Koronavirusrajoitukset rokotteineen ovat Uuden maailmanjärjestyksen välineinä

Koronavirusrajoituksista palataan normaaliin elämän rytmiin vasta, kun olemme rokottaneet kaikki maailman ihmiset. Näin uhosi Microsoftin perustaja ja miljardööri  Bill Gates (BG), ilman lääketieteellistä koulutustaustaa. Koronahysteriaa hyväksikäyttäen valtamedia ja virkakoneisto on synnyttänyt globaalit poikkeusolosuhteet, joita voidaan hyödyntää tietyn ylikansallisen eliitin tyrannian ja hegemonian ylläpitämiseksi. Tässä avainasemassa on markkinoille kiihkeästi tunkeutuvat koronarokotteet, jotta “uuden normaalin” jälkeinen “normaali” voitaisiin saavuttaa. 

Koronavirusrajoitukset yms. Uuden maailmanjärjestyksen (UMJ) voiteluaineena 

Tykitämme heitä suoraan suoneen.

Meillä on geneettisesti muokattuja organismeja, joita injektoimme pienten lasten käsivarsiin. Tykitämme heitä suoraan suoneen. 

Voidaan kysyä mistä kumpuaa Gatesin pakkomielle rokotteisiin? Onko nopeasti kehitetty koronarokote turvallinen? Palatkaamme näihin kysymyksiin myöhemmin. 

Tilastojen mukaan Suomessa on normaalisti ollut kuolemia noin 1000 viikossa. Ja tämä sama lukumäärä on vallitseva myös nykyisin korona-aikana. Nykyisin myös THL:n mukaan koronaviruksen tartunnan vaarallisuutta on paljon liioiteltu, sillä Covid-19 on vaarallinen lähinnä riskiryhmäläisille, ei nuorille ja terveille keski-ikäisille ihmisille. Voidaan kysyä, että miksi koko maailma suljettiin ja ajettiin kaaokseen? 

Tämän vuosituhannen alku jää ihmiskunnan mieleen Uuden maailmanjärjestyksen aikana.

Selvästi voidaan havaita, että tätä kaaosta käytetään Uuden maailmanjärjestyksen kehittämiseen. Onhan Sauli Niinistö myös sanonut, että tämän vuosituhannen alku jää ihmiskunnan mieleen Uuden maailmanjärjestyksen aikana. Niinistö negatiivisen globalisaation alistuvana lakeijana ja Suomen syöjänä tarkoitti tällä lausahduksellaan maailman kehitystä kohti totalitaarista yhtä maailmanhallitusta, jota kontrolloisi tulevaisuudessa tietty globaali eliitti. Euroopan unionin hanke kohti liittovaltiota on vain yksi siirto kohti laajempaa Uutta maailmanjärjestystä. 

Covid-19 tarjoaa mainion tekosyyn, jonka varjolla maailmaa muutetaan kohti UMJ:tä, joka englannin kielisenä nimenä on New World Order (NWO). Tämän kehityksen alustajana toimii hassulla termillä tunnettu “uusi normaali” menetelmä.  

“Uudella normaalilla” ihmiset manipuloidaan omaksumaan ylhäältä tulevia ohjeita ja sääntöjä, koronaviruksen tartuntavaaran ehkäisyn tekosyyllä. Muiden muassa muutamissa valtavirtakeskusteluissa on esitetty, että “uusi normaali” perehdyttää ihmiset ottamaan rokotteen koronaa vastaan, että ihmiset tuntisivat jälleen olonsa normaaliksi ja voisivat sosiaalisissa tilanteissa käyttäytyä normaalisti. Oikeastaan tämä kyllä ei tunnu kovinkaan normaalilta. 

Seitsemän perustelua siihen, miksi Gates on UMJ:n edistäjä  

Johdantoa seitsemään perusteluun 

Videon sanoma voidaan tiivistää siinä esitettyyn seitsemään kohtaan, jotka perustelevat sitä, miksi BG on fanaattinen rokotteiden kannattaja, ja kuinka hänen kansainvälinen toimintansa (esim. WHO sekä THL) tarkoittaa juuri “uuden normaalin” kautta syntyviä perustuksia Uudelle maailmanjärjestykselle. 

Gatesin lapsuuden kasvatus on varmaankin yksi voimakas syy siihen, että hän ihannoi “uutta normaalia”, joka toimi askeleina kohti lopullista globaalia tyranniaa. BG kertoman mukaan hänen nuoruudessaan vanhempansa olivat jatkuvasti osallisina erilaisissa vapaaehtoisohjelmissa, ja isä oli Planned Parenthoodin johtaja. 

Perustelu 1

BG on kasvatettu jatkamaan isänsä työtä. 

Bill Gates ja hänen isänsä William H. Gates.

Ensinnäkin on syytä tarkastella kuinka hirvittävä yhdistys on Planned Parenthood (PP). Hyvin kuvaavaa on, että PP:n perustaja Margaret Sanger on sanonut, että lasten synnyttäminen tähän maailmaan on synneistä suurin. Hän on sanonut, että:  

“Armollisin asia, jonka suurperhe voi tehdä yhdelle vauvaikäisistä lapsistaan, on tappaa hänet.” 

Margaret Sanger kirjoitti vuonna 1939 eugenistikollegalleen tohtori Clarence Gamblelle, joka oli syntyvyydensäännöstelyliiton jäsen, liittyvään “neekeriprojektin käynnistämiseen”, että

… emme halua sanan leviävän, että haluamme hävittää koko neekeriväestön

PP toimii nykyisin Yhdysvalloissa pääsääntöisesti mustien väestön asuttamissa kaupunginosissa. PP ilmoittaa tehtäväkseen neuvoa naisia seksuaaliterveyteen ja lisääntymiseen liittyvissä asioissa.  

PP muiden muassa antaa rokotteita sekä tekee keskimäärin 1000 aborttia joka päivä. Planned Parenthood on siis todellinen teollistettu murhakoneisto. Koska Gates on saanut kasvatuksensa tällaisessa teollistetussa abortti ilmastossa, meidän ei tarvitse ihmetellä hänen pyrkimyksiään tukea kiivaasti globaalia tyranniaa ja sen ihmiskuntaa orjuuttavaa vaikutusta. 

Gatesin toiminta näyttää tähtäävän PP:n toiminnan laajentamiseen maailmanlaajuiseksi. Näin syntyi Billin ja hänen vaimonsa nimeä kantava väestönsäännöstely säätiö eli Bill and Melinda Gates Institute for Population Control. Sittemmin säätiö sai nimekseen vähemmän makaaberin, Bill ja Melinda Gatesin säätiö (Bill & Melinda Gates Foundation), nimen. 

Perustelu 2.  

Näyttää siltä, että BG on myöntänyt tavoittelevansa maailman väkiluvun vähentämistä. Näihin tavoitteisiin oltaisiin pyrkimässä rokotteiden avulla ja ilmastohysteriaa hyödyntäen. BG:n mukaan maailman hiilidioksidi (CO₂) pitoisuus pitäisi saada alennettua nollaan.  

Toimittajan kommentti: 

Hiilidioksidi on kuitenkin normaalissa elämässä ihmiselle täysin vaaraton kaasu, joka on hiilen ja hapen kemiallisena yhdisteenä hajuton, väritön, myrkytön ja huonosti reagoiva. Tunnettua on, että kasvit käyttävät hiilidioksidia raaka-aineena orgaanisten eli hiili-hiili sidoksisten yhdisteiden valmistuksessa eli  yhteyttämisessä 

Maapallon kasvistolle on hiilidioksidi välttämätön kaasu. Ihmiskunnan hiilidioksidituotto on noin 4,0 prosenttia luonnollisesta hiilen kierrosta. Luonnollisten päästöjen osuus on 96 prosenttia. Yksistään jo termiitit tuottavat kaksi kertaa enemmän hiilidioksidia niiden mittavan biomassan takia. Ihmiskuntaa syyllistetään 4 prosentin CO₂-osuuden takia, vaikka tiedetään, että se ei ole ratkaiseva osuus väitettyyn hiilidioksidi ongelmaan. Olisi huomioitava, että ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin CO₂, esimerkiksi maan radan sekä asennon vaihtelut, merivirtojen syklit, pilvisyyden vaihtelut, muutokset auringon säteilytasossa ja vesihöyryn vaikutus jne.. 

Ilmastoaktivistit , jotka lietsovat ihmisten tuottaman hiilidioksidin tuhoisuutta ilmastolle, perustelevat mainittua ihmiskunnan tuottamaa 4 prosentin vaarallisuutta sillä, että ihmiskunnan päästöt ovat särkeneet tasapainotilan, jossa biosfääri-meri-ilmakehä-systeemi on pitkään ollut. Ja, että kyseinen tasapaino on erikoisen herkkä emissioissa tapahtuville vaihteluille, ennen muuta kun epätasapaino eli päästöt jatkuvat vuodesta toiseen. Se hiilidioksidi, jota systeemi ei pysty käyttämään, keräytyy ilmakehään. 

Täten Gatesin hiilidioksidin nolla tavoite on täysin humpuukia, eikä se auttaisi ilmaston muutosta parempaan, vaikka väestöä vähentämällä saataisiin CO₂ pitoisuus ihmiskunnan osuudelta hiukan alemmas. Kysymys on siis harhauttavien uhkakuvien synnyttämisestä ihmisten hallitsemiseksi. 

Jatketaan perustelua 2… 

BG:n tarkoituksena lienee alentaa hiilidioksidi pitoisuuksia maailman ihmisväkilukua vähentämällä. Maailman väkiluku on nykyisin noin 6,8 miljardia ja pian 9 miljardia. Populaation lukumäärää alennettaisiin 10-15 prosenttia rokotteiden, terveydenhuollon ja lisääntymiseen liittyvien terveyspalveluiden avulla.  

Kommenttina voitaisiin taas esittää, että Tässä yhteydessä viimeksi mainittu menetelmä viittaa teollistetun aborttimenetelmän käyttöön. Väestönmäärää voidaan tietysti pienentää lisääntymiskykyä alentamalla. Tällöin kysymyksenä olisi geenimanipulaatio, joka on myös Gatesin suosikkiharrastuksia. 

Rokotuksilla välittömästi murhaaminen luonnollisesti onnistuu. Toisaalta rokotteilla ja terveydenhuollon laadun parantamisella tapahtuva väestönmäärän vähentäminen voitaisiin ajatella tarkoittavan sitä, että lapsikuolleisuuden vähentyessä, perheiden ei tarvitsisi hankkia niin monta lasta, koska lapsikuolleisuus olisi merkittävästi alentunut. Seksuaaliterveydenhoito ja geenimanipulaatio viittaavat välilliseen väestön eliminoitiin, kuitenkin abortit ovat välittömiä murhamenetelmiä.  

Perustelu 3

Vastoin maailman pelastajan viittaa, Bill Gates on myös ansainnut uskomattomia summia rokotuksilla. Altruismisen ulkokuoren alla onkin itsekkäät ja globaalia hegemoniaa palvelevat pyrkimykset. 

BG on sijoittanut 10 miljardia dollaria rokotteiden kehittelyyn viimeisen 20 vuoden aikana. Bill ja Melinda Gatesin säätiön reilut 10 miljardin dollarin tuottosuhde on ilmeisesti ollut ainakin 20-kertainen, Gates on siis saanut 20-kertaisen voiton sijoittamilleen rahoille. Taloudelliset näkymät ovat siten hyvät ja vahvat. 

Perustelu 4. 

BG on vaikuttanut jo pitkään Afrikassa. Hän väittää, että asiat ovat edenneet Afrikassa hyvin kuten esimerkiksi lapsuusiänkuolemien tuottamisessa. 

Gatesin säätiön rokotetestaukset muiden muassa Keniassa ja Intiassa ovat kuitenkin herättäneet vastarintaa. Kenian uutistoimiston mukaan Kenian katolinen kirkko on noussut vastustamaan BG:n rokotusohjelmaa, syyttäen sitä väestönsäännöstelystä. Kenian katolisen kirkon kanssa yhteistyössä olevat lääkärit varoittavat hedelmällisyysiässä olevia naisia rokotteista, joita heidän ei pitäisi ottaa. Nimittäin lääkärien mukaan nämä rokotteet saattavat tehdä naiset steriileiksi. Katolisen kirkon lääkärit väittävät tehneensä itsenäisiä kokeita näistä rokotteista. Lääkäreiden mukaan rokotteissa oleva istukkahormoni aktivoi hedelmöittymättömille naisille yhdessä jäykkäkouristustoksoidin kanssa tuottamaan elimistön vasta-aineita sekä jäykkäkouristusta että HCG:tä eli istukkahormonia vastaan. 

Intiassa syytetään Gatesia siitä, että hänen toimittamansa poliorokotteet ovat halvaannuttaneet jopa 490 000 lasta vuosina 2000-2017. 

Esitämme vielä muutamia kohtia lyhyesti, mitkä perustelevat Bill Gatesin pyrkimyksiä “uuden normaalin” kautta antihumanitäärinen globaali totalitarismi. 

Perustelu 5. 

Bill Gates ei kuulemma rokotuta lainkaan omia lapsiaan. Yleensä ottaen Yhdysvaltojen yläluokan keskuudessa on rokotuskattavuus hyvin vähäistä. Merkille pantavaa on kuinka uutistoimisto Reuters on yrittänyt mitätöidä uutista Gatesin lasten rokottamattomuudesta. 

Perustelu 6.  

Gatesilla on kattava vaikutus Maailman terveysjärjestössä (WHO) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL). Täten BG pystyy vaikuttamaan välillisesti siihen millaisia rokotuksia lapsille annetaan paikallisissa neuvoloissa. Nimittäin WHO:n merkittävä rahoittaja on juuri Bill Gates, kuten World Helth organization –sivustolta voidaan havaita. WHO:n sivuston mukaan Bill & Melinda Gates säätiön rahoitusosuudeksi 14,8 prosenttia, mikä on huomattavasti suurempi kuin muiden rahoittajien suhteelliset osuudet. Open Society Foundations, joka on ilmeisesti Sorosin säätiö, on sijoittanut siihen vain 0.01 prosenttia. 

THL käyttää Sanofi Pasteur SA:n patetoimaa Priorix (Priorix tai M-M-RVAXPRO) -rokotetta. Sanofi Pasteur SA on välittömässä yhteistyössä Bill & Melinda Gates säätiön kanssa. Tarkoittaako tämä sitten Gatesin monopoliasemaa maailman rokotemarkkinoilla? Ainakin Gateseilla on hyvin voimakas ote globaaleilla rokotemarkkinoilla. 

Perustelu 7. 

Lopuksi voidaan vain todeta, että koronatartuntojen vaarallisuuden tekosyyllä on synnytetty globaalit poikkeusolosuhteet, joita voidaan hyödyntää tietyn ylikansallisen eliitin tyrannian ja hegemonian ylläpitämiseksi. Tässä avainasemassa on markkinoille kiihkeästi tunkeutuvat koronarokotteet, jotta “uuden normaalin” jälkeinen “normaali” voitaisiin saavuttaa. 

Lääkefirmojen omistajat ja terveysjärjestöjen taustavoima hahmot, kuten esimerkiksi Gatesien säätiöt, ovat mittaamattoman äveriäitä organisaatioita, jotka kontrolloivat lähestulkoon kaikkea. Poliitikot ovat vain näennäisiä toimijoita, jotka pitävät yllä kulisseina  demokraattiselta näyttävää hallintosysteemiä. 

Loppuanalyysi

“Uudella normaalilla” ihmiset on manipuloitu noudattamaan ylhäältä tulevia ohjeita ja sääntöjä, koronaviruksen tartuntavaaran ehkäisyn tekosyyllä. 

Koronatartuntojen vaarallisuutta on länsimaiden poliittisten johtajien ja valtavirtamedian taholta paisuteltu hysteriaan asti. Siten on synnytetty ja lietsottu likipitäen maailmanlaajuista kaaosta, jota käytetään Uuden maailmanjärjestyksen kehittämiseen. 

Ihmisiä manipuloidaan ottamaan vastaan koronarokotukset, joista voi olla ihmiskunnalle kohtalokkaat seuraukset. Bill Gatesin ja muiden sen kaltaisten globalistien tavoitteena on rokotteiden, lisääntymiseen liittyvien terveyspalveluiden sekä geenimanipulaation avulla vähentää maailman väestönmäärää tuntuvasti, ja pyrkiä kohti yhtä maailmanhallitusta. 

Koronarokotteiden suhteen on syytä huomata, että myös asiantuntijat ovat epävarmoja mainitun rokotteen kehittelyn onnistumisessa. Rokotteen epävarmuuteen vaikuttavat esimerkiksi se, että virus voi muuntua, kiireellä työstetystä rokotteesta saattaa koitua ikäviä yllätyksiäsi  (kuten sikainfluenssarokotteesta saatiin narkolepsiaa) sekä Suomessa ei ole ainuttakaan  aiempaa esimerkkiä toimivasta rna- tai dna-rokotteesta, joka olisi saanut myyntiluvan. (THL) ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan rna- tai dna-rokote perustuu koronavirukseen. 

 Toisaalta koronavirus on kausiflunssien yksi aiheuttaja, eikä koronavirus ole vaarallinen nuorille terveille ja terveille keski-ikäisille ihmisille. Vain jo kuolemankielissä olevat ihmiset menehtyvät tartuntaan, he menehtyvät yleensä kausiflunssaan. Mikäli koronakin on vain kausiflunssa, olemme jokainen elämämme kuluessa sairastaneet tavanomaisia koronavirusflunssia. Tämä tarkoittaisi sitä, että meille olisi jäänyt immuunijärjestelmäämme vasta-aineita ja lisäksi T-soluimmuniteetti. Viruksen voi torjua viruksen jo T-solujen avulla. 

Yllä todettua vahvistaa se, että taannoin ennakkojulkaistussa saksalaistutkimuksessa havaittiin, että jopa kahdeksalla kymmenestä voi olla valmiiksi jonkinasteista T-soluihin perustuvaa immuniteettia koronavirukselle. Immuniteetti oli seurausta tavallisista flunssaviruksista. Koronarokotteet eivät siis ole tarpeellisia. 

Negatiivinen globaalieliitti käy kiihkeää taisteluaan rokotteiden hyväksymisen puolesta. Täysin selvää on, että rokotteet palvelevat vain Bill Gatesin kaltaisia terveys- ja rokote-eliittiä, ylikansallisia jättiläismäisiä lääkeyhtiöitä, uusliberalistista globaalia talousimperiumia ja kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita.  Rokotusten välityksellä meihin voidaan ruiskuttaa arvaamatonta geneettistä materiaalia, meidät voidaan siruttaa, jolloin olisimme absoluuttisessa  valvonnassa. Ihmiskunta olisi juutalaiseneliitin kauko-ohjattavia orjia. 

Älkää siis ottako koronarokotetta.   

Koronahysterian villitseminen, jopa jonkin asteisena propagandana, ja vielä rokotteiden, terveydenhuollon sekä lisääntymiseen liittyvien terveyspalveluiden yllä pitäminen ei ole yksistään Bill & Melinda Gates säätiön toimintaa, vaan sieltä merkittävinä vaikuttajina löytyvät juutalaisen eliitin kytkökset. 

Ensinnäkin on syytä huomauttaa, että sionistinen eliitti muodostuu sekä juutalaisista että kristityistä, mutta sionistieliitin primus motor on juutalainen eliitti. 

Bill Gates on myös sionisti, ja on sitoutunut juutalaisen eliitin maailman vallan edistämiseen. Tätä väittämää vahvistaa Gatesin yhteistyö juutalaisen eliitin kanssa. 

Esimerkiksi Facebookin faktantarkistusperiaatteesta: Facebook julkaisi 15. joulukuuta lausunnon, jonka mukaan he ilmoittivat käyttäjille aloittaneensa ohjelman ”kolmannen osapuolen faktantarkistusjärjestöjen kanssa, jotka noudattavat Poynterin kansainvälisiä faktantarkistusperiaatteita”. 

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että Poynter nimittää itseään ”journalismin maailmanlaajuiseksi johtajaksi”. Tästä huolimatta tämä organisaatio saa rahoituksensa George Sorosin Open Society –säätiöltä, Bill & Melinda Gates –säätiöltä, National Endowment for Democracylta (jolla on taloudellisia yhteyksiä Yhdysvaltain ulkoministeriöön), Ebayn Omidyar –säätiöltä ja Graig Newmarkilta ja Craigslistin perustajalta, joka lahjoitti huiman miljoona dollaria Poynterille. Tämä lahjoitus annettiin Poyterille, jotta nämä voisivat ryhtyä toimiin “valeuutisia” vastaan. 

Vielä lopuksi annamme esimerkkejä sionistien ja juutalaisen eliitin perkeleellisestä toiminnasta maailmassa; nyt heidän laajentuvasta murhateollisuudestaan eli Planned Parenthoodista.  

Myös virallinen Suomen kriminaalijärjestelmä on ollut merkittävästi  rahoittamassa Planned Parenthoodin vauvojen elinkauppaan liittyvää toimintaa jo vuodesta 2004 lähtien. 
Molemmat juutalainen George Soros ja Bill Gates, ovat Clinton-säätiön ja Hillary Clintonin vaalikampanjan pitkäaikaisia rahoittajia. Nämä molemmat, jotka kuuluvat sionistieliitin toimijoihin, ovat myös Planned Parenthoodin suurimpia rahoittajia. 

Yllä esitettyyn viitaten Kansainvälisen Planned Parenthood Federaation (IPPF) – jäsenjärjestö on Bill & Melinda -säätiön rahoittama Väestöliitto (the Family Federation of Finland), sekä Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien korkean tason työryhmä, jossa ovat mukana Tarja Halonen ja Heidi Hautala. Presidentti Halonen istui myös YK:n väestötyöryhmän johdossa sekä väestön liikakasvuun keskittyneessä eliitin think tankissa – Rooman klubissa. 

Sionisteista ja juutalaisista koostuva miljardöörien joukko on yrittänyt, ja ilmeisesti yrittää edelleen vähentää maailman väkilukua. 

Huomionarvoista on, että juutalaisen eliitin vaikutuspiirissä ei ole vain Planned Parenthoodin kaltainen murhateollisuus ja abortoitujen sikiöiden elinten myynti, vaan myös viihdemaailma ja länsimainen tiedonvälitys. Tästä johtuen juutalaiset toimijat pystyvät medioittensa avulla levitetään asiatiedon lisäksi helvetillistä viihdettä ja materialistista propagandaa. Maailman media on yhä enemmän ja enemmän juutalaisten hallinnassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa lähes kokonaan. Juutalainen eliitti vaikuttaa myös mainittuihin terveys- ja rokotepalveluihin. Heidän hallinnassaan ovat sellaiset kansainväliset organisaatiot kuin Euroopan unioni, Yhdistyneet kansakunnat, NATO ja jättivaltio USA sekä kansainvälinen finanssijärjestelmä rahoitusinstrumentteineen. [1] 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Bill Gates ja tuleva koronarokote (11.6.2020). Saatavina: 

https://www.youtube.com/watch?v=zqXxujvst6o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ROXQ_UMX4bWjCP_fKJuyZ3eXPXJgijvTFXaaemRI2VIiJe1bzvmwJOhY

Kenneth Richard (17.12.2018). Notrickszone. Saatavina: https://notrickszone.com/2018/12/17/termites-emit-2xs-more-co2-than-humans-soil-emits-9xs-more-termite-numbers-soil-area-are-growing/ 

CO 2 –Rapotti. Saatavina: https://www.co2-raportti.fi/?page=ilmastonmuutos 

Reuters (29.4.2020). False claim: Bill Gates refused to vaccinate his children. Saatavina: 

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-bill-gates-vaccinate-childr-idUSKBN22B26Z

World Helth organizationSaatavina: https://www.who.int/rabies/bmgf_who_project/en/ 

World Helth organization (2020). Contributors. Saatavina: http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor 

THL. Saatavina: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/mpr-eli-tuhkarokko-sikotauti-ja-vihurirokkorokote#mit%C3%A4  

PATENTS. Saatavina: https://patents.google.com/patent/US8697353B2/en 

Fiercebiotech. Saatavina: https://www.fiercebiotech.com/biotech/sanofi-pasteur-announces-vaccine-discovery-collaboration-bill-melinda-gates-foundation 

Lamminen, Katja (23.4.2020). MAASEUDUN TULEVAISUUS. Koronarokotteita testataan jo ihmisillä, mutta liika kiirehtiminen voi kostautua – Suomessa ihmiskokeet voivat alkaa kesällä. Saatavina: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/tiede-tekniikka/artikkeli-1.1072750   

Summanen, Kasperi (1.7.2020). VU. Professorin mukaan kerran sairastaneilla havaitaan pian uusia tartuntoja. Saatavina: https://www.verkkouutiset.fi/professorin-mukaan-kerran-sairastaneilla-havaitaan-pian-uusia-tartuntoja/#0d50eaea 

News Punch (20.9.2020. George Soros And Bill Gates Funding Facebook’s Fact Checkers. 

 Saatavina: https://newspunch.com/george-soros-bill-gates-facebooks-fact-checkers/  

PRESS ROOM (1999-2020). Saatavina: https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/1999/10/International-Planned-Parenthood-Federation991013 

The Wall  street journal (26.5.2009). Billionaires try to Shrink World,s Population, Report. Saatavina: https://www.wsj.com/articles/BL-WHB-1322 

………………… 

 1. White, Walter (1978). The Hidden Tyranny. The Issue that Dwarfs All Other Issues. This is the Most Sensational Manuscript of its Kind. Also known as: ”The Rosenthal Document.” 

57 kommenttia

 1. Kiitos näistä erinomaisen perusteellisista artikkeleista.

  Plusääni(19)Miinusääni(1)
 2. Kuoleman pelko tuntuu olevan Uuden maailmanjärjestyksen perusväline. Sillä massoja paimennetaan ja rokotetaan. + Milloin milläkin tieteen kaapuun puetulla ihmisten elämään kohdistuvalla uhkalla pelotellaan; viruksilla, ydinsäteilyllä, kohta varmaan jopa alien invaasiolla (=kuulennot). Kaikki tuntemani Kristityt uskovat noihin eksytyksiin – ihan kaikki. Kukaan ei ole vähääkään kiinnostunut ottamaan mitään selvää noista asioista joista valehtelu pursuaa esiin heti, kun yhtään pintaa raaputtaa.

  Esim. ydinsäteily, ydinlaskeuma, ja ne becquerellit, ovat harhaa. Ei pidä luulla, että ydinsäteily aiheuttaa syöpää, koska syöpä on metabolinen sairaus jonka aiheuttajana se atomisäteily (gamma- alfa- ja betasäteily) on merkityksetön. Ohessa lisää; lyhyesti sanottuna, syöpä tulee sokerista – ei ydinsäteilystä.
  http://turpaduunari.fi/syopa-on-metabolinen-sairaus/

  Nyt jälkeenpäin on esimerkiksi paljastunut, että Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus vuonna 1986 ei näy syöpätilastoissa.

  Ydinenergia ja atomipommit ovat hirvittävää huijausta;
  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2018/06/17/atomipommiuskonto/

  Myös Raamattu varoittaa huijauksista ja eksytyksistä; ”Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan”. – 2. Tess. 02

  Raamattu tartuntataudeista;
  ”Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: ”Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan”. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, ET RUTTOA, joka pimeässä kulkee, ET KULKUTAUTIA, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu” (Psalmi 91:1-7).

  Sitten se 2. Tessalonikalaiskirje 2
  ”me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. 
  ÄLKÄÄ ANTAKO KENENKÄÄN VIETELLÄ ITSEÄNNE MILLÄÄN TAVALLA. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,  tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.  Ettekö muista, että minä (Paavali), kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?  Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. 
  Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,  TUO, JONKA TULEMUS TAPAHTUU SAATANAN VAIKUTUKSESTA VALHEEN KAIKELLA VOIMALLA JA TUNNUSTEOILLA JA IHMEILLÄ JA KAIKILLA VÄÄRYYDEN VIETTELYKSILLÄ NIILLE, JOTKA JOUTUVAT KADOTUKSEEN, SENTÄHDEN ETTEIVÄT OTTANEET VASTAAN RAKKAUTTA TOTUUTEEN, VOIDAKSENSA PELASTUA. Ja SENTÄHDEN JUMALA LÄHETTÄÄ HEILLE VÄKEVÄN EKSYTYKSEN, NIIN ETTÄ HE USKOVAT VALHEEN,  ETTÄ KAIKKI NE TUOMITTAISIIN, JOTKA EIVÄT OLE USKONEET TOTUUTTA, VAAN MIELISTYNEET VÄÄRYYTEEN. ” – 2. Tessalonikalaiskirje 2 , Raamattu 1933/-38 (KR38)

  [Oma kommentti]; tuo joka ”asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” on nykylääketiede, eli ihmisten taianomainen usko länsimaisen lääketieteen ja lääketeollisuuden kaikkivoipaisuuteen. ”Jumalan temppeli” on Kristitty itse, eli ihmisruumis ja sielu. Teoria viruksista on tuo ”väkevä yksytys”. Toki se on vain yksi monista eksytyksistä.

  Jumalan temppelin tuhoamisesta (esim. rokottein) sanotaan näin, ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.” – 1. Korinttolaiskirje 3 – Raamattu 1933/-38 (KR38) ]

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. Olen kirjoittanut, etten enää vastaan kommentteihisi, enkä varsinaisesti nytkään vastaa. Nyt on pakkotilanne tulla väliin:

   1. Hyvä Jepulisjepsis, sinä ole HYVÄ kommentoija ja asioiden esiin kaivaja, ja HYVÄ bloginpitäjä. Kaikki täällä tietävät sen. Luulen, että me kaikki jotenkin pidämme sinusta. Mielestäni olet koko ajan erittäin hyvä. Jos satut hairahtumaan ja eksyt väärälle polulle, ja sitten palaat oikealle tielle, ei täällä kukaan ole sinulle siitä nauramassa. Jos joku sellaista yrittää, minä olen ensimmäisenä puolellasi ja sylkäisen naureskelijaa päin naamaa niin että roiskuu! Voit täällä vailla pelkoa pilkatuksi tulemisesta tunnustaa harhapolkusi ja yksinkertaisesti vain jatkaa normaaliin tapaan. Ei kukaan täällä muistele, jos joku joskus erehtyy. Kaikki me joskus erehdymme.

   2. Se, että olet nyt ryhtynyt vääntämään itse Jumalan sanaa puolustaaksesi maallista teoriaasi, on vakava asia, ja minun on pakko tulla väliin. On lähellä Jumalan sanan rienaamista väittää, että antikristus on ”nykylääketiede eli ihmisten taianomainen usko länsimaisen lääketieteen ja lääketeollisuuden kaikkivoipaisuuteen” ja että Raamatun väkevä eksytys on ”teoria viruksista.” Tässä itse asiassa, rohjetessasi mennä näin pitkälle, tunnustat mielessäsi itsellesi, että ehkä oletkin jotenkin väärässä. Et sinä muuten tällaiseen ryhtyisi.

   3. Jumalan temppeli on oikea Kirkko, koska siellä asuu Jumalan sana ja siinä itse Jumala. Jumalan temppeli on kristitty, koska hänessä asuu sama Jumalan sana (Kol. 3:16) ja siten myös Pyhä Henki (1. Kor. 6:19), Kristus (Ef. 3:17) ja Isä (Joh. 14:23, 17:21). Asiayhteys ratkaisee, kummasta puhutaan. ”Nykylääketiede eli ihmisten taianomainen usko länsimaisen lääketieteen ja lääketeollisuuden kaikkivoipaisuuteen” ei mitenkään voi olla antamasi raamatunkohdan (2. Tess. 2:1-12) ”laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” Väännät Jumalan sanaa oikeuttaaksesi teoriasi, että viruksia ei ole. Missä on jumalanpelkosi (Room. 3:18; Ps. 36:2)? Sinä tässä olet väkivalloin vääntänyt itsesi Jumalaksi ja Jumalaa korkeammaksi! Ohi Jumalan sanan! Sitä väännellen!

   4. Olet samalla luisumassa muissakin selityksissäsi teorioittesi pohjalta kuvittelemiisi totuuksiin, jotka lopulta kuitenkin ovat vain väitteitä ja harhakuvitelmia. Ei ole hyvä kuunnella kaiken maailman selittelijöitä, joilla ei ole aitoa tutkimustietoa vaan vain taianomaisia väitteitä ja seireenien houkuttelevia lauluja. Perustotuushan ihmisestä on Raamatun mukaan se, että ihminen on (syntiinlankeemuksen turmelemana) luonnostaan ytimiään myöten perkeleen orja, kävelevä perkele siis.

   5. Siis ensin sydämen katumus (hätä ja kauhistus synnin vuoksi) ja polvilleen meno. Sitten jatkat täällä entiseen hyvään tapaan ja korjaat vain reilusti virheesi. Ei siitä kukaan sinulle naureskele, päinvastoin: saat aidon kunnioituksen, joka muistetaan. Ja maallisessa mielessä: kärsivällisyys, itsehillintä, hiljainen keskittyminen, itsekuri ja maltti! Olet kiivas, ja se helposti heittää sinut hallitsemattomasti lukuisille eri harhapoluille, tuosta vain, hupsis. Sieltä on sitten vaikea kontata takaisin. Monet meistä ovat kokeneet aivan samaa.

   Jaak. 5:19-20
   Ps. 141:5
   Snl. 12:1

   Plusääni(1)Miinusääni(6)
   1. Minkä minä kenenkään käsityksille voin. En mua ole pakko kuunnella. Kommenttini eivät ole kohdistettu herra Lauriolle.
    En ole väännellyt mitään. Sanassa sanotaan juuri noin kulkutaudeista ja eksytyksistä. ”Varokaa ettei teitä kukaan johda harhaan … valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä” .” Tuo on aivan suoraa puhetta. Ei vääntelyä.

    Voin toki mielihyvin luovuttaa ja antaa teidän virususkoisten pureskella kielenne rikki tämän koronahysterian kanssa, ja tuhota itsenne rokottein, mutta varoitan, että näitä viruspandemioita ja muita pelottavia ”kriisejä” tulee vielä lisää, ja kohta ei ole enää ketään varoittamassa.

    Meitä virusskeptisiä on kokoajan enemmän.

    Esim. Saksan taannoisessa koronarajoitusten vastaisessa mielenosoituksessa tälläisiä ihmisiä oli tuhansia. Heidän mielestään tämä virus on hoax. Myös näiden tohtorien mielestä nämä epidemiat ovat hoax:

    https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/09/20/koronapetos-vuosisadan-suurin-rikos/

    Jumalan sana kehottaa totuuteen – pois tämän maailman (tieteis)hengestä, joten katson, että olen menetellyt aivan oikein – enkä peru tai häpeä yhtään pilkkua siitä mitä olen sanonut.

    Plusääni(7)Miinusääni(0)
    1. Jepulisjepsis on oikeassa ja Laurio väärässä.

     Virus ei ole pelkkä taikausko, se ase jota on jo pitkään käytetty ihmiskuntaa vastaan, ja juuri nyt he, satanistinen eliitti on pistänyt tässä sodassa ihmisiä vastaan isomman vaihteen päälle. Bill Gates ja hänen isukkukkinsa ovat häärineet depopulaation parissa jo kauan, Billin isä oli Plannet Parenthood parissa häärivä ukko.

     Eli suurinpia vaaroja ihmisille Mailmassa on disinformaatio ( eksytys ) ja virus mytologia , virus taikausko.

     Raamattu varoittaa eksytyksestä!

     Vaikka arvostan herra Laurion näkemyksiä yleisesti, niin tässä elämän ja kuoleman kysymyksessä hän on 100% väärässä! Kellään ei ole oikeutta levittää valhetta, ja on kummallista että joutuu katsomaan miten Jumalan mieheksi itseään pitävä sitkeästi käy sotaa totuutta vastaan.

     Tulevat rokotukset perustuvat juuri tähän eksytyksen ydinasiaan….ONGELMA—-REAKTIO—-RATKAISU ajatteluun, joka nimenomaan perustuu taikauskoon että on tämä ongelma, virus.

     Oikeaa tiedettä kun sovelletaan niin esim tästä ” koronaviruksesta” ei ole löytynyt minkäänlaista todistetta, vain kaikenmailman outoja epätieteellisiä selityksiä .

     Totuutta kehiin!

     Plusääni(6)Miinusääni(3)
     1. Väärin. Elämän ja kuoleman kysymys on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus Jumalan edessä. Olen 100% oikeassa. Absolutely. Ette te sana-akrobatialla saa mitään todistettua. Vaikka seisoisitte päällänne. Perkele on se, joka toimii ihmiskuntaa vastaan. HÄN on valhe ja valheen isä, Joh. 8:44.

      Plusääni(1)Miinusääni(3)
     2. > Väärin. Elämän ja kuoleman kysymys on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus Jumalan edessä. Olen 100% oikeassa. Absolutely. Ette te sana-akrobatialla saa mitään todistettua. Vaikka seisoisitte päällänne. Perkele on se, joka toimii ihmiskuntaa vastaan. HÄN on valhe ja valheen isä, Joh. 8:44. >

      Oho? Holy shit…. tähän on pakko antaa vastine!

      VirusHoax on tosiasia ja Lauriolle sen verran, että Jeesus Kristus elää jokaisessa ihmisessä. Kaikilla meistä on universaalisti TÄSMÄLLEEN SAMA tietoisuus (jälleensyntymien ketju), eli kaiken sen mitä teet lähimmäisellesi – teet myös itsellesi – kirjaimellisesti. Tähän tosiasiaan perustuen, yhtälailla se pimeyden entiteetti, jota Perkeleeksi kutsut, elää universaalisti jokaisessa ihmisessä – sinussa ja minussa – koska IHMISEN TIE on 50% pimeys ja 50% valo. Pelkkää lapsenuskoa edustaa uskovaisten Jumalan ylistys, koska Jumala on kaikkeus, johon SISÄLTYY ”tulinen järvi”, eli helvetti…. ja kyseisessä helvetissä (ainetietoisuudessa) me valitettavasti parhaillaan elämme. Suomen vanha kansa tiesi totuuden: ihmiskunta on alitettu parhaillaan Pimeyden Jumalan, eli Perkeleen alaisuuteen.

      Mikä on siis tuo ihmeellinen, ikuisesti muuttumaton Jumala, joka hallitsee ihmisen jälleensyntymien ketjua aineen vankeudesta hengen vapauteen? Eikö se ole 50% pimeys ja 50% valo – järkkymätön tasapaino – jossa universaalisti tarkasteltuna ei ole aikaa tai liikettä? Kyllä, ihmisen elämä on Alfasta Omegaan ulottuva Maya, eli harha. Aine ja sen toiminta on pelkkä henkitietoisuuden ilmentymä, joka paljastaa meille sen, millä tietoisuuden tasolla kukin meistä parhaillaan seisoo. Nykyinen elämäsi (toiminta) paljastaa sen, mistä suunnasta tulet, kuin myös sen mihin suuntaan olet tämän maallisen taivalluksesi jälkeen siirtymässä. Osa meistä taivaltaa kohti valoa (vapautta), ja osa kohti pimeyttä (vankeutta), mutta varmaa on se, että jokainen, joka nousee valoon, nousee sinne pimeyden ja kärsimyksen kautta.

      Lähestymme parhaillaan kollektiivisesti sitä tietoisuuden pistettä, jossa KAIKKI tulee kiepsahtamaan päälaelleen. Se mikä on meille yleisesti tänään totta, on huomenna valetta ja se mikä on meille yleisesti tänään valetta, on huomenna totta. Tässä vaiheessa pitää kuitenkin todeta se, että valhekin on totta, koska se on olemassa…. it is what it is. Nykyihminen uskoo aineeseen ja otaksuu omaavansa vapaan tahdon, mutta katso – sillä järkytyksen hetkellä kun viimeiset torvet soivat ja ihminen herää, hän TIETÄÄ OLEVANSA JOKAINEN IHMINEN. Toisin sanoen, ihminen kokee äkillisen heräämisen – satorin – ja tunnistaa oman jumaluutensa. Sinä ihmeellisenä yönä, jonka ajankohtaa ei tiedä edes Poika, puolet sinusta (henki) otetaan ylös ja puolet (aine) jätetään alas. Sillä hetkellä sinä synnyt uudestaan ja tiedostat olevasi jumaltietoisuuden, eli pimeyden ja valon vanki – ikuisesti.

      Älkää siis tuomitko ennen kuin tulee HÄN, jolla on elämän ja kuoleman avaimet mukanaan ja jolle tuomiovalta kuuluu. HÄN ei ole yksikään ihminen tai aine – vaan teissä jokaisessa sisäisesti oleva Jeesuksen Kristuksen henki. Kuolemaa ei ole, ja samalla varmuudella kuin SINÄ OLET SINÄ juuri nyt, olet jokainen ihminen, joka on ollut, on ja tulee olemaan…. meidät on tuomittu elämään ikuisesti!

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
 3. Kirjassaan »Der Weg nach Zion» eli »Tie Siioniin», ilmestynyt 1910, riemuitsee juutalainen kirjailija Kurt Münzer: »Emme ainoastaan me juutalaiset ole turmeltuneita ja ole mehuttomaksi-imetyn ja loppuun kulutetun sivistyksen päätepisteessä, vaan kaikki Euroopan rodut – ehkäpä me olemme heidät saastuttaneet ja heidän verensä myrkyttäneet -ovat samassa asemassa. Ylipäänsähän kaikki tänään on juutalaistutettu. Meidän henkemme elää kaikessa, meidän aatteemme hallitsee maailmaa. Me olemme valtiaat; sillä mikä tänään on valtaa, se on meidän hengestämme. Meitä ei enää voida poistaa, kaikki rodut ovat meidän läpitunkemiamme, häväistyjä, heidän voimansa murtuneet, kaikki on tehty masentuneeksi, lahoksi ja hauraaksi meidän kuihtuneen kulttuurimme kautta. Meidän henkemme juurineen ei ole enää hävitettävissä». Mikäli ei tiedettäisi, että tässä kylmästi selostetaan tosiseikkoja, niin voitaisiin uskoa, että joku raivohullu on syytänyt nuo sanat vasten ihmiskunnan kasvoja. – Tosiasia kuitenkin on, että juutalaisten kuihtunut nomaadisivistys on painanut leimansa nykyaikaan. Muistakaamme vain heidän keksimiään »muunnelmia» mm. taiteessa ja kirjallisuudessa, jotka ovat pimentäneet ihmisten terveen arvostelukyvyn.

  Itävallan juutalaisten liiton äänenkannattajassa, »Die Wahrheit»-lehdessä, kirjoitti juutalainen Stricker 24.11. 1922: »Suurjuutalaisella maailmankongressilla, johon juutalaisuuden kaikki taloudelliset ja sosiaaliset voimat kootaan, on oleva täydellinen määräysvalta, sen on oltava korkein ja viimeinen oikeuspaikka, sillä on oleva oikeus ratkaista kaikki kysymykset kaikkia sitovalla tavalla». Tässä vaaditaan juutalaisille oikeuksia, jotka ilmeisesti asettavat kansallisvaltiot ja heidän hallituksensa syrjään.

   

  »Maailmanvallankumous, jonka tulemme kokemaan, tulee olemaan yksinomaan meidän käsiemme työtä. Tämä vallankumous tulee lujittamaan juutalaisen rodun ylivaltaa kaikkiin muihin rotuihin nähden», ennusti 5.7.1922 juutalaislehti »Tribune Juive». On mielenkiintoista todeta, että tässä kuten muissakin kohdissa puhutaan »juutalaisesta rodusta» muiden rotujen vastakohtana. Meidän on muistettava, että samat juutalaiset kiihkeästi vastustavat rotuoppia, mikäli vain ei-juutalaiset niitä kannattavat soveltamalla ne omaan elämäänsä.

  Paavo tajukankaan mukaan islam valloittaa maailman 🙂

   

   

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 4. Kansallis-konservatiivinen oppositio on ollut lujilla jo ennen korona-kampanjaa. Se on torjunut seksuaalisten perversioiden suosimisen, äärifeminismin, massamaahanmuuton sekä ilmasto-huijauksen, joita melkein kaikki puolueet perussuomalaisia ja KD:tä lukuunottamatta ajavat eteenpäin. Kansainvälinen raha-valta sekä puna-vihreä poliittinen liike ovat liittoutuneet ja ajavat em. vitsauksia Suomeen. Kaikilla näillä pyritään suomalaisen kulttuurin ydinrakenteen eli perheen ja perinteisen perhemallin murskaamiseen. Kun Raamatun opetusten painottama luonnollinen moraali kumotaan, tilalle ajetaan valtiokoneiston ja teknologian pakottamana uusi moraali, jonka pohjana on marxilais-darwinistinen ihmiskäsitys sekä sen ultramaterialistinen maailmankatsomus. Tämä linkittyy myös juutalaisuuteen ja sionismiin, jotka molemmat ovat kristinuskon voimakkaita vihollisia ja tästä jo kuristusotteen saaneita (esim. ev. lut. kirkon suhde uusiin tasa-arvo- ja trans-lakeihin).

  Sionismin saavuttama vaikutusvalta perustuu mestarilliseen huijaamiseen ja petokseen, jotka juutalaisten ja globalistieliitin hallitsema länsimaiden tiedotuskoneisto mahdollistaa. Taustalla ovat markkinoinnin tai sotapropagandan tarpeisiin kehitellyt mielenhallintamenetelmät, joita voidaan soveltaa sekä yksilöihin että massoihin. Menetelmissä on samankaltaisuutta, kuten stressin ja traumojen aiheuttaminen sekä niihin reagoimisen ehdollistaminen. Koronan tapauksessa ihmiset ehdollistetaan turvautumaan kuoleman ja sairauden pelon avulla rokoteteollisuuden tarjoamiin lääkkeisiin. Samalla massojen tajuntaan iskostetaan uudenlainen kansalaisten valvonnan ja seurannan tarve (esim. koronavilkku Suomessa). Kaikilla näillä ajetaan ihmismassojen ajamista keskitetyn maailmanvallan alaisuuteen vailla omaa tahtoa ja itsemääräämisoikeutta oleviksi orjiksi. Tämä on aina kaikkien sosio- ja psykopaattien syvin tarve: ehdoton hallintavalta toiseen ihmiseen.

  Suomen kansallis-konservatiivinen liike hajaantui pahasti suhteessaan koronaan. Toisin kuin muissa länsimaissa, se on suurelta osin niellyt koronaan liitetyt globalistiset kampanjat ja sitä myötä myös niiden tavoitteet. Etenkin perussuomalainen puolue ajaa korona-tyranniaa voimakkaasti. Tässä nähdään, että pienikin myötämielisyys sionismille turmelee ihmisten arvostelukyvyn. En kuitenkaan halua kiistää PS puolueen arvoa muissa kysymyksissä.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 5. Testaukset Covid-19-politiikan perustana on petos – THL rikollinen ja vaarallinen

  Käytössä olevat koronavirustestit (RT-PCR) eivät kerro nyt kiertävästä koronaviruksesta yhtään mitään. Ensinnäkään testit eivät ylipäätään analysoi kokonaisia viruksia vaan RNA-pätkiä, eikä testi kerro mitään niiden alkuperästä. Pätkät voivat olla mistä tahansa muusta koronaviruslajista tai jopa influenssaviruksesta. Koronaviruksia on 36 eri lajia, ja me kaikki olemme sairastaneet koronavirusflunssia elämämme aikana. Testiin voi tulla noista flunssista jääneitä silloisten koronavirusten jäänteitä. RT-PCR-testin kehittäjä nimenomaan kielsi käyttämästä testiään diagnoosin (taudinmäärityksen) tekemiseen! Silti Suomessa ja maailmalla niitä käytetään juuri siihen, enkä voi ymmärtää tätä muutoin kuin että testejä käytetään huijaamiseen. Sairauden vakavuus (toimenpiteiden perusta!) tulee määritellä sairaalaan joutumisten ja kuolemien määrien perusteella, ei testeillä, jotka eivät kerro mitään. Lisäksi PCR-testi perustuu DNA-rihman (testissä RNA-rihma muutetaan RT-menetelmällä DNA-rihmaksi) monistamiseen (kahdentamiseen moneen kertaan peräkkäin, sykleissä, ja yleensä syklejä on 40), jotta materiaalia voidaan käsitellä. Ja tässä on se huijareiden juju: kun testien syklien lukumääräksi säädetään 40, lähes kaikki saadaan positiivisiksi (heillä muka on tauti). Jos syklien lukumääräksi säädetään 30 tai alle, saadaan hyvin vähän positiivisia tuloksia. Syklien määrää säätelemällä saadaan mitä tuloksia halutaan, ja niin koko maailmaa voidaan huijata ”pandemian” olemassaolosta ja vaadittavista toimenpiteistä. Kaikki on alusta loppuun huijausta. Säädellään vai syklien määriä ja saadaan mitä tahansa tuloksia. Kukaan ei tiedä oikeita lukumääriä. Testi on alusta loppuun täysin kelvoton diagnoosien tekemiseen. Testi mittaa vain syklien määriä, ei itse virusta lainkaan. Kuolemien vähäisten määrien perusteella voidaan sanoa varmuudella: ei ole mitään pandemiaa. Pandemiamme on valepandemia.

  Käyn läpi artikkelia ”CoVID-19 Testing PCR – A Critical Appraisal” (julk. 14.9.2020),

  https://childrenshealthdefense.org/news/covid-19-testing-pcr-a-critical-appraisal/

  Alkuun tiivistän asian omin sanoin; kaksi ensimmäistä kappaletta on minun tekstiäni, ei suoraan artikkelin (joskin siitä johdettua):

  Hallitus kuuntelee THL:ää muotoillessaan Covid-19-politiikkaansa. THL kuitenkaan EI OLE MIKÄÄN ASIANTUNTIJAELIN. Se on ahneen ja äärimmäisen häikäilemättömän lääke- ja rokoteteollisuuden rahoittama ja ohjaama ja siten yhteiskunnan kannalta täysin epäluotettava ja vaarallinen, eikä sillä ole terveyden kanssa mitään tekemistä. THL on terveysliiketoiminnan laitos; sen ainoa tehtävä on edistää lääketeollisuuden lääkkeiden ja tässä tapauksessa rokotteiden myyntiä ja taudeista/sairauksista hyötymistä (THL on luotu toteuttamaan ryöstökapitalismia lääkealalla).

  Se, ettei THL ole missään määrin terveysasioissa asiantuntijaelin, käy selvästi ilmi siitä, että se käyttää epäluotettavaa ja jo lähtökohdiltaan diagnosointiin (taudinmääritykseen) täysin kelvotonta ja sopimatonta RT-PCR-testiä ”positiivisten Covid-19-tapausten” löytämiseen ja siten perustana hallitukselle antamilleen toimintasuosituksille. Covid-19-toimenpiteiden tulisi kuitenkin perustua – kuten jokainen ymmärtää – Covid-19:stä johtuvien sairaalaan joutumisten ja kuolemien määriin, ei kelvottomiin testeihin. Jo PCR-menetelmän kehittäjä (ja vuoden 1993 Nobel-palkinnon saaja) Kary Mullis VAROITTI, ETTEI PCR-TEKNIIKKAA SAA KOSKAAN KÄYTTÄÄ DIAGNOSOINTIIN (TAUDIN MÄÄRITTÄMISEEN)! Kuitenkin THL ja Suomen hallitus tekevät juuri niin. Koska koronatoimilla vaikutetaan voimakkaasti koko suomalaiseen yhteiskuntaan ja yksityisiin ihmisiin, diagnosointiin kelvottoman teknologian käyttäminen diagnosointiin koronatoimien perustana on paitsi vastuutonta myös petollista ja RIKOLLISTA. THL on rikollinen laitos ja nykyinen hallitus on rikollinen ja vahingollinen hallitus. Sekä THL että hallituksen vastuussa olevat henkilöt (ottavat rikollisilta ohjeita) kuuluisivat – aivan todellisesti! – telkien taakse.

  Ja nyt siirryn referoimaan itse artikkelia:

  Covid-19:n standarditesti käyttää teknologiaa, jota sen keksijä varoitti koskaan käyttämästä diagnoosin tekemiseen. Tämä testi, joka tunnetaan PCR:nä, on johtanut erittäin epätarkkoihin ja harhaanjohtaviin johtopäätöksiin. Julkisen terveydenhuollon viranomaiset perustavat nykyään yhteiskunnalliset lieventämistoimenpiteet (rajoitustoimenpiteet; artikkeli käyttää sanaa mitigation, lieventäminen) ja suositukset lähes yksinomaan tähän teknologiaan jäljittämällä luuloteltuja määriä ”tapauksia” eivätkä kuolemien ja sairaalaan joutumisten määriin, ja tällä on ollut ennenkuulumaton negatiivinen vaikutus yhteiskuntaan – turhaan ja tarpeettomasti; turhaan, koska olettamus, että SARS-CoV-2-virus voidaan motittaa väestössä, on lapsellinen; tarpeettomasti, koska viruksen aiheuttamat kuolemat ja sairaalaan joutumiset ja muut seuraamukset ovat palanneet takaisin pandemiaa edeltävälle tasolle. On välttämätöntä, että jäljitysdatasta, johon nykyiset lieventämistoimenpiteet nojautuvat, palataan takaisin tarkkoihin Covid-19:n aiheuttamien kuolemien ja sairaalaan joutumisten lukuihin.

  Artikkelin kirjoittaja Bose Ravenel kertoo sitten itsestään. Hän on hiljattain eläkkeelle siirtynyt lääketieteen tohtori, joka on toiminut yksityisenä lastenlääkärinä viimeiset 33 vuotta. 11 vuotta hän on toiminut suuren yliopiston lastentautien osastolla. Myös lasten integratiivisen lääketieteen alalla hän on toiminut 6,5 vuoden ajan, ja tuolloin hänen potilainaan oli pääasiassa autoimmuunisairauksia, kroonista Lymen tautia tai autismia sairastavia lapsia. Käytännön työssään hän on saanut paljon kokemusta selvitellessään usein ristiriitaisia ja yhtä uskottavilta näyttäviä kertomuksia kroonisista sairauksista ja immuunijärjestelmästä. Koska mainituissa sairauksissa lasten immuunijärjestelmällä on perustavaa laatua oleva rooli, hän on tutkinut immuunijärjestelmää ja muutenkin noita kroonisia sairauksia viimeiset seitsemän vuotta. Intensiivisesti hän on tutkinut kaikkea Covidiin liittyvää satoja tunteja maaliskuun puolivälistä lähtien.

  Pandemia puhkesi USA:ssa maaliskuussa 2020, ja kun seuraavina viikkoina tauti näytti vakavalta ja raporteissa kerrottiin sairaaloiden kapasiteettien ylittyvän ja paljon kuolemia paikoitellen tapahtuvan, ryhdyttiin valtaviin lievennystoimiin: liikkeiden sulkemisiin, etäisyyksien pitämisiin, maskien pitämisiin jne. Odotettuja ja pelättyjä sairaaloiden kapasiteettien ylittämisiä Covid-19:n vuoksi ei tapahtunut, ja useimmissa pienemmissä yhteisöissä kautta maan, joissa sairaaloiden ja terveysasemien tavanomaiset toimet ja hoidot oli (Covid-19:n vuoksi) suljettu, päädyttiin tilanteeseen, jossa lääketieteellisen avun hakeminen väheni, henkilöstöä irtisanottiin ja normaali, tavallinen terveydenhuolto kärsi huomattavasti, mikä lisäsi ”oheisvahinkoja”, kun muiden sairauksien kuin Covid-19:n hoito laiminlyötiin. Myöskään rakennettuja tilapäissairaaloita ei tarvittu eikä käytetty. [alusta alkaen kaikki on ollut idiotiaa, V.-I. L.].

  Alussa kyllä julkisen terveydenhuollon suositusten ja toimenpiteiden takana olivat pääasiassa tiedot Covid-19:stä johtuneista sairaalaan joutumisista ja kuolemista. Tuolloin, alkuvaiheessa, rajoitustoimia (liikkeiden ja koulujen sulkemisia, henkilökohtaisten vapauksien rajoittamisia jne.) perusteltiin väliaikaisina toimenpiteinä ”käyrän tasoittamiseksi.”

  Sitten tulivat diagnostiset testit ja jäljittämiset. Käyttöön otettu testi perustui polymeraasiketjureaktioon (PCR, Polymerase Chain Reaction), ja siitä tuli diagnostisen laboratoriotestin perusmuoto. Tämän teknologien keksi Kary Mullis, joka sai keksinnöstään Nobel-palkinnon v. 1993. Hän kuoli viime vuonna. Hän varoitti, ettei tätä tekniikkaa saa koskaan käyttää diagnoosin tekemiseen, koska prosessi on monimutkainen ja koska se antaa paljon vääriä positiivisia tuloksia käytettäessä oireettomiin ihmisiin, kuten myös vääriä negatiivisia tuloksia. Hän korosti muun muassa, että PCR edellyttää sitä, että valitaan jokin tietty ”laajentamisten” lukumäärä eli alkuperäisen pikkuruisen DNA-rihman (DNA on geneettistä materiaalia) monistamisten lukumäärä, ja että raja ”positiivisen” ja ”negatiivisen” välillä oli mielivaltaisesti määrättävissä (cutoff was arbitrary) ja saattoi vaihdella paikasta paikkaan ja ajan mittaan. [positiiviset ja negatiiviset testit ovat siis vapaasti manipuloitavissa, V.-I. L.].

  Nyt on kulunut kuusi kuukautta pandemian alusta, ja tarkin kuolemien määrän mittari, infektiokuolleisuus (sama kuin tapauskuolleisuus alla), on laskenut tasolle, joka kausi-influenssallakin on keskinkertaisina tai vaikeina vuosina. Eräs lääkärijärjestö (Physicians for Informed Consent, PIC) arvioi CDC:n (USA:n tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus) toukokuussa 2020 julkaisemaa dataa Covid-19:stä ja julkaisi arviostaan artikkelin ”CoVID-19 Assessing Infection Severity” kesäkuussa. Artikkeli havaitsi muun muassa, että:

  – oireellisten tapausten SARS-CoV-2-kuolleisuus oli 0,4%. Koska 35% tapauksista oli CDC:n arvion mukaan tuolloin oireettomia, kokonaistapauskuolleisuus oli 0,26%.

  – kausi-influenssoissa ja influenssapandemioissa tapauskuolleisuus vaihtelee välillä 0,1-2,25%. Luku 2,25% oli vuosien 1918-1920 pandemiassa, mutta kausi-influenssassa 1957-1960 tapauskuolleisuus oli 0,28%, enemmän kuin Covid-19:ssä toukokuussa 2020 (0,26%).

  Tämä infektiokuolleisuuden lasku oli ennustettavissa jossakin määrin. Kuolleisuus lasketaan niin, että kuolleiden määrä jaetaan tapausten määrällä. Alussa tapausten määrä määritettiin testaamalla vain sairaiden henkilöiden keskuudessa, mukaan luettuina ne, joiden uskottiin kliinisesti sairastavan Covid-19:ää negatiivisesta PCR-testistä huolimatta. Kun sitten myöhemmin ryhdyttiin testaamaan yleisemmin ja laajemmin, niiden kokonaismäärä, joiden uskottiin olevan infektoituneita, kasvoi nopeasti suuremmaksi (jolloin infektiokuolleisuus lähti laskuun). Lisäksi on viitteitä, että virus on suhteellisesti heikentynyt ja kliiniseltä vaikutukseltaan tullut vähemmän vakavaksi (jolloin kuolemia ei tule niin paljon eikä siis infektiokuolleisuus nouse).

  On käynyt selväksi, että infektiokuolleisuudet ovat paljon alhaisemmat kuin alkuvaiheen ennusteet ja pelot antoivat ymmärtää. Alkuvaiheen ennusteet olivat todellisuutta monin verroin suurempia. Vaikka tämä tosiasia tunnustettaisiin, perusta rajoitustoimenpiteille siirtyi infektiokuolleisuuden ja sairaalaan joutumisten määrien käyttämisestä ensisijaisena määräävänä tekijänä pelkkien tapausten määrien käyttämiseen. On syytä uskoa, että juuri päinvastoin olisi täytynyt tehdä.

  Nykyinen tapausten määriin tuijottaminen on tuottanut maailman, jossa päivästä päivään raportoitujen tapausten määriä tuodaan esiin kaikkialla maassa kaikissa tiedotusvälineissä. Koska ”tapausten” määrä on epätarkka ja liian suuri, sitä ei voi käyttää rajoitustoimien perusteena.

  Muun muassa tri Scott Atlas on osoittanut, että Covid-19:n vastaisista toimista johtuvien kuolemien määrä on noussut nyt merkittävästi suuremmaksi kuin Covid-19:stä itsestään johtuvien kuolemien määrä. Koronatoimet ovat johtaneet mm. masennuksen, itsemurhien ja lääkkeiden yliannostelun lisääntymiseen ja siten niiden aiheuttamien kuolemien määrän lisääntymiseen.

  Lisäksi on havaittu, ettei Covid-19 ole tänä vuonna nostanut merkittävästi kokonaiskuolleisuutta verrattuna edellisten vuosien kokonaiskuolleisuuteen. Koska influenssan aiheuttamien kuolemien määrät ovat tänä vuonna olleet oudosti alhaisempia kuin edellisinä vuosina, on aihetta kysyä, onko influenssan aiheuttamia kuolemia siirretty Covid-19:n aiheuttamiksi, mikä johtaisi siihen, että Covid-19:n vaikutus koetaan voimakkaammaksi. Edelleen voidaan kysyä niinkin, onko Covid-19:n aiheuttamien kuolemien määriä lisätty keinotekoisesti maksamalla sairaaloille lisäkorvauksia siitä, että ne luokittelevat sairaalaan ottamisia ja kuolemia Covid-19:stä johtuviksi.

  Tri Bose Ravenel nostaa sitten esiin neljä lähdettä, joissa paneudutaan yksityiskohtaisesti ilmiöön nimeltä PCR-testaus; yhdessä ne osoittavat pakottavasti, että tämä Covid-19:n diagnostinen standarditesti, PCR, on karkean epätarkka eikä sitä tule käyttää diagnoosin tekemiseen. Mainitut neljä lähdettä ovat:

  1. https://www.emedicinehealth.com/pcr_polymerase_chain_reaction_test/article_em.htm

  2. https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html (Dr. Michael Mina, Dr. Juliet Morrison)

  3. https://www.youtube.com/watch?v=qtudyagrhjw (Dr. Ben Edwards)

  4. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa638/5842165 (Clinical Infectious Disease)

  Tri Ravenel toteaa, että on välttämätöntä, että nykyisissä julkisen terveydenhuollon rajoitustoimenpiteissä siirrytään PCR-tapauslukujen käyttämisestä tarkkaan, paisuttelemattomaan dataan Covid-19:n aiheuttamista sairaalaan joutumisista ja kuolemista.

  Aluksi tri Ravenel selvittää PCR-tekniikan periaatteita ja tieteellistä perustaa nykyisessä diagnostisessa testissä.

  PCR on kemiallinen reaktio pikkuruisten DNA-palasten tunnistamiseksi. DNA on ihmisten geenien tärkein materiaalin muoto, ja geenit puolestaan muodostavat kromosomeja. Koska nämä partikkelit ovat kooltaan äärettömän pieniä, niitä täytyy laajentaa eli tehdä eksponentiaalisesti suuremmiksi, jotta niiden kanssa on mahdollista työskennellä. Tämän laajentamisprosessin Kary Mullis keksi, ja siinä monistetaan materiaalia kahdentamalla sitä useaan kertaan peräkkäin. Kahdesta siis tulee neljä, neljästä kahdeksan, kahdeksasta 16 jne.

  PCR monistaa siis DNA:ta (deoksiribonukleiinihappoa). Covid-19:ää aiheuttavan viruksen geneettinen materiaali on RNA:ta (ribonukleiinihappoa), vielä pienempi partikkeli. Se täytyy muuttaa DNA:ksi, jotta sitä voidaan käyttää PCR-prosessissa. Tämä saadaan aikaan käyttämällä entsyymiä, joka on nimeltään ”reverse transcriptase” eli RT, prosessin ensimmäisessä vaiheessa. RT siis sallii RNA:n yhden rihman muuttamisen DNA:n täydentäväksi rihmaksi. Menetelmä on nimeltään RT-PCR.

  Eräs toinen termi on ”Real-time PCR” (”reaaliaikainen PCR”), ja se on sellainen PCR:n variaatio, joka mahdollistaa laajennetun eli ”monistetun” DNA:n analysoinnin tyypillisen 40 syklin (kahdentamissyklin) aikana. Fluoresoivaa väriainetta lisätään joissakin tekniikoissa tulkinnan helpottamiseksi ja tulosten saamiseksi nopeammin.

  Perimmäinen PCR-testin loppukohta on tulos, joka on mielivaltaisesti määritetty ”positiiviseksi” tai ”negatiiviseksi”. Ne tavattomat seuraamukset, joita tästä yksinkertaisesta päätöksestä tehdä PCR-testin tuloksista perusta koko ”tapausmäärien” jäljittämiselle, johon käytännössä kaikki julkisen terveydenhuollon toimenpiteet perustuvat, ovat lähes käsittämättömiä. The New York Times -lehden artikkelissa, johon yllä on annettu linkki (lähde 2), kerrotaan epidemiologian apulaisprofessori tri Michael Minan sanoneen, että tämä PCR:n yliyksinkertaistettu tulkinta positiiviseksi tai negatiiviseksi on vastuutonta. Tämä liittyy mainittuun laajentamisen (monistamisen) prosessiin, jota joskus kutsutaan sykleiksi. Tri Mina on todennut (Harvard Magazine 3.8.2020), että nykyinen PCR-testi havaitsee viruksen kauan sen jälkeen kun infektoitunut henkilö on lakannut levittämästä virusta. Hänen mukaansa tulokset ovat käytännössä hyödyttömiä julkisen terveydenhuollon pyrkimysten kannalta hillitä vallalla olevaa epidemiaa.

  Sykleistä eli PCR-laajentamisesta tri Ravenel kertoo, että PCR-testit on säädetty käymään 40 sykliä, jotkut 37 sykliä. On huomattava, että testit, joissa syklien kynnys on noin korkealla, havaitsevat paitsi eläviä viruksia myös yksinkertaisia geneettisiä fragmentteja, jäännöksiä entisestä infektiosta, joka ei muodosta mitään nykyisen altistumisen riskiä muille.

  The New York Times -lehdessä siteeratun tri Juliet Morrisonin mukaan kaikki testit, joissa syklikynnys on yli 35, ovat liian sensitiivisiä (näyttävät positiivista, kun henkilö ei ole tartuttava). Hän suosittelee järkevämpää 30-35 syklin kynnystä. Tri Mina käyttäisi 30 syklin kynnystä tai alhaisempaa. Eräs CDC:n laskelma viittaa siihen, että jos syklejä on yli 33, on äärettömän vaikeaa havaita yhtäkään elävää virusta näytteessä. Eräs toinen lähde antaa viitteitä siitä, että jos kynnys on yli 40 sykliä, kaikki testatut olisivat positiivisia.

  Koska siis PCR-testit on säädetty käymään 40 (joskus 37) sykliä, silloin lähes kaikki koronavirustestimme ovat – pelkästään teknisistä syistä (PCR liian sensitiivinen) – positiivisia, mikä saattaa olla tarkoituskin vaikka se on petos (tahalliset väärät positiiviset on petos, huijaus). Myöskään eläviä viruksia ei voi löytyä lainkaan.

  PCR-testiä (nykyisin käytössä olevaa koronavirustestiä) ei siis mitenkään voi käyttää Covid-19-diagnoosin tekemiseen. Lisäksi kaikki huijaamisen mahdollisuudet ovat auki: säädetään syklien määräksi vaikkapa 41, ja silloin KAIKKI testatut saadaan positiivisiksi (tartunnan saaneiksi) ja tiedotusvälineissä voidaan kuuluttaa Covid-19:n pahentuneen, mikä vaatii sitten kovia yhteiskunnallisia sulkutiloja ja maan talouden kuristamista. Jos taas tahdotaan välillä antaa kuva pandemian laantumisesta, laitetaan vain testin syklien määräksi vaikka 30, jolloin vääriä positiivisia tuloksia ei tule. Voi käydä myös niin, että jos joku on saanut positiivisen tuloksen paikassa, jossa testin syklien määräksi on säädetty 37, hän voi saada negatiivisen tuloksen paikassa, jossa syklien määräksi on säädetty 30. PCR-testiä ei mitenkään voi käyttää diagnoosin tekemiseen; testi mittaa vain syklien määriä, ei tartuntojen määriä. Taho, joka käyttää PCR-testejä diagnoosien tekemiseen (kuten Suomessa tehdään), on – yhteiskuntaan tulevien syvien vaikutusten vuoksi – rikollinen. Testeillä pettäminen ja huijaaminen ON rikollisuutta. Jos hallituksemme nyt on varannut 1,4 miljardia (!) koronavirustestauksiin, silloin edessä on massiivinen, valtava rikos, jossa mielivaltaisia tuloksia antavaa ja diagnosointiin sopimatonta testiä käytetään juuri siihen, mihin sitä ei voi eikä saa käyttää. Testeillä todennäköisesti lavastetaan ”pandemian rajuja pahenemisia”, kun syklien määrällä 40 saadaan KAIKKI testatut (ehkä koko kansa) positiivisiksi, vaikka yksikään ei olisi infektoitunut tai tartuttava. Näihin käytäntöihin menneet hallitus ja THL ovat paljastuneet julkeaksi rikollismafiaksi.

  Tri Ravenel tuo sitten esiin tri Edwardsin (lähde 3), joka osoittaa, kuinka Covid-19:n aiheuttamien sairaalaan joutumisten ja kuolemien määrät ovat kaikkialla laskeneet pandemiaa edeltäville tasoille. Ja kuitenkin, huolimatta dokumentaatiosta, että Covid-19:n vastaisten toimien aiheuttamien kuolemien ja muiden oheisvahinkojen määrät ovat nousseet suuremmiksi kuin viruksen itsensä aiheuttamien, mainitut karkeasti harhaanjohtavat ja paisutellut ”tapausten määrät” ovat perusta useimmille poliittisille suuntaviivoille.

  Koska PCR-testauksen käyttäminen diagnostisiin tarkoituksiin on selvästi ja dokumentoidusti petollista, on käsittämätöntä, että politiikan tekijät yhä luottavat tähän teknologiaan, jonka keksijä varoitti, että niin ei tule tehdä. Kun jatkuvasti niin tehdään, on todennäköistä, että asiaan liittyy jokin taka-ajatus. Päivästä päivään tiedotusvälineissä julistetaan uusien positiivisten tapausten määriä, vaikka testi, jolla noita ”tapauksia” löydetään, on täysin kelvoton ja absurdi kyseiseen tarkoitukseen. Ihmiset eivät ymmärrä, että koronavirustesti mittaa vain PCR-testin syklejä, ei tartunnan saaneita.

  Joku saattaa pitää itsestään selvänä, että tuollainen harhaanjohtava käytäntö jatkuu jatkumistaan ei-lääketieteellisistä tai epätieteellisistä syistä. Se on ymmärrettävää, koska koronavirusrokotteen markkinat ovat maailmanlaajat, miljardien, kymmenien miljardien ja satojen miljardien suuriset, useita rokoteannoksia käsittäviä, vuosittain annettavia. ”Uusia tapauksia” on pakko saada vaikka millä keinoin ja vaikka kuinka paljon, jottei ”rokotteen tarve” lopu ja miljardit jää saavuttamatta. THL:ää ja hallitusta ohjaa väkivaltainen ja täysin häikäilemätön rokoteteollinen mafia – kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus. Pandemia ja rokotteet ovat mafian härski hyökkäys koko maailman väestöä vastaan.

  Liitän tähän pienen esimerkin Arizonasta USA:sta, jossa ensin yhdessä urheilujoukkueessa havaittiin testauksessa 13 positiivista Covid-tapausta, mutta koska kontaktien jäljityksen tulokset eivät tukeneet löydöstä, tehtiin testaus uudelleen ja saatiin vain kaksi positiivista tapausta – vääriä positiivisia oli 600%:

  https://www.activistpost.com/2020/09/covid-numbers-inflated-600-due-to-false-positives-among-university-athletes-report.html

  En ymmärrä tätä muutoin kuin niin, että ensimmäisessä testauksessa PCR-syklien määrä oli korkea, ehkä juuri 40, ja kun todettiin, että ehkä on parempi saada hieman vähemmän positiivisia tapauksia, syklien määrä uudessa testauksessa asetettiin ehkä tasolle 32 ja saatiin sopiva tulos.

  Suomessakin saadaan siis päivittäin juuri sellaisia koronavirustestien tuloksia kuin kulloinkin halutaan. Tarvitsee vain säätää PCR-syklien määrä sopivaksi. On peräti hämmentävää, että diagnostisissa koronatesteissä käytetään testiä, joka mittaa PCR-syklien määriä ja kulloistakin pandemiapolitiikkaa, ei tartuntoja eikä diagnooseja. Tällaisten petostestien pohjalta voidaan onkia oikeutus mille tahansa toimille yhteiskunnassa. Testauksilla ja jäljittämisillä ei ole mitään tekemistä terveyden kanssa. Niissä – ja koko valepandemiassa – on kyse vain politiikasta, vallasta ja rahasta (kansa orjuutetaan, ryöstetään ja tehdään sairaaksi).

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 6. WHAT ARE VIRUSES?

  Are viruses real? Or are they a hoax?

  What is a virus? Are they what you have been told?

  Are viruses alive? Are they living organisms that can invade and infect your body?

  Or are they non-living particles that ”can do nothing, until they…?”

  ARE THESE IMAGES OF ACTUAL VIRUSES?

  OR ARE THEY MASTERFULLY ILLUSTRATED 3D WORKS OF ART

  THAT HAVE BEEN STRATEGICALLY DESIGNED AND INTENDED TO CREATE FEAR AND PANIC,

  BY WHICH TO CONTROL SOCIETY?

  3D Images & Animations Are Fakery To Instill Fear In People
  https://isteam.wsimg.com/ip/542b75dd-6da5-4a25-aef0-a2c975d37754/Virus%2003-0001.jpg/:/rs=w:555,m,cg:true

  INFLUENCING HUMAN MINDS
  The vast majority of people only know and understand what they have been told concerning viruses. They only know and understand what they have been steered into knowing and understanding by the ”powers that be” within this world who own and control the profitable education and medical industries, as well as the lying mainstream media that spews out strategically engineered CONCEPTS of what viruses are… and what they can do.

  Here is what we, and many others in the fields of science and medicine, know viruses really are and what they can and cannot do:

  – ”Viruses are strategically fabricated invisible phantom monsters, or ’enemies,’ that have been used to funnel billions of government tax payer dollars into the education and medical industries.”

  – ”The mere CONCEPT of ”viruses” causes people to rely and depend upon the medical industry and the government to protect them. Alleged ”viruses” are an invisible enemy that people cannot see, understand or defend themselves against.””

  – ”Viruses are conveniently used to manipulate and control the minds of humanity through fear.”

  – ”Viruses and their counterpart ’vaccines’ are patented by pharmaceutical companies and cleverly used to make billions of dollars in profits each year.”

  ”””” Suomessa todettu kaksi uutta koronakuolemaa – tautiin kuolleita jo 343 ”””

  Eli noin puolet normaalin kausi-influenssan keskimääräisestä kuolleisuusluvusta.

  Pyydän etukäteen tuhannesti anteeksi että häiritsen kaikkia viruspanikoijia täällä tällaisilla ikävillä faktoilla.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. Miksi minun pitäisi selitellä noita kummitustarinoita ? Mistä minä tiedän, ovatko ne kaikki ”viralliseen historiankirjoitukseen” kuuluvat epidemiat (mustasurma, isorokko, hongongilainen, aasialainen, sars, mers, lintuinfluenssa, sikainfluenssa, jms.) edes todellisia ? Valehtevathan ne samat lähteet, jotka noista kertovat, holokaustistakin ja monesta muusta.

    Jospa nuo ”kulkutaudit” olivatkin tän jekkukansan aiheuttamia nälkäkuolemia ( Famine-Genocide, Holodomor )? Tiedäthän. Noita joukkosurmia varmasti salaillaan ja selitellään ”kulkutautien” syyksi, niiden toimesta ketkä mediaa nykypäivänä hallitsevat.

    Itsekin tajusin vasta aivan hiljattain, että meille todellakin valehdellaan siis AIVAN KAIKESTA, mistä vaan ikinä voi valehdella ja mikä vain on hyödyksi jonkin viheliäisen agendan vuoksi. Röyhkeyttä näiltä ei puutu. Usein valhe puetaan jonkin ”hyvän” kuoreen, kuten tiede tai sivistys. Todellakin, ” Perkele on se, joka toimii ihmiskuntaa vastaan. HÄN on valhe ja valheen isä, Joh. 8:44.”

    Opiskele, esimerkiksi mitä oli Espanjan tauti 1918:
    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2020/06/18/normi/

    Tuostakin 1918 Spanish Flu -epidemiasta meille on syötetty aivan käsittämättömän räikeää bullshittiä, ja jotkut vielä kehtaavat puolustella sitten tätä virologian satutarinaa, tajuamatta tätä valheen isoa kuvaa, mikä asian ytimessä on. Lähteet tästäkin olen tänne moneen kertaan linkittänyt, en halua floodata niitä enää toiseen kertaan tänne.

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
    1. Tarkoitin nyt ihan tavallisia kausiflunssia. Pikkuflunssia ja influenssaa. Eivät ne ole valhetta. Minullakin on joka talvi. Kyllä ne selkeästi tartuvat jostain. Mistä ne tulevat? En ole uneksinut, vaan sairastanut ihan oikeasti. Ei se ole taikauskoa.

     Siis vielä kerran: mistä taudit johtuvat? Miten ne tarttuvat? Jos ei ihmisistä, niin luonnosta? Kuitenkin ne tuppaavat tarttumaan sieltä, missä on muita.

     Espanjantautikaan ei ollut mitään holohoaxia, koska se on selkeästi Suomessakin tappanut paha tauti. Ja ei, se ei tappanut pelkästään rokotettuja

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
     1. Ehkä minä vois vastata, ainakin oman mielipiteeni.

      Jos viitsii tutkia mistä voi saada ” flunssan-kaltaisia oireita” voi itseasiassa huomata että tietyt toksiset aineet pystyvät aikaansaamaan juuri niitä samoja oireita.

      Ehkä joku on muuten jo huomannutkin asian jos on ollut detox kuurilla että saikin flunssa oireita ?

      Flu symptoms or cleansing reactions?

      https://detox.net.au/flu-symptoms-or-cleansing-reactions/

      Tuossa yllämainitussa artikkelissa flunssan-kaltaiset oireet tulivat jo
      kehossa valmiina olevista myrkyistä. Toinen mistä niitä saa on jos saa esim hengittäessä pienessä ajassa runsaasti ilmansaasteita, tai melkein mitä vain elimistölle myrkyllistä. ( tai sitten pidemmällä ajanjaksolla)

      On muuten myös yhteys myrkyillä ja D-vitamiinilla , koska on todettu että jotkut myrkyt estävät maksan entsyymin toimintaa , jota tarvitaan D-vitamiinin synteesiin . Ja kun jos yhtäkkiä elimistöllä on liikaa myrkkyjä, voi myös silloin D-vitamiini pitoisuus laskea vaarallisen alas.

      Se että THL ym muut tahot valheellisesti väittävät että virus aikaansaa flunssan-kaltaiset oireet on humpuukia.

      Jos siis saa flunssa-kailtaisia oireita, on hyvä ottaa D-vitamiinia reilusti rasvan kanssa.

      Lisäksi häiriö sokeri aineenvaihdunnassa tekee kaiken elimöstön toiminnan paljon vaikeammaksi, Antti Heikkilä on oikeassa että huono metabolia on oikea ongelma, niin flussan kuin melkein kaiken kanssa.

      Tämän covid-19 taudin yhteydessä on useampi tutkiva henkilö kertonut että saasteet olisivat se oikea syyllinen. Kun yhdistää saasteet ja insuliini ongelmat niin ollaankin jo tosi lähellä totuutta.

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
     2. Vaikea sanoa kohdaltasi, olet yksittäistapaus – mikä tuo vaiva oikeastaan on, kun en tiedä millaiset sinun elämäntapasi ovat, onko sinulla jotain lääkityksiä, tai muita sairauksia siinä taustalla.

      Ja sitten – miellätkö kaikki kurkkukivut ja nenäntiputtelut flunssiksi? Ehkä parempi, että käännyt lääkärisi puoleen vaivasi kanssa.

      Tiedän rokottamattomia henkilöitä jotka työskentelevät joka päivä eräissä tautipesäkkeissä, mutta eivät koskaan sairastu niihin tartuntatauteihin joita siellä työpaikalla joka päivä pyörii.

      Meidän havaintojen perusteella on siis hyvin vaikea sanoa tästä flunssan tartunta teoriasta yhtään mitään. Ollaan ämätöörejä.

      Yleisesti ottaen,
      Mistä sen tietää milloin vaiva on saatu tartuntana, ja milloin vaiva johtuu elimistön omasta metaboliasta, ja haitallisista elintavoista, lääkistyksistä, tai onko se vaiva jonkin diagnosoimattoman pitkäaikaisairauden oire? On olemassa elintasosairauksia, joiden oireet muistuttavat tartuntatautien oireita.

      Eikä se sokeri ja sen korvikeet aivan syyttömiä ole. Tohtorit Nancy Appleton ja G.N. Jacobs ovat löytäneet 145 tapaa millä sokeri aiheuttaa sairauksia:
      https://nancyappleton.com/141-reasons-sugar-ruins-your-health/

      Tässä pari poimintaa tuolta listalta:

      ”1. Sugar can suppress your immune system.” = ”sokeri heikentää immuunipuolustusjärjestelmää.”

      ”10. Sugar reduces the body’s ability to defend against bacterial infection.” = ”sokeri altistaa elimistön bakteeriperäisille tulehduksille” (en ole missään vaiheessa epäillyt sitä, etteikö bakteerit voisi tarttua/siirtyä ihmisestä toiseen)

      ”40. Sugar causes inflammation.” = sokeri aiheuttaa tulehdusta

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     3. Jaahah. Muta viime vuonna siis juur sukulaisillakin oli tietyn tyyppinen talviflunssa, johon kuului kova yskä. Kyllä nämä taudit selkeästi tarttuvat ja omaavat erityispiirteitä. Tai ainakin kulkevat samaan aikaan ihmisissä. En puhunut vain yhdestä flunssasta. Sitten on nämä rokkotaudit ym. yn.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     4. No, mistä tiedät ettei kyseessä ole jonkin bakteerin aiheuttama vaiva? Sellainenhan voisi periaatteessa levitä pisaratartuntana, tai juomavedestä ja niin edelleen.

      Tuskin ihminen tietää vielä mihin kaikkeen bakteerit pystyvät.
      Kolibakteeri on kuulemma ainakin saatu kuvattua.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     5. ’Jepulisjepsis’,
      annat tyhmän kuvan itsestäsi kun jankutat perätöntä. Kyllä ’Tsang’ on oikeassa siinä, että ’viruksia’ on ja ne leviävät ja tarttuvat.
      Jos sen yrittää kumota niin tekee hurahtaneen ja tosiasiat kiistävän vaikutelman. Ja mikä pahinta menettää järkevien ihmisten luottamuksen jonka jälkeen on tyhmäksi leimattu mies jonka muutkin kommentit voi ohittaa huuhaana.
      Maailma on tulvillaan valhetta mutta se ei estä tosiasioita olemasta.

      Plusääni(2)Miinusääni(4)
     6. 1400 Belgian doctors and healthcare professionals sound the alarm: “There is no such thing as a killer virus” (siis mitään vaarallista ja tappavaa virusta ei ole! … mutta itse viruksen olemassaoloa ei kiistetä.)

      Some important excerpts from the letter:

      We believe that politicians have introduced binding measures that are not sufficiently scientifically sound and one-sided, and that there is not enough space in the media for an open debate where different views and opinions are heard.

      In addition, the strict repressive policy around the corona is in sharp contrast to the previous minimal policy of the government when it comes to disease prevention such as strengthening the own immune system through a healthy lifestyle, optimal care with attention for the individual and investments in nursing staff. …… lisää linkistä
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=214218

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     7. Jepulis uskoo siis edes bakteereihn. Mutta miksi sitten antibiootit eivät tehoa normiflunssaan? Vasta sitten joskus, kun menee keuhkoputkeen heikentyneenä 10 päivän kuluttua tai parin viikon

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     8. ”Totuutta etsivä
      29.9.2020 at 10.48
      ’Jepulisjepsis’,
      annat tyhmän kuvan itsestäsi kun jankutat perätöntä. Kyllä ’Tsang’ on oikeassa siinä, että ’viruksia’ on ja ne leviävät ja tarttuvat.
      Jos sen yrittää kumota niin tekee hurahtaneen ja tosiasiat kiistävän vaikutelman. Ja mikä pahinta menettää järkevien ihmisten luottamuksen jonka jälkeen on tyhmäksi leimattu mies jonka muutkin kommentit voi ohittaa huuhaana.
      Maailma on tulvillaan valhetta mutta se ei estä tosiasioita olemasta.”

      No, tuo oli jo vakava loukkaus. Mitkä tosiasiat ? Maailmassa on tuhansia kaltaisiani ihmisiä joiden mielestä tämä lääketeollisuuden käyttöönsä ottama kummitustarina viruksista, eli Germ Theory on hoax. Monet asiantuntijat ovat kirjottaneet tästä aiheesta kokonaisia kirjoja. Leimaatko heidätkin?

      https://www.google.com/search?ei=mn91X6zEMrH2qwGkxbrAAg&q=questioning+pasteur+germ+theory+book&oq=questioning+pasteur+germ+theory+book&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6CAghEBYQHRAeSgUIBBIBMkoFCAcSATFKBQgJEgEySgUIChIBNVC9CljMF2DMGmgBcAB4AIABeIgBygOSAQM0LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwis-eCS6pLsAhUx-yoKHaSiDigQ4dUDCAw&uact=5

      https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/09/20/koronapetos-vuosisadan-suurin-rikos/

      Tutustu itse tuohon Germ -teoriaan, niin hokaat mistä on kysymys. Jankutan tästä niin kauan kunnes joku näyttää minulle empiiriset todisteet siitä, että viruksia on todella olemassa. Nyt on olemassa vain oireita jotka ovat lähes samoja mitä voi tulla joistain elintasosairauksista, autoimmuunisairauksista, ilmansaasteista, bakteereista tai lääkkeiden sivuoireina (esim. keuhkokuume), + filosofiointia laumaimmuniteetista, mielikuvituksellista teoriaa tartunnoista ja ihmisten omia tuntemuksia. Ei mitään kongreettista siis.

      Questioning Germ Theory, Contagion, and Viral Testing
      https://questioningcovid.com

      https://thebigvirushoax.com/viruses

      https://thebigvirushoax.com/home-2

      Plusääni(3)Miinusääni(0)
     9. by Wicked Truths — (abridged by henrymakow.com)

      Masks are incapable of stopping COVID-19 virus particles.

      The COVID-19 virus’ size has been reported to be 80, 120 or 150 nanometers (Britannica).

      The best mask (3M) cannot stop particles smaller than 300 nanometers (0.3 microns).
      It’s like trying to stop flies with chicken wire…

      If you’re still not convinced, here you find links to peer-reviewed research which concludes face masks are useless and dangerous

      Mask harm:
      · Decreased oxygen intake (PubMed)
      · Increased toxic CO2 uptake (video 1 below)
      · Increased inhalation of toxic chemicals from the mask
      · Increased pathogen intake: the moist and warm mask fibers are an ideal breeding ground for pathogens.
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=214373

      A group of over 500 medical doctors in Germany called ‘Doctors for Information’ made a shocking statement during a national press conference: (1)
      ‘The Corona panic is a play. It’s a scam. A swindle. It’s high time we understood that we’re in the midst of a global crime.’
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=214321

      Voi kysyä ellei mitään virus-hiukkasta olisi niin miten pamdemia on silloin mahdollista?
      Joka hiukkanenhan sen aiheuttaa siirtyessään ihmisestä toiseen.

      Plusääni(0)Miinusääni(2)
     10. Vielä tämä
      luin linkin artikkelin jossa germ-teoria asiaa selvitetään
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=214351
      Lähinnä kyse kai on siitä ettei ’virus’ ole se joka tappaa vaan elimistön reaktio siihen ja jota ei tapahtuisi ilman virusta
      Joka tapauksessa käytännössä ’virukset’ leviävät ja jos saat tartunnan saat oireita ja se kai tässä on oleellisin asia.
      Ainakin itse olen havainnut että flunssa tulee helposti jos on tekemisissä sitä potevien kanssa.

      Plusääni(1)Miinusääni(1)
     11. Käsittääkseni myös monia vaihtoehtoteorioita sepitetään, räikeimpänä litteän maan oppi. Monista huuhaaopeista kirjoitetaan kirjoja ja niillä on enemmänkin kuin tuhansia kannattajia. Jopa miljoonia. Nekin ovat usein eliitin liikkeelle laskemia tai melkein aina.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. ADDITIONAL INFORMATION
  When researching to obtain information about ”viruses,” asking such questions as: ”What are viruses made of?”… ”Are viruses living organisms?”… ”Are viruses alive?”… ”Can you see viruses under a microscope?”… etc. it is revealing and concerning to discover that viruses are nothing at all like the scary little green and red monster blobs that are presented to the public at large since they were children in kindergarten. What you will discover is that viruses are ”non-living particles” up to ”500 times smaller than bacteria” and ”can only be seen with an electron microscope.”

  Tässä alla tärkeä huomio !

  The contradictions that are present in such research on Google and from one book to another is overwhelming and alarming. Ask what you need to see viruses and you are told: ”Electron microscope.” Ask when the electron microscope was invented, and you are told: ”1931.” Ask when viruses were discovered, which you can only see under an electron microscope, and you are told: ”1895.” After being told viruses are ”non-living particles” you are told in one sentence: ”Viruses can do NOTHING until they move over to a cell and attack it by latching onto it, penetrating into it and mass replicating itself inside of the cell.”

  ”Can do nothing” makes sense since they are ”non-living particles.” ”Move over to, attack, latch onto, penetrate and self replicate” are all things that only a living organism can do. Viruses are ”not living organisms.” Viruses are ”non-living particles.” Are they really even that? What are viruses really? Do they really even exist? Perhaps the answer to that question can be found in the following revelation.

  Yritän vähän suomentaa,
  Tässä on dilemma: ”Virukset löydettiin toki jo 1895 ennen kuin niitä elektroni(tyhjiö)mikroskoopilla 1931 pystyttiin edes kuvaamaan.” ELI aika hyvin siis osasivat arvata ja olettaa mitä virus tekee, vaikka kukaan ei ole vielä tänäkään päivänä saanut virusta kiinni itse teossa. Viruksen toiminta on ihmisen keksimää mielikuvitusta. Virusta ei ole kuvattu, sitä ei voi kuvata, ”koska se on niin pieni”. Silti tiedetään mitä se tekee, ja miten ! Wau !

  JA ”virus on ikäänkuin kuollut ja se ei voi tehdä mitään, kunnes se tekeekin vähän kaikkea. Liikkuu itsekseen, tarttuu, tunkeutuu soluun, ja alkaa monistaa itseään, kuin elävä organismi, vaikka onkin kuollut.” Tämä on niin epäloogista, että tätä ei pysty normaalijärjellä käsittämään. Tuollaista virologia on.

  On yleisesti tiedossa, että elektronimikroskoopin kuvaus tapahtuu sen kuvattavan kappaleen ollessa tyhjiössä siellä sen laitteen näytetilassa. Tämä hankaloittaa todella pahasti orgaanisten aineiden kuten virusten kuvaamista, koska nesteillä on tapana kaasuuntua tyhjiössä. Viruksilla on kuitenkin proteiinikuori – sanotaan. Tyhjiö repii tämän kuoren ja koko viruksen kappaleiksi, joten virusten kuvaaminen tuolla laitteella on hankalaa.
  lähde: https://www.bitchute.com/video/7ivZqcaiMZeh/

  ADDITIONAL RESOURCES

  For those who want additional ”expert” opinions from within the fields of science and medicine, consider the following: http://www.VirusMyth.com

  ”If there is evidence that HIV causes AIDS, there should be scientific documents which either singly or collectively demonstrate that fact, at least with a high probability. There is no such document.” – Dr. Kary Mullis, Biochemist, 1993 Nobel Prize for Chemistry.

  ”Up to today there is actually no single scientifically really convincing evidence for the existence of HIV. Not even once such a retrovirus has been isolated and purified by the methods of classical virology.” – Dr. Heinz Ludwig Sanger, Emeritus Professor of Molecular Biology and Virology, Max-Planck-Institutes for Biochemistry, Munchen.

  For those who like information, or need more information in order to resolve their own cognitive dissonance, if experiencing such, after discovering that ”viruses” are NOT REAL and are nothing more than a money-making SHAM – the most comprehensive source of information concerning the strategically fabricated myth of ”viruses” and ”viral contagion” and ”vaccinations” can be discovered and enjoyed at: The Poisoned Needle. Scroll down and behold the abundance of historic information. You need more information? You need more data? You need more science? You need more history? There it is. The Blogs, articles, posts, videos and information published within this website serve to provide a modern-day perspective and understanding, which concurs with the science and the history. We are the portal that brings it all together.

  _____________________________________________________________
  lähde:
  https://thebigvirushoax.com

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 8. Tässä amerikkalaisen apulaisprofessorin lausunto pakkorokotuksista.

  Amerikkalaisessa lehdessä Christian News (36/2020, s. 16-17) on apulaisprofessori, tri Gilbert Berdinen artikkeli ”Mandatory Covid-19 Vaccination is Unethical” ”(”Pakollinen Covid-19-rokottaminen on epäeettistä”). Artikkeli on alun perin ilmestynyt toisaalla (mises.org) 11.9.2020. Referoin artikkelia (suurin osa kuitenkin suoraa suomennosta).

  Covid-19:n jälkeinen maailma on surrealistinen painajainen. Liikeyrityksiä on suljettu mielivaltaisesti ilman mitään näyttöä siitä, että nämä sulkemiset pelastaisivat henkiä. Kymmeniä miljoonia amerikkalaisia on jäänyt työttömiksi näiden sulkemisten vuoksi. Vaatimuksia pakollisesta Covid-19-rokottamisesta on esitetty jo ennen kuin mitään rokotetta on olemassa. ”Tehkää rokotteet ilmaisiksi, älkää hyväksykö uskonnollisia tai henkilökohtaisia vastaväitteitä, ja luokaa esteitä niille, jotka kieltäytyvät ottamasta rokotteita, joiden on osoitettu olevan turvallisia ja tehokkaita.” Tämä on sisällyksetön väite, sillä mikään saatavissa oleva rokote ei ole sataprosenttisen turvallinen eikä sataprosenttisen tehokas.

  Jos rokote on sataprosenttisen tehokas, pakkorokotuksilla ei ole mitään oikeutusta. Jokainen, joka haluaa olla suojattu, voi vapaaehtoisesti ottaa rokotteen. Ei olisi mahdollista, että joku, joka kieltäytyy rokotteesta, vahingoittaisi jotakuta, joka vapaaehtoisesti ottaa rokotteen.

  Pakollisen rokotteen vaatiminen on selvästi ilmaistu tunnustus, että rokote ei ole sataprosenttisen tehokas.

  Jos rokotteella ei ole tehoa lainkaan, kenelläkään ei olisi perustetta ottaa rokotetta. Täytyy olla jokin välissä oleva tehokkuusprosentti, joka maksimoi pakkorokotusten hyödyllisyyden. Kun rokote tulee tehokkaammaksi, harvempi ihminen mahdollisesti voi hyötyä pakkorokotuksesta. Kun rokote tulee vähemmän tehokkaaksi, alhaisempi prosentti niistä, jotka mahdollisesti voisivat hyötyä pakkorokotuksesta, tulee todellisuudessa hyötymään.

  Pakkorokotusten käytön hyödyllisyys edellyttää (koska tehokkuusprosentti on siellä välimaastossa), että rokote on tehokas joissakuissa niistä, jotka eivät vapaaehtoisesti ottaisi sitä (pakolla saatavat auttajat, eivät tartuta muita), että rokote on tehoton joissakuissa niistä, jotka vapaaehtoisesti ottaisivat sen (avun eli hyödyn saajat, vähemmän tartuntauhkaa ulkopuolelta), ja ehtoa (ennen pakkorokotuksia), että pakolla saatavat auttajat ovat vuorovaikutuksessa avun saajien kanssa, että nämä vuorovaikutukset johtavat lisäinfektioihin muista ehkäisykeinoista huolimatta ja että nämä lisäinfektiot johtavat vakavaan sairauteen tai kuolemiin.

  Siinä on paljon ehtoja. Ei mitenkään voida tietää, mikä tämä optimaalinen (rokotteen) tehokkuus olisi. Ei mitenkään voida tietää, kuinka monta pakotettua rokottamista tarvitaan yhden infektion estämiseksi tai yhden vakavan sairauden tai kuoleman estämiseksi. Koska lukumäärää ei mitenkään voida tietää ennen rokottamisia, pakollinen rokottaminen ei voi olla eettistä edes hyötymoraalin kannalta.

  Tehokkuuteen kohdistuvat huolet

  Ideaalinen rokote aiheuttaa immuunivasteen, joka neutraloi taudinaiheuttajan. Immuunivaste voi olla vasta-aine tai T-solujen toiminta. Väitteet, että Covid-19-rokote tulee estämään infektion, eivät tarkkaan ottaen ole totta. Immuunivasteet eivät ole kuin ohjusten torjumista ennen kuin ne saavuttavat kohteen. Taudinaiheuttajan on oltava jo paikalla ennen kuin immuunipuolustus voi alkaa toimia. Ideaalinen rokote voi neutraloida taudinaiheuttajan ennen kuin se menee kudossoluihin, lisääntyy kudossoluissa, menee vereen, tunkeutuu etäisiin elimiin ja aiheuttaa kliinisen sairauden tai kuoleman.

  Viruksen neutralointiprosessi ei ole äkkiä tapahtuva, joten kun taistelu immuunipuolustuksen ja tunkeutuvan taudinaiheuttajan välillä on käynnissä, isäntä on muodollisesti infektoitunut ja teoreettisesti voi levittää taudinaiheuttajaa muihin. Paras, mitä voimme toivoa, on estää kliininen sairaus ja minimoida sen ajan kesto, jolloin isäntä voi levittää taudinaiheuttajaa muihin.

  Venäläisen rokotteen tutkimukset eivät mitanneet tehokkuutta kliinisen sairauden estämisen kannalta. ”Tehokkuuden” mittana käytettiin havaittua vasta-ainevastetta rokotteen antigeeneihin. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että vasta-aineen läsnäolo tulee estämään infektion, estämään kliinisen sairauden tai estämään kuoleman. Ei ole mitään näyttöä siitä, että Covid-19:n aiheuttama vakava sairaus tai kuolema johtuisi vasta-aineen puuttumisesta. Covid-19:ää sairastavien potilaiden immuunivasteen tutkimukset osoittavat, että potilailla, joilla on vakava sairaus, on korkeammat vasta-ainetasot kuin potilailla, joilla on lievä sairaus. On alettu epäillä, että ennemminkin sytokiinimyrsky, seuraus liiallisesta immuunivasteesta, kuin liian vähäinen immuunivaste saattaa olla tärkeä kuoleman syy Covid-19:ssä. Sytokiinimyrsky on minkä tahansa rokotteen potentiaalinen sivuvaikutus. Kuten tavallista, paholainen on yksityiskohdissa.

  Huolet turvallisuudesta

  Pakkorokotusten puolestapuhujat lupaavat aina, että rokote on turvallinen. Mikä on turvallinen? Mikään rokote ei mitenkään voi olla sataprosenttisen turvallinen. Huoneessa oleva elefantti on aina: kuinka suuri on riski? Lancet-lehden Venäjän rokotteesta tekemässä tutkimuksessa tutkittiin 76 koehenkilöä, joista 38 oli rokoteryhmässä ja 38 kontrolliryhmässä. Tämänkokoisen tutkimuksen ei voi odottaa havaitsevan rokotteen kuolleisuutta 1/50. Kuumetta oli kaikilla yhdessä alaryhmässä (20 koehenkilöä) ja 31:llä (38:sta) rokoteryhmässä. Ikähaarukka oli 18-60 v, ja alaryhmien keski-ikä oli 25-32 vuotta. Koska osallistujien ikä oli alhainen ja koska nuorten potilaiden Covid-19-tapauksista suurin osa on oireettomia, ei ole selvää, onko rokote edes turvallisempi kuin virusinfektio.

  Historia on osoittanut, ettei lääkkeiden/rokotteiden turvallisuutta tunneta (tri Berdine antaa pari esimerkkiä, joihin en tässä mene). USA:n tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus (CDC) tai USA:n elintarvike- ja lääkehallitus (FDA) eivät voi tietää, että jokin hoito tai rokote on turvallinen. Mitä enemmän ihmisiä rokotetaan, sitä enemmän sivuvaikutuksia löydetään. Tämä on valtavan suuri eettinen ongelma pakkorokotusten kohdalla. Jos kaikki määrätään rokotettaviksi, ei ole mitään kontrolliryhmää, johon turvallisuutta ja tehokkuutta voitaisiin verrata.

  Pakollisten Covid-19-rokotusten puolestapuhujat vakuuttavat yleisölle, että rokote tulee olemaan turvallinen. Miksi hallituksen täytyi välttämättä vapauttaa rokotevalmistajat kaikesta vastuusta heidän rokotteistaan ennen tuotantoa? Tämä on selvästi sellainen tapaus, jossa tulee jättää vaille huomiota se, mitä hallitus sanoo, ja katsoa, mitä hallitus tekee. Hallitus selvästi tietää jotakin, mitä ei paljasteta yleisölle. Tämä on läpinäkyvyyden vastakohta; kuitenkin jokainen, joka vastustaa rokottamista, leimataan typeräksi, tietämättömäksi tai riittämättömästi naapurustonsa vanhukset huomioon ottaviksi.

  Katastrofaaliset myöhäisten vaikutusten riskit

  Joitakin riskejä ei tunneta edeltäpäin. Jotkut riskit käyvät toteen vuosia myöhemmin. Esimerkiksi voidaan ottaa hypoteettinen tilanne, jossa rokote aiheuttaa hedelmättömyyttä 10 vuotta myöhemmin. Tätä riskiä ei mitenkään voitaisi havaita edeltäpäin. Mitä tapahtuisi, jos koko ihmiskunta rokotettaisiin tällä rokotteella? Ihmiskunta olisi pyyhitty pois maan päältä, kun viimeinen ihminen kuolee. Olipa olemassaolon uhan riski kuinka pieni hyvänsä, miksi ihmiskunta ottaisi tämän mahdollisuuden jonkin niin tavanomaisen kuin pahan flunssan vuoksi? Sen sijaan että rokotteiden vastustajia kohdeltaisiin uhkana sivilisaatiolle meidän pitäisi olla kiitollisia siitä, että jotkut ihmiset aina tarjoutuvat toimimaan kontrolleina lääketieteellisissä kokeissamme kieltäytymällä hoidosta.

  Pakkorokotus ei voi koskaan olla oikeutettu.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 9. Tässä Tohtori Andrew Kaufmanin puhe Trafalgar Squarella Lontoossa 19. syyskuuta 2020

  https://youtu.be/Pe-QgMILJwI

  varalinkki:

  https://www.bitchute.com/video/OjeAxEMevQdg/

  varalinkki:

  https://www.featured.tv/watch/dnA9p7ms4bn2iJl

  Tässä suomennokseni tuosta puheesta ja välissä omia huomioitani :

  Olen tohtori Andrew Kaufman. Tänään olemme täällä ottamassa takaisin vapautemme ja maamme. Seison täällä tänään yhdestä yksinkertaisesta syystä: Haluan varmistaa, että lapsilleni on tulevaisuutta, jossa on vapautta, koskemattomuutta, terveyttä, mahdollisuuksia ja hauskaa. Kyllä, olen ottanut riskejä ollakseni täällä. Mutta älä huoli siitä, koska mitään tekemättä jättämisen riski on paljon suurempi. Otan riskin estääkseni tämän uuden tyrannia-maailmanjärjestyksen toteutumisen, ja toivon, että te myös.

  Näin mitä Kiinassa tapahtui viime joulukuussa (2019) ja tiesin, että jokin oli hyvin, hyvin väärin. Muistin SARS: n, Zikan, Ebolan, sikainfluenssan (H1N1), lintuinfluenssan, MERSin, denguekuumeen, itäisen hevosen enkefaliitin, luettelo jatkuu. Nämä kaikki olivat tietysti hypejä, mutta tällä kertaa asiat olivat erilaiset. Huomasin, kun katsoin numeroita, huomasin heti, että kuolemantapausten määrä oli verrattavissa tavalliseen kausiluonteiseen influenssaan. Joten miksi kaikki pelon levittäminen? Katsoin sitten ”virusta” koskevia tieteellisiä julkaisuja. Olin järkyttynyt siitä, mitä löysin. Huomasin, että vaikka media ja hallitus väittivät virusten aiheuttavan tauteja, siitä ei ollut mitään todisteita!

  Se, mitä tutkijat tekivät, oli poimia joitain geenejä tai geenikappaleita pari ihmistä, ja he kutsuivat tätä virukseksi. Kysymykseni on kuitenkin, miten tunnistat geenit viruksesta, kun itse virusta ei ole koskaan löydetty? Asian selvittämiseksi, jopa virusten kohdalla, ainoa keino on eroitella geenit toisistaan ja sekvensoida ne. Näin ne sekvensoivat ihmisen genomin. He alkoivat todellisesta ihmisestä. Virusten osalta he eivät tee tätä. Sen sijaan he ottavat satoja organismeja sisältävän ”biologisen keiton” ja vetävät pois muutaman pienen palan geenejä siitä. Itse asiassa he etsivät geenejä tai geenipaloja, joiden sanotaan olevan viruksia, koska he tekivät samoja kokeita sairailla ihmisillä menneisyydessä ja samoja geenejä löytyi silloinkin. Joten kun he löytävät nämä pienet fragmentit geeneistä, he eivät voi sanoa, mistä organismista he ovat tulleet, koska ne ovat tulleet tästä keitosta. Tämä on tieteellistä petosta.

  Yhtäkään virusta ei koskaan eristetty sen tunnistamiseksi. KAIKKI tärkeimmät paperit ovat myöntäneet tämän. (Huom. Tästä asiasta hän on maininnut muissakin puheissaan). Silti hallitus, tiedotusvälineet ja massat kävelevät jatkossakin tottelevaisina orjina peläten tätä mielikuvituksellista, keksittyä eksistentiaalista uhkaa. Sitten tutkijat ottivat vielä enemmän irti niistä geenifragmenteista. Yhdessä paperissa he sekvenssöivät yli 20000 niistä. He käyttävät tietokonemallinnusta sovittamaan niin pienet palaset yhteen kuin palapelin palaset pitkässä jonossa. Ne täyttävät aukkoja matkan varrella muilla kokeilla tehdyillä sekvensseillä. Sitten he kutsuvat tätä genomiksi, koko organismin geneettiseksi sekvenssiksi. Kuinka mieletöntä! (oma kommentti : minäkin olen sanonut, että myös geeniteknologia on hyvin epäilyttävää ”tiedettä”; https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2020/08/15/dna-hoax/)

  Kuvittele, jos joku jyrää tasaiseksi koko naapurustosi. Sanotaan vain: ”Se oli vanha ja rappeutunut, joten me vain räjäytimme kaiken pieniksi paloiksi.” Siellä oli 500 yksilöllistä taloa, kolme toimistorakennusta, kahdeksan koripallokenttää. Ja kaikki purettiin. Kaikki rauniot kuljetettiin pois kaatopaikalle. Joten luuletteko voivanne lähettää joukon arkkitehteja, arkkitehteja, jotka eivät ole koskaan nähneet miltä nämä rakennukset näyttivät, että he pystyvät seulomaan sen tiedon niiden rakennusten purkujätteiden joukosta ja rekonstruoimaan tietyn talon esim. Elm Street 23: lla ? Luuletko, että se on mahdollista? Ei, tietysti se ei ole mahdollista. Mutta sitä tutkijat väittävät tekevänsä tämän ”viruksen” ja monien muiden kanssa. Ja he sanovat, että se on totta.

  He väittävät myös, että levitämme tämän viruksen toisillemme ja se tappaa meidät. Heillä ei ole todisteita tästä. He eivät ole osoittaneet mitään tartuntaa eikä tarttumista yli 400 ihmiselle. Sata vuotta sitten espanjalaisen influenssan aikana eräs Bostonilainen ryhmä, jonka rahoitti Yhdysvaltojen kansanterveyspalvelu, yritti levittää tautia 100 vapaaehtoisen vangin ryhmään. He tekivät kolme erillistä koetta yrittäen saada heidät sairaiksi ja laittaa kaikenlaisia kehon nesteitä terveisiin vapaaehtoisiin. Yksikään ei sairastunut. Ei yksikään. (Ohessa tietoa tästä kokeesta : The State of Science, Microbiology, and Vaccines Circa 1918 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862332/) Ei ole tartuntaa, joka leviäisi ihmiseltä ihmiselle, tätä ei ole koskaan todistettu kokeellisesti. Terveet ihmiset eivät voi siirtää tätä tai muita sairauksia toisilleen. Kuinka voit siirtää sairauden, jota sinulla ei ole? Mitään ”Oireettomia kantajia” ei ole olemassa. Meille valehdellaan sellaisia olevan.

  Puhutaanpa koronatesteistä. Nämä testit ovat merkityksettömiä. Tarvitsemmeko todella testiä, jotta voimme kertoa jollekin, että hänellä on tappava sairaus? Eikö meidän pitäisi selvästi nähdä heidän olevan sairaita ja kuolemassa? Ja miksi testataan terveitä ihmisiä? Olemassa olevaa virusta ei ole testattu. On vain testi tuntemattomasta alkuperästä peräisin oleville geenifragmenteille. Emme tiedä, mitä testit havaitsevat. Näiden testien takana ei ole kultastandardia (eli ei ole mihin tulosta verrata), virhesuhdetta, hallituksen hyväksyntää eikä uskottavaa tiedettä. Jos et ole sairas, et ole sairas eikä testillä ole merkitystä. Mitä enemmän testejä on tehty, mitä he ovat tehneet viime aikoina, sitä enemmän vääriä positiivisia tapauksia löydetään. Ja näin he manipuloivat ihmisiä juuri nyt.

  Väärennetystä viruksesta tehdyistä vilpillisistä väitteistä, kauhistavasti epätarkkoista tietokonemallien ennusteista, merkityksettömistä testituloksista, petollisista kuolintodistuksista, lavastetuista sairaalan videomateriaaleista, lavastetuista kenttäsairaaloista, väärennetyistä hautauskuopista, väärennetyistä tuulettimien puutteista ja monesta muusta, vaihe on asetettu tiukempaan kontrolliin. Olemme määrätty vangeille varattuihin rajoituksiin … pidätyksiin kodeissamme, seisomiseen lattian merkittyihin tiloihin ja sosiaaliseen eristyneisyyteen. Meitä on rajoitettu matkustamista, lapsiltamme on riistetty normaali sosiaalinen elämä, yrityksemme on suljettu, meille on kerrottu että peittäkää kasvonne ja nyt on alkanut kontaktien jäljitys. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset voivat pian tulla koteihimme ja kouluihimme ja viedä meidät tai lapsemme vankilaan karanteeniin.

  Rokote on tulossa. Olemme kaikki kuulleet, että siihen kohdistuu valtava paine ja pakko. Jos se epäonnistuu, he voivat jopa tehdä siitä pakollisen. Haluan kysyä, jos virusta ei ole, mikä on rokotteen tarkoitus? Mihin se voisi olla suunniteltu? He ovat jo kehittäneet rokotteita saadakseen ihmiset hedelmättömiksi (HPV-rokote). Tiedämme jo, että rokotteet tappavat ja vahingoittavat monia ympäri maailmaa. Tiedämme jo, että he haluavat käyttää rokotteen DNA: ta ja RNA: ta omien geeniemme muokkaamiseen. Tiedämme, että he haluavat istuttaa sirun seuraamaan ja hallitsemaan meitä. Emme voi odottaa näiden asioiden toteutumista. Meidän on lopetettava tämä nyt.

  Olen sanonut, että virukset EIVÄT aiheuta mitään tauteja. Kun WHO julisti pandemian maaliskuun lopulla (oma huomio; heti Juutalaisten Purimin jälkeen 11.03.2020 ) kansakunnat ympäri maailmaa, käytännössä paniikissa ryhtyivät ennennäkemättömiin lukitustoimiin. Tiedotusvälineet levittivät pelkopropagandaa kaikkialla maailmassa sensaationaalisten ennusteiden, roskatieteen ja pelon levittämisen muodossa. Taloudet suljettiin yön yli. Ihmisten käskettiin lukita itsensä hengissä selviytyäkseen, koulut suljettiin, sairaalat suljivat ovensa lukuun ottamatta ”COVID-potilaita”, ruoasta ja tarvikkeista, kuten wc-paperista, oli yhtäkkiä pulaa. Huvitukset, kuten urheilu ja konsertit, peruutettiin. Samaan aikaan vankeja päästettiin vapaaksi, viinakaupat ja kannabiksen myynti automaatit pysyivät avoimina (Oma huomio; Jollei tässä kohtaa tajunnut mistä tässä on kysymys – en voi auttaa. Näin se meni myös Suomessa, alkot eivät juurikaan olleet suljettuina, mutta kirkot suljettiin ensimmäisenä.)

  Ihmisillä ei enää ollut pääsyä sairaanhoitopalveluihin. Ja JO tämä aiheutti kuolemia. Koska jos joku, jolla oli rintakipua, ei mennyt sairaalaan apua varten. He pelkäsivät liikaa. Jokaisella, jolla oli diabetes, ei saanut ohjeita insuliinin annosteluun tämän äkillisen dramaattisen muutoksen takia. (oma huomio; saivatko edes täydennystä mistään, jos insuliini oli lopussa?) Tämä tarkoitti sitä, että ihmiset kuolivat kodeissaan tavanomaisen terveydenhuollon puutteen vuoksi. Ihmiset pelkäsivät. Pelko muuttaa fysiologiamme ja tekee alttiiksi sairauksille. Perheväkivalta ja konfliktit lisääntyivät. Monet työpaikan menettäneet kärsivät riippuvuudesta, ne, joilla ei enää ollut pääsyä mielenterveys- ja riippuvuudenhoitopalveluihin, päättivät elämänsä itsemurhalla. Yhdysvalloissa hinnat nousivat 33 prosenttia.

  Eniten kuolemia tapahtui sairaaloissa ja hoitokodeissa. Sairaalat diagnosoivat ihmiset väärin, muuttivat protokollia haitallisilla tavoilla ja pakottivat monia ihmisiä lopettamaan elämänsä suostumalla hengityskoneeseen. Hengityslaitteiden liikakäyttö ja väärinkäyttö potilaille, jotka eivät niitä tarvinneet, voi olla pahin yksittäinen esimerkki lääketieteellisistä väärinkäytöksistä ja vahingoista, jotka tämä allopaattinen järjestelmä on koskaan tehnyt. Käytännössä kiellettiin potilaiden oikeus kiireelliseen elvytykseen. Perheen toiveista poiketen potilaille tehtiin DNR (älä elvytä) politiikka. Hoitokodit olivat jopa pahimmat. Sairaat sairaalapotilaat lähetettiin hoitokodeihin, joissa ei ole mahdollisuutta hoitaa akuutisti sairaita henkilöitä. Työntekijät pelkäsivät viruksen saamista, joten he laiminlyöivät potilaat, jotka jättivät heidät kuolemaan. Ja niin monet tekivät. Kunnioittakaamme heidän elämäänsä estämällä tämän toistuminen. Mikä tragedia tämä oli! Mutta se johtui sulkemiskäytännöistä, sairaalan protokollista, taloudellisesta seisokista ja pelosta. Sekä tästä feikkiviruksesta.

  Joten mitä meidän pitäisi tehdä nyt? Meidän on lopetettava heidän sääntöjensä noudattaminen. Meidän täytyy alkaa sanoa ”ei enempää!” Ei enää hengityssuojaimia kasvoilla, me tarvitsemme hymyjä. Ei enää etäisyyttä, vaan tarvitsemme halauksia. Ei enää koulurajoituksia. Tarvitsemme henkisesti vahvoja lapsia tulevaisuutemme kannalta. Ei enää jäädä kotiin. Tarvitsemme auringonvaloa, luontoa ja liikuntaa. Ei enää kieltoja suurissa kokouksissa. Tarvitsemme piknikkejä, konsertteja, messuja, konferensseja ja uima-altaita. Ei enää sulkevia yrityksiä; meidän on ansaittava elantomme. Ei kontaktien jäljitystä, tarvitsemme yksityisyyttä ja itsenäisyyttä. Ei rokotetta, tarvitsemme terveyttämme ja elämäämme. Ei enää tyranniaa, vaadimme vapautta!

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. Tällaista tietoa löytyy maailman koronarintamalta …
   Israel eristää eniten ja Ruotsi näyttää ymmärtäneen – kuten Atzmonkin toteaa upean artikkelinsa lopussa – parhaiten mistä on kyse tässä asiassa vaikka onkin muuten ajettu syvään multi-kulti kaaokseen ja ajautumassa tuhoon nwo- ym. mafioiden toimesta

   Light Unto the Covid
   By Gilad Atzmon on September 28, 2020
   … The data revealed that while in the general population the rate of positive tests has not yet exceeded 10%, among the ultra-Orthodox the percentage of positive tests is no less than 26%. More than a quarter of Israel’s Orthodox Jews tested are ‘infected.’
   What is it about Orthodox Jews and corona? This question can be addressed from a theological point of view, why is God tormenting his favourite and most dedicated matzo-balls, turning their society into a covid hub?
   Of course it is possible that God is acting as he has throughout the Jewish past, and is punishing his chosen children for one reason or another. Orthodox Jews are fatalistic about their fortunes, and accept their deity’s master plan for the world. Back in March, at the peak of the Covid 19 crisis an Israeli Rabbi expressed these ideas in the clearest form. In a peculiar video that some may interpret as a parody, the Orthodox Rabbi urged his followers not to worry about the corona virus as “the benevolent father looks after his children”… “The corona,” he said “is for the Goyim not for the people of Israel.”
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=214212
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=125290
   The starting point for knowing the truth about anything is to believe the opposite of what the government and the corporate media tell us. The coronavirus “pandemic” is a fraud — an invisible, all-purpose enemy to which the government can attribute any dangers it wants to frighten and control us.

   The international corporate elite that runs things behind the scenes has taken an illness no more dangerous than the common flu (and probably far less so) and turned it into an excuse for an enormous expansion of government power and an enormous redistribution of resources — literally, trillions of dollars — from the citizens to the corporate elite.
   The international corporate elite has used every organization under its control — which is to say, every organization of consequence — to promote this false narrative.

   According to numerous studies and the government’s own data, at least 98% of those who have the coronavirus are asymptomatic — they have no symptoms. They are not sick.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=214124

   Netanyahu: Prepare for 1,500 seriously ill COVID-19 patients this week.
   PM reportedly believes national lockdown could last a month; premier to convene coronavirus cabinet, discuss goals for emerging from lockdown, enforcement capabilities
   Netanyahu said Israel had “no choice,” but to go back under lockdown, and urged people to stay away from synagogues over Yom Kippur.
   https://www.timesofisrael.com/prepare-for-1500-seriously-ill-covid-19-patients-this-week-says-netanyahu/
   ’A crisis like no other’
   With new cases again surging worldwide, governments have been forced into an uneasy balancing act: virus controls slow the spread of the disease, but they hurt already reeling economies and businesses.
   https://www.timesofisrael.com/one-million-deaths-and-rising-global-coronavirus-toll-passes-grim-milestone/

   https://mvlehti.net/2020/09/25/rikollisklaanien-johtajat-ruotsin-parlamentissa-salainen-poliisitiedustelun-raportti-vuoti-julkisuuteen/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Suomi ja korona

  Koronaviruksen aiheuttama tauti Covid-19 on vaikeudeltaan samaa luokkaa kuin kausittaiset influenssat. Koronaviruksia on 36 eri lajia, ja ne ovat yleisiä nuhakuumeiden (flunssien) aiheuttajia. Lähes kaikki meistä ovat sairastaneet näitä koronavirusflunssia. Siitä on ollut se hyöty, että niiden sairastamisesta syntynyt immuniteetti suojaa myös Covid-19:ää vastaan (ns. ristiin reagoiva T-soluimmuniteetti). Se vuoksi n. 70-80% suomalaisista on entuudestaan immuuneja (vastustuskykyisiä) Covid-19:lle. Koska laumaimmuniteetti Covid-19:llä on 10-20%, Suomen kansa on koko ajan ollut täysin turvassa epidemialta/pandemialta. Yksittäisiä tapauksia kyllä esiintyy. Pandemiamme on siis valepandemia. Rokotuksetkin ovat täysin tarpeettomia, jopa niitä tulee visusti välttää niiden aiheuttamien komplikaatioiden ja sivuvaikutusten vuoksi. Koska THL:n asiantuntijat ja sosiaali- ja terveysministeriön ministeri ja virkamiehet eivät ole tietoisia näistä tosiasioista, he ovat laiminlyöneet asioiden painamista mieleen koulutuksessaan ja jatko-opinnoissaan (jos he ylipäätään terveysalan koulutusta ovat saaneet). Nähtävästi ministeriö toimii valheellisen tiedon varassa (se kuulee THL:ää, joka on lääke- ja rokotevalmistajien – rahallisen voiton kerääjien – rahoittama laitos).

  On virheellistä väittää, että Covid-19-tauti on väestölle vaarallinen. Ainoastaan ennestään terveydeltään heikoille (esim. jotakin perussairautta sairastaville) ihmisille ja hauraille vanhuksille Covid-19 voi olla niin kohtalokas, että se vie ikään kuin ”viimeisenä pisarana” kuolemaan. Näinhän vanhukset yleensä kuolevat. Kun valmiiksi kuoleman kielissä oleville tulee tällainen hengitystieinfektio, se (tai sen seurauksena syntynyt keuhkokuume) on usein se viimeinen pisara, joka murtaa ihmisen.

  Seitsemän kuukauden aikana Suomessa on ollut n. 350 ”Covid-19-kuolemaa.” Kuolleet ovat lähes kaikki olleet noita vanhuksia tai perussairauden heikentämiä (molemmilla siis todellinen kuolinsyykin on todennäköisesti muu kuin Covid-19). Sairaalahoidossa on yleensä vain muutama ihminen tai ei ketään. Covid-19 ei ole vaarallinen tauti. Esim. aborttiin kuolee Suomessa samassa ajassa n. 5 000 – 5 500 ihmistä.

  On harhaanjohtavaa käyttää yhteiskunnan vastatoimien perusteena koronavirustestausten antamia tartunnan saaneiden määriä, koska kyseinen testi (RT-PCR) on – kuten menetelmän kehittäjä Kary Mullis on ilmoittanut ja varoittanut – täysin sopimaton diagnostiseen käyttöön, siis taudinmäärityksiin. Testi analysoi RNA-pätkiä, ei kokonaisia viruksia. RNA-pätkät voivat olla peräisin aiemmin sairastetuista koronavirusflunssista tai jopa kokonaan muista viruksista. Testi (PCR) ei sellaisenaan sovi RNA-pätkien analysointiin (testi analysoi vain DNA-pätkiä), ja siksi RNA täytyy ensin muuttaa DNA:si (entsyymin RT avulla). Sen jälkeen on vielä ”lisättävä” DNA:n määrää, että sitä voidaan käsitellä ja tutkia. ”Lisääminen” tapahtuu peräkkäisinä kahdennuksina: kahdesta tulee neljä, neljästä kahdeksan, kahdeksasta 16 jne. Näitä syklejä on yleensä 40, ja tuloksena on, kuten Mullis varoittaa, paljon vääriä positiivisia tuloksia (testi ei ole sopiva diagnostiseen käyttöön). Myös on vääriä negatiivisia. Pöyristyttävintä on, että aina kun noiden syklien määrää muutetaan, saadaan erilaisia tuloksia (herkkyys muuttelee). Jos syklejä on 40 tai sen yli, kaikki tulokset ovat positiivisia! Jos syklejä on 30 tai alle sen, saadaan vähän positiivisia tuloksia. Testien tuloksia voidaan etukäteen manipuloida säätämällä syklien määriä. Jos tarvitaan vakava kuva ”pandemiasta”, syklien määrä säädetään suureksi. Jos välillä halutaan rauhallisempi kuva ”pandemiasta”, vähennetään testin syklien määrää. Testi siis itse asiassa mittaa sen omien syklien määriä, ei tartuntojen määriä. Testien avulla ei saada mitään selvyyttä siitä, paljonko tartunnan saaneita yhteiskunnassa on. Testi on 100% epäluotettava. Koska ministerit ja THL eivät ole tietoisia tästä, he ovat laiminlyöneet tieteeseen perehtymisen ja asioiden opiskelun. Voi tulla kauheaa jälkeä, jos tietämättömät ihmiset ovat päättämässä asioista.

  Oikea tapa mitata Covid-19:n vakavuutta on katsoa, paljonko sairaalahoitoja ja kuolemia se on kulloinkin aiheuttanut. Näin on aina ennen menetelty epidemioiden suhteen.

  On myös tullut ilmi, että Covid-19-kuolemien määriä on paisuteltu eri tavoin. Esim. USA:ssa muutettiin Covid-19:n osalta kuolintodistusten laatimisen ohjeita niin, että nyt Covid-19:n aiheuttamia kuolemia tulee kymmenen kertaa enemmän kuin vanhaa ohjetta noudattaen olisi tullut. USA:n Covid-19-kuolemien määrät ovat siis ainakin kymmenen kertaa liian suuret.

  Mitä Suomen kansaan tulee (Suomessa valtiovalta kuuluu kansalle, perustuslaki 2§), on ihmeteltävä sitä sen ajatusta, että kausittaisen influenssan (tai perusflunssan) kaltainen tauti on pätevä ja riittävä syy pilata ja tuhota miljardien ihmisten elämä ja toimeentulo kaikkialla maailmassa drakonisilla rajoituksilla, toimintojen sulkemisilla ja väkivaltaisilla määräyksillä.

  Covid-19 on perusflunssa: kuumetta, päänsärkyä, yskää ja keuhkoputkentulehdusta. Taistelu sitä vastaan on tuhonnut suuren osa maailmaa. Jos Covid-19:n olisi sallittu vapaasti kulkea Suomen yli, se olisi ollut kokonaan ohi noin 60 päivässä (Farrin lain mukaan; Farrin laki kertoo, kuinka viruksen aiheuttama tauti lisääntyy, saavuttaa huippukohdan ja sitten laskee luonnollisella tavalla nollaan). Mutta koska, kuten yllä on todettu, Suomen kansalla on jo entuudestaan 70-80%:n immuniteetti Covid-19:lle, vapaasti kulkemaan jätetty SARS-CoV-2-virus (Covid-19:n aiheuttaja) olisi kulkenut Suomen yli kenenkään huomaamatta. Elämä Suomessa olisi koko ajan ollut täysin normaalia.

  Kuten raha- ja pankkijärjestelmässämme meitä hallitaan, orjuutetaan ja tuhotaan tyhjällä (pankit luovat korollisen velkarahansa tyhjästä), niin myös Covid-19:ssä meitä hallitaan, orjuutetaan ja tuhotaan tyhjällä. Sen verran pitäisi huomata.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 11. Entinen lääketehtaan työntekijä kertoo rokotteista

  Tekstini joulukuulta 2018.

  Brandy Vaughan, entinen Merck-lääketehtaan työntekijä, kertoo rokotteista ja muusta täällä:

  https://www.youtube.com/watch?v=OGW-SAN1CcQ

  Videon nimi on ”Every Choice Counts Podcast with Guests Hillary Simpson, Jamie Lynn Juarez, and Brandy Vaughan”. Brandy Vaughanin osuus alkaa 35. minuutin kohdalta ja jatkuu loppuun asti.

  Brandy Vaughan kertoo videolla, mitä lääketehtaat ovat ja miten ne toimivat. Ne toimivat tuotteillaan (lääkkeet ja rokotteet) sairauksien (ja siten hoidontarpeen) lisääjinä rahallisen voiton saamiseksi ja maksimoimiseksi (Suomessa THL on niiden rahoittama, joten THL on osa tuota lääketehtaiden terveydenvastaista tarkoitusperää ja toimintaa). Niiden tuotteet sairastuttavat sivuvaikutuksillaan, jotka ovatkin usein niiden varsinaisia ja ainoita vaikutuksia. Vahingollisia ovat varsinkin rokotteet, joista Brandy Vaughanin mukaan ei ole kerrassaan mitään hyötyä vaan kaikille pelkkää haittaa.

  Kuten itsekin olen aiemmin tuonut esiin, ihon läpi (siis luonnonvastaisesti, kehoa väkivaltaisesti rikkoen) rokotettaessa sivuutetaan kokonaan ihon normaali IgA-välitteinen (IgA = immunoglobuliini A) immuunijärjestelmä. Tämä johtaa koko immuunijärjestelmän sekaannukseen ja kaaokseen – pitkäaikaisine seurauksineen. Esimerkiksi monissa rokotteissa on adjuvanttina skvaleenia, joka on ihmiskehossa monien hormonien ja kolesterolin välttämätön esiaste, ja kun sellaista rokotetta ruiskutetaan luonnonvastaisesti ihon läpi, ihmisen puolustusjärjestelmä tulkitsee sen vieraaksi aineeksi ja alkaa sotia sitä vastaan ja samalla myös ihmisen normaalia skvaleenia vastaan, jolloin koko keho vaurioituu. Esimerkiksi aivoissa ja hermostossa on runsaasti skvaleenia, joten elimistön sota sitä vastaan tekee tuhoaan varsinkin niissä. Syntynyt hermoston ja aivojen tulehdus on yksi kauhea, tuhoava ja pitkäaikainen seuraus rokotuksista.

  Tästä Brandy Vaughan puhuu videon kohdassa 50.-52. minuuttia. Hän toteaa, että ihon läpi rokottamisella on massiivisia haitallisia vaikutuksia, ja ihminen sairastuu. Tämä ihmisten sairastuttaminen rokotteilla (ja lääkeaineilla) on yhä enemmän nykylääketieteen hyvin piilotettu perusta ja tarkoitusperä. Rokotukset eivät koskaan tuota varsinaista kestävää immuniteettia (vastustuskykyä), vain ohimenevästi joitakin vasta-aineita, jotka eivät osu mihinkään, koska virukset ovat jatkuvasti muuttuvia ja niistä valmistetut rokotteet ovat teoreettisestikin aina myöhässä, koska virus on ehtinyt muuttua.

  Brandy Vaughan kertoo, että nyt jo ainakin puolet lapsista on rokotusten vuoksi sairastunut pysyvästi (allergiat, astma, sokeritauti, krooniset sairaudet, ihottumat, nielurisojen suurentuminen, syöpä jne. – myös autismia sairastaa nykyisin noin joka 40. lapsi; USA:ssa nyt 2020 joka 36. lapsi, joillakin alueilla joka 32. lapsi). Asiaan ei yhteiskunnissa puututa, koska maiden hallitukset, lääkärikunta ja tiedotusvälineet (jotka kaikki omistaa lääketehtaat ja hallitukset omistava taho – velkarahajärjestelmätaho) ovat yhtä ja samaa joukkoa lääketehtaiden kanssa. Lääketehtaiden lobbaus on jokapäiväistä hallintoelimissä. Useat poliitikot ovat sujuvasti välillä hallinnon palveluksessa, välillä lääketehtaiden palveluksessa. Hallitus on käytännössä sama kuin lääketehtaat. Ministerit Saarikko ja Grahn-Laasonen (tuolloin v. 2018) ovat pakkorokotuksia vaatiessaan (tai ainakin niitä vakavasti harkitessaan) vaikutusvaltaisimpia Suomen kansan terveyden vaarantajia ja lääketehtaiden voittojen maksimoijia.

  Jo ihmisen normaali vaistomainen reaktio rokotuksiin on niiden välttäminen!

  Rokotukset siis tuhoavat ihmisen normaalia puolustusjärjestelmää. Yksikään rokote ei ole koskaan auttanut yhtään ketään. Se, että joitakin infektiotauteja on poistunut, ei johdu rokotteista vaan parantuneesta hygieniasta ja paremmista elinoloista. Rokotteet ja rokotukset perustuvat siis johtavien tahojen häikäilemättömään ahneuteen (voittojen maksimointiin, kun hoidontarve jatkuvasti kasvaa rokotusten ja ”lääkkeiden” tuhovaikutusten ansiosta) ja ihmisten taikauskoon. Väkisin rokottaminen on kehon raiskaamista, puoskarointia ja tuhoamista – väkivaltarikollisuutta siis. Sitä kohdistetaan pikkulapsiin jo heti syntymän jälkeen.

  Videossa Brandy Vaughan kertoo paljon muutakin. Hänen verkkosivunsa ovat:

  https://www.learntherisk.org

  Lasten rokotukset täytyy lailla kieltää! Ne voivat vain vahingoittaa lasta. Lapsilla on luonnostaan täysin oikein toimiva ja hienon hieno immuunijärjestelmä, ja rokotukset voivat vain horjuttaa ja tuhota sitä. Rokotuksiin on myös kuollut hyvin paljon lapsia. Voidaan sanoa: Joka rokottaa lapsensa, saattaa hänen terveytensä ja elämänsä vaaraan. Hän jopa halveksii lastaan, koska ei luota hänen terveeseen ja luonnolliseen immuunijärjestelmäänsä. Aivan pienet lapset saavat suojan myös äidinmaidosta.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 12. Jännä myös havaita että vuosien aina nähdyt ” kemikaalivanat ” ovat tyystin hävinneet. En ainakaan ole nähnyt niitä koko vuotena. Olisikohan niillä koronalla jotain yhteistä?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Ilmansaasteet ovat olleet jo vuosia pahasti koholla monessa paikassa, ja yksi erityisen paha ilmansaastuttaja on liuskeöljy , shale oil.

   COVID-19: Finding the Environmental Trigger

   https://harvoa-med.blogspot.com/2020/04/COVID2020.html

   Paha ilmansaaste tilanne yhdellä seudulla muuten selittää juuri myös sen miksi suuri joukko ihmisiä voi alkaa suunnilleen samoihin aikoihin saada flunssan-kaltaisia oireita, mikä sitten tulkitaan tarttuvaksi viruksen aikaansaamaksi taudiksi .

   Suomessa muuten on ilmansaaste tilanne paljon parempi kuin monissa muissa maissa, ja väittäisi että juuri siksi täällä on olematon määrä näitä covid kuolemia ,alle 400 joka ei poikkea mitenkään aiemmista vuosista . Vertailkaa Suomea ilmansaaste näkökulmasta maishin joissa on saaste ongelma, minusta näyttää että näillä on yhteys kuolemien määrässä.

   Yksi Merkittävä kuolinsyy siinä aiemmssa SARS epidemiassa olivat myrkylliset lääkkeet joita potilaille työnnettiin, väärä hoito. Ja myös muuten tuossa SARS epidemiassa kukaan ei todistanut myöskään tieteellisin metodein virus teoriaa todeksi.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 13. Lääkäri Tim O’Shea puhumassa covid aiheesta :

  Kaikki on vain politiikkaa, ja siis myös THL ajaa vain politiikkaa .

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. CV-19 on mestarillinen ja laaja-alainen massojen mielien hallinta- ja manipulaatio-operaatio, jossa joukot hypnotisoidaan jatkuvan traumatisoivan uutispommituksen avulla sekä ohjelmoimalla ja ehdollistamalla heidän mieliään kehollisen toiminnan kautta (turvavälien pito, maskit) uskomaan olematon olevaiseksi ja melko normaali kausiflunssa erittäin vaaralliseksi kulkutaudiksi.

   Pitkän ehdollistamisohjelman avulla voidaan loihtia esiin koronan ”toinen aalto” ja sille kaiken normaalin elämän ja taloudenpidon länsimaissa lopettavat sulkutilat, vaikka tilastot eivät näyttäisi lainkaan vakavia sairastumisia tai kuolemia. Pelkkä positiivisten testitapausten kumuloituminen riittää laukaisemaan massojen mieliin psykologisesti ehdollistetun ”toisen” aallon.

   Tätä on inhottavaa ja härskiä katsella. Vain ne säästyvät psykologisessa mielessä toiselta aallolta, jotka ovat varhain oivaltaneet sen, mistä koronassa on oikeasti kyse. Oikea asennoituminen mielikuvitustautiin on vaatinut myös pitkäaikaisempaa valtarakenteiden tutkimista ja kaikesta hyväuskoisuudesta luopumista suhteessa näihin. Erityisesti valtamedian petollisuus on ollut syytä tiedostaa, jotta välttyy sen välittämältä mielen ohjelmoinnilta.

   Psykologinen selväjärkisyys ei kuitenkaan auta, kun vastassa ovat järkensä menettäneet valtarakenteet ja virkakunta, joka määrätään toteuttamaan sulkutiloja, ”sairaiden” eristämistä ja – mikä pahinta ja hyvin todennäköistä – pakkolääkintää. Varustautuminen tähän uhkaan on syytä aloittaa heti sekä fyysisellä että hengellisellä tasolla, koska fyysisen koskemattomuuden menetykseen liittyvä uhka on ehdottomasti nyt suurin sitten maailmansotien.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
   1. Totta! Kyse on massivisesta psyop, nyt tätä on vahvistettu viime päivinä oikein räväkästi kun valtakunnan poliitikko pellet esiintyvät maskit naamalla ja tiedotusvälineet tuovat sitten luonnollisesti kuvat näistä pelleistä Suomalaisten koteihin.

    Nämä pellet siis ovat osa psyop, kun kansalainen näkee liki joka päivä miten pääministerillä ym on maski naamalla niin hän tuumaa, että on olemassa vaara , tarttuva infektio ja siltä kuuluu suojautua maskilla, kun pääministerikin niin tekee. Näin ” ohjelmoidaan ” ihmisiä uuteen normaaliin.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
 14. Superaseet Covid-19:ää vastaan: immuunijärjestelmän T-solut ja D-vitamiini

  Seuraavassa referoin Eshani M. Kingin artikkelia ”T-cells Are the Superstars in Fighting COVID-19 – But Why are some People So Poor at Making Them?” (”T-solut ovat supertähtiä taistelussa COVID-19:ää vastaan – Mutta miksi jotkut ihmiset ovat niin huonoja tuottamaan niitä?”), julk. 24.9.2020,

  https://childrenshealthdefense.org/news/t-cells-are-the-superstars-in-fighting-covid-19-but-why-are-some-people-so-poor-at-making-them/

  Hänen artikkelinsa on vastaus tähän tri Peter Doshin British Medical Journalissa julkaistuun artikkeliin:

  ”Covid-19: Do many peple have pre-existing immunity?” (”Covid-19: Onko monilla ihmisillä jo valmiiksi immuniteetti?”),

  https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563

  Kiitos tri Doshille T-solujen profiilin nostamisesta. Ohimennen sanoen, saksalaiset tutkijat havaitsivat, että peräti 81%:lla henkilöistä oli entuudestaan T-soluja, jotka reagoivat ristiin SARS-CoV-2-epitooppien (epitooppi on T-soluvasteen kohde) kanssa,

  https://www.researchsquare.com/article/rs-35331/v1%20

  Tämä sopii yhteen Imperial Collegen professorin ja monimutkaisten dynaamisten biologisten systeemien matemaattisen mallinnuksen maailmankuulun auktoriteetin Karl Fristonin mallinnoksen kanssa toukokuulta, joka osoittaa, että noin 80% Saksan väestöstä ja noin 50% Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) väestöstä on immuuneja Covid-19:lle,

  https://unherd.com/2020/06/karl-friston-up-to-80-not-even-susceptible-to-covid-19/

  [huom. aiemmin kirjoitin erään J.B. Handleyn artikkelin pohjalta, että n. 70% suomalaistakin on jo valmiiksi immuuneja Covid-19:ää aiheuttavalle SARS-CoV-2-virukselle ja tälle ”pandemialle.” Koronaviruksia on 36 eri lajia, ja kaikki me olemme joskus sairastaneet koronavirusten aiheuttamia flunssatauteja ja saaneet siten luonnollisella tavalla T-soluimmuniteetin niitä vastaan. On siis niin, että immuniteetti yhtä lajia vastaan antaa suojan myös muita lajeja vastaan. Kyseessä on ristiin reagoiva, T-soluvälitteinen immuniteetti. Meissä ennestään oleva koronavirusimmuniteetti suojaa myös Covid-19:ää vastaan. Suomessa ei tarvita mitään toimenpiteitä Covid-19:ää tai ”pandemiaa” vastaan, koska laumaimmuniteettikynnys Covid-19:llä on 10-20%. Suomen kansa on koko ajan ollut moninkertaisesti suojattu epidemialta ja pandemialta (yksittäisiä tapauksia toki esiintyy). Rajoittavilla toimenpiteillä vahingoitamme vain itseämme, toisiamme, maatamme ja talouttamme. V.-I. L.].

  Vasta-aineet voivat vain lyöttäytyä taudinaiheuttajien seuraan ja auttaa tuhoamaan niitä solujen ulkopuolella ja saattavat joskus sen sijaan paradoksaalisesti lisätä taudinaiheuttajan kykyä infektoida solu vasta-aineriippuvaisella ”tehostuksella.” Ainoastaan T-solu voi älykkäästi aistia ja tuhota infektoituneiden solujen sisällä olevia taudinaiheuttajia käyttämällä ”sensoreita”, jotka havaitsevat vieraita proteiinifragmentteja.

  1960-luvun loppupuolella Lancet-lehti kertoi eräästä lapsipotilaasta, jolla oli agammaglobulinemia (gammaglobuliinien puuttuminen veressä; vasta-aineet ovat gammaglobuliineja; tässä sairaudessa B-solujen puuttuminen estää potilaita tuottamasta vasta-aineita) ja joka voitti tuhkarokkoinfektion aivan normaalisti eikä saanut uutta tartuntaa sen jälkeen (lapsi siis selätti virusinfektion ilman vasta-aineita). Tiedämme nyt, että vaikka tämä sairaus (agammaglobulinemia) voi heikentää immuniteettia, tässä nimenomaisessa lapsessa muiden immuunitoimintojen, T-solut mukaan lukien, on täytynyt olla täysin kykeneviä selvittämään infektion ja tuottamaan immuunimuistin ilman vasta-aineiden apua. T-solujen tärkeys taistelussa SARS-CoV-1-virusta (vuoden 2003 epidemian aiheuttajavirusta) vastaan ja immuunimuistin luomisessa on myös hyvin dokumentoitu lukuisissa ennen Covidia julkaistuissa tutkimuksissa vuodelta 2017 ja sitä aikaisemmalta ajalta,

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354216304016?via%3Dihub

  Sitten, huhtikuun alkupuolella, raportoitiin kahdesta agammaglobulinemiaa sairastavasta potilaasta, jotka voittivat Covid-19-infektiot tarvitsematta hengityslaitetta, mikä sai italialaiset raportin laatijat kirjoittamaan: ”Tämä havainto viittaa siihen, että T-soluvaste on todennäköisesti tärkeä immuunisuojan kannalta virusta vastaan, kun taas B-soluvaste saattaa olla epäolennainen.”

  Kaiken tämän olisi pitänyt siirtää ponnisteluiden polttopisteen kohti T-soluja varhaisessa vaiheessa – todellinen kysymys on, miksi valtavirtamedia ja muut jatkoivat ponnisteluiden ja tarinan kohdistamista vasta-aineisiin. Onko syynä se, että rokotteet ovat hyviä aikaansaamaan vasta-ainevasteita mutta eivät niin hyviä T-solujen tuottamisessa? Jotkut nyt kokeissa olevista rokotteista saavat kyllä esiin joitakin T-soluja, mutta näyttää siltä, etteivät määrä ja valikoima ole kovin vaikuttavia.

  Onko tällä merkitystä? Selvästikin on: Tutkimuslaitokset, Yale mukaan lukien, havaitsivat, että lievissä tai oireettomissa tapauksissa tuotettiin monia T-soluja,

  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.16.20153437v1

  Nämä olivat hyvin moninaisia, reagoiden paitsi piikkiin, S-proteiiniin ja reseptoreihin sitoutuvaan alueeseen myös moniin muihin viruksen osiin. Merkittävää oli, että näissä lievissä tapauksissa oli vähän tai ei lainkaan havaittavia vasta-aineita. Toisaalta vakavasti sairaat tuottivat vähän ja vähemmän vaihtelevia T-soluja, mutta heillä oli runsaasti vasta-aineita. Mielenkiintoista oli myös, että miehet tuottivat vähemmän T-soluja kuin naiset ja että, tosin kuin naisilla, heidän T-soluvasteensa heikkeni iän mukana.

  Miksi sitten jotkut ihmiset eivät kykene tuottamaan hyvää, suojaavaa T-soluvastetta? Avain tähän kysymykseen saattaisi olla tämä Kööpenhaminan yliopiston kansainvälisen terveyden, immunologian ja mikrobiologian osaston päällikön Carsten Geislerin johtama, 10 vuotta vanha tanskalainen tutkimus,

  https://www.nature.com/articles/ni.1851

  Geisler havaitsi, että ”kun T-solu altistetaan vieraalle taudinaiheuttajalle, se ojentaa viestittävän välineen tai ’antennin’, joka tunnetaan D-vitamiinireseptorina, jonka avulla se etsii D-vitamiinia”, ja jos D-vitamiinitaso on riittämätön, ”ne eivät edes ala mobilisoitua.” Toisin sanoen riittävä D-vitamiini on kriittisen tärkeä T-solujen aktivoitumiseksi niiden inaktiivisesta luonnollisesta tilasta. Kysymys siitä, tarvitsevatko T-solut myös jatkuvan D-vitamiinin saannin joissakin vakavissa Covid-19-tapauksissa havaitun T-solujen loppumisen ja apoptosiksen (ohjelmoituneen solukuoleman) estämiseksi, ansaitsee lisätutkimusta.

  Korkeat D-vitamiinitasot ovat myös kriittisiä etulinjan immuunipuolustusmekanismeille, sellaisille kuin fyysisille limakalvojen puolustusmekanismeille, ihmisen antiviraaliselle tuotannolle, sääteleville sytokiineille ja veren hyytymisen vähentämiselle, sekä suurelle joukolle muita tärkeitä immuunijärjestelmän toimintoja. Ylipainoisilla, diabeetikoilla ja BAME-alkuperää olevilla ihmisillä (BAME = blacks, asians, minority ethnic; mustat, aasialaiset, etniset vähemmistöryhmät; kirjoittaja tarkoittaa USA:ssa asuvia tällaisia ryhmiä) on paljon enemmän D-vitamiinin puutetta, ja miehillä on alhaisemmat tasot kuin naisilla.

  Toinen mielenkiintoinen johtolanka on se, että Japanissa, jossa on suhteellisesti eniten vanhuksia planeetalla, selvittiin sulkutilojen puuttumisesta, vähäisestä maskien pitämisestä ja kaupunkien suurista väestöntiheyksistä huolimatta vain vähäisellä määrällä Covid-19-kuolemia. Voisiko tämä ainakin osaksi johtua erittäin korkeista D-vitamiinitasoista (yli 30 ng/ml) 95%:lla aktiivisesta vanhusväestöstä? Jos verrataan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, siellä keskimääräiset tasot ovat alle 20 ng/ml. D-vitamiinia valmistetaan ihossa auringonvalon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Ruoka on yleensä huono lähde, mutta japanilaisessa ruoassa on epätavallisen korkeita tasoja. Päiväntasaajan lähellä sijaitsevissa aurinkoisissa maissa (esim. Nigeriassa, Singaporessa ja Sri Lankassa) myös on hyvin vähän Covidiin liittyviä kuolemia.

  Espanjassa Cordobassa toimivat tutkijat julkaisivat 29.8.2020 ensimmäisen D-vitamiinihoitoa koskevan kaksoissokkotutkimuksen (RCT) Covidille (RCT = randomized controlled trial; satunnaistettu vertailukoe),

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764?via%3Dihub

  Tämä erittäin hyvin suoritettu tutkimus tuotti vaikuttavia tuloksia D-vitamiiniryhmälle (ryhmässä 50 osallistujaa), käytännössä poistaen ensiapuhoidon tarpeen (vähensi sitä 96%) ja eliminoiden kuolemia (8% kontrolliryhmässä, jossa oli 26 osallistujaa). Vaikka tämä oli pieni tutkimus, ensiapuhoitoa koskevat tulokset ovat niin dramaattisia, että ne ovat tilastollisesti erittäin merkittäviä.

  Huomattavasti enemmän D-vitamiinia tarvitaan immuunijärjestelmän optimaaliseen toimintaan kuin luuston terveyteen. Näyttää siltä, ettei tri Fauci ole tietämätön tästä, koska hän on selvästi vahvistanut TV:ssä ja sähköpostitse, että hän ottaa 6 000 yksikköä (IU) päivittäin,

  (Vitamin D and pandemic science), Dr John Campbell 16.9.2020.

  Sillä välin USA:n terveyselimet edelleen suosittelevat vain 600-800 yksikköä ja Yhdistyneen kuningaskunnan terveyselimet vain 400 yksikköä.

  On korkea aika sille, että yhteinen ja perinpohjainen tieteellisten periaatteiden selvitys tekee lopun teollisuuden intressien/politiikan kontrolloimaan vaihtoehtoiseen ”tieteeseen” perustuvista valtavirtaisista kertomuksista. Entinen Bernin yliopiston immunologian instituutin johtaja, biologi, emeritusprofessori Beda M. Stadler, varmasti näyttää ajattelevan niin,

  https://www.youtube.com/watch?v=GBRcK-od50Q

  (Ep91 Emeritus Professor of Immunology…Reveals Crucial Viral Immunity Reality), Ivor Cummins 28.7.2020.

  Samalla tavoin kuin aikaisemmat infektiot suojelevat meitä tulevia infektioita vastaan ristiin reagoivien T-solujen avulla, Covid-19:n voittaminen luonnollisella tavalla antaa mahdollisuuksia suuremmalle suojalle tulevia koronaviruksia vastaan. Hämmästyttävän monimutkaiset, pitkälle kehittyneet ja erittäin tehokkaat immuunijärjestelmämme suojelevat meitä biljoonia taudinaiheuttajia täynnä olevalta maailmalta.

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
 15. Korona ja fasismi

  Referoin artikkelia ”The Covid-19 Chronicles: Why Coronavirus and Censorship Don’t Mix” (julk. 8.6.2020),

  https://vaxxter.com/the-covid-19-chronicles-why-coronavirus-and-censorship-dont-mix/

  Alkuun siteeraus Jon Rappoportilta vuodelta 2016: ”Kyseessä ei ole mikrobi, kyseessä on perätön ilmoitus mikrobista. Se on sepitelmä aaveesta, kummitus, haamu. Niin pannaan liikkeelle valepandemia. Niin myydään pelkoa. Niin yritetään saada ihmiset ottamaan rokotteensa ja pitämään suunsa kiinni.”

  Artikkelin kirjoittaja Maryam Henein sanoi äidilleen: ”Covid-19 on historian suurin ihmiskoe, eivätkä tiedotusvälineet anna meille täyttä kuvaa.” Äiti vastasi: ”Kuinka koko maailma voi valehdella?”

  Kirjoittaja kutsuu Covid-19:ää (koronaviruspandemiaa) ”koko maailmaa koskevaksi Houdinin taikatempuksi”, ”järjestetyksi keinotekoiseksi tapahtumaksi” ja ”mielenvikaiseksi infodemiaksi”, josta informaatiota (oikeaa ja väärää) tuotetaan niin valtavat määrät, että on vaikea päästä perille totuudesta. Mitä enemmän ihmiset kuluttavat informaatiota, sitä vähemmän he tietävät. Koska muutama harva mediajätti kontrolloi maailman tiedotusvälineitä, mikä tahansa kertomus voidaan yhdessä vääristellä ja kääntää päälaelleen. Artikkelissa on kuva lapsen ihottumasta, jonka mediayhtiö CBS ilmoittaa liittyvän koronavirukseen. Kuva kuitenkin otettiin jo v. 2016 Ukrainassa, ja lapsi, jolla ihottuma oli, kärsi coxsackievirusinfektiosta. Tiedotusvälineet valehtelevat siis tietoisesti.

  Valtavirtamediat julkaisevat myös paisuteltuja kuolinlukuja ihmisiä pelotellakseen. Lääkäreitä ja kuolemansyyntutkijoita rohkaistaan ilmoittamaan mikä tahansa kuolinsyy Covid-19:ksi, jos korona on ollut jollakin tavalla mukana. Eräs lehtiotsikko tri Deborah Birxistä 7.4.2020: ”Birx sanoo, että hallitus luokittelee kaikki koronaviruksen saaneiden kuolemat ’Covid-19-kuolemiksi’ syystä riippumatta.”

  Koronavirustestauksessa (myös Suomessa) käytetty RT-PCR-testi puolestaan ei ole diagnostinen (taudinaiheuttajan ilmoittava) testi lainkaan CDC:n mukaan (CDC = USA:n tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus). Lisäksi CDC:n mukaan testi antaa ”oletettuja positiivisia tuloksia” (so. vääriä positiivisia tuloksia). Montanalainen lääkäri Annie Bukacek sanoi huhtikuussa tällaisista tuloksista: ”Historiallisia päätöksiä tehdään näiden lukujen johdosta, vaikka ne ovat päin mäntyä.” RT-PCR-testin keksijä (ja Nobel-palkinnon saaja) Kary Mullis itse sanoi, etteivät nämä testit ole diagnostisia välineitä. Myöskään FDA ei ole hyväksynyt niitä (FDA = USA:n elintarvike- ja lääkehallitus). Lisäksi USA:ssa itse testausvälineet olivat alkuun koronaviruksen saastuttamia (ehkä lukujen paisuttamiseksi).

  [Lisään itse tähän muualta peräisin olevaa tietoa: RT-PCR-testi analysoi RNA-pätkiä, ei kokonaisia viruksia. Pätkät voivat olla peräisin mistä tahansa aiemmin sairastetusta koronaviruslajista (niitä on 36 eri lajia, ja ne ovat tavallisten flunssien aiheuttajia – tai ne voivat olla peräisin muistakin viruksista). Testissä RT-entsyymin avulla RNA muutetaan DNA:ksi, jota sitten voidaan PCR-prosessissa kahdentamalla monistaa peräkkäisissä kahdentamisissa (sykleissä), jotta saadaan niin suuri määrä, että sitä voidaan ryhtyä tutkimaan (yleensä syklejä on 40 tai 37). Mitä korkeampi syklimäärä, sitä suurempi herkkyys, ja siksi esim. korkealla syklimäärällä 40 saadaan lähes kaikki ”positiivisiksi” (vääriä positiivisia). Syklien määrää säätelemällä saadaan siis haluttuja määriä positiivisia; testi on vapaasti manipuloitavissa. Nuo RNA-pätkät eivät edes osoita tartuntaa, sillä vain kokonainen virus voi levitä ja aiheuttaa tartunnan. Positiivinen RT-PCR ei ole sama kuin infektoiva virus. Mitä tulee serologisiin vasta-ainetestauksiin (IgM meneillään olevassa infektiossa; IgG infektion jo loputtua), niin IgG ei kykene kertomaan, oliko päättynyt infektio SARS-CoV-2-viruksen vai jonkin muun yleisen koronavirustyypin aiheuttama. FDA sanookin, ettei serologisia veritestejä tule käyttää akuutin tai aktiivisen Covid-19-infektion diagnosointiin, koska serologinen testi voi antaa negatiivisen tuloksen, vaikka potilas on aktiivisesti infektoitunut (keho ei ole vielä kehittänyt vasta-aineita virukseen), tai se voi antaa väärän positiivisen tuloksen (esim. jos vasta-aine osoittaa eri koronaviruksen aiheuttamaa entistä infektiota). V.-I. L.].

  Tri Anthony Fauci (NIH; USA:n Kansallinen terveysinstituutti) on todennut, ettei Covid-19 ole vaarallisempi kuin influnssa (New England Journal of Medicine; ks. linkki artikkelissa). Infektiokuolleisuus on CDC:n mukaan 0,26%.

  Ent. CIA-johtaja William Casey totesi henkilökuntakokouksessaan v. 1981: ”Me kaikki tiedämme, että väärän informaation ohjelmamme on onnistunut, kun kaikki, mitä Amerikan kansa uskoo, on väärää.” Palveleeko siis alussa mainittu informaation valtava määrä jotain suurempaa tarkoitusta? Mikä itse asiassa on väärää ja mikä oikeaa?

  Nykyisin sosiaalisen median jätit Google, Facebook ja Twitter ottavat toimintaohjeensa Maailman terveysjärjestöltä, CDC:ltä ja USA:n sosiaali- ja terveysministeriöltä (HHS). Kun tähän liittyvät teknologiajätit (esim. kontaktien jäljitys), syntyy teknofasismi, ja yhdessä eri maiden hallitusten kanssa syntyy fasismi, kaikkea hallitseva fasismi. Se mahdollistaa kaiken muuttamisen disinformaatioksi ja kokonaisvaltaiseksi valheeksi. Covid-19:ää käytetään lääketieteellisten vapauksien estämiseen ja rokotteiden tekemiseen pakollisiksi. Siksi siis valtava informaatiotulva (= disinformaatio) Covid-19:stä.

  Huolimatta siitä, että lääketeollisuusjätit ovat tuottaneet hyvin paljon terveydellisiä haittoja ja kuolemia läntisen lääketieteellisen järjestelmän valvovan silmän alla, ne jatkuvasti pitävät kiinni rokotteistaan ja pääsevät kuin koira veräjästä kirjaimellisista murhista (lääketeollisuusjätit on vapautettu vastuusta) – röyhkeydellä ei kerta kaikkiaan ole mitään rajaa. Vastuusta vapautettuina ne nyt sensuroivat ja mustamaalaavat niitä, jotka rohkenevat asettaa kyseenalaiseksi virallisen Covid-19-kertomuksen, ja myös niitä terveysammattilaisia, jotka rohkenevat esittää, että luonnolliset keinot voivat jopa estää sairauden. FDA:lla itse asiassa on operaatio ”Quack Hack”, jonka toimintapa on muunneltu totuus.

  Nyt vallitsee psykologisen operaation tila, jossa totuus on täysin merkityksetön sivuseikka. Ihmisiä siedätetään suunniteltuihin yhteiskunnallisiin muutoksiin, ja kun niiden aika tulee, kaikki hyväksyvät ne itsestään selvinä asioina. Tätä sanotaan myös aivopesuksi. On helposti nähtävissä, että kun luodaan ”hätätilan” ja ”globaalin kriisin” näyttämö ja huudetaan sitten ”leviäminen estettävä” ja ”käyrää madallettava”, niin siinä on liki täydellinen propaganda-ase, jonka avulla elämäämme voidaan (ja täytyy!) sekaantua. Covid-19 = terrorismi. Tavoitteena YK:n Agenda 2030:n (laadittu v. 2016) toteuttaminen. Koko elämäntapamme on uhattuna. Meiltä viedään vapaudet.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 16. Mies joka tahtoo tuhota suurimman osan maailman väestöstä haluaa silti rokottaa kaikki virusta vastaan jotteivat ihmiset menehtyisi siihen. Miksi?
  Voiko tekopyhempi enää olla? Rokotteen tarkoitus on tietysti aivan muu kuin väestön pelastaminen.

  Family Ties: Bill Gates’ Depopulation Crusade
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=214515

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 17. Terveysterrorismi jyrää

  Lastenlääkäri Janet Levatin esittää joitakin näkökohtia artikkelissaan ”Which Pandemic Assumptions are YOU accepting as Facts? (”Mitä pandemiaolettamuksia SINÄ pidät tosiasioina?”), julk. 9.7.2020:

  https://vaxxter.com/which-pandemic-assumptions-are-you-accepting-as-facts/

  Referoin joitakin kohtia artikkelista.

  Janet Levatin tahtoi kirjoittaa olettamuksista, jotka on hyväksytty tosiasioiksi Covid-19-pandemian aikana. Kirjoituksensa johtolangaksi hän omaksui sen, mitä Denis G. Rancourt kirjoittaa artikkelissaan ”Masks Don’t Work: A review of science relevant to Covid-19 social policy” ja kirjassaan ”Hierarchy and Free Expression in the Fight Against Racism”: Rancourt sanoo, että meidät ”junaillaan” hyväksymään ja uskomaan monia perusolettamuksia terveydestä ja hyvinvoinnista. Hän kirjoittaa mm. näin:

  ”Laaja-alaiset kiellot, joiden sanotaan johtuvan väitetyistä itsestään selvistä totuuksista, ovat yleinen yhteiskunnallisen ohjailun keino. Kun kyseessä ovat vaaralliset totuudet systeemistä, silloin usein valtion ja yhtiöiden aktiivinen tuki otetaan mukaan näissä kampanjoissa. – – Valtavirtalääketieteen ohjailema ja ylläpitämä suurvalhe on ytimenä siinä, miten käskytyshierarkia ankkuroidaan perustavalla tasolla meidän luontaiseen ihmisbiologiaamme. Asiat eivät ole niin kuin ne näyttävät olevan. Jopa asiat, jotka uskomme itsestämme ja kehoistamme, ovat useimmiten vääriä.”

  Tähän vakiintuneeseen käskytyshierarkiaan meidät pakotetaan jopa ollessamme vielä kohdussa, ja ohjelmointi menee syvälle. Raskaana oleville naisille kerrotaan, että heidän täytyy mennä ultraäänitutkimukseen, koska heidän lapsensa saattavat olla viallisia. Joillekin kerrotaan, että he tarvitsevat lapsivesitutkimuksen tai chorionvillusnäytteen ottamisen toisentyyppisten vikojen löytämiseksi. Raskaana oleville naisille annetaan rutiininomaisesti suuri glukoosiannos, jollaista useimmat eivät koskaan normaalisti nauttisi, jotta nähtäisiin, onko heillä raskaudenajan diabetes. Vallassaolijat olettavat, että niin suurella prosentilla on puutteellinen aineenvaihdunta, että heidät täytyy kaikki tutkia tällä epäluonnollisella tavalla. Todellakin, monissa naisissa testi voi aiheuttaa sen ongelman, joka sen on tarkoitus löytää.

  Mutta ei tässä kaikki. Odottaville naisille kerrotaan myös, että heidän täytyy saada influenssa- ja Dtap-rokotteet tai heidän lapsensa saattavat kuolla. Heille kerrotaan, että nämä rokotteet voivat parantaa heidän lastensa terveyttä – tämä jos mikä on vaarallinen suurvalhe.

  Samanlainen ohjelmointi ja ohjailu koskee synnytyspolttoja, synnytystä ja välitöntä synnytyksen jälkeistä aikaa. Ajatelkaa, mitä teemme syntymättömälle ja vastasyntyneelle: keinotekoinen kalvojen repeämä, synnytyksen käynnistys pitosiinilla, invasiivinen (kajoava) sikiön monitorointi, antibiootit synnytyksen aikana kaikille niille naisille, jotka testeissä on havaittu streptokokki B-positiivisiksi, vitamiini K-ruiske, antibioottia sisältävät silmätipat (jos äidillä ehkä on diagnosoimaton tippuri tai klamydia, vaikka testit olisivat olleet negatiivisia), vastasyntyneen antibioottipitoiset kylvyt, ympärileikkaus, hepatiitti B-rokote, vastasyntyneen maitoseostäydennys.

  Äideille annetaan oletus, että heidän lapsensa astuvat maailmaan monin tavoin puutteellisina ja että lääketieteellinen systeemi on läsnä heitä suojelemassa, jopa pelastamassa heidän elämänsä, invasiivisin rutiinitoimenpitein ja lääkkein.

  Ei siis ole mikään ihme, että monilla ei ole minkäänlaista sisäistä kompassia osoittamassa, kuinka meidän tulee huolehtia itsestämme. Tämä syvä ja ohjelmoitu luottamuksen puute omaan kykyymme olla terve on juurrutettu syvälle sisimpäämme. Olemme kirjaimellisesti syntyneet se mukanamme. Jos me kummatkin (me ja se) olemme tavanmukaisen systeemin sisällä, meiltä on otettu pois luonnollinen syntymäoikeutemme ja itseluottamuksemme luonnollisen hyvän terveyden suhteen.

  Niinpä nyt pandemian keskellä ollessamme ei ole yllättävää, että varsin monet menevät mukaan maskien pitämiseen, pakkomielteiseen käsidesien käyttöön, etäisyyksien pitämisiin, kontaktien jäljittämiseen, viruslääkkeisiin ja rokotteisiin. Nämä toimenpiteet perustuvat niihin itsestään selviin totuuksiin, joihin Rancourt viittaa, OLETTAMUKSIIN, jotka on tuotu järjestelmään kauan sitten mitään kyselemättä. Nämä olettamukset muodostavat perustan sille, miten ajattelemme ja reagoimme näinä kriisin aikoina (tai pitäisikö sanoa: ohjaillun kriisin aikoina).

  Seuraavassa muutamia olettamuksia, jotka on hyväksytty mitään kyselemättä.

  OLETTAMUS 1: Maskit estävät viruksen leviämistä, joten meidän täytyy olla hyviä kansalaisia ja pitää niitä. Jos kieltäydymme, olemme itsekkäitä emmekä ota huomioon muita.

  On hämmästyttävää nähdä ihmisten kävelevän ympäriinsä maskeissa, jopa paikoissa, joissa niiden käyttöön ei ole velvoitettu, vain koska auktoriteettiasemassa olevat henkilöt ovat kertoneet heille, että heidän täytyy pitää niitä. On jopa ehdotettu, että intiimeissä puuhissakin niitä pitäisi käyttää.

  Rancourt loi silmäyksen maskien hyödyllisyyttä virustautien leviämisen pysäyttämisessä koskevaan tieteeseen ja konsensus on, että ne ovat tehottomia (ks. alussa mainittu Rancourtin artikkeli). Maskit ovat tehottomia, koska virukset ovat pienempiä kuin sen paperin tai kankaan huokosten koko, josta maskit on tehty. Useimpien maskien reunojen ympärille jää myös melkoisia rakoja, mikä tekisi niistä tehottomia, vaikka huokosten koko voisikin estää viruksia pääsemästä läpi.

  Lisäksi maskit aiheuttavat ongelmia alentamalla veren happipitoisuutta ja nostamalla veren hiilidioksidipitoisuutta. Seuraava lainaus on eräästä vuoden 2005 artikkelista:

  ”N95-maskien pitäminen johtaa alhaiseen veren happipitoisuuteen ja kohonneeseen veren hiilidioksidipitoisuuteen, jotka heikentävät työtehoa ja kykyä tehdä oikeita päätöksiä. Lääkintähenkilökunnalla on kohonnut riski saada ’Vakava akuutti hengityselinten syndrooma’ (’Severe acute respiratory syndrome’, SARS), ja asiantuntijat kaikkialla maailmassa suosittelevat kovasti N95-maskien käyttämistä. Kuitenkin N95-maskeja pitävä lääkintähenkilökunta kokee yleisesti huimausta, päänsärkyä ja hengityksen lyhyyttä. Myös kyky tehdä oikeita päätöksiä saattaa olla vaikeutunut.”

  Maskit ovat myös psykologisesti vahingollisia. Kun kasvomme ovat peitettyjä, suuri osa ihmisyyttämme on piilossa, myös kykymme ilmaista ja havaita/tulkita tunteita. Ilon, rakkauden, vihan, pelon ja surun tunteet vaimentuvat ja mahdollisesti katoavat kokonaan, jos yleinen maskien pitäminen jatkuu. Jopa 93% vuorovaikutuksestamme on ei-sanallista. Suositukset pitää maskeja eivät perustu tieteeseen, ja niiden takana voi sen vuoksi olla vain yhteiskunnallinen ohjailu.

  OLETTAMUS 2: Etäisyyksien pitäminen estää viruksen leviämistä ja rajoittaa kuolleisuutta.

  Etäisyyksien pitäminen, määräys pysyä kahden metrin päässä toisesta henkilöstä, on toinen mieltä vailla oleva suositus, jolla ei ole tieteellistä pohjaa. Onko meidän todella uskottava, että virukset voivat kulkea kaksi metriä yhdestä henkilöstä toiseen mutta eivät kaksi metriä 10 senttimetriä? Onko meidän elettävä maailmassa, jossa on lattiassa tarroja, jotka kertovat meille, missä tulee seisoa, ja jossa on liikkeiden lattioissa nuolia, jotka kertovat meille, mihin suuntaan mennä käytäviä pitkin? Luullakseni tämän ohjelmoinnin tarkoitus on saada meidät tottumaan vapauksistamme luopumiseen. Seiso, missä sinun on käsketty seisoa, ja noudata ohjeita vain sen vuoksi, että ne tulevat auktoriteettiasemassa olevalta henkilöltä, ei sen vuoksi, että ne ovat järkeviä tai perustuvat tieteeseen. On surullista nähdä niin monen ihmisen hyväksyvän, että heidän immuunijärjestelmänsä ovat niin puutteellisia, että toisen henkilön lähellä seisominen voi aiheuttaa heidän kuolemansa.

  OLETTAMUS 3: Rajoitukset säilyvät niin kauan, että rokote tai lääke on yleisesti saatavilla.

  Kuulemme tämän tarinan päivittäin valtavirtamedioista, ja se on tarina, joka harvoin asetetaan kyseenalaiseksi. Ajatus, että ainoa tie ulos tästä pandemiasta on rokote, perustuu kahteen oletukseen: 1. Rokotteet ovat turvallisia, 2. Rokotteet ovat tehokkaita.

  Onneksi rokoteskeptikkojen lukumäärä on valtavasti lisääntynyt. Jopa jotkut valtavirrassa olevat epäilevät vahvasti sen nopeutetun aikataulun järkevyyttä, jolla koronavirusrokotteita kehitetään, mutta tämä aikataulu saa paljon julkisuutta. Rokotteet hyväksytään kultastandardina ja parhaana keinona pysäyttää pandemia.

  Viruslääkkeisiin, esim. Remdisiviriin, liittyy myös joukko ongelmia, esimerkiksi sivuvaikutukset, joihin kuuluvat ihmisen genomin muutokset ja mahdollisuus, että lääke voi saada aikaan resistenttejä mikrobeja. Remdisiviriin liittyy myös taloudellisia eturistiriitoja ja muhkea hinta.

  On turhauttavaa, ettemme kuule kiinnitettävän huomiota terveyttä edistäviin toimenpiteisiin, sellaisiin kuin terveellinen ravinto, riittävä uni, liikunta ja vitamiinit.

  OLETTAMUS 4: Covid-19:n aiheuttaa virus, ja virukset ovat VIHOLLISIAMME.

  Tämä on kaikkein kiistanalaisin olettamus, jonka voimme asettaa kyseenalaiseksi. Koko perusta pandemialle on, että koronavirus, joko luonnollisesti tai valmistettuna, tekee meidät sairaiksi ja että mikä tahansa akuutti sairaus on PAHA ASIA.

  Eräs eurooppalainen korkean profiilin patologi on raportoinut, etteivät hän ja hänen kollegansa ympäri Eurooppaa ole löytäneet mitään todistetta uudenlaisen koronaviruksen aiheuttamista kuolemista Euroopan mantereella. Tri Stoian Alexov kutsui Maailman terveysjärjestöä (WHO) ”rikolliseksi lääketieteelliseksi järjestöksi”, koska se on synnyttänyt maailmanlaajaa pelkoa ja kaaosta esittämättä objektiivisesti varmennettavaa todistetta pandemiasta.

  Eräs toinen lääkäri, tri Zach Bush, on todennut, että virukset suorittavat hyödyllistä tehtävää. Virukset voivat auttaa meitä vapautumaan myrkyistä tehdessään meidät sairaiksi. Sen sijaan että tukisimme virusperäistä tautien syntymistä ME DEMONISOIMME VIRUSTEN ”HYÖKKÄYKSET”. Se on taistelua, jota lopulta ei voida voittaa, koska olemme miljoonien viruspartikkeleiden ympäröimiä kaiken aikaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 18. Todellinen tarkoitus rokotteiden nopeutetun tuottamisen (Operation Warp Speed) takana

  Käyn läpi James Grundvigin artikkelia ”The Real Meaning Behind ’Operation Warp Speed’”, julk. 30.9.2020,

  https://vaxxter.com/the-real-meaning-behind-operation-warp-speed/

  ”Ei rokotteita… Ei rokotteita… Ei rokotteita” ihmiset lauloivat presidentti Trumpin puheen aikana Pohjois-Carolinassa.

  Yhä useammat ihmiset heräävät rokotteiden vaaroihin ja riskeihin. Kuinka todennäköistä on, että ”turvallinen ja tehokas” Covid-19-rokote saadaan onnistuneesti ennätysajassa markkinoille? Äskettäisessä senaatin kuulemisessa tri Anthony Fauci sanoi: ”Ennustamme, että joskus vuoden lopulla, ehkä marraskuussa tai joulukuussa, tulemme tietämään, ovatko nämä turvallisia ja tehokkaita vai eivät.”

  Siis alle vuosi tutkimusprotokollien hahmotteluun, kehittämiseen ja suunnitteluun, haittavaikutusten jäljityssysteemien luomiseen, kolmen koevaiheen läpikäymiseen FDA:n (USA:n elintarvike- ja lääkehallituksen) hyväksynnän saamiseksi ja rokotteiden markkinoille saamiseen. Tämä olisi maailmanennätys. Huolimatta siitä, että kilvassa on mukana enemmän kuin 90 valmistajaa ja akateemista instituutiota, kiire saada markkinoille rokote tekee lääketeollisuuden iskulauseesta ”turvallinen ja tehokas” kyseenalaisen korkeintaan.

  Professorit Peter Doshi ja Eric Topol kirjoittivat the New York Times -lehdessä kolmesta johtavasta Covid-rokotteen valmistajasta Modernasta, Pfitzeristä ja AstraZenecasta näin: ”Niiden viime viikon lopulla julkaisemien tutkimusprotokollien mukaan rokote voisi täyttää yhtiöiden onnistumiskriteerin, jos se alentaisi lievän Covid-19:n riskiä, vaikkei sen koskaan olisi osoitettu vähentävän sairauden keskinkertaisia tai vaikeita muotoja tai sairaalaan tai ensiapuosastolle joutumisen tai kuoleman riskiä”,

  https://www.nytimes.com/2020/09/22/opinion/covid-vaccine-coronavirus.html

  Operaatio ”Warp Speed” toi rajattomat resurssit lääketeollisuudelle – onhan toki kyseessä taistelu tappavaa virusta vastaan,

  https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html

  Kuitenkin, tämä monen biljoonan dollarin teollisuus toimii enemmän kartellin tavoin. Vuosikymmenien ajan Mahtava Lääketeollisuus on tukahduttanut rokoteuudistuksia, estänyt kilpailua ja keskittänyt valtaa. Se kontrolloi kaikkia USA:n terveysalan laitoksia, sairaalajärjestelmiä ja korkeamman koulutuksen instituutioita. Se on lahjonut poliitikkoja laidasta laitaan kaikilla hallinnon tasoilla.

  Nyt kuitenkin Covid-rokotekilpaa ympäröivä sumu on hälvenemässä. Tehdessään kehittämisestä supernopean presidentti Trump toi koko maailman nähtäville rokoteprosessin jokaisen aspektin.

  Petos paljastuu

  Vaalivuosi tuo suurennuslasin alle tuotantovirheitä, mahdottomia aikatauluja ja virheellisiä biologisia olettamuksia samalla kun se paljastaa rokotekokeiden aikana syntyneitä vakavia haittavaikutuksia. Nyt syyskuussa FDA keskeytti AstraZenecan kolmannen vaiheen kokeet, kun pari henkilöä sai ”vakavia neurologisia oireita”, mukaan lukien ohimenevän, polionkaltaisen halvauksen,

  https://www.statnews.com/2020/09/09/astrazeneca-covid19-vaccine-trial-hold-patient-report/

  Sitten Moderna, joka ei ole koskaan tuonut yhtäkään FDA:n hyväksymää rokotetta markkinoille, joutui vaikeuksiin kahdessa ensimmäisessä kokeessaan: kymmenet ihmiset saivat sivuvaikutuksia. Moderna oli työskentelemässä geenejä muuttavan mRNA-teknologian kimpussa viedäkseen synteettisesti peitettyjä nanopartikkeleita ihmissolujen sisälle,

  https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-safety/covid-19-the-spearpoint-for-rolling-out-a-new-era-of-high-risk-genetically-engineered-vaccines/

  https://www.naturalnews.com/2020-08-11-components-of-mrna-vaccines-can-cause-significant-adverse-events.html

  Kun kokeiden teko ihmisillä jatkuu, enemmän ongelmia tulee näkyviin ja useimmat kysymykset nostetaan rokotteiden turvallisuudesta. Vuosien hiljaisuuden jälkeen ammattilaiset – lääkärit, epidemiologit ja rokotustiedemiehet -, jotka ovat harvoin korottaneet ääntään rokotteiden negatiivisesta puolesta, tekevät niin nyt. Merkittävää on, että he työskentelevät Mahtavassa Lääketieteessä.

  Miksi tämän teollisuuden ammattilaiset ovat alkaneet puhua suunsa puhtaaksi? Yleisön luottamus terveydenhoitoteollisuuteen on vaakalaudalla, rapautumassa. He arvioivat saatavilla olevaa tiedettä ja tulevat siihen johtopäätökseen, ettei mikään ennätysajassa kehitetty rokote, joka saattaisi vahingoittaa tuhansia ihmisiä, olisi riskin arvoinen. Mitä jos tapahtuu massiivisia sivuvaikutuksia? Jos ihmiset, joiden verorahoilla maksetaan tämä jättiläismäinen ohjelma, nousevat kapinaan, Mahtava Lääketeollisuus voisi kutistua nopeasti. Tästä syystä Fauci rukoili amerikkalaisia ”luottamaan” tieteeseen.

  Mutta pitäisikö ihmisten luottamus panna ristiriitoihin joutuneeseen tri Fauciin, joka hyötyy asiantilasta ja joka omistaa osaksi patentin Covid-rokotteisiin?

  Warp Speedin kahdet raiteet

  On olemassa kaksi ”Warp Speed”-operaatiota, jotka ovat kulkeneet rinnakkain vuoden alusta lähtien. Ensimmäinen Warp Speed on presidentti Trumpin ja HHS:n (USA:n sosiaali- ja terveysministeriön) asettama rokotepikajuoksu. Tämän ohjelman, jossa on tarkoitus ”rokottaa maailma”, sanotaan antavan ihmisille vapauden ja palauttavan elämän normaaliksi.

  Toinen Warp Speed, joka on organisoitu USA:n ulkopuolella, pani liikkeeseen varjosuunnitelman vuosia sitten. Sosialistit, jotka ovat johtoasemissa YK:ssa, Maailmanpankissa ja Maailman terveysjärjestössä (WHO), ja heidän allekirjoittajansa ja tukijansa, vyöryttivät esiin Troijan hevosen, josta purkautui ulos muutosagentteja hävittämään talouksia kaikkialla maailmassa. He tarvitsivat globaalin mutatoituvan (muuttuvan) viruksen. He tarvitsivat epäröintiä ja epävarmuutta. He tarvitsivat valtavirtamedian luomaan pelkoa ja paniikkia 24/7. Globalistien Warp Speed edellytti, että hallitukset pettävät porvaristonsa ja suvereenin valtionsa, lukitsevat yhteiskuntia, määräävät drakonisia sääntöjä, tuhoavat kokonaisia toimialoja ja murskaavat jokaisen maan talouden, ja tämä sorto täytyi panna toimeen ennen kuin he päästävät irti Covid-rokotteita.

  Kuitenkaan heidän strategisen simulointinsa skenaariot viime syksynä Wuhanin lentokentän harjoituksessa ja Gatesin säätiön Event 201:ssä, joka simuloi 65 miljoonan ihmisen kuolevan koronavirusepidemian puhkeamiseen, eivät toteutuneet,

  http://chinascope.org/archives/21681?doing_wp_cron=1600950189.1991069316864013671875

  https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

  Pian sen jälkeen kun he olivat panneet toimeen Suunnitelmansa, heidän vialliset tietokonemallinsa asetettiin kyseenalaisiksi ja ne lyötiin hajalle oikeilla asiatiedoilla,

  https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/05/16/coding-led-lockdown-totally-unreliable-buggy-mess-say-experts/

  Virheellisen testauksen tuottamat paisutellut tapausmäärät paljastettiin, eivätkä sairaalahoitojen ja kuolemien määrät sopineet yhteen ennakoidun (väärän) kehityskaaren kanssa.

  Silti tuo ei ole estänyt Yhdistynyttä kuningaskuntaa määräämästä toista, tiukempaa lukitsemista seuraavien kuuden kuukauden ajaksi asukkailleen tai Ranskan hallitusta sulkemasta baareja ja ravintoloita Marseillessa tai EU:ta ostamasta 300 miljoonaa annosta Sanofin/Glaxon Covid-rokotetta ennen kuin se on valmis markkinoille,

  https://www.nasdaq.com/articles/sanofi-glaxo-to-supply-300m-coronavirus-vaccine-doses-in-eu-2020-09-21

  Koska mikään tieteellinen materiaali ei tue sellaisia drakonisia toimenpiteitä, miksi sivistynyt maailma kulkee kohti toista traumaattisten ja epäterveellisten sulkutilojen kierrosta, kun ensimmäinen yritys ei onnistunut hillitsemään viruksen leviämistä tai minimoimaan kuolemien määriä? Siinä ei ole mitään järkeä pinnalta katsoen.

  Mutta kun katsotaan syvemmälle, löytyy varjosuunnitelma, suunnitelma, jota ei oltu tarkoitettu hävittämään virusta tai auttamaan kansalaisia toipumaan taloudellisesti epidemiasta. Globalistien Warp Speed yrittää pystyttää uuden maailmanjärjestyksen.

  Sama YK, joka isännöi pandemiaa koskevaa hätätilakokousta Event 201 viime vuonna, lähetti johtonsa tiedottamaan ”First Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Facilitation Council Meeting” -kokouksestaan,

  https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-09-10/secretary-generals-remarks-the-first-access-covid-19-tools-%28act%29-accelerator-facilitation-council-meeting-delivered

  Pääsihteeri Antonio Guterres aloitti pakollisilla huomautuksilla ”yhteisestä vihollisesta” ja halusta ”pelastaa henkiä seuraavien 12 kuukauden aikana…” ennen kuin hän heitti kovan kierrepallon. Selvin ja viattomin sanoin hän iloisesti varoitti:

  ”TIEDÄN, ETTÄ MONET PANEVAT TOIVONSA ROKOTTEESEEN – MUTTA SANOKAAMME SELVÄSTI: MISSÄÄN PANDEMIASSA EI OLE IHMELÄÄKETTÄ. ROKOTE YKSIN EI VOI RATKAISTA TÄTÄ KRIISIÄ, EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA LÄHIAIKOINA.”

  Mitä? Odota!

  Viimeisen kahden vuosikymmenen ajan YK, WHO, CDC ja Mahtava Lääketeollisuus ovat mainostaneet maailmalle, että rokotteet ovat ainoa ratkaisu, ainoa tie parempaan terveyteen, varsinkin pandemiassa. Itse asiassa vain kolme päivää aikaisemmin WHO:n johtaja Tedros piti syyskuun lehdistötilaisuuden, jossa hän – huolimatta sulkutilojen aiheuttamista ihmishenkien menettämisistä ja tuhoutuneista talouksista – totesi niiden luomasta ”sinisestä taivaasta” näin:

  ”Mutta on ollut myös joitakin odottamattomia hyötyjä. Monissa paikoissa olemme nähneet merkittävää vähenemistä ilman saastumisessa. Olemme saaneet muistutuksen siitä, kuinka kipeästi keuhkomme ovat olleet puhtaan, saastumattoman ilman tarpeessa. Olemme saaneet pilkahduksen maailmaamme sellaisena kuin se voisi olla. Ja se on se maailma, johon meidän täytyy pyrkiä. Viime kädessä me emme taistele vain virusta vastaan. ME TAISTELEMME TERVEELLISEMMÄN, TURVALLISEMMAN, PUHTAAMMAN JA KESTÄVÄMMÄN TULEVAISUUDEN PUOLESTA.”

  ”Suuri uudelleensäätö”

  Aivan oikealla hetkellä ilmastonmuutos työnsi sukellusveneen keulansa pandemian jääpeitteen läpi ja toi julki ensimmäisen sijansa globalistien agendalla. Ensimmäisellä sijalla ei ole viruksen leviämisen pysäyttäminen eikä ihmerokotteen luominen. Maailman talousfoorumi kruunasi heidän varjosuunnitelmansa, Suuren Uudelleensäädön,

  https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=publications

  Tämä projekti on pantu liikkeelle tarkoituksena hajottaa taloudet, muovata uudelleen yhteiskunnat sekä määrätä elinikäisiä rajoituksia ja raskaita sääntöjä. Epäilemättä Maailmanpankki on lahjonut poliitikkoja ja valtioiden hallitsijoita osallistumaan tähän projektiin. Suurempi suunnitelma on hävittää kansallinen riippumattomuus ja eliminoida henkilökohtainen vapaus ja vapaa valinta. Eliiteille miljoonien tai jopa usean miljardin ihmisen menettäminen matkan varrella ei ole tärkeä asia. Se on vain asioiden hoitamisen hinta.

  USA:n armeijan tukiessa ”Warp Speed” -rokotekilpaa hallitukset ja media valehtelevat, että influenssa ”hyppää yli” influenssakauden eteläisellä pallonpuoliskolla,

  https://www.economist.com/graphic-detail/2020/09/12/the-southern-hemisphere-skipped-flu-season-in-2020

  He vähentävät influenssatapausten määrää ja muuttavat niitä sopivasti Covid-tapauksiksi. Heikko virus, jonka on sanottu aiheuttaneen pandemian, on antanut virkamiehille liian paljon valtaa ja kontrollia. Sitä voidaan sanoa ”Covid-autoritaarisuudeksi.” Tämä nimitys kuvaa hyvin hallituksen nykyistä liian pitkälle menemistä.

  Pitäisikö ”Ei rokotteita”-väen Trumpin puhetilaisuuksissa olla huolissaan Trumpin hallinnon ilmeisestä painostuksesta ottaa rokotus? Kyllä pitäisi. Kun vanhemmat hallituksen terveysviranomaiset totesivat, että he ottaisivat ”USA:n armeijan lääkintähenkilökunnan tai kansalliskaartin joukot avuksi yleisön rokottamiseksi heti kun käyttökelpoinen, turvallinen rokote on kehitetty Covid-19:ään”, punainen varoitusvalo syttyy.

  Troijan hevonen Warp Speed

  Kuitenkin, kun tarkkaan tutkitaan, haudattuna Operaatio Warp Speediin on pilkahdus presidentin tavattomaan valtaan. Kun Trump julisti kansallisen hätätilan 13.3.2020, HHS:n johtajalle Alex Azarille annettiin erityisvaltuus aktivoida vuoden 2005 PREP-laki (The Public Readiness and Emergency Preparedness Act, ”laki yleisestä valmiudesta ja hätätilavalmiudesta”) ja panna alkuun EUA, ”Emergency Use Authorization” (”valtuus lain hätätilakäyttöön”). Tämä antaa FDA:lle oikeuden valtuuttaa ”hyväksymättömien lääketieteellisten tuotteiden tai hyväksyttyjen lääketieteellisten tuotteiden hyväksymättömien käyttöjen käyttämisen hätätilassa” ja paljon muuta. Rokotetta voitaisiin nyt tuottaa nopeutetusti ja hyväksyä, jos se täyttäisi 50 prosentin tehokkuusvaatimuksen lyhyellä aikavälillä (alle vuoden). Heti kun tämä on kirjattu liittovaltion rekisteriin, PREP-laki antaa täyden immuniteetin (vapautuksen vastuusta) yhtiöille, jotka valmistavat ”vastatoimenpiteinä” tunnettuja tuotteita, laitteita tai laitteiden komponentteja. Niille annetaan täydellinen vastuuvapaus, ellei vahingoittunut osapuoli voi todistaa, että vahingoittuminen johtui ”tahallisesta rikkomuksesta”, lakitermi, jota on lähes mahdoton todistaa. EUA:n on ilmoitettu päättyvän lokakuussa 2024, ellei sitä jatketa. Ilmeisesti Plandemia (”Plan” = suunnitelma; siis ”suunnitelmademia”) ei mene pois vähään aikaan.

  Tästä ei kukaan puhu: Mitä tapahtuu, kun presidentti Trump julistaa pandemiahätätilan olevan ohi? HHS menettäisi erityisvaltuutensa; EUA ja sen antama suoja katoaisivat. Mitä silloin tapahtuisi Operaatio Warp Speedille? Lakkaisiko hallitus rahoittamasta rokotekilpaa?

  Jotta Suuri Uudelleensäätö pääsisi suunniteltuun päämääräänsä, globalistiset suunnittelijat tarvitsevat 6-18 lisäkuukautta lukitustiloja saadakseen loppuun globaalien toimitusketjujen särkemisen ja kaikkien pienten ja keskisuurten yritysten eliminoinnin. He tarvitsevat hieman lisää aikaa järjestääkseen poliisivaltiokontrollin yli massojen, kun järjestetyt ruoanpuutteet ja digitaaliset rahat tulevat. He tarvitsevat hieman lisää aikaa saadakseen ihmiset pyytämään implantoitavia jäljityslaitteita Uuteen Maailmanjärjestykseen liittymiseksi.

  On siis menossa todellinen loppukiri globalistien Suuren Uudelleensäädön ja Operaatio Warp Speedin välillä. Kuka voittaa? Kuka tulee maaliin kärjessä? Eurooppalaiset globalistit vai USA?

  Aika on merkitykseltään ratkaiseva. Pakkorokotukset häämöttävät horisontissa. Keskeyttääkö presidentti Trump Warp Speed -rokotekilvan?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 19. Ei ole olemassa mitään koronavirusepidemiaa tai -pandemiaa

  Olen päätynyt otsikon toteamukseen tultuani tietämään, ettei koronavirustaudin Covid-19 toteamiseen (diagnosointiin) käytetyllä testillä (RT-PCR) ole minkäänlaista diagnostista todistusvoimaa. Testiä ei voi käyttää taudin toteamiseen (diagnoosin tekemiseen). Suomen hallituksen ja THL:n käyttämä koronavirustesti on käyttökelvoton (vailla todistusvoimaa oleva) testi. Ei ole koronavirusepidemiaa. Ei ole pandemiaa. Jos jokin hengitystieinfektio on liikkeellä, se mitä todennäköisimmin on tavallinen kausi-influenssa (tai jokin muu kausiflunssa), jota ”hyötyvät tahot” esittelevät koronavirusinfektiona. Oireet ovat kummassakin samat, eikä väitetyssä koronavirusinfektiossa ole mitään spesifistä (taudille tunnusomaista) oiretta, jonka perusteella se voitaisiin kliinisesti erottaa muista hengitystietulehduksista. Influenssahypoteesia tukee sekin, että kaikkialla maailmassa influenssaan sairastuneita on oudosti selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina. Koska lukuja on yleisesti manipuloitu (ja manipuloidaan) kaikkialla, on helppo arvata, että influenssapotilaita ja heidän sairaalahoitojaan ja kuolemiaan on muutettu Covid-potilaiksi ja Covid-potilaiden sairaalahoidoiksi ja kuolemiksi. On siis mahdollista, että nykyinen epidemia onkin todellisuudessa pelkkä kausittainen influenssa, ”tappavaksi koronaksi” naamioituna shokkivaikutuksen tehostamiseksi ja ihmiskunnan manipuloimiseksi. Testeilläkään Covid-19:ää ei voi osoittaa (tästä alla).

  Tässä artikkelissani käytän apunani asiasta aiemmin kirjoittamiani ja erilaisten asiantuntijoiden artikkeleihin perustuvia kirjoituksiani ja lisäksi journalisti Torsten Engelbrechtin ja lääketiet. tri Claus Köhnleinin kirjaa ”Virus-Wahn” (2020).

  Tarkoitukseni ei ole sanoa, etteikö koronavirusta SARS-CoV-2 olisi olemassa. On hyvin mahdollista, että virus on olemassa ja että se on eristetty. Kuitenkaan sen toteamiseen maailmalla käytettävät testit (RT-PCR-testit) eivät osoita sitä. Myöskään vasta-ainetestejä ei voi käyttää koronavirusinfektion osoittamiseen, koska ne antavat vääriä negatiivisia tuloksia (henkilöllä on infektio, mutta keho ei ole ehtinyt tuottaa IgM- ja IgG -vasta-aineita; vasta-aineethan ovat immuunireaktion loppuvaihe) ja vääriä positiivisia tuloksia (testit eivät kykene erottelemaan eri koronaviruslajien aiheuttamien infektioiden synnyttämiä vasta-aineita toisistaan, ja koronaviruksia tunnetaan vanhastaan 36 eri lajia; ne ovat yleensä tavallisten kausiflunssien aiheuttajia, ja lähes kaikki meistä ovat joskus sairastaneet niitä ja meillä on IgG-vasta-aineita niiden jäljiltä).

  Kaivoin aiemmista kirjoituksistani RT-PCR-testistä seuraavaa:

  Aluksi taustaa. Virukset ovat joko DNA-viruksia tai RNA-viruksia. Koronavirus SARS-CoV-2 on RNA-virus, siinä on siis RNA-rihma, ja sen ympärillä on proteiinikuori.

  PCR-testissä (PCR = Polymerase Chain Reaction; polymeraasiketjureaktio) käytettävän teknologian keksi Kary Mullis, joka sai keksinnöstään Nobel-palkinnon v. 1993. PCR-teknologia soveltuu vain DNA-sekvenssien analysointiin (PCR-teknologiassa ja RT-PCR-teknologiassa analysoidaan vain DNA- tai RNA-pätkiä, sekvenssejä, ei kokonaisia viruksia). RNA-sekvenssejä voidaan tutkia ja analysoida niin, että RNA muutetaan ensin DNA:ksi entsyymin RT (reverse transcriptase) avulla, siitä nimi RT-PCR.

  PCR on siis kemiallinen reaktio pikkuruisten DNA-palasten analysoimiseksi. Koska nämä partikkelit ovat kooltaan äärettömän pieniä, niitä täytyy laajentaa eli tehdä eksponentiaalisesti suuremmiksi, jotta niiden kanssa on mahdollista työskennellä. Tämän laajentamisprosessin Kary Mullis keksi, ja siinä monistetaan geneettistä materiaalia kahdentamalla sitä useaan kertaan peräkkäin. Kahdesta siis tulee neljä, neljästä kahdeksan, kahdeksasta 16 jne. Yleensä näitä kahdennuksia (syklejä) on 40 (joskus 37).

  Sitten koronavirustesteihin, jotka perustuvat tuohon Kary Mullisin keksimään peräkkäisten kahdennusten (syklien) teknologiaan. Hänen teknologiastaan tuli nykyisen diagnostisen laboratoriotestin perusmuoto. Näistä testeistämme on nostettava tässä esiin useitakin näkökohtia:

  1) Kuten yllä todettiin, testeissä analysoidaan DNA-pätkiä, sekvenssejä (RNA siis muutetaan ensin DNA:ksi). Testeissä ei analysoida kokonaisia viruksia. DNA-pätkät voivat olla aiemmista infektioista jäljelle jääneitä fragmentteja (näistä ei muodostu vaaraa). Ne voivat olla peräisin muista koronaviruksista (niitä on 36 eri lajia), muista viruksista (esim. influenssaviruksista) ja jopa bakteereista. Testi ei siis kerro mitään tutkittavan geneettisen materiaalin alkuperästä. Jo tämä tekee koronavirustesteistä kelvottomia.

  2) Koska testeissä analysoidaan vain DNA-pätkiä, ne eivät mitenkään voi osoittaa tartuntaa, sillä vain kokonainen virus voi levitä ja aiheuttaa tartunnan. Positiivinen testitulos (RT-PCR) ei ole sama kuin infektoiva virus. Positiivinen testitulos ei tarkoita, että kokonainen virus olisi läsnä. Testit eivät siis osoita tartuntaa tai tartuttavuutta, ja tämäkin tekee koronavirustesteistä kelvottomia.

  3) Vaikka RT-PCR-testi on nykyisen koronavirustestauksen diagnostinen perusmuoto, se ei kuitenkaan anna mitään diagnoosia (taudinmääritystä). Testillä ei voi osoittaa koronavirusta SARS-CoV-2 (ks. myös yllä sanottu). Jo PCR-teknologian keksijä Kary Mullis varoitti, ettei sitä tule käyttää diagnostisiin tarkoituksiin. Prosessi on hänen mukaansa monimutkainen, ja lisäksi se antaa paljon vääriä positiivisia tuloksia käytettäessä oireettomiin ihmisiin, kuten myös vääriä negatiivisia tuloksia. Myös CDC:n mukaan (CDC = USA:n tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus) testi antaa ”oletettuja positiivisia tuloksia” (so. vääriä positiivisia tuloksia). Myöskään FDA ei ole hyväksynyt testejä (FDA = USA:n elintarvike- ja lääkehallitus). Koska RT-PCR ei ole diagnostinen testi, se on testaukseen kelvoton.

  4) Kary Mullis korosti myös, että PCR edellyttää sitä, että valitaan jokin tietty ”laajentamisten” (kahdennussyklien) lukumäärä eli alkuperäisen pikkuruisen DNA-rihman monistamisten lukumäärä, ja että raja ”positiivisen” ja ”negatiivisen” tuloksen välillä oli mielivaltaisesti määrättävissä (cutoff was arbitrary) ja saattoi vaihdella paikasta paikkaan ja ajan mittaan. Oli siis valittava syklien lukumäärä, ja tuo valinta määritti myös, missä kulki ”positiivisen” ja ”negatiivisen” raja. Sykleillä säädellään herkkyyttä (paljon syklejä = suurempi herkkyys). Mullis siis tahtoo sanoa, että tulosta voidaan säädellä syklien määrää säätelemällä, mikä tekee koronatesteistä kelvottomia. Korkealla syklimäärällä saadaan suuri herkkyys ja siten lähes kaikki tulokset ”positiivisiksi.” Vääriä positiivisia saadaan näin – keinotekoisesti – suuri määrä. Aina kun syklimäärää muutetaan, saadaan erilaisia tuloksia. Koronatestien avulla ei saada mitään selvyyttä siitä, paljonko tartunnan saaneita yhteiskunnassa on, tai onko lainkaan. Testit mahdollistavat valtavan manipuloinnin, esimerkiksi niiden syklien määrillä voidaan säädellä sitäkin, mihin poliittisiin päätöksiin ja kuinka ankariin rajoitustoimiin päädytään.

  Eräässä The New York Times -lehden artikkelissa kerrotaan epidemiologian apulaisprofessori tri Michael Minan sanoneen, että tämä PCR:n yliyksinkertaistettu tulkinta positiiviseksi tai negatiiviseksi on vastuutonta. Tämä liittyy mainittuun laajentamisen (monistamisen) prosessiin, jota joskus kutsutaan sykleiksi. Tri Minan mukaan tulokset ovat käytännössä hyödyttömiä julkisen terveydenhuollon pyrkimysten kannalta hillitä vallalla olevaa epidemiaa. Samassa lehdessä siteeratun tri Juliet Morrisonin mukaan kaikki testit, joissa syklikynnys on yli 35, ovat liian sensitiivisiä (näyttävät positiivista, kun henkilö ei ole tartuttava). Hän suosittelee järkevämpää 30-35 syklin kynnystä. Tri Mina käyttäisi 30 syklin kynnystä tai alhaisempaa. Eräs lähde antaa viitteitä siitä, että jos kynnys on yli 40 sykliä, kaikki testatut olisivat positiivisia.

  Montanalainen lääkäri Annie Bukacek sanoi huhtikuussa tällaisista tuloksista: ”Historiallisia päätöksiä tehdään näiden lukujen johdosta, vaikka ne ovat päin mäntyä.”

  Suomessa mielivaltaisia tuloksia antavaa ja diagnosointiin sopimatonta testiä käytetään juuri siihen, mihin sitä ei voi eikä saa käyttää. Jotenkin tulee mieleen, ettei koronatestauksilla ole mitään tekemistä terveyden tai terveydenhuollon kanssa.

  Liitän tähän pienen esimerkin Arizonasta USA:sta, jossa ensin yhdessä urheilujoukkueessa havaittiin testauksessa 13 positiivista Covid-tapausta, mutta koska kontaktien jäljityksen tulokset eivät tukeneet löydöstä, tehtiin testaus uudelleen ja saatiin vain kaksi positiivista tapausta – vääriä positiivisia oli 600%:

  https://www.activistpost.com/2020/09/covid-numbers-inflated-600-due-to-false-positives-among-university-athletes-report.html

  En ymmärrä tätä muutoin kuin niin, että ensimmäisessä testauksessa PCR-syklien määrä oli korkea, ehkä juuri 40, ja kun todettiin, että ehkä on parempi saada hieman vähemmän positiivisia tapauksia, syklien määrä uudessa testauksessa asetettiin ehkä tasolle 32 ja saatiin sopiva tulos.

  Itse asiani kannalta on todettava: koska maailmassa ei ole olemassa sellaista testiä, joka osoittaisi Covid-19:n olemassaolon, ja koska kliinisin perustein Covid-19:ää ei voi erottaa muista hengitystietulehduksista, on väärin ja perusteetonta väittää, että maailmassa olisi koronavirusepidemia tai -pandemia. Sellaiselle väitteelle ei ole minkäänlaista pitävää todistetta.

  Sitten Torsten Engelbrechtin ja Claus Köhnleinin kirjaan ”Virus-Wahn.”

  Vuonna 2020 puhkesi totaalinen koronaharhakuvitelma (s. 352). Se johti siihen, että enemmän tai vähemmän koko maailma de facto asetettiin karanteeniin, vaikkei teorialle, jonka mukaan joulukuussa 2019 Kiinan Wuhanissa on lähtenyt liikkeelle uusi ja erittäin vaarallinen koronaviruksen alatyyppi (SARS-CoV-2), aiheuttaen ihmisissä keuhkosairauksia (Covid-19) ja leviten sitten käytännöllisesti katsoen koko maailmaan, ole mitään todisteita. Aivan ratkaiseva seikka tässä yhteydessä on se, että käytetyt PCR-testit, joista kivenkovaan väitettiin, että ne kykenevät toteamaan SARS-CoV-2-infektioita, olivat (ja ovat) todellisuudessa vailla todistusvoimaa ja siten arvottomia.

  S. 360: Koronaongelman ratkaisu on se, että paniikinlietsojat eristetään (Wolfgang Wodarg).

  S. 362: ”Tällä hetkellä tunnetut SARS-CoV-2:ta koskevat luvut ovat täysin epäluotettavia – – Nykyistä koronavirussairautta kutsutaan vuosisadan pandemiaksi. Kuitenkin se voi päättyä myös vuosisadan todistefiaskoon” (professori John Ioannidis 17.3.2020).

  S. 366: ”Useimmille hengitystiesairauksille ei ole spesifisiä oireita – – Sen vuoksi eri taudinaiheuttajien erottaminen toisistaan puhtaasti kliinisesti on mahdotonta” (infektiolääkäri Thomas Löscher 6.3.2020 sähköposti).

  S. 366: Korona on vain testikulkutauti. Kauhuilmoitukset Wuhanista olivat jotakin, jota virologit kaikkialla maailmassa odottivat kärsimättömästi. Tällöin katsottiin vain testituloksiin eikä lainkaan enää kliinisiin löydöksiin. Mitä enemmän testejä tuli markkinoille, sitä enemmän tapauksia myös löydettiin (Wolfgang Wodarg).

  S. 368: SARS-CoV-2-virus voidaan testissä sekoittaa muiden virusten kanssa. ”PCR-TESTI EI REAGOI AINOASTAAN SARS-CoV-2-VIRUKSEEN VAAN MYÖS MUIHIN VIRUKSIIN SEKÄ MYÖS BAKTEEREIHIN” (firma CD Creative Diagnostics tuoteselosteessaan).

  S. 368: ”Mitä vaarallisuuteen tulee, SARS-CoV-2 ei eroa muista koronaviruksista” (ammattilehti International Journal of Antimicrobial Agents, 19.3.2020).

  S. 369: ”Partikkelin täydellinen puhdistaminen on ehdoton edellytys sille, että virus voidaan näyttää toteen” (Luc Montagnier). Ei siis ole mahdollista päätellä, että geenisekvenssit, jotka kudosnäytteistä PCR-testeillä todetaan, kuuluvat jollekin tietylle virukselle, esimerkiksi SARS-CoV-2:lle.

  S. 369: ”Näitä analyyseja (testejä) ei ole tarkoitettu käytettäviksi apukeinona koronavirusinfektion diagnosoinnissa. Vain tutkimuskäyttöön. Ei käytettäväksi diagnostisissa menetelmissä” (tuoteseloste firman TIB Molbiol valmistamille LightMix Modular Assays -analyyseille; päävirologi Christian Drostenin PCR-testi, Roche edustaa).

  S. 370: Rochen edustamissa Drosten-testeissä (analyyseissa) on 45 sykliä! (ks. edellä sanottu). Kuitenkin Stephen A. Bustinin et al. ”MIQE guidelines” (Clinical Chemitry” 1.4.2009, s. 611-622) sanoo, että jos PCR-testissä on yli 40 sykliä, sellainen testi ei kerro mitään.

  S. 375: PCR-testeillä manipuloidaan kuolinlukuja. Maaliskuussa (23.3.2020) Telegraph-lehdessä siteerattiin Italian terveysministerin tieteellistä neuvonantajaa Walter Ricciardia, joka kertoi, että ”se tapa, jolla me kuolemantapauksia maassamme laskemme, on hyvin antelias.” Hänen mukaansa kaikista niistä ihmisistä, joka kuolevat sairaaloissa ja jotka ovat saaneet ”POSITIIVISEN” TESTIN, uskotaan käytännössä automaattisesti, että he ovat kuolleet koronavirukseen. Kuitenkin Italian kansallinen terveysinstituutti osoitti sitten, että 88%:lla kuolleista potilaista oli ainakin yksi perussairaus, monella jopa kaksi tai kolme. Bloomberg.com toteaa 18.3.2020 jopa, että 99%:lla kuolleista ja POSITIIVISIKSI TESTATUISTA oli perussairauksia. Kuolleiden keski-ikä oli 79,5 vuotta. Oikeuslääkäri Klaus Püschsel kertoi 15.4.2020 (Hamburger Abendblatt), että hänen tutkimistaan kuolemantapauksista kaikki olisivat kuolleet tämän vuoden aikana, koska heillä oli niin vakavia perussairauksia.

  Kauhuskenaarioiden takana oleva data on epäluotettavaa. Esimerkiksi USA:ssa viranomaiset alkoivat antaa suosituksia, että kaikki kuolleet, jotka olivat saaneet POSITIIVISEN TESTIN, sekä Covid-19:ksi epäillyt kuolemantapaukset, joita ei oltu testattu, rekisteröidään Covid-19-kuolemiksi (New York Post 7.4.2020). Eräs minnesotalainen lääkäri ja senaattori sanoi, että tämä on samaa kuin manipulaatio. Lisäksi sairaaloille maksettiin rahaa siitä, että he julistavat potilaita Covid-19-potilaiksi.

  Hyviä yhteenvetoja asiasta:

  – off-guardian.org 5.4.2020: ”Covid 19 Death Figures: ’A Substantial Over-Estimate’: Bizarre guidelines from health authorities around the world are potentially including thousands of deceased patients who were never even tested.”

  – Online-Magazine Rubikon 13.4.2020: ”Der Letalitäts-Betrug: Von wegen ’Millionen Tote’ weltweit. Die Zahlen werden manipuliert und sind schätzungsweise zwanzigfach überhöht.”

  Suomen kansaa viedään kuin litran mittaa tässä epidemia- ja pandemiahuijauksessa. Presidenttimmekin julisti muutama päivä sitten, että korona uhkaa, taisteltava yhdessä.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Hyvä kommentti 5.10.2020 at 11.13 Lauriolta, mutta se meinaa taas kadota muiden tekstien joukkoon.

   On olemassa siis uusi versio tuosta Virus Mania -kirjasta, johon olen joskus viitannut. Se kirja on aika skeptinen viruksia ja niiden todennusmenetelmiä kohtaan.

   Sain tietoa, että ”jotkut elintasosairaudet voivat oireilla samalla tavalla kuin COVID-19:ssa on
   tapana ehkä jotain maku- ja hajuaistin puutetta ei elintasosairaudet
   aiheuta, mutta muuten liukuihihnatyötä tekevä terveyskeskuslääkäri voi
   sekoittaa ne virusperäisiin sairauksiin. Keskeisenä seikkana tässä olisi
   kuulemma myöntää, että elintasosairautemme ovat perimmältään
   tulehdussairauksia. Hiljaa kytevä tulehdustila elimistössä tekee
   tuhojaan. Oireenmukainen hoito olisi silloin anti-inflammatorinen
   ruoka, muutama täsmä-ravintolisä, liikunta ja stressitön elämä. ”

   Esimerkiksi keuhkokuumeen vanhuksilla on sanottu johtuvan statiinilääkkeistä. Keuhkokuumepotilas voi saada myös Covid-19-diagnoosin. Onko se sitten rehellinen diagnoosi, en tiedä.

   Mutta luotan naivisti siiihen, että virhediagnooseja ei missään poliittisessa paineessa tule 🙂

   Sitten sain myös tietää, että SARS-CoV-2 ei muka täytä Koch:in postulaatteja? Ovatko nuo Koch:in postulaatit joku määritelmä siitä milloin voidaan päätellä viruksen olevan olemassa (taudin aiheuttajana) ja milloin ei ? Miksi asia on niin tärkeä?

   There is No Proof SARS-COV 2 Causes COVID19

   http://tapnewswire.com/2020/10/there-is-no-proof-sars-cov-2-causes-covid19/

   Scientists Have Utterly Failed to Prove that the Coronavirus Fulfills Koch’s Postulates

   https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 20. Iltasanomat on tehnyt jutun, joka on melkein Suora copy & paste THL:n sivustolta.
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006646306.html

  Siinä sanotaan mm. näin,

  ”Tämä tiedetään nyt Suomen korona­kuolemista – yli 90:tä prosenttia uhreista yhdistää sama piirre
  Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu Suomessa tänä vuonna yhteensä 343. Viimeksi keskiviikkona kerrottiin kahdesta uudesta kuolemasta. Hyvin suurella osalla menehtyneistä on ollut yksi tai useita pitkäaikaissairauksia.”

  ”Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.”

  ”Sairaanhoitopiireistä on annettu tietoja 343 henkilöstä sen mukaan, missä he ovat olleet hoidossa ennen menehtymistään.”

  ”20 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa

  35 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä

  43 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä

  2 prosenttia kotona tai muualla.

  Yli 90 prosentilla on ollut yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. THL:n mukaan koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa.”

  ”THL:n tilannekatsaus koronaviruksesta -sivulla todetaan, että työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia, ja lasten ja nuorten kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.”

  ”korona ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta”

  Kun tuossa puhutaan pitkäaikaissairauksta, niin yleensä ne ovat noita elintasosairauksia johon viittaan muutamassa edellisessä kommentissani. Ongelma tässä on se, että ne elintasosairaudet voivat oireilla lähes samalla tavalla kuin COVID-19. Ja sitten se statiinilääkkeen, eli liian matalan kolesterolin aiheuttama keuhkokuume voi sotkea asiaa lisää. On pitkään tiedetty matalan kolesterolin aiheuttavan keuhkokuumetta ikääntyvillä. Sitten on kuulemma myös jokin sairaalakeuhkokuume, syynä bakteeri? Tähän sai­rastuu vuo­sittain noin 5 000 ih­mistä.

  Jankutan edelleen tätä,
  Runsashiilihydraattiperusteinen ruokavaliomme on se todellinen ongelma ja se aiheuttaa monet elintasosairaudet – kuvassa mainittu osa niistä:

  https://i1.wp.com/turpaduunari.fi/wp-content/uploads/2016/10/insuliiniresistenssi_1.jpg

  Eli kun nautitaan Rasvatonta maitoa, margariinia, rypsiöljyä, luonnottomaksi jalostettua viljaa ja nyt vielä soijaa. Ja kun kaupasta vielä rahdataan lasteittain prosessoituja välipaloja, valmisruokaa, karkkia, sipsejä ja limsaa, niin ei ihme että kansa sairastuu.

  ”Jotta vähärasvaiset ruuat maistuisivat joltakin, on puuttuva rasva korvattu sokerilla. Oikeastaan tämä on keskeisin syy nykyisiin terveysongelmiin.” -Antti Heikkilä,

  Myös keinomakeutusaineet (esimerkiksi se sokeriton kokis) aiheuttaa diabeteksen. Tätä ei moni tiedä.
  https://www.terveydentukipilarit.fi/terveysinfo/blogi/105/

  Kuinka kauan nyt jo kuralla oleva kansantalous sietää vääränlaisen ravinnon aiheuttamia järjettömiä terveydenhoitokuluja?

  THL:n ravitsemussuositukset ovat pielessä,
  https://turpaduunari.fi/onko-kansa-noudattanut-ravitsemussuosituksia-lihavuusepidemian-aikana/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 21. Koronavirusrokotteet voivat johtaa kuolemaan

  Käyn läpi artikkelia ”Here’s why Bill Gates wants indemnity… Are you willing to take the risk?” (“Tästä syystä Bill Gates haluaa vastuuvapauden… Oletko halukas ottamaan riskin?”), julk. 11.4.2020,

  https://childrenshealthdefense.org/news/heres-why-bill-gates-wants-indemnity-are-you-willing-to-take-the-risk/

  Artikkeli alkaa ihmettelyllä: Miksi kuuluisat rokotteiden puolustajat Paul Offit ja Peter Hotez varoittavat kiihkeästi koronavirusrokotteen kehittämiseen erottamattomasti liittyvistä vaaroista?

  Tiedemiehet yrittivät kehittää koronavirusrokotteita ensimmäisen kerran Kiinassa v. 2002 tapahtuneen koronavirustaudin (virus SARS-CoV-1) puhkeamisen jälkeen. He rokottivat koe-eläimiä neljällä kaikkein lupaavimmalla rokotteella. Aluksi koe näytti menestykselliseltä, kun koe-eläimet kehittivät selvän vasta-ainevasteen koronavirukselle. Tulokset olivat kuitenkin kauhistuttavia, kun tiedemiehet sitten myöhemmin altistivat rokotetut koe-eläimet luonnossa esiintyvälle virukselle. Rokotetuille eläimille kehittyi yliaktiivinen immuunireaktio, jossa tulehdus levisi kaikkialle heidän ruumiiseensa, etenkin keuhkoihin.

  Samanlainen kiihtynyt immuunivaste tapahtui jo 1960-luvulla ihmiskokeissa, kun testattavana oli rokote RSV-virusta vastaan. Kaksi lasta kuoli.

  Näyttää siis siltä, että rokotteen aineosat (proteiinit) voivat toimia superantigeeneinä, jotka saavat aikaan hyvin voimakkaan vasta-ainemuodostuksen ja immuuniaktivaation, kun villi taudinaiheuttaja myöhemmin kohdataan. Jos nuo aineosat ovat samankaltaisia ihmisissä olevien proteiinien kanssa, ne saattavat laukaista kontrolloimattoman autoimmuniteetin tai shokkisyndrooman ja viivästyneen anafylaksian kaltaisia yliherkkyysreaktioita. Koronavirusrokotteen saajien immuunijärjestelmät voivat siis vakavalla tai jopa hengenvaarallisella tavalla seota, kun ne myöhemmin kohtaavat nykyistä koronavirustautia (Covid-19) aiheuttavan viruksen (SARS-CoV-2).

  Artikkelissa on video, jossa Offit, Hotez ja myös tunnettu rokotepomo Anthony Fauci (varomattomalla hetkellä) varoittavat, että mikä tahansa uusi koronavirusrokote saattaa laukaista tappavia immuunireaktioita (”rokotetehostuksen”), kun rokotetut ihmiset tulevat kosketuksiin luonnossa vapaasti esiintyvän viruksen kanssa.

  Rokotepomo Fauci ei kuitenkaan piittaa asiasta. Hän jopa nopeuttaa koronavirusrokotteiden (etenkin Bill Gatesin rahoittamien) valmistamista ilman mitään eläinkokeita, mennen suoraan ihmiskokeisiin.

  Koska rokoteteollisuuden suuri rahoittaja Bill Gates on tietoinen rokotteiden epäsuotuisista vaaroista, hän ei tahdo tuoda rokotteita käyttöön ennen kuin hallitukset ovat myöntäneet vastuuvapauden oikeusjuttuja vastaan. USA:ssa koronavirusrokotteen valmistajille onkin nyt myönnetty täydellinen vastuuvapaus. Vaikka siis koronavirusrokotteet tappaisivat kaikki rokotetut, rokotteiden valmistajat eivät joutuisi vastuuseen.

  Samalta sivustolta löytyy toinenkin asiaa käsittelevä artikkeli:

  https://childrenshealthdefense.org/news/gates-and-companys-covid-19-vaccine-boosterism-ignores-significant-sars-coronavirus-vaccine-risks-known-for-over-a-decade/

  Mainitsen tästä artikkelista vain tämän: Vuonna 2016 filippiiniläisille lapsille annettiin rokote denguekuumetta vastaan. Kun rokotetut lapset sitten myöhemmin altistuivat denguekuumeelle, he saivat vakavia komplikaatioita tai kuolivat. Noin 600 lasta kuoli.

  Rokotemiljardööri ja depopulaatioguru Bille Gatesin tuhoisasta jäljestä esimerkkejä täällä:

  https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

  Suomen hallitus ja osaksi lääketeollisuuden rahoittama THL kannattavat rokotteita, jotka voivat vahingoittaa eliniäksi tai tappaa. Siksi Suomen hallinto ja THL ovat Suomen kansan vihollisia ja häikäilemättömän kansainvälisen rokotemafian (= rikollisuuden) rakkaita.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 22. Rokotekiihkoilijat pelkäävät koronavirustaudin häipyvän

  Referoin sivuston ”Children’s Health Defense” (”Lasten terveyden puolustus”) artikkelia ”FDA Director Peter Marks and the Ever-Shifting COVID Vaccine Narrative” (”FDA-johtaja Peter Marks ja alati muuttuva COVID-rokote-tarina”), julk. 28.7.2020,

  https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/exposing-truth/fda-director-peter-marks-and-the-ever-shifting-covid-vaccine-narrative/

  FDA on USA:n Elintarvike- ja lääkehallitus, ja Peter Marks on sen johtaja.

  Artikkelin alaotsikko on ”FDA Lowers Efficacy Requirements so it can licence vaccines before COVID disappears” (”FDA laskee tehokkuusvaatimuksia, jotta se voi myöntää luvan rokotteille ennen kuin COVID häipyy”). FDA:n johtaja pelkää, että Covid häipyy. Vastaavasti Suomessa hallitus, THL ja media pelkäävät, että Covid häipyy.

  Jymäytettyään meidät tuhoisiin toimintojen sulkemisiin odottamaan rokotteen tuomaa pelastusta Suuren Lääketeollisuuden huijarit (grifters) ovat kuumeisesti perääntymässä paisutelluista odotuksistaan. Eräässä telekonferenssissa (8.7.) Peter Marks sanoi, että FDA on nyt halukas lisensoimaan (luvittamaan) COVID-rokotteita, joiden tehokkuus on surkeat 50% tai jopa 30%,

  http://www.pharmtech.com/fda-maps-expectations-covid-vaccine-proposals-2

  https://endpts.com/peter-marks-on-covid-19-vaccine-efficacy-euas-and-challenge-trials/

  Tämä on nöyryyttävä perääntyminen Gatesin/Faucin lupauksesta antaa rokote seitsemälle miljardille ihmiselle, jotta ”yhteiskunta voi taas palata normaaliin”,

  https://www.youtube.com/watch?v=bejllllhuki

  Yhtä nöyryyttävää on sekin, että NIH:n (National Institutes of Health, USA:n ”Kansallinen terveysinstituutti”) Tony Fauci on joutunut tunnustamaan, että rokoteimmuniteetti voi kestää vain muutaman kuukauden, ja myös liittymään Bill Gatesin lausuntoon, että ehkä rokote ei edes estä leviämistä. Astra Zeneca -lääketehdas on valmistamassa kahta miljardia annostaan Gatesin rahoittamaa [ja Suomessakin haviteltua] Oxford-rokotettaan huolimatta todisteista, että ko. rokotteella rokotetut apinat levittävät Covidia (koronavirustautia)! Jos siis Oxfordin yliopiston rokote tuodaan Suomeen ja sillä rokotetaan suomalaiset, suomalaiset alkavat levittää koronavirusta,

  https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-vaccine-oxford-trials-concerns-transmission-astrazeneca-latest-a9521241.html

  Paul Offit kertoi CBS:lle, että rokotus ei ehkä estä leviämistä ja ehkä vain heikentää oireita, ei estä niitä.

  Marks myönsi, että rokote, jonka tehokkuus on 50%, ei pysäytä virusta. ”Tarvitsemme rokotteen, jonka tehokkuus on todennäköisesti 70%:n luokkaa, ja ainakin 70%:n väestöstä täytyy ottaa se”,

  https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/7/marks-on-covid-19-vaccine-efficacy-euas-and-challe

  Marks puolusti FDA:n halukkuutta lisensoida rokotteita, joiden tehokkuus on vaivaiset 30-50%, tuomalla esiin teollisuuden edun: ”Voimmeko esittää jonkin laskelman, kuinka päädyimme siihen? Emme. Jos mennään paljon 50%:n alle, silloin asioiden alarajojen kanssa aletaan olla tilanteessa, jossa rokotteilla saattaa olla hyvin vähän tehokkuutta. – – toisaalta, jos pitäisimme tuon luvun 70-80%:ssa, meillä ei ehkä olisi rokotetta ennen kuin on jo olemassa laumaimmuniteetti, joka on syntynyt luonnollisella tavalla.”

  Pelko, että villi virus saattaisi häipyä ennen kuin rokote on valmis ihmiskokeisiin, on saanut FDA:n heittämään romukoppaan perinteisen eettisen inhonsa ”altistuskokeita” kohtaan, joissa lääkeyhtiöt tarkoituksella altistavat ihmisiä villeille viruksille. FDA on julkaissut uudet protokollat kontrolloiduille ihmisen infektion malleille, joissa lääkeyhtiöt tarkoituksellisesti altistavat rokotettuja vapaaehtoisia taudinaiheuttajalle (ks. yllä oleva raps.org:n linkki). FDA sanoo, että sellaiset kokeet voisivat olla tarpeellisia, jos COVID tulee niin harvinaiseksi, että ”ei ole enää mahdollista osoittaa rokotteen tehokkuutta suorittamalla kliinisen sairauden loppuvaiheen tehokkuustutkimuksia.” Artikkeli kysyy tuon johdosta: ”Koska lehdistö alkaa kutsua näitä puoskareita huijareiksi?”

  Artikkelin lopussa on lisää Peter Marksista. Marks tahtoo mahdollisimman monen ottavan rokotteen. Hän toteaa, että ”FDA päättäväisesti tahtoo säilyttää julkisen luottamuksen rokotteisiin varmistamalla, että COVID-rokotteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia.”

  Kuitenkin Corvelva on viimeaikaisissa testeissään todennut, että kaikki sen testaamat rokotteet ovat täynnä asiaankuulumattomia (vieraita) saasteita, joita ei ole listattu aineosina, esimerkiksi seuraavanlaisia: elohopea-, teräs-, volframi- ja lyijypartikkeleita, orgaanisia kemikaaleja, hyönteismyrkkyjä, ihmisen ja eläimen DNA:ta ja lääkkeitä, esim. amfetamiineja. Corvelva arvelee, että nämä vaaralliset aineet saattavat olla teollisuusjätettä. Rokotteet eivät ole turvallisia eivätkä korkealaatuisia. Ne ovat puoskareiden ja huijareiden myrkyllisiä ja sotkuisia tekeleitä, joilla yritetään ANSAITA OMAISUUKSIA!

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 23. itse STM:n suusta tämä, ettei maskit suojaa mitään, niin miksi THL:ltä suositus maskituksesta?

  ”Tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon. Mahdollista vaikutusta on tutkimuksissa vaikeaa erottaa muiden suojatoimien vaikutuksista.”

  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162266

  Kuka ottaa vastuun maskien aiheuttamista haitoista ? Se joka niitä turhaan suosittelee. Eli THL:n terveysaatanat !

  ”maskit aiheuttavat ongelmia alentamalla veren happipitoisuutta ja nostamalla veren hiilidioksidipitoisuutta. Seuraava lainaus on eräästä vuoden 2005 artikkelista:

  ”N95-maskien pitäminen johtaa alhaiseen veren happipitoisuuteen ja kohonneeseen veren hiilidioksidipitoisuuteen, jotka heikentävät työtehoa ja kykyä tehdä oikeita päätöksiä. Lääkintähenkilökunnalla on kohonnut riski saada ’Vakava akuutti hengityselinten syndrooma’ (’Severe acute respiratory syndrome’, SARS), ja asiantuntijat kaikkialla maailmassa suosittelevat kovasti N95-maskien käyttämistä. Kuitenkin N95-maskeja pitävä lääkintähenkilökunta kokee yleisesti huimausta, päänsärkyä ja hengityksen lyhyyttä. Myös kyky tehdä oikeita päätöksiä saattaa olla vaikeutunut.”

  Kuka ottaa vastuun liikenneonnettomuuksista jotka johtuvat maskia pitävän taksin kuljettajan pyörtymisestä auton rattiin, tai vastaava tilanne ?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 24. ”Jo PCR-menetelmän kehittäjä (ja vuoden 1993 Nobel-palkinnon saaja) Kary Mullis VAROITTI, ETTEI PCR-TEKNIIKKAA SAA KOSKAAN KÄYTTÄÄ DIAGNOSOINTIIN (TAUDIN MÄÄRITTÄMISEEN)! ”

  Ohessa tämä sama varoitus videona – menetelmän kehittäjän itsensä kertomana:

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 25. Puutteellinen Covid-19-raportointi ja parempi Covid-19-raportointi.

  Sovellan seuraavaa, yhdeksän amerikkalaisen tutkijan tekemää tutkimusta Suomen oloihin:

  ”COVID-19…Have You Heard? There Is Good News!” (”Covid-19…Oletko kuullut? On hyviä uutisia!”), julk. 14.7.2020.

  https://childrenshealthdefense.org/news/covid-19have-you-heard-there-is-good-news/

  Tutkimuksen tekijöille yksi suuri huolenaihe on se yksipuolinen tietojen raportoinnin metodologia, joka johtaa epäselvyyteen siitä, mikä on se julkisen terveyspolitiikan oikea suunta, johon tulisi edetä.

  Valtavirtamedia (esim. Yle) ja Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos jakavat ihmisille Covid-19:stä liian usein tietoa vain 1) tapausten kokonaismäärästä, 2) päivittäisten uusien tapausten määristä, 3) kuolleiden kokonaismäärästä ja 4) päivittäisten uusien kuolemien määristä.

  Näihin tietoihin rajoittuva raportointi jää kuitenkin vajaaksi ja harhaanjohtavaksi, koska niiden varassa suomalaiset voivat vain päätellä, että nykyinen tilanne vain jatkuu ja pahenee, kun tapausten ja kuolemien lukumäärä väistämättä lisääntyy. Näin kansaa ohjataan hyväksymään pakkorokotukset ja rajoitusten ja sulkutilojen ehkä pitkäaikaisetkin jatkumiset – ja oman alistamisensa. Puutteellinen tiedotus ja mielten ehdollistaminen on jatkuvaa ja loputonta.

  On siis pakottava tarve (urgent need, sanoo tutkimus) saada tasapainoisempaa tilastollista tietoa, ei pelkkää synkälle kujalle ja pelkoon johtamista. On alettava raportoida tilastollista tietoa MYÖS TOIPUMISISTA! Yllä lueteltujen tietojen lisäksi on ryhdyttävä raportoimaan:

  1) testattujen ihmisten kokonaismäärästä, 2) päivittäisten uusien negatiivisten testien määristä, 3) toipumisten kokonaismäärästä ja 4) päivittäisten uusien toipumisten määristä suhteessa uusiin kuolemiin.

  Näitä virallinen Suomi ei raportoi.

  Tutkimus (koskee vain Amerikkaa; tutkimus tehty 5.7.2020) toteaa, että kun otetaan huomioon viikoittain jatkuvasti (kymmenettä viikkoa) vähenevät uudet kuolemat ja huomattavasti kasvavat päivittäiset uudet toipumiset, voidaan arvioida, että Amerikassa tulee olemaan yli 2.7 miljoonaa toipumista, joista 2,45 miljoonaa ei tarvitse sairaalahoitoa.

  Toipuneita ovat 1) potilaat, jotka on laboratoriotuloksen vahvistamina otettu sairaalaan ja sitten päästetty pois sairaalasta sen jälkeen kun heillä on ollut kaksi peräkkäistä negatiivista PCR-testiä vähintään 24 tunnin päässä toisistaan, 2) positiivisiksi testattuina karanteeniin käsketyt henkilöt, jotka eivät tietyn ajan (14-30 vrk:n, osavaltiosta riippuen) sisällä tarvinneet sairaalahoitoa tai muuta lääkärin hoitoa.

  VAHVISTETTUJA toipumisia Amerikassa oli (5.7.2020) 1 045 888, siis yli miljoona! Vahvistettuja kuolemia oli tuolloin 117 744. Toipuneita on yli yhdeksän kertaa enemmän kuin kuolleita! Mikseivät siis Yle ja THL raportoi toipumisten kokonaismäärästä ja uusista päivittäisistä toipumisista Suomessa? Tärkein tieto jätetään jakamatta.

  Mitä erityisesti ”uusien tapausten” määriin tulee, niiden varaan ei toimenpiteitä voi laskea, koska pääsyy uusien tapausten määrän nousuun on mekaaninen lisääntynyt testaus ja parantunut raportointi. Onko tässä siis taustalla salainen agenda? Yhdysvalloissakin uusien kuolemien määrä oli laskenut tuolloin jo kymmenettä viikkoa. Testausta kun ahkerasti ja uutterasti lisätään, saadaan yhä enemmän ”uusia tapauksia” ja perusteet mille tahansa toimille, vaikka kuolemien määrä koko ajan laskee. ”Uusien tapausten” määrän nousulla on merkitystä vain silloin, kun sairaalaan joutumiset ja kuolemat nousevat samassa suhteessa.

  Ylen ja THL:n on alettava raportoida päivittäin myös testien päivittäiset kokonaismäärät yhdessä uusien tapausten kanssa sekä päivittäiset uudet toipumiset yhdessä uusien kuolemien kanssa.

  Sitten Covid-19:n toipumistodennäköisyydet (Amerikka 5.7.2020):

  Ikä 0-9: 99,969%
  Ikä 20-49: 99,62%
  Ikä yli 50: 89,97%

  Ei todellakaan mikään vakava tauti!!

  Testattuja Amerikassa oli (tilanne 5.7.) lähes 37 miljoonaa, niistä positiivisia tuloksia 7,7%. Noin 47 000 tapausta oli vahvistamattomia.

  Amerikassa alusta lähtien kannustettiin laskemaan jokainen tapaus ja kuolema Covid-19:n aiheuttamaksi, jopa ilman vahvistavaa laboratoriotestiä. Seuraavat tapaukset ja kuolemat lasketaan Covid-19:n aiheuttamiksi (ilman testausta siis) Amerikassa:

  Ainakin kaksi seuraavista oireista: kuume (mitattu tai kuumeen tuntu), vilunväristykset (chills), jäykkyys (rigors), lihaskivut, päänsärky, kurkkukipu, uusi haju- ja makuhäiriö;

  TAI

  ainakin yksi seuraavista oireista: yskä, hengityksen lyhyys, hengitysvaikeus;

  TAI

  vakava hengityselinten sairaus, jossa on ainakin yksi seuraavista: kliininen tai radiologinen todistus keuhkokuumeesta tai akuutti hengitysvaikeussyndrooma JA ei vaihtoehtoista todennäköisempää diagnoosia.

  Tämäntyyppiset tapaukset ja kuolemat ovat vahvistamattomia, siis ”todennäköisiä”. 5.7.2020 mennessä tilanne Amerikassa oli: 47 174 ”todennäköistä” Covid-tapausta ja 9 431 ”todennäköistä” Covid-kuolemaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 26. EU rokotetilaajana: Pakkorokotukset? Eurooppalaisista väkisin geenimanipuloituja ihmisiä?

  Lähde tekstilleni on 4.8.2020 julkaistu artikkeli ”Covid-19 Vaccines: An Alarming Update from Europe” (”Covid-19-rokotteet: hälyttävä päivitys Euroopasta”),

  https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/mandates/covid-19-vaccines-an-alarming-update-from-europe/

  Belgialaisen tarkkailijaryhmän ”Initiative Citoyenne” (” Kansalaisten aloite”) lehdistötiedotteessa 26.6.2020 kerrotaan, että Euroopan komissio on katsonut asiakseen tilata pikaisesti koronavirusrokotteita ilman läpinäkyvyyden häivääkään,

  https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/08-04-20-press-release-ic-questions-to-eu-commission-25-06-20.pdf

  Aikakauslehti L’Echo raportoi 11.6.2020, että komissio on saattamassa päätökseen ennakko-ostosopimuksia usean lääkeyhtiön kanssa Covid-19-rokotteista, tarkoituksenaan ”rokottaa koko Euroopan väestö niin nopeasti kuin mahdollista”,

  https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/l-ue-devoile-sa-strategie-pour-trouver-le-plus-tot-possible-un-vaccin-contre-le-covid-19/10232616.html

  Komissio on todennut, että se suunnittelee 300-600 miljoonan annoksen hankkimista, ”riippuen siitä, tarvitaanko henkilöä kohti yksi vai kaksi annosta.” Samanaikaiset lehdistöraportit viittaavat koko EU:ta koskevan koronavirusrokotemandaatin (rokotuspakon) mahdollisuuteen, kertoen Belgian oikeusministerin sanoneen: ”Jos he kieltäytyvät, me tulemme pakottamaan heidät”,

  https://www.redactie24.be/news/30747/koen-geens-is-onwrikbaar-over-vaccin-tegen-corona-wie-niet-wil-verplichten-we

  Initiative Citoyennen lehdistötiedote tuo esiin toisenkin huolenaiheen Euroopan komission kiireellisten toimien suhteen, sen, että EU näyttää olevan valmis antamaan rokotteiden valmistajille vapaalipun ohi sääntelyn luopumalla ”tietyistä ympäristönsuojelua koskevista laeista, sellaisista kuin GMO:n käyttöä koskevista laeista.” Vuonna 2001 EU asetti de facto toistaiseksi voimassa olevan lykkäyksen GMO-viljojen hyväksymisille, mutta tämä on pitkään kaivellut GMO:n puolestapuhujia. Eurooppalaisten, jotka arvostavat varovaisuusperiaatetta ja alueensa rajoituksia GMO:lle elintarvikkeissa ja eläinten ruoassa, täytyy ymmärtää, että ne geenimanipuloidut ja täynnä nanopartikkeleita olevat koronavirusrokotesekoitukset, jotka ovat tulossa, saavat todennäköisesti ruoassa olevat GMO:t näyttämään viehättävän vanhanaikaisilta niiden rinnalla. Kansalaisten on nyt vaadittava, enemmän kuin koskaan, läpinäkyvyyttä ja pidettävä elämän ja kuoleman päätöksiä tekeviä hallituksen elimiä vastuussa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 27. Lasten kohdalla Covid-19-tiede on täydellisesti eksynyt

  Käyn läpi artikkelia ”Vaccine Ethics and Children: With COVID-19, Science Has Completely Lost Its Way” (”Rokote-etiikka ja lapset: Covid-19:n kohdalla tiede on täydellisesti eksynyt”), julk. 11.6.2020,

  https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-ethics-and-children-with-covid-19-science-has-completely-lost-its-way/

  Covid-19-rokotteet eivät ole, eivätkä ole koskaan olleet, ratkaistu asia. Covid-19:ää koskeva tiede on laskenut rimaa rokoteturvallisuustutkimuksen kohdalla (esim. koe-eläimillä suoritettavat vaiheen 1 turvallisuustutkimukset on ohitettu!). Ellei Covid-19-rokotteita koskevaa tiedettä pidetä eettisen kliinisen tutkimuksen normatiivisten standardien mukaisena, kenenkään eettisen lääkärin, vanhemman tai poliitikon ei tulisi tukea niiden yleistä käyttöä. Valvontajärjestelmämme (USA:ssa) on kohtalokkaalla tavalla puutteellinen, ja tilalle on saatava sellainen järjestelmä, joka on vapaa voiton saamisen motiivista. Kuitenkin rokotenettoaja (miljardööri) Bill Gates ennustaa jo Covid-19-rokotteen tulevan liitetyksi vastasyntyneiden (!) rutiinirokotusohjelmaan!

  Oxford on ilmoittanut, että sen vaiheen 2 Covid-rokotteen tutkimuksissa on mukana joukko 5-12-vuotiaita lapsia. Koska lapset eivät ole herkkiä saamaan SARS-CoV-2-viruksesta sairautta, Oxford perustelee lasten mukanaoloa sillä, että lasten immuunijärjestelmien ja aikuisten immuunijärjestelmien välisiä eroja voidaan ymmärtää paremmin, kun molempia altistetaan SARS-CoV-2-antigeeneille. Kuitenkaan kliinisten tutkimusten eettisten periaatteiden mukaan lapsia ei missään tapauksessa saa käyttää sellaisessa tutkimuksessa.

  Artikkeli tuo esiin seuraavia periaatteita:

  1. Lapsiosallistujille ei ole mitään potentiaalista hyötyä siitä, että heitä käytetään tutkimuksissa. CDC:n (USA:n Tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus) arvion mukaan infektiokuolleisuus SARS-CoV-2-virukseen on 0,26%. Lapsilla vakavan sairastumisen tai kuoleman riski on käytännössä nolla. Tutkimuksiin osallistuville lapsille ei siis olisi mitään potentiaalista hyötyä tutkimuksista, ja hyöty koskisi muita kuin heitä. Tämä on epäeettistä.

  Myöskään väestötasolla Oxfordin rokotteesta ei ole hyötyä, sillä kaikki rhesus-apinat (sekä rokottamattomat että heidän rokotteellaan rokotetut) olivat vielä herkkiä saamaan SARS-CoV-2-infektion. Kyseinen rokote ei siis estä infektiota ja leviämistä.

  2. Vapaa, edeltävä ja tietoihin perustuva suostumus riskien suhteen ei ole mahdollinen minkään ikäiselle Covid-19-rokotetutkimuksen osallistujalle. Aiemmin SARS-rokotetutkimuksissa, MERS-rokotetutkimuksissa ja muiden koronavirusten rokotetutkimuksissa havaittiin korkea riski saada koronavirustauti korostuneessa muodossa (vauhdittuneena, lisääntyneenä – disease enhancement) eläimillä, jotka oli rokotettu koronavirusta vastaan ja sitten altistettu uudelleen infektiolle. Tämä eläimillä suoritettu kriittinen turvallisuustutkimusvaihe (vaihe 1) johti SARS- ja MERS-rokotteiden kehittämisen lopettamiseen. Kyseessä ei ollut tieteen epäonnistuminen vaan tieteen onnistuminen. Ilmiöstä on käytetty myös nimitystä ”korostunut immuniteetti”, mutta oikea termi on ”korostunut sairaus” tai ”vauhdittunut sairaus”.

  Jos siis rokoteturvallisuustutkimuksen vaihe 1 (eläinkokeet) sivuutetaan (kuten nyt Covid-19-rokotteen kohdalla on tehty), silloin ei saada eläinkokeista tietoa mahdollisesta ”vauhdittuneesta sairaudesta”, kun rokotettu kohtaa myöhemmin sen viruksen (SARS-Cov-2), jota vastaan rokote on annettu. Siksi tietoa on saatava ihmiskokeista. Oxfordin tutkimuksissa vapaaehtoisiin ihmisiin ruiskutetaan Covid-19-rokote ja sitten he jatkavat elämäänsä ympäristössä, jossa Covid-19:tä aiheuttavaa virusta (SARS-CoV-2) esiintyy. Rokotetut siis altistetaan sille virukselle, jota vastaan heidät on rokotettu, ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Syntyykö ”vauhdittunut Covid-19”, siis kriittisen vakava koronavirustauti tai jopa kuolema? Tätähän ei tiedetä etukäteen, kun eläinkokeista on luovuttu. On järkyttävää, kun ihmisille suoritettavassa rokotetutkimuksessa etsitään vaikeita sairastumisia ja kuolemia, mutta niin rikollinen ja häikäilemätön rokoteteollisuus on.

  Eettiset periaatteet tulevat tässä kyseenalaisiksi, koska rokotetutkimuksiin osallistuvat eivät tiedä rokotteen yleistä riskin mahdollisuutta eivätkä todennäköisyyttä sairastua vakavasti tai kuolla, kun he uudelleen altistuvat sille virukselle, jota vastaan heidät on tarkoitus rokottaa. Tutkimuksiin osallistuvat eivät siis mitenkään voi antaa vapaata, edeltävää ja tietoihin perustuvaa suostumusta riskien suhteen – he eivät tiedä rokotteen riskejä eivätkä riskiä sairastua vakavasti tai jopa kuolla, kun he myöhemmin kohtaavat saman viruksen.

  3. Artikkelin mukaan Bill Gatesin säätiö myöntää, että Covid-19-rokotteet ovat brutaaleja (viitaten samalla poliorokotteeseen). Säätiö sanoo: ”Se ei ehkä ole täydellinen rokote vielä – ja siihen on tyytyminen” (”and that’s okay”). Gatesin säätiö siis antaa itselleen (kuten fasismiin kuuluu; hallitukset toimivat automaattisina kumileimasimina) luvan jatkaa näiden rokotteiden tutkimista ja aloittaa miljardien rokoteannosten tuotanto ennen kuin tehokkuudesta ja turvallisuudesta on tietoa. Kiteytettynä Gatesin viesti on: ”Covid-19-rokote välittämästä mistään haitoista!”, ja: ”Rahat meille muutamille ja potentiaalinen korkea hinta muulle ihmiskunnalle.”

  Tapahtuuko siis Suomessa näin: Hallitus ja korporaatiot (esim. THL ja tiedotusvälineet) julistavat, että nyt Covid-19-rokote on saatavilla kaikille. Ihmiset ryntäävät saamaan rokotteen. Lähes koko kansa rokotetaan. Rokotteesta (ja sen sisältämistä myrkyistä) tulevat tavalliset terveydelliset haittavaikutukset. Kaikkialla ympäristössä esiintyy villejä koronaviruksia. Kun rokotettu kansa kohtaa sitten niitä, se sairastuu kriittisen vakavasti ja kuolee.

  Rokotteella ei voi saavuttaa laumaimmuniteettia. Luonnollisen laumaimmuniteetin hylännyt Suomen kansa on siis ikuisessa infektioiden, rajoitusten, talouden tuhoutumisten, maskien, testausten, rokotusten, etäisyyksien, pleksien, karanteenien ja tiedotusvälinehysterioiden kierteessä. Koronavirus on RNA-virus, joka mutatoituu (muuttuu) nopeasti. Rokotteissa käytettävä virustyyppi on siis aina erilainen (vanhentunut) kuin liikkeellä oleva virustyyppi. Rokote on silloin tehoton (samasta syystä esimerkiksi influenssarokotukset ovat aina tehottomia). Teoreettisestikaan rokotteilla ei voi olla minkäänlaista tehoa koskaan missään taudissa – soluvälitteinen immuniteetin osa ja koko immunisoitumisprosessia (myös vasta-aineiden syntyä ja säilymistä) loppuun asti ohjaava sytokiinivaikutus ja -aktivoituminen puuttuvat. Rokotteet ovat siis tältäkin näkökannalta turhia.

  Koko rokoteteollisuus on umpimähkäistä ja vaarallista ihmiskehoihin törkkimistä. Ahneuden sanelemaa rikollisuutta. Mitä itse lääketieteeseen tulee, rokotukset ovat siinä puoskarointia. Rokotteilla ei ole minkäänlaista kestävää tiedettä takanaan. Ihmisillä on luonnostaan oikein toimiva immuunijärjestelmä, eikä sitä voi korvata myrkyllisillä korvikkeilla (rokotteilla).

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 28. Suomen kansa on jo entuudestaan immuuni koronaviruksille.

  Käyn (löyhästi) läpi J.B. Handleyn artikkelia ”LOCKDOWN LUNACY 2.0: Second wave? Not even close” (”Lukitushulluus 2.0 Toinen aalto? Ei lähimainkaan”), julk. 7.7.2020,

  https://childrenshealthdefense.org/news/lockdown-lunacy-2-0-second-wave-not-even-close/

  Artikkelista käy ilmi, että USA:ssa laumaimmuniteettikynnys Covid-19:lle on 10-20%, ts. kun tämän nykyisen pandemiakoronaviruksen annetaan vapaasti levitä, riittävä laumaimmuniteetti viruksen leviämisen pysähtymiseksi syntyy, kun 10-20% väestöstä on saanut infektion (tuolloin ei siis tarvita mitään rokotteita). Tähän liittyy se, että USA:ssa n. 70% väestöstä on jo valmiiksi immuuneja Covid-19-tautia aiheuttavalle koronavirukselle SARS-CoV-2! Näin on siksi, että kaikki meistä ovat joskus sairastaneet useitakin koronavirusflunssia (koronaviruksia on 36 eri lajia, ja ne ovat enimmäkseen tavallisia flunssaviruksia), ja näin saatu immuniteetti (vastustuskyky) suojaa myös muita koronaviruslajeja vastaan. Kyse on ristiin reagoivasta T-soluimmuniteetista.

  Ruotsissa on tiedetty tämä koko ajan, ja siksi Ruotsi on toiminut täysin oikein salliessaan viruksen levitä yhteiskunnassa. Nyt ruotsalaisilla on laumaimmuniteetti, eikä mikään ”toinen aalto” voi heitä uhata. Ruotsi päihitti koronaviruksen luonnollisella tavalla, ottamalla altistumisen vastaan ja voittamalla viruksen kansalaisten immuunijärjestelmissä (sitä vartenhan jokaisella on luonnostaan hieno ja täysin oikein toimiva immuunijärjestelmä). Viruksella ei ole enää mitään, mihin iskeä. (Suomessa sen sijaan kansalaisille tarjotaan lapsellisia ja täysin tehottomia viruksenestämistoimenpiteitä ja myrkkyrokotteita, jotka ovat väärennettyjä korvikeimmuunijärjestelmiä, petos siis).

  Pandemiatilastoja katsottaessa on huomattava, että ”tapausten” määrällä ei ole merkitystä, koska ”tapaus” määritellään sellaisella tavalla, joka ei kerro totuutta. ”Tapausten” lukumäärä riippuu myös testausten määristä. Artikkelin lopussa olevassa John Thomas Littellin siteerauksessa käsitellään tätä, miten ”tapaus” Covid-19-pandemiassa on määritelty (perustuu testaukseen, ei oireisiin; oireettoman positiivinen testaustuloshan kertoo vain, että henkilö on altistunut virukselle ja JO VOITTANUT sen – hänessä ei ole tautia vaan taudin voittamisen merkit). ”Tapausten” lukumäärällä ja taudin aiheuttamilla kuolemilla ei niin ollen ole mitään korrelaatiota. Taudin toteamiseksi voidaan testata, mutta oireiden puuttuessa positiivinen testi ei riitä diagnoosin tekemiseksi. Testaukset itsessäänkin ovat vailla diagnostista todistusvoimaa: testi analysoi vain geneettisiä sekvenssejä, ei kokonaisia viruksia; otetussa näytteessä on tuhansittain viruksia ja bakteereja, ja testin sekvenssit voivat olla peräisin mistä tahansa niistä; alkuperä jää kysymysmerkiksi. Testi myös vaatii DNA-rihmojen (RNA muutetaan aluksi DNA:ksi) monistamisen peräkkäisissä kahdennuksissa (sykleissä, yleensä 40 sykliä), jotta materiaalia voidaan tutkia, ja ”positiivinen” ja ”negatiivinen” tulos riippuu syklien määristä, ei todellisuudesta. Koronatestit ovat siis täysin hyödyttämiä diagnostisessa mielessä. Tämän totesi myös testin teknologian keksinyt ja Nobel-palkinnon v. 1993 siitä saanut Kary Mullis. Hänen keksimänsä teknologia soveltuu vain tutkimuskäyttöön, ei taudinmääritysten tekemiseen.

  Oireeton Covid-19-positiivinen henkilö ei tartuta tautia. Onpa niinkin nykykäytännössä, että jokainen, jolla on ”influenssan kaltainen” sairaus (olipa aiheuttaja mikä hyvänsä), katsotaan Covid-19-tapaukseksi, jopa siis ilman mitään testejä. Lukuja manipuloidaan kaikkialla.

  Littell kertoo potilailleen, jotka pitävät kiinni maskien ja käsineiden käytöstä ja etäisyyksien pitämisistä, että Covid-19 ei ole ilmakehässä ympärillämme; se on infektoituneiden ihmisten hengityselimissä. Hän kertoo myös, että Covid-19 voi tarttua toisiin vain sairaista, infektoituneista ihmisistä, ja silloinkin vaaditaan pitkä ja läheinen kontakti.

  Artikkelin alussa esitetyt luvut koskivat USA:ta. Suomessa väestöstä n. 80% on jo valmiiksi immuuneja SARS-CoV-2-virukselle (mainitun ristiin reagoivan T-soluimmuniteetin johdosta). Saksassa luku on erään tutkimuksen mukaan 81%. Noin 80% meistä siis voi immuunireaktiollaan torjua Covid-19:n, vaikka ei olisi koskaan ennen altistunut juuri tälle Covid-19-koronavirukselle!

  Artikkeli kertoo, miten laumaimmuniteettikynnys lasketaan, joten Suomenkin laumaimmuniteettikynnys voidaan tässä laskea. USA:n CDC-viraston mukaan Covid-19:ssä infektiokuolleisuus on 0,26% (vaikka itse asiassa useiden tutkimusten nojalla sen on todettu olevan 0,07-0,20%; artikkeli käyttää kuitenkin CDC:n lukua). Suomessa Covid-19:ään kuolleiden määrä on nyt lokakuussa n. 350. Jos kuolleita on 350 ja infektiokuolleisuus on 0,26%, silloin Suomessa Covid-19 on ollut 135 000 ihmisellä (350 jaettuna luvulla 0,0026). Kun tuo 135 000 jaetaan Suomen väkiluvulla (5,5 miljoonaa), saadaan laumaimmuniteettikynnykseksi 2,4%. Suomessa on siis hyvin matala laumaimmuniteettikynnys (= loistava laumaimmuniteetti), koska Covid-19-epidemia pysähtyy täällä jo kun 2,4% väestöstä (n. 135 ooo henkilöä) on saanut immuniteetin SARS-CoV-2-virusta vastaan. Koska maassa on erittäin vahva laumaimmuniteetti, rajoituksia, eristämisiä, sulkemisia, käsidesejä, etäisyyksien pitämisiä ja maskeja ei tarvita, ei alun perinkään olisi tarvittu. Olemme immuuneja Covid-19:lle. Voimme turvallisesti elää tavallista normaalia elämää.

  Ei tarvita sulkutoimia, maskeja, rajoituksia, etäisyyksien pitämisiä, vapaaehtoisia karanteeneja jne. Kyseisillä toimenpiteillä ainoastaan vahingoitetaan tervettä järkeä, elämää, vastuullisuutta, yhteiskuntaa, taloutta ja mielenterveyttä. Ei ole epidemiaa. Ei ole pandemiaa. On vain vailla todistusvoimaa olevilla testeillä luotu vale-epidemia ja valepandemia – testausepidemia ja testauspandemia.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat