Maailman talousfoorumin juutalaisen johdon mukaan valtaenemmistö on tarpeeton

Siionin Viisaiden ohjailema ylikansallinen poliittinen eliitti, talous- ja rahaeliitti ts. negatiivisen globalisaation ylimystö on esittänyt poliittisessa agendassaan todellista väestönvähentämistä. Maailman talousfoorumin (WEF)  juutalaiset  johtajat sekä Klaus Schwab että Yuval Noah Harari, ovat päätyneet siihen, että valtaenemmistö ihmiskuntaa ovat “vanhentuneita, hyödyttömiä ja siten myös tarpeettomia”. 

Yuval Noah Harari on WEF:n perustajan ja johtajan K. Schwabin oikeakäsi. 

Harari esitti näitä ajatuksiaan Ted Media Groupin johtajan Chris Andersonin haastattelussa kertaillen muiden muassa aiempia ennustuksia ”hyödyttömän luokan vanhentuneista sekä käyttökelvottomista ihmisistä”. 

Yllä oleva tarkoittaa sitä, että jotakin globaalia metodia käyttäen suurin osa ihmiskuntaa pitäisi eliminoida pois. Juutalaismafia on tietenkin vihannut aina ei-juutalaisia, joten tällaiset hirviömäiset ajatukset eivät oikeastaan ole mafialta kovinkaan ihmeellisiä. Koska työnrakennetta ollaan muuttamassa kohti huipputeknologista yhteiskuntaa, jonka työtehtäviä siirretään roboteille (esim. automatisointi ja virtualisointi), ei perinteistä ihmisvoimin suoritettavaa työpanosta enää siinä laajuudessa kuin aikaisemmin tarvita. Tästä johtuen kansalaiset, jotka ovat olleet juutalaismafian uusliberalistisen imperiumin työvoimana, ovat käyneet tarpeettomiksi, joten heidän kollektiivinen likvidointi voidaan aloittaa. 

Juutalaismafian ideologia siis määrittelee elämisen oikeuden, ja niin kutsutuilla tavallisilla ihmisillä ei tätä oikeutta ole, sillä he eivät voi antaa täydellistä työpanostaan juutalaismafian hegemonian rakenteelle. 

Maailmantalous foorumin neuvonantaja käsitteli “tavallisten” ihmisten keskuudessa, hänen väittämäänsä, laajalle levinnyttä ahdistusta, jonka aiheuttajaksi nimetään pelkotila kärryiltä putoamisesta tulevaisuuden huipputeknologisessa automaatio yhteiskunnassa.. 

Juutalaisen Hararin mukaan nämä pelkotilat eivät ole perättömiä, sillä hän itsekin on sanonut, että ”emme vain tarvitse suurta enemmistöä teistä”. Ovatko nämä Hararin ylimieliset lausunnot vahvoja varoituksia siitä, että juutalaisen Schwabin johtama Davosin eliitti (WEF) aikoo todellakin eliminoida maailman ”tarpeettomaksi” katsomistaan ihmisistä? 

Hararin mukaan vuosien 2022-2099 välillä tapahtuu ihmisten tuottamien hyötyjen ja palveluiden tarpeellisuuden tuntuvaa vähenemistä. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että juutalaismafian määrittäisi omat “moraalisäännöt ja etiikan” arvonsa, joiden mukaan ihmisellä ei ole elämisen oikeutta, jos he eivät ole eliitin palveluksessa. 
 

Tulevaisuudessa kehitetään yhä kehittyneempää teknologiaa, kuten esimerkiksi tekoälyä ja biotekniikkaa. Suurin osa ihmisistä ei hyödynnä tätä teknologista kehitystä muuten kuin luovuttamalla tietonsa teknologialle. Nykyisellään ihmisvoimalla tehtävä työ siirtyy tulevaisuudessa teknologisille koneistoille, joten valtaosaltaan ihmistyövoiman tarpeellisuus katoaa. 

Vaikuttaa todellakin siltä, että juutalaisella Maailman talousfoorumilla ynnä muilla globaalin eliitin entiteeteillä on vakavana tarkoituksena tulevaisuudessa valtava väestön vähennys toisin sanoen maailman laajuinen massamurhaaminen. 

Juutalaismafian tai viime kädessä Siionin Viisaiden kontrollissa oleva eliitti  on nykyisellään kovin läpinäkyviä väestön vähennykseen tähtäävien suunnitelmiensa kanssa. Kyseinen maailman laajuinen mafia on  hahmotellut globaalia kollektiivista murhaa siten, että nykyinen väkiluku haluttaisiin vähentää 1500-luvun tasolle eli noin 500 miljoonaan. Koska nykyisin maailman väkiluku on noin 7,8 miljardia, pitäisi väestön määrää vähentää noin 7,3 miljardilla päästäkseen 1500-luvun väestön tiheyteen. Koska noin 7,3 miljardia ihmistä pitäisi murhata olisi se noin 93,6 prosenttia maailman nykyisestä väestön määrästä. 

Toimittajan huomiot  

Tohtori Max Mandelstam tiivistää määritellessään sionismin sekä kokonaisuudessaan juutalaisuuden päätehtävän avajaispuheessaan Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897):  

 ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.” 

Juutalaismafian aivopesun syytä on, että valtaosa aikamme ihmisistä kunnioittaa materialismia, teknologista kehitystä ja yleensä kaikkia aistillisluonnollisia asioita enemmän kuin Jumalaa ja Hänen Kymmentä Käskyään. Esimerkiksi nykyinen automatisoiminen ja muu teknologinen kehitys mielletään korkeimmaksi kehityksen muodoksi. 

Ihmisen tärkein tehtävä on kuitenkin uudestisyntyminen Jumalan avulla ja omalla aktiivisuudella eli vastavuoroisesti. Ihmisen oleellisin tehtävä on panostaminen iankaikkiseen elämään, sillä ihminen ei sieluunsa nähden voi koskaan kuolla. Jumalallisen Kaitselmuksen mukaan luonnon maailma on taivaan kasvitarha, sillä ihmisten uudestisyntyessä, jolloin totuus yhdistyy hyvyyteen ihmisen sisäisessä mielessä, pääsee ihminen fyysisen kuolemansa jälkeen johonkin luonnettaan vastaavaan taivasyhdyskuntaan, jossa hän elää enkelinä. Uudestisyntyminen on myös avain jatkuvasti täydellistyvään älykkyyden kehittämiseen, mutta materialismi ja ateismi johtaa ihmisen henkiseen typeryyteen. 

Emme puutu tässä yhteydessä enempää itse uudestisyntymisen prosessiin, vaan toteamme, että juutalaismafialla ei ole mitään oikeutta, ei moraalista, eikä eettistä oikeutta suunnitella tai toteuttaa väestönvähennystä. Juutalaismafian ja siihen liittyvään Maailman talousfoorumin suunnitelma johtaa täydelliseen maailman dystopiaan. Tämän suunnitelman johdossa on juutalaismafia eli Siionin Viisaat. Heidän päämääränään on maailman valloittaminen ja ei-juutalaisten orjuuttaminen sekä sen väestönosan teloittaminen, mikä ei palvele heidän pyrkimyksiään. 

Huipputeknologia, robotiikka ja siihen liittyvä totaalinen valvonta yhteiskunta ovat kirouksia juutalaismafian käsissä, vaikka mafia palvelee näitä asioita jumalanaan. Teknologian tarkoituksena pitäisi olla täysin instrumentaalinen tekijä yhteiskunnassa eli ihmiskunnan palvelijana, mutta ei ihmiskunta teknologian palvelijana, eikä sen alttarille nousevana uhrina. 

Jumala on kuitenkin luvannut Uuden Kirkon toteutumisen maanpäälle, mikä laajentuu ihmisten uudestisyntyessä yksilöllisesti. Valtaosa maailman ihmisistä ei ole hyväksyvä sitä, mihin teknologian ja robotiikan avulla globaalisti pyritään eli tavoitellaan pienen eliittiryhmän totaalista maailman valtiutta ja muiden kansojen orjuuttamista. 

Kun ihmisten silmät avautuvat juutalaismafian ja muun globaalin eliitin rikollisille pyrkimyksille, saavat juutalaismafia ja heidän lakeijansa maistaa omia väestönvähennys suunnitelmiaan. 

Sanottakoon vielä, että Uuden Kirkon voimistuminen kytkeytyy Jumalalta Emanuel Swedenborgin kautta ilmestyneeseen Raamatun tiettyjen kirjojen (Jumalan Sanan) sisäisten merkitysten paljastumiseen, mikä on Herran Toinen Tuleminen, sillä Herra on Sana. 

Lisäksi lyhyesti mainitsemme, että Jumala on yksi ja Hänessä on Kolminaisuus ja Hän on Herra Vapahtaja Jeesus Kristus. Täten ihminen pelastuu eli pääsee taivaaseen, kun hän käsittää oikein Jumalallisen Kolminaisuuden ja tämän lisäksi suorittaen päivittäistä parannusta sekä eläen noudattamalla Kymmentä Käskyä 

Magneettimedian päätoimittajan huomiot 

Yllä esitetty tulevaisuuden skenaario maailman väestönvähentämiseksi tarkoittaa juuri Klaus Schwabilla unelmaa, nimittäin neljättä teollista vallankumousta (Fourth Industrial Revolution, 4IR). Käytännössä tämä tarkoittaa digitalisoimista, robotisoimista, automaatiota ja totaalisen kontrollin ulottamista ihmisten kaikkeen elämään ja myös ajatuksiin.   

Yllä olevan tekoälyn kehityksen myötä entisen kaltaista työvoiman tarjontaa ei tarvittaisi. Tämä tarkoittaisi robotisoituneen maailman tuottamien hyödykkeiden jakamista universaalisen kansalaispalkan muodossa. On aivan turhaa kuvitella, että demoniset Siionin Viisaat ynnä muu perkeleellinen  juutalaismafia ryhtyy elättämään ei-juutalaisia ihmisiä, joita se ei voi hyödyntää orjinaan, joten globaali ihmisten eliminointi on jo aloitettu. Juuri tällä hetkellä esim. salaperäiset COVID-19 –rokotukset kylvävät kuolemaa maailmalla. 

Juutalaismafia on siis kaiken pahan alku ja juuri planeetallamme. Mikäli he onnistuvat The Great Reset –operaatiossa, siitä seuraa kansallisvaltioiden demoralisointi, missä prosessissa ihmiskunta vajoaa vähitellen robottimaisten apinoiden tasolle, jotka omaavat kuitenkin riittävän ajattelukyvyn täyttämään itsekkäitä tavoitteitaan sekä ennen muuta palvelemaan juutalaismafiaa eli herravaltaa. Tämä tietysti koskee vain niitä ei-juutalaisia, jotka asetettaisiin juutalaismafian palvelukseen, muut kenties tapettaisiin. 

Maailma integroituisi miltei yhdeksi massiiviseksi hallintoalueeksi, jota johtaisi Siionin Viisaiden johtama keskushallinto. Käsitteet inhimillisyys ja armahtaminen olisivat tässä maailmassa täysin tuntemattomia käsitteitä. “Kourallisella” modernilla globaalilla omistaja luokalla olisi samanlainen suhde ei-juutalaisiin orjiinsa kuin nykyisin on tilanomistajalla karjaeläimiinsä tai orjien asema olisi vieläkin kurjempi kuin nykyisten karjaeläinten.  

Tulevaisuudessa moderni omistajaluokka omistaisi kaiken, ja yksityiset ihmiset vuokraisivat vain kaiken, eivätkä omistaisi yhtään mitään. Tämän globaalin hallinnon yhteiskunnat sisältäisivät ainakin degeneroimisen kolme peruspylvästä:  

1. Isänmaallisuuden ja kansallisen identiteetin ja ennen muuta uskonnon raunioittaminen: Eettisten arvojen täydellinen mitätöiminen. Tällöin ihmisten toiminnan kannustimina olisivat hedonististen halujen ja muun roskaviihteen saannin tyydyttäminen. Huumaavien aineiden saanti vapautettaisiin ja yhteiskunnissa vallitsisi yleinen henkinen sekä fyysinen huonovointisuus. Ihmiskunta vajoaisi syvään masentuneisuuden alhoon. Kaikenlaiset perversiteetit jylläisivät entistä enemmän yhteiskunnissa ja moraalisista sekä poliittisesti järkevistä kannanotoista ja kirjoituksista rangaistaisiin. (Eurooppa ajautuisi monikulttuurisuuden kautta vähitellen monokulttuurisuuteen.)  

2. Kollektivisoitaisiin ajattelu, jonka mukaan individualistisella tai yksilöllisellä ajattelulla ei ole arvoa. Tällöin vain laumasieluisuutta korostettaisiin. Niin ikään ydinperheet eli perinteinen avioliittoinstituutio tuhottaisiin. Samalla mainostettaisiin pikaravintolaketjujen tarjontaa sekä virvotusjuomia, mitkä ovat säännöllisesti käytettynä terveydelle hyvin vahingollisia johtaen muiden muassa fyysiseen ja psyykkiseen veltostumiseen.  

3. Toimivan ja luotettavan markkinatalouden tuhoaminen. Yksityistä ja julkista taloutta tuhottaisiin entistä enemmän korkoon perustuvalla lainarahoituksella. Itse asiassa WEF:n kauhu skenaarioiden toteutuessa mitään valtionlainoja ei olisi välttämättä enää olemassa (tai ne olisivat ikuisuuslainoja), sillä yksityiset maakunnat (entiset valtiot) eivät varsinaisesti omistaisi mitään, vaan vuokraisivat kaiken globaalilta omistajaluokalta, kuten yksityiset ihmiset tai ruokakunnat. Mutta ennen lopullista perikatoa yksityistä taloutta rampautetaan markkinointiin sisältyvien mainoskampanjointien kautta, sillä ihmiset velkaantuvat ostaessaan tuotteita, joita eivät välttämättä tarvitse. Tämähän on sitä kulutushysterian tai -manian ylläpitämistä, mikä on myös sairaalloinen tila myös jo nykyisessä yhteiskunnassa. 

Länsivaltioissa, kuten myös Suomessa pitäisi aloittaa valmistelut välittömään vallankumoukseen negatiivisen globaalin eliitin ja heidän kotimaisten poliittisten lakeijoidensa syrjäyttämiseksi vallasta, ja valtioiden itsenäistämiseksi sekä omavaraistamiseksi. 

Markku Juutinen 

 


Lähteet 

Schwab (Rothschild), Marianne – The Zekelman Holocaust Center (www-holocaustcenter-org.translate.goog) 

Family Schwab – Projekt Jüdisches Leben in Frankfurt (juedisches-leben-frankfurt.de) 

WEF’s Klaus Schwab is Jewish | Jew World Order 

WEF Declares ’We Just Don’t Need The Vast Majority of You’ – YouTube 

Les prédictions de Yuval Noah Harrari – L’ArcheL’Arche (larchemag.fr) 

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen: Nova Hierosolyma 

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen: Nova Hierosolyma 

Nova Hierosolyma 

7 kommenttia

 1. Edelleenkin sanon, on jutku paskaa ja harmittaa heidän ylimielinen asenne, ottaen huomioon… heidän olisi hyvä olla nöyrin kansa, ettei historia toista itseään…

  Plusääni(16)Miinusääni(4)
 2. Lainaus loppu kommentista:
  ”Länsivaltioissa, kuten myös Suomessa pitäisi aloittaa valmistelut välittömään vallankumoukseen negatiivisen globaalin eliitin ja heidän kotimaisten poliittisten lakeijoidensa syrjäyttämiseksi vallasta, ja valtioiden itsenäistämiseksi sekä omavaraistamiseksi.”

  Näinhän se on, mutta supistaisin tässä katastrofisessa tilanteessa, mihinkä nämä saatanan käskyläiset ovat Kansamme ja Maamme kavaltaneet, keskittämään kaikki voimmavarat oman Itsenäisyytemme pelastamiseen /puhdistamiseen /irroittamiseen tästä läntisestäsaastasta jonka tunnetuimpia uhreja on Jeesus Nasarealainen ja viimeajoilta esim. Che Guevara, Jasser Arafat, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi… ym. niitä kyllä riittää jotka ovat uskaltaneet nousta pahuutta ja sitä ruokkivaa orjamieltä vastaan ja siksi heidät on tuhottu, koska ”länsivaltioiden mafian” alistamat rahaa jumaloivat kansat jättivät heidät yksin näiden saatanan käskyläisten käsiin, aivan samoin kuin Pontius Pilatus pesi kätensä Jeesuksen kidutuksesta ja murhasta.

  Keinottelu jolle M. Koiviston hallintokausi avasi pääsyn maahamme, totuttaen kansalaiset pitämään luonnollisena ”uhkapeleillä” elämäänsä ylläpitäviä koijareita, joka todellisuudessa elelevät loisina kupaten tuottavaa yhteisöä, kustannuttaen sillä ylellisyytensä ja herjaten/pilkaten kansaa antaen ”asiantuntevia neuvoja” miten pitäisi elellä järkevästi, (yksi esimerkki: Björn Wahlroos).
  Olen edelleen sitä mieltä, että keinottelu juuri se on peruspahe jolla on tuhottu kansan ymmärrys ja kansallisomaisuus, se on se käärme joka on luikerrellut ”paratiisiin” ja joka on kietoutunut kansalaisten kaulaan kuristavaksi velkaorjuuden liekanaruksi joka sitten viekoittelee ahdistetun ihmisen mielettömiin ihmisymmärrystä häpäisevään velkarahalla keinotteluun.

  Passiivisuus on tehokas ase kaikessa vastarinnassa, edellyttäen, yksimielisyyttä!!!
  Muutama helppo aloitus on, kun:
  -Et osta näitä valtamedian julkaisuja (jätät ne huomioimatta).
  -Et kuuntele/katso YLENn lähetyksiä.
  -Jätät nämä hallitukset ja eduskunnat huomiotta, et kuuntele/katsele/noudata heidän ohjeistuksiaan.
  – JA ENNEN KAIKKEA jätät huomioimatta heidän järjestämänsä vaali-shouw, elellen aivan kuin ei näitä komenjanttareita olisi olemassakaan, ei pidä alistua/nöyrtyä tyrkytettyyn ihmisarvoa halvetavaan valikarjan osaan.
  On ymmärrettävä, ettei systeemiä voiteta systeemin säänöillä pelaten!

  Vanha viisaus on, että jos tulet huijatuksu, niin se on huijarin häpeä, mutta jos jälleen hän huijaa sinua, niin se on sinun HÄPEÄSI.
  Katsokaa menneeseen, niin samat huijarit heiluu päättäjinä vaihdellen oppositiosta hallitukseen ja jos joku siellä lipsauttaa totuuden, hänet likvitoidaan, yksi esim. (Anneli Jäätteenmäki).
  Vaalipuheet on tarkoitettu vaan vaalien edeltävää kautta silmällä pitäen, lausui Rafael Paasio toimittajan muistuttaessa häntä ristiriidasta käytännön toimintaan.

  Plusääni(15)Miinusääni(5)
 3. Ovatkohan he niitä ”juutalaisia” joista ilmestyskirja 2:9 sanoo seuraavaa:

  ”Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin rikas – ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia,
  eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga.”

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
 4. SIIONIN VIISAIDEN PELIÄ
  Maailman jakaminen kahteen vihollisleiriin, Venäjä vastaan länsimaat, on Siionin Viisaiden aikaansaannos. Länsimaita johtaa totaalisessa juutalaisten kontrollissa oleva USA. Ukrainan sota on puhtaasti USA:n ja Venäjän sota, jota käydään Ukrainan avulla. USA lahjoittaa Ukrainalle kymmenien miljardien eurojen arvosta sotilaallista kalustoa. Suomalaiset typerät poliitikot ovat vieneet Suomen mukaan tähän taisteluun. Suomen valtamedia levittää Ukrainan sotapropagandaa ja NATO-kiihkoilijat ovat innoissaan. NATO:sta haetaan turvaa Suomelle, vaikka meillä on turvana naapuruussopimus Venäjän kanssa. Nyt Suomen poliittinen eliitti on ryhtynyt massiiviseen Venäjän demonisointiin. Poliittinen eliitti on tehnyt korjaamattomia vahinkoja yhteiskunnallemme. Suomi on velkaantunut: valtion velka on jo yli 140 miljardia. Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi jo, että Suomi osallistuu kaikkiin NATO:n toimiin, myös Suomen rajojen ulkopuolella. Suomesta on tekeillä NATO:n kuuliainen koira. Poliittinen eliitti on mätä, mutta valtamedia on myös mätä. Suomen pelastajat ovat vaihtoehtomediat, jotka välittävät luotettua tietoa propagandan asemasta. Valtaosa suomalaisista kuitenkin vielä uskoo valtamedian propagandaan. Keinotekoinen sähköpula uhkaa ja siitäkin syytetään Venäjää. Massiivinen Ukrainan myönteinen propaganda on sokaissut väestön. Ensi talven kehitys on pelottava. Katastrofi uhkaa. Mutta katastrofissa piilee myös vallankumouksen siemen. Jospa nyt eduskuntavaaleissa myös yhteiskunnan terveet voimat saisivat jalansijaa eduskunnassa. Siis voimakkaaseen vaalityöhön! LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(13)Miinusääni(6)
 5. Eipä mekään näitä epäkelpoja ja vihamielisiä hallitsijoita tarvitaan eikä 1%:n rikasta eliittiä.

  Plusääni(12)Miinusääni(4)
 6. Sekä juutalaiset että muslimit tavoittelevat maailmanvaltaa ja kaikkien muiden eli vääräuskoisten tuhoamista.
  Sama tarkoitus oli kristityilläkin muinoin.
  Maailma pelastuu vain kun kaikista uskonnoista päästään eroon.

  Plusääni(5)Miinusääni(3)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat