Kuinka ylinopeudesta sakotetaan?

Sain ylinopeussakon, jonka mukaan olen ajanut kuudenkympin alueella 69 km/h. Miten tämä on mahdollista? Olen ymmärtänyt, että alle 11 km/h ylityksistä selviäisi huomautuksella. Kuinka sakosta voi valittaa?

Rikesakon määrään vaikuttavat sekä ylinopeus että liikennemerkein osoitettu nopeusrajoitus.

Jos suurin sallittu nopeus on 10-60 kilometriä tunnissa, enintään 15 km/h ylinopeudesta rapsahtaa 85 euron rikesakko. Ylinopeuden ollessa yli 15 km/h, mutta enintään 20 km/h rikesakko on 115 euroa.

Mikäli suurin sallittu nopeus on 70-120 kilometriä tunnissa, enintään 15 km/h ylitys rangaistaan 70 euron rikesakolla. Rikesakko on 100 euroa, mikäli ylinopeutta on yli 15 km/h, mutta enintään 20 km/h.

Näin ollen satasen alueella 115 km/h ajavaa sakotetaan 70 eurolla. Viidenkympin alueella vastaavan ylinopeuden rikesakko 85 euroa.

Ylinopeuden ylittäessä 20 kilometriä tunnissa, kiireistä kuljettajaa rangaistaan päiväsakoilla. Päiväsakon rahamäärään vaikuttavat autoilijan tulot, kappalemäärään teon vakavuus.
Poliisin sakotuskäytäntö on lievempi. Sen mukaan 6-10 kilometrin ylinopeudesta seurauksena on kaikilla nopeusrajoitusalueilla kirjallinen huomautus. Sakko seuraa kaikilla nopeusrajoitusalueilla 11 kilometrin ylinopeudesta.
Käytännössä poliisi vähentää mitatusta nopeudesta mahdollisen mittausvirheeseen perustuen 3km/h, jolloin sakkoon merkitty nopeus on mitattua nopeutta 3 km/h pienempi. Esimerkiksi jos ajat 60 km/h nopeusrajoitusalueella 72 km/h, saat sakon etkä huomautusta, koska ylinopeutesi ylittää ennen mittausvirheeseen perustuvaa vähennystä sakotuskynnyksen. Sakkoon merkitään nopeudeksi 69 km/h. Vähennyksiä ei siten saa kahteen kertaan.
Ylinopeussakon määrää yleensä poliisi rangaistusvaatimusmenettelyssä. Vaatimusta voi vastustaa ilmoittamalla siitä viikon kuluessa virallisen syyttäjän kansliaan.

Syyttäjä saattaa vastustetun rangaistusvaatimuksen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vastustamista (muun kuin päiväsakon rahamäärän osalta) kannattaa harkita tarkoin, sillä teon kiistämisestä seuraa oikeudenkäynti. Tästä voi aiheutua lisäkustannuksia todistajan palkkioiden muodossa.

Lisäksi on huomioitava, että vastustaminen käsitellään tekopaikan mukaisessa käräjäoikeudessa. Matkakulut ja ansiomenetys oikeudenkäynnistä tulevat korvattavaksi vain silloin, kun käräjäoikeus jättää rangaistusvaatimuksen vahvistamatta.

 

Mika Talviaro
Asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Talviaro Oy
www.lakineuvo.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat