Mihin Venäjän mustamaalaamisella pyritään?

Venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripal ja hänen tyttärensä joutuivat myrkytetyksi venäläisperäisellä hermomyrkky -novitshokilla. Tästä seurasi lähes maailmanlaajuinen Venäjän syyttelyiden ja mustamaalaamisen kampanja, vaikka Venäjän syyllisyydestä ei ole mitään todisteita. Motiivit myrkytykseen eivät voi olla pelkästään kaksoisagentin tulenarkaan rooliin liittyviä, vaan kysymyksessä ovat laajemmat kansainväliset pyrkimykset.

 

Kaksoisagentin ja tämän tyttären myrkytystapaus

Hiljattain uutisoitiin kuinka Venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä joutuivat myrkytetyksi venäläisperäisellä hermomyrkky-novitshokilla Britannian maaperällä. Britannia ja muut läntiset maat, Suomi mukaan lukien, syyttävät vimmatusti tapauksesta Venäjää, vaikka mitään todisteita syytöksille ei ole olemassa.

Bildresultat för kaksoisagentin myrkytys kuva
Kaksoisagentti Sergei Skripal.

Britanniassa asuva Sergei Skripal ja hänen luonaan vieraillut Julia-tyttärensä ovat yhä sairaalahoidossa, jonne he joutuivat tapauksen yhteydessä.

Venäjän ja Britannian suhteet ovat hyvin viileät. Nyt ne tulevat suorastaan hyytäviksi. Pääteltävissä on, että myrkytystapaukseen syyllisiä näyttävät olevan ne, jotka hyötyvät poliittisesti Venäjän ja Britannian ja laajemmin Venäjän ja lännen vastakkainasettelusta.

Kansainvälinen ajojahti Venäjää vastaan

Useat EU-maat, muita Euroopan maita sekä Yhdysvallat ja Australia ilmoittivat maanantai-iltana yhtenäisesti, että ne karkottavat venäläisiä diplomaatteja vastatoimena Salisburyn myrkytyksille. Karkotukseen päätyivät: Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Puola, Baltian maat, Hollanti, Tsekki, Romania, Unkari sekä Ruotsi ja Tanska.

Britannia ja Yhdysvallat totesivat miltei rinta, rinnan YK:n turvaneuvoston kokouksessa, että Venäjä on vastuussa vaarallisesta, välinpitämättömästä ja törkeästi kansainvälisen lain ja kemiallisten aseiden kieltosopimuksen vastaisesta hermomyrkkyiskusta Britanniassa.

Nämä syytökset ovat halpamielisiä ja perustuvat pelkkiin oletuksiin, sillä mitään todisteita ei Venäjän syyllisyydestä ole havaittavissa. Se, että hermomyrkyn sanotaan olevan venäläisperäistä, ei vielä oikeuta syyllistämään Venäjää. Pääteltävissä on, että Yhdysvaltojen, Britannian ja Israelin tiedustelupalveluita voidaan perustellusti epäillä syyllistyneen tähänkin false flag –iskuun.

 

Suomi on mukana Venäjä-vastaisuudessa

Myös Suomi karkottaa venäläisen diplomaatin. Siten Suomi alistui raukkamaisesti puoltamaan niiden maiden linjaan, mitkä päätyivät karkotukseen, johon päätyivät: Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Puola, Baltian maat, Hollanti, Tsekki, Romania, Unkari sekä Ruotsi ja Tanska.

 

Kuka on Venäjä-vihamielisyyden taustalla?

Yhdysvallat on alistunut Israelin ja Israelin-lobbyn painostuksesta alistamaan niitä valtioita, jotka muodostavat vastustuksen vaaralliselle ydinasevaltio-Israelille ja jotka ovat omavaraisia sekä itsenäisiä vapaina juutalaispankkiirien velkaorjuudesta.

Juutalaisen eliitin taloudellisella ja poliittisella vaikutuksella Britanniassa on pitkät historialliset juuret, jotka ulottuvat vahingollisuudessaan Englannin keskuspankin vaiettuun historiaan jo 1600-luvulta alkaen.

Bildresultat för David Cameronin kuva
David Cameron ja Stubb.

Nykyisen Britannian alistumisesta juutalaisen eliitin ja tiettyjen Israel-lobbyjen uhriksi selventää jäljempänä esitetty selitys:

Juutalainen pääministeri David Cameron lausui vain joitakin päiviä ennen Brexit-äänestystä, että Israelin kannalta olisi edullisinta, että Britannia pysyisi Euroopan unionin jäsenenä.

Cameron oli puhumassa juutalaisen Jewish Care –järjestön tapahtumassa. Hän päätyi puheessaan siihen, että juuri Britannia on aina puolustanut Israelia, kun juutalaisvaltio on joutunut muiden EU-maiden arvosteltavaksi sotarikostensa vuoksi. Tämä Britannian Israel-myönteisyys ei ole ihme, sillä Englannin kaksi varakkainta lobbausjärjestöä ovat molemmat juutalaisia: Conservative Friends of Israel ja Labour Friends of Israel.

Lisäksi Englanti kaventaa kansalaisten demokraattista vapautta, jottei juutalaisjärjestöjen ja Israelin tarvitsisi kestää kritiikkiä. Tuleva, ja ehkä jo nyt toteutunut lakiuudistus kieltää esimerkiksi opiskelijajärjestöjä, kuntia ja muita julkisia elimiä boikotoimasta poliittisesti arveluttavia tuotteita. Lakiuudistuksen yhtenä tavoitteena on siis esimerkiksi Israelin suojeleminen sen ihmisoikeusrikosten arvostelulta.

Yllä mainittu esitettiin siksi, että paljastuksella selvennetään sitä mahdollisuutta, jonka mukaa Britanniaan, kuten muihin EU-maihin sekä Yhdysvaltoihin vaikuttava sionistinen eliitti ja Israel vahingollisella läsnäolollaan aiheuttavat myös Venäjään kohdistuvaa likaämpäripolitiikkaa, jota kyseiseen myrkytystapaukseen liittyvät Venäjä-syytökset todistavat.

 

Miksi Venäjää mustamaalataan?

Venäjää mustamaalataan sionistisen lännen toimesta, vaikka Venäjällä vaikuttaa samaa hengenheimolaisuutta edustaa eliitti. Siten kysymyksessä on ainakin osittain vastakkainasettelu.

Ilmeisesti tämä myrkytystapaus kytkeytyy laajempaan ja jo vallalla olevaan Venäjän mustamaalaamisen kampanjaan, jonka tavoitteena on konfliktin lietsominen lännen ja Venäjän välille, mitkä palvelevat Naton laajentumista, mahdollista sotaa Itä-Aasiassa, Lähi-idässä Irania vastaan ja voimistuvana aggressiona Syyrian hallintoa kohtaan. Luonnollisesti tämä skenaario tulisi palvelemaan Israelin intressejä Lähi-idän uusjakona, jossa myös Kurdeilla olisi oikeutus valtioonsa.

Kuitenkaan USA ja Venäjä eivät tule nykyisillä asetelmillaan sotimaan toisiaan vastaan, vaan aggressioon ajautuvat Venäjän lähipiirin maat, kuten esimerkiksi Suomi, onnettomin seurauksin.

Yhtenä tavoitteena Venäjä-vastaisuudessa on se, että Suomen valtamedia, kuten muutkin länsimaiset tiedotusvälineet, jäljittelevät Yhdysvaltojen vääristelevää uutisointia erikoisesti Lähi-idän tilanteesta ja maailmanpolitiikasta. Länsimaisella mediarummutuksella, jota tämäkin Venäjän mustamaalaaminen edustaa, peitetään Israelin ja Yhdysvaltojen globaalin hegemonian taloudelliset tavoitteet Ukrainan, Itä-meren, Venäjän, Lähi-idän ja Aasian, erikoisesti nykyisin Korean niemimaan tapahtumien todellisesta luonteesta.

Suomi ja Suomalaiset ovat nykyisessä tilanteessa hyvin onnettomassa asemassa lännen ja idän puristuksessa. Tämä sisä- ja ulkopoliittinen onnettomuus johtuu Suomen poliittisesta maanpetturi hallinnosta. Täten Suomessa poliittisen mafian ja sitä tukevan valtamedian on ehdoitta USA-johtoisen läntisen liittoutuman sotapropagandan armoilla. Tätähän Suomessa edustavat niinkin kuuluisat nimet kuin esimerkiksi Nato ja informaationsodan lyömättömät ”asiantuntijat” Jessika Aro, ”sotatieteen tohtori” Saara Jantunen ja ynnä muut sellaiset Sofi Oksaset.

Richard K Moore1 esittää kirjoituksissaan esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen perustettua Uutta maailmanjärjestystä, jota voidaan luonnehtia kollektiivisena imperialismina, jossa Pentagon oli laillinen likaisen työn tekijä kolmannessa maailmassa läntisen pääoman hyväksi. Keskuspankkien rooli esiintyy tässä näytelmässä erittäin keskeisenä. Artikkeleissaan Moore ei kuitenkaan ainakaan selvästi yhdistetä mainittuja imperialistisia hegemonia tavoitteita sionistiseen eliittiin, joka viimekädessä on niiden takana2. Myös Venäjä on tämän eliitin hallinnassa, kuten länsikin. Moore unohtaa myös mainita, että myös arabikevät oli juutalaisen eliitin ja sitä myötäilevän lännen masinoima operaatio, joka jatkuu vieläkin Syyriassa.

Kuten sanottu, Venäjää kuten myös Pohjois-Koreaa vastaan suunnattu läntinen vihamielisyys voi tarkoittaa tavoitteita synnyttää uusi ja erittäin tuhoisa, ja eliitille hankalan populaation eliminoiva maailman sota, jonka raunioista kohoaisi lähestulkoon yksi maailman hallitus. Se alistaisi kaikki maailman valtiot yhden taloudellisen hegemonian kuristettavaksi, mikä nykyisin tunnetaan sionistien kiskurimaisena korkoon perustuvana velkaraha-järjestelmänä. Tällöin kaikkien maiden rahoitusjärjestelmät olisivat alistettu Kansainvälisen järjestelypankin (Bank for International Settlements (BIS)) alaisuuteen.

Venäjän vastatoimet palvelevat suursodansyttymisen mahdollisuutta ja maailmanlaajuisen konfliktin pyrkimyksenä voivat olla mainitut imperialistiset tavoitteet, kuten esimerkiksi taloudelliset tekijät, luonnonvarojen, kuten mineraalien ja maametallien raaka-aineiden saannin takaaminen, maapallon väestön lukumäärän raju alentaminen, täysin globaalin ja yhden eliitin kontrolloiman talous- ja rahajärjestelmän turvaaminen sekä rotujen täydellinen sekoittaminen, josta seuraisi orjakansan synty.

Kehottaisin suomalaisia luopumaan nykyisistä vallanpitäjistään ja itsenäistymään sekä valitsemaan ulkopoliittiseksi ohjeekseen puolueettomuuspolitiikan. Olisi suotavaa nousta

rohkeasti vastatoimiin, sillä on parempi kuolla taistelussa kuin globaalin eliitin tuhottavana. Muutaman vuoden kulutta vastustaminen on myöhäistä.

Markku Juutinen

 

Lähteet

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005601261.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005603715.html

https://www.rt.com/news/israel-military-strike-iran-957/

http://barnesreview.org/pdf/TBR2012-no5-4-14.pdf

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/10692757/David-Cameron-speaks-of-Jewish-ancestors-including-great-great-grandfather-and-Yiddish-novelist.html

https://www.counterpunch.org/2016/06/30/searching-for-a-responsible-adult-is-brexit-good-for-israel/

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/israel-boycott-local-councils-public-bodies-and-student-unions-to-be-banned-from-shunning-israeli-a6874006.html

 1. Richard K Moore (20.10.2011). The Elite Plan for a New World Social Order (Part 1). Saatavilla: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27188; Richard K Moore (20.10.2011). The Great Carbon Credit Deception (Part 2). Saatavilla: http://www.newdawnmagazine.com/articles/the-great-carbon-credit-deception; Richard K Moore (27.11.2011). Full-Spectrum Dominance and the Regime-Change Project. Saatavilla: http://www.globalresearch.ca/full-spectrum-dominance-and-the-regime-change-project/27891

 

 1. Taloussanomat (11.4.2016). Saatavilla: http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000001908619.html; Craig Murray (11.42016). Goldman Sachs: Just 5 Billion dollar Fine Compared to 13 Billion Dollar Taxpayer Bailout. Saatavilla: https://www.craigmurray.org.uk/archives/2016/04/goldman-sachs-just-5-billion-dollar-fine-compared-to-13-billion-dollar-taxpayer-bailout/; Jeremy Sharon (27.9.2016). The Jerusalem Post. US Jews contribute half of all donations to the Democratic Party. Saatavilla: http://www.jpost.com/US-Elections/US-Jews-contribute-half-of-all-donations-to-the-Democratic-party-468774

 

 

52 kommenttia

 1. Kommentointi suoraan artikkeliin ei ole käytössä teknisen häiriön takia. Pyrimme korjaamaan vian mahdollisimman nopeasti. Kommentointi on vain mahdollista sisäänkirjautuneena hallintopaneelissa.

  Täältä löytyy kuitenkin vastaavat artikkelit, joissa tämä toiminto on kunnossa: http://novahierosolyma.fi/vainovalkea/2018/04/02/1571/

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
 2. Ote artikkelista: ”Suomen poliittinen mafia uskoo sokeasti Yhdysvaltojen esittämää vääristelevää propagandaa eli puolustusdoktriinia, jonka mukaan Venäjästä on luotu uhkatekijä ympäristölleen kuten esimerkiksi länsimaille.”
  Juuri näin. Mafia on halpamaisesti ja maamme vahingoksi valinnut nilkin roolin Venäjää vainoavassa ja mustamaalaavassa gangsteriporukassa.
  https://www.turpeinen-saari.net/blogi/2018/03/27/24082#comments

  Mutta annetaan puheenvuoro prof. James Petrakselle, yhdelle viisaimmista:
  ”Suurimman osan vuosikymmenestä Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa (UK) ja EU: ssa on ollut käynnissä kampanja, jolla yritetään heikentää ja kukistaa Venäjän hallitus ja erityisesti presidentti Putin.
  Miksi UK, EU ja Yhdysvallat ovat liittoutuneet Venäjää vastaan
  Lyhyesti Yhdistynyt kuningaskunta, EU ja Yhdysvallat ovat liittoutuneet Venäjää vastaan monista historiallisista ja nykyaikaisista syistä.
  Yhdistyneen kuningaskunnan Venäjän vastaisen salaliiton hyväksikäyttö on tilapäinen riita saada se liittymään joukkoon, mutta ei muuta maan väistämätöntä maailmanlaajuista heikkenemistä ja Yhdistyneen kuningaskunnan hajoamista.

  Yhteenvetona Petras toteaa:
  1) Läntiset hallitukset tunnustavat (myöntävät), että Venäjä uhkaa heidän maailmanlaajuista määräävää asemaa; he myös tietävät, että Venäjä ei uhkaa hyökätä EU: ta, Pohjois-Amerikkaa tai niiden vasalleja vastaan
  2) Läntiset hallitukset uskovat, että ne voivat kaataa Venäjän taloudellisen sodankäynnin kautta, mukaan lukien sanktiot. Itse asiassa Venäjä on tullut itsestään riippuvaisemmaksi ja monipuolistanut kauppakumppaneitaan, erityisesti Kiinan, ja myös Saudi-Arabian ja muiden länsimaisten liittolaisten kanssa.
  Lännen propagandakampanja ei myöskään ole onnistunut kääntämään Venäjän äänestäjiä Putinia vastaan. 19. maaliskuuta 2018 presidentinvaalien äänestäjien osuus nousi 67 prosenttiin .. Vladimir Putin varmisti voiton 77% enemmistöllä. Presidentti Putin on poliittisesti vahvempi kuin koskaan.
  Venäjän kehittyneiden ydinaseiden ja muiden pitkälle kehitettyjen aseiden esittelyllä on ollut suuri ehkäisevä vaikutus etenkin Yhdysvaltain sotilashenkilöiden keskuudessa, mikä tekee selväksi, että Venäjä ei ole alttiina hyökkäyksille.

  Yhdistynyt kuningaskunta (UK) on yrittänyt yhdistää EU: n ja Yhdysvaltojen roolia käynnistämällä Venäjän vastaisen myrkyllisen salaliiton. Pääministeri May on epäonnistunut. Brexit pakottaa Yhdistyneen kuningaskunnan välirikkoon EU: n kanssa.
  Vaikka EU ja Washington voivat tukea Ison-Britannian ristiretkeä Venäjää vastaan, he jatkavat omia kauppasuunnitelmiaan jotka eivät sisällä Yhdistynyttä kuningaskuntaa.
  Venäjä pysyy maailmanlaajuisena voimana. Se jatkaa presidentti Putinin johdolla. Länsi-voimat jakautuvat ja erkanevat naapureistaan – ja päättävät, että heidän on parempi hyväksyä tosiasiat ja työskennellä moninapaisessa maailmassa.
  For the greater part of a decade the US, the UK and the EU have been carrying out a campaign to undermine and overthrow the Russian government and in particular to oust President Putin. Fundamental issues are at stake including the real possibility of a nuclear war.
  Why the UK, the EU and the US Gang-Up on Russia
  https://www.globalresearch.ca/why-the-uk-the-eu-and-the-us-gang-up-on-russia/5632878
  https://russia-insider.com/en/why-uk-eu-and-us-gang-russia/ri22869

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
  1. UK, USA, EU (myös Suomi) ja Venäjä ovat kaikki saman herran orjia (eivät siis ”seuraajia” tai ”palvelijoita” vaan orjia), sillä korollisella velkarahajärjestelmällään kansainväliset yksityiset pankkiirit (Rothschildit ja muut yksityiset pankkiiriperheet keskuspankkien keskuspankkinsa BIS:n kautta) ovat tehneet niistä täydellisiä orjiaan, sillä koron vuoksi ko. järjestelmässä takaisin pankeille maksettavaa velkaa on aina enemmän kuin rahaa on olemassakaan (raha tulee kiertoon vain velkana, ottamalla pankeista pankkivelkaa), mikä pakottaa jatkuvaan lisälainan ottamiseen entisistä veloista selviämiseksi (kyseessä siis pyramidihuijaus, joka perustuu laillistettuun rahanväärennystoimintaan; pankit luovat lainaamansa rahat [sen velan] tyhjästä pelkkänä kirjanpitotoimena). Joka hallitsee velkaa, hallitsee kaikkea (ohi lakien), ja rahan kohtalo on aina kansan kohtalo. Nykyinen korollinen velkarahajärjestelmämme on väkisin velkaorjuuteen ja sen myötä kaikkeen orjuuteen vievä joukkotuhoase, joka on voimakkaampi ase kuin mikään armeija. Jos Rothschildit päättävät tuhota Euroopan, Venäjän ja USA:n tai minkä tahansa maan/maanosan, he voivat tehdä sen helposti, koska he hallitsevat velkarahahirrellään suvereenisti kaikkia maailman maita nykyisin. Koko maailman maallinen herra on nykyisin kansainvälinen yksityinen pankkiiri (johtoelimenä Rothschildien pankkiiritalo).

   Kansainvälinen politiikka on siis vain pankkiirien järjestämää näytelmää. Näytelmän kohtaukset riippuvat siitä, mitä pankkiirit kulloinkin tavoittelevat. Aikoinaan myös ns. ”kylmä sota” idän ja lännen välillä oli pelkkää näytelmää (mm. kansojen ja ihmisten kontrolloimiseksi ja kurissa pitämiseksi). Jos siis nyt pankkiirit pelaavat omistamiensa Venäjän, EU:n, UK:n ja USA:n avulla jotain vastakkainasettelupeliä, sillä on jokin tarkoitus, päämäärä. Ehkä nyt vain on päätetty tuhota esim. Eurooppa, eikä mikään voi sitä estää (paitsi tietysti parannuksenteko Jumalan edessä, siis katumus + usko, sillä viime kädessä Jumala itse johtaa kaikkea ja hänen kontrollissaan on myös perkele ja tämän ohjastamat pankkiirit).

   ”Suomen poliittinen mafia” ei siis itsenäisesti ”usko” mitään tai ole ”valinnut itselleen nilkin roolia”, sillä Suomen johto toimii vain niin kuin sen herra käskee. Kaikki yhteiskunnallinen Suomessa on kansainvälisen orjaherran (pankkiirien) sanelemaa. Ei maassa ole ”omaa” johtoa, ”omaa” eduskuntaa, ”omaa” hallitusta tai ”omaa” presidenttiä. On vain orjia ja orjajärjestelmiä ja -ryhmiä (puolueetkin ovat vain kansainvälisen pankkiirimafian haarakonttoreita, ja niitä on useita siitä syystä, että niiden avulla kansa saadaan tappelemaan keskenään ja varsinainen vihollinen unohtuu). Ja ehkä pian Jumala ohjaa perkeleen velkarahapankkiireineen tuhoamaan tämän jumalattoman ja julkisyntisen kansan. Mitä pahaa siinä olisi? Kansa vain saisi palkkansa.

   Plusääni(20)Miinusääni(6)
   1. Sanot: ”Suomen poliittinen mafia” ei siis itsenäisesti ”usko” mitään tai ole ”valinnut itselleen nilkin roolia” … No kuka sen sitten on valinnut?
    Orjana tosin voi olla mutta eikö tässä ole nyt kyse vapaaehtoisesta orjuudesta johon ei olisi pakko alistua?
    Nyt vain johtoon on noussut väki joka haluaa alistua – ja hyötyy siitä itse. Siis myynyt itsensä paholaiselle.

    Plusääni(6)Miinusääni(2)
 3. Globaali eliitti jo puristaa Suomen ”päättäjiä” palleista saadakseen haluamansa; Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus.” Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata.

  Jopa 3 MILJARDIN euron varkaus toteutettiin ”lailla 444/2012” saadun laajan LAHJONNAN seurauksena !

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille”. Jorma Heikkinen:

  ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan”. Rahalla on saatu ”omanalasita lainsäädäntöä”.

  Mitä on tämä ”omanlainen lainsäädäntö” miljardivarkauden lisäksi ?

  Julkinen lakitietoknata Finnlex ; PL 118 § Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  ”Lain 444/2012” esitöiksi siis tehtiin VALTIOPETOS miljardivarkauden tutkinnan estämiseksi ?

  Tämä kertoo tehtyjen toiminen SUUNNITELMALLISUUDESTA; PL 118 §:n valtiopetos vaati 2 ”eduskunnan” hyväksynnän eli hallitusten puoluejohdon lahjonnan / kiristämisen !

  Sanomat24 keskustelupalsta ”timpuri” / rekisteröitynyt käyttäjä käteisen hallitusneuvottelujen aikana:

  Kerrotaan kokoomuksen suurien velkojen ( puhutaan miljoonan / miljoonien velasta) poistuneen yhdessä yössä hallitusneuvotteluej aikana RKP:n rahoilla.

  Vaatimuksena pakkoruotsin jatkaminen ja 2 ministerinpestiä.

  Heidi Hautala oli Brysselistä käsin sanonut hallitus on ostettu, mutta vaiennut heti, kun vihreät otettiin mukkan. ( saivat ”tasa-arvoisen” avioliittolakinsa tällä kiristämisellä ).

  PL 118 § sii näyttää olevan LAHJONNALLA ja KIRISTYKSELLÄ saatu ”laki” eli valtiopetos Suomen siirtämiseksi pankki-vakuutuslaitosten valtaan !

  Pankit halusivat Kreikaan rahaan ja Suomen rikosllishallitus antoi; ja ME maksamme !

  Vai voimmeko YHDESSÄ kieltäytyä maksamasta, koska EMME halua osallistua näihin RIKOKSIIN !

  Huom jokainen kansalaine, joka tämän lukee: jokainen joka tietää vakavan rikoksen ja sen jättää ilmoittamatta syyllistyy itse rikokseen.

  Tämä on minun julkinen rikosilmoitus miljardivarkaudesta ja valtiopetoksesta … missä Teidän hyvät kanssaveronmaksjat ? ( hauatteko olla rikollisia )

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 4. Sota ja vihanpito ovat suurimpia syntejä — ja niihin syyllistyvät nyt länsimaat jotka lietsovat russofobiaa ja sotaa Venäjää vastaan medioissaan ja jossa gangsterijoukossa omakin maamme on mukana
  Israel and America – a Special Relationship Born in Hell — (Israel ja Amerikka: erityinen saatanallinen liitto)
  ”Sallikaa minun puhua selkeästi. Huolimatta siitä että monet hyvät israelilaiset vastustavat oman hallituksensa politiikkaa, nykyinen Israel on paha paikka, joka amerikkalaisten pitäisi tuomita eikä ylistää.
  Pääministeri Benjamin Netanjahu ei saisi vastaanottaa 29 kongressin edustajan suosiota ja tukea. ”
  https://russia-insider.com/en/israel-and-america-special-relationship-born-hell/ri22981

  Makow: At Easter, the Old Testament is Killing the New — Vanha Testamentti tuhoaa Uuden Testamentin
  ”Ihmisoikeuksien puolustaja Alfred de Zayas hylkää Vanhan testamentin (VT) opetukset ja vertailee niitä siihen, mitä Jeesus Kristus saarnasi: ”lähimmäisen rakkaus asetetaan vastapainoksi sille mikä ohjaa sotaherra Jehovan kannattajia. Meidän on ymmärrettävä, että tämä elämän tuhoava VT:n ideologia ei ole jättänyt maailmaa millään tavoin. Päinvastoin, se on ottanut haltuunsa ns. länsimaisen maailman ja suunnittelee seuraavaa sotaa. Meidän pitäisi olla huolestuneita tästä. ”- Christian Juergen Klein
  Joka kerta, kun lukee Vanhaa testamenttia ja hyväksyy itsekeskeisen tyytyväisesti ajatuksen siitä, että Jumala lähetti kymmenen vitsausta egyptiläisille, määräsi israelilaiset lyömään Kanaanin naisia ​​ja lapsia, tappamaan kaikki, jotka asuivat Jerikossa, teurastamaan Hain kaupungin … joka kerta, kun luemme sellaisia ​​tarinoita miettimättä niiden seurauksia ja epäoikeudenmukaisuutta, emme toimi Uuden Testamentin kristityn tavoin.
  Uskonto ei ole eikä voi olla ihmisvastainen. Uskonto on hyvän tekemistä ja optimistinen, se tunnustaa, että olemme kaikki saman Luojan lapsia.
  Vanhassa testamentissa Yaweh on määritelty armeijan herrana, Sebaotin herrana. Tämä soturi-Jumalan käsite on yhteistä monille uskonnoille – mutta vastaako se uskonnon hyvyyden tunnetta, moraalin ja oikeudenmukaisuuden tunnetta liittyen kaikkiin maan luotuhin? Onko meidän ajatuksemme Jumalan kirkkaudesta pelkkä ruumiiden kasa?
  https://www.henrymakow.com/2018/03/an-easter-meditation.html

  Plusääni(5)Miinusääni(6)
  1. VANHA-testamentti joko kokonaan tai osittain ei ole kuolemattomalta Jumalalta vaan ilmeisestikin kuolevaisilta ”UFO”-jumalilta peräisin:

   ”The book that will forever change our ideas about the Bible

   This book follows a series of excerpts of the Old Testament, offering its true meaning, the same given in its literal translations, that is the alien creation of man; the truth about the ten commandments; the visions of the UFOs the prophets had as they themselves told us; the passage in which the Old Testament affirms in a puzzling way that God dies as all men do; the figures of the angels stripped of all which has been invented over the centuries about them; the probable source of inspiration of the Gospel of John.

   All this is given with the Hebrew text and the literal translation which is clearly brought word by word with an incredibly simple system, comprehensible to every type of reader.

   Why was this title chosen? Because the literal translations from the Ancient Hebrew help us to discover what they didn’t know.

   * the Bible clearly says that God dies as all men do
   * the Bible explains that we have been formed with our creators’ DNA
   * The Bible tells us that our creators travelled by flying objects
   * the Bible quotes a direct relationship between the UFOs and Sumer, the land of the flying objects’ keepers
   * The Glory of God was in reality… a UFO
   *The Bible refers to giants and tells where to find their evidence
   *The Angels mentioned in the Old Testament, where they are perceived as spiritual beings, however do not exist.
   * The Ten Commandments written on the stone were not those that have been reported.
   * John the Evangelist drew his mystical doctrines from the Hellenistic literature of his time
   * and much more, such as the fact that the Church admits that the Old Testament knew of the aliens.

   That is why what we believed to know about the Bible has changed.”

   Saman kirja saksaksi: https://www.amazon.de/Kamen-die-G%C3%B6tter-aus-Weltall/dp/3864452562/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1523023861&sr=8-1&keywords=Mauro+Biglino

   Plusääni(4)Miinusääni(8)
   1. On helppo huijata ja historia on yksi eniten vääristettyä tietoa. Totuus tulee ilmi vasta jälkikäteen jos silloinkaan.
    Kun nwo-eliittiin kuuluva keksii tai löytää jotain niin siitä tehdään juttu eliitin mediassa ja se leviää totuutena vaikka se voi olla – kuten liiankin usein on – pelkkää valhetta ja propagandaa jota tiedekin usein palvelee.
    Kirjan epilogi oli osin mielenkiintoinen mutta en lämmennyt tuolle Anunnakien asuttamalle Nibiru-planeetta teorialle … ja koko tarinalle sumerilaisista joilla olisi ollut yhteys heihin … että sieltä olisi tultu tänne hakemaan kultaa.
    Noita vuosituhansien takaisia vaan on vaikea todistaa ja moni kertoo mielellään tarinoita. Sama pätee osin myös Raamattuun, erityisesti sotaisaan VT:iin joka ei vastaa historiallista totuutta kuten moni tutkija sanoo (Sand, Peled mm.).
    Shlomo Sand ”Jews Have No Historic Connection To The Holy Land. It’s A Myth.”
    Elämää toki voi olla muuallakin maailmankaikkeudessa mutta tiedä näistä ufo-juttuista.
    Illuminaatti ilmeisesti käyttää niitä jatkossa nwo-hankkeessaan jatkossa kunhan tämä islamia vastaan käyty sota on takana. Kun vihollinen ’löytyy’ avaruudesta ja uhkaa koko planeettaa niin sen pelon voimalla on helppo toteuttaa nwo-agendaa joka perustuu yhteisen vihollisen luomiseen.
    http://www.ihr.org
    https://holocaustdeprogrammingcourse.com

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
  2. Vanhaa Testamenttia koskeva lainauksesi on silkkaa roskaa. Mutta mitäpä muutakaan jutku Makowin sivustolta voikaan odottaa löytävänsä. Jutkut ovat pilkanneet ja vääristäneet Vanhaa Testamenttia jo yli 2000 vuoden ajan. Tuloksena Talmud ja muuta vastaavaa pahuutta. No sentään Makow on julkaissut Michael Hoffmannin kriittisen ja asiallisen kommentin. Kristitty tietää, ettei Vanhan Testamentin ja Uuden Testamentin välillä ole ristiriitaa, jälkimmäinen on vain ”päivitetympi” Jumalan sana.

   Nimimerkki Suomi suomalaisille hyppäsi myös kelkkaan häpäisemään Jumalan totuutta roskallaan. Hyvä meininki.

   Mitä tulee Venäjän ja muiden suurvaltioiden ja liittoutumien poliittisiin kiemuroihin, kaikki on teatteria, valheellinen dikotomia. Johtaako tämä teatteri sitten jonkinlaiseen tekaistuun sotaan vai onko sen tarkoituksena vain ylläpitää jatkuvaa epävarmuutta Venäjän ja Lännen leirissä, en tiedä, mutta kyse on teatterista. Tiedämme varsin hyvin ketkä paholaiset nousivat Venäjällä valtaan sata vuotta sitten. Eivät he ole minnekään sieltä hävinneet. Nyt Venäjän valtio on vain ottanut ”maltillisemman konservatiivin” roolin tässä suurvaltojen välisessä näytelmässä.

   Plusääni(9)Miinusääni(6)
   1. Tutkijoiden mielestä VT ja UT ovat kaksi yhteen sopimatonta eri teosta minkä nyt jokainen vähänkin niitä lukenutkin heti tajuaa.
    Ja miksi puhut vain Makowista ja sivuutat nimet Christian Juergen Klein ja Alfred de Zayas joita Makow siteeraa omassa artikkelissaan? Ja miten perustelet selvästi halveksivan suhteesi Makowiin, juutalaiseen valveutuneeseen kristittyyn? Minusta aika outo asenne eikä kerro oikein hyvää sinusta.
    VT on enemmän tai vähemmän fiktiivistä juutalaisheimon sotaista historiaa ja erämaavaellusta kuin uskonto .. mm. Miko Peled (juutalaiskenraalin poika) sanoi epäilevänsä myös sen historiallista totuutta ja todenperäisyyttä. Sotaisa Jahve-jumala tietysti sopii hyvin sotaiselle kansalle viimeisenä tukimiehenä. Tätä mieltä ovat asioihin perehtyneet ja niitä tutkivat jotka eivät sokeasti elä vain uskon varassa minkä vaikutelman annat itsestäsi. Usko ja järki ovat kaksi toisensa pois sulkevaa asiaa.
    (Jos olet kiinnostunut muustakin kuin uskomisesta niin Eric Zuessen kirja Christ’s ventriloquists voisi avata silmiäsi näkemään kuinka kristinusko syntyi nykyisen tiedon mukaan.)
    UT on ihan eri asia ja siksi juutalaisten täysin tyrmäämä. Sellainen sanoma mitä historian Jeesus julisti ei ole ankaran ja kostavan vanhatestamentillisen jahvehengen mukaista. Juuri siitä johtuu juutalainen empatian puute tilanteissa, joissa asioiden yhteys on henkilökohtainen. ”Juutalaisten koko olemus vastustaa kaikkea, mikä yleensä ymmärretään ritarillisuudella, kaikea sentimentaalisuutta, kohteliaisuutta, feodalismia, patriarkaalisuutta”, sanoo Somabart linkin artikkelissa. Selvääkin selvemmin tuo näkyy sionistien suhteessa palestiinalaisiin.
    https://www.henrymakow.com/werner-sombart-on-jewish-character.html
    May those who still want to believe that Zionism has nothing to do with the Bible think twice. Even the nuclear policy of Israel has a biblical name: the Samson Option.[16] And let them read the Prophets:
    “And this is the plague with which Yahweh will strike all the nations who have fought against Jerusalem; their flesh will rot while they are still standing on their feet; their eyes will rot in their sockets; their tongues will rot in their mouths.” (Zechariah 14:12)
    https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/

    Plusääni(6)Miinusääni(6)
    1. Makow on valekristitty, valehteleva disinformaatiota levittävä jutku, joka halveksii Vanhaa Testamenttia.

     Zuesse on valehteleva, disinformaatiota levittävä jutku, joka halveksii Vanhaa Testamenttia.

     Mikä sinä sitten olet miehiäsi? Perinteiseen talmudistiseen tapaan levittelevät valheita ja pilkkaat Jumalan sanaa.

     Ja sitten vetoat jumalattomiin, valehteleviin tutkijoihin ja ihmettelet minun uskoani Jumalaan. Jumalattomana tätä jäätkin ihmettelemään. Turha siitä isoa numeroa on tehdä.

     Onko Kristuskin ankara ja kostonhimoinen, kun hän aikojen lopussa palaa maan päälle ja tuhoaa kaikki syntiset ja jumalattomat, kuten Uusi Testamentti meille kertoo? Tähän odottelen innolla vastausta. Katsotaanpas millaisen talmudistishenkisen kikan vedät hihastasi tätä varten.

     Plusääni(4)Miinusääni(6)
     1. Sinäkö määrittelet kuka on oikea kristitty ja kuka ei? Siltä näyttää. Nyt paljastit todellisen luonteesi. Näytät olevan oman uskosi kipsissä pahemmin kuin arvasinkaan.
      Usko ja järki ovat todella toisensa poissulkevia asioita.
      Jos esim. uskoo että ufoja on olemassa ei voi aloittaa puolueetonta tutkimusta onko ufoja olemassa koska jo lähtökohtaisesti olettaa että niitä on.
      Jää Herrasi rauhaan!
      Anteeksi että sohaisin, ei ollut tarkoitus häiritä.

      Plusääni(6)Miinusääni(2)
   2. Vaikka vanhasta testamentista löytyykin myös historiallista faktaa, niin on siinä myös paljon satuilua. Israeliitit olivat paljon tekemisissä babylonialaisten kanssa ennen juutalaisuuden keksimistä. Esimerkiksi tarina Nooan arkista on lainattu babylonialaisesta kansantarusta.

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
  3. Nimimerkille Born in Hell 6.4.2018 at 13.18, osa 1

   Suurin synti on epäusko, sillä se jättää ihmissydämen perkeleen ja kaikkien syntien orjuuteen. Se on Jumalan sanassa vaikuttavaa Pyhää Henkeä (Jumalaa itseään) vastaan nousemista, sillä uskon (jonka kohde siis on Kristuksen sijaissovitus, lunastusteko) vaikuttaa tuo Jumalan sanassa vaikuttava Pyhä Henki (Pyhä Henki on kirjoittanut Raamatun profeettojen ja apostolien välityksellä, 2. Piet. 1:21; 1. Piet. 1:11; 2. Tim. 3:16). Ihminen itse ei omin voimin kykene synnyttämään kristillistä uskoa sydämessään; ihminen kykenee vain ulkonaisesti teeskentelemään uskoa. Jos ihminen kykenisi omin voimin tai ratkaisuin lähestymään Jumalaa, Kristus olisi kuollut turhaan ja kristinusko olisi täysin turha.

   Raamattu toteaa: ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Room. 10:17) – – ”usko, JONKA JEESUS VAIKUTTAA” (Ap. t. 3:16) – – ”olette herätetyt uskon kautta, JONKA VAIKUTTAA JUMALA” (Kol. 2:12) – – ”ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, JOTKA USKOMME – SEN HÄNEN VÄKEVYYTENSÄ VOIMAN VAIKUTUKSEN MUKAAN, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa” (Ef. 1:19-20).

   Usko syntyy siis niin, että Jumalan sanaa kuultaessa tai luettaessa siinä vaikuttava Jumala synnyttää sydämessä uskon, jolloin ihminen heti pelastuu. Tuota Jumalan sanan vaikutusta vastaan nouseminen on suurin synti.

   Sota ja vihanpito ovat rikkomus viidettä käskyä ”Älä tapa” vastaan (sota silloin kun se perustuu sydämen vihaan; oikeutetut esivallan päätöksellä käydyt puolustussodat ovat sallittuja, Room. 13:4). Abortit, joissa murhataan lapsia (Suomessa jo n. 700 000 laillisesti), ovat suora viidennen käskyn rikkomus, joista seuraa rangaistus koko kansalle (aborttilaki koskee koko kansaa). Pelkkä sydämen viha on murhaamista Jumalan silmissä, 1. Joh. 3:15.

   Jumala katsoo ennen muuta sydämeen, sillä sieltä, siellä syntiinlankeemuksen seurauksena asuvasta perkeleestä, nousevat ulkonaiset tekosynnit, Matt. 15:19; 1. Joh. 3:8. Syntiinlankeemuksen seurauksena koko ihmiskunta on luonnostaan sydämissään perkeleen ja synnin orja, vailla kykyä omin voimin selviytyä tuosta orjuudesta (siksi Jumalan Pojan täytyi tulla uhraamaan itsensä meidät lunastaakseen ja pelastaakseen).

   Kun sodissa kuolee massoittain ihmisiä, he eivät katoa todellisuudessa mihinkään, sillä viimeisenä päivänä kaikki koskaan eläneet ihmiset nousevat katoamattomina ruumiillisesti ylös haudoistaan Jumalan eteen viimeiselle ja julkiselle tuomiolle (yksityisesti epäuskovien sielut vajoavat helvettiin ja uskovien sielut nousevat autuuteen jo heti kuoleman hetkellä): ”Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen” (Joh. 5:28-29).

   Sodat ovatkin Jumalan poliisitoimi: hän siivoaa maan päältä pois liialliseksi haitaksi tulleita pahantekijöitä, että maan päällä ylipäätään voitaisiin elää (maailmahan on yhä pystyssä vain sen vuoksi, että Jumala kerää sanansa julistuksen kautta itselleen vielä kristittyjä ikuiseen valtakuntaansa uusissa taivaissa ja uudessa maassa, 2. Piet. 3:13).

   Luther kirjoittaakin, että sodissa Jumala vain kouraisee kylvöastiastaan tavallista syvemmältä kylväessään peltojaan (hautausmaita). Viimeisenä päivänä haudoista nousee ylös ihmisiä laatunsa (uskovia tai epäuskovia) mukaan, kuten maahan kylvetyistä siemenistä nousee kukkia ja kasveja laatunsa mukaan. Kukaan ei katoa lopullisesti mihinkään.

   Jos Jumala siis sodissa puhdistaa maailmaa pahantekijöistä, ne eivät voi olla ”suurimpia syntejä.” Sotiminen vihassa on synti tuon vihan vuoksi.

   Nimimerkin tulisi myös ymmärtää, että Jumala tappaa kaikki ihmiset ruumiillisesti, sillä synnin palkka on kuolema (sielun puolesta kristittyjen sielut tulevat uskon syttymishetkellä eläviksi hengellisen kuoleman tilasta, kun evankeliumin sanan myötä Pyhä Henki tulee sydämiin asumaan, 1. Kor. 3:16; 6:19; Ef. 1:13; epäuskoisten sielut eivät tule koskaan eläviksi). Jumala tappaa jokaisen, sillä kaikki, koko ihmiskunta, ovat syntiä tehneet ja siten kuoleman ansainneita (kristittyjenkin lihassa on jäljellä vielä syntiä, ja siksi kristittyjenkin täytyy kuolla ruumiillisesti). Jumala kirjoittaa:

   ”Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio…” (Hebr. 9:27);

   ”Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet” (Room. 5:12);

   ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Room. 3:23);

   ”Joka syntiä tekee, se (siis jokainen ihminen) on perkeleestä” (1. Joh. 3:8);

   ”Totisesti, totisesti minä (Jeesus) sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja” (Joh. 8:34);

   ”Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa” (1. Kor. 15:21-22);

   ”kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23);

   ”synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23).

   Olen Suomessa törmännyt käsitykseen, että kuolema olisi jotenkin luonnollinen asia, vaikka sen perverssimpää asiaa ei ole kuin kuolema. Tämä viittaa siihen, ettei Suomen kansa ole sydämeltään kristitty kansa vaan mustista ja valkoisista saatanoista koostuva epäuskoisten joukko, Ap. t. 26:18; 2. Tim. 2:26; 1. Joh. 3:8; 2. Kor. 11:14-15. Kuolema on vain synnin palkka, ei luonnon välttämättömyys.

   Kristus kantoi syntimme (kuoleman syyn) puolestamme ja niin POISTI meiltä kuoleman, synnin orjuuden, perkeleen orjuuden ja helvettiin hukkumisen heti sillä hetkellä, kun hänen evankeliumissaan vaikuttava Pyhä Henki synnyttää uskon sydämissämme. Usko on siis sielun ylösnousemus. Viimeisenä päivänä uskovien ruumiitkin nousevat Jumalan luokse autuuteen ja liittyvät jälleen sieluun (epäuskoisten ruumiit nousevat Jumalan tuomiolle ja helvettiin).

   Kuolema on siis voitettu.

   Nimimerkin tekstistä – hänen omasta tekstistään ja hänen esittämistään siteerauksista – käy ilmi, että hän pitää kristillistä uskoa ihmisen omana tekona (ryhdyttävä ”rakastamaan lähimmäistä”, ”tekemään hyvää, moraalista ja oikeudenmukaista” ja ”olemaan ihmismyönteisiä, ei ihmisvastaisia”). Tämä on ulkonaisten tekojen oppia eli pakanuutta, ei kristinuskoa. Tällainen ulkokultaisuus ei auta ketään, sillä Jumala katsoo sydämeen, jota ihminen ei omin voimin kykene muuttamaan hyväksi. Tuollaisesta ”uskonnosta”, ulkokultaisuudesta, Jumala vain rankaisee, ja silloin kaikki vain muuttuu entistä pahemmaksi.

   Ihminen kykene tekemään sydämen halusta hyviä tekoja (esim. nimimerkin luettelemia) vain silloin, kun Pyhä Henki (Jumala itse) tulee uskon myötä sydämeen asumaan ja perkele joutuu kaikkoamaan sieltä pois. Vain sydämen kristitty kykenee tekemään hyviä tekoja, sillä hänen tekonsa, ajatuksensa ja sanansa nousevat sydämessä asuvasta Jumalasta itsestään. Kristitty on henkilö, joka on itselleen (so. hänessä vaikuttavalle perkeleelle) kuollut ja jossa elää Kristus:

   ”sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:7);

   ”Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, EN ENÄÄ MINÄ, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:119-20).

   Syntiinlankeemuksen seurauksena kaikki ihmiset ovat luonnostaan perkeleen orjia. Myrkyllisen kyykäärmeen lailla perkele hallitsee jokaisen luonnollisen ihmisen sydäntä ja säätelee sieltä kaikki ihmisen ajatukset, sanat ja teot (Matt. 15:19; 1. Joh. 3:8). Siitä seuraa, että jokaisen luonnollisen (so. Kristuksessa pelastumattoman) ihmisen tahto on tuon kyykäärmeen (perkeleen) pää. Luonnollisen ihmisen oma minuus on perkele hänessä. Luonnollisen ihmisen ymmärrys on perkeleen ymmärrys. Luonnollisen ihmisen koko elämä on perkeleen elämä. Luonnollisen ihmisen oikeudet (nimimerkin kommentin ”ihmisoikeudet”) ovat perkeleen oikeuksia. Luonnollinen ihminen on perkeleen lapsi (puhuessaan meistä ”saman Luojan lapsina” nimimerkki unohtaa, että syntiinlankeemuksessa koko ihmiskunta joutui perkeleen orjuuteen, perkeleen lapsiksi). Siksi ihmisen tulee parannuksenteossa (= sydämen katumus + sydämen usko) Jumalan sanan voimasta kuolla itselleen (perkele kaikkoaa) ja tulla Jumalan asunnoksi, Joh. 14:23; 1. Kor. 3:16; 6:19. Ihmisen on siis uudestisynnyttävä sanasta ja siinä vaikuttavasta Pyhästä Hengestä, 1. Piet. 1:23; Jaak. 1:18; Joh. 3:3-5. Kun ihminen näin kuolee itselleen Jumalan sanan voimasta, hän ei enää kuole vaan elää ikuisesti sekä sielun että ruumiin puolesta.

   Mitä yllä mainittuun parannuksentekoon tulee, sen ensimmäisen osan, sydämen katumuksen eli sydämen kauhistumisen syntisyyden ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi, vaikuttaa Jumalan lain (käskyjen) sanassa vaikuttava Pyhä Henki (kun ihmisen omatunto tulee hätään ja epätoivoon Jumalan lain saarnan johdosta, silloin hän on tullut oikeaan katumukseen). Parannuksenteon toisen osan, sydämen uskon, vaikuttaa, kuten sanottu, evankeliumin (syntien anteeksiantamuksen) sanassa vaikuttava Pyhä Henki. Ihmisen tuleminen kristityksi on siis alusta loppuun Jumalan työtä.

   On niin ollen vain kaksi uskontoa: toisaalta ihmistekoinen, ihmisen omiin tekoihin perustuva uskonto, jossa ihminen yrittää omilla teoillaan päästä huonosta omastatunnostaan ja lepyttää niillä Jumalan (tällaista uskontoa ovat kaikki muut maailman uskonnot paitsi kristinusko), toisaalta kristinusko, joka yksin on oikeasta, elävästä Jumalasta ja joka yksin on oikea uskonto (tai oikeammin: oikea usko). Kristinusko perustuu Jumalan armoon Kristuksessa (hän hankki ristinuhrillaan meille syntien anteeksiantamuksen Jumalan edessä), kaikki muut uskonnot perustuvat ihmistekoihin.

   Jumalan sana sanoo, että me pelastumme uskosta emmekä lain teoista:

   ”mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista” (Gal. 2:16);

   ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja” (Room. 3:28).

   Nuo raamatunkohdat kumoavat nimimerkin esittämän käsityksen kristinuskosta. Eikä luonnollinen ihminen mitenkään omin voimin kykene sydämessään alistumaan Jumalan lain alle: ”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sen tähden että LIHAN MIELI ON VIHOLLISUUS JUMALAA VASTAAN, SILLÄ SE EI ALISTU JUMALAN LAIN ALLE, EIKÄ SE VOIKAAN. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa” (Room. 8:5-9).

   Kristuksessa pelastuminen on siis armosta pelastumista:

   ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä” (Room. 3:23-25);

   ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi” (Ef. 2:8-9).

   Se armo täytyy vain sydämessä uskoa; sitä on kristinusko. Ja uskonkin vaikuttaa Jumala itse sanansa välityksellä.

   Plusääni(4)Miinusääni(4)
  4. Nimimerkille Born in Hell 6.4.2018 at 13.18, osa 2

   Nimimerkin kommentissa esitetään vielä, että ”Vanha testamentti kumoaa Uuden testamentin” ja että Vanha testamentti on ”sotaherra Jehovan opetusta” ja ”elämän tuhoavaa ideologiaa”, joka tulisi (Alfred de Zayasiin kantaan vedoten) hylätä. Nimimerkki hylkäisi koko Vanhan testamentin, koska sen opetus hänen mukaansa kannustaa elämää tuhoaviin sotiin ja tuhoaa Uuden testamentin opetuksen lähimmäisenrakkaudesta (ks. ihmisteoista yllä sanottu).

   Tuo Vanha testamentti (VT), jonka nimimerkki tahtoo hylätä, on kuitenkin Jumalan sanaa:

   ”heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut” (Room. 3:2).

   ”Heillä” apostoli Paavali tarkoittaa VT:n ajan juutalaisia (oik. ”juudalaisia”, sen ajan kristittyjä, jotka uskoivat Jumalan antaman alkuevankeliumin Kristuksesta eli ”vaimon siemenestä”, 1. Moos. 3:15, ja pelastuivat siinä uskossa). VT on siis Jumalan sanaa.

   Muita todistuksia Vanhasta testamentista:

   ”Ja hän (Jeesus) alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu” (Luuk. 24:27; myös jae 44). Koko Vanha testamentti (kaikki profeetat) siis julistaa luvattua Jeesusta Kristusta, syntien anteeksiantamusta.

   ”Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta…” (Hebr. 1:1-2). Koko VT on Jumalan antama.

   ”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta” (2. Piet. 1:20-21). Tämäkin kohta todistaa, että koko VT on Jumalan antama.

   ”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta (so. Jeesuksesta) – – Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?” (Joh. 5:39. 46, 47). Jeesus vetoaa VT:n kirjoituksiin ja toteaa, että niissä puhutaan hänestä.

   ”Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: ’Me olemme löytäneet sen, josta MOOSES LAISSA JA PROFEETAT ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista’” (Joh. 1:45).

   ”Mutta Aabraham sanoi: ’Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä’” (Luuk. 16:29). Jos VT:n kirjoituksia tulee kuulla, ne ovat Jumalalta.

   ”Raamattu ei voi raueta tyhjiin” (Joh. 10:35). Jos Raamattu ei voi raueta tyhjiin, sen on oltava Jumalan sanaa.

   ”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus” (Ef. 2:19-20). Kristillinen kirkko rakentuu siis sekä Uuden testamentin että Vanhan testamentin perustalle.

   Jeesus vetoaa useassa kohdassa Vanhan testamentin kirjoituksiin, esim. Matt. 4:4, 7, 10; 19:4; 22:43-44; 26:54. Muita Uuden testamentin kohtia, joissa vedotaan Vanhaan testamenttiin: Matt. 1:22-23; 2:15; Ap. t. 1:16; 4:25; 28:25.

   Useata kohdasta yllä käy ilmi, että VT:ssä puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta, syntien anteeksiantamuksen hankkijasta. VT:n profeetat olivat siis kristittyjä. Tämän vahvistaa seuraava raamatunkohta, jossa sanotaan Kristuksen Hengen vaikuttaneen VT:n profeetoissa:

   ”Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta” (1. Piet. 1:10-11).

   Vanhan testamentin israelilaiset ja juudalaiset (ei ”juutalaiset”, mikä nimitys tarkoittaa nykyisin kristinuskon hylänneitä ja Talmudia [Jeesuksen ajan ”perinnäissääntöä”] pyhänä kirjanaan pitäviä fariseusten opillisia perillisiä) olivat siis kristittyjä (eivät tällä nimellä mutta asiallisesti):

   ”Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; JA SE KALLIO OLI KRISTUS – – Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut” (1. Kor. 10:1-4, 11).

   Vanhan testamentin isät olivat kristittyjä: Ap. t. 13:32 ja 26:6 (heille oli annettu lupaus Jeesuksesta).

   Aabraham oli kristitty: ”Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun (Jeesuksen) päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi” (Joh. 8:56) – – ”Ja hän (Aabraham) sai ympärileikkauksen merkin sen USKONVANHURSKAUDEN SINETIKSI, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin; ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna. Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan USKONVANHURSKAUDEN kautta” (Room. 4:11-13) – – ”He vastasivat ja sanoivat hänelle: ’Aabraham on meidän isämme’. Jeesus sanoi heille: ’Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt – – Jeesus sanoi heille: ’Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut’” (Joh. 8:39-40, 58) – – ”Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia” (Gal. 3:7).

   Mooses oli kristitty: ”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta (Jeesuksesta) – – Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta (Jeesuksesta) hän on kirjoittanut” (Joh. 5:39, 46) – – ”Ja hän (Jeesus) alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu” (Luuk. 24:27).

   Daavid oli kristitty: ”Hän (Jeesus) sanoi heille: ’Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä (Kristusta) Herraksi, sanoen: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle’. Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?” (Matt. 22:43-45) – – ”Sillä Daavid sanoo hänestä (Kristuksesta): ’Minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa; sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä.’ (Ap. t. 2:25-28).

   Koko Vanha testamentti on siis kristillinen kirja. Lupaus Kristuksesta (alkuevankeliumi) annettiin heti syntiinlankeemuksen jälkeen:

   ”Ja minä panen vainon sinun (käärmeen, perkeleen) ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos. 3:15).

   Mainittu ”vaimon siemen” on Jeesus Kristus, joka ristillä ja ylösnousemuksessaan polki rikki perkeleen pään (1. Joh. 3:8) eli hankki meille syntien anteeksiantamuksen Jumalan edessä. Se, että perkele pisti Jeesusta kantapäähän, tarkoittaa, että Jeesus joutui kuoleman kautta meitä sovittaessaan.

   Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset kristityt uskoessaan tuon Jumalan lupauksen. Eeva jopa luuli, että poikansa Kainin saadessaan hän sai mainitun Herran (oikea käännös Eevan sanoista: ”Olen saanut pojan, Herran”).

   Kuten yllä on todettu, koko Vanhan testamentin ”Jumalan kansa” oli kristittyjä, siis uskossa Jumalan antamaan lupaukseen ”vaimon siemenestä” (Jeesuksesta) eli syntien anteeksiantamuksesta pelastuneita uudestisyntyneitä Jumalan lapsia. Kristillinen kirkko on ollut olemassa jo heti syntiinlankeemuksen jälkeen Jumalan annettua lupauksensa. Vanhan testamentin aikana uskottiin luvattuun Jeesukseen ja Uuden testamentin aikana uskotaan jo tulleeseen Jeesuksen, ja kumpikin usko on aivan samaa pelastavaa uskoa, uskoa syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä. VT:n juudalaiset (Juudan heimon ja myöhemmin Juudan kansan ja Juudan valtakunnan jäsenet) ja israelilaiset olivat kristittyjä (eivät siis tällä nimellä, mutta asiallisesti, ”Jumalan valittua kansaa”, siis armahdettuja). Lupaus ”siemenestä” annettiin myös Aabrahamille (1. Moos. 22:18), ja Gal. 3:16 ilmoittaa, että tuo ”siemen” on Kristus:

   ”Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: ’Ja siemenille’, ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä: ’Ja sinun siemenellesi’, joka on Kristus.”

   Vanhan testamentin aikana Jumala käytti Israelia maallisena omaisuuskansanaan Jeesuksen Kristuksen tuomiseksi maailmaan. Silloin vallitsi teokratia, ja Jumalan kansalleen antamat seremonialait ja yhteiskunnalliset lait (oikeudelliset lait) olivat voimassa vain niin kauan kuin Jumala piti Israelia omaisuuskansanaan, siis Kristukseen asti. Ne eivät ole enää voimassa, joten niitä voidaan noudattaa tai jättää noudattamatta. Ainoastaan Uudessa testamentissa vahvistetut Vanhan testamentin ”luonnolliset lait”(esim. kymmenen käskyä ja homoseksuaalisuuden kielto) ovat yhä voimassa, ei kuitenkaan niin, että niitä ulkonaisesti noudattamalla voisi pelastua, vaan niin, että ne ajavat synnintuntoon (sydämen katumukseen, epätoivoon syntien vuoksi) ja siten Kristuksen (syntien anteeksiantamuksen) luo:

   ”lain kautta tulee synnin tunto” (Room. 3:20);

   ”Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme” (Gal. 3:24).

   Kun siis Jumala esimerkiksi sanoo ”Älä varasta”, niin hän itse asiassa sanoo: ”Sinä varastat sydämessäsi”, ja tämähän on kauhistavaa, sillä synnin palkka on helvetti. Tällainen sydämessään kauhistunut tarttuu sitten riemumielin uskolla Kristukseen eli syntien anteeksiantamukseen ja pelastuu. Katumattomille syntisille on julistettava Jumalan lakia synnintunnon (katumuksen) aikaansaamiseksi, ja katuville syntisille on julistettava syntien anteeksiantamusta Jeesuksessa, evankeliumia.

   Plusääni(5)Miinusääni(3)
  5. Nimimerkille Born in Hell 6.4.2018 at 13.18, osa 3

   Nimimerkin harhapolku johtaa seuraavaan ajatukseen: ”Joka kerta, kun lukee Vanhaa testamenttia ja hyväksyy itsekeskeisen tyytyväisesti ajatuksen siitä, että Jumala lähetti kymmenen vitsausta egyptiläisille, määräsi israelilaiset lyömään Kanaanin naisia ja lapsia, tappamaan kaikki, jotka asuivat Jerikossa, teurastamaan Hain kaupungin … joka kerta, kun luemme sellaisia tarinoita miettimättä niiden seurauksia ja epäoikeudenmukaisuutta, emme toimi Uuden Testamentin kristityn tavoin.”

   Mitä tulee Jumalan egyptiläisille lähettämiin vitsauksiin, niin ne olivat Jumalan rangaistuksia egyptiläisten israelilaisia (Jumalan omia) kohtaan harjoittaman 43o-vuotisen vainon vuoksi, koska faarao ei suostunut lopettamaan vainoja. Jumalalla oli liitto israelilaisten isien kanssa, ja Jumala piti liittonsa.

   Vainon laadusta kerrotaan 2. Mooseksen kirjan alkuluvuissa. 2. Moos. 1:9-22 puhuu yrityksistä estää israelilaisten lisääntyminen tappamalla poikalapset, raskaalla työllä rasittamisesta ja väkivalloin orjatyössä pitämisestä. 2. Moos. 2:23 sanoo: ”Ja kun oli kulunut pitkä aika, kuoli Egyptin kuningas. Ja israelilaiset huokailivat orjuuttansa ja valittivat; ja heidän huutonsa heidän orjuutensa tähden nousi Jumalan tykö.” 2. Moos. 3. luku toteaa: ”Ja Herra sanoi: ’Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden; niin, minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset asuvat. Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat’” (jakeet 7-9) – – ”Mutta minä tiedän, että Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään, ei edes väkevän käden pakolla. Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni, joita minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät” (jakeet 19, 20). 2. Moos. 5. luku puhuu työnteosta saatujen etujen vähentämisestä, raskaan työn teettämisestä ja israelilaisten työnjohtajien pieksemisestä. 2. Moos. 6. luvun alkujakeissa (1-9) kerrotaan: ”Mutta Herra vastasi Moosekselle: ’Nyt saat nähdä, mitä minä faraolle teen; sillä väkevän käden pakottamana hän on päästävä heidät (kansan), ja väkevän käden pakottamana hän on ajava heidät maastansa’. Ja Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle: ’Minä olen Herra. Ja minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille ’Jumalana Kaikkivaltiaana’, mutta nimelläni ’Herra’ en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi. Ja minä tein myös liittoni heidän kanssansa, antaakseni heille Kanaanin maan, sen maan, jossa he muukalaisina asuivat. Ja nyt minä olen kuullut israelilaisten vaikeroimisen, kun egyptiläiset pitävät heitä orjantyössä, ja olen muistanut liittoni. Sano sen tähden israelilaisille: ’Minä olen Herra, ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta ja vapautan teidät orjuudesta ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla rangaistustuomioilla. Niin minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vien teidät pois egyptiläisten sorron alta. Ja minä johdatan teidät siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille; ja sen minä annan teille omaksi. Minä olen Herra.’ Ja Mooses puhui näin israelilaisille; mutta he eivät kuulleet Moosesta tuskaantumisensa ja raskaan orjuutensa tähden.”

   Vitsaukset olivat siis Jumalan tuomio. Joidenkin vitsausten kohdalla faarao antaa periksi saadakseen ne loppumaan, mutta kun Jumala on poistanut ko. vitsaukset, faarao ei pidäkään lupaustaan eikä päästä israelilaisia. Jumala oli selvästi ilmoittanut, että jos faarao ei päästä israelilaisia, hän iskee vitsauksilla. Jos faarao ei päästä Jumalan esikoispoikaa Israelia, niin Jumala lupaa tappaa hänen esikoispoikansa, 2. Moos. 4:22-23. Vasta kun Jumala joutuu tappamaan kaikki Egyptin maan esikoispojat, faarao päästää israelilaiset pois, suorastaan ajaen heidät pois (2. Moos. 12. luku).

   Eikö Jumala saisi rangaista sortajia ja päästää sorretut vapauteen?

   Mitä tulee nimimerkin toteamukseen, että ”Jumala määräsi israelilaiset lyömään Kanaanin naisia ja lapsia”, niin Jumala itse asiassa määräsi karkottamaan ja vihkimään tuhon omiksi Kanaanin maassa ennen israelilaisia olleet kansat niiden hirvittävien syntien vuoksi (”synnin palkka on kuolema”, Room. 6:23). Jumala tekee tämän täysin selväksi monessa kohdassa sanassaan. Kaikki kanaanilaiset kansat harjoittivat epäjumalanpalvelusta ja houkuttelisivat israelilaisia luopumaan Jumalasta (5. Moos. 7:1-6). He harjoittivat ”kauhistavia tekoja”, uhrasivat lapsiaan, harjoittivat taikuutta, noituutta ja velhoutta, kysyivät vainaja- ja tietäjähengiltä ja kääntyivät vainajien puoleen – tällaisten kauhistusten tähden Herra karkottaa heidät israelilaisten (Jumalan omien) tieltä (5. Moos. 18:9-14). Heidän kaupungeistaan ei saanut jättää ketään henkiin, koska niissä harjoitettiin epäjumalanpalvelukseen liittyviä kauhistavia tekoja (5. Moos. 20:16-18). He ovat epäjumaliaan palvellessaan tehneet kaikkea sitä, mikä on Herralle kauhistus ja mitä hän vihaa; lapsiaankin he polttavat epäjumalilleen (5. Moos. 12:31). He syyllistyvät lukemattomiin siveellisyysrikoksiin, mm. homoseksuaalisuuteen (3. Moos. 18. luku). He uhraavat lapsiaan Molokille, kiroavat isiään ja äitejään, harjoittavat seksuaalisia rikoksia, esim. eläimiin sekaantumista ja homoseksuaalisuutta (3. Moos. 20:1-23). Ks. myös 2. Moos. 23:23-33, 34:11-16; Joosua 23:3-13.

   Lupaus syntien anteeksiantamuksesta Jumalan edessä oli siis annettu jo heti syntiinlankeemuksen jälkeen Aadamin ja Eevan välityksellä koko ihmiskunnalle, mutta Kanaanin maassa olleet kansat olivat hylänneet tuon lupauksen ja elivät hirvittävissä synneissä. Eikö Jumala saisi rangaista?

   Mitä tulee nimimerkin toteamukseen, että ”Jumala määräsi israelilaiset tappamaan kaikki, jotka asuivat Jerikossa”, niin Jerikon asukkaat kuuluivat juuri noihin kanaanilaisiin kansoihin, joiden suuria syntejä on yllä kuvattu. He olivat kuulleet, kuinka Herra oli kuivannut Jordanin veden israelilaisten tieltä, kunnes he olivat kulkeneet yli, ja he pelkäsivät heitä (Joosua 5:1). He olivat kuulleet myös, kuinka Herra oli kuivannut Kaislameren vedet israelilaisten tieltä, kun he lähtivät Egyptistä (Joosua 2:10). Jeriko sulki porttinsa israelilaisilta, mutta Herra lupasi Jerikon Joosualle. Kaupunki kaikkinensa (ihmiset ja eläimet) surmattiin miekan terällä; ainoastaan portto Raahab ja hänen kotiväkensä säästettiin, koska hän oli pelastanut israelilaisten kaksi vakoojaa, jotka Jerikon kuningas yritti ottaa kiinni. Hebr. 11:31 kutsuu jerikolaisia ”uppiniskaisiksi”.

   Vielä nimimerkki jatkaa, että ”Jumala määräsi israelilaiset teurastamaan Hain kaupungin”. Kaupungin nimi on Ai, mutta heprean kieli käyttää sen yhteydessä artikkelia ha, ja siitä juontunee nimimerkin käyttämä muoto. Myös Ainin asukkaat olivat noita Kanaanin kansoja, jotka elivät hirvittävissä synneissä (”amorilaisia”, Joosua 7:7). Heidän epäjumaliaan olivat mm. myrskyn jumala Hadad, sodan ja metsästyksen jumala Amurru, Asera ja Daagon (Aapeli Saarisalon kirjan ”Raamatun sanakirja” mukaan). Kaikki Ainin asukkaat surmattiin. Eikö Jumala saisi rangaista synneistä? Eiväthän surmatut mihinkään lopullisesti kadonneet, sillä viimeisenä päivänä hekin nousevat ruumiillisesti ylös Jumalan luo julkiselle tuomiolle.

   Jumala on Pyhä, eikä hän siedä mitään syntiä (lakinsa rikkomista) lähellään. Synnin palkka on kuolema, niin sielun kuin ruumiin kuolema. Sielun kuolema on ikuinen ero Jumalasta, helvetti. Raamattu ilmoittaa:

   ”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä” (Joh. 3:36).

   Jokaisen epäuskoisen yllä on siis Jumalan viha, ei mikään ”Jumalan rakkaus”. Jumalan rakkaus on yksin Jeesus Kristus, jossa meillä on pääsy Jumalan yhteyteen ja ikuiseen elämään:

   ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen” (Joh. 3:16-18).

   Jumala ei rakasta luonnollista ihmistä, joka syntiinlankeemuksen seurauksena on perkeleen ja synnin orja. Jumala ei rakasta syntiä eikä perkelettä. Kukaan ei voi Kristuksessa uudestisyntymättömänä livahtaa taivaaseen, sillä viimeisellä tuomiolla todistajana on lahjomaton ja erehtymätön todistaja: oma omatunto.

   Plusääni(4)Miinusääni(3)
  6. Douglas Reed sanoo, että Uuden testamentin universaalin, rakastavan Jumalan ja Vanhan Testamentin kirotun psykopaattisen heimo-jumalan välillä ei ole yhteensopivuutta. Vanhaa ja Uutta testamenttia ei olisi pitänyt yhdistää.
   Old and New Testaments are Incompatible
   Douglas Reed says there is no relationship between the universal, loving God of the New Testament and the cursing psychopathic tribal deity of Deuteronomy. The Old and New Testaments never should have been bound together. 
   – See more at: https://www.henrymakow.com/2017/06/Old-and-New-Testaments-are-Incompatible%20.html#sthash.RiUgGyMR.dpuf

   Deuteronomy is Blueprint of the New World Order — VT on NWO:n perustana
   1. The goal of Judaism is to destroy, dispossess and enslave non-Jews.
   2.  There is nothing religious, moral or spiritual about Judaism. The Jewish ’Covenant with God’ consists of an exchange of MATERIAL POWER for meaningless observance. 
   3.  Judaism is typical of a satanic cult in that it coerces observance and murders genuine men of God (apostates.) Communism, a proxy for the political goals of Judaism, OPERATES THE SAME WAY. The US and Europe are now the major vehicles of this agenda. (See Note below article)
   – See more at: https://www.henrymakow.com/2017/06/deuteron-Blueprint-of-the-New-World-Order.html#sthash.AH5ZdTdf.dpuf

   Plusääni(3)Miinusääni(2)
   1. For the Jewish cognitive elites who determine Jewish public opinion to a large extent, the New World Order is an ancient et eternal idea. It is Israel’s destiny carved in the (Hebrew) Bible. It is inherent to Jewishness.
    From their point of view, Zionism was the logical and necessary end of biblical Yahwism. “The Bible is our mandate,” Chaim Weizmann declared at the Peace Conference in Versailles in 1920
    “The life of David Ben-Gurion is more than the story of an extraordinary man. It is the story of a Biblical prophecy, an eternal dream. […] Ben-Gurion was, in a modern sense, Moses, Joshua, Isaiah, a messiah who felt he was destined to create an exemplary Jewish state, a ‘light unto the nations’ that would help to redeem all mankind.”
    Ben-Gurion’s attachment to the Bible was shared by almost every Zionist leader of his generation and the next. Moshe Dayan, the military hero of the 1967 Six Day War, wrote a book entitled Living with the Bible (1978) in which he justified the annexation of new territory by the Bible.

    How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
    https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
   2. Douglas Reed oli tyypillinen brittiläinen antinatsi, joka välistä heitti melko osuvaa asiaa, väliin omituisia satuja ja voittajien propagandaa. Väliin pelkkä pelle siis.

    Veterans Todayn vetäjä on myöntänyt, että julkaisusta puolet on silkkaa hatusta vedettyä kukkua

    Plusääni(1)Miinusääni(2)
  7. NWO on pakanuutta kristinuskon kaavussa jossa oman maammekin russofobinen valta-eliitti ja erkko-media (valta- tai valhemedia) on mukana.
   Näin rakennetaan vääriä viholliskuvia luomalla turvatonta, sotaista ja epäoikeudenmukaista maailmaa – voi sanoa ihan VT:n jahvelaisessa hengessä.
   On unohtunut että Venäjällä elää vahva ortodoksikristillinen henki; lienee kristillisin maa tällä hetkellä ja pitää lujasti kiinni näistä kristillisistä juuristaan toisin kuin tekopyhä ja maallistuva anglo-sionistinen, mammonan jumalakseen nostanut imperiumi johon mekin olemme itsemme EU:n kautta kytkeneet.

   Hyvät naiset ja herrat, näin Yhdysvaltojen lähettiläs Yhdistyneille Kansakunnille:
   ”Venäjä ei koskaan ole ystävämme, me sivallamme, kun tarvitsemme”

   ‘Russia Will Never Be Our Friend, We’ll Slap Them When Needed’ – Waffle House Waitress on the Loose
   Ladies and gentlemen, we give you the US envoy to the United Nations

   Nikki Haley on paljastunut tuliseksi russofoobian saarnaajaksi, varoittaa, että Venäjä ”ei koskaan tule olemaan Amerikan ystävä.” Moskova voi yrittää käyttäytyä ”kuin tavallinen maa”, mutta Yhdysvallat ”lyö sen, kun me haluamme”, Haley sanoi.
   Nikki Haley has erupted in another fiery Russophobic rant, warning that Russia will “never be America’s friend.” Moscow can try to behave “like a regular country,” but the US will “slap them when we need to,” Haley said.
   https://russia-insider.com/en/russia-will-never-be-our-friend-well-slap-them-when-needed-waffle-house-waitress-loose/ri23006

   The Plot Against Christ: An Update
   Dr Lasha Darkmoon — Darkmoon.me April 7, 2018
   This is sequel to my previous article ‘The Plot Against Christ’, originally published on the Truthseeker. Since Christianity is now being fiercely attacked as a “slave religion” and mocked every day in the mass media by aggressive atheists and humanists, I now consider myself a persecuted Christian. Will Christians have to go to prison soon, like those who dare to critique the state of Israel and the Holocaust? Are all religious and political dissidents now advised to get ready for martyrdom?
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=168397

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
 5. USA/Israel koaliitio (mafia) näyttää olevan häviämässä taistelun Lähi-idästä ja Euraasiasta. Maailma jakautuu yhä selvemmin perikatoon ajautuvaan Länteen ja nousua tekevään Itään.
  Valitettavasti olemme sitoneet Niinistön ja muiden sionisti-vapaamuurareiden johdolla itsemme pankkiirimafian velkaorjiksi ja russofobiaa lietsovan läntisen valtamedian uskovaisiksi.
  Kansa ei ole ollut valveilla vaan antanut mammonan palvojien sokaista ja sumuttaa itsensä. On unohdettu talonpoika Ilkan sanat: kauniimpi orjan elämää on kuolo hirsipuussa. Kaikki viedään pikku hiljaa pois kurjistuvalta kansalta veroparatiiseihin ja ’Ruotsin malli kutsuu’.

  Mikäli lännen mafiaveljien työn alla oleva isompi sota Venäjää vastaan syttyy niin olemme tehneet itsestämme Venäjän ohjusten maalitaulun. Olisimme voineet pysyä puolueettomina ja säästyä mutta päädyimme kaivamaan verta nenästämme.
  Destroying the possibility of normal, non-conflictual, state-to-state relations and constituting Russia as “the enemy” is exactly what this campaign is about.
  https://russia-insider.com/en/it-war-yet-yes-many-ways-there-us-russian-war-already-underway/ri22992
  From Ankara to Moscow, Eurasia Integration Is on the March
  ”A more graphic illustration of the synchronicity drive towards Eurasia integration would be hard to find.”
  https://russia-insider.com/en/ankara-moscow-eurasia-integration-march/ri23000
  http://www.voltairenet.org/en

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 6. Salisburyn tapauksessa on kyse myös aivan perienglantilaisesta ”knalli ja sateenvarjo” -kuunnelmasarjasta tutuksikäyneestä virkamiesten ja poliitikkojen keskinäisestä sähläämisestä. Erityisesti tapauksen tiedottamisessa on epäonnistuttu pahoin. Kukaan ei tullut ajatelleeksi sitä, että kun Venäjän hallinnolta puuttuu järjellinen motiivi myrkkyiskuun, niin tutkimuksiin ja johtopäätösten vetoon olisi pitänyt vastaavasti panostaa huomattavasti enemmän. Poliitikoilla ja johtavilla virkamiehillä oli kenties kiire viedä keskeneräiset tulokset tutkijoiden käsistä.

  Tietenkin on syytä kysyä, että onko Britannian, EU:n ja USA:n ulkopolitiikasta päättävillä tahoilla oikeasti niin suuri tarve demonisoida Venäjää, että mikä tahansa tapaus halutaan käyttää hyväksi? Suomen osalta yhtyminen diplomaatteja karkottavaan leiriin kertoo karua kieltään nykyisen ulkopolitiikkamme linjasta – siis linjasta, jota ei ole, vaan käskytys saadaan suoraan Brysselistä.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 7. Alkaa median narratiivi menemään niin typeräksi että en oikeasti aio tutustua edes koko tapaukseen tätä enempää. Ollessaan edes totta ei silti Suomen tulisi karkoittaa mitään diplomaatteja. Mitä meidän pitäisi v****akaan edes välitää väitetystä Venäjän ja Britannian vakoojaleikistä. Eräskin vakooja kuoli väitetysti plutoniumilla aiheutettuun syöpään ja emme varmaan ikinä pääse näkemästä tämän kaljun syöpäläisen kuvia. Kuinka surullista voidaanko tuhota Suomen talous ja aloittaa tästä hyvästä sota kiitos koska olemme niin humaaneja että kaksoisvakoojan hidas kuolema kostetaan vaikka miljoonien Suomalaisten verellä.

  Pilaisiko Suomi kiireellä välinsä Iso-Britanniaan jos Venäjällä löytyisi myrkytetty agentti puistosta nukkumasta joka ei edes kuolisi mihinkään. Gojimeille jännää.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 8. @Samson2

  En minä ole auktoriteetti määrittelemään kuka on kristitty ja kuka ei, mutta lienee oikeutettua epäillä Vanhaa Testamenttia pilkkaavan hallitun opposition jutkun uskoa, kun tämä väittää olevansa kristitty.

  Et vieläkään vastannut kysymykseeni Kristuksesta. Onko Jeesuskin ”ankara ja kostonhimoinen”, kun hän lopulta palaa maan päälle tuhoamaan syntiset ja jumalattomat? Miten tämä eroaa Jahven toiminnasta? Odottelen vastaustasi.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Juutalainen voi olla ilman että tukee sionismia. Luulisi että sen tietäisit. Ja sionismia jopa vihaavia juutalaisia on paljon. Kannattaa lukea muutakin kuin Raamattua. Kun väittää tuollaista Makowista tai Zuessestä niin pitäisi pystyä asia todistamaan. Minusta heidän artikkelinsa ovat pääosin hyviä.
   Olisi pitänyt lukea tämä artikkeli ylempää niin ei tarvitsisi kysellä Jeesuksen kostonhimoisuudesta. En pysty itse asiaa Lashaa paremmin esittämään.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=168397

   Muuten olen havainnut että Magneettimedian kommenttipuolella vallitsee vähän tekopyhä ja näennäis- ellei jopa anti-kristillinen henki, myös russofoobinen. Se on ikävä asia.
   Mutta on hyvä että kommentointi on vapaata kun pysytään asiallisella linjalla. Tällaista mediaa tarvitaan. Siitä toimitukselle pisteet.

   Plusääni(4)Miinusääni(4)
   1. Jutkut tukevat sionismia oikeastaan poikkeuksetta, jopa silloin, kun he väittävät vastustavansa sitä. Ehkä et tiennyt, mutta jutkuilla on tapana valehdella. Tämä olisi hyvä sisäistää viimeistään tässä vaiheessa. Valeoppositio on heidän heiniään. Miksi luulet, että yhteiskuntamme ovat nykyään heidän käsissään? Koska he valehtelivat, me uskoimme. Yksinkertaista.

    Mitä tulee Makowiin, kaiken muun ohella hänet tunnistaa valehtelijaksi siitä, että hän esimerkiksi toitottaa valhetta siitä, että Hitler olisi ollut jonkinlainen Rothschild-suvun vesa ja agentti. Mitä sontaa. Zuessea en tunne hyvin, mutta hänellä on mm. kirja, ns. holokaustista. Että sellaista.

    Minuakin harmittaa kommenteista joskus havaittava kristinuskon vastaisuus, sillä ainoastaan usko Jumalaan voi vielä pelastaa mitä on pelastettavissa. Russofobia on minulle kuitenkin nimikkeenä outo. Venäjä on samaa jutkujen hallitsemaa hegemoniaa kuin muutkin maat. Ongelmana on se, että ihmiset puolin ja toisin uskovat, että Venäjä olisi muka jonkinlainen itsenäinen toimija tai vastavoima Lännelle.

    Plusääni(6)Miinusääni(2)
    1. Usein silmät avautuvat vasta kun lyö päänsä seinään. Pikku-Kalle kertoi koulussa juuri syntyneistä koiranpennuista, joita isä nimitti ’kommunisteiksi’. Kun opettaja jonkun ajan päästä kysyi Kallelta kuinka ne ’kommunistit’ voivat, niin Kalle totesi, että vain kaksi on enää kommunisteja, muilta ovat jo silmät auenneet.

     Olen kyllä perillä juutalaisesta luonteesta, ainakin sen sionisti- ja finassieliitin josta harvalla on hyvää sanottavaa. Et ole lukenut linkkieni tekstejä, huomaan joissa siitä kerrotaan. Ja tässä sinulle linkki josta saat tietoa.
     https://www.henrymakow.com/werner-sombart-on-jewish-character.html

     Ja Makow saattaa hyvinkin olla oikeassa ainakin osin mitä Hitleriin ja WW2 tulee. On paljon faktaa joka tukee häntä. Meille ei ole kerrottu totuutta WW2:sta eikä holokaustista — eikä monesta muustakaan asiasta. Eikä se löydy Raamatustakaan…
     Sionistit tukivat (järjestivät?) holokaustia ja pakottivat sen avulla juutalaisia siirtymään Palestiinaan josta väkivaltaisesti valloittivat itselleen oman valtion muille kuuluvalta alueelta. Holokaustin varjolla oma syyllisyys siitä voitiin pyyhkäistä pois.
     https://holocaustdeprogrammingcourse.com

     Ilmeisesti et seuraa monipuolisesti maailman vaihtoehtomediaa vaan elät ’kipsissä mihin myös yksipuolinen käsityksesi Venäjästä viittaa. Suosittelen esim. RI-sivustoa. Ja Gilad Atzmonia joka varmasti tietää omistaan totuuden. Häneltä kaksi hyvää kirjaa: The Wanderin Who? ja Being in Time jotka saat Amazonista.
     Ei kaikki ole valhetta ja propagandaa, pitää myös muistaa että maailmassa on hyviä ja rehellisiäkin ihmisiä eikä leimata heti liikaa oman maailmankuvan pohjalta – ja ainakin kuunnella heitä.
     It’s Time to Drop the Jew Taboo
     https://russia-insider.com/en/its-time-drop-jew-taboo/ri22186

     (Makow comment- God is the Moral Intelligence behind creation, synonymous with spiritual ideals like love, truth, goodness, justice and beauty. The point of religion is to discern and obey His Plan. Therefore, to say there is no God, or he is unknowable is half-way to Satanism. To usurp God’s place, as Masonic Jewry is doing, is arrant Satanism.)
     Tuskin tuollaista kirjoittaa mies joka olisi vain propagandisti tai/ja valekristitty. Tai sitten kaikkia pitää epäillä.
     2nd of 3 Great New Russian Films About Putin with Subs Just Hit YouTube (WORLD ORDER 2018) — onko tuokin mitä Putin kertoo vain valhetta? Kyllä, ainakin länsimedian mukaan koska se ei saa olla totta!
     https://russia-insider.com/en/2nd-3-great-new-russian-films-about-putin-subs-just-hit-youtube-world-order-2018/ri22946

     Plusääni(2)Miinusääni(4)
    2. Sanot: ”… Miksi luulet, että yhteiskuntamme ovat nykyään heidän käsissään? Koska he valehtelivat, me uskoimme. Yksinkertaista.”
     Totta mutta eivät vain he vaan koko anglo-amerikkalais-sionistinen eliitti valehtelee ja huijaa. Siksi älä luota sen hallussa olevaan valtamediaan.
     Oppositio voi olla myös aito oppositio vaikka eliittikin luo itse ns. kontrolloituja oppositioita. Kuten Lenin sanoi: paras oppositio on itse luotu oppositio. Esim. Persut ovat varmaan oikea oppositio vaikka toisaalta ymmärtämättöminä tukevatkin nwo-eliittiä ja sen Nato-puuhia ja sionismia. IPU on maamme ainoa puolue joka todella ajaa itsenäisyyttä ja eroa EU:sta.
     ”… sillä ainoastaan usko Jumalaan voi vielä pelastaa mitä on pelastettavissa”
     Ei pelkkä usko vaan teot. Pelkkä usko ei auta tässä mitään.

     Plusääni(4)Miinusääni(2)
     1. Makow juuri valehtelee eliitin valheita historiasta.

      Mielenkiintoista, että nimenomaan sälytät syytä muillekin. ”Muukin angloamerikkalais-sionistinen eliitti”. Hah. Ja entä venäläis-sionistinen?

      Olet päivänselvä vihollisagentti

      Plusääni(2)Miinusääni(2)
     2. President Trump has been maneuvered into deep waters by a powerful coalition of Brits and Jews, the same people who delivered you the last two world wars.
      The Jews went ballistic when they heard of Trump’s intention to leave Syria.
      Let us hope and pray we shall survive the forthcoming cataclysm.
      The Russians Are Flabbergasted
      By Israel Shamir on April 11, 2018
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=168606

      Siinä lukemista mutta ehkä se ei kiinnosta kun näytät jo paikkasi valinneelta nwo-joukossa.
      Onko Israel Shamirkin jo myöntänyt että puolet hänen jutuistaan on hatusta vetäistyjä kuten ylempänä toteat VT:n tehneen?

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Pahalta näyttää. Tyhmyyttä vaiko hulluutta? Anglo-amerikkalais-sionistinen imperiumi janoaa sotaa. Maailma huolissaan. Pelissä koko ihmiskunnan kohtalo.
  On The Threshold of War
  By Paul Craig Roberts on April 10, 2018 – UPDATE
  There is no longer any doubt that the criminally insane government in Washington is driving the world to the last war.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=168550

  A child could see through the fake “chemical attack” supposedly launched by Bashar al-Assad just as his troops defeated the jihadists and Trump said he wanted out of Syria. But our President can’t, which raises the question: is he as stupid or stupider than George W. Bush? Or is he crazy?
  The bad news is: possibly both. And no, there is no good news.
  https://original.antiwar.com/justin/2018/04/08/trump-is-he-stupid-or-dangerously-crazy/
  https://russia-insider.com/en

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 10. Isku oli lännen tekemää näpertelyä ei lähtenyt henki kaasunkäytöstä puuttui kokemus ja uskallus josko tulisi liikaa sivullisia uhreja.
  Kaksoisakentin kuolema on ”työtapaturma ”, ei poikkea mitenkään esim rakennusmiehen putoamisesta tellingeiltä .

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Syyrian tilanne on luistamassa maailman suursodan partaalle.
   Jälleen kerran tilanne on kuitenkin se, että kaasuiskusta ei ole mitään todisteita, kuin hataria uutiskuvia joissa myrkkykaasua pestään ihmisistä pois paljain käsin ja valkoisten kypärien sana (White Helmets).
   https://mvlehti.net/2018/04/10/donald-trump-aloittamassa-suursodan/

   Lukija: Onko kansa valtamedian vihollinen? Toivottavasti on.
   Ainakin valtamedia on kansan vihollinen ja haluaa tuhota kansan.
   https://mvlehti.net/2018/04/10/lukija-onko-kansa-valtamedian-vihollinen/

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 11. Käyttääkö Trump kamaa, vai onko tullut seniiliksi, vai mitä olette mieltä tästä:
  videossa Trump toteaa mm. ISISin tehneet fantastista työtä, taustalla Trumppia kuuntelee, tai valvoo, viiksekäs ”sotakoira” Bolton. Video katsottavissa linkin kommentti osaston lopussa.
  https://vastavalkea.fi/2018/02/01/sodat-elintarkeita-globalistien-agendalle/

  Trump’s Penis and the Upcoming Nuclear War
  Fake Trump, fake gas attacks, America at its lowest ebb in its history, run by mobsters from Israel (Senior Editor) — Editor’s note:  Can Trump be arrested quickly enough to save America from nuclear retaliation by Russia and China? — saadaanko Trump telkien taa ja USA pelastettua ydinsodalta?

  https://www.veteranstoday.com/2018/04/10/trumps-penis-and-the-upcoming-nuclear-war/
  http://washingtonsblog.com/2018/04/another-false-flag-will-trump-escalate-in-syria.html
  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201801042200646736_ul.shtml

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Onko Trumpin itsetunto-ongelma viemässä maailman ydinsotaan? Mies näyttää olevan täysin kyvytön muuhun kuin toimimaan sotakiimaisten mafiaveljien ja neokonnien juoksupoikana.
   Henkinen kääpiö on todella nyt USA/Israel-koaliition johdossa ja ikävä kyllä oman maammekin kannattama.
   Kohukirja vahvistaa ja tuskin on pelkkää propagandaa: Trump leveilee miehisyydellään ja syö kuormasta – ”Kavereiden vaimojen paneminen tekee elämästä elämisen arvoista”. Tällä tasolla siis toimii ’läntinen arvoyhteisö’.
   http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201801042200646736_ul.shtml

   We are in the Last Days before all Hell breaks loose
   By Paul Craig Roberts on April 11, 2018
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=168589

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
   1. Trump on melko avoimesti Mossadin huijaus. Presidentiksi päästyään oikeastaan alun puheiden jälkeen ei ole edes esitetty muuta. Silti Altright ym. läähättävät edelleen. No avoimia mossadeita nekin.

    Trumpin nousu ei olisi ollut mahdollista ilman Mossad-väen eli rahaeliitin apuja. Nykin bisnesmaailmassa ei kiinteistöalalla menestyttäisi noin. Hänennopea vaurastumisensa on todella hämmentävä. Melko lailla kuin Hillary Clintonin sijoitusnerous aikoinaan ym.

    Plusääni(6)Miinusääni(0)
    1. USAn sionisteista koostuva varjohallitus sanelee myöskin Trumpin päätöksiä, aloittaa hyökkäykset Syyriaan, ilman mitään todisteita Assadin syyllisyydestä, myrkyttää oman kansansa lapsia, naisia, sekä vanhuksia. Se kaikki on liian läpinäkyvää petosta saada Syyriasta enemmän asuintilaa Israelille. Sokeakin näkee tosiasiat valkoisella kepillään.
     https://vastavalkea.fi/2018/04/12/sananvapaus-uhanalainen-laji/

     Plusääni(8)Miinusääni(0)
 12. Brittien julma ja naisellisuutensa kokonaan kadottanut May valmis iskemään yhdessä Trumpin kanssa ilman parlamentin tukea.
  May Ready to Help Trump Hit Syria Without Parliament Approval, Ships Already Underway
  ”The Telegraph added that whatever she decides, military actions are expected to be carried out before Monday.”
  https://russia-insider.com/en/may-ready-help-trump-hit-syria-without-parliament-approval-ships-already-underway/ri23086
  Ulkonäkö paljastaa tämän sionistin julman luonteen. Katso linkin kuva.

  Michael Savage Interviews Pat Buchanan – Syria Gas Attack was ’Staged’ — Syyrian kaasu isku oli sionistien junailema
  https://russia-insider.com/en/michael-savage-interviews-pat-buchanan-syria-gas-attack-was-staged/ri23116

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 13. Kun on seurannut tätä sodan kehittelyä niin on mahdotonta uskoa etteikö tuo sotaa puuhaava ’muurarieliitti’ olisi tietoinen että se pelaa epärehellistä ja hyvin likaista ja ala-arvoista peliä. Sen on pakko olla tietoinen että se valehtelee eikä toimi rehellisesti.
  Se että se voi katsoa silti peiliin häpeämättä kertoo että kyse on psykopaateista ja mielenvikaisista ihmisistä.
  Häikäilemättömyydestä kertoo, että itse luodaan ns. ’false flag operaatio’ jolla oikeutetaan hyökkäämään. Vain psykopaatti toimii niin.
  Järkyttävää että meilläkin ulkopoliittisen instituutin johto hyväksyy tällaiseen sionistien tavan toimia maailmassa siviileja ja lapsia tappaen. Totuudella ja ihmisarvolla ei ole mitään merkitystä. Lisäksi se hyväksyy toiminnan jolta puuttuu YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntä.
  Tämän alemmas rikollisuudessa on vaikea mennä.
  Aaltolan mukaan Syyrian hallinto on syyllistynyt ihmisoikeusrikkomuksiin (joista ei mitään todistettua Syyrian syyllisyyden puolesta puhuvaa näyttöä ole) ja menettänyt legitimiteettinsä alueellaan.
  Totuus on juuri toisin päin: iskuja suunnitelleet ja sotaa haluavat ovat menettäneet kaiken uskottavuutensa ja kunnioituksensa totuutta ja oikeudenmukaisuutta kunnioittavien silmissä.
  Putinin mukaan Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Ranskan ohjusiskut Syyriassa suoritettiin ilman YK:n turvaneuvoston mandaattia, YK:n peruskirjan vastaisesti ja vastoin kansainvälistä oikeutta.
  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201804142200878119_ul.shtml

  Was Syria’s Chemical Attack Another False Flag?
  And the longer these wars in the Middle East will go on, the more we Westerners will be hated…and with good reason.
  https://viableopposition.blogspot.fi/2018/04/was-syrias-chemical-attack-another.html

  ”Mr Trump said on Monday night he was consulting with his military and national security advisers, but that he personally had little doubt that the attack was carried out by President Bashar al-Assad’s regime, with the possible support of his allies.
  “To me there’s not much a doubt, but the generals will figure it out,” he said.
  https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/09/donald-trump-says-major-decision-coming-syria-next-24-48-hours/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Nimimerkki kirjoittaa: ”Tämän alemmas rikollisuudessa on vaikea mennä”. Tuollainen toteamus vaatii kommentin. Ihmiskunta on syntiinlankeemuksen seurauksena luonnostaan perkeleen orja:

   ”koko maailma on perkeleen vallassa – – saatanan vallassa” (1. Joh. 5:19; Ap. t. 26:18).

   Tämä oikean evankeliumin (syntien anteeksiantamuksen, perkeleestä irti pääsemisen) opettamisen kaikkialla lopettanut ihmiskunta on niin ollen pelkkää rikollisuutta. ”Alemmas rikollisuudessa” on siis erittäin helppo mennä. Se tapahtuu itsestään – kaikkialla. Nimimerkin mainitsemilla ”totuudella” ja ”ihmisarvolla” ei ole koskaan ollut mitään merkitystä ihmisille. Noita sanoja käytetään vain pyrittäessä toteuttamaan jotain uutta saatanallista, esim. ihmistä eli perkeleen ja synnin orjaa – perkelettä – hyödyttävää ja edistävää tai sellaista, mikä auttaa pääsemään pois vastuusta ja rangaistuksesta. Kaikki, mitä ihmiskunnassa tapahtuu, on valhetta, perkeleenoikeutta ja rikollisuutta. Näyttää siltä, etteivät etenkään ”totuusihmiset” ymmärrä tätä. Kun Jeesus on sydämissä hylätty, on hylätty totuus, oikeus ja Jumala. Suomessakin on jäljellä vain saatana ja saatanan riekkuna. Missään, millään tasolla, maailmassa ei ole muuta kuin saatana.

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
 14. Pitikö suuri huijari ja sionistien lakeija Trump viimeisen puheensa amerikkalaisille?
  Hieno Bausmanin artikkeli.
  Trump Lied to the American People Last Night, 23 Times in 7 Minutes, Destroying his Presidency

  ”Tänään, Britannian, Ranskan ja Amerikan yhdysvaltojen kansat ovat yhdistäneet oikeudenmukaisen voimansa barbaareja ja julmureita vastaan.

  Tänä iltana pyydän kaikkia amerikkalaisia osoittamaan rukouksemme jaloille sotureillemme ja liittolaisillemme heidän tehtäviensä suorittamisessa. (Bausmanin kommentti: He ovat rikkaita, joilta sinä pyydät rukousta …. Sinä loukkaat ihmisiä, jotka todella uskovat rukoukseen.)

  Rukoilemme, että Jumala tuo hyvinvointia Syyrian kärsiville. Me rukoilemme, että Jumala ohjaa koko aluetta kohti ihmisarvoa ja rauhaa. (En usko, että rukoilet tämän puolesta tai että uskot Jumalaan, sillä jos uskot, et tee sitä, mitä teet tällä hetkellä)

  Rukoilemme, että Jumala seuraa edelleen ja siunaa Amerikan Yhdysvaltoja.
  Kiitos ja hyvää yötä. Kiitos.
  https://russia-insider.com/en/trump-lied-american-people-last-night-23-times-7-minutes-destroying-his-presidency/ri23133

  30 Year-Old Soviet Missile Defense Destroys 70% of Trump’s ‘Nice, New, Smart!’ Missiles
  https://russia-insider.com/en/30-year-old-soviet-missile-defense-destroys-70-trumps-nice-new-smart-missiles/ri23143

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 15. Ei ole konkreettisia todisteita ei, mutta tekotapa viittaa vahvasti KGB:n aikaisiin toimintatapoihin, joita Putin vanhana KGB:n miehenä noudattaa. Polonium palloja sateenvarjoaseella jalkaan ja outoja myrkytyksiä, joissa kasvojen värikin muuttuu. On vaikeaa kuvitella miksi britit haluaisivat myrkyttää vanhan kaksoisagentin, jolla on paljon tietoa Venäjästä ja sitten kuitenkin pelastaa hänet. Muutenkin myös ihan Venäjällä edelleenkin tapahtuu kummallisia kuolemia juuri niille, jotka arvostelevat Putinia ja ”Venäjän virallista totuutta”.

  Mitä taas tulee Syyrian kaasuiskuun, niin kyllä se on outoa, että Venäjä oli heti torppaamassa puolueettoman tutkimuksen. Nyt vasta viikon päästä kun sotku on mahdollisesti jo siivottu pois niin tutkijat pääsevät sinne. Jos on syytön niin ei silloin ole mitään peitettävää. Kaasuisku kun on helppo tapa poistaa ongelma eikä materiaalisia tuhoja tule. Ehkä toivottiin, että kukaan ei huomaa. Enkä yhtään epäilisi vaikka Venäjä olisi luvannut hoitaa homman niin, että Assad ei jää siitä kiinni.

  Hoitaahan Venäjä Ukrainan sotaakin samalla tavalla. Puolueettomia todistajia ei Itä-Ukrainaan päästetä, joten kaikki todisteet ovat vain murusia. Vaikka peittely ja tekosyyt ovat jo itsessään vahva todiste syyllisyydestä, se ei kuitenkaan ole konkreettinen todiste. Se kyllä riittää siihen, että omilla aivoilla päättelevä ihminen kyllä tajuaa mistä on kyse.

  Mitä tulee nimityksiin russofobi, islamofobi, rasisti ja natsi, niin ne ovat kaikki sitä ärsyttävää samaa sontaa, millä syylinen yrittää saada syyttömän tuntemaan itsensä syylliseksi.

  Fobiat ovat PELKOTILOJA, joten jos VIHAA ryssiä ja muslimeja niin ei silloin ole russofobi eikä islamofobi.

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
  1. Myrkkyisku entistä vakoojaa vastaan on kyllä selkeä Putinin juttu. Samoin Ukrainan sota. Mutta on kyllä todella naiivia ja kaavamaista ajatella kaasutusta Syyrian teoksi. Mutta puheet Venäjän torppaamisista viittaavat siihen, että uskot kaiken, mitä lehdissä lukee.

   On täysin järjetöntä ajatella, että tuossa olisi mitään kaasutusta. Jos olisi, se on sissien tekemä Israelin käskystä ja aineilla. Ei sitä voisi siivota minnekään kokonaan myöskään. Tuossahan oli vielä päivän hyökkäys menossa ja myöskin suurvallat nokittelivat huonoilla tutkimuksilla. Tuo torppaaminen on selkeä valeuutinen.

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
 16. Oliver Stonen näkemyksiä Putinista — Stone jakoi Putin käsityksiään haastateltuaan häntä yli 30 tunnin ajan. ”Jos sanon teille saamani käsityksen Putinista, niin hän on neuvottelija viimeiseen asti. Hän todella uskoo puhumiseen kaikessa. On olemassa tiettyjä kiinnostuksen kohteita, jokaisella maalla on kansalliset edut, ja hän jatkuvasti palaa niihin. Venäjällä on kansalliset edut.
  Hän on avoin neuvottelemaan mistä tahansa muusta kuin kansallisista intresseistä, ja kun ylität linjan, hän ilmoittaa sinulle. ”

  Stone went on to speak about his perception of Putin, after interviewing him for over 30 hours for the interview series. “If I can give you an overall opinion of Mr. Putin, he’s the ultimate negotiator; he will wear you out. He really believes in talking out everything. There are certain points of interest, every country has its national interests, and he constantly harks on this. Russia has its national interests. And he’s open to negotiating anything but those national interests, and when you cross the line, he will let you know.”
  He also referred to the Russian president as a leader who seeks peace. “Every time I talked to Mr. Putin over those 30 hours, I never sensed any other desire on his part but to have a balance of power, respect for each other’s sovereignty, and a sense of peace in the world. And that’s what people don’t accept from him. They can’t believe that this man who they consider a villain is an emirate of peace.”
  When asked whether “The Putin Interviews” could change the American perception of Putin, Stone said “it has to some degree.” However, he said it remains to be seen if anything will actually change when it comes to the bigger picture, citing the recent decision by the US Congress to expand sanctions against Russia.
  — Hän viittasi myös Venäjän presidenttiin johtajana, joka etsii rauhaa. ”Joka kerta, kun puhuin herra Putinille näiden 30 tunnin aikana, en ole koskaan nähnyt mitään muita toiveita hänessä kuin vallan tasapainoa, toisten suvereniteetin kunnioittamista ja rauhan tahtoa maailmassa.
  Siis juuri sitä, mitä ihmiset eivät hyväksy häneltä. He eivät voi uskoa, että tämä mies, jota he pitävät huijarina, on rauhan lähettiläs. ”

  Kysymykseen voiko ”Putin-haastattelut” -sarja muuttaa amerikkalaista käsitystä Putinista, Stone sanoi ”se on jo jossain määrin muuttanut.” Hän kuitenkin sanoi, että jää vielä nähtäväksi, jos muutos muuttuu suuremmaksi viitaten Yhdysvaltain kongressin äskettäin tekemään päätökseen lisätä Venäjän pakotteita.

  America still sees ‘old Russia’
  Addressing Washington’s perception of Russia, Stone cited an “inherent carryover” from relations between the US and Russia relations during the days of the Soviet Union. “I’m sure that’s in the minds of those congressmen when they vote for the expansion of Russian sanctions. In their mind, it’s some form of the old Russia.”

  —Amerikka näkee edelleen ”vanhan Venäjän”
  Osoittamalla Washingtonin näkemystä Venäjästä, Stone viittasi Yhdysvaltain ja Venäjän välisiin suhteisiin Neuvostoliiton aikana. ”Olen varma, että ne ovat näiden kongressiedustajien mielissä, kun he äänestävät venäläisten pakotteiden laajentamisesta. Heidän mielessä on vain vanhan Venäjän kuva. ”

  https://www.veteranstoday.com/2017/12/04/us-govt-could-lose-perspective-move-towards-war-oliver-stone/

  P.s. tietenkin palstan ’Plääh-kuoro’ nopeasti mitätöi tämänkin ja todistaa meille kuinka Stone on vain ’jutikoiden’ lakeija johon ei voi luottaa tippaakaan, kuten ei Putiniinkaan sen mielestä.
  Kehen kuorolaiset sitten luottavat?
  Ite eivät ainakaan pysty mitään esittämään, vain haukkumaan kuin koira oravaa.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 17. Ääri-liberaalien vainoama ja Saksasta pois ajama perhe asettunut asumaan Venäjälle
  Aiemmin ihmiset menivät länteen uskonnonvapauden takia, mutta nyt ihmiset menevät itään vainoja pakoon.
  Venäjän valtakunnassa oli 2,5 miljoonaa saksalaista. Ja on mielenkiintoista, miten historia toistaa itseään, sillä nyt voimme havaita suuntauksen jossa saksalaisia haluaa siirtyä Stavropolin hedelmällisiin maihin. Tätä halua ilmentää noin 27 Venäjän saksalaista. Todennäköisesti taloon, jossa Martensin perhe asuu nyt, tulee uusia tilapäisiä muuttajia.
  https://russia-insider.com/en/family-hounded-out-germany-liberal-extremists-settles-russia/ri22580
  Family Hounded Out of Germany by Liberal Extremists Settles in Russia
  In former times people went westward for religious freedom, today people flock to the East to escape persecution.
  There were 2.5 million Germans in the Russian Empire. And it’s curious how history repeats itself, for now, we can observe a trend of Germans wanting to move back to the fertile lands of Stavropol. This desire was expressed by about 27 Russian Germans. And, most likely, the house where the Martens family is staying now will take on new temporary dwellers.
  https://russia-insider.com/en/family-hounded-out-germany-liberal-extremists-settles-russia/ri22580

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. Holokaustia Venäjällä ei kuitenkaan saa epäillä kuin Jürgen Graf erikoisluvalla ja saapa nähdä, kuinka kauan hänkään

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Venäjän tilanne on todella erikoinen. Mutta kun ajatellaan sitä historiaa mikä sionisteilla on Venäjällä niin sitä voi ymmärtää. Sionistibolsut kaappasivat maan kommunismin valtaan ja loivat oman hirveän diktatuurinsa jossa kaikki oikeutettukin arvostelu leimattiin heti anti-semitismiiksi ja oli rangaistavaa.
   Siis kaikki aiheellinen bolsevikkiterrorin kritiikki oli kielletty – aivan kuten nyt on Euroopassa ja Saksassa jossa joutuu jopa vankeuteen jos epäilee holoa.
   Holocaust denial! – with a little help from granny Haversack.
   https://russia-insider.com/en/holocaust-doubting-grandma-hunted-down-fearless-german-crime-fighters/ri23412
   Venäjä joutuu yhä elämään enemmän tai vähemmän sionistien ehdoilla vaikka Putin onkin yrittänyt tehdä pesäeroa heihin siten etteivät sekaantuisi maan politiikkaan. Mutta se vaatii aikaa eikä ole mikään ’hokkus-pokkus’-juttu rahan hallitsemassa maailmassa.
   Tosiasia on että joka puolella missä on sionisteja heistä on vaivaa ja kärsimystä kaikille koska he ovat riistäjiä ja sosiopaatteja, jotka aina ajavat vain omaa etuaan.
   Is Israel a psychopath?
   The latest Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders has opted for “antisocial personality disorder,” which has the advantage, like sociopathy, to indicate that we are dealing with a dysfunction of the capacity to socialize.
   Jewishness as a tribal sociopathy
   https://thesaker.is/is-israel-a-psychopath/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 19. Millainen moraalinen asenne meillä on? Aiommeko liittyä idioottien sotaan, maksullisiin miinoihin?
  ”Suuri osa Venäjään ja Syyriaan kohdistuvasta vihasta perustuu moraalisen paremmuuden vaatimukseen. Onko meillä tällaista paremmuutta, jos me kidutamme ihmisiä ja lähetämme heidät tyrannien kidutettaviksi?”
  Tyypillistä venäläisille, eh? He tarttuvat mieheen ja raskaana olevaan vaimoon päivänvalossa, ja sitten kätkevät heidät salaiseen vankilaan Aasian lentokentällä, jossa heitä kohdellaan huonosti.
  Siellä he alkavat kiduttaa häntä. Huolimatta siitä, että nainen on raskaana, he ripustavat hänet seinälle ja panevat hänen päähänsä hupun viiden päivän ajaksi.

  Seuraavaksi he peittävät hänet päästä varpaisiin teippinauhalla ja molemmat lennätetään Syyriaan, jotta miestä voidaan kiduttaa perusteellisemmin useita vuosia.

  Näillä ketjutetuilla ja sidotuilla vangeilla on mukana venäläisen vakoilujohtajan sanoma Syyrian vastapuolelle: ”Tämä on vähiten mitä voimme tehdä sinulle, osoittamaan merkittävää suhdettamme”.

  Tämä on sellainen inhottava käyttäytymisen muoto, jota olemme tottuneet odottamaan Kremliltä. Paitsi että olen muuttanut yksityiskohtia.
  Tämä tarina ei koske Kremliä. Kyse on Britannian salaisen tiedustelupalvelun, MI6: n, ja Yhdysvaltain CIA: n liittolaisista. Ja miestä, jonka kidnappauksessa autoimme, ei lähetetty Syyriaan, vaan Libyaan, jonka silloista despoottia avustimme.
  Kaikki tämän sanattoman, lainvastaisen toiminnan yksityiskohdat tunnetaan, eikä niitä voida kieltää. Ne paljastuivat vain siksi, että joukko sotilaita sattui törmäämään asiapapereihin Tripolin hyljätyssä toimistossa.
  https://russia-insider.com/en/what-moral-standing-do-we-have-after-outrage-and-are-we-about-join-another-idiotic-war-feeble

  This is the sort of disgusting behaviour we have come to expect from the Kremlin. Except that I have changed the details. This story is not about the Kremlin. It is about the British Secret Intelligence Service, MI6, and our allies in the American CIA. And the man we helped kidnap, Abdel Belhaj was not sent to Syria, but to Libya, whose then despot we were courting.  

  All the details of this unspeakable, lawless operation are known, and cannot be denied. They came out into the open only because a group of militiamen happened to stumble on the papers in an abandoned office in Tripoli.  

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 20. Putin ajaa Mack-kuorma-autolla yli monen miljardin Krimin sillan – hänen emotionaalinen Ad Lib -puheensa (video)
  Putin is obviously emotionally moved by the event, which makes sense, because the bridge is an important symbol for the whole country.
  https://russia-insider.com/en/putin-drives-mack-truck-across-multi-billion-crimea-bridge-his-emotional-ad-lib-speech-video/ri23484
  Paras keino välttyä ennenaikaiselta Alzheimerilta on jättää iltapäivälehdet ja valtamedia väliin

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat