Länsivaltioiden johtajat ylistävät kilvan juutalaismafian hegemoniaa

Nykyisin ylistetään Eurooppalaisten valtion päämiesten toimesta juutalaismafian globaalia hegemoniaa ja mafian kontrolloimaa länsimaista valtamedian toimintaa. Suomen poliittinen johtajisto on ollut tässä etovasti etunenässä. Sionistipresidentti Sauli Niinistö  osallistui tämän vuoden alkupuolella holokausti-antitotuuden muistojuhlaan Puolan Oswiecimissa ja ilmaisi huolestuneisuutensa rasismin ja “antisemitismin” kasvusta Suomessa ja maailmalla. Hiljattain Ruotsissa Facebook päätti karsia holokaustin kieltäjät pois sivuiltaan. Taannoin Ruotsin hallituksen  nimittämä komitea laati raportin, jossa vaaditaan tiukempia otteita vaihtoehtoisia tiedotusvälineitä vastaan valtamedian julkaisujen ja “demokratian” varjelemiseksi. 

Sauli Niinistö negatiivisen globalisaation puolustajana

Aivan hiljattain Sauli Niinistö jatkoi ylistyskiertuettaan kasvottoman negatiivisen globalisaation puolesta. Tällä kerralla Niinistö viritti ylistysvirtensä kunnioittamaan juutalaismafian ja muun negatiivisen globaalin eliitin propagandista agendaa toistavalle BBC:lle

Niinistö osoitti ylistystään BBC:lle, sen 80-vuotinen suomenkielisen toimituksen historian taustoittamana. Historian kunniaksi on julkaistu kirja. 

Niinistö esittää “… mediaseminaaripuheessaan” muun muassa, että Pew Research Center oli julkaissut tammikuussa Yhdysvaltain tiedostusvälineiden tilaa tarkastelevan tutkimuksen. Monet tiedotusvälineet ovat siellä eräänlaisessa välitilassa. Jos jompikumpi puoli pitää, toinen puoli inhoaa. Yksikään tiedotusväline ei mainitussa tutkimuksessa saavuttanut 50 prosentin kokonaisluottamusta. Vain kolme tiedotusvälinettä oli sellaista, joihin sekä demokraatit että republikaanit luottivat enemmän kuin eivät luottaneet. Nämä kanavat ovat: Public Broadcasting Service PBSBBC ja Wall Street Journal. Näistä kaksi kolmesta perustaa toimintansa julkiseen rahoitukseen. 

 • Tässäkin mittauksessa näkyy, kuinka tärkeitä toimitusperiaatteet ja ammattimainen käyttäytyminen ovat. Suomenkielisen toimituksen historiaa käsittelevässä teoksessakin korostetaan BBC:n noudattamaa ”kahden toisistaan riippumattoman lähteen” -periaatetta. BBC tuntuu olevan valmis vaikka kärsimään lyhytaikaisen uutistappion, jotta liikkeelle lähtevä asia on varmasti oikein. Ilmeisesti tämä eetos kantaa BBC:n mainetta edelleen, imartelee Niinistö. 

Se, että BBC on todellakin negatiivisen globalisaation eli kasvottoman pääoman imperiumien äänitorvi, on avoimesti myöntänyt myös BBC:n uusi johtaja Tim Davie

Niinistön BBC:n glorifioindi ei kuitenkaan sattunut parhaimpaan aikaan, vaan sai osakseen hiukan nolon säväyksen. Nimittäin Britannian Brexit-johtaja, Nigel Farage on paljastanut hijattain, että Yhdysvalloissa on paisunut poliittinen skandaali demokraattiehdokkaan Joe Bidenin valheista, jotka liittyvät ukrainalaisen Burisma -kytköksiin, jota on siis yritetty salata BBC:n toimesta. 

Ukrainaan kohdistuneessa vallankaappauksessa oli kysymyksessä sionistisen Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikka Euroopassa.

Näihin kytköksiin liittyen voidaan sanoa, että Barrack Obaman  varapresidenttinä sionisti Joe Biden toimi Yhdysvaltojen juutalaiseliitin instrumenttina Ukrainan ohjaamisessa USA:n sionistien kynsiin helmikuun 2014 vallankaappauksen jälkeen. Hänen poikansa Hunder Biden nimitettiin ukrainalaiseen korruptiotutkinnan kohteeksi joutuneeseen energiajätti Burisman hallitukseen. Lähteen mukaan Ukrainan vallankaappaus oli osittain Valkoisen talon perheliiketoimintaa. Tämä ei tietenkään voi kokonaisuudessaan pitää paikkaansa, vaan Ukrainaan kohdistuneessa vallankaappauksessa oli kysymyksessä sionistisen Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikka Euroopassa. 

Lähteessä sanotaan, että The New York Post oli saanut haltuunsa Hunter Bidenin sähköpostit, ja julkaissut ne tämän jälkeen miltei välittömästi. Ukrainalaisen Burisma -kytköksen uutisointi New Y postissa herättää kuitenkin välittömiä epäilyjä totuuden suhteen, sillä kyseinen sähköpostien paljastaja sattuu olemaan juutalaiseliitin kontrolloima mediakanava, kuten muutkin Yhdysvaltojen ja yleensä läntiset massamediat. Toisin sanoen Joe Bidenin ja hänen poikansa Hunterin osuus Valkoisen talon perhebisneksenä, ja Ukrainaan kohdistuneena vallankaappauksen voimatekijänä on liioiteltua ja hämäystä. Hämäyksen tarkoituksena on se, että juutalaisen mafian kytkökset Ukrainan sisällissodan käynnistymiseen eivät paljastuisi. 

Täysin selvää on, että olipa Yhdysvaltojen presidenttinä kuka tahansa, ja muodostuisipa Valkoisen talon virkakoneisto keistä tahansa, heidät on varustettu palvelemaan Israel-lobbya ja muita juutalaisjärjestöjä täydellisesti. 

Juutalaiseliitti on myös Ukrainan konfliktin takana 

Varmasti on tosiasia, että myös Venäjän tavoitteena on geopoliittisten sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisten etupiirien säilyttäminen, vaikka Venäjä ei enää ajamaan suurvaltapolitiikkaa, on sen huolehdittava turvallisuudestaan rajojensa lähivyöhykkeellä. Näinhän Suomen pitäisi myös menetellä, mutta sitä vastoin se on “vaatinut” Yhdysvaltoja miehittämään Suomen.  Suomi, Ukraina ja muut Venäjän lähivyöhykkeen valtiot ovat ajautuneet geopoliittisen sijaintinsa pakottamana Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen läntisten liittolaisten puskurivyöhykkeeksi Venäjää vastaan. Yhdysvallat liittolaisineen ovat siten myös Ukrainan kriisin synnyttäjiä. 

Propaganda uutisointia sionistisen lännen lietsomasta Ukrainan sodasta.

Tällaisessa yllä mainitussa geopoliittisessa tilanteessa varsinaisena protektoraattisena taustavoimana (esim. Ukrainan sota) on kansainvälinen juutalaiseliitti, ja siihen liittyvät lukuisat juutalaisjärjestöt, kuten Israel-lobby, joka toimii sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa. 

Tätä esitystä valaisee jäljempänä oleva luku. 

Eurooppa on Yhdysvaltojen protektoraatti; puskurialuetta Venäjää vastaan on rakennettu 

Ukrainan kriisi voidaan nähdä selvänä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat lakkaamatta kohdistaneet Venäjää vastaan täysin aiheetonta mutamaalaamisen kampanjaa, jonka tarkoituksena on ollut läntisen väestön ja Venäjän kansan vastakkainasettelu. Tämä vastakkainasettelu on tapahtunut osittain sionistieliitin toimesta, mitkä voimat hallitsevat täysin Yhdysvaltoja1-5, EU:ta ja osittain jopa Venäjää.6-13 Venäjästä on muodostettu kuvitteellinen uhkatekijä, jonka huijauksen virallinen Suomi on ottanut ilmeisen vakavasti, ja todellakin kuvittelee itäisen naapurin olevan enemmän hirvittävä uhka kuin mahdollisuus. 

Lisäksi läntinen liittouma on Yhdysvaltojen johdolla työntynyt Venäjän rajojen tuntumaan. 

Länsi-Eurooppa ja nykyisin lisääntyvässä määrin myös Keski-Eurooppa ovat muodostuneet amerikkalaiseksi protektoraateiksib. Täysin selvää on, että Suomi on ilmiselvä Yhdysvaltojen protektoraatti. 

b) Protektoraatti tarkoittaa suojelualuetta tai valtiotajonka toinen valtio ottaa suojelukseensa pyynnöstä tai tahdonvastaisesti. 

Myös Ukrainan kriisi voidaan nähdä selvänä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa. Venäjä on Ukrainan kriisissä halunnut välttää Naton eskaloitumista rajoillensa sekä estää Venäjälle strategisesti merkittävän Krimin tukikohdan päätymistä Naton haltuun. 

BBC on todellakin juutalaiseliitin kontrollissa 

Juutalaiseliitin voimakas vaikutus Britannian Yleisradioyhtiöstä (BBC) paljastuu juutalaistoimijoiden murskaavana vaatimuksena Yleisradioyhtiölle siitä, että sen on välittömästi lopettamaan tuen osoittaminen BLM -liikkeelle, joka oli “erehtynyt” tuomitsemaan miehityspolitiikan, jolla Israel ryövää palestiinalaisten maat sotilaallisesti tehden niistä ”etnisesti puhdistettuja” juutalaisalueita. 

 Täysin selvää on, että BLM (Black Lives Matter (Mustien hengellä/elämällä on väliä)) on kontrolloitu oppositio. Mikä mielenkiintoisinta, Israelia kannattavat globaalit juutalaisjärjestöt ovat osoittaneet vankkumatonta tukea BLM -liikkeelle. Toisin sanoen valkoisia demonisoiva BLM on pelkästään teatteria, jonka avulla juutalaiseliitti on haihduttanut globaalin huomion toisaalle suorittamistaan roturikoksista. BLM -liike on myös juutalaistoimijoiden instrumentti vastakkainasettelun lietsomisessa valkoisen ja mustan väestön välille. 

Juutalaiseliitin mukaan vain juutalaisilla on oikeus pyrkiä rotupuhtauteen, vaikka äärimmäisitä väkivaltaa käyttäen. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/ulkomaat/presidentti-niinisto-huolissaan-rasismin-ja-antisemitismin-noususta-pitaa-turun-synagogan-sotkemista-huolestuttavana-1.3231753

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/09/sou-202056/

https://demokratiskasamtalet.se/media/uploads/det_demokratiska_samtalet_i_en_digital_tid.pdf

https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-puhe-uutisia-tiedonvalitysta-ja-informaatiosotia-mediaseminaarissa-15-10-2020/

https://samnytt.se/nya-chefen-for-brittisk-statsmedia-ska-rensa-ut-vansterdominansen-partiskhet-har-ingen-plats-hos-bbc/

https://nypost.com/2020/10/14/facebook-twitter-block-the-post-from-posting/

https://nypost.com/2020/10/14/facebook-twitter-block-the-post-from-posting/

https://www.islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm

https://jewishnews.timesofisrael.com/spurs-and-bbc-distance-themselves-from-blm-after-gagged-on-zionism-tweet/

………. 

1. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Lunastettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby 

2. Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s. 

3. Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147. 

4. Rami, Ahmed (1988). Vad är israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66. 

5. Walt, Stephen ja Mearsheimer, John (2007). The Israel Lobby. Audio Renaissance, a division of Holtzbrinck Publishers LLC 

6. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry. 

9. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. S 148. 

10. Solženitsyn, Aleksandr (1974). Vankileirien saaristo:(Arhipelag GULAG) 1918-1956 Tukholma: Wahlsröm & Widstrand. 

11. Solženitsyn, Aleksandr (2009). 200 vuotta yhdessä. 

12. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. 

13. Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/ 

14. The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/The World’s Billionaireshttp://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/ 

15. Gaaze, Konstantin (2014). ”Poker dlja odnogo”. Newtimes.ru (Novoje Vremja), 1.9.2014: http://www.newtimes.ru/articles/detail/86540 

8 kommenttia

 1. Olen itsekin epäillyt, että Hunter Bideniin kohdistettu törkykampanja on masinoitu sionistisien tiedustelupalvelujen ja todellisuustehtaan toimesta. Miehelle on järjestetty hunaja-ansoja ja päälle päätteksi on tehtailtu deep fake lapsiporno-videoita, joita sisästävät tietokoneet ja kovalevyt ovat tällä hetkellä väitetysti Delaware poliisin hallussa. Demokraattipuolueen eliitti on korruptoitunutta ja lähes rikollista väkeä, mutta onko se aivan niin korruptoitunutta saatanaa palvovaa ihmissaastaa kuin väitetään, on toinen asia.

  Israel ja sionistit haluavat Trumpin toiselle kaudelle. On tärkeää syrjäyttää demokraattipuolue ja sen Iranille ja Kiinalle myötämieliset ainekset kuten Obaman aikainen ulkoministeri John Kerry pois USA:n ulkopoliittisen vallan piiristä. Heikko Biden kenties työnnettiin demokraattipuolueen ehdokkaaksi jo sitä silmällä pitäen, että Trump voi uskottavasti ”voittaa” vaalit ja viedä sionistien sekä Lähi-Idän että globaaleja valtasuunnitelmia vahvasti eteenpäin.

  Trumpille vastakkaiset demokraatti-ainekset ovat aivan yhtä kauheita kuin avoimen sionistinen Trump. Ne ovat keskittyneet kansainvälisen juutalaisuuden vasemman haaran eli marxistisen mädätyksen edistämiseen koko maailmassa. Jos läntisen maailman vahvin valtio eli USA on näin pitkälle korruptoitunut, niin se tietää meillekin kauheita aikoja. Olemme nyt helppo saalis maailmanlaajuiselle kommunismille.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. ”… Olemme nyt helppo saalis maailmanlaajuiselle kommunismille.”

   Ja varsinkin kun olemme tuhonneet suhteet Venäjään, joka ei omaa kokemuksista viisastuneena enää suurempaa halukkuutta kommunismin uudelle nousulle. Tosin monet uskovat että Putin vain bluffaa ja on todellisuudessa myynyt maansa sionisti- ja nwo-mafialle mutta asia ei liene lopulta ollenkaan niin yksioikoinen.

   Tämä MJ:n hyvä analyysi oman maamme ja laajemmin koko Euroopan perikatoon vievästä tilanteesta USA/Israel-mafian politiikan kuristusotteessa vahvistaa minusta sitä miten Venäjän ulkoministeri Lavrov näkee oman maansa tilanteen suhteessa Lännen nwo-agendaan jossa kaiken taustalla lymyää globaalin kommunismin peikko.
   Meidänkin varmaan olisi viisaampaa tehdä rakentavaa yhteistyötä Venäjän kanssa kuin olla edistämässä omaksi tuhoksi koituvia sionistien sekä Lähi-Idän että globaaleja valtasuunnitelmia.
   ——–
   Ulkoministeri Lavrovin mukaan Venäjän ja EU:n tilanne on uudessa vaiheessa
   L: ”Riippumatta siitä, mitä teemme, länsi yrittää horjuttaa ja kahlita meitä ja heikentää pyrkimyksiämme taloudessa, politiikassa ja tekniikassa… ”

   Russia and the EU: “Business as Usual” Is Over
   PEPE ESCOBAR • OCTOBER 21, 2020
   … Lavrov went even further in a stunning, wide-ranging interview with Russian radio stations whose translation deserves to be carefully read in full.

   Here is just one of the most crucial snippets:
   Lavrov: “No matter what we do, the West will try to hobble and restrain us, and undermine our efforts in the economy, politics, and technology. These are all elements of one approach.”
   Question: “Their national security strategy states that they will do so.” …”Heidän kansallisen turvallisuus-strategiansa mukaan he tekevät niin.”

   Lavrov: “Of course it does, but it is articulated in a way that decent people can still let go unnoticed, but it is being implemented in a manner that is nothing short of outrageous.”
   … ”Tietysti mutta se on muotoiltu siten, että kunnolliset kansat voivat silti jäädä vaille huomiota, ja se toteutetaan tavalla, josta ei puutu törkeyttä.”

   Question: You, too, can articulate things in a way that is different from what you would really like to say, correct?”
   Lavrov: “It’s the other way round. I can use the language I’m not usually using to get the point across. However, they clearly want to throw us off balance, and not only by direct attacks on Russia in all possible and conceivable spheres by way of unscrupulous competition, illegitimate sanctions and the like, but also by unbalancing the situation near our borders, thus preventing us from focusing on creative activities. Nevertheless, regardless of the human instincts and the temptations to respond in the same vein, I’m convinced that we must abide by international law.”
   …”… He haluavat kuitenkin selvästi horjuttaa meidän tasapainoa, eikä pelkästään suorilla hyökkäyksillä Venäjää vastaan kaikilla mahdollisilla ja ajateltavissa olevilla aloilla häikäilemättömän kilpailun, laittomien pakotteiden ja vastaavien avulla, mutta myös horjuttamalla rajojemme lähellä olevaa tilannetta estäen siten meitä keskittymästä luovaan toimintaan.
   Huolimatta vaistomaisista kiusauksista vastata samalla tavalla olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että meidän on noudatettava kansainvälistä oikeutta. ”

   As much as Washington is not “agreement-capable”, in the words of President Putin, so is the EU, says Lavrov: “We should stop to orient ourselves toward European partners and care about their assessments.”
   …Niin kauan kuin Washington ei ole ”sopimukseen kykenevä”, presidentti Putinin sanoin, niin on myös EU:n laita, sanoo Lavrov: ”Meidän pitäisi lopettaa suuntautuminen kohti eurooppalaisia kumppaneita ja ottaa todesta heidän näkemyksensä.”
   https://www.unz.com/pescobar/russia-and-the-eu-business-as-usual-is-over/

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 2. White Rabbit: ”Israel ja sionistit haluavat Trumpin toiselle kaudelle.” Näin kirjoitit. Mutta juutalaisten diktatuuri USA:ssa on tosiasia ja on aivan sama saavatko juutalaiset Trumpin vai Bidenin presidentiksi. Kummatkin ovat heidän nukkejaan. Trum taistelee Bideniä vastaan juuri siksi, että Biden sattuu olemaan juutalaisten lemmikki. Joe Biden sai 2016 juutalaisten korkeimman kunniapalkinnon Theodor Herzl -palkinnon. Veikkaan Bideniä peresidentiksi, koska hän olisi vielä enemmän juutalaisten perseennuolija kuin Trump.
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Tuo on ei fake news. Sionistit on aina harrastanut valtateatteria eli pyrkivät ostamaan merkittävien valtioiden molemmat päävaaliehdokkaat taakseen, ja sitten vetelevät naruista. Muita käsikirjoittajia ovat vapaamuurarit ”pahvimiekkaritarit” ja umpimädät banksterit ”finanssisäätelyhanoineen”.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
  2. Ilman muuta Joe Biden on turmeltunut, kuten myös hänen poikansa, mutta siitä huolimatta kammottavat paljastukset noin kaksi viikkoa ennen vaaleja tuntuvat tehtailluilta. Bideneitten törttöilyt Ukrainassa ovat olleet tiedossa jo pitkään kuten sikäläisen energiayhtiö Burisman toimia tutkineen syyttäjän työntäminen sivuun avustusrahalla kiristämällä.

   Trump on Israelissa suosittu toisin kuin veltto Biden, jonka varapresidentti korvaisi hyvin pian. Juutalaiset inhoavat värillisiä ja taustahahmo Kamala Harris heitä tuskin miellyttää. Netanyahu ei varmasti halua saattaa Kamala Harrista länsimuurille.

   Pintatasolla Trump tuntuu valkoisille paremmalta vaihtoehdolta kuin Biden, joka on avoimesti ’anti-white’ ja halua kiirehtiä väestönvaihtoa. Toisaalta Trump voi olla kaksinaamainen lurjus, joka peitellysti edistää sekä tekno- että medical-tyrannian valtaa USA:ssa. Ainakaan juutalaisten yliotteelle maassa hän ei aio tehdä mitään, vaan päinvastoin pyrkii kieltämään arvostelua.

   Trumpin tehtävänä on sitoa terveet patrioottiset ja perustuslakiin uskovat ’America First’-ainekset, lumota ne kauniilla puheilla ja luovuttaa USA juutalaisten ylivallalle teknologisen hallintajärjestelmän kautta. Sen sijaan, jos Biden voittaisi vaalit, niin ’America First’-ainekset saattaisivat nousta avoimeen kapinaan ja voisivat irrottaa USA:n Israelin suorasta kontrollista. Toki sekin on mahdollista, että Trump on ’aito’ ja pyrkii hidastamaan USA:n perikatoa omien mahdollisuuksiensa puitteissa.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 3. JUUTALAISET HALLITSEVAST USA:TA TOTAALISESTI
  Hyvä että Magneettimedia uskaltaa ottaa esiin juutalaisten todellisen vallan planeetallamme. Se on ehdottomasti nyt tärkein mahdollinen aihe maailmanpolitiikassa. Ariel Sharon Israelin radiossa 3.10.2001: ”Me juutalaiset hallitsemme Amerikkaa ja amerikkalaiset tietävät sen.” Suomalainen kansanedustaja Pertti Salolainen Ylen aamu-tv:ssä 30.11.2012: ”Juutalaisilla on Amerikassa hallussaan rahat ja media.” Salolaista vastaan kohdistettiin valtava vastustuksen ryöppy Tel Avivia ja Washingtonia myöten. Salolaista vaadittiin eroamaan kaikista luottamustehtävistään. Eli: juutalainen saa sanoa tosiasian, että juutalaiset hallitsevat USA:ta, mutta kukaan ei-juutalainen ei saa. Ruotsissa pari viikkoa sitten vaadittiin, että juutalaisten vallasta ei saisi puhua, koska se on ”antisemitismiä”. Mutta juutalaisten vallasta pitää puhua, vaikka hengen uhalla (ennustan, että pian hyökätään Magneettimediaa vastaan rajusti), sillä tuolla kirjaimellisesti perkelettä palvovalla (Talmud) kansalla on hallussa maailman mahtavin ydinasevaltio ja lisäksi vielä oma ydinasevaltio, jonka aseistuksen laajuudesta voi vain esittää epäilyjä. Juutalaiset murhasivat Kennedyn, joka yritti estää Israelia kehittämästä ydinasetta (Michael Piper: The Final Judgement, USA 1998). Heidän röyhkeytensä riittää ydinhyökkäykseen Kiinaa vastaan, sillä Venäjäkin on jo juutalaisten kontrollissa ja ainoastaan Kiina on mahdollinen este heidän totaaliselle vallalle planeetallamme.
  Juutalaiset ovat innokkaita vastustamaan neekereiden sortoa ja kannattavat uskonvapautta. Miksi? Siksi, että myös heille, perkeleille, turvattaisiin elämisen oikeudet ja uskonnonvapaus. Muuten he eivät piittaa neekereistä eivätkä muistakaan rahtuakaan, sillä heille opetetaan jo lapsena, että vain juutalaiset ovat ihmisiä ja muut kansat alhaisia eläimiä. Voidaanko tällainen kansa päästää hallitsemaan koko planeettaa.” Kysymys on nyt koko ihmiskunnan kohtalosta. Sekin mahdollisuus on, että juutalaiset epäonnistuvat tavoitteissaan ja ihmiskunnalle paljastuu (muuallakin kuin vaihtoehtomediassa) juutalaisten totaalinen röyhkeys, kavaluus ja totaaliseen valtaan pyrkiminen planeetallamme. Holokausti on juutalaisten tietoinen huijaus, mutta se ei tarkoita, etteikö sellainen vielä joskus tapahtuisi.
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
  1. Valitettavasti olet oikeassa. Ja mitä enemmän lukee vaihtoehtomediaa jossa asioista perillä olevat ja moraalisesti valistuneet ihmiset kirjoittavat niin sitä vakuuttuneemmaksi tulee että asia on pitkälti kuten kuvaat.
   The Transformation of Europe as an Elite Project
   Review of The Blackening of Europe, by Clare Ellis
   ANDREW JOYCE • AUGUST 25, 2020
   Clare Ellis
   The Blackening of Europe: Volume I. Ideologies & International Developments
   Arktos, 2020.
   https://www.unz.com/article/the-transformation-of-europe-as-an-elite-project/

   ”Sionistit ovat pitäneet huolen siitä ettei heidän pahuuttaan saa arvostella vaan se leimataan anti-semitismiksi ja vihaksi.”
   Tuo muita oman synnin arvostelusta syyllistävä strategia näkyy erityisen hyvin heidän suhteessa holokaustin virallisen kertomuksen kieltämiseen ja sen kieltäjiin: heidät leimataan anti-semitisteiksi vaikka he kieltäytyvät vain uskomasta sellaista mikä kaipaa tutkimista eikä ole totta ilman että heillä olisi mitään tavallisia juutalaisia vastaan.
   —Twitter on ilmoittanut kieltävänsä sisällön, joka kieltää holokaustin, muutama päivä sen jälkeen, kun Facebook ilmoitti samanlaisesta politiikasta.
   ”Tuomitsemme jyrkästi antisemitismin, eikä vihamielisellä käytöksellä ole mitään sijaa palveluksessamme”, Twitter-tiedottaja sanoi.
   https://www.timesofisrael.com/following-facebook-twitter-says-it-will-ban-posts-that-deny-the-holocaust/
   HUOM! … sanotaan ’vihamielisellä käytöksellä’! Siis totuuden esiin tuominen ja tutkiminen on v-mielistä … huh … luulisi sionistien itsekin tajuavan että nyt ei järki enää ohjaa… tuohan pistää ajattelemaan että suojelevatko he jotain valhetta jota ei saa paljastua? Parempi olisi pitää ovet avoinna tutkijoille.

   Saksalaiset yhä saavat maksaa katteettomia holo-korvauksia
   Germany to Give Additional $662 Million in Aid to Holocaust Survivors
   Kun haluat tietää kuinka suuren hulluuden keskellä elämme niin avaa tämä sivusto.
   INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW
   For a More Just, Sane and Peaceful World
   http://www.ihr.org

   American Pravda: Holocaust Denial
   RON UNZ • AUGUST 27, 2018 — Ron Unz on kirjoittanut perusteellisen selvityksen holokaustista ja sitä on kommentoitu yli 2300 kertaa
   Hän päättää pitkän artikkelinsa toteamalla että standardi H-tarina on suurella todennäköisyydellä väärä ja toteaa sen lopussa,
   että vielä 30 vuotta sitten NL:n kommunistihallinto tuntui täysin pysyvältä ja horjumattomalta, vaikka tämän uskomuksen juuret olivat täysin mätänemässä, eikä niissä ollut muuta kuin ontto julkisivu.
   Sitten eräänä päivänä tuli tuulenpuuska, ja koko jättimäinen rakenne romahti.
   En olisi yllättynyt, jos nykyinen holokaustikertomuksemme kokee lopulta saman kohtalon, ja sillä voi olla valitettavia seurauksia niille, jotka ovat liian vahvasti sitoneet itsensä sen ylläpitämiseen, hän edelleen toteaa.
   https://www.unz.com/runz/american-pravda-holocaust-denial/

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. Tyypillistä globalistien politiikkaa: Luodaan Ongelma eli avataan rajat siirtolaisvirroille lännen tukemilta sotatoimialueilta, hankitaan tarpeelliset Reaktiot, kun yleinen turvallisuus menetetään terrori-iskuissa, jotta päästään esittelemään haluttu Ratkaisu: EU-liittovaltion ylikansalliset poliisi-, sotilas- ja rajajoukot.

  Saadaanko Suomeen pian kotimaisen Rahavartiolaitoksen tilalle mm. saksalaiset ja ranskalaiset EU-rajavalvojat? Tämä kysymys on noussut nyt erittäin ajankohtaiseksi ja samalla akuutiksi uhaksi Suomen murentuneelle suvereniteetille, kun voimalla eteenpäin puskettava EU-liittovaltiohanke etenee kohti ylikansallisten ja samalla johtavien turvallisuusjoukkojen perustamista.
  https://mvlehti.net/2020/11/07/ranskan-presidentti-kayttaa-terroriuhkaa-perusteena-eun-ylikansallisten-rajavalvonnan-joukkojen-perustamiseksi/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat