Mielipide: Guggenheim-museo hankkeen taustavoimat ja G-säätiön elitistiset kytkennöt

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on avata ihmisten silmät ymmärtämään, kuinka tietty harvainvalta lakeijoineen yritti vetää kansalaisia nenästä.

Helsinkiin suunniteltiin perustettavaksi Guggenheim-museota, jonka kustannukset olisi katettu julkisilla eli veronmaksajain varoilla. Mikäli projekti olisi toteutunut tai toteutuisi, Guggenheim-säätiö saisi loistavat mahdollisuudet mieleistensä taidesuuntien edistämiseen Suomessa.
Museohankkeessa on kyse muustakin kuin yleisinhimillisestä taiteesta: mielipiteen muokkauksesta kansallisen taidekehityksen kustannuksella.

Bisnesorganisaationa Guggenheim ja sitä tukeva valtamedia nostavat valokeilaan moderneja taidesuuntauksia ja ismejä. Guggenheimilainen veronmaksajien tukema moderni taide syrjäyttäisi periteiseen kulttuuriin sitoutuneen taiteen, klassisen taiteen sekä muun omaperäisen taidetuotannon. Siten Guggenheimin taidelinjaus painostaisi G-museon taidesuuntausta vastustavatkin taiteilijat omaksumaan ”kansainvälisemmän ja modernimman” suuntauksen. Tämä tarkoittaisi, että monien taiteilijoiden pitäisi vastoin tahtoaan luoda G-museon suosimaa taidesuuntausta saadakseen töitään myydyksi. Näin G-museo kontrolloisi ja manipuloisi taiteilijoiden tuotantoa ja myös yleisöä Suomessa, kuten se tekee muissa maissa.

Guggenheim museoiden suosima taideanti vaurioittaa ihmisten orastavaa kykyä arvioida sitä, mikä on kaunista, arvokasta ja henkisesti totuuteen perustuvaa. Klassisen taiteen linjaa lähenevässä taiteessa voidaan myös käyttää symboliikkaa ja vastaavaisuuksia ilmaisumuotoina sekä muita omaperäisiä keinoja. Taidetta ei saisi yksipuolistaa hyväksymällä vain modernin ja nykytaiteen suuntaukset yhdeksi ja ainoaksi taiteenlajiksi.

Nykytaiteen ismeissä on sekin negatiivinen piirre, että ne eivät aina vaadi tekijältään taiteellista lahjakkuutta tai piirustus- ja maalaustaitoa kolmiulotteisesta ajattelukyvystä puhumattakaan, joka on hyville piirtäjille tunnusomainen kyky.

Guggenheim säätiö on läheisissä kytköksissä maailman harvainvaltaan, jonka turmiollisuus on nähtävissä esimerkiksi Bilderberg-ryhmän, vapaamuurareiden yms. organisaatioiden vaikutuksesta. Siten globaalin ja paikallisen poliittisen, ylikansallisen talouden, kansainvälisen pankkitoiminnan, massamedian, Naton ja mm. koulutuksen välityksellä ovat maailman valtiot joutuneet harvainvallan hegemonisten pyrkimysten uhreiksi.

Samoin kuin edellä mainitut instrumentit vahingoittavat yhteiskuntia, vahingoittavat Guggenheimin taidevirtaukset ihmisten henkistä kykyä arvioida, mikä on hyvää ja kaunista. Guggenheimin museohanke on elitistinen projekti, läheisesti kytköksissä maailman harvainvaltaan, ja se tavoittelee henkistä yliotetta, samoin kuin eliitit poliittista yliotetta kansojen kohtaloista.

Kuinka tällainen yritys on mahdollinen?

Johdanto

Hankkeen taustalla on Israel-myönteisen eliitin linjaa mukaileva Solomon R. Guggenheiminsäätiö (engl. Solomon R. Guggenheim Foundation). Sen perustivat vuonna 1937 Solomon R. Guggenheim ja taiteilija Hilla von Rebay.

Solomon R. Guggenheim syntyi Philadelphiassa 2.2.1861 ja kuoli 3.11.1949 New Yorkissa. Hän oli yksi kaivosteollisuudessa omaisuutensa hankkineen, Meyer Guggenheimin pojista. Vuonna 1916 Meyerin pojat organisoivat toimintansa yhtiöksi, nimeltään Guggenheim Brothers.1 ja 2.

Solomon Guggenheimin vaimo Irene, oli omaa sukuaan Rothschild. Talouseliittiin syntynyt Solomon pääsi avioliiton kautta pankkiirieliitin sukuun2. Irene oli erittäin kiinnostunut taiteesta, mistä lähteestä myös S. R. Guggenheimin taideharrastuksen sanotaan saaneen alkunsa. Pariskunta keräsi huomattavan taidekokoelman, joka vuonna 1937 säätiöitiin.2

Guggenheim-museoita on ympäri maailmaa, New Yorkissa, Berliinissä, Espanjan Bilbaossa ja Italian Venetsiassa. Jo arkkitehtuuriselta ulkomuodoltaan G-museot antavat havaitsijalle surrealistisia elämyksiä, jotka eivät välttämättä ole miellyttäviä.1

Säätiö on yksi johtavista modernin ja nykytaiteen kokoelmien kerääjistä, säilyttäjistä ja tutkijoista. Säätiö on tarjonnut salakavalan menetelmän imeytyä edustamiensa visuaalisten menetelmien välityksellä eri maiden yhteiskuntiin.

Guggenheim-museon perustamisyrityksestä Helsinkiin

Ensinnäkin sanottakoon, että eri taidesuuntien arvostaminen on yksilöllistä. Mutta kenenkään ei tulisi suostua ulkomaisen keinottelun hyväksikäytettäväksi, minkä seurauksena tiettyjä ismejä nostettaisiin taiteen alttarille kotimaisen taiteen kustannuksella.

Guggenheim-selvitysryhmä ehdotti tammikuussa 2012 julkistetussa raportissaan, että G-museon perustettaisiin Helsingin kaupungin tontille Eteläsataman rantaan, jolla paikalla nykyisin sijaitsee Kanavaterminaali.3

Mitä seurauksia G-museon toteutumisella voisi olla: Ensinnäkin, kuinka on mahdollista, että tällaista hanketta yritetään edes ehdottaa toteutettavaksi? G-säätiöhän olisi saanut kaikki tulot, mutta riskit ja kaikki kustannukset olisi Helsingin kaupunki joutunut maksamaan veronmaksajien pussista ja ”lahjoituksina”. Tämän hankkeen konkretisoituminen olisi mitä ilmeisimmin turmellut Helsingin kaupungin arvokkaan taidemuseon ja vaikeuttanut, ellei suorastaan estänyt sen taidekokoelmien täydentämistä. Siten G-museo olisi ollut kotimaisen taiteen edistämisen sijaan sen turmelija.

Edellä mainittu olisi toteutunut jo siksi, että ”taiteelliset” ja taloudelliset intressit tuolloin olisivat kohdistuneet G-museoon. G-museo olisi ollut järjettömän kallis, ennen muuta veronmaksajille.

Kookomuslaisia Helsingin Guggenheim-museon hankeen taustavaikuttajina

Guggenheimin tausta kertoo Israel-myötämielisen eliitin myötävaikutuksesta, joka antoi painoarvoa Guggenheim Helsinki – operaatiolle. Mutta ketkä muut olivat vaikuttamassa juuri tähän kyseiseen hankkeeseen ja ennen muuta, mitkä olivat näiden ”asiamiesten” taustat? Yleisesti tiedetään, että intohimoisina puuhamiehinä olivat muun muassa Helsingin taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén, Carl Gustaf Ehrnrooth ja Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Gallen-Kallela-Sirénin Israel työskenteli neljä vuotta dosenttina Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa. Siellä hän opetti modernin ja nykytaiteen lisäksi estetiikkaa, museologiaa ja taideteoriaa.4

Suomen poliittinen eliitti toimii lakeijana Uudelle maailmanjärjestykselle, joka saa näkyvän muotonsa etupäässä Israelin ja USA:n muodostamasta eturintamasta ja talouseliiteistä. Niinpä on mielenkiintoista havaita, kuinka G-hankkeen puolesta äänestäjät olivat samaa puoluetaustaa kuin mainitut ”lakeijat” ovat.

Guggenheim-hanke kaadettiin hallituksessa äänin 8-7. G-hankkeen puolesta äänestivät seuraavat: Asko-Seljavaara Sirpa (kok), Hakola Juha (kok), Helistö Kimmo (vihr.), Oker-Blom Jan D (RKP), Rauhamäki Tatu (kok), Rautava Risto (kok) ja Rissanen Laura (kok).4

Yllä mainitut ”innokkaat puuhamiehet” sekä G-projektin puolesta äänestäneet toimivat tietoisesti tai tiedostamattaan Israel-myötämielisen valtaeliitin agentteina eli asiamiehinä pyrkimyksenään saattaa suomalaiset, tässä tapauksessa lähinnä Helsingin seudun kuntien asukkaat, ulkomaisten keinottelijoiden hyväntekijöiksi. Kaikki riskit olisivat ulkoistettu Helsinkiläisten maksettavaksi. Kuitenkaan määräysvaltaa ei olisi ollut Helsingissä.

Israel-myötämielisen eliitin linjaa noudattava G-säätiö teki ovelasti valitessaan syyskuussa vuonna 2008 suomalaisen sijoittajan Carl Gustaf Ehrnroothin Guggenheimin säätiön hallitukseen.5 Näin ”G-säätiö” loi perustan tulevalle Guggenheim-museo hankkeelle Suomen pääkaupunkiin. Sittemmin on paljastunut, että Janne Gallen-Kallela-Sirénistä ja Ehrnroothista tuli hyvät kaverit. Täytyyhän tietysti ystäviä olla, mutta tietyissä tilanteissa toveruudet voivat auttaa tiettyjä piirejä.

Globaalin harvainvallan tarpeita palveleva joukkoviestintä laulaa mainitun valtaeliitin virsiä. Se veisaa niitä esimerkiksi näin:

Tämä vuosi on kunnallisvaalivuosi, ja mitä lähemmäs vaaleja mennään, sitä vaikeammaksi tällaisen investointipäätöksen tekeminen käy. Päätöksen siirtäminen vaalien yli merkitsisi taas asian viivästymistä ainakin vuodella. Mikään uusi asiahan Guggenheim-hanke ei ole, sillä se julkistettiin lähes tasan vuosi sitten. Olisi onnetonta, jos tällainen mahdollisuus jätettäisiin käyttämättä (HS 11.1.2012).

Pääkirjoitustasolla HS tuo selvästi esille kantansa. Guggenheim oli saatava alulle nopeasti ennen kuin demokraattiset efektit olisivat alkaneet sotkea päätöksentekoa:

Suomalaisilla on itsellään hyvät edellytykset luoda ja esittää uniikkia taidettaan, joka voi käyttää vapaasti hyödykseen henkistä vastaavaisuutta ajatellen erilaisia taiteen ismejä.

Yhteydet talouden harvainvaltaan

Guggenheimin säätiö on taas alkanut elvyttää asiaansa palkkaamalla Miltton-ryhmän edistämään G-museohanketta Helsingissä (HS 1.6.2013). Pyrkikäämme siis estämään myös bisnesloisena tunnetun ”kulttuurilaitoksen” ujuttaminen Suomen maaperälle.

Säätiö ei ole pelkästään taide-organisaatio. Se on osa maailman harvainvallan Israel-myönteisiä eliittiverkostoja ainakin kolmella tavalla: sukulaisuuden, henkilökontaktien ja omistamisen kautta.

Guggenheim-säätiö hallitsee itsenäisesti omaisuuttaan hallituksen johdolla. Guggenheimin säätiön varapresidentti ja johtokunnan jäsen on Mark R. Walter. Muita johtohahmoja ovat säätiön presidentti Jennifer Blei Stockman, puheenjohtaja William L.Mackilla.

Guggenheimin säätiöllä on verisiteiden kautta yhteydet Rothschildien rahavaltaan, ja rahaeliittiin kuuluu myös Guggenheimin oma suku. Guggenheim Partners on rahoitusalalla toimiva yhtiö, jonka toimitusjohtaja Mark R. Walter on Guggenheim säätiön varapresidentti6.

Säätiön presidentin, Jennifer Blei Stockmanin mies, David Stockman, on Wall Streetin pankkiireja. Stockman oli ensin töissä valtion virkamiehenä Reaganin kaudella, jolloin harvainvaltaa edistävä uusliberalistinen politiikka aloitettiin. Sitten hän siirtyi Salomon Brothersille Wall Streetille. Poliitikkona Stockman oli innokas hyvinvoinnin eliminoija.9

Säätiön puheenjohtaja William L. Mackilla toimii myös kiinteistöyhtiön johtokunnassa.10

Guggenheimin suvun pääomistuksessa oleva Guggenheim Partnersin hallitsee 180 miljardin dollarin varoja (Suomen BKT on noin 240 miljardia dollaria). Yhtiön omistuksista 27 prosenttia on rahoituslaitoksissa, palveluissa 17 %, teknologiassa 13 % ja terveydenhuollossa 8 %.7 Yhtiö omistaa esimerkiksi Googlen ja Applen osakkeita.

Guggenheimin suku kuuluu siis itse maailman talouseliittiin, Israel-myönteiseen eliittiin, sillä on sukulaisuuden ja osakkeiden kautta kontaktit Rothschildeihin ja Wall Streetille. Bloomberg Businessweekin mukaan Guggenheimin Partnersin puheenjohtajalla Alan D. Schwartzilla on lisäksi yhteydet Rockefellerien imperiumiin.8

Tästä voimme päätellä, että yritysten omistajuus ja johto ovat hyvin verkostoitunutta, ja siten Guggenheimin yhtiöllä ja säätiöllä on eliitissä oma paikkansa. Näin siis muodostuu Guggenheim-museoiden välilliset kontaktit maailman rahan valtaan ja elitismiin.

G-museoiden tarkoituksesta

Guggenheim-säätiö tekee museoillaan tuottoisaa bisnestä, joiden kustannukset sälytetään sen kohdemaan kannettavaksi, jonne mainitut kulttuurin kehdot ovat rakennettu tai tullaan pystyttämään. Ehkäpä tätä voi pitää eräänä koronkiskonnan muotona, mikä rahaeliiteillä on hyvin hallussa?

Toisaalta, koska G-säätiöllä on yllä esitetyt yhteydet maailman eliittiin, jotka edustavat Israel-myönteistä linjaa, kykenee se G-säätiön välityksellä tehostamaan omia suuntauksiaan, joiden taiteellishenkinen arvoasteikko ei kestä vertailua esim. perinteisiin mestariteoksiin verrattuna. Kysymyksessä on siis myös visuaalinen Israel-myötämielisen oligarkian kulttuurin lähetystyö maailmalla.

Lisäksi G-hankkeen taustalla 2012 on saattanut olla myös kysymyksessä kokoomuksen pyrkimys luoda ylikansallisille hotelli- ja matkailuyrityksille voittoa ilmaiseksi – veronmaksajien varoilla. 2000-luvulla kokoomus on toiminut maailman harvainvallan ja ylikansallisten talouseliittien suomalaisena edunvalvojana – suomalaisten edunvalvonnasta piittaamatta.

Miksi Suomen valtamedia rummuttaa G-hankkeen puolesta?

Mikä saa Suomen massamedian metelöimään G-museo hankkeen puolesta? Tähän lienee yhtenä vastauksena, että Suomalainen joukkotiedonvälitys ei palvele kansan etua, vaan on maailman harvainvallan eli pankki-, talous-, ja yritysmaailman äänitorvi Suomessa. Mainitun oligarkian eli Israel-myönteisen eliitin välillinen vaikutus ulottuu myös erilaisiin yleismaailmallisiin organisaatioihin ja sopimuksiin kuten esim. IMF, WTO, YK, EU, Nato, vapaakauppasopimukset jne.

Suomen poliittinen eliitti ja sitä myötäilevä valtamedia toimivat globaalistien lakeijoina maassamme. Tästä lakeijana operoinnista olkoon esimerkkinä maamme kansallisomaisuuden kuppaamiset lähihistoriassa.12

Suomen valtamedia, erikoisesti HS, ovat globaalin eliitin vaikutuspiirissä, josta on myös seurauksena G-museohankkeiden suosiminen massamedioissa. Mainitun oligarkian vaikutusta maamme joukkoviestintään vahvistaa osaltaan se, että esim. Ylen hallituksen puheenjohtajana toimii tai on ainakin toiminut vuorineuvos Kari Neilimo, jolla on vapaamuurari yhteyksiä.13 Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen puolestaan on Trilateraalisen komission jäsen.14 MTV-konserni siirtyi Almamedialta ”ruotsalaisen” Israeliin lämpimästi suhtautuvan Bonnierin omistukseen vuonna 2007 (Kilpailuviraston vuosikirjassa 2009 s. 27).

Guggenheim-museoiden taideanti verrattuna tiettyihin suomalaisiin mestariteoksiin

Guggenheim-museoiden näyttelyt:

Richard Serra, The Matter of Time, teoksia Guggenheim Bilbaosssa kesällä 2010.
Richard Serra, The Matter of Time, teoksia Guggenheim Bilbaosssa kesällä 2010.
Los retratos y esculturas de la exposición
Los retratos y esculturas de la exposición
L'Art en Guerre. Francia, 1938–1947: De Picasso a Dubuffet servirán de inspiración para crear representaciones del cuerpo humano. (Bilbao)
L’Art en Guerre. Francia, 1938–1947: De Picasso a Dubuffet servirán de inspiración para crear representaciones del cuerpo humano. (Bilbao)

 

Suomalaista taidetta:

Eero Järnefelt: Raatajat rahanalaiset eli Kaski. Valtion taidemuseo 1893.
Eero Järnefelt: Raatajat rahanalaiset eli Kaski.
Valtion taidemuseo 1893.
Albert Edelfelt: Leikkiviä poikia rannalla. Ateneum 1884.
Albert Edelfelt: Leikkiviä poikia rannalla. Ateneum 1884.
Pekka Halonen: Tienraivaajia Karjalassa. Ateneum 1900.
Pekka Halonen: Tienraivaajia Karjalassa. Ateneum 1900.

 

Taiteeseen suhtaudutaan yksilöllisesti, mutta tosiasia on, että on olemassa taidetta, joka heijastaa rumuutta ja vääryyttä ja toisaalta on taidetta, joka viestittää kauneutta, totuutta ja hyvyyttä. Rumakin taide palvelee arvokkaita pyrintöjä, jos se asetetaan palvelemaan kauneuden ja hyvyyden korostamista. Yllä olevista taideteosten vertailuista voi itse kukin tehdä omat johtopäätöksensä.

Lähteet
1. Guggemheim (1990s- and 2000s). Saatavilla http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/history/1990s-and-2000s ja http://www.guggenheim.org/new-york/collections/about-the-collection
Kandinsky Exhibition at the Guggenheim Helps Set New Attendance Record. Saatavilla http://www.artdaily.com/index.asp?int_sec=11&int_new=35877&int_modo=1#.UUraIFfFLQ0
Guggenheim family: http://learningtogive.org/papers/paper267.html
Rothschildien suku: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild
2. Suomi-Amerikka yhdistysten liitto. Saatavilla http://www.sayl.fi/ajankohtaista/guggenheim2011
3. Turun Sanomat. Saatavilla http://www.ts.fi/kulttuuri/297258/Selvitys+puoltaa+Guggenheimmuseota+Helsinkiin
4. http://www.tampereen-taiteilijaseura.fi/verkkolehti2004/janneg3.html
http://cult24.fi/guggenheim-hanke-nurin-katso-ketka-aanestivat-puolesta-ja-vastaan/
5. http://yle.fi/uutiset/carl_gustaf_ehrnrooth_valittiin_guggenheimin_taidesaation_hallitukseen/6113198
6. http://guggenheimpartners.com/firm/executive-leadership http://www.guggenheim.org/images/content/pdf/foundation/ar2010.pdf, s. 58
7. http://guggenheimpartners.com/firm
8. http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/relationship.asp?personId=170633&privcapId=6019800&previousCapId=210269&previousTitle=The%20Rockefeller%20Foundation
9. http://en.wikipedia.org/wiki/David_Stockman
10. http://www.guggenheim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=256&Itemid=807&tmpl=component http://www.bloomberg.com/quote/CLI:US/profile
11. http://www.nasdaq.com/quotes/institutional-portfolio/guggenheim-capital-llc-632174
12. http://yle.fi/uutiset/asiantuntijat_kreikka_voi_aiheuttaa_suomelle_jopa
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+34/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120720
13. http://yle.fi/yleisradio/organisaatio/hallitus
14. Membership. Saatavilla Trilateral Commission Membership List.
Helsingin Sanomat 1.6.2013 http://www.hs.fi/kulttuuri/aihe/guggenheiminmuseo/ Helsingin Sanomat 11.1.2012 Guggenheimin museo olisi myönteinen sokki
Kilpailuviraston vuosikirjassa 2009 s. 27

 

64 kommenttia

 1. Juutalainen eliitti on siis tässäkin taustalla. Onhan se mukava tulon lisä jos saa 2M€ vuodessa jokaisesta Guggenheimista. Samalla saa nykytaiteen marginaalisuuntaus julkisuutta ja roska saa ihan uuden arvon. Mutta juutalaiset itse eivät tätä roskaa arvosta vaan tyrkyttävät sitä gojmeille samaan tapaan kuin homoagendaa, feminismiä, monikulttuurisuutta ym.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 2. Hyvä ja perusteellinen selvitys tästä hämärästä Guggenheim projektista.

  Eivät tyytyneet Guggenheimin taustapirut siihen että Helsinki teki ratkaisunsa asiassa. Nyt yrittävät tunkea mausoleuminsa voitelemalla sopivia tahoja.

  Ei näytä oma historia ja kulttuuri näitä Israel myönteisiä vaikuttajia kiinnostavan. Talvisodan museo olisi kuulunut olla Mannerheimin patsaan vieressä, sillä paikalla missä nyt on tätä ”juosten kustua” taidetta nimeltä Kiasma.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Itse asiassa nykytaiteen museokin alkaa tuntua arveluttavalta. Ruma kuin mikä. eikä sisällä ole mitään katseltavaa. Sekin vielä parhalla paikalla.

  Kunhan saadaan uusi valtuusto, niin selvitetään voidaan nykytaide roudata kellariin ja tehdä talosta vaikka toimintakeskus, missä kansalaiset, nuoret myös, voivat kohdata ja luoda taidetta. Toinen vaihtoehto on purkaa koko peltihökötys. Ei varmaan kukaan surisi. Voisi tehdä vaikka suomalaisen puutyön ja käsityötaidon näyteikkuna ja kehityskeskus.

  Pitääkö muuten paikkansa, että suomalaisia metsiä, puuta ja luontoa esittelevän Haltian puurakenteet on tilattu Itävallasta?

  Kuulostaa vähän samalta kun nyt syksyllä kouluissa tarjoillaan lapsille omenia jälkiruuaksi, niin ainakin Espoon kouluissa on kielletty ostamasta kotimaisia omenoita. Syytä en tiedä. Olisiko Eviralla näppinsä pelissä? Itse me luomme ympärillä olevan maailmamme pala palalta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Melkoisen sairaalloisen vainoharhaiselta vaikuttavaa tekstiä ja valheellista vaahtoamista! Valheellista varsinkin siinä mielessä, että nuo tuollaiset kaltevan pinnan argumentit ovat vain herkkäuskoisten hämäämiseksi tarkoitettua antisemitismi-propagandaa, johtuen siitä että kirjoituksessa toistui niin kovin kovin usein ilmaus ”Israel myönteinen”…

  Miten ihmeessä muka jokin yksi Guggenhaim-museo voisi määrittää koko suomalaisen kuvaamataidekentän suuntautumisen ja ”pakottaa” taiteilijat johonkin suuntaukseen…? Höh, todellakin aivan absurdi väite, kuten koko kirjoitus muutenkin; aivan älytöntä höpinää! Mutta näköjään nyt onkin niin että, jos johonkin asiaan tai siihen liittyvillä ihmisillä on vaikka joskus 100v. sitten ollut joku kytkös juutalaisuuteen, vaikkapa avioituminen jonkun juutalaisen kanssa, …niin se nyt sitten näköjään riittää, siihen että sitä voidaan yrittää käyttää juutalaisvastaisessa, antisemitismin propagandassa…!!!

  Se siis riittää, että tuolla metodilla voidaan loihtia oikeastaan mistä tahansa asiasta, jonka ajatellaan olevan sellainen, että tällainen tavis kansalainen ei kovasti siitä innostu ja jota voidaan sanoa ”valtaapitävän” eliitin jutuksi, niin silloinse voidaan leimata ”juutalaisten salajuoneksi” tai sitä, tavalla tai toisella jotenkin sellaista ”juutalaisten maailmanvallankaappausta” edistäväksi…!

  Se, mikä viimeistään osoittaa tuon kirjoitelman olevan ihan täysin, vain juurikin tuota valheellista propagandatarkoitusta varten kirjoitettu, on tuo, miten ”suomalaista taidetta” esitteleviksi esimerkeiksi on valittu vain ja ainoastaan tuollaisia vanhoja ja hyvin arvostetuiksi tiedettyjä teoksia, mutta on ohitettu se tosiseikka, että jo kaukaa viime vuosisadan puolelta, löytyy kyllä ihan vastaavaa ja pahempaakin ”rappiotaidetta”(jota itsekään en arvosta), kuin millaista vain ja ainoastaan, nyt annetaan ymmärtää olevan noissa jutun kritisoimissa museoissa…

  Ja huom., en itsekään mitenkään kannata kyseistä museohanketta, mutta tuollainen väkinäinen ja valheellinen ”Israel myönteisyys” kytkennän antisemitismiltä löyhkäävä tuputtaminen on erittäin absurdilla tavalla erittäin törkeätä propagandaa…!!!

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
 5. Menkää katsomaan oikeaa taidetta tämä niin sanottu moderni taide on täyttä roskaa jolla halveksitaan ihmisten kauneuden tajua.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Suomeen ei tarvita todellakaan tätä juutalaista rappiotaiteen museota. Paras keskittyä tukemaan kotimaisia taiteilijoita tuomalla heidän töitään esille.
   Välillä ei voi kuin ihmetellä kuinka typeriä päättäjiä suomessa on, jos nämä nykyjohtajat olisivat olleet vallassa 1930 – 1945 aikana niin ei olisi tätä maata olemassakaan enää se on taivaan tosi.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
   1. Nykypäättäjien tehtävänä on tuhota maa. He tottelevat naruista vetelijöitä sokeasti. Tai siis tottelivat jo ennen kuin EU:ssa on määrä vain totella käskyjä. Päivän esimerkki: Räsänenkin ilmoitti heti käskystä osallistua mamuimemiseen turvaamalla laittomien siirtolaisten laivat Välimerellä. Hän kuuluti myös sitä, että etelän maat eivät selviä yksin paineesta vaan että muidenkin maiden on imettävä näitä tulijoita. Ja kun kerran otetaan, niin on kohdeltava hyvin (kallista puuhaa tuo hyysääminen).Aiemmin on esitetty normikiintiöiden lisäksi pakolaisia Syyriasta. Ruotsi otti niitäkin niin, että kohta sieltä kai alkavat ongelmat levitä jos ei omia synny.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. Siionistimedia kertoi sen jo tänään (HS): Guggenheim ”tutkii” futurismia vuodesta 1914 natsismin syntyyn. Huomatkaa sana ”natsismi”. Olemme siionistimaassa, jossa AIVAN KAIKKI peilataan aina ”natsismiin”.

  Kumma kyllä Guggenheim ei peilaa bolshevikkivallankumouksen juutalaisälykköjen suhdetta bolshevikkivallankumouksen jälkeiseen kristittyjen venäläisten joukkoteurastuksiin, vaikka siellä kuoli kevyesti enmmän ihmisiä kuin paljonpuhutussa ”holohoaxissa”. Mutta koskapa siionisti olisi vähääkään välittänyt muista kuin siionisteista?

  Guggenheim voisi myös peilata Gazan lasten ja naisten suhdetta F16-hävittäjiin. Siinä siionistit katsovat piknikkiä nauttiessaan mäeltä, kuinka siionistisankari pommittaa lapsia ja naisia. Jos tämän tekisi valkoinen ihminen, kyllä riittäisi peilattavaa. Voi voi, kuinka riittäisikin.

  Tällainen on siionisti ja juutalaisvaltio, Israel, joka on juutalaisille – ei muille. Valkoiset maat ovat kaikille, Israel on juutalaisille.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Kaatuneiden Guggenheimien kokoelma

  ”Guggenheim-säätiön ehdot Helsingin näyttelyhallin rakentamiselle olivat kuin Camorran mafian sanelemat: te maksatte meille, te maksatte kaikki kulut ja otatte kaikki yksin kaikki riskit, me päätämme veto-oikeudella kaikesta vähänkään tärkeästä. On vaikeaa ymmärtää kaupunginjohtaja Jussi Pajusta ja niitä kunnallispolitiikkoja, jotka olivat valmiit hyväksymään tällaiset ehdot.”

  ”Guggenheim-museo jos mikä oli demokratian irvikuva. Hanke oli vedätystä nimestä alkaen. Kyseessä ei nimittäin ollut museo, vaan pelkkä näyttelyhalli. Guggenheim tuotiin tammikuussa helsinkiläisille ota-tai-jätä -pakettina, joka oli kuulemma pakko hyväksyä sellaisenaan pikavauhtia, noin kuukaudessa. Guggenheimin ehdot oli jo ennakolta lyöty lukkoon, niitä ei sopinut edes epäillä.”

  ”Kaupungilla, jolla ei ole nykyään varaa mihinkään, olikin yhtäkkiä varaa kasvattaa kulttuurilaitosmenojaan 12-15 miljoonalla eurolla per vuosi. Yksityisten vihjailtiin maksavan ainakin Guggenheimin lisenssimaksut, vaikka yksikään yksityinen ei ollut sellaista luvannut. Edes Guggenheimia ankarasti lobannut suuri ja vauras Sanoma-konserni ei ollut halukas sijoittamaan halliin euroakaan.”

  ”Tässä touhussa ei ollut ehkä pääasia, mutta kuitenkin hyvin kuvaavaa johtamansa Taidemuseon tuhoa valmistelleen Janne Gallen-Kallela-Sirenin korruptio. Samaan aikaan, kun Siren neuvottelee Helsingille Guggenheimilta huonoimmat kuviteltavissa olevat ehdot, hän istuu Guggenheim-säätiön hallituksen jäsenen Carl-Gustaf Ehrnroothin yhtiön hallituksessa, ja hänen vaimonsa palkataan firmaan viestintäpäälliköksi, minkä toimen tarpeellisuutta pikkufirmalle sopii epäillä.”!

  ”Pahinta on, etteivät sällit näe tässä mitään moitittavaa. Heidän galaksillaan tällaiset korruptiiviset suhteet ilmeisesti ovat normi. Niin ne ovat myös Camorran mafialle.”

  ”Guggenheimia kaupattiin meille maailmanlaajuisena verkostona, jonka ”museolle” on ottajia pilvin pimein, ellei Helsinki hyväksy tarjousta, josta kuulemma ei voi kieltäytyä. Kuukausi sen jälkeen kaatui jälleen yksi Guggenheim, kun Deutsche Bank irtisanoi säätiön näyttelytiloistaan Berliinissä.”

  http://www.mikkoniskasaari.fi/node/131

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Guggenheim fiaskosta fiaskoon

  ”Ainakin kaksi kolmasosaa Guggenheimin museohankkeista on kaatunut alku-uhon ja tuhlauksen jälkeen. Siitä puuhamiehet, mukaan lukien Guggenheimille omistautunut Uudenmaan maakuntalehti, eivät puhu.

  Sen sijaan Guggenheim -galleriaa – museo se ei olisi – myydään väitteellä Helsingille kateellisista kilpailijoista, jotka mielellään nappaavat laitoksen, ellei Helsinki sitä ota. Tarinaa kauppaa Helsingin taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén, joka varoo kertomasta keitä kilpailijat ovat. Sitä tietoa on turha etsiä myöskään hänen laatimastaan selvityksestä, tai vaikkapa Helsingin Sanomien nettisivuilta. Se tiedetään, että Guggenheim tarjosi itseään Itävallan Salzburgille, mutta itävaltalaiset eivät havainneet yhtään pätevää syytä maksaa.

  Janne Gallen-Kallela-Sirénin myyntipuheen mukaan Helsingin Guggenheimissa kävisi 500 000 – 550 000 ihmistä joka vuosi. Se on melkoinen määrä, kun nykyiset taidemuseoidemme kruununjalokivet Kiasma ja Ateneum vetävät parhaimpina vuosina luokkaa 200 000 kävijää – silloinkin täytyy olla poikkeuksellinen vetonaula. Guggenheimin tuotot on laskettu sen varaan, että tällainen joukko maksaa 12 euron lipun.

  Helsingissä ja naapurikaupungeissa on yhteensä vajaat miljoona asukasta. Berliinissä on 3,4 miljoonaa asukasta. Berliinin Guggenheimissa kävi viime vuonna tiettävästi 140 000 ihmistä. Mihin perustuu olettamus, että kaupungissa jossa on ¼ Berliinin asukasmäärästä, galleriassa kävisi 3-4 kertaa enemmän väkeä? Siihen, että Temppeliaukion kirkossa käy 500 000 ihmistä vuodessa, ja Katajanokalla olisi Suomenlinnan lautta vieressä, olen kuullut Janne Gallen-Kallela-Sirénin perustelevan.

  Museovirasto joutuu irtisanomaan väkeä, sulkemaan museoita ja jättämään kansallisaarteitamme heitteille, koska sen budjetista on leikattu kolme (3) miljoonaa euroa. Jos meillä ei ole varaa edes tähän, niin miten meillä olisi varaa 15 miljoonan euron vuotuisiin käyttömenojen lisäykseen yhden ainoan gallerian vuoksi? Joka vaatii ensin tontteineen luokkaa 200 miljoonan investoinnin.”

  http://www.mikkoniskasaari.fi/node/121

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Nimettömänä esiintyvän (?) kirjoittajan kuvavalinnat ovat erittäin mielenkiintoisia sillä niiden sisältämä vastakkainasettelu vastaa todella silmiinpistävästi Natsien kultturipolitiikkaa missä taide jaoteltiin rappiotaiteeksi (”entartete kunst”) ja toisaalta yleväksi ”germaaniseksi” taiteeksi.

  Ensinmainittuun kuuluivat erilaiset modernit suuntaukset kuten ekspressionismi, impressionismi, surrealismi jne. ja se yhdistettiin juutalaisiin. Jälkimmäinen taas edusti klassismia, realismia ja romanttista tyyliä.

  Aiemmissa kolmessatoista kommentissa esiintyy sana ”juutalainen” tai ”juutalaisuus” yhteensä viisitoista kertaa. Itse jutussa puhutaan esimerkiksi ”Israel-myötämielisen valtaeliitin agenteista”, ”Rothschildien rahavallasta”, ja väitetään Guggenheim-tyylisen taiteen vaurioittavan ”ihmisten orastavaa kykyä arvioida sitä, mikä on kaunista, arvokasta ja henkisesti totuuteen perustuvaa” (tässä kohdassa pääsi nauru).

  Näyttää siltä että itse juttu ja enemmistö kommenteista eivät todellakaan kumpua kiinnostuksesta taiteeseen vaan pikemminkin poliittisista äärimielipiteistä.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Mitä äärimmäistä on sanassa juutalainen? Tuleeko sanan käyttöön hakea lupa Bolotowskilta ja muuten on ääripolitiikkaa? Miksi heidän tekemisistään ei saisi tehdä selvityksiä? Vaikka valtaa on ja mammonaa? Onhan heidän panoksensa taidemaailmassa iso, kuten töästäkin hankkeesta tiedämme. Ja Weimarin Saksasta ym. Vaikutuksesta eeri poliittisten ja taiteellisten suuntausten takana on runsaasti paljastuksia ihan omista riveistä ym.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. > Mitä äärimmäistä on sanassa juutalainen? Tuleeko sanan käyttöön hakea lupa Bolotowskilta

    Pelkässä sanan kaytössä ei tietenkään ole mitään äärimmäistä saati tuomittavaa, sensijaan juutalaisvihassa on. Ja jutun asenne sekä lukuisat kommentit ilmentävät nimenomaan juutalaisvihaa.

    Lue esimerkiksi nimimerkin ”Kansainvälinen juutalainen” kirjoittama kommentti (oman kommenttisi alla) missä kerrotaan että Weimarin tasavallassa ”Vaaleita, alaikäisiä saksalaistyttöjä työllistettiin seksileikkeihin eläimien kanssa juutalaisomisteisissa teattereissa”. Voiko sairaanpaa olla kuin henkilö joka tuollaista julkisesti kirjoittaa?

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. ” “Vaaleita, alaikäisiä saksalaistyttöjä työllistettiin seksileikkeihin eläimien kanssa juutalaisomisteisissa teattereissa”. Voiko sairaanpaa olla kuin henkilö joka tuollaista julkisesti kirjoittaa?”

     Ehkä se porukka joka käytännössä ilmeisesti teki tuon asian?Jaakko on vähän tyhmä nyt.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Saksalainen yhteiskunta oli todellakin rappiolla Ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kunnes Hitler tuli valtaan. Juutalaisia jotka hallitsivat kulttuuri ja taide alaa Saksassa tuona aikana ei asia näyttänyt häiritsevän. Päinvastoin. Vaaleita, alaikäisiä saksalaistyttöjä ”työllistettiin” seksileikkeihin eläimien kanssa juutalaisomisteisissa teattereissa. Joku sentään siis hyötyi myös tässä vaikeassa tilanteessa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. > Vaaleita, alaikäisiä saksalaistyttöjä “työllistettiin” seksileikkeihin eläimien kanssa
   > juutalaisomisteisissa teattereissa.

   Ompa sangen viisasta julkaista yllä olevan kaltaisia kommentteja, kun on samaan aikaan syytteessä Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudessa missä syyttäjä vaatii 45.000 euron sakkoa vihapuheesta.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Mistä vihapuuhesta sinä puhut?

    Minä olen vain havainnut lainsäätäjien ja tuomareiden tekemiä vihapäätöksiä kansaa vastaan. Siitäkin huolimatta että me maksamme heidän palkkansa.

    Mikäli epäilet asian paikkansa pitävyyttä liittyen siihen miten juutalaiset hyötyivät Saksan rappiotilasta -johon se oli ajettu tahallaan,Versaillesin rappiosopimuksen pää-arkkitehteina olivat juutalaiset – tiedot ovat verifioitavissa monista eri lähteistä. Mikäli et löydä lähteitä internetistä, se johtuu todennäköisesti siitä että ihailemasi heimon edustajat ovat poistaneet ne sieltä.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. > Minä olen vain havainnut lainsäätäjien ja tuomareiden tekemiä
     > vihapäätöksiä kansaa vastaan. Siitäkin huolimatta että me maksamme
     > heidän palkkansa.

     En tiennyt että tuomioistuinten ratkaisut perustuvat vihaan. Väite kuulostaa harhaiselta.

     Oletko kuullut vallan kolmijako-opista? Se tarkoittaa että eduskunta säätää lait, tuomioistuimet antavat tuomioita ja viranomaiset panevat ne toimeen. Itse maksan erittäin mielelläni ainakin tuomareiden ja poliisien palkkoja, jotka tekevät eräitä yhteiskuntamme tärkeimmistä töistä.

     > Mikäli et löydä lähteitä internetistä, se johtuu todennäköisesti siitä että ihailemasi heimon
     > edustajat ovat poistaneet ne sieltä.

     Historiallisia lähteitä löytyy toki muualtakin kuin Youtubesta tai epämääräisiltä verkkosivuilta.

     Weimarin tasavallasta samoin kuin kolmannesta valtakunnasta on kirjoitettu tuhansia niteitä akateemista kirjallisuutta. Itse luin äskettäin Michael Burleigh nimisen brittihistorioitsijan kirjan ”The Third Reich: A New History” jota voisi suositella yleisteokseksi.

     Oletko itse perehtynyt aiheeseen siinä määrin että voisit suositella joitain hyviä teoksia?

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Suomessa Mika Illman valmistelee lait säädettäväksi, ratkoo niiden tulkintakysymykset ja lisäksi hoitaa syyttämispuolen. Näin siis sananvapausasioissa. Kolmijako-oppi on korvattu yksijako-opilla.

      Burleigh on saksalaisia vihaava valehtelija ja sionisti.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. > Burleigh on saksalaisia vihaava valehtelija ja sionisti.

      Mitä Burleigh’n teoksia olet lukenut, ja siten päätynyt tähän johtopäätökseen?

      Voitko suosittaa jotain muuta itse lukemaasi relevanttia historiallista kirjallisuutta?

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     3. No hänen tuoretta Kolmannen valtakunnan historiaansa. Oli kuin Shirerin vastaava eli silkkaa roskaa ja valehtelua.Lisäksi olen kuullut telkusta hänen raa’an valehtelunsa saksalaisten ja Herero-heimon konfliktista. Mies on kakkaläjä.

      Suosittelen tietenkin tunnettuja revareita. Vaikkapa Walendyä.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     4. ”En tiennyt että tuomioistuinten ratkaisut perustuvat vihaan. Väite kuulostaa harhaiselta.”

      Kun tuomioistuin tekee ratkaisun jonka päävaikuttimena on poliittinen korrektius ja halu miellyttää tahoja joilla on suuri poliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta yhteiskuntaan, silloin on kysymys tuomioistuimen tekemästä vihapäätöksestä syytettyä kohtaan.

      ”Oletko kuullut vallan kolmijako-opista? Se tarkoittaa että eduskunta säätää lait, tuomioistuimet antavat tuomioita ja viranomaiset panevat ne toimeen.”

      Oletko kuullut sanontaa: Laki on kuin verkko johon silakat takertuvat mutta josta valaat uivat läpi.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Kiintoisaa nähdä, minkälaista oikeusmurhaa ollaan tekemässä Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudessa. Uskaltaako oikeuden puheenjohtaja olla puolueeton ja rehellinen, vai kuunteleejo looshiveljien määräyksiä. Juutalaiset ovat nostaneet hirveän myrskyn vesilasissa, vaikka varsinainen Tsunami tulisi, jos maailma tietäisi heidän pyhän kirjansa talmudin opit. lukekaapa siitä, hyvät käräjätuomarit ja lautamiehet jussisiitarinen.blogspot.com/…/vesa-ilkka-laurio-juutalaisuuden.html

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Minusta juutalaisesta pitää käyttää sanaa juutalainen. Vai pitääkö heitä kutsua vaikkapa ”rahanahneiksi hepreaa puhuviksi ihmisiksi”? Ei kai sentään…

  Ei, kyllä juutalaiset ovat juutalaisia. Se on hyvä ja selvä nimi: juutalainen. Ja sitten on Israel, joka siis on juutalaisten juutalaisvaltio. Siellä asuu juutalaisia. Jos siis Israel pommittaa esim. Libanonia niin silloin juutalaisvaltion juutalaiset pommittavat Libanonia.

  Tämä on ihan selvää: juutalaiset pommittavat omasta juutalaisvaltiostaan käsin juutalaisvoimin (tosin amerikkalaisten rahoilla). Juutalaiset ja juutalaisvaltio.

  Ihan tavallista. Juutalainen. Juutalaiset. Juutalaisvaltio. 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. > No hänen tuoretta Kolmannen valtakunnan historiaansa.
  > Oli kuin Shirerin vastaava eli silkkaa roskaa ja valehtelua.

  Burleigh’n tuhatsivuinen kirja ei ole ”tuore” sillä se on julkaistu jo 2001.

  Itse en löytänyt Burleigh’n kirjasta mitään isompia asiavirheitä, kiinnostaisi kyllä tietää mitä ne ovat. Voitko esimerkinomaisesti mainita muutamia selkeitä ”valheita” joita Burleigh’n kirjasta on löydettävissä? Siis väittämiä jotka ovat yksikäsitteisesti todennettavissa epätosiksi.

  Walendy on minulle täysin tuntematon kirjoittaja, ei liene historioitsija ensinkään?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Luin kirjasta esittelyitä ja sen sisällöstä avauduttiin eräällä nettipalstalla. Se oli myös lainassa vähän aikaa. Nähdäkseni kirja koostuu pelkistä valheista ja vääristelystä. Vastaavaan tapaan kuin Shirerin propagandatekele ja kaikki perinteinen brittiläinen/kuutalainen narratiivi (Evans, Kershaw ym. kronikoitsijat).

   En nyt tässä muista enää yksityiskohtia, mutta matonpurentajuttuja on siis paljon ja vääriä tulkintoja varten poimittuja väärin ymmärrettyjä juttuja. Sodanjälkeisten kenguruoikeuksien valheita (tuskin koskaan on lähellekään missään oikeutta teeskentelevässäkään prosessissa esitetty niin paljon vääriä valoja liukuhihnalta kuin jokaisessa näissä valhespektaakkeleista) esitetiin ja erinäisten ketkujen/muiden toimijoiden kannanottoja. Jotkut perustuvat värin tunnustamiseen ja valehtelemiseen ja useimmat taas jonkun muun valehteluun eli ao. ei ole itse näin sanonut. Siis valehteluiden lisäksi väärennettyyn todistusaineistoon noista primitiivisistä ”sotarikosoikeudenkäynneistä” tai myöhemmistä holokaustioikeuksista, neuvostopropagandaan ym.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Et siis ole lukenut Burleigh’n kirjaa. Selvä juttu, siinä onkin aika monta sivua.

    Et myöskään osaa nimetä yhtään spesifistä asiavirhettä jota voisi kommentoida.

    Koska arvostan niin kovasti valistunutta mielipidettäsi Michael Burleighsta historioitsijana, voisinko vielä saada vastaavan kommentin Ian Kershawsta ja Christopher Browningista?

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. > Heidän tulisi saada rangaistus valheistaan

      Olisi erittäin kiinostavaa keskustella noiden historioitsijoiden, Kershaw’n ja Browninging, teoksista kanssasi.

      Mitä niistä olet lukenut?

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Olen lukenut nuorempana Shirerin pläjäykset ja Bullockin sekä Trevor Rooperin Hitler-historiat. Kershaw, Burleigh ja Evans ovat samaa paskaa eri paketissa. Ym. brittivalehtelijat. Minä olen saanut kuullä eri yhteyksistä heidän kirjojensa sisällöstä. Evansista saa jotain käsitystä myös esim. Lippstad-oikeudenkäynin asiakirjoista. Kershaw väittää esim. että FDR ei tiennyt etukäteen Pearl Harborista, vaan yllätettiin. Minua ei kinnosta keskustella näiden propagandistien fanipoikien kanssa. Se on valkehtelijan ja trollin kanssa inttämistä. Törmäähän näiden hemmojen väitteisiin joka paikassa ja jos jotain esität, miksi en voisi keskustella aiheesta tietojeni pohjalta?

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     3. > Kershaw, Burleigh ja Evans ovat samaa paskaa eri paketissa. Ym. brittivalehtelijat.

      Kadehdin kykyäsi omaksua kirjojen tietosisältö ilman että sinun tarvitsee varsinaisesti lukea niitä. Itse olen aina joutunut lukemaan.

      Kiinnostavaa että mainitsit Evansin. Itse olen lukenut häneltä ainoastaan yhden kirjan joten en osaa kovin hyvin arvoida miestä. Taitaa kuitenkin olla Cambridgen yliopiston modernin historian professori, kyseisen yliopiston ollessa tällä hetkellä sijalla 3 maailman 200 parhaan yliopiston ranking-listalla.

      Lienee turha kysyäkään mitä Evansin kirjoja olet lukenut?

      Mainitsit myös Lipstadt/Penguing vs. Irving oikeudenkäynnin, josta on kirjoitettu ainakin 4 kirjaa. Mitä niistä olet lukenut?

      Entä Irvinging kirjoja?

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     4. Olen lueskellut netissä ollutta tuomiota. Evansista on kattavia lausuntoja rehellisiltä huippuhistorioitsijoilta. Väitätkö heidän valehtelevan? Tai Jukka Kemppisen valehtelevan Evansista,Kershawsta tai mitä hän milloinkin väittää lukevansa innoissaan (oikeasti Israelin koira ja mutinarri)? Miksi lukisin valehtelevien juutalaisten ja heidän koiriensa höpöjä oikeudenkäynnistä? Irving on kunnon sotahistorioitsija, mutta sotatapahtumat ovat jo tiedossani. Sitäpaitsi Irving on ollut aina valehtelija ja tuulenhaistelija. Koko oikeudenkäynti tuntui joltain hyvitysoperaatiolta virallisen valheen edustajien eduksi.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     5. Juuri kuulin Evansin väittäneen Hitlerin raivonneen ja uhkailleen Hachalle ensin kun tämä oli maaliskuussa 1939 kutsuttu Berliiniin. Mistään kiusaamisesta ei ole todisteita eikä huutamisesta. Ei mistään kiristyksistä ym. Hacha lähti Berliiniin omasta aloitteestaan. Mitään sydänkohtausta ei myöskään ollut ja vanha mies sai sokeriliuosta, kun verensokerit olivat alhaalla. Yleensäkin Hitleristä on aina raportoitu tällaisissa diplomaattiasioissa erittäin rauhallisena ja moitteettomasti käyttäytyvänä itävaltalaisena. R. Evans ja kumppanit ovat palkattuja propagandisteja, jotka käyttävät lähteenään usei itseään ja Nürnbergin huuhaata ym. ym. vastaavaa.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     6. R. Evans väittää, että Hitler halusi lähes väkisin sotaa Tshekkoslovakian kassa ja jotenkin ihmeellisesti estettiin saamasta sitä. Hän oli mukamas pettynyt asiasta. Tästä ei ole todisteita, mutta päinvastaisesta on. Esim. Saksan diplomaattiasiakirjat.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Jaakko Oksa(J.O) toteaa että enemmistö kommenteista eivät kumpua kiinnostuksesta taiteeseen vaan pikemminkin poliittisista äärimielipiteistä.

  Tämä on J.O:n spekulointia.

  Sen sijaan on historiallinen tosiasia että Saksa ajettiin syvään yhteiskunnalliseen rappiotilaan juutalaisten toimesta Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä 1918 kunnes Hitler tuli valtaan 1933. Berliiniä kutsuttiin yleisesti tuolloin rappion ja turmeluksen pääkaupungiksi. Vielä on elossa Saksalaisia jotka elivät tuona aikana, eivätkä he epäröi mennä valalle asiasta.

  On selvää että ko.Guggenheim projektia ei voida tarkastella ilman että suurennuslasin alle joutuu juuri se voimakas juutalaisintressi ja siihen liittyvä valta ja vallankäyttö joka hanketta vie eteenpäin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. > on historiallinen tosiasia että Saksa ajettiin syvään yhteiskunnalliseen
   > rappiotilaan juutalaisten toimesta Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä 1918
   > kunnes Hitler tuli valtaan 1933.

   Väite on totuudenvastainen sillä juutalaisia oli esimerkiksi Natsien valtaannousun aikaan ainoastaan 0,7% saksan väkiluvusta. Kukin tahollaan päätelköön miten uskottavaa on syyttää puolustuskyvytöntä pientä vähemmistöä yhteiskunnan suurista ongelmista.

   Mitä tulee väittämääsi moraaliseen rappioon ja tämän väitteen uskottavuuteen, viittaan aikaisempaan kommenttiisi missä kirjoitit että ”vaaleita, alaikäisiä saksalaistyttöjä “työllistettiin” seksileikkeihin eläimien kanssa juutalaisomisteisissa teattereissa”. Vain mieleltään vakavasti häiriintynyt henkilö voisi kirjoittaa jotain noin läpeensä sairasta. Ymmärrän hyvin että et uskalla kirjoittaa omalla nimelläsi.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Walter rathenau 1909 ja/tai 1911: Euroopan ja maailman taloutta hallitsee täysin 300 juutalaista rahoittajaa.

    W Sombart 1850-luvusta: Euroopassa on vain yksi valta: Rothschildit, jotka hallitsevat kaikkea. (jotenkin näin)

    Pieni ja vallaton, jopa puolustuskyvytön vähemmistö? Ja Montefiore ja Cremieaux saivat rituaalimurhajutun keskeeytettyä Damaskoksessa, vaikka todisteet olivat selvät. He laittoivat Ranskan ja Englannin uhkaamaan pashaa sodalla. Lopulta sulttaania lahjottiin maakunnilla. Tämä tapahtui vuona 1840. 1800-luvulla Englanti kävi kaksi sotaa Kiinan kanssa juutalaisten oopiumikauppiaiden eduksi. Nämä vain muutamia esimerkkejä.

    Englannin imperiumia on sanottu juutalaiseksi imperiumiksi.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Versaillesin rauhankonferenssin osanottajaluettelo on mielenkiintoinen. Kyllä yksi Weimar junaillaan, kun junailtiin I maailmansota ja rauhansopparikin. Pankkieliitti hallitsi poliitikkoja kuten nykyään ja stakorvauksilla käytiin sotaa Saksaa vastaan taloudellisesti.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   3. > on historiallinen tosiasia että Saksa ajettiin syvään yhteiskunnalliseen
    > rappiotilaan juutalaisten toimesta Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä 1918
    > kunnes Hitler tuli valtaan 1933.

    J.O kirjoitti:
    ”Väite on totuudenvastainen sillä juutalaisia oli esimerkiksi Natsien valtaannousun aikaan ainoastaan 0,7% saksan väkiluvusta. Kukin tahollaan päätelköön miten uskottavaa on syyttää puolustuskyvytöntä pientä vähemmistöä yhteiskunnan suurista ongelmista.”

    Väite on täysin totuudenmukainen.

    Juutalaiset syöksivät Saksan syvään yhteiskunnalliseen rappiotilaan Ensimmäisen maailmansodan päätteeksi.

    Versaillesin nk. rauhankongressi joka pidettiin Ranskassa oli juutalaisten vallan välikappale Saksan tuhoamiseksi. Ranskalaiset itse kutsuivat häpäisykongressia nimellä Kosher konferenssi.

    ”Cross-examined by the Congress Inquiry it was amply proved that Baruch`s influence over President Wilson made such changes in the Administration as to make Baruch the most powerful man in the war. The Council of National Defense eventually became the merest side show. It was not a Council of Americans that ran the war, it was an autocracy headed by a Jew, with Jews at every strategic point down the line.”

    ”There is no discounting the testimony Baruch gave before Congress. The President of the United States did exactly what Baruch wanted in a thousand ways, and what Baruch apparently wanted was a ruling hand on productive America, and he got it. He got it in a larger way than even Lenin or his successors ever got in Russia; for here in the United States the people saw nothing but the patriotic element: they did not see the Jewish Government looming above them. Yet it was there.”

    ”Baruch admitted in his evidence that he sat in council with the men who were negotiating the Peace Treaty and that he participated in the meeting of the ”Big Five” Premiers. Jews were so conspicuous in the American Mission as to excite comment everywhere. Frenchmen called Versailles the ”Kosher Conference”.”

    Lähde:
    Henry Ford, The International Jew, The Worlds Foremost Problem.

    Saksan juutalaisväestön määrällä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa miten kansainvälinen juutalainen yhteisö syöksi Saksan tuhon partaalle Ensimmäisen maailmansodan päätteeksi.

    J.O kirjoitti:
    ”Vain mieleltään vakavasti häiriintynyt henkilö voisi kirjoittaa jotain noin läpeensä sairasta.”

    Tosiasiat puhuvat puolestaan. En alennu sinun tasollesi. Kun argumentit loppuvat avuton, surkea keskustelija yrittää viedä huomion pois itse asiasta.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. > Tosiasiat puhuvat puolestaan. En alennu sinun tasollesi. Kun argumentit loppuvat
     > avuton, surkea keskustelija yrittää viedä huomion pois itse asiasta.

     Suoraselkäinen, nimetön ystäväni, ikävää että olen mielestäsi avuton, surkea keskustelija.

     En suinkaan halua viedä keskustelua pois itse asiasta, tässä tapauksessa kirjoittamastasi väitteestä joka kuului “vaaleita, alaikäisiä saksalaistyttöjä “työllistettiin” seksileikkeihin eläimien kanssa juutalaisomisteisissa teattereissa”.

     Jos yllä oleva kuulostaa minusta sairaan mielen tuotokselta ja äärimmäisen vastenmieliseltä, annettakoon se minulle anteeksi, sillä aivan varmasti se on sitä myös useimpien muiden suomalaisten mielestä.

     Koska syytit minua aiheesta poikkeamisesta, selvitetään asia perusteellisesti. Voitko ilmoittaa historiallisen lähteen mistä tuo väite on todennettavissa? Huomaa että koska väitteesi on monikossa, toivon että pystyt osoittamaan ainakin kaksi todennettavissa olevaa, erilistä tapausta missä “vaaleita, alaikäisiä saksalaistyttöjä “työllistettiin” seksileikkeihin eläimien kanssa juutalaisomisteisissa teattereissa”.

     Olisi muuten hauskaa jos sinäkin uskaltaisit kirjoittaa omalla nimelläsi. Tsemppiä sinulle siihen, älä turhaan pelkää!

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Mielenkiintoisia mielipiteitä ja lukuja. Ihan vain ”on the record”: Jos Saksassa oli natsien valtaantullessa n. 0,7 % juutalaisia niin kuinka paljon se on ihan absoluuttisena lukuna? Esim. 350.000 ? Vai paljonkin vähemmän? Sitä lukua on mukava verrata joihinkin muihin ns. ”annettuihin” lukuihin…

      Toinen juttu on sitten tämä vaatimus puhua omalla nimellään. Puhun heti ja aina omalla nimelläni, kun valtamedia ensin kiihkottomasti ja asiallisesti käsittelee seuraavat asiat:

      1. Hollywood ja sen juutalaisdominanssi. Jos joku kehtaa väittää, että Hollywood ei ole juutalaisten käsissä niin hän vasta tollo onkin. 🙂
      2. Juutalaisten osuus USA:n pankkimaailmassa. Numerot ja nimet esiin. Mukaan myös FED:in johto viime vuosikymmeninä. Huomautan, että samaan aikaan USA, yksi maailman vauraimmista valtioista, on täysin rampautettu näiden samaisten henkilöiden toimesta, kun ainoa rahapolitiikan väline on ollut rahan painaminen bankstereille.
      3. Miksi USA:sta on tullut Israelin ystävä ja samaan aikaan hirviövaltio? Israel ja Israel ja Israel on ”our ally”, mutta samaan aikaan USA kiduttaa ihmisiä oikein luvan kanssa ja vangitsee ihmisiä Guantanamoon ilman aikomustakaan saattaa heitä edes oikeuteen. Samaan aikaan USA kylmäverisesti tappaa tuhansia ihmisiä miehittämättömillä lennokeillaan (drones). Mutta ei tämä ole vielä mitään: USA auttaa itse velkaantuessaan Israelia (rikkaiden juutalaisten juutalaisvaltiota) n. 6000 USA/capita. Suomi voisi melkein maksaa velkansa, jos olisimme tuollaisia ”liittolaisia”.

      Sanalla sanoen USA käyttäytyy kuin raivohullu rabieksen uhri yhden mitättömän valtion takia. Ja ei tietenkään, ei AIPAC:illa ole mitään vaikutusvaltaa. Joku täysi tollo voi tämän uskoakin…

      4. Miksi ikään kuin sattumalta kaikki Israelin naapurit palavat: Libanon, Syyria, Libya, Egypti, Irak… Ja ikään kuin sattumalta USA on pommitanut kohta jo kaikkia näitä… Aina vain salaliittoteorioita…

      Läntinen maailma seisoo polviaan yöten siionistien sonnassa, mutta ainoa asia, mikä on tärkeätä, on etsiä suuresta sontaläjästä aamusta iltaan sitä natsismin neulaa.

      Sallikaa minun nauraa.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Siksi varmaan kirjoitat Jaakko omalla nimelläsi, koska haluat nuoleskella valtaapitäviä juutalaisia ja heidän hännystelijöitään täällä Suomessa. Nuoleskelijoita on jo niin paljon, että pahaa tekee totuuden puolustajille. Osa heistä aivan fanaattisesti nuolee psykosissa, jotta pitää tavan rehellisen ja totuuteen pyrkivän kansalaisen yksityisyyden takia olla varuillaan henkilöllisyydestään. Rahan- ja vallanmahti vetää puoleensa näitä säälittäviä nuoleskelijoita, jotka ovat valmiita vaikka mihin, kuhan saavat edes jotain etua itselleen. Ymmärrystä tähän tietysti on, koska valheidenkautta tämä yhteiskunta on kasvanut tähän pisteeseen mihin on.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. > on historiallinen tosiasia että Saksa ajettiin syvään yhteiskunnalliseen
  > rappiotilaan juutalaisten toimesta Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä 1918
  > kunnes Hitler tuli valtaan 1933.

  J.O kommentoi ylläolevaa seuraavasti:

  ”Väite on totuudenvastainen sillä juutalaisia oli esimerkiksi Natsien valtaannousun aikaan ainoastaan 0,7% saksan väkiluvusta. Kukin tahollaan päätelköön miten uskottavaa on syyttää puolustuskyvytöntä pientä vähemmistöä yhteiskunnan suurista ongelmista.”

  J.O:n argumentti tuhoutui pelkästään yhdellä viitteellä, joka on englannin kielisestä lähteestä.
  Ranskalaiset jotka olivat Saksalaisten päävihollisia Ensimmäisessä maailmansodassa itse totesivat että Versaillesin klikki joka oli nk. rauhankongressin takana, muodostui pääosin juutalaisista. Siitä toteamus Kosher konferenssi. USA:n edustusto häpäisykongressissa oli käytännössä totaalisesti juutalaisten vallassa. Nämä voimat syöksivät Saksan syvään yhteiskunnalliseen rappiotilaan.

  J.O yrittää kerjätä myötätuntoa vanhaan, läpeensä käytettyyn ”argumenttiin” vedoten, että paikallisen juutalaisväestön määrä jollain tavalla liittyisi asiaan.

  Kansainvälinen juutalaisyhteisö julisti sodan Saksaa vastaan jo vuonna 1933 – ennen kuin ensimmäistäkään laukausta oli ammuttu!

  http://theneworder.org/news/2013/03/world-jewry-declares-war-on-germany!/
  (lähde, sivusto saattaa vaikuttaa jonkun mielestä kyseenalaiselta. Mutta historiallinen tosiasia ei muuksi muutu. Eikä siihen vaikuta se kuka julkaisee asian)

  Pieni ja puolustuskyvytön? Käy aggressiiviseen, maailmanlaajuiseen hyökkäykseen manner-euroopan johtavaa kansallisvaltiota vastaan.

  Pieni ja puolustuskyvytön onkin suuri ja mahtava. J.O tosin toteaa että juutalaisia oli vain 0,7% väestöstä Saksassa. Mutta suhteettoman suuri osa yhteiskunnallisesta vallasta oli keskittynyt juutalaisten käsiin.

  Kuka/ketkä siis ampui Toisen maailmansodan lähtölaukaukset…

  Ei Saksa.

  Mitä taas tulee pääosin juutalaisten aiheuttamaan kulttuurin ja taiteen rappiotilaan Saksassa liittyviin yksityiskohtiin aikajaksolla Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä Hitlerin valtaan nousuun, siihen palaan vähän myöhemmin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. Nuo Guggenheim-näyttelyn teoksethan on upeita, varsinkin alimmainen, ottaisin sen seinälleni heti tai jos vaikka jostain löytyisi juliste! On monenlaista hienoa taidetta, ei ole tarkoitus aliarvioida klassisia mestareita mutta koettakaa nyt ymmärtää että on erilaisia tyylejä joilla on kullakin oma funktionsa (enkä tarkoita mitään kaxxaa vaan esim. moderniin kotiin sopii moderni taide).

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 16. Helsingissä on jo yksi modernin taiteen museo. Kiasma. Ehdotan että museo järjestää yleisölle vuorovaikutteisen avoimet ovet viikon esim. nimellä hulluudesta taiteeseen.Tällöin kukin kävijä voi jättää oman puumerkkinsä tai hajumerkkinsä museon tiloihin ikään kuin tilataideteoksena. Vain taivas rajana improvisoinnille. Mikäli hajuongelma paisuu sietämättömäksi viikon jälkeen, museo voi harkintansa mukaan kutsua lokapalvelun ”viimeistelemään” elävän taiteen aarteet. Guggenheimille oma loosi tapahtumaan joka kruunaa taideviikon tähtisateen ruskean värisellä pyramiidin huipulla.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 17. On sanomattakin selvää, että Guggenheimin toiminta periaate on täysin posketon! Jos toiminta ei vetäisikään yleisöä, riskin kantaisi yksinomaan Helsinki ja veron maksajat! Pöyristyttävää.

  Mieleen tuli myös se kuinka ihmiset ”äänestivät jaloillaan” taannoisen A. Edelfeltin näyttelyssä Helsingissä vuonna -04 ja joka rikkoi kaikki ennätykset. Tämä oli ilahduttavaa huomata siksi myös, että ihmiset yhä arvostavat estetiikkaa, käden taitoa sekä ammattinsa osaavia mestareita.

  Jotkin ns. nykytaiteen suuntaukset ja ylilyönnit ovat lähinnä turhia provokaatioita vaikka niitä selitettäisiin myöhemmin ”taiteen kannanotolla” maailman tilaan tms. Sitä varten ovat muut, paremmat foorumit. Aivan kuin maailman kurjuutta ja hätää yms. pitäisi vielä alleviivata ja korostaa ahdistavan rumalla teoksella. Tällainen oli esim. aikoinaan kohua herättänyt ”kissan tappovideo”. Tällaiset ylilyönnit ovat onneksi marginaalissa ja sinne ne saavat jäädäkin. Maailman kurjuutta yms. nähdäkseen ei tarvitse muuta kuin avata tv:n uutiset ja tulemme tietoiseksi siitä kaikesta.

  Myös taideteoksen ”selittäminen” jälkikäteen on melko turhaa, jos teos ei itse puhu itsensä puolesta, se on avuton. Ihmisten ei myöskään tarvitse sietää jonkin marginaali taiteilijan harjoittamaa katsojan älyllistä aliarviointia. Jokainen katsoja omaa makunsa, eikä sitä tule ”kouluttaneeksi” itse itsensä yleisön yläpuolelle nostaneet ”taiteilijat”, vieläpä edellytyksittä.

  Apurahoja jaettaessa on hyvä pitää tiukka linja. Suurin osa väärin ymmärretyistä ”neroista” ovat todellisuudessa ihan oikein ymmärrettyjä keskinkertaisuuksia. Niin, vai ovatko edes keskinkertaisuuksia?

  Paras tae saada lisää tasoa esim. kuvataiteeseen, olisi koulutuksen oltava kuten entisissä itäblokin maissa, jossa koulutukseen päässeet oppilaat vain piirsivät pari ensimmäistä vuotta kipsipäitä tai mallia. Viisivuotisen koulutuksen jälkeen tekijällä oli rautainen perus ammattitaito, tyylitaju ja luovaa näkemystä yms. että häntä voitiin hyvin kutsua ammattilaiseksi ja häneltä luonnistui helposti oma tai tilattu työ kuin työ. Mikä on tilanne meillä nyt? Sen voinee jokainen todeta itse.
  Mitä nykyajasta jää muistoksi tuleville sukupolville? Ajasta jolloin sana ”kauneus” oli taiteessa pahin kirosana. Tulevaisuus yksin tietää. Mutta estetiikan kaipuun ollessa syvällä ihmisissä, antanee se suuntaviivaa tulevaan, kuten Edelfeltin yms. mestareiden näyttelyt osoittavat.

  Nyt toivoisinkin, ihmisten kiinnittävän huomionsa siihen, että Hyvyys, Kauneus ja Totuus, olisivat etu sijalla apurahoja yms. jaettaessa. Kaikkea roskaa, saastaa ja paskaa (joskus kirjaimellisesti) ei pitäisi tukea. Kulttuurin ja taiteen perus tehtävä on aina myös osaltaan kohottaa ihmisen henkistä puolta! Paljon voidaan suvaita, muttei kaikkea tarvitse hyväksyä!

  P.S. Skandinaviassa ja Euroopassa syödään hämmästyttävät määrät mieliala lääkkeitä, ala-arvoisen kulttuurin tukeminen ei tätä asian tilaa ainakaan osaltaan edistä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. Juutalaisten Guggenheim etenee. Vaikka Helsinki teki asiassa päätöksensä;
  Ei Guggenheimia.

  Rahalla ja vallalla juutalaiset aikovat ujuttaa Guggenheim ”mausoleuminsa” nyt Helsingin Etelärantaan,
  kivenheiton päähän Vanhasta Kauppahallista.

  Mieluummin ostan silakoita hyisessä marraskuun viimassa kuin käyn henkisesti rikkirevityssä juutalaistaiteen kaatopaikalla.

  Tuli ikävä silakoita.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 19. Silakkamarkkinat lokakuussa vetää enemmän ihmisiä kuin Guggenheim käännettynä ylösalaisin.
  Kaupunginjohtaja Jussi Ilmari Pajusen pitäisi syödä enemmän silakoita ja lukea vähemmän Talmudia.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 20. Vaikuttaa siltä, että tämä juutalaisten läjä paskaa tulee Suomeen niinkuin NATOkin. Itse liputan vastaan ja niin kovaa, että se kyllä kuuluu. Ei raha ole paha. Juutalaiset on, joilla sitä on. Palestiinan puolesta on nykyään itkuja väännetty ja ei ole mitään sairaampaa kuin tämä sionistinen maailma, joka vielä tulee päättymään.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 21. Oivoi.. Onkohan teillä, arvoisat keskustelijat, kovinkaan objektiivista käsitystä siitä mitä taide itsessään on ja mikä on sen tarkoitus? Taide on ilmaisun keino, jolla pyritään vaikuttamaan tunteisiin tai ajatteluun subjektiivisella tasolla. Sen keskeisenä tarkoituksena on toimia välineenä ilmaisuun, viestintään, kannanottoon ja mielihyvän tuottamiseen. Omat henkiökohtaiset mieltymykset ja käsitys siitä, mikä on kaunista, ei kumoa kuitenkaan taideteoksen eksistenssiä. Mielipiteitä on olemassa yhtä paljon kuin ihmisiä.

  En tiedä kuinka tarkkaan olette tutustuneet suomalaiseen kulttuurikenttään ja sen rahoitukseen, mutta fakta on se, että modernia-ja nykytaidetta tuetaan hyvin rajatusti. Saan keskustelustanne vahvan aavistuksen, että pohjaatte käsityksenne taiteesta lähinnä vain klassiseen ja realistiseen taiteeseen. Se, tuleeko Guggenheim Suomeen vai ei, ei kuitenkaan vie pois sitä seikkaa, että nykytaide on nykyaikaa ja se on aivan yhtä arvokasta kuin mikä tahansa muukin taidesuuntaus.

  Mielestäni on hyvin absurdia, että kumoatte Guggenheimin instituutiona täysin pohjaten mielipiteenne säätiön ”juutalaisuuteen” ja museossa esillä olevat teokset ovat ”juutalaista paskaa”. Oletteko tosiaan sitä mieltä, että ihmisten uskonnot tosiaan vaikuttavat noin paljon heidän työnsä tulokseen? Onko minunkin tekemä taide sitten kristillistä paskaa, vaikka sillä ei olisi minkäänlaista tekemistä oman, henkilökohtaisen uskontoni kanssa?

  En enää edes tiedä miksi näin vaivaa kirjoittaa omaa kommenttiani tähän ketjuun, mutta pääviestinäni on varmaankin se, että kehotan teitä miettimään hieman vahvemmin näitä asioita. Tiedän, että on ehkä hieman kyseenalaista rahoittaa näin massiivista hanketta julkisista varoista (mikäli näin tapahtuu), mutta kiistely taiteen laadusta ja sen jaoitteleminen väärään ja oikeaan, saatika sitten uskontokortin vetäminen täysin epävalidiin kontekstiin saa aina savun nousemaan korvistani.

  Olen puhunut.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Guggenheim on juutalainen projekti. Piste. Tästä on turha edes väitellä, sitähän ei kukaan kiistä. Siitä ei oikeastaan edes väitellä, tietääkseni.

   Lisäksi se on niin laadittu (kuten useimmat juutalaiset projektit), että ainoa varma voittaja on juutalainen. Käy museossa sitten ihmisiä tai ei, niin juutalaiseen kassaan kilahtaa takuuvarmasti mehevä potti, joka vuosi ja joka säällä. Turha kiistää.

   Sitten itse taiteesta.

   Kävin viime kesänä Pariisissa katsomassa Vincent van Goghin näyttelyn. Olin hämmästynyt, olin ylpeä. Se oli valkoisen ihmisen taidetta, se oli jumalallista. Sitä minä rakastan.

   En ymmärrä, mutta kun minusta maailmassa ei ole kaunista juutalaista taidetta. Se vain on niin, minä en näe sitä, en ole koskaan nähnyt, enkä varmaan tule näkemään.

   He ovat kirjailijoina surkeita. Teema on aina oma napa, omat kärsimykset – ja sionismi. Ei mitään universaalia, ei mitään ylevää, loputonta jankutusta oman kansan kohtalosta.

   He eivät kertakaikkiaan osaa maalata. Se vain on niin, se ei ole antisemitismiä, se on fakta.

   En pidä heidän musiikistaan, en lainkaan. Yleensä pianonpimputusta tai loputonta viulunvingutusta. Minun mielipiteeni. Wagner, Sibelius, Mozart. Heti liikahtaa jotakin, heti koskettaa.

   Heillä ei ole arkkitehtuuria. Muurit, aidat, itkumuuri?

   Missä on ylevys? Missä on universaali kauneus? Missä on kaunis, aito, todellinen juutalaiskaupunki, joka olisi kaunis HEIDÄN ansiostaan? En tiedä, ei sellaista ole.

   He eivät osaa kauneutta, koska heidät on rakennettu OSTAMAAN kauneus. He ostavat kauneuden, kun joku ensin luo sen. Mutta hei eivät osaa luoda sitä.

   Taidetta lapsille? Juutalainen muumi? Olen nähnyt vain loputtomia holokaustitarinoita juutalaisille lapsille. Ei mitään universaalia, ei mitään ylevää.

   He eivät kurota tähtiin, he haluavat rahat nyt, ja mielellään minun taskustani. 🙂

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. ”Taide on ilmaisun keino, jolla pyritään vaikuttamaan tunteisiin tai ajatteluun subjektiivisella tasolla.”
   Tästä olen sama mieltä kanssasi mutta siihen se sitten loppuukin. Mainitsemallasi ’abstraktilla’, modernilla ’taiteella’, oikeammin sanottuna TAITEEN PERVERSIOLLA, irvikuva-taiteella’ pyritään TIETOISELLA TARKOITUKSELLA vaikuttamaan ihmisten tietoisuuteen, ajatuksiin ja tunteisiin NEGATIIVISESTI. Ihmisiä pyritään sillä tavalla valmistelemaan juutalais-illuminati-pankkigangsterien Uuden Maailmanjärjestyksen hirmuhallintoon nöyrästi alistuvaksi orjalaumaksi, jota valvotaan huipputeknologiaa käyttävän poliisivaltion menetelmin – NSA eli tekniikka on jo olemassa!

   Tällä pyritään vastaavantyyppiseen ihmisten henkiseen/moraaliseen rapauttamiseen kuin kommunistisen Frankfurt-koulukunnan kehittämillä subversio- eli moraalinrapauttamis-tekniikoilla, jotka on laadittu Siionin viisaiden protokollien pohjalta ja joita koko Euroopan Unioni soveltaa hyvin tehokkaasti ja ’erinomaisin’ tuloksin (britti-patriootti David Noakes, http://www.eutruth.org.uk).

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 22. Suomi suomalaisille: ”Tällä pyritään vastaavantyyppiseen ihmisten henkiseen/moraaliseen rapauttamiseen kuin kommunistisen Frankfurt-koulukunnan kehittämillä subversio- eli moraalinrapauttamis-tekniikoilla,”

  Hyvin kiteytetty, juuri tästä on kyse.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 23. Tälläistä keskustelua käydään Suomessa v. 2014 & 2015! Hävettää!
  Tää on niin pöyristyttävää, että menee ihan sanattomaksi.
  Luojan kiitos en asu siellä enää!

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 24. JA taas kääntyi takki.

  http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3624332-soinin-takki-kaantyy-guggenheim-ehka-sittenkin-helsinkiin-valtion-rahaa-luvattu-13-miljoonaa-vuodessa

  Yksityistä rahaa hankkeeseen löytyi yli 66 miljoonaa euroa. Paavo Arhinmäen mielestä uusi hanke on parempi kuin aiemmat. Mutta onko se sitä tarpeeksi?

  ”Guggenheim-museon saa Perussuomalaisten puolesta rakentaa yksityisin varoin, sitä emme vastusta. Valtion rahaa tuohon hankkeeseen ei Perussuomalaisten hallituskaudella tule. Toivottavasti tämä tuli nyt hallituskumppaneille selväksi!”

  Näin ulkoministeri Timo Soini paalutti blogissaan elokuun lopussa ja sen jälkeen perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat