“Koronakriisi” edistää valtaeliitin maailmanvaltaa; koronatodistus ja muut uhkakuvat

Euroopan unionin koronarokotustodistus (KT) on otettu käyttöön Suomessa 22. kesäkuuta viime viikon tiistaina. KT:n käyttöönottamista on perusteltu sillä, että menetelmä olisi siten yhtenäinen koko EU:n alueella.  

Kyseessä on digitaalinen todistus, jonka saa Omakannasta tai terveyshuollosta, ja KT:n tarkoituksena olisi toimia yhtenäisenä matkustaja-asiakirjana EU:n alueella. EU-maat ottavat KT:n käyttöönsä eri aikaisesti. Koronapelkopandemia pakotteineen, koronarokotuksineen ja –todistuksineen tarkoittaa harvain maailmanvaltaan tähtäävää toimintaa, joka toteutetaan mm. yhteiskuntaa ja kansalaisia kohtaan harjoittamalla digitalisoimisella, robotisoimisella, automatisoimisella ja totaalisen kontrollin ulottamista ihmisten kaikkeen elämään ja myös ajatuksiin

Digitaalinen koronarokotepassi.

Digitaalinen koronarokotepassi.

Koronakriisin” vaarallisuutta on liioiteltu 

“Koronakriisin” vaarallisuus on kymmeniä kertoja liioiteltu. Joskin koronatartuntoja on ollut, mitkä ovat kuitenkin nuorille ja terveille keski-ikäisille olleet pääsääntöisesti tavalliseen flunssaan verrattavia oireita tai niitä lievempiä. Vain hyvin ikääntyneelle väestönosalle sekä riskiryhmäläisille (esim. jokin sairaus) ilmoitettu koronatartunta on voinut olla vaarallinen. Myös normaali kausi-influenssa voi aiheuttaa vanhuksen tuonpuoleiseen siirtymisen, jos henki on ollut jo irtoamassa maallisesta tomumajasta eli on jo ehditty “haudan partaalle”. 

 

“Koronakriisi” pönkittää valtaeliitin maailmanvaltaa: poikkeustoimet ovat turhia ja vaarallisia 

WHO:n ja Suomessa THL:n sekä valtioneuvoston virheelliset päätökset johtuvat Covid-19-“pandemian” suunnattomasta ja tahallisesta liioittelusta. Tämä liioittelu on tapahtunut globaalin valtaeliitin toimesta, mitä EU-maiden hallitukset, parlamentit ja virkakoneistot sokeasti tottelevat. Yhtenä tavoitteena valtaeliitillä on ollut EU:n liittovaltio kehitys, jota myös Davosin agendan mukaisesti WEF:n järjestelyihin sisällytetty The Great Reset –operaatio, edistää. Koronatilanne ei ole niin vaarallinen kuin mainitut instituutiot valtamedia välityksellä ovat antaneet sen ymmärtää.     

Testeistä yli 90 prosenttia on negatiivisia ja karanteenissa olleista alle 1 % sairastuu koronaan. Suurimmassa osassa sairaaloita on ollut vain joitakin koronapotilaita ja useissa sairaaloissa ei ole havaittu koronapotilaita ensinkään.1    

R0 eli tarttuvuusluku on Suomessa ollut noin 1–1,2 alueella, mikä kertoo siitä, että Covid-19 tartuttaa huonosti.2    

Yllä olevaan viitaten kaikki koronakriisin varjolla toteutetut poikkeustilat pakotteineen ja rokotuksineen ovat olleet täysin turhia. Pakotteet ja rokotukset ovat aiheuttaneet suunnatonta kärsimystä ja kuolemaa ihmisten keskuudessa. Monet ovat jääneet työttömiksi tai ajautuneet konkurssiin, mikä on aiheuttanut sairautta, kuolemaa ja apatiaa, kuten ovat myös kokeelliset rokotukset aiheuttaneet. 

 

Koronapakotteet ja -todistus ovat valtaeliitin kansalaisiin kohdistuva valvonta sekä hallinta menetelmä 

Emme kiellä sitä, etteikö koronatartuntoja olisi tapahtunut, mutta kuitenkin sitä on hirvittävästi liioiteltu tietyn maailmanlaajuisen valtaeliitin, johon myös  Maailman talousfoorumi yhdistyy, johdosta. 

Täten on selvästi havaittavissa, että koronapakotteilla, pelotepandemialla, koronarokote painostuksella ja yllä mainitulla koronarokoterveystodistuksella, joka on ensisijaisesti digitaalinen pyritään luomaan järjestelmä, jolla globaalin valtaeliitin hallinnassa olevat eduskunnat ja hallitukset pystyvät tehokkaasti pakottamaan kansalaisensa kasvottoman valtaeliitin intressien mukaiseen agendaan. 

WHO ja THL ovat monikansallisten lääkeyhtiöiden ohjauksessa, mitkä ovat täysin juutalaismafian3-7 hallinnassa. Nämä yhdessä muodostavat totalitaristisen terveysterrorin, jossa länsimaiden terveysviranomaiset, sairaanhoitajat ja lääkärit noudattavat aukottomasti WHO:n ja THL:n suosituksia tai määräyksiä, ajattelematta lainkaan itsenäisesti. Globaalit terveysjärjestöt kuten WHO ja toisaalta Suomen THL sekä Suomen valtioneuvosto ovat valjastettu materialismin, kasvottoman ylikansallisen pääoman ja juutalaismafian maailmanlaajuisen valtahegemonian instrumenteiksi ja samalla Maailman Talousfoorumin (WEF) lakeijoiksi.  

Maailman talousfoorumin perustaja Klaus Schwab antaa kirjassaan Great Reset, selvän viittauksen siitä millaiseksi maailma tulee muodostumaan muiden muassa Davosin agendan mukaisessa WEF:n järjestelyihin sisällytetyssä The Great Reset –operaatiossa. 

Lyhyesti sanoen  The Great Reset -operaatiossa niin kutsutun uuteen yhteiskuntasopimukseen perustuen luotaisiin rodullinen yhdenvertaisuus, joka perustuisi muiden muassa sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle sekä luonnonsuojelemiselle. Eliitin tavoitteena siten olisi hiiletön talous ja ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä ohjailtaisiin harmoniaan luonnon kanssa. 

Käytännössä juuri yllä esitetty tarkoittaa ihmisten alistamista Uuden Maailmanjärjestyksen eli juutalaismafian* (maailman valtapyramidin huippu: Siionin Viisaat) robottimaisiksi orjiksi, rodullisen tasa-arvon, ilmaston ja luonnon suojelun, puhtaan juomaveden, elintarvikepulan sekä ylilietsottujen “pandemioiden” varjolla. 

[*) Artikkelissa WHO ja THL ovat monikansallisten korporaatioiden ja juutalaismafian kontrollissa, olemme käsitelleet lähteiden tukemana juutalaismafian hegemoniaa maailman taloudessa ja erikoisesti globaaleihin lääkekorporaatioihin ja terveysjärjestöihin sekä globaaliin rokotuskampanjaan liittyen. Erikoisesti hyvä sivusto joka kertoo Israelin rikoksista palestiinalaisia kohtaan ja juutalaismafian haitallisen vaarallisesta maailman hegemoniasta on Islam Radio: http://islam-radio.net/ .]   

The Great Reset -ohjelman mukaisesti  maailma kokonaisuudessaan toimisi yhtenä saman päämäärän saavuttamiseksi, mitkä tavoitteet olisivat esimerkiksi seuraavia: 

 • Tulevaisuudessa markkinoiden pitää toimia nuukailematta. Hallitusten täytyy parantaa yhteistyötään esimerkiksi verotuksessa ja julkistaloudessa, ajankohtaistaa kauppasopimuksia sekä luoda mahdollisuudet ”sidosryhmäkapitalismille”. 

Sidosryhmien huomioiminen on välinearvoisesti merkittävä keino voitontavoittelussa. The Great Reset –operaation viitoittamassa maailmassa voitot kertyisivät kouralliselle ihmisiä. Muut eivät joustavasti omistaisi juuri mitään. 

 • Investointien on palveltava yhteisiä päämääriä kuten tasavertaisuutta sekä kestävää kehitystä. Esimerkkeinä mainitaan kaupunkien ”vihreä” infrastruktuuri sekä porkkanoina teollisuudelle toimia ympäristöystävällisemmin. 
   
 • Klaus Schwabilla on unelma, nimittäin neljäs teollinen vallankumous (Fourth Industrial Revolution, 4IR). Käytännössä tämä tarkoittaa digitalisoimista, robotisoimista, automaatiota ja totaalisen kontrollin ulottamista ihmisten kaikkeen elämään ja myös ajatuksiin

Voidaan ajatella, että alimman kappaleen pyrkimyksiin tähtäävät erikoisesti koronahysteria pakotteineen, rajoitteineen, rokotuksineen ja koronatodistuksineen tai –passeineen. 

Lopuksi 

Koronahysteriaan liittyen, ja voimakkaasti valtamedian mediarummutuksen saattelemana osa ihmisistä kokee kutsumusta “pätevöitymiseen”, jonka seurauksena he tuntevat itsensä tärkeäksi noudattaessaan tarkasti terveysviranomaisten ohjeistusta ja ottaessaan koronarokotteen, jossa he ovat altistuneet lääketieteelliseen kokeeseen, josta seurauksen tulevaisuudessa saattavat olla hyvinkin kammottavat. Tähän “pätevöitymisen” halun kutsumukseen liittyy myös k-rokotuksen kautta “oikeutetun” rokotuspassin saaminen. Nämä ovat sellaisia ihmisiä, jotka eivät turhia “hörhöile”: he ovat hyviä ihmisiä, he ovat “lampaita”. 

Nämä terveydellisen hyvesignaalin lähettäneet ihmiset saattavat kuvitella olevansa muita valveutuneimpia, tai jopa älykkäämpiä kuin k-hysteria ja k-rokotevastaiset henkilöt. Kuitenkaan ei ole kovinkaan syvällisen valveutuneisuuden tai älykkyyden merkki alistua terveysviranomaisten, poliitikkojen ja valtamedian aivopestäviksi, sillä kuten sanottu, koronapelkopandemialla rajoitteineen, rokotuksineen ja k-todistuksineen palvellaan vain yhteiskunnan luomista, joka olisi alisteinen globaalin harvainvallan Uuden Maailmanjärjestyksen tavoitteille. 

Markku Juutinen 


 

Lähteet 

 1. (erikoislääkäri) Lehtinen, Jorma | Lempäälän Vesilahden Sanomat (25.2.2021): Realismia koronahysteriaan. Saatavina: Realismia koronahysteriaan  
 1. Lehto, Essi | Uusi Suomi (13.8.2020): Koronavirus: Nyt tapahtui selvä käänne Suomessa – R0-luku nousi selvästi yli yhden 
 1. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405    
 1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.    
 1. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild    
 1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ   
 1. Ferguson, Niall (2008). The House of Rothschild: Money’s Prophets, (s. 78) 

_ _ _ _ _ _ _  

MTV-uutiset (23.6.2021). Kaksi rokotusta saaneet pääsevät jatkossa rajan yli ilman terveystarkastusta. Saatavina: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kaksi-rokotusta-saaneet-paasevat-jatkossa-rajan-yli-ilman-terveystarkastusta/8177400?fbclid=IwAR1Ug-4MQLpxUxOmwYl3znyjB-ZuRDbM1OWMBDmx3BMlikdOtZIRU_K9KtM#gs.59vi6v  

EudraVigilance | European Medicines Agency (europa.eu) 

Oracle BI Interactive Dashboards – DAP (europa.eu) 

Oracle BI Interactive Dashboards – DAP (europa.eu) 

The Davos Agenda | World Economic Forum (weforum.org)   

002021TFSCRothGreatReset2021.pdf 

19 kommenttia

 1. Artikkelin lopussa mainitut ’tärkeilevät lampaat’ ovat surullinen ilmiö. Paskantärkeät ihmiset seuraavat tiukasti virallista tiedotusta ja kuvittelevat sen omaksumisen myötä olevansa viisaampia kuin muut. Vaatii kuitenkin vuosikausien tutkimukset ennen kuin oivaltaa sen, että hyvinkin usein valtamedia ja sen esittelemät ”asiantuntijat” valehtelevat meille päin naamaa. Etenkin geopolitiikkaan liittyvissä uutisoinneissa Suomen kansa on alistettu länsiblokin tiedotuskontrollin ja sen ajaman transatlanttisen globalismin agendojen alaisuuteen. Koronakriisin hoitossa Suomi asettautui tiukasti länsiblokkiin valitsemalla kansalle mRNA-geeniterapeuttiset rokotteet, joita ei muualla maailmassa juurikaan käytetä. Tärkeä Suomi-lammas uskoo, että näin hän on etuoikeutettu ja saa parasta, mitä maapallon markkinoilla on tarjolla. Virallista hyväksyntää ja tavanomaista myyntilupaa noille kokeiluvaiheen lääkkeille ei ole, mutta mitäpä pikkuseikoista niuhottamaan.

  Ponteva ja mielestään tärkeä Suomi-lammas tietenkin nauraa kaikille jutuille, joissa mainitaan mm. sionismi, illuminaatti, globalistinen eliitti tai vastaavaa. Tietämättömyys näiden tahojen vaikutusvallasta ja suunnitelmista johtuu kuitenkin siitä, ettei näitä asioita tutkivaa journalismia ole olemassa tai jos on, se ajetaan alas ja sysätään jonnekin internetin nurkkaan. Näin saatiin ajettua marginaaliin muun muuassa taannoiset Jeffrey Epstein-tutkimukset, joista olisi avautunut näkymät sekä pedofilia-skandaaliin ja siihen liittyvään poliitikkojen ja muiden keskeisten vaikuttajien kiristykseen että myös transhumanistisiin genetiikka-projekteihin, joihin Epsteinilla oli yhteys ja omakohtaista kunnianhimoa. Näitä yhteyksiä on ahkerasti tutkinut mm. riippumaton toimittaja Whitney Webb. Hän on löytänyt transhumanistisen projektin taustalta yhteyksiä sionistien mielipuoliseen haluun parantaa maailmaa ja puuttua kouriintuntuvalla tavalla meidän alempirotuisten pakanoiden elämään ja muuttaa se sionistien messias- tai ’tikkun olam’-kultille alamaiseksi. Tämä tapahtuu toteuttamalla futuristisen teknologian ja lääketieteen avulla ’digitaalinen panoptikon’, jossa illuminaatin kaikkinäkevä silmä eli tekoälyalgoritmit tavoittavat jokaisen maapallon ihmisen ja pystyvät tarvittaessa puuttumaan tämän ajatteluun ja toimintaan rokotteiden avulla istutettavan mekanismin kautta. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan artikkelissa mainittu ’stakeholder capitalism’, joka kietoo suurten korporaatioiden, pääomakeskittymien ja julkisen vallan intressit toisiinsa ja tarjoaa näin superkapitalisteille pääsyn kansalaisia velvoittavan julkisen vallan käyttäjäksi. Tämä on korporaatiovetoista fasismia tai oikeastaan kansainvälistä kommunismia, koska fasismille tunnusomainen kansallinen elementti puuttuu täysin. Näin korporaatiofasistit sitten sanelevat valtioille, mitä näiden tulee tehdä eikä kansalaisilta kysytä mitään, paitsi aivopestään ne agendoille kuuliaisiksi tiedotusmafian avulla. Koronassa tämä on jo käynyt ilmi ja Suomenkin päättäjät ovat sortuneet perustuslain vastaiseen valtiorikokseen toimiessaan superkapitalistien mielisairaiden visioiden edistäjinä Suomessa.

  Plusääni(20)Miinusääni(3)
  1. Sanot: ”Tämä on korporaatiovetoista fasismia tai oikeastaan kansainvälistä kommunismia, koska fasismille tunnusomainen kansallinen elementti puuttuu täysin.”

   Tuo ’oikeastaan kansainvälistä kommunismia’ on paljon käytetty ilmaisu etenkin Kiinaa ’haukuttaessa’ mutta kun ollaan tarkkoja niin sillä ei ole mitään tekemistä todellisen kommunismin kanssa jossa valtio (kansa) omistaa kaiken.
   Esim. Makow puhuu usein kommunismista kun tarkoittaa nwo- tai zwo-mafian ’tikkun olam’ hankkeesta joka oli NL:n malli jossa pieni sionistibolsujen eliitti omisti kaiken eikä kansa mitään.
   Ja nyt korporaatio- tai Wef-mafian pääpomo Klaus Schwab sanoo ’ettei kukaan omista mitään ja kaikki ovat onnellisia’ tarkoittaen että vain tuo korporaatio-mafia omistaa kaiken. Kyse ei ole kommunismista vaan super-tai finanssi-kapitalistien hirmuvallasta.
   Klaus Schwab Great Reset World Economic Forum and Implanted Microchip
   https://www.youtube.com/watch?v=dg6BlXuj8cM&t=7s

   Lähimpänä todellista ja oikeaoppista kommunismia tänään on Kiina jossa maan 90 miljoonainen kommunistipuolue juhli 100 vuotisjuhliaan. Mutta sekään ei ole kommunistinen vaan sosialistinen.
   Kiinalaista järjestelmää kutsutaan ”sosialismiksi, jossa on kiinalaisia ominaisuuksia”. Ykkös ”kiinalainen ominaisuus” on ”merkantilismi”, joka on pohjimmiltaan kommunismin vastakohta.
   The Chinese system is called “Socialism with Chinese Characteristics.” The number one “Chinese characteristic” is “mercantilism,” which is basically the opposite of communism.

   XI Puts on Mao Suit and Flies Many Jets in Honor of 100 Years of 中国共产党
   ANDREW ANGLIN • JULY 2, 2021
   Täytyy olla mukavaa elää maassa, jossa johtajat kannustavat sinua olemaan ylpeä rodustasi ja historiastasi.
   Sinun täytyy mennä Kiinaan ymmärtääksesi todella, että tämä on erittäin futuristinen yhteiskunta, jolla on valtava vauraus, kansallinen ylpeys ja tunne kansallisesta identiteetistä, sanoo AA upeassa artikkelissa.
   https://www.unz.com/aanglin/xi-puts-on-mao-suit-and-flies-many-jets-in-honor-of-100-years-of/
   CPC Centenary – China on the Cusp of a Socialist Society
   http://thesaker.is/cpc-centenary-china-on-the-cusp-of-a-socialist-society/

   Plusääni(4)Miinusääni(2)
   1. Monikaan meistä ei tiedä Kiinasta juuri mitään, paitsi sen mitä valtamedian aivopesurit ovat kertoneet meille ja luoneet negatiivisen asenteen maata kohtaan. Kiina kuvataan hirmuisena poliisivaltiona vaikka totuus on aivan muuta.
    Linkin artikkelista saa hyvää tietoa jos asia kiinnostaa.
    Kiina sanoo globalisteille: ”Ei. Pidämme maamme. Jos haluat, voit tulla yrittämään ottaa sen ja nähdä, miten se sujuu sinulta. »»

    The Communist Party of China is a Party that Defends the Family and Traditional Values
    What the Communist Party of China has done in recent decades is to lay the foundations for the most futuristic and prosperous society that has ever existed on the face of the Earth. Anyone who has been to China and had the opportunity to observe with their own eyes … knows that this is only the purest of truths and that it is free from any hyperbole.
    https://toranja-mecanica.blogspot.com/2021/07/o-partido-comunista-da-china-e-um.html

    Tekstin saa käännettyä sivuston kone-kääntäjällä eri kielille, myös suomeksi.

    Plusääni(0)Miinusääni(3)
    1. Mim. Makow käyttää väärin sanaa kommunismi kun hän korostaa pankkiiri- ja zwo- (zionist world order) mafian valtaa jolla ei ole mitään tekemistä oikean kommunismin utopian kanssa. NL ei ollut kommunistinen maa vaikka niin sanotaan. Se on propagandaa. Maata hallitsi pieni puolue-eliitti joka omisti valtion eikä välittänyt muusta kuin itsestään. Kansalta ei kysytty mitään, se pakotettiin eliitin ruotuun. Se ei ollut oikeaa kommunismia. Kyse oli ’tikkun olam’-hirmuhallinnosta. Oikea kommunistinen utopia ei ole hirmuhallintoa vaan toimintaa koko kansan parhaaksi.
     Nyt WEF- ja v-muurari-mafia yrittää korporaatio- tai ’turbokapitalismin’ avulla samaa ja sen kohteena on koko planeetta.
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=236661

     Ainoa vastarintaan pystyvien maiden joukko löytyy tänään idästä ja sen johdossa toimivat Kiina ja Venäjä, jotka muodostavat todellisen ’sosialismin leirin’ jossa luokkaeroja ja omistus- sekä valtasuhteita koko ajan kehitetään siten, ettei eliitti toimi mielivaltaisesti vaan tekee yhteistyötä kansan kanssa. Juuri siksi kyseisten maiden kansat ovat valtaosin tyytyväisiä eivätkä koe elävänsä mielivallan alla. Poikkeuksen muodostavat ne narsistit, psyko- ja sosiopaatit jotka haluavat ottaa vallan omiin käsiinsä ja elää kuten heitä huvittaa ja hyväksikäyttää muita ja jotka esim. meillä ja Euroopassa ovat kaapanneet vallan kansalta.

     Plusääni(3)Miinusääni(5)
     1. ”Freemasonry plays the same role in Western society as the Communist Party did in the Soviet Union. Without belonging to the freemasonry, there is no chance of a fast career, regardless of how talented one is.” -Juri Lina
      ”Vapaamuurareilla on sama rooli länsimaisessa yhteiskunnassa kuin kommunistisella puolueella Neuvostoliitossa. Ilman vapaamuurariuteen kuulumista ei ole mahdollisuutta nopeaan nousu-uraan riippumatta siitä, kuinka lahjakas on. ” -Juri Lina

      Architects of Deception, (2004) a 600-page history of Freemasonry (Pdf) by Jyri Lina offers profound insight into the true character of modern history.
      Essentially, a dominant segment of Western society has joined the Jewish financial elite in embracing Freemasonry, a satanic philosophy that represents a death wish for civilization.
      Lina writes that 300 mainly-Jewish banking families have used Freemasonry as an instrument to subvert, control and degrade the Western world.
      https://www.henrymakow.com/000768.html
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=3962

      Suomessa vapaamuurarit ovat miltei poikkeuksetta fanaattisia uusliberalisteja, jotka ovat erittäin mielissään perinteisen vasemmiston ajamisesta alas ja sen mielenkiinnon suuntaamisesta turhanpäiväisiin teemoihin. He ovat vahvistaneet kehitystä hallitsemansa tiedotusmafian kautta. Niinpä kaikki keskusta-vasemmistolaiset puolueet ja tiedotusvälineet ja instituutiot on vähä vähältä ajettu uusliberalistien vaikutuspiiriin samalla kun vasemmiston aktiiveille on tarjottu muita teemoja työväen asian ajamisen korvikkeena.

      Plusääni(1)Miinusääni(2)
     2. Ai niin, eihän näistä asioista saa puhua. Eikä esimerkiksi suomalaisesta George Soroksen asiamiehestä, josta Pentti Sainion Operaatio Ahtisaari -kirja kertoo. Mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät ennallaan.
      ”Jos mennään presidentti Martti Ahtisaaren toimiston verkkosivustolle, nähdään oikein virallisesti, että Ahtisaarella on tiiviit yhteydet ICG:hen (George Sorosin rahoittama International Crisis Group)
      ja Sorosin säätiöihin. Ahtisaari on peräti ICG:n puheenjohtaja. Lisäksi hän on Open Society Institute ja Soros -säätiöiden yhteisen neuvonantajaryhmän jäsen.
      Eipä uskoisi mutta siltä nyt vaan näyttää…
      Artikkelin on kirjoittanut toimittaja Jonathan Widell.
      https://uvmedia.org/2021/07/02/globalistien-vallankaappausten-otpor-operaatiot-ympari-maailmaa/

      Plusääni(3)Miinusääni(3)
 2. JUUTALAISTEN MAAILMANVALLASTA ON KYSYMYS KORONAHUIJAUKSESSA
  Juutalaisten maailmanvallasta ei saisi puhua; sehän on antisemitismiä. Jokainen, joka vain vihjaiseekin siitä, joutuu juutalaisten tai Israelin ystävien vihan kohteeksi. Kuitenkin todistettavasti juutalaiset pyrkivät maailmanvaltaan. ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan” (Max Mandelstammin avajaispuheessaan Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897, Le Temps, 3.9.1897). Kommunismi oli sellainen maailmanvalloitusyritys, joka epäonnistui. Nyt juutalaiset ovat edistyneet pitkälle muiden kansojen heikentämisessä. Juutalaiset ovat levittäneet tiedotusmafiallaan kaikenlaista kansoja heikentävää saastaa, kuten maastamuuttoa eli rotujen sekoitusta, perverssiä uskontoa (pride-vouhotus), saastaista viihdettä, ilmastovouhotusta ja isänmaallisten arvojen tuhoa. Nyt kun mikrobiologia on kehittynyt (salaisissa laboratorioissa), jolloin voidaan muuttaa geneettisesti ihmisiä rokotteiksi naamioitujen injektioden avulla, ovat Siionin Viisaat nähneet siinä mahdollisuuden päästä totaaliseen maailmanvaltaan planeetallamme. Ihmisiä tullaan hallitsemaan digitaalisesti kauko-ohjattuina.
  Holokaustihuijaus on myös osa tätä maailmanvalloitusta. Siinä juutalaiset ovat onnistuneet luomaan gojimeihin pelon paljastaa mitään negatiivista juutalaisista. Holokaustivalhe on todistus juutalaisten mediavallasta, samoin kuin koronahuijauskin. Maailman Talousfoorumi (WEF) on Siionin Viisaiden tärkein ase vapaamuurarijärjestön ohella. Maailma on kulkemassa kohti ”Uutta maailmanjärjestystä”, jossa kansat luopuvat itsenäisyydestä ja alistuvat Siionin Viisaiden komentoon, joka tapahtuu nimellisesti YK:n ja WEF:n avulla. Nyt on kuitenkin syntynyt kahtiajako: globalistit ja kansallismieliset. Kaikissa maissa koronahuijauksen vastustaminen on synnyttänyt kansallisen liikkeen, jolla on myös muita tavoitteita. EU on paljastunut globalistien suunnitelmaksi tuhota eurooppalaiset kansat. Nyt on alkanut kansallismielisten lopullinen taistelu globalisteja vastaan. Meillä Suomessa globalismin puolella on ns. virkamafia, joka ei kunnioita lakejamme, vaan palvelee globalistien intressejä. Taistelussa on kysymys informaatiosodasta. Kumpi voittaa totuus vai valhe. Globalistit edustavat valhetta, kansallismieliset totuutta. Nyt ensi syksynä näemme, että koronavouhotus jatkuu ja maskipakot, sulkutilat ym. tulevat taas voimaan. Tätä jatkuu, kunnes kaikkien kansojen talous on romahtanut. Jokainen isänmaallinen suomalainen voi osallistua tähän globalismin vastustamiseen levittämällä oikeaa tietoa koronahuijauksesta sekä liittymällä juristi Jaana Kavoniuksen aloittamaan taisteluun suomalaista virkamafiaa vastaan.
  LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(18)Miinusääni(3)
  1. Juutalaisten yksinoikeus erityissuojeltuun asemaan on levinnyt nyt myös lääketieteen kokeiluja rajoittavaan Nürnbergin koodistoon. Taannoin eräs lentäjä vetosi Nürnbergin koodistoon, jonka mukaan ketään ei voi pakottaa tai huijata mukaan lääketieteelliseen kokeeseen. Lentoyhtiön pomo oli sanonut, että Nürnbergin natsioikeudenkäynteihin vetoaminen on antisemitismiä ja että laaditut koodit on tarkoitettu pelkästään juutalaisten suojelemiseen. Väite on uskomaton eikä pidä edes sikäli paikkaansa, kun Israelin valtio rikkoo koodistoa räikeästi myös juutalaisten osalta.

   Ihmisoikeuksiin vetoaminen on turhaa, koska koronafanaatikot eivät aio kuunnella mitään vastalauseita. He ovat kenties mielisairaimpia ja vaarallisimpia ihmisiä koko ihmiskunnan historiassa. Kaikkein harmillisinta on näiden suuri vaikutusvalta lainsäätäjään. Suomi on mukana järjestelmässä, jossa virka- tai yhtiövallan mielivaltaa vahvistavia uusia lakeja säädetään perustuslaista tai ihmioikeuspykälistä lainkaan välittämättä. Lääketieteellinen tyrannivaltio pyritään viemään väkisin läpi kaikin mahdollisin keinoin. Jonkinlainen ihme täytyy tapahtua, mikäli aiomme pelastua murhaajilta.

   Plusääni(12)Miinusääni(4)
 3. IHMEITÄ EI TARVITA
  W.R. kirjoittaa: ”jonkinlainen ihme täytyy tapahtua, mikäli aiomme pelastua murhaajilta.” Ihmeet eivät enää kuulu tähän päivään, sillä ihmisellä on vapaa tahto ja ymmärrys, joiden avulla hänen tulee toimia. Tarvitaan aitoa isänmaanrakkautta ja toimia koronahuijauksen paljastamiseksi. Helvetti tulee suomalaisiin EU:n ja Maailman Talousfoorumin (WEF) kautta, joita meidän korruptoitunut ja vailla isänmaanrakkautta oleva poliittinen johtomme palvelee. Parhainta isänmaanrakkautta on paljastaa EU-sopimusten laittomuus eli pääsemme irti EU:sta oikeustaistelulla. Tämän taistelun on aloittanut juristi Jaana Kavonius. Meidän jokaisen tulee yhtyä Jaanan ja oikeusturvakeskus ry:n tutkintapyyntöön koskien perustuslain rikkojia ja valtiopetokseen syyllistyneitä. Esimerkiksi Sauli Niinistö on syyllistynyt törkeään valtiopetokseen, josta enimmäisrangaistus on elinkautinen. Oikeustaistelu on todellista vallankumousta. Perustuslakia ja muita lakeja täytyy kirjaimellisesti soveltaa, vaikka nykyinen virkamafia ei sitä teekään. Meidän lainsäännöstömme on erittäin hyvä ja korkeatasoinen ja siihen me voimme perustaa vallankumouksen. Nykyinen virkamafia ei noudata perustuslakia eikä muitakaan lakeja. Nyt edessä on pakkorokotus kokeellisella mRNA-injektiolla, mitä meidän jokaisen pitää vastustaa. Hallitus ja THL tottelevat kirjaimellisesti Maailman Talousfoorumin ohjeita koronakriisissä, ja Sanna Marin on WEF:n kuuliainen oppilas. Turha luulla, että ”pandemia” olisi ohi tänä kesänä. Syksyllä alkaa sama rumba, kun PCR-testit näyttävät taas suuria määriä positiivisia tuloksia. Miksi PCR-testipattereita levittiin vuosina 2017-2019 miljoonia kappaleitta kaikkiin maihin? Se todistaa, että ”pandemia” on plandemia eli suunniteltu. Ilman valheellista PCR-testiä ”pandemia” olisi jo ollut ohi viime vuoden keväällä. Vaikka Suomen kansa on aivopesty valtamedian propagandalla, on kuitenkin syntynyt aina kasvava joukko ihmisiä, jotka eivät niele valtamedian valheita. Kysymys on siis myös informaatiosodasta. Valtamedia käyttää epärehellisiä keinoja propagandassaan. Vaihtoehtomediat eivät tarvitse valheita, vaan totuus on meidän puolellamme. Ikävä kyllä Suomen kansa jakaantuu kahtia koronakriisin suhteen: aivopesty kansa ja ”valaistuneet”. Valaistuneet perustavat näkemyksensä tieteellisiin totuuksiin ja terveeseen järkeen, aivopestyt törkeisiin valheisiin ja auktoriteettiuskoon. Kyseessä on maailmanlaajuinen Viimeinen Tuomio, jossa Jumala erottaa pahat ja hyvät. Ole mukana tässä historiallisessa taistelussa totuuden puolella! LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
  1. Uskon itsekin, että me kriittiset olemme valinneet hyvän osan. Jumalaa pelkääviä ei voi alistaa viruksen pelolla, kuten suurille massoille on nyt tehty. Pelkoja on kaikilla, mutta koronassa en ole itse pelännyt sekuntiakaan itse tautia. Valheiden läpi on ollut niin helppo nähdä. Kampanjan poliittiset seuraukset pelottavat sitäkin enemmän. Liian moni uskoo nyt sielunvihollisen kylvämiin valheisiin ja on valmis heikentämään poliittisia olosuhteita Suomessa rajulla ihmisoikeuksiin puuttuvalla tavalla. Poikkeustilapolitiikka tuo mukanaan pysyvän elementin ja tähän globalistit nimenomaisesti pyrkivätkin. Mekanismit kansalaisten rajulle riepottelulle ja valtiovallan sekaantumiselle kansalaisten elämään on luotu ja lauma fanaattisia virkailijoita on nyt erittäin innokas niitä käyttämään, kun tarpeeksi moni vähän yskäisee ja saa korona-testissä positiivisen tuloksen. Valtio alkaa leikkiä ihmisten elämästä ja kuolemasta päättävä jumalaa ja on ottanut mahtavan Big Pharman tässä kumppanikseen. Myös digitalisaation nimellä kulkeva projekti tähtää vallan rajuun keskittämiseen meitä valvoville tahoille. Uuden teknologian avulla illuminaatti voi toteuttaa kaikkinäkevän silmänsä ja on aikeissa puuttua kaikkeen mahdolliseen kansalaisten elämässä. Ilmaston suojelu on tässä eräs veruke kuten myös kansalaisten terveydentilan tai heidän ”vihapuheensa” valvonta. Kaikki nämä ovat avoimen saatanallisia hankkeita. Vain vihervasemmisto kannattaa näitä täysin rinnoin. Kriittisemmät keskustan ja oikeiston rivit on puolestaan hajotettu koronalla.

   Plusääni(8)Miinusääni(3)
 4. Bidenin deepstate-neokonna hallinto: ”That any American who criticizes Israel or the political activities of Jewish groups is potentially considered by the United States government to be an anti-Semite and a hater who will be “challenged” by the Justice Department.”

  On the True Meaning of Hate Speech
  THOMAS DALTON • JULY 5, 2021
  “A law against Jew-hatred is usually the beginning of the end for the Jews.”
  —Joseph Goebbels, diary (April 19, 1943)[1]
  Harkitse: Jos vihaat mitä sanon, kuka on vihaaja? Se olet sinä, en minä. Se, että et ehkä pidä siitä, mitä sanon, ei tee minusta vihaajaa. Se tekee sinusta vihaajan. Ja jos satut olemaan mestari, mestariluokan, maailmanhistoriallinen vihaaja, niin – niin kaikki vihaavat sinua.
  Consider: If you hate what I say, who’s the hater? It’s you, not me. The fact that you may not like what I’m saying does not make me a hater. It makes you the hater. And if you happen to be a champion, master-class, world-historical hater, well then—it’s all hate to you.
  https://www.unz.com/article/on-the-true-meaning-of-hate-speech/

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 5. SEURAAVA ASKEL
  Kun nyt on saatu aikaan koronapassi, tulee seuraavaksi pakkorokotukset, jotka jo ovat alkaneet Tadschikistanissa. Marssijärjestys on tämä: syksyllä tavallinen flunssavirus katsotaan ”deltamuunnokseksi”, joka antaa positiivisia tuloksia PCR-testistä. Laumasuoja 70 % havaitaan riittämättömäksi. Tulee kuolemantapauksia myös nuoremmille kansalaisille mRNA-rokotuksista. Nämä kuolintapaukset tulkitaan viruksen aikaansaannoksiksi, vaikka syynä onkin mRNA-injektio. Niiden perusteella kuitenkin tehdään päätös koko väestön pakkorokottamisesta. ”Koko maailman väestö pitää rokottaa”, sanoi EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, joka on myös WEF:n jäsen. Samaa on sanonut myös Bill Gates. Tähän päämäärään tähdätään, sillä mRNA-injektio tulee tappamaan miljoonia ihmisiä tulevaisuudessa ja näin maapallon väestöä vähennetään, mikä on globalistien tarkoitus. Se lisäksi aiheuttaa hedelmättömyyttä miehillä ja naisilla, joka taas puolestaan vähentää väestöä. Kyseessä on siis laaja kansanmurha, jollaista ei ole nähty koskaan aiemmin. Syksyllä tulee tietysti vielä kolmas piikki, joka sinetöi kansanmurhan. Suurin osa ihmisistä ei tätä tajua, vaan uskovat valtamediaa. Meidän valveutuneiden pitää tästä asiasta informoida. Oikeustaistelut ovat tärkein ase tämän kansanmurhan toteuttajia vastaan. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
  1. Koronassa kaikki tapahtuu hivuttamalla kaltevan pinnan menetelmän kautta. Alussa kampanja oli ”kaksi viikkoa karanteenissa, jotta sairaalat eivät täyty liian nopeasti”. Vouhottajat perustivat telttasairaaloita ja ajoivat suuria sairaalalaivoja kaupunkien satamiin, kun odotettiin potilaiden tulvaa. Mitään tulvaa ei kuitenkaan tullut. Tällä hetkellä olemme jo tilanteessa, jossa voidaan realistisesti odottaa kuolemanpartioita kotioville piikkeineen. Länsimaissa tämä alkaa ensin aseettomien painostusryhmien muodossa. On selvää, että mafia kiristää otettaan jokaisella käyntikerralla kunnes mukana on aseet tai fyysinen voimaryhmä vastaanhangoittelevan ”potilaan” hillitsemiseksi. Käytäntö on standardi MT-puolella eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Henkilökuntaa kurssitetaan varmasti jo nyt laajempaa kampanjaa varten. Jos tähän ei kuitenkaan loppuun asti mennä (esim. USA:ssa kansalaiset on aseistettu ja ampuvat pakkorokottajat armotta), niin rokottamattomien pääsy palveluihin estetään todistusta vaatimalla. Väkivaltaisia rokotuskahakoita suorastaan toivotaan, jotta rokottamattomat voidaan julistaa terroristeiksi, jotka voi nitistää näännyttämällä.

   Taustalla globalistit nauttivat luomastaan kaaoksesta, jonka rokotusfanatismi aiheuttaa. Fanaatikot puolestaan syyttävät vastahankaisia yhteiskunnan sabotoimisesta ja kaaostilasta, kun taas monet vastahankaiset pitävät fanaatikkoja murhaajina ja biokemiallisina terroristeina. Voiko väestöä enää tämän rajummin jakaa kahtia? Tämä on Saatanan riemuvoitoista kaikkein komein.

   Paras ase kaaosta vastaan on väkivallaton, mutta ehdottoman jyrkkä rajan vetäminen ihmis- ja kansalaisoikeuksia polkevia käytäntöjä ja niitä kenties tukevaa uutta rikollisten laatimaa lainsäädäntöä vastaan. On vedettävä punainen viiva seuraavien terveisiin ihmisiin kohdistettavien toimenpiteiden kohdalla:
   – maskinpito
   – kotiaresti ja ulkonaliikkumiskiellot
   – tahdonvastainen lääkintä
   – terveyspassin näyttäminen

   Kaikki nämä ovat laittomia toimenpiteitä, jolla valtiot pyritään ajamaan peruuttamattomaan laittomuuden ja kaaoksen tilaan. Näistä ehdottomasti kieltäytymällä ihminen luetaan sellaisten joukkoon, joka pysyy vakaasti vakaumuksessaan ja tekee aina sen, minkä katsoo olevan oikeus ja kohtuus. Vain tällaisten varaan voi perustaa vakaan ja toimivan valtion, jonka globalistit haluavat nyt apureineen tuhota. Ahdistuksissa koeteltu vakaumus on ihmiselle suuri ansio ja mitali rintaan ja voi avata nykyiseen todellisuuteen uusia ulottuvuuksia, kun tarpeeksi moni yhtyy väkivallattomaan vastarintaan. Ehkä kaaos saadaankin torjuttua.

   Plusääni(9)Miinusääni(5)
 6. KRISTILLISET KIRKOT SYYLLISIÄ JUUTALAISTEN VALTAAN
  Kirkon tehtävä olisi yhdistää ihminen Jumalaan ja taivaaseen. Mutta nykyisillä kristityillä kirkoilla ei ole enää yhteyttä Jumalaan eikä taivaaseen, vaan suora yhteys helvettiin, mikä näkyy siinä, että he ovat jopa alkaneet palvoa perkelettä eli juutalaisia. Kristityt eivät tiedä, että 90 % juutalaisista periytyy kasaarikansasta, joka käännytettiin juutalaisuuteen 700-luvulla. Kasaareista tuli Itä-Euroopan jiddisiä puhuva juutalaisväestä, joka käsitti 1900-luvun alussa noin 11 miljoonaa. Juutalaisten elämänoppina on Talmud-kirja, joka on rasistinen maailmanvaltauksen oppikirja. Kun Raamatussa puhutaan juutalaisista, niin ei tarkoiteta nykyajan juutalaisia, vaan hyvyydessä ja totuudessa eläviä ihmisiä rodusta riippumatta. Jumala ei ole rasisti. Nykyajan juutalaisia symbolisoi Juudas, joka petti Jeesuksen. Juutalaiset ovat vallanneet maailman tiedotusvälineet, joilla he syytävät helvetillistä myrkkyä kansoille. Holokaustivalhe on saanut aikaan sen, ettei juuri kukaan uskalla puhua juutalaisten maailmanvaltauspyrkimyksistä peläten tulevansa leimatuksi antisemitistiksi. Mutta terve antisemitismi on ainoa tapa estää juutalaisia saavuttamasta maailmanvaltaa. Juutalaiset ovat kirjaimellisesti perkeleen palvojia, eikä perkele halua muuta kuin rahaa ja valtaa. Ihmisten kärsimykset eivät juutalaisia kiinnosta, vaan he pikemminkin nauttivat, kun gojimit kärsivät. Juutalaiset ovat täysin syypäitä heihin kohdistuneisiin vainoihin historiassa. Kuinka voi todellinen kristitty kohdella avoimesti Jeesusta pilkkaavaa roskaväkeä? Nyt ihmiskunta on äärimmäisen vaarallisessa vaiheessa. Great Reset on toteutumassa ja sen pääsuunnittelijat ovat juutalaisia. Haluatko elää orjana juutalaisten luomassa maanpäällisessä helvetissä, jossa et omista mitään, sinulla ei ole oikeuksia ja pääsi täytetään valheellisella propagandalla. Tähän kaikkeen on hyvä ja tepsivä lääke: aito antisemitismi. Antisemitismi on parhaimmillaan totuuden taistelua vääryyttä vastaan, Juutalaiset ovat Jeesuksen mukaan ”isästä perkeleestä”. Koronahuijaus osoittaa juutalaisen vallan tämän päivän maailmassa. Sikamaiset valheet menevät kansoihin kuin veitsi voihin. Koronahuijaus on pelkästään Great Resetin apukeino, jolla kansat alistetaan juutalaiselle maanpäälliselle helvetille. Me valaistuneet annamme panoksen kansallisille voimille globalismia vastaan. Globalismi on juutalaisten hegemoniapyrkimystä puhtaimmillaan. Kavahtakaa juutalaisia!
  LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(4)
  1. Puhut hieman pussiin tuossa. Juutalaiset, oli heissä sitten kasaariperimää tai ei, eivät ole seemiläisiä, eli Shemin jälkeläisiä. Eli heidän vastustamisensa ei voi olla antisemitismiä. Hitusen voi olla samaa sukua sekoittumisen johdosta eurooppalaisiin, mutta vielä 1800 luvulla oli yleinen tulkinta se, että niin Haam, Jaafet kuin Seem olivat kaikki kaukaasialaisia. Seemiläinen(semiittinen) tulee siis Seemin jälkeläisiä tarkoittavasta sanasta, Nykyinen seemiläisen tulkinta joksikin afro-aasialaiseksi arabiksi on siis virheellinen. Eli pitäisi olla antikanaanilainen jos halutaan juutalaisuutta vastustaa. Jo ennen Kasariaan menoa he olivat kanaanilais-edomilasta ja ties mitä babylonialaista sukua. Meissä valkoisissa eurooppalaisissa on enemmän seemiläistä verta kuin juutalaisissa.

   https://teknatoutheou.home.blog/

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. ANTISEMITISMI
    On totta, etteivät nykyjuutalaiset ole seemiläinen kansa. Mutta yleiskielessä antisemitismi tarkoittaa nykyajan juutalaisten vastustamista. Kun puhun antisemitismistä tarkoitan nykyjuutalaisten vastustamista. Mitä rotua juutalaiset ovatkin, niin suurin osa heistä polveutuu kasaareista. Palestiinan juutalaisista periytyviä on pieni prosentti. Palestiinalaiset ovat seemiläinen kansa, mutta termi antisemitismi on vakiintunut kielenkäyttöön tarkoittaen nykyjuutalaisten vastustamista.
    Oikea termi olisi antikasaarismi.
    Benjamin Kivilohkare

    Plusääni(4)Miinusääni(1)
 7. ANTISEMITISMISTÄ
  Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukashenko sanoi viime lauantaina jotain sellaista, mitä ei yleensä kuule valtioiden päämiehiltä. Lukashenkon mukaan juutalaiset ovat onnistuneet saamaan koko maailman polvistumaan edessään. Lukashenko on täysin oikeassa. Juutalaiset ovat pystyneet luomaan holokaustivalheellaan pelon kaikkiin ihmisiin, joten juuri kukaan ei uskalla arvostella juutalaisia. Nyt kuitenkin olisi korkea aika ryhtyä paljastamaan asioita juutalaisista, sillä he ovat luomassa koronahuijauksen avulla uudentyppistä diktatuuria, jossa kansoilta riistetään itsenäisyys ja ne alistetaan miljardöörikoplan alaisuuteen, jonka koplan ydin on Siionin Viisaat. Nykyajan juutalaiset polveutuvat juutalaisuuteen kääntyneestä kasaarikansasta, joka oli vallanhimoinen, kostonhimoinen ja saastainen kansa, joka ennen kääntymystään juutalaisuuteen palvoi miehen siitintä jumalanaan. Kasaariperinnöstä johtuu juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan, joka pyrkimys näkyy jo Raamatusta: ”Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja nii¬den loiston ja sanoi hänelle: ’Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua.’” (Matt. 4: 8-9). Tätä perkelettä juutalaiset palvovat ja kumartavat, ja siltä he ovat saaneet kykynsä ja voimansa. Koska kristilliset kirkot ovat tuhoutuneet, ei ole ollut vastavoimaa juutalaisille, vaan he ovat saaneet rauhassa jatkaa maailmanvalloitustaan. Juutalaisista tulee planeetallemme virtaus pahimmista helveteistä, esim. sellaiset pahuudet kuin ateismi, velkapankkijärjestelmä, rotujen sekoittaminen maahanmuutolla, sukupuoliset perverssit ja saastainen viihde, ovat juutalaisten aivojen tuotetta. Yleisesti ottaen virtaus helvetistä kääntää kaikki asiat helvetillisiksi. Emanuel Swedenborg kirjoitti juutalaisista: ”Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260). Myös EU on juutalaisten aivojen tuote, jonka tarkoitus on tuhota eurooppalaiset kansat. Heti kun arvostelee tai paljastaa negatiivisia asioita juutalaisista, joutuu leimatuksi antisemitistiksi. Mutta todellinen antisemitismi on vain helvetillisen virtauksen vastustamista eli lähtöisin taivaasta. Juutalaisten kansainvälistä politiikkaa tulee arvostella, koska se yrittää tuhota koko ihmiskunnan. Aito antisemitismi on siten suurinta mahdollista lähimmäisenrakkautta. TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat