Läntinen liittouma hyökkäyssuunnitelmissa Venäjälle; Suomen turva on liittoutumattomuus

YLEN A-talkissa1 esiintynyt Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä2 esitti torstai-iltana ankaria näkemyksiä Suomen pyrkimyksistä NATOn jäsenyyteen. Suomen poliittinen johtajisto haluaa kiihkeästi viedä Suomen NATO-jäsenyyteen ja he tahtovat saada NATO-jäsenyyden päätökseen mahdollisimman nopeasti. 

Huomautamme, että Nordic West Officen perustajajoukkueeseen kuuluu Penttilän ja Kristiina Heleniuksen lisäksi Bilderberg-ryhmän kävijä Jorma Ollila, joka toimii yrityksen hallituksen puheenjohtajana, Suomen edellinen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Charles C. Adams, Ruotsin entinen opetusministeri Aida Hadzialic ja Miltton Groupin toimitusjohtaja Mathias Järnström

Risto E.J. Penttilä.

Bilderbergryhmän liikkeellepanevana voimina ovat juutalaismafian kontrollissa olevan vapaamuurarijärjestön lisäksi kaksi pankkiirisukua, nimittäin juutalainen Rothschildien suku ja sionistinen Rockefellerien suku.3 Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää miksi Penttilä on fanaattinen NATO-jäsenyyden kannattaja. 

Onko Suomi liitetty Yhdysvaltojen hyökkäyssotaan Venäjää vastaan? 

Hiljattain uutisoitiin, että valtioneuvosto on valinnut Suomelle uuden hävittäjät. Suomi olisi vielä selviytynyt ainakin kymmenen vuotta entisillä hävittäjillä eli Horneteilla. Tuleva ilmavoimien hävittäjä on F-35, jonka väitetään olevan maailman modernein monitoimihävittäjä. 

F-35 hävittäjä.

Nämä ilmavoimien varustelut ovat tarkoitettu hyökkäyssotaa varten. Ketähän vastaan arvelette Suomen hyökkäävän, läntisen liittouman rinnalla? Aivan oikein Venäjälle sitä ollaan menossa, ja raja railona aukeaavai aukeaako sittenkään? 

Suomi on siis liitetty mahdolliseen hyökkäyssotaan Venäjää vastaan. Suomi muodostaa Yhdysvaltojen protektoraatin eli puskurialueen Venäjää vastaan. Suomen vallanpitäjien typerä ulkopolitiikka Venäjän suhteen palvelee vain ja ainoastaan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa.  Suomi on siis luopunut omasta puolustuksestaan. 

Suomi on jo isäntämaasopimuksen kautta niin lähellä NATO-jäsenyyttä kuin se voi ilman jäsenyyden ratifiointia olla. 

                                           _______________ 

Yhdysvallat, Venäjä, vastakkainasettelu ja NATOn rooli yms. huomiot 

Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet 

Selvää lienee, että  Yhdysvallat ja Venäjä eivät ajaudu avoimeen aseelliseen konfliktiin keskenään. Tämä ei ole mahdollista monestakaan syystä. Ensinnäkin molemmat suurvallat ovat maailman voimakkaimpia ydinasevaltoja, ja toisaalta näiden valtioiden ei tarvitse käydä sotaa keskenään, sillä todellisia etupiiriristiriitoja ei ole näiden suurvaltojen välillä. Kolmanneksi näitä todellisia eturistiriita-asetelmia ei ole siksi, että molempia sekä Yhdysvaltoja että Venäjää ohjastelee sama juutalaismafia. Lännen ja Venäjän välille lietsotaan erimielisyyksiä, mutta tässä on kysymyksessä hajota ja hallitse ohjelma. Voidaan ajatella, että myös Venäjän kimppuun voidaan hyökätä, mutta sitä ei tee USA, vaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ja EU:n tukema Ukraina sekä tietyt Eurooppalaiset NATO-maat. 

Lännen ja Venäjän vastakkainasettelu 

Syytä on vielä huomauttaa, että lännen, kuten myös Suomen vihamielisyys Putinin hallintoa kohtaan näyttäisi olevan hyvin suurta, mutta miksi? Siksi, että Yhdysvaltoihin ja EU:n kammottavan salaisella voimallaan vaikuttava juutalaismafia  lietsoo länsimaita vihaamaan Venäjää, kuten vastaavasti Venäjällä vaikuttava Israel-myönteinen konklaavi eli juutalaismafia yllyttää Venäjää kaunaisuuteen länsimaita kohtaan.4-11 

Itä-Eurooppaan laajeneva NATO toimii astinkivenä Yhdysvalloille Eurooppaan”. 

Huomatkaamme, että mikäli tiettyjen NATO-maiden ja Ukrainan välinen liittouma ajautuisi täysmittaiseen konfliktiin Venäjää vastaan, niin mitkä entiteetit tästä kärsisivät eniten? Luonnollisesti sotaa käyvien valtioiden sisäiset rakenteet. Mutta juutalaismafian hallitsema finanssijärjestelmä ja siihen kytkeytyvä velkarahajärjestelmä saavuttaisi jälleen tähtitieteelisiä voittoja. 

Venäjä ei hyökkää Ukrainaan 

G7-maat ovat varoittaneet Venäjää seurauksista, mikäli Venäjä hyökkää Ukrainaan. G7-ryhmän maiden ulkoministerien kaksipäiväinen kokous päättyi Liverpoolissa viime sunnuntaina. 

Kokouksen isäntämaan Britannian ulkoministeri Liz Truss sanoi ryhmän tahtovan, että Venäjä lopettaa asevoimiensa ryhmittelyn omalla alueellaan, joka on suhteellisen lähellä Ukrainan rajaa, kertoi BBC.  

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov  syytti hiljattain myös Yhdysvaltoja ”selittämättömästä fiksaatiosta” siihen, että Venäjän aikoisi hyökätä Ukrainaan. 

– Asia ei ole näin, eikä voi olla näin. Se, mitä teemme omalla alueellamme ei yksinkertaisesti kuulu heille. Heillä ei ole moraalista eikä poliittista oikeutta ottaa tätä asiaa esille. 

Venäjä muiden muassa turvaa Donbassin alueen venäläisten ja venäjänkielisten turvallisuuden.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan Ukrainan Donbassin alueen venäläiset ja venäjänkieliset ovat syrjinnän kohteena. Niin muodoin Putinin mukaan Donbassin alueella on meneillään kansanmurhaa muistuttava tapahtumasarja.  

Länsivaltojen tukemat Ukrainan hallituksen joukot ovat kohdistaneen muiden muassa Donbassin väestöön varsin primitiivistä väkivaltaa.   

Venäjän sotajoukkojen sijoittuminen ja harjoitellut lähellä Ukrainan rajaa, mutta Venäjän puolella, tapahtuu osittain siksi, että joukot  pystyisivät turvaamaan Itä-Ukrainan venäjänkielisen väestönosan turvallisuuden. 

Kiina… 

Luonnollisesti Venäjä myös vaatii Yhdysvaltoja ja Euroopan unionia estämään NATOn laajentumisen itään. Tämän vaatiminen on tietysti Venäjän velvollisuus. 

Muistamisen arvoista on, että  Kiina  on asettunut tukemaan Venäjän NATO-vaatimuksia.  

Tällä Venäjän ja Kiinan välisellä liittoutumisella ja ystävyydellä pitäisi olla merkitystä myös Suomen suhtautumisessa suurvalta Venäjään, siis tärkeimpään naapuriinsa. Mutta mitä tekevät Suomen Brysselin villakoirat? Haukkuvat Yhdysvaltojen säestyksellä Venäjää.  

Suomella ei ole kunnollista ilmapuolustusta 

Suomen ulkomailta ohjailtu poliittinen johtajisto ja puolustusvoimat tukeutuvat täysin sionistisen Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman sotilasdoktriiniin. Läntinen liittouma koostuu tietyistä EU:n valtioista, ja samalla tietyistä  

NATOn jäsenmaista. 

Suomella pitäisi olla ilmapuolustusjärjestelmä puolustautumista varten, mutta ei hyökkäyssotaa ajatellen. Hyökkäyssota on periaatteessa Jumalallisen järjestyksen vastaista ja toisaalta se on Suomea ja sen geopoliittista-asetelmaa ajatellen järjetöntä. 

S-400 ilmatorjuntaohjuksia.

Uusien hävittäjien sijaan Suomen pitäisi varustautua esimerkiksi venäläisillä S-400 torjuntaohjuksilla. Turkki käynnisti jo vuonna 2019 venäläisen S-400-ilmatorjuntaohjuksien hankinnan ja Kiinan sekä Venäjän välinen puolustusteollinen yhteistyö on ollut vilkasta jo Neuvosto-Venäjän ajoilta saakka. Jo vuonna 2010 Kiina osti Venäjältä S-400 torjuntaohjuksia, muiden asevarustelujen lisäksi. 

Millainen olisi Suomen kohtalo lännen ja Venäjän välisessä konfliktissa? 

Vuonna 2016 venäläisasiantuntijat varoittivat Suomea NATO-jäsenyydestä ja totesivat Suomesta muodostuvan tällöin Venäjän viholliseksi. Venäläisten sotilasasiantuntijoiden mukaan Suomen NATO-jäsenyys pakottaisi Venäjän vastatoimiin sekä johtaisi Itämeren asevarustelun kiihtymiseen. 

Myös Kansallinen puolustus -lehden päätoimittaja, reservin eversti Igor Korotshenkon mukaan Venäjällä Suomen mahdollinen liittyminen sotilasliitto NATOon arvioitaisiin neutraalin naapurimaan muuttamisena vihollismaaksi.  
Igor Korotshenko painotti, että Suomi tekisi kohtalokkaan virheen, jos se liittyisi NATOon, koska se tarkoittaisi avointa sotilaallista uhkaa Venäjälle. 

Venäjän Federaation sotilasdoktriini (2010) selittää muiden muassa seuraavaa: 

Suursota: valtioliittoumien tai suurvaltojen välinen sota, jossa osapuolten sotilaspoliittiset tavoitteet ovat äärimmäisyyksiin meneviä. Suursodan voi aiheuttaa aseellisen konfliktin, paikallisen sodan tai alueellisen sodan eskaloituminen ja laajeneminen eri alueille. Suursota vaatii sodassa mukana olevan valtion kaikkien käytettävissä olevien materiaaliresurssien ja henkisten voimien liikekannallepanoa. 

Periaatteessa tämä Venäjän sotilasoppi voisi tarkoittaa pahimmillaan tiettyjen NATO maiden ja Venäjän välistä ydinsotaa. Tällöin tietysti Suomi tuhoutuisi täydellisesti. Koska ydinsodan tuhot ovat niin massiiviset ja pitkäaikaiset kaikille sodan eri osapuolille sekä lähestulkoon koko maailmalle, ei ydinsodan syttymiselle ole suurta todennäköisyyttä. 

Joka tapauksessa Suomelle kävisi kehnosti NATOn jäsenmaana 

Luonnollisesti kukin NATO-maa määrittäisi omat tarpeensa sekä niiden tärkeysjärjestyksen, jos Eurooppa ajautuisi sotaan. Länsi- ja Keski-Euroopan maille sekä Yhdysvalloille Suomi ei olisi puolustamisen arvoinen, mutta maamme olisi NATOn eteen työnnetty tukikohta. Riippumatta siitä kuka tällaisen sodan voittaisi, meidän kohtalomme olisi perin surkea. 

NATO ei tuo turvaa Suomelle  

NATO on luonteeltaan jäänne kylmän sodan ajalta ja se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka NATOlla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. NATON sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa. 

Lännen ja Venäjän välinen sota olisi Suomen täydellinen perikato. Tässä tilanteessa yksikään NATO-maa, eikä korskean ydinasevallan johtama ja hallitsema sotilasliittouma kokonaisuudessa antaisi tällöin Suomelle turvaa, jota viidennen artiklan soveltaminen edellyttäisi. Viidettä artiklaa on sovellettu kerran, nimittäin New Yorkiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001 kohdistetun “hyökkäyksen” jälkeen.  Tällöinkin sitä mukautettiin vain siitä syystä, että sionistisen Yhdysvaltojen johtama läntinen koalitio sai valtuudet “terrorismin vastaiselle sodalle”, jonka varjolla saatiin nujerrettua niitä valtioita, jotka muodostivat vastustuksen köyhdyttävälle globaalille velkarahajärjestelmälle. “Terrorismin vastaisen sodan” tekosyyllä kaadettiin myös niiden poliittisen Lähi-idän maiden hallintoja, jotka muodostivat vastavoiman terroristivaltio Israelille.  

Mutta pieni Suomi, joka on nykyisin vain EU:n syrjäinen pohjoinen maakunta, ei kiinnostaisi ketään. Mikäli esimerkiksi Venäjä hyökkäisi Suomeen jäisi kaikki ulkopuolinen ja ulkomainen avustaminen  vain myötätunnon tasolle ja Suomen puolustusvoimien sotilaat saisivat kuolla viimeiseen NATO-jäsenmaan sotilaaseen saakka.  

NATOn tarpeet, tai NATOa ohjailevien voimavaltioiden intressit painavat aina enemmän vaa’assa kuin luopioksi ajautuneen ilman itsenäisyyttä olevan Euroopan unionin maakunnan, Suomen vaatimukset. Tämä tarpeiden mitallinen eroavaisuus tietysti korostuu silloin, jos ja kun NATOn ja Suomen edellytysten välillä olisi ristiriitaa. Eli edellyttäen, etteivät ”virkatalon” edut toisin vaadi. Ja “virkatalon” edut aina toisin vaativat.  

Entinen ulkoministeri Keijo Korhonen kirjoittaa: 

Vaikka super-Venäjä eli Neuvostoliitto globaalina supervaltana on siirtynyt historiaan, on nyky-Venäjä, alueellinen suurvalta, äärimmäisen tuhon sotateknologiassa edelleen samaa luokkaa Yhdysvaltojen kanssa. USA:n presidentti, olipa hän kuka tahansa, ei tule Suomen, Baltian maiden, Puolan tai Ukrainan takia ottamaan sitä riskiä, että joutuisi sotaan ydinasevaltion kanssa. Venäjän johto tietää, että USA:n johto ymmärtää tämän. 

Ydinaseiden lisäksi Venäjän hallussa on kaikkiin tarpeisiin riittävä ohjusteknologia. USA tunnustaa myös tämän. Kaunopuheisena esimerkkinä tästä on maanpäällisistä kriiseistä huolimatta kitkatta jatkunut amerikkalais-venäläinen yhteistyö avaruustutkimuksessa. 

Puolueettomuuspolitiikka käytäntöön 

Suomen on itsenäistyttävä ja ilmoitettava, että emme ole enää EU:n jäsenvaltio, jota Suomi ei laillisesti ole koskaan ollutkaan. Itsenäisen Suomen on otettava puolueettomuuspolitiikka käyttöön ja muodostettava kestävät sekä yhteistyökykyiset suhteet tärkeimpään naapuriimme suurvalta Venäjään. Suomen ja muunkin EU:n alueen taloudelle muodostuvat tulevaisuudessa merkittäviksi hedelmälliset suhteet Venäjälle sekä Itä-Aasiaan. Lisäksi Suomen on mitätöitävä isäntämaasopimus ja hylättävä Yhdysvaltojen johtaman koalition puolustusdoktriini eli torjuttava NATOn kumppanuus. Samalla meidän on kehitettävä omaa puolustusjärjestelmää, johon yhtenä esimerkkinä kuuluu Venäjältä hankittavat S-400 torjuntaohjukset. 

Markku Juutinen 

 

Lähtee 

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja vaihtuu – verkkouutiset.fi 

The Jews behind Internet – Radio Islam (islam-radio.net) 

USA:n talmudistimedia ym – Radio Islam (islam-radio.net) 

Jewish Power and Influence in U.S. and World Business and Finance – Radio Islam (islam-radio.net) 

ZeroHedge. https://www.zerohedge.com/news/2014-04-03/guest-post-russia-dominated-global-banks-too  

Russia Ukraine: Massive consequences if Moscow invades, G7 says – BBC News 

Russia Ukraine: Putin compares Donbas war zone to genocide – BBC News 

Venäjä uhkaa vastata sotilaallisesti, jos Nato-esityksistä ei päästä sopuun – verkkouutiset.fi 

https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/putin-i-m%C3%B6te-med-xi-kina-st%C3%B6ttar-ryska-natokrav/ar-AARR

USA ja Turkki sanasodassa venäläisistä ilmatorjuntaohjuksista – turkkilaispilotteja uhkaa häätö F-35:n ohjaamosta | Kaleva 

Juola_Cristina_Pro gradu_2018.pdf (helsinki.fi) (s. 27) 

СМИ: членство Финляндии в НАТО приведет к кризису в отношениях с РФ – РИА Новости, 29.04.2016 (ria.ru) 

Keijo Korhonen (6.3.2015). Suomen Kuvalehti. Suomen uusi Nato-sopimus on historian häpeätahra. 

 1. A-Talk: Mihin kiristyvät suurvaltasuhteet johtavat? | A-studio | TV | Areena | yle.fi 
 1. IS. (19.12.2021) Ajatuspajan johtaja Risto E.J. Penttilä Ylellä: Suomi voi pian joutua päättämään Nato-jäsenyydestä, jos Ukrainassa syttyy sota 
 1. Steinhauser, Karl (1994).EU- huomispäivän super-Neuvostoliitto. Karprint; Muut kirjailijan vapaamuurari aiheiset teokset: Laillinen mafia; Paholaisen toimihenkilöt; Kuka kukin on ilman naamioita. 
 1. Solženitsyn, Aleksandr (2009). 200 vuotta yhdessä.  
 1. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja.  
 1. Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/  
 1. The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/The World’s Billionaireshttp://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/  
 1. Gaaze, Konstantin (2014). ”Poker dlja odnogo”. Newtimes.ru (Novoje Vremja), 1.9.2014: http://www.newtimes.ru/articles/detail/86540  
 1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.  
 1. Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan  
 1. Saatavilla: Goldman-secret-greece-loan 

25 kommenttia

 1. Ja on hauskaa huomata että herraa Ollila istuu myös almamedian ( iltalehti jne ) haliituksen puheenjohtajana 🙂 Olisiko jengin oikeasti aika herätä vihdoin?

  Plusääni(9)Miinusääni(3)
 2. NATOON LIITTYMINEN ITSEMURHA
  Nato on USA:n johtama sotilasliitto, joka on syyllistynyt mm. Jugoslavian siviilikohteiden pommituksiin. Suomi on tehnyt ns. isäntämaasopimuksen Naton kanssa ilman eduskunnan hyväksyntää. Sen mukaan USA voi käyttää Suomen aluetta hyökkäyksessä Venäjää vastaan. Venäjä on suurvalta ja hyvä naapuri Suomelle. Miksi Suomen tulisi liittoutua ystävävaltiota vastaan? Suomen natohaukat ovat idiootteja, jotka eivät ymmärrä lainkaan kansainvälistä politiikkaa. Suomen tulee sanoa itsensä irti isäntämaasopimuksesta mitä pikimmin. Suomen etu on ehdoton puolueettomuus. Suomen tulee myös perua kaupat usalaisista hävittäjistä. USA on sionistien johtama sotilasdiktatuuri, joka on tapattanut yli 30 miljoonaa siviiliä sodilla ympäri maapalloa, Nato on rikollisjärjestö, johon ei kannata olla missään tekemisissä. Suomi solmi naapuruussopimuksen Venäjän kanssa 20.1.1992. Tähän sopimukseen Suomen on perustettava idänpolitiikkansa. Suomen tulee erota ilmoituksella eurosta ja EU:sta sekä isäntämaasopimuksesta, joita sopimuksia ei ole sovittu perustuslain mukaisesti eli ne ovat rikollisia sopimuksia. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(11)Miinusääni(5)
 3. Tulevaisuudesta ei voi saada mitään tietoa. Tulevaisuuteen voi varmistautua vain menneisyyden hatarien tietojen pohjalta, koska nekin tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja.
  Parasta elää päivä kerrallaan sitoutumatta mihinkään ideologiaan. Joka hetki pitää olla mahdollisuus kääntää takkinsa.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. ”Rakas ystävä,
   Koin syksyllä pienimuotoista mielihyvää lukiessani uutisia erään Puolustusvoimien kapteenin palvelusrikossyytteestä, jossa kuvailtiin kyseisen sankarin epäasiallista, mutta erittäin värikästä kielenkäyttöä. Vaikka en työpaikkakiusaamista hyväksy missään muodossa, on tuolle sanasepolle annettava erityismaininta poikkeuksellisen luovasta ilmaisusta, jolla hän alaisiaan solvasi. Hän oli muun muassa kuvaillut miespuolista yhteysupseeria seuraavilla sanoilla: ”persaukinen idiootti, joka tuottaa vain hiilidioksidia ja paskaa”.
   Lausahdus hiilidioksidin ja paskan tuottamisesta jäi pyörimään ajatuksiini. Kuluneen vuoden aikana on tapahtunut paljon hyvin kummallisia asioita ja näin syksyn mittaan palaset ovat alkaneet loksahtelemaan paikoilleen, juurikin tuon lauseen ympärillä.
   ”Heidän, joiden nähtiin tanssivan, arveltiin olevan hulluja niiden mielestä, jotka eivät kuulleet musiikkia.” – Friedrich Nietzsche

   Tulevaisuus on jännä käsite. Se voi olla nanosekunnin päässä oleva seuraava hetki, tai se voi olla joskus seuraavalla vuosituhannella. Suurimmalla osalla meistä tulevaisuus-sana ei kuitenkaan päässä piirry aikamääreenä, vaan jaksona, jolloin elämä ja asiat ovat muuttuneet merkittävästi. Se mikä tästä tekee entistä mielenkiintoisempaa on se, että näin ajateltuna tulevaisuus on koko ajan lyhyemmän aikamääreen päässä.
   Siinä missä vuonna 8000 ennen ajanlaskun alkua elänyt ja kalliomaalauksen intohimokseen tunnustava Mammutinluu-Mauri ei juurikaan huomaisi arjessaan eroa, vaikka siirtyisi 1000 vuotta ajassa eteenpäin, olisi vuonna 1013 jKr. elellyt ja hallinnut Paavi Benedictus VIII ollut kovin hämillään, jos hänet olisi siirretty 1000 vuotta eteenpäin vuoden 2013 Himos Juhannusfestivaaleille katsomaan, kun allekirjoittanut koittaa pysyä mekaanisen rodeohärän selässä vaaleanpunaisiin mikroshortseihin ja Maison Margiela tekomajavaturkkiin pukeutuneena. Yhtään vähäisempi shokki ei olisi myöskään tuolle vuonna 1900 päivänsä päättäneelle Nietzschelle, mikäli hän saapuisi aikakoneella vuoteen 2021, jossa hänelle kerrottaisiin, että meistä jokaisella on kädessämme laite, jolla on pääsy lähes kaikkeen maailman tietoon ja kulttuuriin, mutta käytämme sitä pääasiassa tuottamaan mikroskooppisia hyväksynnän tuntemuksia täysin tuntemattomille puolialastomille lukiolaistytöille toisella puolella maailmaa.

   Analoginen maailma, siis se, mihin kuuluu potkurikoneet, viisarikellot, sanomalehdet, traktorit, pilvenpiirtäjät ja panssarivaunut kehittyi kiihtyvällä vauhdilla sitä mukaan, mitä enemmän koulutettuja ihmisiä oli saatavilla teollisuuden ja yhteiskunnan palvelukseen. Mielikuvissamme tukeudumme monesti vielä siihen harhaan, että kehitystahti olisi edelleen jotenkin yhtä ennustettavaa. Mutta asia minkä monesti unohdamme, on se, että emme elä enää pelkästään analogisessa, vaan myös digitalisessa maailmassa, jonka kehitysvauhti on eksponentiaalista. Se muutos, mikä aiemmin otti tapahtuakseen 10 vuotta, ottaa enää vain vuoden. Ja se määrä muutosta mitä tapahtui nyt kuluvan vuoden aikana, saattaa ensi vuonna tapahtua parissa viikossa.

   Eräs ystäväni kertoi minulle perjantaina 18.12. illanistujaisissa pitäneensä minua viimeisen vuoden aikana seonneena foliohattuna, kun olin pitkin kesää ja syksyä jakanut ystäväporukkamme whatsapp-ryhmään näkemyksiäni liittyen aikamme ilmiöihin, etenkin erääseen passiin. Viime päivinä tapahtuneet ja mediassa näkyneet asiat olivat kuitenkin avanneet hänen silmiään ja hän totesi ”kyllä sä olit ollut sittenkin ihan oikeassa kokoajan”. Hän ei ollut yksin. Vastaavia tunnustuksia olen viimeisen kuukauden aikana saanut noin puolelta tusinalta tuttaviani, joiden kanssa aiheista on tullut väännettyä pitkin vuotta. Ehkäpä hulluus tarttuu? Eilen sain kuitenkin kyseisen tunnustuksen virallisesti myös ministeritasolta, kun Krista Kiuru ilmoitti tiedotustilaisuudessa, että k-passi ei liity enää mitenkään epidemian hallitsemiseen, vaan se oli sovittu jo kauan aikaa sitten lanseerattavaksi taudeista huolimatta. Kiurua tosin pidin itsekin jo hulluna, joten ehkäpä tämä todisti asian. Olen hullu, ja pian olet sinäkin.
   Nietzschen lainaukseen palatakseni, on aika avata hieman tätä musiikka, jonka kuulen, jotta tekin pääsette paremmin pureutumaan hiilidioksidin ja paskan avaamaan ihmeelliseen maailmaan. Ja toki myös liittymään meihin hulluihin.

   Maailmankuvani muuttui vuonna 2015 totaalisesti, kun luin erittäin mielenkiintoisesta Wait but why? -nimisestä blogista tekoälyn mukanaan tuomasta vallankumouksesta (linkki löytyy lähdeluettelosta postauksen jälkeen). Sitä ennen tekoäly oli näyttäytynyt minulle lähinnä jonkun kaukaisen tulevaisuuden asiana, joka ehkä Terminaattori-elokuvista tuttuun tyyliin päättää päivämme, tai sitten Star Trek -elokuvista tuttuun tyyliin ohjailee kiusallisiin sosiaalisiin tilanteisiin joutuvia droideja, jotka eivät sen kummemmin maailmaa muuta.
   Lähes pienen kirjan mittaisen artikkelisarjan tuosta blogista luettuani, ymmärsin, että tuo tulevaisuus tulee olemaan hyvin, hyvin pian. Pidän edelleen ihan kohtalaisena saumana, että tuo tekoäly meidän päivämme päättää, ja vaikka näin ei kävisikään, niin elämä ja maailma sellaisena kuin sen nyt koemme, ei tule jatkumaan. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että 2030-luvulla juuri kenelläkään meistä ei tule olemaan enää työtä. Jokainen ammatti tullaan korvaamaan lähivuosina tekoälyllä, algoritmeillä ja robotiikalla. Nyt ehkä ajattelet, että eihän tämä koske minua olen nimittäin toimitusjohtaja/lääkäri/juristi/(lisää tähän haluamasi korkeakoulututkintopohjainen ammattiryhmä). Työni on aivan liian monimutkaista ja mukautumista vaativaa koneen hoidettavaksi. Tässä olet kuitenkin valitettavasti väärässä, sillä juuri nuo työt ovat perus kokoonpanotyön jälkeen seuraavana tulilinjalla. Ja itseasiassa pitkin nenänvartta katsomasi Lauri-liittymämyyjä ja OnlyFans-Oona ovat viimeisiä ammatinharjoittajia, joita tekoäly ei vielä syrjäyttänyt, sillä ihmisten välinen vuorovaikutus tulee varmasti olemaan yksi vaikeimmin korvattavista asioista. Lääkärin, hallintojohtajan ja juristin työt sen sijaan saattavat olla taputeltu jopa jo viiden vuoden kuluttua, ainakin valtaosin.

   Ellemme kollektiivisesti koko planeetan kesken nyt päätä, että laitetaanpa tekoälyhommat jäihin, on täysin väistämätön asia, että 2030-luvun maailma on meille todella erikoinen paikka. Tämän tietää myös kaikki maailman merkittävimmät poliittiset päättäjät ja suurimpien yritysten johtajat. Heillä onkin yhteinen foorumi, jossa tulevaisuutta maalataan ja suunnitellaan. Tuon foorumin nimi on Maailman Talousfoorumi ja siihen ja sen alajärjestöihin kuuluu lähestulkoon koko EU eliitti. Meiltä Suomesta mm. Pääministeri Sanna Marin ja Valtiovarainministeri Annika Saarikko, eli kaksi tällä hetkellä Suomen poliittisesti vaikutusvaltaisinta ihmistä. (Linkki Ylen juttuun aiheesta lähdeluettelossa)
   Minkälaista tulevaisuutta kyseinen organisaatio meille eurooppalaisille sitten maalailee? Vaikutusvaltainen tanskalaispoliitikko Ida Auken kirjoitti blogitekstin muodossa hyvin mielenkiintoisen artikkelin Maailman Talousfoorumin vuoden 2030 tulevaisuudenvisiosta talouslehti Forbesin verkkosivuilla. Tuo kannattaa käydä itsekin lukemassa (linkki jälleen lähteissä), mutta tiivistän sen olennaisimmat pointit tähän:

   -Juuri kukaan meistä ei enää tee työtä, sillä tekoäly ja robotiikka on poistanut tarpeen tehdä työtä
   -Energia on lähes ilmaista, samoin tarvikkeet, liikkuminen, majoitus, ruoka yms.
   -Et omista enää juuri mitään, et kotia, autoa, vaatteita, ruuanlaittovälineitä et mitään. Nämä kaikki ovat jatkossa palveluita, joihin sinulle annetaan pääsy tai oikeus käyttämiseen. (Huomaa, annetaan oikeus. Sinulla ei ole oikeutta, vaan se myönnetään jos ehdot täyttyy).
   -Shoppailua ei enää tarvitse harrastaa, sillä algoritmi valitsee puolestasi, mitä tarvitset. Monesti algoritmi tietää jopa paremmin mitä kaipaat elämääsi, kuin sinä itse.
   -2030-luvun kaupunkilainen kokee välillä hieman ärsyttäväksi, että hänellä ei ole lainkaan aitoa yksityisyyttä. Hän ei voi mennä mihinkään rekisteröitymättä. Hän tietää, että jossakin kaikki mitä hän tekee, mitä hän ajattelee tai mistä hän haaveilee, tallennetaan. Hän kuitenkin toivoo, ettei kukaan käytä sitä häntä vastaan. Huom. alleviivattuna: ”Toivoo”.

   Meille siis lupaillaan aika mukavan kuuloista tulevaisuutta. Vähän jokainen meistä saa toimia oloneuvoksena ja elää yltäkylläisyydessä, kun kaikki tarvikeet ja palvelut ovat lähes rajoittamattomasti saatavilla. Näinhän siinä väistämättä käykin, kun kaikkea on saatavilla mielin määrin, eikä vastineeksi tarvitse tehdä mitään, jolloin raha menettää olennaisimman merkityksensä. Siis jos palveltuita tosiaan on saatavilla mielinmäärin. Se toki edellyttää sitä, että raaka-aineita ja energiaa on lähes rajattomasti, mikä on ehkä mahdollista jossain kohtaa.

   Mutta kaksi asiaa tuosta tulevaisuuden kuvasta herättää mielessäni kysymyksiä. Ensimmäinen näistä on se, että jos sinä et enää omista kotiasi etkä juuri mitään muutakaan, niin kuka ne omistaa? Ja kuka omistaa palveluita tuottavat robotit ja tekoälyn?
   Ja toinen kysymykseni on se, miksi sinulla ei voi olla yksityisyyttä, onko muka sinun ajatuksesikin tunteva algoritmi välttämätön ehto, että tulevaisuutemme voi toimia yhteiskunnassa johon työnteko ei enää kuuluu?

   Vastaus: palvelut ja tuotantovälineet tulisivat omistamaan globaalit suuryhtiöt, jotka ovat nyt jo hyvin pienen ryhmän omistuksessa. Käy vaikka itse kirjoittamassa Yahoo Financeen Googlen, Facebookin, Amazonin tai vaikkapa Coca-Colan nimi hakukenttään ja katso Holders-välilehdeltä, ketkä ovat suurimmat omistajat. Ne ovat kaikissa samat ja itseasiassa noista suurista omistajista kaksi suurinta omistaa erinäisten viritysten kautta myös nuo pienemmät suuromistajat. Tilannehan ei toki varsinaisesti muuttuisi nykyisestä, sillä sama hyvin hyvin pieni eliitti omistaisi kaiken, kuten omistavat nyttenkin. Merkittävä ero kuitenkin on se, että tuo eliitti tarvitsee sinua tänä päivänä kuluttajana ja työvoimana. Huomisen yhteiskunnassa sinua ei tarvita enää kummassakaan roolissa, hoitavathan koneet, tekoäly ja algoritmit kaikki työt.

   Mutta missä roolissa sinua sitten tarvitaan? Tuo on erittäin hyvä kysymys. Sillä tänään tuotat työpanoksellasi ja osallistumisellasi yhteiskuntaan yhteistä hyötyä, mutta huomenna tuottamasi hyvä onkin koneiden tuottamaa. Sen jälkeen sinä tuotat enää vain kahta asiaa: hiilidioksidia ja paskaa.
   Totalitaarisissa kollektivistisissa yhteiskunnissa, kuten Neuvostoliitossa, Pol Potin Demokraattisessa Kamputseassa ja kestosuosikki Pohjois-Koreassa osa kansasta on aina niin sanotusti ”laitettu fileiksi”. Syy fileoimiseen on vaihdellut. Neuvostoliitossa siihen riitti se, että jonkin alueen asukkaat nähtiin tai epäiltiin olevan ei-kollektivismin henkeen sopivia, Pol Potin maalaisromantiikkaan perustuvassa kommunistiutopiassa viholliseksi nähtiin puolestaan korkeakoulutetut, joten lääkärit ja opettajat laitettiin keskitysleirien kidustuskammioiden kautta teloitettaviksi. Teloitukset suoritettiin puolestaan luotien säästämiseksi kuokilla (yök). Pohjois-Koreassa kuolemantuomion on viimeaikoina saanut mm. Squid Game -sarjan salaa levittämisestä (ymmärrän täysin) sekä Kimin suosiman taikaesityksen kritisoinnista.

   Vaikka tässä Mark Zuckerbergia lainatakseni ”uuskommunistisessa” maailmanjärjestyksessä ja sen paraikaa käynnissä olevassa lanseerauksessa ei vielä ketään olekaan teloitettu, on muita kollektivismille tyypillisiä toimia alettu jo lanseeraamaan, nimittäin vapauksien riistoa. Muistatko vielä menneisyydestä, sanotaan vaikkapa viime kesältä, kun sinulla oli oikeus tehdä periaatteessa mitä vaan, mitä ei erikseen oltu kielletty laissa tai pidetty sosiaalisesti täysin epäsopimattomana? Esimerkiksi nähdä ystäviä, liikkua julkisilla kulkuvälineillä, treenata, tehdä töitä, käydä kaupassa ja syödä ravintolassa. Tuota kutsutaan vapaudeksi. Tänään sinä et saa mennä ravintolaan tapaamaan ystäviäsi, vuokrata suksia Levillä ja ihan pian et edes mennä töihi, ilman että sinulle on myönnetty EHDOLLINEN LUPA. Tuo on perustavanlaatuisesti merkittävä muutos yhteiskunnassamme. Vapaasta yhteiskunnasta, jonka puolesta esi-isämme ovat vuodattaneet verta ja taistelleet satojen vuosien ajan, on tullut lupayhteiskunta. Nyt ehkä ajattelet, että mitäpä tuosta, otan ne pari piikkiä ja kaikki jatkuu normaalisti. Ja jos tulee jotain muuta, niin tottelen silloinkin. Historia on kuitenkin kanssasi eri mieltä. Nimittäin yhden ainoata kertaa ihmiskunnan historiassa ei ole nähty kollektivismiin ja vapauksien rajoittamiseen perustuvaa vallankumousta, joka ei olisi lopulta syönyt omia lapsiaan. Joka ainoa kerta hallintokoneisto on kääntynyt omia kannattajiaan vastaan ja jopa puolue-eliittiä on puhdistettu omiensa toimesta. Vaikka tänään myöntyisit passin ehtoihin, niin ei ole mitään takuita, haluatko tai edes voitko myöntyä niihin enää vuoden tai kahden päästä. Ja sitten olet ulkona yhteiskunnasta, joka sinun suostumuksellasi on rakennettu niin, että et voi olla enää minkäänlainen osa sitä ilman passia.

   Neuvostoliitto tappoi aikoinaan kymmeniä miljoonia kansalaisiaan. Niin suuren määrän, että siitä voidaan esittää vain arvioita. Konsensus kuitenkin lienee, että kokonaisluku on jossain 10 – 100 miljoonan välillä. Eikä Neuvostoliitto ole tässä yksin, vaan totalitaristiset maat ovat aina tappaneet merkittävän osan kansastaan. Näin on pakko tehdä, sillä kaikki eivät halua olla samassa muotissa ja yhdessä muotissa oleminen on kollektivistien juttu. Yksi asia on kuitenkin aina suojannut osaa kansasta – heitä on tarvittu pyörittämään yhteiskuntaa, taloutta ja armeijaa. Mutta mikä suojaa sinua, rakas hiilidioksidin ja paskan tuottaja, kun 10 vuoden päästä työsi hoitaa tekoäly ja turvallisuutta valvoo dronet? Kenties se, että teit aina niin kuin käskettiin, etkä mukissut vastaan? Hiljaiset hyväksyjät ja järjettömyyksien tottelijat ovat olleet kaikkien ihmiskunnan historian suurimpien vääryyksien mahdollistajia, joten eiköhän siitä porukasta hankkiuduta eroon heti, kun sille ei enää ole käyttöä.

   Palataan hetkeksi vielä tuohon 2030-visioon, johon kuului se, että sinusta ja toimistasi kerätään kaikki data. Vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentinvaalit ratkaistiin keräämällä dataa noin 50 miljoonalta Facebook-käyttäjältä. Datan avulla oli mahdollista analysoida ihmisten äänestämiskäyttäytymistä ja kohdistaa mainonta heihin, jotka oli mahdollista saada äänestämään Trumpia, mutta jotka muuten olisivat ehkä äänestäneet hänen vastaehdokastaan. Kun ulkopuolinen yhtiö pystyy vaillinaisen Facebook-datan avulla päättelemään äänestämiskäyttäytymisesi, niin ymmärrät varmasti, että kun sinusta kerätään aivan kaikki mahdollinen data, niin tuon datan omistava taho pystyy analysoimaan sinut niin tarkasti, että he tietävät tulevat ajatuksesi ja aatteesi jo ennen sinua. Kiinassa tätä tehdään jo nyt ja pian täälläkin. Passijärjestelmä ei vielä kerää sinusta dataa, mutta siihen se tullaan liittämään piakkoin. Israelissa, tuossa passin lanseerauksen koelaboratoriossa, on jo koekäytössä sovellus, joka kerää datan liikkumisestasi. Ihan vain, että voidaan seurata tartuntaketjuja. Ainahan näille jutuille hyvä syy löytyy. Passinkin piti vielä lokakuussa ehkäistä tartuntojen määrää, mutta nyt perjantaina Kiuru tunnusti sen olleen vain jekku 🙂

   Kun kansalaisten lupa- ja seurantajärjestelmä, jonka ensimmäinen vaihe on tämä k-passi, on lanseerattu täydessä mitassaan, niin sama taho, joka myöntää sinulle kansalaispalkkasi (olethan työtön), luvan liikkua ja tavata muita ihmisiä, ruokkii ja majoittaa sinut, sekä huolehtii terveydestäsi, tuntee ajatuksesi paremmin kuin sinä itse. Tämä sama taho myös valvoo turvallisuuttasi droneillaan (poliisit ja sotilaatkin ovat jo kortistossa). Ja sinä annat tälle taholle vain hiilidioksidia ja paskaa kiitokseksi. Mitäpä veikkaat, onko tulevaisuutesi tällä pallolla kovin valoisa?
   Jos passin kehityskulkua ei pysäytetä nyt, niin pian sitä ei enää edes voida pysäyttää. Sen jälkeen vapaa kansalaisyhteiskunta jää pysyvästi historian kirjoille (olettaen, että historiankirjoja vielä saa olla).

   Kiitos että jaksoit lukea tämän loppuun. Ja anteeksi, että luit, sillä nyt sinusta on jäänyt jo datajälki joka osoittaa, että ymmärrät totalitarististeen kontrolliin perustuvan digiyhteiskunnan vaarat ja todennäköisesti syyllistyt ajatusrikoksiin, jotka johtavat siihen, että menetät kansalaisoikeutesi. Sori sori sori 🙂
   Tämän kirjoituksen on kirjoittanut liikaa vapaa-aikaa omaava, entinen lupaava hiukkasfyysikon alku ja nykyinenkin wikipedia-, historia- ja tiedeaddikti, joka onnistui elokuussa katkaisemaan lepakkonuha-tartuntaketjunsa pikatestin avulla niin varhain, että kyseinen köhä tarttui vain hänen kissalleen. Molemmat voimme hyvin ja otamme mielellämme vastaan sekä fanipostia että vihapuhetta niin digitaalisessa kuin analogisessa muodossa.

   Tätä teosta saa jakaa, kopioda ja mielellään väittää vaikka omaksi tekeleeksi, mitä tahansa. Pääasia että viesti leviää ja saadaan lisää hulluja tanssahtelemaan kanssamme :)”

   Plusääni(13)Miinusääni(1)
 4. `Se on juurikin näin`.

  Arabiemiraatit peruivat F-35 hävittäjäjien hankinnan. Olis ollunna kuulemma aika iso diili.

  Veikkaan, että syynä oli F-35 hävittäjien valuvika. Niitähän on syttynyt palamaan sekä lennon aikana, että parkissa kantällä, ihan issekseen.

  Sitä paitsi nykypäivän sotilasteknologia määrittelisi F-35set pelkiksi ohjusten rahti- tai kuljetuskoneiksi. Sillä välin kun ohjuksia ladataan koneisiin (sotatilan aikana), ne ovat jo ammutta seulaksi, ennen kuin pääsevät edes ilmaan.

  Häivehävittäjäksi tituleerattu F-35 ei olekaan niin häive kun annetaan ymmärtää. Satelliittipaikannuksen keinon ne paljastuvat taivaalta kuin paljas perse lepikossa.

  Vertailuissa muihin ns. `viidennen sukupolven` vastaaviin F-35ien suorituskyky häviää muille vastaavilla mennen tullen. Nehän ampuu tämän vekottimen kuin sian rämeelle.

  Mutta olihan tilauksella työllistävä vaikutus ainakin ilmavaivoille ja alihankkijoille.

  Lisäksi sotilasyhteistyö länsiliittoumaan päin tiivistyy. Edes Suomen armeijan ylipäälliköltä ei enää kysytä milloin tullaan sotaharkkoin.

  Ai niin, mutta eihän meillä ole ohjuspuolustusjärjestelmää, joten pississä ollaan. Geopoliittisesti tärkeästä Suomesta tuleekin ohjusten alasammunta-alue.

  Me olisimme tarvinneet tehokkaita ohjuksi, droneja ja ohjustentorjunta-aseistusta. Mutta milläs ostat, koska F-35set.

  Mutta urhoollisuutta ei puutu ja se on ihailtavaa. Venäjän karhun pesälle mennään vaikka pelkkä kulli kädessä, koska päämäärähän ei ole voitto, vaan jalo taisto.

  Tapahtu mitä tapahtu. Se on moro!

  Plusääni(11)Miinusääni(4)
 5. Janus Putkonen kertoi tunti sitten Twitterissä että MV serveri on Naton kyberhyökkäyksen kohteena ja servereihin tehty pakkosulku. Suuri tietoliikenteen operaattori analysoi tilannetta ja neuvottelut käynnissä.
  Tällaisessa mallissa ovat maamme asiat kun eu- ja natomafian tyranniaa rakennetaan.

  Plusääni(15)Miinusääni(3)
 6. Haluammeko lisää jännitteitä vai vähentää niitä?

  Ainakin iltalehdet ja Hesarikin tekevät kovasti töitä negatiivisen mielikuvan vahvistamiseksi itänaapuristamme. Joillakin lukijoilla keulii jos niin pahasti, että heti kohta pitäisi päästä ryssän kimppuun.

  Se on sikäli erikoista, että Venäjä ei ole millään tavoin kimpussamme tai häiritsemässä meitä. Päin vastoin, hyvien suhteiden säilyttäminen vaikuttaa olevan naapurillemme edelleen tärkeää.

  Mutta näyttää, että jo sen olemassaolo on joillekin liikaa. Onneksi venäläiset eivät lue suomalaisia sanomalehtiä eivätkä kuuntele Ylen propagandaa.

  Suomikaan ei kuulemma hyväksy etupiiripolitiikkaa. Kieltämättä se, että Yhdysvallat on työntänyt etupiirinsä Venäjän rajoille esim. Itämerellä on lisännyt jännitteitä kovasti. Tilannetta helpottaisi, jos jenkit ymmärtäisivät pysyä vaikkapa miehittämänsä Saksan tasalla.

  Mutta jos Suomi omalta osaltaan haluaa lisätä jännitteitä, Nato-jäsenyys sopisi siihen erinomaisesti, se nostaisi jännitteet toiseen tai kolmanteen potenssiin tällä Naton koillisella rintamavyöhykkeellä. Siitä on sitten lyhyt matka pienenpään tai suurempaan konfliktiin.

  Plusääni(8)Miinusääni(4)
 7. Ovatko Kiinan ja Venäjän suhteet todella ”historian parhaat”?
  Tim Kirby –December 20, 2021
  Ne ovat varmasti positiivisia ja voivat olla kuin raikas tuulahdus verrattuna siihen ikuiseen hajuun, joka tulee siitä suosta, johon Washington on vajonnut.

  Kiinan ja Venäjän pitkäaikaiset johtajat pitivät hiljattain telekonferenssin, jossa he pitivät toisilleen hieman muodollisia mutta selkeitä puheenvuoroja tyytyväisyydestään siihen, miten Kiinan ja Venäjän suhteet ovat sujuneet viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Meidän ei pitäisi olla yllättyneitä siitä, että kasvokkain (digitaalisessa mielessä) kahdella poliitikolla oli ihanaa sanottavaa toisistaan. Itse asiassa jokaisella Yhdysvaltain presidentillä, joka on koskaan tavannut Putinin, näytti olevan vain loistavaa ja myönteistä sanottavaa kaikista näistä tapaamisista/puheluista, ja silti nämä myönteiset vibat eivät varmasti koskaan siirtyneet Yhdysvaltain ja Venäjän suhteisiin.
  Se, että Xi ja Putin pitivät keskinäisen ihailu- ja kunnioitusistunnon, ei siis ole kovin merkityksellistä, mutta yksi sitaatti, joka siitä tuli, on todella ajattelemisen aihetta ja asia, joka meidän pitäisi ottaa huomioon. Venäjän presidentti sanoi, että heidän suhteensa Pekingiin ovat ”historian parhaat”. Aluksi tämä kuulosti liioittelevalta ja pelkältä latteudelta, mutta kun sitä pysähtyy miettimään, tämä lausunto saattaa itse asiassa olla täysin totta.

  On myös tärkeää panna merkille toinen keskeinen lainaus tästä ylistysjuhlasta, joka tarjoaa paljon kontekstia sille, miksi Putin on niin innoissaan myönteisen vuorovaikutuksen tasosta kiinalaisten kanssa.

  ”kansojemme välille on muodostunut uusi yhteistyömalli, joka perustuu muun muassa sellaisiin perusteisiin kuin puuttumattomuus sisäisiin asioihin ja toistensa etujen kunnioittaminen sekä päättäväisyys tehdä yhteisestä rajasta ikuisen rauhan ja hyvän naapuruuden vyöhyke.”

  Käyttäytymismallit ovat äärimmäisen tärkeitä kaikilla yhteiskunnan tasoilla, lasten kasvatuksesta aina kansainvälisiin suhteisiin asti. Itse olen ollut henkilökohtaisesti hyvin kriittinen Venäjän yleiseen ymmärtämättömyyteen siitä, että mallit ovat hyvin tärkeitä, kun halutaan saada aikaan muutosta. Venäläiset ovat ylpeitä kansakuntansa konservatiivisista ja perinteisistä arvoista ja edistävät niitä, joita kukaan ei voi oikeastaan määritellä tai joille kukaan ei voi esittää mitään käyttäytymismalleja. Tämä on äärimmäisen turhauttavaa, mutta se on aihe, joka on parasta jättää toiselle päivälle. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan voida jättää huomiotta sitä, että ajatus ”moninapaisesta maailmasta” on tähän hetkeen asti ollut todella vailla mallia.

  Jotkut Venäjän 2000-luvun suurimman idean arvostelijat väittivät, että moninapainen maailma veisi meidät takaisin 1800-luvulle, jolloin kilpailevat imperiumit taistelivat jokaisesta kaukaisesta neliömetristä, mikä naiivisti johti maailman ensimmäiseen maailmansotaan. Venäjän reaktio tähän keskeiseen kritiikkiin on ollut vaikeneminen tai klassisen koulupihan logiikan käyttäminen: ”ei se niin käy”. Mutta nyt, kun Venäjä on nousussa ja Kiina nousee räjähdysmäisesti kilpailemaan Yhdysvaltojen kanssa, voimme nähdä, että näiden kahden suuren sivilisaation välinen vuorovaikutus, jotka tosin rajautuvat toisiinsa ja joilla on potentiaalisia alueita eturistiriidoille, on malli, jonka mukaan moninapainen maailma tulee toimimaan. Tämä on jopa parempi kuin hypoteettinen malli, sillä se on todellinen ja tuntuu varmasti Venäjän federaation alueella.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/12/20/are-sino-russian-relations-really-best-in-history/

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
  Me suomalaiset emme aio olla mukana tällaisessa kehityksessä vaan sidomme itsemme Nato köysiin ja olemme niihin sidpttuna vain estämässä kaikkea rauhanomaista kehitystä maailmassa.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 8. Ah, ydinase kainalossa ja mRNA-rokote suonistossa on niin turvallista olla! Ihmiskunnan loppunäytökseen kuuluu sarja surkuhupaisia klovni-näytöksiä ja Suomi on yksi niistä. Surkuhupaisa hermosairas pelle, joka tikahtuu omaan turvallisuustarpeeseensa. Mitään kohtaa tai kolkkaa maasta ei jätetä myymättä turvatakuita vastaan. Pelottaa vaan niin perkeleesti. Kahleiden kalina luo kuitenkin turvallisuuden tunnetta. Ostetaan isot kahleet, ne kalisee eniten.

  Plusääni(9)Miinusääni(2)
 9. NATO-haukat saavat kaiken avun valtamedialta. Aina puhutaan siitä, kuinka Venäjä on uhka jolta pitää puolustautua NATOon liittymällä. Puolueettomuuspolitiikka ja itsemääräämisoikeus on unohdettu täysin. He jättävät myös kertomatta kuinka NATO Suomen käy, kun tilanne ajautuisi konfliktiin. Toisten käskyjä orjallisesti noudattava Suomi joutuisi 100 varmasti mukaan, nämä hullut saattaisivat jopa haluta sitä.

  Venäjä on meille paljon enemmän mahdollisuus kuin uhka. Viisas, itsenäinen valtio osaisi kyllä pärjätä ja solmia sille sopivat suhteet. Suomi ja suomalaiset ovat menettäneet miljardeja tässä Venäjän vastaisessa pakotehulluttelussa. Mitä Venäjä tekee? Kääntää katseen erisuuntaan ja solmii sopimuksia parempien kumppaneiden kanssa.

  Plusääni(5)Miinusääni(3)
  1. Natojäsenyyden etuja ja haittoja ei aidosti pohdita, mikä kertoo. että ns. natokeskustelua käydään ketunhäntä kainalossa. Höpistään vain sen tuomista ”turvatakuista” mutta ei siitä, millä tavoin jäsenyys heikentää turvallisuuttamme. Sitä paitsi turvatakuita ei aikuisten oikeasti edes ole, jos nyt joku kykenisi edes sanomaan, mitä ne tarkoittaisivat käytännössä.

   Se, että Venäjä alkaisi ahdistella Suomea sotilaallisesti, on hyvin epätodennäköistä, maamme ei ole mikään Krim tms., johon kohdistuisi sen voimakkaita intressejä. Sen sijaan on mahdollista, että Naton ja Kiinan tukeman Venäjän välille syntyy selkkaus, varsinkin, jos tai kun sitä halutaan. Jäsenyys tarkoittaisi, ettemme voi olla sivussa yhteenotosta, vaikkei se palvelisi millään tavalla maamme asiaa. Olisimme tässäkin nettomaksaja, tällä kertaa vainajilla.

   Mikäli aitoa turvallisuuden kokonaisarviointia tehtäisiin, lopputulema olisi todennäköisesti natojäsenyydelle kielteinen. Tämä voi olla osasyy siihen, miksi fokus halutaan pitää asevaraisessa turvassa. Tämä naiivi ja yksipuolinen lähestymistapa johtaa uskomukseen, että mitä enemmän aseita ja varustautumista, sitä paremmassa turvassa olemme. Näin ei tietenkään ole, vaikka uskottavan puolustuksen merkitystä ei voi vähätellä. Ts. tänne ei kannata tulla, kuten eräs kenraalimme sanoi, vaikka ylivoimalle emme voikaan mitään.

   Täytyy muistaa, että Nato on ensi sijaisesti USA:n eteen työnnetty pääte ja palvelee sen etuja, kuten entinen Saksan liittokansleri Helmut Schmidt aikoinaan totesi. Saksan miehitys jatkuu, tosin keveämpänä kuin tuolloin.

   Plusääni(2)Miinusääni(3)
 10. @Suomi ei rakenna rauhaa 21.12.2021 at 11.17
  Olemme mukana ’mossen ringissä’ jonka kaskyjä Natomafiamme kuuntelee – ja tottelee
  Tässä on Ghislaine: Isän tyttö
  WHITNEY WEBB – JOULUKUU 16, 2021
  Ghislaine Maxwellin meneillään olevaa oikeudenkäyntiä koskevasta valtavirran keskustelusta puuttuu maininta siitä, että hänellä ja hänen perheellään on yhteyksiä Israelin tiedustelupalveluun. Nämä yhteydet, jotka Ghislainen isä Robert Maxwell (”sionisti, joka on uskollinen vain Israelille”) solmi, ovat ratkaisevan tärkeitä Ghislainen historian ja hänen roolinsa Jeffrey Epsteinin seksuaalisen kiristyksen ja ihmiskaupan verkostossa ymmärtämisen kannalta.
  Jeffrey Epsteinin seksuaalisen kiristys- ja seksikauppa-verkoston väitetyn madamin Ghislaine Maxwellin oikeudenkäynti on herättänyt huomattavaa huomiota valtavirran ja riippumattomien tiedotusvälineiden keskuudessa, vaikkakaan ei niin paljon kuin olisi voinut odottaa, kun otetaan huomioon Epsteinin pidätystä ja kuolemaa vuonna 2019 ympäröineen mediahuomion määrä tai Epsteinin ja Maxwellin skandaaliin ja sen laajempiin seurauksiin kohdistunut yleinen kiinnostus.
  Ei ole yllättävää, että Epstein/Maxwell-skandaalin laajemmat seuraukset ovat olleet suurelta osin, ellei jopa kokonaan, poissa Ghislaine Maxwellin oikeudenkäyntiä koskevasta valtavirran tiedotusvälineiden (ja joidenkin riippumattomien tiedotusvälineiden) uutisoinnista, kuten myös itse tapauksesta. Vaikka esimerkiksi syyttäjä esitteli Epsteinin asunnoille tallennettuja fyysisiä todisteita seksuaalisesta kiristyksestä (ja syytettyjen nimet oli poistettu), syyttäjä päätti olla mainitsematta edes kiristyksen mahdollista roolia Ghislaine Maxwellin toiminnassa ja motiiveissa, jotka liittyivät hänen osallisuuteensa seksikauppaan Jeffrey Epsteinin rinnalla. Sen lisäksi Ghislainen läheisten yhteyshenkilöiden ja jopa joidenkin puolustuksen todistajien nimet sekä huomattavia tietoja hänen roolistaan Epsteinin verkostossa, jotka ovat hyvin yleisen edun mukaisia, on tarkoitus jättää sinetöityinä ja ikuisesti salassa yleisöltä joko syyttäjän ja puolustuksen välillä tässä tapauksessa tehtyjen ”sopimusten” tai tapausta valvovan tuomarin päätösten vuoksi.
  Tämän tapauksen kiristysnäkökulman kanssa käsi kädessä kulkevat Ghislaine Maxwellin perhesiteet tiedustelupalveluihin sekä Jeffrey Epsteinin itsensä tiedustelusuhteet. Kun otetaan huomioon, että tiedustelupalvelut – erityisesti Yhdysvalloissa ja Israelissa – ovat käyttäneet kiristystä, erityisesti seksuaalista kiristystä, jo 1940-luvulta lähtien ja sen jälkeen, on syvästi huolestuttavaa, että kiristys- tai tiedustelunäkökulmalla ei ole ollut minkäänlaista merkitystä syyttäjän jutussa tai valtavirran tiedotusvälineiden uutisoinnissa oikeudenkäynnistä.

  Unlimited Hangout julkaisee 2-osaisen tutkivan raportin nimeltä ”Meet Ghislaine”, joka on muokattu tämän kirjoittajan tulevasta kirjasta aiheesta. Tässä tutkimuksessa selvitetään yksityiskohtaisesti Ghislaine Maxwellin yhteyksiä tiedustelupalveluihin ja seksuaalista kiristystoimintaa koskevat keskeiset seikat, jotka ovat merkityksellisiä häntä vastaan nostetun syytteen kannalta, ja selitetään kenties syyttäjän vaikeneminen ja sen kiinnostus sulkea Ghislainea mahdollisesti raskauttavat todisteet julkiselta tarkastelulta.
  …Maxwell värvättiin virallisesti Israelin tiedustelupalvelun palvelukseen vasta vuonna 1961, mutta hänen kriittinen roolinsa aseiden ja lentokoneiden osien hankkimisessa Israelin valtion perustaneeseen vuoden 1948 sotaan viittaa siihen, että hänellä oli vahva suhde maan merkittäviin poliitikkoihin ja sotilashenkilöihin maan alusta lähtien, kuten varmasti oli myös muiden merkittävien liikemiesten kohdalla, jotka olivat auttaneet sionististen puolisotilaallisten joukkojen aseistamisessa ennen vuotta 1948 ja sen aikana. Israelin tiedustelupalvelu lähestyi Maxwellia virallisesti 1960-luvun alussa, jotta hän voisi käyttää hyväkseen yhteyksiään moniin merkittäviin liikemiehiin ja maailman johtajiin, joita hän oli vaalinut kasvattaessaan mediaimperiumiaan.
  https://www.unz.com/wwebb/meet-ghislaine-daddys-girl/
  Kuka johti ketä Epsteinin vakoiluringissä?
  On syytä epäillä, että tarina siitä, että Mossad pyörittää suurta vakoilurengasta Yhdysvalloissa pedofiilin ja nuorten tyttöjen avulla, saattaa olla joillekin vallanpitäjille liikaa siedettäväksi, ja he ovat varmistaneet, ettei tositarina koskaan näe päivänvaloa. Mutta tarina siitä, miten Mossadille toiminut näkyvästi brittiläinen Maxwellin perhe on saattanut systemaattisesti vakoilla Yhdysvaltoja vastaan useiden vuosien ajan, usein melko avoimesti, ja FBI ja oikeusministeriö katsoivat tarpeelliseksi katsoa muualle, on vielä suurempi. Se on todellinen tarina. Israel vakoilee jälleen kerran ja Washington kieltää sen.
  https://www.unz.com/pgiraldi/the-maxwells-mossads-first-family-of-spies/
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
  1. Tuo oikeusjuttu tarjoaa hyvän kuvan siihen, kuinka korruptoituneen suurvallan kanssa Suomi on koko ajan syventänyt suhteitaan. Komennot Suomen alistamiseksi otetaan joko suoraan Washingtonista tai sitten EU:n kautta, joka näyttää olevan sionistinen kansojen orjuutusprojekti. Maxwellin oikeusjuttu on nykytyyliin typistetty pelkästään naisten oikeuksien rikkomisen tarkasteluun. Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö on nykyisin ainoa syytekanava, jonka kautta USA:n oikeuslaitoksessa saa vielä oikeutta. Onhan sekin parempi kuin ei mitään, mutta Maxwellin tapauksessa paljon suuremmat ja törkeämmät maanpetokselliset rikokset tai ihmisoikeusrikkomukset jäävät tai jätetään käsittelemättä. Israelin ja sionistien ja näiden korruptoimien ihmisten varpaille eivät juristit ja tuomarit uskalla hyppiä. Maxwellin jutun tuomariksikin on valikoitunut joku marxistinen lesbo, joten uskoa oikeuden toteutumiseen ei kenelläkään ole muuten kuin naisrauhan osalta. Kieroutunut ihminen ei yleensä ole kelvollinen jakamaan oikeutta, mutta sellaiset istuvat tietenkin hyvin isompaan projektin, jonka myötä perustuslakiinsa vahvasti nojannut USA ajetaan läntisen vapauden tyyssijana alas. On mahdollista, että Israel ottaa jatkossa työrukkasekseen Kiinan ja levittää sen tai siellä kehiteltyjen mallien kautta orjuuttavaa marxismia maailmaan.

   Plusääni(2)Miinusääni(2)
   1. ”On mahdollista, että Israel ottaa jatkossa työrukkasekseen Kiinan ja levittää sen tai siellä kehiteltyjen mallien kautta orjuuttavaa marxismia maailmaan.”
    Varmaan yrittää mutta
    Totuus Kiinasta on erilainen: se ei seuraa ’trotskilaista lippua’ vaan etenee kohti omaa ’konfutselaista sosialismia’ jolla ei ole mitään tekemistä Trotskyn veljeskunnan kanssa.
    CNN:n sinofobinen asiantuntija on neuvoton: Kiina on taantumuksellinen ja palaa konfutselaisuuteen, ei kommunismiin.
    Siinä missä Amerikka murenee tylsistyttävään, raakalaismaiseen wokenessiin, Kiina etsii mielenkiintoista kyllä henkistä ravintoa muinaisesta, suuresta konfutselaisuuden perinteestään. Xi Jinping on tehnyt enemmän kuin kukaan muu nykyaikainen johtaja kohottaakseen konfutselaisia ajatuksia.
    https://www.unz.com/imercer/cnns-sinophobic-expert-is-clueless-china-is-reactionary-returning-to-confucianism-not-communism/
    Toivottavasti Kiina vetää pitemmän korren.

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
 11. Russofobia

  Seuraavassa linkissä erinomainen kooste, joka käsittelee mm. KMn (kasaarimafia) jatkuvaa vihanpitoa Venäjää kohtaan.

  KM on ollut ja on tällä hetkellä maailman voimakkain ammattimainen ja organisoitunut rikollissyndikaatti.

  Artikkelin mukaan syyt KMn salaiselle sodalle Venäjää kohtaan ovat seuraavat:
  -Venäjän ja ympäristövaltojen sotatoimet Kazarstaniaan (1200)
  -Edellisestä johtuen kasaarien diaspora länteen
  -Venäjä esti KMn vaikutusyritykset amerikkalaisten vapaussodassa (1775-1783)
  -Venäjä esti KMn pankkitoiminnan haltuunottoyrityksen 1800-luvun alun Amerikassa
  -Venäjä torppasi KMn yritykset ja auttamalla pohjoisvaltioita voittoon sisällissodassa (1861-1865)

  Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia. The Truth – Rothschild & the Khazar History – Rise of the NWO-Documentary:
  https://beforeitsnews.com/alternative/2021/12/hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia-the-truth-rothschild-the-khazar-history-rise-of-the-nwo-documentary-3763759.html

  Syy nykyiseen tauottomaan mediamyllytykseen, jossa Venäjää mustamaalataan päivästä päivään toistetuilla valheilla, löytyy KMn sammumattomasta vihasta. Menestys informaatiosodan onnistumiseen lienee selviö – KM kontrolloi maailman mediaa.

  Plusääni(2)Miinusääni(4)
 12. Joukkomurhaajahallinto uskaltaa luennoida maailmalle ihmisoikeuksista.
  24. joulukuuta 2021
  Washington on rikollinen hallinto, kuten sen laittomat sodat ja tahalliset joukkomurhat osoittavat kiistatta.
  Tällä viikolla julkaistu tärkeä raportti paljastaa laajasti ja yksityiskohtaisesti Yhdysvaltojen Lähi-idässä tekemien sotarikosten järkyttävän laajuuden. Yhdysvaltain armeijan suorittamien ilmapommitusten seurauksena on dokumentoitu tuhansia siviilien, myös lasten, kuolemia.
  On tärkeää huomata, että julkaistu tutkimus – vaikka se onkin laaja ja sisältää tuhansia sivuja ja asiakirjoja – edustaa vain murto-osaa joukkomurhien koko laajuudesta. Tutkimus keskittyy Syyriaan ja Irakiin kolmen vuoden ajalta vuoden 2014 lopun ja vuoden 2018 alun välisenä aikana. Kun otetaan huomioon, että Yhdysvaltojen joukot ovat miehittäneet pelkästään näitä kahta maata yli vuosikymmenen ajan, ja kun otetaan huomioon samanaikaiset Yhdysvaltojen sotilasoperaatiot muissa maissa, voidaan turvallisesti olettaa, että tehtyjen murhien koko laajuus on kertaluokkaa suurempi.
  https://www.strategic-culture.org
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/12/24/a-mass-murdering-regime-dares-to-lecture-the-world-on-human-rights/

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(1)Miinusääni(2)
 13. Tammikuu 2022: Venäjän, Amerikan ja maailman välinen käänteentekevä hetki
  Koska venäläiset haluavat moninapaisen maailman ja välttää kolmannen maailmansodan, siksi he (toisin kuin Niinistön johtama oma maamme) ovat nyt esittäneet kovan kannan ”ei enää Naton laajentumista”. Tämän RT:n artikkelin mukaan Moskovan yleinen vaatimus on seuraava….

  ”Tammikuun 10. päivänä pidettävissä neuvotteluissa keskitytään kahteen julkisesti julkaistuun sopimusluonnokseen, jotka sisältävät listan lupauksista, jotka Venäjä haluaa saada Yhdysvalloilta ja Natolta. Sen lisäksi, että ehdotuksissa luvataan, ettei blokki laajene itään, niihin sisältyy myös länsimaiden yhteistyön lopettaminen Neuvostoliiton jälkeisten maiden kanssa, Yhdysvaltain ydinaseiden poistaminen Euroopasta sekä Naton joukkojen ja ohjusten vetäminen pois Venäjän rajoilta.”

  Rivien välistä lukiessa voimme nähdä, että Moskova pyytää oikeastaan Venäjän ja lännen välisten vaikutuspiirien uudelleen piirtämistä, mikä moninapaisen maailman kontekstissa tarkoittaa lähinnä sen purkamista. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Washington ainakin suostuu Naton laajentumisen lopettamiseen ja varmasti lopettaa nukkehallintojen tukemisen entisen Neuvostoliiton alueella, tammikuu 2022 on moninapaisen maailman virallinen syntymäkuukausi. Se on keräilykolikoiden ja -postimerkkien tuottajille varmasti loistava tilaisuus tehdä rahaa.
  …Kuten näette, ”Venäjän kysymys” on paljon vaikeampi, kun Hruštšev-tyylisen kommunistisen järjestelmän hölmöys on poistettu, Amerikka on taantumassa ja Washington saattaa olla hyvin halukas vain ”antamaan perhanan venäläisille” määräysvallan perinteiseen 1/7:ään maailman pinta-alasta ja lopettamaan sen. Venäläiset, huolimatta siitä, mitä CNN kertoo teille, ovat ideologisesti keskittyneet sisäänpäin, eivätkä he ole samalla ”kansainvälisyyden” tehtävällä kuin kommunismin aikana. Moskova on iloinen, kun sen Neuvostoliiton rajat on olennaisesti palautettu, ja kun Naton herkut ja Amerikan ydinaseet on työnnetty pois sen uudesta hienosta vaikutuspiiristä.

  Tässä vaiheessa molemmat osapuolet hyötyisivät kartan uudelleen piirtämisestä, mikä tarkoittaa, että se on hyvin mahdollista, ja asiat maailmassamme, jotka ovat viime aikoina muuttuneet niin paljon, käyvät jälleen kerran läpi uudelleenjärjestelyprosessin. Tammikuu 2022 on erittäin suuri kuukausi geopolitiikassa.
  https://www.strategic-culture.org/news/2022/01/01/january-2022-game-changing-moment-between-russia-america-and-world/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Toinen naula Yhdysvaltain imperiumin arkkuun… Biden allekirjoittaa 770 miljardin dollarin sotabudjetin
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/12/31/another-nail-in-us-empire-coffin-biden-signs-770-billion-war-budget/
  joulukuu 31, 2021
  Kolme vuosikymmentä kylmän sodan virallisen päättymisen jälkeen Yhdysvallat on tekemässä uutta ennätystä asevoimiensa vuotuisissa menoissa.

  Tämän vuoden päättyessä Yhdysvaltain presidentti Joe Biden allekirjoitti lakiin 770 miljardin dollarin sotilasmenot. Tämä on pelkästään ensi vuodeksi. Tuhlailun ja paisuneen korruption mittakaava on silmiä hivelevä. Se jättää varjoonsa sen, mitä Yhdysvallat on valmis investoimaan pahasti laiminlyötyjen siviili-infrastruktuuriensa kunnostamiseen ja koronavirus-pandemian torjuntaan, joka on tappanut paljon enemmän ihmisiä Yhdysvalloissa kuin missään muussa valtiossa.

  Jos jokin asia enteilee Yhdysvaltojen globaalin vallan historiallista romahdusta, se on sen patologinen riippuvuus militarismiin, joka vie elintärkeitä resursseja.
  Hämmästyttävää on myös se, miten länsimaiset tiedotusvälineet esittävät tämän taloussuunnittelun jättimäisen epämuodostuman jotenkin järkevänä ja normaalina.
  Kolme vuosikymmentä sen jälkeen, kun kylmä sota on virallisesti päättynyt, Yhdysvallat on tekemässä uutta ennätystä asevoimiensa vuotuisissa menoissa.
  Bidenin budjetti – hänen ensimmäinen presidenttinä – ylittää Trumpin edellisen hallinnon sotilaallisen avokätisyyden ennätyksen, 740 miljardia dollaria.

  Se siitä, että ihmiskunnalle toivottaisiin rauhaa ja vaurautta – kuten kansainväliseen perinteeseen tähän aikaan vuodesta kuuluu – kun Yhdysvallat osoittaa näin irvokkaan määrän resursseja sodan ja tuhon välineisiin.
  Nämä törkeät menot eivät ole millään tavalla ”puolustusbudjetti”, kuten orwellilaisessa uutispuheessa sanotaan. Se on hirvittävä ja halveksittava sotabudjetti.
  Yhdysvallat käyttää sotilaallisiin menoihinsa enemmän rahaa kuin 11 seuraavaa huippuvaltiota yhteensä. Verrattuna Kiinaan (250 miljardia dollaria) Yhdysvaltain budjetti on lähes kolme kertaa suurempi. Yhdysvallat käyttää asevoimiinsa yli 12 kertaa enemmän kuin Venäjä (60 miljardia dollaria).

  Pelkästään nämä luvut kertovat kiistatta, mikä valtio on perimmäinen hyökkääjä. Silti länsimainen yritysmedia esittää orwellilaisittain Kiinan ja Venäjän hyökkääjinä, joita vastaan Yhdysvallat ”puolustaa” muuta maailmaa.
  Bidenin vuonna 2022 hyväksymä National Defense Authorization Act (NDAA), kuten se on virallisesti nimetty, omistaa miljardeja lisää uusien ydinaseiden kehittämiseen ja Kiinan ja Venäjän provosoimiseen. Orwellilaisella retoriikalla naamioidut noin 7 miljardia dollaria on varattu ”Tyynenmeren pelotetta koskevaan aloitteeseen” ja 4 miljardia dollaria ”Euroopan puolustusaloitteeseen”.
  Bidenin hallinto on sitoutunut antamaan 300 miljoonaa dollaria lisää sotilaallista tukea Ukrainalle ensi vuoden aikana. Tämä on niiden 2,5 miljardin dollarin aseiden lisäksi, jotka Washington on tuonut Ukrainaan sen jälkeen, kun Kiovassa vuonna 2014 toteutettiin CIA:n tukema vallankaappaus, joka toi valtaan venäläisvihamielisen hallinnon.
  Ensi viikolla Yhdysvaltain ja Venäjän virkamiesten on määrä neuvotella Genevessä Ukrainan ja yleensä Euroopan jännitteiden lieventämiseksi. On päivänselvää, että turvallisuuskriisin on luonut Yhdysvallat, joka ajaa Euroopan militarisoimista Venäjää vastaan laajentamalla Nato-liittoa Venäjän rajoille asti.

  Moskovaa syytetään kieroutuneella logiikalla Ukrainan ja Euroopan turvallisuuden ”uhkaamisesta”, vaikka sen joukot ovat Venäjän maaperällä ja amerikkalaiset aseet tunkeutuvat Venäjän alueelle.
  Yhdysvaltojen kohtuuttomat sotilasmenot vuodesta toiseen ovat todiste kansainvälisten jännitteiden lähteestä.
  Kun kylmän sodan oletettiin päättyneen vuonna 1991 Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, maailmalla odotettiin perustellusti ”rauhan osinkoa”. Toisin sanoen, että kylmän sodan militarismi väistyisi vihdoin rauhanomaisen taloudellisen kehityksen ja yhteistyön tieltä. Kuinka valitettava pettymys!
  Väistämätön tosiasia on, että Yhdysvaltojen talous on sotavetoinen järjestelmä. Amerikkalaisen kapitalismin ytimessä oleva sotateollisuuskompleksi on riippuvainen massiivisesta veronmaksajien rahoittamasta taloudellisesta tuesta. Jos taloutta ohjataan sotaan, konfliktit ja sodat ovat väistämättömiä. Tästä syystä 30 vuotta kylmän sodan oletetun päättymisen jälkeen Yhdysvallat on lähempänä sodan aloittamista Venäjän ja Kiinan kanssa kuin koskaan aikaisemmin.

  Tällä viikolla antamassaan oivaltavassa haastattelussa YK:n entinen diplomaatti Alfred Maurice de Zayas tuomitsi sen, mitä hän kutsui Yhdysvaltojen ”sotabudjetin” ”yleismaailmalliseksi provokaatioksi”. De Zayas huomauttaa, että Yhdysvallat on ensisijaisesti syyllinen maailmanrauhan ja -turvallisuuden heikentämiseen. Sen hellittämätön militarismi pakottaa muut kansakunnat käyttämään liikaa rahaa puolustukseen vastatakseen Yhdysvaltojen aiheuttamaan uhkaan. Sekä Kiina että Venäjä ovat jo pitkään kannattaneet monenvälisyyttä ja ”win-win” -yhteistyötä. Kumpikaan näistä valtioista ei ole uhannut Yhdysvaltoja. Aina vain Yhdysvallat sekoituksellaan vainoharhaisuutta ja ylimielisyyttä esittää jatkuvasti muita vihollisina ja eksistentiaalisina uhkina. Jälleen kerran se johtuu tarpeesta oikeuttaa amerikkalaisten sotilasorgioiden kauhistus vuosi toisensa jälkeen.
  Totuus on, että Yhdysvallat on ollut sodassa muuta maailmaa vastaan ainakin toisen maailmansodan lopusta lähtien. Suurimman osan tuosta ajasta, kylmän sodan aikana, Washington vetosi Neuvostoliiton ja Kiinan kommunismin uhkaan. Se kävi sotia kymmenissä maissa kaikilla mantereilla ja tappoi kymmeniä miljoonia ihmisiä muka ”demokratian ja vapaan maailman puolustamiseksi”. Kuinka jumalattoman naurettavaa se onkaan?
  Kylmän sodan piti olla ohi, mutta Yhdysvallat jatkaa säälimätöntä sodanlietsontaa. Se vetäytyi Afganistanista tänä vuonna kahden vuosikymmenen turhan sodan jälkeen, vain saadakseen nyt aikaan jännitteitä Venäjän ja Kiinan kanssa. Tekosyyt ja tekosyyt vaihtuvat vuosikymmenten kuluessa, mutta perustarina pysyy samana: Yhdysvallat käy sotaa muun maailman kanssa turhaan pyrkiessään hegemoniseen ylivaltaan. Se on kiistatta fasismin olennainen määritelmä.
  Yhdysvaltain hallitsijat eivät kuitenkaan sodi vain muuta maailmaa vastaan. He käyvät sotaa omia amerikkalaisiaan vastaan. Molempien puolueiden Washingtonin eliitti (joka muodostaa tosiasiallisen sotapuolueen) viheltelee veronmaksajien rahoittaman sotilasbudjetin kautta, joka on paljon suurempi kuin kaikki se, mitä liittovaltion hallitus on valmis käyttämään yhteiskunnalliseen infrastruktuuriin ja kunnolliseen inhimilliseen kehitykseen.
  Kaukana kaikista muista kansakunnista Yhdysvalloissa on pandemia, joka on tappanut tähän mennessä lähes 850 000 ihmistä, eikä loppua ole näkyvissä. Yhdysvaltojen johtajat kieltäytyvät myöntämästä lisää taloudellista apua väestölle pandemian kukistamiseksi, mutta silti he aikovat käyttää miljardeja hyökkäysasejärjestelmiin uhatakseen Venäjää ja Kiinaa.
  Yhdysvaltojen hirvittävän kieroutuneet prioriteetit, jotka ilmenevät sen mielettömässä militarismissa, ovat enne ja perimmäinen syy sen historialliseen epäonnistumiseen. On häpeällistä, että ilmeinen ratkaisu sen luontaisiin ristiriitoihin on aloittaa katastrofaalinen sota. Onneksi Venäjä ja Kiina ovat sotilaallisesti riittävän vahvoja, jotta niin ei pääse tapahtumaan. Ja niinpä lopputulos, jota tulemme näkemään enemmän tulevan vuoden aikana, on se, että Yhdysvallat romahtaa oman sisäisen korruptionsa vuoksi.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 15. Niinistö vei Suomen lännen etupiiriin
  ja syyttää Venäjää seurauksista varoittamisesta | UMV-Pääkirjoitus
  Tämä kansan (presidentti Niinistön uudenvuodenpuheen ’huiputuksesta’) koviin realiteetteihin palauttava kirjoitus pitäisi jokaisen lukea. Eri mieltähän saa asioista olla sanoi presidentti, siis tästäkin?
  https://mvlehti.net/2022/01/03/niinisto-vei-suomen-lannen-etupiiriin-ja-syyttaa-venajaa-sen-seurauksista-varoittamisesta-paakirjoitus/
  Julkaistu 03.01.2022 … koska MV lehti on Nato-mafian hyökkäyksen kohteena ja sen sivustot eivät toimi normaalisti niin siksi tämä linkin artikkeli on hyvä julkaista kokonaan täällä

  Piinkova globalisti, maamme perustuslain murskaaja ja valtiosäännöistä piittaamaton presidentti Sauli Niinistö piti uudenvuoden puheensa, johon on pakko puuttua. UMV-Raportissa Jonathan Widell ehti käsittelemään eripuran lietsontaa ja puolestani tartun Niinistön geopoliittiseen örähtelyyn. UMV-Lehden pääkirjoituksen on kirjoittanut Janus Putkonen.

  Presidentti Sauli Niinistö piti uudenvuoden puheensa 1.1.2021. Tasavallan presidentin kotisivulla julkaistussa juhlakuvassa ei Suomen liput liehu eikä kansallistunnukset loista, joka onkin selkeä linjaviesti ylikansallista sotilaallista hallintavaltaa Helsingistä pitäville globalistiseurojen veljille.

  Puheensa kansainvälistä osiota koskevassa kappaleessaan Niinistön sanoo, että ”suurvaltapolitiikka on nyt nopeassa liikkeessä”. Hän väittää täysin päinvastoin kuin lukemattomat poliittiset analyytikot kautta maailman, että ”kylmän sodan jälkeinen aika on totisesti ohi”. Tosiasiassa kylmä sota lännen ja idän suurvaltojen välille on puhjennut takaisin jo pahempana, kuin se koskaan pääsi syttymään lännen ja Neuvostoliiton välille.

  ”Uuden aikakauden tunnusmerkit vasta hahmottuvat. Mutta aina kun geopolitiikka muuttaa muotoaan, tuntuvat vaikutukset myös suurvaltoja pienemmissä maissa. Joskus ennen muuta niissä”, Niinistö sanoi.

  Joko Niinistöllä on erittäin pitkät piuhat tai sitten hän haluaa salata suomalaisilta maailman jakautumisen kahteen geopoliittiseen leiriin, joka tapahtui viimeistään vuonna 2007 Munchenin turvallisuuskongerenssissa eli lähes 15 vuotta sitten, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin teki selväksi lännelle, että Moskova ei ole valmis hyväksymään lännen vaatimaa globaalia hegemoniaa, yhtä maailmanhallitusta (NWO), ja vaati päinvastoin vuosituhanteen vaihteesta lähtien maailmaan moninapaisuuden geopolitiikkaa ja kansallisten itsemääräämisoikeuksien kunnioittamista.

  ”Konflikti Ukrainan rajoilla on syvenemisen partaalla. Euroopan turvallisuuden kannalta tunnelmat ovat kiristyneet. Muutos on ollut nopea”, Niinistö väittää.

  Ukrainan sisällissota jatkuu jo pian seitsemän vuotta ja asemasota täällä Donetskissa ja Luganskissa jatkuu aivan samaan tapaan kuin vuodesta 2015 alkukeväällä, kun sodan osapuolten, Donbassin tasavaltojen ja Ukrainan välillä solmittiin Minskin toinen tulitaukosopimus, joka ei sekään ole koskaan pitänyt, josta kiitos erityisesti NATO:n tukemien Ukrainan nationalistipataljoonien – lännen oligarkkien palkka-armeijoiden.

  Mitään muutosta ei siis ole konkreettisesti tapahtunut, saatika nopeasti. Väitteet ”Ukrainan rajoilla” tapahtuneesta kiristymisestä ovat ainoastaan lännen valtamediassa esitettyjä Venäjä-vastaisen sotapropagandan väitteitä, mutta tosiasiassa mitään ei ole Ukrainassa tai entisessä Ukrainassa tapahtunut: ”Länsirintamalla ei mitään uutta”.

  ”Venäjän joulukuussa esittämät ukaasit Yhdysvalloille ja Natolle koskevat Eurooppaa. Ne ovat ristiriidassa Euroopan turvallisuusjärjestyksen kanssa. Etupiirit eivät kuulu 2020-luvulle”, Niinistö örähtelee.

  Mitään ”ukaasia” Venäjä ei ole esittänyt, koska sellainen vaatisi ollakseen ukaasi taakseen jonkin uhkavaatimuksen. Moskova vaatii vastaansa tapahtuneiden NATO:n hyökkäysasejärjestelmien keskittämisen lopettamista ja itälaajentumisen estämistä nyt ehdotetuilla turvatakuilla.

  Aiemmat lännen turvatakuut on rikottu Venäjän mukaan viidesti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, joten neuvotteluasema alkaa olemaan erittäin huono. Ainoa uhkatekijä mikä Euroopassa on ollut voimassa jo vuodesta 2014 marraskuussa USA:n kongressissa ensin hyväksytty ja sittemmin Pentagonista NATO:n johtovastuulle annettu ”Operation Atlantic Resolve” – sotilaallinen ryhtyminen Venäjää vastaan.

  Siitä ei Niinistö ole koskaan sanonut mitään. Sen olemassaolo onkin yhä EU/NATO-Suomen hallinnon kenties suurin sotasalaisuus.

  ”Kaikkien valtioiden täysivaltainen tasa-arvoisuus on keskeinen perusperiaate, jota kaikkien tulee kunnioittaa”, Niinistö hienostelee.

  Mutta tämä periaate ei siis koske Venäjää, jonka elintärkeitä intressejä ja alueellista koskemattomuutta länsi uhkaa kaikin tavoin, mm. sotilaallisilla keskityksillä, vallankaappauksilla ja niiden yrityksillä sen liittolaismaissa sekä yksipuolisilla ja kansainvälisten lakien vastaisilla pakotteilla?

  ”Viime kädessä maltti, vastuullisuus ja dialogi ovat ainoat tiet eteenpäin. Aseellisella voimalla tai muulla väkivallalla uhkaamisella ei ole mahdollista rakentaa kestävää tulevaisuutta”, sanoo Niinistö.

  Ja tätäkö edustaa EU-Suomen tekemät hyökkäysasejärjestelmien hankinnat, kuten F-35 häivehävittäjät, sadat risteilyohjukset, rakettiaseet ja laivaston fregatit? Mitä muuta Suomi tekee NATO:n isäntämaasopimuksen alaisuudessa, yhdessä alueellemme päästämien lännen sotavoimien keskitysten kanssa, kuin luo yhä lisää sotilaallista uhkaa Venäjää vastaan?

  ”Venäjän vaatimuksiin onkin vastattu vuoropuhelua tarjoamalla. Dialogia on myös Suomi pyrkinyt edistämään ja osaltaan käymään.”

  Väittääkö Niinistö muka konsultoineen ja käyneen rakentavan keskustelun Suomen NATO-järjestelmien hankinnoista ja ulkomaisten NATO-joukkojen keskityksistä Venäjän rajoille maidemme välisen ja virallisesti tänä vuonna 30 vuotta voimassa olleen Naapuruussopimuksen ehdottomasti sitovien artiklojen mukaisesti? Onko toimillesi Moskovan siunaus? Älä ukko valehtele!

  ”Yhtä mieltä voimme olla siitä, että tilanne on vakava. Yhdistävästä tekijästä, Suomen turvallisuudesta, ei soisi tulevan repivän riidan lähdettä. Yritetään edelleen ymmärtää, että joku toinen voi ymmärtää asian toisin” Niinistö loruilee.

  Miten olisi Sale, jos vihdoin käytäisiin edes se puuttuva eduskuntakäsittely Walesissa 2014 allekirjoitetusta NATO:n isäntämaasopimuksesta, selvitettäisiin sen kansalliset sitoumukset ja toimitettaisiin julkisuuteen edes virallinen suomennos sopimuksesta – viitteineen, jotka itse puolustusvoimien komentajan takana seisten olit NATO-huippukokouksessa hyväksymässä? Sitten voidaan kenties puhua jostain ymmärtämisestä.

  ”Suomen osalta tilanne on mielestäni selvä. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on vakaa. Se on rakennettu kestämään vaikeitakin aikoja. Nopearytmisessä maailmassa on entistäkin arvokkaampaa tietää, milloin kiiruhtaa, milloin malttaa.”

  Linja on siis mikä, siis sen minkä NATO:n esikunta isäntämaasopimuksen puitteissa sanelee ja johon Suomen Puolustusvoimat on sitoutettu antamaan kaiken tukensa, maamme siviili-infrastruktuurin lisäksi? Vai onko sittemmin USA:n, Britannian ja Saksan kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten puitteissa sovittu jostain muusta? Vai saneleeko Suomen linjan nykyisin Brysselissä sijaitseva EU-armeijan pääesikunta? Mikä tässä on selvää, ja kenelle?

  ”Kansallinen turvallisuus, itsemääräämisoikeus ja liikkumatila ovat pienille aivan yhtä arvokkaita kuin suurille. Niistä huolehtimalla puolustetaan samalla Suomen kansainvälistä asemaa.”

  Niin, siis väittääkö presidentti Niinistö edelleen, että meillä tosiaan muka on EU-armeijaan sitoutuneena ja NATO:n isäntämaasopimukseen alistettuna jotain kansallisen turvallisuuden itsemääräämisoikeutta? Perustuslain mukaan Suomen tulisi toki olla puoluteeton ja liittoutumaton maa, aivan kuten Venäjäkin sitä virallisesti toivoo, niin sitä aivan samaa me kyllä me suomalaiset patriootitkin toivomme palautettavaksi.

  Ja todettakoon taas kerran: Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme. Naton asia on niin sanottu avoimien ovien politiikka, jonka jatkuminen on Suomelle toistuvasti julkisestikin vahvistettu.

  Onpahan yksisuuntainen ja -silmäinen tuo ”valinta” jälleen kerran. Mitähän jos vaikka liikkuisimme ystävällisesti myös idän suuntaan voimassa olevan Naapuruussopimuksen puitteissa, siis yhdessä kaikkien ilmansuuntien kanssa. Mikään tuskin liennyttäisi presidentti Niinistön aiheuttamaa suomalaisia ja venäläisiä vaarantavaa alueellista epävakautta kuin se, että alkaisimme tekemään kaiken kattavaa – myös sotilaallista yhteistyötä – tasapuolisesti yhdessä myös Venäjän kanssa. Miten olisi Kekkosen ajan viisauden elvytys: ”Kaikki Suomen puolesta, eikä ketään vastaan`”.

  ”Toivoa on syytä pitää yllä, mutta pelkkään toiveajatteluun ei pidä sortua. Näinä aikoina palaavat mieleen myös Henry Kissingerin opit. Hänen kyynisen lausumansa mukaan silloin, kun sodan välttäminen on ollut joidenkin valtioiden ylimpänä tavoitteena, on kansainvälinen järjestelmä ollut armottomimman jäsenensä armoilla. Tätäkin saatetaan mitata tammikuun toisella viikolla alkavassa dialogissa.”

  Katsotaanpa historiaa, lähihistoriaa ja nykypäivää: Mikä se armottomin jäsen onkaan ollut aikanamme, jolta armoa ei ole herunut lukemattomien aseellisten hyökkäystensä kohteille – ei valtioille, niiden kansoille eikä kansainväliselle yhteisölle? Niin, ja nyt tuon USA/NATO:n hyökkäyksen kohteena on idän geopoliittista moninapaisuutta vaativat suurvallat, Venäjä ja Kiina, jotka anovat oman suvereniteettinsa kunnioittamista, vai tässä Washingtonin tykkivenepolitiikassa meidän tosiaan pitää olla mukana?

  Toimittaja: Janus Putkonen, päätoimittaja
  UMV/UVM, 3.12.2022

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. ”Näinä aikoina palaavat mieleen myös Henry Kissingerin opit….”, sanoi Niinistö.

   Juuri äskettäin Niinistö neuvotteli Kissingerin kanssa käydessään puhumassa YK;ssa mikäli oikein muistan. Nytkin hän tuo puheessaan miehen nimen esiin. Voi vain kysyä miksi kun Kissinger tunnetaan enemmän ’nwo-haukkana’ kuin rauhan rakentajana.
   Operaatio Gladio: epäpyhä liittouma,
   Between the Vatican, the CIA and the Mafia, Yleiskatsaus Paul L. Williamsin kirjaan. (Muutama poiminta linkin artikkelista)
   ANTONY C. BLACK – 6. HUHTIKUUTA 2019
   Kuumana kesäaamuna 2. elokuuta 1980 valtava räjähdys repi kappaleiksi Bolognan rautatieaseman pääodotussalin. Kahdeksankymmentäviisi ihmistä sai surmansa ja sadat loukkaantuivat. Vaikka aluksi syytettiin Italian legendaarisia kaupunkisissejä, Punaisia prikaatteja, kävi pian ilmi, että isku oli itse asiassa lähtöisin Italian hallituksen ”syvän valtion” sisältä.
   Tämän salaisen rinnakkaisvaltion koko luonne paljastui vasta vuosikymmen myöhemmin, kun Italian pääministeri Giulio Andreotti paljasti erityisen tutkintalautakunnan kuulusteluissa, että eri puolille maata oli kätketty asekätköjä, jotka olivat myöhemmin nimellä ”Gladio” tunnetun järjestön käytössä.

   Tämän ryhmän jäseniksi osoittautui satoja äärioikeistolaisia henkilöitä tiedustelupalveluista, armeijasta, hallituksesta, tiedotusvälineistä, kirkosta ja yrityksistä sekä sekalainen joukko toisen maailmansodan aikaisia fasisteja, psykopaatteja ja rikollisia alamaailman tyyppejä. Huolimatta Andreottin yrityksistä pitää ryhmää ”isänmaallisina”, suurelle osalle Italian muusta yhteiskunnasta näytti olevan selvää, että he näyttivät pikemminkin melko pahoilta ihmisiltä. He eivät tienneet. Daniele Ganserin, Claudio Celanin, Jurgen Rothin ja Henrik Krugerin kaltaisten henkilöiden tekemät jatkotutkimukset jäljittivät yhteyksiä eri puolilla Eurooppaa sijaitseviin samankaltaisiin ryhmiin, joiden kaikkien todettiin olevan syvän valtion terroristijärjestöjä ja joiden kaikkien todettiin lopulta olevan CIA:n ja Naton komentorakenteiden korkeimmille tasoille alisteisia.

   …Nimitys ”Gladio” (klassisessa Roomassa käytetyn kaksiteräisen miekan mukaan) laajennettiin lopulta kattamaan hämmentävän suuri joukko toisiinsa liittyviä syvän valtion terroristirakenteita, kuten ”P2” Italiassa, ”P26” Sveitsissä, ”Sveaborg” Ruotsissa, ”Counter-Guerrilla” Turkissa ja ”Sheepskin” Kreikassa. Tällä (tuskin lopullisella) eurooppalaisella listalla todettiin sitten olevan yhteyksiä paitsi lähes kaikkiin Yhdysvaltojen tukemiin salaisiin terroristijärjestöihin kaikkialla maailmassa (mukaan lukien operaatio Condorin kaltaiset Latinalaisessa Amerikassa) myös moniin maailmanlaajuisiin huumekartelleihin, jotka tarjosivat salaisen varallisuuden, jota tarvittiin koko mätänevän, korruptoituneen kokonaisuuden rahoittamiseen ja muuhun voiteluun.
   Jos tämä kaikki kuulostaa tarpeeksi synkältä, se kalpenee Gladion häikäisevän pirullisen rakennelman yksityiskohtaisen rakenteen valossa. Ja juuri näihin yksityiskohtiin palaamme nyt toimittajan Paul L. Williamsin vuonna 2015 ilmestyneen merkittävän, vaikkakin muuten mainostamattoman teoksen
   ”Operaatio Gladio: Vatikaanin, CIA:n ja mafian epäpyhä liitto”.
   Vaikka aiheesta on muitakin kunniamaininnan arvoisia kirjoja (kuten Daniele Ganserin uraauurtava teos ”NATO’s Secret Armies” ja Richard Cottrellin hiljattain ilmestynyt ja tyylikkäästi kirjoitettu teos ”Gladio: NATO’s Dagger at the Heart of Europe”), mutta mielestäni olemme erityisen kiitollisuudenvelassa Williamsille siitä, että hän on laatinut enemmän tai vähemmän kattavan kokonaiskuvan Gladio-operaation maailmanlaajuisista juonitteluista.

   Italian demokratian kukistuttua vuonna 1948 Gladion ”salaiset armeijat” siirtyivät vaiheeseen, jota voisi luonnehtia raskaaksi hautomiseksi. Niinpä 1950-luvulla luotiin erilaisia huumausaineiden toimitusreittejä ja taloudellisia verkostoja sekä joitakin tärkeimpiä poliittisia organisaatioita. Jälkimmäisistä tärkein oli luultavasti Propaganda Due, joka tunnetaan myös nimellä P2.
   Se perustettiin vuonna 1877 Piemonten aateliston vapaamuurarilooseksi, ja Mussolini kielsi sen vuonna 1924, mutta se herätettiin uudelleen henkiin sodan jälkeen Allen Dullesin, joka itse oli vapaamuurari, suostumuksella. Vaikka loossiin kuului aluksi lähinnä vakoojia, vakoilijoita, sotilaita ja mafiahenkilöitä, se käsitti pian myös Italian poliittisen, yritys-, pankki- ja mediakansan huiput. Järjestö levittäytyisi lopulta koko Eurooppaan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan,

   ja sen jäseniin kuuluisi Henry Kissingerin ja kenraali Alexander Haigin kaltaisia kuuluisuuksia.
   Indeed, the organization would eventually spread shoots throughout Europe as well as North and South America, and its members would come to include such luminaries as Henry Kissinger and General Alexander Haig.

   https://www.unz.com/article/operation-gladio-the-unholy-alliance/

   Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 16. Kiina johtaa viiden valtion yhteistä julkilausumaa ydinsodan ja asevarustelukilpailun estämisestä
  Kiinan, Ranskan, Venäjän, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen johtajat antoivat maanantaina ensimmäistä kertaa yhteisen julkilausuman ydinsodan ehkäisemisestä ja asevarustelukilpailun välttämisestä, jossa Kiinalla oli vahva johtoasema, ja painostivat vahvistamaan, että ydinaseita ei saa kohdistaa toisiinsa eikä muihin valtioihin.
  … Kiina pitää aina yllä ydinaseiden strategista itsepuolustusta, noudattaa ydinasepolitiikkaa, jonka mukaan ydinaseita ei saa käyttää ensimmäisenä, ja pitää ydinaseidensa vahvuuden minimitasolla kansallisen turvallisuuden takaamiseksi, Ma korosti. ”Tämä on jo itsessään tärkeä panos globaalin strategisen vakauden edistämiseksi.”
  https://www.globaltimes.cn/page/202201/1244002.shtml

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 17. Ihmeen vaisua on aivopestyjen ja rokotettujen suomalaisten reagointi näihin asioihin. Ikään kuin ei olisi mitään väliä mihin hirttoköyteen joutuu. ’Herran haltuun’ vaan. Pitäisi tajuta ettei ole mitään tulevaisuutta jos ei tee mitään sen eteen.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat