Miksi Suomen perustuslain rikkomukseen syyllistynyt pääministeri Sanna Marin on yhä vapaalla jalalla?

Pääministeri Sanna Marin (sd) vaati Puolaa sitoutumaan Euroopan unionin yhteisiin pelisääntöihin. Omaa itsenäisyyttään enemmän vaaliva Puolan johtava Laki ja oikeus -puolue on viime vuosina esittänyt terveitä ajatuksia maan oikeusvaltioperiaatetta ajatellen ja ohjannut naisten sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia oikeille urille. 

Puolan menettely täytti Sanna Marinin negatiivisen globalisaation “pyhittämällä” raivolla. Tämä “täyttymys” tapahtui Sannan ollessa Brysselissä. 

_________________

Näin Marin rikkoi perustuslakia: 

Sanna Marin selvästi julkilausui, että Euroopan unionin lainsäädäntö ja EU-tuomioistuin ovat kansallisten tuomioistuinten, näin ollen myös Suomen lainsäädännön ja kansallisen tuomioistuimen yläpuolella. Toisin Sanoen Marinin mukaan Suomen perustuslaki on alisteinen EU:n lainsäädäntöön ja EU-tuomioistuimiin nähden. 

Pääministeri Sanna Marin sanoi tarkalleen näin Brysselissä: 

 Tässä kysymyksessä pitää olla hyvin tiukka. EU-lainsäädäntö, EU-tuomioistuin on ensisijainen suhteessa kansallisiin tuomioistuimiin, Marin sanoi Brysselissä. 

Pääministerin mukaan kansalaisten ja yritysten on voitava luottaa siihen, että EU:lla on yhteiset pelisäännöt, joita kaikki noudattavat. 

– Kyse on meidän yhteisistä arvoistamme ja periaatteistamme, joihin olemme sitoutuneet, mutta myös esimerkiksi yhteisen sisämarkkinamme toimivuudesta. 

Sanna Marin on vain negatiivisen globalisaation marionetti 

Valtioneuvoston sivuilla lyhyesti sanotaan, että pääministerin tehtäviin sisältyy johtaa valtioneuvoston toimintaa ja valvoa hallitusohjelman toimeenpanoa. Hän huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien ja Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun sekä käsittelyn yhteensovittamisesta. 

Pääministerin rooliin tai tehtäviin ei sisälly EU:n lainsäädännön arviointi tai sen ylistäminen suhteessa kansallisiin lainsäädäntö elimiin. Tällainen pääministerin käyttäytyminen viittaa siihen, että hän on ymmärtänyt väärin toimenkuvansa ja käyttäytyy kuin jokin “diktaattori”, joka kuitenkin uskollisesti, ja ensisijaisesti palvelee tiettyä globaalia liittoumaa. 

Sanna Marin on harhauttanut suomalaisia.  Tässäkin tapauksessa Marin on rikkonut perustuslakia ja jättänyt ilmoittamatta järjestösidonnaisuuden, jolla on suurta vaikutusta hänen tekemäänsä politiikkaan. 

Marin “valtionjohtajana” kuuluu juutalaisten johtamaan globaaliin eliittiverkostoon, jonka tärkein tavoite on kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden täydellinen tuhoaminen ja Uuden Maailmanjärjestyksen luominen. 

Järjestösidonnaisuudella tarkoitetaan Young Global Leaders (YGL) ‑järjestöä, joka toimii Davosissa kokoontuvan Maailman talousfoorumin (WEF) alaisuudessa. WEF:n sekä YGL:n perustaja on maailmanlaajuiseen finanssieliittiin kuuluva juutalainen Klaus Schwab. Nykyinen YGL:n johtaja on myös juutalainen Mariah Levin.

 

Juutalainen Mariah Levin.

Valtamedia on nostanut Marinin tyhjänpäiväisten kemujen saattelemia lapsellisia boomerilla maustettuja Twitter -avauksia valokeilaan (kuten nostanut yms. puutaheinää ) juuri siksi, että kansan huomio ei kiinnittyisi Marinin aikaansaamaan Suomen ja sen kansan tuhoamisohjelmaan, vaan sen sijasta “saippuaoopperaan”. Tämän seurauksena typerät ihmiset seuraavat niitä s-oopperoita, ja jaarittelevat niistä, mutta viisaammat eivät. 

Lyhyesti voidaan kerrata kuinka Marin on rikollisesti tuhonnut Suomea juutalaisjohtajiensa käskystä. Nämä kaikki isänmaan kavallukset ja kriminaliteettisuudet voidaan nähdä selaamalla uutisointeja. 

Vaikka haittamaahanmuutto on tilastojen mukaan johtanut rikollisuuden valtavaan kasvuun ja hillittömiin taloudellisiin menoihin, kannattaa Marin massamaahanmuuttoa. 

Marin kasvattaa holtittomasti “koronakriisin” varjolla julkisia menoja ja lisää ulkomaistavelkaa, josta hyötyvät uusliberalistisen järjestelmän mukaisesti globaali korollinen velkarahajärjestelmä ynnä muut kansainvälisen finanssijärjestelmän loiseläjät. 

(Kommentti: Koronarajoituksilla ja koronarokotteisiin liittyvissä säädöksissä on  ensisijaisesti kysymys vallasta ja hallinnasta, missä kansallisvaltioiden poliittiset koneistot ajavat isänmaataan pakkolunastuskuntoon globaalin valtaeliitin hyväksi sekä maailmanhallituksen toteutumiseksi. Ratkaisu: Suomen pitäisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, valtiolla olisi keskuspankki ja oma raha, jota se käyttäisi korottomasti investointeihin. Luonnollisesti maalla täytyy olla poliittinen ja taloudellinen tavoiteohjelma. Ulkomaisessa vaihtokaupassa maksuvälineenä soveltuisi sekä raha että tavaroiden vaihto. Lisäksi Suomessa täytyisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta.

Marinin “johtama” valtioneuvosto on fanaattisesti edistänyt koronapassia, rokotuksia, erikoisesti nuortenrokotuksia ja yleensä koronahysterian varjolla rajoituksia.  

 
Lisäksi Euroopan unionin (EU) komissio on käynnisti niin sanotun Next Generation EU (NGEU) -elvytysrahastonsa toiminnan, jossa elvytysrahaston suuruudeksi sanottiin 750 miljardia euroa. Mutta todellisuudessa se on paisunut jo nyt liki 810 miljardiksi euroksi, ja summa voi vielä kasvaa sitäkin suuremmaksi ennen kuin vuoteen 2026 jatkuva rahaston kasvuvaihe on määrä päättää. 

EU -komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille otti hiljattain Suomelta iloisesti vastaan 4,5 miljardia euroa suomalaisten verorahoja. 

Suomi on maksanut EU:n kriisirahastoon 6,6 miljardia euroa ja saa siitä ilmeisesti 2,1 miljardia euroa. Suomen nettomaksuosuus on siis 4,5 miljardia euroa. 

Kun Suomessa käydessään Ursula von der Leyen hurmasi suomalaisia, niin useimmilta unohtui, että hän kävi jakamassa täällä suomalaisten omia rahoja. 

Schwabin kirjoittamissa kirjoissa selvitetään sitä millaiseksi maailma on muodostuva muiden muassa Davosin agendan mukaisessa WEF:n järjestelyihin sisällytetyssä The Great Reset –operaatiossa.   Tässä tavoitteena on ensin EU:n liittovaltiokehitys ja sen jälkeen maailmanlaajuinen Uusi Maailmanjärjestys. Suomen johtavat poliitikot, kuten Marinin hallitus ja myös eduskunta ovat näihin tavoitteisiin petturuuttaan sitoutuneet. 

Perustuslain rikkominen 

Suomen perustuslain  pykälissä sanotaan, että “Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.” (2 §).  

Kuten myös, että “Suomen alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman eduskunnan suostumusta.” (4 §).  

Oikeusministeriön sivuilla viitataan perustuslakiin muun muassa seuraavasti: 

 • Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Presidentin toiminta myös ulkopolitiikassa perustuu valtioneuvoston valmisteluun ja myötävaikutukseen. 
 • Perustuslain mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. 

Yllä olevaan viitaten pääministeri Sanna Marin on syyllistynyt Suomen perustuslain rikkomiseen. Viimeisin näistä rikkomuksista tapahtui Brysselissä, jossa hän sanoi EU:n lainsäädännön menevän kansallisvaltioiden (Suomi mukaan lukien) lainsäädännön ja tuomioistuinten ylitse. Luvussa “Sanna Marin on vain negatiivisen globalisaation marionetti on selvitetty sitä kuinka Marin on luovuttanut Suomen sisä- ja ulkopoliittisen päätäntävallan ulkovaltojen instituutioiden käsiin. Näistä muodostuu rikoskokonaisuus, johon sisältyy samalla valtio- että maanpetoksia sekä lisäksi rikoksia perustuslakia vastaan. 

Miksi Sanna Marinia ei ole pidätetty? 

Sen tähden, että ei ole enää olemassa sellaista valtiota kuin Suomi, jonka oma lainsäädäntö, tuomiovalta, sekä poliittinen päätäntävalta olisivat voimassa, mutta on vain näiden instituutionaaliset kulissit. Suomi kuten myös muut EU-maat ovat luisuneet Maailman talousfoorumin perustajan juutalainen Klaus Schwabin viitoittamaan ja Davosin agendan mukaiseen kehitykseen.  Tämä tarkoittaa Klaus Schwabin unelmaa neljännestä teollisesta vallankumouksesta (Fourth Industrial Revolution, 4IR).  Luonnollisesti myös Brysselin valta Suomea kohtaan on murskaava. Lisäksi Suomen ulkopolitiikka määräytyy lähestulkoon täysin Yhdysvaltojen johtaman transatlanttisen puolustusdoktriinin sanelemilla ehdoilla.  Tässä oli siis vastaus otsikon kysymykseen siitä “Miksi Suomen perustuslain rikkomukseen syyllistynyt pääministeri Sanna Marin on yhä vapaalla jalalla?” 

Lopuksi 

Suomen kansa on hyväksynyt pienen ja kasvottoman eliitin tai mafian agendan, kuten se näyttää hyväksyneen sekä koronaan liittyvien pelkopandemian saattelemat pakotteet ja rokotukset, rokotepassit sekä elvytyspaketin yhteyteen kätkeytyvän globaalin poliittisen ohjelman. Juutalaismafian kontrolloima valtamedia on pitänyt yllä illuusiota, jonka mukaan näissä valtiovallan päätöksissä toteutuisi sekä  demokratia että kansanvalta, ja että nämä päätökset olisivat “isänmaan” parhaaksi. Asioiden käsittelyssä on tietysti esiintynyt hämäyksen vuoksi vähäisiä kosmeettisia eroja suurimpien puolueiden kesken, mutta se ei ole estänyt yhteisen päämäärän toteutumista. Ylikansallisen valtaeliitin intressit (kuten EU, euro, NATO, isäntämaasopimus, koronahysteria, elvytyspaketti jne.) ovat toteutuneet juutalaismafian kontrolloimien vapaamuurareiden, Bilderberg -ryhmän, Trilateraalisen kommission ja EU:n ohjeistuksella, joita läntinen massamedia on vielä tukenut. Sen sijaan ihmisten huomio ohjataan tyhjänpäiväisyyksiin ja hedonismiin roskaviihteen välityksellä.  

Mikäli kansalle selviäisi se, että valtapuolueiden edustajia ja virkakoneistoa hallitsee viimekädessä salainen mafia, niin siinä tapauksessa kansa tekisi lopun mafian valtarakenteista hyvin nopeasti.     

Tässä onkin se oleellisin asia kuinka saamme vallankumouksen toteutumaan. Ihmiset täytyy saada ymmärtämään, että todellista valtaa käyttävät juutalaismafian johtamat salaseurat (esim. vapaamuurarit, Bilderberg -ryhmä jne.) ja tunnetut jättiläismäiset järjestöt (EU).  

Markku Juutinen 

Lähteet 

Sanna Marin EU-kokouksessa: Tiukka viesti Puolalle (iltalehti.fi) 

Pääministerin tehtävät (valtioneuvosto.fi) 

Hallitus: Jopa kaksi miljardia euroa lisää koronakriisin hoitoon – Valtio ottaa taas lainaa (iltalehti.fi) 

Hallitus alkaa edistää koronapassia, nuorten rokotukset alkavat, ravintoloiden rajoitukset kiristyvät – Tässä ovat torstain päätökset – Politiikka | HS.fi 

EU:n elvytysrahasto voi jakaa lähes 810 miljardia euroa – Taloussanomat – Ilta-Sanomat (is.fi) 

Suomi söi Ursula von der Leyenin kädestä (iltalehti.fi) 

Suomen perustuslaki 731/1999 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ® 

Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta – Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi) 

The Davos Agenda | World Economic Forum (weforum.org) 

9 kommenttia

 1. ”Joille perustuslakimme ei ole pyhä, häipykää tästä talosta” – Ano Turtiainen

  ”Suomen tasavalta pitää palauttaa kunniaan ja siihen asemaan, johon se on perustettu. Te, joille perustuslakimme ei ole pyhä, häipykää tästä talosta”, kansanedustaja Ano Turtiainen (VKK) sanoi eduskunassa antaessaan puheenvuoron Valtioneuvoston selonteosta koskien EU-politiikkaa.

  ”Mihin tästä salista on kadonnut Snellmanin henki? Missä on talonpoika, senaattori ja renki? Missä vaiheessa tässä salissa on tullut hyväksyttyä hylätä kansamme, itsenäisyytemme ja kansallishenkemme?
  … Arvoisa puhemies! Hyvät kollegat! Suomen tasavalta pitää palauttaa kunniaan ja siihen asemaan, johon se on perustettu. Te, joille perustuslakimme ei ole pyhä, häipykää tästä talosta. Menkää puliveivaamaan sinne, mistä olette ohjeet saaneet.
  Arvoisa puhemies (Antti Rinne)! Te voisitte ensimmäisenä pakata kassinne ja lähteä”, Turtiainen sanoi.

  https://mvlehti.net/2021/10/28/joille-perustuslakimme-ei-ole-pyha-haipykaa-tasta-talosta-ano-turtiainen/#comment-18366

  Plusääni(23)Miinusääni(2)
 2. PETOSTEN VYYHTI
  Sanna Marin ja koko hallitus ovat syyllistyneet valtiopetokseen, niin kuin Markku Juutinen kirjoittaa. Petokset alkoivat jo 90-luvulla, kun Suomi liitettiin perustuslain vastaisesti EU:hun. Petokseen syyllistyivät mm. Sauli Niinistö ja Mauno Koivisto. Itse asiassa kyse oli törkeästä valtiopetoksesta, johon rangaistus on elinkautinen. Miksi kukaan ei ole yrittänyt saada näitä pettureita valtakunnanoikeuteen? Syy siihen on, että koko valtiolaitos on pahasti korruptoitunut. Nyt on kuitenkin syntynyt kansanliike VKK, joka tulee vaatimaan syyllisiä valtakunnanoikeuteen. Tämän taistelun kärjessä on todellinen vallankumouksellinen eli juristi Jaana Kavonius. Kehotan kaikkia kynnelle kykeneviä ottamaan osaa oikeusturvakeskuksen mielenosoitukseen ensi sunnuntaina eduskuntatalon edessä klo 13 alkaen. Lisäksi jokainen voi liittyä taisteluun yhtymällä Jaana Kavoniuksen tutkintapyyntöihin. Jaana Kavonius on todellinen suomalainen Jeanne d’Arc, jonka huippuälykkäät analyysit pitäisi jokaisen lukea. Jaana osoittaa, kuinka syvästi korruptoitunut valtiohallintomme tänä päivänä on. Oikeusturvakeskus ry ja VKK, siinä vallankumouksen tekijät.
  LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(4)
 3. Unionilla ei ole omaa perustuslakia, jota voisi noudattaa. Otahan tästä selvää https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan_unionin_perustuslaki
  ”Määritelmä Euroopan unionin ehdotettu perussopimusuudistus, joka ei kuitenkaan koskaan tullut sellaisenaan voimaan, mutta jonka kanssa Lissabonin sopimus on pitkälti saman sisältöinen.”

  Perustuslaki liittyy valtion perustamiseen ja siihen miten valtion pitäisi toimia. Perustuslailla ei enää ole merkitystä, koska sen vastaisesti voidaan toimia kulloistenkin poliittisten tavoitteiden tai oikeastaan poliittisten pyrkyreiden menestymisen hyväksi. Menoa kannattavat tiedotusvälineet hyväksyvät tämän.
  Onhan aivan selvää, että Suomen pikku valtion poliitikolle on paljon edullisempaa saada tukea EUnionilta kuin suomalaisilta. Etuja tulee viroissa tai rahoissa merkittävästi enemmän. Siinä motiivi perustuslain rikkomiseen ja etujen takaaminen tiedotusvälineitten työntekijöille ja omistajille.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 4. Globaali teknologinen kommunismi tulee, kuten Raamatussa on ennustettu. Saatananpalvojien juhlapäivä halloweenina alkava Glasgow’n ilmastokokous on todennäköisesti suuri lähtölaukaus Anti-Kristuksen valtakunnan lopulliselle muotoutumiselle. Vain itse päähenkilö puuttuu kuvasta, mutta valtaistuinta ja hallintorakennetta rakennetaan koko ajan kiihtyvästi ja se alkaa olla valmis. Kun itse Lucifer ihmishahmossa ottaa maapallon hallintaansa väkijoukkojen riemuitessa, niin juhlaa juhlistetaan ihmisuhrien verellä. Kristityt ja kansallissosialistit ovat mieluisimpia viattomien lasten ohella. Alkavat ennen näkemättömät verikekkerit. Kuvioon kuuluvat myös ennenäkemättömän julmat kidutusmenetelmät, joihin juutalaiset bolshevikit ovat niin kovin mielistyneet. Kristityt halutaan saada kiroamaan Jeesus Kristus, jota Uusi Maailmanjärjestys vihaa intohimoisesti. Kuitenkin vain Vain Jumalaan turvautuvat saattavat selvitä Jeesuksen paluuseen asti. Maapallolle voi jäädä muutama suoja-alue, joita ovat Bhutan tai joku Teksas, joihin kynnelle kykenevät buddhalaiset tai kristityt pakenevat. Näen myös Japanin vastustavan äärimmäistä globalismia. Suomi on täysin menetetty ja kaikki vastarinta hiipuu aikanaan, mutta ihmettä ja ihmepelastusta voi aina toivoa ja rukoilla. Jumala on Raamatussa ilmoittanut, että kärsimyksen ja hädän päiviä lyhennetään, koska muuten ei yksikään ihminen pelastuisi (Matt. 24:22).

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 5. Pankkiiri-Mafia suojelee omiaan. Siksi elämä meilläkin on muuttunut laittomaksi. Rikollisia ei saada vastuuseen.
  Linkin video yrittää etsiä sen pahuuden juuria joka nyt on noussut ohjaamaan ja tuhoamaan läntistä kulttuuria.
  THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL – PART 1
  https://www.bitchute.com/video/BRizDPuLs8c4/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. SANNA MARIN JA WEF
  Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern leikkii jo aivan avoimesti totuusministeriötä pääministerin virassaan ja meininki alkaa näyttää kuin suoraan George Orwellin kirjasta 1984. Tämä kyseinen pääministeri on, kuinka ollakaan, pääministeri Sanna Marinin koulukavereita Klaus Schwabin globaalien tyrannien kansainväliseltä koulutuslinjalta (Young Global Leaders). Tytöt ajavatkin nyt sitten ilmeisesti opinnäytetöinään The Great Reset -agendan mukaista oman kansakunnan tuhoamista. Kuka hullu enää luottaa näihin viranomaisiin, kun he pystyttelevät jo monissa maissa keskitysleirejä, joissa tulevat sitten varmasti pitämään “hyvää huolta” kansalaisistaan. Sanna Marin ja Annika Saarikko ovat Maailman Talousfoorumin rikollisten tavoitteiden toimeenpanijoina Suomessa ja ansaitsevat elinkautisen tuomion valtiopetoksesta.
  WEF:n tavoitteena on uudentyyppinen koko planeetan käsittävä diktatuuri, jossa kaikki ihmisoikeudet ovat poissuljettuja ja tunnuslause on ”en omista mitään, minulla ei ole yksityisyyttä ja olen onnellinen”. Kaikki nämä ennusteet käyvät ilmi WEF:n puheenjohtaja Klaus Schwabin kirjoista. WEF:n rikoskumppaneita ovat mm. EU, bilderbergiläiset, miljardöörikerho ja vapaamuurarit. EU:sta on tavoitteena tehdä liittovaltio, jossa kansallisuudet on tuhottu. Kaiken lopullisena taustapiruna on juutalaisten salajärjestö Siionin Viisaat. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 7. Onhan niitä muitakin vapaalla jalalla kun tuo Marin.
  Järkyttävää on että hän on antanut itsensä (joutunut) tuollaisen mafian aivopesuun ja tuhoaa kansaamme. Ei varmaan itse ymmärrä mitä tekee. Vain edustuksellinen demokratia mahdollistaa tuollaisten valtaan pääsyn.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Oleellinen ero kiinalaisen sosialismin ja rotsild.swabilaisen ’meille kaikki’ super-kapitalismin (zwo-kommunismin) välillä
  Kiinan menetyksen takana on
  i) älykäs, kurinalainen ja halpa työvoima, jota ohjaa

  ii) hallitus, joka otti opikseen maolaisesta hankkeesta, joka oli täynnä virheitä, mutta molemmat näistä olivat alisteisia toiselle tekijälle,

  iii) jota orkestroivat ”hyväntahtoiset” (ahneet ja itsekkäät) maailmantalouden elimet, jotka kaikki olivat Yhdysvaltain finanssipääoman haaroja ja joiden tehtävänä oli uudistaa sodanjälkeinen järjestely, jossa monikansalliset yhtiöt toimivat tulli- ja suojaesteiden takana – pääasiassa melko suvereenien kansakuntien kotimarkkinoilla. …Tämä oli yhtä kuin valmistusteollisuuden vienti Yhdysvalloista ja useimmista länsimaista, ja se aloitettiin lännestä, ei Kiinasta.

  Ron Unz kysyy: Totuus tästä elää nykyään siinä mielessä, että se voitaisiin suurelta osin kääntää päinvastaiseksi, jos siihen tehtäisiin vaikeita muutoksia pitkän ajan kuluessa. Mihin se jättäisi ”Kiinan ihmeen”?
  Siihen vastauksena pari kommenttia linkin artikkelista:
  1. ——Tämä on vain osittain totta, sillä Kiinan taloudessa oli kaksi osaa: 1). Kapitalistivetoinen, vientivetoinen teollisuus ja 2). valtiovetoiset infrastruktuuri- ja teknologiainvestoinnit. Vaikka tuo saattaa pitää paikkansa ensimmäisen osan osalta, se ei pidä paikkaansa toisen osan osalta, joka perustui valtion pääoman ja resurssien kohdentamiseen perustuvaan suuren volyymin ja vähäarvoiseen infrastruktuuriin ja teknologiateollisuuteen.

  Ensimmäinen osa mahdollisti ulkomaisen pääoman investoimisen Kiinaan, jotta se voisi viedä halpoja tavaroita alhaisin hinnoin kaikkialle maailmaan, mikä mahdollisti sen, että Kiinaan kertyi biljoonia dollareita, mutta toinen osa mahdollisti sen, että valtio pystyi kohdentamaan nämä biljoonat dollarit infrastruktuurin ja teknologiateollisuuden rakentamiseen.

  Tämä erotti Kiinan muusta kehitysmaasta, joka myös vei halpoja tuotteita kaikkialle maailmaan. Jos ulkomainen pääoma yksin olisi ollut ainoa tekijä Kiinan talouskehityksessä, muut kehitysmaat olisivat kehittyneet paljon aikaisemmin kuin Kiina.

  Sen sijaan, että Kiina kasaa biljoonia dollareita, jotka menettävät nopeasti arvoaan, se haluaa taloutensa palvelevan omia kotimarkkinoitaan rakentamalla omaa teknologiateollisuuttaan.

  Kiina on siirtynyt vuodesta 2008 lähtien vanhasta kapitalistivetoisen, vientivetoisesta valmistusteollisuuden liiketoimintamallista uuteen, valtiojohtoiseen, innovaatiovetoiseen teknologiateollisuuden liiketoimintamalliin. Tulokset näkyvät nykyään Kiinassa, jossa on 70 prosenttia maailman suurnopeusjunaradoista ja 80 prosenttia maailman 5G-tukiasemista.

  2. ——Minusta räikeä ero (ja olen kommentoinut sitä useaan otteeseen) on länsimaisen ajattelun täydellinen kääntyminen päinvastaiseksi, jonka Pepe Escobar on tunnistanut valtavan selkeästi.
  Hallitus keskittyi vaurauden lisäämiseen, talouden kasvattamiseen ja kaiken mahdollisen tekemiseen kasvun aikaansaamiseksi.

  ”Hyvin hallitussa maassa köyhyys on häpeäksi. Huonosti hallitussa maassa vauraus on jotain, jota pitää hävetä.”
  – Konfutse

  Samaan aikaan he panivat täytäntöön näkemyksen, jonka mukaan yksityisen sektorin oli huolehdittava yhteiskunnasta ja varmistettava, että köyhimmistä huolehditaan.

  ”Rikkaana oleminen ja kunnia epäoikeudenmukaisessa yhteiskunnassa on häpeä.”
  – Konfutse,

  Näin luotiin suuri infrastruktuuri, mutta silti ”julkisuuden” ja ”rikkauden” sijaan sen sijaan, että niitä ihannoitaisiin, vaadittiin, että ne peittävät alleen sosiaalisen vastuun.
  Kiina pitää sosiaalisia ”pisteitä” erittäin tärkeinä,

  ”Toisten huomioon ottaminen on hyvän elämän ja hyvän yhteiskunnan perusta.”
  – Konfutse

  Länsimaat ovat kääntyneet pois filosofin viisaista ajatuksista.
  (Ihmettelen, miksi :
  Rockefellerin yleissivistyslautakunta ilmoitti ylpeänä vuonna 1906, että,
  Unelmissamme… ihmiset antautuvat täydellisen kuuliaisesti muokkaavien käsiemme armoille. Nykyiset kasvatuskäytännöt [älyllinen ja luonteenomainen kasvatus]… Emme yritä tehdä näistä ihmisistä tai kenestäkään heidän lapsistaan filosofeja tai oppineita tai tieteen miehiä. Meidän ei tarvitse kasvattaa heidän keskuudestaan kirjailijoita, kasvattajia, runoilijoita tai kirjailijoita. Meidän ei tule etsiä alkiosta suuria taiteilijoita, taidemaalareita, muusikoita eikä lakimiehiä, lääkäreitä, saarnamiehiä, poliitikkoja, valtiomiehiä, joita meillä on runsaasti).

  kun taas Kiina pitää heitä jumalina.
  Ennen kuin länsi saa sielunsa takaisin, mitään hyvää ei voi tapahtua.
  Koska epäilen vahvasti, että tämä on mahdollista, en usko länsimaisen ajattelun tai vaurauden toiveisiin.
  Ainoa kysymys on, kuinka syvälle se menee ennen täydellistä romahdusta ja paluuta lähes esiteolliseen aikaan.
  https://www.unz.com/pescobar/xis-new-communist-manifesto/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat