Muammar Gaddafin Vihreä kirja, osa 6

Magneettimedia julkaisee osissa suomennoksemme Libyan entisen johtajan, Muammar Gaddafin, Vihreästä kirjasta. Kirjan julkaisu ei suinkaan tarkoita sitä, että Magneettimedia allekirjoittaisi kaikkia sen väitteitä. Suomensimme kirjan, koska se auttaa ymmärtämään maailmanpolitiikan lähihistoriaa. Lue myös osat 1, 2, 3, 4 ja 5!

Vihreän kirjan seuraavat kappaleet käsittelevät sukupuolikysymystä ja naisen asemaa. Teksti voi olla suomalaisille lukijoille kulttuurišokki, joten tahdomme muistuttaa, että se on kirjoitettu islamilaisessa Afrikassa 1970-luvulla.

* * *

On kiistaton tosiasia, että sekä miehet että naiset ovat ihmisiä. Kiistatonta on myös miehen ja naisen tasa-arvo. Naisen syrjiminen hänen sukupuolensa perusteella on törkeä rike. Nainen elää, rakastaa, ajattelee, oppii ja oivaltaa samalla tavalla kuin mieskin. Naiset tarvitsevat miesten tavoin suojaa, vaatteita ja laadukkaat kulkuyhteydet. Myös nainen voi nähdä nälkää.

Miksi on olemassa sekä miehiä että naisia? Yhteiskuntaa ei voisi olla ilman kumpaakin sukupuolta. Miksi Luoja ei luonut vain yhtä sukupuolta? Sukupuolijaolle on oltava olemassa luonnollinen syy. Naisille ja miehille on siis mitä ilmeisimmin oltava omat luonnolliset roolit ja tehtävät. He tarvitsevat itselleen sopivan toimintaympäristön, jotta he voivat täyttää sukupuoliroolinsa asettamat vastuut. Jotta voimme ymmärtää eri sukupuolten vastuut, on meidän ymmärrettävä niiden väliset luonnolliset erot.

Naiset ovat naaraita ja miehet uroksia. Jo kuukautiskierto erottaa naiset miehistä. Kuukautiskierto katkeaa raskauden ajaksi, ja raskauden aikana naisen kyky tehdä muita töitä on hyvin rajallinen. Synnytyksen tai keskenmenon jälkeen naisen elämässä koittaa lapsivuodeaika. Imetysaika sitoo äidin ja lapsen niin tiiviisti yhteen, ettei äidillä ole silloinkaan juuri aikaa muihin askareisiin. Miehen elämä on siis biologisista syistä monessa mielessä mutkattomampaa.

Naiset ja miehet eivät siis ole samanlaisia. Biologia määrittelee meitä. Meidät on luotu erilaisiin rooleihin. Miehet eivät voi alkaa tehdä naisten tehtäviä eivätkä naiset miesten. Biologisten tekijöiden vuoksi naisten elämä on usein raskasta ja tuskallista. Heidän on kuitenkin kannettava sukupuoliroolinsa vastuu, sillä ilman heitä ihmiselämä maapallolla ei jatkuisi. Ilman naista ei olisi ihmistä.

Ehkäisyn kannattaminen ja rintaruokinnan vastustaminen ovat hyökkäyksiä ihmiselämää vastaan – niitä voi verrata jopa murhaan. Mikäli nainen ei tahdo kantaa lasta, synnyttää ja rintaruokkia tätä, syyllistyy hän rikokseen luontoa, avioliittoa ja äitiyttä kohtaan.

Lapsen paikka on kotona äidin luona

Mikäli äidit eivät tahdo huolehtia lapsistaan vaan tahtovat sysätä nämä mahdollisimman aikaisin päiväkoteihin, kansakunta ja kulttuuri näivettyvät: inhimillinen yhteiskunta taantuu eläimelliseksi ja kulttuurista tulee keinotekoista. Päiväkodit ovat kuin kanaloita, jonne tasapäistetty karja vangitaan.

Mikään ei ole yhtä arvokasta ja kunniallista kuin äitiys. Lapset tulee kasvattaa perheissä, joissa äitiyttä, isyyttä sekä sisarusten lojaliteettia pidetään korkeimpina hyveinä. Tähän eivät päiväkodit kykene. Edes eläimet eivät tahdo elää vangittuina täyteen ahdetuissa laitoksissa. Vankeudessa kasvaneiden eläinten lihakin on mauttomampaa. Kuinka kukaan voi siis väittää, että ihmislasten paras kasvuympäristö olisivat kanaloita vastaavat päiväkotilaitokset?

Päiväkoteja ja vastaavia instituutioita tarvitaan toki orpolapsia varten – mutta vain heitä! Orpolasten kannalta on parempi, että yhteiskunta kasvattaa heidät tuntemattoman kasvattiperheen sijaan.

Mikäli lapsi saa päättää, valitsee hän aina äidin mieluummin kuin päiväkodin. Lapsi tuntee siis luonnollista kiintymystä äitiään kohtaan. Siksi äidillä on luonnon sanelema vastuu lapsen kasvattamisesta. Lähettämällä lapsen päiväkotiin äiti rikkoo luonnonlakeja. Päiväkodit palvelevat vanhempien materialistisia haluja – eivät yhteiskunnallisia ihanteita. Epäluonnollinen ja epäterve hallitus voi toki määrätä naisen tekemään tämän roolille sopimattomia töitä, jolloin nainen saatetaan pakottaa hylkäämään lapsensa. Tällöin syy on yhteiskunnan.

Naiselle on siis rakennettava ympäristö, joka tukee äitiyttä sekä äidin ja lasten läheisyyttä. Tämä on naisten ja lasten oikeus, joka yhteiskunnan on taattava. Mikäli yhteiskunta ajaa naisen tekemään työtä, joka erottaa hänet lapsistaan, ei nainen ole enää vapaa. Työ- ja talouspolitiikan on taattava naiselle oikeus synnyttää ja hoivata lapsia ilman kuormittavia velvollisuuksia.

Naiselta ei voida edellyttää samaa panosta kuin miehiltä, kun kyse on esimerkiksi työelämästä. Vain karkea materialistiyhteiskunta pakottaa naisen fyysiseen työhön. Biologinen todellisuus ei katoa väittämällä, ettei ”naisen ja miehen välillä ole mitään eroja”. Sellaisen väittäminen on itse asiassa hyökkäys naisen vapautta vastaan. Sukupuolierojen kiistäminen on hirviömäinen huijaus. Ennen kaikkea se on hyökkäys naisia vastaan, sillä äiteinä he tarvitsevat erityistä suojelua ja huolenpitoa.

Todellinen tasa-arvo

”Tasa-arvon” aate pakottaa naisen raatamaan raskaana ollessaan. Tämä on epäoikeudenmukaista ja julmaa. Monet miehiset ammatit tahrivat naisen luonnollisen kauneuden ja pilaavat hänen feminiiniset piirteensä. Naista ei siis tulisi ohjata miesten ammatteihin.

Todellinen tasa-arvo on jotain täysin muuta kuin sukupuolierojen kiistämistä ja ihmisten tasapäistämistä. Todellinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että sekä miehillä että naisilla on oltava oikeus valita vapaasti puolisonsa.

Tasa-arvo tarkoittaa yhdenvertaista asemaa myös mahdollisessa avioerotilanteessa. Poikkeuksen avioerotilanteessa muodostaa kuitenkin naisen etuoikeus suhteessa talon omistajuuten. Talon tulee jäädä naiselle, sillä naiseuteen ja äitiyteen liittyvät biologiset taakat merkitsevät sitä, että nainen on usein riippuvainen asunnon tarjoamasta suojasta. Olisi hirviömäistä ajaa nainen ja lapset pois heidän kodistaan.

Luonto on muovannut kaksi sukupuolta: vahvat ja aggressiiviset miehet sekä kauniit ja hellät naiset. Nämä ovat sukupuolten luonnolliset ja ikuiset erityispiirteet. Ihminen ei voi vaikuttaa biologisesti määräytyviin luonteenpiirteisiinsä – ne on yksinkertaisesti hyväksyttävä. Oikeudenmukainen, luonnollinen ja vapautta arvostava yhteiskunta tunnustaa, että on olemassa kaksi sukupuolta, jotka synnynnäisesti eroavat toisistaan. Vain korruptoitunut yhteiskunta pakottaa ihmisen hylkäämään sukupuolten biologisen todellisuuden.

Mikäli miehet ja naiset eivät elä sukupuolirooliensa mukaisesti, on tämä merkki yhteiskunnallisesta häiriötilasta. Juuri tällä hetkellä lukuisat yhteiskunnat ovat häiriötilassa, ja ympäri maailmaa naisista yritetään tehdä miehiä. Sukupuoliroolien hylkääminen ei ole edistyksellistä vaan taantumuksellista. Sukupuoliroolien hylkääminen ei ole vapautta vaan orjuutta.

Ihmiset hylkäävät sukupuoliroolit vain silloin, kun yhteiskunnaliset olosuhteet ovat vääristyneet. Nainen voi kärsiä lapsettomuudesta joko terveyssyistä tai yhteiskunnallisista syistä. Jos yhteiskunta pakottaa naisen lapsettomuuteen, on yhteiskunta itse sairas. Yhteiskunnan sairastuminen merkitsee sitä, että koko kansan tulevaisuus on uhattuna.

Vallankumous sukupuolisia vääristymiä vastaan

Nyt tarvitaan siis maailmanvallankumousta, joka laittaa lopun materialismille sekä sukupuoliroolien vääristymille. Vallankumous on jo tulossa, ja kaikista lähimpänä se on teollistuneissa yhteiskunnissa, joissa materialistinen taantumus on edennyt pisimmälle.

Nykyään yhteiskunnat pitävät naisia pelkkinä kertakäyttöisinä hyödykkeinä. Idässä naisia kaupataan, ja lännessä naiset on riisuttu heidän naisellisista piirteistään. Länsi hyökkää naisia vastaan pakottamalla nämä elämään epänaisellista elämää. Naiselliset naiset ovat kuin kukkia; jos kukka revitään irti, myös kasvin varsi kuolee nopeasti. Kauneudellaan naiset varmistavat ihmiskunnan jatkumisen. Jos naiset pakotetaan kauneuden tahriviin tehtäviin, on kansakunta uhattuna.

Nainen on herkkä ja sievä. Hän itkee ja pelästyy helposti. Yleensä naiset ovat helliä ja miehet aggressiivisia. Sitä ei voi muuttaa. Vain sivistymätön ja viheliäinen ihminen kehtaa kiistää tämän. Nykyiset teollistuneet yhteiskunnat ovat materialistisia ja sivistymättömiä. Olisi typerää ja tuhoisaa, jos yrittäisimme jäljitellä niiden kulttuuria.

Oikea kysymys ei siis ole se, tulisiko naisten vai eikö heidän tulisi työskennellä. Oikea kysymys on se, millainen työ naisille sopii. Yhteiskunnan on varmistettava, että naisille riittää näiden roolia tukevia töitä.

Vapaus merkitsee sitä, että ihmiset saavat koulutuksen ja ammatin, joka sopii parhaiten heidän ominaisuuksiinsa ja luonteeseensa. Diktatuuri tarkoittaa sitä, että ihmiset pakotetaan tekemään epäsopivia asioita. Vapaa yhteiskunta tarjoaa miehille, naisille ja nuorille mahdollisuuden hankkia näille kullekin sopivinta koulutusta ja työtä.

Kaikilla ihmisillä on samat oikeudet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikilla olisi samat velvollisuudet ja tehtävät.

 

Magneettimedia tulee lähiaikoina julkaisemaan myös muut osat Muammar Gaddafin Vihreästä kirjasta.

3 kommenttia

  1. Mikä ihmeen kulttuurishokki? Harvinaisen arvostelukykyistä tekstiä. Kaikki ’feministien’ pitäisi opetella tämä ulkoa.

    Plusääni(7)Miinusääni(1)
  2. Kappale kerrallaan tämän miehen kuolema surettaa minua enemmän.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat