Kuka perii aviopuolisoni?

Olemme avioliitossa. Aikaisemmasta avioliitosta minulla on kolme aikuista lasta. Miehelläni ei ole lapsia, eikä meillä ole yhteisiä lapsia. Mieheni isä elää, mutta hänen äitinsä on kuollut. Samoin on kuollut mieheni veli, jolta jäi kaksi lasta. Kuka perii aviomieheni? Mieheni tahto on, ettei omaisuus menisi hänen veljensä lapsille, joiden kanssa hän ei ole tekemisissä.

Ellei perittävältä jää rintaperillisiä, aviopuoliso perii puolisonsa.

On tärkeää havaita, että periäkseen puolisonsa, puolisoiden tulee olla avioliitossa keskenään. Avoliitto ei oikeuta perintöön, vaikkakin avopuolisolle voidaan tietyin edellytyksin määrätä kuolinpesästä harkinnanvarainen avustus.

Puolison perintöoikeus ei ole lopullista. Puolisonsa perineen lesken kuoltua jäämistö jaetaan lesken perillisten ja ensiksi kuolleen puolison ns. toissijaisten perillisten kesken.

Käytännössä tämä tarkoittaa kysyjän tapauksessa sitä, että mikäli kysyjän aviomies kuolisi ensiksi ja kysyjä jäisi leskeksi, perisi kysyjä ensivaiheessa puolisonsa.

Kysyjän kuoltua omaisuus jaettaisiin sekä kysyjän lasten että ensiksi kuolleen puolison perillisten kesken. Mikäli aiemmin kuolleen aviopuolison isä olisi vielä tuossa vaiheessa elossa, saisi hän puolet ensiksi kuolleen puolison osuudesta ja toisen puolikkaan tästä osuudesta saisivat veljen lapset.

Leskellä ei ole oikeutta tehdä testamenttia puolisoltaan perimästään omaisuudesta. Leski voi tosin elinaikanaan myydä tai lahjoittaa perittyä omaisuutta, mutta luovutukset saattavat johtaa siihen, että luovutuksensaaja voi joutua omaisuudesta palautusvelvolliseksi.

Kuinka sitten kysyjän ja hänen aviomiehensä tulisi menetellä, jotta omaisuus siirtyisi lopullisesti ja pätevästi heidän toivomallaan tavalla? Tähän on yksinkertainen ratkaisu. Aviomiehen tulee tehdä testamentti, jossa hän testamenttaa omaisuuden haluamalleen taholle kuten esimerkiksi aviopuolisolleen täydellä omistusoikeudella.

Täyden omistusoikeuden myötä omaisuus jää lopullisesti saajalleen. Tämä kuitenkin edellyttää, että testamentti annetaan tiedoksi testaattorin kuoleman jälkeen ja että testamentti saa lainvoiman.

 

Mika Talviaro
asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Talviaro Oy
www.lakineuvo.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat