Magdalena Anderssonin transatlanttisen agendan puolustuspuhe

Esitämme tiivistelmän puheesta: 

Alkusanoissaan Andersson totesi Venäjän asevoimien parhaillaan hyökkäävän Kiovaan, Harkovaan ja Mariupoliin. Anderssonin mukaan Venäjä on hyökännyt vihansa täydellisellä voimallaan ukrainalaisia vastaan, ja ukrainalaisethan tietysti puolustavat “demokratiaa” ja “vapauttaan”, joita latteuksia olemme tottuneet kuulemaan tavanomaisesti länsivalloissa. 

Anderssonin mukaan Venäjän aseistettu hyökkäys Ukrainaan oli laiton, puolustuksellisesti tarpeeton ja provosoimaton operaatio. (Provosoimattomuudella tarkoitetaan sitä, että Venäjää ei ole millään muotoa aktivoitu tai ärsytetty “hyökkäykseen”). 

Venäjän haluaa säilyttää Ukrainan etupiirinään, vaikka aikamme Euroopassa ei ole sijaa etupiiriajattelulle, sanailee M. Andersson. (Onkohan Andersson koskaan tutustunut termiin geopolitiikka?) Anderssonin mukaan Venäjä on uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle, joten Venäjälle täytyy asettaa sanktioita sekä muita aggressiivisia vastatoimia.  

Ruotsi on sitä turvallisempi, mitä enemmän tuetaan Ukrainaa, ja täten suojellaan demokratiaa ja vapautta, tiivistää Andersson. 

Pääministeri Magdalena Anderssonin esitys oli tarkoitettu välittömästi ruotsalaisten kuulijoiden manipuloimiseksi loputtoman ja mittaamattoman Ukrainalle annettavan tuen hyväksymiseksi. Tämä tietysti palvelee ainoastaan Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman maailmanpoliittisia intressejä Ukrainassa. Andersson ei esittänyt yhtään perusteluja väittämilleen, vaan toisteli vain Washingtonin koalition asettamia iskulauseita. Toivottavasti ruotsalaiset ja muut kuulijat ovat riittävän järkeviä, että ymmärtävät Anderssonin puheen ja muut sen kaltaiset esiintymiset vääristelevänä sota propagandana. 

Nämä esille otetut esimerkit Anderssonin puheesta saattavat lietsoa joissakin ihmistyypeissä vihamielisyyttä Venäjää vastaan, huolimatta siitä, että Venäjään kohdistuneet syytökset ja muut siihen liittyvät iskulauseet ovat pötyä. 

Venäjä on nyt hyökkäämässä Kiovaan, Harkovaan ja Mariupoliin. Siis tarkoittaen yleensä sitä, että kuinka Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. 

Mutta mitkä tahot ovat vastuussa Ukrainan sodasta, ja kuka hyökkäsi ensin? 

Yhdysvaltalaisen valtiotieteiden professorin John J. Mearsheimerin (2022) mukaan tietyt länsivaltiot ja erittäinkin Yhdysvallat on päävastuussa vuonna 2014 helmikuussa alkaneesta Ukrainan konfliktista. 

John J. Mearsheimer, joka edustaa uusrealistista koulukuntaa, on analysoinut, että Venäjän sotaoperaatio Ukrainassa oli johdonmukainen ja ennakoitavissa oleva reaktio länsivaltojen ekspansiivisuuteen eli sotilaalliseen levittäytymiseen aina Venäjän rajojen tuntumaan sekä Ukrainan auttamiseen nousussa Venäjää vastaan. Tällaisessa geopoliittisessa tilanteessa Venäjällä täytyy olla turva-alue ja niin muodoin Ukraina on luonnollisesti osana tätä aluetta (O’shea 4/2022). 

Tohtori ja eversti Douglas MacGregorin analyysit Ukrainan kriisistä ja sodasta ovat linjassa ja tukevat John J. Mearsheimerin esitelmää vastaavasta tilanteesta.   

Länsivaltojen puheet Venäjän muodostamasta uhasta lähialueilleen sekä lännelle ovat täydellisesti puuta heinää. 

MacGregori painottaa: 

Venäjä tavoitteina eivät ole olleet minkään kaltaiset sotatoimet Ukrainassa eikä pyrkimyksenä ole ollut hyökätä länteen. Erikoisesti Venäjän turvallisuuspolitiikkaan sisältyy operaatiot, jotka turvaavat venäläisten oikeudellinen ja tasa-arvoisen kohtelun muiden etnisten ryhmien rinnalla.  

Yhdysvallat ja sen tietyt liittolaiset ovat luoneet, kouluttaneet ja varustaneet Ukrainan suuren armeijan, jolle annettiin päämääräksi vain hyökätä Venäjää vastaan, joten luonnollisesti Venäjän puolustusvoimat lopulta aloittivat sotatoimet [eli ryhtyivät puolustukselliseen erikoissotaoperaatioon, toimittajan huom.] Ukrainassa. Tämä tapahtui kauan sen jälkeen, kun Ukrainan sotajoukot, lännen masinoimina, olivat Itä-Ukrainassa tappaneet 14 000 venäläistä vuosien 2014 ja 2022 välillä (MacGregor 11/2023). 

Nämä ovat täysin valehteluun perustuvia väittämiä: 

Kaksi ranskalaista uutisankkuria järkyttyivät haastatellessaan ukrainalaista naishenkilöä. Haastateltavan mukaan Ukrainan sodan alkaminen vuonna 2014 aiheutti palkkojen romahtamisen ja lämmityskustannuksien nousun ainakin 50 prosentilla. Hän kysyikin, että miksi meidän pitää tukea nykyistä presidenttiä ja hallitusta, jotka ovat marionetteja. Haastateltavan mukaan Ukrainan taloudellinen tilanne on romahduksen partaalla ja korruptio jyrää kaikkialla, eikä hän usko, että Zelenskyj valittiin oikeudenmukaisesti virkaansa. Hän lausui myös, että neljä Zelenskyjn vastavoimaa edustavaa uutiskanavaa on kielletty sekä Zelenskyjn vastustajia on murhattu. Tätäkö yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet pitävät ylivertaisena demokratiana? Kysyy haastateltava (S.N. 3/2022). 

Huomion arvoista on, että Zelenskyj perui taannoin presidentinvaalit Ukrainassa, vedoten vaalien järjestelyvaikeuksiin. Tuolloin presidentin virkakausi olisi päättynyt Zelenskyjn osalta, joten hän on virassaan ilman kansan antamaa valtuutusta. 

Venäjän toiveena ja myöhemmin asetettuina rauhan tiettyinä ehtoina olivat Ukrainan hallinnon joukkojen murhaavan terrorin lopettaminen Donetskin kansantasavaltoja vastaan ja kuten myös Ukrainan lupautuminen pysytellä NATOn ulkopuolella. Tähän Ukrainan hallinto ei Yhdysvaltojen juutalaisverkostojen painostuksesta suostunut. Joten Ukraina toteuttaa Atlanttisen akselin globaaleja intressejä hyökkäämällä Venäjää ja venäjänkielisiä vastaan, ukrainalaisten veren kustannuksella. Näin menetellen ukrainalaiset puolustavat “demokratiaa” ja “vapauttaan” eli totalitarismia.  

Kuten juuri yllä totesimme Ukrainan hallinto, on täysin korruptoitunut ja Zelenskyjn presidentin virkaa jatkettiin poikkeuslailla, ilman presidentin vaaleja. Kansa kärsii sodan synnyttämässä kurjuudessa, ja samaan aikaan ukrainalainen oligarkia, mukaan lukien presidentin perhe, mässäilevät äveriäänä sekä jakavat saalistaan. 

Ukrainasta ollaan luomassa toista Israelia, jota hallittaisiin Yhdysvalloista paikallisen marionetti hallinon välityksellä. Yhdysvallat ja sen transatlanttinen liittouma mahdollisesti hyötyisivät Ukrainan maaperän valtavista  mineraalirikkauksista 

Pääasiallisin syy Washingtonin valtapolitiikalle Euroopan kautta Ukrainassa on Yhdysvaltojen kansainvälisen järjestelmän hegemonian hiipuminen. On siis tapahtumassa maailmanjärjestelmän vallansiirtymä Itä- ja Etelä-Aasian sekä Lähi-idän tietyille valtioille. Juuri tämä on yhtenä tärkeimpänä syynä siihen, että Washington, Israel-lobbyn painostamana [1] on käyttänyt Ukrainaa ja tiettyjä EU:n maita (kuten Suomea) sijaistaistelijoinaan Venäjää sekä Putinin hallintoa vastaan. Kysymyksessä ei siis ole Eurooppalaisen tai Ukrainalaisen demokratian ja vapauden ihanteet ja arvot, vaan Eurooppa ja Ukraina uhrautuu Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen liittolaisten maailmanpoliittisten intressien takia.  Pääasiallisina hyötyjinä ovat Yhdysvallat ja Israel. Tällainen on Magdalena Anderssonin hokema demokratia ja vapaus Ukrainassa!  

Todellisuudessa Yhdysvallat ja sen transatlanttinen liittouma pyrkivät levittämään etupiirinsä Länsi-Eurooppaan, Pohjoismaihin ja Itä-Eurooppaan. Tavoitteena on Venäjän nujertumisen jälkeen saavuttaa Itä-Aasian geopoliittisten alueiden hegemonia.  

Venäjä oli pakotettu puolustukselliseen erikoisoperaatioon Donetskin kansantasavalloissa ja myöhemmin Ukrainassa. Tähän ovat syynä jo aikaisemmin esitetyt geopoliittiset tekijät ja uhat pääsääntöisesti Yhdysvaltojen ja Ukrainan taholta. 

Anderssonin pitäisi huomioida se, että kullakin valtiolla on oikeutensa valita ja määrittää omien turvallisuus tarpeidensa vaatimat turvallisuusjärjestelmät, ja niihin liittyvät tehtävät. Ja nämä toimenpiteet ovat sopusoinnussa  Istanbulin julistuksen (1999) kanssa.  

Nythän Venäjä on joutunut määrittämään turvallisuustarpeensa ja toimimaan niiden edellyttämällä tavalla. Tähän Venäjä on ajautunut, sillä jo vuodesta 2008 alkaen on ollut täysin selvää, että transatlanttisen liittouman painostuspolitiikka Venäjää vastaan pakottaisi federaation puolustusoperaatioihin Ukrainassa.   

Vaikka jokaisella maalla Istanbulin julistuksen mukaan on oikeutensa valita turvallisuusjärjestelmänsä, niin kuitenkaan omaa turvallisuutta ei voida lujittaa toisen valtion turvallisuuden kustannuksella. 

Nythän esimerkiksi Suomi ja Ruotsi luulevat lujittavansa turvallisuuttaan sallimalla Yhdysvaltojen ja muiden tiettyjen NATO-maiden miehittää maa-, vesi- ja ilmatilansa DCA-sopimuksen ja NATO-jäsenyyden velvoitteiden perusteella. 

Tämä kaikki tapahtuu Venäjän turvallisuuden kustannuksella ja syöksee samalla Suomen, Ruotsin ja ehkä myös muut pohjoismaat onnettomuuteen. 

Kaikki tämä tapahtuu ainoastaan Washingtonin maailmanpolitiikan valta-aseman turvaamiseksi. 

Tämä tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltojen ensimmäisenä tavoitteena on säilyttää ja kasvattaa entistä maailmanvalta-asemaansa Euroopan unionin alueella, poliittisen Lähi-idän alueella ja poliittisen Tyynenmeren vyöhykkeellä, ts. olla ainoana globaalina suurvaltana. Eikö olisi aika jo herätä! 

Venäjän puolustuksellinen toiminta on välttämätöntä Venäjän kulttuurin ja valtiollisen suvereniteetin turvaamiseksi, mutta sen sijaan Yhdysvaltojen ja sen johtaman läntisen blokin röyhkeä hyökkäys Ukrainan välityksellä Venäjää vastaan on laiton ja kansainvälisten oikeuksien vastainen. 

Tämän kappaleen lopuksi on syytä huomauttaa valtasuhteista: 

Edesmennyt diplomaatti ja professori Keijo Korhonen on esittänyt: 

”Venäjä on alueellinen suurvalta ja sotateknologiassa samaa luokkaa Yhdysvaltojen kanssa. USA:n presidentti, olipa hän kuka tahansa, ei tule Suomen, Baltian maiden, Puolan tai Ukrainan takia ottamaan sitä riskiä, että joutuisi sotaan ydinasevaltion kanssa. Venäjän johto tietää, että USA:n johto ymmärtää tämän.” 

Korhosen päätelmä pitää paikkansa vielä nykyisessä tilanteessakin. Sen sijaan Washington mahdollisesti käyttäisi sijaistaistelijoinaan muiden muassa Ruotsia ja Suomea, kuten nykyisin Proxy-taistelijana Ukrainaa. 

Ruotsin ja Suomen korruptoituneet ja Yhdysvaltojen imperialistisille tavoille sielunsa myyneet poliittiset päättäjät hyväksyvät Washingtonin vaatimukset riemurinnoin, ja jopa hieman etuajassa. 

Onhan Suomen presidentiksi kutsuttu A. Stubb mm. lausunut: 

”Suomella täytyy olla todellinen ydinpelote, ja sitä meillä on, koska NATO antaa meille käytännössä kolme pelotekeinoa jäsenyytemme kautta”, hän sanoi. ”Ensimmäinen on armeija eli sotilaat, toinen on ohjukset eli ammukset, ja kolmas on ydinpelote, joka tulee Yhdysvalloista.” 

Mutta pääasia on, että “demokratian” ja “vapauden” ihanteet toteutuvat. 

Markku Juutinen 

Lähteet

Magdalena Anderssons tal med anledning av kriget i Ukraina och försämr 

Magdalena Andersson tal med anledning av kriget i Ukraina och försämrat säkerhetspolitiskt läge (6/2024). (https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLrjNbggklWHTqsRrnTFXVpTrkWlkTL?projector=1)  

Paul O’shea (4/2022). Kvartal.  Vänstern som tror på den starkes rätt – för Ryssland. https://kvartal.se/artiklar/varfor-appladerar-sa-manga-i-vanstern-mearsheimers-tal-om-den-starkes-ratt/  

MacGregor (11/2023). Posi TV:n haastattelu. https://injektiopiikki.com/2023/11/16/eversti-douglas-macgregor-11-11-2023-haastattelu/ . (Valitettavasti mainittu tiedosto ei avaudu enää. Täten esitämme  Ruotsissa toimivan Radio Folkungen lähes vastaavan julkaisun, jossa on haastateltavana Douglas MacGregor.Intervju med Douglas Macgregor – Radio Folkungen | Lyssna här | Poddtoppen.se (https://poddtoppen.se/podcast/1571166551/radio-folkungen/intervju-med-douglas-macgregor)) 

(Myös tällä: Eversti Douglas MacGregor: Suomen NATO-jäsenyys ja USA:n tukikohdat Suomessa muodostaisivat järjettömän ja vaarallisen yhdistelmän  – Magneettimedia

(S.N.) State of the Nation (3/2022). Ukrainian Corruption, Our Crooked Politicians, And The Jewish Agenda. (https://stateofthenation.co/?p=108893

[1]. Mearsheimer, John ja Walt, Stephen (2007). The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy.

6 kommenttia

 1. Vertaus

  Viisas kruununvouti

  Eräässä suomalaisessa kihlakunnassa kruunun virkailijalla, nimismiehellä eli vallesmannilla, oli ongelma: Kihlakunnan yleisin kansanhuvi oli juopottelu.

  Nimismies puuttui pontevasti ongelmaan. Hän rikkoi kaikki käsiinsä saamat kansalaisten viinapullot. Mutta viinapullojen rikkominen ei näyttänyt poistavan ongelmaa, koska sitä mukaa kuin nimismies rikkoi viinapulloja, niitä ilmaantui markkinoille kaksin verroin lisää ja kansalaiset olivat kännissä päivät pitkät.

  Nimismies ajatteli ääneen: Mitä minä teen, koska tämä ongelma ei ole hallittavissa?
  Hänen vaimonsa kuuli nimismiehen huolen ja sanoi: Kysy kruununvoudilta!

  Niinpä nimismies meni viisaan kruununvoudin pakeille.

  Nimismies esitti huolensa: Viinapullojen rikkominen ei ole poistanut juoppoutta kihlakunnastamme, koska yhden rikotun viinapullon tilalle näyttää tulevan kaksi viinapulloa.
  Viisas kruununvouti sanoi: Hajota pontikkatehtaat, niin viinapullojen tulo markkinoille lakkaa!
  Nimismies vastasi: Mutta kun pontikkatehtaat ovat toisissa kihlakunnissa!
  Viisas kruununvouti sanoi: Yleisen raittiuden nimissä – hajota ne – niin edistät raittiutta koko valtakunnan alueella.

  Nimismies noudatti viisaan kruununvoudin kehotusta ja hajotti pontikkatehtaat toisista kihlakunnista. Sen jälkeen viinapulloja ei enää ilmaantunut oman kihlakunnan alueelle. Ja kansalaiset kaikissa kihlakunnissa huokaisivat helpotuksesta: Valtakunnassa kaikki hyvin!

  Yhdysvallat/Britannia/EU ja Suomi ovat antaneet luvan käyttää tappavaa aseistustaan kuten drooneja ja pitkän kantaman ohjuksia sotatoimissaan Ukrainan kautta Venäjää vastaan. Tänä päivänä länsiliiton tappavilla aseilla isketään Venäjän siviilikohteisiin.

  Sitä mukaa kuin Venäjän federaation armeija tuhoaa Ukrainassa länsiliiton lähettämiä tappavia aseita kuten drooneja ja ohjuksia, niitä tulee kaksin verroin tilalle. Ilman oikeaa reaktiota tilanteeseen ongelma ei poistu, vaan se kasvaa.

  Länsiliiton valtiot ovat tehneet monivuotisia kahden- ja monenvälisiä sopimuksia Kiovan hallinnon kanssa, joten `säätilassa huomenna` on luvassa Venäjälle rankkoja drooni- ja ohjussateita, jotka tulevat kestämään vuosia.

  Mitä sitten pitäisi tehdä?

  Vastaus on yksiselitteinen ja selkeä! Eivätkö valtiot, joista toinen valtio julistaa toisille valtiolle sodan ole viimeistään siinä vaiheessa sotaa käyviä valtioita. Euroopan eri valtiot ovat selväsanaisesti vahvistaneet maansa olevan sodan toinen osapuoli Venäjä-vastaisessa sodassa.

  Yhdysvallat vetoisen länsiliiton eri valtiot ovat julistaneet Venäjälle sodan – toistuvasti. Näin ollen kaikki länsiliiton asevarastot ja -tehtaat tai mitkä tahansa asekeskittymät missä hyvänsä maailmankolkassa ovat Venäjälle laillisen iskun kohteita, koska kysymys on sodan eskalaation ehkäisystä.

  Seurauksien tuhoamisella ei voida poistaa syitä. `Käsittelemällä` syyt, poistuvat seuraukset. Länsiliiton Ukrainalle lähettämät tappavat aseet ovat teholtaan vahvistuneet kaiken aikaa (sammakkovertaus). Seuraavaksi sieltä tulevat aina vain pidemmän kantaman ohjukset sekä hävittäjät ja ohjuspuolustusjärjestelmät.

  Yhdysvaltain johtaman länsiliiton valtioiden kuten Suomen lähettämät tappavat Ukraina-tuet ja uhkailut, jotka kohdistetaan Venäjään, ovat casus belli, olkoonkin sitten kysymyksessä vaikka WWIIIn sotatoimien käynnistyminen.

  Yhdysvallat eivät tule osallistumaan Euroopan Unionin itse aiheuttamiin sotiin, vaikka se onkin yllyttänyt ne siihen. Miksi tulisivat? Olisi järjetöntä käydä sotaan maailman suurinta ydinasevarastoa hallussaan pitävää Venäjää vastaan.

  Jonkun on vihellettävä eurooppalaisten valtioiden `juopumuksen` peli poikki. Sergei Karaganovin, joka johtaa Venäjällä turvallisuusanalyyttistä ulko- ja puolustuspolitiikan neuvostoa, ehdotus Euroopan `raitistamisesta` alkaa pikkuhiljaa herättää mielenkiintoa.

  Venäjä pidättäytyy ampumasta ensin taktisen laukauksen, koska se tietää minkälainen tuhovoima sen hallussa on. Mutta toisaalta länsiliiton aiheuttama eskalaatio kehittyy kaiken aikaa pahemmaksi – jäädäkö odottamaan väistämätöntä?

  Aivan kuin Kreml mieltäisi olevansa vertauskuvallisesti korkean tornitalon katolla, jonka alakerrokset ovat tulessa ja jolloin vaihtoehtoja on tasan tarkkaan kaksi: 1.) jos hyppäät, niin kuolet, 2.) jos jäät paikallesi, niin palat. Kumpikaan noista vertauskuvallisista vaihtoehdoista ei sovellu meneillään olevaan reaalitilanteeseen. Venäjä on vaikeiden sotilaallisten päätösten äärellä!

  Mutta mitä pian tapahtuu reaalimaailmassa:

  `Kauhu ja kuoppa ja paula on edessäsi,
  sinä maan asukas.
  Joka pakenee kauhun ääntä,
  se putoaa kuoppaan,
  ja joka kuopasta nousee,
  se puuttuu paulaan.
  Sillä korkeuden akkunat aukenevat ja
  maan perustukset järkkyvät`.

  (Jes 24:17-18).

  Newsky

  Plusääni(22)Miinusääni(1)
 2. Ruotsalaisten historiallinen muisti on aktivoitunut myrkyllisellä tavalla ja synnyttänyt revanssihengen. Ruotsilla on takanaan sarja katkeria tappiota Venäjää vastaan. On mielenkiintoinen sattumus, että Ruotsin suurvalta-ajan katsotaan päättyneen Pultavan taistelussa v. 1709. Pultava sijaitsee Ukrainassa Harkovan lounaispuolella varsin lähellä Venäjän ja Ukrainan välistä nykyistä taistelukenttää. Suomen sodassa v. 1908-1809 Ruotsi menetti Suomen alueen Venäjälle mm. Oravaisten taistelun ollessa eräs ratkaisevin.

  Ruotsi saa nyt NATO-jäsenyydestä ja DCA-sopimuksesta itselleen lainamuskelit, joiden voimin se aikoo käydä härnäämään entistä kilpakumppaniaan, jolle se on yleensä hävinnyt katkerasti. Ruotsalaiset ovat myös rohkaistuneet Suomen liittämisestä neutraalilta vyöhykkeeltä lännen astinlaudaksi kohti Venäjää. Tästä riehaantui mm. RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutz, joka julisti, että on aika sulkea se takin uloin nappi, jonka monet upseerit protestiksi avasivat Suomen sodan päättyessä karvaaseen tappioon. Tappio oli karvas Ruotsille, mutta Suomelle autonominen asema suurruhtinaskuntana osana Venäjän keisarikuntaa oli eräs sen historian parhaita jaksoja pl. onnettomat sortovuodet, jotka olivat seurausta lisääntyneestä kommunistien anarkiasta keisarikunnassa.

  Plusääni(19)Miinusääni(2)
 3. Edellisestä kirjoitelmasta A.Stubbin lausumana:

  `Suomella täytyy olla todellinen ydinpelote, ja sitä meillä on, koska NATO antaa meille käytännössä kolme pelotekeinoa jäsenyytemme kautta`, hän sanoi. `Ensimmäinen on armeija eli sotilaat, toinen on ohjukset eli ammukset, ja kolmas on ydinpelote, joka tulee Yhdysvalloista`. Mutta pääasia on, että `demokratian` ja `vapauden` ihanteet toteutuvat`.

  Siinä puhuu A. Stubbin Suomen uusi ulkopoliittinen oppi, `arvopohjainen realismi`, joka todistaa Suomen liittyneen Yhdysvallat vetoiseen UWO (Unipolar World Order = yksinaopaisen maailmanjärjestyksen) -järjestykseen.

  Suomen olisi luonnollista ollut liittyä MWO (Multipolar World Order = moninapaiseen maailmanjärjestykseen, jo historiallisista syistä, mutta näin ei käynyt. MWO järjestykseen kuuluu esimerkiksi BRICS-, SCO- ja IVY-valtiot eli huomattava osa koko ihmiskuntaa.

  Kansalliselle kokoomukselle ja perussuomalaisille (sinimusta fasismi) ei näytä riittävän, että he tuhosivat maan talouden ja jakoivat kansan kahtia. Heidän on saatava ajettua Suomi, etulinjan maana, suurvaltojen väliseen konfliktiin, jossa sotaa käydään viimeiseen suomalaiseen.

  Koskaan aikaisemmin ei suomalaisten historiasta voida löytää hakemallakaan sellaista onnettomuutta, joka nyt on tulossa. Ei sitten vaikka nälkävuosien 1695-1697, 1866-1868, kansalaissodan 1917 ja toisen maailmansodan 1939-1945 uhrimäärät laskettaisiin yhteen.

  He hävittävät Suomen. Suomi katoaa olemasta kansa kansakuntien joukossa. Sitä se tasa-arvo teettää. Naisilta on kiellettävä äänioikeus ja vaalikelpoisuus, viittaan Marinin-hallitukseen, josta onnettomuuksien sarjan starttilaukaus ammuttiin.

  Rauhaa ei saavuteta ennen kuin sotaa käyvät osapuolet Yhdysvallat ja Venäjä asettuvat neuvottelemaan rauhasta neutraalissa valtiossa esimerkiksi Kiinassa. Tässäkin tapauksessa voidaan saavuttaa ainoastaan välirauha Ukrainassa.

  Terroristihallinto Kiovaa ei voida pitää rauhanneuvottelun toisena osapuolena, koska se ei ole edes ensisijainen sotaa käyvä toinen osapuoli ja koska mikään järkevä hallinto ei neuvottele terroristien kanssa.

  Sota UWOn (Unipolar World Order = yksinapainen maailmanjärjestys) ja MWOn (Multipolar World Order = moninapainen maailmanjärjestys) välillä tulee jatkumaan niin kauan kunnes toinen kilpailevista järjestelmistä on lyöty laudalta.

  Sveitsin `rauhanfoorumin` aikana Naton takarintaman valtio Norja on käytännössä julistanut sodan Venäjää vastaan!

  Demonstraatio (1.-2.):

  1.) Kansallisesti:

  Kysymys: Miten käy kansallisen rikosoikeuden mukaan henkilölle, joka on tilannut palkkamurhaajan ja tämä on likvidoinut tilatun kohteen?
  Vastaus: Sekä palkkamurhaaja että palkkamurhan tilannut henkilö tuomitaan!

  2.) Kansainvälisesti:

  Kysymys: Miten käy kansainvälisen oikeuden mukaan toimijoille, joka varustavat liittolaisensa tappavilla tukipaketeilla sekä tukijoukoilla hyökätessään kolmanteen maahan?
  Vastaus: Sekä varustaja että varustettava tuomitaan kansainvälisen oikeuden mukaan.

  Näinhän sen pitäisi mennä, mutta meneekö se näin?

  Tämän päivän globaalissa maailmassa ei ole olemassa akreditoitua instanssia, joka voisi puuttua auktoriteetillaan meneillään olevien valitettavien tapahtumain kulkuun esimerkiksi Ukrainan kuolemankentillä.

  Saman kansainvälisen oikeuden asiantuntijat ovat eri mieltä yksittäisten valtioiden oikeudesta lähettää aseapua ja joukkoja Kiovalle. Kysymys kuuluu: Onko aseavun ja joukkojen lähettäminen Ukrainaan jo lähtökohtaisesti laitonta?

  `Kansainvälisen oikeuden asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, tarvitseeko Nato YK:n luvan Ukrainan sotaan osallistumisesta`.
  https://yle.fi/a/3-12342290

  Kansainväliseltä foorumilta puuttuu toimiva turvallisuusjärjestelmä, joka perustuisi siihen, että vain yhdellä taholla olisi oikeus ja auktoriteetti puuttua esimerkiksi Ukrainassa meneillään olevaan konfliktiin. Mitään tämän kaltaista hallitustenvälistä, sovittelevaa instanssia, ei ole edes olemassa.

  MWOn (Multipolar World Order = moninapaisen maailmanjärjestyksen) toimijoiden olisi aloitettava keskustelu luoda toimiva kansainvälinen turvallisuusjärjestelmä, koska YK on oman toimintakulttuurinsa negaatio, vaikka se ei toteudukaan universaalisti ennen NWGn (New World Government = Uuden maailmanhallituksen) ilmaantumista.

  UWOn (Unipolar World Order = Yksinapaisen maailmanjärjestyksen) kannattajat tulevat tukehtumaan omaan hulluuteensa, mutta paljon tämä Yhdysvallat vetoinen `kaaoksen valtakunnan` `kultainen miljardi`, transatlanttinen klikki, joka ei todellisuudessa käsitä kuin noin 15 % ihmiskunnasta, saavat riehumisellaan globaalia vahinkoa aikaan.

  Kansainvälisoikeudellisesti sekä aseapuun että joukkojen lähettämiseen Ukrainaan olisi oltava YKn valtuutus, jotta Yhdysvallat johtoinen Nato tai sen joku jäsenmaa voisi osallistua laillisesti Ukrainan kautta Venäjän vastaiseen vihanpitoon niin halutessaan.

  Tämä ei voi olla kansainvälisen lain ja sen hengen tulkintakysymys.

  Mikäli YKn erillistä lupaa hyökkäyksen kohteen sotilaalliseen tukemiseen aseavulla ja lisäjoukoilla ei tarvita tai se on tulkinnanvaraista, asiat pitäisi selkeyttää, koska tänä päivänä samaan kysymykseen saadaan kaksi vastakkaista vastausta.

  Norjalaisen, nykyisen Naton pääsihteerin, Jens Stoltenbergin, avoin sodanjulistus Yhdysvallat vetoisen Nato-koalitionsa puolesta Venäjää vastaan välikäsien kautta on: Selkokielellä sanottuna sodanjulistus Venäjä vastaan. Samalla se on sodanjulistus Norjan puolesta Venäjää vastaan.

  Norja on muutenkin Pohjoismaisen Venäjä-vastaisen varustelun primus motor.

  Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi) siirtymisellä Yhdysvaltain hallinnoimasta Bossumista Yhdysvaltain hallinnoimaan Norfolkiin ei ole merkitystä. Pohjoismaat ovat joka tapauksessa kollektiivisessa vastuussa sodan eskaloitumisesta Venäjän luoteisrintamalla.

  Naton jäsenvaltiot (kuten Suomi), jotka aseistavat Ukrainaa ja lähettävät lisäjoukkoja auttavat Kiovaa suunnittelemaan ja toteuttamaan hyökkäyksiä Venäjän rajojen sisäpuolelle, ovat de facto osallistujia vihollisuuksissa. He ovat Yhdysvaltain puolesta Venäjää vastaan sodan toinen osapuoli, josta he tulevat kantamaan seurauksensa.

  Jens Stoltenbergin viimeaikainen ulostulo on outo:

  `Ukrainan iskut mihin tahansa Venäjän sisällä länsimaiden lahjoittamilla F-16-koneilla eivät eskaloisi konfliktia eivätkä tekisi Naton jäsenmaista sen osapuolia, sotilasblokin pääsihteeri Jens Stoltenberg on väittänyt`.

  `F-16-hävittäjien käyttö Venäjän alueella `ei eskalaatiota` – Naton johtaja`.
  https://www.rt.com/news/599220-nato-f16-strikes-russia/

  Naton pääsihteeri Jens `ei eskalaatiota` Stoltenberg, jos kuka, tietää ettei ns. Nato-armeijaa ole olemassakaan, koska sen eripuraisen 32 jäsenvaltion muodostaman Naton käytössä olevat joukot ja niiden suorituskyvyt muodostetaan eri jäsenmaiden voimavaroista.

  Silloinkin sotatoimiin osallistuisivat vain ne Nato-valtiot, jotka haluaisivat osallistua. Sopimusjärjestö Nato ei ole ainoastaan hajoamassa, vaan se on jo hajonnut.

  Naton perustamissopimuksen 5. artikla, joka määrittää jäsenvaltioiden velvoitteen puolustaa muita jäsenvaltioita, ei velvoita Nato-valtioita osallistumaan aseellisesti yhteiseen puolustukseen:

  Naton viidennen artiklan teksti kokonaisuudessaan:

  `Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että yhteen tai useampaan osapuoleen kohdistettu aseellinen hyökkäys Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa katsotaan hyökkäykseksi kaikkia osapuolia vastaan, ja tämän vuoksi osapuolet sopivat, että jos tällainen aseellinen hyökkäys tehdään,
  kukin osapuoli käyttää Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklassa tunnustettua oikeutta ERILLISEEN tai yhteiseen puolustautumiseen ja auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta yhtä tai useampaa osapuolta ryhtymällä viipymättä ERIKSEEN ja yhdessä muiden osapuolten kanssa TARPEELLISEKSI KATSOMIINSA TOIMIIN, mukaan lukien aseellisen voiman käyttö, Pohjois-Atlantin alueen turvallisuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
  Kaikista tällaisista aseellisista hyökkäyksistä ja kaikista toimenpiteistä, joihin niiden vuoksi ryhdytään, ilmoitetaan välittömästi turvallisuusneuvostolle. Kyseiset toimenpiteet lopetetaan, kun turvallisuusneuvosto on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi`.

  Nato-pako on jo menossa: Natomaa Unkari erosi Naton Venäjä suunnitelmista, Nato maa Turkki ilmaisee halunsa liittyä BRICS+ järjestykseen, Nato maa Slovakia on vastahakoinen, Nato maa Italia empii jne. Nato-valtioiden välistä konsensusta ei ole ollut kuin muutamia vuosia, silloin kun Nato oli vielä puolustusliitto.

  Mitä salattavaa norjalaisella Naton pääsihteerillä Jens `ei eskalaatiota` Stoltenbergilla on Norjassa? Norjan tarkimmin vartioidut sotasalaisuudet paljastettuna:

  Kuvassa Norjan salaisimpien sotilaallisten laitosten sijainti:

  https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQH-HDmfUQ_-MKyKNtYJFd72Yaa7KSSHvf4xoaYEYzC0iq-f_A7E_-m9Lgc-P8Hz0yOD14IVl6Xt6r_itv5gj3e05sayf2dHtOAoFawIwvX4toSQGC5Q9BHkUxBBpKlrh1H-6DmQ/s523/typhoon.gif

  `Norja on julkaissut interaktiivisen kartan kaikista sotilaskohteista, joissa droonin käyttö on kielletty, ja jotkut turvallisuusasiantuntijat eivät ole tyytyväisiä. Kaikki Innmelding av Sensorflygning -kartan merkit osoittavat alueen, jolla on laitonta ottaa ilmakuvia tai videoita kameralla tai muun tyyppisillä antureilla.

  Kartta näyttää monet Norjan salaisimmista sotilaallisista laitoksista, kuten Norjan salaisen sodan päämajan ja toisen Euroopan kahdesta lähettimestä, jotka kommunikoivat Naton sukellusvenelaivaston kanssa. Kartta näyttää myös 237 muun tärkeän sotilas- ja turvallisuuskohteen sijainnin. Jotkut sotilas- ja turvallisuusasiantuntijat ovat olleet järkyttyneitä kartan julkaisemisesta.

  Esimerkiksi entinen meriturvallisuuspäällikkö ja merivoimien kotivartioston komentaja Svein Jarle Jacobsen sanoi, että kartta on `tuhoisa operatiiviselle turvallisuudelle. En voi uskoa, että he ovat todella tehneet tämän`.

  Norjan kansallisen turvallisuusviranomaisen NSM:n apulaisjohtaja Frode Skaarnes on torjunut väitteet, joiden mukaan kartta paljastaisi maan sotilassalaisuuksia. Hän väittää, että kartta ei näytä mitään, mitä ei voida jo tarkastella millään kartalla, jossa on ilma- tai satelliittikuvia, ja että kartta `ei kerro mitään siitä, mitä siellä tarkalleen on ja mihin näitä tiloja käytetään`.

  https://googlemapsmania.blogspot.com/2018/09/norways-secret-military-sites.html

  Mahdollisessa Ukrainan konfliktin laajenemisessa, Venäjä vastaisissa sotatoimissa, Pohjoismaat tulevat toimimaan portaittain, Norja > Ruotsi > Suomi, juuri tässä järjestyksessä, joten Venäjä joutuisi käsittelemään nämä valtiot yhdellä kertaa.

  Yhdysvaltain General Dynamicsin valmistamat F16-rynnäkköhävittäjät, jotka voidaan varustaa taktisilla ydinkärjillä, ovat Venäjälle punaisten viivojen viimeinen punainen viiva.

  Länsiblokin ekspansiossa, jossa rauha on sotaa ja sota on rauhaa, tarkoitus näyttää olevan pahempi kuin itse teko, joten Venäjä olisi oikeutettu jo tällä perusteella tehdä ensi-isku Ukrainan konfliktiin osallistuviin valtioihin.

  Pohjoismaat näyttävät kokeilevan onneaan tilanteessa, jossa Yhdysvallat ei tule puuttumaan tapahtumain kulkuun millään tavalla, vaan vetäytyy vip-aitioonsa seuraamaan kuinka sotatoimet Euroopassa kehittyvät, koska yksinapainen maailmanjärjestys (Make America Great Again).

  Moskovalla ei ole harha-ajatuksia länsiliiton valherauhan suhteen. Kreml elää reaalimaailmassa ja -ajassa ja he ovat pitäneet ruutinsa kuivana.

  Yhdysvaltalaisten F16-hävittäjien ilmaantuminen esimerkiksi Moldovaan tai Puolaan ja niiden käyttäminen Kiovan hyväksi laukaisee samalla pohjoisen ulottuvuuden, joissa valtioissa saman armeijakunnan F16-hävittäjät ovat valmiudessa.

  Neuvostoliittolainen poliitikko ja valtionjohtaja Leonid Breznev (1906-1982) varoitti Suomea liittoutumasta toistuvasti sotilaallisesti minkään ulkovallan kanssa Venäjää vastaan. Suomihan oli liittoutunut aikaisemmin sotilaallisesti mm. Ruotsin ja Saksan kanssa. Asiasta varoitti myös Urho Kaleva Kekkonen (1900-1986).

  Leonid Breznev totesi kuinka Suomen varalle, mikäli se liittoutuu sotilaallisesti vielä kerran Venäjää vastaan, toimintatavat ovat jo valmiina, jolloin hän viittasi Pähkinäsaaren rauhanrajaan. (Tämä havainto MV-lehden kommenttiosiosta nimimerkki Sinikka).

  `Moskova pitää kaikkia tukikohtia, joita Kiova käyttää lahjoitettujen F-16-hävittäjien lentämiseen, laillisina sotilaskohteina riippumatta siitä, missä maassa ne sijaitsevat` (Venäjän duuman puolustuskomitean puheenjohtaja Andrei Kartapolov).

  `Kaikki lentokentät, jotka isännöivät Ukrainan F-16-hävittäjiä, olivatpa ne maassa tai sen ulkopuolella, ovat laillisia kohteita Venäjän armeijalle, jos he osallistuvat taisteluoperaatioihin Moskovan joukkoja vastaan, Venäjän duuman puolustuskomitean puheenjohtaja Andrei Kartapolov on varoittanut`.

  `Venäjä valmis iskemään Naton lentokentille, joilla on ukrainalaisia hävittäjiä – MP`.
  https://www.rt.com/russia/599085-russia-strike-nato-airfields-f16/

  `Länsi on julistanut Venäjälle `sodan ilman sääntöjä` – Medvedev`.
  https://www.rt.com/russia/599204-medvedev-maximum-damage-west/

  BRICS+, SCO, IVY, jotka nyt ovat hallitusten välisessä strategisessa vuorovaikutuksessa eivät ole asettaneet Suomelle ja suomalaisille koskaan uhkaa. He eivät ole koskaan olleet uhkatekijä, vaan mitä suurin mahdollisuus.

  Sen sijaan Suomi asetti Venäjälle uhkan luopumalla puolueettomuudestaan, liittymällä Venäjälle vihamieliseen sotilasliittoon ja luovuttamalla Yhdysvalloille & koalitiolle maa-, meri- ja ilma-alueensa heidän käytettäväkseen alustana Venäjää vastaan käytävässä sodassa.

  Yhdysvaltain sotilasvallankaappaus Suomessa toteutui ilman että olisimme ampuneet laukaustakaan.

  Kannattaisiko tehdä niin kuin itsesäilytysvaistonsa säilyttäneet Nato-valtio Unkari, joka sopi Naton kesken osallistumattomuudesta Venäjä vastaisiin toimiin ja sai vihreää valoa. Tai tehdä niin kuin Nato-valtio Turkki, joka on aikeissa hakea BRICS+ jäsenyyttä.

  Suomen ei ole myöhäistä irrottautua arviointivirheestään, mutta riittääkö siihen ryhtiä ja poliittista tahtoa, maassa, jonka parlamentissa istuu 200 `tasa-arvoista` (Yhdysvaltain) kansan edustajaa. Hyöty-riski analyysi osallistumisesta Ukrainan konfliktiin on muuten yhä tekemättä!

  Meneillään olevassa Ukrainan konfliktissa on kysymys yksinapaisen (UWO = Unipolar World Order) ja moninapaisen (MWO = Multipolar World Order) maailmanjärjestyksen kamppailusta määrittää uusi maailmanjärjestys (NWO = New World Order).

  Suomen kannattaisi pysyä puolueettomana ja sovittelevana valtiona suurvaltojen välissä, eikä missään tapauksessa osallistua toisen puolesta toista vastaan. Muussa tapauksessa se tuhotaan ja sen perikato on suuri.

  `Kumpaisellakin kuninkaalla on paha mielessä toistansa vastaan.
  Samassa pöydässä he puhuvat valhetta;
  mutta se ei onnistu;
  sillä säädetty aika ei ole vielä lopussa`.

  (Dan 11:27)

  Newsky

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 4. Edellisen linkin puheesta:

  `Suomen asia on Ruotsin ja Ruotsin asia on meidän` (Anders Adlercreutz).

  Voiko asian selvemmin ilmaista!

  Samaan aikaan Ukrainan ympärillä (1.-3.)

  On mahdollista, että Ukrainan entente kuten Romania, Unkari, Slovakia ja Puola lähettävät sopimusjoukkojaan Ukrainaan.

  1.) Esimerkiksi Puola on skenaariosta hyvin kiinnostunut, koska Puola haluaisi palauttaa suurvaltakunnian aikansa, Puola-Liettuan 1569-1795.

  Kuvassa Puola-Liettuan suurvalta.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Map_of_the_Polish%E2%80%93Lithuanian_Commonwealth_%281619%E2%80%931621%29.png/1024px-Map_of_the_Polish%E2%80%93Lithuanian_Commonwealth_%281619%E2%80%931621%29.png

  2.) Samoin on laita Itävälta-Unkarin suurvalta-ajan. Unkarilaiset ovat vihattu kansanosa Ukrainassa.

  Kuvassa Itävalta-Unkarin suurvalta.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/It%C3%A4valta-Unkari#/media/Tiedosto:Austro-Hungarian_Monarchy_(1914).svg

  3.) Romaniassa rakennetaan kiivaasti – yötä päivää – moottoritietä maan pääkaupungista Bukarestista kohti Siretiä eli Ukrainan rajaa, miksi?

  Romaniassa kysymyksiä herättävä kiireellinen tiehanke – Mitä Ukrainan rajalle odotetaan?
  https://mvlehti.net/2024/01/08/romaniassa-kysymyksia-heratava-kiireellinen-tiehanke-mita-ukrainan-rajalle-odotetaan/

  Ruotsin vallan aika Suomessa on historian ajanjakso, jolloin nykyisen Suomen valtion alue oli osa Ruotsin kuningaskuntaa.
  Ruotsin vallan aika ei ollut yhtäjaksoinen aikakausi ja sen alkaminen oli pitkäaikainen prosessi, johon liittyy epäselvyyttä.
  Ajanjakso päättyi niin sanotun Vanhan Suomen osalta vuonna 1721 ja lopullisesti Suomen sodan seurauksena 17. syyskuuta 1809.

  Kuvassa Ruotsin laajeneminen 1500-1600-luvuilla.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Ruotsin_valtakunta_%281560%E2%80%931815%29.png/800px-Ruotsin_valtakunta_%281560%E2%80%931815%29.png

  Lukekaahan uudelleen vuoden 1992 Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välinen sopimus:

  Vaikkapa 4. pykälä:

  `Sopimuspuolet pidättyvät voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä toisen osapuolen alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan ja selvittävät keskinäiset riitansa rauhanomaisin keinoin YK:n peruskirjan ja ETYKin päätösasiakirjan sekä muiden ETYK-asiakirjojen mukaisesti.
  Sopimuspuolet eivät käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan.
  Siinä tapauksessa, että Suomi tai Venäjä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, toinen sopimuspuoli myötävaikuttaa ristiriidan selvittämiseen YK:n peruskirjan ja ETYKin asiakirjojen periaatteiden ja määräysten mukaisesti ja pidättyy sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle`.

  Asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
  https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920063

  Neuvostoliiton/Suomen YYA-sopimus kalibroitiin juuri edellisessä linkissä ratifioidulla 1992 allekirjoitetulla kumppanuus sopimuksella. Suomi irtisanoi sopimuksen yksipuolisesti ja liittyikin Venäjää uhkaavaan vetoiseen sopimusjärjestö Natoon – Yhdysvaltain etupiiriin.

  Suomalaiset poliitikot tuhosivat Suomen talouden katkomalla kaikki suhteet Venäjään.

  Vladimir Putin on arvioinut, että jos esimerkiksi Puolan joukkoja ilmaantuu Ukrainaan, niin miten heidät saadaan lähtemään sieltä pois. Arvioisin, että ei mitenkään!

  Kun Ruotsin joukkoja ilmaantuu Suomeen, niin miten heidät saadaan lähtemään täältä pois. Ei mitenkään! Suomea ei suojaa enää vuoden 1992 kumppanuussopimus Venäjän kanssa yhteisestä puolustuksesta ja ruotsalaiset tietävät tämän.

  Ruotsin suurvalta-aika on palautumassa!

  Newsky

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
 5. `He kantavat tuhoa ja
  synnyttävät turmiota,
  ja heidän kohtunsa –
  valmistaa petosta`.

  (Job 15:35)

  Kysymys: Tuleeko `Ukrainan konfliktiin` rauha?

  Vastaus: `Ukrainan konfliktiin` ei tule rauhaa!

  Lopputulema: Euroopan Unionin ja Euraasian Unionin välinen sota on edessä.

  Taustavaikuttajat: Kansainvälinen poliittinen siionismi.

  Perustelu:

  Rauhaa ei saavuteta `Ukrainan konfliktiin` niin kauan kunnes kysymys NWO (New World Order = uuden maailmanjärjestyksen) -järjestyksen hallinnasta ratkeaa. Kysymys on siitä kuka viimekädessä määrittää uuden maailmanjärjestyksen.

  Tavoittelijoita on kolme (1.-3.), joista yksi (3.) on erityisen vaarallinen:

  1.) Yhdysvallat/Britannia.
  2.) BRICS, SCO, IVY
  3.) Kansainvälinen poliittinen siionismi

  Vielä tässä vaiheessa kansainvälinen poliittinen siionismi luulee pääsevänsä Yhdysvaltain/Britannian UWO (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) hankkeen avulla maailmanvaltaan, jonka he mieltävät omaksi työvälineekseen. Lopulta tarkoituksena on kaataa myös Yhdysvallat/Britannian hegemonia.

  `Ukrainan konflikti` (suluissa) jatkuu siihen asti, kunnes toinen NWO-järjestyksen määrittämisestä kamppailevasta järjestyksestä on ajettu alas. `Ukrainan konflikti` suluissa sen takia, koska samaan konfliktiin voidaan katsoa kuuluvaksi uudet avattavat sotarintamat – kuten esimerkiksi Suomen sotarintama.

  Vielä tässä vaiheessa kansainvälinen poliittinen siionismi pysyy piilossa, koska se odottaa valmista, jolloin suuravallat ovat heikennettyjä.

  Mutta juuri nyt NWOn määrittämisestä kamppailevat 1.) Yhdysvallat vetoinen UWO (Unipolar World Order = yksinapainen maailmanjärjestys) ja 2.) BRICS+, SCO, IVY vetoinen MWO (Multipolar World Order = moninapainen maailmanjärjestys).

  Yhdysvallat vetoinen UWO-järjestys edustaa kansainvälisiin sääntöihin (heidän omiin sääntöihinsä) perustuvaa maailmanjärjestystä ja MWO-järjestys edustaa kansainväliseen oikeuteen perustuvaa maailmanjärjestystä. Suomen versio UWOsta on Alex Stubbin `arvopohjainen realismi`.

  `Ukrainan rauha` olisi parhaimmassakin tapauksessa pelkkä Venäjää kohtaan petokseen perustuva tulitauko, jonka aikana MWO-järjestyksen vastapuoli, Yhdysvallat vetoinen UWO-järjestys, saisi aikaa järjestäytyä uudelleen suunnitelmissaan tarjota lopullinen isku Venäjän federaatiolle.

  UWO-hankkeen `keihäänkärki` – kahdenväliset, Yhdysvaltain ja sopimusvaltioiden väliset DCA-sopimukset, koskevat etupäässä valtioita, jotka rajoittuvat Venäjän länsirajoille. Suomen lisäksi Yhdysvalloilla on vastaava DCA-sopimus esimerkiksi Bulgarian, Latvian, Liettuan, Norjan, Puolan, Ruotsin, Slovakian, Tšekin, Unkarin ja Viron kanssa.

  Edellä luetellut DCA-valtiot kuuluvat Yhdysvallat/Britannian uuskolonialistiseen etupiiriin, vaikka sen kohteena olleet maat eivät etupiirijakoa tunnustaisikaan.

  Etupiiri on kansainvälisessä politiikassa maantieteellinen alue, johon vieraalla valtiolla on poliittista, taloudellista tai sotilaallista määräysvaltaa tai johon se haluaisi saada tällaista määräysvaltaa.

  Suomi on kouluesimerkki Yhdysvallat/Britannian etupiirivaltiosta, koska se ei pysty enää päättämään omista sodistaan – sen määrittelevät edellä mainitut tahot.

  Etupiirinä oleva alue voi olla taloudellisesti riippuvainen toisesta, vaikka olisikin näennäisesti siitä riippumaton. Tällöin kyseessä on nukkevaltio tai vasallivaltio.

  DCA-sopimuksen myötä Yhdysvaltain/Britannian kannattaman UWOn (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) viholliset ovat nyt Suomen vihollisia.

  Suomi on käytännöllisesti katsoen sodassa Venäjää vastaan Ukrainan kautta. Venäjä on Suomen ensisijainen viholliskuva. Suomen toissijaisen viholliskuvan muodostavat seuraavat valtiot, joita vastaan Yhdysvallat/Britannia voi lähettää sopimuksen mukaan suomalaisia joukkoja:

  BRICS+.
  https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS#:~:text=BRICS%20is%20an%20intergovernmental%20organization%20comprising%20Brazil%2C%20Russia%2C,Iran%2C%20Egypt%2C%20Ethiopia%2C%20and%20the%20United%20Arab%20Emirates.
  SCO (Member states of the Shanghai Cooperation Organisation).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_Shanghai_Cooperation_Organisation
  Itsenäisten valtioiden yhteisö.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Itsen%C3%A4isten_valtioiden_yhteis%C3%B6

  DCA-sopimuksen mahdollistamana Yhdysvallat voi käyttää Suomen joukkoja sekä ensisijaista että toissijaista vihollista vastaan. Suomella ei ole enää sananvaltaa tämän kaltaisissa asioissa.

  Mutta `hakkapeliitta` ei tästä hätkähdä. Julistivathan toisen maailmansodan aikana Suomelle sodan esimerkiksi Iso-Britannia, Australia, Uusi-Seelanti ja Kanada (7.12.1941) sekä Etelä-Afrikan Unioni (8.12.1941), joten `nimimerkillä kokemusta on`.

  Joku voi todeta tähän, että Suomihan päättää omista asioistaan. Todellisuudessa Suomi ei ole päättänyt omista asioistaan pitkään aikaan, mutta DCA-sopimuksen hyväksymisen jälkeen tämä seikka tullee hitaammallekin selväksi.

  Siinäkin tapauksessa, että oikeat Ukrainassa sotaa käyvät osapuolet, Yhdysvallat/Britannia ja Venäjän, saataisiin saman neuvottelupöydän ääreen, oikeaa rauhaa ei tulisi, olisi vain lyhyt valherauhan aikajakso.

  `Ukrainaa tuetaan niin kauan kuin se on tarpeen`: lauseella ilmaistaan Yhdysvallat vetoisen UWO päämääriä, jotka eivät herkeä niin kauan, kunnes toinen, joka UWO (yksinapainen maailmanjärjestys) tai MWO (moninapainen maailmanjärjestys), kilpailevista järjestyksistä, voittaa ja pääsee määrittämään NWOn (uuden maailmanjärjestyksen).

  Maailmanvaltiuteen pyrkivän antisemitistisen Israelin taustavoimat, khazaarimafia, nostattavat lobbareidensa finanssin voimalla kaikkialle maailmaan edunvalvojiaan näkyville ja vaikuttaville poliittisille paikoille. Helveteistä karanneiden pirujen innolla he sitten pyrkivät pitämään yllä Venäjä-vihaa.

  Kansainvälisen poliittisen siionismin edunvalvojat eivät MISSÄÄN VALTIOSSA pidä yllä sen valtion etuja, joissa he ovat päässeet näkyville vaikutuspaikoille. Tästä on mitä selvin esimerkki esimerkiksi siionistisessa sotakabinetissa, Kiovassa, jonka tahtotila ei suinkaan ole rauhan aikaansaaminen.

  Ukrainassa ja Gazassa toimitaan seuraavan sotilaallisen doktriinin mukaan: `Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit` (1 Sam 15:3) – B. Netanjahun julkinen julistus. Milloin sinun valtiossasi?

  Siionistien nouseminen näkyville paikoille eri valtioissa kielii WWIIIn läheisyydestä. Sama ilmiö nähtiin jo WWIn ja WWIIn aikana.

  `Sillä he neuvottelevat
  keskenään yksimielisesti,
  he tekevät liiton sinua vastaan`.

  (Ps 83:6)

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 6. The US is a nation which lives on illusions and has no shame. If there is any meaning in their title ‘United’ it is that they are united in their disunity and in having no real moral limits. So fragmented have their people become that all forms of corruption and crime have become institutionalized and are now being made legal. The only real freedom which has survived the institution of their Constitution is the freedom to make money, and clearly it does not matter to most Americans in the ruling class how money is really made. If they can make it at will out of nothing, then they can make it out of anything, even through crime, depravity, and pretense, as long as they can make it seem “normal”. There is no resolve in that class to wipe out drug trafficking, the thriving porn industry, or even the growing child-trafficking industry. It is all a one-way street where any opposition is arrested for allegedly going the wrong way.

  Transgender operations and informed consent? What a joke. The industry is already off the ground making money and destroying fecundity in the common herd and confusing and ruining young lives (one of the major objectives of the ruling class), and it has the full backing of the mighty US government, and the tightly-controlled, brainwashing, perception-managing, morally-corrupting, fake-news, issue-fabricating, mainstream media together with the totally-narcistic and anti-moral entertainment industry. If the government groomers, staff, and snitches sense that a kindergarten or grammar-school child seems confused about his or her gender (after being brainwashed that male and female genders aren’t real and gender is not a matter of biology), then “bingo” the child is put on that trajectory down the fetid and one-way road to full-gender transition as soon as possible despite any objections from the disenfranchised parents. There is no turning back with any reality education or counselling. It becomes a crime to intervene for your own children and save them from the insanity and life-long sufferings and harms. Decent people would rebel on just that one issue, but notice no matter what poop is rained down on them they will do nothing.

  As with Covid, and globalism, all of this is coming from the US ruling financial and business class, and the US is now a nation which is a victim of its own avarice and freedom to deceive the gullible. The Americans have to wade through the excrement to go to the poles, holding their noses to pick the less corrupt of candidates offered, but the nation is so filled with institutionalized corruption that the rest of the world is getting ready to flush it away hoping the stench will go away. Its ruling class is a business elite, appearing to be mostly Anglo and Jewish in name, and has found that the fragmentation of the people through all manner of stealth and fear is the best way to rule, in order to separate the people from their money and to control them. Its business class with the backing of the dollar and the military is now internationally dominant and a class where the borders and laws of any nation, even their own, are no longer adequate to contain their interests and exploits. As a result we find that the entire New World Order globalist movement is a product of that very set.

  In business everything is about “the deal” in which politics and principles are put aside, and the bottom line and goal is the monetary success of the venture or the operation. If an industry makes good money then it soon becomes a good and accepted industry. Once established those industries become more and more integrated with other industries, and have to be constantly protected and fed to make more and more money for the investors and other enterprises connected. For instance, if the US was to shut down its burgeoning pornographic industry, it would adversely affect its established sex-trade industry, and would adversely affect its growing child-trafficking industry. There also would be less pay-for-play for politicians and media people in their efforts to lower the age of consent.

  ‘Something wicked this way comes’ directly from he US, and we have the institutionalization, legalization and industrialization of the once-illegal drug trafficking industry, the human & child trafficking industries, the sex-trade industry, and now the transgender mutilation industry.

  I am trying like hell to think of the word to describe what the US has become by the way it is ruled by its totally unaccountable ruling kleptocracy-corporatocracy which screws everyone over. By the term ‘corporatocracy’, I mean the same top-down order of assholes which gave us the Covid Plandemic and the killer jabs, which is made up of the international banking cartel, the Fortune 500, the Davos 4,000, and their puppet governments everywhere. However, the only word which really fits for an nation run mainly on illusions is ‘bullshit’. The bullshit is so extensive and ingrained in all of the programing that the nation should be renamed instead of the USA, the BSA. The real guts of that top-down order running the place has to be the same American club which gave the world the fake moon landings; the dollar without any real collateral; “free trade” with China (their gain our loss); the illusion that trade imbalances and deficit financing do not matter; the fake free-sex movement allegedly to increase freedom & happiness; the pretext-sustainability UN Agendas; the CO2 global-warming hoax; the 9/11 false flag; the “bin Laden pretext” to invade Afghanistan; the non-existent WMD’s to invade Iraq; QE unlimited to wash away debt and kill off the value of commoner holdings; and the debt rigging, bankrupting, economic isolation, and/or invasion of any nation which dared to nationalize their own resources away from the clutches of the devouring US-based and military-enforced corporatocracy – all “made in America” and all backed by the mighty BS dollar and its military.

  For all the plunder and people that this mainly US-based New World Order ruling class has managed to get under their control, and despite any standard of living which we enjoy, it has been done largely by stealth, fear and oppression, and by casting anything aside which stands in their way, including all of our moral standards of right and wrong which made our nations of the West prosper, good, free and happy.

  As long as there is a foreign threat and competition they can exhibit in the way of the goals they actually seek, they claim entitlement to justify all of their evil methods, lest they lose out lose out to the opposition. In the local business game, it is the same. The art of success also is mainly in getting around any rules, moral and otherwise, which stand in the way. Thus, it is important to maintain the presence and threat of a foreign enemy to use evil methods against them, and in business to circumvent, break, and knock down any laws interfering with your opportunities and growth. In a so-called thunder-pot “free society” people have to mind their own business and let anything grow and flourish and take any jab the government dishes out to you. No nation in history has been as powerful as the BSA, and accordingly no nation in history has exploited the ideas that might makes right and the ends justify the means as that nation, both externally and internally.

  It all comes down in American-establishment thinking not to the art of the “deal” but the art of the “steal”, and hoodwinking the masses with one illusion after another mainly to fleece them from any values or principles which intrude with being anything other than a successful producer or a compliant and eager consumer. Any idea, gimmick, weapon, war, debt, body part, fetish, or human proclivity you can flog will get the blessing of the US corporatocracy in their domain, and the red-seal of Kosher approval in all their underling institutions they control.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat