Koronahysterian kautta eurooppalaiseen sotaan Venäjän kanssa

Koronaliioittelu on saanut niin suurta kansainvälistä vastustusta, että Klaus Schwabin ja hänen miljardööriklubinsa neljännen teollisen vallankumouksen toteuttaminen on keskeytynyt. Täten tarvitaan muita menetelmiä maailmanhallituksen saavuttamiseksi. Yksi näistä menetelmistä on eurooppalaisen sodan lietsominen Venäjän avulla. Näin ollen Euroopan unioni ja Yhdysvallat, Suomi mukaan lukien, harjoittavat likasankopolitiikkaa, painostavat ja asettavat pakotteita Venäjää vastaan. Mutta millä keinoin saavutettaisiin Euroopan ja Venäjän välinen turvallisuusstrategia? 

Globalistit eivät saavuttaneet koronahysterialla riittävää maailmanlaajuista valtaa 

Tässä kirjoituksessa termillä globalistit tarkoitetaan negatiivisen globalisaation edustajia. 

Ilmeisesti kenellekään ei ole jäänyt epäselväksi, että “COVID-19-pandemia” on kymmeniä kertoja liioiteltu ilmiö. WHO, länsimaiden terveysjärjestöt ja länsimainen valtamedia ovat rummuttaneet koronasta pelkopandemian. Ja tämän koronahysterian saattelemana ovat rajoitteet, sulkutilat, pakkorokotukset ja koronapassit imperialistisen eliitin poliittisena välineistönä neljännen teollisen vallankumouksen (4TV) toteuttamisessa läntisissä valtioissa. 

Mutta tunnetusti koronaliioittelu on saanut niin suurta kansainvälistä vastustusta, että (4TV) on epäonnistunut. 

Niinpä, jos maailmanlaajuisella miljardööriklubilla ei yksi menetelmä onnistu otetaan käyttöön suunnitelma B, josta puhumme jäljempänä olevissa luvuissa.   

Länsi mustamaalaa Venäjää; Ukrainan kriisi 

Edellä mainittu suunnitelma B sisältänee kokoelman uusia globaaleja kriisejä ja konflikteja. Yksi näistä on eurooppalaisen sodan lietsominen Venäjän avulla. Täten Euroopan unioni ja Yhdysvallat, Suomi mukaan lukien, harjoittavat likasankopolitiikkaa Venäjää kohtaan. Niin muodoin jokaisella valtamedian toimittajalla on viemäriämpäri kirjoituspöytänsä alla Venäjää varten.  

Kuva: RBC

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron neuvottelivat tärkeistä turvallisuuspäätöksistä 7. helmikuuta Moskovan Kremlissä. Tässä neuvottelussa Putin huomautti, että Yhdysvallat ja tietyt muut NATO-maat eivät huomioineet ensinkään Venäjän merkittäviä ehdotuksia turvatakuista. Kuitenkin Moskova on pitänyt kaikkinaisesti turvatakuita yhteisymmärryskelpoisena. Venäjän presidentti varoitti myös Venäjän ja NATO maiden välisen konfliktin muodostuvan ratkaisemattomaksi ilman voittajia. 

Venäjä näkee Ukrainan mahdollisen NATO-jäsenyyden lisäävän konfliktin herkkyyttä Länsi-Euroopan ja Venäjän välille. Konfliktin mahdollisuus kasvaisi siinä tapauksessa, että NATO-liittouma, mukaa lukien Ukraina, keskittäisivät muutoshakuisuutta Krimin niemimaan nykyistä asemaa kohtaan. Krimin niemimaan asemahan ratkaistiin Kiovassa vuonna 2014 tapahtuneen lännen tukeman vallankaappauksen jälkeen demokraattisesti kansanäänestyksellä ja sotilaallisin valmiuksin. 

Niin ikään Macron ilmoitti korostaneensa neuvotteluissa valtioiden oikeutta liittyä sotilasliitto NATOon. Putinin puolestaan ilmoitti Venäjän vastaavan pian “NATOn” ja Yhdysvaltojen turvatakuuvastauksiin. 

Yllä esitettyyn viitaten Yhdysvaltojen johtama läntinen liittouma eli käytännössä USA ja EU mustamaalaavat ja painostavat Venäjää, minkä tarkoituksena on Venäjän provosointi käyttämään sotilaallista voimaa Ukrainassa. 

Tähän Venäjän provosointiin ja painostamiseen sisältyy NATOn laajentaminen Venäjän rajoille, jolloin tavallaan Venäjän on pakko valmentautua tietyn kaltaiseen puolustukseen. 

Esimerkkeinä Yhdysvaltojen liioitellusta Venäjän uhan uutisoinneista, joita lähes päivittäin myös Suomen valtamedia julistaa, esitetään jäljempänä olevaa: 

Yhdysvallat  pelkää Venäjän vievän ydinaseita Valko-Venäjälle – petaako itänaapuri mahdollista hyökkäystä Ukrainaan? – ‘Ajoitus on huomionarvoinen’”. 

Samoin: 

“Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mahdollinen myös käynnissä olevien talviolympialaisten aikana.” 

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi kohoava negatiivisen globalisaation edustaja Jussi Halla-aho sanailee: 

“Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014, minkä jälkeen sen on tukenut venäjämielisten sotatoimia Itä-Ukrainassa. 

Halla-ahon mukaan Venäjä luo uusia konflikteja peittämään edellisiä. Ukrainan uhkaaminen hyökkäyksellä on sysännyt Itä-Ukrainan konfliktin katveeseen, Halla-aho sanoo.” 

H-ahon mukaansa Venäjän olisi vetäydyttävä miehittämältään Krimiltä ja lopettaa terroristisen toiminnan tukeminen ja rahoittaminen Itä-Ukrainassa sekä lopettaa sodalla uhkaaminen. 

Yhdysvallat ja monet eurooppalaiset maat ovat toimittaneet Ukrainalle aseistusta. Halla-aho sanoi, ettei hän ainakaan tuomitse näitä länsimaita. 

Venäjän painostuskampanja liittyy Rothschildien perhedynastian ja globaalin miljardöörinkerhon maailmanvaltaamisen tavoitteisiin. Niin ikään näillä poliittisilla ja taloudellisilla mahtitekijöillä on erittäin läheinen suhde Talmud-ideologia omaavaan Israelin terroristivaltioon. (Emme puhu tässä kirjoituksessa enempää siitä, mikä on näiden globaalien toimijoiden etnisyys). 

Kuten alussa jo mainittiin, että koronaliioitteluun perustuva strategia maailman valtaamiseksi ei ole oikein onnistunut kansainvälisen vastustuksen takia. 

Niinpä nyt globaalieliitti tarvitsee kattavan globaalin hegemonian saavuttamiseksi toisenlaisia menetelmiä. Yksi näistä menetelmistä on eurooppalaisen sodan nostattaminen Venäjän avulla, jossa tiettyjen EU-maiden ja Venäjä välille provosoidaan sotilaallinen konflikti. Jo yllä todettiin, että Yhdysvallat ja sen johtama läntinen liittouma ovat tukeneet Ukrainaa sekä taloudellisesti että aseellisesti.  

Päinvastoin kuin H-aho väittää, Venäjän ei pidä vetäytyä Krimiltä, sillä Krimin niemimaan asema on ratkaistu Kiovassa vuonna 2014, mikä tapahtui lännen tukeman vallankaappauksen jälkeen demokraattisesti kansanäänestyksellä. 

Venäjä ei ole uhka  

Tässä tilanteessa voidaan sanoa, että Venäjä ei ole uhannut ketään, eikä käyttäytynyt hyökkäävästi naapureitaan kohtaan. Lisäksi Venäjä on yrittänyt toimia multipolaarisen järjestelmän pelisäännöillä. Venäjällä on havaittu hyödylliseksi tukea Euroopan unionin kehitystä, jotta se auttaisi EU irrottautumaan USA:n kontrollista.1   

Venäjän yhteistyöhalukkuudesta Euroopan suutaan voidaan esittää esimerkkinä Venäjän ja Saksan välille rakenteilla oleva Nord Stream 2 –kaasuputki,  jonka rakennustyöt alkoivat uudelleen viime vuoden alussa. 

Yhdysvallat ja Venäjä eivät hankkiudu avoimeen aseelliseen konfliktiin keskenään. Tämä ei ole mahdollista monestakaan syystä. Ensinnäkin molemmat suurvallat ovat maailman voimakkaimpia ydinasevaltoja, ja toisaalta näiden valtioiden ei tarvitse käydä sotaa keskenään, sillä molempia sekä Yhdysvaltoja että Venäjää ohjastelee ja kontrolloi yhtäläinen Israelin poliittiseen asetelmaan sitoutunut globaalieliitti eli –mafia. Ja kyseinen mafian on toiminnallaan niin ikään ylläpitänyt lännen ja Venäjän välisten erimielisyyksien lietsontaa, mitä voidaan luonnehtia hajota ja hallitse ohjelmaksi.2-9 Voidaan ajatella, että myös Venäjän kimppuun voidaan hyökätä, mutta sitä ei tee USA, vaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ja EU:n tukema Ukraina sekä tietyt Eurooppalaiset NATO-maat.  

Suomen poliittiset vallanpitäjät haluavat nyt toteuttaa Suomen onnettomuudeksi maan liittämisen sotilasliittoon. Valtamediat uutisoivat tästä innoissaan ja riemurinnoin. MTV3 –uutisten mukaan valtavirtakeskustelu Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä on kiihtynyt vuodenvaihteen jälkeen. Täten puheenvuoroissa on nostettu esiin Norja mahdollisena esimerkkinä jäsenyyden järjestämisestä. Sanotaan, että Norjan  NATOn jäsenyyden sisällössä tavoitellaan rauhoittavaa suhdetta Venäjään. 

Samalla uutisoitiin, että Yli 500 suomalaista sotilasta osallistuu maaliskuun jälkipuoliskolla Norjassa alkavaan suureen Cold Response 22 -sotaharjoitukseen (CR 22). Norjan puolustusvoimien mukaan harjoitukseen osallistuu noin 35  000 sotilasta vajaasta 30 maasta. 

Suomi on siis liitetty mahdolliseen hyökkäyssotaan Venäjää vastaan. Suomi muodostaa Yhdysvaltojen protektoraatin eli puskurialueen Venäjää vastaan. Suomen vallanpitäjien typerä ulkopolitiikka Venäjän suhteen palvelee vain ja ainoastaan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa.  Suomi on siis luopunut omasta puolustuksestaan.  

Suomi on muutenkin jo sitoutunut hyökkäyssotaan Venäjää vastaan, sillä sisältyyhän ilmavoimien varusteluihin Yhdysvalloista hankitut F-35 hävittäjät. 

Juuri tuoreiden uutisointien mukaan länsimaat, Suomi mukaan lukien, ovat ulkoministeriöidensä kautta kutsuneet kansalaisiaan pois Ukrainasta. Tämä on tietysti vain tilanteen lietsontaa ja provosointia. Joskin selvää on, että Venäjällä on oikeus puolustukseen, sillä NATO-liittouma on levittäytymässä Venäjän rajoille saakka. 

Venäjän sotajoukkojen sijoittuminen ja harjoitellut lähellä Ukrainan rajaa, mutta Venäjän puolella, tapahtuu osittain siksi, että joukot  pystyisivät turvaamaan Itä-Ukrainan venäjänkielisen väestönosan turvallisuuden. Kreml on myös muistuttanut, että venäjänkielisille väestönosalle muodostuu entistä enemmän uhkaa, koska Ukrainan liittolaiset ovat muiden muassa lähettäneet modernia-asekalustoa Ukrainaan.10 

Ratkaisuja Euroopan ja Venäjän turvallisuudelle 

Euroopan ja Venäjän välinen turvallisuusstrategia 

Tassin mukaan Venäjä ei voinut hyväksyä EU:n ja sotilasliitto NATOn vastauksia Venäjän turvallisuutta koskevaan kirjeeseen, sanoo Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova. 

Zaharov muistutti, että ulkoministeri Sergei Lavrov oli lähettänyt kirjeitä 37 Euroopan ja Pohjois-Amerikan maiden ulkoministereille. Venäjä myös odotti eri mailta tyhjentäviä vastauksia. 

Sen sijaan (Naton pääsihteeri Jens) Stoltenberg ja (EU:n ulkosuhteista vastaava Josep) Borrell kirjoittivat meille, (vaikka) emme olleet osoittaneet (kirjettä) heille, Zaharova sanoi. 

Moskovan mukaan tämä on tulkittavissa diplomaattisena manifestina, joka viestii epäkohteliaisuudesta ja halveksimisesta Venäjän pyyntöä kohtaan. 

Venäjä ei saanut kirjeeseensä turvatakuita lännestä. 

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyj. Kuva: Sergei Supinsky/ AFP.

Ratkaisuna lännen ja Venäjän ristiriitaan, jonka tietty negatiivinen globaalieliitti on synnyttänyt lännen ja Venäjän välille, esitämme seuraavat suositukset: 

 1. Ensimmäinen ja tärkein asia tässä olisi sekä läntisiin valtioihin että Venäjään vaikuttavan negatiivisen globaalin eliitin, joka on yhtä Talmud-ideologiaan perustuvan Israelin valtion kanssa, vaikutuksen ja vallan eliminoiminen. 
 1. Minskin rauhansopimuksen pitäminen kaikkien sopijapuolien taholta. Minskin sopimus solmittiin 5. syyskuuta 2014 Ukrainan, Venäjän federaation, Donetskin kansantasavallan ja Luhanskin kansantasavallan kesken. Sopimuksen tarkoituksena oli pysäyttää taistelut Itä-Ukrainan sodassa. Se allekirjoitettiin pitkällisten neuvottelujen päätteeksi Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä. Sopimus allekirjoitettiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n johdolla.11 Sopimusta seurasi Minsk II helmikuussa 2015. Minsk II on tulitaukosopimus, joka määrittelee ehdot Itä-Ukrainan sodan lievittämiseksi. Sopimuksessa allekirjoittajina olivat Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan johtajat. Kun Minskissä syyskuussa 2014 solmittu tulitauko rikkoontui, oli Minsk II:n määrä saattaa aiemmin sovittu tulitauko uudelleen voimaan. 
 1. Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin maiden pitäisi antaa turvatakuut Venäjälle siitä, että NATO ei levittäydy Venäjän rajoille, kuten esimerkiksi Ukrainaan ja Suomeen. Myös Venäjän on noudatettava ystävällisiä, rauhaan pyrkiviä ja yhteistyökykyisiä suhteita naapureihinsa sekä yleensä Eurooppaan. 
 1. Läntisen liittouman on jätettävä Ukraina rauhaan ja Suomesta on ajettava kaikki ulkomaiset armeijat ja niiden sotavoimat maasta pois. 
 1. Venäjällä ja Euroopalla on yhteinen historia. Tämä historian opettamana positiivinen tulevaisuus on täysin mahdollinen. Eurooppa ja Venäjä pystyvät hyödyntämään toisiaan taloudellisesti, poliittisesti, kulttuurellisesti ja jopa sotilaallisesti. Lisäksi Euroopan kannattaisi avautua kaikilla sektoreilla rakentavasti enemmän Itä-Aasian suuntaan, sillä tunnetusti transatlanttinen imperiumi on jäämässä sekä taloudellisesti että poliittiselta hegemonialtaan  Itä-Aasian varjoon. 

Suomelle turvatakuut muodostuisivat puolueettomuuspolitiikasta ja yhteistyöstä Venäjän kanssa 

Sionistisen transatlanttisen liittouman komennossa oleva Suomen poliittinen johtajisto tai paremminkin mafia on nyt päättäneet toteuttaa pitkään himoitsemansa unelman, Suomen liittämiseksi NATOn jäsenyyteen.   

NATOsta ei ole turvaa Suomelle 

”NATO on luonteeltaan jäänne kylmän sodan ajalta ja se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka NATOlla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. NATON sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.”    

Selvää on, että kukin NATO-maa määrittäisi omat tarpeensa sekä niiden tärkeysjärjestyksen, jos Eurooppa ajautuisi sotaan. Länsi- ja Keski-Euroopan maille sekä Yhdysvalloille Suomi ei olisi puolustamisen arvoinen, mutta maamme olisi NATOn eteen työnnetty tukikohta. Riippumatta siitä kuka tällaisen sodan voittaisi, meidän kohtalomme olisi perin surkea. 

Suomen turvatakuut ovat itsenäisyys, omat puolustusvoimat ja puolueettomuuspolitiikka 

Suomen on itsenäistyttävä ja ilmoitettava, että emme ole enää EU:n jäsenvaltio, jota Suomi ei laillisesti ole koskaan ollutkaan. Itsenäisen Suomen on otettava puolueettomuuspolitiikka käyttöön ja muodostettava kestävät sekä yhteistyökykyiset suhteet tärkeimpään naapuriimme suurvalta Venäjään. Suomen pitäisi osaltaan murtaa se rautaesirippu, joka on jälleen rakennettu lännen ja Venäjän välille. Mahdollisesti itsenäistynyt Suomi noudattaisi soveltaen Paasikiven linjaa, joka korosti Suomen ja silloisen Neuvosto-Venäjän kahdenvälisten suhteiden tarpeellisuutta sekä Suomen sotilaallista liittoutumattomuutta.   Suomen ja muunkin EU:n alueen taloudelle muodostuvat tulevaisuudessa merkittäviksi hedelmälliset suhteet Venäjälle sekä Itä-Aasiaan. Lisäksi Suomen on mitätöitävä isäntämaasopimus ja hylättävä Yhdysvaltojen johtaman koalition puolustusdoktriini eli torjuttava NATOn kumppanuus ja jäsenyys sotilasliitossa. Samalla meidän on kehitettävä omaa puolustusjärjestelmää, johon yhtenä esimerkkinä kuuluu Venäjältä hankittavat S-400 torjuntaohjukset.  

Myös Suomen puolustuksen pitäisi muodostua kolmesta tärkeimmästä peruspilarista, joista merkittävin on puolustustahto, toisena asevarustelu ja kolmanneksi koulutus. Ei pidä unohtaa, että Suomen puolustuksen peruskallio on hyvin kehitetyt maavoimat.   

Puolustustahtoon viitaten voidaan kysyä, että keneltä voisi löytyä puolustustahtoa, puolustaa Suomea, joka on Euroopan unionin syrjäinen maakunta, ja mitä hallitaan Brysselistä käsin. Ulkomaalaisella rahalla huoraavat johtavat poliitikot, ovat luovuttaneet Suomen globaalien talousimperiumien lypsettäväksi. Tämän Suomen poliittisen mafian tähden ei kenenkään pidä uhrata edes yhtä hiuskarvaansa. Mutta puolustustahto aktivoituisi heti, kun Suomi olisi jälleen itsenäinen valtio, joka olisi puhdistautunut kansan-, ja maanpetturi roistoista. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Russian Leader Discussed With French President European Security Issues | Ru-Main 

Yhdysvallat pelkää Venäjän vievän ydinaseita Valko-Venäjälle – petaako itänaapuri mahdollista hyökkäystä Ukrainaan? – MTVuutiset.fi 

USA:n Blinken: Venäjä saattaa hyökätä Ukrainaan jo olympialaisten aikana – MTVuutiset.fi 

Halla-ahon mukaan Venäjä siirtää maalitolppia ja luo konflikteja Krimin miehityksen ”puskuriksi” (yle.fi) 

Satoja suomalaissotilaita harjoittelee pian Nato-maiden kanssa Norjassa – olisiko Norjan rajoitetusta jäsenyydestä malliksi Suomelle? – MTVuutiset.fi 

Moscow can’t accept collective EU, NATO response to message on indivisibility of security – Russian Politics & Diplomacy – TASS 

_ _ _ _ _ _ _ 

 1. Juntunen, Alpo (2000). GEOPOLITIIKKA – PERUSTA VENÄJÄN AATTEELLE: 47831-Artikkelin teksti-36537-1-10-20140924.pdf 
 1. Solženitsyn, Aleksandr (2009). 200 vuotta yhdessä.   
 1. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja.   
 1. Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/   
 1. The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/; The World’s Billionaires: http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/   
 1. Gaaze, Konstantin (2014). ”Poker dlja odnogo”. Newtimes.ru (Novoje Vremja), 1.9.2014: http://www.newtimes.ru/articles/detail/86540   
 1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.   
 1. Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan   
 1. Saatavilla: Goldman-secret-greece-loan 
 1. Putin: Puheet Venäjän hyökkäyksestä ovat ”provokatiivisia spekulaatioita”, jotka voivat johtaa konfliktiin – MTVuutiset.fi 
 1. Minskin uusi tulitauko: Läpimurto vai pelkkä kangastus Ukrainan konfliktin ratkaisussa? (fiia.fi) 

28 kommenttia

 1. Ruotsin jengisotahan on JO ? rantautunut Suomeen. Erään m-kirjaimella alkavan jengin kerrotaan uhanneen tappaa yhtä monta poliisia, kuin jengiläisiä on poliisin pidättämänä ?

  Jos tämä tieto pitää paikkansa Suomen poliisi käyttää kansallismielisiä IHMISKILPINÄ Helsingissä .

  Nimittäin oikein YLE uutisoi lauantaiaamuna ( YLE teksti tv ), että Helsingissä on viikonloppuna 3 mielenosoitusta.

  Siis valtakunnallinen tieto, että saapukaa Helsinkiin samalla kun ”määrittelemätön” uhka on päällä; ja asiakkaat kyllä voivat vapaasti asioida poliisiasemilla.

  Mutta tässä tulisi 2 kärpästä yhdellä iskulla, jos kansallismieliset saadaan ihmiskilviksi !

  Saadaan mahdollisesti kansallismielisiä hengiltä tai ainakin maine saadaan täysin ryvetettyä ja samalla poliisi saa suojaa niiltä joita inhoaa ?

  Jos siis saamani tieto on totta Suomen sisäministeriö pelaa hyvin likaista peliä… no ei se uutta olisi… kun miettii kuinka pohjoismainen vastarintaliike kiellettiin .

  Kansallismielisyyden kieltäminen aatteena on astetta kovempi juttu.

  Tämä vaan mahdolliseksi tiedoksi kansalaisille; joilta 500 miljoonalla verovaroin tuettu media vaikenee !

  Miksi resurssit suuntaan kansallismielisyyden kieltämiseen, kun voitaisiin isolla resurssilla puuttua tähän ulkomailta TUOTUUN rikollisuuteen .

  To jengi on NYT ahtaalla, kun siltä takavarikoitiin suuri määrä huumeita ei alamaailman valuuttaa .

  Mutta koko Suomen hallinto on yhtä suurta rikollisjengiä: archibe.today/kimmoleaks.fi / Tokentube Kimmo Leino puhuu .

  TOTUUS ei pala tulessakaan.

  Plusääni(16)Miinusääni(8)
 2. En tiedä onko Iltasanomien juttuja vai todella Niinistön puhetta, että jokaisella maalla tulee olla oikeus itse päättää puolustuksestaan ja liittoutumisestaan. Niinistön muisti ei ole pitkä, hän ei muista Kuuban kriisiä, jossa Kuuba ei saanut päättää omasta puolustuksestaan, vaikka USAn tukemat joukot olivat vuotta aikaisemmin hyökänneet Kuubaan. Kaiken lisäksi oli USA oli jo Turkkia varustanut ydinohjuksilla ja se oli Neuvostoliittoa yllyttänyt tekemään samanlaisen sotilastoimen.

  Tietoja on helppo hankkia Internetistä ja todennäköisesti Niinistökin käyttää tietosivuja. Ei ole kysymys hänen muististaan vaan ajattelustaan. Hän ei osaa tai halua katsoa kokonaisuutta eikä välitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Tämä juuri on ”osaavan” poliitikon käyttäytymistä eli valehtelua, jota mikään laki ei kiellä.

  Plusääni(14)Miinusääni(7)
 3. Suomen ulkopoliittinen johto ja melkoinen osa väestöstä haikailee täysjäsenyyttä Natossa havaitsematta lainkaan järjestön osuutta laajemmassa lännen aggressiossa Venäjää tai sen liittolaisia kohtaan. Koska aseita ei ole vielä paljoa kalisteltu, niin suomalainen kai arvelee, että Nato on jonkinlainen rauhanjärjestö. Nato on kuitenkin elimellisesti kytketty osaksi USA:n neokonservatiivien ja transatlantistien ajamaa Venäjän eristämispolitiikkaa, joka alkoi sen jälkeen, kun kävi selväksi, ettei Venäjä luovuta raaka-ainelähteitään läntisten suuryhtiöiden hallintaan. Ilmiöt ’Kittilän kultakaivos’ tai ’Siilinjärven lannoitekaivokset’ ei tulisi Venäjällä kuuloonkaan.

  Nato-projektissa on synkkää ironiaa. Natoon pyrkiminen legitimisoi jälkikäteen Suomen alueluovukset Venäjälle vuosina 1940 ja 1944. Karjalan suhteen Venäjä olisi voinut olla jopa aggressiivisempi luovutusten suhteen ja kenties Stalin jo aavisti, että Suomi luovuttaa aikanaan alueensa Venäjän vastaiseen aggressioon. Stalinin hempeämielisyys Suomea kohtaan kostautuu nyt sitten kuitenkin ja Pietari ja luoteiset sotilastukikohdat ovat strategisesti ajatellen vaarassa. Tätä ei keskivertotsuhna ajattele, vaan arvelee, että Suomi pääsee ikuiseen turvaan Natoon ydinasepelotteen alle. Kuitenkin motivaatiota Venäjän miehityshaluille Suomen aluetta kohtaan ollaan vain lisätty, koska Venäjä suunnittelee mahdolliset aggressionsa turvallisuusnäkökohdista. Vieraiden valtioiden poliittinen miehittäminen ja sulauttaminen omaan supervaltioon tai niiden raaka-ainevarojen nappaaminen ei ole Suomen kohdalla Venäjälle merkittävä motivaattori. Keskivertokansalaisen kannalta miehityspeloilla ei ole paljon merkitystä, koska meillä on miehityshallinto jo nyt. Aidon suomalaisuuden arvo on nykypäivänä nolla ja maatamme pyritään liittämään klausschwabilaiseen sosialisti-/fasistivaltioon (stakeholder capitalism) oman poliittisen johtomme kaikin voimin.

  Plusääni(20)Miinusääni(7)
 4. PELKKÄÄ PROPAGANDAA
  Lännen järkyttävän suuri kohu Venäjän mahdollisesta sotilaallista hyökkäyksestä Ukrainaan on puhdasta informaatiosotaa. Puuttuu vielä Ukrainan ”false flag” eli ”Mainilan laukaukset” ja suursota Euroopassa voi alkaa. Kaikkea tätä johtavat Siionin Viisaat, jotka johtavat USA:n ulkopolitiikkaa suvereenisesti. USA on toisen maailmansodan jälkeen tapattanut noin 30 miljoonaa ihmistä kansainvälisissä operaatioissaan. Mutta juutalaisia eivät muiden kansojen kärsimykset kiinnosta. Talmudin mukaan vain juutalaiset ihmisiä ja muut kansat eläimiä, joiden tappaminen ei ole juutalaisille rikos. Juutalaiset ovat vähitellen kohonneet maailman valtiaiksi. Talmudin mukaan juutalaisten tulee valloittaa maailma ja tuhota kristityt, sillä he ovat muka itse kansana ”Messias”:
  ”Esittääkseni Messiaksen – ilman metafooraa, juutalainen kansa” (Kethubth IIIa, viite 4). Ja ”Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: ’Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua.’” (Matt. 4: 8-9). Tätä perkelettä juutalaiset kumartavat. Ja juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan ja toisten kansojen heikentämiseen käy ilmi myös tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897): ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.”
  Toisessa maailmansodassa sai surmansa noin puoli miljoonaa juutalaista, lähinnä tauteihin ja nälkään. Sitten keksittiin holokaustivalhe, jonka avulla juutalaiset pääsivät valtaan USA:ssa ja monissa länsimaissa. He omistavat lähes kaikki USA:n mediat ja myös medioita ympäri maailmaa. Nyt kuitenkaan, kun heillä ei ole totaalista valtaa gojimeihin, he yrittävät saada gojimit orjiksi rokotuksiin perustuvalla julmalla diktatuurilla, jossa miljoonat ihmiset kuolevat ja vammautuvat.
  Ukrainasta voi alkaa uusi eurooppalainen sota, jos Siionin Viisaat niin päättävät. Tämä tapahtuu siksi, että koronahuijaus on epäonnistumassa ja kansoissa on herännyt voimakas vastustus. Gojimien huomio tulee kääntää pois koronahuijauksesta. Siionin Viisaat saivat aikaan kaksi maailmansotaa ja Ranskan ja Venäjän vallankumoukset, joten Ukrainasta alkava sota on heidän kalenterissaan pikku juttu. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/

  Plusääni(17)Miinusääni(9)
 5. Täällä hyvä Amerikkalaisen kristityn kommentti UKRAINAN kriisiin liittyen, suomeksi
  https://mvlehti.net/2022/02/12/koronasta-kaiken-valehdellut-valtamedia-osoittelee-nyt-aarioikeistoa-ja-lietsoo-ukrainan-kriisia-umv-raportti/
  Kehakettu 13.02.2022 11:05
  Kommentit: 1172
  Ukrainan kriisi: Faktat vastaan valheet — Amerikkalainen kristillinen näkökulma
  THOMAS ERTL – HELMIKUU 10, 2022
  ”Amerikka, anna Venäjän saattaa päätökseen toipumisensa. Anna sen uuden kohtalon kulkea omaa rataansa, kohtalon, joka tuo sen jälleen kerran yhdeksi maailman suurista kristillisistä kansakunnista.”

  Plusääni(4)Miinusääni(8)
 6. Amerikkalainen Yliherra vaatii Eurooppaa allekirjoittamaan itsemurhaviestin
  Finn Cunningham — 12. helmikuu 2022
  Helvetillinen vaara on, että Washington ja Lontoo työntävät Eurooppaa ja koko maailmaa kohti ydinaseiden kuilua Venäjän kanssa.

  Angloamerikkalaiset (nwo-globalistit/sionistit) ovat toteuttamassa operaatio Overlordin, kesäkuun 1944 sotilaallisen maihinnoususuunnitelman, jonka tarkoituksena oli vapauttaa Länsi-Eurooppa natsi-Saksasta, nykyaikaista versiota.

  Tällä kertaa tavoitteena on ”vapauttaa” Euroopan unioni sen ”tyrannimaisesta” riippuvuudesta Venäjän maakaasusta. (vai, kuten Niinistö ylempänä olevaan kommenttiini viitaten antoi Iltasanomissa ymmärtää, vapauttaa Eurooppa Putinin Venäjän ’liiallisen isänmaallisuuden hengestä’?)

  Todellisuudessa sanaton tavoite on säilyttää Yhdysvaltojen tyrannimainen hallinta Euroopassa. Tämä valvonta on välttämätöntä Yhdysvaltojen hegemonian ja maailmanlaajuisen vallan ylläpitämiseksi.
  Lopullinen hinta on Euroopan taloudellinen tuho ja jopa sota, jonka ”jalo” amerikkalainen hegemoni on aivan liian halukas maksamaan alamaistensa puolesta.

  …Pohjimmiltaan Washington haluaa sabotoida Euroopan ja Venäjän välistä strategista kumppanuutta energiakaupan ja suhteiden yleisen normalisoinnin osalta. Tavoitteena on Yhdysvaltain hegemonian ylläpitäminen, oman kalliimman kaasunsa myyminen Eurooppaan ja tietysti loputon asekauppa Naton jäsenille, jotka ovat ikuisessa turvattomuuden kiihtymystilassa.
  Britit ovat kuten aina mukana mielistelemässä setä Samulia ja palvelemassa tavanomaista tehtäväänsä Yhdysvaltain imperialistisen vallan geopoliittisena hovimestarina.

  Energia-analyytikot tietävät, että Saksa ja Eurooppa eivät voi selviytyä taloudellisesti ilman Venäjän kaasua, jonka osuus maanosan kulutuksesta on vähintään 40 prosenttia. Edes Biden ei Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa voinut teeskennellä, että Yhdysvallat pystyisi korvaamaan Venäjän toimitukset. Jos Venäjän kaasukauppa Eurooppaan katkeaisi konfliktin tai syvempien pakotteiden vuoksi, vaikutukset Euroopan unionin talouksiin olisivat tuhoisia. Saksa, Ranska ja EU eivät mitenkään selviäisi ilman Venäjän öljyä ja kaasua. Yhdysvaltojen ja Britannian vaatimus, että Berliini antaa lopullisia lausuntoja Nord Stream 2:n peruuttamisesta, on eräänlaista pakottamista ja kiristystä. Operaatio Overlord II.

  Mutta helvetillinen vaara on se, että Washington ja Lontoo työntävät Eurooppaa ja maailmaa kohti ydinaseiden kuilua Venäjän kanssa. Niin demoninen on epäonnistunut angloamerikkalainen imperiumi.
  https://www.strategic-culture.org/news/2022/02/12/american-overlord-demands-europe-sign-suicide-note/

  Kaiken kruununa tietenkin meidän Sanna Marin joka on jo ehtinyt mennä lupaamaan tukensa Ukrainalle kun ’liian isänmaallinen Putin’ sitä muka uhkailee…. aikamoista ja läpinäkyvää teatteri esitystä suomalaisille, ei voi muta sanoa!

  Plusääni(9)Miinusääni(7)
 7. Jokaisen maamme poliitikon kytkennät sionismiin ja Israeliin tulisi selvittää. Linkin artikkeli kertoo kuinka suuri ja globaalinen rikollisten verkko toimii Israelin ja sionistien kautta.
  Usa käy par’aikaa omaa taisteluaan sionisteja vastaan jotka ovat rehennelleet sillä että maa olisi jo heidän hallussaan mitä se kieltämättä paljolti on.
  Israel: Huijareiden turvapaikka
  ANDREW JOYCE – HELMIKUU 12, 2022
  ”Suurin osa juutalaisista on varkaita.” Näin sanoi Israelin perustajaisä David Ben Gurion, kun hän kuuli juutalaisten sotilaiden kantavan persialaisia mattoja juuri ryöstetyistä arabien omaisuuksista Israelin ja arabien välisen sodan aikana.
  Jos hän olisi nykyään elossa, en usko, että Ben Gurionilla olisi mitään syytä muuttaa radikaalisti mielipidettään, eikä hän luultavasti yllättyisi huomatessaan, että Israelista on tullut kansainvälisten petosten keskus.
  Kirjoittaessaan Mein Kampf -teoksessaan Hitler väitti keskustellessaan sionismista, että ”se, mitä [juutalaiset] todella tavoittelevat, on keskusjärjestön perustaminen omia kansainvälisiä huijauksia ja petoksia varten. Itsenäisenä valtiona tätä ei voi valvoa mikään muu valtio. Siksi se voi toimia turvapaikkana paljastuneille huijareille ja samalla korkeakouluna muiden huijareiden kouluttamista varten.” Kaiken kaikkiaan tämä on ilmeisesti hyvin ennakoiva kommentti, jossa on kiistaton totuus edellä esitettyjen tosiasioiden valossa. Kaukana siitä, että kyseessä olisi esimerkki ennustamisesta, ennustus kuitenkin perustuu siihen, mitä nykyään pidettäisiin tiettyinä juutalaisvastaisina oletuksina, jotka perustuvat juutalaisiin liitettyihin stereotyyppisiin piirteisiin.
  — Aika hyvin linkin artikkeli asian vahvistaa.
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  https://www.unz.com/article/israel-a-refuge-for-swindlers/

  Plusääni(6)Miinusääni(6)
 8. Tätäkin linkin artikkelin taustaa vasten maamme hallituksen ja koko johtotroikan pitäisi erota ja maahan pitäisi saada uusi hallitus joka ymmärtää paremmin mihin maailma on menossa ettemme jää nuolemaan näppejämme loppuiäksemme

  Havaintoja Venäjä-Kiina-julkilausumasta — muutamia otteita
  PATRICK ARMSTRONG – 13. HELMIKUUTA 2022
  Tämä asiakirja on uuden maailmanjärjestyksen suuri strateginen manifesti, ja siitä on paljon enemmän sanottavaa kuin mitä seuraavassa kerrotaan.
  Uskon, että 4. helmikuuta 2022 tullaan muistamaan maailman vallan ja suhteiden uuden järjestyksen julistuksena.

  Kyseessä on todella uusi järjestys, ei vanha ”uusi maailmanjärjestys”, joka perustui Yhdysvaltojen ylivaltaan. Eikä se todellakaan ole niin sanottu sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestys, jossa yksi osapuoli laatii säännöt, rikkoo niitä halutessaan ja käskee kaikkia muita tottelemaan. (Täydellinen esimerkki ”sääntöjen” muuttuvuudesta on se, että homojen oikeudet ovat hyvin tärkeitä Venäjällä, mutta eivät lainkaan Washingtonin uudessa ”tärkeässä liittolaisessa” Qatarissa.) Vanhassa ”uudessa maailmanjärjestyksessä” oli aina kyse siitä, että ne saatiin mukautumaan meihin: ”Yhdysvaltain strategian tärkeimpänä tavoitteena tulisi olla saada Kiinan hallitseva eliitti päättelemään, että on Kiinan etujen mukaista jatkaa toimintaansa Yhdysvaltain johtamassa liberaalissa kansainvälisessä järjestyksessä…”.”
  Venäläis-kiinalaisessa asiakirjassa puhutaan paljon ”demokratiasta”, mutta se on erilainen näkemys kuin lännessä yleinen. Lännessä keskitytään nykyään demokratiaprosessiin – vastasivatko äänestykset hyväksyttäviä standardeja? Oliko oppositiolla reilut mahdollisuudet? oliko ehdokkaita riittävästi? oliko mainonta tasapuolista? käytettiinkö ”hallinnollisia resursseja” äänestyksen siirtämiseen? ja muita vastaavia kysymyksiä. Unohtamatta sitä, että länsi on usein tekopyhä keskustelussaan – mikroskoopit analysoivat toisinajattelijoiden kohtelua Venäjällä, mutta Ukrainan oppositiohenkilöiden kotiarestit ja maanpetossyytteet jätetään huomiotta – näitä mittareita länsi käyttää arvioidessaan, onko jokin maa ”demokraattinen” vai ei.

  Venäjän ja Kiinan asiakirjassa puhutaan demokratian tuloksista.
  Osapuolet uskovat, että demokratia on keino, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua maansa hallintoon väestön hyvinvoinnin parantamiseksi ja kansanvallan periaatteen toteuttamiseksi.

  Huomaa tarkoitus: ”väestön hyvinvoinnin parantaminen”. Sanottiinpa Kiinan tai Venäjän hallintoprosessista mitä tahansa, kukaan ei voi epäillä, etteikö väestön hyvinvointi olisi parantunut huomattavasti molemmissa maissa. Näemme tulevaisuudessa, miten tämä pitää paikkansa, mutta asiakirjassa kuvataan erilainen lähestymistapa demokratiaan: ei pidä keskittyä prosessiin ja olettaa, että tulokset seuraavat siitä – mitä ei tehdä erityisesti Yhdysvalloissa ja lännessä yleensä – vaan sen sijaan ei pidä välittää prosessista vaan kysyä, ovatko tulokset toivottavia? Koko asiakirjassa – viisikymmentä kertaa – esiintyy sana ”kehitys” (”развитие” venäjänkielisessä versiossa).

  Osapuolet uskovat, että rauha, kehitys ja yhteistyö ovat nykyaikaisen kansainvälisen järjestelmän ytimessä.

  Toinen teema, joka toistuu koko asiakirjassa, on se, että kaikki maat ovat tasa-arvoisia ja niillä on omat tapansa toimia, ja niillä on oikeus toimia näin, eikä kukaan saa saarnata niille eikä puuttua niiden toimintaan.

  Osapuolet vaativat uudenlaisten suhteiden luomista maailmanvaltojen välille keskinäisen kunnioituksen, rauhanomaisen rinnakkaiselon ja molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön pohjalta.

  Olen sanonut aiemmin, että Venäjä oli kommunismin aikana ”poikkeuksellinen valtio”, ja niin oli myös Kiina Maon aikana. Silloin ne pitivät itseään mallina, jota muiden pitäisi seurata – mallina, jota muiden pitäisi seurata – ja Neuvostoliitto määräsi tämän mallin monille naapureilleen. Sekä Peking että Moskova ovat oppineet, että poikkeuksellisuus on tie epäonnistumiseen.
  Washington ei ole vielä oppinut tätä: poikkeuksellisuus on tie umpikujaan, kuten Putin totesi neljännesvuosisata sitten. Se on itse asiassa jotain, mikä lännen pitäisi muistaa: ”Westfalianismi” on periaate cuius regio, eius religio, joka otettiin käyttöön sen jälkeen, kun eurooppalaiset olivat repineet itsensä hajalle yrittäessään pakottaa uskonnon toisilleen. Ei yhdenmukaisuutta vaan monimuotoisuutta. Kiinan ja Venäjän manifesti perustuu totuuteen, jonka paitsi Kiina ja Venäjä myös koko Eurooppa ovat oppineet kantapään kautta.

  Kiinan ja Venäjän suhdetta kuvataan seuraavasti:
  Ne vahvistavat, että Venäjän ja Kiinan uudet valtioiden väliset suhteet ovat paremmat kuin kylmän sodan aikakauden poliittiset ja sotilaalliset liittoutumat. Kahden valtion välisellä ystävyydellä ei ole rajoja, ei ole ”kiellettyjä” yhteistyöalueita, kahdenvälisen strategisen yhteistyön vahvistaminen ei ole suunnattu kolmansia maita vastaan eikä siihen vaikuta muuttuva kansainvälinen ympäristö ja olosuhteiden muutokset kolmansissa maissa.

  Aika näyttää, mitä tällä tarkoitetaan, mutta on selvää, että kyseessä on sekä syvällinen että laaja suhde. Täydellinen etujen yhteenkuuluvuus, joka ei ole etujen yhdenmukaisuutta. (On huvittavaa seurata, kun länsimaiset ”asiantuntijat” eivät ymmärrä tätä eroa.) Eikä se ole helposti erotettavissa toisistaan, kuten jotkut naiivit ihmiset Washingtonissa luulevat. Ne luottavat toisiinsa, eikä kumpikaan luota Washingtoniin.

  Lopuksi heidän vaatimansa uusi maailmanjärjestys kuvataan seuraavasti:

  Osapuolet toistavat, että kansainvälisen yhteisön on vahvistuttava eikä se saa jakautua ja että tarvitaan yhteistyötä eikä vastakkainasettelua. Osapuolet vastustavat kansainvälisten suhteiden paluuta suurvaltojen väliseen vastakkainasetteluun, jossa heikot joutuvat vahvojen uhriksi.
  Osapuolet aikovat vastustaa yrityksiä korvata yleisesti tunnustetut ja kansainvälisen oikeuden mukaiset muodot ja mekanismit tiettyjen kansakuntien tai kansojen ryhmittymien yksityisesti laatimilla säännöillä….
  Uusi maailmanjärjestys kaikille, ei vain niille, jotka hyväksyvät ”paremman tavan”.

  Odottaisin, että kun yksityiskohtia täydennetään ”strategisella” ja ”operatiivisella” tasolla, tämä ”suuri strateginen visio” osoittautuu laajalti houkuttelevaksi kaikkialla maailmassa. Washington ja sen liittolaiset keskittyvät epäilemättä moniin kritiikkeihin, joita niiden toimintaa kohtaan esitetään, mutta manifesti on sävyltään myönteinen.
  Menestys vetää ihmisiä puoleensa, eikä länsi enää heijasta sitä.
  Translated withDeepL.com/Translator (free version)

  https://www.unz.com/article/observations-on-the-russia-china-statement/

  Plusääni(4)Miinusääni(4)
  1. American Pravda: ADL amerikkalaisessa yhteiskunnassa
   Leo Frankin tapauksesta nykypäivään
   RON UNZ – 15. LOKAKUUTA 2018
   ADL:n pelottava voima
   Nykyaikana on varmasti vain harvoja järjestöjä, jotka kauhistuttavat vaikutusvaltaisia amerikkalaisia niin paljon kuin B’nai B’rithin Anti-Defamation League (ADL), joka on järjestäytyneen juutalaisyhteisön keskeinen elin.
   Mel Gibson oli pitkään ollut yksi Hollywoodin suosituimmista tähdistä, ja hänen vuonna 2004 valmistuneesta elokuvastaan The Passion of the Christ (Kristuksen passio) tuli yksi maailmanhistorian tuottoisimmista, mutta ADL ja sen liittolaiset tuhosivat hänen uransa, ja lopulta hän lahjoitti miljoonia dollareita juutalaisryhmille toivoen epätoivoisesti saavansa takaisin osan julkisesta arvostuksestaan. Kun ADL kritisoi pilapiirrosta, joka oli ilmestynyt yhdessä hänen sanomalehdistään, mediaviituri Rupert Murdoch pyysi henkilökohtaisesti anteeksi kyseiseltä järjestöltä, ja The Economist -lehden toimittajat vetivät nopeasti takaisin toisen pilapiirroksen, kun se joutui ADL:n tulituksen kohteeksi. Miljardööri Tom Perkins, kuuluisa Piilaakson pääomasijoittaja, joutui pyytämään sydämellisesti anteeksi jouduttuaan ADL:n arvostelun kohteeksi sanavalintansa vuoksi Wall Street Journalin kolumnissa. Nämä kaikki olivat ylpeitä ja vaikutusvaltaisia henkilöitä, ja heidän on täytynyt pahoittaa syvästi mieltään siitä, että heidät pakotettiin hakemaan julkisesti anteeksi näin nöyrää anteeksiantoa, mutta he tekivät niin kuitenkin. ADL:n anojien luettelo vuosien varrella on hyvin pitkä.
   Kun otetaan huomioon ADL:n ja sen pahamaineisten, hiuksiaan ärsyttävien aktivistien pelottava maine, vallitsi yleinen käsitys, että pieni verkkolehtiseni tuhottaisiin täysin, kun aloitin kesäkuun alussa viimeaikaisen kiisteltyjen artikkeleiden sarjani ylistämällä historioitsija David Irvingin töitä, ADL:n jo pitkään demonisoiman henkilön. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.

   Seuraavien kolmen kuukauden aikana seuraavat artikkelini asettivat suoraan kyseenalaiseksi lähes jokaisen polttavan kysymyksen, jota ADL ja sen lakeijat tavallisesti puolustavat niin kiivaasti, niin että eräs ystävällinen toimittaja kuvaili minua pian ”Kalifornian kamikazeiksi”. Huolimatta 90 000 sanasta ja 13 000 kommentista, joita olin saanut aikaan, ADL:n jatkuva hiljaisuus oli täysin kuurouttavaa. Samaan aikaan artikkeleitani luettiin yli puoli miljoonaa kertaa, ja seuraavassa on luettelo provosoivimmista kappaleista:

   Kun jumalallinen viha ei lyö harhaoppista ja kun virallisen dogmin pelottavat toimeenpanijat näyttävät yhtäkkiä menettäneen taistelunhalunsa, muut alkavat vähitellen kiinnittää huomiota ja saattavat rohkaistua. Lopulta johtavat Venäjä-myönteiset ja libertaristiset verkkosivustot, kuten Russia Insider ja LewRockwell, alkoivat julkaista uudelleen joitakin kiistanalaisimpia American Pravda -artikkeleitani ja toivat näin tosiasioihin perustuvia väitteitäni laajemman yleisön tietoisuuteen. Sarjani päätyttyä aloin suoraan pilkata oudon arkajalkaisia ADL:n vastustajiani ja julkaisin lyhyen kolumnin otsikolla ”Has the ADL Gone Into Hiding?” (Onko ADL mennyt piiloon?), joka sai kunnioitettavan Paul Craig Robertsin kuvaamaan minua ”rohkeimmaksi mieheksi, jonka tunnen”.

   Ilmeisesti kaikkien näiden tekijöiden yhdistelmä kasvoi viimein liian huolestuttavaksi ADL:lle, ja sen aktivistit ovat nyt vihdoin julkaisseet salaisesta piilopaikastaan esiin noustuaan lyhyen ja melko laimean vastauksen aineistooni, joka tuskin tekee minuun suurta vaikutusta. Muutama päivä sitten he twiittasivat kolumninsa sekä kuvan heidän uudesta vihollisestaan.
   Translated withDeepL.com/Translator (free version)
   https://www.unz.com/runz/american-pravda-the-adl-in-american-society/

   Tällaisia rohkeita miehiä meidänkin maa kaipaisi.

   Plusääni(2)Miinusääni(3)
   1. Valtamedian aivopesemä ei hevin herää eikä luovu uskostaan siihen mitä hänelle syötetään ja on syötetty eikä siitä mihin hän haluaa sokeasti uskoa. Hän seuraa lähetystä kuten jatkokertomusta korva tarkkana. Vain se on totuus joka karkottaa ahdistavan epävarmuuden.
    Se pätee kaikkeen historiaan josta meille on kerrottu vain tarinaa valtarakenteiden ehdolla. Lähes kaikki on toisin kuin valtamedian ja ’ylipappien’ tarina kertoo kun asioihin syvemmin paneudutaan kuten alla oleva videokin kertoo.
    Omien aivojen käyttöönottoa ja heräämistä voisi jouduttaa esim. tämän Ron Unz haastattelu videon katsominen jossa Unz selvittää selkeästi mistä koronassa on ollut ja on kyse. Se mikä pätee koronaan pätee muihinkin huijaus-tarinoihin ja sotapropagandaan.
    Video löytyy sivun alalaidasta.
    https://www.unz.com/page/covid-biowarfare-articles/

    Plusääni(2)Miinusääni(3)
 9. Tuosta Venäjä/Ukraina tilanteesta ei sitten tule lasta eikä paskaa. Mutta sitten kun Turkki ja Iran astuvat estraadille alkaa tapahtua – ei ennemmin. Suomi petettiin mukaan, mutta kun alkaa tapahtua niin huomataan ettei mitään turvatakuita ole ollutkaan miltään taholta. Jenkin hegemonian alasajo menossa.

  `Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet (שאר = residue) jalkoihinsa` (Dan 7:19).

  Meille luvataan yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Meitä kehotetaan elämään ekologisesti. Mutta itse `Neljäs Valtakunta` ei tule noudattamaan omia sääntöjään, vaan se teloo kaiken. `Residue` = tähteet. Tämän systeemin `tähteet` ovat sairaat, vammaiset, työttömät, pätkätyöttömät, tuottamattomat työntekijät ja eläkeläiset.

  Great Reset aloittaa `aikakausien suunnitelman` loppuunsaattamisen. NWO täydellistyy Maailmanhallituksessa ja sitä tukevassa Maailmanuskonnossa. Maailmanuskonto tulee olemaan universaali ja satanistinen. Kristinuskon harjoittaminen sanktioidaan ja lopulta kristityt tapetaan.

  Aluksi maailma jaetaan kymmeneen alueelliseen unioniin, samankaltaiseen kuin EU on nyt. Kussakin Unionissa sijaitsee Keskuspankki. Keskuspankkeja kontrolloi Maailman Pankki. Nämä instituutiot ovat lain, verottajan ja tilintarkastuksen ulottumattomissa. He nimittävät toimijansa keskuudestaan.

  Vanhan Maailman Järjestyksen (OWO = Old World Order) pankkijärjestelmä rahoitusjärjestelmineen tulleen kaatamaan. Jokaiselle ihmiselle koko ihmiskunnassa annetaan seuraamiseen mahdollistava numero. Seuraaminen tapahtuu satelliittien kautta. Et voi paeta minnekään!

  Seuraavassa lista kaadettavista pankeista:
  https://www.vertaaensin.fi/blog/suomen-pankit-lista

  Nyt mennään tässä: Koronapassi > Rokotepassi > digilompakko > digi-identiteetti > siruttaminen.

  Yksityisomistus ja perintöoikeus tullaan lakkauttamaan, joten `Et omista mitään ja olet onnellinen` (Schwab).

  Plusääni(6)Miinusääni(6)
  1. Tuo on negatiivisen eliitin agenda, joka on ennustettu Raamatussa. Vastaavanlaisia ennustuksia esiintyy monien kansojen mytologioissa. Teosofia puhuu muinaisista aikakausista esimerkiksi Atlantis tai Lemuria, jotka ovat kukoistuskautensa jälkeen päättyneet tuhoon. Atlantiksesta kerrotaan, että sielläkin pääsi vallalle materialismi ja ihmisen oman jumaluuden tavoittelu esimerkiksi geenimanipulaation muodossa. Atlantis rappeutui hengellisesti ja sen loppuaika muistutti suuresti nykyistä aikaa, jossa ihmiskunnan hulluus ja toisaalta tekninen osaaminen ovat lähes rajoittamattomia. Tulee myös mieleen Raamatun vedenpaisumuskertomus tai kertomus Baabelin tornista, joissa Jumala päättää joko tuhota ihmiskunnan tai ainakin hajottaa sen voimavarat.

   Negatiivisen eliitin agenda on suoraan vastakkainen universumin lainsäädännölle, johon kuuluu hengellisten olentojen tahdon vapaus, mutta toisten olentojen vahingoittamattomuuden rajoissa. Jumala on Rakkaus, mutta ennen kaikkea Oikeudenmukaisuus. Negatiivinen eliitti kukistetaan sen jälkeen, kun sen rikokset edistyvät tarpeeksi pitkälle toteutuksen asteelle. Jumala ei ole kommunisti tai tyranni, joka rankaisee pelkistä ajatusrikoksista.

   Tämä Jumalan pitkämielinen suhtautuminen on normaalien ihmisten arkinäkökulman kannalta varsin ikävä ja on vaikea hyväksyä toimintatapaa, joka sallii uskomattoman määrän pahaa tapahtuvaksi maailmassa. Siksi niin moni kyllästyy koko Jumalaan ja tyytyy elintasojahtiin negatiivisen eliitin määräämässä tahdissa. Myös erilaiset itsejumaloitumiseen tähtäävät New Age-uskonnot ovat muodissa.

   Plusääni(4)Miinusääni(3)
 10. Suomessa kunnallisen ja valtiollisen sektorin tuottamattomia kuurupiilotyöntekijöitä lienee lähes 900 000. Lukumäärän voi pienentää 200 000een. Loput 700 000 ajetaan tuottavaan `työhön` esimerkiksi risusavottaan. Tämän takia aletaan jo ennakkoon julistamaan etuisuuksien heikentämistä.

  Plusääni(5)Miinusääni(4)
 11. Negatiivinen eliitti jakautuu todellakin `haukkoihin` ja `kyyhkysiin`. Näinhän verrattiin taannoin jenkkilän aggressio- ja liennytyspoliitikkoja. Näissä kehissä kyyhkyset ovat joko yhtä väkivaltaisia tai väkivaltaisempia kuin haukat. Mutta yhteistä päämäärää ne kummatkin ajavat.

  Samaa psykologista menetelmää käytetään esimerkiksi vankien kuulusteluissa. Kuulusteltava kohtaa `pahan kuulustelijan` ja leimautuu `hyvään kuulustelijaan`. Kuulustelijoiden ennalta sopima tarkoitus saada kohde `laulamaan` kuitenkin säilyy.

  Joskus eliitti paljastaa suunnitelmiaan elokuvateollisuuden kautta. Esimerkiksi Matt Damonin leffassa `Promised Land` vähän tunnettu mutta hyvin käytetty psyop tuodaan peittelemättä esille. Elikkä vastustetaan omia tavoitteita joita pyritään ajamaan läpi. Samaa kaavaa action-reaction-splutation (teesi-antiteesi synteesi).

  Jos ihmiset menevät noinkin helposti vipuun niin kuinkahan käy kun oikeat eksytykset tulevat. Koronakusetus on tästä hyvä alkuesimerkki mitä jatkossa seuraa.

  Sieltä on tulossa kansoja soettava harhautus, jossa Jeshua Messias ja hänen sanomansa mielletään `negatiiviseksi eliitiksi` ja `ylösnousseitten mestarien` (haSatan & langenneet enkelit/alien) sanoma `positiiviseksi eliitiksi` (`Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi`.

  `Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen` (2 Tes 2:11).

  Seuraavassa suomennetussa teoksessa Alexander Solzhenitsyn ihmettelee moneen kertaan sitä miksi venäläiset kävivät omia kansalaisiaan vastaan.

  Two hundred years together (Alexander Solzhenitsyn)
  http://www.heinola.org/~patato/Solze.html

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
  1. Hallituksista ja julkislaitoksista on viime aikoina tullut suoranaisia pirulaisia. Ne rekrytoivat itselleen erilaisia psykologian tai sosiaalipsykologian asiantuntijoita, jotka miettivät hyvinkin härskejä ja epäeettisiä keinoja massojen hallintaan. Tapio Puolimatkan videoissa on kerrottu Saksan hallituksen käyttämistä asiantuntijaryhmistä. Alla olevassa lyhyessä videossa kerrotaan, mitä menetelmiä Iso-Britannian hallitus on käyttänyt. Suomesta ei tiedetä aivan vastaavaa paljastusta, mutta ilmeisesti joku asiantuntijaryhmä on taustalla kahden viime vuoden aikana toteutetussa pelottelukampanjassa, joka täyttää kirkkaasti rikollisuuden määritelmät. Näillä kampanjoilla on aiheutettu paljon vahinkoa ja onnistuttu jakamaan kansat toisilleen vihamielisiin ryhmiin. Näiden kampanjoiden vuoksi meidän arkemme Suomessa on edelleen sekaisin ja sekä mielten että ruumiiden myrkyttäminen jatkuu yhä siitäkin huolimatta, että k-narratiivi on alkanut purkautua useissa maissa. Koronapelottelun painopistettä on siirtynyt Venäjä-pelotteluun, koska media ja taustaryhmät haluavat maamme Naton täysjäseneksi.

   https://www.bitchute.com/video/nRdy5eAfHyQr/

   Plusääni(4)Miinusääni(4)
   1. Intressanttia mutta eliitille arkipäivää!

    Laura Dodsworth kirjoitti `State of fear`:ssa miten käyttäytymistiedettä ja `tönäisyteoriaa` käytetään alitajuisesti hallitsemaan ihmisiä. Saattaisi olla mielenkiintoista luettavaa. Pitääpä laittaa haku päälle.

    Juha Ahvio viittaa myös siihen kuinka ratkaisevassa asemassa käyttäytymistieteet ovat liikeelämässä. Esimerkiksi Black Rock käyttää systemaattisesti mielenhallinnan ammattilaisia.

    Great Reset -agendaa ajetaan pakkotoimilla ja isolla rahalla
    https://oikeamedia.com/o1-175300

    Fritz Springmeier (FS) uudelleenohjelmoi vakavissa mind control tapauksissa. Näissä taspauksissa joita FS on hoitanut vaatii todellista osaamista. Sielu yksinkertaisesti sammuu eli kuolee jos palautustekniikat ovat väärät.

    FS
    https://fritz-springmeier.dbs2000ad.com/

    David Icke (DI): `And The Truth Shall Set You Free`: Using Spiritual Things To Control A Person
    https://www.academia.edu/22175346/David_Icke_And_The_Truth_Shall_Set_You_Free

    Tilasin aikoinaan mm. mainitun teoksen `Totuus tekee vapaaksi ,,,`. Sekä FS että DI osaavat asiansa hyvin.

    Elämme par`aikaa Jim Carreyn `The Truman Show` (hyvä leffa) kuplassa. Miten tästä matrixista vapautuu on jo toinen juttu!

    Jeshua kysyi vakavasti sairaalta: `Tahdotko tulla terveeksi`? (Joh 5:6). Aluksi kysymys herättää ihmetystä, mutta todellisuudessa ihmiset jotka ovat valinneet spirituaalisen vankilansa eivät yllätys yllätys tahdokaan tulla terveiksi. Siinä hajoaa tuttu ja turvallinen!

    Plusääni(3)Miinusääni(4)
    1. Juha Ahvion artikkeli on ansiokas ja arvostan miehen korkealle siitäkin huolimatta, että hän toimii juutalaisia paapovassa Patmos-herätysliikkeessä. Magneettimediassa on tuotu esiin the Great Reset- ohjelman kytkökset kansainvälisen juutalaisuuteen ja sen maailmanvalloitushankkeisiin. Toisaalta, jos Suomessa kirjoittaa ja puhuu vähänkään suuremmalle yleisölle, on juutalaisyhteys syytä jättää pois sekä kuulijoiden itsesensuurin että muun sensuurin vuoksi. Juutalaissalaliitto on yksi pahamaiseisimmista salaliittoteorioista, jolla saa takuuvarmasti hörhön maineen. Juutalaissalaliitto on siis ”harhainen” salaliittoteoria, kunnes se eräänä päivänä tulee kaikille ilmeiseksi. Näin on käynyt viime aikoina useille NWO-tyyppisille salaliittoteorioille. Jopa the Great Resetiä pidetään yhä salaliittoteoriana, vaikka se toteutuu tänä päivänä meidän silmiemme edessä.

     Protestoijien pankkitilien jäädytys ja omaisuuden takavarikointi Kanadassa ilman oikeuden päätöstä lopettaa länsimaiset yhteiskunnat ja muuttaa ne kommunistisiksi tai fasistisiksi totalitaristisiksi valtioiksi. Tiedustelupalveluiden junailemalla aselöytö-false flagilla perusteltu ja hallituksen subjektiivisella arviolla säädetty poikkeustila viedään aikanaan universaalisti läpi. Tilanne on silloin käytännössä kansalaisille se, että ”et omista mitään”. Suomeenkin julistetaan nykyisin poikkeustila aivan naurettavin perustein esimerkiksi pelottelemalla korona-flunssaan sairastuneiden määrällä.

     Plusääni(3)Miinusääni(4)
 12. Vestigia terrent

  `Sadussa lampaat ja paimenpoika päätyivät itse lopulta suden kitaan, kun valehtelusta ei tullut loppua`.
  Petri Sarasteen kommentti: Paimenpoika Putin
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/petri-sarasteen-kommentti-paimenpoika-putin/ar-AATVC4i?ocid=msedgdhp&pc=U531

  Ammattivalehtelijana paremmin tunnettu narraattori Petri Saraste (PS) on noinkin lähellä potkuja. Tämä toimittelija käyttää matalaotsaista kommunistista kikkaa `Syytä toista siitä mihin itse olet syyllistynyt` (Lenin). Ei tuommoinen mene kansan syvissä riveissä läpi.

  Hänellä näyttää olevan `elokuvateatterin paikannäyttäjän aivot`. Hänen juttustelunsa ovat niin seinähulluja ettei niissä näytä olevan totuutta ensinkään. Valhe seuraa loputonta valhetta niinkuin YLEttyneiden (valehtelevien) toimittelijoiden toimenkuvaan kuuluukin.

  Vuoden 2008 Bonnierin Suuren journalistipalkinnon saanut kettupoika PS kumartaa syvään juuri siihen viemäriin päin, josta kontrolloidut uutiset lähtevätkin. Palkinnon saajan pitää olla sionismin suuntaan nöyrää poikaa. Sylttyä kun ei tehdä ellei ole sitoutunut tehtaan meininkiin.

  Bonnieriltahan (eikä Pulizeria, Nobelia, Akademy Awardsia ja lukuisia muita) ei heru palkintoja ellei täytä tiettyjä sionistisen notkeuden kriteereitä ja siitä on totuus kaukana. Mutta eipä huolta PSn kohdalla. Tämä tapaus (PS) tekee journalistisen kaksoissalkkovin ja kolmoislutsin mennen tullen ja vieläpä kerien, koska tietää että herran pelko on herran alku. Niinhän sitä luulisi.

  Aisopoksen tarinoista juuri Leijonasatu osuisi kettupoika PS tulevaan näivetyisen olemukseen mitä tarkimmin.

  `Vestigia terrent` (lat.), suomeksi `jäljet pelottavat` on (oik. Horatiuksen) tokaisu, joka perustuu Aisopoksen (n. 620–560 eaa.) satuun. Aisopos kertoo, että eläinten kuningas Leijona sairastui ja kutsui muut eläimet luolaansa kuulemaan viimeisen tahtonsa. Ensin luolaan meni vuohi, sitten lammas ja sen jälkeen vasikka.

  Tämän jälkeen Leijona toipui sen verran, että näyttäytyi luolan suulla, missä näki tapahtumia seuranneen ketun. Leijona kysyi, miksei tämä tullut hänen luokseen osoittamaan kunnioitustaan.

  Kettu vastasi: Pyydän Teidän Majesteetiltanne anteeksi, mutta huomasin eläinten jäljet, jotka menevät luolaan, mutta en nähnyt yksienkään tulevan takaisin. Pysyttelen mieluummin ulkona, kunnes näen sisään menneiden eläinten palaavan`.

  Tarina opettaa, että helpompi on joutua vihollisen ansaan kuin vapautua sellaisesta.

  Hiljattain eräs toimittelija kävi vakoilemassa Vapauden Saattuetta Helsingissä. Tämä ruma naistoimittelija uhriutui ja vinkui julkisesti kuin sika koskapa hänen läsnäoloaan ei oltu hyväksytty mielenosoituksessa. Etsi kuin tikulla kaivamalla miten saisi mustamaalattua mielenosoitusta hänkin.

  Vapauden Saattueessa kokemaansa `nöyryytystä` sitten puitiin ei yhtä ruman mutta huomattavasti lihavamman toisen naistoimittelijan kanssa julkisesti.

  Kansallismielisten kannattaisi valmistautua paremmin mielenosoituksiin ottamalla huomioon että joukkoon on saattanut livahtaa ylettynyt (valehteleva) toimittelija ja kantaa hänet kultatuolissa (vai mikä se oli) sivummalle:
  https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,g_auto,h_1248,w_2220/v1555427226/shape/mentalfloss/gettyimages-102171427.jpg?itok=qabs8J8R

  Plusääni(2)Miinusääni(4)
 13. MISTÄ UKRAINAN KRIISISSÄ ON KYSYMYS?
  Venäjä pelkää Ukrainan liittymistä NATOon. Ukraina on parantanut armeijansa vahvuutta vuodesta 2014 huomattavasti saaden tukea EU:lta, USA:lta ja NATOlta. Tämä kehitys uhkaa Krimiä ja Donbasin kansantasavaltoja Donetskia ja Luhanskia. Venäjän duumassa on ollut ehdotus Donetskin ja Luhanskin tunnustamisesta itsenäisiksi valtioiksi. Minskin sopimuksen tulitauko ei ole pitänyt ja nyt Ukraina on lisännyt Donbasin tulittamista. Jos Ukrainasta tulisi NATOn jäsen, niin Ukraina varmasti pyrkisi liittämään takaisin Ukrainaan Krimin ja Donbasin. Tätä Venäjä pelkää, koska se edellyttäisi sotaa NATOn kanssa. Tämän ehkäisemiseksi Venäjä on valmis sotimaan Ukrainan kanssa, jossa on suuri Venäjä-myönteinen väestö, jolla on sympatiaa Venäjää kohtaan. Ukrainan juutalainen presidentti Volodymyr Zelenskyi, entinen koomikko, on mukana Siionin Viisaiden operaatiossa, jonka varjolla Siionin Viisaat yrittävät saada aikaan sodan Euroopan ja Venäjän välille. Ukraina on sekä väestöltään (n. 44 miljoonaa) että maa-alueeltaan suuri eurooppalainen valtio. Sen tuleminen NATO-maaksi olisi Venäjälle kauhistus. Venäjän vaativat takuut sille, että Ukraina ei liittyisi NATOon, ovat reaalipolitiikkaa. Mieluummin sota Ukrainaa vastaan, kuin NATOa vastaan, vaikka Siionin Viisaiden hallussa oleva länsimedia yrittää nyt saada aikaan suursodan. Venäjä on vaikeassa tilanteessa, mutta sotaa se ei halua, vaikka se näyttääkin todennäköiseltä. Siionin Viisaat haluavat eurooppalaisen suursodan, koska heidän maailmanvalloituksensa covid-pandemiaa hyväksi käyttäen on epäonnistunut. Covid-pandemian tarkoitus oli vähentää maapallon väestöä ja tehdä ihmisistä digitaalisesti valvottuja orjia maailmanhallitukselle. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(6)
 14. Annetaanko sodalle mahdollisuus? Valeuutiset saavat sen jo tapahtumaan Ukrainassa.
  Martin Jay — 19. helmikuuta 2022

  Länsimainen media johdattaa meidät sotaan Ukrainassa Venäjän kanssa, mutta ei hätää, Bidenilla on nyt autokieli (tekstin lukulaite) käytössä.

  ”Olemme menossa Ukrainassa sotaan, ei Putinin takia, vaan länsimaisen median provosoiman sodan takia” ei ole se argumentti, jonka moni haluaisi omaksua. Mutta länsimainen media on niin huonossa kunnossa ja sen toimittajat niin huonolaatuisia, että sodan lietsomista on nyt odotettavissa enemmän kuin koskaan.
  Valeuutiset ovat todella vallanneet alaa, kun toimittajat pyrkivät kilpailemaan keskenään uusimman mehukkaimman otsikon saamiseksi ja siten itse asiassa kiihdyttävät ilmapiiriä niin, että poliittinen johto jää koukkuun median uutisointiin niin paljon, että se siirtyy hiljaisesti sota-alueelle.

  Jos tarkastelemme hetken aikaa Yhdistyneen kuningaskunnan tiedotusvälineiden uutisointia Ukrainan kriisistä, voimme nähdä, että vain harvat toimittajat ovat edes kiinnostuneita asianmukaisesta huolellisuudesta antaessaan Venäjän osapuolelle oikeuden vastata heidän huteraan kertomukseensa, joka on lyhyesti sanottuna se, että Putin hyökkää Ukrainaan lavastetun provokaation perusteella.
  Huolimaton journalismi on häkellyttävää. (Tässähän oman maamme korruptoitunut valta-media kunnostautuu paremmin kuin kiitettävällä tavalla)

  Tiedotusvälineiden tila on nyt lännessä niin surkea, että useimmilla Ukrainan kriisistä kirjoittavilla brittiläisillä toimittajilla ei ole pienintäkään käsitystä tarinan vivahteista ja he ovat vain valmiita kirjoittamaan mitä tahansa roskaa, joka heille tarjotaan, ja Yhdysvaltojen tiedusteluraportit ovat täydellistä rehua, jota ei tietenkään edes tarkisteta.
  Lontoossa nähtiin vuosien ajan täsmälleen sama skenaario Syyriaa käsittelevien toimittajien kanssa, jotka olivat tyytyväisiä kirjoittaessaan asiallisia raportteja Assadin kemiallisilla aseilla tehdyistä hyökkäyksistä, joiden väitettiin kohdistuvan hänen omaan kansaansa – jotka perustuivat vain länsimaisten hallitusten osoittamiseen sormella ja sosiaalisessa mediassa tuotettuihin valeuutisiin – ja jotka sitten vuosia myöhemmin joutuivat vastuuseen siitä, että aseiden valvonnasta vastaava valvontaviranomainen sai skandaalin, joka paljasti, että raportit olivat täysin vääriä ja että ne olivat länsimaisten tiedustelupalveluiden, jotka toteuttivat hyökkäykset, keksimiä, ja että näyttelijät olivat esittäneet BBC:lle lavastettua videomateriaalia.

  Tapahtuuko sama Ukrainan sodan kanssa?

  Se on jo tapahtumassa. Putinia on demonisoitu siinä määrin, ettei yksikään Ukrainaan leiriytyneistä niin sanotuista (valtamedian) eturintamatoimittajista halua mennä kahdelle ”venäläisten separatistien” hallitsemalle alueelle ja tehdä vanhan koulukunnan tutkimuksia.
  https://www.strategic-culture.org/news/2022/02/19/give-war-chance-fake-news-is-already-making-it-happen-in-ukraine/

  Amerikka on Euroopan vihollinen
  Eric Zuesse — 11. syyskuuta 2021
  Jos Eurooppa haluaa vakautta, miksi se on liittoutunut oman pakolaisvirtansa pääsyyllisen kanssa, kysyy Eric Zuesse ja ravistelee eurooppalaisia. Paremmin tuo tosiasia ei voisi tulla esiin kuin nyt Ukrainassa, jossa soditaan Venäjää vastaan.

  Miksi Eurooppaan virtaa pakolaisia etelässä ja idässä sijaitsevista maista, joihin Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat hyökänneet? Onko tämä kysymys tyhmä? Onko oikea vastaus itse asiassa itsestään selvä?
  Miksi eurooppalaiset todellakin käyttävät triljoonia euroja aseistamiseen ja kouluttamiseen sotaa varten? Mitä todennäköisiä vihollisia vastaan? Onko niitä olemassa? Onko tämä todella vain huijausta aseita valmistavia yrityksiä ja niiden omistajia varten – ihmisiä, jotka hyötyvät sodista? Onko se toisin sanoen tuhlausta, ellei jopa varkautta (poliittisen korruption ja lobbauksen avulla) – pommien ja muiden (nykyaikana) joukkotuhoaseiden valmistajien osakkeenomistajien tekemä varkaus kansalaisilta?
  Onko Eurooppa nyt vain pelkkä makupala Yhdysvaltain hallituksen ja sen liittolaisten monille hyökkäyksille? Haluammeko todella jatkaa liittolaisina Amerikan vallankaappausten, pakotteiden ja hyökkäysten kanssa? Mitä hyötyä näistä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten hyökkäyksistä on oikeastaan ollut Euroopalle?
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/11/america-is-europe-enemy/

  Plusääni(2)Miinusääni(3)
 15. Hälytyssireenit kuuluvat Luganskin pääkaupungissa MV-Lehden toimitukseen, jossa kootaan materiaalia illan LIVE-lähetykseen. Aamuyöllä Kiovan joukot suoritti kaksi jalkaväen hyökkäystä Donbassin puolustajien asemiin, aiheuttaen siviiliuhreja. Päätoimittaja Janus Putkonen raportoi tilanteesta LEVELI:ssä alkaen klo 20!
  https://mvlehti.net/2022/02/20/sireenit-soivat-suora-tilanneraportti-donbassista-sunnuntaina-20-2-katso-leveli-alkaen-klo-20/

  Plusääni(0)Miinusääni(4)
 16. Mikko Kemppe Podcast 22.2.2022 – ”Kuka sotii ja kenen puolesta?” – Vieraana Janus Putkonen Donbassin kansantasavalloista

  Eilen illalla 21.2. tiistaina Donbassin kansantasavalloissa elettiin suuressa jännityksessä ja odotettiin Ukrainan tykistötulessa sekä Kiovan joukkojen hyökkäysten keskellä Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätöstä, että tunnustaako Venäjä LPR:n ja DPR:n itsenäisyyden. Mikko Kemppe otti yhteyttä Janus Putkoseen Luganskin pääkaupunkiin.
  https://mvlehti.net/2022/02/22/mikko-kemppe-podcast-22-2-2022-kuka-sotii-ja-kenen-puolesta-vieraana-janus-putkonen-donbassin-kansantasavalloista/#comment-22865

  Plusääni(0)Miinusääni(4)
  1. Putinin historiallinen puhe Ukrainasta ja Donbassista – On selvää, että länsimedia ei halua sinun tietävän tästä

   Kuten jälleen on tullut ilmi, olemme sen sijaan saaneet eri hyvinkin vihamielisien henkilöiden kirjoittamia kolumneja, joiden ei siis tarvitse olla totta, koska ne eivät ole uutisia, vaan mielipiteitä, joissa on varsin laveasti tulkittu sitä mitä Vladimir Putinin väitetään sanoneen.
   https://mvlehti.net/2022/02/23/putinin-puhe-on-selvaa-etta-miksi-lansimedia-ei-halua-sinun-kuulevan-sita/

   Plusääni(0)Miinusääni(4)
 17. Carolyn Yeagerillta on ilmestynyt jo monta artikkelia aiheena Kristalliyö. Kirjoitukset pohjautuvat Weckertin kirjaan vuodelta 1978.

  https://carolynyeager.net/what-really-happened-november-9-1938-munich

  Kristalliyö oli tosiasiassa kv juutalaismafian tiedustelupalveluiden ja verkostojensa avulla toteuttama falseflag, jolla maailmaa kammettiin sotaan Saksaa vastaan.

  Sodanjulistus Saksalle jo vuonna 1933:
  https://carolynyeager.net/jewish-declaration-war

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
 18. COVID-19-teoria, jota en voi todistaa.
  LARRY ROMANOFF – 13. MAALISKUUTA 2022
  Teoria
  …Mutta nyt asiaan. Tässä tutkittava teoria on, että COVID-19:tä on saatettu levittää tarkoituksellisesti Kiinan lisäksi kaikkiin maihin, että taudinaiheuttajan lähde oli Yhdysvaltojen bioaselaboratoriot, jotka olivat hajallaan ympäri maailmaa, ja että tartuntamekanismi oli Yhdysvaltojen sotilastukikohdat. Tämän teorian todisteet ovat suurelta osin aihetodisteita, jotka ovat tosin hajanaisia ja joidenkin lankojen välissä on melko ohuita säikeitä. Nämä puutteet eivät kuitenkaan sinänsä poista mahdollisuutta, joten katsotaanpa, mitä meillä on. Lisäisin tähän, että Ron Unz on kirjoittanut useita virheettömiä artikkeleita tästä aiheesta; ainoa eriävä mielipiteeni on se, että en näe COVID-19:tä ”vain Kiinaa koskevana” yrityksenä, joka olisi jotenkin karannut käsistä. Henkilökohtainen vakaumukseni on, että koko maailma oli kohteena alusta alkaen.
  https://www.unz.com/lromanoff/a-covid-19-theory-i-cannot-prove/
  …En ole todistanut tämän artikkelin alussa esitettyä teesiä. Meillä on vain aihetodisteita, arveluja ja hypoteeseja. Esitetyt tosiasiat ovat edelleen tosiasioita, ja ne ehdottomasti oikeuttavat epäilyksen, mutta ne eivät itsessään ole todiste siitä, että Yhdysvallat toimisi jälleen kerran pankkiirien yksityisarmeijana eurooppalaisessa khazari-mafian järjestämässä massiivisessa salaliitossa. Kommenttini voivat kuitenkin antaa ajattelemisen aihetta ja ehkä herättää muita ajattelijoita osallistumaan prosessiin. Tarkoituksena on paljastaa ja dokumentoida koko totuus, mikä se sitten onkin.

  Plusääni(0)Miinusääni(3)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat