Kysymys osakekaupasta: Voiko tappioiden realisointi olla veronkiertoa?

Olen tehnyt voitollista osakekauppaa alkuvuodesta. Myyntivoittoveroa alentaakseni ajattelin realisoida tappiolla olevia pörssiosakkeitani? Sisältyykö tähän riskejä?

Alkuvuonna voittoja kerännyt sijoittaja siivoaa mieluusti salkustaan alakuloiset osakkeet, jotta kevään myyntivoitot pienenisivät tappiota vastaavalla määrällä. Loppuvuoden kaupoissa pitää olla kuitenkin tarkkana, sillä verottaja saattaa tulkita edestakaiset toimet veronkierroksi.

Esimerkkitapaus on seuraava: Henkilö myy juuri ennen vuoden vaihdetta pitkään omistamansa osakkeet, kuittaa myynnistä tappion ja ostaa osakkeet samana päivänä takaisin. Korkein hallinto-oikeus ei ratkaisussaan KHO 2012:56 esimerkin kaltaista menettelyä ja tappioita hyväksynyt.

Tapauksessa sijoittajalle oli syntynyt verovuoden aikana luovutusvoittoja usean sadan tuhannen euron arvosta. Joulukuussa hän myi seitsemän pörssinoteeratun yhtiön osakkeita. Näistä kertyi luovutustappiota 80 000 euroa. Sijoittaja osti kuitenkin samana päivänä hyvin nopeasti myymiään osakkeita vastaavat osakkeet takaisin. Osassa tapauksissa myynti ja osto tapahtuivat samanaikaisesti. Myynneissä ja ostoissa kauppahinnat olivat käytännössä yhtä suuret, suurimman kauppaeron ollessa 66 euroa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että edestakaiset kaupat oli tehty veronkiertämistarkoituksessa. Ratkaisun perusteluissa todettiin, että päiväkauppaa käyvällä henkilöllä vastaavat kaupat voisivat olla tavanomaisia. Sen sijaan kyseissä tapauksessa kaupat olivat poikkeuksellisia verrattuna sijoittajan normaaliin arvopaperikauppaan. Sijoittajan kannalta raskauttavaa oli myös se, että sijoittajan verohyöty kaupoista olisi ollut niinkin suuri kuin 22 000 euroa ja että kaupat oli tehty vuoden lopussa.

Ratkaisusta ilmenee, että erityisen riskialtista on samojen osakkeiden myynti ja nopea osto takaisin vuoden loppupuolella tilanteessa, jossa sijoittajalla on kertynyt alkuvuonna myyntivoittoveroa.

Riskiryhmässä ovat pääsääntöisesti ne, joiden arvopaperisalkussa on vain muutamia erilajisia osakkeita. Alkuvuonna Sammon osakkeiden myynnillä voittoja kerännyt sijoittaja voi toki myydä nokiansa joulukuussa tappiolla, mutta takaisin Nokian osakkeita ei pidä saman tien ostaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä huolimatta on muistettava, että veronkiertonormiston soveltaminen on aina tapauskohtaista. Tappioiden epääminen on poikkeuksellista ja vain räikeisiin tapauksiin on sovellettava veronkiertopykälää. Mitään yleispätevää neuvoa ei voi kuitenkaan antaa, pitääkö kauppojen välillä olla päivä, viikko tai kuukausi ja voiko myymistään osakkeista ostaa osan takaisin.

Sijoittajan tulee suhtautua korkeimman hallinto-oikeuden antamaan ohjenuoraan täydellä vakavuudella.

Sallitun verosuunnittelun ja kielletyn veronkierron raja on vedettävä veron minimoimiseksi tehtyjen toimien ja taloudellisesti perusteltujen järjestelyjen välille, kuten korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan tehnytkin.

 

Mika Talviaro
Asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Talviaro Oy
www.lakineuvo.fi

 

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat