Mieliala, muisti, multitaskaus – salviasta hyötyä aivoille

Salvia kuuluu salviakasvien sukuun – nimi juontaa juurensa latinankielisestä sanasta ”parantaa”. Ja parantaa se todellakin osaa.

Salvia (Salvia officinalis tai Salvia lavandulaefolia) on herkullinen yrtti, jota voi käyttää ruoanlaitossa. Lisäksi sillä on hoidettu erilaisia vaivoja tuhansien vuosien ajan.

Tämä kaunis kasvi sinisine kukkineen kasvaa luonnonvaraisena monilla mantereilla, myös Pohjois-Amerikassa, mutta alunperin se kasvoi eteläisessä Euroopassa ja Välimeren alueella.

Salvia tepsii lukuisiin vaivoihin

Kreikkalaisessa ja eurooppalaisessa lääketieteessä salvialla on hoidettu lukemattomia vaivoja tuhansien vuosien ajan aina ruoansulatusvaivoista keuhko- ja ilmatiesairauksiin, sydänsairauksiin ja verenkierron häiriöihin. Sillä on hoidettu tulehdusperäisiä vaivoja ja vahvistettu heikkoa vastustuskykyä. Salvialla on hoidettu suu-, poskiontelo- ja keuhkoinfektioita. Olemme tuoneet esille todisteita, jotka osoittavat, että salviaöljy auttaa nielutulehdukseen.

Salvian perinteisten käyttösovellusten ansiosta sillä on havaittu muitakin suotuisia vaikutuksia: se piristää mielialaa sekä parantaa muistia ja kognitiivisia kykyjä. Vaikutusta ei tarvitse odottaa viikko- tai kuukausitolkulla: se ilmenee tuntien sisällä salvian nauttimisesta.

Viimeisenä mainittua terveyshyötyä on tutkittu tiiviisti kuluneen kymmenen vuoden aikana, vahvistetuin tuloksin.

Salvian vaikutus aivoihin

Vuonna 2016 Australian Murdochin yliopisto päätti tutkia tehostaako salvia henkistä suorituskykyä.

Salviaa on testattu erilaisissa koejärjestelyissä sekä soluilla että eläimillä. Ihmistutkimukset ja laboratoriokokeet paljastivat, että salvialla on lukuisia tärkeitä hyötyvaikutuksia aivoille:

 • Lievittää tulehdusta tehokkaasti. Tämä auttaa suojaamaan aivoja vapaiden radikaalien aiheuttamilta vaurioilta ja oksidatiiviselta stressiltä.
 • Torjuu ja korjaa aivosoluvaurioita, jotka liittyvät beeta-amyloidiplakin muodostumiseen.
 • Voimakas kolinesteraasin estäjä.
 • Pitää osaltaan yllä aivosolujen terveyttä ylläpitämällä aivoperäisen hermokasvutekijän (BDNF) korkeaa pitoisuutta.

Tutkimuksia yksittäisistä annoksista ja pitkäaikaiskäytöstä

Kun mainitut hyötyvaikutukset havaittiin, tutkijat päättivät testata salviaa kliinisissä ihmistutkimuksissa.

Isobritannialaisen Northumbrian yliopiston tutkimuksessa tutkijat antoivat 24 vapaaehtoiselle yksittäisen annoksen joko salviaöljyä tai plaseboa. Salviaa annettiin joko 25 tai 50 mikrolitraa.

Tutkijat havaitsivat, että salviaöljy tehosti välittömästi koehenkilöiden aivotoimintaa. He saivat korkeampia pisteitä mielialaa mittaavalla asteikolla ja kognitiotehtäväkokeissa.

Tutkijat tekivät seuraavan johtopäätöksen:

”Tulokset osoittavat, että muistin nopeutta mittaava tekijä parani johdonmukaisesti sekä 25 että 50 mikrolitran salvia-annostuksella. Myös sekundääristä muistia mittaava tekijä parani 25-mikrolitran annoksella. Mieliala parani johdonmukaisesti, ja itsearvioituna ’valppaus’, ’rauhallisuus’ ja ’tyytyväisyys’ kasvoivat 50 mikrolitran annoksen jälkeen ja ’rauhallisuus’ 25 mikrolitran jälkeen. Tulokset ovat jälleen yksi osoitus siitä, että salvia kykenee säätelemään mielialaa ja henkistä suorituskykyä terveillä nuorilla aikuisilla. Tulokset myös viittaavat siihen, että aiemmat raportit muistin terävöitymisestä salvialla voivat johtua paljon tehokkaammasta kohdemateriaalin hankkimisesta.”

Toisessa tutkimuksessa tutkittiin 42 miestä ja naista, joiden kognitio oli lievästi heikentynyt. Heille annettiin 60 tippaa salviauutetta tai plaseboa neljän kuukauden ajan. Neljän kuukauden kuluttua potilaat saivat huomattavasti korkeampia tuloksia kognitiota mittaavista testeistä (ADAS-cog-testit). Tutkijat myös havaitsivat, että päivittäin käytettynä salvia kohottaa mielialaa ja vähentää kiihtymystä potilaiden keskuudessa.

Tutkijat tekivät seuraavan johtopäätöksen:

”Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että S. officinalis -uutteesta on hyötyä lievässä ja keskivaikeassa Alzheimerin taudissa. Lisäksi S. officinalis saattaa lievittää potilaiden kiihtyneisyyttä, mutta tämä täytyy vielä vahvistaa.”

Uuden-Seelannin Otagon yliopiston tutkijat testasivat salviaöljyä Alzheimer-potilailla kuuden viikon ajan. Tutkijat havaitsivat, että salvia paransi potilaiden keskittymiskykyä ja lievitti neuropsykiatrisia oireita.

Oikea annostus

Australian Melbournen Swinburnen yliopiston tutkijat testasivat 20 aikuista, jotka olivat yli 65-vuotiaita. Välillä pidettiin taukoja, mutta heille annettiin eri suuruisia annoksia salviauutetta, minkä jälkeen testattiin muistin toiminta ja kognitiivinen suorituskyky. Tutkijat havaitsivat, että ne, jotka saivat 333 milligrammaa salviauutetta, hyötyivät eniten. Myös tätä suuremmasta tai pienemmästä annoksesta oli hyötyä, mutta ei yhtä paljoa kuin 333 milligramman päiväannoksella.

Tutkijat raportoivat:

”Plasebotilaan verrattuna (jossa esiintyi tyypillistä suorituskyvyn alenemaa päivän mittaan) 333 mg:n annos oli yhteydessä havaittavissa olevaan parannukseen sekundäärisen muistin osalta kaikkina testiaikoina. Muilla annoksilla oli vähemmässä määrin sama vaikutus. 333 mg annoksella oli havaittavissa selkeä parannus keskittymiskyvyssä.”

Northumbrian yliopiston tutkijat testasivat 30 tervettä nuorta aikuista. He antoivat heille kahta eri annoskokoa kuivattuja salvianlehtiä (300 milligrammaa tai 600 milligrammaa) tai plaseboa. Heillä teetettiin mielialaa mittaava testi ja kognitiivisiä kykyjä mittaava testi ennen annosteltua ja tunnin ja neljän tunnin kuluttua kolmeen otteeseen.

Tutkijat havaitsivat, että kuivattu salvianlehti paransi muistia, mielialaa ja kognitiota havaittavasti. Mikä merkittävää, he havaitsivat, että vapaaehtoiset olivat huomattavasti valppaampia ja kykenivät paremmin tekemään useita asioita samanaikaisesti. Salviaa nauttineet suoriutuivat huomattavasti paremmin Defined Intensity Stress Simulator (DISS) –kokeissa. DISS mittaa kykyä suorittaa useita tehtäviä samanaikaisesti paineen alla. Salviaa saaneet olivat rauhallisempia ja tyytyväisempiä annostelun jälkeen. 600 mg annos johti parempiin tuloksiin.

Tutkijat raportoivat:

”Tulokset vahvistavat aiemmat havainnot S. officinalisin kolinesteraasia estävästä vaikutuksesta ja paremmasta mielialasta ja kognitiivisesta suorituskyvystä sen jälkeen, kun terveille nuorille osallistujille annettiin yksittäinen annos.”

Salvia sopii myös aromaterapiaan

Tutkijat testasivat 135 tervettä aikuista, joille annettiin joko salvian aromia tai ei aromia lainkaan, minkä jälkeen testattiin kognition ja muisti. He myös vertasivat Salvia lavandulaefolian ja Salvia officinalisin vaikutuksia keskenään. Tutkimuksessa molemmat salvialajikkeet paransivat tuloksia. S. officialis -aromaterapia kuitenkin nosti kognitiotestien tuloksia paremmin vapaaehtoisten keskuudessa.

Tutkijat raportoivat:

”Data-analyysi paljastaa, että S. officinalis -aromaryhmä sai huomattavasti parempia tuloksia kuin verrokkiryhmä muistin ja sekundäärisen muistin ensisijaisia tekijöitä mittaavasta kysymyspatteristosta.”

Erityisesti salvian muistia parantavat vaikutukset on huomioitu. Mutta huomaamme myös että osa salvian kognitiivista suorituskykyä tehostavasta ja aivoja suojaavasta vaikutuksesta ei välity yhtä hyvin aromaterapiasta verrattuna siihen, että lehdet tai uute nautitaan suun kautta.

Kaikesta huolimatta tutkijat tekivät seuraavan johtopäätöksen:

”Nämä löydökset viittaavat siihen, että salvialajikkeiden eteeristen öljyjen tuoksulla on osa muttei kaikki vaikutuksia joita suun kautta nautituilla yrteillä on, ja tämä mielenkiintoinen ero ilmenee subjektiivisen ja objektiivisen vasteen välillä.”

Salvian lääkinnälliset yhdisteet

Salviassa on lukuisia lääkinnällisiä yhdisteitä. Aivoja suojaavan vaikutuksen kannalta merkittäviä ovat:

 • Fenolihapot kuten rosmariinihappo, salvianolihapot, salviakumariini, kahvihappo, rusojuurihappo, salviinihappo ja junnaanihapot.
 • Flavonoidit kuten kversetiini, kamferoli, luteoliini, apigeniini ja hispiduliini.
 • Terpenoidit kuten karnosoli, tujoni, kamferi, eukalyptoli, karyofylleeni, viridifloroli ja karnosiinihappo.
 • Polysakkaridit kuten pektiini ja arabinogalaktaanit.

Nämä ovat kaikki lääkinnällisiä yhdisteitä. Eräs yhdiste on syytä pitää mielessä, nimittäin tujoni. Sillä voi olla ikävä vaikutus jos annostus on liian korkea, sillä se estää GABA-A-reseptorin toimintaa. The Committee on Herbal Medicinal Products/European Medicines Agency (HMPC/EMA) on suositellut turvallisen saannin ylärajaksi tujonille 6 milligrammaa päivää kohden. Tujonin määrä vaihtelee salvialajikkeiden välillä, mutta yleensä sitä on huomattavasti.

Tehostaa aivotoimintaa välittömästi ja pitkäkestoisesti

Edellä lainatut tutkimukset todistavat, että salvia paitsi parantaa mielialaa, muistia ja henkistä suorituskykyä pitkäkestoisesti, mutta se myös parantaa muistia ja kognitiota tuntien sisällä nauttimisesta.

Toisin sanoen, jos työkalenterissa on päivä tai tapahtuma täynnä multitaskaamista, kannattaa kokeilla salviaa.

Molemmat salvialajikkeet toimivat loistavasti. Mutta Salvia officinalis on todennäköisesti hieman parempi vaihtoehto kuin Salvia lavandulaefolia.

Myös piparminttuteen on osoitettu parantavan muistia lyhyellä aikavälillä. Ehkäpä on aika lisätä hieman salviauutetta piparminttuteehen?

 

Lähde: GreenMedInfo

1 kommentti

 1. Noidat käyttävät paljon salviaa, joten pyrkiikö tämä artikkeli houkuttelemaan Jumalan valittua heprealaiskansaa saatananpalvontaan? Mitä tuumaavat Fidus, Vesa-Ilkka Laurio, Me, White Rabbit, Tipu ja kumppanit?

  Plusääni(0)Miinusääni(5)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat