Miksi vain pohjoisen merijää sulaa?

No sulaahan tuo Etelämantereen ympärille muodostuva merijääkin. Mutta toisin kuin pohjoisessa Antarktikan merijään laajuudessa on viime vuosina lyöty suuruusennätyksiä. Siellä on sulamiskautta jäljellä enää viikon verran, ja saatamme tänä vuonna saada uuden satelliittimittausten ajan ennätyksen merijään laajuudessa, kuten viereisestä kuvasta (1) voit todeta. En kuitenkaan nyt kirjoita etelän merijäästä. Koetan pohtia sitä, miksi napa-alueiden merijäät käyttäytyvät niin eri tavoin. Siis kun etelässä tehdään sulamiskauden laajuusennätyksiä, pohjoisessa laajuus supistuu (kuva 2). Mikä mahtaisi olla syy näihin eroavuuksiin?

 

Pohjoisen jääpeitteen laajuus 11.2.2013 verrattuna keskimääräiseen
Kuva 1: Pohjoisen jääpeitteen laajuus 11.2.2013 verrattuna keskimääräiseen

 

Pohjoisen pallonpuoliskon päivittäisen jääpeitteen laajuuden poikkeama vuosien 1979-2008 keskiarvosta
Kuva 2: Pohjoisen pallonpuoliskon päivittäisen jääpeitteen laajuuden poikkeama vuosien 1979-2008 keskiarvosta

 

Ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen uskovat ovat yrittäneet todistaa ilmakehän kasvaneen hiilidioksidipitoisuuden vaikutuksen sulattaneen Jäämeren jääpeitettä. Kun kuitenkin tiedämme ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden olevan tuulten vaikutuksesta melko tasainen molemmilla pallonpuoliskoilla, pitäisi saman vaikutuksen toimia myös Etelämannerta ympäröivään jääpeitteeseen. Mutta kun tämä vaikutus ei empiiristen mittausten mukaan toimi etelässä, voisi pohjoisen merijään sulamisen epäillä johtuvan jostain muusta syystä. Mikä tämä tekijä voisi olla? Vai voisiko niitä olla useita?

Ehkä helpointa on sulkea ensin pois niitä isoja tekijöitä, jotka eivät ainakaan voi olla ratkaisevia asioita. Ainoakaan tutkimus ei vihjaa auringon tai muun avaruudesta tulevan tekijän merkityksestä napajäiden erilaiseen käyttäytymiseen. Hiukkaspäästöt ovat jo ristiriitaisempi asia, sillä tutkimukset auringon säteilyä absorboivan noen ja sulfaattien vaikutuksista lumen ja jään sulamiseen vaihtelevat paljon. Nokipitoisuudet pohjoisen ja teollistuneemman pallonpuoliskon ilmakehässä toki ovat suuremmat, mutta selittäisikö jään pinnalle laskeutuva noki pääosan sulamisesta. Joidenkin tutkimusten mukaan se selittäisi jopa puolet.

 

Vuoden 2012 keskilämpötila 80 leveysasteen pohjoispuolella. Sininen viiva on 0-astetta celsiusasteikossa. Lähde: Tanskan ilmatieteenlaitos (DMI)
Kuva 3: Vuoden 2012 keskilämpötila 80 leveysasteen pohjoispuolella. Sininen viiva on 0-astetta celsiusasteikossa. Lähde: Tanskan ilmatieteenlaitos (DMI)

 

Ovatko ilman lämpötilat nousseet niin paljon, että jää sulaa aiempaa nopeammin vuodenkierron aikana? Oheisesta kuvasta (3) näet 80 leveyspiirin pohjoispuoleisen alueen lämpötilan kuvaajan viime vuodelta, jolloin arktisen merijään laajuus kävi pienimmillään sitten satelliittihavainnoinnin alkamisen vuonna 1979. Kuvasta näkyy selvästi, että päivittäinen lämpötila vaihtelee pitkän talven aikana paljonkin, mutta lyhyen sulamisjakson aikana (noin päivät 160-240) lämpötila pysyi hyvin tarkasti pitkän aikavälin keskiarvon (kuvassa  ERA40-kuvaaja) tuntumassa. Näin on myös jokaisen muun vuoden osalta tuossa Tanskan Ilmatieteenlaitoksen lämpöaikasarjassa. Pohjoisen lyhyen kesän lämpötilat siis eivät ole merkittävästi nousseet viimeisen 50 vuoden aikana ainakaan 80 leveysasteen pohjoispuolella. Ilmakehän kasvaneet hiukkas- ja kasvihuonekaasupitoisuudet eivät siis näy tuon alueen sulamiskauden lämpötiloissa, jotka ovat vuosi toisensa jälkeen yhtä kylmiä kuin 50 vuotta sitten. Tältä osin mm. Ilmatieteenlaitoksen pääjohtajan, Petteri Taalaksen, vihjailut ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta jääpeitteen sulamiseen ovat outoja.

 

Pohjoisen merten pintalämpötilapoikkeamat vertailukauteen
Kuva 4: Pohjoisen merten pintalämpötilapoikkeamat vertailukauteen

 

Jos ilman lämpötilamuutos ei pysty selittämään Jäämeren jään aiempaa laajempaa sulamista, löytyisikö syy jään alla olevan veden lämpötilasta? Viereisessä kuvassa (4) on esitetty pohjoisen vesialueiden pintalämpötilojen poikkeama 12.2.2013 verrattuna pitkäaikaiseen keskiarvoon vastaavana helmikuun päivänä. Kuvasta näkyy, että Skandinavian pohjoispuolella on poikkeuksellisen lämmintä vettä (ruskea). Samoin Grönlannin ja Islannin välissä vesi on tavanomaista lämpimämpää. Mutta Jäämeren toisella puolella, Beringin salmen tuntumassa, vesi on hieman tavanomaista viileämpää. Kun tuota kuvaa vertaa seuraavaan kuvaan (5), jossa on satelliiteista mitattu merijään laajuus 11.2.2013 ja viivana esitetty keskimääräinen jääpeitteen raja, huomataan jäätä puuttuvan juuri noilta lämpimän veden alueilta – Barentsinmereltä ja Grönlanninmereltä – mutta ei juurikaan muualta. Miten tuo lämmin vesi on päässyt noin pohjoiseen, sillä normaalisti vesi ei siellä noihin asteisiin lämpene?

 

Golf-virta
Kuva 6: Golf-virta

 

Selitys taitaa piillä Golf-virrassa (kuva 6), joka tuo valtavan määrän lämmintä vettä ja energiaa Karibian meren suunnalta Jäämerelle. Virta tuo etelän auringon alla lämmennyttä vettä Pohjois-Amerikan sivuitse pohjoiseen jopa 150 miljoonan kuutiometrin virtaamalla sekunnissa. Energiamäärältään se vastaa satakertaisesti ihmiskunnan tuottaman kaiken energian määrää. Ilman Golf-virran tuomaa energiaa Barentsinmeri, Grönlanninmeri ja myös Pohjanmeri Norjan länsipuolella olisivat vailla jääpeitettä vain hyvin lyhyen aikaa loppukesästä.

Nykyisin tiedetään, että Golf-virran tuoman energian määrässä tai jakautumisessa on vaihtelua. Tuota vaihtelua koetetaan ilmentää ns. Atlantin vuosikymmeniä kestävän vaihtelun indeksillä (AMO = Atlantic Multidecadal Oscillation, kuva 7). Tuo indeksi seuraa pintavesien lämpötilamuutoksia Pohjois-Atlantilla ja osoittaa selvästi, että viimeiset kolme vuosikymmentä ovat olleet tuossa hitaassa vaihtelussa lämpimimpiä. AMO-indeksi on ilmeisesti kääntymässä seuraavan 10 vuoden aikana negatiiviseksi, mikä ennustaisi kylmempiä pintavesiä Barentsinmerelle ja muuallekin. Jos näin kävisi, pohjoisen jääpeitteen laajuus saattaisi palata nopeastikin takaisin 1970-luvun lukemiin.

 

AMO-indeksi vuosina 1856-2009. Lähde: Wikipedia
Kuva 7: AMO-indeksi vuosina 1856-2009. Lähde: Wikipedia

 

Ovatko pohjoisen jään sulaminen ja eteläisen jään sulamattomuus ihmiskunnan syytä vai ei? Erään tuoreen Arktikan merijään tilavuuden muutosta koskevan tutkimuksen kirjoittaja, Washingtonin Yliopiston tutkija Axel Schweiger, totesi asiasta seuraavaa: ”Meidän täytyy nyt kysyä, mitkä prosessit johtavat näihin muutoksiin pohjoisen merijäässä. Missä määrin kyse on meressä vaikuttavista prosesseista, ja missä määrin kyse on ilmakehästä? Meillä ei taida olla asiasta vielä hyvää käsitystä.” Tutkijat siis eivät tiedä sulamisen syytä, eivätkä tiedä myöskään, jatkuuko sulaminen viime vuosien lailla. Saatamme joutua odottamaan jäätöntä Jäämerta pitkään – ihmisikä huomioiden luultavasti liian pitkään.

26 kommenttia

 1. Maan kuori lämpenee ja se näkyy ensin pienempien jäätiköiden sulamisena.Asteen muutos maankuoressa vapauttaa huikeat määrät metaania,joka Yhdysvalloissa on häätänyt ihmisiä kodeistaan kaasuräjähdyksen pelossa. 2003 vuodesta alati voimistuva maan vaappuminen rasittaa ja mannerlaatat ovat liikkeessä.Tästä vaappumisesta johtuen suuret ilmavirtaukset tuovat lämmintä ilmaa pohjoiseen ja päinvastoin,sään ennustaminen on hankalampaa.Vulkaaninen toiminta on myös lisääntynyt.

  Tässä satelliittianimaatiossa näkyy ilmavirtausten liike vaappumisessa(1 kuva/tunti)
  http://www.ssec.wisc.edu/data/geo/index.php?satellite=fy2d&channel=wv&coverage=fd&file=jpg&imgoranim=8&anim_method=flash

  Tässä viimeisen 2vrk järistystiedot(ei kaikki)
  http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/gmap.php

  Tässä kaasuräjähdys raporttia eiliseltä
  http://www.youtube.com/user/RealWorldReport?feature=watch

  Tässä maanvajoama joka on vapauttanut huikeat määrät kaasua ympäristöön

  Eilisestä raportoitu suht voimakasta”hiukkasmyrskyä”ja magneettikenttä on kovilla,vaikka Auringonpurkauksia ei ole nyt ollut…??
  http://www.lmsal.com/solarsoft/last_events/
  http://iswa.ccmc.gsfc.nasa.gov/IswaSystemWebApp/
  http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/manic-magnetosphere-silent-sun

  Ihmisen osuus on mielestäni merkittävä ilmastonmuutoksessa ja luotan edelleen Dutchsinsen
  näkemykseen,hänellä on pitkä kokemus tutkakuvien tulkinnassa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. MOI
   On alkanut todella ottaa päähän ihmiskunnan kusetus ja syyllistäminen maapallon saastuttajina.
   Miksi Suomi on ainoa maa,missä Hydrogenin käyttö on rangaistavaa??(30€/arvioitu käyttöpäivä)
   Veden käyttö pitäisi olla laillista energianlähteenä,niinkuin muuallakin maailmassa elektrolyysillä saa vedestä eroitettua Vedyn ja Hapen,joka on täydellinen polttoaine kaikkiin ajoneuvoihin.Sillä voi lämmittää myös asuntoja lähes ilmaiseksi.Tämä maailmankaikkeuden yleisin puhdas ja ympäristöystävällinen kaasu on meiltä kielletty??Eliitti on täysin syyllinen maapallon saastuttamiseen,kansa on keksinyt paljon erilaisia loistavia energiaratkaisuja,jotka on teilattu ja määrätty jopa laittomiksi käyttää.

   TESTAA ITSE.Laita 9v paristo juomalasiin,jossa on ihan tavallista hanavettä.Pian pariston + ja – navoista alkaa nousta kuplia,tätä reaktiota kutsutaan elektrolyysiksi.Näin suhteessa,+ navasta vapautuu 3 vetyatomia ja – navasta 2 happiatomia.Litrasta vettä saadaan n 1300 litraa tätä kaasua,joka on täysin saasteton ja uusiutuva energiamuoto.Tämä on ollut tiedossa jo yli 100 vuotta,mutta eliitti on tehokkaasti estänyt sen käytön 🙁
   Lopettakaa jo itsenne syyllistäminen maapallon saastuttajina!!

   http://www.hho-plus.com/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Luulen ilmaisella energialla tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, että vettä ei voi kontrolloida samalla tavalla kuin öljyä. Vesi olisi tässä mielessä polttoaineena ilmainen, koska ei voida estää ihmisiä menemästä ämpäreineen joelle / merelle. Jos vettä voisi käyttää polttoaineena, niin se tarkoittaisi öljy-yhtiöille konkurssia eli intressit ilmaisen energian estämiseksi ovat olemassa.

     Youtubessa on useita videoita vedellä käyvistä moottoreista, mutta hankala videon perusteella tietää onko kyseessä aito vai huijaus. Kemiallisesti homman pitäisi onnistua, koska vedessä on vetyä ja happea. Kyse on lähinnä siitä tuottaako veden polttaminen enemmän energiaa kuin mitä veden prosessointi käyttökelpoiseksi energiaksi maksaa.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. ”Hydrogenin”, siis vedyn.

    Tarkoitatko vedellä kulkevan auton polttoaineveroa?

    Esitä minulle ensin se vedellä kulkeva auto.

    Vesi voidaan hajottaa vedyksi ja hapeksi elektrolyysillä(tämähän opitaan jo koulun kemiantunnilla) kuten esität, mutta prosessin hyötysuhde on huono.

    Vaikka keksittäisiin hyötysuhteeltaan hyväkin keino niin silti veden hajottaminen vaatii energiaa.
    Enemmän mitä saadun vedyn polttamisella saadaan tuotettua.

    Vesi siis ei ole polttoaine.
    Veden hajottaminen on korkeintaan tapa siirtää ja varastoida energiaa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Useita vedellä käyviä autoja on valmistettu tutkijoiden toimesta. Moni vedellä toimivan auton kehittäjä on kuitenkin kokenut ennenaikaisen kuoleman tai moottorin valmistuksen suojaava patentti on ostettu kovalla hinnalla ja jätetty sitten hyllyyn pölyttymään. Teknologia on olemassa, mutta sen julkituominen ei ole valtaeliitin etujen mukaista.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Niin kuin muitakin 100% hyötysuhteen ylittäviä keksintöjä.
   Kaikki on ”haudattu valtaapitävien toimesta”.
   Joskus keksijät itse kuitenkin ovat ehtineet kääriä hyvät rahat ennen homman kuivumista kokoon.

   Vai olisiko niin, että ikiliikkuja on todella mahdoton.

   Ongelma on siinä, että moni ei tunnista ikiliikkujaa ikiliikkujaksi.

   Vedellä kulkeva auto on ikiliikkuja, koska vesi ei hajoa ilman ulkoa tuotua energiaa.
   Ei sitten millään.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Kyllä näitä hydrogenautoja on ja niitä ollaan tuomassa markkinoille Biokaasuautojen rinnalla.Tässä on vaan sellainen juttu,että rahat halutaan pois kuluttajilta,rakentamalla oma jakeluverkosto ja moottorit ko.systeemiin.Hydrogen on ihanteellinen ja turvallinen polttoaine, auton muutossarjalla ajaessa valmistettuna eikä suinkaan painesäiliöön tankattuna.Kokeilin viimekesänä itsetehtyä HHO systeemiä,hyvin toimi kulutus väheni n.26% jo huonolla virityksellänikin.
  Hydrogenin tuotto on kustannustehokasta,varsinkin auton omaa sähköjärjestelmää hyödyntämällä.Lisäksi uudemmissa autoissa pitää asentaa Elektronisenohjausyksikön ja moottorin väliin piirikortti,joka säätää moottorin asetuksia,niin
  että saadaan paras hyötysuhde.PWM säätimellä saadaan myös merkittävästi nostettua kaasuntuottoa.
  Vielä ei saa myydä hydrogenlaitteita,jotka korvaisivat 100%muut autojen polttoaineet.

  Tässä paras PWM säädin ja video siitä:
  http://www.greenfuelh2o.com/product_p/30a-pwm-hd.htm

  Muita linkkejä:
  http://www.hho-plus.com/product.php?id_product=11

  http://www.smartplanet.com/blog/bulletin/car-giants-affordable-hydrogen-cars-coming-soon/11486

  http://mileageshop.com/mileage-saver-complete-kit

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. mm. BMW on kehittänyt vedyllä kulkevan auton.
   Vetyhän soveltuu polttoaineeksi, mutta monia ongelmia siinä on.
   Vedyn nesteytys säiliöön ja sen suuri palamisnopeus moottorissa.

   Veden hajottaminen vie energiaa, ei mikään vettä tankkiin- systeemi toimi ilman että siihen tuodaan energiaa ulkopuolelta(tavalla tai toisella) enemmän kuin vedyn polttamisesta saadaan.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Yksi vedestä-vetyä- systeemi oli hiilikaasutin, jota ideaa joskus olen nähnyt esitettävän vapaa energia- hörhötyksissä.

    Hehkuvaan hiilikerrokseen syötetään vesihöyryä, tuloksena häkää ja vetyä.

    Energia prosessiin tulee palavasta hiilestä, vettä syötetään vain että saataisiin aikaiseksi moottoripolttoainetta.

    Puukaasuttimessa vesi on valmiina mukana puun kosteuden muodossa.

    Vesi ei siis toimi polttoaineena tässäkään.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Tuon linkin: http://www.smartplanet.com/blog/bulletin/car-giants-affordable-hydrogen-cars-coming-soon/11486
   Juttu oli ainoa jossa on itua.

   Eli vetyä käyttävä polttokennoauto.

   Nesteytetty vety tankataan asemalta.
   Vety täytyy kuitenkin valmistaa, ja nesteyttää.
   Se vaatii energiaa.

   Nuo muut autoon asennettavia vedenhajotussysteemejä kauppaavat sivustot ovat
   rahastusta.
   Aivan kuten bensaletkuun kiinnitettävät magneettiset polttoaineen energisoijat.

   Auton omaa sähköä käyttäen…
   Se auton oma sähkö tulee laturista, joka saa voimansa moottorista, joka saa voimansa polttoaineesta.

   Ruputti kuluttaa energiaa enemmän kuin se tuottaa(häviöt joka vaiheessa kun energia muutaa muotoaan).

   Mutta löytyy niitä silti ihmisiä jotka yrittävät ottaa talteen auton ajoviimaa eivätkä älyä
   rakentavansa ikiliikkujaa.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. http://vimeo.com/8239427 Allan Savory – Keeping Cattle: cause or cure for climate crisis?

  Feasta Lecture 2009

  Extracts available at vimeo.com/8291896

  Allan Savory argued that while livestock may be part of the problem, they can also be an important part of the solution. He has demonstrated time and again in Africa, Australia and North and South America that, properly managed, they are essential to land restoration. With the right techniques, plant growth is lusher, the water table is higher, wildlife thrives, soil carbon increases and, surprisingly, perhaps four times as many cattle can be kept.

  feasta.org/events/general/2009_lecture.htm
  savoryinstitute.com

  Recorded 7 November 2009, Trinity College Dublin, Ireland

  Siinäpä oli hieno luento koskien aavikoitumista mikä johtuu karjan laiduntamisen lopettamisesta

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Tässä yksi 100% vedellä toimiva auto,jonka polttoaine tietysti tuotetaan kustannustehokkaasti
  auton omalla sähköjärjestelmällä.
  Muutossarjoja,joilla olisi mahdollista ajella 100% vedellä tuskin saadaan koskaan myyntiin.
  Öljyteollisuus pitää siitä huolen,joka onkin suurin syyllinen nykyisiin saasteongelmiin.

  Itse voi tietysti soveltaa,15 litraa minuutissa tuottavia HHO systeemeitä on myynnissä ja
  se riittää varmasti henkilöautoon100% polttoaineeksi.
  Ajaessa tuotettava kaasu,joka ei ole tankissa nestemäisessä muodossa ilmoitetaan ja mitataan
  aina litroissa.

  http://www.youtube.com/watch?v=5ciuaBB70iw&list=PLB1951F2B1A32D4DB

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. @Kaaleppi Änkyrä

  Vain Umpiskeptikko,joka ei osaa ottaa itse asioista selvää,voi kommetoida näin. HHO on pitkään ollut Bussien ja muun raskaan liikenteen käytössä,muualla paitsi Suomessa.Umpiskeptikot pelkäävät maailmankuvansa muuttumista,eivätkä siksi voi hyväksyä muutoksia todeksi.Tällaiset ihmiset ovatkin aina olleet ihmiskunnan kehityksen esteenä.
  Minun mottoni on,että ainoa mihin voin luottaa on se ,että kaikki muuttuu 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Tarkoitat HHO:lla polttoöljyä? Mitä ihmeellistä polttoöljyssä on? Vesi itsessään ei ole polttoaine.Tehdään myös tutkmusta veden hyödyntämiseksi dieselmoottorin toiminnan tehostamiseen, mutta siinäkään tapauksessa vesi ei ole polttoaine. Jos tuo ilmainen energia toimii miksi et tee yksinkertaista stirling-syklin moottoria demonstraatioksi?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Timo:
   ajattelepa itse.
   Auto kulkee polttaen vetyä vedeksi.
   Auto muodostaa itse polttoineensa hajottamalla vettä.

   Eikö tämä ole ikiliikkuja, ruputti kehittää energiansa tyhjästä?

   Hajotus ja poltto vievät ja luovuttavat saman energiamäärän, mutta häviöt hukkaavat molemmissa
   tapauksissa osan hukkalämpönä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. HHO on myös lyhenne Helsingin hovioikeudesta,eikä sekään liity tähän.
  Tätä käyttämääni laitetta kutsutaan eri nimillä esim, Oxyhydrogen generator,HHO system,Hydrogen generator..
  Ikiliikkujasta ei voi puhua,koska osa veden energiasta häviää moottorissa,vaikka vesi pakoputkesta otettaisiinkin talteen.
  Muuten tämä veden muuttuminen kaasuiksi ja päinvastoin on maailmankaikkeuden yleisin prosessi esim auringoissa.
  Suurin kehitys mikä vaikuttaa syntyneeseen kaasun määrään HHO kennossa on PWM säätimen käyttäminen!!,josta laitoin linkin aiemmin.
  Stanley Meyer,ensimmäisen virallisen 100% HHO auton keksijä,havaitsi ,että käytettävän virran värähtelytaajuudella herzeillä on suurin merkitys kaasun tuottoon(PWM säädin).
  Hän alkoi markkinoida keksintöään,jolloin kävi niin kuin muillekin keksijöille,jotka yrittivät astua Öljyteollisuuden varpaille,hänet murhattiin.

  Nimenomaan autoissa kannattaa käyttää HHO systeemiä,koska sillä on suhteessa paljon parempi hyötysuhde,kuin Bensiinillä,joka on vain n.30% ;D Lisäksi tarvitaan tehoja vievä katalysaattori,kaikkien palamattomien yhdisteiden poistamiseksi.
  Bensiini ja vastaavat polttoaineet ovat huonoin vaihtoehto autoon .

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Ei ei ei.

   Ei vettä tarvitse pakoputkesta takaisin kierrättää että kyseessä olisi ikiliikkuja.

   Veden hajottamiseen tarvittava energia on se mihin homma kilpistyy.
   Tätä ei kierretä millään taajuudenmuutoksilla ja muilla kikkakuutosilla.
   Vaikka veden hajotusprosessin hyötysuhde olisii mahdoton 100, ei se toimisi sittenkään.
   Veden hajotus veisi saman tehon kuin poltosta saatu.

   Jos tämä ei hahmotu niin ei voi mitään.
   Vettä polttoaineena käyttävä kone joka ei saa ulkopuolelta energiaa on ikiliikkuja ja siten mahdon.
   Sitä ei estä mikään ilkeä öljyteollisuus vaan termodynamiikka.

   Vedyn ja hapen yhtyminen vedeksi(palaminen) ei ole auringon ja muiden tähtien energiantuottoprosessi vaan ydinfuusio, vedyn muuttuminen heliumiksi.

   Riittää osaltani tästä aiheesta.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. @Juha Keränen
  Melkein mikä tahansa kaasu on hyötysuhteeltaan parempi kuin Bensiini polttomoottorissa.
  Minulla on käytännön kokemusta HHO kennon toimivuudesta ja PWM säätimellä ON todellakin merkitystä.Paras säädin on sellainen,jossa on erikseen säätö ampeerille ja hertzeille.
  Jos vaivaudut edes katsomaan videon tästä linkistä,niin ehkä tämä hahmottuu sinullekin.
  Sivulle saa suomenkielen vas.reunasta.
  http://www.greenfuelh2o.com/product_p/30a-pwm-hd.htm

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Kokeilepas rakentaa sitten demomoottori tuollaisen kennon avulla.
   Ei tarvi ajella autolla, vaikka Briggs&Stratton pyörittämään laturia.

   Laita kone käymään omistamallasi vedenhajotuskennolla ilman muuta polttoainetta.

   Ei onnistu.

   Jos onnistuu saat nimesi tieteen historiaan, olet rakentanut ikiliikkujan.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Epäilemättä tuolla värkillä voidaan säätää vedenhajotuskennon tehoa.

   Jopa saada parempi teho kuin suoraan 12V akusta, nostamalla jännitettä.
   Se tarkoittaa kuitenkin että auton sähköjärjestelmästä revitään suurempi virta, enemmän energiaa.
   Energiaa ei voi luoda tyhjästä lisää millään ruputilla.

   Vety voi olla energiasisällöltään besiiniä parempi kiloa kohti, mutta on valitettan harvaa ainetta.
   Sitä on vaikea saada mukaan tarvittavat kilot.
   Litra vetyä normaalipaineessa saa moottorin korkeintaan yskäisemään, litralla bensiniä pöristellään jo jonkin matkaa.

   Vesi on vedyn palamistuote, veden hajottaminen vaatii enemmän energiaa kuin sen polttamisella saadaan,
   riippumatta siitä, kuinka tehokas vedenhajotuslaitteisto on.

   Turhapa tätä faktaa on toistella.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. 1l moottoriin myytävät HHO kennot käyttävät vain 5A ja tuottavat n.1,5-2 litraa hydrogenkaasua/min.Se ei pelkästään riitä moottorin polttoaineeksi,mutta 15 litraa tuottava kenno+ PWM kyllä riittää.Jos virta alkaa olemaan ongelma,voi lisätä latureita ja kennoja,maksavat pian itsensä takaisin.Periaatteessa,mitä pienempi kuutiotilavuus moottorissa on ,niin sitä helpompi sen saa toimimaan pelkällä hydrogenillä.Tästä seuraa myös suuri tehonlisäys,mikä mahdollistaa 0,5 litran moottorienkin käytön kaupunkiliikenteessä. 100% HHO systeemillä toimivia tasaisella kierrosluvulla toimivia Aggregaattejakin on ihmisillä käytössä.Virta otetaan 12v 8A ulostulosta,joka riittää aggregaatin pieneen moottoriin 100%HHo käyttöön.
  Videon 30A heavy duty PWM sääditä ei voi käyttää täysillä liian pienellä kennolla,silloin tulee lämpöongelmia.
  Hydrogenin ja Bensiinin litratilavuuksia ei voi verrata suoraan keskenään.Bensiini olisi moninverroin parempaa hyötysuhteeltaan,jos sitä käytettäisiin höyrynä.Bensiini höyrystyy n.60C ja tähän on jo 50 luvulla keksitty laite joka mahdollisti jo senaikaisilla moottoreilla todella hyvän hyötysuhteen n.1gallonalla pääsi 200 mailia.
  Öljy-yhtiö osti ja patentoi kiireellä tämänkin keksinnön ja kielsi valmistuksen. Se on nimeltään ”Gasoline vapor”
  Kokeilin sitäkin volvoon,mutta en saanut bensiiniä höyrystymään riittävästi,enkä uskaltanut lämmittää enempää,kun ei ollut riittäviä laitteita ja HHO kiinnostaa minua enemmän.
  Testaa itse , ota trasseli ja vie se moottorin ilmanoton lähelle,kierrokset nousevat välittömästi,moottorin imettyä bensiinihöyryä.
  Tällä sivulla on erilaisia sovelluksia tähän ja HHo:n liittyen.

  http://panacea-bocaf.org/fuelvaporizationtechnology.htm

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat