Modernin tieteen 10 virheolettamusta

Suuri osa modernista tieteestä on edelleen jumissa päättymättömässä virheellisten päätelmien kierteessä. Siksi lääke”tiede” esimerkiksi ei tarjoa vastauksia todella merkittäville sairauksille, kuten syöpä, diabetes, sydäntaudit, Alzheimerin tauti jne. Mikä vielä tärkeämpää, moderni lääketiede ei pysty ratkaisemaan näitä ongelmia, ellei se hylkää virheellisiä oletuksia ja hyväksy ”korkeampaa tiedettä”, joka menee paljon pidemmälle kuin nykyinen reduktionismi ja materialismi.

Tämä on yhden aikamme tärkeimmän kirjan keskeinen viesti. Tämä Rupert Sheldraken Science Set Free –kirja hahmottelee 10 uutta polkua tieteen läpimurtoihin, jotka suovat ihmiskunnalle hyppäyksen uuden ymmärryksen ja saavutusten aikakaudelle, jossa valjastetaan luonnon ja kosmoksen voimat. Reinventing Medicine –kirjan kirjoittaja, lääketieteen tohtori Larry Dossey, luonnehtii: ”Rupert Sheldrake voi hyvin olla 2000-luvun tieteelle yhtä merkityksellinen kuin Charles Darwin oli 1800-luvun tieteelle: He pistivät tieteen uusille hämmästyttäville ja hedelmällisille poluille.”

10 modernin tieteen virheoletusta

Kuten minä itse, myös Sheldrake on hyvin tiedemyönteinen, mutta häntä huolestuttaa se, miten tieteen kehitys on joutunut ansaan harhakuvitelmien ja virheellisten olettamusten kulttuurilliseen tervahautaan. Nämä alla luetellut virheelliset oletukset estävät tieteen kehitystä ja ihmiskuntaa kehittämästä syvällisempää ymmärrystä luonnosta, maailmankaikkeudesta ja itsestämme. (Ja sehän on tieteen koko tarkoitus. Ei rikastuttaa suuryrityksiä, vaan syventää ymmärtämystämme universumista.)

Seuraavat 10 kohtaa ovat Sheldraken listaamia, mutta kommentit ovat omiani. Todettakoon, että Sheldrake ei välttämättä ole aivan kaikista selityksistäni täysin samaa mieltä, mutta olen kirjoittanut ne siinä hengessä, jossa uskon hänen kirjoittaneen kirjansa ja mitä uskon hänen halunneen ilmaista. Hänen kirjastaan löydätte hänen selityksensä joka kohdalle kokonaisuudessaan.

Virheellinen oletus #1) Maailmankaikkeus on mekaaninen

Moderni tiede uskoo koko maailmankaikkeuden muodostuvan vain ja ainoastaan ”materiasta”. Ei ole olemassa tietoisuutta, henkeä, älyä tai mitään muuta mekaanisen ja kemiallisen materian lisäksi.

Tämä selittää nykytieteen päähänpinttymän yhä pienempien partikkeleiden löytämiseksi CERN:ssä. Monet tiedemiehet itse asiassa uskovat, että jos mekaanisen maailmankaikkeuden kaikkein pienimmät osaset lopulta löydetään ja nimetään (sillä nimet ja lokerointi on todella hyvin tärkeää materialistisessa maailmankatsomuksessa), silloin ymmärretään lopulta koko kosmos ja Jumalan/luojan/arkkitehdin ”kuvitelma” voidaan viimein heittää romukoppaan (heidän mielestään). Heidän tavoitteensa on äärimmäinen pessimismi: tuhota kaikki usko korkeammasta älystä ja tuomita ihmiset elämään merkityksetöntä elämää, jonka päättyessä kuolemaan heidän olemassaolonsa päättyy täydellisesti.

Virheellinen oletus #2) Kaikki materia on vaille tietoisuutta

Kaikkein hämmästyttävin modernin tieteen harhakäsitys on se tosiasia, että useimmat nykyajan tiedemiehet eivät usko olevansa tietoisia olentoja. Tämä pätee myös Stephen Hawkingiin, jolle olen useasti kirjoittanut aiheesta.

Moderni tiede olettaa ihmisten olevan pelkkiä biologisia robotteja ja eläimien tavoin vaille tietoisuutta. He kirjaimellisesti uskovat tietoisuuden olevan vain aivojen kemian tuottama harhakuva. Lisäksi useimmat modernit tiedemiehet pitävät ajatusta elottomien esineiden, kuten mineraalien ja kristallien, tietoisuudesta kerettiläisyytenä.

Tämä tietoisuuden kieltäminen on kuitenkin pelkkä olettamus, sillä mitkään tieteelliset todisteet eivät tue tätä olettamusta. Itse asiassa jokaisen itse kokemat todisteet ihmisyydestä tuntuvat olevan suoraan ristiriidassa tämän virheellisen oletuksen kanssa, että ihmiset eivät ole tietoisia olentoja.

Virheellinen oletus #3) Materian ja energian kokonaismäärä on aina vakio

Tämä modernin tieteen oletus on erityisen epäilyttävä ottaen huomioon, että jopa sovinnaiset kosmologit myöntävät, ettei 96 % maailmankaikkeudesta ole vielä edes havaittu. Se muodostuu pimeästä aineesta / energiasta, jota ei minun tietääkseni ole kukaan pystynyt suoraan mittaamaan tai näkemään.

Alkuräjähdysteorian lisäksi mikään tapahtuma ei modernien tiedemiesten mukaan selitä, miten kaikki tämä aine ja energia on voinut muodostua universumiin tai poistua siitä. Alkuräjähdysteorian mukaan kaikki maailmankaikkeuden tunnettu aine ja pimeä materia / energia ilmestyi spontaanisti ilman syytä, itsestään, ilman tarkoitusta tai perustetta. Alkuräjähdysteoria – ja sen sivuteoria kosminen inflaatio – on kaikin tavoin eriskummallista materian mystiikkaa, joka yrittää kaikin mahdollisin keinoin kieltää luojan / suunnittelijan / älykkään olennon / jne. olemassaolon.

Virheellinen oletus #4) Luonnonlait ovat muuttumattomia

Tämäkin uskomus näyttää jo jääneen vanhaksi, sillä muutama nykyajan tiedemies on tehnyt mullistavan läpimurron. Yksinkertaisena esimerkkinä useat fysiikan kokeet ovat osoittaneet eri puolilla maailmaa tiedon siirtämistä ”valoa nopeammin” kvanttimekaniikan lomittumisen avulla. Tässä eräs esimerkki 143 km pitkästä kvanttiteleportaatiosta valoa nopeammin: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/09/120905134356.htm

Teoriassa välitön kvanttiteleportaatio voisi toteutua myös miljardien kilometrien etäisyydelle. Välimatkalla ei ole merkitystä. Kvanttiteleportaatio ei noudata fysiikan lakeja, ei edes ”kosmoksen nopeusrajoitusta” eli valon nopeutta. Perinteisten luonnonlakien mukaan kvanttiteleportaatio on mahdotonta. Itse asiassa kvanttitietokoneidenkin pitäisi olla mahdottomia, kuten myös transistoreiden toiminta. Mutta transistorit toimivat ja ne rikkovat klassisia fysiikan lakeja.

Kuitenkin vielä vahvempi argumentti haastamaan virheellinen oletus nro 4 löytyy multiversumi-teoriasta, jonka mukaan tunnettu maailmankaikkeus on vain yksi äärettömästä määrästä muita universumeita, joissa jokaisessa vallitsee omat fysiikan lakinsa. Vain pienellä murto-osalla kaikista mahdollisista universumeista on heikko ydinvoima asettunut juuri oikeaan tasoon, joka mahdollistaa tähtien, planeettojen ja hiili-pohjaisen elämän muodostumisen. Koska universumeita on ääretön määrä, on olemassa myös ääretön määrä universumeita, joissa on täsmälleen samat fysiikan lait, kuin meidän maailmassamme… ja joissa on jopa oman ihmiskuntamme peilikuva.

Lisätietoa kaipaaville voin suositella ”antrooppiseen periaatteeseen” perustumista ja Paul Daviesin sekä David Deutschin lukemista.

Virheellinen oletus #5) Luonto on vaille tarkoitusta, suuntaa tai tavoitetta

Darwinilainen biologia olettaa luonnon saavuttavan hämmästyttävän monimutkaisia biologisia ja yhteiskunnallisia rakenteita, mekaanista konetekniikkaa ja erilaisia kulttuureita pelkän yksinkertaisen luonnonvalinnan kautta. Vaikka luonnonvalintaa tapahtuukin jatkuvasti kaikkialla luonnossa, ei se yksistään riitä selittämään kasvien, eläinten, ihmisten ja mahdollisesti jopa universumien kykyä saavuttaa merkittäviä tavoitteita puhtaasti sattuman ja perimän kautta.

Kaiken luonnossa näkemämme taustalla vaikuttaa olevan ”liikkeellepaneva luova voima”, niin ihmisissä kuin eläimissäkin. Tällä kantavalla luovalla voimalla vaikuttaisi olevan jonkinlainen yhteys henkeen, johonkin aineettomaan mieleen, joka antaa kaikille fyysisille olennoille tietoisuuden.

Luonnonvalinta ei voi yksin selittää kaikkea mitä näemme luonnossa, ekojärjestelmissä, kasveissa, eläimissä, jopa ihmisissä. Luonnossa vallitsee tarkoitus, tietoisuus ja ilmeinen halu saavuttaa monimutkaisia tavoitteita ottamalla ihmeellisiä kehitysharppauksia, joita moderni tiede ei pysty selittämään.

Eräs yksinkertainen esimerkki tästä on se tosiasia, että viimeisten parin vuosisadan aikana on kaivettu esiin tuhansia ihmisen fossiileja, mutta ei yhtäkään fossiilia ”puuttuvasta lenkistä”, jonka pitäisi yhdistää ihmisten kehitys aikaisempiin kädellisiin apinoihin. Miksei sellaisia fossiileja ole sitten löytynyt? Lähes varmasti sen takia, ettei sellaisia ole olemassa.

Virheellinen oletus #6) Kaikki biologinen perimä on aineellista, DNA:n kantamaa

Ajatus siitä, että DNA kontrolloi kehoa ja koko elämää, alkaa olla jo vanha myytti. Vain vanhan koulukunnan ”tieteen” materialistisissa piireissä enää uskotaan pelkän DNA:n kontrolloivan terveyttä, käytöstä ja kaikkia perittyjä ominaisuuksia.

Nykyään tiedämme DNA:n lisäksi olevan epigeneettisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat vahvasti biologisten olentojen kehitykseen. Tiedämme myös ympäristötekijöiden (kemikaalit, raskasmetallit, ravinteet jne.) vaikuttavan voimakkaasti geenien aktivoitumiseen tai vaimenemiseen. D-vitamiini esimerkiksi on yksi voimakkaimmista ihmisbiologian geenin aktivoijista, kääntäen ”parantavien geenien” valokatkaisijaa.

Lisäksi tietoisuus ja vapaa tahto ohittavat DNA:n. Vaikka on perinyt jonkin taipumuksen tiettyyn käyttäytymiseen, voi sen ohittaa omalla valinnallaan. Ihmismieli voi harjoitettuna (yleensä meditaation avulla) vaientaa geenien aktivoiman käyttäytymisen ja muokata sitä tietoisilla valinnoillaan.

Virheellinen oletus #7) Ei ole olemassa ”mieltä” muulla tavoin kuin aivotoimintojen muodostamana harhakuvana

Mielestäni on järin hämmästyttävää, että useimmat nykyajan tiedemiehistä eivät vieläkään uskalla hyväksyä ”mielen” olemassaoloa – aineetonta olemassaoloa / tietoisuutta / tajuntaa, joka on olemassa aivojen rinnalla, mutta ei johdu aivojen kemiasta ja mekaniikasta.

Koomista on se, että tiedemiehet käyttävät mieltään yrittäessään todistaa, ettei ”mieltä” ole olemassa. He haluaisivat meidän uskovan itsetietoisuuden olevan harhaa tai käsitteiden ”mieli” ja ”tietoisuus” olevan pelkkiä mielikuvia, joita käytetään puhuttaessa aivojen kemiasta, eivätkä todellisia olemassa olevia käsitteitä. Mutta he ovat epäonnistuneet, sillä tähän päivään mennessä ei ole saatu mitään tieteellisiä todisteita oudosta käsityksestä, ettei tietoisuutta olisi olemassa tai tietoisilla olennoilla omaa ”mieltä”. Tiede ei pysty näitä asioita todistamaan vääräksi, sillä nykytieteen työkalut ovat materialistisia ja siksi kyvyttömiä mittaamaan tai todistamaan aineettomia ilmiöitä. Sehän on kuin yrittäisi mitata liikkuvan kappaleen nopeutta lämpömittarilla.

Virheellinen oletus #8) Muistot tallentuvat kemiallisesti aivoihin ja häviävät kuollessa

Nykytiedemiehet uskovat muistojen tallentuvan kemiallisesti aivoihin, ikään kuin biologiselle kovalevylle. He uskovat, että paikantamalla tämän kemiallisen muistojen varaston voisi päästä kirjaimellisesti ”lukemaan ajatuksia”, samaan tapaan kuin tiedostojen kopiointi muistitikulta.

Tämä oletus on aivan pielessä. Olen vakuuttunut siitä, että muistot tallentuvat holografisesti sekä aivokudokseen, että aineettomaan henkiseen matriisiin, joka on vuorovaikutuksessa fyysisten aivojen kanssa. Siksi tiedemiehet eivät voi löytää muistojen fyysistä tallennustilaa aivoista. Siksi myös on olemassa ihmisiä, joilla aivokudoksen määrä on dramaattisesti pienempi, mutta silti he toimivat täysin osana yhteiskuntaa, heillä on muistoja, ajatuksia, mieli ja älykkyysosamäärä, joka poikkeaa vain vähän normaalista. Tässä New Scientist -lehden jutussa on vain yksi tarina monista vastaavista. Jos siis muistot tallentuvat aivokudokseen, miten on mahdollista ihmisen toimia täysin normaalisti ilman suurinta osaa fyysisestä aivokudoksestaan?

Virheellinen oletus #9) Selittämättömät ilmiöt, kuten telepatia, ovat illuusiota

Nykyajan ”skeptikot” näkevät paljon vaivaa osoittaakseen vääräksi kaiken, joka edes haiskahtaa ”mentalismilta” tai telepatialta. Mutta he eivät voi järjellä kumota Dean Radinin kaltaisten tieteellisiä tutkimuksia. Dean Radin on kirjoittanut kirjan The Conscious Universe: The Scientific Truth of Psychic Phenomena ja on toistuvasti esittänyt vahvoja tieteellisiä todisteita telepatiasta ja muista vastaavista ilmiöistä kuten ennakkoaavistuksista. Tällaisten ilmiöiden selitykset ovat täysin yhdenmukaisia kvanttimekaniikan kaukovaikutuksen ja lomittumisen kanssa, jota Einstein kutsui ”aavemaiseksi (kauko)vaikutukseksi”.

Todennäköisin selitys tälle kaikelle on se, että ihmisen aivot ovat eräänlainen fyysisen laskentakoneen ja holografisen, aineettoman tietoisuuden hybridi, joka on ”lomittunut” kvanttitasolla kaiken universumin materian kanssa. Tämä ”tietoinen aivo”-kokonaisuus vaikuttaa toimivan sekä vastaanottimena että lähettimenä kosmoksen läpi jatkuvasti värähtelevälle kvantti-informaatiolle. Tämän informaation taajuudelle virittäytyminen muistuttaa paljolti radiokanavan löytämistä taustakohinasta, jolloin musiikki muuttuu kristallinkirkkaaksi. (Tätä samaa vertauskuvaa David Icke käyttää selittääkseen omia käsityksiään tietoisuudesta ja todellisuuden luonteesta.)

”Skeptikot” jotka yrittävät kumota Dean Radinin kaltaisten tieteellisiä tutkimuksia, päätyvät lopulta väitteisiin, kuten ”Jos se olisi totta, tietäisimme sen jo” – mikä on klassinen esimerkki virheellisestä kehäpäätelmästä, joka lähentelee omahyväistä ja ylimielistä doktriinia.

Virheellinen oletus #10) Mekaaninen lääketiede on ainoa, joka todella toimii

Useat sivustot Natural Newsin lisäksi ovat omistautuneet syiden selittämiselle, miksi nykyajan mekaaninen lääketiede on epäonnistunut lääketieteen järjestelmä. Ajatelkaa: useimmat nykyajan tiedemiehet eivät usko vitamiinien, hivenaineiden tai ruokien tarjoavan ihmiskeholle mitään muita biologisia vaikutuksia kuin toimittavan elimistölle energiaa sokereiden, proteiinien, rasvan ja kuitujen muodossa. Tätä hurjan harhaista uskomusta suojellaan Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston sääntöjärjestelmillä ja toteutetaan koko maailman sairaaloissa ja terveysasemilla.

Kuitenkin tämä uskomus on täysin järjetön. Miten esimerkiksi D-vitamiinilla ei voisi olla vaikutusta ihmisen elimistöön, kun lähes jokaisessa kehon elimessä on D-vitamiinireseptoreita? Miten hivenaineilla ei muka olisi merkitystä ihmisen terveydelle, kun esimerkiksi magnesium ja kalsium ovat välttämättömiä lihashermoston kaikkein keskeisimmille kemiallisille prosesseille?

Ihmisen fysiikka tarvitsee tietysti fyysisiä rakennuspalikoita, jotka ovat ravinteita, kasvipohjaisia kemikaaleja, hivenaineita, proteiineja ja vettä. Ne eivät ole statiineja, verenpainelääkkeitä, solusalpaajia ja säteilyhoitoa. Lääketieteen mekaaninen malli on ihmisen sivilisaation suurimpia epäonnistumisia. Se on kuitenkin ollut huima taloudellinen menestystarina lääkeyhtiöille ja sairaaloille, minkä tähden tätä epäonnistunutta järjestelmää niin epätoivoisesti puolustavat ne, joista siitä eniten hyötyvät.

Alkuperäinen artikkeli: http://www.naturalnews.com/041736_modern_science_false_assumptions_consciousness.html

7 kommenttia

 1. Lähes koko niin sanottu tiede on yhtä hoaxia.

  Tämän maailman hienot keksinnöt kuten,
  Atomipommit, dinosaurukset(evoluutio), Aids, psyykelääkkeet, Apollo-kuulennot, ISS avaruusasemat, NASA, kylmäsota, synteettiset lääkkeet, rokotteet, holokausti (6milj. kaasutettua), velkarahajärjestelmämme, demokratia, valitut kansat, politiikka, liberalismi, feminismi, filosofia, marxilainen kommunismi, vapaa-kauppa, vapaa kasvatus, new-age, homous, suuret säteilyonnettomuudet(Fukushima-Chernobyl), jne. ovat kaikki tämän maailman valtiaan eli perkeleen keksintöjä, ja huijausta. Nuo ovat väkeviä eksytyksiä.

  Jos ne olisivat totta, miksi noista löytyy feikkiä ? Miksi väärennöksiksi osoitettuja kuvia yms. ?Miksei Skepsis Ry. puutu noihin ? Aihetta olisi.

  ”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
  ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
  Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
  että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” (2. Tess. 2:8-12)

  “Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: ‘Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa’; ja vielä: ‘Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi’” (1. Kor. 3:18-20).

  “… sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus” (Luuk. 16:15).

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Ei jumalauta te ootte sekasin.. Ei voi muuta sanoa, eikä hulluutta voi lähteillä ja todistusaineistolla poistaa.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 3. Niinpä, nykyajan tiede on lähes täysin harhapoluilla ja sitä oikeaa tiedettä ei löydetä itsestämme vaan ainoastaan Jeesus maailmankaikkeuden yksi ja ainoa Jumala voi valaista ihmismieltä oikeaan suuntaan ja johtaa kohti totuutta, kaikki muu vie harhaan. Nyky tiede perustuu lähinnä juutalaiseliitin hyväksymiin typeriin ja valheellisiin olettamuksiin ilman oikeita todisteita. Ateistinen maailmankatsomus johtaa ihmiskuntaa ainoastaan harhaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Tiede on täysin kaapattu.
  Suurin osa nykypäivän tieteen kuuluisista nimistä on pelkkiä näyttelijöitä.

  Paras esimerkki on lähes palvottu Stephen Hawking. Siinä on kaveri, jonka ei koskaan tarvitse todistaa yhtäkään hölynpöly-teoriaansa todeksi. Hänelle laitetaan vain vuorosanat suuhun, tai siis puhesyntetisaattoriin, ja suuri yleisö kuuntelee tätä eksytystä aivan haltioituneena, ja ostaa kirjoja. On se viisas, sanotaan 🙂

  Ja harva uskaltaa arvostella tai esittää kriitiikkiä, koska hän on invalidi. Se olisi loukkaavaa.

  Raamatussa on varoitettu näistäkin:
  Matt.7:15-23: ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia.”

  Joko ymmärrätte tuon vertauskuvan ? Joko alkaa lamppu syttyä?

  Kaikki väärät profeetat tulevat lammasten vaatteissa, esim. viattomuuden tai uhrin kaavussa. Näistä esimerkkejä ovat Stephen Hawking, A.Einstein ja Echart Tolle.

  Näillä kaikilla on jokin henkilökohtainen menetys taustalla, joka olevinaan lisää heidän sanomansa (kusetuksensa) arvoa. He tietävät että ihmismassoja ei ohjaa järki tai logiikka, vaan primitiivireaktiot ja alhaiset vietit. Siksi kaikki eksytys menee läpi.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Voi veljet, että jaksatte jatkaa tätä linjaa! Luulin/ toivoin, että MM muutaisi edes hieman linjaansa oikeustuomioiden ja avainhenkilöiden vaihtumisen myötä. Mutta ei – sama ylöisön harhautus je sekopäinen hölinä vain jatkuu.
  Ei siinä sinänsä mitään. Suomihan on vapaa maa ja julkinen itsensä häpäisykin on sallitua toimintaa. Puhukaa vaan läpiä päähänne.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Onneksi täällä Suomessa on vielä ihmisiä, jotka eivät ole selkärangattomia paskiaisia, kuten Magneettimedian henkilökunta, joka ei lannistu pienistä vastoinkäymisistä, eikä toivottavasti lannistukkaan. Pitää vaan lisätä vauhtia, kun noi oikeustuomiotkin olivat pelkkää farssia. Totuutta ei voi pysäyttää. Toi oikeuden päätöskin vain vahvisti sitä että sionistieliitti yrittää tehdä kaikkensa että heidän kieroilunsa ei tulisi julki, mutta nehän tulee ja se on varma se.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat