Koentsyymi Q10 on tärkeä sydänterveydelle ja koko keholle

Aiemmassa Health Impact Newsin artikkelissa osoitettiin, että statiinilääkkeet heikentävät kehon kykyä tuottaa tärkeää koentsyymiä, jota kutsutaan koentsyymi Q10:ksi. Yksi koentsyymi Q10:n tärkeimmistä terveysvaikutuksista, monien muiden ohella, on sen vaikutus sydämen terveyteen.

Mikä ironisinta, verenkiertoelimistön terveyden suojaamista varten määrätyt statiinilääkkeet häiritsevät tämän sydänterveyttä edistävän koentsyymin tuotantoa, ja mikä pahinta, se vaikuttaa myös muun kehon terveyteen. Tämä saattaa selittää muut statiinien aiheuttamat haittavaikutukset, kuten uupumuksen, heikentyneen immuniteetin ja nivelten, lihasten ja jänteiden pakotuksen.

Koentsyymi Q10 (CoQ10) tunnistettiin sen toiminnan, ei se rakenteen vuoksi. Se osallistuu elektronikiertoon monimutkaisessa reaktiosarjassa, jota ilmenee kaikissa kudoksissa, erityisesti aivoissa, sydämessä, maksan kudoksessa. Se edistää solunsisäistä energiantuotantoa kaikkialla elimistössä.

Entsyymit katalysoivat kehonsisäisiä biokemiallisia reaktioita. Ne käynnistävät tai nopeuttavat biokemiallisia reaktioita, mutta ne eivät kulu reaktiossa. Koentsyymit avustavat entsyymin toimintaa tai mahdollistavat entsyymin toiminnan.

Ed McCabe on intohimoinen happiterapian puolestapuhuja ja Flood Your Body With Oxygen –kirjan kirjoittaja. Hän teki kyselyn lukuisille terveysasiantuntijoille asettaakseen eri ravitsemukselliset tekijät tärkeysjärjestykseen. Järjestys on seuraava:

 • happi,
 • vesi,
 • entsyymit,
 • mineraalit,
 • vitamiinit.

Mineraalien ja vitamiinien suhteellinen sijoitus voi tulla yllätyksenä. Vitamiinit eivät toimi kunnolla ilman mineraaleja. Kummatkaan näistä eivät toimi kunnolla jos entsyymeistä on puutetta. Vaikka kehomme on ohjelmoitu tuottamaan CoQ10:ta, sen tuotanto vähenee ihmisen ikääntyessä.

50-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat lääkeyhtiöiden parhaimman rahasammon, statiinilääkkeiden, ensisijainen kohderyhmä. Lääkkeitä määrätään jos valtavirtaisen sydänlääkärin mukaan on olemassa sydäntaudille tai sydänhalvaukselle altistavia riskitekijöitä. Erityisen tärkeä on tekijä, jonka merkitys on ymmärretty väärin, nimittäin korkea kolesteroli.

Ei vain sydämelle

CoQ10 on välttämätön paitsi sydänterveydelle myös solujen energia-aineenvaihdunnalle. Mitokondriot vastaavat tästä tehtävästä, ne ovat ihmis- ja eläinsolujen sisäisiä voimaloita.

Mitokondrioiden määrä ihmis- ja eläinsoluissa vaihtelee 1000 ja 2000 väliltä, ja ne tuottavat suurimman osan solun energiasta adenosiinitrifosfaattina (ATP). Mitokondriot myös osallistuvat solun muihin toimintoihin kuten viestintään, solujen erikoistumiseen, solusyklin eri vaiheisiin, kuten solun kasvuun ja apoptoosiin.

Apoptoosilla tarkoitetaan solun ohjelmoitua kuolemaa, joka antaa tilaa uusille soluille. Syöpäsolut eivät tee apoptoosia. Monet toimivat vaihtoehtoiset syöpähoidot laukaisevat apoptoosin syöpäsoluissa.

Mitokondrioiden toimintahäiriöt aiheuttavat monia terveysvaivoja, kuten sydämen vajaatoimintaa. Mitokondrioilla on keskeinen rooli ikääntymisprosessissa. Monet neurologiset ongelmat, kuten krooninen väsymys, multippeliskleroosi, kohtaukset ja muut autoimmuunisairaudet voidaan jäljittää mitokondrion toimintahäiriöihin ja ATP:n vähäiseen määrään.

ATP:n tuotanto tapahtuu pääasiassa mitokondrioissa, ja se on oleellinen osa soluhengitystä. Kun soluhengitys vaikeutuu ja solut eivät saa happea, ne tuottavat energiaa glukoosin käymisreaktiolla, mikä on vaarallista. CoQ10:llä on tärkeä rooli monissa mitokondrion toiminnoissa.

Huomautus tri Sahelian suosittelemaan annokseen: kardiologi Stephen Sinatran suosittelema annos on 100-200 mg CoQ10:ta päivässä.

Tutkimus paljastaa koentsyymi Q10:n merkityksen yleisterveydelle

Harvardin lääketieteellisen laitoksen 22. huhtikuuta 2013 tekemässä tutkimuksessa osoitettiin yhteys matalan veren CoQ10-konsentraation sekä vakavien sairauksien ja ikääntymisen välillä.

Tutkimuksessa verrattiin kolmeakymmentäkahta kriittisen sairasta potilasta kahdeksaantoista terveeseen verrokkiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli päätellä, onko plasman matala CoQ10-pitoisuus yleistä kriittisesti sairailla potilailla, jotka ovat saaneet septisen shokin. Septinen shokki on hengenvaarallinen häiriötila, jossa verenpaine on laskenut vakavan infektion seurauksena. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös onko plasman matala CoQ10-pitoisuus yleinen kaikilla vakavasti sairailla potilailla.

Kolmekymmentäkaksi kriittisesti sairasta potilasta testattiin, joista osa oli saanut septisen shokin ja osa ei. Heidän plasman CoQ10-konsentraatioita verrattiin terveisiin verrokkeihin. Vaikka septisen shokin saaneiden CoQ10-tasot olivat matalimmat, vakavasti sairaiden pitoisuudet olivat huomattavasti matalammat kuin kontrolliryhmällä, mikä osoittaa yhteyden vakavan tai kriittisen sairastuneisuuden ja matalien CoQ10-pitoisuuksien välillä.

Tutkimuksessa tehtiin johtopäätös:

”Plasman CoQ10-pitoisuudet eivät olleet alhaisempia vain septisen shokin saaneilla potilailla, vaan ne olivat yleisiä eri syistä kriittisesti sairailla potilailla. Kriittisesti sairailla potilailla CoQ10-vaje voi olla yhteydessä lukuisiin sairauksiin, ikä voi olla riskitekijä.”

Koentsyymi CoQ10:n määrä laskee ikääntyessä tai myrkytyksen vuoksi tai kun perimäaines vaurioituu ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. On siis helppoa ymmärtää, miksi sen saanti täytyy turvata muilla tavoin jotta mitokondrion ATP:n tuotanto ja muut toiminnot toimisivat moitteetta.

Kuinka lisätä koentsyymi Q10:n määrää – tulisiko käyttää ubikinolia vai ei?

Terveysasiantuntijat ovat erimielisiä tulisiko CoQ10-lisänä käyttää ubikinonia vai ubikinolia. Koentsyymi Q10 merkinnällä varustetut lisät sisältävät yleensä ubikinonia. Osa sanoo, että ubikinoni täytyy muuttaa aktiivisempaan muotoon ubikinoliksi, jotta se tukee ATP:n tuotantoa ja muita soluhengityksen reaktioita. CoQ10-asiantuntijat ovat kuitenkin eri mieltä.

Ubikinolin nimellä kulkevat valmisteet sisältävät ubikinonin pelkistettyä muotoa. Pelkistynyt tarkoittaa vain sitä, että ubikinoni muutetaan muotoon, jonka uskotaan olevan paremmin hyödynnettävissä, eli unikinoliksi. Sitä suositellaan henkilöille, joiden kyky muuttaa ubikinonia aktiiviseksi ubikinoliksi on heikentynyt. Mutta kuinka suuri osa väitteistä on pelkkiä markkinointiväitteitä?

Biokemian asiantuntijoiden mukaan nautitusta ubikinonista vähintään 90 prosenttia muuntuu välittömästi ubikinoliksi ja siirtyy verenkiertoon.

Tämän jälkeen antioksidantti ubikinoli hapettuu takaisin ubikinoniksi, mikä käynnistää CoQ10-syklin alusta. Se on koentsyymi Q10:n tehtävä, muuttua edestakaisin ubikinonista ubikinoliksi. CoQ10:n tapauksessa pelkistyminen tarkoittaa vain että se on muuttanut muotoa ennen kuin sitä käytetään. Tämä voi olla tarpeen niillä harvoilla, jotka ovat niin heikossa kunnossa, ettei heidän elimistönsä kykene tekemään sitä.

Mutta onko siitä mitään etua? Ubikinoli maksaa huomattavasti enemmän. Ja ilmeisesti kahden välinen ero on vain markkinoinnissa ja hinnassa.

Tri Stephen Sinatra, statiini- ja kolesterolihuijauskriitikko, suosittelee että säästät rahasi. Hänen mukaansa:

”… koentsyymi Q10:a 30 vuotta tutkineena kardiologina en ole vielä nähnyt vakuuttavia todisteita väitteelle, jonka mukaan arvokkaampi ubikinoli olisi CoQ10:n paras muoto. Tutkittuani sydämelle hyödyllisiä vitamiineja ja kliinisen kokemuksen pohjalta olen havainnut, että ubikinonista saa samat hyödyt paljon pienemmällä hinnalla.”

Japanin terveydenhuoltojärjestelmä oli edelläkävijä koentsyymi Q10:n käytössä sydänpotilaiden sydänterveyden parantamisessa muutama vuosikymmen takaperin. Tämän jälkeen CoQ10:n ubikinonimuotoa on käytetty menestyksekkäästi sydänpotilaiden hoidossa Japanissa ja muualla. Nykyään sen hyödyt mitokondrioiden ATP:n tuotannon tukemisessa ja kroonisesti heikon terveyden ehkäisyssä tunnustetaan.

Näin tri Richard Passwater, PhD, sanoo CoQ10 ubikinoni-ubikinoli-kiistasta keskusteltuaan toisen biokemian tutkijan kanssa:

”Sanalla ”koentsyymi Q10” on kaksi merkitystä. Se voi tarkoittaa joko ubikinonia tai mitä tahansa CoQ10:n muotoa. CoQ10 ei viittaa pelkkään ubikinoliin eikä se viittaa ubikinolin antioksidatiiviseen aktiivisuuteen. Kun viitataan pelkkään ubikinoliin, sitä voidaan kutsua ’pelkistetyksi CoQ10:ksi’

Ubikinolin antioksidatiivinen vaikutus mitokondrioiden ulkopuolella ei liity CoQ10:en toimintaan. Tämänkaltainen antioksidatiivinen vaikutus elektroninsiirtoreaktioiden ulkopuolella on erittäin tärkeä elimistölle, mutta tämä on ubikinolin ylimääräinen etu, eikä sillä ole tekemistä ubikinolin roolissa energiantuotannon CoQ10-syklissä. Tämä ubikinolin itsenäinen mitokondrion ulkopuoleinen vaikutus ei ole ’CoQ10:n aktiivisessa muodossa.'”

Kenenkään ei tarvitse tuntea itseään ulkopuoliseksi jos hänellä ei ole varaa hankkia ubikinolia kuukausittain, mainostipa sitä kuka tahansa. Ubikinoni, joka tunnetaan myös nimellä koentsyymi Q10, on elintärkeä ravinnelisä, josta on hyötyä monille monin eri tavoin.

Alkuperäinen artikkeli lähteineen: Health Impact News

5 kommenttia

 1. Ubikinoni toimii todellakin ihan yhtähyvin kuin tuo hurjasti kalliimpi muoto Ubikinoli. Parempien vaikutusten lupaus on varmaankin mainoskikka ei mitään muuta. Joku tutkimus en muista mikä se oli , siinä todettiin jotenkin niin että ubikinoni toimii ihan yhtähyviin kuin ubikinolikin. Todella röyhkeää sairaiden hyväksikäyttöä myydä kallista tuotetta jos halvempikin ajaa saman asian. Olipa kyse luontais tai lääketuotannosta rahalla ratsastaminen on näköjään tärkeämpää kuin ihmisten todellinen auttaminen. Itse en apua tarvitse ainakaan vielä mutta moni muu tarvitsee sitä. Eikö tämä eläinihminen voisi muuttua ihmiseksi ja samalla kasvaa armollisemmaksi toisiaan kohtaan ettei aina se oma etu paras etu. Mitäänhän emme mukaan saa kun jätämme tämän maallisen majamme. Ehkä pahuus seuraa mukana niillä jotka eivät ole yrittäneet muuta kuin oman paremmuutensa ylläpitämistä.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 2. Onnellinen on se joka pystyy tekemään toiset onnellisiksi !! Kulkurilla hyvä pointti !!

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 3. Hei!

  Olen pitkään jo hakenut tietoa, että mistä johtuu, ettei elimistö muunna tätä ubikinonia ubikinoliksi?
  Minulle on tehty avosydänleikkaus 08/2015.
  Tulin sen jälkeen tosi väsyneeseen kuntoon ja sykkeen nousivat 113 kun nousin ylös ja kävelin kaksi metriä.
  Moni lääkäri vain sanoi, että tälläsen ison leikkauksen jälkeen yleensä masennutaan. Lääkkeitä masennukseen en suostunut ottamaan, vain vaivaani korjattiin beetasalpasjilla, jotka väsyttivät minut täysin.

  Lopetin beetasalpaajat ja marssin laajaan verenkuvan, jonka kustansin itse. Olin niin väsyyneessä kunnossa, että aamulla oli vaikea nousta. Kerroinkin lääkärille, että mieleni on iloinen, mutta kehoni on ennen toiminut neljällä pumpulla, nyt vain yksi on käynnissä. Yritin kuvata lamaannuksen tilaa.

  Verestäni puuttuikin moni vitamiini (sinkki, b-vitamiini, e-vitamiini, magnesium, kalium, omega 3rasvahappojen epätasapaino, Q10 eli tämä ubikinonia, rauta oli alhaalla, a-vitamiini yms)
  Vuoden näitä tankattuani, minulla on liian alhainen vieläkin D-vitamiini ja ubikinoni Q10.
  Vieläkin oli väsynyt, kunnes ubikinonia syöneenä, luontaistuotekaupan nainen kehoitti vaihtamaan tuohon ubikinoliin, jollei elimistöni sitä jostain syystä muunnakkaan. Ja kyllä, oloni on aivan erilainen, jos otan ubikinolia. Syön sitä aamulla yhden ja illalla toisen. Myös kuukausi sitten loppuivat maanantaina ja vasta torstaina pääsin töiden puolesta kauppaan niitä hakemaan. Olo oli tosi väsynyt ja kuin krapula olisi ollut. Järki ei luistanut lainkaan. Että kyllä tämä ihan totta on, että on merkitystä, kumpaa syöt. Itse olen sen kokeillut, kun tuntui, että jotain on tehtävä, kun en meinannut lääkäriä löytää, kuka olisi kiinnostunut tilastani ja saisi minut kuntoon.

  Myös kilpparistani on löytynyt ’möykky’ 1cm *1,3cm. Kolmelta lääkäriltä olen kysynyt, että voitaisiinko ottaa tästä ohutneulanäytettä. Vastaus on ollut, että se näyttää hyvältä, (on ultrattu) ja ettei ihmisiä turhaan kannata alkaa pistelemään. Tämä voi tietysti haitata, ettei tuota kyseistä hormonia muunna.
  Myös kuukautiset loppuivat sydänleikkaukseen.

  Mutta enpä jaksa rampata lääkärissä, kun tuntuu, ettei ketään kiinnosta. Elossa ollaan ja se on hyvä!
  Iloista syksyä kaikille!

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Kiitos kun kerroit, mielenkiintoinen tuo Q10. Harrastatko liikuntaa ja saatko kuinka paljon aurinkoa? Itselläni kun olin väsyneimmilläni elin niin etten saanut juurikaan aurinkoa ja hikiliikuntaa harrastin tosi vähän. Etelän lomaa voisit käydä kokeilemassa jos mahdollista

   Googletin sinulle ja kuulemma iän myötä kehon on vaikeampi muuttaa q10 -> ubikinoniksi, en heti löytänyt että mikä se prosessi on. Sanottiin että ravinnostakin on vaikea saada tuota ubikinoni versiota.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. Hei! Olipa hyvä kun vaihdoit ubikinonin ubikinoliin. Luin joku aika sitten että se on todellakin parempi vaikka onkin kalliimpi ja kylläkai sitä maksaa mieluummin tehokkaasta tuotteesta kun se toimii oikeasti. Olen itse myös syönyt ubikinolia mieheni myötä, itse yhtä kaps. pv. ja mieheni 2-3 kaps. pv. olen pirteä, mieheni on silti hyvin väsynyt, monisairas ja lääkkeillä dumpattu, joten ehkä syy onkin siinä. Mitä muuten maksoi kokoverenkuva ja missä otettu voitko vinkata?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat