Loppuvuoden verovinkit

Voiko vuoden 2012 verotukseen vielä vaikuttaa? Minkälaisia verovinkkejä antaisit välipäiviksi?

Kalenterivuosi katkaisee verotuksen. Vuoden viimeisinä päivinä voi vielä vaikuttaa verotukseensa lähinnä verovähennyksiä hankkimalla. Kertyneisiin tuloihin ei voi vaikuttaa.

Kuluttaja voi suunnitella verotustaan siten, että hän tekee suunnittelemansa ostokset vuoden 2012 puolella. Arvonlisävero näet nousee 1.1.2013 alkaen. Yleinen verokanta nousee 23 prosentista 24 prosenttiin. Mikäli kauppa vie korotuksen suoraan hintaan, tarkoittaa tämä 1 230 euron taulutelevision maksavan ensi vuonna 1 240 euroa. Elintarvikkeiden alv-kanta on ensi vuonna 14 prosenttia.

Piensijoittaja voi myydä arvo- tai rahasto-osuuksiaan verottomasti, mikäli verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa. Hankintahinnalla ei ole merkitystä. Mikäli piensijoittajalla on useita eri osakkeita tai rahastoja, kannattaa niistä valita luovutuksen kohteeksi vain voitolla olevat. Muutoin on vaarana, että luovutustappioiden vähennysoikeus menetetään.

Palkansaaja harkitsee, voisiko hän tehdä vielä loppuvuotena sellaisia hankintoja, jotka hän saisi vähentää verotuksessaan. Verottaja tekee tuloista automaattisesti tulonhankkimisvähennyksen, jonka määrä on vuonna 2012 toimitettavassa verotuksessa 620 euroa. Tätä pienemmät hankinnat ovat verotuksellisesti vaikutuksettomia. Jos palkansaaja haluaa vähentää kaavamaista vähennystä enemmän kuluja, tositteet tulee säilyttää ja varautua esittämään ne verottajalle.

Kotitaloustyön teettäjälle tulee kiire, mikäli hän haluaa vähennyksiä vielä tälle vuodelle. Siivooja tai remonttimies on vaikea saada palkattua näin nopealla aikataululla. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuosina 2012 ja 2013 on 2 000 euroa vuodessa. Vähennyksen voivat saada molemmat puolisot. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei tarvikkeista. Käynnissä olevasta remontista kannattaa pyytää välilasku ja maksaa se ennen vuodenvaihdetta. Kotitalousvähennys myönnetään palkan tai työkorvauksen maksuvuonna, kun niiden perusteena oleva työ on tehty.

Eläkesijoittaja voi keventää verotustaan maksamalla vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja. Vakuutusmaksuja saa vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa. Sama koskee ps-tilejä. Työnantajan maksamissa vakuutuksissa raja on korkeampi. Maksujen vähennysehtoja kiristetään 1.1.2013 alkaen siten, että vakuutusmaksut voidaan vähentää vain jos, eläke alkaa aikaisintaan 68-vuotiaana.

Vanhoissa yksilöllisissä lisäeläkkeissä eläkkeelle jäämisen ikäraja on tätä alhaisempi ja vaihtelee siitä riippuen, milloin sopimus on tehty. Kuten tässä todetusta ilmenee, vakuutukset voivat olla vaikeaselkoisia. Ennen maksujen maksamista ja sopimusten solmimista vakuutusmyyjältä tulee tarkoin selvittää maksujen vähennyskelpoisuus ja se, milloin ja millä edellytyksillä eläkesäästöistä pääsee nauttimaan.

Asianajotoimisto Talviaro Oy kiittää lukijoitaan palautteesta ja kysymyksistä ja toivottaa kaikille palstaa seuranneille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

 

Mika Talviaro 
Asianajaja, varatuomari 
Asianajotoimisto Talviaro Oy
www.lakineuvo.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat