Koiviston konklaavin vallankaappaus uusiutuu koronaversiona

Käsittelemme jäljempänä olevassa kirjoituksessa kahta yhteiskunnallista tapahtumaa, jotka osoittavat suomalaisen poliittisen ja virkakoneiston rakenteiden syvän korruptoineisuuden ja suorastaan murhaavan rikollisuuden sen laittomassa karmeudessaan. Siinä syljetään suoraan suomalaisten yrittäjien ja palkansaajien kasvoille sekä luodaan tilanne, jossa nämä ihmiset alistetaan kansanmurhalle. 

Ensimmäinen näistä traagisista tapauksista toteutettiin 1990-luvulla ja nykyisin on saman luonteinen tapahtuma toistumassa, mutta ei ole vielä ponnahtanut kansan syvienrivien tietoisuuteen.  Nykyisen yhteiskuntaa ja sen rakenteita tuhoavan tapahtuman polttoaineena käytetään valtamedian kauhealla vimmalla lietsomaa COVID-19 -pelkopandemiaa. 

Tämä kirjoitus on samalla varoitus suomalaisille siitä, että tällainen rikollinen hanke ollaan poliittisten päättäjien ja tiettyjen julkisen sektorien toimesta toteuttamassa. 

Kansanmurha 1990-luvulla 

Koiviston ja pankkiirien suorittama kansanmurha 

1990-luvulla pankkikriisiä hyväksi käyttäen Suomessa toteutettiin vallankaappaus, jossa pankeille luovutettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla. Poliittisen vahvistuksen laillistettu ryöstö sai Esko Ahon hallituksen ministerivaliokunnalta, johon kuului pääministerin lisäksi valtionvarainministeri Iiro Viinanen, ministerit Mauri Pekkarinen Keskusta, Jan-Erik Enestam (Rkp) ja Toimi Kankaanniemi (Kd). 

Täten vuosina 1990–1993 järjestetyssä lamassa Suomen talous, kulttuuri ja poliittinen ilmapiiri raunioitettiin. Esko Ahon hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimesta pankit päätettiin pelastaa salaiseksi julistetulla SSP-sopimuksella. Siten pankeille annettiin vapaat kädet poistaa markkinoilta tiettyjen alojen yrityksiä sekä laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkituen piikkiin. Tämän järjestetyn laman uhreiksi syöstiin noin 65 000 yrittäjää, joista itsemurhaan päätyi 14 500 ihmistä. Silloinen Suomen poliittinen johto syyllistyi kansanmurhaan! Tämä oli niin kutsutun Koiviston konklaavin saavutus. 

Todennäköisesti tässä oli kysymyksessä pankkien laittomasta EMU-kuntoon saattamisesta lainaa ottaneiden kustannuksella.  ETA-sopimuksen liitteessä olevan Suomea koskevan mukautusmääräyksen vuoksi Mauno Koivisto tahtoi pankit EMU-kuntoon sopimuksen liitteeseen kirjoitettuun määräaikaan mennessä. Suomen perustuslaki EY-mukautettiin etukäteen. 

[Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU)]. 

Nykyisen kansanmurhan valmistelu alkaen vuodesta 2020 

Hiukan taustaa 

Vuoden 2020 alussa maailma astui koronaikaan. Tästä alkoi hirvittävä mediarummutus COVID–pelkopandemian vaarallisuudesta. Lisäksi WHO, THL ja muut terveysviranomaiset liioittelivat koronaa kymmeniä kertoja vaarallisemmaksi kuin mitä se todellisuudessa on. 

Suomessa vuosien 2020 – 2021 välisenä aikana (noin 24 kk) on tilastojen mukaan kuollut koronaan 1421 ihmistä. Siis sekä miehiä että naisia. Noin 84,00 prosenttia koronaan kuolleista on 70 vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä.  

Suomessa vuonna 2020 kuolleita oli kaikkiaan 55 488. Tästä voidaan päätellä, että maassamme vuosien 2020 – 2021 välisenä aikana olisi kuollut kaikkiaan noin 110 000 ihmistä.  

Koronaan ilmoitetaan kuolleen 1421 henkilöä, mikä on noin 1,3 prosenttia kokonaiskuolleisuudesta noin 24 viimeisen kuukauden aikana. 

Kysymyksessä on siis vaarallisuudeltaan varsin merkityksetön tartuntatauti. 

”Koronakriisi” on siis pakkorokotuksineen, yritysten ja sosiaalisten tapahtumien sulkutiloineen ja rajoituksineen poliittinen mekanismi ja instrumentti kansallisvaltioiden sekä kansalaisten alistamiseksi negatiivisen globalisaation intressien toteuttajiksi. Suomen valtioneuvosto on saanut ohjeistuksensa ja jopa suoranaisen käskytyksen ulkomailta. 

Koronarajoituksilla yrityksiä ajetaan konkurssiin 

Hallituksen uudet koronalinjaukset rajoittavat niin anniskelu- kuin ruokaravintoloiden aukioloaikoja sekä asiakasmääriä reippaalla kädellä.1 

Tuoreiden uutisointien mukaan ravintoloille on lankeamassa uusia rajoituksien lisäksi myös täyssulkuja. Alan edunvalvojan mukaan tilanne on täysin kestämätön.2 

Nyt on ilmennyt luonteeltaan samanlaista irvokkaan julmaa hävyttömyyttä kuin Koiviston konklaavin tekemä yrittäjien ja palkansaajien tappolinja pankkien hyväksi. Nimittäin vasemmistolainen Tradeka -konserniin kuuluva Restel poimii nyt parhaimmat ravintola-alan liiketilat pilkkahintaan.3  

Tarkemmin sanoen suomalainen ravintola-alan yhtiö Restel on jo  muiden muassa ostanut kaksi ravintolaketjua eli Hangon Makaronitehtaan sekä Classic Pizza Ravintolat. Kauppahintaa ei Restelin tiedotteessa kerrota.3 

Ravintolaketjuihin sisältyy yhteensä 23 ravintolaa, joista viittä operoi oma yrittäjä. Hangon Makaronitehtaan ja Classic Pizza Ravintoloiden liikevaihto oli vuonna 2019 eli ennen koronapandemiaa yhteensä noin 15 miljoonaa euroa.3 

Suomen Kuvalehden mukaan puolen miljardin euron vuosittaista liikevaihtoa pyörittävä Tradeka tukee hyvin mittavilla lahjoituksilla vasemmistopuolueita lähellä olevia järjestöjä. Asia ilmenee Tradekan Suomen Kuvalehdelle toimittamista lahjoituslistauksista, joissa on lueteltu niin osuuskunta Tradekan kuin Tradeka-yhtiöiden kyljessä operoivien säätiöiden lahjoitukset vuosina 2016–2018. 

Tukea saavat niin sosiaalidemokraattien kuin vasemmistoliitonkin perinteiset yhteistyöjärjestöt ja -säätiöt. Myös kommunistien säätiö on tuensaajien joukossa. 

“Tradeka on lahjonut puolueita ja puolueet ovat järjestäneet ravintola-alan koronakonkurssit.” 

Tämä on siis suomalaisen poliittisen järjestelmän hyvä veli –verkoston eli mafian toimintaa. Siinä ensin vasemmistolainen Tradeka lahjoo tiettyjä puolueita ja niiden säätiöitä merkittävillä summilla ja vastalahjaksi puolueet järjestävät suhteillaan ylilietsotun koronakriisin eli pelkopandemian. Poliitikot ja terveysviranomaiset saavat aikaan esimerkiksi ravintoloiden täyssulkuja. Tällaisesta tilanteesta seuraa ennen pitkää vararikko ja konkurssit yleistyvät. Tässä tilanteessa esim. vasemmistolainen Tradeka –konserni ja siihen  kuuluva Restel hyökkää paikalle ja ostaa halvalla konkurssin tehneitä ravintoloita sekä kokonaisia ravintola ketjuja. Uskottavaa on, että Tradeka ei ole ainut Suomessa toimiva talouskokonaisuus, joka operoi korona-ravintola-alalla ja vielä poliitikoiden avustamana. 

Yhteenveto 

1990-luvulla Koiviston konklaavin ja pankkiirien toimesta toteutettiin Suomessa vallankaappaus, jossa pankeille annettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla.  

Nyt käytetään luonteeltaan samanlaista  hävyttömyyttä kuin Koiviston konklaavin tekemä yrittäjien sekä palkansaajien tappolinja pankkien hyväksi.  

Nykyisin politikoituneet yritykset lahjoituksillaan luovat painetta poliittisille päätöksille, jonka seurauksena “koronakriisiä” lietsotaan jatkuvasti yliäyräiden ja saadaan aikaan rajoitteita sekä täyssulkuja, mitkä aiheuttavat konkursseja, jolloin politikoituneet yritykset iskevät haaskalle rahoineen ja ostelevat halpoja yrityksiä esim. ravintoloita.  

Mikä oli Koiviston konklaavin tarkoitus ryöstäessään yrittäjät ja palkansaajat pankkien hyväksi? 

Koiviston konklaavin tarkoituksena ilmeisesti oli lainaa ottaneiden kustannuksella saattaa Suomi EMU-kuntoon.  

Kun taas nykyisen koronapelkopandemian tarkoituksena on luoda poliittinen mekanismi, joka toimii instrumenttina tavoiteltaessa maailmanlaajuista poliittista päämäärää. Tässä on tavoitteena raunioittaa läntisten valtioiden taloudet, jotta Uuden Maailmanjärjestyksen (UMJ) pyrkimykset voitaisiin toteuttaa. Tämä tarkoittaa juutalaisen Klaus Schwabin kirjoittamaa dystopiaa eli neljättä teollisesta vallankumousta (Fourth Industrial Revolution, 4IR), jossa Davosin agendan mukainen ja WEF:n järjestelyihin sisällytetty Suuren uudelleenasettamisen tavoitteet realisoituvat. Juuri nämä Suuren uudelleenasettamisen tavoitteet valmistavat tien Uuteen Maailmanjärjestykseen.  

Tämä yllä esitetty kansallisvaltioiden kuolettaminen negatiivinen globalisaation hyödyksi ja kansalaisten sekä lainansaajien tappolinja petkutuksineen on irvokkuuden ja hävyttömyyden huippu, eikä sitä pitäisi sietää. Vaikea on sanoa varmaksi onko esimerkiksi VKK-puolueesta Suomen pelastajaksi ja itsenäisyyden palauttajaksi, mutta jotain täytyy yrittää. Mikäli Suomi ja suomalaiset haluavat pelastua täydelliseltä yhteiskunnalliselta, kansallisidentiteettiseltä ja moraaliselta täystuholta, vaatii se Suomessa täydellisen vallankumouksen. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Pankkikriisi: Koiviston konklaavi – salatut sopimukset 

Nettikirja (valtuustoaloite.blogspot.com) 

konkaavinfaksi | PROMERIT.NET<- klikkaa tästä. 

Tartuntatautirekisterin COVID-19-tapaukset – THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä 

Tilastokeskus – Kuolleet 2020 (stat.fi) 

Uudet rajoitukset tuovat ravintola-alan työntekijöille mustan joulun toista vuotta peräkkäin – ”Työntekijä tuntuu unohtuneen tyystin” | Kaleva 

Vasemmiston oma rahakone: Tradeka jakaa puolueille miljoonia yhteiskuntavastuun nimissä, raha kulkee myös mutkan kautta – Suomenkuvalehti.fi 

_ _ _ _ _ 

 1. Kaleva (22.12.2021). Uudet ra­joi­tuk­set tuovat ra­vin­to­la-alan työn­te­ki­jöil­le mustan joulun toista vuotta pe­räk­käin – ”Työn­te­ki­jä tuntuu unoh­tu­neen tyys­tin” 
 1. Yle-uutiset (8.1.2022). Ravintola-alan mielestä hallitus ei uskalla puuttua rokottamattomuuteen – aukiolorajoitusten sijaan etujärjestö vaatii tiukennusta koronapassiin. 
 1. IL; Taloussanomat (10.1.2022). Restel osti Hangon Makaronitehtaan ja Classic Pizza Ravintolat 

8 kommenttia

 1. Tosiasiassa ”koronan” valmistelu aloitettiin ainakin 2010: Perustuslain tarkastamiskomitean lausunto 9 / 2010; sivulta 60 lukien: Poikkeusoloja koskevaa lakia TULEE muuttaa niin, että poikkeusolot voidaan sotatilan lisäksi julistaa kansainvälisen elimen ILMOITTAMAN pandemian seurauksena .

  Samalla ”perustuslakiin 2011” otettiin syytesuoja näistä toimista : PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Siis tiedettiin, että tullaan tekemään RIKOKSIA !

  Plusääni(17)Miinusääni(1)
 2. VALLANKUMOUS ON EDESSÄ
  ”Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus” (Matt. 24:12). Suomi on tällä hetkellä laittomuuden tilassa, sillä virkamiehet ja poliittinen johto eivät kunnioita Suomen perustuslakia eikä muitakaan lakeja. Suomi vietiin EU:hun ja EMU:un valtiopetoksella. Elvytyspaketissa rikottiin taas Suomen perustuslakia samoin hoitajien pakkorokotuksissa ja koronapassissa. Nykyinen valtiojohto alistuu EU:n ja Maailman Talousfoorumin (WEF) valtaan. Koronahuijauksen varjolla Suomen talous romahdutetaan ja valtio velkaantuu. Suomen valtiovelka on 30-kertaistunut EU-kaudella. Marinin hallitus ottaa velkaa nollakorolla, mutta mitä tapahtuu, kun korot nousevat? Koko poliittinen johto on täysin mätä, Niinistö kaiken huipulla. Koronapandemia on vain maailman miljardöörikerhon yritys valtioiden alistamiseksi yhden maailmanhallituksen valtaan. Romahdus on aivan ovella. Kun taloudet ja euro romahtavat, kaappaa miljardöörikerho, joka on juutalaisen Rothschild-suvun hallussa, vallan. Pk-yritykset kuolevat ja maailmaa hallitsevat suuryritykset ja YK:sta tehty maailmanhallitus, jonka jäseniä ei valita demokraattisesti. EU:sta tulee liittovaltio ja kansallisvaltiot tuhoutuvat. Mutta tällaiselle kehitykselle on myös vastustajat. Koronahuijaus on paljastanut valtavan korruption, joka vallitsee nykyisissä vallanpitäjissä. Kun totuus paljastuu myös suurelle yleisölle, on siinä vallankumouksen paikka. Sen tähden työ, jota tekevät vaihtoehtomediat, on mitä tärkein. Lopulta totuus voittaa laittomuuden. Tarvitaan kansanliike, jonka johdossa on VKK, jossa yhdistyvät kansanliike ja eduskuntatyö. Perussuomalaiset hajoavat kahdeksi ryhmittymäksi. Lisäksi tarvitaan oikeudenkäynnit valtiopetokseen syyllistyneitä vastaan. Tätä ajaa juristi Jaana Kavonius ja Oikeusturvakeskus ry. Ole valmis, sillä vallankumous on edessä. Osallistu mielenosoituskulkueeseen, joka lähtee Senaatintorilta Helsingissä 22.1.2022 klo 14.00. Nyt tarvitaan joukkovoimaa estämään hallituksen pakkotoimet.
  Äänestä VKK:ta aluevaaleissa. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(16)Miinusääni(1)
 3. Onkohan kasvomaskien tarkoitus estää huulien näkyminen?Uuden Kirkon opissahan puhutaan monien huuliin kohdistuvien lihas-säikeiden salaisuudesta , jota ei vielä ole avattu.Yritetäänköhän siis tätäkin kautta estää UUden Kirkon valtaan pääsyä?

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 4. Yhdysvalloissa koronapelottelun terävin kärki on alkanut jo murtua ja Omicronin vaarattomuus on laajasti tunnustettua. Ilmiö sopii hyvin perinteisen virologian tai epidemiologian käsityksiin, joidenka mukaan virukset muuntuvat ajan myötä helpommin tarttuviksi, mutta harmittomimmiksi. Näin uuden virusmuodon vaarallisuus taittuu ajan myötä.

  Paras keino uuden tautiaallon selättämiseen on väestön adaptiivinen immuunipuolustus, joka uuden virusmuodon kohdalla vaatii enemmän kehon työskentelyä eli usein oireellista sairastelua, mikä voi olla iäkkäille ja sairauksien kuormittamille kohtalokasta. Koko väestön piilottaminen karanteeniin massarokotuksia varten on sulaa hulluutta, mitä strategiaa poliittiset manipulaattorit ovat nyt käyttäneet taitavasti hyödykseen. Tämä strategia edellyttää väestön rajua pelottelua ja tehokkaan ensihoidon epäämistä, jotta kuolleisuuslukuja saadaan ylöspäin. PCR-testillä on saatu pelottelukampanjalle hyödyllinen massa sinänsä merkityksettömiä tartuntalukuja. Alkuvaiheessa laajasti tiedotettu väite oireettomien viruksenkantajien tartuttavuudesta on ollut myös voimakas koronapelottelun ja karanteenipolitiikan väline.

  Petoksellisen kampanjan seurauksena NWO-valvontayhteiskunta on ottanut jättiharppauksia eteenpäin. Valtiomuotoa on voitu keinuttaa perustuslaillisesta tasavallasta ja oikeusvaltiosta kohti kommunistista diktatuuria, jossa vallitsee ikuinen poikkeustila ja raaka väestön erottelu eri ryhmiin. Aloite ja momentum kommunismiin ei tule riistetyiltä ryysyläisiltä, vaan se tulee upporikkailta pankkiirisuvuilta tai juutalaisilta älyköiltä, jotka pitävät kommunismia parhaana keinona massojen hallitsemiseen. Kansan arvostelukyky on sitä ennen tuhottu kulttuurimarxismin avulla. Kansojen oma vahva kulttuuri tai kristinuskon yleistä moraalia kohentava vaikutus on pitänyt myös perin juurin hävittää pois kansasta, jotta media voi ohjailla ja pelotella mielensä mukaan.

  Yksinkertaisesti: Vankilaan tai rangaistustyöleirille menee joko pankkiiri tai sinä. Välimuotoa ei ole.

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 5. Tohtori Robert Malone – Yhteiskunta on hypnotisoitu (09/12/21)
  Makow – Olen hämmentynyt nähdessäni useimpien meksikolaisten käyttävän kasvonaamioita, ja haluan tehdä vaimolleni halventavan huomautuksen. Mutta tarkistan itseni tajutessani, että hänelläkin on sellainen. Miten niin monet ihmiset eivät näe, että koronavirus on tavallinen flunssa uudelleen brändättynä? Miksi he luottavat lamestream-mediaan?
  Tohtori Robert Malone – ”Ne, jotka ovat tämän prosessin hypnotisoimia, eivät kykene tunnistamaan valheita ja vääristelyjä, joilla heitä pommitetaan päivittäin, ja he hyökkäävät aktiivisesti kaikkia vastaan, jotka uskaltavat jakaa heidän kanssaan tietoa, joka on ristiriidassa sen propagandan kanssa, jonka he ovat omaksuneet.”
  Lähde: Massa-muotoilu-psykoosi
  by Dr. Robert Malone – (henrymakow.com)
  Kuten monet tietävät, olen viettänyt aikaa tutkiessani ja puhuessani joukkopsykoositeoriasta.
  Suurimman osan siitä, mitä olen oppinut, olen saanut tohtori Mattias Desmetiltä, joka oivalsi, että tämä massahypnoosin muoto, joukkojen hulluus, voi selittää sen oudon ilmiön, että noin 20-30 prosenttia länsimaisen maailman väestöstä on lumoutunut valheista ja hallitsevasta narratiivista, joka koskee geenivirhe rokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta ja jota poliitikot, tiedebyrokraatit, lääkeyhtiöt ja perinnemedia sekä levittävät että pakottavat.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=248459

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 6. Agenda 21

  `Täten vuosina 1990–1993 järjestetyssä lamassa Suomen talous, kulttuuri ja poliittinen ilmapiiri raunioitettiin`.

  Tuonaikaiset Koiviston tunarit totta tosiaan aloittivat kansallisen onnettomuuksien sarjan, jossa kylvettiin tuhon siemenet. Tästä perinnöstä ei olla päästy irti vieläkään. Tosiasiassa vasta nyt sen kammottavuus kaikessa kauheudessaan tulkee ilmi.

  Nykyisen hallituksen kulttuurimarxilaiset punavihreät ministerit, joko tietävät tai sitten eivät ole tietävinään kenen asialla ovat, mutta loppupelissä tulee heidän ajamansa agenda, halusivatpa he sitä tai eivät, ei vähempää eikä enempää kuin tappaa (lue tappaa) sinut ja sinun läheisesi. Kaikki tämä juontuu 1990-luvun alun tapahtumista.

  Hallituksen jäsenet torppasivat esimerkiksi Ano Turtiaisen, tulevan takinkääntäjän (siellähän ei `rapata` 199n edustajan voimin, vaan siellä `rapataan` tasan tarkkaan 200n `rapparin` voimin [ja silloin roiskuu; uskokaa]; koska Deep State), vaatimuksen lääkeyhtiöiden rokotteiden tutkinnasta. Miksi? Turtiainen teki silti hyvän työn, koska hallituksen piittaamattomuus tässä asiassa on todistuksena sitä itseään vastaan. Jatkossa hallituksella ja edustajilla ei ole millä puolustautua.

  Useat nykypoliitikoista näyttävät oivaltavan tilanteen traagisuuden esimerkiksi covid-kusetuksen suhteen, mutta samalla tiedostavat myös menneensä jo ajat sitten deathlinen yli, josta ei ole enää paluuta. Niinpä showta jatketaan ryhmäpatologisessa tilassa härkäpäisesti.

  Seuraavasta videosta en pystynyt katsomaan edes kuin kolmisen minuuttia, niin ennalta arvattava sanoma siinä on. Mutta jutun pääpointti tulikin jo tuossa ajassa esille. `Kill` Bill Gates tietää jo covidia seuraavan pandemian! On se sangen viisas neropatti tämä Billy Boy!

  Bill Gates Warns The ”Next Pandemic” Is Coming After Covid-19 – And How To Stop It:

  Koska en katsonut videota loppuun niin erehdynkö pahasti jos arvioin, että Bill `piikkisika` Gatesin ratkaisuna torjua seuraavaakin pandemiaa on rokotusohjelman jatkaminen. Kunhan vain ei seuraavaa `pandemiaa` selitettäisi edellisen `pandemian` rokotusohjelmien tuottamilla haitoilla , jotka sitten esitellään uutena varianttina (longcovidina tai ties minä) ja jotka iskevät viipeellä. Totaalinen immuunivaje rokotetuilla altistaa jatkossa moniin sairauksiin (kuten tiettyihin syöpätyyppeihin tai tuberkuloosiin), joten seliteltävää tulee olemaan.

  Tällaista jälkeä tulee kun `piikkisialle` annetaan valta jatkaa rokotusohjelmiaan:
  https://im.mtv.fi/image/5541088/landscape16_9/1600/900/d05516e3381d6b69360b9347f1bcf992/pO/gofundme.jpg

  Meneillään olevien agendojen (Great Reset, neljäs teollinen vallankumous, transhumanismi, deep state, NWO) taustavoimia ei sovi vähätellä. Nykyinen `punahuulihallitus` on juuri heitä varten ennakkotilaustyönä esille nostettu. Mutta taustavoimista (eliitistä) voidaan painavalla syyllä sanoa: `Voitko leikkiä sillä (Leviathan) niin kuin lintusella tahi sitoa sen tyttöjesi pidellä?` (Job 41:5).

  Seuraavassa linkissä Agenda 21sta sekä lista `kestävän kehityksen` tavoitteista: Kuulostaako jotenkin tutulta? Saako jo 1990-luvun alusta alkaen ristiriitainen suhtautumisesi esimerkiksi ympäristöpolitiikkaan vastauksen, jota sittemmin puolueet suosivat, viimeistään nyt? Todellista agendaa ympäristöpolitiikan taustalla on peitelty onnistuneesti jo 30 vuotta, eikä kansa ole tullut tietoiseksi tämän strategian `lopullisesta ratkaisusta` vieläkään!

  Kestävän kehityksen tavoitteena on mm. yksityisomaisuuden lakkauttaminen (esim. uusi EUn omaisuuden pakkolunastuslaki), perheen olemassaolon yhteiskunnallinen horjuttaminen (esim. mielisairas ja saatanallinen sateenkaariliike) sekä perustuslakiin pohjautuvien kansalaisoikeuksien mitätöiminen` (esim. sotelaisten laiton syrjintä):
  `Agenda 21 on filosofia, joka on suunniteltu saattamaan koko ihmiskunta pienen valtaeliitin täydellisen kontrollin ja valvonnan alaisuuteen`:
  Agenda 21 – tie orjuuteenko?:
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/paavovirtaniemi/77350-agenda-21-tie-orjuuteenko/

  Agenda 21 on synonyymi käsitteelle `kestävä kehitys`. Missä ikinä kuulette käsitteen `kestävä kehitys` (sustainable development) mainittavan voitte olla varmoja, että silloin puhutaan kiertoilmaisulla, jolla todellisuudessa viitataan suurimman osan ihmiskunnan ligvidointiin.

  Kansan silmät alkavat avautua agenda 21n tarkoitukseen, vaikka eivät ymmärrä vieläkään, miten vaarallinen se on. Mikäli ymmärtäisivät niin täällä olisi täysi hulina. Silmien aukaisijoina tulee toimimaan osaltaan covid-vouhotus.

  Tästä syystä peräti ensimmäinen sisällissodan alku käytiin hiljattain Kazakstanissa, jonka jälkeen Venäjä jäädytti valmisteilla olevan covid-lakinsa. Nyt `länsimaat` syyttävät Venäjää ja Kiinaa covid-hankkeen vastustelusta.

  Kaikkien maiden hallitukset pelkäävät kansannousuja, jotka ovat alkaneet:
  Canada

  Australia

  Lontoo

  Alankomaat

  Rooma

  Pariisi

  New York

  Belgia

  California (hoitajat)

  Bulgaria

  Mutta miten suomalaiset suhtautuvat tilanteeseen: Mehän katselemme kuin mykkä hattuu kymppi kourassa! Noh, suomalaisten `tulilanka` on pitkä, mutta kun se palaa loppuun, ja se palaa loppuun, niin sitten paukkuu!

  Coronarokotteiden ja -passien sekä -rajoitusten vastaisten mellakoiden mahdollista listaa maakohtaisesti voisi jatkaa, ei nyt loputtomiin, mutta ainakin 193 valtion osalta, koska on kirjoitettu: `Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta (tässä kohtaa hbr. גוי = goy = kansa, usein עם = am = kansa) kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä` (Jer 25:32).
  Luettelo itsenäisistä valtioista. Seurataan tilannetta. Vähemmän tulee olemaan niitä maita, joissa hulinoidaan kuin niitä joissa ei hulinoida:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_itsen%C3%A4isist%C3%A4_valtioista

  Edellisen pohjalta, nousee aiheellinen ja perusteltu kysymys: Mitä tekee Suomen `punahuulihallitus`? Ottavatko he opikseen siitä mitä maailmalla tapahtuu?

  Sanna Marin ja Klaus Schwab (huomaa taustalla WEF julista; kolme O-kirjainta ja kaariviiva = 666)
  https://www.partisaani.com/news/politics/2021/10/27/suuri-nollaus-itsenaisyyden-kuolema-ja-sanna-marin/#&gid=1&pid=1
  Sanna (`Tämä on erittäin vakava tilanne`) Marin:
  Marin Iltalehden vaali­tentissä: Hallitus päivittää korona­strategian ensi tiistaina (tänään):
  https://www.is.fi/politiikka/art-2000008538683.html
  Tarkkaavainen lukija huomaa edellisestä Marinin oudon logiikan: Terveydenhuollon kantokyky on sidottava aktivoitavaan valmiuslakiin? Wtf? `Marinin mukaan passista tulisi tehdä itsenäinen väline niin, ettei sitä pelkästään käytettäisi rajoitusten kiertämiseen` (Tä!)

  `Pääministeri Marin MTV Uutisille: Keinot korona-aallon hillitsemiseksi on käytetty – `Koronastrategian painopistettä on siirrettävä`:
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/p%C3%A4%C3%A4ministeri-marin-mtv-uutisille-keinot-korona-aallon-hillitsemiseksi-on-k%C3%A4ytetty-koronastrategian-painopistett%C3%A4-on-siirrett%C3%A4v%C3%A4/ar-AASOGTJ?ocid=msedgdhp&pc=U531

  Vastaus edellisten linkkien edeltävään kysymykseen on ilmeinen: Hallitus ei tule noteeraamaan mitään muuta kuin kansalle tuntemattoman Agenda 21n!

  Seuraavassa `biodiversiteetti` lyhyesti. Biodiversiteetialueilla tarkoitetaan oikeasti eliitin käsitystä, jossa luonto tulee hallitsemaan ihmistä eikä päinvastoin. Loppupelissä suuria ihmismassoja häädetään asuinsijoiltaan. Hälyttävä askel tähän tulee olemaan ns. `ympäristövero`, jolloin joudutaan maksamaan veroa siitäkin kun käydään esimerkiksi sienessä tai kalassa. Tämä on sitä aikaa kun yksityisomistus on vaihdettu onnellisuuteen.
  Biodiversiteetti:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteetti
  Etuoikeus luontoon on tulee jäämään vain harvoille ja valituille:
  Georgia Guidestones:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
  Georgia quidestone:
  https://cdn.zmescience.com/wp-content/uploads/2015/08/georgiaguidestone-2.jpg

  Edellisestä linkistä voidaan huomata kuinka eliitin ideaali populaation määrä Telluksella on 500 miljoonaa, joten `hyödyttömiä suursyömäreitä` (eliitin lanseeraama termi) on noin seitsemän miljardia liikaa. Voittekos kuvitella! Todellisuudessa Tellus on tälläkin hetkellä lähes autio asukkaista (esimerkiksi Intian väestöntiheys on pienempi kuin Englannin).

  `Ohjelmien sisältöä ei siis avata kansoille, vaikka YK:n kestävän kehityksen ohjelma on tie kohti kansanmurhaa ja orjuutta. Nämä kestävän kehityksen ohjelmat ovat suunnitelmia uutta uljasta maailmaa varten, jossa kaikki se, mitä me pidämme rakkaana ja totena, lakkaa olemasta`:
  `Agenda joka pyrkii tappamaan sinut`:
  https://rapsodia.fi/agenda-joka-pyrkii-tappamaan-sinut/
  Edellisestä linkistä korostettua: `Agenda 21 on filosofia, joka on suunniteltu saattamaan koko ihmiskunta pienen valtaeliitin täydellisen kontrollin alaisuuteen. Tähän liittyy Korona-pandemia ja Koronarokotukset, joissa ihmiset sirutetaan, jotta heitä voidaan seurata, ja joka muuttaa ihmisen geeniperimää tuntemattomalla tavalla.
  Perinteinen perherakenne lakkautetaan ja liikkumista ja yksilön vapautta koskevia rajoituksia kiristetään. Tämä kaikki tapahtuu nyt mm. Koronapandemian avulla
  Jos kansat tietäisivät, mitä tapahtuu, niin kansa nousisi varmasti kapinaan, sillä jokainen meistä haluaa oikeasti pitää oman kotimaansa, kielensä ja kulttuurinsa vähäisestä omaisuudestaan puhumattakaan.
  Ensin siis kaikki kansat velkaannutetaan kunnolla, jotta ne sitten velkataakan alla ovat puolustuskyvyttömiä ja joutuvat antautumaan ison rahan edessä`.

  Suomen talous on ajettu tarkoituksella jo 1990-luvun alusta lähtien juuri kerrotun kaltaiseen tilanteeseen ja jonka voidaan osoittaa todeksi muutamalla barometrillä kuten huoltosuhteella, kestävyysvajeella, työttömyysasteella, väestön ikärakenteella ja velkakellolla:

  `Huoltosuhde tarkoittaa yleisesti tilastoidun työvoiman ulkopuolella olevien määrää suhteessa varsinaisen työvoiman määrään`:
  Huoltosuhde:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Huoltosuhde
  `Kestävyysvaje (engl. Fiscal sustainability gap) on talouspolitiikan käsite, joka kuvaa julkisen talouden velkaantumista tilanteessa, jossa julkiset menot kasvavat väestön ikääntymisen takia`:
  Kestävyysvaje:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kest%C3%A4vyysvaje

  Edellisten lisäksi on otettava huomioon työttömyysaste, joka tarkoittaa työttömien osuutta työvoimasta sekä piilotyöttömyys. Tällä hetkellä Suomessa työskentelee yksi tuottavan työn tekijä yhtä tuottamattoman työn tekijää kohden. Tämä yhtälö ei tule kestämään.

  Pian Suomessa on yli 75-vuotiaita eläkeläisiä 600 000 ja vuonna 2040 heitä on yli 900 000, jotka aikanaan loivat työpanoksellaan, kuten suuret ikäluokat, sen hyvinvoinnin perustan, jota olisi tullut vaalia ja pitää yllä. Kiitokseksi tehdystä työstään heidät pyritään rokottamaan nyt hengiltä.

  Tilastoharha suuresta eläkeläisjoukosta on vain lumetta. Mikäli käytämme samoja 20 vuoden tarkastelujaksoja kuin tilastomaakarit niin huomaisimme pian, että eihän tässä työllistynyt muu kuin haudankaivaja ja että suomalaisia on noin kolmannesvuosisadan kuluttua enemmän kuin miljoona vähemmän.

  Suomen kansa näivettyy määrällisesti nopeasti (syntyvyyden vähäisyys + suuri kuolleisuus), mutta mitä sanovat ne yksi miljoonaa murhattua (abortoitua) suomalaista – emme tiedä, koska eivät ole ketomassa. Mutta hei, koska he (murhatut) eivät olleet tervetulleita (tosi asiassa` äidillähän ei ole oikeutta omaan kehoonsa` – mutta sikiöllä on; olithan sinä itsekin alkuaan sikiö) niin täytetään maa muhameteilla – jookos, katsos kun huoltosuhde, kestävyysvaje, työvoimapula ja blaa, blaa, blaa, blaa.

  `Jokainen suomalainen saa syntyessään (paitsi ne murhatut, joiden pienet kehot revittiin elävältä tai myrkytettiin ja jouivat kosmetiikkateollisuuteen ihovoiteiksi tai kantasolututkimusten liejuksi) 170 euron arvoisen äitiyspakkauksen ja yli 22 000 euroa valtion velkaa – sekä kotikunnan velat siihen päälle. Fiksua ja vastuullista?`:
  Velkakello:
  http://velkakello.fi/

  Edellä kerrottu on vain maallista, koska todellisuudessa jokainen suomalainen saa syntymälahjaksi kuolemantuomion. Herran henki kutsuu häntä parannukseen ja iankaikkiseen elämään – uudestisyntymän kautta. Sitten tulee tuomio!

  Kestämätön taloudellinen tilanne johtuu holtittomasta lainanotosta ja siitä ettei taloudellisten suhdanteiden ole annettu toimia luonnollisella tavalla. On elvytetty eli otettu uutta velkaa entisen päälle. Lisäksi on elvytetty muiden kansojen holtitonta velanottoa, ylivelkaantumista, tukipaketeilla.

  Ja nyt edessä on laskunmaksun päivä. Kun tähän saumaan elinkustannukset nousevat niin miten käy jo nyt toimeentulominimin alarajoilla olevalle väestönosalle, joka ei suinkaan ole lukumäärältään vähäinen. Syntyy uusi yhteiskuntaluokka – kurjallisto.

  Tulemme ottamaan lisää valtionvelkaa, että voitaisiin maksaa muille holtittomille valtioille pelastuspaketteja. Ensimmäinen pikavippi (pelastus- tai tukipaketti) ei tule jäämään `kertaluotoiseksi` ja `täsmälliseksi`, niin kuin meille on valehdeltu. Siinä avattiin helvetin ovet tuottamaan lopullinen isku nimenomaan Suomen taloudelle!

  Poliitikot tulevat suosittamaan `työperäistä maahanmuuttoa` – siis tekemään mitä, eihän meillä ole omillekaan töitä ja sitä paitsi olemme valtiona niin perse auki, että konkurssikypsyys oli saavutettu jo viime laman aikana (90-luvun alussa), mutta siitä lähtien taloutta on elvytetty velkarahalla. Mitä taloudenhoitoon tulee niin Suomi on verrattava `hulluun mieheen`, joka syö enemmän kuin tienaa.

  Vireille pantujen konkurssien määrä lisääntyi viime vuonna 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna:
  https://www.msn.com/fi-fi/talous/uutiset/vireille-pantujen-konkurssien-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-lis%C3%A4%C3%A4ntyi-viime-vuonna-16-prosenttia-edellisvuoteen-verrattuna-n%C3%A4ill%C3%A4-aloilla-vararikkoja-tehtiin-eniten/ar-AASR0CK?ocid=msedgdhp&pc=U531

  Eikä tämä konkurssiaalto ole vasta kuin alkujen soittoa! Covid-huijauksen aiheuttama tuleva konkurssizunami tulee ravisuttamaan koko yhteiskuntaa! Nyt ulkopuoliset voimat tulevat panemaan Suomen talouden kuntoon Great Resetillä, ja sitten kertavinttuulla, ja se ei tule miellyttämään juuri ketään.

  Entäpä tämä sotealueuudistus? Jo ennestään kansalainen pulittaa kohtuuttomia veroja kunnallisen, valtiollisen ja EUn hallintojen ylläpitämiseen. Nyt tuleekin neljäs hukkaputki lisää, jossa sama meno jatkuu ja jossa `joutavat teettävät haluttomilla tarpeettomia töitä`.

  Se oli `Ex-presidentti Mauno Koivisto ja ex-pääministeri Esko Aho, jotka liittivät Suomen 1992 vuonna YK:n Agenda 21:een. Siitä yhtenä ilmiönä on seurannut mm. eduskunnan hyväksymä `Suomen sata mahdollisuutta` ohjelma.

  Toisin sanoen poliittiset päättäjämme ovat huijanneet Suomen kansaa jo 29 vuotta (nyt kolme vuosikymmentä). Tätä rikollista YK:n Agenda 21 Kestävän kehityksen ohjelmaan ovat kaikki hallituksemme vuodesta 1992 lähtien noudattaneet kertomatta kansalle, mitä tämä kaikki tarkoittaa.

  Konkreettiset toimet alkoivat jo v. 1991-1992 noin 65 000 yrittäjän / yritysten ja väärällä verotusohjelmalle tehdyllä muun kansanosan omaisuuksien ryöstöillä. Muistamme presidentti Mauno Koiviston 6.5.1992 ohjeistuksen oikeuslaitokselle, että instituutiot eivät saa hävitä eli ts. että oikeuslaitos ei saa tehdä päätöksiä, joissa yrittäjät ja kansalaiset voittavat oikeusjuttunsa.

  Nyt kun suuri osa suomalaisista on heräämässä ja osallistumassa laajassa määrin kannattamaan allekirjoituksillaan virkamafiaa vastaan tehtyjä rikosilmoituksien voidaan – mikäli tutkinnat eivät etene Suomessa – kääntyä jonkun 5 valtiosta kuten Puolan, Unkarin, Tsekkien tai Israelin puoleen, koska ne eivät ole sitoneet itseään em. YK:n Agenda 21:een`.

  Agenda 21een liittyvistä vedätyksistä on kukin istuva hallitus ollut aina tietoinen. Samoin on laita nykyisen Marinin hallituksen.

  `Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia`:
  https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/suomen-sata-uutta-mahdollisuutta-2018-2037.aspx
  Suomen sata uutta mahdollisuutta teos verkkojulkaisuna:
  https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf
  Tulevaisuusvaliokunnan muita julkaisuja:
  https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Sivut/Tulevaisuusvaliokunnan-julkaisuja.aspx

  Nyt pitäisi alkaa loksahtaa kohdalleen se mitä he todellisuudessa tarkoittavat transhumanismilla, neljännellä teollisuuden vallankumouksella, Great Resetillä (uusi normaali, suuri nollaus), deep statella (markkinavoimilla), NWOlla, covid mRNA injektiolla, Agenda 2lla, siitogeenisellä hydralla jane, jane,jane ,,, ja yleensä kaikella sillä poliittisella jargonilla, kiertoilmauksilla, millä he ovat hämänneet kansalaisia kauan aikaa.

  Tämän hetken Suomen hallituksen jäsenet ovat erinomaisesti perillä edellä paljastetuista seikoista ja jatkavat omalta osaltaan sinnikkäästi koiviston-ahon viitoittamaa valkaannuttamis- ja Agenda 21n linjaa ja pitävät kansalaisia tietämättöminä, välinpitämättöminä tai peräti tyhminä.

  Kysymykseen onko tällaista vedätystä ollut aikaisemmin, voidaan pätevällä syyllä vastata, että eliitin kokeilualueita on ollut ennenkin. Otetaanpa vaikka pari esimerkkiä ja ne ovat Korean Demokraattinen Tasavalta (Pohjois-Korea) ja Kamputsea:

  `Pohjois-Korean ideologia perustuu juche-aatteeseen; maan ulkopuolella sitä on luonnehdittu stalinistiseksi diktatuuriksi, joskin maalla on myös absoluuttisen monarkian piirteitä, sillä maata on hallinnut sen perustamisesta asti Kim-suku`:
  Korean demokraattinen kansantasavalta
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Korean_demokraattinen_kansantasavalta

  `Punaiset khmerit (ransk. khmers rouges, khmeri) oli maolainen vallankumouksellinen liike, joka hallitsi Demokraattista Kamputseaa huhtikuusta 1975 tammikuuhun 1979`:
  Punaiset khmerit:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Punaiset_khmerit

  `Agraariyhdyskunnissa pyrittiin rakentamaan luokaton yhteiskunta. Pakkosiirrettyjä ihmisiä vartioivat vartijat. Omaisuudesta tuli yhteistä. Usein perheet hajotettiin, eivätkä perheenjäsenet saaneet puhua toisilleen kuolemanrangaistuksen uhalla. Monet kuolivat nälkään, sairauksiin ja teloituksiin. Ihmisiä tapettiin kuokilla ammusten säästämiseksi`.

  Perehtymällä edellä mainittuihin absoluuttisiin, ortodoksisiin, esklussiivisiin ja hierarkkisiin utopioihin ja niiden kehitykseen totalitaarisiksi kontrolliyhteiskunniksi voimme aistia saman askelluksen kuin mikä nyt on Suomessa meneillään. Suomessa tämä ei olisi mahdollista ilman punavihreää vaikutusta ja jota samaa kommunismia myös kansallinen kokoomuspuolue edustaa.

  Suomessa valta ei ole kuulunut kansalle pitkään aikaan. Valta ei kuulu enää edes Suomen edustukselliselle demokratialle ja sen vaalivilpillä valituille toimijoille, vaikka jotkut heistä saattavat jopa niin luullakin. He ovat läpeensä korruptoituneita ja siten tehneet itsensä turhiksi. Todellinen valta on siellä missä sen ei ainakaan tulisi olla, mutta siellä se vain on – eliitillä! Ja eliitti johtaa EUta ja EU johtaa Suomea.

  `Valta turmelee ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti`. Edessä on poliitikkojen mielivallan aikakausi ja tällaisia kusipäitä kuin tästä päivästä lähtien tulette näkemään ei Suomen poliittinen historia ole vielä tavannutkaan!

  Sitten alkaa tapahtua! Ulkopuoliset vallankäyttäjät, selvitysmiehet, valtuutetaan siivoaman suomalainen yhteiskunta oikein Australian malliin ja sitten `Douglasin reformin` hengessä, koska olemme osoittautuneet valtionhoitajina vajaavaltaisiksi ja siten oikeustoimikyvyttömiksi. Emme pysty huolehtimaan enää itsestämme. Pesänjakajat ovat jo ovella!

  Kansan syvien rivien loukattuja tuntoja ei hyvitä sekään vääjäämätön tosiasia, että `vallankumous tulee syömään aina omat lapsensa`, koska vauriot ovat pysyviä ja korjaamattomia. Mikään kansallinen korjausliike ei enää auta!

  `Panamapapereiden` tyyliin tullaan paljastamaan kuurupiilossa palkintoviroissaan olevat ja hillotolppiensa takana lymyilevät tämän yhteiskunnan viholliset. Heidän sijoituksensa veroparatiiseissa ja lahjusten ottamisensa saatetaan julkiseen tietoon. `Suuren puhdistuksen yön` voi toteuttaa vain NWO-eliitti. Siinä `tiitisen listat` kalpenevat.

  Tämänkaltaisten paljastusten laatuun, joka pian toteutetaan, eivät pysty Julian Assangen Wikileaks, Edward Snowden tai kukaan muukaan yksittäinen väärinkäytösten paljastaja kuten:
  List of whistleblowers
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_whistleblowers

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 7. Pääministeri Marinin Nato-kommentit kohahduttivat, mutta mikä on marssijärjestys? Presidentti Niinistö kommentoi
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/p%C3%A4%C3%A4ministeri-marinin-nato-kommentit-kohahduttivat-mutta-mik%C3%A4-on-marssij%C3%A4rjestys-presidentti-niinist%C3%B6-kommentoi/vi-AATaLZi?ocid=msedgdhp&pc=U531

  Eipä tullutkaan tuon kummempaa, vaikka möläyttäjä puhui presidentin puolesta ja paljasti `valtionsalaisuuden`. Se on kuulkaas kovaa valuuttaa tuo möläys Venäjällä. Siitä voi tehdä useitakin johtopäätöksiä.

  Sotatilan aikana tuollainen möläytys olisi voinut olla kohtalokas lausujalle! Periaatteesa WWIII on jo käynnissä, joten varovainen olla pitää!

  Mutta on sitä möläytelty ennenkin!

  Huhtikuussa 90 vuotta täyttävän kuningatar Elisabetin puoliso, Edinburghin herttua prinssi Philip on vuosien varrella päästänyt suustaan mitä uskomattomimpia tokaisuja:
  https://www.iltalehti.fi/kuninkaalliset/a/2016033021341567

  ”Menisin mielelläni Venäjälle, vaikka ne paskiaiset murhasivatkin puolet perheestäni.”
  `Pekingistä:”Karmea.”
  ”Brittiläiset naiset eivät osaa tehdä ruokaa.”
  ”No, et koskaan pääse lentämään sillä, olet liian lihava astronautiksi.” – 13-vuotiaalle avaruussukkulavierailulla.
  ”Ensi vuonna tulee velkaa… Täytyy varmaan luopua poolon peluusta.”
  Muotitoimittajalle:”Ei kai sinulla ole jalassasi minkinkarvaiset pikkuhousut?”
  Muusikko Elton Johnille koskien tämän kultaista Aston Martin -ökyautoa:”Jaa sinä omistat sen karmean auton, vai?”
  Tyttärestään, prinsessa Annesta:”Häntä ei kiinnosta, jos se ei piereskele tai syö heinää.”
  ”Ei minusta prostituoitu ole sen siveellisempi kuin vaimokaan, tekeväthän he samaa hommaa.”
  Vaimolle eli kuningattarelle kruunauksen jälkeen:”Mistä tuo hattu on?”
  Yorkin herttuatar Sarah Fergusonin eli Fergien kodista:”Se näyttää hutsun makuuhuoneelta.”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat