Miksi kongressi on kiero, hullu, tai molempia?

Jäljempänä osittain referoimamme artikkeli perustuu Islam Radiossa julkaistuu kirjoitukseen Benjamin Freedman: Juutalaisten ylivallan kannattajista pois loikannut, osa 2 Alla olevassa kuvassa esiintyvät miehet varoittivat maailmaa muukalaisvallasta (eli juutalaismafian vallasta ref. huom.), joka nyt on johtanut Yhdysvallat loputtomaan sotaan Israelin puolesta Lähi-idässä. Vasemmalta oikealle: George S. Brown, senaattori J. William Fulbright sekä entinen sionistiagentti Benjamin H. Freedman.  

Johdannoksi 

Kirjoituksessä käsitellää muiden muassa ensimmäiseen maailmansotaan liittyviä ratkaisevia syitä, joiden voimakkaina taustavaikuttajina paljastuvat juutalaiseliittiin (kirjoituksessa sionistijuutalaiset) kytkeytyvät toimijat, kuten esimerkiksi Rothschildin finanssidynastia, Maailman sionistijärjestön johtaja Chaim Weizmann, Sokolow ja erilaiset juutalaisjärjestöt. Kirjoituksessa kuvataan ne ratkaisevat tekijät, joiden kautta juutalaiseliitti mahdollisti myöhemmin syntyvän terroristivaltion Israelin toteutumisen, mihin ensimäisellä maailmansodalla oli ratkaiseva vaikutus. Nykyisin juutalaiseliitin maailmanvalta on melkein totaalinen. Kansainvälinen velkarahajärjestelmä on syövyttänyt melkein kaikkien maailman valtioiden talouden loputtomaan vararikkoon, ja riippuvaiseksi velkarahajärjestelmästä, henkinen huonovointisuus on yleistä ja mieltä myrkyttävät kasvatusmetodit sekä viihde, estävät sielujen kehittymisen, Lähi-idän poliittinen tilanne on täysin riekaleina ja Irania, joka on vielä alueen itsenäinen valtio, uhkaa kansainväliset sanktiot sekä Yhdysvaltojen ja Israelin kasvava painostus. Juutalaiseliitin masinoiman koronahysteria kautta suurin osa maailman väestöstä ollaan rokottamassa globaalien lääkekorporaatioiden kehittämillä ruiskeilla, joiden seuraukset ihmiskunnalle ovat täysin arvaamattomat. Lisäksi kolmas maailmansota saattaa syttyä milloin tahansa sionistisen Yhdysvaltojen ja Kiinan konfliktin kautta. 

Markku Juutinen 

Miksi kongressi on kiero, hullu, tai molempia? 

Brown, Fulbright, Freedman.

(Omajulkaisu, New York, 1975) Benjamin H. Freedman 
League for Peace with Justice in Palestine -järjestön perustaja (1946) 

Benjamin Freedman oli käyttänyt suurimman osan elämästään ja varoistaan kirjoittamiselle ja tutkimukselle, mitkä liittyivät ensimmäisen ja toisen maailmansodan syiden selvittämiseen. Freedman uskoi löytäneensä nämä syyt. Jo tuolloin katsottiin, että ei ole aikaa hukattavissa, sillä kolmannen maailmansodan uhka oli jo tuolloin todellinen. Kirjoittajan toimet saadakseen tietonsa kongressin käyttöön kohtasivat ankaraa vastustusta niiden toimesta, jotka olivat silloin Yhdysvaltojen poliittisista vaikeuksista vastuussa. 

Nämä uhkatekijät sai kirjoittajan kertomaan amerikkalaisia mahdollisesti uhkaavasta vaarasta. Vaara oli, ja on edelleen, uhka kaikelle, jota he pitävät tärkeänä. Jäljempänä esitetyt faktat paljastavat salaliiton, joka johdatti Yhdysvallat ensimmäiseen sekä toiseen maailmansotaan. Vielä on aikaa pysäyttää kolmas maailmansota – jos 200 miljoonaa amerikkalaista käyttävät voimaansa. 

Tämän kirjoituksen paljastukset selvittävät, miten kongressi häpäisi Yhdysvaltoja hyväksymällä lahjonnan ja kiristyksen, jotka ovat vastuussa meitä tänään uhkaavasta kriisistä. Kongressilla ei ollut koskaan mitään oikeutta tehdä Yhdysvalloista kuuden sadan tuhannen sionistimurhaajan ja varkaan liittolaista, jotka laittomasti siirrettiin Palestiinaan ja jotka toukokuun 14. päivänä 1948 ”julistivat” aseistetun kansannousunsa, joka sai aikaan ”Israelin valtion”. Kongressilla ei ollut perustuslaillista valtaa avustaa näiden rikollisten maan alkuperäisen krisityn ja islamilaisen väestön, jonka esi-isät olivat asuneet maassa yli 17 sukupolven ajan, ryöstöretkeä ja ryöstösaaliistaan kiinnipitämistä 74 miljardilla dollarilla. Suurin osa amerikkalaisista ei tajua, että tämä 74 miljardia maksetaan heidän kovalla työllä ansaituista verovaroistaan. Jos tämä valtava summa olisi pidetty Yhdysvalloissa ja käytetty USA:n kansalaisten hyväksi, olisivat korkeat elinkustannukset huomattavasti matalammat sekä työttömyys saattaisi olla olematonta. Kongressin on täytynyt olla kiero, hullu tai molempia tukiessaan Palestiinan valtausta ja miehitystä sitten toukokuun 14. päivän 1948, jota sionistit ovat harjoittaneet (joista suuri osa ei ollut koskaan aiemmin edes käynyt tässä maassa); jotka käyttivät miljoonia dollareita levittäen maailmalle Suurta valhettaan, että heidän Palestiinan laiton valtaamisensa oli ”Jumalan valitun kansan palaaminen heidän Luvattuun maahansa”. 

Tuolloin kirjoittajan eli Freedmanin tietoon on tullut, että United Jewish Appeal (UJA) oli jälleen aloittanut vuotuista 600 miljoonan dollarin keräyskampanjaansa. Samanlaisten kampanjojen tarkoituksena on ollut haravoida lahjoituksia maan kahdelta sadalta miljoonalta ei-juutalaiselta. Yleensä lahjoitukset ovat olleet avokätisiä, sillä ihmiset pelkäävät ”antisemiitiksi” leimautumista mikäli he kieltäytyisivät. Myös vuosittainen ”Israel-obligaatioiden” myynti oli aloitettu. ”Israel-obligaatioiden” myynti tulee tarjoamaan toiset 800 miljoonaa dollaria niin kutsutulle ”Israelin valtiolle”. Suuri osa tästä summasta tulee juutalaisten kanssa asioivilta ei-juutalaisilta yrityksiltä. Yritykset kilpailevat ”obligaatioiden” ostossa, toivoen erityiskohtelua. Kongressi oli päättänyt myöntää Israelille avustuksia ensin 2,3 miljardia heti ja lisäksi 5 miljardia seuraavan kolmen vuoden aikana, yhteensä siis 7,8 miljardia dollaria. Tämän summan kattamiseksi nostetut verot ovat luonnollisesti lisänneet kahden sadan miljoonan veronmaksajan amerikkalaisen elinkustannuksia. Kongressin täytyy olla kiero, hullu tai molempia ottaessaan omalta armeijaltaan uudet aseet ja lahjoittaessaan ne Israeliin luomalla vaarallisen tilanteen Yhdysvaltain kotipuolustukselle. Tämä salainen amerikkalaisten aseiden vieminen salli niin kutsutun ”Israelin valtion” uusia hyökkäyksensä Egyptiä ja Syyriaa vastaan. 

Kongressin täytyi olla kiero, hullu tai molempia, kun se ei tajunnut, että silloinen lama Yhdysvalloissa johtui maailman väestön kahden kolmasosan päätöksestä olla ostamatta mitään Yhdysvalloista tehtyä, jota ilman he pystyivät pärjäämään jonkin aikaa. He eivät hanneet tarjota USA:lle enempää rahaa annettavaksi niin sanotulle ”Israelin valtiolle”. 

Kongressin täytyi olla kiero, hullu tai molempia häpäistessään Amerikkaa pakottamalla äänestyksen Yhdistyneissä kansakunnissa (YK), joka eristi USA:n niin, että sen kanssa on samassa leirissä vain Dominikaaninen tasavalta, Bolivia ja niin kutsuttu ”Israelin valtio”. Kun tuo äänestys pidettiin YK:ssa siitä, kutsutaanko edustajia Palestiinan kristityistä ja muslimeista selittämään heidän näkemyksiään niistä epäoikeudenmukaisuuksista, joista he ovat kärsineet viimeiset 26 vuotta, USA:n edustaja kieltäytyi liittämästä USA:ta muihin 95 Euroopan, Aasian, Afrikan ja latinalaisen Amerikan maan joukkoon, jotka äänestivät sen puolesta, että Palestiinan kristittyjen ja muslimien edustajia kutsuttaisiin ilmaisemaan näkemyksiään YK:n.  

Kongressin täytyi olla kiero, hullu tai molempia raivostuttaessaan koko islaminuskoisen maailman Yhdysvaltoja vastaan. Kongressi ei ymmärtänyt, että koko läntisen maailman täytyy nojata Lähi-idän öljyyn monien vuosien ajan. Lähi-idän valtioilla on arvioiden mukaan yli 850 miljarin barrelin öljyvarannot. USA:lla, Kanadalla, Meksikolla, Venezuelalla, Ecuadorilla ja Argentiinalla on yhteensä vain 80 miljardin barrelin varannot. USA:lla on vain 36 miljardin barrelin öljyvarannot. 

New York Times julkaisi 8.8.1975 sivulla 2. artikkelin, jonka otsikko oli The Israel Lobby in Washington Is Small and Effective. Artikkelissa kuvattiin, sitä kuinka alle viiden prosentin vähemmistö, joka koostuu juutalaista syntyperää olevista naturalisoiduista (tässä tapauksessa kansalaisuuden saaneet) maahanmuuttajista, kontrolloi kongressia. He käyttivät painostusta kongressin jäseniä kohtaan, joihin he pitävät jatkuvasti yhteyttä. He vaikuttavat heihin, jotta he äänestäisivät suotuisasti sellaisen lainsäädännön puolesta ”jolla on merkitystä Israelin eduille” kuten New York Times -lehden artikkelissa myönnettiin. 

New York Timesin artikkeli listaa ne 18 järjestöä ympäri Yhdysvaltoja, joiden jäsenistö pitää jatkuvasti yhteyttä kongressiin sen käsittelyä odottavan lainsäädännön suhteen, joka vaikuttaa niin kutsuttuun ”Israelin valtioon”; järjestöt ovat: The American Jewish Committee, The American Jewish Congress, B’nai B’rith Anti-Defamation League, Jewish War Veterans, B’nai B’rith International, National Jewish Welfare Board, National Council of Jewish Women, Jewish Community Council, Union of American Hebrew Congregations, Institute for Jewish Policy Planning and Research, National Conference on Soviet Jewry, Zionist Organization of America ja B’nai B’rith Women. 

200 miljoonaa amerikkalaista on myös kasvotusten sen tosiasian kanssa, että massamedia on saman vähemmistön omistuksessa ja kontrollissa. Tämä tarkoittaa sanomalehtiä, aikakauslehtiä, elokuvia, radiota, televisiota, teatteria ja kirjoja. Tällaisen joukkotiedotusvälineiden kontrollin vuoksi useimpien ruohonjuuritason 200 miljoonasta amerikkalaisesta on mahdotonta kyseenalaistaa sen totuudenmukaisuutta, jota heille jatkuvasti esitetään. Tätä valaisee heidän Suuri valheensa, että juutalaiset ovat ”Jumalan valittu kansa, joka palaa Luvattuun maahansa”. Tätä juutalaisvaltaa kuvastaa silloinen tapaus, missä senaattori J. William Fulbright puhui 18 miljoonalle kuuntelijalle Meet the Press –ohjelmassa ja vastasi Israelia koskevaan kysymykseen, että asialle ei voi tehdä mitään koska yli 80 prosenttia senaatista on juutalaisten kontrollissa, käytännössä juuri näillä sanoilla. Oltuaan 32 vuotta kongressissa lähinnä ulkomaansuhteiden komitean puheenjohtajana, hän hävisi eräälle tulokkaalle esivaaleissa muutamaa kuukautta myöhemmin eikä häntä valittu enää kongressiin. 

Kun kenraali George S. Brown, Yleisesikunnan puheenjohtaja, joka oli sotilasasioissa toiseksi korkein heti presidentti Fordin jälkeen, ilmaisi huolensa oikeustieteiden opiskelijoiden edessä Duken yliopistossa Israel-lobbareista Washingtonissa, hän ilmaisi monen noiden 200 miljoonan ruohonjuuritason amerikkalaisen mielipiteen. Kenraali Brown on älykäs ja korkeamoraalinen sotasankari. Hänet mustamaalattiin ja häpäistiin ja pakotettiin pyytämään anteeksi lausuntoaan Duken yliopiston opiskelijoiden edessä sekä vetämään se takaisin. Presidentti Ford moitti häntä. 

Israel-lobbarit saivat 76 senaattoria taivutettua allekirjoittamaan kirjeen presidentti Fordille, jossa vaadittiin, että USA jatkaa tukeaan niin kutsutulle ”Israelin valtiolle”. Senaattoreita, jotka kieltäytyivät allekirjoittamasta tuota kirjettä, uhkailtiin, taivuteltiin ja mustamaalattiin Washingtonin Israel-lobbareiden toimesta. Kongressiedustaja John R. Rarick menetti paikkansa kongressissa silloisissa vaaleissa, koska hän kannatti sellaista politiikkaa Yhdysvalloille sopivaksi Lähi-Idässä, joka olisi perustunut pelkästään kansallisiin etuihin.  

Demokraattisenaattori puhui artikkelissa Israel-lobbareista: ”He voivat toimittaa ääniä ja kontrolloivat suurta osaa kampanjalahjoituksista – siksi en voi kertoa nimeäni tai kuolen. Se on vahvin eturyhmä. Se ei laimenna voimaansa ajamalla useita asioita. Monet kongressin jäsenet vihaavat sitä, mutteivät tunne pystyvänsä tekemään asialle mitään. Tämä eturyhmä haluaa kongressin ajattelevan Israelia eikä mitään muuta. He eivät halua mitään itsenäistä ajattelua. Viime keväänä tämä eturyhmä kasasi 76 senaattoria allekirjoittamaan vetoomuksen Israelin puolesta. Monet sanoivat, etteivät uskalla jättää allekirjoittamatta vaikka olisivat halunneetkin. Jotkut sanoivat, etteivät enää koskaan allekirjoita sellaista vetoomusta, mutta tiedän, että he olisivat taas aivan yhtä peloissaan ja kirjoittaisivat nimensä jälleen, mutta älä kerro nimeäni lainauksessa.” 

Kaikki mitä on tapahtunut aikaisemmin mitä tulee ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan ja kolmannen maailmansodan välittömään uhkaan, on suoraa seurausta juutalaisen Rothschildin finanssidynastian epäonnistumisesta vuonna 1908 Lontoossa saada brittiläiselle imperiumille ottomaanien valtakunnalta ensin mainitun himoitsema oikeuden hyödyntää heidän luonnonvarojaan. Heitä kiinnosti etupäässä kolme hyötyä: Öljy, kemikaalit ja lyhempi reitti Kauko-itään brittiläisen lipun alla. Suezin kanava oli luovutus, joka saatiin Egyptin hallituksen Ferdinand de Lesserpsiltä Suez Canal Companylle, joka oli organisoitu ja rahoitettu Pariisissa. Rothschildit olivat kiinnostuneita Lähi-idän öljyvaroista, jotka olivat elintärkeitä Iso-Briannian jatkamiselle johtavana maailmanvaltana. Iso-Britannian kontrolli hiilikaivoksista maailmanlaajuisesti oli taannut sille johtoaseman maailmassa, mutta öljyä polttavat laivat olivat nopeasti korvaamassa hiiltä polttavat alukset. Iso-Britannialla ei ollut öljyvarantoja yhdessäkään siirtomaassaan ja se etsi öljyvaroja Lähi-idän arabiprovinsseista, jotka kuuluivat ottomaanien valtakunnalle, saadakseen öljyä laivoihinsa. 

Arabiaa puhuvat ottomaanien keisarikunnan osat, Saksan tappion jälkeen ensimmäisessä maailmansodassa, jaettiin Lähi-idän valtioiksi, kuten niitä nykyään kutsutaan. Saksa oli auttanut ottomaanien valtakunnan asevoimien jälleenrakentamisessa niiden Krimin sodassa Venäjälle kärsimän tappion jälkeen. Tämä johti suurenmoiseen ystävyyteen Saksan keisarin ja ottomaanien valtakunnan sulttaanin välillä, joka antoi vuonna 1908 Saksalle luvan käyttää ottomaanien valtakunnan luonnonvaroja. Tämän oikeuden käsittävä alue levittäytyi Konstantinopolista aina Basraan (Kuwaitissa) Persianlahdella. 

Kun tästä sopimuksesta ilmoitettiin, Rotschildin perheen jäsen Lontoossa vieraili Berliinissä ja neuvotteli Saksan kanssa viidenkymmenen prosentin korkoa vastaan, tarjoten 100 miljoonaa dollaria Saksalle. Saksa kieltäytyi tarjouksesta. Epäonnistuminen tämän etuoikeuden turvaamiseksi ottomaanien valtakunnalta 50 prosentin korkoa vastaan Saksalle johti siihen, että Rothschildit alkoivat ajaa ensimmäistä maailmansotaa. Iso-Britannia solmi Kolmoisliiton vuonna 1903 salaisella sopimuksella Ranskan ja Venäjän kanssa. Iso-Britannia tarjosi Ranskalle tästä hyvästä Alsace-Lorrainen alueen palautusta, jonka tämä oli menettänyt Saksalle ranskalais-preussilaisessa sodassa. Venäjälle Iso-Britannia lupasi Konstantinopolin lämpimänvedensatamaksi kunhan ottomaanien valtakunta on kukistettu, joka taas oli Saksan liittolainen ensimmäisessä maailmansodassa. 

Iso-Britannia epäonnistui saksanvastaisessa sodanlietsonnassaan 1907 ja 1911, mutta sai haluamansa vuonna 1914. Vuoteen 1916 mennessä Ranska ja Venäjä eivät enää kyenneet jatkamaan sotaa. Iso-Britannia jäi yksin Saksaa vastaan. Saksan sitä vastaan käymä sukellusvenesota oli eristänyt sen muusta maailmasta. Ei kestänyt kauaa kun Iso-Britannialla ei enää ollut ruokaa väestölleen tai ammuksia joukoilleen Ranskassa. Kesään 1916 mennessä Iso-Britannia harkitsi vakavasti antautumista Saksalle. Saksa oli innokas solmimaan rauhan ja omistamaan huomionsa vuonna 1903 saamalleen etuoikeudelle ottomaanien valtakunnan sulttaanilta. 

Saksa antoi Iso-Britannialle löyhät antautumisehdot. Saksa ei vaatinut sotakorvauksia, ja tarjoutui palauttamaan valtaamansa maat ja vallattujen maiden itsenäisyyden. 

Niiden päivien aikana, jolloin Iso-Britannia oli päättämässä hyväksyisikö vai torjuisiko se Saksan antautumisehdot, Chaim Weizmann, Maailman sionistijärjestön johtaja, ehdotti Britannian sotakabinetille, että ottaen huomioon Iso-Britannian lupauksen Palestiinan luovuttamisesta ”maailman juutalaisille”, he toisivat USA:n sotaan Iso-Britannian liittolaisena. Britannian sotakabinetti hyväksyi tarjouksen ja niin syntyi Balfourin julistus, jossa sanotaan Iso-Britannian tukevan juutalaisten vaateita Palestiinaan. 

Vilpitön totuus Balfourin julistuksen alkuperästä on peräisin Samuel Landmanilta vuodelta 1936 teoksesta Great Britain, the Jews, and Palestine. Landman oli asemassa, jossa hän tiesi enemmän Balfourin julistuksen alkuperästä kuin kukaan maailmassa. Landman oli tunnettu englantilainen sionisti sekä Iso-Britannian sionistineuvoston kunniasihteeri 1912, The Zionist-lehden päätoimittaja 1913–1914 sekä ensimmäisen maailmansodan aikana julkaistujen The History of Zionism ja ZionismIts Organization and Institutions-pamflettien kirjoittaja. Vuodesta 1917 aina vuoteen 1922 hän oli Zionist Organizationin neuvottelija ja sihteeri. Maaliskuussa 1936 hän nautti kaikkien merkittävien juutalaisten luottamusta The New Zionist Organizationin laillisena neuvonantajana. 

Herra Landmanin selitys juutalaisten esittämästä roolista Yhdysvaltain tuomisessa ensimmäiseen maailmansotaan vuonna 1917 ei jätä mitään mielikuvituksen varaan. Herra Landmanin selitys palvelee monien asioien paljastamisessa, joista ei tiedetty ennen vuotta 1936, koskien Rothschildien salaliittoa hankkia Lähi-idän öljyn hallinta. Kirjassaan Great Britain, the Jews, and Palestine herra Landman sanoo: 

”Kun Balfourin julistus syntyi sotaministeriössä, käsiteltiin ulkoministeriössä, ja nyt pannaan toimeen siirtomaavirastossa, on varmaan hyvä kerrata tapahtumat, jotka johtivat tähän mandaattiin.” 

”Balfourin julistuksen synnyttämisessä avustaneita oli vähän… sodan alkuvuosina sionistijohtajat tri. Weizmann ja herra Sokolow pyrkivät kovasti saamaan sotajohdon myönteisiksi sionistiaatteelle… todellinen alkuunpanija oli James A. Malcolm… vuoden 1916 kriittisinä päivinä ja Venäjän sodasta irrottautumisen ollessa käsillä juutalaiset kokonaisuutena olivat tsaarin hallitusta vastaan ja toivoivat Saksan, mikäli se voittaisi, antavan tiettyjen olosuhteiden vallitsessa heille Palestiinan…” 

”Monia yrityksiä tuoda Amerikka sotaan vaikuttamalla juutalaisten mielipiteeseen tehtiin ja tyrittiin… Herra James A. Malcolm, joka oli jo tietoinen Saksan sotaa edeltäneistä toimista saada jalansija Palestiinassa sionistijuutalaisten kautta… ja joka tiesti, että herra Woodrow Wilson, hyvistä ja riittävistä syistä, luotti sionistin ja Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarin Brandeisin neuvoihin… otti spontaanisti aloitteen itselleen vakuuttaa aivan ensimmäiseksi Sir Mark Sykes, sotakabinetin alivaltiosihteeri… että paras ja ehkä ainoa tapa, joka osoittautuikin sellaiseksi, saada Amerikan presidentti tulemaan sotaan oli turvata sionistijuutalaisten yhteistyö lupaamalla heille Palestiina… ja näin värvätä ja mobilisoida edelleen ilman epäilysten heräämistä Amerikan ja muun maailman sionistijuutalaisten vaikutusvaltaiset voimat liittoutuneiden puolelle ’quid pro quo’ -sopimuksen pohjalta…” 

”Sionistijohtajille annettiin käyttöön suora kaapeliyhteys sotaministeriöstä, ulkoministeriöstä ja Britannian lähetystöistä jne. …kertoa ilouutiset tovereilleen ja järjestöilleen Amerikkaan ja muualle, ja täten muutos virallisessa ja julkisessa mielipiteessä, kuten se joka heijastui Amerikan lehdistössä liittoutuneiden puolelle tuloa sodassa kohtaan, oli sekä tyydyttävä että erittäin nopea…” 

”Balfourin julistus oli professori H. M. V. Temperleyn sanojen mukaan ’selkeä sopimus brittihallituksen ja juutalaisten kesken’… pääaiheena juutalaisilla oli siihen aikaan heidän sionistijärjestönsä johtajien tarkoitus auttaa presidentti Wilsonin tuomisessa liittoutuneiden avuksi… ja sionistijohtajien vaatimuksesta.” 

”Se tosiasia, että se oli juutalaistoimijat toivat Yhdysvallat mukaan sotaan liittoutuneiden puolelle, on vaivannut saksalaisia – erityisesti kansallissosialisteja – siitä asti, ja on varmasti ollut osasyy sille huomionarvoisuudelle, mikä antisemitismillä oli kansallissosialistien ohjelmassa…” 

Lopuksi 

Jatkoa yllä esitetylle juutalaiseliitin ratkaisevalle vaikutukselle ensimmäisen maailmansodan tapahtumille ja ”Israelin valtion” syntymiselle paljastetaan artikkelissä Miksi kongressi on kiero, hullu, tai molempia? (osa 3), joka julkaistaan myös täällä Magneettimediassa lähiaikoina. 

Toimitus 

Lähteet 

http://islam-radio.net/finish/power/freedman.htm

https://www.dw.com/en/debate-over-monetary-system-grows/a-18100679

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-10/can-putin-stop-israel-and-iran-going-to-war

https://www.globalresearch.ca/reflections-secret-agenda-elite-role-us-citizens/5709112

——— 

Islam Radio: http://islam-radio.net/   

10 kommenttia

 1. AMERIKKA UHKA IHMISKUNNAN OLEMASSAOLOLLE
  Jo Henry Ford ja myöhemmin Benjamin Freedman varoittivat juutalaisten vallasta USA:ssa. Tänään juutalaisten valta on mykistävä. Juutalaiset ovat vallanneet kaikki tärkeimmät elämän alueet USA:ssa. Samoin he tekivät Saksassa. Kasaarijuutalaisia muutti 1800-luvulla tuhansia Saksaan ja he valtasivat pankit ja lehdistön. Juutalaisilla oli erittäin hyvä aseman Saksassa 1900-luvun alussa, mutta silti he pettivät Saksan ja saivat USA:n mukaan ensimmäiseen maailmansotaan, jonka Saksa ilman USA:n mukaantuloa olisi voittanut. Samoin juutalaiset USA:ssa eivät piittaa mitään USA:sta vaan ainoastaan Israelista. He hallitsevat USA:ta vain saadakseen hallita koko maailmaa. Tarpeen tullen he pettävät USA:n kansan, kuten he tekivät Saksassa. Nyt kun juutalaisten maailmanvalta on tosiasia, täytyy vain odottaa milloin he järjestävät sodan Kiinaa vastaan, joka ainoana uhkaa USA:n maailmanvaltaa. Nyt koronahuijaus mahdollistaa Uuden Maailman Järjestyksen, jossa juutalaiset pääsisivät vielä tiiviimmin hallitsemaan planeettaa. Keinotekoisen pandemian synnyttämä maailmanlaajuinen talouslama toteuttaisi WEF:n suunnitelman kansoja orjuuttavasta maailmanjärjestyksestä, jossa ei olisi enää itsenäisiä kansoja. Näin juutalaiset toteuttaisivat Talmudin ennustuksen, että kaikki kansat olisivat heidän orjiaan ja he omistaisivat maailman varallisuuden. Mayer Amschel Rothschild oli innokas Talmudin lukija, ja hänen ohjeensa kymmenelle lapselleen oli seuraava: gojimit (ei-juutalaiset) ovat vain eläinten ulostetta ja maailman rikkaudet kuuluvat juutalaisille (kreivi Cherep-Spiridovich: The Secret World Government). Tällaisella ideologialla toimivat kasaarijuutalaisten pankit tänäkin päivänä. Juutalaiset pankit ovat Talmud-ideologiansa mukaisesti käyttäneet varojaan kristittyjen tuhoamiseen. Monet sodat ja vallankumoukset ovat olleet juutalaispankkien aloittamia tai ainakin tukemia. Näitä ovat esim. Ranskan suuri vallankumous, Venäjän vallankumous, Amerikan sisällissota, Espanjan sisällissota, 1. maailmansota ja 2. maailmansota sekä toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta USA:n ja Israelin sodat. Usein kasaaripankit ovat rahoittaneet sodan molempia osapuolia. Nyt sota Kiinaa vastaan on seuraavana heidän ohjelmassaan. Tätä kasaariperkelettä myös Euroopan Unioni kumartaa. Ilman juutalaisten maailmanvaltaa koronahuijaus ei onnistu. Mutta mitä tekee USA sionistipresidentti Bidenin johdolla, joka on pelkkä juutalaisten nukke. Eivätkö kansat vieläkään ymmärrä, että juutalaisuus on maailmaan lihaksi tullut perkele, joka viemässä koko ihmiskunnan tuhoon USA:n avulla! Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. ”Juutalaisilla oli erittäin hyvä aseman Saksassa 1900-luvun alussa, mutta silti he pettivät Saksan ja saivat USA:n mukaan ensimmäiseen maailmansotaan, jonka Saksa ilman USA:n mukaantuloa olisi voittanut. ”

   Collusion: Franklin Roosevelt, British Intelligence,
   and the Secret Campaign to Push the US Into War
   Secretive and unlawful collusion by an American leader with a foreign power that subverts the US political process is not new. The most far-reaching and flagrant case was by President Franklin Roosevelt in 1940-41. In the months before the US formally entered the war in the wake of the Japanese attack on Pearl Harbor, Roosevelt did everything he could to get America into the global conflict without actually declaring war. The cooperation with British intelligence by the President and other high-ranking US officials during that period was quite illegal. Such collusion by the nominally neutral US to further the war aims of a foreign government was contrary to both US law and universally accepted international norms.
   … Roosevelt teki kaikkensa saadakseen Amerikan maailmanlaajuiseen konfliktiin julistamatta sotaa. Presidentti ja muut korkeat Yhdysvaltain virkamiehet tekivät tuona aikana yhteistyötä brittiläisen tiedustelupalvelun kanssa melko laittomasti. Tällainen nimellisesti neutraalin Yhdysvaltojen välinen yhteistyö ulkomaisen hallituksen sotatavoitteiden edistämiseksi oli vastoin sekä Yhdysvaltain lakia että yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja.
   … Roosevelt oli Euroopasta Usaan muuttanut sefardisukuinen mies joka edisti merkittävällä tavalla ’juutalaisten’ maailmanvaltaa.
   ’Juutalaisten’ ongelmana on ettei heille riitä se mikä normaali ihmisille riittää vaan he haluavat koko maailman itselleen ja muut palvelijoikseen. Silloin sopeutuminen muiden joukkoon ei onnistu ja sen jos minkä historia ja tämä päivä todistaa. Siksi ei liene muuta mahdollisuutta tulevaisuudessa kuin ikuinen sota goimien ja heidän välillä elleivät he pysry muuttumaan tai muu maailma laittamaan heille rajat (’lockdownin’).
   Tilanne tällä hetkellä on paha, he ovat miehittäneet Usan ja sen sotakoneen jolla he ovat käyneet ja käyvät sotaansa muuta maailmaa vastaan. Juuri nyt ovat vuorossa Iran ja Kiina mutta se sota ei liene enää heidän voitettavissa.
   Xi Jinping orders China’s military to be ready for war ‘at any second’
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=224487

   http://ihr.org/other/RooseveltBritishCollusion
   http://www.ihr.org
   INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW
   For a More Just, Sane and Peaceful World

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
   1. Tämä Eurooppaa palveleva ja hyödyttävä Silkkitie-hanke onkin suuri uhka nwo-mafialle ja se pitää yrittää tuhota … tätä on nwo-hanke todellisuudessa: kaikki mikä ei tue mafian omaa koko maailman kattavaa valloitusta pitää tuhota ja Kiinan ja Venäjän koko maailmaa ja erityisesti Eurooppaa palveleva rakentava yhteistyö on nyt sen suuri ellei suurin vihollinen.
    Soleimani Geopolitics, One Year On
    PEPE ESCOBAR • JANUARY 4, 2021
    PE: … Soleimani oli diplomaattisella matkalla, säännöllisellä lennolla Damaskoksen ja Bagdadin välillä …osallistuakseen monimutkaisiin neuvotteluihin Teheranin ja Riadin välillä presidentti Trumpin pyynnöstä sovittelijana Irakin pääministerin kanssa.
    … Joten kun keisarillinen (Trumpin) kone – täysin kansainvälistä oikeutta loukaten – murhasi tosiasiallisesti diplomaattisen lähettilään. (kenen asialla tuo ’keisarillinen kone’ mahtoikaan olla? … usan neo-konnienko?)

    Iran on muodostumassa yhä uudempien Silk Roadien (Silkkitie) keskeiseksi solmukohdaksi Lounais-Aasiassa: Iranin ja Kiinan strategista kumppanuutta elvytetään jatkuvasti Zarifin ja Wang Yin FM-kanavilla. Tähän sisältyy Pekingin geotaloudellisten investointien turboahtaminen Etelä-Parsiin – suurin kaasu kenttä maapallolla.
    Iran, Venäjä ja Kiina osallistuvat Syyrian jälleenrakentamiseen (tärkeä asia pakolaisongelman vuoksikin) – johon sisältyy lopulta myös uusi Silk Road -haara: Iran-Irak-Syyria-Välimeren itäpuolinen rautatie.
    All that is an interlinked, ongoing process no Hellfires are able to burn. Näin PE.
    https://www.unz.com/pescobar/soleimani-geopolitics-one-year-on/

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
    1. Jenkeillä oma silkkitie: rikkain 1% omistaa nyt 36% kun 1990 se omisti 5% … ja koko ajan sen omaisuus kasvaa ja köyhät köyhtyvät
     Tätä korporaatio- tai ’oligarkki-kapitalismin’ mallia nwo-mafia tarjoaa nyt koko maailman malliksi mutta Kiina panee hanttiin kun valtio valvoo maan kapitalismia ja oligarkkeja ja estää niiden rajattoman rikastumisen ja kansan jäämisen nuolemaan näppejään. Globalistien mielestä tämä on törkeää vapauden rajoittamista ja totalitarismia jota pitää kaikin keinoin karttaa.
     America’s Richest 1% Owned 5% in 1990, Own 36% Today
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=224540

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. On hyvä ja kohtuullista, että Lopun Aikoina kabbalistien juonet paljastetaan, jotta tiedetään, kuinka Anti-Kristus on saanut koko maailman valtaansa. Raamattu ei tästä yksityiskohtia kerro. Vain Kiina ja Iran ja osin Venäjä ja Valko-Venäjä ovat globalistien pankki- ja mediakartellin raudanlujan otteen ulottumattomissa. Ohjailevaa valtaa heillä on noihinkin maihin. Suomen osana on ollut sortuminen kaikkein pimeimpien anti-kristillisten voimien alaisuuteen, vaikka rodullista juutalaisväestöä meillä ei ole.

  On uskomatonta, että kansa, joka ahdingossaan vielä noin 80 vuotta sitten turvautui Jumalaan ja Jeesukseen, on runsaan kahden sukupolven aikana kääntynyt teknologian eli ihmiskätten töiden ja niiden kautta epäjumalien avoimeen palvontaan. Myös moraalin mädätys on meillä uskomaton. Meikäläinen kristikunta on hävittänyt uskottavuutensa sortumalla sionistisiin harhaoppeihin. Tänä päivänä heille nauravat aidanseipäätkin.

  Rokote-messiaan odotus ja tyrkyttäminen kaikelle kansalle uudelleen nimetyn flunssan tai keuhkokuumeen vuoksi on vankka osoitus siitä, että Suomi palvoo epäjumalia. Myös digitalisaatio on tämä maan epäjumala. Digitalisaatio ja sen ihmisruumiiseen liittävät rokotteet ovat väylä, jonka kautta epäpuhtaat henget saavat ihmiskunnan ruumiit otteeseensa. Kyseessä on siis fyysinen possessio ja DNA:n kaappaus Saatanalle. Tämän toteutuksessa ja kansojen lumoamisessa ja vihkimisessä epäjumalille on kabbalistien osuus on tietenkin keskeinen. Itse uskon, että heidätkin petetään tai on jo petetty eli he toimivat korkeampien henkivaltojen lujassa otteessa eikä ihmisolemusta heillä ole lainkaan. Se on myyty Saatanalle eriasteisten initiaatioiden kautta. Motivaationa on tietenkin ollut kabbalistien kostonhimo kristikuntaa ja ”Roomaa” eli Länttä kohtaan. Kostonsa he ovat saneet jo moninkertaisesti, mutta yhä puuttuu ratkaiseva pala, jotta goyimien orjuus olisi täydellistä. Olemme aivan loppuratkaisun kalkkiviivoilla. Iso osa Suomen kansasta ajaa itsensä digi-rokotteiden kautta orjuuteen ja ihmisolemuksen menetykseen. Myös meidät vastaanpullikoijat aiotaan taivuttaa väkipakolla. Valtava kampanja alkaa sitten, kun ensimmäiset rokotekuolemat merkitään uusien virus-mutaatioin piikkin ja markkinoille tuodaan uusi ohjelmoitava ja väitetysti mutaatioihin tepsivä älyrokote, joka on myös Raamatun kuvaama Pedon Merkki.

  Yläoleva on raamattu-uskollinen näkemys tilanteeseen ja monen mielestä se vaikuttaa sairasmieliseltä hourailulta. Tämä puolestaan johtuu siitä, ettei Raamatun maailmaa tunneta eikä sen sanomaa sisäistetä oikeasti. Ero nykyisen ”tieteellisen” ja raamatullisen maailmankatsomuksen välillä on valtava. Kabbalistien valtaa voi tietenkin pyrkiä vastustamaan myös ei-kristillisten katsomusten kautta. Suomen kohdalla on vaikea sanoa, mikä näkemys vetoaisi laajempiin massoihin. Jokaisen tilanteen vakavuuden oivaltaneen on kuitenkin syytä pyrkiä oppositiovoimien vahvistamiseen.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. LOPPURATKAISU
   ”Olemme aivan loppuratkaisun kalkkiviivoilla.” Nimenomaan niin olemme. Petoksen sarja tulee kasvamaan kiihtyvästi aina uusilla petoksilla. Nyt puhutaan uusista ”mutaatioista”, jotka ovat muka helpommin leviäviä ja nimenomaan nuoriin henkilöihin. Tämä on tietenkin vain uutta pelottelua ja nuorten testaus valheellisia positiivisia tuloksia tuottavalla RT-PCR-testillä tietenkin tuottaa tuloksia nuorilla henkilöillä. Varmasti uusia petoksia vielä keksitään. Ja kansa uskoo, koska tiedotusvälineet ovat lojaaleja WHO:lle ja THL:lle. Nyt uusimmat biokemistien tutkimukset osoittavat, että mRNA-rokotteet aiheuttavat sytokiinisen myrskyn, kun rokotettu saa uuden koronavirustartunnan. Tästä seuraa vakavia elinvaurioita ja kuolema. Eli muutaman kuukauden kuluttua seuraa kuolemantapauksia, mutta niillekin löytyy tietysti heti valheellinen selitys, joka taas lisää pandemiakauhua ja lisää rokotuksia. Noidankehä loppuu, kun kansasta nousee todellinen vallankumous päättäjien petoksen vuoksi. Loppuratkaisu on lähellä, uskon, että jo vuonna 2022. Sitä ennen tapahtuu vielä paljon. Luulen, että syntyy kaksi toistansa vihaavaa kansanryhmää: valheelliseen propagandaan uskovat ja totuuden tietävät. Totuuden tietävät ovat ne, joista Herra valitsee valittunsa tässä Harmageddonin taistelussa. Uskon myös, että tämä Harmageddon paljastaa myös holokaustivalheen koronavalheen ohella, ja että myös Herran oma Taivaallinen Oppi tulee tunnetuksi tässä Harmageddonissa. Tästä opista:
   http://novahierosolyma.fi/HERRAN-TOINEN-TULEMINEN.php
   Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!!
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://www.globalresearch.ca
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 3. HYVÄ SIVU KORONASTA
  Vihdoin kattava ja hyvä suomenkielinen sivu koronahuijauksesta erikoisesti hoitohenkilökunnalle.
  Levitä sivua http://koronarealistit.com/
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 4. ”Koronadystopia” (vai ”Kiinadystopia”?) – US:n sensuroima lääkäri Ville-Veikko Elomaan blogikirjoitus

  Lääkäri Ville-Veikko Elomaan 10.1.2020 kirjoitus Uusi Suomi -blogisivustolla ehti olla näkyvissä alle vuorokauden, kunnes se sensuroitiin. Tässä artikkeli uudestaan julkaistuna Koronarealistit -sivustolta. Se alkaa näin:

  ”Lääkärinä olen seurannut keväästä 2020 lähtien epäuskoisena maailman reagointia koronaviruspandemiaan. Ainut lohtuni on se, ettei minun enää tarvitse pelätä joutuvani Neuvostoliiton tai Kiinan kaltaiseen yhden uskonnon ja totuuden maailmaan, koska saan nyt elää turvallisesti Suomen omaksumassa globaalissa koronadystopiassa.”

  Tuossa hyvässä artikkelissa kiinnittää huomiota Kiinan samaistaminen NL:oon. Se ei vastaa totuutta ja siltä osin voi puhua ”Kiina dystopiasta”. Kun lukee Kiinassa eläneiden tai elävien kirjoituksia niin se on helppo havaita. Kiina on valtiokapitalistinen maa jossa Kungfutsen perinne elää vahvana. Ei se perinteistään aio luopua eli se voidaan lukea kansallismieliseksi valtioksi kuten suvereenisuudestaan kiinni pitävä Venäjäkin joita molempia Lännen globalisti-mafia yrittää hajottaa. Ja molemmat ovat vielä turvallisempia maita kansalaisilleen elää kuin nämä meidän kalergisoidut maat joiden asioista emme itse saa päättää kun eu-mafia tekee sen.
  https://mielenihmeet.fi/kungfutsen-ajatukset-perinto-ihmiskunnalle/

  Toisin kuin lännen korporaatiofasistit ja -kapitalistit se pitää huolta kansastaan ja sallii kansalaisten olla mukana kehittämässä maansa politiikkaa jota 80milj jäsentä (=Puolue) raudanlujasti ohjaa ja toteuttaa kansan tuella. Miksei kansa tukisi koska ohjelmaan kuuluu että kaikilla on työtä, ruokaa ja asunto, toisin kuin meillä tai Israelissa (Amerikassa) kun työtä ei ole ja suuri määrä kansaa näkee nälkää.
  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000003061987.html
  https://www.maailma.net/uutiset/raportti-palestiinalaisalueen-talous-heikkenee-tyottomyysprosentti-on-nyt-maailman-korkein
  Toisaalta voi kysyä mitä pahaa olisi yhden uskonnon ja yhden totuuden maailmassa?
  Jumalia järjellä ajatellen ei voi olla kuin yksi ja sama pätee totuuteen. Oleellista on kuka nuo asiat määrittelee ja että ne ovat mahdollimman lähellä oikeaa.
  Voiko sanoa etä Kiina on lähempänä yhtä Jumalaa kuin kolmiyhteinen kristinusko? (… ”kaikki uskonnot ovat tuhoutuneet samasta syystä: niiden papit ovat ottaneet käsityksensä omasta maallisesta ymmärryksestään eivätkä Jumalan valaisemasta ymmärryksestä kuten pitäisi. Todellinen uskon omaksuminen tapahtuu hitaasti sitä mukaa kun ihminen tekee parannusta ja elää Kymmenen Käskyn mukaisesti.” https://www.magneettimedia.com/kristinuskon-tuho/).
  Kiina on myös maallisena yhteiskuntana lähempänä alkukristillistä kirkkoa ja swedenborgilaista Uutta Kirkkoakin joka painottaa 10 käskyn noudattamista, jotka korporaatiokapitalismin aarteita maan päälle kokoavat,’meille kaikki’-sorokset ja muut fasistit, ovat täysin unohtaneet ja siksi vieneet kulttuurin perikatoon muista piittaamattomalla ahneudellaan ja käskyt hyläneellä pakanuudellaan.
  Ehkä myös lähempänä sitä totuutta jonka varaan kestävä kehitys ja ihmiskunnan säilyminen voi tulevaisuudessa rakentua?

  Uskoako siihen että Kiina ja Venäjä todella olisivat valmiit siihen mitä pakanallinen nwo-mafia (DeepState) ajaa takaa, … että nuo maatkin olisivat valmiit tappamaan omasta kansastaan enemmistön samaan aikaan kun ne edistävät omaa kansallismielistä politiikkaa ja maansa suvereenisuutta ja valmiutta pitää puolensa niitä vastaan käynnistetyssä propagandassa ja uhkailussa?
  Niin kauan kuin valheet kiinnostavat ihmisiä niitä syötetään.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=224810

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Tätä on Nwo-mafian (DeepState) totalitarismi … Facebook bannannut IHR:n, mutta yhä useampi jättää Facen
   INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW
   For a More Just, Sane and Peaceful World

   Behind Facebook’s Banning of the IHR — Institute for Historical Review

   On Nov. 27, 2020, Facebook removed the Institute for Historical Review from its popular social media platform. No reason was given for the abrupt measure, but it was hardly a surprise. It came right after the publication of three widely distributed media items that complained that Facebook had still not dropped the IHR.
   These articles were in line with a decade-old campaign by Jewish-Zionist groups to get social media platforms to remove the IHR and other organizations they regard as harmful to their interests and agenda … People who care about accuracy and fairness in the media should understand the methods used by those who, in the name of “fighting hate,” work to silence voices they don’t like.
   http://www.ihr.org

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Trump antautui ehdoitta: Tuomitsee vastarinnan ja luovuttaa vallan Bidenille – Ei sanaakaan vaalipetoksista
  ”Olin Trumpin kannattaja – 15 minuuttia
  En ole koskaan ollut presidentti Donald Trumpin kannattaja tai hänen nimeensä vanoneeseen QAnoniin mitenkään uskovainen, eikä mikään tosiasiassa koskaan muuttunut geopoliittisesti hänen presidenttikautensa aikana. Kannatan toki Amerikan patriootteja, avoimesti, aivan kuten kannatan kaikissa perustuslaillisissa kansallisvaltioissa, jotka taistelevat globalistien ylikansallisia hegemoniavaatimuksia vastaan.”
  https://mvlehti.net/2021/01/14/trumpin-antautuminen-tuomitsee-vastarinnan-ja-luovuttaa-vallan-bidenille-ei-sanaakaan-vaalipetoksista/

  Plusääni(0)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat