Maailmantalous on talousromahduksen äärellä; pelastuksena ovat itsenäisyys sekä rahareformi

Maailmantalous on syöksymässä historiansa syvimpään romahdukseen. Eurojärjestelmä ja Euroopan unioni saattavat romahtaa. Euroopan kansojen pitäisi taistella vapautuakseen globalistien rahoitusmarkkinoiden korollisesta ja köyhdyttävästä velkarahajärjestelmästä. Ratkaisuina myös Suomessa ovat muiden muassa maan itsenäistyminen, euro-päätöksen ja EU-päätöksen mitätöiminen sekä rahareformin käyttöön ottaminen.

Maailmantalous on ennen näkemättömän laman edessä

Maailmantalous on syöksymässä historiansa hirvittävimpään romahdukseen. Keskuspankit ovat epätoivoisesti ammentaneet pörsseihin tähtitieteellisiä rahasummia, että markkinoiden uskottavuus lujittuisi kurssien keinotekoisella elvyttämisellä. Amerikan keskuspankki Federal Reserve esimerkiksi uutisoi hiljattain olevansa valmis käyttämään ”rajattoman summan rahaa” kohottaakseen velkakirjamarkkinat takaisin romahdusta edeltäneelle tasolle.

Myös kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäkitoteaa maailmantalouden olevan historiansa pahimman talousromahduksen äärellä. Osakemarkkinoille on syntynyt valtava superkupla, kun vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen talouskasvua tuettiin ”pumppaamalla helppoa velkarahaa sijoittajien käyttöön”, Patomäki kirjoittaa. Finanssimarkkinoissa oli vakavia häiriöitä jo syyskuussa 2019, jolloin Yhdysvaltain keskuspankki Fed alkoi tarjota 75 miljardia dollaria päivässä tukeakseen elintärkeää takaisinostositoumus-repo-markkinoita (repurchase agreement), kirjoittaa Patomäki.

Toki on syytä huomauttaa, että koronavirus ei ole itsessään aiheuttanut talouskriisin alkavaa alamäkeä, vaan virus toimi räjähteenä pankkiirien pumpattua velkarahaa sijoitusmarkkinoille.

Onko eurojärjestelmä luhistumassa?

Saksa on merkittävä tekijä euroalueen säilymisessä. Saksan perustuslakituomioistuin ei halua Saksan osallistuvan euroalueen yhteisiin velkoihin. Täten Saksan suhtautuminen kyseiseen asiaan heikentää ratkaisevasti euroalueen yhteisvastuullisuutta. Tässä tilanteessa meillä on toivoa koko euroalueen romahtamisesta. Saksan Perustuslakituomioistuimen mukaan eurojärjestelmän valtioiden joukkolainojen osto-ohjelma ylittää EKP:n toimivallan ja lisäksi rikkoo kieltoa rahoittaa suoraan valtioita.

Italian valtiollinen velkakriisi saattaa johtaa eurovaluutan ja euroopan unionin hajoamiseen.
Italian valtiollinen velkakriisi saattaa johtaa eurovaluutan ja Euroopan unionin hajoamiseen.

”Iso osa Italian julkisesta velasta on italialaisten pankkien hallussa ja siksi pelkona on, että velka- ja pankkikriisi yhdistyvät. Jos näin käy ja Italiaan aletaan soveltaa samanlaisia ”pelastuspaketteja” kuin aiemmin Kreikkaan ja muihin eurokriisimaihin, niin Italia on pian valmis poistumaan eurosta. Ja siitä se lähtee…” (Patomäki, )

Pörssiromahduksen, konkurssiaallon, massatyöttömyyden sekä euro-kriisin yhteisvaikutukset tulevat olemaan valtavia. Patomäki arvioi, että nyt on

”käsillä on mitä ilmeisimmin kapitalistisen maailmantalouden kaikkien kriisien äiti. [- -] Suuri lama 90 vuotta sitten lopetti talousliberalismin aikakauden vuosikymmeniksi.” (19.3.).

Eurojärjestelmä ja eurovaluutta on vain turmioksi

Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU) on riistänyt jäsenmailtaan mahdollisuuden lainata rahaa suoraan keskuspankeilta. Edellä mainittu johtuu siitä, että Maastrichtin sopimuksessa kielletään maiden oma keskuspankkirahoitus. Siten euromaista on muodostunut valuutan liikkeelle laskijoiden asemasta valuutan käyttäjiä. Maastrichtin sopimuksen mukaan euromaat ovat velvoitetut ottamaan velkaa yksityisiltä markkinoilta, millä alistetaan maat korkotason nousulle. Näin ollen valtioiden ja kuntien lainojen korot sekä velkakirjojen hinnat määräytyvät rahoitusmarkkinoilla, jossa globaalit liikepankit säätävät lainoille ehdot omien voitontavoitteidensa mukaisesti, huomioiden kunkin euromaan lainoittamiseen kuuluvat riskialttiudet.1

Eurovaluuttaan sitoutuneena olemme riippuvaisia eurovaluutan arvon heilahteluista. Euron vahvistuminen esimerkiksi heikentää EMU-maiden inflaatiopaineita, mutta samalla vähentää niiden kilpailukykyä. Osa euroalueen palkansaajista joutuu kuitenkin kantamaan huolta työpaikastaan, kun vahva euro syövyttää vientiyritysten kilpailukykyä.

Euron kurssimuutos suhteessa dollariin heikentää tässä tilanteessa useiden yrityksien kilpailukykyä. Häviötä siis syntyy, kun kotimaiset euroalueen yritykset harjoittavat vientiä dollarialueelle, jolloin on pakko vaihtaa dollarit euroihin kauppaa käydäkseen.

Mikäli Eurovaluutat eivät asetu tuottavuuttaan vastaavaan arvoonsa, on seurauksena viennin sekä kotimarkkinoiden tyrehtyminen, mistä aiheutuu sosiaalimenojen kasvua, jota nykyisessä uusliberalistisessa tilanteessa rahoitetaan kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden korollisella lainalla.

Lisäksi on huomioitava, että:

Euroopan unioni edellyttää jäsenmaiden velkataakan kasvattamista. Euroopan keskuspankki EKP on julkaissut suunnitelman lisätä arvopaperien ostoja 750 miljardilla eurolla loppuvuoden 2020 aikana, mikä välillisesti tukee myös jäsenvaltioiden julkisia budjetteja.

Jopa valtavirtaiset mediat myöntävät sen, että esimerkiksi Eurooppaa varjostava finanssikriisi on paljastanut eurovaluutan pahan valuvian. Nimittäin jo vuonna 2011 oli selvinnyt, että yhteisvaluutta voi toimia vain liittovaltiomaisessa yhteisen finanssipolitiikan ympäristössä. Yhteisvastuuvaluutta tarjoaa metaforana sateenvarjoa kriisimaille, ja koska euroaluetta ei ole haluttu hajottaa, euromaat ovat joutuneet takausvastuuseen konkurssiin ajettujen jäsenvaltioiden veloista.

Jo Unionin laajentuessa 1990-luvulla oli ennakoitu euroalueen yhteisvastuullisuuden ontumista, ja täten jo Maaschritin sopimuksessa määriteltiin EU:n kehittyminen liittovaltioksi. Mutta kiitos ja ylistys! Nykyisin on mahdollista, että Euroopan unioni sekä eurovaluutta pirstaloituvat. Näiden tuhoa on edistettävä.

Globalistien pyrkimyksenä on pelastaa eurojärjestelmä ja Unioni

Negatiivisen globalisaation eliitti on kuitenkin päättänyt pelastaa eurovaluutan ja Unionin romuttumisen hinnalla millä hyvänsä. Presidentti Emmanuel Macron sekä liittokansleri Angela Merkel esittävät, että EU lainaa jäsenmaiden siunauksella rahoitusmarkkinoilta 500 miljardia euroa, joilla on tarkoituksena rahoittaa koronan jälkeinen ”jälleenrakentaminen”. Suomalaisten kuin myös tiettyjen muiden euroalueen maiden veronmaksajien harteille ollaan sälyttämässä historiallista velkataakkaa. Velkamäärällä on tarkoituksena muiden muassa kosmeettiset toimenpiteet Italian julkisten taloustilastojen säätelemiseksi, että uskottavuus Italian EU-kelpoisuuteen säilyisi. Italian vararikko saattaisi johtaa Unionin ja eurovaluutan raunioitumiseen, jonka globalistit tahtovat merkittävällä lainalla pelastaa.

Myös suurkeinottelija George Soros on vakuuttautunut ikuisten lainojen olevan ainoa ratkaisu Euroopan tilanteeseen. ”Jos EU ei pysty harkitsemaan tätä nyt, se ei välttämättä selviydy nykyisistä haasteistaan”, hän varoittaa.

Euroopan kansojen pitäisi taistella vapautuakseen globalistien rahoitusmarkkinoiden korollisesta velkarahajärjestelmästä. Sitä vastoin Euroopan maiden on siirryttävä tulevaisuudessa vaurastuttavaan omavaraiseen talousdemokratian reformiin sekä itsenäistyttävä EU:n kahleista.

Suomeen rahareformi ja itsenäistyminen ilman euroa sekä Unionia

Unionin jäsenmaissa, kuten Suomessa on ryhdyttävä järjestelmälliseen kansannousuun ”juutalaisen” eliitin luomaa rahoitusjärjestelmää2,3,4,5, vastaan: Suomen ja poliittisen Euroopan yleensä on vapauduttava ”juutalaisen” eliitin luomasta yhteiskunnallisesta synteesistä (talouden, median ja koulutuksen sekä politiikan yhdistelmästä). Vasta tämän jälkeen on valtioilla mahdollisuus poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuurilliseen itsenäistymiseen. Nyt meidän on tehtävä selväksi, että Suomi ei ole eurovaluutan, eikä Euroopan unionin jäsenvaltio. Itse asiassa Suomi ei ole koskaan ollut näiden eturyhmien jäsenmaa, sillä Suomen liittyminen sekä eurovaluuttaan että Euroopan unioniin, olivat perustuslain vastaiset ja siten laittomat.

Nimittäin Rothschildien ja muiden pankkidynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin.2,3,4,5

Laittomuuden euro- ja EU-päätöksissä

Tiettyjen dokumenttien mukaan Suomen euro-päätös tehtiin jo 18.3.1992 ja tätä päätöstä ei tehty edes eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä, vaan demareiden käsikirjoittamalla hallituksen luottamuslauseäänestysnäytelmänä hallituksen tiedonannosta toisin sanoen EY-toimintalinjasta. Tämä oli valtiopetos.

Pääministeri Esko Aho piti 16.3.1992 eduskunnalle puheen, joka on dokumentoitu eduskunnan pöytäkirjan sivulle 480:

Maastrichtin sopimuksella jäsenmaat kehittivät yhteisöä uuteen vaiheeseen kohti taloudellista ja poliittista unionia. Pyrkiessään EY:n jäseneksi Suomi on valmis hyväksymään yhteisön nykyisen säännöstön, Maastrichtin sopimuksen sisällön ja Euroopan unionin päämäärän.”

Myös EU-kansanäänestys 16.10.1994 oli poliittista draamaa ja petos. Se oli petos jo siksi, että valtiojohto salasi täydellisesti sen, mitä valtiojohto oli kansalta salaa päättänyt?

Muun muassa Suomen maatalousneuvottelut päättyivät 1.3.1994 huijausnäytelmään. Erään kokoomuslaisen kansanedustajan saaman tiedon mukaan valtioneuvoston kokouspöytäkirjat ovat tuolta ajalta määrätty salaisiksi. Totuutta Suomen maatalousartiklojen oikeudellisesta luonteesta ei ole vieläkään uutisoitu, vaikka totuus on ollut 11 vuotta Jorma Jaakkolan kotisivuilla.

Yllä olevan perusteella Suomen ei tarvitse erota eurosta, eikä Unionista, vaan riittää, kun jättäydymme niistä pois, ja jätämme muun muassa EU:n jäsenmaksut maksamatta.

Velkajärjestelmä on turmiolista

Velkaorjuuteen perustuva globaali lainoitusjärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä ainoastaan velkarahaa, muuta rahaa tuskin on olemassakaan. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät loiskasvaimet, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät koron ynnä velan pääoman ilmaisena rahana. Korkorahaa ynnä velan pääoma ei ole luotu tuottavan työn kautta. Tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla, josta seuraa tässä artikkelissa mainittu hirvittävä historiallinen talousromahdus, jotka syöksevät kansantaloudet globaaliin talouskriisiin. Korkoraha kuitenkin haalitaan kasaan työllä ja tuskalla velallisen työmäärän palkasta. Huomattakoon, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla.

Mitkä ovat ratkaisuna nykyisen voimistuvan laman selättämiseen? Ratkaisuna on irrottautuminen kansoja köyhdyttävästä globaalista velkarahajärjestelmästä, Euroopan unionin hajoamisessa, valtioiden itsenäistymisessä sekä talousdemokratian reformissa. Rahareformissa toteutetaan rahanluontioikeuden palauttaminen Suomen valtiolle. Näin lopetetaan velkaantuminen sekä hankitaan omavaraisuus, vaikka rahoitusmarkkinoiden luotonanto tyrehtyisi. Täten on mahdollista välttää myös konkurssit. Rahareformin kautta saavutamme omavaraisuuden yhteistyössä kotimaisen yritysmaailman, kuin myös ulkomaisen yritysmaailman kanssa sekä harjoitamme edistyksellistä talouspolitiikkaa. Muiden valtioiden veloista ei meidän silloin tarvitse huolehtia.

Tähän liittyy vain yksi huolestuttava asiantila. Selvästi on osoitettu, että yllä esitetty yhteiskunnallinen murros ei voi syntyä muuten kuin ulkoparlamentaarisesti. Tästä johtuen kansan on tehtävä itse poliittinen ja yhteiskunnallinen vallankumous, sillä sitä on turhaa odottaa muiden tekevän.

Markku Juutinen

Lähteet

1. Patomäki, Heikki (2012). Eurokriisin anatomia. Into

2. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

3. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

4. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild

5. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ

…………………………………

Patomäki, Heikki (2.4.2020). Osallisuus-media. Saatavina: https://www.osallisuusmedia.fi/prof-heikki-patomaki-ennakoi-katastrofaalista-lamaa-seka-euron-hajoamista/?fbclid=IwAR2y6NE4RXipedcWfLgqLDt-MYXVQd0gkLfeD4VqPi_QtPJedU1TKzb3fHA

Kaleva (30.5.2003). Vahvan euron vaikutus. Euron vahvistuminen pienentää Emu-maiden inflaatiopaineita, mutta heikentää niiden kilpailukykyä. Yrityksien taseissa dollarin arvon lasku näkyy vaihtelevasti. Saatavina: https://www.kaleva.fi/vahvan-euron-vaikutus/2069888

Jorma Erkkilä (2020/5). Salkunrakentaja. Saatavina:https://www.salkunrakentaja.fi/2020/05/euro-suomi-taakka/

Heikki Patomäki (30.3.2020). Maailmantalouden kaikkien kriisien äiti, osa 4 – miten EU hajoaa. Saatavina: https://patomaki.fi/2020/03/maailmantalouden-kaikkien-kriisien-aiti-osa-4-miten-eu-hajoaa/

Sauli Pyynluoma (9.6.2011). Suomenmaa. Euro on ongel­mal­li­sempi kuin Euroopan unioni. Saatavina: https://www.suomenmaa.fi/paakirjoitus/euro-on-ongelmallisempi-kuin-euroopan-unioni-6.3.47250.e2b01dc568

Kauppalehti (18.5.2020). Saksa ja Ranska esittävät 500 miljardin jälleenrakennusrahastoa – yhteisvastuuta lisätään varovasti ilman koronabondeja. Saatavina: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/saksa-ja-ranska-esittavat-500-miljardin-jalleenrakennusrahastoa-yhteisvastuuta-lisataan-varovasti-ilman-koronabondeja/8421e309-5b6f-401a-be62-2ac76a8fb7d6

Jorma Jaakkola (14.4.2020). Miten Suomi pelastetaan? Saatavina: http://jormajaakkola.fi/%3Biten%20Suomi%20pelastetaan%3F

Jorma Jaakkola (28.10.2013). Saatavina: http://jormajaakkola.fi/141%3An%20ja%20142%3An%20EY-luonne

8 kommenttia

 1. Ehkä tärkein video youtubessa.

  The Biggest Scam In The History Of Mankind – Hidden Secrets of Money

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 2. Tämä tosiasia on tiedetty jo vuosia. Kansalle pitää vain kertoa konkreettisesti mitä pitää tehdä. Euron perijöiksi on ilmoittautunut mitä ihmeellisempiä vaihdonvälineitä, mutta niissä kaikissa on samat valuviat. Joko ne loppuvat joskus tai sitten niillä voidaan keinotella. Parhaana esimerkkinä virtuaalivaluutat. Jos niitä pyörittävät serverit häviävät, virtuaalivaluuttoja ei ole missään. Ja niin kauan kuin virtuaalivaluuttoja ei voi muuttaa takaisin euroiksi tai dollareiksi, kansa ei lähden siihen leikkiin.

  Euro on se ainut omaisuus mikä suurimmalla osalla kansasta on. Mihin muuhun he voisivat sen vaihtaa? Ja miten elää ilman euroja?

  Virtuaalirahojen luojat ensimmäisinä esittävät miten ravintoloissa voi maksaa virtuaalivaluutoilla. No, moniko työssäkäyvä perheellinen istuu kippoloissa? Rahat, jotka tulevat euroina, menevät vuokraan, ruokaan ja työmatkoihin. Vaatteista puhumattakaan.

  Eli, kun palkan voi saada uudella valuutalla ja sillä voi maksaa perusmenot, silloin se korvaa euron. Sitä ennen euroa ei ole mahdollista ohittaa. Esim, verottajammehan haluaa van euroja.

  Työaikapankki on osavaihtoehto tälle järjestelmälle. Mutta sieläkin ihmisten itsekkyys jarruttaa sen leviämistä. Ihmiset ovat sitä mieltä että heidän ammattitaitonsa on kalliimpaa kuin jonkun toisen. Otetaan esimerkki. Joku ulkoiluttaa tunnin verran toisen henkilön koiraa, joka tekee töitä esim. 10 000e työkaluilla. Tämä työkaluja käyttävä henkilö on sitä mieltä että hänen työnsä on kallisarvoisempaa kuin koiranylkoiluttajan työ. Mutta hän ei ymmärrä että jos joku toinen ei ulkoiluta hänen koiraansa, niin hänkään ei pääse tekemään työtään. Siksi tunti on erinoaminen mittari vähennettäessä riippuvutta euroon. Kokonaan toinen asia on se, paljonko tunnissa saa aikaiseksi.

  Kun puhutaan euro-erosta, tulee mieltää konkretia. Me voimme vähentää riippuvuutta eurosta, mutta siitä emme pääse eroon ennen sotaa ja itsenäisten valtioiden uudelleen muodostusta. Mutta silloin kansa on menettänyt kaiken. Ihan kaiken mikä sillä oli. Paitsi konkreettisen omaisuuden jonka se on ostanut euroilla.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 3. Suomalaiset ovat jo pitkään kasvatettu uskomaan tieteeseen ja teknokraattisiin asiantuntijoihin ja näiden ajamiin agendoihin kuten YK:n Agenda21/2030. Näiden taustalla on ajatus pelastaa maapallo ihmislajilta, joka nähdään sitä rasittavana syöpänä, vähentää ihmispopulaation määrää ja alistaa jäljelle jäävä väestö teknologisesti toteutettuun totalitaristiseen valvontamatriisiin. Suomalaiset ovat tiede- ja teknologiauskossaan ostaneet nämä ajatukset jo kauan sitten. Kaikki luonnonmukaisuus aiotaan hävittää ja vain pieni merkityksetön osa kansasta kapinoi tätä vastaan. Jopa kristityt on aivopesty valmistautumaan tulevan teknomessiaan ilmestymiseen.

  Siksi puhe EU:sta tai ei-EU:sta tuntuu jopa vähämerkitykselliseltä. Suomalaiset ryntäävät joka tapuksessa korporaatioglobalistien virittämään ansaan joko EU:n myötä tai sen hajottua sen ulkopuolella. Suomalainen haluaa olla massamedian ohjelmoitavissa oleva robotti, joka luovuttaa pois kristinuskon myötä saavutetun yksilöllisen vapauden ja vastuun Jumalan luomana ihmisenä ja muuttua elimelliseksi osaksi teknologian palvojien laumaa. Kansallismieliset, persut ja sen sellaiset ovat rynnistysjoukoissa ensimmäisinä. Nyt on käynnissä tuolileikki, jossa harvat ja valitut päästetään jatkamaan täysmekanisoidussa keinoälyn, keinoelämän ja valvontamatriisien ohjaamassa maailmassa. Uusi ”Nokia” on jo suomalaisille luvattu ja tämän epäjumalansa suosiota he tavoittelevat.

  Toki artikkelissa kuvatut tavoitteet olisivat hyviä ja jopa toteutettavissa, jos tapahtuisi ihme ja suomalaiset heräisivät heitä koskevaan transhumanistiseen orjuutusohjelmaan. Esimerkiksi osa Suomen maantieteellistä aluetta voitaisin erottaa erilliseksi saarekkeeksi ja irrottaa se globalismin kahleista. Ikävä kyllä, nämä eivät aio sallia minkäänlaisen aidon opposition jäämistä jäljelle.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Kyllä on toivoa tulevaisuudessa. Jumala on ilmoittanut Emanuel Swedenborgin kynän kautta Uuden Kirkon tulemiseta maailmaan. Tämä prosessi on jo alkanut. Ilmestyskirjan luku 21 tarkoitaa tätä Uutta Kirkkoa, jonka jäsenille Jumalan Sanan sisäiset merkitykset ovat paljastettuna. Herran toinen tuleminen tarkoittaa vain sitä, että Jumalan sanan sisäiset merkitykset paljastettiin maailmalle. Ne avattiin Swedenborgin kirjallisen työn kautta. Näinä päivinä on ilmestyvä Uutta Kirkkoa ja sen Taivaallista Oppia valaiseva teos nimeltään HERRAN TOINEN TULEMINEN, ja tätä voidaan pitää mainitun kirkon alkuna ja syntyprosessin vahvistumisena. Maapallolle on muodostuva tulevaisuudessa uusi henkinen ihmislaji, joka syrjäyttää pelkästään aistillisuuteen ja materialismiin suuntautuneen nykyisen ihmislajin. Syrjäyttäminen ei kuitenkaan tapahdu voimatoimin, vaan Jumalallisen Kaitselmuksen kautta. Tämä ilmoitetu kehitysprosessi (henkinenevoluutio) on vääjäämätöntä, sillä itse Jumala on sen Sanassaan luvannut.

   https://www.suomalainen.com/products/herran-toinen-tuleminen

   Plusääni(4)Miinusääni(4)
 4. On täysin yhdentekevää kuka lähtee ja kuka tulee sillä Kaikki eduskuntapuolueet ovat ulkoisessa ohjailussa eli kuuluvat erään tietyn (((porukan))) hallitsemaan järjestelmään.

  Persut mukana näytelmässä -ainut mitä tuo (((porukka))) oikeasti pelkää on yli puoluerajojen ulottuva, aito (aseellinen tai aseeton) kansannousu. Muille touhuille kultapossukerho nauraa paskaisen röhönaurun.

  Edustuksellinen demokratia (sic!) on syöpä johon Suomi kuolee. Jokainen itselleen rehellinen ihminen joka tuntee järjestelmän ymmärtää ettei poliittisen pelastautumisen mahdollisuutta ole ollut enää vuosiin. Siitä öyhöttäminen kannattaa lopettaa jos ei halua antaa kultapossukerholle lisää aiheita paskaiseen röhönauruun.

  Kannattaa alkaa varautumaan viimeiseen näytökseen ja unohtaa Halla-ahot ym. tyhjäntoimittajat joiden ”suomen pelastaminen” on jäänyt ja tulee jatkossakin jäämään pelkkien puheiden tasolle.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Suomalaiset ovat miehittäjähallinnon alla. Tuo hallinto palvelee ulkomaisten tahojen etuja. Toki meille kerrotaan, että nämä edut ovat yhteneväisiä koko kansan etujen kanssa. Valtarakennetta ei kiinnosta enää ottaa selvää, onko asia todella näin. Kansa voi pahoin ja protestoi erilaisten ahtaiden väylien kautta. Nämä totuuden sanat halutaan kuitenkin sensuroida pois ja lisätä kansalaisille suunnattavaa ”asennekasvatusta”. Meidän pitäisi jakaa sama harha päättäjiemme kanssa.

   Jos joku kansanedustaja pyrkii tuomaan esiin kansan todellista puhetta mm. maahanmuuttajista, hänet alistetaan rikostutkintaan. Kansan karkea, mutta rehellinen mielipide ja puhe on siis julistettu laittomaksi. Eliitti vaatii raivokkaasti kansaa osallistumaan omaan itsepetokseensa tai kuvittelemaan, että hyötyvät näiden vehkeilyistä. Työväenliikkeen pettänyt vasemmistokin ajaa tätä suuntausta eli vaatimusta kollektiiviseen itsepetokseen yhtymisestä aina tuhoutumiseen asti. Oikeisto puolestaan kyynisesti laskelmoi vaihtavansa mielestään kalliin ja laiskan valkoisen työväestön kaukomaista tuotettaviin halpatyöläisiin.

   Tilanteessa on yhtymäkohtia 1700-luvun lopun Pohjois-Amerikkaan, jossa kuningas Yrjölle alisteisia kolonioita sorrettiin surutta mm. Itä-Intian kauppakomppanian etujen varmistamiseksi eli sen aikaiset globalistit kaatoivat hallituksen tuella omat ongelmansa Pohjois-Amerikan kolonioiden riesaksi. EU:n ja suomalisten suhde alkaa muistuttaa tätä. Suomalaisten tilanne on kuitenkin paljon huonompi kuin Amerikan vallankumousta ajaneiden tahojen. Siellä myös kolonioiden omat mahtimiehet alkoivat osittaa myötämielisyyttä irtaantumispyrkimyksiä kohtaan. Meillä hallinto on avoimen vihamielistä suomalaisia kohtaan ja aikoo vaihtaa väestön vierasperäiseen.

   Myös kansan yhteisiä moraalikäsityksiä vahvistava kristinusko on ajettu meillä tärviölle. Kouluissa opetettava evoluutio-oppi on aiheuttanut suunnatonta tuhoa, koska Jumalan auktoriteetti ja tekijänoikeudet luomakuntaansa on kiistetty taitavan valheen voimalla. Tämä tekee suomalaista puolustuskyvyttömiä kansainvälistä juutalaista vaikutusta vastaan, joka puolestaan on maallistavaa ja henkistä tai hengellistä kulttuuria hajottavaa (esim. kulttuurimarxismi). Juutalaiskysymyskin usein ymmärretään väärin, kun ei oivalleta sen teologista ulottuvuutta. Poliittiseen ratkaisuun pyrkiminen ilman yhteistä uskoa ja arvopohjaa on kenties mahdotonta. Tietynlaista aseveljeyttä toki syntyy kansallismielisessä rintamassa, mutta toisaalta myös katkerat riidat puhkeavat helposti, kun toisilleen henkisesti vieraat ihmiset ovat tekemisissä keskenään.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 5. Pyydän toimitusta julkaisemaan tämän omana erillisenä artikkelina (minulla on sitten enemmänkin kommentteihin lisättävää)

  Kaikki pankkivelat mitätöitävissä

  Koko Eurooppa oirehtii tällä hetkellä massiivisten velkojen keskellä. Tämä on tietenkin luonnotonta ja sairasta, ja sille täytyy olla syy. Syy on myös luonnoton ja sairas: rikollinen ja perverssi raha- ja pankkijärjestelmämme, jossa raha on korollista velkaa ja joka niin ollen on pyramidihuijaus. Velkaa on korkojen vuoksi yhteiskunnassa koko ajan enemmän kuin rahaa, jolloin jonkun on aina jossakin otettava lisää pankkivelkaa entisistä pankkiveloista selviämiseksi. Yhteiskuntaan syntyy vähitellen velkakierre, velkaorjuus, orjuus kaikissa asioissa ja lopulta tuhoutuminen. Raha- ja pankkijärjestelmämme on rikollinen ja Suomen tuhoava hirviö, joka tyrannisoi kaikkea tässä maassa.

  Kaikki pankkivelat voidaan kuitenkin huoletta jättää maksamatta, niin valtionvelat, kuntien velat, järjestöjen velat kuin kotitalouksien velat. Eivät pankit ole lainanneet meille mitään omaansa. Ei ole syntynyt mitään velkasuhdetta. Ne ovat vain muuttaneet velkakirjamme (lupauksemme maksaa takaisin) silmänkääntötempulla (pelkällä kirjauksella tilillemme) rahaksi ja lainaavat sitä (siis omaamme) meille korkoa vastaan, suorittavat siis petoksen ja varkauden. Kaikki Suomen ja jopa koko maailman pankkivelat perustuvat nykyisin petokselle, eikä niitä tarvitse maksaa takaisin, koska rahat ovat meidän alun perinkin.

  On heti irtaannuttava petollisesta raha- ja pankkijärjestelmästämme, joka on pankkiirien raskaan luokan rikoshanke. Suomi ei ole pankeille velkaa, koska mitään velkasuhdetta ei ole olemassakaan. Näiden pankkiirihuijareiden täytyy sen sijaan maksaa meille suuret korvaukset aiheuttamistaan haitoista (koko yhteiskunta ja pian koko maailma on romahtamassa). Pankkiireilta on vaadittava välitöntä ilmoitusta, ettei kukaan ole heille mitään velkaa. Jos he olisivat rehellisiä ihmisiä, heidän tulisi omatoimisesti tehdä tällainen ilmoitus.

  Maahan on rakennettava oma, terve raha- ja pankkijärjestelmä, joka mahdollistaa kansan tervehtymisen ja vaurastumisen omalla työllä. Pankkiirit on tuomittava telkien taakse.

  Koska maamme johto ja kaikki poliittiset puolueet ovat pankkiirien ja heidän raha- ja pankkijärjestelmänsä kannattajia ja tukijoita, myös heidät on vietävä oikeuteen tuomittaviksi.

  Pyydän toimitusta julkaisemaan tämän omana erillisenä artikkelina.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat