Kataisen poliittinen perintö ja perikato

Jyrki Kataisen poliittisen uran alkuhämäriä tutkiessa on luontevaa luoda silmäys myös koko Suomen yhteiskunnalliseen tilanteeseen.

Vaikka Jyrki Katainen ei ole enää mukana Suomen politiikassa, kannattaa silti muistaa, että nykyinen hallitus ja yleisesti Suomen poliittinen johto on luonteeltaan ”kataismainen”. Edesmennyttä isänmaatamme, Suomea, hallitsee demokratian ulottumattomissa oleva eurostoliitto ja sen alati kasvava direktiiviviidakko.

Globaalien talous- ja pankkiirieliittien valta-asema erilaisine vapaakauppasopimuksineen on sysäämässä Suomen EU:n syrjäiseksi maakunnaksi. Maamme suunta on ”kataismainen”. Poliitikkomme ovat kaikki ”kataisia”. Kansa myydään ylikansallisille eliiteille, jotka tuhoavat viimeisenkin yksilöllisen ja kansallisen riippumattomuuden rippeet sekä luonnonvaramme. Olemme pian täydellisiä orjia, jos emme keksi keinoa kahleista vapautumiseen.

Tuleviin eduskuntavaaleihin täytyy suhtautua erityisen vakavasti. Emmehän tahdo enää yhtään uutta kataista Suomen johtoon.

SOVITAAN N€IN, 23.10.2009MAKE AN AGREEMENT© Markus PentikŠinen/KuvaryhmŠ/SKOY

 

Taustaa

Jyrki Kataisen, nykyisen Euroopan unionin ”superkomissaarin” kuningastie poliittisella uralla alkoi hämärissä olosuhteissa vuonna 1999, kun hänet valittiin Pohjois-Savon Kokoomus ry:n puheenjohtajaksi.

Hämäräperäisyyksiä liittyy seuraaviin kolmeen kokoukseen. Kokoomuksen piirijärjestöistä esitettiin ainakin yhdestä valtakirja, jossa kannatettiin Jyrki Kataista edustajaksi kokoukseen, jossa myös puheenjohtaja valittiin.

 1. Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 30.10.1999
 2. Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 9.10.1999
 3. Varkauden Kokoomus Nuoret r:n kokous 30.10.1999

 

Kokouksia ei koskaan pidetty

kokoomusYllä mainittuja kokouksia ei koskaan pidetty. Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry ei edes ollut yhdistysrekisterissä tuohon aikaan.

Pöytäkirjat ja valtakirjat olivat väärennyksiä. Koska Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys eikä mitään kokousta pidetty, ei Jyrki Katainenkaan ole voinut olla paikalla. Väärennetyn pöytäkirjanotteen olivat tarkastaneet Juho Romakkaniemi ja Jukka Liukkonen.

Mainittakoon, että Juho Romakkaniemi oli Jyrki Kataisen erityisavustaja valtiovarainministeriössä ja toimi myös pääministerin erityisavustajana EU-asioissa. Jukka Liukkonen huseerasi Kataisen erityisavustajana.

Jyrki Kataista ei olisi ensinkään valittu Pohjois-Savon Kokoomus ry:n puheenjohtajaksi, mikäli kokouksessa olisi tiedetty esitetyn valtakirjan olleen väärennös. Voidaan myös sanoa, että Kataisen menestystarina poliittisella uralla olisi ilmeisesti päättynyt siihen.

 

Rikosilmoitus

Kataisen tekemistä rikoksista tehtiin rikosilmoitus. Epäiltyinä rikokseen kuultiin seuraavia henkilöitä:

 • Myyntineuvottelija Wille Berlin
 • Kansanedustaja Jyrki Katainen
 • Opiskelija Markus Korhonen
 • Tunti/vastuuopettaja Jukka Liukkonen
 • Opiskelija Juha Rannanheimo
 • Opiskelija Juho Romakkaniemi

Rikosilmoituksen asianomistajina olivat:

 • Pohjois-Savon Kokoomus Ry
 • Ollila, Sanna Kristiina
 • Nissi, Mikko Johannes
 • Isotalo, Hannu Antero

Jyrki Katainen ei saanut syytteitä rikoksistaan

Jyrki Kataisen vapauttaminen vastuusta johtunee osittain hänen silloisesta kansanedustajuudestaan. Tärkein syy syyttämättä jättämiseen oli kuitenkin nähdäkseni Kataisen lupaava asenne paikallista ja globaalia poliittista eliittiä kohtaan. Suomessa virkamieskorruptio ja poliitikot eivät likaa toistensa pesiä.

Myös valtakunnansyyttäjävirasto tutki asiaa ja totesi rikoksen tapahtuneen, mutta päätti lopulta olla nostamatta syytteitä. Valtakunnansyyttäjänvirastossa asiat muuttuivat: vain Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n väärennys oli käsittelyssä. Kaksi väärennöstä ”unohtui”. Mitä ilmeisimmin tässä suhteessa tehtiin niin sanotusti poliittinen päätös.

Huomioitakoon, että Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous oli päivätty 30.10.1999, jolloin yhdistystä ei ollut olemassa. Myöskään Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys.

 

Lopuksi

Suomalaisten kannattaa harkita syvällisesti äänestäessään eduskuntavaaleissa 2015. Jyrki Kataisen kaltaisia epärehellisiä Suomen-syöjiä riittää maan poliittisessa johdossa. Itse asiassa nykyinen hallitus on luonteeltaan ”kataismainen”.

Esimerkiksi Alexander Stubb toimii koko suomalaisen eliitin tavoin ylikansallisen talous- ja pankkiirioligarkian juoksupoikana kotimaassaan. Maamme poliittinen yläluokka pitää kansainvälisten talous- ja pankkiirieliittien sekä sijoittajien etuja paljon tärkeämpänä kuin Suomen ja sen kansalaisten hyvinvointia.

 

Markku Juutinen

 

Lähde: Kataisen väärennetyt paperit.

 

Liite:

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO
PÄÄTÖS 01/29 syyttämättä jättämisestä
PL 333 00181  HELSINKI
Puhelin  09-1608 8828  Fax  09-1608 8808
4.6.2001
Asiano: R 01/20
Syyttämättä jätetty KATAINEN, JYRKI TAPANI 14.10.1971

Asianomistajat

POHJOIS-SAVON KOKOOMUS RY
OLLILA, SANNA KRISTIINA
NISSI, MIKKO JOHANNES
ISOTALO, HANNU ANTERO

Syyksi luetut rikokset ja lainkohdat

LIEVÄ VÄÄRENNYS
27.11.1999       KUOPIO
2400/R/705/00
Rikoslaki 33 luku 3 §

Teonkuvaus

Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa 27.11.1999 Kuopiossa esitettyjen valtakirjojen aitoudesta on keskusrikospoliisin Kuopion yksikön toimesta suoritettu esitutkinta sanotun kokouksen puheenjohtajan esittämän tutkintapyynnön nojalla. Toimitetussa esitutkinnassa on selvitetty mm., että Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n edustajana kokouksessa on toiminut Jyrki Katainen. Edustusoikeuden perusteeksi kokouksessa on esitetty pöytäkirjaote yhdistyksen 9.10.1999 pidetyksi merkitystä kokouksesta, jossa edustuksesta olisi päätetty.

Pöytäkirjaotteen mukaan kokouksessa ovat olleet paikalla yhdistyksen jäsenet Kristiina Ollila, Jyrki Katainen ja Mikko Nissi sekä läsnäolo-oikeuden omaava Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n järjestösihteeri Jukka Liukkonen. Pöytäkirjaotteen ovat oikeaksi todistaneet Jukka Liukkonen ja Juho Romakkaniemi.

Ollilan, Kataisen ja Nissin esitutkintakertomuksista kuitenkin ilmenee, ettei tällaista kokousta ole pidetty. Katainen on kertonut kokousedustuksesta sovitun yhdistyksen puheenjohtajan Ollilan kanssa. Ollila vahvistaa keskustelun, joskaan hänen kertomuksestaan ei nimenomaisesti ilmene sovitun muuta kuin ettei Ollila mene yhdistyksen edustajana piirikokoukseen. Liukkosen mukaan päätökset on tehty puhelimitse tai kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Kokoomuksen Nuorten Liiton jäsenyhdistysten käyttämien mallisääntöjen mukaan yhdistyksen edustajien nimeäminen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus, kuuluu yhdistyksen kokoukselle (tarkemmin kevätkokoukselle). Yhdistyslain mukaan päätösvalta yhdistyksessä kuuluu jäsenille, jotka käyttävät sitä yhdistyksen kokouksessa, ellei säännöissä ole määrätty päätösvaltaa käytettäväksi yhdistyksen valtuutettujen toimesta.

Päätöksen perustelut

Syyttämättä jättämisen peruste:  Vähäinen rikos, Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 7 § 1 kohta.

Asiassa on katsottava tulleen selvitetyksi, ettei Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ole asianmukaisella tavalla tehnyt päätöstä kokousedustuksestaan Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa. Yhdistyksen puheenjohtajan mahdollinen suostumus tähän edustamiseen ei ole riittävä ja puheenjohtaja Ollilan mukaan Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys. Väärässä muodossa tapahtuva päätöksenteko yhdistyksessä ei ole sinänsä rangaistavaa, mutta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaotteeksi nimetty asiakirja ei ole edellä mainituista syistä oikeaperäinen.

Väärennyksen tunnusmerkistö voi näin ollen menettelyllä täyttyä. Väärennys edellyttää em. oikeaperäisyyttä koskevan virheen lisäksi todistuskappaleen valmistamista käytettäväksi harhauttavana todisteena taikka käyttämistä harhauttavana todisteena.  Asiassa on pöytäkirjaotetta käytetty tällaisessä tarkoituksessa selvityksenä edustusoikeudesta piirikokouksessa. Mitään taloudellisluonteista hyötymistarkoitusta tunnusmerkistö ei edellytä.

Väärennyksen edellyttämä tahallisuus ja tietoisuus asiakirjan epäaitoudesta on väärää asiakirjaa käyttäneen Kataisen osalta selvitetty sillä, että pöytäkirjaotteen mukaan hän olisi ollut itse läsnä kokouksessa, minkä hän on itsekin myöntänyt tosiasioiden vastaiseksi.

Väärennyksen rangaistavuudella pyritään suojaamaan todistelutarkoituksessa tapahtuvaa tiedonvälitystä ja luottamusta todisteisiin. Teon moitittavuuden ja vahingollisuuden arvioinnissa on siten väärän asiakirjan luonteella ja käyttötarkoituksella olennainen merkitys. Tässä jutussa Pohjois-Savon Kokoomus ry on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa mitään vaatimuksia, vaan asia on käsitelty yhdistyksen omassa hallinnossa. Asianomistajina kuulluilla yhdistyksen kokouksessa päätöksentekoon osallistuneiksi merkityillä henkilöillä ei myöskään ole mitään vaatimuksia.

Teon haitallisuutta ja tekijän syyllisyyttä olennaisesti vähentäväksi on katsottava teon vaikutusten rajoittuminen yhdistystoimintaan eikä teolla ole ollut merkitystä myöskään itse syyskokouksen kulkuun. Ottaen huomioon mainittu todistuskappaleen laatu ja muut tekoon liittyvät seikat sitä on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Teon on katsottava toteuttavan ainoastaan lievän väärennyksen. Seuraukseksi siitä olisi enimmillään odotettavissa lievä sakkorangaistus. Tähän ja edellä mainittuun teon vähäisyyteen viitaten jätetään syyte lievästä väärennyksestä Kataista vastaan nostamatta.

Perustelut

Lainkohdat
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 7 § 1 kohta

Allekirjoitus
Valtionsyyttäjä  Pekka Koponen

Jakelu
Syyttämättä jätetty

Asianomistajat/tutkintapyynnön tekijä
Keskusrikospoliisi

10 kommenttia

 1. Suomalaiset valitsevat kerta toisensa jälkeen samat läpeensä korruptoituneet politrukit, ylikansallisia feodaaliherrojaan kumartavat todelliset SUOMEN KANSAN VIHOLLISET, jatkamaan SUOMALAISEN kansallisvaltiomme tuhomaista – itkeäkö vai nauraako! Katainen on käynyt kaksi kertaa Bilderberg-kokouksessa kuulemassa ohjeistusta – ohjeistuksen antajiin näissä kokouksissa kuuluvat sellaiset ihmiskunnan arkkiviholliset kuten Rockefeller, NWO-pääarkkitehti ja juutalainen sotarikollinen H.Kissinger sekä läntistä velkaponzi-rahajärjestelmää hallitseva kasaarijuutalainen johtava sionisti Rotschild.

  Tässähän näitä suomalaisia (mm. kansallisvaltioiden ja näinollen myös Suomen hävitys-)ohjeistuksen hakijoita on koko joukko: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012060215660719_uu.shtml (Kahden viimeksi kuluneen tiedot puuttuvat tästä) – Bilderberg-agendaan tiettävästi kuuluu mm. kansallisvaltioiden hävitys – Euroopan osalta Kalergi-suunnitelma monikulttuuri-ohjelmineen tähtää mm. tähän (http://tappis.0catch.com/Kalergi_suunnitelma_eurooppalaisten_tuhoamiseksi.htm).

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Jos viimeimpiin gallupeihin on luottamista, niin maanpetturuus tulee ainoastaan vaihtamaan sävyä Keskustan noustessa suurimmaksi puolueeksi. Tämä kansa ei välitä omistaan pätkääkään, koska tärkeimmät prioriteetit ovat vain elämää, loirinuotiolla ja facebookin palvominen aamusta iltaan. Unohtamatta toki viikonloppuja baarissa istuen ja siellä tapahtuvaa kroonista riidan haastamista. Television kieltäminen olisi luultavasti asia, joka katkaisisi kamelin selän ja saisi kansan ryhtymään kollektiiviseen vastarintaan. Se kertoneekin tämän kansan selkärangasta kaiken olennaisen.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Niin se on. Katsokaa nyt itsekin ihmeessä.
   Aina suurin puolue on se mitä valtamedia ajaa. AINA tapahtuu se mitä valtamedia haluaa. Mikä teidän ihmiset on? Eikö teissä ole enään henkeä, jolla arvioda asioita? Miksi teille saa valehdella ja te ette suutu?
   Herää sinäkin. Hommahan on hyvin yksinkertainen.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. Kekkonen aikoinaan varoitti suomalaisia päästämästä liberaalikokoomuslaisia valtaan,he kun laittavat yksilönedun yhteisenedun edelle. Konservatiivisen suuntauksen kannssa voisimme tietenkin elää.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Niin, tämä on kyllä suurin virhe suomeen, ja vaikka itse olin suht neutraalinen kokoomuksilaisilla niin olen muutanut täysin kanta, ja tosian haluasin kysy jokainen kokomuslainen että haluaako hämn elää sellaisessa suomessa jossa tuloerot ja sosiaalierot ovat niin suuria että tällä syntyisi samnkaltaisia ongelmia kuten yhdysvalloissa jossa on suuria alueita jossa ei voi liikua turvallisuuden takia?
   Onko kivaa kun ei voi enää kävellä kaupungissa illalla ilman että tilanne tuntuisi epäturvallista?
   Sehän on takuuvarma että ihmiset joka on ollut pitkäaikais työttömiä radikalisoi siinä yksinäisyydessä kun ei ole raha eikä saa miten rakkauskumppani vierelleen jolloin vahinkot jää odottelemaan milloin se tapahtuisi.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Hän ei ilmeisesti kuulu Benin tallin tuotoksiin..vai kuuluuko sittenkin ?

  ””Benin talli” on muodostunut käsitteeksi, jolla tarkoitetaan kokoomuksen pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten (pääasiassa naispoliitikkojen) valmistamista kansallisen tason poliittisiin tehtäviin. ”Talliin” ovat kuuluneet muun muassa Kirsi Piha, Piia-Noora Kauppi, Sari Sarkomaa ja Jaana Pelkonen.[10] Muita Zyskowiczin urallaan edistämiä poliitikkoja ovat Alexander Stubb[10] sekä Jan Vapaavuori,[11] jotka molemmat ovat toimineet sittemmin ministereinä…”

  (wikipedia.org/wiki/Ben_Zyskowicz)

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Lieneekö otettu Britanniasta mallia.

    Brittipatriootti David Noakes (http://www.eutruth.org.uk) kirjoittaa sivustollaan otsikon ”Elections in the British One Party State” (Vaalit Britannian yksipuolue-valtiossa) alla mm. seuraavaa:

    ”If you vote Conservative, Labour, Lib-Dem or the BNP, you’ll be voting for the EU dictatorship. All national party leaderships are EU controlled. That’s why your vote doesn’t make a difference – all these parties have the same policies: the EU’s policies.

    The 17 most senior politicians in the Conservative, Lib Dem and Labour parties, including Ken Carke, Francis Maude, Cameron, William Hague, George Osborne, Nick Clegg, Brown, David and Ed Milliband, Ed Balls, Peter Mandleson are Bilderbergers, the 140 strong band of ultra senior Freemasons who are bribed by the EU to build the EU dictatorship.”

    (Jos äänestät konservatiiveja, työväenpuoluetta, liberaali-demokraatteja tai Britannian nationalistipuoluetta, niin äänestät EU-DIKTATUURIN puolesta. Kaikkien kansallisten puolueiden johto on EU:n hallinnassa. Tämän vuoksi äänestykselläsi ei ole vaikutusta – kaikilla näillä puolueilla on sama politiikka: EU:n politiikka.

    17 vanhinta poliitikkoa konservatiiveissa, liberaali-demokraateissa ja työväenpuolueessa, mukaanluettuna Ken Carke, Francis Maude, Cameron, William Hague, George Osborne, Nick Clegg, Brown, David and Ed Milliband, Ed Balls, Peter Mandleson ovat bilderbergejä, 140 hengen suuruinen joukko ULTRA SENIOIRI-BILDERBERGEJÄ jotka EU on lahjonut rakentamaan EU-DIKTATUURIA.)

    Mainittakoon nyt vielä, että mm. J.Katainen, J.Urpilainen ja S.Niinistö ovat bilderbergejä,
    ks. edellä olevassa kommentissa antamaani linkkiä. Sitä paitsi ainakin Katainen on myös vapaamuurari, http://ebolakani.blogspot.fi/2012/03/foliohattu-paahan-vie.html

    Noakes sanoo perehtyneensä kaikkiin kuuteen sopimukseen, jotka määrittävät EU:n ja toteaa otsikon ”10 EU-totuutta jotka meidän on kerrottava ihmisille” alla mm.

    ”2. The six European Union treaties give it the constitution of a dictatorship, and the laws of a police state. Dictatorships lead to oppression and poverty.”
    ”2 [Kaikki] kuusi Euroopan Unionin unionin sopimusta määrittävät sille DIKTATUURI-perustuslain ja POLIISIVALTION lait. Diktatuurit johtavat sortoon ja köyhyyteen.” Ks. velkakello.fi !

    Noakes toteaa myös, että EU:lla on vain demokratian kulissiksi pystytetty VALE-PARLAMENTTIKIN ILMAN demokratialle olennaista LAKIALOITE-OIKEUTTA.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Musta tuntuu että Katainen ja Stubb on molemmat CIA CFR miehiä, on voi väitä että tämä väitte pidää paikansa mutta siltä tuntuu, ja vilpittömästi toivoo että SUPO vähän seuraa näiden miehien netti liikenne ja muu kommunikointi, mutta salakommunikointi ei varmankaan tapahtuu omilla laitteella niin siihen löytyy varmasti joku kakkos känny ym..

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat