Köyhät pudotetaan lopullisesti kuilun reunalta

Suomen kurjistumisen historiaa

Ensinnäkin todettakoon, kuinka poliittinen eliitti on saanut ”maamme” noudattamaan Suomea köyhdyttävää kansainvälisten rahoituslaitosten sanelemaa toimintaa. Tämän poliittisen operoinnin tarkoituksena on ollut ja on edelleen ajaa esimerkiksi Euroopan valtioita konkurssiin EU:n liittovaltion ja maailmanvaluutan synnyttämiseksi. Esittäkäämme lyhyesti Suomen sortovallan historiaa. Suomen systemaattinen ryöstäminen aloitettiin, kun Suomen Pankki vapautti pääomien maastaviennin 1987. Lisäksi ETA-sopimuksella varmistettiin, että anastelu voisi jatkua. Vielä 80-luvun puolivälissä Suomea voitiin pitää sangen rikkaana maana, joka pystyi teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin ja Suomen elintaso ja sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi.

Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi huonontua merkittävästi. Elintason laskeminen ilmeni esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisenä (HS. 2009) ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä (Omakaupunki.hs.fi), tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä (Tilastokeskus 2009; Taloussanomat 2010). Vuosien 1990–1993 välisenä aikana järjestetty lama romutti Suomen talouden, kulttuuriin, politiikkaan ja ilmapiiriin. Bruttokansantuote laski ja työttömyys nousi, kunnat, seurakunnat ja valtio joutui jatkuvasti realisoimaan omaisuuttaan. Suomessa jäljellä olevaa omaisuutta alkoi siirtyä nopeassa tahdissa ulkomaiseen omistukseen.

Vuoden 1994 tienoilla Suomi onnistui jäämään valtion velkaloukkuun, josta kansalaiset saivat riesakseen hirvittävät korkomenot. Vuonna 2013 valtionvelka oli 89,7 mrd. € (Tilastokeskus 2013). Kansainvälisen pankkiirieliitin pankkitoiminta on siis erittäin tuottavaa bisnestä, joka nitistää koronkiskonnallaan voimakkaankin valtion. Tuolloin saimme kiittää lähes tästä kaikesta vapaamuurari Iiro Viinasta. Vaikka tuolloin tavaroiden vienti oli tuontia suurempi, niin silti pääomia ei kertynyt, sillä kukin velkamarkka, dollari tai joku muu valuutta vietiin maasta pois.

 

Suomen nykyinen tilanne

Suomessa on bruttokansantuote kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta, mutta silti kansakunta on jakautunut yhtäältä rutiköyhiin ja toisaalta ökyrikkaisiin. Tämä laittomuus johtuu varallisuuden epäoikeudenmukaisesta jaottelusta: köyhiltä ohjataan rahaa rikkaiden taskuun esimerkiksi verottamalla. Toisaalta varoja kaadetaan globaaleille pankkiiri- ja talouseliiteille sekä noudatetaan järjetöntä pakolaispolitiikkaa, sallitaan korporaatioiden verojenkierto ynnä muuta sellaista.

Osittain vuoden 1993 verouudistus aiheutti yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntymistä entisestään. Tuolloin alettiin systemaattisesti ohjata verotusreformin avulla varoja yhteiskunnan vähäosaisilta varakkaammalle populaation prosentille. Verotus on epäoikeudenmukaista silloin, kun korotetaan arvonlisä- ja makeisveron tyyppisiä välillisiä tasaveroja, joiden verotus kohdistuu tuloista riippumatta myös pienituloisiin samalla prosentilla kuin paljon tienaaviin ihmisiin (MOT 2009).

Suomessa ansiotulojen verotus on progressiivista, eli veroprosentti nousee tulojen noustessa. Pääomatulojen veroprosentti on hiukan vaihdellut eri vuosina ja 2005–2011 se oli 28 % riippumatta tulojen suuruudesta. Tämä tarkoitti tuolloin nettotulojen lisääntyviä tuloeroja. Yksille tuli entistä vähemmin ja toisille kahta kauheammin tuloja. Tästä seurasi, että noin 33 000 euron vuosittaisista palkkatuloista joutui maksamaan suhteellisesti enemmän veroja kuin miljoonien tai kymmenien miljoonien pääomatuloista. Esimerkiksi pörssin ulkopuolisissa perheyhtiöissä omistaja-johtaja pystyi siihen aikaan valitsemaan, että ottiko hän yhtiöstään raskaasti verotettua palkkaa vai hyvin minimaalisesti verotettuja osinkoja. Päätöstä tuskin on tarvinut pitkään miettiä, sillä tällaisen yhtiön osingot olivat tuolloin 90 000 euroon asti kokonaan verovapaita. (MOT 2009). Tänä vuonna valmistuneen pääomaverotuksen uudistuksen myötä (1) verovapaa pääomatulo-osinko poistuu. Verovapaus korvataan lievällä verotuksella. Lisäksi pääomaverotusta on hiukan korotettu sekä muutettu hiukan progressiiviseksi. Näistä uudistuksista huolimatta tilanne on vielä edullinen suurille yhtiöille ja mittavien pääomien haltijoille. Toisaalta yhteisöverotus on pudonnut tänä vuonna 24,5 prosentista 20 prosenttiin.

Osittain yllä mainitut epäoikeudenmukaisuudet ovat jatkuneet nykypäivään saakka ja toisaalta mukaan on tullut yhteiskunnallisia epäkohtia, jotka ovat syventäneet entisestään kurjuutta ja eriarvoisuutta. Lisäksi nykyisin poliittiset päättäjät ovat luovuttaneet tynnyreittäin rahaa yksityisten eurooppalaisten pankkien sekä suursijoittajien omistukseen sekä tuputtaneet varoja globaalin pankkiirieliitin köyhdyttämille valtioille.

Samalla nykyinen sortohallitus on viemässä tuhkatkin pesästä, nimittäin lapsilisät, sosiaalituet, työttömyyskorvaukset jne. ovat kaventamisen listalla (IL 2014). On huomattava, että lapsilisät, yms. tulonsiirrot eivät jää saajien pankkitileille, vaan ne menevät jälleen yhteiskunnan taloudenkiertoon ja siten ovat osaltaan talouden elvyttäjiä. Soppajonossa olevat ihmiset eivät paljoakaan kysyntää kasvata. Milloinkahan hallitus tekee päätöksen vähäosaisten ”lihoiksi lyömisestä”. Siinähän tulisi lyhyellä aikavälillä säästöjä ja nahkat menisivät… Mutta ei mitään hätää, sillä Kreikan tukeminen jatkuu edelleen (Talousuutiset 2014).

Lisäksi esitettäköön kysymys, johon lienee myös selvä vastaus: Onko moraalisesti oikein, että suuryrityksille maksetaan valtiontukija ja samalla niille annetaan keinot kiertää verojen maksaminen Suomeen?

 

Lisääntyvät uhkakuvat

Euroopan unionista on hyvää vauhtia muodostumassa liittovaltio. Tämä tulee ilmi Saksan liittokansleri Angela Merkelin lausunnosta jo vuonna 2012, jolloin hän antoi haastattelun viidelle suurelle eurooppalaiselle sanomalehdelle. Haastattelussa Merkel on tullut suorastaan kaapista ulos ja paljastanut toiveensa jatkaa Euroopan integroitumista tasolle, jota voidaan luonnehtia vain Euroopan liittovaltioksi (Uusi Suomi 2012).

Läntistä maailmaa ja Israelia hallitsee voimakas ja salainen kansainvälinen eliitti, jolla on vaikutusta kansainväliseen pankki- ja taloustoimintaan, massamediaan, lähes kaikkiin globaaleihin foorumeihin sekä liittoihin. Kyseinen eliitti on asettunut läntisen maailman henkiseen johtoon, mikä ilmenee valtioiden yhteiskuntien eri sektoreiden täydellisenä mädänneisyytenä. Siitä seuraa, että liittovaltioajatus on täysin vastakkainen ihmisen vapauden, tasa-arvon ja ihmisarvon kannalta.

Jo tämän harvainvallan massiiviset käsikassarat kuten esim. USA, NATO, kansainvälinen pankki- ja taloustoiminta, joukkotiedonvälitys jne. tähtäävät epäterveelliseen uusliberaalisen ”vapauden” levitykseen, jonka vaikutus on sama kuin pahalaatuisella kasvaimella elimistössä.

Siten Euroopan unionin siirtymä liittovaltion suuntaan on askel kohti totalitaristista maailmanhallitusta, mistä on seurauksena täydellinen kansojen henkinen orjuutus. Vielä muutamia esimerkkejä liittovaltion epäsuotuisuudesta: Vallanpitäjien vaikutus alkaa keskuksesta ja sitä silmällä pitäen. Periferia-alueilla on tyytyminen valtakeskiön hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Suomen väkiluku on verrattain pieni, ja mikäli jäsenmaiden veto-oikeutta ei olisi, sortuisivat vähäväkiset maat täysin isompien maiden varjoon. Liittovaltiossa tulonsiirrot ja yhteisvastuu korostuu, jolloin varattomammat ja samalla väkirikkaammat maat saisivat sananvaltaa myös Suomen rahapolitiikkaan. Toisaalta Suomen poliittinen eliitti on näyttämässä vihreää valoa kansainväliselle vapaakauppasopimukselle. On tärkeää kiinnittää huomiota CETA:n kaltaisiin sopimuksiin, sillä niillä on vaikutusta demokratiaan, julkiseen valtaan ja sosiaaliseen yhdenvertaisuuteen. Koska CETA tulisi olemaan yksi Uuden maailmanjärjestyksen (UMJ, NWO) instrumenteista, olisi sen vaikutus eliittien potentiaalia voimistava ja siten sen efekti kansanvaltaan sekä sosiaaliseen tasa-arvoon olisi sangen epäsuosiollinen.

Päätettäessä globaalin talouden normeista ja kehiteltäessä kansainvälisen kaupan institutionaalisia rakenteita – kilpailusäädöksiä, tuotestandardeja, monetaarista (rahaa tai rahalaitoksia koskevaa) viitekehystä – ovat ylikansallisten yritysten intressit ja niitä sponsoroiva uusliberalistinen ideologia määrittävässä roolissa. Yksityisen ja julkisen taloudellisen toiminnan resurssit ovat yhä suuremmassa määrin kansainvälisten hallinnassa. YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin arvion mukaan 80 % maailmankaupasta on globaalien yritysten hallitsemaa (ERT). Suomeksi tämä tarkoitta muun muassa sitä, että suuryritysten hegemonia menee useissa tärkeissä asioissa valtioiden suvereniteetin ohi, eli siinä kärsii itsenäisyys kohtalokkain seurauksin.

Lisäksi maamme poliittinen johto on suorastaan röyhkeän innokas ujuttamaan Suomea Pohjois-Atlantin liittoon Natoon. Venäjä voi edelleen toimia kuin suurvallan elkeisiin kuuluu, joten Naton lähestyminen rajanaapuriksi saattaa aiheuttaa arvaamattomia seurauksia. Yllä esitetyt vaaratekijät ovat todellisia ja ne tulevat entistä konkreettisemmiksi, jos nykyistä hallitusta ei saada kumottua tai sen suuntaa muutettua radikaalisti. Juuri tulleen uutisen mukaan Jyrki Katainen eroaa kokoomuksen puheenjohtajuudesta ja samalla pääministerin virasta. Mielestäni on aika muodostaa hätätilahallitus, joka koostuisi Keskustapuolueesta ja Perussuomalaisista. Perussuomalaisissa on kuitenkin se paha vika, että siellä on niitä, jotka kannattavat esim. vapaakauppasopimusta.

Ilmeisesti Jyrki Katainen palkitaan globaalin eliitin toimesta EU-komissaarin viralla, koska hänen onnistui virittää Suomen talous vastaamaan ylikansallisen neoliberalismin vaatimuksia.

 

Ratkaisu on tehtävä

Nykyisen kriminaalin hallituksen on erottava välittömästi ja tilalle tulee perustaa väliaikainen hätätilahallitus, joka muodostaa uuden hallituksen, joka koostuu oikeamielisistä, humanitaarisista, viisaista ja Suomen ja sen kansalaisten etuja tavoittelevasta ryhmästä. Eduskuntatalon edessä järjestetään mielenosoitus 3.6 klo 14-18. Linkki 1. Linkki 2. Mielenilmauksen järjestäjät ovat asettaneet seuraavat vaatimukset. Huomattakoon, että nämä alla olevat pyyteet koskevat myös nykyistä Suomen hallitusta, ellei se kaadu.

1. Suomen nykyinen hallitus tulee vaihtaa hätätilahallitukseen, joka muodostuisi esimerkiksi Keskustapuolueesta ja Perussuomalaisista. Uuden hallituksen täytyy palvella Suomea ja sen kansaa. Hallituksen täytyy muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat Uutta maailmanjärjestystä ja uusliberalismia, ja kannattavat humanitäärisiä arvoja. Yllä olevaan liittyen uuden hallituksen muodostaminen uskottaisiin henkilölle, joka vilpittömästi haluaa Suomen itsenäistymistä ja samalla irrottautumista Euroopan Unionin jäsenyydestä tahtoen Suomelle itsenäisen talouspolitiikan, oman rahan sekä sen painatusoikeuden, ja samalla omavaraisen talouden, joka ei ole vangittu ylikansallisten pankkimafioiden sekä globaalien taloudellisten diktatuurien kuolettavaan orjuuteen. Kansakunnan täytyy siis saada nauttia työnsä hedelmistä itse, eikä niitä saa luovuttaa kansainvälisille pankeille ja niiden köyhdyttämille valtioille sekä muille korporaatioille. Kuka tämä hallituksen muodostaja olisi? Sitä kannattaa miettiä.

2. Virallisen Suomen on aloitettava parlamentaarinen työskentely Suomen eroamiseksi Euroopan unionista.

3. Ulkopoliittinen linjaus: Israelin & USA:n eturintaman nöyristeleminen ja palveleminen tulee tyystin lopettaa. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme olisi puolueeton unohtaen Natoon liittymisen. Muodostaisimme ystävälliset suhteet Venäjään ja SCO- liiton maihin. Diplomaattisten suhteiden mahdollinen ylläpitäminen kaikkiin valtioihin on erittäin oleellista. Pienen maan kuten Suomen etu on olla puolueeton. Mikäli sotkeudumme suurten asioihin, saamme myös mittavat ongelmat osaksemme. Pieni valtio ei näitä kestä. Uusliberalistista globaalia mafiaa ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille ja kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin. Tällaista rikollisuutta edesauttaneet suomalaiset poliitikot tulee asettaa vastuuseen teoistaan.

4. Sisäpoliittinen linjaus: Tulee huolehtia, että veroprosentti on paljon suurempi hyvätuloisilla matalapalkkaisiin verrattuna ja lisäksi verotuskäytäntöä tulee ohjata siten, että siitä poistuu epäoikeudenmukaisuudet, jotka tulivat esille luvussa ”Suomen nykyinen tilanne”. Eritasoisten viranhaltioiden superpalkoista ja eläkkeistä, yms. etuuksista täytyy poistaa reilusti 40 prosenttia. Yleensä ottaen sisäpoliittisilla linjauksilla vaikutetaan niin, että Suomen asema hyvinvointivaltiona paranee ja säilyy.

Yllä oleva velvoittaa, että suomalaisille taataan riittävä sosiaaliturva, korkeatasoinen terveydenhoito, tasokas peruskoulutus sekä ammatti- ja korkeakoulutus. Niin ikään huolehditaan teiden ja viemäreiden sekä yleensä infrastruktuurin kunnosta.

Siten päättäjillä tulee olla vastuu, että suomalaisille opiskelijoille ja työntekijöille on kylliksi vuokra-asuntoja, jotteivät he joudu määräämättömäksi ajaksi asuntojonoihin. Tähän liittyen pakolaispolitiikan täytyy olla vastuullista. Pakolaiskiintiöt on pidettävä sellaisena, ettei sopeutettavien määrä aiheuta ongelmia kantaväestölle missään olosuhteissa. Onpa esimerkkejä siitäkin, kuinka pääkaupunkiseudulle sijoitetaan asumaan miellyttäville alueille lukuisasti maahanmuuttajia sekä pakolaisia, jotka ovat verovaroin tuettuja asumisen muotoja. Herää siis kysymys, että onko tämä oikeudenmukaista?

Suomen luonnonrikkauksia ei luovuteta ulkomaiseen käyttöön eikä Suomesta tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.

Kuten jo aikaisemmin sivuttiin, täytyy Suomen saada oma raha, Suomen markka sekä oikeus sen painamiseen. Pankkitoiminta tulee modifioida enemmän humanistiseksi liiketoiminnaksi: Myös Suomen pankkilaitokset ovat osa eliitin ryöstöön ja riistoon perustuvasta kansainvälisistä rahoituslaitoksista.

Talouselämän ja yritysmaailman tulisi hyödyntää ennen muuta paikallista tasoa. Tässä tapauksessa tuotannon tulokset jäisivät oman maan hyödyksi.

Kansanedustajat edustaisivat kansaa: Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Edellinen kappale velvoittaa, että puoluevallan totalitarismista on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi, kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Ei siis tarvita mitään auktoriteettiuskollisuutta.

Ei tule koskaan hyväksyä sen kaltaisia ehdotuksia, kuten Ollila työryhmineen ehdotti, jonka mukaan autoilun kiinteät verot muutettaisiin kilometriveroksi, jonka suuruus vaihtelisi auton päästöjen mukaan sekä alueittain. Tässä systeemissä on taustalla ihmisten järjestelmällinen kyttäys. Tähän emme suostu.

Suomessa asuminen ja elintarvikekustannukset ovat rikollisen kalliita. Tulee säätää laki, jolla eliminoidaan kauppiaiden ylisuuret osuudet elintarvikkeiden hinnoista. Tuottajahintojen laskun on siirryttävä kuluttajahintoihin. Kauppaliikkeiden väliportaita tulisi mahdollisuuksien mukaan karsia.

Lisäksi eritasoisten viranhaltioiden ja poliitikkojen tulee julkistaa se, ovatko he vapaamuurareita ja onko heillä ollut yhteyksiä Bilderberg-ryhmään. Lakisääteisesti tulee estää vapaamuurareihin kuuluvan henkilön pääseminen mihinkään virkaan ja päättävään poliittiseen asemaan.

 

Markku Juutinen

(1) Huojennetusta osingosta verotetaan 25 % pääomatulona, jolloin vuonna 2014 osingosta maksetaan veroa 7,5 % 40 000 euroon saakka, mutta 40 000 euroa ylittävästä osasta maksetaan veroa 8 % (Pirkkalaskenta.fi 2014).

Lähteet:
HS (2009). Saatavilla: http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3
http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin
Tilastokeskus 2009. Saatavilla: http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-01_tie_001_fi.html
Taloussanomat 2010. Saatavilla: http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/03/01/suomen-bruttokansantuote-romahti/20103038/12
Tilastokeskus 2013. Saatavilla: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html
MOT 2009. Saatavilla: http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/lisaa_rahaa_suomen_rikkaille_41522.html#media=41528
Iltalehti 2014. Saatavilla: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014032418151573_uu.shtml
Talousuutiset 2014. Saatavilla: http://www.talousuutiset.info/?cat=etusivu&id=362168&link=Kreikan%20uudesta%20tukilainaer%C3%A4st%C3%A4%20syntyi%20sovinto
Uusi Suomi 2012. Saatavilla: http://www.uusisuomi.fi/asiasanat/liittovaltiokehitys
ERT: Saatavilla: http://www.ert.eu/

15 kommenttia

 1. Voi voi kun on huonot taloustaidot artikkelin kirjoittajalla.

  ”Suomessa ansiotulojen verotus on progressiivista eli veroprosentti nousee tulojen noustessa. Mutta pääomatulojen veroprosentti on aina sama, 28 % riippumatta tulojen suuruudesta. Tämä tarkoittaa nettotulojen lisääntyviä tuloeroja. Yksille tulee entistä vähemmän ja toisille kahta kauheammin tuloja. Tästä seuraa, että noin 33 000 euron vuosittaisista palkkatuloista joutuu maksamaan suhteellisesti enemmän veroja kuin miljoonien tai kymmenien miljoonien pääomatuloista. Esimerkiksi pörssin ulkopuolisissa perheyhtiöissä omistaja-johtaja voi valita ottaako hän yhtiöstään raskaasti verotettua palkkaa vai hyvin minimaalisesti verotettuja osinkoja. Päätöstä tuskin kannattaa pitkään miettiä, sillä tällaisen yhtiön osingot ovat 90 000 euroon asti kokonaan verovapaita. (MOT 2009).”

  Olet unohtanut mainita että vain harvat yhtiöt kuuluvat tähän joukkoon jotka nostavat vaan osinkoja ja nämäkin yhtiöt ovat maksaneet verot jo useampaan kertaan (alv, varainsiirtovero, ennakonpidätykset jne). Yhtiön tulosta on maksettu riippuen verovuodesta 26%-24,5 % yhteisöveroa. Viivan alle pitää jäädä jotain ennen kuin sitä voidaan osinkona maksaa toiselle yhtiölle tai luonnollinen henkilö sitä nostaa. Kai ymmärrät eron ”pääomatulojen” ja ”ansiotulojen” välillä. Se mikä jää verojen jälkeen yhtiölle ja osingonjaon jälkeen nettotulosta on yhtiön voittovaroja. Pitää sijoittaa pääomia että voi nostaa pääomatuloa eli vaaditaan nettovarallisuutta (varat>velat). Firman pyörittäminen vaatii paljon investointeja (pääomia) ja riskinottoa (lainaa). Voisi sanoa että omasta yhtiöstä osinkoja nostavaa henkilöä verotetaan samasta tulosta kaksi kertaa (ensin yhteisövero+pääomatulovero/ansiotulovero). Eli yhtiö maksoi 2012 esim 1.000.000 euron tulosta 260.000 euroa pelkästään yhteisöveroa. Samasta tulosta on jo maksettu henkilökunnan palkat ja ennakonpidätykset. Kun osakkeenomistaja nostaa jo verotetusta tulosta (740.000 euroa) osinkoja vero-% nousee lähemmäksi 50% riippuen osakkeen matemaattisesta arvosta.

  2013 verovapaiden osinkojen raja on ollut 60.000 euroa ja 2014 ei ole enää verovapaita osinkoja. Vuodesta 2012 alkaen pääomatulovero on 30 %, ja yli 50 000 euron pääomatuloista vero on 32 %.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2014/03/koyhien-ja-vahaosaisten.html:
  ”Nyt se hallitus sitten teki sen mitä on jo odotettu pitkään. Leikkasi kaikkein köyhimmiltä ja vähäosaisilta 110 miljoonan euron säästöt. Leikkaukset kohdistuvat lapsilisiin sekä työttömien etuuksiin.

  Nyt heti perään hallitus päätti myöntää Suomen korruptiomedialle 20 miljoonan innovaatiotuen (propagandatuki). Media-ala kun voi huonosti ja valheet myyvät entistäkin huonommin kansalle, niin miten nuo kymmenet miljoonat sitä tilannetta minnekään muuttaa?”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Zeitgeist on juuri pahimpien verenimijöiden kommunistikusetus

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Eikös toi zeitgeist perustu ainoastaan ateistiseen maailmankatsomukseen ja he eivät tietääkseni kritisoi juuri ollenkaan siionistijuutalaiseliittiä, joka on kuitenkin kaiken takana, korjatkaa jos olen väärässä ? Toi zeitgeist hömpötys vaikuttaa kyllä aika huuhaalta vaikka niilla joissakin asioissa saattaa olla ihan asiaakin, mutta se pää pointti puuttuu kokonaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Tosta zeitgeist ideologiasta täytyy sanoa vielä että sen pää pointti näyttää olevan uskontojen dissaaminen, uskonnot on pahhimpia ja jne. Ateisteille voisin sanoa, että ottakaa selvää mitä ateistinen juutalais kommunismi sai aikaan neuvostoliitossa n. 60 miljoonaa ihmistä tapettiin ja suurin osa uskonnolisia ihmisiä, että ei se ateismi vie ihmisiä muuta kuin harhaan ja ateismi on itse asiassa myös eräänlainen uskonto, koska siinäkin uskotaan jonkun muun tekemiin olettamuksiin siitä mitä on mahdollisesti tapahtunut ja ilman todisteita, eli ihmiset toimivat sokean uskonsa varassa joka vie harhaan. En halua tietenkään kaikkia ateisteja leimata tähän samaan, sielläkin on varmasti paljon eriäviä mielipiteitä, sanon vaan että sokea usko vie harhaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. TZM:n yksi perusajatuksista on harhoista luopuminen. Organisoidut uskonnot vain ovat harhojen levittämistä parhaimmillaan. Varsinaisesti liike ei ota kantaa uskonnollisiin asioihin ja jos luokitella sen haluaa, niin lokeroikaa mielummin agnostiseksi kuin ateistiseksi. Myöskin rinnastus kommunismiin tai hippeilyyn kannattaa huudella vasta sitten, kun on perehtynyt liikkeen ajatusmaailmaan kunnolla.

  Neuvostoliiton tai jonkun muun puolue-eliitin johtaman poliisivaltion tekoja ei pidä laittaa ateismin piikkiin. Kunnian saakoon muut asiat. Teokratiat lähtökohtaisesti ovat pahimpia kansalaisten alistajia, eikä sillä ole kansalaisen kannalta väliä onko alistaja komissaari vai kardinaali.

  Käsittääkseni ei ole olemassa mielipiteitä, on vain tämän hetkisiä käsityksiä. Yleensä niistä käytetään sanaa mielipide, kun käsitys perustuu epävarmaan tai vähäiseen määrään tietoa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Niinpä, mutta mitä se harhoista luopuminen tarkoittaa, sitä kannattaa miettiä tarkkaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Miksi koko talouskurimuksen keskeisin syy, eli vihollisen haltuun annettu rahanluontioikeus, jätetään mainitsematta tuossa Juutisen jutussa ?

  Tuollainen ohipuhuminen alkaa jo kyllästyttää.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Ateismi on uskonto ja saatanan palvontaa siinä missä muukin epäjumalien ja pakanoiden palvonta myös valtionkirkko ym ovat saatananpalvontaa.

  http://www.brotherryan.com/podcast-2/ #004) Secular Spirituality [12/18/13 – Topic: Statism is Humanism is Satanism

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. ” Organisoidut uskonnot vain ovat harhojen levittämistä parhaimmillaan.”

  Tuohon on sanottava, että jossain vaiheessa henkilökohtaisen uskon tai hengellisen kokemisen taso tulee muodostamaan yhteenliittymän, ajan ja paikan sen kokemiselle. Eli siis institutionalisoituu ja organisoituu osaksi yhteiskunnan rakenteita. Siinä osassa se on osaltaan sosiaalista liimaa joka on evolutiivisestikin todistettavissa elämää ylläpitäväksi voimaksi lisäten yhteisön koheesiota. Uskoon ja sen moraalikoodiin perustuvat yhteisöt ovat pidempi kestoisia kuin muihin sosiaalisiin ideoihin nojautuvat. Eli organisoitunut uskontokin palvelee evolutiivisesti elämän säilymistä.->”vahvin selviää”. Oli itse Jumalan olemassaolosta mitä mieltä hyvänsä ja oli sitä tosiasiallisesti olemassa tai ei.

  Tästä on Richard Sosis tehnyt tutkimusta:

  http://evolution-of-religion.com/

  http://cms.cerritos.edu/uploads/WorldCultures/pdf/Alves_Keith_Reflection_3.pdf

  Tutkija on tosin itse juutalaistaustainen, mutta tässä kohdin en ole huomannut erityistä dissausta muita uskontokuntia kohtaan, ellei sitten hengellisen kokemuksen banalisointia pelkäksi evoluution välineeksi lasketa. Mutta pääosin näkisin tutkimustulosten olevan hengellisyyttä tukevia. Joten vaikuttaa ihan asialliselta tyypiltä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Hyvinvointivaltiosta on tullut pahoinvointivaltio.

  Keskusvaltainen holhous-poliisivaltio. Valvonta ja viranomaiskoneisto on paisutettu jättiläismäiseksi hirviöksi asukasluvultaan kääpiövaltiossa.

  Suomi on ohjattu tukevasti totalitarismin tielle. Maksumieheksi on laitettu sinisilmäinen, keskiverto suomalainen veronmaksaja. Milloin mitta tulee täyteen?

  Mihin perustuu suomalaisten lapsellinen usko siihen että äänet lasketaan oikein poliittisissa vaaleissa?
  Viime eduskuntavaaleihin Suomeen oli kutsuttu ulkomailta vaalitarkkailijoita, koska ilmassa oli vahva epäilys siitä että Perussuomalaisten suuri kannatus ja pienpuolueet joutuvat vilppiin ääntenlaskennassa.

  Onko edustuksellinen demokratia tullut tiensä päähän?

  Ennen kuin kukin tahollaan yrittää vastata tähän kysymykseen omilla latteilla viisauksillaan on paikallaan muistuttaa mitä J B Campbell on todennut kyseisen järjestelmän toimivuudesta:

  ”Voting only gets us into trouble. We got ourselves where we are today by voting. Its insane. Voters vote out of habit or resignation with the excuse that they pick the lesser of two evils Once the elected get in office the lesser of two evils become the great evil. And its all run by vote fraud.
  Voting is a cowardly thing. When you vote you give power to monsters over yourself and other people that they would not ordinarily have.”

  Yhtä noidankehää.

  Äänestäminen ajaa meidät syvemmälle suohon. Me olemme ajaneet itsemme tähän tilaan äänestämällä.
  Äänestäjät äänestävät tottumuksesta tai vastenmielisyydestä sillä perusteella että he valitsevat pienemmän ja suuremman pahan väliltä. Kun valitut pääsevät valtaan pienempi pahe muuttuukin itse piruksi. Ja äänestäjää kusetetaan jo ääntenlaskennassa. Äänestäminen on raukkamaista, pelkurimaista. Kun äänestät luovutat oman valtasi hirviöille joilla ei sitä normaalisti ole.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Maanpetturit huijasivat vaalipetoksella Suomalaiset EU-diktatuuriin: ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella””, http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php (EU-DIKTATUURI: vaaleilla valitsemattomat komissaarit ja KUMILEIMASIN-parlamentti jolta PUUTTUU demokratialle olennainen LAKIALOITEOIKEUS. Kohta sitten valitaan uudet sirkuspellet Brysseliin esittämään nonstop ”DEMOKRATIA”-esitysta kansalle, so.’hyödyllisille idiooteille’ (käyttäen bolsevikki-massamurhaaja Leninin aikoinaan lanseeraamaa sanontaa). – EU-diktatuurin ylin johtohan koostuu jesuuiitoista, jotka ovat pahamaineisuutensa perusteella tunnettuja jo vuosisatojen takaa: ”EU:n jesuiittakomissio ja jesuiittapedofiilien EU”, http://pirona.fi/?p=1515 Ks. Myös ”Jesuiittajärjestön synty ja historia”, http://pirona.fi/?p=1523 )

  Nykyisinhän maanpetturit voivat Suomessa ostaa haluamansa vaalituloksen Tieto Oy:tä: http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2011/02/vaalilaskentahuijaus-suomessa.html
  ja
  ”Nyt se nähtiin – Suurpääoma-eliitin keinojytky”, http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2012/01/nyt-se-nahtiin-suurpaaoma-eliitin.html

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Jesuiitat eivät ole mitään. Juutalaisethan tuon kaiken takana ovat. Jesuiitoilla oli merkitystä 1700-luvun alkuun asti. Nykyiset ovat ennemmin vapaamuurareiden ja heidän takapirujensa marionettej.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 14. Euroopan kansojen kansanmurha EU:n, EKP:n ja juutalaisen pyramidihuijausrahajärjestelmän avulla – seuraava lainaus on Iltalehden keskustelufoorumilta koskien ajankohtaa toukokuulta 2011:

  “Tohtori Vesa-Ilkka Laurio paljastaa totuuden
  perussuomalaisista”:

  “Timo Soinin näennäisratkaisut

  Vaikka tunnen syvää vastenmielisyyttä Suomen ja Euroopan nykyistä poliittista ja rahataloudellista silmänlumesirkusta (jolla peitetään Euroopan kansojen kansanmurha EU:n, EKP:n ja juutalaisen pyramidihuijausrahajärjestelmän avulla) kohtaan, muutama sana kuitenkin Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin The Wall Street Journalissa tänään 9.5.2011 ilmestyneen artikkelin “Why I Won’t Support More Bailouts” (“Miksen kannata enempiä tukipaketteja?”; suomeksi referoituna TÄÄLLÄ) johdosta. The Wall Street Journal on juutalaislehti. (Päivitys 11.5.2011: WSJ on muuttanut Soinin tekstiä; alkuperäinen teksti tämän kirjoituksen lopussa).

  Timo Soini ei puutu ydinasiaan, juutalaiseen rahajärjestelmäämme, joka on automaattisesti tuhoava pyramidihuijaus (klikkaa TÄSTÄ, TÄSTÄ ja TÄSTÄ) ja Euroopan ja Suomen taloudellisten ongelmien syy. Soini esittää siis näennäisratkaisuja, koska hän ei puutu ongelmien syyhyn. Ehkä siksi juutalaislehti on hänen artikkelinsa julkaissut (tilaustyönä?). Soini jättää Euroopan tuhoavan pyramidihuijauksen ennalleen, ja juutalaiset ja heidän apurinsa saavat hänen puolestaan jatkaa verenimentäänsä (huom. olen sähköpostitse antanut Soinille tiedoksi yllä olevien linkkien takana olevat kolme kirjoitustani rahajärjestelmämme luonteesta, mutta Soini ei ole reagoinut niihin).

  Soinin sanoma on, että ylivelkaisuus (insolvency) on puhdistettava pois systeemistä ja että vararikkotilaan joutuneet (insolvent) pankit täytyy sulkea. Hänen mielestään pankit ovat tehneet huonoja sijoituksia. On tehtävä merkittäviä velkajärjestelyitä (“kuolio on poistettava”), jolloin Soinin mukaan päästään aitoon toipumiseen. Julkiset velat on saatava hoidettavalle tasolle. Tällöin Soinin mukaan kasvupolitiikka lähtee käyntiin ja kansainvälisiä velkamarkkinoita tarvitaan jälleen. Pankeille on asetettava rehelliset ja vakavasti otettavat stressitestit, ja on kuultava myös valvojien ja riippumattomien ryhmien arvioita. Vielä Soini kirjoittaa, että jos veronmaksajien rahoja siirretään pankeille, veronmaksajien on vastaavasti saatava omistusosakkeita.

  Paitsi että Soini ei puutu itse rahajärjestelmän tuhoisaan luonteeseen hän ei myöskään ymmärrä koko tämän kriisin luonnetta. Eivät pankit ole tehneet huonoja sijoituksia, sillä lainoillaan pankit pyrkivätkin kriiseihin, lamoihin ja laskukausiin, sillä silloin – kun velanottajat eivät kykene maksamaan velkojaan takaisin – pankkien osakkeenomistajille (ei “pankeille”, jotka ovat vain pyydystysvälineitä) virtaa suuret määrät lainojen vakuutena ollutta omaisuutta. Pankkien osakkeenomistajat voivat varsin hyvin – kiristysmielessä – järjestää kirjanpidolla pankkinsa “maksukyvyttömäksi”, mutta itse osakkeenomistajat rikastuvat suunnattomasti koko ajan. Pankit ovat vain välineitä, ja niiden voidaan antaa “mennä vararikkoon” ja niitä voidaan perustaa tilalle uusia, mutta pankkien osakkeenomistajat eivät kärsi. Osakkeenomistajat joutuvat vaaraan vasta jos maailman normaalin rahatalouden yläpuolella oleva monikymmenkertainen keinottelutalous (johdannaiset, sijoituspankit jne.) alkaa romahtaa, jolloin “kaikki” romahtaa.

  Rahajärjestelmä itsessään pakottaa velkaantumiseen, koska järjestelmässä raha itse on velkaa, josta peritään korko. Liikkeellä on rahaa niin paljon kuin sitä on pankeista otettu lainaksi, mutta takaisin pankeille on maksettava tuo lainattu summa + korko. Korkoon ei tietenkään luoda rahaa, ja niin yhteiskunnilla on koko ajan takaisin maksettavaa enemmän kuin rahaa on olemassakaan, ja tämä pakottaa jatkuvaan lisälainaamiseen ja lisävelkaantumiseen (pyramidihuijaus) ja lopulta tuhoutumiseen (juutalainen pyramidihuijausrahajärjestelmä on sekä kommunismin että kapitalismin ydin – kyseessä on puhdas ryöstöjärjestelmä, vieläpä äärettömän yksinkertainen sellainen). Tähän Soini ei puutu; hän antaa sen olla. Soinin puolesta Suomi ja Eurooppa saavat tuhoutua, mikä tekee hänestä rikollisen pankkieliitin edusmiehen ja Suomen kansan vihollisen (joita Suomen koko muukin johto on). Soini pyrkii vain näennäisratkaisuihin, mikä tekee hänestä ja hänen puolueestaan hyvin vaarallisen (samanlaisen kuin muut puolueet). Suomi tuhoutuu, kun tuhoutumista aiheuttavaa tekijää ei poisteta vaan sitä suojellaan. Ainoa, mitä Soini tekee, on pyrkimys saada pyramidihuijausrahajärjestelmä “kontrolloitaviin puitteisiin”, mutta tämä on mahdotonta, koska ko. järjestelmässä jatkuva velkaantuminen tapahtuu väkisin, automaattisesti, eikä sitä voi mitenkään estää.

  Soinin rikollisen pankkieliitin mieheksi osoittaa sekin, että hän on harras EU:n arvojen ja periaatteiden kannattaja. Koska EU vie Euroopan mailta ja kansoilta itsenäisyyden, identiteetin, rahan ja oman politiikan – suorittaa siis moninkertaisen kansanmurhan – Soini liittyy tuhoajien ja kansanmurhaajien joukkoon. Soini puhuu “demokratiasta”, “vapaudesta” ja “oikeudenmukaisuudesta” ja liittyy näiden iskusanojen varjolla (EU:n kontekstissa ne merkitsevät vastakohtaansa) Euroopan tuhoajien joukkoon. Soini ja hänen puolueensa on jälleen yksi huijaus muiden huijausten joukossa.

  Nämä huijarit käyttävät hyväkseen kansan tietämättömyyttä, sillä kansahan ei juuri koskaan ota asioista selvää vaan toimii primitiivireaktioiden, tuntumisten ja opportunismin pohjalta (siksi kansaa voi huijata miten vain, vain taivas on kattona).”, http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=898255

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat