Markkinointi ei sovi kouluihin

Monien pienten lasten vanhempia on saattanut askarruttaa esikoululaisen ja peruskoululaisen mukana kotiin tulevat tiedotteet, joista monet selkeästi ovat mainoksia.

Kuluttajansuojalaki sääntelee markkinointia. Kuluttajansuojalain esitöiden mukaan markkinoinnilla tarkoitetaan kulutushyödykkeitä ja elinkeinonharjoittajia koskevaa tiedottamista kuluttajille. Se kattaa siis kaiken markkinointiviestinnän.

Koulujen ja yritysten välinen yhteistyö on sallittua, mutta sen täytyy tapahtua lain puitteissa.

Kuluttajaviraston mielestä mainostaminen ei kuulu kouluille tai opettajille.

Opettajan tai muun auktoriteetin jakamana markkinointiaineisto saa oppilaan silmissä helposti erityisen painoarvon.

Vanhemmilla onkin oikeus päättää siitä, minkälaisen markkinoinnin kohteeksi lapsi joutuu koulussa ja päiväkodissa, joten koulujen tai päiväkotien on hankittava vanhemman suostumus, jos ne haluavat jakaa markkinointimateriaalia.

Markkinointimateriaaliksi katsotaan mainokset, tuotenäytteet, mainoslahjat sekä sellaiset ilmaisjulkaisut, jotka on rahoitettu suurelta osin mainostuloilla.

Myöskään markkinointitilaisuuksia, joissa tarjotaan ostettavaa (luokkasormukset, t -paidat tai tuotteiden tilaaminen) ei saa järjestää noin vain ilman lasten vanhempien suostumusta.

Kaupallisten tiedotteiden jakamisen koulun kautta jokaisen oppilaan kotiin on katsottu olevan rinnastettavissa oppilaan henkilötietojen luovuttamiseen markkinoijalle.

Myös sponsorointi kuuluu kuluttajansuojalain soveltamisalaan.

Jos yritys tukee taloudellisesti koulun tai oppilaitoksen hanketta, kuten urheilukisoja tai muita tapahtumia, sponsorin tunnistavaa logoa lukuun ottamatta aineistossa ei saa esiintyä mainoslauseita tai logoja. Yrityksen maksaman suoran markkinoinnin tai piilomainonnan esiintyminen koulujen ja oppilaitosten käyttöön tuotetussa oppimateriaalissa on lähtökohtaisesti aina kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla sopimatonta ja lain vastaista.

Esikoulusta, koulusta ja päiväkodista saattaa lapsen mukana tulla myös tiedotteita, joissa vanhempia varoitetaan – niin kuin asiallista onkin – liikkeellä olevasta päätäi- tai kihomato -epidemiasta.

Tiedottaminen tartuntavaarasta sekä ohjeet tartunnan havaitsemiseen ovat asiallista ja myönteistä tiedottamista terveysriskeistä, mutta heikolla jäällä liikutaan silloin, kun tiedote on lääkeyhtiön sponsoroima, ja ainoastaan sponsoroivan lääkeyhtiön oma tuote mainitaan hoitovaihtoehtona sekä jätetään selittämättä, että tuote ei ole tarkoitettu ennaltaehkäisyyn.

Kuluttajaviraston mukaan koulun ja oppilaitoksen tarkoitus ei ole yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössäkään toimia markkinointikanavana, vaan kasvattajana ja monipuolisen, puolueettoman tiedon tarjoajana.

 

Faktalaatikko: Markkinointi kouluissa

  • Alle 15-vuotiaille ei saa jakaa tai lähettää suoramarkkinointia ilman vanhempien suostumusta.
  • Myös 15–17-vuotiaille suunnattuun suoramarkkinointiin on suhtauduttava erityisen pidättyvästi. Vanhemmilta tarvitaan siten lupa kaikentyyppisen markkinointimateriaalin, kuten mainosten, mainoksia sisältävien lehtien, tuotenäytteiden ja mainoslahjojen antamiseen oppilaille ja opiskelijoille.
  • Materiaalin jakamiseen rinnastettavaa on pitää materiaalia esillä tai saatavilla oppilaitoksen tiloissa.

 

Takaisin pääjuttuun

 

 

 

Lähteet:

http://www.kuluttajavirasto.fi/File/0df6e386-bdbd-4ad8-9fdc-e417d2fca068/Koulusponsorointi+ja+muu+markkinointi+kouluissa+.pdf

http://www.kuluttajavirasto.fi/File/12055530-fb51-4277-aacd-738f53d30eae/Koulujen+ja+oppilaitosten+sek%c3%a4+yritysten+ja+yhteis%c3%b6jen+v%c3%a4linen+yhteisty%c3%b6%2c+markkinointi+ja+sponsorointi.pdf

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat