Kauppahinnan jakaminen kiinteistön kaupassa

Täytyykö kiinteistön kauppakirjassa olla rakennukset erikseen yksilöityinä vai riittääkö vain maininta, että kiinteistö myydään sille kuuluvine rakennuksineen?

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Kiinteistökauppaa säätelevän maakaaren mukaan kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta ja muu vastike.
Muita ehdottomia muotovaatimuksia laissa ei ole.

Rakennuksia ei ole siten välttämätöntä yksilöidä. Usein kauppakirjassa todetaan, että kiinteistö myydään sille kuuluvine rakennuksineen.

Suosittelen kuitenkin, että rakennukset luetellaan ja kauppahinta jaetaan rakennusten ja maapohjan kesken silloin, kun kiinteistön sijainti muodostaa suurimman osan kauppahinnasta. Esimerkiksi mökkikiinteistöissä tontti on usein arvokkaampi kuin rakennukset. Jos kiinteistöllä sijaitsee purkukuntoinen rakennus, kauppahinnan jaottelu on myös paikallaan.

Kauppahinnan jakamisella on merkitystä kaupan jälkipyykissä. Jos kauppakirjassa on todettu, että rakennuksen arvo on vähäinen, ostajan voi virhetilanteessa lähtökohtaisesti vaatia rakennusten osalta enintään niiden arvoa vastaavaa hinnanalennusta.

Kauppahinnan jakamisessa on huomioitava, ettei jako saa olla keinotekoinen. Jos rakennuksilla on tosiasiallista arvoa, rakennusten merkitseminen arvottomiksi tai purkukuntoisiksi ei poista myyjän vastuuta. Lain mukaan ostajan oikeuksia voidaan rajoittaa yksilöidyillä sopimuksilla.

Mika Talviaro
Asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Talviaro Oy
www.lakineuvo.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat