Koronarokotepassi on perustus- ja yhdenvertaisuuslain vastainen

Koronapassi ei mitenkään edistäisi kansanterveyttä. Selvästi on havaittavissa, että toteutuessaan koronapassi syrjisi ihmisten henkistä ja fyysistä vapautta sekä tähän kuuluvaa itsemääräämisoikeutta. 

Lisäksi koronapassin toteutuminen pitää rokottamattomia sairaana, vaikka nämä olisivat terveitä, sulkien heidät yhteiskunnan tapahtuminen ulkopuolelle. 

Koronapassihanke rikkoo yhdenvertaisuutta 

Yhdenvertaisuuslain 8 § sisältää sen, että perustuslain 6 § on pidettävä voimassa, mikä velvoittaa 6 §:n mukaan sitä, että ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan terveydentilan perusteella.

Koronapassin toteutuessa realisoituu eriasteinen syrjintä. Ja syrjistä on kielletty Suomessa perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain ja monien erityislakien nojalla. Se kielletään myös Suomen allekirjoittamissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. 

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan tämä määräys on voimassa myös silloin, kun syrjintä perustuu ihmisen terveydentilaa koskevaan oletukseen. 

                        __________ 

Tässä artikkelissa on hyödynnetty haastattelua, jossa Mikko Kemppe haastattelee oikeusnotaari Aki Nummelia.   

                   _________________ 

Esimerkkejä siitä kuinka koronapassihanke rikkoo perustuslakia ja yhdenvertaisuutta 

Perustus- ja yhdenvertaisuuslaki kieltää ihmisten asettamisen eriarvoiseksi terveydentilan tai oletetun terveydentilan perusteella. 

 1. Ihmisen vapaata tahtoa ei kunnioiteta 

Potilaslain 6 §:n mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja potilaalla on oikeus kieltäytyä hoitotoimenpiteestä. Yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian sekä lääketieteen alalla todetaan, että

”???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????, ???????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????ö ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????” (5 artikla). 

Toisin sanoen näiden lakipykälien mukaan ihmisten ei ole pakko ottaa vastaan heille tarjottuja hoitotoimenpiteitä. 

 1. Koronapassin toteutuminen pitää rokottamattomia sairaana sulkien heidät yhteiskunnan tapahtuminen ulkopuolelle 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esityksen mukaan ihmiset, jotka eivät hanki koronapassia ovat potentiaalisesti sairaita, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Takuulla on varmaa, että lukuisat täysin terveet ihmiset kieltäytyvät rokotuksista ja täten eivät voi saada koronapassia. 

Yllä esitettyyn viitaten toteutuu syrjistä siksi, että oletetaan jonkun olevan sairas, vaikka hän olisi terve. Ja tämä sairaaksi oletettu terve suljetaan yhteiskuntaan kuuluvista tapahtumista ja osittain kulttuurin ulkopuolelle, vain oletusten perusteella. Tässä siis rikotaan sekä perustuslakia että (mielestäni) erikoisesti yhdenvertaisuuslakia. 

 1. Vartijat, portsarit ja muiden julkisten tilojen henkilökunta “terveydenhoidon” ammattilaisina 

Ei löydy oikeudellisia perusteita sille, että koronatodistuksien tarkastajat, jotka useinkaan eivät ole terveyden ja sairaanhoidon ammattilaisia, pystyvät hankkimaan itselleen tiedon tarkastettavien ihmisten terveydenhoitoon liittyvistä asioista. Säilyttävätkö nämä tarkastajat ihmisten tiedot salassa? Tuskinpa! Nykyinen koronatilanne, jota kutsutaan “epidemiatilanteeksi”, ei muodosta uhkaa vaarallisen taudin leviämisestä. Tällöin myös koronapassit tarkastuksineen ovat laittomia. 

 1. Laki takaa jokaiselle oikeuden osallistua kulttuurielämään 

Asetuksessa, joka koskee taloudellisia, sosiaalisia sekä sivistyksellisiä oikeuksia kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamiseksi (nk. TSS-sopimus) takaa kullekin oikeuden osallistua kulttuurielämään (15. Artikla). Tähän nojautuen STM:n esitys ei noudata tätä TSS-sopimuksen takaamaa oikeutta. Lisäksi Perustuslain 9 § takaa oikeutuksen liikkumisvapauteen. 

Lääketieteellisiä perusteluja koronapassihanketta vastaan 

Tampereen yliopiston sivuilla kirjoituksessa “Rokotetutkimuksen vaiheet” muiden muassa sanotaan, että: 

 “Uuden rokotteen kehittäminen on vaativa urakka, joka kestää kaikkine vaiheineen yli kymmenen vuotta. Vain pieni osa valmisteista selviää kliinisiin tutkimuksiin asti, ja vielä harvemmat päätyvät valmiiksi tuotteiksi.”1 

Yllä mainitusta huolimatta STM painostaa ihmisiä hyväksymään uutta ja täysin tuntematonta teknologiaa edustavan covid –19 rokotteen ottamisen, vaikka sitä on testattu erittäin lyhyen aikaa, verrattuna siihen, että normaalisti uuden rokotteen kehittäminen, kuten yllä todettiin, kestää jopa yli kymmenen vuotta. 

Fimeassa on 13.10.2021 mennessä käsitelty ja ilmoitettu jo yli 2982 vakavaa haittavaikutusilmoitusta koronainjektioista*, mukaan lukien 125 ilmoitusta rokotetun menehtymisestä rokotteen seurauksena.2 Yli 13 800 haittavaikutusilmoitusta odottaa käsittelyä, ja ilmoitusten määrä lisääntyy jatkuvasti.2 

_________________ 

*) Covid-19 rokotteet: mRNA-rokote Comirnaty, mRNA-rokote Spikevax (Moderna ja Adenovirusvektorirokote Vaxzevria (AstraZeneca) 

Verenhyytymät koronarokotteesta 

Tohtori Charles Hoffen mukaan voisi olla mahdollista, että useimmat rokotetut ihmiset kuolevat kolmen vuoden kuluessa. Väitettään hän perustelee havaittuihin mikroskooppisiin verihyytymiin suurimmalla osalla rokotetuista potilaista. Nämä hyytymät Hoffen mukaan aiheutuvat mRNA-rokotusten piikkiproteiineista.  

Hoffe selittää yllä mainittua seuraavasti:  

Esimerkiksi, kun Covid-rokotteen (k-rokote) Modernan mRNA molekyyliä injektoidaan käsivarteen, jää tätä ainetta sinne vain 25 prosenttia ja immuunijärjestelmä kerää loput 75 prosenttia syöttäen olemattoman pienet lähetti-RNA -paketit verenkiertoon, vaikka niiden pitäisi imeytyä soluihin.  

(Infektiotaudit ja rokotukset sivuston mukaan RNA on ribonukleiinihappoa. Soluissamme on erilaisia ribonukleiinihappoja, joilla on erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi lähetti-RNA:n (mRNA) sisältämän koodin eli valmistusohjeen perusteella solu kykenee tuottamaan elimistön tarvitsemia proteiineja.)  

Lähetti-RNA voi imeytyä ainoastaan Verenkierrosta lähetti-RNA voi ainoastaan imeytyä verisuonten seinämien soluihin. Imeytyminen tapahtuu hiussuonissa, joiden verenkierto on hidasta, siis hitaampaa kuin laajemmissa verisuonissa. Lähetti-RNA:n imeytyessä verisuonten seinämissä sijaitseviin soluihin, lähetti paketit aukenevat ja niiden sisältö vapautuu ja samalla kehomme valmistautuu lukemaan näitä lähetti-RNA:ta. Elimistömme aloittaa tässä tilanteessa triljoonien k-rokotteen piikkiproteiinien tuotannon. Vaikka olisimme saaneet 40 triljoonaa geeniä, pystyy Hoffen mukaan kukin geeni tuottamaan monenlaisia Covid-piikkiproteiineja.   

Piikkiproteiinien tarkoituksena on aktivoida kehomme tunnistamaan tämän vieraan proteiinin ja käynnistää vasta-aineiden tuottamisen koronatartuntoja vastaan.  

Hoffen mukaan syntyy ongelma koronaviruksien piikkiproteiinien yhdistyessä osaksi viruskapselia eli siitä muodostuu osa viruksen ympärillä olevaa soluseinämää. Merkille pantavaa on se, että viruskapseli ei ole viruksessa, vaan k-rokotetun soluissa ja siitä on tässä tapauksessa muodostunut osa verisuonten soluseinämän sisäpintaa.  

Verisuonia reunustavien solujen ovat, ja niiden pitää olla sileitä, jotta veri pystyy virtaamaan tasaisesti ja esteettömästi. Mutta k-rokotuksen vaikutuksesta ovat siellä nyt nämä piikkipalat, jotka Hoffen mukaan ovat syynä verihyytymien muodostumiselle.   

Viimeisten kuukausien kuluessa on selvennyt, että koronarokotteet eivät estä tartuttamista, mikä tekee tyhjäksi perustelut koronapassin tarpeellisuuden puolesta. Esimerkiksi Israelissa, joka sanotaan kuuluvan maailman rokotetuimpiin valtioihin, jo suurin osa koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuvista on saanut täyden rokotussarjan, ja rokotetut ovat olleet vahvasti edustettuina, ilmeisesti enemmistönä, myös positiivisen testituloksen saaneissa. Tästä on uutisoinut mm. Israel Today -media [4] muistuttaen, ettei koronainjektio estä viruksen tarttumista sen enempää kuin tartuttamistakaan. Tästä k-rokotteen turhuudesta huolimatta THL:n Mika Salminen toteaa MTV3 –uutisissa, että “Jos on saanut koko rokotussuojan, on erittäin hyvin suojassa vakavalta taudilta. Mutta jos et ole saanut rokotetta ja olet aikuinen, ennemmin tai myöhemmin sairastut tähän tautiin. Ei välttämättä tänä talvena, siihen voi mennä vuosia.” Muistuttaen tässä vielä Salmista, että parhaimmillaankin koronarokotteen suoja kestää vain muutaman kuukauden. 

Samoin Euroopassa tartuntoja on ilmennyt eniten korkean koronarokotekattavuuden maissa. 

Vuonna 2020 THL:n sivulla todettiin: Suomessa on todettu 7. toukokuuta mennessä 255 koronavirustartuntoihin liittyvää kuolemantapausta. 211 tapauksesta on saatavilla tarkempia tietoja, ja näistä 88 prosenttia oli yli 70-vuotiaita. Mediaani-ikä on 84 vuotta. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten kuolemia ei ole todettu lainkaan.3   

Kysymyksessä ei siis ole mikään pandemia, eikä vakava covid-19 epidemiatilanne, vaan ylilietsottu pelkopandemia uuden hallinto ja valvonta järjestelmän luomiseksi 

Tiivistelmä ja päätelmät 

Ensinnäkin itse koronapassiasiasta voidaan sanoa, että koronapassi ei mitenkään edistäisi kansanterveyttä. Selvästi on havaittavissa, että toteutuessaan koronapassi syrjisi ihmisten henkistä ja fyysistä vapautta sekä tähän kuuluvaa itsemääräämisoikeutta. 

Lisäksi koronapassin toteutuminen pitää rokottamattomia sairaana sulkien heidät yhteiskunnan tapahtuminen ulkopuolelle. 

Yllä esitettyyn viitaten toteutuu syrjistä siksi, että oletetaan jonkun olevan sairas, vaikka hän olisi terve. Ja tämä sairaaksi oletettu terve suljetaan yhteiskuntaan kuuluvista tapahtumista ja osittain kulttuurin ulkopuolelle, vain oletusten perusteella. Tässä siis rikotaan sekä perustuslakia että (mielestäni) erikoisesti yhdenvertaisuuslakia. 

Vastustamme koronapassihanketta ja sen toteuttamista käytännössä. 

_________ 

Juutalaismafian kontrolloiman valtamedian saastuttavan propagandan ansiosta nykyistä koronarokotepassihanketta on väärin kutsuttu “natsipassiksi”. Voidaan kuitenkin kaivaa lähteitä, ja todeta, että kansallissosialistisessa Saksassa ei ollut pakollista rokotepassia. Luonnollisesti sota-aikana virkavalta saattoi helpommin tarkistaa henkilötietoja. Näin oli varmasti tapahtunut myös toisen maailmansodan aikana jokaisessa sotaan osallistuneessa valtiossa, niin myös Suomessa. 

Nykyisen Suomen rinnastaminen Hitlerin Saksaan tai sen tiettyihin poliittisiin suuntauksiin on täysin juutalaismafian masinoimaa aivopesun tulosta. Hitlerin Saksa ja nykyinen Suomi eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Mielestäni on kansallissosialistisen Saksan tiettyjen edistyksellisten arvojen häpäisyä nimittää nykyistä Suomen poliittista järjestelmää ja sen valtiovaltaa “natsivaltioksi”, “natsitouhuksi” tai nykyisen rikollisen ja rappeutuneen Suomen koronapassihanketta “natsipassiksi”. 

Perustelut: 

Nykyisen Suomen tilanne; 

Ensinäkin Suomessa viranomaisten ja poliittisten vallanpitäjien toimesta maamme on alistettu globaalien rahaimperiumien maksumiehiksi sekä EU:n käytännössä Euroopan unionin liittovaltion syrjäiseksi pohjoiseksi maakunnaksi. Suomessa isänmaallisuus ja kansallinen kulttuuri-identiteetti ja ennen muuta uskonnot ovat häpäisty ja romutettu. Eettiset arvot ovat täydellisesti täydellinen mitätöity. Tällöin ihmisten toiminnan kannustimiksi ovat kohonneet hedonismi ja fyysisiä suorituksia korostavat asiat. Tähän kaikkeen ovat välillisesti syyllisiä maan poliittiset vallanpitäjät, viranhaltijat ja opetushallitus ja -ministeriö. 

Läntisissä maissa, kuten myös Suomessa uusliberalistisen talouspoliittisen suuntauksen kautta kansallisvaltiot ovat menettäneet poliittista vaikutusvaltaansa ylikansallisille instituutioille, kuten Maailmanpankille, Maailman kauppajärjestö WTO:lle ja Kansainväliselle valuuttarahasto IMF:lle, ja monikansallisille jättiyrityksille. Nykyisin “koronakriisin” myötä negatiivisen globalisaation ote esimerkiksi Suomessa on kiristynyt entisestään. 

Suomen poliittiset johtajat presidenttiä myöten haluavat Suomen kiihkeästi lähestulkoon maailman laajuiseen kansojen yhteisöön. Tässä asetelmassa ei Suomen itsenäisyydellä ole mitään merkitystä; kaikki määräysvalta on luovutettu Suomesta ulkomaiselle eliitille, jota voimakkaimpana edustaa Bryssel. Täysin selvää on, että myös koronapassin painostus Suomessa on saapunut ulkovalloilta. Täytyy muistaa, että Suomen pääministerillä Sanna Marinilla ja Annika Saarikolla on kytkökset Maailman talousfoorumiin. Näillä molemmilla naisilla on  Young Global Leaders -jäsenyys, mikä on globaali järjestö.   

Kansallissosialistisen Saksan tilanne; 

Kansallissosialistinen Saksa sen sijaan taisteli  saksalaisten ja Saksan yhteisen hyvän toteutumiseksi. Luonnollisesti siellä vaalittiin korkeita moraalisia ja uskonnollisia arvoja isänmaan parhaaksi.  

Kansallissosialistisessa Saksassa edistettiin työväenluokan asiaa, muiden muassa siten, että lisättiin työllisyyttä ja yritysvoittojen jakoa työntekijöille, pääomatulojen kontrolloimista, keinottelun ja koronkiskonnan kieltämistä, suuryrityksien sosialisoimista, pääoman herruuden lakkauttamista sekä vapaakaupan sijaan ajettiin omavaraistaloutta. Lyhyesti sanoen pidettiin yllä sääntelevää valtiovaltaa, työnarvon antikapitalistista korostusta ja tavoiteltiin rajoittamaan plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Valtiolla oli keskuspankki ja oma raha, jota se käytti korottomasti investointeihin. Ulkomaisessa vaihtokaupassa maksuvälineenä sovellettiin sekä rahaa että tavaroiden vaihtoa. 

Tässä ei todellakaan ole mitään moittimista ja voidaan sanoa, että kansallissosialistinen Saksa oli taatusti demokraattisempi kuin nykyinen Suomi. Hitlerin Saksa ei syrjinyt juutalaisia uskonnon tai etnisyyden perusteella. Saksa otti juutalaisia pakolaisia vastaan avosylin Venäjän ensimmäisen vallankumouksen (1905-1907)  yhteydessä. Tästä kaikesta armeliaisuudesta palkkioksi sionistit eli juutalaismafia ja sen verkostot myivät (Balfourin julistus) Saksan vain saadakseen itselleen Palestiinan, jonne he sittemmin perustivat Israelin, josta kehittyi ydinasevaltio, joka uhkaa koko maailmanrauhaa olemassaolollaan. Alkuperäisenä syynä juutalaisvastaisuudelle eivät siis olleet etniset ja uskonnolliset tekijät vaan se, että sionistit olivat pettäneet Saksan. Ennen toista maailmansotaa Saksa joutui todellakin kamppailemaan juutalaismafiaa vastaan Saksassa, pelastaakseen maansa ja kansalaisensa kansainvälisen juutalaismafian vainolta (esim. tappavat boikotit ja kauppasaarrot). 

Nykyisyyteen 

Ylilietsottu ”koronakriisi” eli pelkopandemia, ja siihen sisältyvä laiton koronapassihanke kuuluvat saumattomasti Maailman talousfoorumin perustajan juutalaisen Klaus Schwabin kirjoituksissaan kuvaamaan Uuteen Maailmanjärjestykseen. Schwabin kirjoittamissa kirjoissa selvitetään sitä millaiseksi maailma on muodostuva muiden muassa Davosin agendan mukaisessa WEF:n järjestelyihin sisällytetyssä The Great Reset –operaatiossa.   

Lyhyesti sanoen The Great Reset-operaatiossa niin kutsutun uuteen yhteiskuntasopimukseen perustuen luotaisiin rodullinen yhdenvertaisuus, joka perustuisi esimerkiksi sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle sekä luonnonsuojelemiselle. Eliitin tavoitteena siten olisi hiiletön talous ja ihmisten ajattelua sekä käyttäytymistä ohjailtaisiin harmoniassa luonnon kanssa.  

Käytännössä juuri yllä esitetty tarkoittaa ihmisten alistamista Uuden Maailmanjärjestyksen eli juutalaismafian (maailman valtapyramidin huippu: Siionin Viisaat) robottimaisiksi orjiksi, rodullisen tasa-arvon, ilmaston ja luonnon suojelun, puhtaan juomaveden, elintarvikepulan sekä ylilietsottujen “pandemioiden” varjolla.  
”Koronakriisi” on siis rokotuksineen, koronapasseineen, sulkutiloineen ja rajoituksineen poliittinen mekanismi ja instrumentti kansallisvaltioiden ja kansalaisten alistamiseksi negatiivisen globalisaation intressien toteuttajiksi.  

Viitaten myös taannoin esiintyneisiin lasten koronarokotuksiin, voidaan epäillä, että tämäkin sisältyy juutalaisen Klaus Schwabin tulevaisuuden dystopiaan, ja siten nousevan sukupolven mahdolliseen geeniteknologiseen sterilisaatioon. Ehkäpä tämä on jopa vaarallisen todennäköiseltä. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. TY (2018). Saatavina: Rokotetutkimuksen vaiheet – Rokotetutkimuskeskus 
 1. FIMEA (2021).Saatavina: Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista – Fimea 
 1. THL (2020). Saatavina: Koronavirukseen menehtyneistä lähes 90 prosenttia on yli 70-vuotiaita – taustalla yleensä myös jokin perussairaus – Tiedote – THL
 2. Israel Today -media 

_ _ _ _  

Suurin osa rokotetuista kuolee 3 vuodessa – Rapsodia  

mRNA-rokotteet ja koronavirus – Infektiotaudit ja rokotukset – THL  

Mika Salminen: Jos et ota rokotetta, tulet saamaan koronaviruksen – ihan varmasti – MTVuutiset.fi  

Marin ja Saarikko kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjestelmän “nollausta” – professori: Sidonnaisuus olisi ollut syytä ilmoittaa | Yle Uutiset | yle.fi 

Benjamin Freedman – Juutalaisten ylivallan kannattajista pois loikannut – Radio Islam (islam-radio.net) 

The Davos Agenda | World Economic Forum (weforum.org) 

Now is the time for a ’great reset’ of capitalism | World Economic Forum (weforum.org) 

The not-so-friendly folks at the World Economic Forum – The Occidental Observer 

Some Jews Involved in the Great Covid Reset – The Occidental Observer 

8 kommenttia

 1. Näen tämän apartheid-politiikan silleen, että Suomi on laittomuuden tilassa kun nämä pässit ottavat passin käyttöön. Sortokaudet ovat alkaneet. Meidän geenimanipuloimattomien puhdasrotusten on pidettävä yhtä ja ehdotan että perustetaan rinnakkaisyhteiskunta. Build back better.. rakennetaan parempi puhdasrotuisten yhteiskunta. Suomi 2.0

  Plusääni(26)Miinusääni(0)
 2. SUOMI EI OLE ENÄÄ OIKEUSVALTIO
  Monet luulevat Suomea oikeusvaltioksi, mutta mitä tulee koronapandemiaan ja EU:hun Suomi ei ole enää oikeusvaltio eli nykyiset vallassa olevat päättäjät eivät noudata Suomen lakeja eikä korkein lainvartja oikeuskansleri puutu rikkomuksiin. Rokotepassi on äärimmäisen vaarallinen laiton toimenpide, jolla syrjitään rokotteista kieltäytyviä. Valtamedia on täysin rikollisten päättäjien hallussa ja syöttää valheellista propagandaa koronapandemiasta. Koronapassi rikkoo Suomen perustuslakia kuten myös muut hallituksen toimet. Ihmisillä on usko, että EU:n lait ovat Suomen lakeja korkeammat, mutta tämä ei ole totta, sillä Suomen perustuslaki on edelleen korkein, vaikka nykyiset päättäjät eivät sitä toteuttaisikaan. Meillä ei ole perustuslakituomioistuinta, vaan perustuslakivaliokunta, joka on poliittinen elin, toimii perustuslain valvojana. Suomen nykyinen hallitus pyyhkii takapuoltaan perustuslailla. Nyt on korkea aika ryhtyä puolustamaan perustuslakia. Parhaiten sitä teemme yhtymällä juristi Jaana Kavoniuksen tutkintapyyntöihin. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(21)Miinusääni(1)
 3. Phizerin myrkkypiikin suhteellinen tehokkuus on 95% mutta absoluuttinen tehokkuus vain 0,8%. Tämän kun normi-tavikset ymmärtäisivät niin voisi mieli muuttua. Passin puolesta äänestäneet voitaisiin suoraan viedä tuomiolle rikoksista ihmisyyttä vastaan. Ehkä heidän aikansa vielä koittaa…

  Plusääni(20)Miinusääni(1)
 4. Toisin kuin muut nuoret aikuiset, 26-vuotias Sanna ei ole opiskellut, matkustellut tai kokenut juuri mitään muutakaan uutta ja jännittävää. Hän pelkää liikaa poistuakseen kotoaan.

  Juutalaisen huora

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 5. Vuoden 2019 konferenssi paljasti, että rokote ”tiedettä” ei ole olemassa.
  Joulukuussa 2019, jo ennen kansanmurhaa aiheuttavan COVID JAB:n käyttöönottoa, oli maailmanlaajuinen rokotteiden ”turvallisuus”-huippukokous Genevessä Sveitsissä jossa keskusteltiin rokotteiden avulla tapahtuvan murhaamisen kiusallisesta tilanteesta ja pyrkimyksenä rakentaa ”luottamusta” rokotteiden ”turvallisuuteen” ja ”tehokkuuteen” parantamalla ”viestintää”.

  Joulukuussa 2019, kolme kuukautta ennen kuin koronaviruksen psy-operaatio alkoi, WHO tapasi Big Pharman keskustellakseen rokotebisneksistä. Konferenssi paljasti, että lääkärit vain teeskentelevät puhuvansa ”auktoriteetilla”, kun he toistavat ’puolueen’ linjaa, jonka mukaan rokotteet ovat ”turvallisia” ja ”tehokkaita”. Rokotteita tukevaa ”tiedettä” ei yksinkertaisesti ole olemassa, ja se on järkyttävää.

  ”Toinen asia, joka on ongelma, on luottamus terveydenhuollon tarjoajiin. Meillä on hyvin horjuva terveydenhuollon ammattihenkilöiden eturintama, joka kyseenalaistaa rokotteet ja rokotteiden turvallisuuden. Se on valtava ongelma, koska terveydenhuollon tarjoaja on edelleen henkilö, johon luotetaan eniten … ja jos menetämme tämän luottamuksen, olemme vaikeuksissa”. — lisää linkistä
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=244191

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. KORONAPASSEISTA KESKITYSLEIREIHIN
  Koronapasseista on enää lyhyt matka keskitysleireihin. Tätä ei moni vielä usko, mutta se on globalistien agendan askel sen päämäärän toteuttamiseksi, että kaikki rokotetaan. Mikä ihmeen vimma rokottaa koko planeetan väestö. Tätä ei voi ymmärtää eli ellei tiedä kahta asiaa. Ne ovat: 1) salaisissa laboratorioissa on kehitetty menetelmiä, joilla ihmiseen voidaan rokottaa aineita, joiden avulla ihminen voidaan yhdistää keinoälyyn, sekä 2) keskitysleireiltä pääsee pois vain, kun on ottanut rokotteet. Nyt kun alkaa tulla covid-rokotusten sivuvaikutuksina kuolemia ja vammautumisia, ne pannaan uusien virusvarianttien syyksi ja sulkutoimet kiristyvät. Tämä tapahtuu ensi talvena. Ihmiset uskovat, että plandemia on ohi, mutta tosiasiassa se vain pahenee. Kaiken taustalla on Siionin Viisaat, jotka pystyvät vapaamuurarijärjestöllä sekä massiivisella lahjonnalla kääntämään johtavien gojimien päät rokotemyönteisiksi. Kyseessä on ihmiskuntaa kohtaava historiallisesti suurin vaara, jossa koko ihmiskunta saadaan Siionin Viisaiden orjiksi. Mutta uskon, että Siionin Viisaat taas epäonnistuvat samoin kuin yrittäessään vallata maailmaa kommunismin avulla. Maailmassa ei tapahdu mitään, mistä Siionin Viisaat eivät olisi selvillä. Siionin Viisaat ovat 300 johtavaa juutalaista käsittävä ryhmä, joka on jo aikaansaanut mm. Ranskan suuren vallankumouksen ja Venäjän vallankumouksen sekä kaksi maailmansotaa. He ovat myös perillä nykyteknologian uusista vaiheista ja lisäksi heidän vaikutuspiirissään on kymmeniä salaisia sotilaslaboratorioita. Holokaustihuijaus oli näyttö heidän mediavallastaan, jolla he saavuttivat sen, että 90 % maailman väestöstä uskoo holokaustivalheeseen. Siionin Viisaitten päämääränä on tehdä maapallosta juutalaisten hallitsema helvetti, mikä merkitsisi myös kaikkien uskontojen hävittämistä ja ihmisten tekemistä kyborgiorjiksi. Tätä Jumalallinen Kaitselmus ei kuitenkaan salli, sillä sen päämääränä on enkelitaivas ihmisrodusta. Nyt koronahuijausta vastustava liike tulee voimistumaan ja uusi uskonto valtaa planeetan, joka tekee Siionin Viisaiden suunnitelmat tyhjiksi. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 7. Professori, kardiologi Peter McCullough nostaa esiin ”luonnollisen immuniteetin” tärkeyden.
  ”Luonnollinen immuniteetti on ainoa keino selvitä tästä. Jos emme tunnista luonnollista immuniteettia, milloin tämä päättyy?” hän kysyy.
  Surullisena hän kuvailee tapaamiaan lääkäreitä, jotka ovat häpeissään ja hämmentyneitä, erityisesti siitä, että he piikittävät kokeellisia rokotteita raskaana oleviin naisiin.
  McCullough on kertonut olevansa paljon tekemisissä lääkäreiden kanssa eikä hän tiedä yhtäkään lääkäriä, joka voisi katsoa häntä silmiin ja kannattaa sitä, mitä raskaana oleville naisille tehdään.
  ”Näen heidän silmissään pelon, häpeän, syyllisyyden. He tietävät olevansa väärässä, mutta ovat hämmentyneitä.”
  McCulloughin mukaan monet lääkärit ja hoitohenkilökunta ovat tällä hetkellä ”transsissa”.
  ”He ovat massapsykoosissa, ja se on maailmanlaajuista.
  He ovat käsikynkässä. He ajattelevat samalla tavalla. He ovat peloissaan. He ovat hämmentyneitä. He ovat tavallaan sekaisin. He eivät todellakaan osaa selittää tai perustella sitä, mitä tekevät.”
  https://beta.oikeamedia.com/o1-167000

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. ”COVID-19 ja globaalit saalistajat” kirja on paljon muutakin kuin analyysi ihmiskunnan nykyisestä hyväksikäytöstä SARS-CoV-2-pandemian varjolla. Se paljastaa ensimmäistä kertaa todellisen suunnitelman ja pääsuunnitelman, jota globaalit saalistajat olivat laatineet kymmenen vuotta ennen pandemiaa: suunnitelman maailman uudelleenorganisoimiseksi kansanterveyden nimissä. Miljardöörit, valtion virastot, jättimäiset rahastot ja suuret teollisuudenalat tekivät yhteistyötä vuosia etukäteen luodakseen pohjan sille, mistä tulisi Operaatio Warp Speed ja Suuri Nollaus vuonna 2020. Kaikki tämä paljastetaan, yksilöt ja ryhmät nimetään ja heidän tulevaisuudensuunnitelmansa dokumentoidaan. Kirjan lopussa on luvut siitä, mitä Amerikan ja maailman on tehtävä tulevina viikkoina ja kuukausina pelastaakseen ihmiskunnan vapaudet.

   Monet COVID 19:ää hoitavat ja tutkivat lääketieteen ja kansanterveyden huippuasiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on kattavin kirja siitä, kuka ja mikä on niiden ankarien toimenpiteiden takana, jotka murskaavat yksilönvapauksia ja monia länsimaisen maailman yhteiskuntia ja talouksia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia ja Australia.
   Kolme näistä lääkäreistä on vahvistanut tämän kirjan esittelyssä: lääkärit Peter McCullough MD MPH, Vladimir ”Zev” Zelenko MD ja Elizabeth Lee Vliet MD. Heidän lisäkseen Robert F. Kennedy Jr. ja tohtori Paul Alexander ovat antaneet kirjalle tukensa.

   Tämä kirja dokumentoi perusteellisesti vankat vastaukset näihin traagisiin kysymyksiin globaaleista petoeläimistä, jotka hyötyvät valtavasti COVID-19:n kärsimyksestä, mukaan lukien rikkaus, valta ja Amerikan tuhoaminen globalismin vastustajana.
   Keitä ovat ”he” – nämä globaalit saalistajat? Mitkä ovat heidän motiivinsa ja suunnitelmansa meitä varten?
   Miten voimme puolustautua heitä vastaan?
   https://www.barnesandnoble.com/w/covid-19-and-the-global-predators-peter-breggin/1140165965

   Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat