Moderni sortokausi; uhkana poliittinen mafia ja politisoitunut poliisi

Suomen yhteiskunta ja taloudellinen omavaraisuus ovat ajautuneet perikatoon. Hallituksesta, virkamieskoneistosta ja näitä tukevasta valtamediasta on tullut kansan vihollinen, jonka edunvalvojana sen tulisi olla. Eliitin röyhkeydellä ei ole rajoja. Emme voi enää ajautua syvemmälle valheellisen itsenäisyyden orjuuteen siten parlamentaaristen menetelmien ehtyessä itsenäistyminen edellyttää radikaaleja toimenpiteitä.

Koska valtamedia on menettänyt kykynsä toimia vallan vahtikoirana, ovat riippumattomat mediat kuten Magneettimedia ja Vainovalkea, ottaneet vastuun valtamedian laiminlyödystä tehtävästä. Suomalainen valtamedia jäljittelee uskollisesti kansainvälisen lehdistön valtavirtaa. Se ajaa yksityisten pankkien, monikansallisten suurkorporaatioiden ja EU:n etua. Lisäksi Suomen taloudellisen taantuman juuret löytyvät maan ajautumisesta poliittisen johdon alaisuudessa juutalaisen eliitin kontrolloimien kansainvälisten rahoituslaitosten sekä talouskeinottelijoiden uhriksi. Itsenäistyäkseen Suomen on muun muassa erottava EU:n jäsenyydestä ja eurosta, perustettava suvereeni talouspolitiikka talousdemokratiana ja kansallistettava suuret tiedotusvälineet. Lisäksi suomen kansan tulisi omaksua aidot kristillisen elämän periaatteet sekä hedelmällisellä ja puolueettomalla kansainvälisellä yhteistyöllä pyrkiä saavuttamaan omavarainen hyvinvointivaltio – Suomi.

 

Oikeudenmukaisuuteen pyrkijöitä vainotaan; tunkeutujia suositaan

 Tunkeutujien etu on asetettu suomalaisten hyvinvoinnin ja oikeusturvan edelle.

Tuskin aikaisemmin rauhan aikana on Suomi kokenut syvyydeltään sen kaltaista talouskriisiä kuin nykyisin. Julkista taloutta supistetaan ja työn hintaa kavennetaan. Sipilän hallitus esimerkiksi vähentää etuuksia lapsiperheiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, sairailta ja vanhuksilta. Samanaikaisesti juutalaisten multimiljonäärien ylläpitämä pakolaisvyörytys1 vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia valtion tulevaan budjettiin kurjistaen suomalaisten hyvinvointia entisestään. Poliittinen eliitti syöksee Suomen, sen kansallisvarallisuuden ja suomalaisten työn tulokset kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja syyllistää kansaa talouskriisin aiheuttajaksi.

Samalla on vaikeaa löytää vertailukohdetta Suomen historiasta sille kataluudelle, jolla epäoikeudenmukaisesti kohdellaan kantasuomalaista väestöä asettamalla pakolaisten eli maahan tunkeutujien edut suomalaisten etujen edelle.

Sanomalehti Karjalainen uutisoi:

Maahanmuuttajat saavat toimeentuloturvansa useista eri lähteistä, joka alkaa kaupungin maksamasta 800 euron kertaluontoisesta avustuksesta.

Toimeentulotuen perusosa on yksin asuvalle henkilölle 419 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi saa tarpeen mukaan tukea perusmenoihin, kuten vuokraan, sähköön, vakuutuksiin, ruoka- ja vaatekuluihin, vähäiset terveydenhoitomenoihin, sanomalehtien tilaukseen, televisiolupaan, puhelimen käyttöön ja harrastustoimintaan.

Esimerkiksi Lieksassa tyypillinen maksettava toimeentulotuki on perusmenojen jälkeen noin 800 euroa, jonka päälle tulee mahdollinen täydentävä toimeentulotuki.
Täydentävää tukea saa erityistarpeisiin, kuten lastenvaunujen, kodinkoneiden ja kodin irtaimiston hankintaan tai erityisluonteisiin matkakuluihin. Tuelle ei ole määrätty ylärajaa.

Karjalaisen mukaan maahanmuuttajien avustuslistaan sisältyy lisäksi ajokortti ja autokoulu, auton hankintaan noin 2000–3000 euroa, autovakuutukset, autonhuollot korjauksineen, polttoaineet, autontarvikkeet, tulkit jne..2

Tosin etuuksien jakelu kriteerit ovat voineet muuttua nykyisin.

Kantasuomalaisiin kylläkin suhtaudutaan poliittisen eliitin sekä virkamieskoneiston ja näitä tukevan valtavirtaisen median taholta hyvin ynseästi. Suomi komeilee noin miljoonan köyhän ihmisjoukolla. Vähävaraiset ja syrjäytyneet syöstään lumihankeen etsimään onneaan. Kodittomien ja asuntojonossa olevien on turhaa odottaa kattoa päänsä päälle, opiskelijoiden oikeudet kurjistuvat ja eriarvoisuuden kiila on iskeytynyt kansakunnan keskelle hajottaen ennen niin yhtenäisen kansakunnan rivit hajalleen. Hyvinvointivaltion etuudet eivät koske enää suomalaisia. Muistamisen arvoista on, että nykyisin 20 000 ihmistä hakee viikoittain ruokansa leipäjonosta.3

Pakolaisvyörytyksestä vastuussa olevien sijoituskeinottelijoiden kuten juutalaisen G. Sorosin tavoitteena onkin Euroopan maiden kantaväestön syrjäyttäminen poliittisen Lähi-idän populaatiolla1, mikä tarkoittaa tietyn tyyppistä kansanmurhaa.

Poliittisen Lähi-idän maista tulleiden maahanmuuttajien sopeutumattomuus läntiseen yhteiskuntajärjestykseen ja kulttuuriin on tunnettua. Niinpä rikollisuus ja raiskauskäyrät ovat kohonneet huomattavaan nousuun juuri pakolaisvyörytyksen saattelemana pohjoismaissa ja Euroopassa yleensä.

Poliisihallitus jätti kanteen Vastarintaliikkeen (PVL) lakkauttamiseksi.
Poliisihallitus jätti kanteen Vastarintaliikkeen (PVL) lakkauttamiseksi.

Huolimatta siitä, että aktiiviset kansallismieliset vastustavat voimakkaasti maan poliittisen eliitin hankkeita, joilla saatetaan Suomen kansallisvarallisuus globaaleille sijoitusyhtiöille ja kansainvälisille rahoituslaitoksille, aktivistien tahtoen samalla edistää Suomen itsenäistymistä ja sen kansankunnan yhtenäisyyttä sekä hyvinvointia, saavat kansallismieliset silti politisoituneen poliisin ja muun virkakoneiston hillittömän vainoamisen osakseen. Hyvät teot palkitaan mustamaalaamisella, kontrollilla ja sananvapauden riistolla.4

Sen sijaan suvaitsevaisten ja maahanmuuttajien rikoksia kaunistellaan tai salataan.

Tästä kansallismielisten vainosta polttavana esimerkkinä olkoon hiljattain poliisihallituksen jättämä kanne4 Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Kanteessa vaaditaan Vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi Suomessa. Poliisi on siis siirtymässä lainvalvojan roolistaan yhä poliittisempaan suuntaan. Poliisihallituksen asiamiehenä ja kanteen allekirjoittajana toimii asianajajatoimisto Fredman & Månsson. Vastarintaliike ei tiettävästi ole tehnyt mitään rikoksia eikä maahanmuuttokriittisyys ole kriminaalia.

Samalla kun hallitus sijoittaa maahanmuuttajiin ja kurjistaa suomalaisten hyvinvointia se on perustanut työryhmän, joka ehdottaa hallitusta sponsoroimaan valtamediaa mahdollisilla

miljoonien lahjoituksella veronmaksajien rahaa ruotsinjuutalaiselle Bonnier-mediaperheelle.5 Ryhmän asetti liikenne- ja viestintäministeriö, jota johtaa kansallisomaisuuden yksityistämistä kannattava Anne Berner. Epäoikeuden normiston täyttäminen jatkuu lisäksi hallituksen lupautuessa supistamaan lapsiperheiden etuuksia6 ja pienentämään valtamedian verotusta.

 

Hallitukselta hyvinvointia syövyttäviä innovaatioita

Suomen johtavat poliitikot ajavat omaa ja kansainvälisen pääoman imperiumin etuja.

Paavo Väyrynen varoittaa kikkailuista, joilla Suomen velkaantuminen lisääntyy tilanteessa, jossa eurojäsenyys on jähmettänyt talouskasvun.
Paavo Väyrynen varoittaa kikkailuista, joilla Suomen velkaantuminen lisääntyy tilanteessa, jossa eurojäsenyys on jähmettänyt talouskasvun.

Berneristä puheen ollen Kansalaispuolueen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Paavo Väyrynen varoittaa kikkailuista, joilla Suomen velkaantuminen lisääntyy tilanteessa, jossa eurojäsenyys on jähmettänyt talouskasvun. Väyrysen mukaan liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) valtion teiden yhtiöittämishankkeet ovat keplottelua hankkia valtion budjetin ulkopuolista velkarahaa liikennesektorin käyttöön. Samaan tähtää hänen tulkintansa mukaan myös keskustelu, jossa on toivottu hävittäjähankintojen ja laivaston hankintojen toteuttamista ”ylimääräisellä velkarahalla” budjettikehyksen ulkopuolelta.7

Tulevatko lukukausimaksut myös suomalaisille opiskelijoille?

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ehdotuksen mukaan korkeakouluille tulisi sallia kohtuullinen lukukausimaksujen periminen myös suomalaisilta ja Eta-maiden opiskelijoilta. Kohtuullista on, että Eta-maista tulleet opiskelijat maksaisivat lukukausimaksuja, mutta suomalaisten opiskelijoiden rahastaminen on epäoikeudenmukaista, luoden vastakkainasettelua. Kansan ei tarvitse alistua vastuuttomasti maata köyhdyttävän talous- ja pakolaispolitiikan maksumieheksi.

Sote-palvelut.

Väyrysen mukaan myös sote-uudistus varsin todennäköisesti johtaa menojen kasvuun eikä säästöihin. Hän arvioi, että yli kymmenen prosenttia valtion juoksevista menoista katetaan nykyään ottamalla lisävelkaa.

Sote-uudistus on kirouksellista yhtiöittämisen takia. Suomen ja suomalaisten taloudellinen asema tuskin kohentuu Sipilän hallituksen päätöksellä yhtiöittää maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto. Oikeusoppineet kummastelevat päätöstä ja pitävät sitä vallankumouksellisena muutoksena, mutta ei positiivisessa mielessä. Kriitikoiden mukaan sote-palveluja siirretään nyt markkinavoimien armoille EU-korttia käyttämällä – vaikka siihen ei olisi ensinkään pakkoa.8

Oikeusoppineiden mukaan sote-uudistukset merkitsevät paratiisiyhtiöiden kartellia. Maakuntien mahdollinen osakeyhtiöiden perustaminen tarkoittaa sote-asioissa pelaamista osakeyhtiölain säännöillä – ei kuntalain mukaan. Silloin systeemi raadollistuus.

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajilleen. Kuinka voitontavoittelu sopii yhteiskunnalliseen palvelutuotantoon? Tätä ihmettelevät asiantuntijat.8

Hyvinvointivaltion alasajaminen on käynnissä. Suomessa esimerkiksi pääsääntöisesti verovaroin kustannetut julkisten sektorien terveyspalvelut ovat kohta historiaa. Terveyspalveluita ehkä tulevaisuudessa saadaan varallisuudesta riippuen.

Lisäksi kansantaloudelle tuskin on hyötyä, päinvastoin ostovoiman vähentymisen myötä vahinkoa, hallituksen uudesta huippuinnovaatiosta hallituksen uutena työllistämiskeinona: siitä että työtön tekee töitä ilman palkkaa, työajalta ei kerry lomaa ja eläkettä eivätkä työterveyspalvelut ole käytössä. Tämä moderni orjatyön muoto voi johtaa palkattomien koeaikatyöllistettyjen kierrätykseen. Itse asiassa tämä, kuten muutkin Suomen hallituksen suunnitelmat toimivat tulojen siirtäjinä työntekijöiltä ja yrityksiltä globaalille pankkiirieliitille.

Kilpailukykysopimus.

Viime vuona valmistuneella kilpailukykysopimuksella (kiky) kumottiin Juha Sipilän uhkailemat pakkolait. Kiky-sopimuksella kyykytettiin palkansaajat ja osittain yritykset kansainvälisten pankkirosvojen eli korkoa korolle velan osittain aiheuttaman taantuman maksumieheksi.  Työ- ja virkasuhteessa olevien työehtosopimusten sopimuskausia jatketaan 12 kuukaudella palkkoja korottamatta.9

Kiky-sopimuksella sovittiin esimerkiksi, että: Työaikaa pidennetään palkkaa muuttamatta 24 tunnilla vuodessa. Julkisella sektorilla lomarahoja pienennetään 30 prosentilla kolmen vuoden määräajaksi vuosina 2017–2019 ja työnantajien maksuja siirretään työntekijöiden maksettaviksi.9

Kiky-sopimuksen heikentäessä ostovoimaa kärsivät myös yritykset ja kilpailukyky. Siten sopimus ei johda työllisyyden parantamiseen ja on siten epäuskottavaa luottaa sopimuksen synnyttävän luvatut 35 000 työpaikkaa.

Leikkaukset ja palkanalennukset suuntautuvat sisäiseen devalvaatioon, eli viennin kilpailukyvyn tehostamiseen.  Euron arvo muuttuu muutamassa kuukaudessa noin 3 prosenttia, jonka kyseisellä sopimuksella ajatellaan parantavan viennin kilpailukykyä, joten todellista kilpailukyvyn kasvua ei ole havaittavissa.

Suomen alijäämään ja taloudelliseen taantumaan yleensä eivät ole syyllisiä palkansaajat, yrittäjät, lapsiperheet, työttömät tai muut tavalliset kansalaiset. Nämä ongelmat johtuvat maan poliittisen valtakoneiston ajautumisesta globaalien pääomaimperialistien asiamieheksi Suomessa.

Suomen poliittisen mafian Nato-kiihko, isäntämaasopimus ja alistaminen Suomen ilma, vesi sekä maaperän USA:n armeijan miehitykselle saattavat suomalaiset hengenvaaraan. Päättäjät ovat täysin unohtaneet Suomen geopoliittisen aseman Venäjän pitkän rajalinjan omaavana naapurina.

Lisäksi on huomattava, että Suomessa on meneillään hallituksen siunaama kansallisvarallisuuden yhtiöittämisen mania. Yhtiöittämistä käsiteltiin jo yllä ja sitä käsitellään myös jäljempänä.

 

Mikä on aiheuttanut Suomen taloudellisen taantuman?

Globaalit rahoituslaitokset ja talouskeinottelijat ovat myös Suomen taantuman taustalla.

globaalit pankit

Ensinnäkin on syytä korostaa, että myös Suomen taloudellisen taantuman juuret löytyvät maan ajautumisesta poliittisen johdon alaisuudessa juutalaisen eliitin kontrolloimien kansainvälisten rahoituslaitosten sekä talouskeinottelijoiden uhriksi.10

Suomen valtaeliitillä on nykyisin menossa todellisen Suomen kansallisvarallisuuden ulosmyynti ja suomalaisten hyvinvoinnin tuhoamiskampanja: Suomen luonnonvaroja yhtiöitetään ja taloudelle keskeisiä yhtiöitä myydään ulkomaille. Erikoisesti Metsähallituksen yhtiöittämiseen liittyen olisi muistettava, että TTIP-sopimuksen myötä yhtiöittämisestä voi koitua kohtalokkaita seurauksia. Se mikä on yhtiöitetty, on myös myytävänä. Yhdysvaltalaiset sijoittajat vaanivat silloin Suomen luonnonvaroja. TTIP-sopimusneuvottelut ovat onneksi ainakin toistaiseksi kariutuneet.

Suomen kansallisomaisuuden ulkomaisesta omistuksesta olkoon esimerkkinä kansalle surullisen kuuluisa sähköyhtiö Caruna, joka korotti sähkönsiirto hintaa noin 30 prosentilla eikä osallistu Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen, sillä verotettaviin tuloihin ei verokarhun käpälät ylety.11

Megayhtiöt pystyvät velmuilemaan esim. korkojen kautta siten, että verotettavat tulot siirtyvät ulkomaille verottajan ulottumattomiin. Ulkomaiset rahastot omistavat suuria osuuksia sellaisista yhtiöistä, kuten esimerkiksi Metso, Kone, Fortum, Nokia, Nokian Renkaat, Nordea, Sambo, TeliaSonera, UMP-Kymmene ja Wärtsilä.12

Poliittinen valtakoneisto on valjastanut yritykset, palkansaajat ja kotitaloudet eli reaalitalouden kansainvälisen pankkiirieliitin ja globaalien megayhtiöiden lypsettäväksi. Nämä vaikuttavat kohoavaan energian hintaan kuluttaen kokonaiskysyntää sekä yritysten kilpailukykyä. Yksityistäminen tuo runsaita voittoja, mutta ne liukuvat reaalitaloudesta erilaisille rahoitusmarkkinoille, jossa ne esim. kohottavat osakkeiden arvoa rikastuttaen pientä kansainvälistä suursijoittajien eliittiä.13

 

Muutamia suosituksia taloudellisen ja sosiaalisen taantuman eheyttämiseksi

Talousdemokratia käytäntöön.

Suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys sitoutuu osaltaan eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi ajaudumme kansainvälisten kriisien armoille. Suomen ollessa riippuvainen kansainvälisestä taloudesta vaikuttavat ylikansalliset uhkatilanteet kohtalokkaasti maamme talouteen. Siksipä Suomen pitää erota sekä EU:sta että eurosta.

Suomen on luovuttava vapauden illuusiosta ja palautettava henkinen ja taloudellinen itsenäisyytensä. Meidän tulee suosia suomalaista tuotantoa ja harjoittaa omavaraisuutta sekä itsenäistä rahapolitiikkaa.

Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on ihmiskunnan talouden syöpäkasvain.14 Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen tekemän työmäärän palkasta.

Kansainvälinen pankkijärjestelmä kiskoo siis kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään. Tästä tulee irrottautua!

Pankkien kansallistaminen olisi enemmänkin kuin suositeltavaa ja rahan synnyttäminen olisi äkkiä poistettava yksityisten tahojen käsistä. Valtiolla tulee olla oma valuutta ja sen paino-oikeus. Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta. Luonnollisesti myös vienti tulee saada vetämään kunnolla: uudet innovaatiot ovat lääkkeenä tähän. Miksi Suomessa ei kehitetä omaa autoteollisuutta ja metsäteollisuuden eri alueita?

 

Lopuksi vielä sananen pakolaispolitiikasta

Katastrofitilanteissa humanitäärisyys on keskitettävä paikalliselle tasolle.

Sionistisen mafian ja heidän lukuisten kumppaniensa kansainvälisten valtarakennelmien eliminoiminen parantaisi maailman tulehduspesäkkeet. Luonnollisesti tässä tilanteessa, jossa osa pakolaisista todellakin tarvitsee pelastavaa kättä, olisi järjestettävä kansainvälistä avustustoimintaa paikallisella tasolla eikä järjestettävä kansanvaelluksia ympäri maailmaa.

Mistä muusta maailman köyhyys juontuisi kuin talous- ja pankkiirieliitin suoranaisesta laillistetusta ryöstöön perustuvasta kansainvälisestä pankkitoiminnasta? Talmudistien käsissä olevat johtavat kansainväliset rahoituslaitokset ovat pakottaneet Itä-Euroopan ja kolmannen maailman ohjeidensa mukaisiin taloudellisesti kurjistaviin muutoksiin, joita IMF lainan saajille sanelee. Eikö tämä ole osaltaan lietsonut etnisiä konflikteja niin kutsutuissa kehitysmaissa ja muuallakin?

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Andras Gergely (30.10.2015). Orban Accuses Soros of Stoking Refugee Wave to Weaken Europe: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/orban-accuses-soros-of-stoking-refugee-wave-to-weaken-europe
 2. Sanomalehti, Karjalainen (30.4.2011).
 3. Yle-uutiset (28.8.2014). Suomessa on liki miljoona köyhää –”Heikoimmassa asemassa olevista on tullut muukalaisia”. Saatavilla: http://yle.fi/uutiset/3-7436047
 4. Saatavina: http://www.vastarinta.com/wp-content/uploads/2017/03/haastehakemus.pdf; Kaleva (11.4.2016). Poliisiylijohtaja: Poliisi puuttuu jatkossa tehokkaammin netin vihapuheisiin
 5. LWM (15.8.2016). Saatavilla: https://www.lvm.fi/-/tyoryhma-selvittamaan-kaupallisen-television-uutistoiminnan-rahoitusta-ja-tulevaisuutta
 6. Tanja Rihu (7.2.2017). Länsi-Savo. Mäntyharjuun toivotaan 400 euron vauvarahaa — ”Kun valtio leikkaa lapsiperheiltä, kunta voi auttaa edes vähän”. Saatavilla: http://www.lansi-savo.fi/uutiset/lahella/mantyharjuun-toivotaan-400-euron-vauvarahaa-kun-valtio-leikkaa-lapsiperheilta-kunta
 7. Aki Taponen (20.1.2017). Kaleva. Väyrynen: Bernerin liikennehanke on temppu hankkia budjetin ulkopuolista velkarahaa. Saatavilla: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/vayrynen-bernerin-liikennehanke-on-temppu-hankkia-budjetin-ulkopuolista-velkarahaa/749440/
 8. Ari Mölsä (3.5.2016) Yle-uutiset. Oikeusoppineet: Sipilän porvarihallitus on tehnyt sote-vallankumouksen. Saatavilla: http://yle.fi/uutiset/3-8813146
 9. MTV (10.6.2016). Saatavilla: http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kiky-varmistui-yli-vuoden-sorvaamisen-jalkeen-tata-kaikkea-se-tarkoittaa/5938378
 10. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405
 11. Uusi Suomi (9.2.2016). Caruna-piina yrityksissä: ”Arvatkaa mitä tapahtuu, jos me lyömme tällaisen hinnankorotuksen”.
 12. Yle (28.2.2013). Nämä ulkomaalaiset omistavat kotimaisia pörssiyrityksiä – selvitys avaa salatut omistukset.
 13. Positive Money (22.9.2015). Overt Monetary Financing – dangerous drug or miracle medicine? (Lord Adair Turner).
 14. The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.

4 kommenttia

 1. Oikeansuuntaista analyysiä. Kansalaiset tietävät, että tuhon tiellä ollaan, mutta pahaksi onnekseen he eivät aivopesu-kasvatuksen, median, viihteen ja päihteiden sumuttamina kykene hahmottamaan tilannetta oikein ja samoin he ovat aloitekyvyttömiä ja kykenemättömiä kansallisen tason edunvalvontaan. Kansallismielinen työväenliike olisi voinut tarjota toimivan vaihtoehdon ja kasvualustan laajalle vastavirtaiselle poliittiselle toiminnalle. Natsismin ääri-ilmiöistä riisuttu kansallissosialismi olisi lähes ideaalinen aatejärjestelmä tällaisen poliittisen liikkeen perustaksi.

  Lähinnä Jumalan ihme, joku hirmuinen shokki, sota tai luonnonkatastrofi voisi enää herättää Suomen kansan koomastaan ja ymmärtämään, että tarvitaan radikaalisti uusi poliittinen aatevirtaus, jotta Suomi niminen kansallisvaltio voisi enää säilyä. Entiset rohdot on kaluttu viimeistä pisaraa myöten.

  Plusääni(46)Miinusääni(0)
 2. Kiitos juutiselle ja pihkalalle ja muille hyvistä artikkeleista!! Valitettavan hitaasti vaan kansa tuntuu heräävän varsinkin vanhemmat ihmiset! Jos ei seuraavissa vaaleissa radikaalisti muutu, niin heipodei suomi! Yleislakko olisi hyvä mutta kun liittojen pomot nauttivat suuria palkkoja ja moni vapaamuurari eli maanpetturi, eli yleislakkokin näyttää olevan keinovalikoimasta pois!!

  Pahalta kuulostaa, mutta kun pari sataa lammasta lahtaisi joku muslimi kerralla, niin voisi ehkä rahajärjestelmä ja jutikat ruveta kiinnostaa!! Tai ei kyllä varmaan sittenkään! Sillä muslimit tahtovat vallottaa euroopan ja omistavat pankit ja median ym 🙂 :)! Toivotaan että ruoka jonot nousevat 50 000 ihmiseen ja sieltä joku kyllästynyt paukauttaisi satakunta poliitikkoa ja pahinta muuraria pois pelistä!!

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 3. Valelääkäri sai kovan tuomion: tienistit pois ja 5v kakku. Hovioikeus perusteli rangaistuksen koventamista Laihon syyllisyydellä ja hänen saamillaan erittäin huomattavilla taloudellisilla eduilla, joihin hän ei ollut oikeutettu.
  Laiho määrättiin maksamaan takaisin kymmenen vuoden työskentelystä maksettu palkka. Laiho teki hoitovirheitä, mutta ei aiheuttanut kuolemia.

  Mutta vain omaa etuaan ajavat suuryhtiöiden lobbareiden tukemat ’valepoliitikot’, joita maa on tulvillaan, saavat rauhassa tuhota yhteiskuntaa meidän verorahoista maksetuilla suurilla korvauksilla ja aiheuttaa mittaamattomia vahinkoja yhteiskunnalle ilman mitään tuomiota.
  Näiden valepoliitikkojen (sitä he moraalisesti ovat toimiessaan yhteiskuntaa tuhoavalla tavalla) rinnalla valelääkäri Laiho on pikkutekijä.
  Tätäkö on (perus)suomalaisten oikeustaju ja moraali tänään? Kyllä se sitä on, ikävä kyllä. Suurimmat rötöstelijät saavat olla vapaalla ja jatkaa hyvin palkattuina kaikessa rauhassa yhteiskunnan tuhoamista.
  Suomelle ei Islannin malli kelpaa. Se näyttää valitsevan Kreikan tien.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat