Myös Lontoon City on ”juutalaisen” mafian instrumentti

Professori Igor Panarin (IP) väittää Naton terroristiarmeijan eli Gladio-verkoston levittävän koronaviruksia, mikä tarkoittaisi maailmansotaa biologisilla aseilla. Panarinia kuvaillaan Business Gazeta -lehden haastattelussa venäläiseksi tiedemieheksi ja politiikan tutkijaksi. Toisin kuin Panarin väittää, globaali hegemonia ei ole Lontoon Cityllä vaan ”juutalaisella” mafialla, ellei Lontoon City ole yhtä kuin sionistien muodostamat toimijat.

Panarin haastattelussa paljastuu kuitenkin paljon epäselvyyksiä ja suorastaan virheellisiä käsityksiä NATOn luonteesta ja rakenteesta, Yhdysvaltojen, Ranskan ja Britannian todellisista geopoliittisista asemasta Euroopassa ja niiden suhteesta NATOon.

Uusi ”Jaltan” huippukokous

IP väittää, että Naton tavoitteena on kohdistaa biologinen terrorismi kolmeen suurvallan johtajaan: Putiniin, Trumpiin ja Xi Jinpingiin, ja estää heitä toteuttamasta keskinäistä sopimusta uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi – ilman sotilasliitto NATOa.

Tässä väittämässä ei ole mitään järkeä, ei siksi etteikö biologinen terrorismi teoriassa olisi mahdollista, vaan siksi, että Yhdysvaltojen sionistipresidentti ei kuuna kunnan valkeana olisi perustamassa kenenkään kanssa sellaista uutta maailmanjärjestystä, jonka tavoitteena olisi negatiivisen globalisaation eliminoiminen. Panarin mukaan uusi kolmikantasopimus olisi pystynyt estämään maailmansodan. Nimittäin maailmasota sisältyy luonnollisena huipentumana negatiivisen globalisaation kehitykseen. Tämä johtaa päätelmään, jonka mukaan ”uusi kolmikantasopimus” olisi Panarin lausunnon mukaan tarkoittanut negatiivisen globalisaation vastaisia toimia.

Putinin ehdottama uusi ”Jaltan” konferensin toisto olisi ollut itse asiassa viisikantasopimus.

Vladimir Putin pitämässä puhetta tammikuussa 2020 Jerusalemissa.
Vladimir Putin pitämässä puhetta tammikuussa 2020 Jerusalemissa.

28. tammikuuta 2020Venäjän presidentti Vladimir Putin nimittäin ehdotti Jerusalemissa yhteisen huippukokouksen pitämistä YK:n turvallisuusneuvoston pysyville jäsenmaille – Yhdysvalloille, Kiinalle, Ranskalle ja Britannialle.

Tuolloin Putin sanoi, että “juuri viidellä ydinasesuurvallalla on erityinen vastuu ihmiskunnan säilymisestä ja sen vakaasta kehityksestä”. Hän siis halusi ymmärtää, että ydinasevaltioilla on vastuunsa lieventää ja estää ydinsodan syttyminen ja siten välttää sen katastrofaaliset seuraukset. Samassa puheessaan hän painotti, että “Venäjä on palannut kansainväliseen politiikkaan maana, jonka mielipidettä ei voi jättää vaille huomiota”.

Tuon kokouksen päätarkoituksena olisi siis ollut Venäjän ja lännen suhteiden lujittaminen. Luonnollisesti myös Trump olisi mielellään osallistunut tällaiseen viisikanta konferenssiin, joka ei millään muotoa olisi ollut alkamassa olevaa kuvitteellista maailmansotaa torbetoiva huippukokous, kuten IP halusi asian ymmärrettävän. Jos siis koronapandemialla tarkoitetaan biolokisin asein käytävää maailmansotaa, niin viisikantahuippukokous olisi ollut pahasti myöhässä estämään kyseistä sotaa.

NATOn luonteesta ja biologisen aseen mahdollisuudesta?

NATO on luonteeltaan jäänne kylmän sodan ajalta ja se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä. Vaikka NATOlla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. Naton sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.

Naton päätökset siis edellyttävät jokaisen NATOn jäsenmaan  hyväksyntää.

NATO kokonaisuudessaan on ennen muuta Yhdysvaltojen johtoaseman symboli Euroopassa. Sen merkityksen omalle maalleen määritteli presidentti Jimmy Carterin turvallisuuspoliittinen pääneuvonantaja, puolalaistaustainen professori Zbigniew Brzezinski: ”Nato on meidän astuinkivemme Eurooppaan.”

IP toteaa:

Nato on käyttänyt taisteluviruksia eli siis Convid 19:ta biologisena aseena viidessä maassa: Kiinassa, Iranissa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa.

Nyt täytyy välittömästi oikaista. Nimittäin, jos NATO suorittaa joitakin operaatioita, silloin toiminnan on hyväksyttävä jokaisen NATOn jäsenmaan. Kuten yllä olevasta Naton luonteen selvityksestä ilmenee, NATO ei ole erillinen sotilaallinen järjestö, vaan sen muodostavat Naton jäsenmaat, joista Yhdysvallat ovat vaikutusvaltaisin. Mikäli johonkin operointiin osallistuu muutamia NATOn jäsenmaita, ei kysymyksessä ole NATOn funktiot, vaan yksittäisten NATO-maiden osallistuminen ilman kaikkien jäsenmaiden tai viidennen artiklan hyväksyntää.

Esimerkiksi viidettä artiklaa on sovellettu kerran – New Yorkiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001 kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. NATO-maiden tuki Yhdysvalloille jäi tuolloin lähinnä myötätunnon tasolle.

Jos koronavirus olisi kehitetty laboratoriossa, se olisi silloin manipuloitu esimerkiksi Yhdysvaltojen puolustuvoimien laboratorioissa. Tässä tapauksessa levitykseen olisivat osallistuneet CIA ja Mossad. Toisin sanoen taisteluviruksien levittäjänä olisivat Yhdysvallat ja Israel, eikä suinkaan NATO.

Toisaalta viruksia ei pystytä tekemään keinotekoisesti ja niiden kehittäminen tai manipulointi on laboratorioissa hyvin vaikeaa, mutta periaatteessa kuitenkin mahdollista.

Huomionarvoista kuitenkin on, että myös laboratorioon voidaan saada luonnollisia viruksia tutkimuksia varten.

Mahdollisia ovat myös onnettomuudet, jotka tarkoittaisivat viruksen vapautumista maailmalle.

Medical X press kirjoittaa:

”Analyysimme osoittaa selkeästi, että SARS-CoV-2 ei ole laboratoriossa rakennettu tai tarkoituksellisesti manipuloitu virus”, tutkijat kirjoittavat Nature Medicine -tiedelehdessä julkaistussa artikkelissaan.

Viruksen luonnollista alkuperää todistetaan kahdella perustelulla:

Tutkijat pitävät viruksen ulkokuoren proteiinipiikkien ominaisuuksia selkeinä merkkeinä viruksen luonnollisesta alkuperästä. Virus kiinnittyy ihmissolun ulkoseinämällä sijaitseviin ACE-2-proteiineihin niin innokkaasti, ettei se voi tutkijoiden mukaan olla muun kuin luonnonvalinnan tulosta.

Toinen – kenties vielä merkittävämpi – viruksen luonnollisuuteen viittaava seikka on sen ”kemiallinen selkäranka” eli molekyylirakenne.

”Jos joku pyrkisi kehittämään uudenlaista koronaviruspatogeenia, he olisivat aloittaneet työnsä viruksesta, jonka tiedetään aiheuttavan sairautta”, tutkijat toteavat tiedotteessaan.

Selvää kuitenkin on, että koronan ympärille kehitelty informaatiorummutus palvelee ylikansallisen harvainvallan maailmanpoliittisia intressejä. Myös yksityisten valtioiden hallitukset ovat alistettu palvelemaan poliittishegemoniallisia ja finassijärjestelmän intressejä.

Deep Staten

IP:n mukaan on käynnissä geopoliittinen taistelua kahden ihmiskunnan kehitysmallin, brittiläisen ja venäläisen välillä. Taustalla on niin sanottu ”Deep State”, toisin sanoen Lontoo City, ja sen taistelu maailmanherruudesta.

deep-state-swamp-ben-garrison_1_orig-768x533
Deep State aiheista propaganda kuvitusta.

IP täsmentää Lontoon Deep Staten kontrollissa olevan kolme mahtavaa instrumenttia:

1) Yhdysvaltojen Deep State eli poliittinen mafia, Clintonien klaani, Sorosin ja Gatesin finanssi-ideologinen blokki, Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA ja myös osittain Pentagon
2) Keskuspankki Fed, joka on Lontoon ohjauksessa
3) Ylikansallinen korporaatiomedia, joka levittää disinformaatiota maailman tapahtumista.

Esitämme argumentit ja analyysit edellä mainituista kolmesta Igorin väittämästä:

1) IP jättää mainitsematta sen mikä voimakas mafia todellisuudessa vaikuttaa Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan? Sekä republikaanien Donald Trump että demokraattisen puolueen Hillary Clinton ovat tiukasti Israel-lobbyn ja muiden Amerikan organisoituneiden ”juutalaisten” kontrollissa. Soros ja Gates ovat luonnollisesti jo itsessään sionisteja, kuten Trump myös on.

2) Muistamisen arvoista on, että nykyaikaisen koronkiskontaan perustuvan keskuspankkijärjestelmän perustivat hollanninjuutalaiset maahanmuuttajat Englannissa 1694. Tämän saattelemana länsimaat toisensa jälkeen alkoivat velkaantua yksityisille pankeille, mikä nujersi länsimaiden poliitikot pankkiirien lakeijoiksi.

Maailmanpankissa yli kaksivuosikymmentä toiminut lakimies Karen Hudes selittää, että maailman rahoitusjärjestelmiä hallitsee ja kontrolloi pieni ryhmä korruptoituneita ja vallanhimoisia henkilöitä, jotka toimivat yksityisesti hallinnoidun U.S. Federal Reserven (Fed) keskiössä1.

Huomion arvoista on, että Yhdysvaltain ”juutalaisen” eliitin omistama sekä kotrolloima keskuspankki Federal Reserve on toimintansa aloittamisestaan alkaen vuodesta 1913 toimenpiteillään tuhonnut maan taloutta sekä muiden maiden talouksia. Oikeudellinen perusta tälle systeemille ryöstää järjestelmällisesti kansaa saatiin runnottua Federal Reseve -lakina juutalaispankkiirin Paul Warburgin aikaansaannoksena.2

Yllä esitetty tarkoittaisi sitä, että U.S. Fed olisi se voimatekijä, joka luonnollisesti linkittyisi yhteistyöhon Lontoon Cityn kanssa.

Lontoon City on finassipalveluiden keskus, johon keskitetyt finanssisektorin yritykset tuovat kuudenneksen maan bruttokansantuotteesta. Siellä sijaitsee muiden muassa Bank of England eli yhdistyneen kuningaskunnan keskuspankki.

Oleellisena tekijänä tässä on, että yllä esitettyä korporaatioiden ja rahoitusmaailman valtaa ohjailee ”juutalainen” eliitti, jota myös sionistien muodostamaksi mafiaksi voidaan kutsua. Vaikka tästä mafiasta ei ole kaikki ”juutalaisia”, ovat he osa sen poliittista toimintaa.

3) Ylikansallinen korporaatiomedia, joka levittää disinformaatiota keskittyy pääsääntöisesti ”juutalaisten” toimijoiden kansainväliseen median valtaan. Tätäkään ei IP paljastanut miksi?

Valta ei ole Lontoon Cityllä, vaan ”juutalaisella” mafialla

Valta ei siis ole Lontoon Cityllä, ellei L City ole yhtä kuin sionistien muodostamat toimijat.

Tämä ”juutalaisen” eliitin eli mafian globaali hegemonia on jaettavissa kolmeen osa-alueeseen:

Yhtenä on pankkiirien ja liikemiesten muodostama laillistettu mafia, jonka aloittivat Rothschildit 1700-luvulla, ja joka sisältää esimerkiksi Warburgit ja Rockefellerit.2,3,4,5

Toisena on globaali poliittinen mafia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt: Erilaiset Israelin lobbaajat, American Israel Public Affairs Committee -järjestö (AIPAC), American Civil Liberties Union (ACLU), Bilderberg-ryhmä, vapaamuurarit, ”juutalainen” vapaamuurarijärjestö B`nai B`rith (johtaa ei-juutalaisia vapaamuurarijärjestöjä) jne.2,3,4,5

Kolmanteen ryhmään voidaan lukea esimerkiksi viihdeteollisuus, joukkoviestintä, pedagoginen sektori ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan.2,3,4,5

Todellinen maailmanpoliittinen valta keskittyy juuri yllä esitettyyn hegemonian kolmioon, jossa sionistit eli ”juutalainen” mafia ynnä Israel näyttelevät pääroolia. Tämän eliitin luomasta systeemistä sekä sen kansainvälisestä keinottelutoiminnasta muodostuu negatiivinen globalisaatio.

Kysymyksessä ei siis ole Panarin väittämä Lontoon Deep Staten kotrolloima valtajakauma, vaan sitä hallitsee juuri yllä esitetty sionistinen eliitti eli ”juutalainen” mafia, mihin Israelin valtahierarkia myös yhdistyy. Instrumentteina tässä ovat esimerkiksi Yhdysvallat ja sen salainen keskustiedustelupalvelu CIA, Israel ja Israelin tiedustelupalvelu Mossad, kansaiväliset rahoituslaitokset, länsimainen tiedonvälitys läntisen koalition sotilaallinen liittouma, mihin mukaan kuuluu myös Israel.

IP:n artikkeli sovittelee sionistipresidentti Donald Trumpin harteille negatiivisen globalisaation nurjertavan ritarin viittaa. Tätä samaa viitta sovitellaan myös esimerkiksi Putinin ja Kiinan Xi Jinpingin harteille, mutta Trump on ollut yleensä ylistetyin ”sankari” näissä kuvioissa. Huhujen mukaan jopa Barack Obaman, Hillary Clintoninja juutalaisen keinottelijan George Sorosinjohtaman salaliitton tavoitteena olisi vallankaappaus Yhdysvalloissa Trumpia vastaan. Tämä kuulostaa hiukan hassulta teorialta, kun huomioimme sen, että molemmat ryhmittymät sekä Trumpin että hänen oletetut vastustajansa ovat sionisteja.

Mutta, koska Hudesin mukaan keskuspankit, keskuspankkien keskuspankki BIS ja muut rahoitusinstituutiot ovat jo saaneet erittäin voimakkaan valta-aseman kansainvälisessä finanssipolitiikassa ja kansallisvaltioiden politiikassa sekä taloudessa, voidaanko edes sanoa, että Venäjän ja Kiinan johtajilla olisi jotain merkittävä voimaa negatiivistä globalisaatiota vastaan.

Trumpin nostaminen negatiivisen globalisaation vastavoimaksi on hämmentävän höperö ajatus. Unelma Trumpin sankarin viitasta olisi todella koominen jo siinäkin mielessä, että Trump itse on juutalaisen eliitin keitoksessa kypsynyt sionisti. Hiljattain Trump on allekirjoittanut määräyksen, jolla juutalaisuus luokitellaan kansallisuudeksi. Siten Israelin arvosteleminen sekä boikotoiminen on antisemitismiä.

Israel, ja siihen kytkeytyvä sionistinen eliitti muodostavat kansallisvaltioille poliittisen ja taloudellisen rasitteen, mikä lyhyesti sanoen on negatiivistä globalisaatiota. Kuinka Trump voisi vastustaa tällaista, kun hän, ja hänen perhekuntansa ovat täysin mädänneitä sionisteja, jotka ovat osa negatiivista globalisaatiota.

Trump ei ole myöskään poistanut työttömyyttä, vaan vallitseva taloudellinen tilanne työllistymisen suhteen oli alkanut jo Trumpin edeltäjän Barack Obaman virkakaudella.

Täsmennys Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan vaikuttavista voimista

Vielä selvyedeksi huomautetaan, että ”Juutalainen” eliitti on suorastaan valloittanut Yhdysvaltojen talouden, lehdistön ja mediamaailman kokonaisuudessaan sekä strategiset asemat presidentin neuvonantajina, kuin myös tiedusteluelimissä. Tässä tilanteessa Israelin johtajilla on vaarallisen voimakas vaikutus Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan.6; 7; 8

Yhdysvaltojen Pro-Israel lobby, jota kutsutaan myös sionisti- ja Israel-lobbyksi, muodostavat uskomattoman voimakkaan poliittisesti organisoituneen verkoston, jonka tavoitteena on vaikuttaa Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan. Ulkopoliittisesti mainitun eturyhmän pyrkimyksenä on toimia Israelin hyväksi, mikä on linjassa Israelin hallituksen kanssa. Väkevimpinä toimijoina Israel-lobbyn liikehdinnässä ovat Amerikan järjestäytyneet ”juutalaiset”. Muita Israel-lobbyyn kuuluvia vaikuttajia, niin kristityistä kuin myös ”juutalaisista” muodostuneet, ovat esimerkiksi American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), uuskonservatiivit, Christians United for Israel (CUI) ja kristillinen sionismi, jonka kaltaisia ryhmiä löytyy myös Euroopasta.9

Lopuksi

Igor Panarin antaa harhaanjohtavan kuvan vesittyneen uuden ”Jaltan” konferenssin mahdollisesta merkityksestä maailman rauhalle ja NATOn lakkauttamiseksi. Myös NATOn luonne IP:n esityksessä saa varsin epämääräisen olemuksen. IP puhuu koronaviruksesta, että se olisi epäilemättä taisteluase, vaikka siitä ei voi misään tapauksessa sanoa täyttä varmuutta.

Mikäli koronavirus olisi kehitetty laboratorioissa biologiseksi aseeksi, se olisi peräisin Yhdysvaltojen sotilaallisesta laboratoriosta. Mutta miksi tällainen taisteluase olisi manipuloitu käyttöön, kun tiedetään sen ylittävän maiden rajat maailman laajuisesti? Kaikkihan siitä kärsivät! Tässä olisi järkeä vain siinä tapuaksessa, että eliitti ja sotilaat olisivat saaneet vastarokotteen immuniteetin luomiseksi. Tästä huolimatta on vaikea uskoa, että tähän olisi ryhdytty. Tutkimukset – joihin ei myös voi luottaa sokeasti – eivät ainakaan vahvista olettamusta harkitusta geenimanipulaatiosta.

IP selittää ”Deep State”, eli Lontoo Cityn harteille mahtavan globaalin hegemonian esimerkiksi poliittisena vehkeilynä (Clintonit & Soros yms.), rahaeliitin mahtina ja korboraatiomedian maniouloivana vaikutuksena. Tällaisia vaikutussia sisältyy negatiiviseen globalisaatioon, mutta tätä valtaa käyttävät ”juutalainen” mafia ja heidän poliittiset lakeijansa, kuten esim. Trump, Clintonit, Soros ynnä muut sellaiset tekijät.

Lisäksi Trumpin ylentäminen negatiivisen globalisaation vastavoimaksi on suorastaan irstas ajatus. Kuinka Trump voisi vastustaa tällaista, kun hän, ja hänen perhekuntansa ovat sionisteja, jotka ovat osa negatiivista globalisaatiota.

IP puhuu myös Naton verkostosta nimeltään ”Gladio”, jota olisi käytetty biologisen aseen levittäjänä. Mutta koska ”Gladio” on nykyisin historiaa, ei siitä kannata puhua mitään.

Markku Juutinen

Lähteet

1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ

2. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

3. Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.

4. Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147.

5. Rami, Ahmed (1988). Vad är israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66.

6. Walt, Stephen ja Mearsheimer, John (2007). The Israel Lobby. Audio Renaissance, a division of Holtzbrinck Publishers LLC

7. Dershowitz, Alan (2006). Debunking the Newest – and Oldest – Jewish Conspiracy: A Reply to the Mearsheimer-Walt “Working Paper”. Saatavina: https://sites.hks.harvard.edu/research/working_papers/dershowitzreply.pdf

8. Dulles, John Fpster (1953-1959). USA:n ulkoministeri; D. Neff 1995/2002, Fallen Pillars: U.S. Policy Towards Palestine and Israel Since 1945, s. 99

9. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Lunastettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby

…………………………..

Igor Panarin haastatteluhttps://www.business-gazeta.ru/article/464732

https://www.nato.int/

https://www.defmin.fi/

http://atlanttiseura.fi/en/wp-content/uploads/2012/05/uusi_nato.pdf

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/keijo-korhonen-suomen-uusi-nato-sopimus-historian-hapeatahra/?shared=72732-a184f546-500

https://medicalxpress.com/news/2020-03-covid-coronavirus-epidemic-natural-scientists.html

https://medicalxpress.com/news/2020-03-covid-coronavirus-epidemic-natural-scientists.html

https://www.emporis.com/statistics/tallest-buildings/city/100637/london-united-kingdom

https://www.islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm

30 kommenttia

 1. Artikkelissa puhutaan koronaviruksesta. Siksi laitan seuraavan kommenttini tänne.

  Suomalaiset ovat jumalaton ja julkisyntinen kansa, todellinen perkeleen lemmikki tai paremminkin perkeleen kuolaava koira. Henkilökohtaisten sydämen ja tekojen syntien lisäksi suomalaiset kansana murhaavat massoittain lapsia aborteissa, harjoittavat homoseksuaalisuutta ja pilkkaavat koko elämällään Jumalaa – kaikista näistä Jumala lukee rangaistukseksi kuoleman (suomalainen elämä on siis olemukseltaan itsemurha, kaiken tuhoutuminen). Nyt suomalaiset ovat ryhtyneet ampumaan Jumalaa kovilla.

  Jumala on näet ryhtynyt rankaisemaan Suomen kansaa (ja koko ihmiskuntaa, punaisena varoitusvalona pikaisesta Kristuksen paluusta ja tuomiopäivästä) sallimalla perkeleen riepotella ja tappaa ihmisiä ja kansoja kulkutaudilla (sillä ei ole väliä, onko virus laboratoriossa rakennettu biologinen ase vai luonnollinen virus). Rangaistuksen tarkoitus on rangaista ja siten myös ajaa Jumalan pelkoon ja parannuksentekoon (= sydämen katumus + sydämen usko Kristuksen lunastustekoon). Kristus = syntien anteeksiantamus Jumalan edessä; hän kantoi syntimme ristinpuulla, ja syntiemme takia hän – Jumala itse siis – lihaksi tulleena kuoli puolestamme pelastaakseen meidät ikuiselta helvetiltä ikuiseen autuuteen Jumalan yhteydessä. Kun kansa tulee parannukseen, synti poistuu Kristuksen tähden Jumalan silmissä, ja kun Isä Jumala ei laske enää katumukseen ja uskoon tuleen syntiä, poistuu synnin rangaistuskin. Kuten on kuolema synnin palkka (Room. 6:23), niin on sitä sairauskin eli ”pikkukuolema”. Jumala odottaa nyt Suomen kansan ja koko ihmiskunnan tulevan parannukseen ja siten pääsevän Jumalan yhteyteen, pelastukseen. Esimerkkinä tästä on Niiniven kansan tuleminen parannukseen, jolloin Jumala leppyi eikä toteuttanut rangaistustoimiaan (Joona 3. luku):

  Jumala lähetti Joonan Niiniveen julistamaan Jumalan uhkaamaa rangaistusta (Niiniven hävittämistä 40 päivän kuluttua). Niiniven asukkaat ja heidän kuninkaansa uskoivat Jumalaa ja tulivat parannukseen, jotta Jumala kääntyisi vihansa hehkusta, ja sitten tapahtui TÄMÄ:

  ”Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, EIKÄ TEHNYT SITÄ” (jae 10).

  Nykyinen kulkutauti (Raamatussa ”rutto”) on jakeen Hes. 14:21 mukaan yksi ”Jumalan KOVISTA tuomiosta”, ja siksi se, ettei Suomen kansa ole tullut parannukseen, on Jumalan ampumista kovilla. Jumalaa pilkataan ja uhmataan entistä päättäväisemmin. Kaikkea muuta tehdään mutta parannusta ei tehdä Jumalan edessä. Se on suoraa sotaa Jumalaa vastaan, perkeleen (kansan) riehuntaa, ja siitä seuraa Jumalan vihan voimistuminen – ja tilanteen paheneminen. Kun kansan sydämet sivuuttavat Jeesuksen Kristuksen (tie Isän Jumalan yhteyteen, Joh. 14:6), silloin kansa tuomitsee itsensä tuhoon, eikä mikään pyristely vitsauksia eli rangaistuksia vastaan enää auta.

  Mainittu Hesekielin kirjan jae ilmoittaa Jumalan muiksi ”koviksi tuomioiksi” miekan (sodan), nälän ja pahat petoeläimet, ja arvattavissa on, että uppiniskainen Suomen kansa (ja koko ihmiskunta) saa pian osakseen jonkin näistä (tai kaikki). Katumattomuus johtaa sotaan, nälänhätään tai petoeläinten hyökkäyksiin. Ampuuko silloinkin Suomen kansa Jumalaa kovilla?

  Ja vielä tämä: Kulkutauti on kuulemma tappanut Suomessa tähän mennessä 94 ihmistä (maailmassa 160 000). Tiedotusvälineet raportoivat kuolemista ja tartunnan saamisista herkeämättä, jatkuvasti. Ehdotan, että aina kun joku kuolee koronavirukseen, kaikissa tiedotusvälineissä lyödään gongia (vaikka kesken lähetyksen). Gongia lyömään voidaan palkata erityinen ”gonginlyöjä”. Hän olisi jatkuvasti vahdissa.

  Ehdotustani voi käyttää myös lastenmurhien (aborttien) kohdalla. Aina kun joku lapsi kuolee abortissa murhattuna, kaikissa tiedotusvälineissä lyödään gongia. Suomessa murhataan aborteissa vuosittain vajaat 10 000 lasta, ja jos määräksi arvioidaan vaikka 8 500, silloin gongi kuuluisi noin tunnin välein. Kuolema joka tunti. Tiedotusvälineiden ohjelmista tulisi jatkuva ja ikuinen gongirumba – aborttirumba. Maailmanlaajasti aborteissa tapetaan vuosittain n. 30-50 miljoonaa lasta (WHO:n arvio), lapsi joka sekunti. Jos gongia joudutaan kaikissa tiedotusvälineissä lyömään joka sekunti, mitään muuta ohjelmaa tiedotusvälineisiin ei mahdu. Kyseessä olisi panlikvidointia (sana pandemiakin sopisi tähän) seuraava pangongi. Tilannetta selvittämään ja selostamaan (so. ”tulkitsemaan”) voitaisiin palkata Terveyden ja Ihanuuden Laitoksen (THL:n) vikkelät peterpanit ja WHO:n panmafiosot. Koska heidän lausuntonsa eivät mahtuisi tiedotusvälineisiin, he voisivat heijastaa esiintymisensä taivaalle ja puhua kuin Jumala taivaasta, ja niin ihmiskuntaa palvelemaan saataisiin myös pansofian (kuolleiden määrän laskemisen) ja panlogismin (loputtoman itsestäänkehityksen) pohjalta panidiotia ja pansatanismi, eikä muuta sitten enää tarvitakaan.

  Yllä kirjoittamani ei ole varsinainen asiani vaan vain jonkinlainen aasinsilta. Ei näet ole mitään mieltä katsella ja seurata kansan loputonta ja tympeää rypemistä ulosteissaan, ja siksi teen ihanuusloikan siirtymällä vastakohtaan: Jumalan lasten iankaikkiseen elämään.

  Alla oleva teksti, jonka otsikkona on juuri ”Jumalan lasten iankaikkisesta elämästä”, on otettu Stefan Prätoriuksen (1536 – 1603) kirjasta ”Hengellinen aarreaita”, ja se on julkaistuna lehdessä Concordia, 1/2020.

  JUMALAN LASTEN IANKAIKKISESTA ELÄMÄSTÄ

  Selitä minulle tarkoin, lohdutukseksi viheliäisyydessäni, Jumalan lasten iankaikkinen elämä.

  Mielelläni teen sen mahdollisuuden mukaan sielusi vahvistukseksi, pysyvän kärsivällisyyden, elävän lohdutuksen, iloisen toivon ja vahvan uskon herättämiseksi, mutta iankaikkinen elämä on sellaista, ettei kukaan voi puhua siitä enempää kuin mitä hänelle on ilmoitettu. Me näemme siitä ainoastaan vähäisen, niin kuin unessa ja kaukaa, niin kuin joku likinäköinen kaukaa katselee pientä tähteä. Mutta miksi puhumme niin paljon siitä kunniasta ja riemusta, joka kohtaa ruumistamme ja sieluamme viimeisenä päivänä, jolloin Kristus on ilmestyvä vapahtaakseen meidät vihollisistamme ja kaikesta pahasta? Parempi on, että kätkemme ajatuksemme sydämeemme kuin että puhumme paljon iankaikkisesta elämästä, sitä kuitenkaan oikein selittämättä.

  Minun täytyy tunnustaa sinun olevan oikeassa, mutta koska iankaikkisesta elämästä on kuitenkin jotakin ilmoitettu, niin selitä minulle, millaista se on.

  Sitä on kahta laatua. Ensiksi armon elämää, koska Jumala sanansa ja Henkensä avulla tekee sielumme eläviksi, mikä tapahtuu tässä elämässämme. Sillä joka luottaa Jumalan sanaan, kätkee sen sydämeensä ja huutaa avukseen Pyhää Henkeä, hän tulee sisäisesti valaistuksi ja niin iloiseksi, ettei hän voi kyllin selittää iloaan. Sellainen kristitty saa autuutensa tuntemisesta jumalallisen, iankaikkisen ilon. Hänen sydämensä iloitsee Jumalassa, taivaallisessa Isässään. Sellainen ilo on iankaikkisen elämän alku, mutta perkele ja maailma kukistavat sen meissä, sillä perkele ei voi kärsiä meissä tätä Jumalan kirkastettua valtakuntaa.

  Toiseksi sitä elämää, joka on alkava viimeisenä päivänä kuolleitten ylösnousemisessa, sillä silloin me saamme uuden kirkastetun ruumiin, joka loistaa kuin aurinko. Silloin ei Herra Kristus asu meissä ainoastaan ruumiillisesti vaan myös näkyväisesti, ja hän loistaa meissä sanomattomalla taivaallisella kirkkaudella ja kunnialla. Silloin ei meissä enää ole syntiä, murhetta eikä pelkoa, sillä perkeleen ja maailman, jotka meitä tässä elämässä ahdistivat, me näemme edessämme palavan tulipätsissä. Siellä taivaassa ei ole ilkeää vaimoa tai miestä eikä pahankurista lasta, ei köyhyyttä, sairautta eikä muuta onnettomuutta, vaan pelkkää jumalallista, iankaikkista iloa ja riemua. Silloin vietämme iäistä riemujuhlaa veisaten ja riemuiten. Silloin ylistäen puhutaan pyhien suurista kärsimyksistä. Jumala on silloin levittävä kunniansa ja armonsa loisteen lastensa ylle ja heitä sillä valaiseva. Hän on kruunaava heidät, ystävällisesti puhutteleva heitä ja antava heidän juoda taivaallista viiniä kultaisesta lohdutuksen ja ilon maljasta. Silloin he eivät kuole vaan elävät ilossa iankaikkisesti pyhien enkelien kanssa eivätkä koskaan kyllästy sellaiseen autuaalliseen elämään. Rakkaat apostolitkin huomasivat Kristuksen kirkastamisessa Taaborin vuorella semmoisen iankaikkisen elämän kirkkauden kuvastuvan Herran Kristuksen ja hänen profeettojensa kasvoista. Ei myöskään Paavali turhaan sanonut 2. Tess. 1:6-10: ”Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa, että hän kirkastuisi pyhissään ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa.”

  Milloin alkaa tämä riemu?

  Viimeisenä päivänä, sillä silloin ilmestyy Jumalan Poika, Elämän Ruhtinas, kirkastaa mullaksi muuttuneen ruumiimme, antaa sille henkensä takaisin ja kutsuu meidät iankaikkiseen elämään sanoen: Tulkaa, rakkaani, ja omistakaa se valtakunta, joka on tähän asti teitä varten talletettu. Nyt te olette minun silmissäni täydellisiä, aivan virheettömiä. Nyt minä annan teille, mitä sydämenne toivoo, Joh. 6:39, 10:28. Minä herätän lampaani viimeisenä päivänä ja annan heille iankaikkisen elämän, ja vaikka perkele ankarasti syyttääkin heitä, ei hän kuitenkaan voi heitä ryöstää pois kädestäni, sillä mitä minulle on annettu, sitä minä myös uskollisesti varjelen.

  Oi rakas Jumala, kuinka riemullinen se päivä on oleva?

  Todella se on riemullinen päivä. Kuinka silloin iloitaan ja riemuitaan! Kuinka onnellisiksi tulemme silloin ja kuinka iloisesti tervehdimme ja syleilemme toisiamme! Kuinka lohdullisesti on Jumalan Poika silloin puhutteleva meitä ja kalliina saaliina vievä meidät kanssansa iankaikkiseen valtakuntaansa. Siellä katselemme iloisesti ympärillemme ja ihmettelemme Jumalan ja hänen taivaansa kirkkautta ja kunniaa. Silloin näemme Jumalan pyhät enkelit. Jokainen meistä saa kultaisen kruunun päähänsä ja kanteleen käteensä, ja vaikka olisimme tuhat vuotta olleet taivaassa, tuntuu meistä kuitenkin siltä kuin olisimme vasta eilen sinne tulleet.

  Seurakunnan ja koulujen opettajatkin, jotka täällä olivat valaistuja mutta eivät seuranneet järkeänsä vaan saarnasivat evankeliumia puhtaasti ja saattoivat monta sielua Kristuksen todelliseen tuntemiseen ja sen tähden saivat paljon kärsiä, loistavat kirkkaasti kuin aurinko, eikä heidän valonsa ole sammuva, ja joka heidät näkee, hän on heistä iloitseva, ja he tulevat sanankuulijainsa ihanuudesta ja ilosta puolestaan iloisiksi ja kiittävät sydämestään Jumalaa.

  Mikä on iankaikkisessa elämässä suurin autuus ja ilo?

  Saada nähdä Jumala semmoisena kuin hän on, kasvoista kasvoihin, sillä hän on niin ihana ja jalo Jumala, etteivät pyhät enkelitkään saata kylliksi katsella ja ihailla hänen jumalallista olentoaan ja kirkkautensa loistoa. Mitä kauemmin he katselevat Jumalaa, sitä kirkkaammin hohtaa hänen kunniansa loiste heidän silmistään ja sitä enemmän he hänessä iloitsevat, sillä erikoisen valon saanut apostoli Paavali kirjoittaa 1. Tim. 6:16: ”… joka (Jumala) asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla.” Jumala on itsessään kirkas ja valoisa olento, ja hän asuu niin kirkkaassa ja loistavassa taivaassa, ettei yksikään syntinen ja kuoleva ihminen voi sinne tulla eikä siellä asua. Rakas aurinkokaan ei vedä vertoja Jumalan kunnian loisteelle; sen valo on ainoastaan Jumalan kirkkauden varjo. Mutta kerran pääsemme me kuolevat ja syntiset ihmiset kuitenkin sinne vapaina synnistä ja kuolemasta. Silloin me saamme nähdä Jumalan ja nauttia hänen suuresta kunniastaan ja armostaan, sillä hän on pelkkää armoa ja kaikki, mikä hänestä tulee, on iankaikkista armoa. Sellaisten armonruusujen keskellä tulemme me asumaan ja nauttimaan niiden suloisesta, eläväksi tekevästä tuoksusta ja siitä sydämestämme iloitsemaan.

  Minkälaisiksi tulemme katsellessamme Jumalaa kasvoista kasvoihin?

  Sen opettaa meille apostoli Paavali sanoen Fil. 3:21: ”… joka (Kristus) on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi.” Sinun kurja, vanha, kipeä ruumiisi on jälleen tuleva nuoreksi ja ihanaksi, niin että sinä olet tuleva pyhien enkelien, jopa Herran Kristuksen kaltaiseksi. Sinun ruumiisi on tuleva niin kirkkaaksi, että se itsestään loistaa, ja mitä kurjempi sinä olet täällä, sitä kirkastetummaksi tulet siellä, sillä siellä tulet Jumalan oikeaan kirkkauteen ja saat iloita hänen jumalallisesta armostaan. Kirkastetussa ruumiissamme asuu vanhurskas ja iloinen sielu, joka ei tiedä synnistä ja surusta mitään. Kaikki, mitä meissä on, elää silloin, niin kuin Daavid sanoo Ps. 16:11: ”Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.” Sillä miksi olisimme murheellisia, koska me iankaikkisessa elämässä saamme aina nähdä rakkaan Isämme ja hänen sydämellisen rakkautensa meihin? Iloitseehan hovipalvelijakin ruhtinaansa armollisesta, iloisesta katseesta, niin kuin Salomo sanoo; miksi emme me siis iloitsisi Jumalan, taivaallisen Isämme, iloisesta, ystävällisestä katseesta.

  Silloin meidät ravitaan, eikä meiltä tule puuttumaan mitään hyvää. Mitä ikinä me toivomme, sen me myös saamme, niin kuin on kirjoitettu Ps. 17:15: ”Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseäni sinun muotosi katselemisella.” Silloin me emme enää kuole, eikä kuolemalla ole valtaa meihin.

  Luokaamme siis katseemme tästä elämästä toiseen elämään niin kuin orjantappurapensaasta kauniiseen yrttitarhaan, ja voittakaamme Pyhän Hengen avulla kaikki, mikä sydäntämme surettaa ja rasittaa.

  Plusääni(10)Miinusääni(8)
  1. Sinun olisi pitänyt osoittaa tuo syyllistävä saarnasi muille kuin meille suomalaisille. Tulee vaikutelma että olisit joku ’Valittu’ jolla on oikeus osoittaa vain meitä syyttävällä sormella.
   Et näköjään ole tietoinen missä hengessä ja kenen toimesta ja milloin Toora ja Talmud (Hebrew Bible) on kirjoitettu.
   Artikkeli puhuu Lontoon Mafiasta. Siitä olisi pitänyt kommentoida eikä ryhtyä taas täällä saarnamieheksi purkamaan täällä lukijoihin omaa kiukkuaan.

   Cold-Blooded Mass Murder — kylmäverinen joukkomurha
   Kuinka muuten voi kuvata suunnitelmaa teurastaa jopa 7 miljardin ihmisen laumaa?
   Nwo-mafialle se on välttämätön huipentuma … mutta suurimmalle osalle ihmisistä, mikäli he ymmärtävät, mitä parhaillaan tapahtuu, se on ennalta harkittua kansanmurhaa ennennäkemättömässä mittakaavassa.

   How else does one describe a plan to cull up to 7 billion of the human herd? To the Structural Elite, it is the essential culmination of plans laid a century ago or more but to the majority of people, if they understand what is currently unfolding, it is premeditated genocide on an unprecedented scale.

   If you’re in any doubt as to the substance of the claim that vaccines are intended to kill, listen to the mendacious Bill Gates laugh as he explains how vaccines can reduce the global population.

   Vaccination – to reduce population! (Bill Gates admits) — BILL GATES MYÖNTÄÄ: ROKOTUS KEINO VÄHENTÄÄ VÄESTÖÄ, SIIS JOUKKOMURHA
   https://www.dailymotion.com/video/x3leko2

   https://www.outersite.org/cold-blooded-mass-murder/

   Hyviä katseluhetkiä.
   Samulin haastattelussa Jukka D – Suomi ja globaali tilanne

   Plusääni(5)Miinusääni(8)
   1. Kyllä, olen saarnamies. Kerron mm., miksi Jumala on sallinut Lontoon mafian syntyä ja tulla vitsaukseksi. Se on rangaistus SINUN (tekosynnit ja sydämen synnit) ja SUOMEN (homous, massiiviset lastenmurhat, jumalanpilkka, evankeliumin hylkääminen) synneistä. Samalla Jumala noilla vitsauksillaan ajaa parannuksentekoon, jolloin Jumala leppyy ja alkaa poistaa rangaistuksiaan, mm. Lontoon mafian. Osun asian ytimeen. En puhu kavalasti kuten sinä ja koko Suomi. Olen Jumalan mies, Jumalan saarnamies, Herrassani Kristuksessa pelastunut.

    Lontoon mafian syy olet juuri sinä. Koko elämälläsi vihastutat Jumalaa, ja siksi hän sallii perkeleen riehua täällä. Ihmiskunta on ansainnut kaikki mahdolliset vitsaukset eli rangaistukset, lopulta myös ikuisen helvetin. Ei ole mitään epäoikeudenmukaista siinä, jos koko ihmiskunta teurastetaan. Koko ihmiskunta on VALTAVAA (ytimiin asti menevää) riehuntaa Jumalaa vastaan. Sinun valituksesi ei auta mitään, se vain tuo tuomiosi lähemmäksi.

    Kiittäisit Magneettimedian toimitusta, sillä se sallii Jumalan sanan ja Jumalan saarnamiehen esiintyä. Ja siitä M:n toimitus on saava palkkion sen mukaisesesti kuin Jumala katsoo oikeaksi. Olen rukouksessa usein antanut tämän Magneettiumedian hyvän työn Jumalalle tiedoksi (hän kuulee omiaan, ei jumalattomia).

    Elät vielä synneissäsi, vailla Jumalaa, vailla toivoa.

    JOKAISEN tulisi lukea Prätoriuksen kirjoitus yllä.

    Plusääni(13)Miinusääni(6)
    1. Kukaan Jeesusta seuraava ja hänen oppiaan noudattava tuskin tuollaista kirjoittaa. Sinun tuhoava Jumalasi on kuin Tooran julma, kostava, tuhoava ja armoton The Destroyer God.
     Saarnaa rauhassa mutta tämä sivusto ei ole oikea paikka sitä varten. Täällä pitäisi yrittää parantaa yhdessä maailmaa eikä julistaa vain Ylimmän kostoa. Niin olen itse ymmärtänyt.
     Viisaat sanovat että se joka itsensä ylentää se alennetaan.

     Plusääni(6)Miinusääni(7)
     1. Ihmiset, jotka ”maailmaa parantavat”, ovat syntiinlankeemuksen seurauksena perkeleen orjia, vailla omaa kykyä vapautua tuosta orjuudesta. Luonnollinen ihmisen oma minä on siis perkele ihmisessä (sydämessä) ja luonnollisen ihmisen tahto on perkeleen tahto. Perkele ei voi maailmaa parantaa. En korota itseäni, sillä olen päinvastoin kuollut:

      ”ja minä elän, EN ENÄÄ MINÄ, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:20);

      ”sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä”

      Kyllä Jumala kostaa synnit. Lopulta hän heittää jumalattomat ikuiseen helvettiin, koska sovitusta synneistä (Kristusta) ei ole otettu vastaan.

      Kuten sinä kommentissasi, koko Suomi ylentää, perkeleen orjana, itsensä yli Jumalan. Olet hengellisesti sokea.

      Plusääni(10)Miinusääni(3)
     2. Maailmanparantajien sokea taivallus

      Maailmankaikkeuden suurimmasta soturista, valtiaasta ja voittajasta sanotaan: ”Minä (Jeesus) olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä” (Matt. 11:29).

      Suuresta profeetasta sanotaan: ”Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä” (4. Moos. 12:3).

      Muista Jumalan valiosotureista ja -kansoista sanotaan:

      ”Sinä pelastat nöyrän kansan” (Ps. 18:28);

      ”Nöyrille Jumala antaa armon” (1. Piet. 5:5);

      ”Herra pitää pystyssä nöyrät” (Ps. 147:6);

      ”Minä (Herra) katson sen puoleen, joka on nöyrä” (Jes. 66:2);

      ”Nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta” (Ps. 37:11).

      Muista Jumala sanoo: ”Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole” (Ps. 37:10).

      Kompassinne osoittaa täysin väärään suuntaan. Pelaatte kokonaan väärällä kentällä. Olette väärä gängi.

      Plusääni(9)Miinusääni(1)
     1. Jumalan kuva hävisi syntiinlankeemuksessa, ja sen jälkeen – Jumalan käännettyä selkänsä – kaikki ihmiset syntyvät syntiinlankeemuksen turmelemina, siis perkeleen kuvina. Kaikkien luonnollisten ihmisten sydämissä hallitsee perkele, ja siksi Raamattu vaatii kaikilta parannuksentekoa (= sydämen katumus + sydämen usko), jolloin – Jumalan sanan ja siinä vaikuttavan Pyhä Hengen vaikutuksesta – perkele joutuu kaikkoamaan sydämestä ja Pyhä Henki (Jumala) itse astuu tilalle. Näin Jumalan kuva palautuu, ja minussa se on uskon myötä palannut. Olen ikuisesti pelastunut.

      Nainen (Eeva) petettiin syntiinlankeemuksessa, 1. Tim. 2:14. Nainen siis toi maailmaan synnin, kuoleman, perkeleen orjuuden ja helvettiin hukkumisen uhan. Maailman hirvittävä tila on naisen työtä. Siksi Raamattu kieltää naispappeuden ja naisen vallan yli miehen.

      5G on taisteluase, sitä käytetään mm. lamaajana. Se on oiva ase ihmiskunnan tuhoamiseksi. Jumala on sallinut perkeleen tuhota ihmiskunnan tällä sairastuttavalla ja tappavalla aseella. Läpisyntrinen ihmiskunta on itse ansainnut tämän rangaistuksen eli vitsauksen. Tässä ei ole mitään epäoikeudenmukaista. Synnin palkka ON kuolema, Room. 6:23. Hukutte, tavalla tai toisella. Hukutte ikuisesti.

      ”Joka ei usko (Jeesuksen Kristuksen sijaissovitusta sydämessään), se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:16).

      Häkellyttävä on luopumus (perkeleen valta) Suomessa. Kammottava.

      Plusääni(11)Miinusääni(2)
  2. Ei tämä Covid-19 ole se Raamatun kuvailema lopunajan rutto. Tämä on eksytys.

   ”11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
   12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” – 2 Tess 2

   Näinä aikoina erotellaan jyvät akanoista. Eli ne jotka uskovat tähän Louis Pasteurin mikrobiteoriaan – niistä jotka uskovat Jumalan sanaan. Eli ne jotka uskovat ihmisen mielikuvituksen tuottamaan ’tieteeseen’ – niistä jotka uskovat Jumalan sanaan. Instrumenttina tässä on media ja Lääketeollisuuden omistama WHO, joita komentaa artikkelissa mainittu mafia.

   Plusääni(14)Miinusääni(1)
   1. Lukekaa nyt itse millaista puoskarointia ja taikauskoa tämä mm. Louis Pasteurin kehittelemä ”rokotustiede” on.

    http://www.saunalahti.fi/arnoldus/pasteur.html

    ”Pasteur hankki vesikauhuisia koiria ja ruiskutti niiden sylkeä kanien ihon alle. Monen vastoinkäymisten jälkeen hänen ja Roux’n onnistui siirtää tuntematon ja mikroskoopissa näkymätön tartunta-aine, jota hän kutsui nimellä ”virus”, koirasta kaniin.”

    ”Hän ruiskutti kanien selkäytimestä tehtyä rokotetta koirien ihon alle, jolloin nämä tulivatkin vastustuskykyisiksi. ”

    Oikeasti rokotteet ovat vain haitaksi.
    Rokotteet levittävät tautia, jota vastaan niiden on tarkoitus suojata.
    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2020/01/09/rokotteet/

    Texasissa (USA:ssa) jouduttiin sulkemaan koulu, koska oppilaisiin ja koulun henkilökuntaan iski nopeasti leviävä hinkuyskäepidemia. KAIKKI olivat rokotettuja, joten hinkuyskä iski kouluun, jossa kaikki olivat rokotettuja hinkuyskää vastaan. Lisäksi epidemia levisi NOPEASTI. Asiasta uutisointi täällä:
    https://www.naturalnews.com/2019-12-29-texas-school-100-percent-vaccination-shut-down-whooping-cough-outbreak.html
    Uutisartikkelissa todetaan, että hinkuyskärokote lisää hinkuyskän riskiä ja leviämistä (ts. hinkuyskärokote aiheuttaa hinkuyskää ja sen leviämistä). Rokotetuilla on 15-kertainen saada hinkuyskä kuin rokottamattomilla (ks. artikkeli). Rokotetut toimivat taudinkantajina ja levittävät tautia.

    Mikä sitten todellisuudessa oli esim. Espanjan tauti ?
    ”Did a Vaccine Experiment on U.S. Soldiers Cause the “Spanish Flu”?”
    https://freepress.org/article/did-vaccine-experiment-us-soldiers-cause-“spanish-flu”
    “The American Rockefeller Institute for Medical Research and its experimental bacterial meningococcal vaccine may have killed 50-100 million people in 1918-19” is a far less effective sales slogan than the overly simplistic ‘vaccines save lives’.”

    “According to a 2008 National Institute of Health paper, bacterial pneumonia was the killer in a minimum of 92.7% of the 1918-19 Pandemic autopsies reviewed.”
    ”The “Spanish Flu” killed an estimated 50-100 million people during a pandemic 1918-19. What if the story we have been told about this pandemic isn’t true?”

    ”What if, instead, the killer infection was neither the flu nor Spanish in origin?”
    Newly analyzed documents reveal that the “Spanish Flu” may have been a military vaccine experiment gone awry.”

    On todella härskiä kun jotkut perustelevat pakkorokotuksia Espanjantaudilla. Entä jos Espanjan tauti olikin näiden puoskarien itsensä rokotteilla ja lääkkeillä aiheuttama joukkomurha ?

    Plusääni(9)Miinusääni(0)
    1. Monet kristityt lääkärit.ovat nielleet täysin tän virusrokotekoukun ja vannovat tieteen nimiin seurauksista välittämättä.
     He haluavat rokotuttaa näillä myrkyillä kaikki, ilmeisesti vaikka väkisin (Suomessa on jo pakkorokotuslaki)?
     https://www.verkkouutiset.fi/paivi-rasanen-ainakin-500-kuollut-influenssaan/#be5d67ae

     Mikä näitä ihmisiä riivaa ? Miksi ne uskoo noin vahvasti ihmismielikuvituksen tuottamaan ”tieteeseen” ? Ovatko nämä sittenkin tuon mafian ohjauksessa? Onko nää tyypit kryptoja (=esittävät kristittyä) ? Heillä on kuitenkin kyky tunnistaa evoluutioteoria -niminen eksytys ? Samalla logiikalla heidän pitäisi tunnistaa nämä muutkin huijaukset ?

     Plusääni(6)Miinusääni(1)
 2. Aajonus Vonderpladiz väitti, vielä kun oli elossa, että viruksia voi olla meidän kehossa yhtäaikaa jopa 300 käynnissä. Keho valmistaa nämä itse pilkkomaan proteiineista sinne kuulumaton, näin karkeasti. Virukset ei ole eläviä ja ne ei myöskään voi tarttua ihmisestä toiseen tai eläimestä toiseen. Eli jos sinulla on sikainfluenssa, se on pitänyt ottaa siitä siasta ja laittaa sinuun, muuten ei kuulemma ole mahdollista.
  Rokotteet ovat lääkeyhtiöiden huijausta joilla tulee kipeäksi, sen nyt on saanut todistaa vierestä ihan itsekkin!
  Ja monet muutkin tutkijat on olleet sitä mieltä ettei luonnostaan tämmöistä virusta synny. Nämä tietenkin hiljennetään ja poistellaan niinkuin Vonderpladiz videoineen.

  Tekstissä paljon asiaa, mutta lankoja välillä vedelty vähän omituisesti.. vaan mistä minä mitään tiiän. Omia lankoja kun vetelee sikinsokin, näyttää bioaseelta jota tarkoituksellisesti levitetään.

  Plusääni(12)Miinusääni(2)
  1. Virukset eivät ole eläviä. Ne ovat RNA:n pätkiä, joilla on usein proteinikuori, muttei aina. Ja niitä EI voi tartuttaa eliöstä toiseen. Tätä on yritetty espanjalaisesta influensasta asti toteuttaa, mutta ei ole onnistunut. Siis mistä näitä kuitenkin tulee? Sairastuvista, epäedulliseen ympäristöön joutuneista soluista, jotka erittävät exosomeiksi kutsuttuja viestejä muille soluille, että täällä on hätä. Nämä exosomit ovat muodoltaan, käytökseltään ym. kuin virukset siis niiden täytyy itseasiassa olla viruksia. Epäedullinen ympäristö? Näitä voi kuvitella kuka tahansa useita, mutta mikä ihme voi ulottua ympäri maapallon samanaikaisesti? Valtameri välissä ei painanut mitään. Uudenmaan eristys ei antanut haluttua suojaa (heh)
   Vastaus on sähkömagneettisessa säteilyssä tapahtunut muutos maapallon ympäristössä (2). Influensa-aallot seuraavat mm. auringonpilkkumaksimeja, joka näkyy selvästi tilastoissa. Mutta syyllinen on tällä kertaa 5G ja kenties jokin kertomatta jätetty salainen tietoliikenneprojekti.
   Espanjalaisessa influensassa se oli radion maailman laajuinen käyttöönotto. Noin herkkä on joidenkin ihmisten kehon säkökemiallinen tasapaino. Kuvitelkaa magneettikuvausten uskomatonta tarkkuutta. Ja nuo mitatut magneettikentät syntyvät esim. aivoissa virtaavien sähkövirtojen vaikutuksesta ja voitte helposti uskoa, että nuo virrat ovat erittäin heikkoja. Niin heikkoja, että mikä tahansa ”mobiili”-laite pystyy vaikuttamaan noihin virtoihin. Siksi magneettikuvaukset tehdään tarkkaan suojatussa ja eritetyssä huoneessa. Nuo sähkövirrat ovat osa meidän metaboliaa ja jos sitä häiritään, seurauksena ei voi olla mitään muuta kuin sairaus tai sopeutuminen. Ja se sopeutuminenkin voi olla näennäistä esim. miesten siittiöiden tuotanto ja testosteronitasot ovat koko ajan laskussa. Asia, jonka pitäisi pistää sireenit soimaan! Vakuutusyhtiöt eivät vakuuta mobiililaitteiden terveydellisiä haittoja vastaan. Miksiköhän?
   5G:ä otetaan vimmalla käyttöön parhaillaankin ympäri maapallon ja 5G satelliitteja ammutaan taivalle kiihtyvään tahtiin. 5G:n käyttöönotto ja COVID-tartuntojen levinneisyyskartat ovat hämmästyttävän paljon päällekkäisiä. Ja nyt ei ole kysymys väestöntiheyden roolista. Afrikka, paikoittain erittäin tiheästi asuttu, mutta ei paljoakaan COVID-tartuntoja. Vielä. Nyt on joku iskemässä monta kärpästä yhtäaikaa kohti dystopisesti hallittua yhteiskuntaa.
   5G ja tulevat versiot (6 … 100G) ovat oleellinen osa tuota kehitystä. Se vie terveyden ja tuo isoveljen. Miettikää tuota. Äänestäminen ei auta.

   Tuossa pari linkkiä videoihin. Niitä löytyy satoja.
   1) https://youtu.be/oWBRNwoUqFY
   2) https://phibetaiota.net/2020/02/arthur-firstenberg-the-invisible-rainbow-a-history-of-electricity-and-life-radiation-sickness-explains-all-past-and-present-flu-outbreaks-including-wuhan-virus-and-radiation-sickness-on-cruise-shi/
   https://youtu.be/8BXynBSPUnA

   Plusääni(3)Miinusääni(6)
    1. Ei ole minun juttuja vaan Arthur Firstenbergin kertomaa, mutta olen tietysti nuo jutut hyväksynyt loogisina päätelminä.
     Paras argumentti on tämä: espanjalainen (kaikkien tuntema esimerkki) influensa levisi vuosisadan alkupuolella lähes samanaikaisesti koko maapallolle siis aikana jolloin valtameren yli pääsi vain höyrylaivoilla. Ensin yhdysvalloissa armeijan varuskunnissa, joissa testatiin nimenomaan radiotekniikkaa. Muutaman viikon jälkeen taudista raportoitiin Etelä-Afrikassa, euroopassa mm Espanjassa, jossa ilmeisesti kaatui paljon porukkaa, kuten nyt koronankin vaikutuksesta. Siitä nimi espanjan tauti. Tämän taudin leviäminen oli tietysti täysi mysteeri kaikille. Sen leviämistä testattiin lukemattomia kertoja tarttumalla sairastuneiden ihmisten eri nesteitä eripaikoista terveiden ihmisten vastaaviin ja ei niin vastaaviin paikkoihin ja yhtään onnistunutta tapausta ei ole raportoitu. Samaa kokeiltiin myös eläimiin esim hevoset sairastuivat samaan tautiin, mutta sitä ei onnistuttu siirtämään pollesta toiseen. Se ensimmäinen video yllä, kuvaa kuinka pitäisi todistaa onko sairaus tarttuvaa ja minkä sen sairauden aiheuttaa. Koronavirukselle tuotakaan ei ole pystytty tekemään, joten johtopäätös on: koronavirus tarttuvana ja kontaktissa leviävänä tautina on täysin huijaus. Koko virusta sellaisenaan ei ole olemassakaan, vaan se mitä todetaan koronan testauksissa taudinkantajiksi ovat nuo viruksen kaltaiset exosomit, joita ihmisen omat solut tuottavat. Ja syy on kuvattu yllä. Virus ei ole elävä. Se ei pyri mihinkään. Sitä ei voi tappaa. Käsidesi on hyväksi, viruksen torjunnassa, vain sitä valmistavalle tehtaalle hyvänä liikevaihtona. Erilaisia viruksia (erilaisia DNA:n pätkiä) lienee miljoonia. Ja kaikkia mahdollisia vaikutusmekanismeja ei tiedä kukaan eikä koskaan tule tietämäänkään. Solukalvon läpi pääsee biologisia molekyylejä mm proteiinit, jos molekyylissa on oikea avain kalvon pinnalla oleviin ”oviin” ja sitten laukaisee molekyylikohtaisen prosessin solun sisällä. Koska virukset ovat molekyyliketjuja ja niitä on miljoonia erilaisia, löytyy varmaan versio, joka pääsee sisälle soluun ja ”sairastuttaa” solun. Sitten paikalle rynniikin ratsuväki eli erilaiset valkosolut hoitamaan sairastuneet solut pois päiviltä tai vastaava. Mutta influensavirukset eivät kuulu tähän joukkoon. Ihmiset sairastuvat influensaan, koska ihmisten solut ovat joutuneet vihamieliseen ympäristöön ja reagoivat siihen. Ja vielä kerran: SE VIHAMIELINEN YMPÄRISTÖ ON MAAN SÄHKÖMAGNEETTISEN YMPÄRISTÖN MUUTTUMINEN JA TÄLLÄ HETKELLÄ MUUTOKSEN AIHEUTTAA MM. 5G JA TIETYSTI KAIKKI MUUKIN UUSI MOBIILI TEKNIIKKA. Ja mitä kaikkea satelliittia tuonne taivaalle onkaan ammuttu viimeaikoina. Voi olla, että sinne on ammuttu satelliitteja, joiden ainut tarkoitus onkin: AIHEUTTAA TAUTEJA. Lieviä ja haitallisia, sinne missä uppiniskaiset asuvat. Erilaisia taudinkuvia saadaan säätämällä säteilyn taajuutta ja voimakkuutta. Maailman armeijoiden laboratorioissa on tekniikkaa ja tietotaitoa mistä meillä ei ole mitään käsitystä.
     Kansalaisina meidän on tomittava. Tämän laatuiset kirjoitukset ovat vitsejä, jos se ei aiheuta mitään toimintaa.
     5G käyttöönotto on pysäytettävä, kaikkinainen yhteistyö kohti täysin digitaalista yhteiskuntaa lopetettava, kunnes tuo smart tai älytekniikasta muodostuva kokonaisuus on kaikille selviö, turvalliseksi testattu ja kaikkien hyväksymä. Muuten tie johtaa puhtaasti dystopiseen yhteiskuntaan. Oli sen takana sitten sionistinen kultti tai jesuiittojen vatikaani. Lampailla on lampaiden kohtalo.

     Plusääni(2)Miinusääni(4)
 3. Onko laurio sitä mieltä että keharin raiskaama nainen ei saisi tehdä aborttia! Ryssäthän raiskasi lukemattoman määrän saksalaisia naisia ja saatti raskaaksi!! Meinaatko että tällöin aborttia ei saisi tehdä? Kunnioitan sinua suuresti mutta en muista sinun sanoneen asiian mitään?

  Kiitos laurio kaikesta vaikka en en samaan mieltä kanssasi mailmamme muodosta, kuussa käynnistä ym ym!

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Abortti on MURHA! Ei raiskaus ole lapsen syytä. Lapsen voi antaa adoptoitavaksi. ”Älä tapa”, kuuluu Jumalan käsky. Jos raiskattu nainen tekee abortin, hän tekee murhan ja ansaitsee sillä Jumalan tuomion. Naisen tulisi tulla kristityksi, jolloin hänen yllään olisi Jumalan varjelus ja suojelus elämässä (Jumala ei sallisi raiskauksen tapahtua). Sinäkin olet Jumalan silmissä ansainnut kurkunkatkaisun, eikä sinulla ole Jumalaa suojelemassa sinua. Lopulta hukut ikuiseen helvettiin.

   Tämä kansa (”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§) on laillistanut lastenmurhat aborteissa (jo n. 700 000 lasta on Suomessa murhattu), joten tämä kansa on barbaarinen murhaajakansa. Jumala hävittää tällaisen perkeleenrääpäleiden joukkion. Hirvittävää barbariaa tämä kansa!

   Murhaaja pääsee syyllisyydestään vain uskossa Kristuksen sijaissovitukseen (hän sovitti ristillä meidän syntimme).

   Kunniota Jumalaa, älä ihmisiä. Olet vielä perkeleen ja syntiesi orja, jumalaton ihminen.

   Plusääni(8)Miinusääni(3)
  2. Onko Maa litteä ja Kuussa käyty? Miten sinne kuuhun mennään? Eikös siellä ole radioaktiivinen vyöhyke matkalla esteenä? Avaruudessa on vain kaksi suuntaa tai tilaa: sisään ja ulos. Siellä ei päde samat lait kuin täälllä, jossa voimme liikkua neljään suuntaan sekä ylös ja alas. Avaruudessa myöskään kukaan ei kuule huutoasi.

   Kun NASA lähetti Mars-luotaimen parikymmentä vuotta sitten matkaan, niin muistan sen olleen tarkkaa puuhaa: aikaikkuna, jossa luotain saatiin menemään oikealle kiertoradalle, oli yksi sekunti.

   ’99 puhuttiin että viimeistään 2010 ollaan jo tehty Marsiin miehitettyjä lentoja. Niin ne vain ovat jääneet science-fictioniksi ne jutut. Tulee mieleen vanha WB-piirretty sieltä jostakin sodan jälkeiseltä ajalta, jossa 80-luvun lopulla jo autot lensivät ilmassa.

   Se on jännä miten kehitys onkin täysin pysähtynyt. Mikrosuorittimet vain muuttuvat pienemmiksi – siinä oikeastaan kaikki. (Ja näytöt/TV:t suuremmiksi). Kuukin on niin lähellä että sinne voisi vaikkapa RedBull sponsoroida live-lennon, jonka kaikki voisivat katsoa pällistellä.

   Laitetaanpas tähän loppuun vielä hieman ajateltavaa teille:

   Yksi kiehtovimmista ˣylipersoonallisista ilmiöistä on tyhjiön kokemus: perimmäisen tyhjyyden; ei-minkään ja hiljaisuuden kohtaaminen. Tämä erikoislaatuinen henkinen kokemus on luonteeltaan sangen paradoksaalinen. Tyhjiö sijaitsee kaiken kuviteltavissa olevan muodon tavoittamattomissa. Samalla kun se on kaiken lähde, sitä ei voida kuitenkaan johtaa mistään muusta. Se on avaruuden ja ajan tuollapuolen. Vaikka emme voi havaita mitään konkreettista tyhjiössä, koemme silti äärimmäisen vahvasti ettei sieltä myöskään puutu mitään. Tämä absoluuttinen tyhjyys on samanaikaisesti täynnä kaikesta olemassa olevasta, sillä se sisältää kaiken potentian.

   —Stanislav Grof: ”The Holotropic Mind”

   ˣIdentiteetti tai minuus ulottuu ylitse yksilöllisyyden tai henkilökohtaisen, käsittäen laajemmat näkökulmat ihmiskunnasta, elämästä, psyykeestä ja kosmoksesta.

   Plusääni(9)Miinusääni(3)
   1. Maa EI OLE litteä, kuun muoto todistaa sen.

    https://flatearthdeception.com/the-moon-proves-the-flat-earth-deception/

    2D projektio kartta maapallosta on hyvin yleinen. Kuten Cleansonin kartta. On tyhmää pitää sitä todisteena littumaasta. Sellainen kartta löytyy melkein kaikista karttakirjoista. Jopa koulujen seiniltä. Niissä meille keskikohdaksi on laitettu multikulti aivopesun takia kuitenkin Afrikka. Mitenpä sitä pallonmuotoisen maailman karttaa paperilla muutoin esittäisikään, kuin lätty projektiona. Myös YK logon kartta on projektio pallokartasta.

    Lättymaa fanaatikkojen palvoma Cleanson itse sanoo karttansa patenttihakemuksessa, että maailmassa on kaksi napaa ( lättymaa mallissa on vain yksi napa). Ja sen, että se on pallon kartta:

    ”The Gleason’s New Standard Map Of The World is a north polar azimuthal equidistant projection of the globe earth. It’s filed under US Patent No. 497,917; which reads “The extorsion of the map from that of a globe consists, mainly in the straightening out of the meridian lines allowing each to retain their original value from Greenwich, the equator to the two poles.” From the patent description, we see that Gleason was in full knowledge that the map he created was simply a projection of the spherical earth.”

    se Cleansonin kartta on siis 2D-projektio pallomaisesta kartasta.

    Lättärit eivät pysty myöskään selittäämään miksi kuun kraaterit näyttävät venyneiltä kuun laidoilla ja miksi niillä on varjo. Jos kuu loistaisi omaa valoaan – varjoa ei pitäisi tulla.

    https://i0.wp.com/flatearthdeception.com/wp-content/uploads/2016/10/moon-illuminated-ball.jpg?w=595&ssl=1

    https://i0.wp.com/flatearthdeception.com/wp-content/uploads/2016/10/waxing-crescent-moon5.jpg?w=600&ssl=1

    https://i0.wp.com/flatearthdeception.com/wp-content/uploads/2016/10/moon-craters-eclipiptical.png?w=580&ssl=1

    Eikä sitä, miten kuu näyttää meille aina vain yhden puolensa? Kukaan ei ole nähnyt kuun toista puolta? Lätty mallissa kuun toinen puoli pitäisi olla nähtävissä maan pinnalta helposti. Missään ei silti ole maan pinnalta otettuja valokuvia siitä, miltä kuu näyttää toiselta puolelta?

    Samoin se jää selittämättä, miksi kuu näkyy samaan aikaan, mutta ylösalaisin eteläisen pallonpuoliskon asukkaille. Tämäkään ei ole mahdollista littumaan mallissa. Ohessa siitä :

    ”They claim that it’s impossible for people in Australia and Florida to see the moon at the same time on the globe earth. But the opposite is true. They claim that the Sun only illuminates one part of the flat earth, so it can be dark on the other side. The same would be true of the moon, which would not be seen all around the flat earth.”

    Flat earth synchronized moon photos in Australia and Florida

    ”Australia and Florida are not completely opposite each other on the globe, so if the moon is high above them somewhere in between them, both locations would be able to see it, and their orientation would be opposite, as you can see on this photo.”

    https://i1.wp.com/flatearthdeception.com/wp-content/uploads/2016/10/synchronized-moon-shot.gif?resize=480%2C300

    Kannattaa siis olla varovainen tuon litteämaa -teorian kanssa. Toki hyvä, että tutkitaan ja kyseenalaistetaan asioita. Littumaa on 1800-luvulta peräisin oleva uudelleen henkiin herätetty Kristinuskon vastainen liike. Jonka tarkoitus on myös saattaa NASA – kriitikot naurunalaiseksi.

    Raamatun ’maan piiri’ -termi ei todista mitään. Raamatun ajan ihmisten käsitys maailmastamme oli suppea. Esim. muista mantereista ei tiedetty mitään. Amerikkaa ei tunnettu. Se tunnettu alue käsitti suunnilleen välimeren alueen. On ihan ymmärrettävää, että siihen aikaan myös maan muoto oli arvoitus. Sana ’circle’ tarkoittaa muuten kaarevaa tai kaarta. Olkea suomennos/termi raamatussa olisi ’maan kaari’, ei ’maan piiri’. Eli King James Raamatun ’circle of earth’ tarkoittaa ’maan kaari’.

    https://flatearthdeception.com/biblical-proofs-of-the-globe-earth/

    Nykyäänkään me emme pysty omin aistein todentamaan maan muotoa. Ne meille näytetyt satelliittikuvat maapallosta ovat satua. Koska ihminen tuskin on koskaan nähnyt asuinpaikkaansa tarpeeksi korkealta. Koska se kaasukäyttöinen avaruusraketti ei pelaa tyhjiössä, koska ilmakehä loppuu jo 100 km korkeudessa. Tästä rakettiteoriasta on ollut kovia väittelyitä, mutta asia on fysiikan kaavoin perusteltavissa. Video aiheesta, jos kiinnostaa: https://youtu.be/DHeO22EjHkI?list=PLYI8318YYdkD_VW7u3EMBq-MeNIuHRnb4

    Maan kaareutumista on vaikeata paljain silmin nähdä.

    Pelkän yhden asteen kaareutumisen havaitsemiseksi horisontissa sinun pitäisi pystyä näkemään kerralla YLI 111km päähän. Eli Savonlinnasta – Mikkeliin, tai Helsingistä Tallinnaan. Onnistuuko ? Liikennelentäjät sanovat näkevänsä hyvällä ilmalla noin 20-30 km päähän. Tämä 111km tulee kaavasta maapallon ympärysmitta 40 075 km / 360 astetta = ‭111,3194 km. Maan ympärysmittaa tuskin kukaan enää kiistää, sillä se voidaan empiirisesti todentaa. Siksi näkemämme horisontti näyttää ihmis-silmään littanalta. Me ei nähdä tarpeeksi pitkälle horisonttiin kerralla. Maa on niin iso.

    Siksi litteän maan kannattajat sanovat etteivät he NÄE maanpallon kaarevuutta, ja olettavat, että maa on litteä. No, ei ihminen voikaan nähdä maan kaarta, koska Maapallon halkaisija on n. 12 700 km. Kuinka kaarevalta se edes näyttää esim. 30 km korkeudelta? Yhtä kaarevalta kuin 12-metrinen pallo 30 mm korkeudelta.
    Näppituntumalla sanoisin, että sellaisen pallon pinnalla tepastelevalla hiirellä pitäisi olla ainakin jotain 30 cm korkeutta että sillä olisi mitään toivoa havaita sen pinnan kaarevuutta, eli meidän maailmassa vastaava korkeus olisi 3000 km. Mutta noin korkealle ihminen ei ole KOSKAAN päässyt, koska raketti ei toimi tyhjiössä.

    Myöskään kuussa ei ole käyty ja satelliitteja ei ole. Ja GPS navigointi tarvii vain GSM-verkon. Siinä ei tarvita satelliitteja.

    Toisin sanoen, ihmisen aistein on vaikeata havaita maan muotoa. Arkkitehdit ja tykkimiehet ottavat kyllä huomioon sen, että maa on pallo ja pyörii. Samoin nykyaikaiset kartat, https://flatearthdeception.com/maps-prove-the-flat-earth-deception/

    Olisi epäloogista, että Jumala olisi luonut maan litteäksi ja kuun palloksi?

    Näkyypä Kuu missä tahansa kohden taivasta, Maan varjo piirtää sen poikki kappaleen ympyrän kaarta – ei esimerkiksi suoraa viivaa tai ellipsiä. Vain pallomainen muoto selittää tämän havainnon.

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
 4. Eikös se ole hyvä että väki vähenee pallolta? Uskotko ihan tosissasi että 7 000 000 000 henkeä lähtee? Hurja ajatus.

  Toiset pitävät tätä tavallista kausiflunssaa heikompana tautina.

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
 5. ”Esimerkiksi viidettä artiklaa on sovellettu kerran – New Yorkiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001 kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. Nato-maiden tuki Yhdysvalloille jäi tuolloin lähinnä myötätunnon tasolle.”

  Tämä on totta. Juutalainen Rumsfeld repi pelihousunsa, kun Ranska ja Saksa eivät halunneet lähteä hyökkäämään Afganistaniin ja Irakiin. Mainittakoon että Saudi-Arabiassa syntyneen Osaman jemeniläinen isä oli yksi maailman rikkaimmista ihmisistä elinaikanaan.

  Osama oli sitten vielä, mukamas, kaikenlisäksi Pakistanissa. Aikamoinen soppa. Rumsfeld haukkui Saksan ja Ranskan ”vanhaksi Euroopaksi”, josta Amerikka ei ole enää kiinnostunut. Jenkit alkoivat sen sijaan kosiskella uusia kumppaneita Balkanilta ja muualta ”uudesta Euroopasta”.

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 6. Itse en näe mitään eroa maailman juutalaisimpien maiden eli Yhdysvaltojen ja Israelin sekä NATO:n välillä. YK tekee päätöksen ja sitten lähetetään NATO, CIA tai jokin muu sopiva ryöstö/vallankaappaus/murhausporukka liikekannalle merten taakse tai eteläisempään Amerikkaan, josta CIA:lla on paljon kokemusta.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 7. Päivän selviä asioita tuo esiin! Corona on muurari/juutalais eliitin kusetus estää kansan nousut ulos juutalaisesta velkaan perustuvasta rahajärjestelmästä!

  Kaikki on VALETTA mitä lapsesta asti kerrottu! Massat ovat typeriä välinpitämättömiä sanoinkuvaamattoman aivopestyjä GOJIMEJA!

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
  1. Massamedian tarkoitus on massojen hallinta eikä sen kautta annettavalla informaatiolla ei ole totuuspohjaa eikä eettistä arvopohjaa, vaan se on 90% massojen manipulointiin tarkoitettua informaatiota. Totuuden rippeitä voidaan toki esitellä jonkinlaisen uskottavuuden säilyttämiseksi. Annettava informaatio tähtää primitiivisten psykologisten reaktioiden synnyttämiseen ja niiden säestyksellä syötetään manipulatiivista viestiä massojen tajuntaan. Menetelmää hyödynnetään ainakin mainonnassa.

   Massoja hallitaan nykyisin kuin laumaa eläimiä eikä kansalaisia kohdella enää ihmisinä lainkaan. Suomessa asiaan ei kiinnitetä huomiota, koska ihmiset on täällä totutettu ja kasvatettu orjiksi pienestä pitäen. Ihmisoikeuksien käsitekin on käännetty perusteluksi Suomen kansan etujen vastaiseen toimintaan kuten haittamaahanmuutto. USA:ssa esiintyy sentään jonkun verran ihmisarvoa ja vapautta arvostavia tahoja. Mutta nämäkin tahot ovat usein sionistien kontrollissa ja siltä osin osa valeoppositiota. Tämä kontrolloitu taho väittää kivenkovaan, että korona on Kiinassa kehitelty bioase, jonka tuottamaa sekasortoa hyväksikäyttäen Kiina aikoo liittolaistensa tuella jopa miehittää USA:n. Israelista nuo eivät puhu koskaan mitään ja Trump on heille edelleen jonkilainen pelastaja. Taustalla voi olla halu usuttaa USA ja Kiina sotimaan keskenään, mikä heikentäisi molempien mahtia.

   Uskottavimpia ovat ne globalismin kriitikot, jotka hahmottavat sionistien osuuden. Korona on nimenomaisesti raharuhtinaiden suorittama top-down vallankumous, jolla kapinoivat ja vapautta arvostavat kansat ajetaan maailmankommunistiseen järjestelmään. Vallankumouksessa kansalaisten taloudellinen halvaannuttaminen erilaisten lockdown-toimenpiteiden muodossa on ehkä tärkein ase heitä vastaan. Suomalaisten ”kansallismielisten” sortuminen näiden toimenpiteiden kannattajiksi on säälittävää varsinkin, kun tuo kannatus ulottuu alkupaniikkia pidemmälle. Ja mikä pahinta, samalla hyväksytään näihin toimenpiteisiin liittyvä lääketieteellinen terrori ja karjalaumojen hallintaan tähtäävä teknologinen tyrannia. Ylipäätänsä suomalaiset kans. mieliset eivät ole kartalla siitä, mitä maailmalla tapahtuu ja ketä maailman valtiaat ovat ja kuinka he vievät eteenpäin suunnitelmiaan ja kuinka he käyttävät siinä apuna ostamiaan poliitikkoja ja virkamiehistöä ja näiden kansalta kaappaamia lainsäädäntö- ja väkivaltamonopoleja.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 8. Demokaani tai republikraatti vallassa… USA:ssa ei mikään muutu. Kipa päähän!

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 9. Maailma muuttuu – muuttuuko Suomi?
  Ehkä aluksi olisi olennaista sisäistää perusteellisesti yllä oleva ajatus: Suomi ja suomalaiset ensin. Kansan johtajat saavat mandaattinsa kansalta, eikä uudessa Suomessa saa olla enää jalansijaa millekään ”arvojohtajuuden” valekaapuun puetulle finanssipiirien vallankaappaukselle.
  Siksi todellisen vallan täytyy palata talouden parista takaisin poliitikoille. Valta kuuluu poliitikoille, jotka toteuttavat suuren hiljaisen suomalaisen enemmistön tahtoa, heille jotka todella osaavat lukea tätä kansaa ja sen ääneen lausumattomia toiveita. Tämä lähtökohta avaa uusia näköaloja niille, jotka etsivät kansamme parasta.

  Looginen jatke yllä olevalle olisi kaikkien sellaisten pyrkimysten torpedoiminen, jotka toimivat vastoin kansallista etua, toisin sanoen raiskaajien karkottaminen Suomi-neidon päältä.

  Naton kaltaisia ylikansallisia instituutioita tulee vastustaa ennen kaikkea siksi, että ne eivät palvele suomalaisten etua, täysin riippumatta siitä mitä atlantistit väittävät.
  Koska moninapainen maailma voidaan halutessa nähdä myös uutena globaalina mallina, erilaisten sivilisaatioiden vaihtelevan asteisena keskinäisriippuvuutena, niin myös uusi Suomi tarvitsee uusien kumppaneiden uudenlaisia kumppanuussuhteita. Suhteita, jotka eivät riistä meiltä itsenäisyyttä, vaan tukevat sitä,
  kirjoittaa Ahti Valkeapää
  https://vastavalkea.fi/2020/04/26/maailma-muuttuu-muuttuuko-suomi/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 10. Facebook’s International Free Speech Oversight Board Is a Neo-Liberal Echo Chamber
  Eric Striker
  Mark Zuckerberg’s Facebook has recently established a content moderation oversight board featuring academics from all around the world. Its goal is to respond to growing criticism of Facebook’s attacks on free expression and political dissent by allowing an appeals process these experts will weigh in on.

  On paper, the board claims to be a free speech check against draconian ”community standards.” In practice, it is another neo-liberal amen corner that will try to grant legitimacy to social media censorship and demand it go further.

  Their newly minted ”oversight board” is a futile attempt to change the American public and much of the world’s accurate perception: Facebook is a bloated, over-the-hill monopoly that serves as a propaganda tool of international Jewry and the US government.

  https://national-justice.com/facebooks-international-free-speech-oversight-board-neo-liberal-echo-chamber

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat