallisvaltion maantieteellisenä sijaintina.

     Useat johtavat marxistijuutalaiset ovat kieltäneet kansallisen uskon itseensä itsetuhoisella petollisella marxismilla. He eivät halua tunnustaa itseänsä kansakuntana, vaan ovat liittoutuneet vihollistensa kanssa itse itseänsä vastaan. Toisinsanoen he ovat itse siionismin vihollisia. Nämä marxistit ovat kyllä juutalaisia, mutta vihamielisiä omaa kansakuntaansa vastaan kieltäen kansallisen historiansa ja tulevaisuutensa kansakuntana, pettäen itseänsä tuhoisalla marxilaisuudella, Karl Marxin valheilla ja valheellisella ateismilla. Nämä ateistikiihkoilijat tekevät kaikkensa sabotoidakseen kansakuntansa henkistä perintöä länsimaissa yhdessä islamistien ja muiden sekularistikiihkoilijoiden kanssa. Eivät siis toteuta minkään näköistä juutalaisuusaatetta, vaan vastustavat juutalaisuutta ja juutalaisvaltiota eli siionismia. Hehän ovat antisiionisteja itsekin, David Duken siittiöitä kaikki! Ja näitä itsensävihollisia David Duken kaltaiset rotu-uskovaiset kuvittelevat fantasioissaan kutsuvan siionisteiksi. Eikö olekin ristiriitainen ajatusmaailma? Nämä siionismin viholliset, jotka kieltävät oman kansakuntansa, ovat osa ”salaliittoa juutalaisen kansallisvaltion puolesta”? Aivan käsittämätön valheellinen väite.

     Siionismista levitetään massiivisella valhekoneistolla valheita, vihamyllyn virtaavana vetenä islamistit ja uuspakanat, jotka juonittelevat näiden marxistijuutalaisten kanssa juutalaisten todellista tuhoamista, siionistien verilöylyä. Tästä on kysymys. Mikäli olet avian hämmentynyt kaiken sen David-dukelaisen aivopesun jäljiltä, on se hyvä merkki siitä, että olet täysin daviddukelaisten juutalaisvihakontrollin alla aivopesty juutalaisviha-aktiivien petolliseen valehteluun siionismia vastaan. Siionismi on siis ystäväsi!

     Aina kun puhutaan ns. palestiinalaisista kansakuntana, tulee selvittää mitä olemassaolon tunnusmerkkejä ns. kansakunta täyttää. Palestiinalaismyytti elää vahvana juutalaisvihafanaatikkojen ja antisiionistien vihaa kolisevissa pääkalloissa. Ns. ”palestiinalaisuus” ei täytä kansakunnan tunnusmerkkejä. Palestiinalaisilla ei ole kansallista historiaa yhtenäisenä kansakuntana. Maailman historiassa ei ole ollut milloinkaan valtakuntaa tai valtiollista järjestelmää rajoine nimeltä ”Palestiina”. Palestiinalaisilla ei ole omaa kieltä, he puhuvat arabiaa. Palestiinalaisilla ei ole omaa etnistä alkuperää, palestiinalaiset eivät ole etninen ryhmä. Palestiinalaisilla ei ole etnistä kulttuuria. Palestiinalaiset ovat arabiaa puhuvat etnisesti arabiväestö ympärysmaista kuten suurimmilta osin Jordaniasta. Näin ollen palestiinalaisuus on täysi myytti ja salajuoni siionisteja vastaan. Palestiinalaisuutta ei ole tosiasiassa olemassa, jonka vuoksi sitä on kansallisesti erittäin vaikea tunnustaa. Fakta, jota siionistienvihaaja eliitti juutalaismarxisteineen ei halua myöntää! Tätä petollista palestiinalaispolitiikkaa harjoittava EU, USA ja arabimaailma ajaa tuhotakseen juutalaiset valtiollisesti. Ja maailma juoksee sokeana miekat kädessä teurastamaan siionisteja, mailman toivoa. Palestiinalaispolitiikalla on vain yksi päämäärä ja se on tuhota juutalaiset valheellisen kansallismyyttinsä perusteella.

     Näin se menee, tutustupa asioihin tarkemmin ja vielä syvällisemmin kuin pikku ”siionin viisaitten pöytäkirja” sinulle valehtelee.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Vai sillä tavalla.

      Siionismi on nationalismia ”valloittamatta ja sortamatta muita”. Ei millään pahalla, mutta kuinka sokea voikaan ihminen olla? Selitä tämä Gazan keskitysleireissä asuville. Haluaisin olla paikalla, kun julistat tätä siellä. Kaikella kunnialla tunnistan kirjoittajassa hysteerisen semifiilin vai miksi näitä juutalaisten rakastajia kutsutaan?

      Ja oikein arkeologisesti todistettuna. 🙂

      Palestiinalaiset eivät oikeastaan olekaan mikään etninen ryhmä ja eivät he ole koskaan edes sielä eläneetkään. Aivan, aivan. Kiitos vaan, ei ole tarvetta lukea enempää juttujasi.

      Sinuun verrattuna David Duke on oikea Vapauden Valo ja Totuuden Torvi, kaikkine puutteineenkin.

      Oikein hyvä, teit meille palveluksen. 🙂

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 27. Suomen totaalinen juutalaisorjuus tai Euroopan tulee esiin paitsi näissä sananvapausasioissa myös siinä, että pian totaalisen vallan ja salailuoikeuden omaava elin saa määrätä jokaisen kansakunnan maksamaan pankeille tukea miten paljon hyvänsä koska hyvänsä ja tämä piikki ikiajoiksi. Kauhea teurastus alkaa siis talouspuolella ja sitä seuraa tietenkin kaikkien tuho. Pankkiunionissa päätetään, mitkä pankit lahdataan ja mitkä säilytetään. Suomessa harjoiteltiin tätä taannoin, kun tervein pankki lahdattiin jne.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 28. Kirjoittaja on alykas ja totta myos Etta moses mordocai levy joka vaihtoi nimensa Karl marx siksi oli 32 asteen vapaamuurari eli teki rituaaleja saatanalle lapsimurhista alkain..mutta oli juutalainen, kuten Freud, ja darvin..ja nama 3 korkean asteen saatanan palvojaa paatti tehda teorioita (pannukakku ja) ja jokainen heidan Sana ilman labraa tai mitaan tieteellista faktaa julistettiin tieteeksi koska he olivat vapaamuurareita jotka sai saatanalta tietoja ja niinpa psykiatriasta tuli sadistinen teoria ja nimenomaan suunniteltiin politikoille ja virkoamiehille sopivaksi vallankayton valineeksi ja varmistaakseen Etta mielisairaaksi saadaan merkata mahdollisimman monta mieleltaan tervetta..tehtiin psykosomatia teoria, jossa guru Freud listasi kehon kivut paasta varpaisiin mielisairaudeksi, ja talla varmistettiin Etta kenet tahansa millooin tahansa voidaan merkata mielisairaaksi..kun vain evataan taktisesti tutkimukset ja intetaan Etta kehon kivut on mielisairautta ja rauta kouralla pakko ohjataan henkilo psykiatrille jotka on rasvattu kiroittamaan kaikki liikkuva mielisairaudeksi barbaaristi ilman tunteita..
  Silla psykiatriaa ala on maapallon barbaarein ammattikunta ja brutalein mita koskaan on maan paalle olluT ja tietenkin kaikki 1000% on valhetta mita psykia
  triassa opetetaan….
  Ja jos joku ei tieda kerron Etta kaasutusohjelmaa ei tehnyt Hitler vaan nelja psykiatria sonnestein eugenismi ( psykiatrian head quarter) instituutissa..ja psykiatrit val
  voi myos kaasutuksen..silla juuri he tilasivat ja tappoivat eri rotuja saadakseen kaikkien maapallon rotujen kallot mittanauhojensa alle..Etta onko kallon muoto sellainen ja silmien vari oikea joka olisi evoluutio teorialle kelpaavA kehityskelpoinen rotu..jatkamaan maapallolla..ja muut oli tarkoitus tappaa..myos suomalaiset sen jalkeen kun heita olisi ensin hyodynnetty slaavien tappamiseen eugenismi teorian mukaan kallomme on liian pyorea jonka silloiset eugenismi psykiatrit listasivat vahempi alyiseen monoloidiseen rotuun kuuluvaksi..saksalaiset siis OLISIVAT liqvitoineet suomalaiset sen jalkeen kun heita oli kaytetty slaavien tappamiseen….
  Hitler sotaisana miehena oli bunkkerissa ja ei Ede’s tiennyt mita kauhuleireja koululaaketiede oli tehnyt..toki Hitler vihasi juutalaisia ja Mina vihaan suomalaisia sen vaaryyden tahden mita suomi on minulle tehnyt..ja ymmarran Etta silloin kaivellaan pahoja tekoja niin suomalaisten kuin juutalaisten..esim..suomalaiset eivat suostuneet MAKSAMAAN korvauksia kannaksella keskitysleireilla nalkaan tahallaan tappamille venalaislapsille..josta 2/3 osaa selvisi hengissa kolmen vuoden kidutuksesta ja leireilla oli 28 000 last a..ja meno oli kuin SAKSAN leireissa..suomi on salannut rikoksensa ja juuri siksi ei maksanut korvauksia ettei kansa saisi tietaa kuinka suomalaiset kasitteli slaaveja..

  Juutalisten on pakko olla oppia kaupnakaynnin viisaudet..silla monissa maissa ja myos suomessa oli pitkaan laki ettei juutalainen SAA harjoittaa muuta kuin kauppiaan ammattia..eli jos sita tekee sukupolvesta TOISEEN .ja koska heidan kaikkien oli pakko ainakin kokeilla yrittjana olemista..pakko pain sanelemana..niin juuri tuo pakkolaki vaurastutti heidat..he eivat saaneet ostaa maata eika kiinteistoja, joten heidan oli pakko sijoittaa saadut rahat lainaksi korolla tietenkin ja siina he pakkolain saatelemana oppivat pankkiireiksi ja ovat yha..koska pakkolait opetti.. Eli osa sita Etta juutalaiset on pankkiireja tulee tuosta..osa heista on huijareita kuten meistakin..

  Arvostan alkuperaista kirjoittajaa, mutta en ymmarra minkaan rodun paremmuutta tai pahemkuutta..suomalaiset on varkaita..he varastelevat toistensa puolisoita ja tuottavat karsimyksia enemman kuin Budapest in taskuvaras johon he ovat erikoistuneet..jne..
  En juuri nae kuin pienia tapa eroja eri kansojen valilla..en ymmarra mista juutalaisviha?

  Toki he ovat istuneet looseissa ja paattaneet Etta tehdaan value teorioita kristinuskon ja moraalin tuhoamiseksi..kuten eugenismi, evoluutio, psykiatrit ja KOMMUNISTI oli juutalaisten keksinto..mutta ensi sijaisesti vapaamuurarien tilaustyona he varkkasi teoriansa ja muuurarit julisti heidan mielipiteensa tieteeksi.. Eli roskan..

  Nama on faktoja..mutta illuminati tilasi heilta valheteoriat ja naemmehan yha kuinka illuminate puolustaa ja yllapitaa valhe eli pannukakku teorioita yha, koska ne toimivat ja ovat luotu kidutus valineeksi yhteiskiuntaa kritisoivia KOHTAAN ja juuri siksi rau
  takouralla VIRKAMIEHISTO puolustaa psykiatrian teoriaa koska se on heidan kidutusvaline..jokainen PYSTYY aika pian paattelemaan Etta teorian teon motiivi on muu kuin tiede..tiede siis on vain mielipiteita eli teorioita jotka julistetaan tieteeksi..ja ainakin koululaaketieteen laki on se Etta jos teoriasta saadaan vaikka minkalisella valheella pillerirahaa. Ne mielipiteet julistetaan tieteeksi..tosin eugenismi teorioilla koululaaketiede sai rahaa rogefellereilta ja rotchildilta..rotu opin tekemiseen jota varten perustettiin rotu eli eugenismi keskuskset psykiatrian piiriin..ja sit Ku venalaiset paljasti sen evoluutio teorian tilaamaan kaasuleiri kauhun eugenismi kiellettiin..eugenismi teoria tilattiin psykiatreilta ja tilaaja oli evoluutio teoria ja rahoittjana juutalaisia penkkiirit.

  Plusääni(0)Miinusääni(5)
 29. Kaikki ihmiset ovat barbaareja elaimia, jotka nylkevat, syovat halventavat toisiaan.
  Barbarinen raakuus nakyy esim. Psykosomatia keksiminen, jossa sadisti persoona keksii teorian Jolla sadiatisedsti simputtaa sairaita ja sit he vaan listaa joka kehon kivut psyykkiseksi ja raat koululaaketieteen tohtorit eva a silla hoidon aivokalvon tulehduksessa ja muissa , kun ei tarvitse tutkia, kun diaknooseja voi vetaa hatusta tutkimatta niin kuka silloin enaa tutkiii..Kansan sirtamiseksi virkamiehet julistaa minka tahansa teorian tieteeksi kunhan se ruokkii heidan saqdiatista luonnettaan ja takaa Etta paasee halventamaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat