KRISTINUSKON TUHO

Magneettimedia julkaisee Benjamin Kivilohkareen kirjoittaman artikkelin Kristikunnan tuho, jossa hän toteaa muiden muassa Emanuel Swedenborgin julkaisuihin viitaten, että kaikki uskonnot ovat tuhoutuneet samasta syystä: niiden papit ovat ottaneet käsityksensä omasta maallisesta ymmärryksestään eivätkä Jumalan valaisemasta ymmärryksestä kuten pitäisi. Todellinen uskon omaksuminen tapahtuu hitaasti sitä mukaa kun ihminen tekee parannusta ja elää Kymmenen Käskyn mukaisesti. Swedenborgin mukaan nykyisten kristittyjen yht’äkkinen ”uskoontulo” johtuu aina pahoista hengistä eli hengistä, jotka ovat helvetissä juuri oman ”uskoontulonsa” seurauksena.

JOHDANTO

Ensiksi pari sanaa itsestäni. Olen lapsesta saakka ollut totuuden etsijä. Opiskelin yliopistossa useita aineita mm. psykologiaa, mutta yliopisto-opiskelu ei tyydyttänyt minua. Päädyin ateistiksi. Sitten eräänä yönä oikean silmäni sisäinen näkökyky avautui, ja tiesin, että Jumala on varmasti olemassa ja että Raamatussa on salainen sisäinen merkitys, jonka näin oikealla silmälläni. Ryhdyin opiskelemaan uskontoja ja mystiikkaa. Luettuani pari vuotta valtavan määrän kirjoja aiheesta löysin Emanuel Swedenborgin (1688-1772) teokset. Ne kertoivat juuri tuon näkemäni Raamatun salaisen merkityksen ja paljon ihmisen kuoleman jälkeisistä tiloista, taivaasta sekä helvetistä ja uuden kristillisen teologian. Luettuani pari vuotta niitä (noin kaksi hyllymetriä) päätin ryhtyä swedenborgilaiseksi papiksi. Matkustin Britanniaan opiskellakseni teologiaa oppilaitoksessa, joka perusti opetuksensa Swedenborgin teoksiin. Maailmassa oli, pääasiassa Britanniassa ja USA:ssa, pieniä swedenborgilaisia seurakuntia. Mutta minuapa ei hyväksyttykään opiskelijaksi. Palasin Suomeen ja perustin ystävieni kanssa swedenborgilaisen yhdistyksen, kirjoitin pari kirjaa Uudesta Kirkosta ja käänsin pari Swedenborgin teosta latinasta suomeksi. Mutta tärkeintä oli, että löysin Swedenborgin teoksista metodin, jolla voi kehittää henkistä älykkyyttä eli uudestisyntyä. Tätä metodia olen nyt noudattanut 47 vuotta, ja tämä artikkeli on yksi sen tuloksista.

YLEISTÄ USKONTOJEN TUHOSTA

Swedenborg paljastaa, että kaikki uskonnot ovat tuhoutuneet samasta syystä: niiden papit ovat ottaneet käsityksensä omasta maallisesta ymmärryksestään eivätkä Jumalan valaisemasta ymmärryksestä kuten pitäisi. Monet kirkolliset johtohenkilöt ja ”gurut” ovat mieltyneet omaan ymmärrykseensä eivätkä ole etsineet Jumalaa, joka antaa todellisen ymmärryksen eli valaistuksen. Näin uskontoihin on tullut virtausta helveteistä, mikä virtaus on vääristänyt kaikki totuudet. Näin uskonnot ovat tuhoutuneet ja muuttuneet sosiaalisiksi laitoksiksi, joilla ei ole enää yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen. Tällaiset uskonnot ovat kuitenkin jatkaneet toimintaansa sosiaalisina laitoksina. Kuitenkin ihmiset ovat aina pelastuneet eli päässeet taivaaseen, jos he ovat uskoneet vain yhteen Jumalaan ja välttäneet tekemästä pahaa, koska se on vastoin Jumalaa, riippumatta heidän väärästä pappien opettamasta uskonnostaan.

KATOLINEN JA REFORMISTINEN KIRKKO

Nikean oppia noudattavat nykyään kaikki kristilliset kirkot ja niiden lahkot. Siinä väitetään mm., että Jeesus on syntynyt Isä Jumalasta ennen ajanlaskua ja että on kolme jumalaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki.….kirkolliskokouksen jäsenet ottivat sen omasta ymmärryksestään eivätkä olleet Jumalan valaisemia. Näin helvetti pääsi tunkeutumaan kristilliseen kirkkoon.

Kristillinen kirkko alkoi tuhoutua jo vuonna 325, kun Nikean kirkolliskokous hyväksyi väärän opin Jumalallisesta Kolminaisuudesta ja Jeesuksen syntyperästä. Tätä Nikean oppia noudattavat nykyään kaikki kristilliset kirkot ja niiden lahkot. Siinä väitetään mm., että Jeesus on syntynyt Isä Jumalasta ennen ajanlaskua ja että on kolme jumalaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä oppi omaksuttiin ensin katolisessa kirkossa ja sen jälkeen reformistisissa kirkoissa. Tämä oppi perustui siihen, että kirkolliskokouksen jäsenet ottivat sen omasta ymmärryksestään eivätkä olleet Jumalan valaisemia. Näin helvetti pääsi tunkeutumaan kristilliseen kirkkoon. Totuus on, että Jeesus on Jumalan inkarnaatio ja syntynyt ajassa neitsyt Mariasta eikä ole kolmea jumalaa, vaan yksi: Jeesus oli maallisen vaelluksensa aikana äidiltään perityssä ruumiissa, jonka Hän riisui pois ristinkuolemassa ja puki ylleen Jumalallisen ruumiin Isästä, joka oli Hänen sielunsa. Näin Jumalallinen Kolminaisuus on Jeesuksessa Kristuksessa, jossa Isä on Hänen sielunsa, Poika Hänen Jumalallinen ruumiinsa ja Pyhä Henki Hänestä uloskäyvä Jumaluus. Eli Jeesus on itse Jumala ja samanlainen kuin Hänen kuvansa ihminen, jossa on sielu, ruumis ja toiminta.

Tämän jälkeen katolinen kirkko omaksui muita kirkolliskokousten vääryyksiä, kuten opin papin antamasta synninpäästöstä, vaikka Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi, opin Marian synnittömyydestä, vaikka Maria oli tavallinen syntinen ihminen, opin paavin erehtymättömyydestä, opin pyhimysten palvonnasta, anekaupasta ym., mitkä kaikki perustuivat valaistumattomien ihmisten ryhmäpäätöksiin eivätkä valaistukseen Jumalasta niin kuin pitäisi. Vähitellen koko katolinen oppi koostui pelkistä vääryyksistä, joista pahin oli väärä kolminaisuusoppi sekä väärä käsitys ristinkuolemasta, joka käsitettiin ”Lunastukseksi”. Ristinkuolema ei ollut Lunastus, vaan Jeesuksen viimeinen kiusaus eli helvettien viimeinen hyökkäys, jonka Jeesus kukisti ja yhtyi Isään eli sieluunsa uuden Jumalallisen ruumiinsa avulla. Jeesuksen Lunastus oli siinä, että Hän kukisti helvetit, jotka estivät taivaallisen virtauksen ihmisiin, loi uuden taivaan hyvistä ihmisistä ja uuden helvetin pahoista ihmisistä sekä uuden kirkon eli kristillisen alkukirkon. Helvetit olivat estäneet taivaallisen virtauksen, mistä syystä ihminen ei kyennyt uudestisyntymään eli pelastumaan. Katolinen kirkko perustui papiston itsekkääseen vallanhaluun, mikä halu on helvetistä, eikä sielujen pelastamiseen niin kuin olisi pitänyt. Ilmestyskirjassa katolista kirkkoa tarkoittaa Babylon.

Tämä oppi ”yksin uskosta” on se, mitä Ilmestyskirjassa kuvataan lohikäärmeellä ja pedolla.

Katolisesta kirkosta irtaantuivat reformistiset kirkot, jotka säilyttivät väärän kolminaisuusopin ja lunastusopin, mutta eivät hyväksyneet mm. pyhimysten palvontaa ja anekauppaa. Reformistiset kirkot perustivat uuden opin, että ”ihminen pelastuu pelkän uskon avulla ilman lain tekoja” (Room. 3: 28), jossa lain teoilla he tarkoittivat Kymmentä Käskyä. Näin reformistiset kirkot erottivat uskon lähimmäisenrakkaudesta, jota lain noudattaminen myös tarkoittaa: kun ihminen ei tee pahaa lähimmäiselleen, hän rakastaa lähimmäistään. Tämä oppi ”yksin uskosta” on se, mitä Ilmestyskirjassa kuvataan lohikäärmeellä ja pedolla. Tämä oppi liittää ihmisen helvettiin, jonne tätä oppia soveltanut joutuu fyysisen kuoleman jälkeen. Tämä oppi ei perustunut Jumalan Sanaan, vaan Paavalin Roomalaiskirjeen väärään tulkintaan: Paavali tarkoittaa ”lailla” juutalaisen lain (3. Mooseksen kirja) monimutkaisia lakeja, ei Kymmentä Käskyä, jotka ovat uskonnon peruskivi. Kymmenen Käskyä tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun ja ovat ihmiskunnalle ikuinen säädös, kuinka tulee elää, jotta ihminen tulisi toimeen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Jeesus: ”Jos haluat päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt” (Matt. 19: 17).

Väärä lunastusoppi liittää ihmisen helvettiin, sillä kun ihminen uskoo, että Jeesus on pyyhkinyt pois eli ”sovittanut” hänen syntinsä, ei hänen enää täydy tehdä parannusta, joka on kuitenkin ainoa tie taivaaseen. Sen tähden Jeesus puhui parannuksesta eikä sovituksesta: ”Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: ’Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.’” (Matt. 4: 17). Parannukseen kuuluu, että ihminen tutkii syntejänsä, tunnustaa ne Jumalalle eli Jeesukselle, katuu ja aloittaa elämän Kymmenen Käskyn mukaisesti. Juuri väärä lunastusoppi on se kavala käärme, joka johtaa kristityt helvettiin. Ennen oikeaa Lunastusta helvetit estivät taivaan virtauksen ihmisiin, mikä virtaus mahdollistaa uudestisyntymisen ja pelastuksen, ja Jeesuksen voitto helveteistä palautti tämän virtauksen. Siksi Jeesuksen voitto helveteistä oli Jeesuksen Lunastus. Hän ei ottanut pois ihmisten syntejä vaan antoi heille mahdollisuuden jälleen parannuksen avulla uudestisyntyä. Ilman parannusta ja Kymmenen Käskyn mukaista elämää ihminen joutuu helvettiin. Kristinuskon kammottavin virhe on luulla, että heidän syntinsä on anteeksi annettu ilman parannusta. Koko Raamattu todistaa, että ihminen tuomitaan tekojensa perusteella, ei ”yksin uskosta”. Meidän suomalaisten tulisi syystä hylätä luterilainen uskomme.

Swedenborgin mukaan nykyisten kristittyjen yht’äkkinen ”uskoontulo” johtuu aina pahoista hengistä eli hengistä, jotka ovat helvetissä juuri oman ”uskoontulonsa” seurauksena. Todellinen uskon omaksuminen tapahtuu hitaasti sitä mukaa kun ihminen tekee parannusta ja elää Kymmenen Käskyn mukaisesti. Ihminen ei pelastu myöskään välittömästä armosta, sillä tämäkin sulkisi pois parannuksen, joka on ehdoton välttämättömyys. Näihin vääriin oppeihin koko kristinusko, niin katoliset kuin reformoidut, on tuhoutunut, eikä sillä ole enää yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen, vaan se elää edelleen vain sosiaalisina laitoksina. Tästä on ollut seurauksena myös se, että aidosti perkeleeseen sitoutunut uskonto eli juutalaisuus on voimistunut planeetallamme. Juutalaisuus eli Talmud-uskonto on voimakkaasti Jeesuksen eli Jumalan vastaista ja selvästi sitoutunut perkeleen palvontaan. Nykyajan kristittyjen sokeutta kuvaa se, että he ovat alkaneet palvoa tätä juutalaisperkelettä ja että uskovat, että Raamattu kirjaimellisessa merkityksessään tarkoittaa juutalainen- ja Israel-sanoilla nykyjuutalaisia, jotka eivät polveudu Palestiinan juudealaisista, kuten historia todistaa, vaan mahtavasta kasaarikansasta, joka käännytettiin juutalaisuuteen 700-luvulla. Kasaarit ovat lähes vallanneet planeettamme kristittyjen sokeuden ja heikkouden tähden. USA ja Israel ovat heidän hallussaan ja he ovat lähellä planeetan täydellistä valtaamista. Kristityistä on tullut sionisteja, jotka luulevat palvelevansa Jeesusta, mutta palvelevatkin perkelettä.

Yhteenvetona voin todeta, että kristinusko on tuhoutunut samaan, mihin sitä aiemmatkin aidot uskonnot, joita Swedenborg kutsuu nimillä muinaisin kirkko, muinainen kirkko ja israelilainen kirkko, jotka kaikki ovat siis tuhoutuneet samaan asiaan eli syömiseen hyvän- ja pahantiedon puusta, eli heidän pappinsa ovat ottaneet uskonnolliset dogminsa omasta maallisesta ymmärryksestään eivätkä elämän puusta eli Jumalasta. Aito kirkko on sellainen, jonka papit syövät yksinomaan elämän puusta eli ottavat ymmärrykseensä valaistuksen suoraan Jumalalta. Swedenborgin teologialle on myös perustettu kristillisiä kirkkoja, jotka ovat tehneet saman virheen kuin muutkin kirkot, eli niiden papit ovat myös syöneet hyvän- ja pahantiedon puusta. Swedenborgilaisissa pappiskouluissa opetetaan teologiaa muistitietona eikä sitä sovelleta sitä elämään, jotta saataisiin valaistuminen Jumalasta. Näin swedenborgilaiset kirkot palvelevat pappiensa kautta perkelettä, vaikka rivijäsenissä onkin aitoja uskovaisia. Nyt Suomessa on kuitenkin syntynyt swedenborgilainen kirkko, joka yrittää soveltaa Uuden Kirkon oppia Jumalan valaiseman ymmärryksen mukaisesti.

RATKAISU

Niin sanottu Viimeinen Tuomio tapahtui vuonna 1757 henkimaailmassa. Sitä ennen olivat kristitystä maailmasta tulleet pahat henget, jotka olivat sellaisia, jotka elivät ulkoisessa hurskaudessa mutta olivat sisäisesti pahoja, tehneet henkimaailmaan näennäistaivaita, jotka estivät taivaallisen virtauksen maan päällä eläviin ihmisiin. Nämä henget heitettiin helvettiin ja taivaallinen virtaus palautui. Siitä lähtien ihmisillä on ollut vapaus henkisissä asioissa. Mutta ihmiset eivät ole tätä vapautta käyttäneet, vaan ovat keskittyneet ainoastaan materiaaliseen maailmaan, mistä on ollut seurauksena korkea aineellinen kulttuuri. Henkisesti ihmiset ovat kuitenkin menneet alaspäin, ja väärät opit ovat vallanneet ihmisten mielet. Tuhoutuneet kristilliset kirkot ovat jatkaneet toimintaansa sosiaalisina laitoksina. Pelastaakseen ihmiskunnan Herra suoritti Toisen Tulemisensa Emanuel Swedenborgin teosten kautta 1700-luvulla. Tuhoutuneet kristilliset kirkot eivät tätä tulemista tietenkään hyväksyneet, vaan hylkäsivät Swedenborgin teokset harhaoppisina. Monet älykkäät henkilöt kuitenkin ymmärsivät ne. Näistä mainittakoon kirjailijat Goethe, Balzac, Dostojevski ja Strindberg. Mutta tavallinen kansa uskoo edelleen kuolleeseen kristinuskoon. Nyt kuitenkin jokaisella ihmisellä on mahdollisuus pelastua, kun hän perehtyy Swedenborgin teoksiin, tekee parannusta ja elää Kymmenen Käskyn mukaista elämää.

Benjamin Kivilohkare

Kirjallisuutta ja tiedostoja

Benjamin Kivilohkare, miles Domini, pontifex primus

Herran Toisen Tulemisen Kirkko

[email protected]

Swedenborgin teoksista ja Uudesta Kirkosta suomeksi:

http://novahierosolyma.fi/HERRAN-TOINEN-TULEMINEN.php

Swedenborgin elämäkerta englanniksi:

Swedenborgin teoksia englanniksi:

https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/

*******

52 kommenttia

 1. Yritän pelastaa ne lukijat, jotka silmäilevät kommentteja ennen enempiä tekstikahlauksia:
  Artikkeli on silkkaa tuubaa, olipa tarkastelunäkökulma mikä hyvänsä.

  Kristityille todiste:
  ”Pelastaakseen ihmiskunnan Herra suoritti Toisen Tulemisensa Emanuel Swedenborgin teosten kautta 1700-luvulla.”

  Ateisteille tiedoksi:
  Kirjoitus julistaa harhaoppia eli se ei ole millään tavoin linjassa Raamatun kanssa. Sen pirullinen vaikutus on vähintäänkin kahtalainen: Ensinnäkin se synnyttää tai ylläpitää käsitystä, jonka mukaan kristityillä on keskinäisiä kiistoja opinkappaleiden tulkinnoista – ja että moisesta järkevän ihmisen on syytä pysyä erossa. Toiseksi tarjottu harhaoppi saattaa houkutella Raamattua tuntemattoman ihmisen pauloihinsa.

  Jeesuksen toinen tuleminen voidaan ymmärtää paitsi tulevaksi tapahtuneeksi aikojen lopussa, myös jo tapahtuneeksi:

  Joh. 15:26

  Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

  Joh. 16:7

  Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

  Tuolla tarkoitetaan Jumalan Pyhää Henkeä, joka vuodatettiin ihmisiin. Näin Jeesuksen lupaus tulla pian takaisin toteutui.

  Jeesus sanoi lähettävänsä Puolustajan, siis lähettävänsä, eikä siten olisi itse tuo Puolustaja, mutta tämä avaa asiaa:

  Joh. 13:20

  Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt.

  Jeesus on Jumala, mutta oli maan päällä toimiessaan myös täysin ihminen. Jumalalle on kaikki mahdollista. Me emme ole jumalia, mutta Jumala voi vuodattaa sydämiimme Pyhän Hengen. Mikään lakihenkinen tee se itse -dogmi, tai pyhity voimallisesti hihhuloimalla -menetelmä ei ihmistä auta. Swedenborg opetuksineen ei ole poikkeus. Harhaoppi mikä harhaoppi.

  Plusääni(6)Miinusääni(12)
  1. SWEDENBORG HARHAOPPIAKO?
   Tässä pari esimerkkiä, mitä eräät älykkäät ihmiset ovat Swedenborgista ja hänen teoksistaan ajatelleet. Coventry Patmore: ”Tuhanteen vuoteen meillä on ollut vain yksi ainoa psykologi ja ihmisen fysiologian tuntija – ainakin, joka on julkaissut tietonsa nimittäin Swedenborg”. Ralph Emerson: ”Hän on yksi kirjallisuuden mammuteista ja mastodonteista, eivätkä hänen suuruuttaan kykene mittaamaan edes tavallisten oppineiden tieteelliset seurat. Hänen valtava läsnäolonsa voi häkellyttää kokonaisten yliopistojen opettajakuntia.” August Strindberg: ”Swedenborgin teokset ovat mittaamattoman laajat, ja hän on antanut vastauksen kaikkiin kysymyksiini, kuinka kiperiä ne sitten ovat olleetkin”. Honoré Balzac: ”Hänen teologiansa on ylhäinen, ja hänen uskontonsa ainoa, jonka korkealle kehittynyt mieli voi hyväksyä. Hän yksin kykenee saattamaan ihmisen Jumalan yhteyteen, ja hän herättää janon Häneen. Hän vapauttaa Jumalallisen majesteetin niistä kapaloista, joihin eri uskonsuunnat ovat Hänet käärineet.” Jumala itse ilmestyi Swedenborgille: ”Ruokaillessani eräässä lontoolaisessa majatalossa näin näyssä miehen, joka sanoi minulle: ’Älä syö liikaa!’ Hämmästyin suuresti. Menin majapaikkaani, ja yöllä sama mies ilmestyi minulle jälleen, mutta enää en säikähtänyt. Hän sanoi minulle olevansa Herra Juma¬la, maailman Luoja ja Vapahtaja, ja että Hän oli valinnut minut selittämään ihmisille Sanan henkisen merkityksen, ja että Hän itse selittäisi minulle, mitä minun siitä asiasta tulisi kirjoittaa. Samana yönä minulle avautui myös henkinen maailma taivas ja helvetti niin että tulin täydellisesti vakuuttuneeksi molempien niiden todellisuudesta ja tunsin niissä monia tuttaviani erilaisissa elämäntiloissa. Siitä päivästä lähtien jätin kaiken maallisen tieteen tutkimisen ja työskentelin henkisten asioiden parissa, kuten Herra oli käskenyt. Tämän jälkeen Herra joka päivä monta kertaa avasi henkisen näköni, niin että keskellä päivää voin nähdä toiseen maailmaan ja täysin valveilla ollen voin keskustella enkelien ja henkien kanssa.” Tämän jälkeen Swedenborg, tiedemies jonka ÄO:ksi on arvioitu 205, kirjoitti 27 vuotta latinaksi teologisia teoksiaan, joita on noin kaksi hyllymetriä. Hän paljasti teoksissaan kristinuskon rappion, jonka vuoksi hänen teoksiaan ei hyväksytty. Kuitenkin hän oli vain nöyrä Herran palvelija. Hänkö muka olisi ollut harhaoppinen? Hän on nykyajan profeetta, joka on tuhat vuotta aikaamme edellä esim. tieteenfilosofiassa. Jumala itse valitsi hänet ja koulutti ensin hänestä luonnontieteilijän ja sen jälkeen teologin. Swedenborg ylittää kaikki Vanhan Testamentin profeetat ja Uuden Testamentin apostolit. Hänen oppinsa on ikuinen Taivaallinen Oppi, joka ei koskaan kukistu. Nykyajan kristityt ovat säälittävää perkelettä palvovaa helvetillistä roskajoukkoa, joka käy heti sellaisen ihmisen kimppuun, joka elää Herrassa. Swedenborgin aika on vasta tulossa, sekä luonnontieteissä että teologiassa. Swedenborg itse kirjoitti: ”Ainoastaan harvoja palvelemaan on syntynyt mies, joka ajattelee vain oman aikansa ihmisiä. Tuhansia vuosia ja monia sukupolvia on vielä edessä. Luo katseesi heihin, vaikka hiljaisuus lepääkin oman aikasi yllä. Kerran tulevat ne, jotka ajattelevat puolueettomasti.” Eli Swedenborg ei etsinyt kunniaa ja mainetta aikalaisiltaan. Swedenborgiin törmäävät sellaiset ihmiset, jotka asettavat totuuden kaiken muun yläpuolelle. Swedenborg ennusti, että hänen teoksilleen kerran perustetaan kirkko, josta tulee valtakirkko planeetallemme. Onko sen aika nyt, sen saamme nähdä. Swedenborgista: https://swedenborg.com/emanuel-swedenborg/ Taivaallisesta opista: http://novahierosolyma.fi/HERRAN-TOINEN-TULEMINEN.php
   Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://www.globalresearch.ca
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(7)Miinusääni(2)
   1. Eikös se Herra olisi voinnut sanoa Swedenborgille myös esim.: lisäänny minun sinulle osoittamien naisten kanssa, opeta lapsesi ja lapsenlapsesi kykyjesi mukaisiksi ja lähetä heidät pelastamaan maailma tai olisiko herra itse asiassa voinnut vain ottaa muutamatuhat ihmistä ja tehdä heistä swedenborgeja, kaikkivaltias kun on ja pelastaa ihmiskunnan, jonka oli itse luonnut ..eh omaksi kuvakseen, miltä tahansa. Mutta ei. Ilmeisesti Abrahamin vanhimman lapsen uhraaminen ei riittänyt.

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
  2. Tällaista historiaa linkin artikkelista alla:
   Jeesus ja hänen ensimmäiset seuraajansa olivat juutalaisia , jotka noudattivat normaalia juutalaista elämäntapaa. Uusi uskonto syntyi vasta, kun juutalainen identiteetti oli kadonnut ja juutalaisesta elämäntavasta oli luovuttu. Ratkaisevaksi muodostui suhtautuminen Tooraan (Mooseksen lakiin, sitä koskevaan opetukseen ja sen käytännön sovelluksiin), erityisesti ympärileikkauksen ja ruokasäädösten osalta. Näistä oli historian kuluessa tullut juutalaisen identiteetin keskeisiä symboleita.

   Jeesuksen ympärille muodostunut liike ei romahtanut, kun Jeesus teloitettiin. Pian hänet nähtiin elossa, ja nämä kokemukset tulkittiin todistuksiksi siitä, että Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista. Tässä taas nähtiin merkki siitä, että keskeinen lopun ajan tapahtuma, kuolleiden herättäminen, oli alkamassa. Jeesuksen paluuta ja vallanottoa odotettiin innolla. Jeesus-liike oli voimakkaasti lopunajallinen liike.
   Liikettä edustivat näkyvästi saarnaajat, jotka vaelsivat Jeesuksen tavoin eri puolilla Palestiinaa ja välittivät Jumalan valtakunnan sanomaa Israelille. Heitä tukevat kannattajat muodostivat pieniä yhteisöjä.
   Jerusalemiin syntynyt yhteisö oli uuden lahkon tärkeä keskus. Sen jäsenet osallistuivat edelleen temppelikulttiin ja synagogajumalanpalveluksiin, mutta kokoontuivat sen ohella kodeissa omiin tilaisuuksiinsa. Yhteisön sisällä vaikutti erilaisia ryhmiä, joiden välille kehittyi jännitettä.
   Jeesuksen ensimmäisistä seuraajista koostuva liike ei olisi sellaisenaan voinut kehittyä maailmanuskonnoksi. Pohja uudelle kehitykselle luotiin Jerusalemissa.

   Jerusalemissa ei ollut yhtä alkuseurakuntaa vaan kaksi. Oman ryhmänsä muodostivat varhain niin sanotut hellenistit johtajinaan Stefanos ja Filippos (ks. Ap.t. 6-8). ’Hellenistit’ olivat Jerusalemiin muuttaneita diasporajuutalaisia, jotka olivat Jerusalemissa liittyneet Jeesus-liikkeeseen. Heidät erotti Pietarin ja kumppanien johtamasta ’heprealaisten’ ryhmästä kieli ja osaksi myös kulttuuriperintö. Heprealaiset puhuivat arameaa, hellenistit kreikkaa.

   Heprealaisten ja hellenistien välillä ilmeni pian vakavaa jännistystä. Vielä tulehtuneemmaksi muodostui kristittyjen hellenistien suhde ei-kristittyihin juutalaisiin. Ristiriitojen syynä olivat hellenistien vapaa suhtautuminen Tooraan ja sen puhtaussäädöksiin, kritiikki temppeliä kohtaan ja avara asenne pakanoihin. Lopulta hellenistit joutuivat pakenemaan Jerusalemista. Heprealaiset jäivät.
   Osa hellenisteistä päätyi Syyrian Antiokiaan. Jotkut saarnasivat siellä ei-juutalaisille, ja Jeesus-liike sai ensimmäiset ympärileikkaamattomat miesjäsenensä. Antiokian seurakunnasta tulikin Jeesus-sanoman liberaalin tulkinnan tyyssija ja alkuaikojen Jeesus-liikkeen hellenistisen haaran merkittävin keskus.
   Myös Jeesus-liikkeen entinen vihollinen Paavali Tarsolainen löysi tiensä Antiokiaan. Paavali tuli sittemmin edustamaan vielä antiokialaisiakin suurempaa vapaamielisyyttä suhteessa Tooraan.
   http://www.helsinki.fi/teol/pro/_merenlah/oppimateriaalit/text/suomi/movement.htm#4.10.%20nag%20hammadin%20tekstilsyts

   Paavalin kehittämän teologian mukaan ihmiset eivät tulleet Jumalan edessä vanhurskaiksi juutalaisen lain mukaan, vaan yksin Kristukseen uskomalla. Tällä ’yksin uskosta’ taikatempulla onkin Vatikaani myöhemmin kerännyt valtavat kultavarannot holveihinsa.
   Meidän tulisi kuitenkin pitää mielessämme, että evankeliumi on saarnattu ensin juutalaisille ja vasta sitten meille pakanoille ja se voikin selittää hyvin Paavalin ’oikotie paratiisiin’-toiminnan joka on hyvin tehonnut ei-juutalaisiin pakanoihinkin.
   https://fi.wikipedia.org/wiki/Alkuseurakunta

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. χξς [khii ksii sigma] on pedon luku; 666. Ortodoksit, muslimit, juutalaiset, katolilaiset ja myös meidän “tavallinen” ev. lut. kirkko on Saatanan hallussa. Kaikki palvovat Saatanaa, kieltäen Kristuksen — ainoan Herran — ja kumoten Vanhan testamentin kymmenen käskyä, joka on yksi Raamatun tärkeimmistä kohdista. (2. Moos. 20:1–3).

  Matt. 23:8 sanoo: “Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä.” Kuitenkin juutalaiset kutsuvat pappejaan rabeiksi eli opettajiksi eli he rikkovat Jumalan sanaa vastaan. Juutalaisuus kuten Islamkin (Mohammed oli juutalaista verta omaava lapsiinsekaantuja) ovat ikiaikaisia todellisen kristinuskon vihollisia, älkää sitä unohtako! Myös katolilaiset kutsuvat pappejaan isäksi, vaikka Jeesus jatkaa tuossa mainitsemassani kohdassa, että on vain yksi Isä. Katolilaiset kuten ortodoksit ovat harhaoppisia, synnissä tarkoituksellisesti pysyviä rienaajia; perkeleitä.

  VICARIUS FILII DEI eli Paavi on, mukamas, Jumalan tuuraaja Maan päällä eli hän syrjäyttää Jeesuksen!! Tällainen uskonto on totaalinen todellisen kristinuskon l. Jeesukseen uskomisen antiteesi eli vastakohta ja ikiaikainen vihollinen!

  V=5, I=1, U=V=5, L=50, D=500. Kun laskemme tuon Paavin tittelin kirjainten lukuarvot yhteen, saamme vastaukseksi 666. Vatikaani kultavarantoineen ja salaisine katakombeineen on pelkkää kryptojuutalaisuutta eli juutalaisuutta, joka on naamioitunut joksikin muuksi uskonnoksi. Juutalaisuus naamioituu monasti kristinuskoksi tahi islamiksikin.

  Mitä Jeesus sanoi juutalaisista? Tässä mielestäni Uuden testamentin ja koko Raamatun tärkein kohta: “Te [juutalaiset] olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8:44)

  Juutalais-jesuiitta/”katolisten” ym. kryptojuutalaisten metkuja ovat mm. inkvisitio ja monenlainen aivopesu, kuten esim. futurismi ja preterismi. Näillä varsin ovelasti saatiin huomio pois katolisen “kirkon” touhuista (pahuudesta ja perversiosta), jotta katolista “kirkkoa” ei voitaisi pitää Ilmestyskirjan (13. luku) toisena petona ja profeetta Danielin (7. luku) “pienenä sarvena”, kuten protestantit katolisen kirkon tulkitsivat!

  Suurimpana kusetuksena nk. “holokausti”, joka – ikävä kyllä – on edelleenkin koko läntisen maailman mätä moraalinen selkäranka. Uskomatonta! Fiktiolla ja semifiktiivisillä tarinoilla TV-tuotantoyhtiöt ja Hollywood manipuloivat uskomattoman helposti idioottien mieliä. Suuren suomalaisen revisionistin, lääk.tiet. lis. Vesa-Ilkka Laurion sanoin: “TV on juutalainen nurkkajumala.”

  Juutalaiset ovat kaananilaisia tai edomilaisia Edom-nimisen raamatullisen paikan mukaan. Aivan kuten myöhemmin heitä alettiin Juuda-nimisen paikan mukaan kutsua juutalaisiksi. Juutalaisista tuli israelilaisia vasta 125 e.Kr. Juutalaiset eivät myöskään ole kirjoittaneet sanaakaan Raamattuun. Valheet ovat tällä ”valitulla kansalla” suuria…

  Me valkoiset eurooppalaiset olemme todelliset Israelin heimot. Assyyrialaiset vangitsivat meidät 745 e.Kr. Sieltä onnistuimme kuitenkin pakenemaan Kaukasus-vuorille ja Israelin solaan. Täst’edes meidät tunnettiin kaukaasialaisina. Euroopan erämaat kutsuivat meitä monia Abrahamin poikia ja perustimme lukuisia kansakuntia mantereelle: Ephraim (Britannia), Judah (joka ei myöskään ollut juutalainen; Saksa), Dan (Tanska), Reuben (Ranska) ja Manasseh (USA).

  Juutalaisilla ei ole mitään muuta tekemistä Babylonin vankeuteen joutumisen kanssa, paitsi että he auttoivat babylonialaisia meidän kiinniottamisessa!

  Juutalaiset ovat siis Saatanasta, kuten Jeesuskin sanoo (Joh. 8:44). Kannattaa todellakin lukea UT:n neljää ensimmäistä kirjaa, vaikket ”uskovainen” tai uskova olisikaan! Sieltä saa hyvää pontta juutalaisvastaisuuteen. Jos maailman luetuin kirjakin on sitä mieltä, niin…

  Jumalan kiroamat juutalaiset eli kaananilaiset ovat siis Edomista/Idumeasta (noilla nimillä paikka on tunnettu raamatullisina aikoina). Saatana → Kain → Esau → edomialaiset/idumealaiset → fariseukset → khazaarit/kasaarit → aškenazit → JUUTALAISET.

  Me kaukaasialaiset olemme SEEMILÄISIÄ/SEMIITTEJÄ. Israel ja Juuda ovat meidän esi-isiemme alueita.

  13 kadonnutta Israelin heimoa – ne olemme ME! Iisakin pojat eli (I)saac-sons l. Saxons; saksit.

  Kaikki juutalaiset eivät ole kieroja koronkiskojia – aivan kuten vaikkapa kaikki irakilaisetkaan eivät ole pommivöissä heiluvia terroristeja – tai kaikki ruotsalaiset homoja. Kuitenkin tietyillä porukoilla on aivan liian vahva yliedustus tietyissä tilastoissa… Kyllä suomalainenkin tappaa & raiskaa jne. Mutta jos annettaisiin suomalaisten elää, tappaa ja kuolla omassa maassaan, ja irakilaisten, somalien, afgaanien ymv. omissa maissaan ja kulttuureissaan? Ei olisi ongelmia ”rasismin” kanssa jne. Eikös se olisi kaikille hyväksi?

  Itseämme vartenhan me olemme tämän maan rakentaneet, eikö? Ethän sinä taloasi ja perhettäsikään rakenna ynnä kasvata ja sitten vain luovuta niitä muukalaisille ynnä tunkeutujille? Ei, itseämme varten. Omaisiamme, läheisiämme, ystäviämme – omiamme varten. Pro patria, eiks jeh?

  P.S.: Israel tekee DNA-testejä paluumuuttajilleen, jos on epäselvä tapaus eli silmämääräisesti ei erota onko arabi vai juutalainen. Kommunistinen, liberaali, globalistinen (tai miksi ikinä haluat sitä kutsua) ”logiikka” toimii aina vain yhteen suuntaan. Eivät USA:n rikkaatkaan suljetuissa yhteisöissään; kartanoissaan korkeiden teräsaitojen takana välitä p*skankaan vertaa mistään köyhistä kerjäläisistä tai ”pakolaisista”. Monikulttuuri ja avoimet ovet kuuluvat kaikkialle muualle paitsi Israeliin ja USA:n raharikkaiden julkkisten ynnä muun satanistisen NWO-porukan takapihoille.

  Tällä porukalla on kaksi naamaa ja jokaisen naaman päällä on vielä maski.

  ”Ja minä näin, ja katso, siellä tuli rajutuuli pohjan puolesta, suuren pilven kanssa, täynnänsä tulta, niin että se kuumotti kaikki ympärinsä, ja tulen keskeltä oli se sangen kirkas. Ja siinä keskellä oli niinkuin neljä eläintä, ja tämä oli heidän muotonsa: he olivat ihmisen muotoiset. Ja kullakin heillä oli neljät kasvot, ja kullakin neljä siipeä.”

  —Hesekiel 1:4–6

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 3. Benjamin Kivilohkare vähättelee kristikunnan saavutuksia ja kykyä uusiutua langenneesta tilastaan kirkon pitkän historian aikana. Välillä on ollut laajaa luopumusta, mutta sitten Jumala on suonut laajaa herätystä. Kaiken aikaa on ollut virallisen kirkkolaitoksen runko tukemassa kristikunnan pyhän Raamatun ja tunnustusten säilymistä yli historian myllerrysten. Luostarilaitoksen ansiot hengellisen kilvoittelun tukikohtina ja kristillisen hengellisen sivistyksen ja korkeakulttuurin levittäjinä Kivilohkare unohtaa täysin. Tämä on protestanteille ominaista. Kaikki spirituaalisuus uskotaan virkapapiston harteille ja sitten ihmetellään, kun sen kipinä hiipuu. Kun luostarilaitoksen edustama kilvoitteluesimerkki poistui, niin syntyi tilaus ’yksin uskosta’- tyyppiselle pikapelastusopille. Martti Luther epäonnistui omassa kilvottelussaan ja kehitti kristikunnalle vääristyneen ’yksin uskosta’- oppinsa. Tosin tuohon aikaan elämä oli yksinkertaisempaa ja oli mahdollista yhdistää harras kristillisyys ja arkinen siviilielämä toisiinsa.

  Lahkoja ja harhaoppeja on tullut ja mennyt, mutta kristillisen kirkon tunnustus ja Raamattu ovat säilyttäneet asemansa. Raamattu itse kuitenkin todistaa siitä, että lopun aikoina Anti-Kristuksen vaikutus kasvaa ja jossain vaiheessa koko maailma on saatava tuomiolle. Sitä ennen koko ihmiskunnan mädännäisyys ja taipumus syntiin paljastetaan. Ihmiskunnan suuri enemmistö taipuu palvomaan Valheen Isää eli Saatanaa ja hänen edustajaansa Anti-Kristusta, joka nousee poliittiseen valtaan lopun aikoina. Erilaiset kuolemankultit kasvattavat suosiotaan, kuten juuri nyt tuhovoimainen vapaamuurareiden levittämä korona-kultti rokotteineen. Anti-Kristus on myös juutalaisten odottama Messias, joka astuu julkisuuteen silloin, kun ihmiskunnan ahdinko on suurin ja johon hän tarjoaa näennäisesti pelastavan ratkaisun ja uuden poliittis-taloudellis-uskonnollisen järjestelmän, jonka kristityt tuntevat nimikkeellä NWO eli Uusi Maailmanjärjestys. Tähän järjestykseen ei päästetä ketään Jeesuksen seuraajaa eli tosi kristittyä. Käytännössä heidät suljetaan ulos Pedon Merkki-järjestelmän avulla.

  Jos tutkii kristikunnan historiaa, niin huomaa, että varomattomuus juutalaisten suhteen on suhteellisen tuore ilmiö. Euroopassa juutalaiset eristettiin ghettoihin omille asuinalueilleen aina pitkälle 1800-luvulle asti. Normaaleja kansalaisoikeuksia heille ei yleensä suotu ja heidän kierouttaan osattiin varoa. Ne, jotka eivät osanneet, saivat havainto-opetusta hyvin nopeasti ja seurauksena olivat juutalaisvainot.

  Pankkitoiminnan ja toisaalta kommunististen vallankumousaatteiden myötä juutalaisen älymystön rooli ja vaikutusvalta alkoi kasvaa ja suuri käännös tapahtui 1800-luvun lopulla, jolloin syntyi nykymuotoinen sionistinen liike. Eurooppalainen tai eurooppalaisperäinen ja kristinuskon laajalti omaksunut väestö saatiin sionismin tukijaksi, kun USA:ssa ja sieltä käsin alettiin levittää laajasti Cyrus I. Scofieldin opetus-Raamattua, jonka aatepohjana oli modernia juutalaisuutta palvova dispensationalismi. Esimerkiksi helluntai-kirkko on ollut tämän harhaopin tehokas levittäjä maailmanlaajuisesti koko kristikunnassa. Dispensationalismin omaksuminen kumosi siihen asti vallinneen korvausteologian, jonka mukaan kristillinen seurakunta on uusi Israel ja juutalaiset vain yksi käännytettävien pakanoiden joukko muiden seassa. Korvausteologiassakin tunnetaan sionismi, mutta siinä kaipauksen kohteena on Ilmestyskirjassa kuvattu Uusi taivaallinen Jerusalem.

  Plusääni(5)Miinusääni(2)
  1. KRISTIKUNNAN SAAVUTUKSET
   Nimimerkki White Rabbit kirjoitti: ”Benjamin Kivilohkare vähättelee kristikunnan saavutuksia.” En ainoastaan vähättele, vaan mitätöin ne. Länsimainen kulttuuri kaikkine aikaansaannoksineen ei ole mitään muuta kuin osoitus ihmisen tyhmyydestä. Mitä merkitsee koneiden, kulutushyödykkeiden, autojen, lentokoneiden ym. roskan keskellä eläminen verrattuna siihen, että voi elää yhteydessä Kaikkitietävään ja saa osakseen äärettömän onnellisuuden, joka jatkuu ikuisesti, eikä vain joitakin vuosikymmeniä. Kun ihminen alkoi syödä hyvän- ja pahantiedon puusta, hän lähti tyhmyyden tielle, joka johtaa yhä syvemmälle ja syvemmälle helvettiin, mitä kauemmin hän syö tuosta kirotusta puusta. Sen puun hedelmän syöminen tarkoittaa, että ihminen luottaa kaikessa omaan maalliseen älykkyyteensä eikä Jumalaan, joka on elämän puu. Tälläkin sivustolla näemme, mihin johtaa turvautuminen itsekkääseen omaan älyyn eli lääketieteen ja varsinkin rokotuksen mädännäisyys. Kaikki tieteet ovat samoin saastuneita, sillä niiden luojat ovat tehneet kaiken itsekkäistä eduistaan lähtien eikä totuudesta, mikä pitäisi olla ainoa ohjenuora. Swedenborgin ohje tiedemiehille on oikea: ”Ilman äärimmäistä omistautumista Ylimmälle Olennolle ei kukaan voi olla täydellinen ja todella oppinut filosofi. Todellinen filosofia ja Jumaluuden halveksunta ovat vastakohtia. Äärettömän Olennon kunnioitusta ei voi koskaan erottaa filosofiasta. Joka kuvittelee olevansa viisas, vaikka hänen viisautensa ei opeta häntä tunnustamaan Jumalallista ja Ääretöntä Olentoa, eli joka luulee omistavansa viisautta ilman tietoa Jumaluudesta, ei omaa lainkaan viisautta.” Kristikunnalla ei ole lainkaan positiivisia saavutuksia, vaan se on ollut luomassa maanpäällistä helvettiä, mikä näkyy nykyajan kristityistä, jotka ovat ilmieläviä saatanoita kuten juutalaiset ilmieläviä perkeleitä. Jumala on itse Viisaus ja Rakkaus, ja Hän avaa ihmisen ymmärryksen kaikkeen, jos vain ihminen sitä vilpittömästi, ilman omia tai toisten etuja, etsii. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://www.globalresearch.ca
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(9)Miinusääni(7)
 4. Kristinusko tuhoaa itse itsensä kun se on lähtenyt tukemaan sionisteja. Kristityt eivät tiedä että sionistit (fariseukset, joita nykyiset sionistit toimissaan edustavat) haluavat tuhota nykymuotoisenkin kristinuskon ja kristityt ja ovat siinä jo varsin hyvin onnistuneet. Kulttuurimme on jo varsin epäkristillinen ellei pakanallinen.
  Alkuperäinen kristinusko tuhottiin kun fariseukset tuhosivat aikoinaan roomalaisten tuella Jerusalemin alkukristillisen seurakunnan tai ’Jeesus-lahkon’ ja sen Qumranin essealaisten luostarin johon lahkolla oli yhteyksiä.
  Paavali (entinen fariseus) myöhemmin muokkasi oman kolmiyhteisen tulkintansa Jeesuksen essealaisesta opista, jonka juuret löytyvät Qumranin kääröistä ja joka sitten levisi tai levitettiin pääosin hänen toimestaan uutena kristinuskona maailmaan ilman että se vastasi J-lahkon ja essealaisten omaa alkuperäistä 10 Käskyn oppia, sanoo asiaan hyvin perehtynyt Lehmann. Hänen tulkintansa asioista on hyvin järkeenkäyvää. Täysin pesunkestävää tulkintaa asioista on vaikea ellei mahdoton saada koska kaikki dokumentit jostain syystä puuttuvat.
  UT on kirjoitettu vasta n sata vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen.
  (Johannes Lehmann: https://kirjapino.fi/product/raportti-jeesuksesta-eraan-vaarennyksen-poytakirja/)
  How Yahweh Conquered Rome
  Christianity and the Big Lie
  LAURENT GUYÉNOT • DECEMBER 25, 2020
  https://www.unz.com/article/how-yahweh-conquered-rome/

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. JUUTALAISET KRISTITYISTÄ
   Nimimerkki ”Essealaiset unohdettu” on aivan oikeassa: ”Kristinusko tuhoaa itse itsensä, kun se on lähtenyt tukemaan sionisteja.” Nykyajan kristittyjen olisi hyvä tietää, mitä juutalaiset opettavat toisilleen kristityistä ja Jeesuksesta. Tässä joitakin lainauksia Talmudista:
   Kristityistä:
   Sepher Or Israel 177b: Ota kristityt hengiltä; tapa heidät, niin miellytät Jumalaa kuin suitsuttaisit hänelle.
   Hilkoth Akum X,1: Kristityt joko käännytettävä tai tapettava.
   Zohar I 219b: Kristittyjen johtajat epäjumalanpalvelijoita, heidät on tapettava.
   Zohar II, 43aa: Kristittyjen hävittäminen on välttämätön uhritoimitus.
   Hilkoth Akum X,2: Kristinuskoon kääntyneet juutalaiset tulee tappaa ja heitä on vainottava loppuun asti.
   Jalkut Simoni 245: Jokainen, joka vuodattaa kristittyjen veren, saa Jumalan hyväksynnän aivan kuin olisi uhrannut hänelle.
   Zohar I, 160a: Juutalaisten täytyy aina yrittää pettää kristittyjä. Juutalaisten täytyy vapautua heistä ja tulla heidän hallitsijoikseen.
   Iore Dea 148: Juutalaista kehotetaan aina pitämään piilossa viha, joka hänellä on kristittyjä kohtaan.
   Baba Kama 113b: Jumalan nimi ei tule häväistyksi, kun kristityille valehdellaan; kristittyjä saa huijata.
   Sanhedrin 99a: Kun Messias tulee, hän tuhoaa kristityt.
   Ja Talmud Jeesuksesta:
   Jebamoth 49a: Jeesus oli aviorikoksen tuloksena syntynyt äpärä.
   Kallah 1b: Jeesus oli avioton lapsi, joka oli siitetty kuukautisten aikana.
   Sanhedrin 67a; Abodah Zarah II; Sabbath XIV: Jeesus oli Pandira-nimisen sotilaan poika.
   Sabbath 104b: Jeesus oli noita ja hullu. Maria oli aviorikoksen tekijä.
   Sanhedrin 90a: Jeesuksella ei ole osuutta tulevaan maailmaan.
   Zohar III, 282: Jeesus kuoli kuin elukka, ja hänet haudattiin siihen saastaiseen kasaan, johon heitetään kuolleitten koirien ja aasien ruumiit ja johon on, kuin koirat, haudattu Eesaun pojat (kristityt) ja Ismaelin pojat (muslimit), myös Jeesus ja Mohammed, sekä ympärileikkaamattomat ja saastaiset.
   Tällaisia perkeleen palvojia monet nykyajan kristityt pitävät Jumalan valittuna kansana ja Israelia Raamatun profetioiden toteutumisena, eivätkä huomaa palvelevansa itse perkelettä. Sillä juutalaiset ovat lihaksi tullut perkele, mutta useimmat nykyajan kristityistä ovat lihaksi tullut saatana. Ja perkele on saatanaa vahvempi, mutta Jeesus Kristus voittaa molemmat.
   Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://www.globalresearch.ca
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(5)Miinusääni(2)
 5. Tämä on kultti muiden joukossa. Kuten esim. Mormonismi, se perustuu johtajansa näkyihin. Tämä on täysin Raamatun vastaista. Juuri siksi Jumala antoi sanansa, että luotamme yksin siihen, sillä se on sama eilen tänään ja huomenna, emmekä laita luottoamme erehtyväisten ihmisten näkyihin. Swedenborg oli selvästi näkyjensä ja uniensa vietävissä. Hän teki selkaista, minkä Raamattu selvästi kieltää, hän kommunikoi kuolleiden kanssa. (3 Mooseksen kirja 19:31) Minulle on yhdentekevää minkälaista arvonantoa Swedenborg nautti muilta ihmisiltä, sillä minä en laita luottoani ihmisiin, kuten artikkelin kirjoittaja valitettavasti tekee. Luotan yksin Jeesukseen, eli Jumalaan. Raamattu yksiselitteisesti sanoo, että Pyhä Henki opettaa henkilökohtaisesti jokaista uskovaa, emmekä tällöin tarvitse kenenkään ihmisen opetusta. Näin Raamattu paljastaa Swedenborgin heti vääräksi opettajaksi. Raamattu on täysin selvä sanomassaan ihmisen pelastumisesta Jeesuksen ristillä toimittaman syntien anteeksiannon kautta. Se on niin yksinkertaista, että lapsikin sen ymmärtää. Siihen ei tarvitse lisätä kirjatolkulla jorinoita jostain mystisestä salatiedosta. Jumala ei koskaan lähettänyt maailmaan pelastuksen sanomaksi kuulutettavaksi 10-käskyn lakia, vaan evankeliumin! Siinä ei sanallakaan mainita käskyjen noudattamista, vaan kaikki kunnia ihmisen pelastuksesta menee yksin Jeesukselle! On ylpeää ja ylimielistä ajatella, että hyvien tekojen tekemisellä voit ansaita paikkasi taivaassa, kun kunnia on yksin Jeesuksen, Jumalan armon. Vaatii taas oikeaa nöyryyttä myöntää, että on syntinen eikä pysty itseään pelastamaan ja pyytää Jeesusta pelastajakseen. Swedenborgilta on Jeesuksen ristinkuoleman merkitys mennyt täysin ohi. Jumalan jo meille antama sana on riittävä ja Jeesus varoittikin siihen mitään lisäämästä.

  Plusääni(11)Miinusääni(16)
  1. Ottamatta kantaa Swedenborgilaisuuteen, niin onhan tuo luterilaisen kirkon uhrioppi eli sovitusoppi aivan sairas. Selkeä jäänne pakanariiteistä, joissa omat pahuudet ”hyvitetään” teurastamalla viaton luontokappale. Kyllä jokaisen kuuluu vastata teoistaan niin hyvässä kuin pahassa. Ei siinä ole mitään ylpeää ja ylimielistä vaan pelkästään oikeudenmukaisuudesta kysymys.
   Jos ajattelee ihan vaan satunakin: viaton lapsi syntyy vain kärsiäkseen ristinkuoleman. Huh!

   Historian Jeesus näytti miten eletään Jumalan tahdon mukaan eli siihen tulee meidän jokaisen pyrkimän. Parannuksen tekohan on mahdollista.

   Plusääni(10)Miinusääni(2)
  2. SWEDENBORG, HERRAN PALVELIJA
   Swedenborg ei perustanut mitään ”kulttia” tai seurakuntaa, hän vain kirjoitti ja julkaisi, Herran nimenomaisesta käskystä. Hän ei myöskään yrittänyt itse seurustella kuolleiden kanssa, vaan Herra antoi hänelle tehtäväksi kertoa maailmalle ihmisen kuolemanjälkeisistä tiloista, taivaasta ja helvetistä. Tällaista ei aiemmin ole kenellekään ihmiselle suotu. Se ylittää kaikki ihmeet. Suomeksi on ilmestynyt Swedenborgin teos ”Taivas ja helvetti”, missä näistä tiloista kerrotaan. Swedenborg kirjoitti viimeiseen teokseensa nimensä ja arvonsa: Emanuel Swedenborg, Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Swedenborgin teokset ovat Herran Toinen Tuleminen, mitä kristityt yhä turhaan odottavat, sillä Herra on jo tullut. Mutta nykyajan kristityt luulevat, että Jeesus on puhdistanut heidät synneistä, eivätkä he tarvitse parannusta. Tällaista ei Raamattu opeta. Jeesus eli Jumala haluaa ihmiseltä vastavuoroisuutta. Sen tähden ihmisen teot ratkaisevat hänen taivaaseen pääsynsä. Tästä on Raamatussa satoja kohtia. Jeesus sanoo: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” (Matt. 19: 17). Jeesus ei missään kohdin opeta, että ihminen pelastuisi ilman parannusta. Jos sellainen olisi mahdollista, niin olisihan Jeesus siitä maininnut. Elina Sova ja muut sokeat uskovaiset luulevat, etteivät Kymmenen Käskyä ole enää mitään vaan ainoastaan Jeesuksen armo ja Pyhä Henki ovat jotain. Mutta tässä he pahasti erehtyvät. Pyhä Henki vaikuttaa jokaisessa ihmisessä, niin hyvässä kuin pahassakin, sillä ilman sitä ei ihminen voi elää sekuntiakaan. Nykyajan kristityt luulevat, että Pyhä Henki johtaa vain heitä, mutta siinä he erehtyvät, niin kuin erehtyvät kaikessa, sillä heitä ei johda Pyhä vaan paha henki. Nykyajan kristittyjen sokea usko on Ilmestyskirjan lohikäärme, joka tappaa kaiken totuuden. Nykyajan kristittyjen usko tekee ihmisestä tyhmän paholaisen kuvan, mutta Swedenborgin kautta tullut Jumalallinen Ilmoitus tekee ihmisestä älykkään Jumalan kuvan. Kas siinä se, mikä erottaa todellisen kristityn ja saatanan palvojan, jollaisia lähes kaikki nykyajan kristityt tietämättään ovat.
   Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://www.globalresearch.ca
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(8)Miinusääni(3)
 6. Wau! Saitte aikaan aikamoisen väittelyn näissä kommentoinneissanne. Itse olen ev.lut. perheeseen syntynyt, kantasuomalainen ja kuten te; Benjamin aikoinanne, täysin ateistinen mitä tulee kaikkivoipaiseen jumalaan. Kun aloitin lukemaan, en voinut pysähtyä ennen kuin sivun alareuna tuli vastaan. Te; Elina sova, annoitte mielestäni järkevimmän kommentin alkuperäiseen artikkeliin. Ennenkuin ohitatte kirjoittamani jumalattoman miehen saivarteluna, haluan sanoa että olen ertyisesti 10 käskyn vannoutunut kannattaja. Ehkä ylennän itseäni, mutta tunnen hyvin vähän halua riidellä kanssanne jumalasta tai oikeasta tulkinnasta, enkä näe mitä hyvää tekään saatte sillä aikaan. En milloinkaan halventaisi uskojanne jumalaan tai edes useampiin. Tämä siksi että lopulta, en todellakaan tiedä olenko oikeassa. En ole tutustunut Swedenborgin tuotantoon, joten hyväksyn täysin mahdollisuuden olla väärässä seuraavaksi sanomassani.

  Helpoin tapa paljastaa kultti, on kuunnella suunnannäyttäjäksi esittäytyvän sanomaa. Jos henkilö x, julistautuu olevansa se jolle jumala puhuu suoraan, ja on valmis tulkitsemaan muille kuulemaansa, on kyseessä kultti. Yllättävää että sanoessasi opiskelleesi psykologiaa, sorrut silti moiseen kiihkoiluun, Benjamin. Panettelen hieman, ja siksi pahoittelen, mutta että vielä kommenteissa rienaat ja ylenkatsot ihmisten kykyä ajatella itsenäisesti, saa minut ihmettelemään mitä luulet saavuttavasi? Eikö mielestäsi ihminen voi elää hyvää elämää jo pelkästään toteuttamalla; tee muille kuin toivoisit itsellesi tehtävän? Onko kohdallasi kyse juuri siitä; janoat olla johdateltu? Entä mielipiteesi länsimaista; Onko tulkittava se siten että maailma olisi parempi ja mitävielä ilman länsimaita? Länsimaat erottivat valtion ja kirkon ensimmäisenä tunnetussa – tai ainakin huväksytyssä – historiassa. Englantilaiset protestantit pitkälti saivat aikaan orjuuden kieltämisen länsimaissa. En perusta protestanteista sen enempää kuin pedofiilin seuraajistakaan, mutta orjuuden kriminalisointi on eräs hienoimpia länsimaiden saavutuksia ja ansaitsee kunniaa jo sellaisenaan. Sen mitä jeesuksen opeista tiedän, on yhteneväinen tuon Elinan kirjoittaman kanssa. Hän nimenomaan varoitti kuuntelemasta itsensä linkiksi jumalan ja ihmisen välille kohottavien tulkintoja. Vaikken uskoa kanssanne jaakkaan, on se hyvä opetus myös ateistille.

  Kristinuskon kirjoitusasu, todistettu tai ei, on ”kevennetty” versio kabbalasta. Vertailemalla niitä se on ilmiselvää. Esimerkkinä vaikkapa aatami ja eeva. Vahemmassa lähteessä eeva on vasta aatamin kolmas puoliso. Ensimmäinen puoliso, lilith, kiroaa luojansa ja hylkää tämän, kun ei suostu uudelleenmuovattavaksi enemmän aatamin mieleisesksi. Hänestä tulee ( alkup. Lilitu ) ensimmäinen succubus. Kabbala on muovattu vielä vanhemmista lähteistä, aina polyteistisille ajoille saakka. Sumerialaisilla oli uskonnossaan juurikin elämän puu, kaiken keskiössä. Muita yhtäläisyyksiä ovat lilitu, vedenpaisumus, ”jumalolennon” maanpäälle lankeaminen, paratiisi ja sieltä karkoitus tai pakeneminen, tiedon puu, jne, jne…. On esitetty arveluita vieläkin vanhemmista lähteistä, mutta sumeerien lähteet ovat vahimmat tunnetut kirjalliset.

  Helvetti käsitteenä on taas suora lainaus viikinkien uskomuksista. Siinä missä vanha juutalaisuus käsitti kuoleman vain loppuna, oli heillä myös tapana kuin tokaisuna sanoa ”hulttioista ja häiriköistä”, että ne joutaisivat gehenna: an. Gehenna oli jerusalemin läheisyydessä sijainnut rotko, jossa paloi jatkuva tuli, ja jossa asukkaat tapasivat polttaa jätteensä.

  Kristinusko omaksui helvetin, siinä missä joulun juhlinnankin viikingeiltä, koska ilman uskontojen samankaltaistamista, oli sitä vanhempi kristinusko liian vieras, eikä täten saanut jalansijaa pohjolassa.

  Jos esa ja pasi uskovat samaan jumalaan, mutta tulktsevat sen eri tavalla, voittaako toinen heistä jotain itsensä tai jumalansa silmissä saamalla toisen myötälemään tulkintaansa ja hylkäämään omansa? Ainakin vallanhimoiset voittavat tässä yhtälössä itselleen kuuliaisen seuraajan. Ehkä palkinto ei olekaan uskonsa levittäminen, vaan kaikki muu mitä sen varjolla voi vaatia.

  Minä uskon että henkilökohtainen usko on hyvä voimavara, ja työkalu itselle. Papit ja muut käännyttäjät näen vain poliitikkojen vanhempina versioina. Järjestäytyneet uskonnot ovat pitkälti vain hallintamuoto tai tapa. Tämä ei tarkoita etteikö uskonnoissa, papeissa tai poliitikoissa voisi joukossa olla paljonkin hyvää yrittäviä ja haluavia ihmisiä. Sokeaa uskoa pidän vaarallisena typeryytenä. Varsinkin jos sokea uskossaan on vielä jonkin messiaanisen hahmon johdattelemana. Usko on parhaimmillaan kun se yhdistyy loogiseen ajatteluun. Omilla aivoilla. Itse uskon, varhaisten gnostikkojen tavoin, että ihmiskunta pelastuu vasta kun se ymmärtää aidosti puhaltaa yhteen hiileen. Tuonpuoleiseen paratiisiin uskominen on oivallinen tapa saada ihmiset olemaan passiivisia, kun heitä ajetaan teuraiksi, hieman kuin nykypäivän länsimaissa. Toisaalta looginen puoli minussa ei näe ihmiskunnan piankaan aloittavan paremman maailman rakentamista yhdessä. Lähtökohtaisesti se tarvitsisi ennenkaikkea keskustelua ilman turhaa riitelyä.

  Ps. Gnostikot, usein, pitävät Jeesusta varhaisena filosofina. Jumala on heille enemmänkin valaistuneen ihmisen arkkityyppi, ihannekuva, mutta ei kaikkivoipa.

  Plusääni(3)Miinusääni(8)

  1. orjuuden kriminalisointi on eräs hienoimpia länsimaiden saavutuksia ja ansaitsee kunniaa jo sellaisenaan

   Tai ehkä nykyisenlainen globaali velkarahajärjestelmä medioineen, sensuurikoneistoineen ja ostettuine poliitikkoineen olisi ollut antiikin aikana korkeintaan orjanomistajien märkä päiväuni. Ehkä orjuuden harjoittaminen on kehittynyt valtavin harppauksin.

   “The best slave is the one who thinks he is free.”

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
   1. ”“The best slave is the one who thinks he is free.””
    Hieno kommentti. Todellakin uskotaan siihen että oltaisiin vapaita ja kehutaan länsimaista demokratiaa.
    Mitään todellista demokratiaa ei kuitenkaan ole.
    Sitten ollaan turpa rullalla Venäjään ja Kiinaan päin joissa muka demokratiaa ei ole vaikka siellä kuitenkin maiden johto kuuntelee enemmän kansaa kuin täällä jossa se kumartaa vain rahaa.

    Plusääni(8)Miinusääni(0)
   2. Lännessä orjuuden kehittäminen on todella kehittynyt valtavin askelin. Paras orja on se joka maksaa eliitin viulut eikä tiedä tai tunnusta olevansa orja. Ja väittää tai uskoo että
    Kiina ja Venäjä todella olisivat valmiit siihen mitä pakanallinen nwo-mafia (DeepState) ajaa takaa, … että nuo maatkin olisivat valmiit tappamaan omasta kansastaan enemmistön samaan aikaan kun ne edistävät omaa kansallismielistä politiikkaa ja maansa suvereenisuutta ja valmiutta pitää puolensa niitä vastaan käynnistetyssä propagandassa ja uhkailussa.
    Niin kauan kuin valheet kiinnostavat ihmisiä niitä syötetään.
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=224810

    Viittaan artikkeliin täällä https://www.magneettimedia.com/miksi-kongressi-on-kiero-hullu-tai-molempia/#comments
    ja sen kommenttiin Korona- vai Kiinadystopia?
    12.1.2021 at 18.29

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. TÄRKEINTÄ USKONNOSSA
   Usein unohdetaan se, mikä on tärkeintä uskonnossa. Nimittäin uskontojen tavoite on johtaa ihmistä fyysisen kuoleman jälkeiseen elämään eli taivaaseen, koska elämän tarkoitus on enkelitaivas ihmisrodusta. Ilman uskontoa ihminen päätyy fyysisen kuoleman jälkeen helvettiin, jossa sielläkin toki voi elää, mutta surkeaa elämää. Kun uskonto vääristyy ja ei enää johda ihmistä taivaaseen, niin Herra luo uuden uskonnon. Siten Herra loi kristinuskon juutalaisuuden käännyttyä pois taivaasta. Ja kun kristinusko oli vääristynyt, Herra loi uuden kristinuskon Emanuel Swedenborgin kirjoitusten kautta. Kuten juutalaiset hylkäsivät kristinuskon, niin myös kristityt hylkäsivät uuden kristinuskon. Vähitellen kristinusko kuitenkin laajeni maailmanuskonnoksi, samoin uusi kristinusko vähitellen laajenee. Erona vanhaan kristinuskoon uudella kristinuskolla on se, että sille on paljastettu kaikki taivaan ja helvetin salaisuudet sekä Raamattuun sisältyvä henkinen merkitys. Raamattua tulkitaan helposti väärin pelkän kirjaimellisen merkityksen mukaan, sillä vasta henkinen merkitys antaa useissa kohdin oikean selityksen. Nykyajan kristinusko on täydellisesti tuhoutunut (”hävityksen kauhistus”), eikä sillä ole yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen, vaan yhteys saatanallisiin helvetteihin. Juutalaisella Talmud-uskonnolla on puolestaan yhteys perkeleellisiin helvetteihin. Perkele voittaa aina saatanan, mikä näkyy nykymaailmassa juutalaisten voittokulkuna. Perkele tarkoittaa alinta helvettiä ja saatana ylempää helvettiä. Swedenborg kirjoitti pääteokseensa motoksi lauseen: ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki tämä teille annetaan.” (Matt. 6: 33). Jumalan valtakunta on taivas ja vanhurskaus on oikeamielisyys. Nykyajan ihmiset etsivät onnea maan päällä, mutta todellinen onni odottaa vasta fyysisen kuoleman jälkeen taivaassa. Tämä on ihmisen peruskysymys. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://www.globalresearch.ca
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(6)Miinusääni(2)
 7. Tänä vuonna voimakkaat toimenpiteet hajottivat perheet, ryhmät ja yhteisöt. Ihmiset pelkistettiin joukoksi yksilöitä, joita kannustettiin pysymään erillään, pysymään kotona ja kuluttamaan joukkotiedotusvälineitä näytöillä.
  Samalla ellei pahemmalla linjalla jatketaan täällä lännessä. Itä ei ole samalla tavalla mukana kulkemassa tätä tuhoisaa tietä.

  Eliitti otti sortavia toimenpiteitä ja joukkotiedotusvälineiden propagandaa käyttäen valtavia askeleita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi:
  Köyhdytä väestöä lisäämällä suuryritysten valtaa
  Tuhoa mielenterveys mainostamalla pillereitä nopeasti
  Käännä kansalaiset toisiaan vastaan, muuttamalla heidät natsi-aikakauden tyyppisiksi informaattoreiksi
  Hajota perheet ja yhteisöt
  Luo sekaannusta elämän rakennuspalikoista, kuten sukupuolesta
  Normalisoi kauhistuttavat käytännöt, kuten pedofilia ja traumapohjainen mielenhallinta
  Tuhoa kaikki uskomusjärjestelmät (paitsi satanismi)
  Pakota massat luottamaan voimakkaasti sensuroituun ja valvottuun tekniikkaan tiedon, viihteen ja viestinnän alalla
  Käytä rotua, sukupuolta ja poliittisia yhteyksiä ajaaksesi kiilaa väestöissä manipuloimalla sitä
  Demoralisoi väestö korvaamalla todelliset onnellisuuden ja tyydytyksen lähteet synteettisillä korvikkeilla
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=223713

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 8. Kuka on Jumalan valtakunnan kuningas?
  Jehovan todistajien näkemys: Jeesus Kristus – pätevin hallitsija

  Jumala ohjasi useita raamatunkirjoittajia merkitsemään muistiin yksityiskohtia, joiden avulla Jumalan valtakunnan tuleva kuningas voitaisiin tunnistaa.
  –Jumalan valitsema. ”Minä olen asettanut kuninkaani – – Annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omaisuudeksesi.” (Psalmit 2:6, 8.)
  –Kuningas Daavidin perillinen. ”Meille on syntynyt lapsi, meille on annettu poika – –. Hänen valtansa kasvulla ja rauhalla ei ole loppua Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Se tulee olemaan lujalla perustalla.” (Jesaja 9:6, 7.)
  –Syntyisi Betlehemissä. ”Betlehem-Efrata, – – sinusta tulee minulle hallitsija – – Hänen suuruutensa ulottuu maan ääriin asti.” (Miika 5:2, 4.)
  –Torjuttaisiin ja teloitettaisiin. ”Häntä halveksittiin, ja me pidimme häntä merkityksettömänä. – – hänet lävistettiin rikkomustemme takia, hänet muserrettiin syntiemme tähden.” (Jesaja 53:3, 5.)
  –Herätettäisiin kuolleista ja saisi korkean aseman.

  Koko ihmishistorian aikana on elänyt vain yksi henkilö, joka sopii edellä mainittuihin tuntomerkkeihin: Jeesus Kristus.
  Jeesuksesta ei tullut hallitsijaa vielä silloin, kun hän oli maan päällä. Sen sijaan hän tulee hallitsemaan ihmiskuntaa taivaasta käsin Jumalan valtakunnan kuninkaana.
  https://www.jw.org/fi/kirjasto/lehdet/vartiotorni-nro-2-2020-touko-kesa/kuka-on-jumalan-valtakunnan-kuningas/

  Ymmärsin tuon niin että Jeesus kelpuutetaan johtajaksi nimenomaan hänen tekojensa ja ihmisistä välittämisen takia. Ei sen takia että hän olisi sovittanut meidän syntejä kuten kirkko ja teologit opettavat.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Pyytäisin ystävällisesti Benjamin Kivilohkaretta antamaan seuraaviin kolmeen raamatunpaikkaan sekä henkisen eli spirituaalisen että taivaallisen eli coelestiaalisen selityksen. Kiitos!
  1Ms 41:38-44
  Mt 22:10-14
  Lk 15:11-32

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. SPIRITUAALISET JA COELESTIAALISET MERKITYKSET
   Näiden merkitysten tarkka kertominen täyttäisi kymmeniä sivuja, joten annan vain yleisen spirituaalisen merkityksen. Kaikessa Jumalan Sanassa on spirituaalinen ja taivaallinen merkitys, mutta kaikkia kohtia Swedenborg ei selitä, ainoastaan ensimmäisen ja toisen Mooseksen kirjan ja Ilmestyskirjan täydelliset spirituaaliset merkitykset hän selvittää. Coeslestiaalinen merkitys tajutaan vain tahdon avulla, joten sitä on vaikea selittää. 1 Moos. 41: 38-44. Tämä tarkoittaa sitä, että spirituaalisen kirkon (Joosef) tulee hallita luonnollista ihmistä (Egypti), Matt. 22: 10-14. Tämä tarkoittaa, että vain ne, joilla on spirituaalisia totuuksia (häävaatteet) pääsevät taivaaseen (häihin).
   Luuk. 15: 11-32. Tässä tarkoitetaan parannuksen (enkä enää ansaitse) jälkeen tapahtuvaa uudestisyntymistä (sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon). Ainoastaan kun ihminen tekee parannuksen, hän pääsee taivaaseen (pitäkäämme iloa). Tarkat merkitykset löytyvät Swedenborgin teoksista, mutta se teettäisi minulle viikon työn, joten tyytynet näihin lyhyihin selostuksiin, joissa olennainen tulee esille. Swedenborgin teologiset teokset englanniksi:
   https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/ Ja Uuden Kirkon opista suomeksi:
   http://novahierosolyma.fi/HERRAN-TOINEN-TULEMINEN.php
   Terveisin Benjamin Kivilohkare

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 10. Kiitos BK:lle näistä suppeista selityksistä! Imeisesti ne kutenkin antavat pääosin sen ajatuksen, joka sisältyy Swedenborgin teoksiin näistä kyseisistä teksteistä.
  Ne ovat juuri sellaisia kuin odottaa sopii, kun kyseessä ovat spirituaaliset ja coelestiaaliset näkemykset. Spirituaalinenhan todella tarkoittaa henkistä, mutta se eroaa hengellisestä kuin yö päivästä. Henkinen voi yleisessäkin kielenkäytössä tarkoittaa jopa saatanallista, sillä se on yhteyttä henkiin, pahoihin henkiin.
  Coelestiaalisen merkitys on ongelmallisempi, sillä sanakirjat eivät edes tunne koko sanaa. Onko keksitty hienolta kuulostava sana, jolla voidaan hämätä ymmärtämättömiä lukijoita? Se muka tarkoittaa taivaallista. Mutta se voidaan yhdistää häneen, joka on ”ilmavallan hallitsija”, eli saatanaan. Näin tulee ilmi, että kaikki swedenborgilaiset selitykset ovat lähtöisin samasta saatanallisesta lähteestä.
  BK oppi-isineen hylkää apostolien kirjoitukset, koska ne paljastavat kaikki saatanan juonet. Kristitytkin ovat nielleet pakanallisen (saatanallisen) opin kuolemattomasta sielusta. He eivät ole halunneet ymmärtää Raamatun selvää ilmoitusta sielun todellisesta merkityksestä. Se ei ole mitään pyhää ja kuolematonta, vaan synnin saastuttamaa ja kuolemaan tuomittua.

  Jaak 3: 14-18 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja RIITAISUUS sydämessänne, niin ÄLKÄÄ KERSKATKO ÄLKÄÄKÄ VALHETELKO TOTUUTTA VASTAAN. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan SE ON MAALLISTA, SIELULLISTA, RIIVAAJIEN VIISAUTTA.
 Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.
 Vanhurskauden hedelmä kylvetään RAUHASSA RAUHAN TEKIJÖILLE.

  Magneettimedia on jatkuvasti lietsonut kapinahenkeä valtiovaltaa sekä eri kansanryhmiä ja uskontoja vastaan. Kun nyt on tullut ilmi, minkälainen ideologia tämän sivuston takana on, voivat lukijat tehdä omat johtopäätöksensä ja valintansa, miten näihin kirjoituksiin suhtautuvat ja minkälaisen vallan antavat itseään hallita. Vaikka täällä on tuotu esille salattuja totuuksia erinäisistä kansanryhmistä, se ei tee kaikesta ilmoituksesta totuutta. Täytyyhän väärennetyn rahankin näyttää riittävästi oikealta jäädäkseen paljastumatta. Vain tarkka tutkija huomaa väärennöksen. Täytyy tietää oikean rahan tunnusmerkit ja osata etsiä niitä eikä hyväksyä vain niiltä näyttäviä.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 11. Saanko minä antaa oman näkemykseni näistä kyseessäolevista teksteistä? Sitä en ole saanut mistään muusta kirjasta tai opettajalta kuin Raamatusta ja Jumalan itsensä avaamana. Ensiksi teksti Joosefista 1Ms 41:38-44.

  Joosef oli Vapahtajamme esikuva. Niinkuin Joosef oli isänsä Jaakobin rakastetun vaimon kauan odotettu esikoinen ja siksi Jaakobille erityisen rakas, samoin Jumalan ainosyntyinen Poika oli Taivaalliselle Isälle erityisen rakas. Niinkuin Joosef myytiin orjaksi, samoin Vapahtaja otti ihmisen, synnin orjan muodon ilman syntiä, lunastaakseen meidät synnin orjat vapaiksi. Niinkuin Joosefia ruoskittiin ja rangaistiin syyttä, samoin Vapahtajamme koki hirvittävät kärsimykset ilman omaa syytään. Niinkuin Joosef kaikissa koettelemuksissaan säilytti jalon itsehillinnän, samoin Vapahtajamme.

  Kun Joosef selitti faraolle tämän unet, hänellä havaittiin olevan suuri viisaus ja ymmärrys, joten farao asetti hänet tärkeään tehtävään kansojen ruokkijana nälkävuosien aikana. Hänen tehtävänsä tulee ilmi tuossa antamassani tekstissä:
  1Ms 41: 40-44 Hoida sinä minun taloani, ja sinun käskyäsi totelkoon kaikki minun kansani; AINOASTAAN VATAISTUIMEN PUOLESTA MINÄ OLEN SINUA KORKEAMPI. Ja farao sanoi Joosefille: Katso, minä asetan sinut koko Egyptin maan HALLITUSMIEHEKSI.
 Ja farao otti SINETTISORMUKSENSA kädestään ja PANI SEN JOOSEFIN KÄTEEN ja puetti hänen ylleen hienot pellavavaatteet ja ripusti kultakäädyt hänen kaulaansa.
 Ja hän antoi hänen ajaa omissa, lähinnä parhaissa vaunuissaan, ja hänen edellään huudettiin: abrek! Niin asetettiin hänet koko Egyptin maan hallitusmieheksi.
 Ja farao sanoi Joosefille: Minä olen farao, mutta sinun tahtomattasi älköön kukaan nostako kättä tai jalkaa koko Egyptin maassa.

  Tuossa tekstissä tulee esille monta asiaa, jotka esikuvaavat Vapahtajan asemaa Jumalaan nähden. Niinkuin Joosefista tuli Egyptin hallitusmies, samoin Vapahtajasta tuli tämän maailman hallitusmies. Vaikka farao antoi oman sinettisormuksensa Joosefin sormeen, farao jäi silti hänen yläpuolelleen ja piti valtaistuimensa. Samoin Jumalan Poika on Isänsä alapuolella, ei tasavertainen Isänsä kanssa. Joosef oli faraon täysivaltainen lähettiläs ja asioiden hoitaja, hänen ”oikea kätensä”.

  Vapahtaja oli Jumalan oikea käsi. Siitä todistavat lukuisat tekstit:
  Ps 20: 7 Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, (Daavidia) vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä OIKEAN KÄTENSÄ voimallisilla teoilla.
  Ps 89: 14 Sinulla on KÄSIVARSI voimaa täynnä, VÄKEVÄ ON SINUN KÄTESI, KOROTETTU SINUN OIKEA KÄTESI.
  Jes 62: 8 Herra on vannonut OIKEAN KÄTENSÄ ja VÄKEVYYTENSÄ KÄSIVARREN kautta:…
  Jes 53: 1,2 Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle HERRAN KÄSIVARSI ilmoitetaan? HÄN kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. …
  Joh 12: 37,38 Ja vaikka HÄN oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet HÄNEEN,
että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut: ”Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle HERRAN KÄSIVARSI ilmoitetaan?”

  Kun Joosef oli seitsemän viljavan vuoden aikana koonnut viljaa varastoihin Egyptin maahan, hän alkoi nälkävuosien aikana myydä sitä niille, jotka tulivat sitä eri puolilta ostamaan (1Ms 47:13-26). Tämä kuvaa Jumalan hengellisiä rikkauksia, jotka kätkeytyvät Hänen sanaansa. Raamattu sisältää hengellistä ravintoa, joka annettiin kauan sitten, vanhan liiton aikana. Ne olivat ”lihavia vuosia”. (Tästä asiasta Raamattu antaa laajan esikuvakokonaisuuden.) Uuden liiton tultua alkoivat nälkävuodet, jolloin kaikki todellinen hengellinen ravinto on Vapahtajan varastoissa. Jokainen joutuu ”ostamaan” sen. Egytiläisetkin joutuivat ostamaan Joosefilta omilla pelloilaan kasvanutta viljaa, niin että he vuosi vuodelta antoivat siitä vastineeksi ensin rahaa, mutta kun se loppui, he antoivat karjansa vastineeksi viljasta, ja lopulta he myivät itsensä ja peltonsa hänelle orjiksi. Mutta kun Joosefin veljet tulivat ostamaan viljaa häneltä, hän EI ottanut heiltä mitään maksua, vaan palautti heidän rahansa. Ja kun hän nouti isänsä ja koko sukunsa luokseen Egyptiin, he asuivat heille osoitetussa maakunnassa, HEIDÄT ELÄTTI JOOSEF. Egyptiläiset olivat siis orjia, mutta israelilaiset vapaita.

  Samoin nyt uuden liiton aikana koko maailma on myynyt itsensä Jumalan orjiksi, vastineeksi siitä armosta, että saavat elää. Sillä meidän jokainen hengenvetomme on silkkaa Jumalan armoa. Tämä on tilanne maailmassa, kristityissäkin maissa ja kirkkokunnissa. Mutta ne, jotka ovat ottaneet Vapahtajan vastaan ja uudestisyntyneet Hänen perheeseensä, ovat hengellisesti vapaita ja Hän elättää heidät.
  Kutsuessaan opetuslapsia, Vapahtaja sanoi tekevänsä heistä ”ihmisten kalastajia”. Niinpä jokainen kirkkokunta on kuin kalanpyydys, eri kaloille erilaiset pyydykset. Niinkuin pyydyksiin tarttuu kaikenlaisia kaloja, samoin kirkkokunnissa on kaikenlaisia ihmisiä. Niinkuin kalastaja lajittelee saaliinsa, samoin Jumalan enkelit tekevät ajan lopussa. Kalastaja heittää roskakalat lokeille.
  Sentähden me emme voi sanoa mitään kirkkokuntaa tai seurakuntaa sellaisenaan kelvottomaksi, vaikka sen johtajat olisivat millaisia tahansa, sillä siellä voi olla vilpittömiä ihmisiä, jotka ovat Jumalalle rakkaita, Hänen lapsiaan, ja joita Hän hoitaa siellä kaiken ulkonaisen pimeyden keskellä. Jumala yksin tietää, kenen nimi on kirjoitettuna ”Teurastetun Karitsan Elämän Kirjassa”. Hän kuuluu Vapahtajan perheeseen ja saa nauttia elämän leipää ilmaiseksi.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 12. Toinen teksti oli Mt 22:10-14
  ”Ja palvelijat menivät ulos teille ja KOKOSIVAT KAIKKI, KEITÄ VAIN TAPASIVAT, SEKÄ PAHAT ETTÄ HYVÄT, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä MIEHEN, JOKA EI OLLUT PUETTU HÄÄVAATTEISIIN. Ja hän sanoi hänelle: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka SINULLA EI OLE HÄÄVAATTEITA?’ Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen.’ Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.”

  Olisiko tuo mies voinut sanoa BK:n mukaan, että hänen häävaatteensa ei ollut vielä valmis, joten hän ei voinut sitä pukea? Eli hän ei ollut tullut vielä tarpeeksi hyväksi käskyjen noudattamisessa. Siihen hän ei olisi voinut vedota, koska jokainen häävieras sai valmiin häävaatteen kutsujalta. Olivathan kaikki muut sieltä teiltä ja aitovieriltä kootut ”hyvät ja pahat” puetut häävaatteeseen. Mistä he olisivat ehtineet saada pukunsa, jota eivät olleet edes aloittaneet valmistaa?
  Tämä antaa täysin selkeän kuvan siitä, että meidät vanhurskautetaan, eli puetaan Jumalan antamaan vanhurskauden vaatteeseen silloin kun saamme kutsun Jumalan järjestämälle hääaterialle. Ja se tapahtuu tässä ajassa. Tuo juhla on alkanut jo lähes 2000 vuotta sitten ja sen ulkopuolella on pimeys, itku ja hammasten kiristys. Siellä yritetään jopa noudattaa käskyjä hampaat narskuen.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 13. Kolmas teksti oli Lk 15:11-32, joka kertoo tuhlaajapojasta.
  Yeisestihän tämä ymmärretään ainoastaan syntisen ihmisen paluuna Jumalan luo. Tämä on inhimillinen selitys. Mutta HENGELLINEN selitys avaa vertauskuvan laajemman merkityksen.

  Isä on Jumala, jolla on kaksi poikaa. Vanhempi tarkoittaa juutalaisia ja nuorempi pakanoita. Vanhempi palvelee isää tehden työtä pellolla. Nuorempi on huikentelevainen ja inhoaa raatamista. Hän haluaa nähdä maailmaa ja nauttia elämästään. Niinpä hän pyytää saada perintönsä jo etukäteen ja lähtee kokeilemaan onneaan.
  Tämä kuvaa vanhan liiton aikaa. Israelin kansa noudatti (tai ainakin yritti) Jumalan antamaa lakia kun taas pakanat elivät niinkuin hyvältä tuntui. He olivat kaikenlaisten himojen heiteltävinä ja kärsivät ”hengellistä nälkää”. Se hengen ravinto, jota he saivat oli vielä huonompaa kuin sikojen ruoka. Sekin olisi ollut parempaa, jos he olisivat sitä saaneet. Pakanauskonnot ovat siis niin kelvottomia.
  Jumala on pannut ihmisen sisimpään kaipauksen totuuteen ja Jumalan yhteyteen. Sitä kaipausta ei mikään muu voi tyydyttää. Siksi tämäkin poika, pakanat, ovat aina kaivanneet oikean Jumalan luo.
  Jumala avasi tien heillekin lähettämällä Vapahtajan ja kutsumalla myös pakanat yhteyteensä. He tulisivat saamaan samat lapsen oikeudet kuin Israelin kansalla oli.

  Kun uuden liiton alussa evankeliumin sanoma alkoi saavuttaa ihmisiä, pakanat ottivat sen paremmin vastaan. Kun he saivat syntinsä anteeksi, he olivat suunnattoman iloisia ja paljon aktiivisempia omaksumaan Jumalan totuutta, kuin juutalaiset.
  Huomaa, kuinka isä juoksi poikaa vastaan, eli Jumala lähestyi pakanoita kun he vähänkin osoittivat kiinnostusta. Vaikka he eivät ensin uskoneet saavansa niin suurta armoa osakseen, vaan toivoivat voivansa olla vain samanlaisia kuin juutalaiset, Jumala nosti heidät korkeammalle.
  Niinkuin vanhempi veli velvollisuuden tunnossa raatoi edelleen pellolla, Jumala ei lähettänyt nuorempaa veljeä hänen avukseen, vaan puki hänet heti vanhurskauden (puhtauden, pyhyyden, oikeamielisyyden ja täydellisyyden) juhlavaatteeseen. Häneltä ei vaadittu mitään muuta tekoa, kuin se että hän halusi palata kotiin.
  Sinettisormus, jonka isä pujotti nuoremman pojan sormeen, osoittaa, että pakanat olivat Jumalalle otollisemmat ja rakkaammat kuin juutalaiset, jotka pyrkivät tunnollisesti noudattamaan käskyjä.

  Juhlat alkoivat heti, eli se vastaa tuota edellisessä kohdassa ollutta hääateriaa ja siis tätä aikaa. Siihen juhlaan ei vanhempi veli halunnut osallistua, vaikka isä olisi se niin mielellään suonut. Olivathan molemmat pojat isän tasavertaisia lapsia. Mutta vanhempi veli VALITSI olla orja, työläinen.
  Tänä aikana, kun kristityt tekevät työtä ”juutalaisten” käännyttämiseksi, he opettavat heille vanhaan liittoon kuuluneita käskyjä ja säädöksiä. Kuitenkin Raamatussa tulee selvästi esille se, että juutaaiset ja pakanat ovat aivan samanlaisessa asemassa Jumalan edessä. Molemmat pelastuvat täysin samalla tavalla ja molemmille kuuluvat samat oikeudet ja velvollisuudet. Pakanoilta ei edellytetty Israelin kansalle annettujen käskyjen noudattamista. Heidät vanhurskautetaan siinä hetkessä, kun he tulevat Jumalan luo, niinkuin tuhlaajapoika ei ehtinyt eikä osannut edes pyytää puhtaita vaatteita, saatika kaikkea sitä hyvää mitä sai kokea. Jumalan lapset eivät siis mene käskyjen pellolle rehkimään. Ne hommat kuuluvat orjille ja palvelusväelle. Miltä isästä olisi tuntunut, jos juhlapukuun puettu poika olisikin mennyt juhlan sijasta pellolle likaamaan kauniin pukunsa? Eikö isän järjestämä juhla kelvannutkaan hänelle? Jumalan lapset menevät juhlimaan ja nauttimaan Isän kanssa – jo nyt, tässä ajassa.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. RAAMATUN YMMÄRTÄMINEN
   Raamattua voi ymmärtää vain sellainen ihminen, jonka ymmärryksen Jumala on avannut. Ilman tällaista valaistusta Jumalalta Raamattua ei voi ymmärtää. Tähystäjä kuuluu ryhmään, joka omalla älyllään, ilman valaistusta Jumalalta, yrittää selittää Raamatun tekstiä, joten nuo selitykset ovat arvottomia ja vääriä. Jumala itse ilmestyi Swedenborgille, avasi hänen ymmärryksensä ja määräsi hänet kirjoittamaan Jumalan Sanan spirituaalisen merkityksen eli että Jumalan Sana tarkoittaakin kirkollisia ja taivaallisia asioita eikä maallisia. Swedenborg teki työtä käskettyä ja kirjoitti teologiset teoksensa ja käytti siihen 27 vuotta. Swedenborg on suurempi kuin profeetat tai apostolit, sillä hän luopui omasta älystään (ÄO 205 Stanfordin psykologien mukaan) ja otti vastaan ymmärrystä suoraan Jumalalta. Hänen teoksensa ovat kristittyjen kauan odottama Herran Toinen Tuleminen. Valaistuksen Jumalalta saa, kun uskoo Jeesukseen Jumalallisena Kolminaisuutena ja elää Kymmenen Käskyn mukaista elämää tehtyään ensin parannuksen. Parannus sisältää syntien tutkimisen, niiden tunnustamisen Jeesukselle, anteeksipyynnön Jeesukselle ja Kymmenen Käskyn mukaisen elämän aloittamisen. Parannuksen jälkeen Jumala avaa ihmisen ymmärryksen käsittämään Jumalan Sanan tekstin. Jeesuksen Kolminaisuus on seuraava: Isä on Jeesuksen sielu, Poika Hänen kirkastettu ruumiinsa ja Pyhä Henki Jeesuksesta ulos virtaava Jumaluus. Tarkemmin näistä: http://novahierosolyma.fi/HERRAN-TOINEN-TULEMINEN.php Ja englanniksi:
   https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/
   Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://www.globalresearch.ca
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
 14. Saanko kysyä, mikä on tarina Kivilohkare -nimen takana. Mikä on nimen historia?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. Ymmärrän hyvin, jos et halua paljastaa nimesi taustaa, sillä sehän on muutettu, sen huomaa selvästi.
  Noin älykäs mies tarvitsee arvoisensa nimen. Lusifer oli älykkäin enkeli ja hän on kiinnostunut eniten kaltaisistaan ihmisistä. Hän halusi saavuttaa korkeimman aseman, eli nousta Jumalan valtaistuimelle, olla Hänen vertaisensa. Tai vielä enemmän, syöstä Jumala alas valtaistuimeltaan.
  Ja uskokaa tai älkää, mutta hän on myös onnistunut siinä.

  Mitä tekee Lusiferin valitsema viisas ihminen? Hän haluaa olla Jumalan Pojan kaltainen ja syöstä Hänet Jumalan viereltä, Hänen valtaistuimeltaan. Miten hän sen tekee? Ottaa nimekseen nimen, joka kuuluu Hänelle.
  Hän on lukenut idolinsa teksteistä asioita, jotka kiehtovat hänen mieltään ja hän haluaisi olla osa niitä, tulla suureksi ja kuuluisaksi. Ottamalla nimekseen Kivilohkare hän on todellinen ”Vicarius Filii Dei” Jumalan Pojan viran sijainen, syrjäyttäen jopa itse paavin, jonka arvonimenä tuo on tunnettu.
  Tuo BK:n nimi juontaa juurensa Danielin kirjan tekstiin:
  Dan 2: 31-35 ”Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui KIVILOHKARE – ei ihmiskäden voimasta – ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. MUTTA KIVESTÄ, joka oli kuvapatsaan murskannut, TULI SUURI VUORI, JA SE TÄYTTI KOKO MAAN.”

  Tämän tekstin pohjalta on täysin ymmärrettävissä BK:n uho ja ylpeys. Hän katsoo olevansa maailman mahtavin. Hän kuvitelee toteuttavansa juuri tuota ennustusta. Hän on korottanut itsensä papiksi ja perustamansa lahkon johtajaksi. Jos hän olisi oikea pappi, hän tuntisi Raamatun sanan, varsinkin niiden kirjojen sisällön, joita hän pitää arvokkaina. Mutta ei, hän on jumittunut muutamiin jakeisiin, jotka tukevat hänen ideologiaansa, muu on hänelle täysin tuntematonta. Hän voi tyrmätä kaikkien muiden selitykset sanomalla, että Raamattua eivät voi ymmärtää muut kuin hänen tavallaan ajattelevat. Häneen sopivat täsmällisesti Vapahtajan sanat:
Mt 23:12 Mutta JOKA ITSENSÄ YLENTÄÄ, se ALENNETAAN; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
  Joh 5:43,44 Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee OMASSA NIMESSÄÄN, niin hänet te otatte vastaan. Kuinka te voisitte USKOA, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?

  Tuo BK:n väittämä, että Swedenborg on suurempi kuin Raamatun profeetat ja Vapahtajan itsensä valitsemat apostoit, on lajissaan törkeintä, mitä olen aikoihin kuullut. Hän muka arvostaa Ilmestyskirjaa. Eikö hän tunne sitä sen vertaa, että muistaisi, mille Uusi Jerusalem on perustettu?
  Ilm 21: 14 Ja KAUPUNGIN MUURILLA oli KAKSITOISTA PERUSTUSTA, ja NIISSÄ KARITSAN KAHDENTOISTA APOSTOLIN KAKSITOISTA NIMEÄ.
  19, 20 Ja kaupungin MUURIN PERUSTUKSET olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä; …”
  Jumala arvostaa profeettojaan ja apostolejaan:
  Ilm 18:20 ”Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät ja APOSTOLIT JA PROFEETAT; sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne.”

  Jos BK väittää Swedenborgin olevan suurempi profeetta kuin Raamatun profeetat, niin hän täyttää nämä Ilmestyskirjan ennustukset:
  Ilm 16:12-14 ”Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja VÄÄRÄN PROFEETAN SUUSTA lähtevän KOLME SAASTAISTA HENKEÄ, sammakon muotoista. Sillä ne ovat RIIVAAJAIN HENKIÄ, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.”

  Tuo ilmoitettu ajankohta sopii täsmällisesti niin Swedenborgin kuin muidenkin eksytysten (mm. Darwinin kehitysoppi) ilmestysmisen aikaan, 1700 – 1800 luvuille. Ja mikä onkaan heidän kunniakas tulevaisuutensa?
  Ilm 19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa VÄÄRÄ PROFEETTA, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat HEITETTIIN ELÄVÄLTÄ TULISEEN JÄRVEEN, joka tulikiveä palaa.

  Jos BK vääristää Jumalan sanaa ja hylkää sieltä osan, ottaen vain hänelle sopivia kohtia, hän syyllistyy tähän:
  Ilm 22: 18,19 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
  1. KIVILOHKAREESTA
   Olen todella ottanut sukunimeni Danielin kirjasta (Dan. 2: 34), jossa kivilohkare tarkoittaa Herraa Jeesusta Kristusta, jonka sotilas olen eli olen Hänelle sukua. En kuvittele olevani ”maailman mahtavin”, vaan olen nöyrä Herran palvelija ja sotilas. Herra avasi minun ymmärrykseni 21.7.1973 klo 4.56 eli samana hetkenä (neljän vuoden kuluttua), kun ensimmäinen ihminen astui Kuun pinnalle. Olen siitä hetkestä lähtien palvellut yksinomaan Herraa, joka on kouluttanut minua jo 47 vuotta. Vasta nyt olen valmis aloittamaan minulle annetun tehtävän. Tehtäväni liittyy juuri tuohon Danielin kirjaan eli uskontojen tuhoamiseen ja Uuden Kirkon aloittamiseen. Olen vain aloittaja. Muut hoitavat itse tehtävän.
   Swedenborg on tärkeämpi eli suurempi kuin profeetat ja apostolit, sillä hänen tehtävänsä oli tärkeämpi. Herra koulutti Swedenborgia ensiksi tiedemieheksi ja vasta sitten teologiksi. Swedenborgin kirjoitusten kautta tapahtui itse Herran Toinen Tuleminen, joten hänen tehtävänsä oli tärkeämpi kuin profeettojen ja apostolien. Hänen luonnonfilosofiset teoksensa ovat filosofisesti aikaamme edellä. Ralph Emerson kuvaa Swedenborgia teoksessaan ”Suuria miehiä” osuvasti:
   ”Hän on yksi kirjallisuuden mammuteista ja mastodonteista, eivätkä hänen suuruuttaan kykene mittaamaan edes tavallisten oppineiden tieteelliset seurat. Hänen valtava läsnäolonsa voi häkellyttää kokonaisten yliopistojen opettajakuntia.” Hänen teologiset tai henkitieteelliset teoksensa käsittävät yli kaksi hyllymetriä. Ruotsalainen kirjailija August Strindberg löysi Swedenborgin teokset elämänsä ehtoolla. Hän kirjoittaa: ”Swedenborgin teokset ovat mittaamattoman laajat, ja hän on antanut vastauksen kaikkiin kysymyksiini, kuinka kiperiä ne sitten ovat olleetkin” (Legendoja). Balzac kuvaa Swedenborgin teologiaa seuraavasti: ”Hänen teologiansa on ylhäinen, ja hänen uskontonsa ainoa, jonka korkealle kehittynyt mieli voi hyväksyä. Hän yksin kykenee saattamaan ihmisen Jumalan yhteyteen, ja hän herättää janon Häneen. Hän vapauttaa Jumalallisen majesteetin niistä kapaloista, joihin eri uskonsuunnat ovat Hänet käärineet.” Jumala itse ilmestyi Swedenborgille ja määräsi hänet kirjoittamaan Sanan sisäisestä merkityksestä ja ihmisen kuoleman jälkeisistä tiloista. Swedenborg seurusteli Herran määräyksestä henkien ja enkeleiden kanssa 27 vuotta joka päivä. Stanfordin yliopiston psykologit arvioivat Swedenborgin älykkyysosamääräksi 205 Stanford-Binet-asteikolla. Swedenborg kuitenkin luopui omasta älykkyydestään ja sai Herralta uuden spirituaalisen älykkyyden, jonka avulla hän kirjoitti teologiset teoksensa. Swedenborgin teokset avautuvat vain sellaiselle ihmiselle, joka rakastaa totta sen vuoksi, että se on totta.
   En vääristele Jumalan Sanaa missään kohdin. Uudessa Testamentissa Jumalan Sanaa ovat vain neljä evankeliumia ja Ilmestyskirja. Vanhassa Testamentissa Jumalan Sanaa eivät ole Ruut, Ensimmäinen ja Toinen Aikakirja, Esra, Nehemia, Ester, Job, Sananlaskut, Saarnaaja ja Korkea Veisu; muut kirjat ovat Jumalan Sanaa (suomalaisessa kirkkoraamatussa). ”Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan,” (Ilm. 22: 18). Kirkolliskokoukset ovat syyllistyneet tähän syntiin, kun ovat lisänneet Raamattuun kirjoituksia, jotka siihen ei kuulu. Kuitenkaan nämä kuulumattomat kohdat eivät itsessään kovin vaarallisia ole, paitsi apostolien oppi sovituksesta, joka vie ihmisen helvettiin, ellei hän tee parannusta.
   Kirkkoisät 1700-luvulla hylkäsivät Swedenborgin teokset samasta syystä kuin juutalaiset Jeesuksen. Nämä teokset näyttävät ihmisille maailman pahuuden ja johtavat ihmiskunnan takaisin paratiisiin. Siksi ne ovat niin tärkeitä.
   Swedenborgista: https://swedenborg.com/emanuel-swedenborg/
   Taivaallisesta opista: http://novahierosolyma.fi/HERRAN-TOINEN-TULEMINEN.php Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://www.globalresearch.ca
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
 16. SOVITUSOPPI ON HELVETISTÄ
  ”Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.” (1. Joh. 2: 2). Tämän Johanneksen lauseen moni nykyajan kristitty käsittää merkitsevän, että Jeesus poisti kaikkien ihmisten synnit tulollaan maan päälle. Sitä Hän ei tehnyt, vaan Hän kukisti helvetit, jotka estivät taivaallisen virtauksen ihmissieluihin ja siten uudestisyntymisen. Kun Jeesus kukisti helvetit, Hän antoi ihmisille mahdollisuuden uudestisyntymiseen, jonka mahdollisuuden helvetit olivat ottaneet pois. Tämä oli Jeesuksen ”sovitus”. Ihminen ei pelastu uskomalla, että hänen syntinsä ovat annettu anteeksi, vaan tekemällä parannuksen ja elämällä sen jälkeen Kymmenen Käskyn mukaista elämää. Tällöin Jeesus antaa ihmiselle anteeksi hänen syntinsä ja hän pelastuu. Jeesus sanoi: ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.” (Matt. 4: 17). Taivasten valtakunta tuli lähelle, kun Jeesus kukisti helvetit, jolloin taivaallinen virtaus tuli jälleen maan päälle. ”Jos haluat päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt” (Matt. 19: 17). Eläminen Kymmenen Käskyn mukaan parannuksen jälkeen yhdistää ihmisen Jumalaan ja hän saa synnit anteeksi. Jeesus ei missään kohdin puhunut sovituksesta. Sovitusoppi ymmärrettynä, että synnit on saatu anteeksi uskomalla Jeesukseen tekemättä parannusta, vie ihmisen kuoleman jälkeen helvettiin. Tällaista väärää oppia reformistiset kirkot ovat levittäneet vuosisatoja. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 17. BK:n sovitusoppi on suoraan helvetistä. Tuo puhe ”helveteistä, jotka estivät taivaallisen virtauksen”, on vaheellista mystiikkaa. Sellaista ei Raamattu missään kohden opeta. Raamattu ei opeta, että on useita helvettejä. Sensijaan Raamattu opettaa havainnollisesti vanhan ja uuden liiton eroa.
  Mt 17:1-3 1 ”Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.
Ja katso, heille ilmestyivät MOOSES ja ELIAS, jotka puhuivat hänen kanssansa.”
  Mooses edusti lakia, vanhaa lakiliittoa, ja Elias edusti vanhan liiton profeettoja.

  17:4 ”Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: ”Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän KOLME MAJAA, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden.”
  Me ihmiset olemme tällaisia, niinkuin tuo Pietari, me rakennamme majoja – kirkkokuntia erilaisille aiheille. On kirkkokuntia, jotka korostavat lakia ja noudattavat (tai ainakin pyrkivät noudattamaan) tunnontarkasti kaikkia käskyjä. Ja sitten on kirkkokuntia, joissa korostetaan profetoimista ja kaikkia hengen lahjoja.
  17:5-8 ”Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: ”TÄMÄ ON MINUN RAKAS POIKANI, johon minä olen mielistynyt; KUULKAA HÄNTÄ.” Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin.
Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi: ”Nouskaa, älkääkä peljätkö.” Ja kun he nostivat silmänsä, EIVÄT HE NÄHNEET KETÄÄN MUUTA KUIN JEESUKSEN YKSINÄÄN.”
  Vapahtaja oli niin kaikkien lakien kuin myös profetioiden täyttäjä ja täyttymys. Kun me olemme uudestisyntyneet ja saaneet uskon Häneen, kun Hän on meissä ja me Hänessä, meillä on kaikkien lakien täyttymys Hänen kauttaan. Tätä eivät ymmärrä kirjaimen kuolettamat HENGELLISESTI uudestisyntymättömät.

  Kun Istaelin kansa vaelsi erämaassa ja oli tullut luvatun maan rajalle, Jordanin rantaan, Jumala käski Mooseksen nousta Nebon huipulle katselemaan kohti luvattua maata. Hän sai ainoastaan katsella, mutta hän ei päässyt sinne. (5Ms 34:1-6) Ei edes hänen luitaan viety mukana Jordanin yli. Jordan oli esikuva vanhan ja uuden liiton rajasta, joka historiallisesti toteutui Golgatan tapahtumissa. Luvattu maa esikuvasi uuden liiton aikaa. Mooseksen edustaman lakiliiton oli jäätävä Golgataa edeltävään aikaan. Joka vielä vaatii sen noudattamista, kantaa mukanaan Mooseksen kuolleita luita. Hänen jumalanpalvelemisensa on turhaa ja hyödytöntä. Kun hän hylkää Jumalan rakkaan Pojan, hän hylkää pelastuksensa. Sillä ihmisillä ei ole pelastusta muussa kuin Hänen uhrikuolemassaan ja ylösnousemuksessaan.

  Minä tiedän, että sinulle BK näiden todistaminen on turhaa, sillä sinä olet myynyt sielusi saatanalle. Sensijaan, jos lukijoissa on vielä joku etsivä, niin hän voisi kääntyä Hänen puoleensa, jolla on valta antaa kaikki synnit anteeksi ja pelastaa täydellisesti tästä nurjasta maailmasta. Hän poisti synnit KUOLEMALLAAN JA YLÖSNOUSEMUKSELLAAN, ei pelkästään tulollaan maan päälle. Elämällään Hän täytti kaikki lain vaatimukset.

  Kun BK halveksii Vapahtajan valitsemia opetuslapsia, hän halveksii heidän Mestariaan, joka sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” Mk 16:15
  Hän ei tiedä, mitä evankeliumi (=hyvä sanoma) tarkoittaa tai miten se vaikuttaa. Hän pilkkaa niitä, jotka ovat ottaneet tuon sanoman vastaan ja uskovat siihen. Hän on Vapahtajan ennustama ”väärä profeetta” ja hänen idolinsa Swedenborg on ”väärä Kristus”. (Mt 7:15; 24:24; Mk 13:22) Tällaisia Vapahtaja käski meidän kavahtaa eli karttaa.
  Raamattu, varsinkin Ilmestyskirja, on näyttänyt havainnollisesti monella tavalla kaikki historian vaiheet aivan ajan loppuun saakka ja noissa vaiheissa tulee ilmi Swedenborgin nousu juuri tuona aikana kuin hän eli. Hän kuuluu niihin saastaisiin sammakon muotoisiin henkiin, jotka nousivat maasta, syvyyden kaivosta, jonne aikojen alussa langenneet enkelit oli syösty odottamaan lopullista tuomiotaan. Nuo henget ovat saaneet nousta nyt viimeisenä aikana villitsemään maan asukkaita koetellakseen heidän uskoaan Jumalaan. Ne ovat Swedenborgin opetuksien ja ”suuren mukamas-viisauden” takana. Samaan luokkaan kuuluvat Darwinin kehitysoppi, vapaamuurarius ja ”juutalaisuus” kaikkine suurine suunnitelmineen maailman valloittamiseksi. Nämä kaikki ovat panneet koko maailman niin sekaisin, että näyttää siltä, kuin kukaan ei voisi tietää, mikä on totta ja mikä väärää. Mutta Jumala on edelleen uskollinen ja antaa lastensa tietää asioiden todellisen laidan. Se on Raamatussa aivan selvästi ilmoitettuna.

  Plusääni(1)Miinusääni(2)
  1. VIELÄ SOVITUSOPISTA
   Tähystäjä kirjoittaa: ”BK:n sovitusoppi on suoraan helvetistä.” Olen ottanut tietoni Emanuel Swedenborgilta, joka oli Jeesuksen palvelija. ”Hän kuuluu niihin saastaisiin sammakon muotoisiin henkiin, jotka nousivat maasta, syvyyden kaivosta.” Näin siis Tähystäjä Swedenborgista. Swedenborg kirjoitti päiväkirjaansa elämän ohjeet, joita hän kirjaimellisesti noudatti. Ne olivat seuraavat: 1. Luettava ja mietiskeltävä ahkerasti Jumalan Sanaa. 2. Oltava tyytyväinen Jumalan Kaitselmuksen ohjaukseen. 3. Käyttäydyttävä sopivasti ja pidettävä omatunto puhtaana. 4. Toteltava määräyksiä, suoritettava uskollisesti työt ja muut velvollisuudet sekä oltava hyödyksi yhteiskunnalle. Olivatko nämä saastaisen hengen tuotteita, kuten Tähystäjä yrittää väittää. Ei, vaan Swedenborg oli Herramme palvelija, joka omisti elämänsä Herralle. Se, että Swedenborgia ei ymmärretty, johtui siitä, että kristityt, kuten Tähystäjäkin, ovat pahojen henkien vallassa, joten he ovat kaikkea taivaallista virtausta vastaan, eivätkä ymmärrä Jumalallisia Totuuksia. Sovitusoppi on yksi helvetin monista keinoista estää ihmisiä pääsemästä taivaaseen, sille pahat henget haluavat, että kaikki päätyisivät helvettiin. Oikea ”sovitusoppi” on, että Jeesus kukisti helvetit, jonka jälkeen ihmisillä on mahdollista Häneen turvautuen uudestisyntyä tekemällä parannuksen ja elämällä Kymmenen Käskyn mukaisesti. Kristityt ovat hylänneet Kymmenen Käskyä eli tärkeimmän, mitä Raamatussa on. Kymmenen Käskyn mukainen elämä ynnä Jeesuksen tunnustaminen Jumalaksi, jossa on Kolminaisuus, yhdistävät ihmisen Jumalaan ja tarjoavat ikuisen elämän taivaassa. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://www.globalresearch.ca
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
 18. Koska BK toistaa kuin papukaija oppimaansa ”…pidä käskyt, pidä käskyt!”, niin katsotaanpa sitten niitä käskyjä, kuinka hän niitä pitää.
  Hän sanoo Jumalansa olevan Jehova, eli sama kuin jehovantodistajilla, kristittyjen Jahve sekä juutalaisten, vapaamuurareiden ja kabbalistien JHWH. Kuka tämä Jehova/Jahve/JHWH on? Mitä tuo nimi merkitsee? Kun Jumala ilmoitti Moosekselle nimekseen ”MINÄ OLEN”, voimme nähdä suomalaisen Raamatun vuoden -33 käännöksen alaviitteestä (2Ms 3:14), että se on hepreaksi ”ehjee”. Kuitenkin sen yhteydessä tuon ”jahve” sanotaan muistuttavan sitä ja siis tarkoittavan samaa. Todellisuudessa jahve tarkoittaa ”hän saattaa tulemaan joksikin”. Ehjeen pohjana on olla-verbi hajja, kun taas jahven pohjana on tulla joksikin -verbi havva, niinkuin nimessä Eeva, josta tuli kaiken lihan äiti. Ehjee on yksikön ensimmäisessä persoonamuodossa, Jahve yksikön kolmannessa.
  Mitä merkitystä tällä nyt sitten on? Onko sillä merkitystä, ketä palvelemme? Kenelle osoitamme kunnioitustamme? Kuka meitä ohjaa? Kuka meidät omistaa?

  Ensimmäisen käskyn alku kuuluu Raamatun mukaan: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi…” Tuo Herra vaikuttaa siihen lisätyltä ja niin se onkin. Suomalaiseen Raamattuun, niinkuin saksankieliseen, josta se on käännetty, on heprealaisen Raamatun JHWH käännetty ”Herra”/”Herrn”, koska juutalaiset eivät lausuneet tuota tetragrammia, vaan sen kohdalla sanoivat ”Adonaj” (=herra). Koska Jumala ei ilmoittanut sitä nimekseen, sen täytyy olla lisätty Raamatun teksteihin jälkikäteen, eli silloin kun heprealainen Raamatun kirjakokoelma luotiin Baabelin vankeudessa ollessa. Pakkosiirtolaisuuden aika on monella tavalla vaikuttanut voimakkaasti juutalaisuuteen, eikä vähiten sen jumalanpalvelukseen. Tuo vaikutus on siirtynyt myös kristinuskoon.

  Jos luemme tuon ens. käskyn alun sanojen merkityksen mukaan, se kuuluu näin: ”Minä olen hän joka saattaa tulemaan joksikin, sinun Jumalasi… Jumala ei ole sanonut näin. Sensijaan on eräs, joka on ja pyrkii siihen koko ajan. Hän sanoi käärmeen suulla hyvän- ja pahan tiedon puusta Eevalle ja Aadamille: ”…te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan”. Hän tarjosi ihmisille mahdollisuutta tulla Jumalan kaltaisiksi, jos vain söisivät tarjoamaansa hedelmää. Hän on kautta aikojen tarjonnut ihmisille mahdollisuutta TULLA JOKSIKIN, jos vain antautuvat hänen palvelijoikseen. Siihen syöttiin ovat tarttuneet niin Swedenborg kuin myöskin BK. Kristitytkin ovat tietämättään tarttuneet tähän samaan syöttiin ja näin Jumalan valtaistuinta tavoitellut saatana on noussut suurimman palvonnan kohteeksi. Tämän Jumala on ennustanut. Se käy ilmi Raamatusta. Hän on sallinut sen koetellakseen ihmiset. Hän näkee jokaisen sydämeen ja ymmärtää, jos me tietämättämme palvelemmekin saatanaa sen tekemän kieron juonen takia, jolla se on ujuttanut oman nimensä Jumalan nimen kohdalle. Tuo ensimmäinen käsky kuuluisi ilman tuota lisäystä: ”MINÄ OLEN sinun Jumalasi”… (=EHJEE Elohim).

  Koska BK tyrkyttää samaa hedelmää kuin käärme ja aivan samalla myyntipuheella, eli että ihminen TULEE vähitellen Jumalan kaltaiseksi, yrittämällä kovasti ja vielä kovemmin noudattaa kymmentä käskyä, olemme päässeet selville hänen jumalastaan.

  Ajatellaanpa ryöväriä ristinpuulla, joka sanoi Vapahtajalle tajuttuaan, kuka tuo keskimmäisen ristin mies oli, vain nämä sanat: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi!” (Lk 23:42) Paljonko ja kauanko hän ehti kilvoitella tullakseen hyväksi? Hänen tunnollaan oli varmaan enemmän rikkomuksia kuin monellakaan meistä. Mitä ehtoja Vapahtaja hänelle asetti? Käskikö Hän tekemään parannusta? Ei, vaan Hän sanoi: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” (jae 43) Tuosta noin vain, yks kaks yllättäin.

  Kun Jumala sanoo nimekseen ”MINÄ OLEN SE JOKA MINÄ OLEN” (= EHJEE Acer EHJEE) (2Ms 3:14) , se kertoo hyvin paljon. Se on kaikkein kuvaavin ilmaisu Hänestä. Paitsi, että Hän ON nyt, Hän ON OLLUT iankaikkisuuksien iankaikkisuuksista ja Hän TULEE OLEMAAN iankaikkisuuksien iankaikkisuuksiin. Koska Hän lähetti Poikansa lunastamaan ihmisen saatanan vallasta ja siirtämään hänet Jumalan valtakuntaan, se tapahtui täysin Hänen vaikutuksestaan ja ansiostaan ilman, että ihmisen täytyi ensin tulla joksikin eli tehdä itsensä paremmaksi tai kelvolliseksi. Kun olemme päässeet Jumalan lapsiksi, mekin OLEMME, emme tule joksikin vasta myöhemmin. Tätä BK:n on ymmärrettävästi mahdoton käsittää, koska hänen jumalansa saattaa hänet tulemaan joksikin sitä mukaa kuin hän jaksaa yrittää ja ponnistella.

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
  1. EI OLE VÄLITÖNTÄ ARMOA
   Ristinpuulla ollut ryöväri sanoi, että Jeesus muistaisi häntä, kun hän tulee valtakuntaansa. Emme tiedä, oliko mies tehnyt aiemmin parannusta vai ei. Tämä ei tarkoita, että samalla tavalla jokainen pelastuu, jos vain elämänsä viimeisellä hetkellä ”tulee uskoon”. Näinhän monet kristityt luulevat. Jeesus teki ihmeitä niin, että sokeat saivat välittömästi näkönsä jne. Jeesus kykeni siis antamaan synnit anteeksi välittömästi. Mutta tämä oli silloin, kun Hän eli maan päällä. Nyt kun Hän on taivaan ja maan Jumala, Hän antaa syntejä anteeksi vain silloin, kun ihminen tekee ensin parannuksen. ”Ja hän sanoi heille: ”Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.” (Luuk. 24: 46-47). Eli Jeesus selvästi sanoi, että synnit saa anteeksi vain parannuksen kautta. Eli tee parannus Tähystäjä, ohjeet löydät netistä osoitteesta:
   http://novahierosolyma.fi/15–PARANNUS.php
   Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://www.globalresearch.ca
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Kirjoitit: ”Emme tiedä, oliko mies tehnyt aiemmin parannusta vai ei.”
    Kohdan rinnakkaisteksteissä sanotaan:
    Mt 27:38,39,44 ”Silloin ristiinnaulittiin hänen kanssansa kaksi ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle.
 Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä… Ja SAMALLA TAVALLA HERJASIVAT häntä RYÖVÄRITKIN, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa.”
    Mk 15:32″… MYÖSKIN NE, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat häntä.”

    Hukkaan on tainnut mennä Raamatun tutkimisesi.

    Plusääni(0)Miinusääni(2)
 19. ”Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä MINÄ, sinun Jumalasi, OLEN kiivas Jumala…” 2Ms 20: 4

  Kolminaisuus on jumalankuva, olipa se millainen hyvänsä. Sillä yritetään selittää, miltä Jumala näyttää. Jumala teki itsestään vain yhden kuvan, ihmisen. Ja vaikka ihmisen SANOTAAN olevan kolminainen, hän on vain yksi. Pakanat ovat saatanan yllytyksestä lisänneet hengen ja ruumiin muodostamaan kokonaisuuteen epämääräisen sielun saaden näin aikaan epäpyhän kolminaisuuden. Näitä epäpyhiä kolminaisuuksia on ollut kautta aikojen kaikissa pakanauskonnoissa.
  Sen alkujuuri oli Baabelin tornin juurella: Nimrod-Semiramis-Tammus, isä-äiti-poika. Tuon kolminaisuuden vaikutus on ollut niin voimakas, että se tuntuu vieläkin erittäin vahvana: joulu on maailmanlaajuisesti suurin vuotuinen juhla, Tammuksen syntymäpäivä.
  Egyptiläinen kolminaisuus oli Isis-Apophis-Osiris, I-A-O,
  Assyrialainen uskontunnustus oli lähes yhtäläinen kristittyjen uskontunnustusten kanssa.
  Myöskin Intian uskonnoissa on kolminaisuus.
  Vapaamuurareiden ja kabbalistien suosimassa Salomon sinetissä, Shem-ha-Memphorash’ssa, joka rakentuu JHWH:n heprealaisista kirjaimista, on keskellä kolme kirjainta IHS. Kristityt ovat omineet nuo kirjaimet tarkoittamaan Jeesusta ja niitä voi nähdä useissa kirkoissa.

  Kristillisen kolminaisuuden suurin ongelma ovat ne kolme persoonaa, joista sen sanotaan muodostuvan. Persoona tarkoittaa ihmistä ja kun Jumala alennetaan ihmisen tasolle, on syyllistytty pahaan rikkomukseen Häntä vastaan. Jumalan rangaistus on nähtävissä jo nyt koko maailmassa.
  Kolminaisuuden perustelut jopa Raamatulla ovat hyvin ontuvia. Ne kaikki voidaan luokitella joko väärennöksiksi tai väärinymmärryksiksi. Esimerkiksi lähtyskäsky Mt 28:19 on selvä väärennös, sillä varhainen historioitsija on kirjannut ylös alkuperäisen tekstin, jossa eivät esiinny ”Isä, Poika ja Pyhä Henki”. Tuo on ainoa teksti, jossa ne Raamatussa esiintyvät ja kuitenkin tähän kolminaisuuden vahva asema kristillisyydessä vahvimmin perustuu. Jos käydään läpi kaikki kolminaisuuden perustelut, se hajoaa maahan kuin korttitalo.
  Jos BK:n Jumala on yksin Jeesus, kuinka pieneksi hänen jumalansa kutistuikaan silloin kun Hän sikisi äitinsä kohdussa?!

  Ihmisillä, jotka eivät ole päässeet kosketuksiin Jumalan kanssa, on kovin suppea käsitys Hänen suuruudestaan. He voivat ajatella Hänet ihmisen kaltaiseksi, rajalliseksi.
  ”JUMALA ON HENKI” (Jh 4:24), jota ei voida puristaa meidän mielikuvituksemme muotteihin. Ihmisten laatimat selitykset ja kuvat eivät pysty kuvaamaan Häntä. Jokaisen on KOETTAVA ja tultava TUNTEMAAN Hänet henkilökohtaisesti. Hän ILMOITTAA ITSENSÄ niille, jotka etsivät ja rakastavat Häntä. He eivät tarvitse silloin enää ihmisten opetusta ja selitystä siitä millainen Jumala on.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 20. ”Älä turhaan lausu (=käytä, kanna) Ehjeen, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Ehjee ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.”
  Kukaties juuri tästä syystä tuo nimi on muutettu ”turvallisemmaksi”. Nimittäin, kun leeviläiset kirjurit kopioivat Tooraa kirjakääröihin, he joutuivat peseytymään seitsemän kertaa ennenkuin kirjoittivat Jumalan nimen. Kun lukee psalmeja tai profeettakirjoja, ymmärtää hyvin, kuinka monta kertaa päivässä he joutuivat peseytymään ja miten hitaasti kirjoitustyö sentähden eteni. Se ei ollut Jumalan antama ohje, vaan heidän itsensä.
  Vanhan testamentin puolella on 295 jaetta, joissa on sanat ”Herra, Herra”, joissakin jopa kahteen kertaan. Niissä ei kuitenkaan lue hepreaksi ”JHWH, JHWH”, vaan ”JHWH Adonaj” tai ”Adonaj JHWH”. Kun juutalaiset aina JHWH:n kohdalla lukivat ”Adonaj”, tuli siitä käännöksiin ”Herra, Herra”.

  Kun enkeli ilmestyi Marialle ilmoittaakseen tälle tulevasta poikalapsesta, jonka hän synnyttäisi, enkeli sanoi: ”… sinun on annettava hänelle nimi Jeesus”. Lk 1:31 Samoin enkeli ilmestyi myös Joosefille ja sanoi samoin, mutta lisäsi siihen: ”… sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä”. Mt 1:21
  Mutta en usko, että enkeli puhui heille kreikkaa, sillä heidän kielensä oli aramea. Tai vaikka enkeli olisi puhunut hepreaa, se olisi kirjoitettu samalla tavalla molemmissa kielissä.
  Koska Jumalan nimi on Ehjee ja pelastaa/vapahtaa on hepreaksi sua, tulee niistä yhdessä Ehjeesua. Ilmeisesti kuitenkin puhekielessä tuo Eh on muuttunut pelkäksi henkäykseksi, joten jäljelle on jäänyt ‘Jeesua. Raamatussa on useita henkilöitä, joiden nimi on ollut Jeesua, joten se ei ollut mikään outo ja uusi nimi. Niinkuin yleensä tuolloin nimet kertoivat jotain ja useimmiten siitä, mitä Jumala on ja mitä Hän tekee, niin tuokin nimi. Jeesuan sanotaankin olleen ”Jumalan pelastusteko” (Ps 98:2).
  Jos Jumalan nimi on Jahve/Jehova, Jeesus-nimi on niistä johdettuna Jahooshua/Jehooshua. Jerusalemissa on Jehooshuan katu. Miten jumalaton Israel sallii sellaista?

  Jumala itse muutti Hoosean, Nuunin pojan, nimen Joosuaksi. Oikeastaan sillä on sama merkitys kuin Jeesualla, sillä hepreaa ja arameaa kirjoitettiin vain konsonanteilla. Joosuan nimenmuutoksella Jumala halusi korostaa hänen esikuvallista merkitystään. Israelin kansa ei sitä tuolloin ymmärtänyt, niinkuin he eivät ymmärtäneet mitään muutakaan. Mutta sillä tulisi olla tärkeä viesti MEILLE, niinkuin koko tuolla kansalla ja sen vaiheilla.
  Heidän vaelluksensa erämaassa kuvasi vanhan liiton aikaa. Jordan-virran ylitys Vapahtajan aikaa, Hänen kuolemaansa ja ylösnousemustaan. Elämä luvatussa maassa uuden liiton aikaa. Mooses kuoli ennen virran ylitystä ja Joosua astui kansan johtoon. Mooses edusti lakia, Joosua evankeliumia Vapahtajassa Jeesuassa. Niinkuin Joosua johdatti kansan luvattuun maahan, samoin Jeesua johdatti uuteen liittoon.

  Siinä nimessä oli voima. Kun sotilaat Juudaksen johdolla tulivat ottamaan Jeesuaa kiinni, Hän kysyi heiltä: …”Ketä te etsitte?” He vastasivat hänelle: ”Jeesuaa, Nasaretilaista.” Jeesua sanoi heille: ”MINÄ se OLEN.” … Kun hän siis sanoi heille: ”MINÄ se OLEN” (EHJEE), peräytyivät he ja KAATUIVAT MAAHAN. …” Jh 18:3-9

  Niin kauan kuin sitä julistettiin alkuperäisenä, siinä oli voima syntien anteeksiantamiseen, parantamiseen, pahojen henkien ulosajamiseen, jopa kuolleista herättämiseen. Apostolien teot kertovat näistä ihmeistä.
  ”Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Adonaj Jeesuan nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: ”Minä vannotan teitä sen Jeesuan kautta, jota Paavali julistaa.” Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa; mutta paha henki vastasi heille sanoen: ”Jeesuan minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?” Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta. Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Adonaj Jeesuan nimeä ylistettiin suuresti.” Apt 19:13-17

  No miksi tuo nimi muutettiin Jeesukseksi? Se tapahtui, kun Raamatun tekstit käännettiin ja kirjoitettiin kreikaksi. Kreikan kielessä miehen nimen viimeinen kirjain ei voi olla vokaali, vaan sen on oltava konsonantti, useinmiten s (Keefas, Saulus, Paulus, Zeus). Niinpä tuon enkelin antaman nimen merkitys hävisi.
  Kristinusko peri siis nimen ilman voimaa, ja se näkyy kaikenlaisena heikkoutena kristityissä. Vaikka he kuinka huutavat tuota muutettua nimeä, mitään ei tapahdu, tai sitten toimeen tarttuvat paholaisen henkiolennot, jotka kyllä osaavat tehdä monenlaisia ihmeitä ja saavat näin kristityt luulemaan niitä Jumalan tekemiksi.
  Miksi Jumala ei ole tarttunut tähän epäkohtaan? Hän antaa ihmisten vapaasti pilkata ja herjata tuota väärennettyä nimeä. Ja jos kääntymätön ihminen käyttää väärin Hänen oikeaa nimeään, hän joutuu tuntemaan sen nahoissaan.

  ”Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” Ja sille annettiin suu PUHUA SUURIA SANOJA ja PILKKAPUHEITA, ja SILLE ANNETTIIN VALTA tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. Ja SE AVASI SUUNSA JUMALAA PILKKAAMAAN, PILKATAKSEEN HÄNEN NIMEÄNSÄ ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. JOS kenellä on korva, hän kuulkoon.” Ilm 13:4-9
  Swedenborg perikuntineen täyttää tätä ennustusta.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 21. Jostain syystä ihmisen on vaikea ellei mahdoton hyväksyä ajatusta että maailmankaikkeus olisi ollut aina olemassa ilman että sitä on kukaan koskaan luonut. Miksi? Tiedekin on sen edessä voimaton. BigBang ei selitä mitään. Jos on ollut alkuräjähdys niin mistä on tullut se mikä on räjähtänyt kun tyhjästä ei voi nyhjäistä?
  Kun näin on niin tarvitaan kaikkivoipa Jumala joka sen on luonut ja joka sitä ohjaa. Myös kuoleman pelko vaatii Jumalan varaan rakentuvan pelastavan uskonnon kun ihminen haluaa elää loputtomiin eikä suostu siihen että muuttuu tomuksi ja katoaa lopullisesti pois.
  Teismi eli jumalausko on käsitys, jonka mukaan on olemassa persoonallinen, vaikuttava Jumala tai jumalia. Polyteismi eli monijumalaisuus on käsitys, jonka mukaan jumalia on useita. Monoteismiin eli yksijumalaisuuden mukaan on vain yksi Jumala. Deismi on käsitys, jonka mukaan Jumala ei kaikkeuden luotuaan ole puuttunut sen kehitykseen tai käsitys jonka mukaan Jumala on kaiken alkusyy. Panteismi eli kaikkijumalaisuus samastaa Jumalan kaikkeuden kanssa.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Jumala

  Minuakin jumalakäsitys ja Raamattu, josta voi olla montaa mieltä (moni pitää sitä kirjaimellisesti jumalan sanana, moni taas ihmisten sanana joka on kirjoitettu siinä uskossa tai harhassa että se olisi jumalan sanaa), on askarruttanut jo varhaisesta lapsuudesta asti kun jouduin paljon istumaan kirkon penkissä. Koskaan en oikein ymmärtänyt mitä järkeä siinä kaikessa oli kun joka sunnuntai aamu piti sinne mennä papin saarnaa kuuntelemaan.
  Jostain luin joskus että juutalaisuudessa jumala oli jotain jota ihmisjärki ei pysty ymmärtämään ja käsittämään joten koko asia pitäisi jättää tyystin rauhaan. Jumala ei puutu ihmisen elämään eikä ylipäätään mihinkään ja kun ihminen kuolee niin hän siirtyy jumalan luo eli palaa sinne mistä on tullutkin. Jumalaa ei voi puristaa järjen muotteihin eivätkä ihmisten selitykset ja kuvat pysty kuvaamaan häntä vaikka Raamattu niin tekeekin.
  Mutta kun lukee Wikin tekstiä Juutalaisuudesta niin siellä asia sanotaan toisin: Juutalainen uskonto perustuu ajatukseen Jumalan ja juutalaisen kansan välisestä liitosta. Siis että ’taivaan’ mahtava Jumala olisikin ilmaissut itsensä juuri juutalaisten kautta. Vai juutalaisetko itsensä jumalan kautta?
  Miksi juuri juutalaisten kautta ja miksi ylipäätään lainkaan kenenkään ihmisen kautta? Minusta se on outoa. Fiktiota. Uskokoon ken uskoo mutta minun järki ei toimi siinä. Kun historian Jeesus nähtiin ’jumalan poikana’ niin ei se merkinnyt että hän olisi ’taivaan’ kaikkivoivan jumalan siittämä vaan ajan henki oli että ne jotka elivät uskonnon julistaman jumalan tahdon (10 käskyn) mukaan olivat ’jumalan poikia’. Teologit sitten muuttivat asian ja tekivät hänestä oman asiansa ajajan ja Paavalin johdolla nostivat hänet taivaan jumalan pojaksi.
  Minusta tuntuu yhä enemmän, että ne, jotka rakastavat jumalaa eivät tarvitse ihmisten selitystä siitä millainen hän on. Se mitä joidenkin ihmisten päässä on syntynyt tajunnan ja älykkyyden kehittyessä ei ehkä ole millään tavalla yhteydessä erilliseen ’valtaistuin-jumalaan’ vaan aivan muuta: heidän omien aivojensa tuotetta jonka he ovat tulkinneet yhteytenä jumalaan jota se eräässä mielessä on ollutkin, nimittäin itse elämän jumalaan.
  Ja sen seurauksena on syntynyt joukko erilaisia uskontoja ja pelastus järjestelmiä jotka kaikki ovat heidän aivojensa tuotetta, ei mitään mystistä ja tuonpuoleista. Mitään erillistä ihmiselle käsittämätöntä ja suurta ’valtaistuin-jumalaa’ ei olisikaan olemassa, vain se jumala joka elää meissä kaikissa ja siihen he ovat olleet syvemmässä yhteydessä oman tajuntansa kautta jonka kokevat ikäänkuin taivaan suuri jumala olisi heille puhunut?

  Henry Makow: ”God is a Moral Dimension. I have been saying for years that, for humans, God is a moral dimension, a state of Consciousness in which spiritual ideals like Truth, Beauty, Love, Justice and Bliss are self-evident. ”
  Henry Makow: ”Jumala on moraalinen ulottuvuus. Olen sanonut vuosien ajan, että ihmisille Jumala on moraalinen ulottuvuus, tietoisuuden tila, jossa henkiset ihanteet, kuten Totuus, Kauneus, Rakkaus, Oikeus ja Autuus (Riemu), ovat itsestään selviä. ”
  If we refuse to improve, we cannot enter it. — jos emme halua muuttua emme voi saavuttaa sitä.
  Change requires effort. — Muutos vaatii ponnistelua
  God is a Moral Dimension. If we refuse to change, we cannot enter it. God is the Fourth Dimension which we cannot live without. We are in this dimension all the time but we don’t call it God. Saying you don’t believe in God is like saying you don’t believe in the air we breathe.
  Jumala on moraalinen ulottuvuus. Jos kieltäydymme muuttamasta, emme voi päästä siihen. Jumala on neljäs ulottuvuus, jota ilman emme voi elää. Olemme koko ajan tässä ulottuvuudessa, mutta emme kutsu sitä Jumalaksi. Sanoa, etten usko Jumalaan, on kuin sanoa, etten usko ilmaan, jota hengitämme.
  https://www.henrymakow.com/2019/01/the-meaning-of-life-and-key-to.html

  Tätä kaikkea yhä vieläkin mietin ja varmaan hamaan kuolemaani asti joka pian kolkuttaa ovellani. Järkevimmältä näistä uskonnoista vaikuttaa panteismi, kristinuskon ihmistä henkisesti jalostavilla käskyillä maustettuna, mutta ilman kolminaisuus- ja sovitus-oppia. Jos Jumalan uskotaan olevan olemassa erillisenä ja ihmisjärjellä ylipäätään hahmotettavissa olevana persoonallisena voimana niin hän ei voi olla kolmessa persoonassa eikä kenenkään pahoja tekoja sovittavana. Se on mahdollista vain jos jumalan ymmärretään olevan pelkkä kaikkivoipa henki.
  Tämä oli oma järkiperäinen yritys analysoida omaa jumalasuhdettani. Se, olematta ateistinen, vetää pohjan pois sekä maagiselta, mystis-omnipotentilta jumala käsitykseltä että uskonnon (teologien) luomalta jumalalta. Mutta kuten sanotaan jokainen tulee uskollaan autuaaksi enkä halua kenenkään uskoa horjuttaa.
  Voi myös kysyä miksi pitäisi uskoa jumalaan joka on yliluonnollinen ja ihmisen ymmärryksen ulottumattomissa? Vaatiiko jumala sellaista vai onko kyse vain ihmisen narsistisesta tarpeesta? Ja jos jumala sitä vaatii niin eikö hän ole silloin julma ja armoton jumala joka ei hyväksy ihmisen avuttomuutta ja ymmärtämättömyyttä vaan alistaa hänet valtaansa. Ja voi kysyä miksi pitäisi uskoa uskontojen jumala-kuvaan joka sekin on ihmisen luoma? Onko tuo kuva silloin vain pelkkä fiktiivinen luomus ihmisen omia tarpeita varten?
  Artikkelista:
  ”Kuitenkin ihmiset ovat aina pelastuneet eli päässeet taivaaseen, jos he ovat uskoneet vain yhteen Jumalaan ja välttäneet tekemästä pahaa, koska se on vastoin Jumalaa, riippumatta heidän väärästä pappien opettamasta uskonnostaan.”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Kiitos sinulle tästä pohdiskelustasi!
   Se kirkasti minulle entistäkin selvemmäksi sen, miksi viisas ihminen ei voi ymmärtää Jumalaa sellaisena kuin Hän on itsensä ilmoittanut, vaan haluaa rakennella omia visioitaan ja ajatusrakennelmiaan sekä uskoa enemmän niihin, kuin Jumalan ilmoitukseen.
   BK oletti aiemmassa vastauksessaan minun ”omalla älylläni” sepittävän näitä kirjoituksia. Valitettavasti hän osui niin pahasti harhaan kuin vain voi. Yleensä minun kaltaiseni ihmiset eivät liiku näissä piireissä. Eivät he kirjoittele, eivät ajattele syvällisiä. Kuinka monta kertaa olenkaan kuullut sanat: ”Ei sinun kannata yrittää. Ei sinusta ole siihen.” Minua ei kuunneltu. Minun mielipiteilläni ei ollut mitään merkitystä.
   Mutta oli ERÄS, joka kutsui minua nimeltäni ja antoi minulle tehtävän (53 v. sitten), jonka lupasi aikanaan toteutuvan. Ja kun sen aika oli tullut (14 v. myöhemmin), HÄN alkoi toteuttaa sitä minussa. Kun HÄN antaa tehtävän, HÄN antaa myös siihen tarvittavat työkalut. Mitä tyhjemmät minun käteni ovat ja mitä tyhjempi pääni on, sitä selvemmin HÄNEN työnsä näkyy ja erottuu minun tavastani tehdä. En voi todellakaan sanoa, että kirjoittamani asiat olisivat minun sepustuksiani. Ne annetaan minulle. Se, uskooko kukaan minua, on jokaisen oma asia. Jos HÄN, joka nämä on antanut, saa vaikuttaa lukijan sydämessä, hän voi ”nähdä” saman kuin minä olen ”nähnyt”.

   Lk 18:8 ”…Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö Hän USKOA maan päältä?” Hän tulee, se on varma. Mutta onko tuolloin yhtään ihmistä, joka enää uskoo Jumalaan/Jumalaa? Hän EI etsi niitä, jotka tunnollisesti pitävät käskyt. Ei niitä, jotka uskollisesti käyvät kirkossa. Eikä niitä, jotka muistavat tehdä sitä ja tätä ja tuota. Hän etsii USKOA. Sitä ei ole kenelläkään ihmisellä luonnostaan, vaan ainoastaan niillä, joille Jumala on sitä antanut. Miksi Jumala ei sitten anna sitä ihmisille? Miksi Hän pidättää sitä itsellään?
   Koska ihmiset ovat niin täynnä omaa itseään, että heihin ei mahdu uskoa. Ja Jumala ei anna sitä yhteenkään ihmiseen tämän oman viisauden LISÄKSI. Jumala haluaa TÄYTTÄÄ IHMISEN KOKONAAN.

   Jumala näytti minulle kolme unta 90-luvulla, kun Hän alkoi opettaa minulle työtäni. Sitä ennen Hän oli tyhjentänyt minut vaikeiden elämänkokemusten kautta. Noiden kolmen unen selvä viesti oli tämä: Joudut olemaan yksin. Kukaan ei kuuntele sinua. Sinun sanoistasi ei välitetä, vaikka kuinka huutaisit. Mutta sinun ei pidä lannistua, vaan jatkaa eteenpäin. Muutama vuosi myöhemmin Hän näytti vielä yhden unen erään toisen henkilön kautta. Siinä tämä henkilö näki pihalla paloletkun, jossa oli täysi vesipaine, mutta sen suu oli suljettu. Letku aivan kiemurteli veden paineesta. Hän kuuli takaansa äänen, joka huusi: ”Tarvitaan TYHJIÄ ASTIOITA!” Hän katsoi omaa astiaansa siinä jalkojensa juuressa ja näki sen olevan puolillaan. Hän jäi miettimään, mitä hänen pitäisi sille tehdä.
   Kun hän oli kertonut tuon unensa, minulle selvisi heti sen sanoma. Jumalalla olisi paljon annettavana uutta raikasta vettä, mutta Hän ei voi antaa sitä niile, joilla on astiassaan vanhaa seisonutta vettä. Tätä taustaa vasten olen hyvin kiitollinen Jumalalle siitä, että minulle ei ole annettu inhimillistä viisautta ja älyä, jotka näyttävät olevan monella ihmisellä Jumalan tuntemisen esteenä.

   Raamattu on moneen kertaan lukemattomien kopiointien ja käännösten myötä muuttunut. Paholainen on päässyt painamaan peukalomerkkinsä sen jokaiselle sivulle. Mutta Jumala on silti varjellut siinä olevaa totuutta, sillä Hän on kätkenyt sen siten, että paha ei ole päässyt turmelemaan sitä. Jumala on esittänyt sen vertauskuvissa, joita pahakaan ei ole ymmärtänyt, koska ne avautuvat ainoastaan Jumalan hengen avaamina. Kun Jumala on avannut noita vertauskuvia, ne ovat alkaneet elää ja niistä on muodostunut valtava ehjä kokonaisuus, joka on aivan hämmästyttävä, sillä se paljastaa koko maailmanhistorian aivan alusta aina ikuisuuteen saakka. Ihmiset ovat kautta aikojen laatineet jos jonkinlaisia omia oletuksiaan Jumalan tarkoitusperistä, mutta he eivät ole nähneet sitä valtavaa pelastussuunnitelmaa, joka oli valmiina jo ennen maailman luomista. Se suunnitelma tulee kokonaisuudessaan esille jo 1. Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Kaikki sen jälkeen ilmituleva ainoastaan täydentää tuota kuvaa ja on sopusoinnussa sen kanssa halki koko Raamatun aina Ilmestyskirjaan saakka. Ja mikä ihmeellisintä, toteutunut historia on todistanut tuon ennustuksen todenperäisyyden. TÄMÄ on ollut minulle niin vahva todiste Jumalan olemassaolosta, Hänen viisaudestaan, suunnattomasta älystään ja siitä, että kaikella on tarkoitus. Olen tuntenut olevani kuin tuo paloletku, joka kiemurtelee veden paineessa. Kuinka haluaisinkaan kertoa kaikille löydöistäni, mutta kun ei ole niitä TYHJIÄ astioita.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. ” … miksi viisas ihminen ei voi ymmärtää Jumalaa sellaisena kuin Hän on itsensä ilmoittanut, vaan haluaa rakennella omia visioitaan ja ajatusrakennelmiaan sekä uskoa enemmän niihin, kuin Jumalan ilmoitukseen.”

    Tuo ilmoitus on aina henkilökohtainen asia ja tulkinta eikä sillä ole siksi yleistä pätevyyttä. Siksi sen voi jättää omaa arvoonsa mikä ei tarkoita että haluaa väheksyä ’ilmoituksen’ kokenutta jolle se on tosiasia.
    Mutta tosiasia on myös että me koemme kaikenlaista subjektiivisesti ilman että sillä olisi reaalista pohjaa.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. ”Tieto syrjäyttää uskon.”
     Tämä onkin hyvä kriteeri sille tiedolle, jota väitetään totuudeksi. Jos se syrjäyttää uskon, se ei ole omaksumisen arvoista. Paavalikin sanoi nuorelle Timoteukselle: ”Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä” 1Tim 6:20
     Jumalan antama tieto tässä ajassa vahvistaa uskoa. Vasta ikuisuuden alkaessa usko muuttuu näkemiseksi ja saa näin täyttymyksensä.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Tietenkin tarkoitin tietoa joka on faktaa jota ei voi kumota.
      Sellaista ei Paavalilla ollut. Hän vain uskoi että hänellä on.
      Mutta turha tässä on kättä vääntää koska emme puhu samasta asiasta.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
   2. No tuon paloletku-vertauksenhan voi selittää myös”swedenborilaisittain”:vanha vesi kuvaa vanhan kirkon vanhentuneita ja virheellisiä tulkintoja Raamatusta,kun taas letkusta ulos tuleva vesi Uuden Kirkon raikasta kaiken eläväksi tekevää vaikutusta,eli Swedenborgin Ilmoitusta.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. ”…ei mitään mystistä ja tuonpuoleista. Mitään erillistä ihmiselle käsittämätöntä ja suurta ’valtaistuin-jumalaa’ ei olisikaan olemassa, vain se jumala joka elää meissä kaikissa…”

   Linkin artikkelin arkeologinen tieto painaa päälle eikä sitä voi torjua kuten ihmisten puheet.
   Siitä muutama ote alla:
   https://moses-never-existed.blogspot.com/2021/01/moses-never-existed-exodus-never.html

   ”There is no historical evidence outside of the Bible, no mention of Moses outside the Bible, and no independent confirmation that Moses ever existed.” —Dr. Michael D. Coogan, lecturer on the Old Testament at Harvard Divinity School.
   ”Raamatun ulkopuolella ei ole historiallisia todisteita, Moosesta ei mainita Raamatun ulkopuolella eikä itsenäistä vahvistusta siitä, että Mooses olisi koskaan ollut olemassa.”
   Myös Abraham ja kuningas David ovat pelkkiä taruolentoja kuten alla todetaan.

   —Prof. Ze’ev Herzog, joka opettaa Tel Avivin yliopiston arkeologian ja muinaisten lähi-idän tutkimusten laitoksella, kirjoitti artikkelin ”Jerikon muurien purkaminen” Israelin aikakauslehdessä Haaretz, jossa hän toteaa seuraavaa:
   ”Tämän arkeologit ovat oppineet kaivauksista ​​Israelin maassa: israelilaiset eivät koskaan olleet Egyptissä, eivät vaeltaneet autiomaassa, eivät valloittaneet maata sodalla eivätkä välittäneet sitä 12 Israelin heimoon. Israel. Ehkä vieläkin vaikeampi niellä on se tosiasia, että Daavidin ja Salomonin yhdistetty monarkia, jota Raamattu kuvailee alueelliseksi voimaksi, oli korkeintaan pieni heimovaltio. ….. Suurin osa niistä, jotka tekevät tieteellistä työtä Raamatun, arkeologian ja juutalaisten kansan historian keskinäisillä aloilla – ja jotka menivät kerran kentälle etsimään todisteita vahvistamaan Raamatun tarinaa, – ovat nyt samaa mieltä että juutalaiskansan syntymisen vaiheisiin liittyvät historialliset tapahtumat eroavat radikaalisti siitä, mitä tuo tarina kertoo. ”
   This article appears online on various websites, such as:
   http://www.umich.edu/~proflame/neh/arch.htm
   http://www.jesusneverexisted.com/chosen-people.html
   http://jesusneverexisted.com/egypt.htm
   Prof. Ze’ev Herzog who teaches in the Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Studies at Tel Aviv University, wrote an article entitled “Deconstructing the Walls of Jericho” in the Israeli Magazine Haaretz, in which he states as follows:
   “This is what archaeologists have learned from their excavations in the Land of Israel: the Israelites were never in Egypt, did not wander in the desert, did not conquer the land in a military campaign and did not pass it on to the 12 tribes of Israel. Perhaps even harder to swallow is the fact that the united monarchy of David and Solomon, which is described by the Bible as a regional power, was at most a small tribal kingdom. ….. Most of those who are engaged in scientific work in the interlocking spheres of the Bible, archaeology and the history of the Jewish people – and who once went into the field looking for proof to corroborate the Bible story – now agree that the historic events relating to the stages of the Jewish people’s emergence are radically different from what that story tells.”

   According to an article by Daniel Lazare in Harper’s Magazine, March, 2002, entitled “False Testament–Archaeology Refutes the Bible’s Claim to History”
   “Not only is there no evidence that any such figure as Abraham ever lived but archaeologists believe that there is no way such a figure could have lived given what we now know about ancient Israelite origins.” Also: “Thus there was no migration from Mesopotamia, no sojourn in Egypt, and no exodus.”
   The fact is there was no Abraham, nor Moses, nor any King David. There was no enslavement in Egypt, and no Exodus. Most of the Old Testament stories and fables were borrowed from older Zoroastrian, Egyptian (i.e. African) and other pagan myths (such as Sargon & Mises myths, the Code of Hammurabi, etc.) prevalent around that time in the Near East and the scribes altered them and inserted their own tribal heroes and projected them back in time for ulterior purposes (such as for the Yahweh priests to gain more money and power by promoting their cult over the mainstream pagan (Baal) cults to divert followers and thereby donors towards themselves and/or to fabricate a false history to unite disparate elements under one tribe).
   Tosiasiassa ei ollut Abrahamia, Moosesta eikä kuningas Daavidia. Egyptissä ei ollut orjuutta eikä ollut Exodusta. Suurin osa Vanhan testamentin tarinoista on lainattu vanhemmilta zoroastrilaisilta, egyptiläisiltä (ts. Afrikkalaisilta) ja muilta pakanallisilta myytteiltä (kuten Sargon & Mises-myytit, Hammurabin säännöstö jne.), jotka olivat levinneet tuolloin Lähi-idässä, ja kirjurit muuttaneet niitä ja asettaneet niihin omat heimosankarinsa ja siirtäneet ne ajassa taaksepäin (esimerkiksi Jahve-pappien, saadakseen enemmän rahaa ja valtaa edistämällä kulttiaan pakanallisten (Baal) -kulttien yli ja rahoittajien suuntaamiseksi itseensä. ja / tai valmistaa väärä historia erilaisten elementtien yhdistämiseksi yhden heimon alle). …huono konekäännös

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Vaikka VT:n osalta voitaisiinkin arkeologisten faktojen perusteella kumota monia asioita niin Jeesuksen historiallista olemassaoloa ei voida kiistää. Siitä on dokumenttia. Mm. juutalainen historioitsija Josephus on hänestä ja Jerusalemin Jeesus-lahkosta kirjoittanut. Mutta historiallisena henkilönä hän ei ole se teologian Jeesus josta kristinusko ja UT kertoo. Johannes Lehmannin kirja Raportti Jeesuksesta kertoo siitä enemmän.
    Jeesukseen voi uskoa myös ilman uskonnon dogmia ja kirkkoa vain historian henkilönä, jonka jumaluus oli hyvyyttä ja rakkautta kanssaihmisiin. Hän vapautti rakkauden voimalla, oli siis todellinen Vapahtaja. Sillä se, joka alkaa tehdä rakkauden tekoja vapautuu ja saa anteeksi siksi, että valitsee hyvyyden, ei lain tai kenenkään ulkopuolisen armahtamana.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Muutama kommentti linkin artikkelista:
     ”Christianity is where Christians project their sins (the ”truth behind the lies they successfully tell themselves) onto Jesus and he is crucified for them to feel absolved.”

     ”Christianity is a paganized form of Judaism. It continues the intolerance and arrogance of second temple period Jewish nationalism, and combines with them diverse theologies current in the eastern Roman world during its formative period. Thus, Christians believe in virgin birth, divine paternity, a hero returned from the dead after three days in the underworld (the primeval winter solstice cycle), and everlasting bliss in a postmortem life.
     These are all pagan dogmas, which the actual Jesus would have condemned as abominable heresies.
     Christian authors falsified the ancient Jewish texts to harmonize them with their gentile interpretation of a long dead local Galilean religious fanatic who had exactly none of the attributes of the legendary Messiah. The Christ figure was, essentially, invented by Saint Paul, who never met Jesus, and promoted by Paul’s acolytes, who wrote his version of the legend decades later in distant Syrian Antioch.”

     Kristinusko on pelastusjärjestelmä, jossa kristityt siirtävät syntinsä Jeesuksen kärsittäviksi, ja hänet ristiinnaulitaan, jotta he tuntevat itsensä vapautetuiksi.

     https://www.unz.com/article/rhymes-against-humanity/

     Plusääni(0)Miinusääni(1)
     1. ”Jotta he [tuntevat] itsensä vapautetuiksi”-Juuri tuo on se mefistofeleen perkeleellisin juoni jolla ihmiset pahiten petetään!Tuuditetaan valheelliseen turvallisuuden tunteeseen,jotta eivät välittäisi tehdä parannusta ja pitää käskyt,johon Jeesus moneen kertaan kehottaa!
      Pikemminkin Jeesus näytti esimerkkiä roekkuessaan ristinpuulla,että ite kuhi joutuu kokemaan koettelemuksia pyrkiessään Taivaaseen!
      Kannattaa siis uskoa siihen mitä Jeesus sanoo,eikä siihen mitä nämä ”paremmin tietäjät”eli leipäpapit.

      Plusääni(3)Miinusääni(0)
 22. Lepopäiväkäsky on lain keskellä. Se on erikoinen siksi, että se on koko lain eräänlainen indikaattori, sen ilmaisija, onko lain merkitys ymmärretty. Jos ihminen noudattaa kirjaimellisesti sen säädöksiä ajattelematta lainkaan, miksi hänen on käsketty niin tehdä, niin hän osoittaa, että hänellä ei ole hajuakaan koko asiasta.
  Käskyt annettiin Israelin kansalle tarkoin noudatettaviksi, eikä heillä ollut mitään mahdollisuuksiakaan ymmärtää niiden todellista tarkoitusta. Vasta Vapahtajassa ja Pyhän Hengen kautta se oli mahdollista.

  Gal 3: 19,21-26 ”Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden JÄLJESTÄPÄIN LISÄTTY OLEMAAN SIIHEN ASTI, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä. … Sillä JOS OLISI ANNETTU LAKI, JOKA VOISI ELÄVÄKSI TEHDÄ, NIIN VANHURSKAUS TODELLA TULISI LAISTA. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, ANNETTAISIIN USKOSTA Jeesuaan Messiaaseen NIILLE, jotka USKOVAT. Mutta ENNENKUIN USKO TULI, VARTIOITIIN MEITÄ LAIN ALLE SULJETTUINA USKOA VARTEN, joka oli vastedes ilmestyvä. Niinmuodoin on LAISTA TULLUT MEILLE KASVATTAJA MESSIAASEEN, että me USKOSTA VANHURSKAIKSI tulisimme. Mutta USKON TULTUA ME EMME ENÄÄ OLE KASVATTAJAN ALAISIA. Sillä te OLETTE (ei: tulette joskus olemaan) KAIKKI USKON KAUTTA Jumalan lapsia Messiaassa Jeesuassa.” On ymmärrettävää, että sellainen, joka haluaa välttämättä takertua lakiin, karttaa virsusti tällaisia tekstejä ja hylkää ne pois Raamatusta. Tässä LAKI ja USKO asetetaan vaihtoehdoiksi. Ne eivät siis voi olla voimassa yhtä aikaa.

  Vapahtaja sanoi: Mt 11:28-30 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin MINÄ ANNAN TEILLE LEVON. Ottakaa MINUN IKEENI päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te LÖYDÄTTE LEVON sielullenne. Sillä minun IKEENI ON SOVELIAS, ja MINUN KUORMANI ON KEVEÄ.” Työtätekeväisillä Hän tarkoitti lain noudattajia ja raskautetuilla sen alla uupuneita. Lain ies oli raskas, mutta Vapahtajan kevyt. Hän antoi todellisen LEVON, ja tässä käytetty kreikan sana tarkoittaa ‘saattaa lakkaamaan, lakkauttaa’. Aramean kielestä käännettynä tuo jae 28 kuuluu: ”Tulkaa minun luokseni, te kaikki, jotka RAADATTE ja joita PAKOTETAAN KANTAMAAN TAAKKOJA, ja minä annan teille levon.”

  Yleensä taitaa olla sellainen käsitys, että sapattia vietettiin jo luomisesta lähtien, mutta näin ei ollut. Sapatti oli Israelin kansalle täysin vieras asia, kun Jumala alkoi opettaa sitä heille kohta Punaisen meren ylityksen jälkeen. Jos se olisi ollut tuttu, ei sitä olisi tarvinnut niin kovasti opettaa eikä se olisi ollut niin vaikeaa.
  Jumala käytti opetusvälineenä mannaa, jota he saivat syödäkseen erämaassa aina luvattuun maahan saakka. (2Ms 16:11-36) Sitä satoi maahan aamuisin ensimmäisestä viidenteen päivään juuri sen verran, kuin kansa tarvitsi kunakin päivänä, jokainen goomer-mitallisen. Kuudentena päivänä satoi kaksinkertainen määrä ja seitsemäntenä päivänä ei satanut ollenkaan. Silloin kun tuli yksinkertainen annos, se oli syötävä sinä päivänä. Jos sitä jäi yli, se rupesi haisemaan ja siihen tuli matoja. Mutta kuudentena päivänä tullut seitsemännen päivän annos säilyi yön yli pilaantumatta.

  Monet ovat yrittäneet selittää mannan hengellistä merkitystä, mutta eivät ole ymmärtäneet. Yleisesti sen ajatellaan tarkoittavan Jumalan sanaa ja sen nauttimista hengelliseksi ravinnoksi. Mutta miten siihen sopivat pilaantuminen ja madot? Entä miksi sitä ei saanut lepopäivänä, kun taas lepopäivää pidetään juuri sanan lukemiseen sopivimpana? Pysähdytäänpä miettimään, mihin kuuluvat pilaantuminen ja madot. Eikö kuolleeseen ruumiiseen tule matoja, kun se alkaa mädäntyä? Eli kyse voisi olla elämästä. Meidän jokainen elämämme päivä on riippuvainen Jumalan armosta. Hän ”antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoillekin”. Mutta kaikkien on kerran kuoltava. Jokainen saa vain päivän matkan kerrallaan. Jokapäiväinen manna on siis se armo, joka kuuluu jokaiselle ihmiselle hänen elääkseen. Mutta kun hänen päivänsä päättyy ilman, että hän on ottanut vastaan Junmalan pelastavaa armoa, hän kuolee ilman toivoa ikuisesta elämästä. Mutta kuudennen päivän kaksinkertaisen annoksen seuraavaan päivään jätettävä annos on sitä pelastavaa armoa, VANHURSKAUTTA, joka siirtää ihmisen Jumalan valtakuntaan. Hän joka tässä ajassa saa astua tuohon valtakuntaan ja pysyy siinä, perii kerran myös iankaikkisuuden.

  Niinkuin kuutena päivänä jokaisen piti kerätä oman perheensä tarvitsema manna, samoin ihmiset joutuivat vanhan liiton aikana noudattamaan lakia ja siten ”ansaitsemaan” mahdollisuuden olla elossa. Lain rikkojathan piti kivittää. Mutta kuudentena päivänä piti kerätä kaksinkertaisesti, eli se vastasi Vapahtajan toimintaa maan päällä, koska silloin oli laki vielä voimassa, mutta samalla Hän hankki meille sitä sapatin mannaa, vanhurskautta. Uuden liiton alkaessa alkoi sapatti. Kaikki manna oli kerätty ja valmista nautittavaksi. Silloin sitä ei enää tullut kerättäväksi. Mannan kerääminen sapattina oli esikuvaa lain pitämisestä uudessa liitossa ja siis syntiä ja tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Koska Vapahtaja oli jo hankkinut sen sapatin mannan eli vanhurskauden ja lahjoittaa sen jokaiselle uskovalle, siitä kieltäytyvä halveksii Jumalan vanhurskautta ja ja sitä keräävä hankkii omavanhurskautta, joka mätänee ja johon tulee matoja.

  Mannan piti opettaa Israelille sapattia – ja sapatin pitäisi opettaa meille Jumalan armoa ja vanhurskautta. Tämä opetus ei taida olla mennyt perille. Sen osoittaa se, että ihmiset viettävät lepopäivää määrättynä päivänä leväten arkisista töistään ja askareistaan laissa annettujen ohjeiden mukaan ja sanovat sitä oikeaksi levoksi Jumalassa. Kirjaimellisen sapatin vietto estää ymmärtämästä hengellistä lepoa, on sen esteenä, sillä ihminen luottaa lain pitämiseensä, joka syrjäyttää uskon. He eivät ymmärrä sapatin hengellistä merkitystä. Itseasiassa viettämällä yhä kirjaimellista sapattia, he rikkovat sapatin ja samalla kaikki muutkin käskyt. Vapahtajan hankkima lepo on meillä joka päivä ja joka hetki. Arkisen työn ja askareiden jälkeen ihmisen tulee levätä jaksaakseen taas hankkia toimeentuloaan, mutta sitä lepoa ei tule missään tapauksessa sekoittaa HENGELLISEEN lepoon, johon ei kuulu työn ja levon vaihtelu, vaan ainoastaan pelkkä lepo.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 23. Käskyjen tehtävä ei ole olla noudatettavissa. Jo Vapahtaja antoi esimerkin siitä, miten vaativia ne ovat: Mt 5: 27,28 ”Te olette kuulleet sanotuksi: ’Älä tee huorin.’
Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.” Hän nosti riman vielä korkeammalle, kuin se oli ollut. Hän nosti sen suorastaan tavoittamattomiin.
  Ihmisen täytyisi valvoa omia ajatuksiaan ja mieltään joka hetki niin tarkkaan, ettei edes ajatus vahingossa lipsahda pois kaidalta polulta. Varsinkin nykyaikana, kun ei voi liikkua missään ihmisten ilmoilla joutumatta kohtaamaan kuvallisten mainosten tulvaa tai vähäpukeisia naisia. Pitäisi kulkea laput silmillä, kuulosuojaimet korvilla ja suu suljettuna teipillä. Onko sellainen sitä elämää, jota Jumala on tarkoittanut? Erakot ja munkit ovat päätyneet eristäytymään kokonaan tavallisista ihmisistä ja kiusauksista etteivät lankeaisi niihin. Mutta heillä ne vasta kiusaukset ovatkin, kun ovat kieltäneet itseltään normaalin elämän.

  Kaikkein onnellisin tilanne olisi, jos ihminen löytäisi itsensä rikkomasta jokaista käskyä. Jos hän näkisi todellakin oman turmeltuneisuutensa niin läpikotaisin, ettei hän voisi sanoa yhdenkään käskyn kohdalla, että no tämän minä ainakin pystyn täyttämään. Monet sanovatkin, että eivät ole tappaneet ketään. Mutta siinäkin kohdassa Vapahtaja vetää maton alta: Mt 5: 21,22 ”Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: ’Älä tapa’, ja: ’Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion.’ Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: ’Sinä tyhjänpäiväinen’, on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen.” Ja edelisen esimerkin valossa tässäkin voidaan mennä sanoja ja tekoja syvemmälle, ajatuksiin. Moni kantaa vihaa ja kaunaa mielessään sanomatta sitä ääneen.

  Käskyjen tarkoitus ei ole, että me niitä noudattamalla tulisimme paremmiksi ihmisiksi. Niiden on tarkoitus TAPPAA ihminen, eli saattaa hänet näkemään ja ymmärtämään oma syntisyytensä, kelvottomuutensa ja kuolemantuomionsa. Syntisyydessä ole kyse ykstittäisistä teoista tai tekemättä jättämisistä, vaan siitä, että me olemme olemukseltamme jo syntymästämme saakka syntisiä, syntiin taipuvaisia ja pahoja. Kun ihminen tulee todella synnintuntoon, hän voi KUOLLA synnille. Ja Jumalan armon ja anteeksiannon kautta hän voi syntyä uudelleen, herätä uuteen elämään. Käskyt eivät voi tehdä ihmistä uudeksi ja paremmaksi. Siihen ne eivät ole edes tarkoitetut, vaan kuolemaksi. Vain Jumala voi armossaan uudistaa ihmisen, niin että hän toimii Jumalan mielen mukaan.

  BK sanoo olevansa uudestisyntynyt. Se ei ole kuitenkaan mahdollista, sillä hän ei ole kuollut. Hän ei ole joutunut lain tappamaksi. Hän jopa ylpeilee lain noudattamisellaan ja sanoo sen olevan helppoa. Laki on hänelle heikko, voimaton, koska hän voi nousta sen yläpuolelle. Hän joka nousee lain yläpuolelle, nousee Jumalaa vastaan, riitelee Hänen kanssaan. Sellaiselle ei kuulu armo ja anteeksiantamus, vaan kuolemantuomio viimeisellä tuomiolla. Jumala on asettanut lain olemaan ihmistä vastaan.
  5Ms 31:26 Ottakaa tämä lain kirja ja pankaa se Herran, teidän Jumalanne, liitonarkin sivulle, OLEMAAN siellä TODISTAJANA SINUA VASTAAN. 32: 45,46 Ja kun Mooses oli puhunut loppuun kaikki nämä sanat koko Israelille, sanoi hän heille: Painakaa sydämiinne kaikki ne sanat, jotka minä tänä päivänä teen TODISTAJIKSI TEITÄ VASTAAN, niin että käskette lapsianne tarkoin täyttämään kaikki tämän lain sanat.
  Kol 2:13,14 Ja teidät, jotka olitte KUOLLEET rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät HÄN TEKI ELÄVIKSI yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja PYYHKI POIS SEN KIRJOITUKSEN SÄÄDÖKSINEEN, JOKA OLI MEIDÄN VASTUSTAJAMME; SEN HÄN OTTI MEIDÄN TIELTÄMME POIS JA NAULITSI RISTIIN.

  Raamatun mukaan laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Se on siis pyhä, eli erotettu määrättyyn tarkoitukseen, synnintunnon ja -hädän herättämiseen. Se on vanhurskas, eli oikeamielinen, oikeudenmukainen, eli tuomitsee syntisen kuolemaan. Ja se on hyvä noissa tehtävissään. Hän joka suostuu lain tuomitsemaksi kuolemaan jo eläessään, tässä ajassa, ei joudu enää tuomittavaksi viimeisellä tuomiolla, sillä hän on saanut vapauttavan tuomion. Viimeiselle tuomiolle joutuvat ne, jotka eivät ole suostuneet tuomittaviksi eläessään.
  Joh 5:24 ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä ON iankaikkinen elämä, EIKÄ HÄN JOUDU TUOMITTAVAKSI, vaan ON SIIRTYNYT kuolemasta elämään.

  Kun Vapahtaja kehotti pitämään käskyt, miksi Hän lainasi ainoastaan noita toisen taulun käskyjä, jotka kohdistuivat lähimmäisiimme? (Mt 19:17-19; Mk 10:19; Lk 18:20) Vapahtaja sanoi opetuslapsilleen: Joh 15:10 ”Jos te pidätte MINUN KÄSKYNI, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt ISÄNI KÄSKYT ja pysyn hänen rakkaudessaan.” Kivitauluihin kirjoiteut käskyt kuuluivat noihin ISÄN käskyihin. Ne Poika täytti pilkulleen. Sitten Hän antoi heille oman käskynsä, joita oli vain yksi: RAKASTA! Paavali oli ymmärtänyt tämän sanoessaan: Rm 13:10 ”Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on RAKKAUS LAIN TÄYTTYMYS.”
  Miten sitten rakastamme Jumalaa? Johannes sanoi: 1Jh 4:12 ”Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.” Eli rakastamalla lähimmäistä, rakastamme Jumalaa.

  Opettaessaan käskyjen pitämistä, Vapahtaja sanoi loppusanoikseen: Mt 5:48 ”OLKAA siis te TÄYDELLISET, NIINKUIN teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.” Huomaattehan, että Hän sanoi ”OLKAA…”, EI: ”TULKAA TÄYDELLISIKSI”. Ja että meidän tulisi olla yhtä täydellisiä kuin Jumala! Kysyn vain, että millaiset mahdollisuudet meillä on siihen? Ei mitenkään muuten kuin ottamalla vastaan juuri tuollainen täydellinen käskyjen täyttäminen, jonka Vapahtaja suoritti. Sellainen ei syntiselle ihmiselle ole muuten mahdollista, ei edes pitkän ajan kuluessa. Monet ihmiset ovat sitä 6000 vuoden aikana yrittäneet erittäin heikoin tuloksin. Ainoa toivomme on Vapahtajassa.

  Plusääni(0)Miinusääni(3)
  1. KÄSKYISSÄ ON ELÄMÄ
   Tähystäjä: ”Käskyjen tarkoitus ei ole, että me niitä noudattamalla tulisimme paremmiksi ihmisiksi. Niiden on tarkoitus TAPPAA ihminen, eli saattaa hänet näkemään ja ymmärtämään oma syntisyytensä, kelvottomuutensa ja kuolemantuomionsa.” Naurettava ajatus. Käskyjen noudattaminen on helppoa ja noudattamiseen voi rukoilla apua Jeesukselta. Jumala puhui: ”mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.” Siis voimme aivan hyvin pitää käskyt. Kun ihminen noudattaa Kymmentä Käskyä elämässään, niin Jumala eli Herra Jeesus Kristus palkitsee hänet. Niin yksinkertaista se on. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   http://koronarealistit.com/
   https://www.globalresearch.ca
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(6)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat