Mikä on totuus COVID-pandemian ja mRNA-rokotteen kulisseissa?

Jäljempänä esitämme osittain suomennettuna ja osin referoituna Russell L. Blaylockin artikkelin The COVID Pandemic and the mRNA Vaccine: What Is the Truth? Covid-19 “pandemia” on ollut suunnaton vallankäytön instrumentti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa poliitikot ja byrokraatit ovat määritelleet ne lääketieteelliset hoitomuodot, jotka ovat täsmällisten tieteellisten perusteluiden saavuttamattomissa. Niitä eivät ole määritelleet alan asiantuntijat ja ammattilaiset. 

Pääotsikon osoittama artikkeli 

COVID-19 on yksi historian manipuloiduimmista tartuntataudeista, jolle on ominaista virallisten valheiden ehtymättömyys, jota johtavat hallitusten byrokratiakoneisto, lääketieteelliset yhdistykset, lääketieteelliset lautakunnat, tiedotusvälineet ja kansainväliset järjestöt.1,2 ja 3 

Olemme koonneet vankan todistusaineiston aivan odottamattomista takertumisista lääketieteen käytäntöihin, mukaan lukien hyökkäykset lääketieteen asiantuntijoita vastaan, lääkäreiden urien tuhoamisista niiden lääkäreiden osalta, mitkä kieltäytyvät osallistumasta potilaidensa tappamiseen. Lisäksi tähän liittyy sairaiden- ja terveydenhuollon massiivinen säätely epäpätevien, mutta tavattoman vaikutusvaltaisten ja erittäin äveriäiden henkilöiden johtamana.  

Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain historiassa presidentti, kuvernöörit, pormestarit, sairaaloiden johtajat ja liittovaltion byrokraatit määrittelevät ne lääketieteelliset hoitomuodot, jotka ovat täsmällisten tieteellisten perusteluiden ulottumattomissa ja perustumatta edes kokemuksen kautta saatuun tietoon. Sitä vastoin mainittu poliittinen eliitti on pakottanut hyväksymään erikoisia hoitomuotoja ja ”ennaltaehkäisevyyttä”, kuten remdesiviriä, hengityssuojainten käyttöä sekä viime kädessä sarjan varsinaisesti testaamattomia lähetti- RNA-rokotteita. 

Ensimmäistä kertaa lääketieteen historiassa säännöstöä ei laadita niiden lääkäreiden toiminnan perusteella, mitkä ovat hoitaneet potilaitaan menestyksekkäästi, vaan ohjeistuksen ovat antaneet täysin terveyden- ja sairaanhoidon ulkopuolella olevat poliitikoiden ja byrokraattien koneistot. Säännöstöön ovat myös voimakkaasti vaikuttaneet sellaiset toimijat, kuten Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, CDC, WHO, osavaltioiden kansanterveysviranomaiset sekä sairaaloiden johtajat.4 ja 5 

Tiedotusvälineet (TV, sanomalehdet, aikakauslehdet jne.), lääketieteelliset yhdistykset, osavaltioiden lääketieteelliset lautakunnat ja sosiaalisen median omistajat ovat ylentäneet itsensä ainoaksi tietolähteeksi tässä niin kutsutussa ”pandemiassa”. 

Verkkosivustoja on poistettu, erittäin päteviä sekä kokeneita kliinisen ammattitaidon omaavia lääkäreitä, tartuntatautien asiantuntijoita ja tieteellisiä asiantuntijoita on demonisoitu. Lisäksi urat on tuhottu ja kaikesta yleisestä linjasta eriävää tietoa on leimattu ”vääräksi tiedoksi” ja ”vaaralliseksi valheeksi”, vaikka se olisi peräisin virologian, tartuntatautien, hengitysteiden tehohoidon ja epidemiologian huippuasiantuntijoilta. 

Nämä totuuden pimitettiin, vaikka nämä tiedot tukeutuvat laajoihin tieteellisiin siteerauksiin, jotka ovat peräisin maailman pätevimmiltä lääketieteen asiantuntijoilta.4  

On aivan uskomatonta, että sellainen erittäin pätevöitynyt tiedemies kuin tohtori Michael Yeadon jätetään huomioimatta ja demonisoidaan. Yeadon on eläköitynyt entinen johtava tiedemies ja Pfizer Pharmaceutical -yhtiön tiedeosaston varapuheenjohtaja Yhdistyneestä kuningaskunnasta, ja hän syytti yhtiötä (Pfizer P.) äärimmäisen vaarallisen rokotteen valmistamisesta. Hänen lisäkseen monet muut erittäin pätevät tiedemiehet ovat todenneet, ettei kenenkään pitäisi ottaa tätä rokotetta. 

Tohtori Peter McCullough, yksi alansa viitatuimmista asiantuntijoista, joka on hoitanut menestyksekkäästi yli 2000 COVID-potilasta käyttämällä varhaishoidon säännöstöä (jonka niin kutsutut asiantuntijat jättivät täysin huomiotta), on joutunut rokotteista taloudellisesti hyötyvien tahojen erityisen ilkeän hyökkäyksen kohteeksi. Hän on julkaissut tuloksiaan vertaisarvioiduissa lehdissä ja raportoinut, että varhaishoitoa käyttämällä sairaalahoitojaksot vähenivät 80 prosenttia sekä kuolemantapaukset 75 prosenttia.6 Tästä huolimatta hän on joutunut informaatio-ohjaajien armottomien vainojen kohteeksi. Näin on menetelty vaikka nämä inf.-ohjaajat eivät ole hoitaneet ainuttakaan potilasta. 

Hengitysvaikeuksien ilmetessä Anthony Fauci, CDC, WHO tai mikään lääketieteellinen hallintoelin ei ole koskaan tarjonnut mitään muuta varhaista hoitoa kuin Tylenolia (Acetaminofen kauppanimeltään Tylenol on luokiteltu kipua lievittäväksi ja ehkäisemään kuumetta), nesteytystä ja ambulanssin soittamista. Tämä on ennenkuulumaton toimintaa kautta sairaanhoidon historian, sillä infektioiden varhainen hoito on ratkaisevan tärkeää ihmishenkien pelastamiseksi ja vakavien komplikaatioiden estämiseksi. Sen lisäksi, että nämä lääketieteelliset järjestöt ja liittovaltion sylikoirat eivät ole edes ehdottaneet varhaista hoitoa. Mutta sitä vastoin he ovat hyökänneet kaikkia niitä toimijoita vastaan, mitkä  ovat yrittäneet infektioiden varhaista hoitoa. Hyökkäyksen aseina liittovaltion sylikoirat yms. ovat käyttäneet uhkauksina toimiluvan menettämistä, sairaaloiden etuoikeuksien poistamista, häpäisemistä, maineen pilaamista, ja jopa pidätyksiä.7 

Hyvänä esimerkkinä yllä mainitusta raivokkuudesta harjoittaa sananvapauteen ja tietoon perustuvia oikeuksia olkoon seuraava tapahtuma: Nimittäin Mainen lääkelautakunta pidätti äskettäin tohtori Meryl Nassin lääkärinluvan ja määräsi hänet psykiatriseen arviointiin, koska hän oli määrännyt ivermektiiniä sekä jakanut asiantuntemustaan tällä alalla.8 ja 9 Tunnen tohtori Nassin henkilökohtaisesti ja voin vakuuttaa, että hän on  nerokas, rehellinen ja omistautunut totuudelle. Hänen tieteellinen pätevyytensä on moitteeton, sanoo Russell L. Blayloc. Tämä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käytäntö muistuttaa entisessä Neuvostoliitossa vaikuttanutta Gulag-järjestelmää, joka löi helposti toisinajattelijoiden otsaan mielisairaan tai rikollisen leiman. 

 

Muita uskomattomia hyökkäyksiä

Toinen uskomaton taktiikka on eri mieltä olevien lääkäreiden poistaminen lehtien päätoimittajien ja arvioijien tehtävistä sekä heidän tieteellisten julkaisujensa peruuttamista lehdistä, vaikka nämä julkaisut ovat olleet painettuina. Ennen tätä “pandemiaa” en ole koskaan aikaisemmin törmännyt siihen, että näin monia lehtiartikkeleita olisi vedetty takaisin, mitkä valtaosaltaan edistivät vaihtoehtoja viralliselle dogmaattisuudelle, ja erityisesti silloin, jos artikkelit kyseenalaistivat rokotteiden turvallisuuden. Yleisenä käytäntönä on, että asiantuntijat tarkastavat toimitetun artikkelin tai tutkimuksen, mitä kutsutaan vertaisarvioinniksi. Nämä arvioinnit voivat olla varsin intensiivisiä ja pikkutarkkuudellaan nirsoilevia. Lisäksi arvioinnit edellyttävät kaikkien virheiden korjaamista ennen julkaisua. Ellei petosta tai muuta suurta piilevää ongelmaa havaita painamisen jälkeen, pysyy kirjoitus  tieteellisessä kirjallisuudessa. 

Olemme nyt todistamassa, että yhä useammat alan huippuasiantuntijoiden kirjoittamat erinomaiset tieteelliset artikkelit vedetään pois suurista lääketieteellisistä ja tieteellisistä lehdistä viikkoja, kuukausia, ja jopa vuosia julkaisemisen jälkeen. Huolellinen tarkastelu osoittaa, että hyvin useissa tapauksissa kirjoittajat uskaltautuivat kyseenalaistamaan tieteellisten julkaisujen dogmit, jotka valvojat olivat hyväksyneet. Erikoisesti näiden  kriittisten kirjoittajien mitätöidyt artikkelit käsittelivät Covid-19 rokotteiden turvallisuutta, vaihtoehtoisia hoitomuotoja tai tehokkuutta.10 ja 11 Nämä lehdet ovat taloudellisesti riippuvaisia lääkeyhtiöiden laajoista mainostuloista. Useat tapaukset osoittavat, että vaikutusvaltaiset lääkeyhtiöt ovat käyttäneet vaikutusvaltaansa painostaen lehtien omistajia poistamaan artikkelit, jotka jollakin tavoin kyseenalaistavat yhtiöiden tuotteet.12, 13 ja 14 

Vielä hirvittävämpää on lääketieteellisten artikkeleiden varsinainen suunnittelu lääkkeiden ja lääkevalmisteiden mainostamiseksi, mihin liittyy väärennettyjä tutkimuksia, ja niin sanottuja haamukirjoitettuja artikkeleita.15 ja 16 Guardian -lehdessä viitattiin Richard Hortonin lausuntoon, jossa sanottiin, että ”lehdet ovat muuttuneet lääketeollisuuden tiedonpesuoperaatioiksi.”11 ja 12 Todistettuja, lääkejättien sponsoroimia vilpillisiä, haamukirjoitettuja artikkeleita on ilmestynyt säännöllisesti parhaissa kliinisissä aikakauslehdissä kuten JAMA- ja New England Journal of Medicin -lehdissä, eikä niihin kirjoitettuja virheellisiä artikkeleita ole poistettu vaikka ne ovat todistetusti tieteellisiä väärennöksiä ja tietojen manipulointia.11 ja 15 

Haamukirjoitetut artikkelit kirjoitutetaan suunnitteluyrityksillä, jotka siis suunnittelevat sellaisia artikkeleita, joiden sisältö on manipuloitu tukemaan valmistettavaa lääkettä ja tietysti sen markkinointia. Haamukirjoitusten tavoitteena on myös saada artikkelit julkaistua korkeatasoisissa kliinisissä lehdistöissä. Tämän tason lehdistö yleensä pyrkii vaikuttamaan myös lääkäreiden mielipiteisiin. 

Mainittakoon, että Guardian-lehdessä uutisoitiin 250 yritystä, jotka ovat harjoittaneet mainittua haamukirjoittelua.  

Artikkelit halutaan myös varustaa tunnettujen lääketieteen asiantuntijoiden nimikirjoituksilla. Ilmeisesti asiantuntijat sallivat nimensä käytön joko korvauksesta tai sitten arvostuksen hakuisuutena.17 

Miltei kaikki tiedotusvälineet ovat näiden esimerkiksi rokotteita valmistavien lääkejättien tai muiden COVID-19 ”pandemiasta” hyötyvien toimijoiden valvonnassa. Lääkejättien yms. median kontrolloijien (MK) tarinat ovat kaikki samanlaisia sekä sisällöltään että kieliasultaan. MK kätkee lukijoiltaan tietoa, piilottaen tuottamansa valheet suurelta yleisöltä. Kaikki valtakunnallisten tiedotusvälineiden (TV, sanomalehdet ja aikakauslehdet) päivittäiset uutisoinnit sanotaan olevan peräisin vain ”virallisista” eli “luotettavista” lähteistä. Kuitenkin suurin osa kyseisestä informaatiosta on valhetta, vääristelyä tai täysin yleisön pettämiseen tarkoitettua fantasiaa. 

Televisioitu media hankkii suurimman osan mainosbudjetistaan kansainvälisiltä lääkeyhtiöiltä, joten kyseinen media oletettavasti raportoi kaikki mielikuvitukselliset tutkimukset, mitkä tukevat mainostettujen lääkeyhtiöiden rokotteita ja muita sen kaltaisia hoitomuotoja.18 Pelkästään vuonna 2020 lääketeollisuuden käyttämä investointi mainittuun mainontaan oli 6,56 miljardia dollaria.12 ja 18 Niin ikään lääketeollisuuden televisiomainontaan käytettiin 4,58 miljardia, minkä osuus on tyrmäävä 75 prosenttia niiden budjetista. 

Mainostamisrummutuksella vaikutetaan ja manipuloidaan ihmisten mieliä sekä hyödynnetään valta-asemaa tiedotusvälineissä ja niiden kautta. Kansainvälisesti tunnetut lääketieteen ja virologian asiantuntijat suljetaan ulkopuolelle kaikista tartuntatautien aloilta, tiedotusvälineistä ja sosiaalisesta mediasta, mikäli he millään muotoa ovat vastustaneet, ja vastustavat näiden rokotteiden valmistajien keksimiä valheita sekä vääristelyjä. Lisäksi nämä lääkeyhtiöt mainostavat tuotteitaan ja palveluitaan kymmenien miljoonien edestä sosiaalisessa mediassa. Mutta Pfizer on laittanut eniten rahaa likoon mainitussa mainostamisessa johtaen toimintaa hurjalla  55 miljoonalla dollarilla vuonna 2020.18 

Vaikka esitetty sananvapauteen eliminointi on jo hirvittävän pelottavaa, niin vieläkin hirvittävämpää on se, että sairaaloiden hallintoelimet ovat ottaneet valvontaansa terveyden- ja sairaanhoidon jopa arkirutiineja myöten. Nykyisin tarkoitukseensa palkattu henkilöstö käskyttää lääkäreitä hoitosäännöstöjen ja –menetelmien noudattamisessa. Käskyttäjät määräävät myös sen, mitä hoitomenetelmiä ei saa käyttää, riippumatta “hyväksyttyjen” hoitomenetelmien vaarallisuudesta, tai siitä, että vaikka “hyväksymättömät” hoitomuodot olisivatkin edistyksellisiä.19 ja 20 

Koskaan aikaisemmin Yhdysvaltalaisen lääketieteen historiassa sairaaloiden hallintoelimet eivät ole sanelleet lääkäreille, miten he saavat harjoittaa lääketiedettä, ja mitä lääkkeitä he voivat käyttää. Hallintoelimillä ei ole valtuuksia sanella sairaaloille tai lääkäreille lääketieteellisiä hoitomenetelmiä. Silti useimmat lääkärit noudattivat niitä ilman pienintäkään vastarintaa. 

Liittovaltion hoitolaki edisti tätä inhimillistä katastrofia tarjoamalla kaikille Yhdysvaltojen sairaaloille jopa 39 000 dollaria jokaisesta tehohoitopotilaasta, jonka sairaalat laittoivat hengityskoneisiin, vaikka jo varhaisessa vaiheessa oli selvää, että hengityskoneet olivat merkittävä kuolinsyy näille luottavaisille potilaille. Lisäksi sairaaloille tuputettiin 12 000 dollaria jokaisesta teho-osastolle kirjoitetusta potilaasta. Tämä selittääkin sen, miksi kaikki liittovaltion lääketieteelliset byrokratiat (CDC, FDA, NIAID, NIH jne.) ovat tehneet kaikkensa estääkseen hengenpelastavia varhaishoitoja.21 Potilaiden terveyden tila sallittiin taantua sille asteelle, että he tarvitsivat sairaalahoitoa, mikä tarkoitti suuria rahoja kaikille sairaaloille. Yhä useammat sairaalat ovat olleet konkurssin partaalla, ja monet ovat sulkeneet ovensa jo ennen tätä ”pandemiaa”.22 Useimmat näistä sairaaloista ovat nyt kansallisten tai kansainvälisten yhtiöiden omistuksessa, mukaan lukien opetussairaalat.23 

Covid-19 ”pandemian” aikana sairaalaketjut ostelivat lukuisasti mainittuja konkurssin reunamilla huojuvia sairaaloita.23 ja 24 On todettu, että nämä sairaalajätit käyttivät miljardeja liittovaltion Covid-tukea ostaakseen näitä taloudellisesti uhanalaisia sairaaloita, mikä on tallonut entisestään lääkäreiden riippumattomuutta yrityslääketieteen jalkoihin.   

Sairaaloista erotettujen lääkäreiden on vaikea löytää työpaikkaa muista sellaisista sairaaloista, jotka eivät olisi yritysjättien omistuksessa. Sairaalat, jotka ovat suuryritysten omistuksessa vaikuttavat politikoinnillaan suureen osaan sairaalan henkilökuntaa. 

Esimerkiksi Mayo Clinic niminen sairaala irtisanoi 700 työntekijäänsä, koska he käyttivät oikeuttaan kieltäytyä vaarallisesta, ja pohjimmiltaan testaamattomasta kokeellisesta koronarokotteesta.25 ja 26  

Mayo Clinic erotti nämä työntekijänsä, vaikka useimmat heistä työskenteli epidemian pahimpana aikana. Työntekijät saivat potkut vaikka Omicron-varianttia oli vallitseva viruskanta, jonka patogeenisuus eli taudinaiheuttamiskyvykkyys havaittiin olevan pääsääntöisesti tavallisen flunssan luokkaa, ja lisäksi rokotteet ovat tehottomia kyseisen tartunnan ehkäisyssä.  

Lisäksi on osoitettu, että rokotetun oireettoman henkilön nenänielun virustitteri on yhtä korkea kuin tartunnan saaneella rokottamattomalla henkilöllä. Jos rokotemääräyksen tarkoituksena on estää viruksen leviäminen sairaalahenkilökunnan ja potilaiden keskuudessa, suurin tartuntariski on rokotetuilla, ei rokottamattomilla. Ero on siinä, että sairas rokottamaton henkilö ei menisi töihin, mutta oireeton rokotettu levittäjä menee. 

Manipuloinnin työkalut

COVID-19 “pandemian” arkkitehdit varautuivat jo ennakkoon yleisön esittämiin  kiusallisiin sekä arkaluontoisiin kysymyksiin.  

Näiden kysymysten estämiseksi valvontakoneisto käytti tiedotusvälineissä monia eri menetelmiä, joista yksi yleisimmin käytetty oli ja on edelleen ”faktantarkistus”, joka on huijausta, tai vääristelyä näinmäisyyksien avulla. 

Kutakin huolellisesti dokumentoitua todistusaineistoa vastaan valtamedioiden ”faktantarkistajat” vastasivat syyttämällä ”väärien tietojen” ja perusteettomien ”salaliittoteorioiden” levittämisestä, mitkä f-tarkistajat olivat sanojensa mukaan “kumonneet”. 

Meille ei ole koskaan avoimesti kerrottu, keitä nämä salaperäiset faktantarkistajat olivat tai mistä lähteestä heidän ”kumoavat” tietonsa olivat peräisin – meidän oli vain uskottava ”faktantarkistajia”. Tuoreessa oikeustapauksessa todettiin valaehtoisesti, että Facebookin ”faktantarkistajat” olivat käyttäneet ”faktojen” tarkistamiseen oman henkilökuntansa mielipiteitä, eivätkä todellisia asiantuntijoita.27 Todellisuudessa näiden f-tarkastajien lähteet lähes poikkeuksetta perustuvat korruptoituneiden CDC:n, WHO:n tai Anthony Faucin tuottamiin mielipiteisiin tai väittämiin. 

Jäljempänä on luettelo asioista, jotka leimattiin ”myyteiksi” ja ”vääräksi tiedoksi”, ja mitkä myöhemmin osoittautuivat todeksi: 

Rokotetut oireettomat levittävät koronatartuntoja yhtä paljon kuin tartunnan saaneet rokottamattomat.  

Rokotteet eivät suojaa (eivätkä ole suojanneet) riittävästi uusilta muunnoksilta, kuten esimerkiksi Delta- ja Omicron-viruksilta. 

Luonnollinen immuniteetti on paljon parempi kuin rokoteimmuniteetti ja todennäköisesti elinikäinen. 

Rokoteimmuniteetti ei ainoastaan heikkene useiden kuukausien jälkeen, vaan kaikki immuunisolut ovat heikentyneet pitkäksi aikaa, jolloin rokotetuilla on suuri riski saada kaikki infektiot ja syöpä. 

COVID-rokotteet saattavat aiheuttaa huomattavan usein veritulppia sekä muita vakavia sivuvaikutuksia. 

Rokotteen kannattajat vaativat lukuisia tehosterokotuksia kunkin muunnoksen ilmaantuessa tietoisuuteen. 

Anthony Fauci on vaatinut covid-rokotetta pienille lapsille, ja jopa vauvoille. 

Rokotepasseja vaaditaan yritysvierailuille, lentomatkustamiseen sekä julkisten liikennevälineiden käyttämiseen. 

Rokottamattomille on perustettu internointileirejä (kuten Australiassa, Itävallassa ja Kanadassa). 

Rokottamattomilta evätään työpaikka. 

Hallituksen, elitististen instituutioiden ja rokotevalmistajien välillä on salaisia sopimuksia… 

Monet sairaalat olivat pandemian aikana joko tyhjillään tai niiden käyttöaste oli alhainen. 

Rokotteessa oleva piikkiproteiini pääsee isäntäsolun tumaan, mikä muuttaa solun DNA:n korjaustoimintaa. 

Rokotteet ovat tappaneet satojatuhansia ja vammauttaneet pysyvästi suurenmäärän rokotetuista. 

Varhaishoito olisi voinut pelastaa useimpien 700 000 menehtyneen hengen. 

Tutkimukset ovat toistuvasti varmistaneet, että covid-rokotus on kasvattanut sydänlihastulehduksen (suom. huom. myös sydänpussitulehduksen) esiintyvyyttä. 

Näiden rokotteiden hengenvaaralliset erityiserät sekoitetaan muiden Covid-19-rokotteiden joukkoon. 

Lopuksi

Yllä olevaan suomennokseen ja referaatioon liittyvä kirjoitus on luettavissa kokonaisuutena englanniksi otsikolla The COVID Pandemic and the mRNA Vaccine: What Is the Truth? 

Artikkelin loppuosuudessa käsitellään vielä muiden muassa sitä kuinka tieteen eri keinoilla paljastetaan yhä enenemässä määrin rokotteiden vaaroja. Siellä puhutaan esimerkiksi siitä kuinka monia tutkijoita, virologeja, tartuntatautien tutkijoita ja epidemiologeja on mykistetty pelottelemalla, mutta kuitenkin on rohkeita ja rehellisiä asiantuntijoita ilmestynyt kertomaan totuuden eli sen, että rokotteet ovat tappavia. 

Koronarokotteiden pitkäaikaisvaikutuksia ei ole milloinkaan testattu. Rokotteiden turvallisuutta raskauden eri vaiheisiin ei ole koskaan testattu asianmukaisesti. Lisäksi rokotettujen naisten lapsista ei ole tehty seurantatutkimuksia. 

Mutta kukin voi lukea yllä olevasta linkistä avautuvan artikkelin ja tehdä siitä omat johtopäätöksensä. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Ausman JI, Blaylock RL.editors. The China Virus. What is the truth?. United States: James I. and Carolyn R. Ausman Education Foundation (AEF); 2021. p. 
 1. Blaylock RL. Covid-19 pandemic: What is the truth?. Surg Neurol Inter. 2021. 12: 
 1. Parpia R. Mayo Clinic fires 700 employees for refusing to get Covid-19 vaccinations. https://thevaccinereaction.org/2022/01/mayo-clinic-fires-700-employees-for-refusing-to-get-covid-19-vaccinations  [Last accessed on 2022 Feb 06]. 

 4. Front Line Covid Critical Care Alliance. https://covid19criticalcare.com  [Last accessed on 2022 Feb 06]. (23) 

 5. Kennedy RF.editorsp. 135 

6. McCullough P, Kelly R, Ruocco G, Lerma E, Tumlin J, Wheeland KR. Pathophysiological basis and rationale for early outpatient treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection. Amer J Med. 2021. 134: 16-22 (44) 

7. Albright L. Medical nonconformity and its persecution. https://brownstone.org/articles/medical-nonconformaity-and-its-persecution  [Last accessed on 2022 Feb 06]. (2) 

8. Blaylock RL. When rejecting orthodoxy becomes a mental illness. Aug 15, 2013 https://haciendapublishing.com/when-rejecting-orthodoxy-becomes-a-mental-illness-by-russell-l-blaylock-m-d  [Last accessed on 2022 Feb 06]. (9) 

9. Saxena V. Doctors loses medical license. Ordered to have Psych Eval for Ivermectin Scrits, Sharing Covid “misinformation”. Available from: https://bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-orderedto-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharining-covid-falsehoods-1189313 . [Last accessed on 2022 Feb 06]. (65) 

10. Breggin PR, Breggin GR.editors. Top Medical Journals Sell their Souls. Breggin PR, Breggin GR. Covid-19 and the Global Predators: We are the Prey. Ithaca, NY: Lake Edge Press; 2021. p. 285-292 (12) 

11. Ross E. How drug companies’ PR tactics skew the presentation of medical research. https://www.theguardian.com/science/2011/may/20/drug-companies-ghost-writing-journalism  [Last accessed on 2022 Feb 06]. (63) 

12. Editorsp. (13) 

13. Kennedy RF.editorsp. 26-30 (34) 

14. Kennedy RF.editorsp. 32 (35) 

15. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: Pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. Persp Biol Med. 2007. 50: 18-31 (49) 

16. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: Pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. Persp Biol Med. 2007. 50: 18-31 (64) 

17. Bosh X, Ross JS. Ghostwriting: Research misconduct, plagiarism, or Fool’s gold. Amer J Med. 2012. 125: 324-6 

18. Bulik BS. The top 10 ad spenders in Big Pharma for 2020. Fierce Pharma Apr 19, 2021 https://www.fiercepharma.com/special-report/top-10-ad-spenders-big-pharma-for-2020  [Last accessed on 2022 Feb 06]. (14) 

19. Kennedy RF.editorsp. 24-25 (33) 

20. Nicole Sirotek shares what she saw on the front lines in NYC. # Murder. https://rumble.com/vt7tnf-registered-nurse-nicole-sirotek-shares-what-she-saw-on-the-front-lines-in-n.html  [Last accessed on 2022 Feb 06] . (53) 

21. McCullough P. “We’re in the middle of a major biological catastrophe”: Covid expert Dr. Peter McCullough. https://www.lifesitenews.com/news/were-in-the-middle-of-a-major-biological-catastrophe-top-covid-doc-mccullough/?_kx=9EtupqemhhFXJ1kgCo9W3xUNfwrkqB5nT7V2H15fUnA%3D.WXNMR7  [Last accessed on 2022 Feb 06]. (46) 

22. Mulvany C.editors. Covid-19 exacerbates bankruptcy for at-risk hospitals. Health Care Financial Management Association. 2020. P. (50) 

23. Bloche MG. Corporate takeover of Teaching Hospitals. https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1731&context=facpub  [Last accessed on 2022 Feb 06]. (10) 

23. Abelson R. Buoyed by federal Covid aid, big hospital chains buy up competitors. https://www.nytimes.com/2021/05/21/health/covid-bailout-hospital-merger.html. (1) 

24. Noether MMat S. Hospital merger benefits: Views from hospital leaders and econometric analysis. Jan, 2017 https://www.aha.org/guidesreports/2017-01-24-hospital-merger-benefits-views-hospital-leaders-and-econometric-analysis  [Last accessed on 2022 Feb 06]. (54) 

25. Muoio D. How many employees have hospitals lost to vaccine mandates?. https://www.fiercehealthcare.com/hospitals/how-many-employees-have-hospitals-lost-to-vaccine-mandates-numbers-so-far  [Last accessed on 2022 Feb 06] (51) 

26. Parpia R. Mayo Clinic fires 700 employees for refusing to get Covid-19 vaccinations. https://thevaccinereaction.org/2022/01/mayo-clinic-fires-700-employees-for-refusing-to-get-covid-19-vaccinations [Last accessed on 2022 Feb 06]. (57) 

27. editors. Post Editorial Board Facebook admits the truth: “Fact checks” are just (lefty) opinion. New York Post. P. (59) 

__________ 

The COVID Pandemic and the mRNA Vaccine: What Is the Truth? Dr. Russell L. Blaylock – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization 

Comirnaty, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu) 

18 kommenttia

 1. Samanlainen WEF-porukan tarkkaan suunniteltu vale on ilmastonmuutos. Sen mainostaminen aloitettiin Hollywoodista ja koko länsimainen media on siinä täysillä mukana. Myös ilmastonmuutosta ei saa kyseenalaistaa, eikä eri mieltä olevien tahojen asiantuntijoita päästetä ääneen. Ja itse uskon myös siihen, että ”ilmastonmuutosta” tehostetaan paikallisesti satelliiteilla, muokkamalla yläilmakehän suihkuvirtauksia. (Näin erään asiantuntijan kertomana voidaan kuulemma tehdä). Ja Venäjä on nyt ampunut uusilla ohjuksillaan näitä sateliitteja alas, koska ”ilmastonmuutoksen” pääasiallinen tarkoitus on saada Venäjän raaka-aineitten kysyntä alas. Ja koska Venäjä ampuu ilmastonmuutosta alas, raaka-ainehanat Venäjältä pannaan kiinni pakolla. Ja myös tämän vuoksi meidän ”Bidenmediassa” Putin on paholainen.

  Plusääni(15)Miinusääni(1)
 2. Jep, tuo foliohattumedia siis YLE, Sanoma, MTV-CNN ovat sellainen salaliittoteorioiden sikiämispaikka, että saa ihmiset kulkemaan vieläkin rätti naamalla vaikka tietävät, että niitä on höynäytetty pseudotieteellä jo pari vuotta. Pitäisi määrätä foliohattupakko kaikille naamavaipan käyttäjille.

  Mutta miettikääs näitä ilmastosalaliittoteoreetikoita.. kuvittelevat että Suomeen saataisiin ikuinen kesä. Joka talvi nämä litteämaafoliohatut palaavat maanpinnalle kun saavar räntää naamallensa. Näitä hölmöläisiä on höynäytetty jo 40 vuotta tällä salaliittoteorialla ja vieläkin nämä uskovaiset elävät harhassa. Hulluja nuo foliohatut.

  Plusääni(12)Miinusääni(1)
 3. COVID-19 ON JUUTALAISTEN HUIJAUS
  Sekä Pfizerin että Modernan toimitusjohtajat ovat juutalaisia. Juutalaiset ovat kähmineet hirvittävän vallan planeetallamme. Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukashenko sanoi itsenäisyyspäivän puheessaan: ”Kukaan maailmassa ei uskalla korottaa ääntään ja kiistää holokaustia, koska juutalaiset ovat saaneet maailman polvistumaan edessään.” Lukashenko on poikkeus, sillä kaikki muut valtionpäämiehet eivät uskalla sanoa mitään juutalaisista. Juutalaisilla on agenda, joka perustuu heidän Talmud-uskontoonsa. Tämän kiteytti juutalainen Siionin Viisaiden jäsen tohtori Max Mandelstam seuraavasti: ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.” Siionin Viisaat toimivat kirjaimellisesti takapiruina kaikessa maailmanpolitiikassa ja he ovat onnistuneet mm. tekemään Ranskan ja Venäjän vallankumoukset ja laajentaneet kaksi eurooppalaista sotaa maailmansodiksi. Juutalaisten valta perustuu median hallintaan, vapaamuurarijärjestöön, pankkivaltaan, voimakkaisiin järjestöihin ja systemaattiseen lahjontaan. WHO on Siionin Viisaiden hallinnassa, ja nyt WHO:sta yritetään saada pandemiadiktatuuria, joka syrjäyttäisi kaikki kansalliset terveydenhuollon päättäjät. COVID-19 ei ole mitään muuta kuin huijaus. Sen tarkoituksena on tappaa ”rokotteilla” eli myrkkyinjektioilla suuri osa maailman väestöä sekä vammauttaa miljoonia. Siihen sisältyy myös tavoitteita, jotka on kehitetty salaisissa sotilaslaboratorioissa ja joiden laatua voi vain arvailla. Ehkä sen päämäärä on muuttaa ihmiset kyborgeiksi, jolloin koko ihmiskunnasta tulisi juutalaisten orjia. Tähän he tarvitsevat mRNA-myrkkypiikkejä. Nyt koronasta puhutaan vähemmän Ukrainan tilanteen takia, mutta sama agenda koronahuijauksesta jatkuu yhä. Lue Mv-lehteä (https://mvlehti.net ) niin pysyt kärryillä.
  LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ) tai Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
 4. Tästä puuttui julkinen tutkimus näiden uusien piikkien haitoista: Terveyskirjasto Duodecim: ”Sikainfluenssa-pandemia 2009 – 2010 ja rokotuksia seurannut narkolepsia.”

  Suora lainaus:”Narkolepsiaan syyllisenä pidetään yksilöllistä perinnöllistä alttiutta sekä rokotteen sellaista rakennetta, jota ei ole yhdessäkään aiemmassa rokotteessa.”

  Tutkimuksen takasivulla nimi Nyhonek H:

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
 5. Onneksi suurin osa on suomalaisita on nyt sairastanut koronan. Ne jotka eivät ole piikitettyjä ovat saaneet immuniteetin. Nyt tuleva apinarutto onkin vain ajan kysyms miten se saadaan levitettyä Suomeen. Mutta vimeistään joulukuussa meillä on taas ”sullkutila”.

  Toivon vaan että ihmiset elävät kuten ennenkin ja vähän välittävät naama-vaipoista sekä kotonaolemisita. Jos se apinarutto tulee niin se tulee. Ei siihen naamavaipat auta.

  Plusääni(13)Miinusääni(1)
 6. Ps. Nyt on Etelä-Euroopassa kuuma, kun WEF-porukan (=ilmastonmuutosporukan) Davosin huippukokous Sveitsissä on 22 – 26 toukokuuta. Etelä-Euroopasta Venäjä ei voi ampua sateliitteja alas.
  WEF-porukka kehittelee tarkkaan sunniteltuja uhkia saadakseen haluamiaan päätöksiä eri maiden hallituksilta. Taustalla on tietenkin halu saada aina vain lisää rahaa ja valtaa. Nähtävästi uhat eivät yksinään enää riitä, vaan poliitikkoja on alettu vaihtaa heidän uskontoaan tunnustaviksi. Ja aidot oppostitot nurjerretaan median ja soluttautujien avulla.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. Samaan aikaan on WHO:n yleiskokous Genevessä. Koko maailmaa johtava BIS-pankin pääkonttori on Baselissa. Oi kun nyt olisi mahtava paikka pistää muutama ydinkärki tuonne saatanalliseen käkikellolandiaan.

   Maailma muuttuisi kummasti hetkessä hieman paremmaksi paikaksi.

   No joo. Turhaa ja väärinhän tuo olisi. Jokainen ihminen on syntinen, eikä pelastu Ilman uskoa Vapahtajaan, Herraan Jeesukseen.

   Plusääni(7)Miinusääni(3)
  2. On selvää, että WEF, WHO, YK:n ilmastouskovaiset sekä Bill Gatesin tapaiset ”hyväntekijä”-hahmot luovat tahallaan uhkia ja lietsovat kriisejä viedäkseen eteenpäin globalismia ja NWO-politiikkaa, johon tavan kansalaiset eivät normaalioloissa suostuisi. Käytössä on vanha ’problem-reaction-solution’-kaava.

   Kansalaiset voisivat torpata nämä kampanjat reagoimalla toisin kuin miten esim. WEF haluaa. Kansalaiset eivät kuitenkaan kykene tähän, koska uskovat valtamediaa. Käytössä ovat myös poliittiset painostusmenetelmät. ”Väärin” reagoivia ja ylhäältä sanellun ratkaisun torjujia pyritään leimaamaan rikollisiksi.

   Kansan iso osa reagoi kuitenkin halutulla tavalla. Esimerkiksi Suomessa koronarokotuksiin osallistui runsaat kolme neljäsosaa kansasta, mikä riittää globalistien suunnitelmien eteenpäin viemiseen. Natoon liittymisessä kansa mielipidettä ei enää edes jaksettu kuunnella, koska äänestyksen järjestäminen olisi vienyt liikaa aikaa. Suomen kansa olisi todennäköisesti äänestänyt Naton eli oman lähes varman tuhonsa puolesta. Suomen kansan aivopesu on ehkä maapallon helpointa.

   On vaikea sanoa, ansaitsevatko kansalaiset orjuutuksensa. Aikuisella ihmisellä pitäisi olla sen verran järkeä, ettei lähde mukaan globalistien vedätyksiin. Tietoa on sensuurista huolimatta yhä saatavilla. Sanelupolitiikkaa on syytä vastustaa, jos kokee olevansa vapaa Jumalan luoma ihminen ja henkinen olento, jolla on moraalinen taju siitä, kuinka häntä itseään ja kanssaihmisiään tulee kohdella. Eikä valtio ole yritys, jossa kansalaiset ovat ikäänkuin töissä valtio-yrityksen direktio-oikeuden alla.

   Globalistit pyrkivät tekemään ja ovat tehneetkin valtioista yrityksiä, joissa kansalaiset ovat valtion henkilöstöhallinnon alaisuudessa tai vieläkin huonommassa asemassa eli lastina, jota voi tarpeen mukaan heittää yli laidan tai tehdä sille ihan mitä vain huvittaa tai mitä globalistit käskevät sille tekemään. Globalisteilla on vahva pyrkimys poistaa kansalaisilta kaikki oikeudet ja ihmisarvo. Suomessa koko poliittinen establishment ja virkamiehistö taistelee kaikin voimin saavuttaakseen tämän tilanteen. Yksikään poliitikko Suomessa ei ole koskaan laittanut vastaan ja pyrkinyt torjumaan globalististen entiteettien saneluvaltaa suomalaisiin kansalaisiin nähden. Liittovaltiohankkeiden edistäminen sekä poikkeustilat ovat mainio keino kansalaisoikeuksien viimeistenkin rippeiden pois viemiseen.

   Plusääni(11)Miinusääni(1)
 7. Seuraavien maailmantapahtumien taustalla BigPharma voi ajaa mitä tahansa tavoitetta kaikessa hiljaisuudessa. Kannattaisi kiinnittää huomiota myös BigAgriin.

  Uutistoimistot: Turkin Erdogan uhkaa aloittavansa uuden sotilasoperaation Syyriassa
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/uutistoimistot-turkin-erdogan-uhkaa-aloittavansa-uuden-sotilasoperaation-syyriassa/ar-AAXDsYN?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=9be75c092ad04868aa759d9e8e1ee676

  Turkki ei suoranaisesti julista sotaa Yhdysvalloille mutta kiertoteitse kyllä! Tässä täyttyy se toteamus jossa sanotaan: Sinun vihollisesi ovat minun ystäviäni ja sinun ystäväsi ovat vihollisiani. Geopolitiikka menee uusiksi ällistyttävän nopeasti!
  Tsekatkaahan noita ns. Kurdistanin alueita (linkin kartta). Ne keskittyvät etupäässä Turkin Itäisille alueille ja Irakissa Pohjoisille alueille.
  Juuri täältä löytyy se refugi josta pian kurdien migraatio kohdistuu kaikkialle maailmaan – etupäässä Eurooppaan – koska Iranin ydinohjelma. On vain lyhyen ajan kysymys kun Iranin ydinohjelma tulee saamaan iskun samoin on laita Hormuzin-salmen. Silloin kun kulta on yksitoista kertaa kalliimpaa kuin hopea.

  Kurdistan on Lähi-idässä sijaitseva pääasiassa kurdien asuttama alue, joka kattaa osia Itä-Turkista, Pohjois-Irakista, Länsi-Iranista sekä pieniä osia Syyriasta ja Armeniasta.
  Kurdistan
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kurdistan

  Tässä on se vanhojen ennusteiden `sinä punot häijyn juonen` tapahtuma jota nyt seuraamme. Nimittäin targettina ei suinkaan ole mitkään riepupetterit ja räkäeemelit aavikolla jotka Turkin sotakone voisi tuhota yhdessä päivässä. Itse asiassa Turkin ilmituomien vastustajien focus ei ole edes sillä suunnalla. Mutta oikea vastustaja on sillä suunnalla.
  Tulette kuulemaan kiihtyvää retoriikkaa Turkin ja USA/Israelin kesken.
  Turkin mainitsemat `terroristi`-joukkiot ovat pelkkä keppihevonen. Loppupelissä pyritään neutraloimaan USAn 51. osavaltio – paremmin roistovaltiona tunnettu Israel. Suomesta pyritään tekemään 52s osavaltio sitoakseen Venäjän toimia samoille alueille mitä Turkki nyt havittelee. Eikä tämä ole `kaukaa haettu`.
  Mutta kun Venäjä on jo Syyriassa – ja kaiken lisäksi se on jumissa. Tämän takia Setä Samuli tulee maksamaan mansikoita yrittäessään viedä Suomen sotaan – jos ette ole tätä hokanneet niin tulettepa näkemään.
  Kysymyksessä ovat Leviathanin öljy- ja kaasu kentät Välimeren pohjukassa Israelin edustalla jotka eivät ole vähäiset. `Sinä lähdet saalistettua saamaan ja ryöstettyä ryöstämään` on sanatarkempi käännös muinaisarameasta tässä kohtaa edellistä ennustetta `häijyn juonen` motiivista.
  Itse asiassa Leviathanin energiaputki Eurooppaan kiertäisi Ukrainan kautta ja senhän tiedätte minkä vallan Ukrainan pelle – Zelenskyi – saisi jos se pääsisi hanoihin käsiksi. Teille on näköjään jäänyt kertomatta että tässä hiljattain Zelenskyi laittoi hanat kiinni Saksaan tapahtuville energiatoimituksille joten `kokemusta on`. Eix oo erikoista!
  Venäjä on Krimillä ja Krimin edustalla sijaitsevat Skifsan öljy- ja kaasukentät aivan Romanian Dominon-kenttien vieressä.
  Uutisoinnista voisi päätellä että asialla on ainoastaan Turkki. Mutta kun ei ole! Tähän koalitioon kuuluvat Turkin lisäksi useat valtiot joita pidetään salassa koska tämä on ennusteiden `salaliitto` Israelia kohtaan. Setä Samulilla on kiire tehdä uusi kaupallissotilaallinen liittouma Kaakkoiseen Aasiaan pidäkkeeksi Venäjälle ja Kiinalle tietämättä lainkaan kätilöivänsä Intian ympärille syntyvää Unionia.
  Voisi luulla että tuleva WWIIIn lähtölaukaukset ammutaan öljy- ja kaasuenergian takia mutta katsokaahan vaan niin geopoliittisen uusjaon tulee aiheutumaan vesisota.
  Enkös minä sanonut että johan minä sanoin – näinhän ne kaikkien arvausten elvikset yleensä tuppaavat lausumaan arvatessaan jotakin joka on jo itsestään selvää. Sokeita kanoja kaikki tyynni jotka kerrankin ovat löytäneet kultajyvän.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 8. HenryMakow.com – May 23, 2022
  Juuri kun lännen romahtamisesta lukeminen oli alkanut olla tylsää, Jim Stone paljastaa, että kiinalaiset delegaatit poistuivat WEF Davosin konferenssista Venäjää koskevan kritiikin takia.
  Tämä on uskomattoman merkittävää.
  Se tarkoittaa, että Venäjä ja Kiina uhmaavat Rothschildien johtamaa NWO:ta. Näyttää lähes varmalta, että ydinsota syttyy.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=253961
  https://www.henrymakow.com/2022/05/headlines-may-24-2022—china-.html?_ga=2.11381111.278872712.1648752767-346964864.1627224119

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Davosissa piti olla Venäjän osasto, mutta nyt siellä on osasto ”Russian war crimes”, jossa esitellään lännen propagandaa Venäjän muka Ukrainassa suorittamista sotarikoksista. Välirikko vaikuttaa todelliselta ja saa erityisesti Venäjän näyttämään mukavalta valtioilta. Kaikki mikä vastustaa WEF:iä ja Davosin vastenmielistä porukkaa on hyvästä, ehkä jopa Kiina. Toisaalta illuminaatit haluavat suursodan ja välirikko voi olla vain näennäistä. Alemman tason pelurit kuten Suomen maanpetoksellinen poliittinen ja taloudellinen eliitti on kuitenkin tosissaan Venäjä-vihassaan ja on saanut tuekseen revanssihenkiset militantit pölkkypäät, jotka kuvittelevat saavansa Karjalan takaisin Naton tuella. Vielä hölmömmät pelkäävät Venäjän miehitystä, joka kohdistuisi puolueettomaan Suomeen. Kuitenkin juuri liioiteltu Venäjä pelko ja sen myötä puolueettomuudesta luopuminen voi jopa tuhota maamme. Suomen maine täysjärkisenä valtiona on ainakin Venäjällä jo mennyt. Maassa on jo naureskeltu sille, että polttoainevarkaudet ovat meillä lisääntyneet. Venäläiset seuraavat suomalaisten psykooseja hämmästyneinä ja huvittuneina ja toisaalta murheissaan, koska aikaisemmat hyvät välit on aivan turhaan perusteellisesti tuhottu. Nato pyrkii ujuttamaan tuhoaseitaan Suomeen, minkä jälkeen seuraa Venäjän ennaltaehkäisevä rankaisu- ja demilitarisaatio-operaatio.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
 9. Millainen pelinappula Ahvenanmaa on?

  Mitenkähän nuo rokotekampanjat hoidetaan jatkossa jos ,,,

  Venäjä varoitti sotilaallisluonteisista ja poliittisista seuraamuksista mikäli Suomi/Ruotsi asettaa sotilaallisen USA/NATO uhkan sen Suomen vastaiselle rajalle. Yksi varteenotettava seuraamus voisi olla Ahvenanmaan kysymyksen ulostulo.

  Seuraavassa muutama hyvä lohkaisu koskien Ahvenanmaan demilitarisoitua ja neutralisoitua aluetta ja Venäjän Maarianhaminen konsulaattia:

  -Maarianhaminan Venäjän Konsulaatti (VK) on vahvasti militarisoitu ja sillä pyritään blokkaamaan suomalaisten, ruotsalaisten ja balttien meriliikennettä Itämeren pohjoisosissa.
  -Ruotsi on syyllinen 100 vuotta sitten toimistaan jotka johtivat Ahvenanmaan demilitarisointiin – sitä saa nyt mitä mitä silloin tilasi. (Sen siitä saa kun sitä sai!)
  – Helikopterilla voi lentää Ahvenanmaan Eckeröstä Ruotsiin alle 10 minuutissa.
  -Suomella ei ollut ryhtiä poistaa nykyistä VKta Ahvenanmaalta Neuvostoliiton hajottua.
  -Eihän siellä konsulaatissa asustele kuin – ölkö siellä nyt – kaksi vanhusta.
  -Kyllähän konsulaatteja maailmaan mahtuu eikä niillä ole yleensä mitään sotilaallista merkitystä vaikka ne ovat vakoilun keskuksia.
  -VK on ilmiselvä vakoilun keskus jonka tavallinen rahvas on tiennyt jo kauan ennen Snowdenin paljastuksia. (Kaiketi jo ennen syntymäänsä).
  -Voitte olla varmoja että konsulaatti on suorittanut asekätkentöjä Ahvenanmaalle nopean toiminnan Speznaz ja Omon-joukkoja varten jos tilanne tästään äityy.
  -Kaiken lisäksi samanlaisia asekätkentävarastoja löytyy sekä Suomesta että Ruotsista.
  -Seuratkaahan tarkasti venäläisten kolmekymppisten bodattujen raksamiesten vermeitä. Ovat liian hyväkuntoisen oloisia muutenkin ollakseen rehellisellä asialla. Liikkuvat epäilyttävän vapaasti. (Ei kai siellä vaan tiedustella kohteita).
  – VK on miniatyyrikokoinen valvontakomissio – Zdanovin perillinen.
  – VK on hyökkäysvalmisteluiden eteen työnnetty tukikohta ja se loukkaa Suomen suvereniteettia.
  -Käyn ensi kesänä (2022) kysymässä ahvenanmaalaisilta päättäjiltä että voitaisko me suomalaiset militarisoida Ahvenanmaa (M. Vanhanen). (Onkohan Matti osatnut jo toisen lautakasan – sijoitusongelmiako?)

  Uskokaa tai älkää mutta edellisistä lohkaisuista eivät ole vastuussa yksinomaan tavan natiaiset (tolokun viikingit) vaan huippuunsa koulutetut `asiantuntijat` (minkähän `lettutieteen vihtorin` koulutuksen he ovat saaneet?).
  Mikäli `asiantuntijoihin` on uskominen niin Ahvananmaan kysymys olisi iisi ja selkeydessään yksinkertainen.
  Vallattu – Vapaiden tilojen puolesta!
  https://i.media.fi/incoming/2997466.jpg/alternates/FREE_1440/2997466.jpg

  Ketkä kaikki sopijapuolet ovat Ahvenanmaan demilitarisoinnin takana? Jos demilitarisointi haluttaisiin purkaa virallisesti kaikkien juridisten kiemuroitten kautta, millainen kansainvälisoikeudellinen prosessi siihen teoriassa vaadittaisiin?
  Sulkavan suvisoutuun verrattava `Operaatio Kilpapurjehdus` oli kappale kauneinta Suomen historiaa.
  `Operaatio Kilpapurjehdus oli peitenimi Ahvenanmaan militarisoinnille 22. kesäkuuta 1941, jolla Suomi pyrki estämään Neuvostoliiton maihinnousun alueelle`:
  Operaatio Kilpapurjehdus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Operaatio_Kilpapurjehdus

  `Ahvenanmaansaarten linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskeva sopimus`:
  https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1922/19220001

  Jotka: ,,, `ovat tässä tarkoituksessa päättäneet täydentää sen sitoumuksen sisällystä, jonka Venäjä on antanut 30 päivänä maaliskuuta 1856 Parisissa solmittuun traktaattiin liitetyssä Ahvenanmaan saaria koskevassa sopimuksessa, mainittua sitoumusta kuitenkaan loukkaamatta`:
  Saksan Presidentti,
  Hänen Majesteettinsa Tanskan ja Islannin Kuningas,
  Viron Tasavallan Päämies,
  Suomen Tasavallan Presidentti,
  Ranskan Tasavallan Presidentti,
  Hänen Majesteettinsa Ison Britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan ja brittiläisten merentakaisten alueitten Kuningas,
  Intian Keisari,
  Hänen Majesteettinsa Italian Kuningas,
  Latvian Tasavallan Päämies,
  Puolan Valtionpäämies ja
  Hänen Majesteettinsa Ruotsin Kuningas,
  ,,, ja: `jotka ovat sopineet Kansainliiton neuvoston päätöksessään 24 päivältä kesäkuuta 1921 lausuman toivomuksen toteuttamisesta, mikä tarkoittaa Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuutta ja neutralisoimista koskevan sopimuksen aikaansaamista asianosaisten valtain välillä, jotta saataisiin takeet siitä, etteivät nämä saaret koskaan tule aiheuttamaan vaaraa sotilaalliselta kannalta`.

  `Sopimus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä Ahvenanmaan saarista`.
  https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1940/19400024/19400024_2
  Suomen Tasavallan hallitus toiselta puolen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus toiselta puolen, haluten vahvistaa turvallisuutensa ja rauhan perusteita Itämerellä, ovat katsoneet välttämättömäksi tehdä keskenään seuraavan sopimuksen ja tätä varten nimittäneet valtuutetuikseen:
  Suomen Tasavallan hallitus:
  Suomen Moskovassa olevan Erikoislähettilään ja Täysivaltaisen Ministerin Juho Kusti Paasikiven
  Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus:
  SNTL:n Kansakomissaarien Neuvoston Puheenjohtajan ja Ulkoasiain Kansankomissarin Vjatsheslav Mihailovits Molotovin, jotka, vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaiseen muotoon laadituiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:
  1 artikla.
  `Suomi sitoutuu demilitarisoimaan Ahvenanmaan saaret, olemaan linnoittamatta niitä sekä olemaan asettamatta niitä muiden valtioiden aseellisten voimien käytettäväksi.
  Tämä merkitse myöskin, ettei Suomi eivätkä muutkaan valtiot saa Ahvenanmaan saarten vyöhykkeellä tai sinne rakentaa mitään sotilas- tai laivastorakennusta tai -tukikohtaa, mitään sotilasilmailurakennusta tai -tukikohtaa eikä mitään muutakaan sotilastarkoituksiin käytettävää laitetta ja että saarilla olevat tykkiperustat on hävitettävä`.

  Tämähän menee ainakin tähän asti kuin avioliittolupaus: Emme konsana erkane, ei!

  Studioon saapuu Jukka Tarkka (JT):
  JT toteaa että Ahvenanmaa (A) on osa Suomen valtion aluetta joka vastaa alueensa puolustuksesta. Toimittaja T kysyy olisiko An demilitarisoinnista ongelmia jatkossa Suomen ollessa Nato-maa. T sanoo että puolueettomuus ja aseettomuus on An luulo koska A on demilitarisoitu vain rauhan aikana mutta ei sodan aikana jolloin Suomen sotakone voi tulla paikalle (Sopimus 6. artikla, kohta 2.).
  JT mainitsee neljä sopimusta jotka koskevat An kysymystä:
  1.) 1856 Krimin sodan jälkeinen sopimus.
  2.) 1921 An yleissopimus.
  3.) 1940 Suomen/Neuvostoliiton välinen An sopimus.
  4.) 1947 Rauhansopimus vahvisti An demilitarisoinnin.
  Edellisistä sopimuksista vuoden 1940 sopimus olisi ongelmallisin päättelee JT koska Maarianhaminan konsulaatti valvoo An demilitarisontia jonka Neuvostoliitto :
  1.) Saneli Suomelle.
  2.) Määräsi An aseettomaksi mutta ei puolueettomaksi.

  JT viittaa An miehityssuunnitelmaan jossa konsulaatti olisi maihinnousuyhtymän esikunta odottaa miehitysjoukkoja tämänhetkisen vahvuuden ollessa 1+1. Hänen mielestään tämä olisi historiallinen jäänne joka loukkaa Suomen itsemääräämisoikeutta. (Tä!).

  T nosti esille An Venäjän Maarianhaminan konsulaatin:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_Maarianhaminan_konsulaatti#:~:text=Ven%C3%A4j%C3%A4n%20Maarianhaminan%20konsulaatti%20on%20Ven%C3%A4j%C3%A4n%20valtion%20diplomaattinen%20edustusto,osoitteessa%20Norra%20Esplanadgatan%2011.%20Konsulina%20toimii%20Aleksandr%20Rogov.
  Venäjän Maarianhaminan konsulaatti valvoo sopimuksen mukaan Ahvenanmaan aseettomuutta. Siis sitä, ettei Suomi tai mikään muu maa tuo sotajoukkojaan demilitarisoidun Ahvenanmaan alueelle.

  JT jatkaa: Se (konsulaatti) on kuin miniatyyrikokoinen valvontakomissio ellei peräti hyökkäysvalmisteluiden eteen työnnetty tukikohta ja se loukkaa Suomen suvereniteettia. Miksi Venäjällä – vieraalla valtiolla – on oikeus valvoa Suomen maaperää?
  JTn mielestä tavallisen konsulaatin olemassaolo onnistuisi koska silloin ei olisi sotilaspoliittista läsnäoloa. JT jatkaa että asiaa voitaisiin lähestyä diplomaattisin keinoin (eikös teiltä karkotettu äsken Moskovasta pari vakoi ,, korjaan diplomaattia).
  JTn mielestä Suomen Nato-jäsenyys ei toisi mitään muutoksia tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna. Konsulaatti voisi toimia sekä Nato- että ei-Nato-oloissa. (Mutta entäpä juuri äsken mainittu sotilaallis-poliittis-luontoinen läsnäolo?). JT jatkaa että se (konsulaattiko?) voisi saada Nato-tukea Nato-oloissa. (Tä!). Ainut muutos joka tässä tapahtuisi olisi että An asema vahvistuisi entisestään. (Tä!)
  JT viittaa ennakkotapaukseen – M. Koivisto Pax-iin – jossa suomi vapautui suvereniteettiaan loukkaavista sopimuksista (Pariisin sopimus 1947 ja YYA) ja samoilla yksipuolisilla ilmoituksilla voitaisiin myös An konsulaatti poistaa (Tä!).
  Jatkuuko An demilitarisaatio? luopuminen olisi järkevää vaikka sillä ei olekaan mitään käytännön merkitystä! (Tä!).

  Selvenikö asia? Epäilenpä!

  Ruotsin intressit koskien Ahvenanmaata eivät ole kadonneet minnekään. Viimeksi Nato-keskustelussa Ruotsi esitti epäsuorasti etupiirijakoa jossa HE seuraisivat Suomenlahden ja Merenkurkun aluevesiä ja TE ottaisitte vastuun Baltian alueista.
  Kun Suomi itsenäistyi valtioksi vuonna 1917 Ruotsi yritti saada Ahvenanmaan haltuunsa jopa sotilaallisen miehityksen keinoin kunnes lopulta Kansainliitto päätti vuonna 1921 yhden ainoan äänen enemmistöllä, että Ahvenanmaa kuuluu Suomelle.
  Rauhanomaisuutta korostavassa nykyajan maailmassa valtioilla on yleensä korkea kynnys hyökätä toisen valtion sotilaallisia tukikohtia vastaan ja aiheuttaa kuolonuhreja toisen valtion armeijassa. Tämähän voidaan nähdä esimerkiksi Ukrainan tilanteessa jossa Venäjä suorittaa sotilaallista operaatiota.
  Ahvenanmaan demilitarisoiminen oli/on riskialtista koska se tarkoittaa että vieraan valtion moraalinen kynnys Ahvenanmaan miehittämiseen on matala koska siellä ei ole vastassa armeijaa puolustamassa sitä.
  Jos Suomi/Ruotsi hakee NATO-jäsenyyttä kun demilitarisoitu Ahvenanmaa on omillaan Tukholman edustalla niin toivoa sopii ettei Venäjä keksi näpäyttää Suomi/Ruotsin NATO-intoa saapumalla Ahvenanmaalle kutsumattomina vieraina.
  Jos Itämeren alueella alkaisi sotilaallinen konflikti voisi Venäjä ottaa Ahvenanmaan haltuunsa kuin Krimin konsanaan ampumatta laukaustakaan.

  Yleensä voidaan selvittää ihmisen tai instituution heikko ja/tai vahva kohta melko nopeasti. Joskus vahva kohta voi osoittautua sen heikoksi kohdaksi ja joissakin harvoissa tapauksissa heikko kohta sen vahvaksi kohdaksi.
  Mutta Ahvenanmaan kysymyksessä ei näytä olevan heikkoa eikä vahvaa kohtaa. Tämä johtuu siitä että Suomen turvallisuuspoliittisessa ympäristössä on tapahtunut muutos. Meille on valehdeltu härskisti että muutoksen olisi aiheuttanut Ukrainan kriisi.
  Todellisuudessa turvallisuuspoliittisen ympäristön muutoksen aiheutti/aiheuttaa USA vetoisen Naton halusta avata Pohjoinen Venäjää vastaan suunnattu salamasotarintama jonka rynnäkköyksikkönä toimii Suomi.
  Sopimusteknisesti tarkasteltuna ja Shakkitermein ilmaistuna Ahvenanmaan kysymys näyttäisi tässä vaiheessa Patilta mutta se ei ole sitä. – Jos! – Mikäli Suomi rikkoo sopimusehtoja kuten ,,,:
  Pariisin rauhansopimus (1947):
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_rauhansopimus_(1947)
  Asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (1992):
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920063
  ,,, niin se tarjoaa ns. `vastapelurille` tilaisuuden jolla ei pyritä Remissioon.

  `Talvisodan jälkipelin outo jäänne: Venäjä valvoo yhä Ahvenanmaan aseettomuutta`:
  https://yle.fi/uutiset/3-11255459
  Miten Ahvenanmaata puolustetaan? Venäjä valvoo demilitarisointia mutta ei tunnusta puolueettomuutta, huomauttaa puolustusministeriö
  https://www.apu.fi/artikkelit/ahvenanmaa-miksi-venaja-valvoo-suomen-saarten-aseettomuutta
  Ahvenanmaan demilitarisointi on nykyajan olosuhteissa selkeästi Venäjän etu, ja kaikkien muiden pohjoisen Itämeren valtioiden haitta.
  Typerä Ahvenanmaan demilitarisointi on Venäjän etu ja Ruotsin tappio
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ionmittler/typera-ahvenanmaan-demilitarisointi-on-venajan-etu-ja-ruotsin-tappio/#:~:text=Ahvenanmaa%20on%20ollut%20demilitarisoitu%20vuodesta%201856%20asti%2C%20lukuun,syy.%20Nyky%C3%A4%C3%A4n%20Ven%C3%A4j%C3%A4n%20konsulaatti%20valvoo%20Ahvenanmaan%20demilitarisointia%20innokkaasti.
  Ahvenanmaan outo Venäjä-sopimus olisi voitu purkaa – yksi seikka saattaa selittää, miksi niin ei tehty
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005855265.html
  Suomen armeija ei voi harjoitella Ahvenanmaalla –puolustusministeriö pitää uhkana
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005392633.html

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 10. Lähi-idän tuntijan huoli: Suomi saa Nato-jäsenyytensä, mutta vastalahjaksi Turkin annetaan sotia Syyriassa
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/l%C3%A4hi-id%C3%A4n-tuntijan-huoli-suomi-saa-nato-j%C3%A4senyytens%C3%A4-mutta-vastalahjaksi-turkin-annetaan-sotia-syyriassa/ar-AAXMe32?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=43040be1e0064431b94ec2a0b644aae9

  Irrotetaanpa tuosta edellisestä sanomasta sen ydin: `Suomi saa Nato jäsenyyden, mutta vastalahjaksi Turkin annetaan sotia`.
  PKK/YGLn taistelijoiden kannalta katsottuna tämä olisi ns. kaksipiippuinen jutska. Kaksipiippuisen Remingtoninsa toisen piipun he tyhjentäisivät epäilemättä turkkilaiseen ja toisen piipun suomalaiseen. Ois ainakin enemmän ammuttavaa.

  Poltellessaan ehjää nahkaansa Turkin aurinkorannikolla suomalainen turisti kuulee ,,, PAM ,,, ai sehän taisi ollakin vain polkupyörän takakumi ,,, vai oliko?
  https://media.gettyimages.com/photos/smoking-barrels-of-shotgun-closeup-picture-idAB10150?s=2048×2048
  Mikäli alkaa kuulla harpun soittoa ja nähdä tällaista niin se saattoi sittenkin olla Remington
  https://previews.123rf.com/images/miriamataneckova/miriamataneckova1701/miriamataneckova170100023/70201545-sch%C3%B6ne-sanfte-harfe-engel-spielen-auf-wolke-umgeben-mit-sternenhimmel-sitzen-.jpg

  Sinänsä taitavaa politiikkaa Turkilta olisi sitoa Suomen Nato-jäsenyys omiin sotatoimiinsa. Mikäli Suomi hyväkyisi oletetun kaupan niin sillä olisi seurauksensa – myös täällä Suomessa. PKKlla on kuulkaas pitkä käsivarsi – muistanette Olof Palmen (pääministeri hänkin).
  Mennäänkö Natoon kaupanteon kautta vai ei mennä ei taida olla enää merkitystä PKK/YGLn kannalta – sen verran hyvinhän tuo on markkinoitu. Kohdelistalle pääsee jo tuon `asiantuntija-arvion` perusteella.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 11. WHO:N VALLANKAAPPAUS
  ”Meidän on torjuttava Maailman terveysjärjestön ’tieteeseen’ perustuva vallankaappaus!”
  Näin vaatii tohtori Robert Malone, joka viittaa tällä YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) aikomuksiin ”neuvotella” jäsenmaidensa kanssa sopimuksesta, joka antaisi WHO:lle ennennäkemättömän vallan hallita sen jäsenmaita.
  Kysymys on niin sanotusta ”pandemiasopimuksesta”, jonka avulla WHO voisi julistaa pandemian missä tahansa maassa ja sanella, miten kyseisen maan olisi vastattava tähän väitettyyn ”pandemiaan”.
  Muutoksista, jotka olisivat oikeudellisesti sitovia kansainvälisen oikeuden mukaan, äänestetään WHO:n 75. Maailman terveyskokouksessa (World Health Assembly, WHA, WHO:n hallintoelin), joka pidetään 22.-28. toukokuuta 2022 Genevessä, Sveitsissä, ja ne luovat pohjan pätevän pandemiasopimuksen hyväksymiselle.
  Nyt Suoenkin valtuuskunta on Genevessä. Saa nähdä murretaanko taas Suomen itsenäisyyttä. Lue Tytti Saleniuksen hyvä artikkeli: https://oikeamedia.com/o1-182200
  Aiheesta myös lääkäri Rauli Mäkelän hyvä video:
  https://rumble.com/v152mmv-whon-pandemia-sopimus-kannattaako-suomen-allekirjoittaa-rauli-mkel-128.html LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 12. Terveystsaarit tulevat!

  WHO:n pandemiasopimus liittyy globaaliin Digi-ID henkilöllisyysjärjestelmään
  https://mvlehti.net/2022/05/27/whon-pandemiasopimus-liittyy-globaaliin-digi-id-henkilollisyysjarjestelmaan/

  Vähemmälle huomiolle näyttää jääneen Joe Bidenin hahmottelema idea alueellisten tsaarien valvontaverkoston luomisesta. Alueelliset terveystsaarit tulisivat toimimaan WHOn alaisuudessa.
  Alueellisilla tsaareille olisi diktatoriset oikeudet valvoa WHOn asettamien ehtojen noudattamista kuten rajoituksia, toimeksiantoja, rokotepassin käyttöä, seurantajärjestelmää jne.
  Maailman valtiot jaettaisiin alueellisten tsaarien dominioihin (vrt. voutijärjestelmä). Dominioidensa herroina nämä terveystsaarit mittaisivat kansojen tottelevaisuutta.
  Soraäänille ei luonnollisesti olisi sijaa koska valtiot saatettaisiin sanktioiden uhalla toteuttamaan pilkulleen WHOn suunnitelmat.
  Tämä on seuraava askel WHOn ylikansallisen vallankaappauksen jälkeen.

  Czar Ivan the Terrible:
  https://i.pinimg.com/736x/1f/5e/99/1f5e99d8a6ddbf3609934b8b642dab73.jpg

  Kun WHO on saanut vallan loppuvat luonnollisesti Koronapandemiat. Korona onkin ollut hyvä apukeino vallan siirrossa Eliitille.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat