Mikroaaltouunit ovat todistetusti vaarallisia

Lyhyesti sanottuna mikroaallot muuttavat ruuan molekyylirakennetta, tuhoavat suuren osan ravinteista ja aiheuttavat pitkällä aikavälillä monia muita ongelmia immuunijärjestelmälle. Kannattaa lukea tämä ja käyttää muutama minuutti enemmän aikaa ruuan lämmittämiseen oikealla tavalla.

Säteilyuunit – mikroaaltouunien todistetut vaarat

Mihin tarkoitukseen mikroaaltouuni alun perin keksittiin? Miksi se kiellettiin Neuvostoliitossa vuonna 1976? Onko mahdollista, että ne eivät olekaan aivan niin turvallisia kuin ihmiset luulevat? Ovatko miljoonat ihmiset uhranneet terveytensä mikroaaltouunin helppouden takia? Vastaukset voivat järkyttää niin pahasti, että mikro lentää roskiin.

Nykyään yli 90 % kotitalouksista käyttää mikroaaltouunia päivittäin joko pikaiseen lämmittämiseen tai jopa kokonaisten ruokien valmistamiseen. Helppoutensa ja tehokkuutensa takia niitä löytyy lähes jokaisesta kodista, ravintolasta ja myös monesta sairaalasta ja teollisuuslaitoksesta. Yleisesti ottaen ihmiset eivät usko ruualle aiheutuvan mitään pahaa mikrossa lämmitettäessä. Jos se olisi haitallista, kai siitä olisi julkisesti varoitettu?

Tämän artikkelin tarkoitus on osoittaa, että todisteet kertovat mikroaaltouunin käytön olevan luonnotonta, epäterveellistä ja paljon vaarallisempaa ihmiskeholle, kuin kukaan osaisi kuvitella. Nämä todisteet ovat jääneet kuitenkin huomiotta mikrojen valmistajien, politiikan ja ihan ihmisen perusluonteen vuoksi.

Mikroaaltojen toimintatapa

Mikroaallot ovat sähkömagneettisen energiasäteilyn muoto, kuten valo ja radioaallot. Mikroaallot ovat hyvin lyhytaaltoista sähkömagneettista energiaa, jonka aallonpituus on millimetristä 30 senttimetriin. Se etenee valon nopeudella (299 792 km/s eli miljardi km/h), joten mikroaaltojen taajuus on 1 – 300 GHz. Nykyteknologiassa mikroaaltoja käytetään pitkän matkan puhelinsignaalien, tv-lähetysten ja tietokonedatan kuljettamiseen maapallon toiselle puolelle tai satelliitteihin avaruuteen. Kaikkein tutuin mikroaaltojen käyttömuoto on kuitenkin mikroaaltouuni. Jokaisessa mikrossa on magnetroni, joka tuottaa 12 senttimetrin mikroaaltoja 2,45 GHz taajuudella. Tämä mikroaaltosäteily vaihtaa polaarisuutta jokaisen aallon aikana, eli pari miljardia kertaa sekunnissa.

Ruoan molekyyleissä on polaarisuus, eli napaisuus, jossa molekyylin toinen puoli on heikosti negatiivinen ja toinen taas positiivinen. Vesimolekyylin poolisuus on voimakkaampi ja siksi mikroaallot saavat ruoassa olevan veden molekyylit kääntymään säteilyn polaarisuuden mukaan pari miljardia kertaa sekunnissa, mikä synnyttää kitkan vuoksi lämpöenergiaa ja lämmittää ruoan. Kitka aiheuttaa myös vaurioita ympäröiville molekyyleille, usein hajottaen ne tai muuntaen niiden rakennetta väkisin, mitä kutsutaan tieteellisesti rakenneisomeriaksi.

Vertailun vuoksi tarkennettakoon, että auringosta lähtöisin olevat mikroaallot toimivat tasavirtapulsseilla, jotka eivät luo polaarisuuden muutosta, eivätkä siten synnytä kitkalämpöenergiaa. Mikroaaltouunit käyttävät vaihtovirtaa ja synnyttävät molekyylirakenteessa lämpöenergiaa kitkasta. Mikroaaltouunin 12 cm aallonpituus on vakio hyvin kapealla taajuuskaistalla, kun taas auringon mikroaaltosäteily vaihtelee hyvin laajalla taajuusspektrillä ja eri aallonpituuksilla.

Sähkömagneettisen säteilyn kuvaamiseen käytetään eri termejä, kuten aallonpituus, amplitudi, sykli ja taajuus:

 • Aallonpituus määrittelee, minkä tyyppisestä säteilystä on kyse, esim. radio, röntgen, UV, IP, näkyvä, jne.
 • Amplitudi määrittelee aaltoliikkeen suurimman aallonkorkeuden, eli aaltoliikkeen energian.
 • Sykli määrittelee taajuuden yksikön, kuten hertsi (Hz) tai sykliä per sekunti.
  • Taajuus määrittelee tapahtumien määrän annettua aikayksikköä kohden, yleensä täydellisiä pyörähdyksiä tai aaltoja sekuntia kohden (Hz = 1/s).

Säteily = energian siirtäminen sähkömagneettisilla aalloilla

Mikroaaltouuni lämmittää ruoan säteilemällä sähkömagneettista energiaa. Jos mikroa olisi alkuun markkinoitu sen todellista luonnetta kuvaavalla nimellä ”säteilyuuni”, ei siitä luultavasti olisi tullut kaupallista menestystä. Meille on kuitenkin kerrottu, että mikroaallot eivät ole ionisoivaa säteilyä, kuten radioaktiivinen säteily, röntgen tai ”säteilyhoito”. Mikroaallot voivat kuitenkin olla ionisoivia, jos niiden tehoa kasvatetaan. Mitkään terveysvirastojen tutkimukset eivät ole paljastaneet mikroaaltouunien käyttöä terveydelle vaaralliseksi. Tiedämme kuitenkin, miten näitä tutkimuksia – tai niiden tuloksia – voidaan tarkoituksellisesti rajoittaa. Useita vastaavia tutkimuksia on myöhemmin todistettu paikkansapitämättömiksi. Otetaan esimerkiksi ”tutkimustulokset” kananmunista 60-luvulla. Ensin kananmunat olivat terveydelle haitallisia, mikä toi markkinoille kokonaan uudenlaiset tekomunatuotteet. Nykyisin kananmunien syöntiä ei juurikaan rajoiteta.

Äidinvaistot osuvat oikeaan

Monet vanhemman polven äidit tiesivät alitajuisesti, ettei mikroaaltouuni lämmittänyt ruokaa ”oikealla” tavalla. Se maistui ja tuntui erilaiselta kuin perinteisellä tavalla valmistettu ruoka. Kuitenkin ajan mittaan he ja varsinkin myöhemmät sukupolvet tottuivat käyttämään mikroa jokapäiväisessä elämässä. Äidinvaistot kuitenkin osuivat oikeaan, sillä mikroaallot todella muuttavat ruoan makua, rakennetta ja ravintosisältöä.

Mikroaallot ei turvallisia vauvan maidolle. Monille on varmaan jäänyt mieleen varoitukset lapsen tuttipullon lämmittämisestä mikrossa, joissa mainittiin, ettei neste välttämättä lämpene tasaisesti ja pullon sisään voi muodostua höyryä, jolloin sisältö kuohahtaa silmille tai jopa pullo räjähtää. Harva muistaa esimerkiksi Minnesotalaisen yliopiston varoituksen 1989, jonka mukaan mikroaallot muuttavat maidon rakennetta ja rintamaidon suojaavia tekijöitä. Äidinmaidonkorvikkeesta saattaa hävitä vitamiineja. Havaijilainen tri Lee kirjoitti joulukuun 1989 Lancetissa: ”Mikroaallot muuttivat äidinmaidonkorvikkeessa joitakin trans-aminohappoja synteettisiksi cis-isomeereiksi. Synteettiset isomeerit, olivat sitten cis-aminohappoja tai transrasvahappoja, eivät ole biologisesti aktiivisia. Lisäksi yksi aminohapoista, L-proliini, muuttui d-isomeeriksi, joka on hermomyrkky ja vaarallinen munuaisille. On jo tarpeeksi paha, ettei vauvoja enää rintaruokita, mutta nyt niille annetaan korviketta, joka vielä muuttuu myrkylliseksi mikroaaltouunissa.”

Mikroaallot muuttivat siirtoveren tappavaksi. Vuonna 1991 Oklahomassa lantioleikkauspotilas Norma Lewitt kuoli tavalliseen verensiirtoon, kun hoitaja lämmitti siirtoveren mikroaaltouunissa. Yleensä verta ei lämmitetä mikroaaltouunissa, mutta Norma Lewittin tapauksessa mikroaallot muuttivat verta ja se tappoi hänet. On selvää, että mikroaaltosäteily muuttaa lämmitettäviä aineita. Ihmisen elimistö on luonteeltaan sähkömagneettinen, joten sen fysiologiaan vaikuttavat myös kaikki sen sähkökemiallisiin reaktioihin vaikuttavat tai muuttavat tekijät.

Sveitsiläinen kliininen tutkimus paljasti mikroaaltojen muuttavan ruokaa ja aiheuttavan syöpää. Tri Hans Ulrich Hertel julkaisi vuonna 1991 Lausannen yliopiston professori Blancin kanssa tutkimuksen, jonka mukaan mikroaaltouunissa valmistettu ruoka aiheutti syöpää. Tri Hertel oli ensimmäinen, joka suoritti laadukkaan kliinisen tutkimuksen mikroaalloille altistuneiden ravintoaineiden vaikutuksista vereen ja ihmiskehon fysiologiaan. Tutkimuksessa käytettiin maitoa ja kasviksia tuoreena sekä valmistettuna perinteisesti ja mikroaaltouunilla. Ennen ja jälkeen ruokailun sekä tietyin aikavälein otettiin koehenkilöiltä verinäytteet. Veressä havaittiin vain vähän muutoksia tavalliseen tapaan valmistettuja tai tuoreita ruokia syöneillä, mutta mikroaaltouunissa lämmitettyjä ruokia syöneillä useita merkittäviä muutoksia. Hemoglobiini ja kolesteroli laskivat (erityisesti ”hyvä” HDL-kolesteroli) ja merkittävin muutos nähtiin valkosolujen määrässä, joka laski tilapäisesti mikroaaltoruokien jälkeen. Kaikki nämä muutokset viittaavat kehon joutuneen lisääntyneen rasituksen kohteeksi. Lisäksi havaittiin valobakteereja (luminesenssi) käyttämällä veren energiatasojen kohonneen, mikä Hertelin mukaan voi johtua mikroaaltojen lämmittämän ruoan ”virittyneestä” tilasta. Kehossa merkittävästi lisääntyneiden leukosyyttien määrä viestii elimistön olevan hälytystilassa samalla tavoin kuin myrkytyksen tai soluvaurioiden suhteen.

Hertel jatkaa: ”Mikään atomi, molekyyli tai solu ei kestä pitkää aikaa sähkömagneettikentän polaarisuuden muutosta miljardeja kertoja sekunnissa. Molekyylit muuttavat muotoaan (rakenneisomeria). Solujen seinämät hajoavat, mitä käytetään hyväksi esim. geenimuuntelussa, jossa soluja heikennetään mikroaalloilla. Tällaiset solut ovat hyvin alttiita viruksille, sienille ja muille mikro-organismeille. Solujen energiatila hajoaa ja ne joutuvat mukautumaan hätätilaan siirtymällä aerobisesta energiantuotannosta (josta syntyy vettä ja hiilidioksidia) anaerobiseen energiantuotantoon, jolloin syntyy solumyrkkyjä vetyperoksidia ja hiilimonoksidia.”

Voimakas mikroaaltosäteily tuottaa radiolyysituotteita eli ioneja ja radikaaleja. Yksikään yliopisto tai valtion tutkimuslaitos ei ole suorittanut tutkimusta mikroaaltojen muuttaneen ruoan vaikutuksista elimistöön. Eikö se ole outoa? Luulisi olevan ilmiselvää, että kiinnostusta ilmenisi mikroaaltojen vaikutukseen ruokaan ja sen syömisen vaikutuksista elimistöömme. Ainoa, mistä kukaan on kiinnostunut, on mikron luukun kunnollinen sulkeutuminen.

Teollisuus yrittää piilotella totuutta. Hertelin ja Blancin julkaistua tutkimuksensa sveitsiläinen kodinkoneiden jälleenmyyjäyhdistys FEA iski nopeasti vuonna 1992 ja haki oikeusteitse heille suukapulamääräyksen (gag order) Bernin kantonin Seftigenin oikeudesta. Seuraavana vuonna Hertel tuomittiin ”kaupallisen toiminnan häiritsemisestä” ja häneltä kiellettiin tutkimustulosten julkaisu. Vasta vuonna 1998 Itävallassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kumosi tämän päätöksen sananvapauden vastaisena ja määräsi Sveitsin maksamaan korvauksia Hertelille.

Mikroaallot muuttavat ruokaa karsinogeeneiksi

Saksalaiset keksivät mikroaaltouunit Neuvostoliiton valloitustaan varten joukkojen nopeaan ruokkimiseen. Toisen maailmansodan jälkeen liittoutuneet ja venäläiset saivat käsiinsä niin mikroaaltouuneja, kuin niitä koskevia tutkimustuloksia. Venäläiset tekivät myös omia kattavia tutkimuksiaan ja niiden johdosta mikroaaltouunit kiellettiin Neuvostoliitossa 1976. He julkaisivat kansainvälisen varoituksen mikroaaltojen terveysvaaroista niin ympäristölle kuin ihmisille. Myös monet muut Itä-Euroopan tiedemiehet julkaisivat tutkimustuloksiaan ja varoittivat mikroaaltouunien käytöstä, mutta Yhdysvallat ei hyväksynyt eurooppalaisia tutkimustuloksia. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto arvelee radiotaajuus- ja mikroaaltosäteilyn lisääntyvän 15 % vuosittain.

Venäläisten tutkimusten mukaan kaikissa ruoissa syntyi karsinogeeneja mikrossa. Mitään ruokaa ei altistettu mikroaalloille enempää kuin oli tarpeellista lämmittämiseksi, kypsentämiseksi tai sulattamiseksi ravinnon terveellistä nauttimista varten.

 • Leikkelelihojen kuumennus mikrossa tuotti karsinogeeneja (nitrosodietanoliamiini, typpiyhdiste nitrosoamiini) nitriittien reagoidessa aminohappojen kanssa.
 • Maitoa ja muroviljoja kuumennettaessa mikrossa jotkin niiden aminohapoista muuttuivat karsinogeeneiksi.
 • Pakastettuja hedelmiä mikrossa sulattaessa niiden glukosideja ja galaktosideja muuntui karsinogeenisiksi yhdisteiksi.
 • Lyhyessä kuumennuksessa tuoreiden, kypsennettyjen tai pakastettujen kasvisten alkaloidit muuttuivat karsinogeeneiksi.
 • Kasviksissa, erityisesti juureksissa, syntyi mikrossa karsinogeenisia vapaita radikaaleja ja ravintopitoisuus heikkeni

Venäläiset tutkijat havaitsivat myös selvästi kiihtyneen rakenteellisen hajoamisen, joka johti ravintoarvojen putoamiseen 60 – 90 % kaikissa ruuissa. Havaittuja muutoksia olivat:

 • B-vitamiiniryhmän, C- ja E-vitamiinien, välttämättömien kivennäisaineiden ja lipotrooppisten (rasvaa hajottavien) tekijöiden heikentynyt biosaatavuus kaikissa ruuissa (muuntuivat vaikeammin hyväksi käytettävään muotoon).
 • Erilaisia vaurioita kasviaineksille, kuten alkaloidit, glukosidit, galaktosidit ja nitrilosidit.
 • Nukleoproteiinien hajoamista lihoissa.

Mikroaaltosäteilysairaus on vakava ongelma. Jo 1950-luvulla, kun tutka oli keksitty, havaittiin mikroaaltosäteilyn vahingoittavan ihmisen kudoksia jo alhaisilla tehoilla. Venäläiset tutkijat rajoittivat mikroaaltosäteilyn altistusrajoiksi työntekijöille 10 mikrowattia ja siviileille 1 mikrowattia. Säteilysairauden ensi merkkejä ovat verenpaineen lasku ja pulssin hidastuminen. Myöhemmin alkavat tavallisimmat sairauden merkit: korkea verenpaine ja sympaattisen hermoston vilkastuminen (stressireaktio). Tähän vaiheeseen kuuluvat myös päänsärky, huimaus, silmäkipu, unettomuus, ärtyisyys, ahdistus, vatsakivut, hermojännitys, keskittymisvaikeudet, hiusten lähtö, suurempi todennäköisyys umpilisäkkeen tulehdukseen, kaihiin, hedelmällisyysongelmiin ja syöpään. Lopulta tilanne johtaa lisämunuaisten pettämiseen (hormonituotanto tyrehtyy) ja iskeemiseen sydänsairauteen (valtimotukokset ja sydänkohtaus). Kaikista mikroaaltouuneista on todettu vuotavan hiukan mikroaaltosäteilyä.

Mikroaaltouunilla valmistettuja ruokia eniten syövillä ihmisillä on havaittu enemmän imusuoniston häiriöitä ja siten enemmän erilaisia syöpiä, erityisesti ruoansulatusjärjestelmässä.

10 hyvää syytä heittää mikro pihalle.

Sveitsiläisten, saksalaisten ja venäläisten laajoista tutkimuksista on saatu niin paljon hyviä ja järkeviä todisteita mikroaaltouunien epäterveellisyydestä, että voimme tähän koota ne 10 hyväksi syyksi luopua mikroaaltouuneista.

 1. Jatkuva mikroaalloille altistetun ruoan syöminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä aivoihin ja aiheuttaa pysyviä vaurioita synapseille ja sähköimpulssien kululle (ruuan polaarisuudesta johtuvia ”oikosulkuja”).
 2. Ihmisen elimistö ei pysty hajottamaan mikroaaltojen ruoassa tuottamia tuntemattomia aineita.
 3. Mikrossa lämmitetty ruoka muuttaa mies- ja naishormonien tuotantoa.
 4. Mikroaaltojen muokkaamien ruokien sivutuotteet kertyvät elimistöön pitkällä aikavälillä, joten niiden vaikutus on kumulatiivinen.
 5. Mikroaallot muokkaavat tai hajottavat ruuan vitamiineja, kivennäisaineita ja ravinteita niin, ettei niistä ole ravitsemuksellista hyötyä tai ne kertyvät hajoamattomina elimistöön.
 6. Vihannesten kivennäisaineet muuntuvat mikroaaltouunissa syöpää aiheuttaviksi vapaiksi radikaaleiksi.
 7. Mikroaaltouunissa kypsennetyt ruuat aiheuttavat vatsa- ja suolistosyövän kasvaimia. Tämä selittää ehkä nopeasti lisääntyneet paksusuolen syöpätapaukset Yhdysvalloissa.
 8. Mikroruokien syöminen lisää syöpää aiheuttavia soluja veressä.
 9. Mikroruokien jatkuva syöminen heikentää immuunijärjestelmää aiheuttamalla muutoksia imusolmukkeissa ja veren seerumissa.
 10. Mikroruokien syöminen aiheuttaa muistihäiriöitä, keskittymisvaikeuksia, mielialan vaihteluita ja älykkyyden heikkenemistä.

Oletko nakannut mikrosi jo pihalle?

Alkuperäisestä artikkelista lyhennelty: http://www.globalhealingcenter.com/health-hazards-to-know-about/microwave-ovens-the-proven-dangers

103 kommenttia

 1. Taas ovat faktat artikkelissa kohdallaan:

  ”A number of internet sites will tell you that Russia banned microwave ovens in 1976 — and yet these web authors always offer this claim without footnotes and without any hyperlink to a reliable source. The Wikipedia discussion here offers convincing details about the types of microwave ovens produced in Russia during the 1980s — including model numbers and the names of the factories where the product was manufactured.

  (If the former Soviet Union really had banned microwave ovens in 1976, Western propagandists would have discussed the matter endlessly in the 1980s and late 1970s. They didn’t. Similarly, Soviet propagandists would have scored the U.S. for promoting a dangerous device. They didn’t.)”

  http://itsaweirdweirdworld.blogspot.fi/2010/05/are-microwave-ovens-safe.html

  Plusääni(17)Miinusääni(3)
 2. Hyvinhän tuo yhteinen Kuu- ja avaruuspropagandakin kaveruksilta onnistui…

  Plusääni(2)Miinusääni(3)
 3. Onpas taas sepitetty ihan uutta sähkön ja magnetismin teoriaa:

  ”Vertailun vuoksi tarkennettakoon, että auringosta lähtöisin olevat mikroaallot toimivat tasavirtapulsseilla, jotka eivät luo polaarisuuden muutosta, eivätkä siten synnytä kitkalämpöenergiaa. Mikroaaltouunit käyttävät vaihtovirtaa ja synnyttävät molekyylirakenteessa lämpöenergiaa kitkasta.”

  Ja tällainen kokkare:

  ”Mikroaallot voivat kuitenkin olla ionisoivia, jos niiden tehoa kasvatetaan.”

  No ei – ionisoivuus on kiinni yksittäisten kvanttien energiasta, eli sähkömagneettisen säteilyn tapauksessa aallonpituudesta/taajuudesta. Lyhytaaltoinen/suuritaajuinen röntgensäteily ionisoi, huomattavasti pitkäaaltoisempi/matalataajuisempi mikroaaltosäteily ei.

  Kohtuullinen analogia on vaikkapa se, että konekiväärillä voi ruutata vaikka kuinka monta vyötä tankin otsaluuhun, eikä tankki ole milläänsäkään, mutta kun lojautetaan pst-tykillä yksi pati (jonka energiasisältö on pienempi kuin muutaman vyöllisen kiväärinpatruunoita), niin johan tulee reikä.

  Plusääni(17)Miinusääni(1)
  1. Mikroaaltouuni lähettää säteilyä joka saa kohteen molekyylit värähtelemään — kitkasta syntyy lämpöä.

   Auringon säteily on tosiaan tasainen. Mikroaaltouuni (niin kuin langaton WLAN-asema) lähettää pätkissä, singaalissa on taukoja välissä.

   Esimerkiksi muurahaiset eivät mikrossa kuole koska ovat liian pieniä — pystyvät ”väistelemään” energia-asetta.

   Eli sinäkin takaisin koulunpenkille mars mars.

   Plusääni(1)Miinusääni(27)
   1. Mikroaaltouuni katkaisee mikroaaltojen lähettämisen välillä, jotta ruoka ei pala. Jos olet joskus kokeillut laittaa mikron pienemmälle teholle, niin huomaat, että uuni ainoastaan lyhentää aikaa, jolloin se tuottaa mikroaaltoja ja pidentää näiden jaksojen väliä.

    Plusääni(4)Miinusääni(0)
   2. Magnetronin säteily on polarisoiva, se vaihtaa suuntaa pari miljardia kertaa sekunnissa. Auringon säteily ei ole polarisoiva. Polarisoiva säteily saa vesimolekyylin liikkumaan ja synnyttämään lämpöä kitkasta.

    Älypää on syönyt niin paljon magnetronin säteilytettyä ruokaa että luetun ymmärtäminen on kärsinyt pahasti.

    Plusääni(3)Miinusääni(20)
    1. Sähkömagneettinen säteily, jonka taajuus on n. 2 GHz ’vaihtaa suuntaansa’ pari miljardia kertaa sekunnissa, tuli se sitten magnetronista, Auringosta tai mistä tahansa muualta, ja lämmittää vesipitoisia aineita samalla periaatteella ( http://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_heating ).

     PS. Joonas J voisi jättää arvaukset toisten keskustelijoiden juomis- ja syömistottumuksista, terveydentilasta, yms. vähemmälle, kun ei tuon paremmin osu kohdalleen.

     Plusääni(14)Miinusääni(3)
     1. Älypää, Auringon säteily ei ole polarisoiva. 2 Ghz polarisoiva säteily ei voi ikinä tulla Auringosta. Tätä on sanottu varmaan kymmenen kertaa, viesti ei mene läpi jostakin syystä. Voi hyvinkin olla että olet vaan tyhmä, varsinkin kun olet sitä mieltä että kaikki mitä sanon liittyy sinuun. Englannin kielessä on sana ”bigot” joka kuvaa sinua täydellisesti.

      Se miten tällainen 2 Ghz polarisoiva säteily vaikuttaa DNA-molekyyleihin, miten värähtelevät vesimolekyylit vaurioittavat lähellä olevaa DNA:ta, siitä sinun linkittämä artikkeli ei mainitse mitään.

      Plusääni(1)Miinusääni(19)
     2. Kerropa Joonas vielä oikein yksinkertaisesti, miten magnetronin ja auringon säteilyn käyrämuodot eroavat muutoin kuin amplitudin osalta ja miksei auringosta voisi tulla säteilyä, joka saisi vesimolekyylit kääntyilemään amplitudin ollessa riittävän suuri.

      Plusääni(5)Miinusääni(1)
     3. No minäpä kerron oikein yksinkertaisesti että Auringon säteilyn taajuusvalikoima on laaja joten taajuudet kumoavat toisiaan, aurinko lähettää kaikkia yhtaikaa — polarisuuden muutosta ei synny. Magnetronin taajuusvalikoima on hyvin suppea ja magnetroni lähettää pätkissä kaikella voimallaan ainoastaan sillä niin että suunta vaihtuu jokaisen aallon jälkeen, se on suunniteltu synnyttämään polarisuuden muutoksia.

      Plusääni(2)Miinusääni(16)
     4. Auringon säteily ei siis olekaan mitään tasavirtapulsseja, vaan sekoitus eri aallonpituuksia, jotka ovat vaihesiirrossa keskenään. Oletettavasti säteilyn amplitudikin on mikroaaltonuunissa hiukka ärjympi kuin auringon säteily maan pinnalla.

      Plusääni(6)Miinusääni(1)
     5. Ei ole mikään ihme että magnetronin riekaleiksi repimä DNA veripussissa tappoi heikentyneen potilaan. Heikentynyt keho ei pystynyt selviytymään sellaisesta vieraan aineen määrästä. Terve ihminen luultavasti selviytyisi mutta se vaurioittaisi terveyttä aiheuttaen pahoinvointia. Älykkään ihmisen mielipide on välttää kontaktia kokonaan.

      Plusääni(3)Miinusääni(9)
     6. Eh, miten mikroaaltouunissa lämmitetyn veren sopimattomuus verensiirtoon liittyy ruoanlaittoon ja tuotoksen turvallisuuteen ?

      Siirretty veri (ja munuainen, sydän tai muu elin) kytkeytyy sellaisenaan elimistöön, kun taas ruoka käsitellään ruoansulatuskanavassa, ennenkuin se pääsee verenkiertoon, joka vielä vie ruoansulatuskanavasta imeytyneen tavaran maksaan, ennenkuin se pääsee muualle elimistöön. Kyllä grillissä tai nuotion hiilloksella lämmitetty munuainen tai sydän on kanssa siirtokelvoton, mutta ei se vielä ko. ruoanlaittotapojen vaarallisuutta todista (vaikka molemmat kyllä tuottavat nykykäsityksen mukaan karsinogeeneja paljon enemmän kuin mikroaaltouuni).

      Sillä, mitä mikroaaltouuni ja magnetronin tuottamien polarisoituneiden mikroaaltojen uunin sisälle mahdollisesti aiheuttamat seisovat aallot ja niistä johtuva epätasainen lämpeneminen tekee ruoka-aineen DNA:lle, ei ole kauheasti väliä, kun haiman erittämä deoksiribonukleaasi hajottaa sen kuitenkin.

      Plusääni(6)Miinusääni(0)
 4. Neuvostoliitossa ei koskaan kielletty mikroaaltouuneja ja niitä valmistettiin siellä koko ajan. Neuvostoliittolaisista sanomalehdistä tuolta ajalta ei löydy yhtään viitettä kiellosta. Kun olin siellä töissä liittyen eräseen rakennusprojektiin 1978, ruokalan keittiössä oli ”Elektronika” merkkinen neuvostoliitossa valmistettu mikroaaltouuni, joka oli ihan käytössä.

  Tässä kuva sellaisesta, jonka löysin. Sivuilla on kuvia erilaisista Neuvostoliittolaisista mikroaaltouuneista. Olisipa kummallista, jos siellä olisi valmistettu ja myyty kiellettyjä tuotteita!

  http://g3.std3.ru/G/1/2E/88/25737-5782fdb8b5ef57c967882e239eb0b9ac.jpg

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 5. Mikroaaltouunikin keksittiin itse asiassa Yhdysvalloissa vuonna 1946.. http://fi.wikipedia.org/wiki/Mikroaaltouuni

  Kannattaa muistaa, että syöpää tulee nykytiedon mukaan erityisesti hiiltyneestä ruoasta. Mikroaaltouuni ei tällaista ruokaa valmista, toisin kuin paistaminen pannulla tai uunissa. Kattilassa valmistettaessa palanut osuus ruuasta jää sentään pääosin pohjaan kiinni… 😛

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. Kuulun kyllä itse tuohon alle 10 %:iin, jotka mikroaaltouunia eivät käytä. Silti: koetapa kuumentaa leikkelelihoja, maitoa tai mitä tahansa muuta millä tahansa muulla metodilla, ilman että syntyy karsinogeenejä. Määrät vaihtelevat jonkin verran, mutta haitallisuuden kannalta satunnainen mikroaaltouunilämmitys ei tee kesästä syksyä. Pakastevihannesten sulattaminen huoneenlämmössä taasen altistaa bakteerikantojen kasvulle.

  Toki muilla lämmitysmetodeilla voidaan moneen asiaan vaikuttaa tarkemmin (vaikkapa nyt lihan proteiinirakenteiden muutoksiin), mutta artikkelissa mainitut seikat jäävät ainakin omakohtaisesti melkolailla höpöhöpöksi. Syy, miksi mikroaaltouuni on kotonani pannassa, on varmistaa etten sorru einesruokakierteeseen hektisen elämän keskellä. Valmistamaani kotiruokaa lämmittelen kyllä työpaikalla aina tarvittaessa turvallisin mielin lyhytaaltoista sähkömagneettista energiaa hyödyntäen.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 7. Antaahan ihmisten nauttia mistä haluaa hassun näkösiä sitten kun tukka alkaa putoaan päästä kun syödään syöpä puuroja made by pharma 😉 muistakaa nauttia syövästä jos joskus tulee…

  Plusääni(2)Miinusääni(5)
   1. Toki voisivat. Mutta miten se onnistuu etänä painetuista lehdistä? Jos näin tapahtuisi, joku voisi tuoda esiin paperilehden ja vaatia selitystä. Tiettävästi Lancet:n kohdalla näin ei koskaan tapahtunut. Joten juttua ei ole koskaan ollutkaan.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
 8. Jos joku oikeasti pelkää mikroaaltouuneja, niin kannattaa samalla jättää kaikki ruokien lämmittäminen pois. Samalla tavalla lämpö hellalta tuhoaa vitamiineja ja muuttaa molekyylejä.

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
   1. Luepa artikkeli kunnolla ennen kommentoimista. Testissä käytettiin kahtatoista ruukkua jotka jaettiin kahteen ryhmään, eli kuusi vastaan kuusi.

    Jos sinulla on vain yksi kasvi, mihin olit aikomassa verrata tuloksia? Pihalla seisovaan koivuun?

    Plusääni(2)Miinusääni(8)
    1. Artikkelissa, ja varsinkin sen kommenteissa, sanottiin kyllä yhtä ja toista muutakin .. hyvä yhteenveto voisi olla vaikka seuraava ote: ”There was a control group however there was no duplication of environmental conditions, no double blind protocols.” Eli se siitä.

     Plusääni(3)Miinusääni(2)
     1. Tässä on vielä yksi joka ei näe metsää puiden takaa.

      Testissä osa kasveista kuoli. Siis kuoli ihan täysin totaalisesti. Ei leikisti, vaan ihan oikeasti. Siis eivät vaan kasvaneet esim. 50 % normaalista koosta, vaan kuolivat ihan lopullisesti.

      Se siitä siis? Hyvä ettet ole esim. kosmetiikkatuotteita testaamassa, kohteen kuolema kun ei ole niin tärkeä sinulle.

      Plusääni(2)Miinusääni(8)
     2. Joonas J:lle näyttää itselleen tuottavan vaikeuksia nähdä metsää puilta.

      Se, että jossain tuoteturvallisuustestissä koe-eläin tai -kasvi kuolee (”ihan oikeasti”, ”ihan lopullisesti”) ei merkitse vielä paljoakaan, jos ei pystytä sulkemaan pois muita mahdollisia kuolinsyitä.

      Jos kasvi kuolee kuivuuteen tai kuumuuteen testattaessa mikroaaltouunin, kännykän tai huulipunan turvallisuutta, ei moisella havainnolla ole mitään oleellista merkitystä – kyllähän se tiedetään ennestään, että kasvit yleensä kuolee kuivuuteen tai liian korkeaan lämpötilaan.

      Plusääni(1)Miinusääni(1)
     3. Älähän Joonas J leiki vielä tyhmempää kuin olet.

      Jos eläin kuolee testissä, se on yleensä joko testin kohteen (laite, kemikaali, jnpp.) tai koejärjestelyn vika. Ensimmäisessä tapauksessa (jos tapahtuu liian usein) koe osoittaa, että testin kohde on vaarallinen, jälkimmäisessä tapauksessa (siis jos suurin osa koe-eläimistä kuolee, mutta ei testin kohteen vaan koejärjestelyn takia) taas testi on epäonnistunut, ja pitää kehittää parempi koejärjestely.

      Plusääni(2)Miinusääni(2)
     4. Kuten jo osoitit viesteilläsi, suurin osa ihmisitä ei pysty rakentamaan mitään, ainoastaan tuhoamaan. Sinua ei esim. hetkauta pätkän vertaa artikkelissa mainitut kasvien kuolemat koska niinhän sen pitääkin mennä. Onneksi olkoon, kuulut 90 % ihmisistä, niin sanottu työvoima rakentuu juuri sinun tyyppisistä ärtyneistä lampaista joille kaikki on vain vitsiä. Sinä olet se vitsi. Ongelmana on se että teitä on nyt vähän liiankin paljon ja te alatte uskomaan että kaikki on sallittua. Kun elämässäsi ei ole yhtään kipukohtaa alkavat aivot mädäntyä, varsinkin kun lipität sitä olutta joka ikinen päivä. Ja kun et oikein tiedä mitään muuta, levität sitä samaa elämäntapaa ympärillesi, mut hei! kaikki on ok! eiks niin? Jos jotakin on vähän liian vaikea tai epämielyttävä, sen voi vaan unohtaa, eikö?

      Plusääni(4)Miinusääni(9)
     5. No ei mikään ihme ettet näe mitään yhteyttä.

      Jos sinulle näytetään tutkimus jossa eristetyt aivosolut kuolivat tietyn aineen vaikutuksesta, naurat vaan ja ohitat koko jutun niin kuin teit yllämainittujen kasvien kohdalla. Kuten toistit useaan otteeseen kuolema ei merkitse sinulle mitään. Tutkimushan on vain taulukoita ja tekstiä. Heh heh.

      Jos sinulle näytetään Suomen väkiluvun kehityksen taulukko, käyrä joka on tasaantumassa, käyrä joka on alkamassa vajoamaan alas, naurat vaan samalla tavalla. Heh heh. Mitä siitä että luonnollinen kasvu on tyrehtymässä jostakin syystä, sehän on vain tuollainen viiva. Heh heh heh.

      Jankuttaminen on asia jonka oikeasti osaat, kun et oikein osaa tehdä mitään muuta.

      Plusääni(2)Miinusääni(13)
 9. Se että käyttää esim. huumeita (tupakkaa, alkoholia jne) on jokaisen oma valinta. Jos päätät käyttää itseäsi vahingoittavia aineita tietoisesti, älä ole yllättynyt että joku joka ei tee samanlaisia valintoja on paremmassa terveydessä. Ongelmana on se että tällaiset heikentyneet ihmiset ovat usein kateellisia ja aktiivisesti yrittävät tuhota niitä jotka heidän mukaansa eivät ansaitse niitä tuloksia joita terve ihminen voi saada.

  Plusääni(4)Miinusääni(21)
    1. Turpaanvetäminen yleensä katsotaan sen tunnustamiseksi, että sanottava on loppunut (tai että on huomannut, ettei sanottavaa koskaan ollutkaan). Ei se, että ’jake marttinen’ sanoo paskapuhetta paskapuheeksi oikeuta ketään pahoinpitelemään ’jake marttista’.

     Plusääni(12)Miinusääni(2)
     1. Jälleen kerran olet väärässä. Monesko kerta tämä nyt on? Onko tarkoituksellinen väärässä oleminen sinun harrastuksesi tai kenties työsi kun se onnistuu niin luontevasti?

      On yleinen harhaluulo että ne joita pidetään älykkäänä eivät varaudu fyysiseen väkivaltaan, yleensä ns. älykkäät tietoisesti välttävät yhteydenottoja ns. vähemmän älykkäiden kanssa koska siitä seuraa liian paljon vaivaa. Tämä yleensä tulkitaan peloksi ja se monesti on juuri sitä. Esimerkiksi nörtit ovat täysin avuttomia organismeja jotka luulevat että kaikki on ratkaistavissa sanojen avulla. Venäläiset pitävät itseään älykkäimpinä kuin tsetseenit, tämä ei estä tsetseenejä vetämästä turpaan venäläisiä kaupungeissa. Tällä hetkellä tsetseenit ovat dominoivia kaupunkien kaduilla, se on ollut uutisissa aika paljon.

      Se että sinun mielestäsi joku ei ole oikeutettu tekemään jotakin ei ole ketään sitomassa. Sinun tapaiset nörtit ovat sitä mieltä että voiman käyttö ei onnistu älykkäiltä ihmisiltä, Mannerheim ja Stalin kuitenkin todistavat että näin ei ole.

      Plusääni(2)Miinusääni(15)
     2. Voi Joonas J….

      Noita kommenttejasi lukiessani sinusta syntyi mielikuva, että elät hyvin pienessä ja tunne-köyhässä maailmassa, irtaallaan todellisuudesta. Uskot selkeästi ja mielelläsi yleisesti hyväksytyt doktriinit, etkä halua muuttaa maailmankuvaasi, olet nykytilanteeseen riittävän tyytyväinen.

      Ollaanko edes siitä asiasta samaa mieltä, että HYVÄT ihmiset ovat niitä ihmisiä, jotka tekevät hyviä tekoja, sanovat hyviä sanoja ja saavat muutenkin keskimääräistä hyvempää aikaan.
      PAHAT ihmiset ovat sitten niitä, jotka aiheuttavat pahaa, tahallaan, tahtomattaan tai ajattelemattomuuttaan.

      Olenko paha ihminen jo pelkästään siitä syystä, että ajattelen asioista toisella tavalla kuin sinä… _laittomien_ huumeiden pelkkä käyttäminen tekee ihmisestä sinun mielestäsi PAHAN.
      Eikö lopullinen merkitys olekaan teoissa?

      Onko laiton automaattisesti PAHAA? Onko laillinen automaattisesti OIKEIN tai HYVÄÄ?

      Toisin-tekeminen on siis jo laitonta…
      Mitä jos toisin-ajatteleminen tehdään laittomaksi?

      Olenko silloin PAHA IHMINEN?

      Plusääni(4)Miinusääni(2)
 10. En omista mikroaaltouunia, koska tiedän mikroruuan olevan epäterveellistä. Moni ei kuitenkaan näytä välittävän tutkimuksista, jotka osoittavat mikroruuan epäterveelliseksi ja jopa syöpää aiheuttavaksi. Ihmiset uskovat viralliseen ”totuuteen” ja kärsivät sen seuraukset nahoissaan. Ikävää.

  Plusääni(3)Miinusääni(6)
     1. Kylläpäs meitä on moneen junaan. Itse olen kanssasi samoilla linjoilla sen suhteen mitä ajattelet tiedeyhteisöstä, itse kutsunkin heitä ”tiedeuskovaisiksi” siksi fanaattisia skeptikoita suurin osa niistä on…

      Mutta tuo miten mainitset aurinkokeskeisen maailmankuvan… -ei kai se tarkoita että uskot auringon kiertävän maata? 🙂
      Törmäsin siihenkin mielipiteeseen vuonna 1996 eräällä foorumilla -tai sitten se oli sarkasmia mitä en ymmärtänyt. Miten lienee tämän kanssa? 😀

      Tai holokaust. Uusnatsien piireissä holokaustia vähätellään. Oletko siis joku rasistiskini? Jos, niin… I rest my case.

      Plusääni(1)Miinusääni(2)
 11. Koulutyttö teki Yhdysvalloissa testin kahdella samanlaisella kasvilla. Toiselle kasville hän antoi tavallista keittämällä puhdistettua vettä, toiselle kasville hän antoi mikroaaltouunissa keittämällä puhdistettua vettä:

  http://2012indyinfo.com/2012/02/11/microwave-test-an-eye-opener-employee-news/

  Yhdeksän päivän sisällä toinen kasveista kuoli. On varmaankin helppo arvata, kumpi kasveista…
  Jos asian testaaminen käy pieneltä koulutytöltä, miksi aihe on niin vaikea aikuisille koulutetuille ihmisille?

  Plusääni(2)Miinusääni(7)
 12. Jos kerran anaerobinen energiantuotto on noin vaarallista, pitäisi kai jättää vauhtilenkit juoksematta. Taidan kuitenkin ottaa tuon riskin, olenpa senkin aikaa kauempana WLAN-tukiasemasta ja varsinkin mikroaaltouunista.

  Osaako joku selittää, mitä ovat tasavirtapulsseilla toimivat auringon mikroaallot, hyvin korkeataajuista tasasähköäkö?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. kaikkihan nyt tietää että tälläinen taustasäteily ym säteily on vaarallista ja mirkoaalto eritoten. Syövyttää nyt ruokaa tälläisellä säteilyllä mitä esim aurinko myrkyttää meitä. Kellariin asumaan ja juurikin tälläinen maakellari eli ilman lattiaa kasvattaa juureksia eli ns myrkytöntä ruokaa.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 14. Päivän naurut: Eihän tuo vielä mitään, että anaerobisen (eli hapettoman) energiantuotannon väitetään tuottavan hiilimonoksidia, mutta että vetyperoksidiakin – sehän on voimakkaammasta päästä hapettimia !?

  Ja on jo lainauksen alku jokseenkin hupaisa, kun atomikin otetaan niiden listalle, jotka ”ei kestä pitkää aikaa sähkömagneettikentän polaarisuuden muutosta miljardeja kertoja sekunnissa”. Tuleepahan heti aluksi selväksi, miten vakavasti teksti kannattaa ottaa.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
   1. Täällä vaan yritetään löytää aiheita mille nauraa. Toki on sankarillista nauraa vastustajalle joka on aikomassa tappaa. Nauraminen järvelle jossa on hukkumassa onkin sitten asia erikseen.

    Mitä sanoo evoluutio ruoasta? Evoluutio sanoo että biologiset menetelmät toimivan kehon ympäristössä olevien uudenlaisten fyysisten vaikutusten voittamiseen kehittyvät tuhansien sukupolvien ajan mikäli keho selviytyy elämän aikana kosketuksesta hengissä ja jatkaa sukua.

    (Lammas koskettaa teurastajan veitsen yhden kerran elämänsä aikana, mutta parittelee ennen sitä, joten lammas on OK.)

    Jos joku istuu toimivan langattoman tukiaseman päällä pienestä pitäen, niin sen suvun jatkamisen voi unohtaa. Ja monet itse asiassa unohtavatkin.

    Evoluution mielestä mikrossa säteilytetty vanha ja suhteellisen tuttu (paitsi GMO) orgaaninen massa ei enää olekaan niin tuttu. Jos joku epäilee tätä, niin silloin epäilee itse evoluutiota. Jos epäilee evoluutiota henkilökohtaisesti, niin ei voi muuta kun sanoa että heippa! oli kiva tavata, harmi kun ei nähdä tulevissa sukupolvissa.

    Plusääni(3)Miinusääni(10)
    1. Jotkut väittää vastaan sanomalla että esimerkiksi kahvi on täysin uudenlainen ruoka-aine jota ihminen ei ennestään tunne mutta kuitenkin pystyy hyödyntämään.

     Tämä on täysin väärin. Tässä tapauksessa ihminen ei ole se joka tietää.

     Kasvi tietää että valmistamalla kofeiinia se torjuu ympäristössä vaikuttavia hyönteisiä. Kofeiini on kasvin valmistama hyönteismyrkky. Kasvin vaikutus on tappava. Se mikä tappaa pieniä hyönteisiä vaurioittaa isoja.

     http://www.nature.com/news/2002/020627/full/news020624-8.html

     Plusääni(1)Miinusääni(7)
    2. Mikrossa lämmitetty ruoka ei eroa oleellisesti keitetystä ruoasta, joten se on elimistölle ihan tarpeeksi tuttua. Ja siksi toisekseen, ei se, että jokin aine, asia, jnpp. ei ole ennestään ’tuttua’ tee sitä automaattisesti vahingolliseksi. Jos uusi aine (tjms.) on valmiiksi vaaratonta, niin hieno juttu, jos taas se on vahingollista, eliöpopulaatio yrittää joko sopeutua tai välttää sitä.

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
    3. Radioaktiiviset aineet ovat vaarallisia ja tappavia. Silti keho ei pysty tunnistamaan milloin se on altistumassa niille koska hermostoon ei pääse yhtään viestiä sensoreista jotka varoittaisivat vaarasta koska sensoreita ei yksinkertaisesti ole. Siis niitä ei vaan ole.

     (Tsernobylin aluetta sivonneet eivät tunteneet aisteillaan kun säteily oli tuhomassa heidän terveytensä.)

     Kantasi on väärä, tietomääräsi on riittämätön.

     Koulunpenkille mars.

     Plusääni(2)Miinusääni(11)
    4. Biologiset prosessit ei kummoisesti tue kovinkaan spesifistä radioaktiivisuuden tunnistamista, joten aistiminen (ja välttäminen) menee vaikeaksi.

     Jäljellejäävä vaihtoehto on sopeutuminen: jos radioaktiivisuutta on niin paljon, että sen aiheuttamilla perimän vaurioilla on merkitystä populaatiotasolla, silloin kehityslinjoilla menee sitä paremmin, mitä tehokkaammin niiden korjausmekanismit korjaavat ko. vaurioita. Perimä on sen verran iso ja monimutkikas, että vaurioita tulee ilman radioaktiivisuuttakin, joten jonkinlainen korjausmekanismi tarvitaan joka tapauksessa. Koska se kuluttaa jonkin verran resursseja, se ei ole sen raskaampi kuin mitä kulloinenkin valintapaine edellyttää. Hyvä esimerkki sopeutumisesta tavallista ankarampiin olosuhteisiin on esim. Deinococcus radiodurans ( http://en.wikipedia.org/wiki/Deinococcus_radiodurans ).

     Plusääni(1)Miinusääni(1)
    5. Eli sinun neuvosi irakilaisille epämuodostuneille lapsille jotka syntyivät alueilla joilla käytettiin uraaniammuksia on vaan ”sopeutua”. Populaation kannalta muutama epämuodostunut ei ole probleema, epämuodostuneen kannalta se on kuolema koska hänellä ei ole ketään muuta kuin hän itse.

     Kenelle sinä tässä olet oikein kirjoittamassa? Bakteereille? Hei, korjatkaa sitä DNA:ta vähän nopeammin?

     Ihmissopeutuminen on juuri sitä kontaktin välttämistä tietoa käyttäen. Ilmeisesti et tiedosta olevasi ihminen vaan jonkinlainen haamu joku leijuu jossakin avaruudessa.

     Plusääni(2)Miinusääni(7)
 15. Vielä yksi copycat joka suoraan kopioi osia viesteistäni viitsimättä edes muuttaa sitä jotenkin.

  Katsos kun ei riitä että vain ilmaisee että on eri mieltä. Täytyy osoittaa että sinun kantasi on se oikea. Et ole työnantajan asemassa täällä, unohtuiko sekin? Vai onko työnantajan asema ainut työkalut jota käytä elämässäsi?

  Plusääni(1)Miinusääni(13)
  1. Tässä viestissäsi ei taaskaan ollut järjen hiventäkään. Kannattaa miettiä niitä vastauksia ennen kuin painaa sitä lähetä nappulaa. Millä tavalla olet sinä olet osoittanut kantasi oikeaksi? Perusteltuja argumentteja artikkelin naurettavuudesta on kyllä esitetty, mutta ei yhtään sen puolesta.

   Plusääni(10)Miinusääni(1)
   1. Voi pientä, satutinko sattumalta tunteitasi? Tulit tänne nauramaan ja nyt vähän itkettää? Ei haittaa, onneksi iso paha Joonas J ei ole samassa huoneessa niin ei pysty tekemään pahempaa tuhoa.

    Millä tavalla olen osoittamassa kantani oikeaksi? Suosittelen tarkastuttamaan näköäsi koska et näköjään huomannut linkkejä tutkimusaineistoon.

    Sinun tapasi osoittaa kantasi oikeaksi nauramalle sille juontaa juurensa kouluajoista jolloin opettaja opetti taulun edessä. Opettajalle et pystynyt nauramaan koska saisit ”kepillä päähän” joten kaikki mitä opettaja puhui oli sinulle faktaa — aivoissasi syntyi linkki että jos pystyt nauramaan toiselle, kaikki mitä toinen sanoo on epätosi. Sellainen linkki on varmasti palvellut sinua hyvin armeijassa ja nyt työelämässä. Työnantajalle et voi nauraa, niinpä kaikki mitä hän sanoo on totta. Alamaisille voi nauraa, niinpä ei ole niin tärkeä mitä hän sanoo. Huomasitko muuten että minä en kuulu näihin ryhmiin? Aivosi varmaan räjähtivät tässä vaiheessa yrittäen oivaltaa miten sellainen on mahdollista.

    Plusääni(2)Miinusääni(14)
    1. Tässä keskustelussa Joonas J on antanut kaksi linkkiä:

     Ensimmäisessä kerrottiin testistä, jonka mukaan kasvit kasvavat heikommin WiFi-reitittimen vieressä. Kommenteista kylläkin ilmeni, että koejärjestelyt olivat sen verran puutteelliset, ettei kokeen perusteella voi päätellä mitään.

     Toisessa kerrottiin, että USA:n maatalousministeriön tutkijat olivat havainneet kofeiinin olevan tehokas nilviäismyrkky (eikä hyönteismyrkky, mistä Joonas J kirjoittaa ennen linkkiä). Jutussa ei ole mitään viitteitä kofeiinin vaarallisuudesta hyönteisille tai selkärankaisille (jotka sattuvat istumaan eläinkunnan sukupuussa eri oksilla kuin nilviäiset).

     Yhteenveto: Joonas J ei ole esittänyt mitään vakavasti otettavaa väitteittensä tueksi, vaan pääasiallinen taktiikka on ollut keksiä poikkipuolisille kommenteille uusi asiayhteys, johon ne eivät sovi. Välillä puhutaan evoluutiosta ja sitten hypätään Tsernobyliin tai Irakiin ..

     Mitä nauramiseen tulee, me muut ollaan naureskeltu artikkelissa olleille väitteille, jotka ovat jyrkässä ristiriidassa luonnontieteiden perusteiden kanssa. Sellaiset väitteet todella kuuluvat huumorin puolelle, jollei niiden tueksi pysty esittämään todella hyviä perusteluja (ja se, ettei nykyinen luonnontiedekään pysty selittämään kaikkea aukottomasti, ei ole tällainen perustelu). Miten Carl Sagan taas sanoikaan: ’Extraordinary claims need extraordinary evidence’.

     Plusääni(12)Miinusääni(2)
    2. Me muut? Kannattaa hakeutua psykiatrin hoitoon ennen kuin on liian myöhäistä kun alat puhua itsestäsi monikossa.

     No mikä sinun mielestä on ”vakasti otettava väite”? Huomasitko että nauroit melkein kaikille asioille jotka ovat vähänkin vakavia?

     Esimerkki. Uraaniammukset aiheuttavat syöpää ja epämuodostuneita vauvoja? Kyllä. Käytetäänkö niitä edelleen? Kyllä. Tarkoittaako että niille jotka käyttää niitä ammuksia on täysin yhdentekevää miten ne vaikuttavat aluella asuviin ihmisiin? Tässä vaiheessa alkaa hysteerinen ja itkuinen nauru sieltä ruudun toisesta päästä vaikka vastaus on tähänkin kysymykseen ’kyllä’. Sinun tapaiset älypäät eivät pysty uskomaan että tällainen on mahdollista koska se avaa mahdollisuuden että joku muu voi tehdä sen sinulle ja sehän on täysin absurdi väite älypäiden mielestä.

     Kasvit eivät vaan kasvaneet heikommin vaan ne kuolivat. Älypää, koulunpenkille luetun ymmärtämistä opiskelemaan.

     Plusääni(3)Miinusääni(13)
    3. Ilmaisu ’me muut’ viittasi itseni lisäksi sellaisiin nickeihin kuin ’Päivän naurut’, ’Huh-kaja’ ja ’Joonas’ (ilman J:tä). Eli on meitä ainakin kaksi, vaikka noiden muiden takana olisikin vain yksi henkilö.

     Se, onko sillä jotain merkitystä, josko koe-eläin tai -kasvi kuolee testattavana olevan aineen/laitteen/tjms. vaikutukseen vai muuten vaan huonoon hoitoon, taitaa ylittää ’Joonas J’n käsityskyvyn liian korkealta ..

     Plusääni(4)Miinusääni(3)
    4. Voi pientä. Ryhmän tukea kaipaamassa? Maailma on iso ja pelottava kun äiti ei ole vieressä?

     Huomasitko taas että ne kuolemat vaan jotenkin unohtuivat sinulta? Mainitsen jotakin vakavaa ja kappas vaan sinulla iskee sopivasti sokeus ja hysteerinen nauru sen kun jatkuu.

     Plusääni(2)Miinusääni(14)
     1. Vaikka olenkin kanssasi ”samalla puolella” niin hieman hävettää tuo sun tyylisi kirjoittaa.
      Ei kannattaisi provosoitua kaikesta ja alentua moisiin tyylittömyyksiin.

      Otat aika henkilökohtaisesti sen asiantilan että skeptikoita nyt vaan on 13 tusinassa.
      Jos alat taistelemaan niitä vastaan henkilökohtaisella tasolla ja otat egoosi kolauksia jokaisesta tölväisystä niin kuolet ennen aikaisesti ihan vain stressiin…

      Pysyisit paremmin moraalisena voittajana keskittymällä vain asiapitoiseen kirjoitteluun.
      Antaa ahdasmielisten skeptikkojunttien hoitaa ne muutosvastarintaiset ääliömäisyydet ihan keskenään… itselleen vahinkoa tekevät jos eivät usko mihinkään mitä ei ole ”tieteellisten metodien” avulla todistettu.

      Ihmisen nykyinen tieteellinen taso kun ei vain riitä todistamaan kaikkea sitä mitä rajatiede, luontaislääketiede jne. ovat tienneet koko ajan.
      Mutta kyllä se tiedekin sieltä tulee pikkuhiljaa jälkijunassa. Itse en ainakaan halua pilata koko elämääni uskomalla kaikkea mitä auktoriteetit meille opettavat _nykyisen_ tieteen valossa.

      Tiede tai lääketiedekään ei kumminkaan ole kaikessa väärässä. Itse näen järkevänä yhdistellä hyvät asiat molemmista koulukunnista.

      Plusääni(4)Miinusääni(1)
    5. Vielä yksi asia. Sinulla näyttää tuottavan vaikeuksia ”sanoa” ja ”väittää” termien erottaminen.

     Kuningas julistaa sodan — kuningas sanoo että maa on sodassa kyseisen valtion kanssa. Sinun tapaiset älypäät ovat sitä mieltä että kuningas väittää että maa on sodassa. Kuningas väittää että maa on sodassa ja sen jälkeen käydään kiivasta keskustelua televisioidussa ympäristössä onko maa tosiaan sodassa ja halukkaat pääsevät äänestämään lähettämällä tekstiviestejä.

     Tällä sivulla on linkki videoon jossa ruotsalainen professori sanoo että altistuneet hiiret eivät pystyneet jatkamaan sukua viidennessä sukupolvessa. Professori sanoo että hiiret kuolivat sukupuuttoon.

     Osaatko erottaa termejä? Sanoa ja väittää? Vai ylittääkö se sinun käsityskyvyn liian korkealta?

     Plusääni(3)Miinusääni(7)
    6. Jos näitä juttuja on tarkoitus vakavasti ottaa, luulisi olevan tärkää etteivät kirjoitukset vilise täysin käsittämättömiä asiavirheitä tai fysiikan lakien vastaisuuksia kuten tasasähkösäteilyä tai hajoilevia atomeita. Jos kirjoittaja muuntaa jo fysiikan peruslait mieleisikseen, tuskin muustakaan tarinasta kovin paljoa kannattaa huolestua.

     Plusääni(9)Miinusääni(1)
    7. Siis mitkä kuolemantapaukset ? ’Väärin’ valmistettua ruokaa syöneiden vai ohjeiden vastaisen verensiirron saaneiden ? Ei muutkaan ruoanlaittoon kuuluvat toimenpiteet kovin hyvin sovi siirtoelinten tai -veren käsittelyyn.

     Ruoan sisältämän DNA:n rakenneisomerialla ei ole kauheasti väliä, kun haiman erittämä deoksiribonukleaasi hajottaa sen kuitenkin.

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
 16. Mikro on kuuma aihe ja tutkimusta on saatavilla,sitä hakevalle. Kaikenlainen mikroaaltosäteily on vaaraksi DNA:lle ja Nykyisten 3G ,4G kännyköiden pitäminen housun etutaskussa on nuorilla helpoin tie lapsettomuuteen.Lisäksi nämä DNA muutokset ovat periytyviä,wifi wlan ,kännyköiden ym,langattomien säteilylähteiden miljardibusines on ajanut järjen ohi.Ihmiskunta maksaa tästä vielä kalliin hinnan.
  Ruotsissakin on tehty laaja tutkimus jossa hiirillä viides sukupolvi on jo täysin steriili,kun ne altistettiin kännykkäsäteilyille.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 17. Testasin kuivattujen herneiden itämisen mikroaaltouunissa ja liedellä kattilassa keitetyillä vesillä, sekä myös keittämättömällä hanavedellä; tulos: itämisessä ei ollut mitään eroja! Tiedä sitten jos kasvussa olisi tullut eroja?

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. ”Yksi jonkun tekemä testi ei riitä kumoamaan…”

    ”Koulutyttö teki Yhdysvalloissa testin kahdella samanlaisella kasvilla. Toiselle kasville hän antoi tavallista keittämällä puhdistettua vettä, toiselle kasville hän antoi mikroaaltouunissa keittämällä puhdistettua vettä:”

    Eli yksittäinenkin koe on merkittävä, jos se tukee omaa näkökantaa. Ookkei…

    Plusääni(8)Miinusääni(1)
 18. Mitäs kännykät sitten tekee..Nekin ovat vaarallisia käyttää.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 19. en jakanut lukea kaikki kommentteja, mutta kun ostin ensimäisen mikroaaltouunin 80-luvulla, niin vaimo käytti sitä silloisten ohjeiden mukaan mm valmiiden ruokien lammitykseen, pääsääntöisesti se toimi odotetusti, mutta yksi asia tuli esiin, missa se tuonut toivottavaa lopputulosta:
  jos lämmitit esim perunamuusia siinä, muuttui muusin maku erilaiseksi, eikä ainakaan paremmaksi, muut syöjät eivät uskoneet asiaa, mutta vuosi-pari sitten oli joku tiedemies tutkinut asiaa ja todennut että mikroaallot muuttavat jotenkin sen sisältämiä valkuaisketjuja (älkää kysykö miten) mutta maku muuttuu joka tapauksessa, joten luivuin muusin lämmityksestä sillä jo silloin.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. jep, ja kattilassa lämmityshän ei vaikuta makuun ja valkuaisaineisiin.. itse ostin joku 20v. sitten mikron ja pari vuotta sitten huomasin että se vaikuttaa todella merkittävästi ja vaarallisesti ruokaan kun sen moottori oli hirttänyt kiinni. jouduin väliaikaisesti lämmittämään hellalla ruuat että en kuollut ruokamyrkytykseen ja huonoon makuun.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 20. Tämä artikkeli on malliesimerkki Forer-efektin negaatiosta: ( http://fi.wikipedia.org/wiki/Forer-efekti )

  Artikkelissa esitetään oletus, että mikroaallot muuttavat ruuan rakennetta ja oletetaan, että muuttunut rakenne on epäterveellinen. Forer efektin näkökulmasta annetaan lukijalle ”faktaa” siitä, kuinka mikroaaltouunien säteily on vahingollista.

  Artikkelissa jätetään tarkoituksella huomiotta, että kaikki lämmittäminen, jota myös kypsentämiseksi kutsutaan, muuttaa ruuan rakennetta.

  Hypoteesin tueksi esitetään viittauksia henkilöihin ja artikkeleihin, joita ei löydy ja todisteena esitetään seikkoja, joilla ei ole hypoteesin kanssa mitään tekemistä (esim. lämmitetty veri, WLAN ja auringon valo).

  Hieno artikkeli – uskottavasti kirjoitettua höpöhöpöä, jonka perusteena on paikkansa pitämätön hypoteesi, jota tuetaan hatusta vedetyillä todisteilla. VAlitettavaa on se, että jotkut vielä uskovat lukemaansa.

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
 21. nut kannattais jutun kirjottajalla ottaa fysiikan oppikirjat käteen ja katsoa alkuun että mitä on tasavirta ja mitä vaihtovirta, ja mitä on säteily. suosittelen niin ei tarvi nolata itseään ihan todellisella soopalla.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 22. uskomattoman typerä uutinen, mitä olet mieltä.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 23. Kunpa artikkelin kirjoittajalla olisi edes lukion fysiikan ja kemian oppimäärä hallussa ennen kuin kirjoittaa näitä ”uutisia”. Fysiikan opiskelijana itseäni vain ärsyttää nämä mielipidekirjoitukset, joissa koitetaan saada uskottavuutta muuten huonosti argumentoituun tekstiin käyttämällä luonnontieteisiin liittyviä termejä ilman että ymmärtää niistä puoliakaan.

  ”Lyhyesti sanottuna mikroaallot muuttavat ruuan molekyylirakennetta”
  -Kyllä. mm. C-vitamiini hajoaa helposti lämmön vaikutuksesta. Joistakin aineista puolestaan tulee paremmin imeytyviä. Sillä miten ruuan molekyylit on saatu värähtelemään, ei ole mitään merkitystä sen kanssa että tietty aine hajoaa tietyssä lämpötilassa. Kaikki lämmön siirtymistavat perustuvat pohjimmiltaan sähkömagneettiseen vuorovaikutukseen. Vitamiinipitoisten ruokien lämmittäminen millä tahansa tavalla ei siis ole suositeltavaa tai lopputulos ei ole niin terveellinen.

  ”…todisteet kertovat mikroaaltouunin käytön olevan luonnotonta”
  -Kyseessä on aika filosofinen kysymys siitä mitä on luonnollisuus. Ihminen on vain nisäkäslaji muiden joukossa ja ihminen on eläin. Puhekielessä tuntuu, että kaikki mikä on ihmisen käyttämää on luonnotonta. Voisin kirjoittaa pitkän selostuksen evoluutiosta ja siitä kuinka ihmisen aivot alkoivat kasvaa työkalujen ansiosta rasvan saannin lisäännyttyä, mutta jos perusteltaisiin vielä tuon moraaliopin kautta. Jos ajatellaan että kaikki mikä on ”luonnollista” on hyvää, niin mikäpä olisi luonnollisempaa kuin vanhuksen kuolema tai se että tietyillä maantieteellisillä alueilla on vähemmän ruokaa ja vettä kuin muilla ja siksipä siellä on myös luonnollisesti keskimäärin lyhyempi keski-ikä ja erilaisten tautien aiheuttama kuolleisuus. Koska tämä on luonnollista, niin se on hyvä ja oikein?

  ”Kitka aiheuttaa myös vaurioita ympäröiville molekyyleille, usein hajottaen ne tai muuntaen niiden rakennetta väkisin, mitä kutsutaan tieteellisesti rakenneisomeriaksi.”
  -Ei. Tuota tapahtumaa, jossa molekyylin rakenne muuttuu, ei kutsuta rakenneisomeriaksi. Jos lukee Wikipediasta ”funktionaalisten ryhmien paikat vaihtelevat”, niin sillä ei tarkoiteta yhden molekyylin sisällä tapahtuvaa konkreettista funktionaalisen ryhmän paikan vaihtelua molekyylissä. Sillä tarkoitetaan molekyylien eri rakenteellisia muotoja. Eli sitä että kahdella saman molekyylikaavan omaavalla molekyylillä on useita eri muotoja, jotka tulevat ilmi molekyylin rakennevaasta, mutta eivät molekyylikaavasta.

  ”auringosta lähtöisin olevat mikroaallot toimivat tasavirtapulsseilla, jotka eivät luo polaarisuuden muutosta, eivätkä siten synnytä kitkalämpöenergiaa”
  -Ja tämän mukaan auringosta tuleva ”tasavirtapulsseilla toimivat säteilykvantit” eivät siis lämmitä maapalloa… Eikä comptonin ilmiö ole mahdollista… Eikä absorptio ylipäätään? Molekyylit saavat auringon lähettämästä säteilyenergiasta lisää kineettistä energiaa ja niiden sähkömagneettiset vuorovaikutuksetaiheuttavat koko aineen lämpenemisen. Kitka perustuu täysin sähkömagneettiseen vuorovaikutukseen. Kitka on vain makromaalinen malli kuvata kahden pinnan atomien ja molekyylien välisiä sähkömagneettista vuorovaikutuksia. Auringon aiheuttama lämpeäminen ei kylläkään perustu molekyylin liikkumiseen sähkökentän muutoksen mukaisesti, mutta sähkömagneettista vuorovaikutusta (ns. kitkaa) tapahtuu lämmitystavasta riippumatta.

  ”Mikroaallot voivat kuitenkin olla ionisoivia, jos niiden tehoa kasvatetaan”
  -En jaksaisi alkaa puimaan kvanttimekaanista atomimallia tai modernia fysiikkaa kovin paljoa, mutta lukemalla aalto-hiukkas-dualismista, valosähköisestä ilmiöstä ja kvantillisuudesta ylipäätään, niin ymmärtää ettei säteilyn ”tehoa” (intensiteettiä) kasvattamalla voi tapahtua säteilystä aiheutuvaa ionisaatiota. Ionisoituminen vaatii atomin, jonka ionisoitumisenergia olisi sellainen, että mirkoaaltokvantin energia riittäisi kumoamaan elektroniin kohdistuvan vahvan vuorovaikutuksen jäännösvoiman aiheuttaman vetovoiman energian. Pienin ionisoitumisenergia lienee cesiumilla ja se on n. 1,9eV, eikä 30cm aallonpituus mikroaallon kvantin energia riitä mitenkään irroittamaan sitä. (hv:aallonpituus=E) (nopeus v, on tietenkin valonnopeus)

  ”Monet vanhemman polven äidit tiesivät alitajuisesti, ettei mikroaaltouuni lämmittänyt ruokaa ”oikealla” tavalla.”
  -Kyseessä on mitä todennäköisemmin pelko uudesta ja tuntemattomasta. Ihminen luonnollisesti pelkää kaikkea mitä ei tunne. Biologisesti ajatellen pelko on tärkeä ominaisuus selviytymisen kannalta, varsinkin sellaisia asioita kohtaan mitä ei tunne. Ihminen ei myöskään mieleellän muuta vanhoja opittuja mielipiteitä uusiin ja elinympäristön muutokset aiheuttavat stressiä.

  ”Mikroaallot ei turvallisia vauvan maidolle”
  -Nyt päästään taas alussa mainittuun asiaan. Lämmittäminen ihan millä tavalla hyvänsä aiheuttaa kemiallisten sidosten katkeamista ja täten aineen hajoamista ja mahdollisten uusien aineiden syntymistä, jälleen lämmitystavasta riippumatta. Johtuu siitä että sähkömagneettiset atomien ja molekyylien väliset sidokset eivät kykene pitämään suuremman kineettisen energian omaavia aineita yhdessä, jolloinka tietyssä pisteessä sidos katkeaa. Myös kiinteän aineen sulaminen perustuu samaan tapahtumaan. Maito puolestaan kuohuu koska maidon proteiinit muoddostava pinnalle kalvon, jota lämpeämisen vaikutuksesta haihtuva vesihöyry ei läpäise. Tämä on estettävissä sekoittamalla maitoa lämmityksen aikana, jolloinka proteiinikalvoa ei pääse muodostumaan. Jotenka epätasainen lämpeäminen ei ole niinkään syy kuohahtamiseen. Muovisen pullon räjähtäminen lämpölaajenemisen seurauksesta on puolestaan asia johon en itse oikein usko. kaasun lämpölaajeneminen voitaisiin laskea ideaalikaasujen tilanyhtälöllä, mutta on oletettavaa että paksusta muovista tehdyn pullon sisälle ei ilman tahallista yrittämistä, pääse muodostumaan niin korkeaa painetta.

  ”On selvää, että mikroaaltosäteily muuttaa lämmitettäviä aineita.”
  -Meille on sanottu, että jos luennoitsija käyttää termejä ”on selvää…” tai ”on trivaalia että…” niin kannattaa epäillä hänen tietämystä luennoitavasta aiheesta 😉

  ”Vuonna 1991 Oklahomassa lantioleikkauspotilas Norma Lewitt kuoli tavalliseen verensiirtoon”
  -75-vuotias lantioleikkauspotilas kuoli verensiirtoon. Siitä sitten tuhansista syistä arvailemaan oikeaa kuolinsyytä. Leikkaukset tuon ikäiselle ei ole kovin turvallisia ja hänellä lienee ollut muitakin ongelmia, koska leikkaus on pitänyt tehdä.

  ”tutkimuksen, jonka mukaan mikroaaltouunissa valmistettu ruoka aiheutti syöpää.”
  -Nykyään kaikki aiheuttaa syöpää. Riisi, alkoholi, lihapitoinen ruokavalio, LCD-näyttö, vitamiinilisät, kala, fluori ja jopa nanomateriaalit (Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen IARC) sekä kielisuudelmat (Royal Darwin-sairaalan johtava syöpälääkäri Mahiban Thomas). Mutta ei tarvitse pelästyä, sillä suklaan syöminen kuulemma vähentää syövän riskiä. Käytännössä syöpää voi aiheuttaa ihan mikä tahansa jossakin vuorovaikutuksessa ihmisen solun kanssa oleva asia, koska ihan mikä tahansa häiriö crossing-overin aikana meioosissa voi aiheuttaa jonkinlaisen mutaation, joka solun omaan puolustusjärjestelmään osusessa aiheuttaa sen ettei solu korjaa mutaatioita. Mutaatioita tapahtuu jatkuvasti, mutta solun oma korjausjärjestelmä korjaa niitä jotenka on ensin mutaation osuttava korjausjärjestelmään. Sen jälkeen mutaatioiden määrä nousee räjähdysmäisesti ja syntyy syöpä.

  Plusääni(15)Miinusääni(3)
 24. Onneksi voimme kuitenkin lohduttautua sillä ajatuksella että tämä artikkeli on kirjoitettu vain kohun luominen mielessä, eikä niinkään minään yrityksenä koittaa vakuuttaa ketään. 🙂

  Plusääni(6)Miinusääni(3)
 25. Voi vittu mitä täyttä paskaa. Pitäs kieltää kokonaan tämmösen paskan levittäminen ja laittaa julkaisijat vankilaan.

  Plusääni(9)Miinusääni(3)
 26. Olemme käyttäneet mikroaaltouunia ahkeraan 40 vuotta ja 25 v lähes vain mikroa. Terveys on loistava, mutta olemmekin vasta vähän yli 80v. Entisenä tutkijana pidän kaikenlaisen paistamisen vaarallisimpana, kaikessa kun liha ruskistuu DNA muuttuu tai vioittuu. Onhan se tuttu tarina mm. näkkileivästä jo -50 luvulta.
  Emme ole ollut missään sairaudessa ei flunssassa 25 vuoteen, emmekä ole erakkoja, on 17 jälkeläistä, joiden luona ollaan enemmän kuin omassa kodissa.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat