Näkökulma: Suomen todellisuudesta ja itsenäisyydestä

Vesa-Ilkka Laurion mukaan Suomen ”itsenäisyys” on koko 100 vuoden ajan ollut kulissi, jolla asioita ymmärtämätöntä kansaa petetään. Kulisseissa pyöritetään velkarahajärjestelmää ja ryöstöä. Jo 1860-luvulta lähtien Suomen kansa ja maa kytkettiin orjuuttavaan kansainvälisten pankkien velkarahajärjestelmään. Nämä ajatukset voidaan helpposti allekirjoittaa, mutta muut artikkelissa esiintyvät uskonnollissävytteiset mielipiteet, eivät välittömästi noudata Magneettimedian linjaa.

 

Suomen itsenäisyyspäivän vietto narrinäytelmänä

Kansan tietämättömyydestä ja yksinkertaisuudesta johtuu, että Suomessa on vietetty itsenäisyyspäivää jo sata vuotta, vaikka Suomi ei todellisuudessa ole itsenäinen eikä koskaan ole ollutkaan itsenäinen. Suomen kansa ja sen maa on näet jo autonomian ajoilta 1860-luvulta lähtien sidottu velkarahajärjestelmään eli orjuusjärjestelmään, jossa raha tulee kiertoon vain yksityisistä pankeista korollista velkaa (sitä ”rahaa”) ottamalla, niin että kaikki rahamme on aina ollut korollista velkaa kyseisille yksityisille pankkilaitoksille (joilla yksin on rahanluonnin oikeus). Rahamme on korollista velkaa, ja tämä on täydellistä, absoluuttista orjuutta. Työnteko ei ole koskaan tuonut kiertoon Suomeen yhtään rahaa, sillä palkkoja ja korvauksia maksettaessa jo olemassa oleva raha vain siirtyy taskusta toiseen. Raha tulee kiertoon vain velkaa pankeista ottamalla, ei työtä tekemällä (viennin avulla maahan kyllä saadaan hieman lisää rahaa, mutta se kumoutuu siihen, että muut maat harjoittavat tuontia Suomeen). Puhe ”Suomen itsenäisyydestä” on aina ollut huijausta ja kansan pettämistä. Kansa itse on aina ollut siinä määrin yksinkertaista, ettei se koskaan ole ymmärtänyt olevansa pelkkä orja, jonka työ hyödyttää vain kansainvälisen velkaraha- ja pankkijärjestelmän osakkeenomistajia. Itsenäisyyspäivien vietto on irvokasta näytelmää, jossa kansa näyttää syvän yhteiskunnallisen typeryytensä ja tekee itsestään kauhean julkisen narrin (jolla ei siis koskaan pitäisi olla äänioikeutta ja valtiovaltaa, kuten nyt: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§).

Raha- ja pankkijärjestelmämme (joka on kansainvälisten pankkiirien velkarahajärjestelmä) itsessään pakottaa jatkuvaan lisävelan ottamiseen, velkakierteeseen, jatkuvaan rahanpuutteeseen yhteiskunnan kaikilla tasoilla, velkaorjuuteen, orjuuteen kaikissa asioissa ja lopulta koko yhteiskunnan kuristumiseen kuoliaaksi. Rahamme syntyy siinä yhteydessä, kun valtio, kunnat, yhteisöt tai yksityiset kansalaiset ottavat pankeista lainaa. Lainattavat rahansa pankit luovat tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena (kyseessä on siis laillistettu rahanväärennystoiminta).

Pankit eivät koskaan lainaa talletustileillä olevia rahoja, eikä se kannattaisikaan, koska talletuksille ne maksavat korkoa. Pankit luovat lainoja myöntäessään tyhjästä täysin uutta rahaa (ja siksi inflaatiota). Koska korkoihin ei erikseen luoda rahaa, syntyy tilanne, jossa yhteiskuntaan virtaa koko ajan rahaa eli velkaa niin paljon kuin sitä pankeista otetaan lainaksi mutta takaisin on samalla koko ajan maksettavaa tuo lainaksi otettava määrä + korko, siis enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Siksi yhteiskuntaan on syntynyt jatkuva lisälainaamisen pakko entisistä veloista selviämiseksi (yhteiskunta pysähtyisi ja tuhoutuisi nopeasti, jos velanotto lopetettaisiin ja raha – se velka – sen vuoksi loppuisi). Näin syntyvät väkisin mainitut velkakierre, rahan loppuminen, velkaorjuus ja tuho. On helppo ymmärtää, että raha- ja pankkijärjestelmämme on hirvittävä rikollinen järjestelmä, ja sen myös omistaa ja sitä pyörittää kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus. Suomen kansa on kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden absoluuttinen orja (siksi esim. yksikään puolue ei vaadi väkisin tuhoavasta velkarahajärjestelmästä luopumista – kaikki puolueet ovat kansanvälisen finanssirikollisuuden haarakonttoreita, siis itsessään rikollisia).

Velkarahajärjestelmä on vienyt maan ja kansan rikollisten pankkiirien omistukseen – täydelliseen orjuuteen. Ainoa tie ulos olisi kyseisestä järjestelmästä luopuminen ja oman terveen, siis työhön eikä velkaan perustuvan rahajärjestelmän luominen, mutta kuinka se olisi mahdollista, kun joka ikinen täällä palvelee koko elämällään velkarahajärjestelmää ja maan ja kansan tuhoutumista? Syvimmillään tämä kaikki on Jumalan rangaistus tälle läpisyntiselle kansalle. Tuhomme on itse ansaittua. Syvimmillään siis ainoa tie ulos on parannuksenteko (sydämen katumus + sydämen usko Kristuksen sijaissovitukseen) Jumalan edessä. Jumalan käsissä yksin on kohtalomme, ja siksi hän lähetti meille Poikansa kuolemaan puolestamme ristillä syntiemme sovitukseksi.

 

Tuhoava velkarahajärjestelmä on globaali ilmiö

Tämä rutto, velkarahajärjestelmään tuhoutuminen, koskee myös muita jumalattomia (ja muotokristillisiä) kansoja. Itsenäisyyttä ei ole koskaan ollut esimerkiksi Neuvostoliitolla, nykyisellä Saksalla tai vuoden 1913 jälkeen USA:lla (v. 1913 USA:n keskuspankiksi tuli velkarahapankkiirien yksityinen pankki Fed, ja siitä lähtien USA:n hallitus on joutunut lainaamaan omat rahansa heiltä korkoa vastaan). Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on vienyt velkarahajärjestelmänsä jo liki koko maailmaan. Siksi maailma velkaantuu väkisin koko ajan, tehtiin työtä tai ei (työnteko ei vaikuta asiaan mitään). Se, että välillä sinne tänne syntyy ”nousukausia” ja ”lamoista” päästään, on vain sitä, että pankkiirit vain ovat myöntäneet runsaasti lainoja ja rahaa (eli velkaa) on virrannut kiertoon paljon. Nousukausi on velkarahajärjestelmässä vain kiihtynyttä velkaantumista. Vastaavasti ”lama” on hidastunutta velkaantumista, siis rahan (eli velan) puutetta.

Tulovero on luotu sitä varten, että saataisiin maksettua pankkiireille velkojen lyhennykset ja korot. Tämä verotus tietenkin vähentää kansalaisten ostovoimaa ja käytettävissä olevien tulojen määrää ja siten ajaa kohti lisääntynyttä yksityistä velanottoa. Kierre on loputon.

Velkarahajärjestelmämme on hirvittävä ase. Sillä meidät tuhotaan. Se on voimakkaampi ase kuin mikään armeija.

 

Suomi on aina ollut kansainvälisten pankkiirien orjuuttama

Pankkiirien orjuuteen Suomen kansa joutui jo vuosina 1863–1865 Suomen suurruhtinaskunta-aikana, kun J. V. Snellman, Fabian Langenskiöld (senaatin finanssitoimikunnan päällikkö; Snellman seurasi häntä kesällä 1863), pankkiirien yksityinen luottolaitos Suomen Hypoteekkiyhdistys ja (takaajana) itse Suomen Suurruhtinaskunta, siis valtio ja kansa, perustivat (keisarin luvalla) maahan itsenäisen rahan, jonka alkupääoma (3 miljoonaa Preussin taalaria eli n. 9 miljoonaa silloista markkaa; suuri summa silloin, noin 9 prosenttia BKT:sta) otettiin lainaksi yksityiseltä Rothschildien pankkilaitokselta (johon yhteyksiä oli luonut Snellman Saksan-vuosinaan 1840-luvun alussa ja johon hän myöhemminkin piti yhteyksiä jatkuvasti yllä). Tämä Suomen pankkiirien orjuuteen sitova velkarahajärjestelmä otettiin käyttöön v. 1865. Tarkemmin tapahtumien kulku oli seuraava: Elokuussa 1863 saatiin Venäjältä lupa omaan hopeamarkkaan, jos ulkomailta saadaan laina markan sitomiseksi hopeaan eikä enää ruplaan (kuten oli ollut laita vuodesta 1860 lähtien). Laina Rothschildeiltä saatiin joulukuussa 1864. Lopullisesti Suomen oma hopeamarkka varmistui marraskuussa 1865 keisarin allekirjoituksella. Valtiontakuu (maksumiehiksi Suomen kansalaiset) lainalle saatiin v. 1864.1

Autonomian ajan kolikkosarjan hopearaha. Suomen markka vuonna 1865.
Autonomian ajan kolikkosarjan hopearaha. Suomen markka vuonna 1865.

Markka (silloinen ”hopeamarkka”) alistettiin Suomen Pankille, ja Suomi tuli rahataloudellisesti riippumattomaksi Venäjästä. Rothschildien hopeamarkka julistettiin ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi Suomessa (näin Suomi sidottiin orjuuteen).

Snellmanin maahamme tuoma velkarahasilmukka alkoi tietenkin kuristaa kansaa ja koko maata. Jotta koko ajan kasvavat velanhoitokulut saataisiin orjuuttajille maksettua, Suomi keräsi tullituloja ja otti pian käyttöön myös erilaisia tuloveron esiasteita (esim. ”suostuntavero”; pysyvä tulo- ja omaisuusverolaki astui voimaan v. 1921). Vuosina 1860–1890 BKT kasvoi 2,2 prosenttia vuodessa, ja valtionvelan suuruus oli tuona aikana luokkaa 9-15 prosenttia BKT:sta, joten velankin määrä kasvoi koko ajan (kuten velkarahajärjestelmässä väkisin käy). Netti tietojen mukaan pankkien ja muiden rahoituslaitosten luottovolyymi oli v. 1860, 11 miljoonaa markkaa ja v. 1913 jo 1,6 miljardia markkaa. Suomen raha on siis vuodesta 1865 lähtien ollut osa kansainvälisten pankkiirien väkisin velkaannuttavaa, orjuuttavaa ja tuhoavaa velkarahajärjestelmää. Suomi on 152 vuotta ollut kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden absoluuttinen orja. Joka kontrolloi velkaa (”rahaa”), kontrolloi kaikkea (jopa ohi lakien). Suomi on aina ollut pelkkä orjuuttajien sätkynukke. Nykyisin orjuutta varjelee itse kansa: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§). Kansa itse tulee tätä kautta rikolliseksi.

Johan Vilhelm Snellman (1806-1881).
Johan Vilhelm Snellman (1806-1881).

Johan Vilhelm Snellman ja muut yllä mainitut tahot ovat Suomen suurimmat rikolliset sitoessaan Suomen kansan väkisin velkaannuttavaan, orjuuttavaan ja tuhoavaan rikollisten velkarahajärjestelmään.

Itsenäisyyttä ajateltaessa on siis niin, että 1800-luvulla itsenäisyyskiihkoiset suomalaiset rakensivat itsenäisyyttä sitomalla Suomen kansan velkaorjuuteen ja siten kaikkeen muuhunkin orjuuteen (joka kontrolloi velkaa eli rahaa, kontrolloi kaikkea; välineinä lainahanat, korkohanat, kriisit, lainaehdot, kiristäminen, pakottaminen, uhkailu, lahjonta jne.). Vuosina 1863–1865 Suomi toteutti itsenäisyyttä toteuttamalla täällä kaikenkattavan orjuuden. Sitä on jatkunut tähän päivään asti, koska Suomen kansa on pitänyt voimassa kansainvälisten pankkiirien velkarahajärjestelmän. Kun Suomi ”saavutti itsenäisyyden” v. 1917, se ei saavuttanut mitään itsenäisyyttä; päinvastoin orjuus tuosta kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden järjestelmästä vain vahvistui, kun velallisiksi tulivat ”itsenäisyyden” sanelemina yksin suomalaiset veronmaksajat (tulovero) ilman ulkopuolista apua. Suomen itsenäisyys v. 1917 sinetöi Suomen maa- ja kansakohtaisen orjuuden. Siksi Suomelle myönnettiinkin ns. itsenäisyys. Venäjän asioista päästiin irti, mutta samalla jouduttiin entistä suurempaan eli yksinomaisempaan velkojien orjuuteen, kuten Venäjäkin pankkiirien masinoiman vallankumouksen myötä, joka synnytti Neuvostoliiton.

On helppo päätellä, että Suomen ”itsenäisyys” on koko 100 vuoden ajan ollut kulissi, jolla asioita ymmärtämätöntä kansaa petetään. Kulisseissa pyöritetään velkarahajärjestelmää, ryöstöä. Kaikki tapahtumat Suomen itsenäisyyden aikana ovat olleet ulkoapäin ohjattuja, myös sotien tapahtumat ja lopputulokset. 152 vuoden ajan Suomen kansa on ollut lypsylehmä, jonka kaikki tuotos (työ) on valunut kansainvälisten pankkiirien taskuun. Muuta merkitystä tai vapautta Suomen kansalla ei ole missään vaiheessa ollut. Suomen kansa on aina ollut orjakansa, kaikkia oleellisia asioita myöten.

Jumalattoman kansan tie hukkuu. Jumalan apu, siunaus ja johdatus puuttuvat tältä kansalta. Kirkotkin tämä kansa on vesittänyt saatanan synagogiksi. Täällä riehuu yksin perkele, siis valhe ja väkivalta, Joh. 8:44.

Vesa-Ilkka Laurio

 

Lähteet

 1. Kuusterä, Antti; Tarkka, Juha (2011). Suomen Pankki 200 vuotta –historiateos (nide I, s. 243-245). Saatavina: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/muut-julkaisut/suomen-pankki-200-vuotta–historiateos-i-nide

68 kommenttia

 1. Kiitos lauriolle pitkästä työstä ja ymmärrän että hermo menee tähän aivokuolleeseen kansaa! Hyvä ja hieno artikkeli ja jutikat pois vallasta ja pois maan päältä tavalla tai toisella! Ovathan he tapattaneet miljardeja ihmisiä joko suoraan tai välillisesti!!

  T: Vapaamuurari rotta!!

  Plusääni(24)Miinusääni(1)
 2. Asiaa! ilman tosiaan noita jeesus juttuja! oksettavampaa ei olekaa kuin siionisti kristitty!!

  Plusääni(17)Miinusääni(10)
  1. Siirrynkin pois täältä, koska nuo ”Jeesus-jutut” ovat Suomen kohtalon ja kaiken muunkin ydin. Tämä kansa voi menestyä ja välttää nyt edessä olevan hirvittävän kohtalon vain Jumalan avulla, ja tie Isän Jumalan yhteyteen on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus (Joh. 14:6). On tultava parannukseen (katumus + usko) Jumalan sanan (lain ja evankeliumin) voimassa. Tuo, että hylkäätte ”Jeesus-jutut”, vie teidät epäonnistumiseen ja tuhoon, kuten olen useasti varoittanut. Ehkä kirjoittelen ennen lopullista tuhoa vielä jollekin omalle blogille tai kotisivulle, mutta ei ehkä maksa vaivaa.

   Plusääni(28)Miinusääni(12)
   1. Kerro Lauri ovatko raamatun jutut ja sitä kautta kristinusko juutalaisten käsialaa? He pitävät Jeesusta juutalaisena ja nauravat kristityille ja kokevat olevansa koko uskonnon perustajia.

    Onhan se syvin opetus kuitenkin : Jumala rankaisee , sinä et saa tehdä mitään.
    Siinä missä juutalaisilla : Muut ovat palvelevia eläimiä joita saa höynäyttää.

    Plusääni(7)Miinusääni(8)
    1. Jumala tuli lihaksi ja sovitti kuolemalla puolestamme (”synnin palkka on kuolema”, Room. 6:23) ja nousemalla ylös kuolleista KOKO SYNTIINLANKEEMUKSESSA PERKELEEN JA SYNNIN ORJUUTEEN JOUTUNEEN IHMISKUNNAN KAIKKINA AIKOINA. Tämä sovitus tulee omaksi uskomalla se sydämessä. Sitä on kristinusko. Siitä kertoo Pyhä Henki Raamatussa (hän on kirjoittanut Raamatun apostolien ja profeettojen välityksellä). Lain (käskyjen) sanaan liittyvä Pyhä Henki vaikuttaa sydämessä katumuksen (omantunnon hädän syntien ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi) ja evankeliumin sanaan liittyvä Pyhä Henki vaikuttaa sydämessä uskon Kristuksen sijaissovitukseen. Katumus + usko = parannus, ja sen siis vaikuttaa Jumalan sana (siinä Pyhä Henki) yksin. Kyse ei ole mistään, mitä ihminen (ei-juutalainen tai juutalainen) tekee. Kristinusko on yksin Jumalan käsialaa.

     Nykyisin perkeleen lujassa orjuudessa elävä ihmiskunta nauraa Jumalalle ja hänen uhrautumiselleen ja kristinuskolleen. Ihmiselle ei merkitse mitään, että Jumala itse meni kuolemaan puolestamme pelastaakseen meidät perkeleestä (syntiinlankeemuksen turmeleman ihmiskunnan sydämissä asuu perkele niin että luonnostaan ihmisen ”oma minuus” on perkele hänessä ja ihmisen ”oma tahto” on sen myrkkykäärmeen [perkeleen] pää), synnistä, helvetin tuomiosta ja lain ikeestä. Koko ihmiskunta on syvää perkeleenpalvontaa, ytimistä lähtevää perkeleensyljentää, Room. 3:10-18.

     Nykyjuutalaiset ovat opillisesti fariseusten ja heidän Talmudinsa (Jeesuksen ajan ”perinnäissäännön”) jälkeläisiä, Jeesuksen, kristinuskon ja Jumalan pilkkaajia siis. Fariseukset syntyivät perinnäissääntöineen lahkona Baabelin vankeudessa 500-luvulla e.Kr. Heidät Jeesus kirosi perkeleen lapsiksi, valehtelijoiksi, murhaajiksi (Joh. 8:44) ja matkalla helvettiin olijoiksi (Matt. 23:33). Juutalaiset eivät ole perkeleen lapsia minkään rodun tai etnisyyden vuoksi vaan sen vuoksi, että he hylkäävät sovituksen Kristuksessa. He ovat siis samanlaisia kuin kaikki maailman epäuskoiset (esim. Suomen kansa). Kaikki, joiden sydämissä ei ole uskoa ja Pyhää Henkeä, ovat perkeleen lapsia ja hukkuvat ikuiseen helvettiin.

     Parannuksessa ihminen uudestisyntyy, siis kuolee tullakseen siten eläväksi. Laki tappaa vanhan, syntisen ihmisen ja evankeliumi synnyttää uuden, vanhurskaan ja ikuisesti elävän ihmisen:

     ”sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:7);

     ”Minä olen Kristuksen kautta ristiinnaulittu, ja minä elän, EN ENÄÄ MINÄ, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:19-20).

     Kaikki, mitä te Kristuksessa pelastumattomina ajattelette, sanotte tai teette, on syntiä Jumalan edessä, koska kaikki luonnollisessa ihmisessä kumpuaa sydäntä hallitsevasta perkeleestä:

     ”sillä KAIKKI, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23).

     Kaikki siis, mitä täällä ja elämässänne teette, hukuttaa ja on pelkkää perkeleenpalvontaa. Epäuskosta Jumala todella rankaisee ikuisella helvetillä. Suomalaiset ja koko ihmiskunta ovat yhtä paljon ”elukoita” kuin epäuskonsa vuoksi juutalaiset ovat. Koko luonnollinen ihmiskunta on elukkalauma. Kaikki höynäyttävät itseään. Kaikki on valhetta ja väkivaltaa, Joh. 8:44.

     Tämän kaiken kertoo Jumala Raamatussa, ja minä vain välitän sen teille, koska itse ette osaa etsiä oikeasta paikasta. Haette kaiken, koko elämänne, sydämestänne perkeleestä. Sitä on koko ihmiskunnan elämä ja riekkuminen.

     Plusääni(16)Miinusääni(11)
     1. Et vakuuta. Apostolisi ovat juutalaisia ja jätit sen mainitsematta. Vaikuttaa edelleen pelkästään juutalaisten keksimältä helvetin paskalta kusetukselta.

      ”Jeesus ja hänen ensimmäiset seuraajansa olivat juutalaisia tai juutalaisia proselyyttejä. Hänen opetuksensa perustuivat heprealaiseen raamattuun Tanakhiin, ja joskus hän viittasi myös muihin juutalaisuuden vanhoihin kirjoituksiin.”

      Asiaa ei auta että juutalaisia oli ennen kristinuskoa + kaikki muut maailman uskonnot, rooman valtakunta ym. Pyramiidit tehty wikin mukaan 2500 vuotta+ ennen Jeesuksesi syntymää.

      ”Ajanlaskun alun ensimmäisellä vuosisadalla kristinuskoa levittivät erityisesti korkeasti koulutettu juutalainen Paavali — aiemmin Saul Tarsolainen — ja muut apostolit. ”

      Miksi samaan aikaan kun näitä historian juonenkäänteitä yrittää avata ja saman heimon jäsenet seikkailevat niissä kaikissa, tulisi ottaa kouraan tämän heimon jäsenten levittämä kirja vuosituhansien takaa joka ei selkeästi ole muuta saanut aikaan kuin lammaskansaa joka viimeisillä penneillään ostelee appelsiini puita Israeliin?

      Jumalan löytämiseen ei mitään kirjoja tarvita. Oletko aivan 100% varma ettet itse edistä pahaa väittämällä että ainoa mahdollisuus yhteyteen jumalan kanssa on jutsku raamatussasi? Minusta vaikuttaa siltä että edistät.

      Plusääni(6)Miinusääni(9)
    2. @Martti Kuusenkoski

     Jos olisit viisaampi, et joutuisi jutkujen höynäyttämäksi, kuten nyt on tapahtunut. Mutta luepa seuraava teksti.

     Raamatun juutalaiset, todelliset juutalaiset, eivät ole sukua nykyajan jutkuille, jotka Ilmestyskirja nimeää Pedoksi, saatanan synagogaksi ja valejuutalaisiksi, jotka ovat ihmiskunnan ja Jumalan suurimpia vihollisia. Raamatun juutalaiset (Juudan heimon ollessa yksi heprealaisten heimo monien joukossa) olivat ainutlaatuinen kansa, vaikka heidänkin joukossaan oli turmeltuneita yksilöitä.

     Jutkut taas, jotka ovat sekasikiökansa, joka polveutuu lukuisista eri ihmisryhmistä, eivät edusta Raamatun juutalaisten suoria perillisiä. Jutkuissa saattaa toki olla vaihteleva määrä todellisten heprealaisten verta, mutta sitäkin enemmän heissä lienee eurooppalaisten sellaista, mutta emmehän me heitä eurooppalaisiksikaan kutsu. Henkisesti taas he ovat niin kaukana Raamatun Jumalaa kunniottavista israelilaisista kuin vain on mahdollista olla. Jutkut ovat liki 100% turmeltunutta psykopaattista saastaa, joiden elämäntyö on Jumalan ja tämän luomusten turmeleminen.

     Farisealaiset jutkut eivät naura sille, että muka ”olisivat kirjoittaneet Raamatun”, sillä ensinnäkään he eivät sitä ole luoneet (jutkujen ”pyhä kirja” on Talmud, Raamatun päälle he vain sylkevät), ja toseksi, jutkut PELKÄÄVÄT Raamattua ja sen sanomaa, sillä maailmasta ei tätä jutkuvastaisempaa tai muutenkaan totuudellisempaa kirjaa löydy. Onhan se Jumalan pyhä kirja, kun taas jutkut ovat maailman alhaisimpia synnintekijöitä. Raamatusta löytyy maailman totuus, jutkut taas ovat valheiden mestareita. Mitään jutkut eivät vihaa enemmän kuin Kristusta ja kristittyjä. Jutkut kylläkin nauravat ja raivokkaasti hierovat käsiään, jos kuulisivat kaltaistesi hyödyllisten idioottien kristuksenvastaisia horinoita.

     Toivon, että Vesa-Ilkka Laurion kaltainen viisas mies jää tälle sivustolle kirjoittamaan ja opastamaan ihmisiä, mutta toisaalta ymmärrän hänen turhautumisensa, kun todistan Martti Kuusenkosken tai nimimerkki ”Väärin” kaltaisten ihmisten älyttömyyksiä. Mutta juuri siksi totuudenpuhujia kaivataankin.

     Plusääni(12)Miinusääni(1)
     1. Ok, eli on erikseen alkuperäiset hyvät juutalaiset joita ei enään ole ja sitten nykyiset. Ja heitä ei tule sekoittaa. Ja jos todetaan että Jeesus oli juutalainen ja hänen apostolinsa myös niin ei kannata tyrmätä asiaa? Ei paljoa enempää voisi vieraannuttaa aiheen parista saada lukea näiden historia juttujen perään että nyt tulee kääntyäkkin jonkun vuosituhansien takana eläneen ”juutalaisen?” joka opetti heprealaisten raamatusta puoleen. Siitä siis kysymys ei kannata hermostua. Ymmärtänet että aika luontainen reaktio?

      Kysymys:
      Tarinat egyptistä paenneista juutalaisista, jotka joutuvat Babyloniaan orjuuteen jonka parasiitin tavoin tuhosivat kertovat hyviksistä vaiko pahiksista vaiko yleisesti ottaen vain heimosta?

      Asia juutalaisten historiasta kysymykseni osalta ehkä selkeni. Kiitos. Myöntänet että kristinuskon ,raamatun, juutalaisten historia on erittäin erittäin vaikeaselitteistä ja ainakin vaatii työtä eikä raamattukaan mitään helppoa luettavaa ole. Tuskin kukaan hyppää sokeana luottamaan enään aiheen tiimoilta ihmisiin. Niin paljon hyväksikäyttöä ja pahaa saadaan kristinuskonkin kautta ihmisille halutessa aiheutettua. En usko että olette sillä asialla kuitenkaan.

      Plusääni(5)Miinusääni(0)
  2. Uskomattoman tyhmä jutkujen narunukke sinäkin. Kannattaisi oppia, mitä sionisti tarkoittaa ennen kuin alkaa käyttää itselleen käsittämättömiä sanoja. Sionisti kannattaa jutkujen epävaltiota ”Israelia” ja muutenkin jutkujen maailmaa sortavaa tyranniaa. Laurio, kuten kaikki muut todelliset kristityt ovat hyvin kaukana mistään sionisteista. Kristitty tunnistaa saatanallisen jutkun Ilmestyskirjan pedoksi, valejuutalaiseksi ja saatanan synagogaksi. Jutku ei vihaa maailmassa mitään enemmän kuin Kristusta ja kristittyjä, ja samaten, todellinen kristitty tietää jutkujen olevan hänen ja Jumalan suurin vihollinen. Olet selkeästi liittoutunut sielussasi jutkujen kanssa.

   Ihmettelen, miksi pidät Laurion tekstiä muuten hyvänä, kun samassa lauseessa julistat liittoasi jutkujen kanssa.

   Plusääni(6)Miinusääni(3)
 3. Tämä velkarahajärjestelmä on lähes kaikkien ongelmien isä ja äiti. Ellei järjestelmää muuteta mikään inhimillinen työnteko ei tule koskaan riittämään mihinkään. Se aiheuttaa jatkuvan kasvun vaateen,joka lopulta tuohoaa järkevän elämisen edellytykset. Mikä riitti eilen ,ei riitä tänään ja mikä tänään riittää ei riitä huomenna. Kansakunnillta on viety edellytykset huolehtia omista kansalaisistaan ja yhteiskunnat ovat ajautuneet moniulotteisiin ristiriitoihin.Esim. on nuorisotyöttömyyttä ,mutta silti tuodaan uusia työttömiä ja toisaalta monen työssäkäyvän on vaikea tulla palkallaan toimeen,ymv.?

  On äärimmäisen vaikea innostua Suomi-100 juhlinnasta ,kun ihmisten paras ei tule koskaan riittämään tälle velkarahajärjestelmälle.

  Ne ,jotka uhrasivat henkensä ja elämänsä enemmän ja vähemmän vapaaehtoisesti tämän maan puolesta ansaitsee suurimman kunnioutuksen ja sitä taustaa vasten ajateltuna nousee väkisinkin kysymys ,että emmekö tosiaan parempaan pysty?

  Plusääni(17)Miinusääni(0)
 4. Kuinkakohan suuri osa pankkien luomasta rahasta / velasta on asuntolainaa tai muuta jota ei lasketa mukaan inflaatioon? (Toisin sanoen kuinka nopeasti rahan arvo laskee mikäli asuntolainat sun muut lasketaan mukaan)

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 5. Vastaus nimimerkille ”Sauli ’Mooses Jaakoppi’ Juuta” 4.12.2017 at 5.25, osa 1

  Viestisi on tervetullut, koska siitä käy hyvin selville se sekaannus, joka – oikean kristinuskon, Raamatun, juutalaisuuden ja historian opetuksen loputtua maasta – kaikkialla elämämme tärkeimmän asian suhteen vallitsee. En syytä ketään, joka on mennyt ajattelussaan sekaisin; syy on oikean opetuksen ja oikean tiedon puutteessa.

  Ensin juutalaisuudesta ja juutalaisista. Juutalaisilla ei ole koskaan ollut mitään tekemistä Raamatun, Jumalan tai Jumalan kansana olemisen kanssa. He ovat AINA olleet tavallisia, syntiinlankeemuksen peruina synnin ja perkeleen orjuudessa eläviä jumalattomia (siksi he keksivät jumalattoman, Raamatun vesittämiseen tähtäävän ja evankeliumin tuhoavan uskontonsa, juutalaisuuden, Talmudeineen).

  Sanalla ”juutalainen” tarkoitetaan nykyisin juutalaista uskontoa tunnustavia ihmisiä. Heidän pyhä kirjansa on Talmud, joka Jeesuksen aikana tunnettiin ”perinnäissääntönä.” Juutalaiset väittävät (hatusta vetäen; kyseessä perkeleen juoni), että Siinain vuorella Jumala antoi Moosekselle Raamatun kuvaaman kirjallisen lain LISÄKSI yksin juutalaisille tarkoitetun SUULLISEN lain, vaikkei Raamattu sellaisesta puhu mitään. Tämä suullinen laki kulki sitten muka juutalaisten keskuudessa sukupolvelta toiselle suullisesti. Varsinaisena järjestäytyneenä lahkona JUUTALAISUUS ALKOI (eikä sitä aiemmin ollut olemassakaan, koska tuo Siinain ”suullinen laki” on keksintöä) 500-LUVULLA E.KR. Baabelin vankeudessa, jonne Jumala luopumuksen vuoksi oli toimittanut juudalaisia (ei ”juutalaisia”!) ja israelilaisia (nämä ensin Assyyriaan, joutuen sitten Babyloniaan Babylonian vallattua Assyyrian). Baabelin vankeudessa syntyi juutalaisuus tuon keksityn ”suullisen lain”, ns. ”perinnäissäännön”, ympärille. Näin alkoi syntyä juutalaisuus. Perinnäissääntö siirtyi sukupolvelta toiselle pääasiassa suullisesti, mutta luonnollisesti joitakin muistilappuja oli. Tuo perinnäissääntö EI noussut siis Jumalasta vaan jumalattomista ihmisistä (perkeleestä heidän sydämissään). Jeesus sanoi perinnäissäännön (ja siis juutalaisuuden) olevan ”ihmisistä” (ei Jumalasta) ja tekevän Jumalan sanan tyhjäksi:

  ”Mutta hän (Jeesus) vastasi ja sanoi heille (juutalaisille): ’Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? – – te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen: ’Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat IHMISKÄSKYJÄ'” (Matt. 15:3, 6-9);

  ”Ja hän (Jeesus) sanoi heille (juutalaisille): ’Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette’” (Mark. 7:9, 13).

  Juutalaisuuden (perinnäissäännön) opettajia olivat tuolloin fariseukset ja kirjanoppineet (arvoniminä ”rabbi”), ja siksi juutalaisuus tunnetaan nykyisinkin farisealaisuutena.

  Jumalan Poika tuomitsee juutalaisuuden ankarin sanoin muuallakin Raamatussa:

  ”Jeesus sanoi heille (juutalaisille): ’Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. TE OLETTE ISÄSTÄ PERKELEESTÄ, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko? Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ETTE OLE JUMALASTA.” (Joh. 8:42-47).

  ”Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?” (Matt. 23:33).

  Jeesus Kristus ilmoittaa, että juutalaisuus on perkeleestä ja että juutalaiset ovat (hänet hylätessään) matkalla helvettiin. Juutalaiset voivat pelastua vain luopumalla juutalaisuudesta ja Talmudista ja ottamalla sydämissään vastaan Jeesuksen Kristuksen, syntien anteeksiantamuksen (tulemalla siis kristityiksi). Hyvä esimerkki on apostoli Paavali, joka Saulus-nimisenä oli ennen Jeesuksen vaikuttamaa kääntymystään harras juutalainen fariseus, joka rajusti vainosi kristittyjä.

  Jeesuksen aikaan oikea usko Jumalan Vanhassa testamentissa antamiin lupauksiin oli jo liki sammunut, ja juutalaisten perkeleellinen, Raamatun vesittävä opetus oli vallalla. Juutalaiset jopa tappoivat Messiaan (Jeesuksen Kristuksen). Nykyisessä Talmudissa viha Messiasta kohtaan näkyy siinä, että Talmudin kohdassa Gittin 57a ilmoitetaan Jeesuksen olevan helvetissä, jossa häntä keitetään kiehuvassa ulosteessa rabbien moittimisen tähden.

  Jeesuksen kuoleman jälkeen Jumala karkotti juutalaiset pitkin maailmaa. Juutalaiset kuitenkin vaalivat jumalatonta perinnäissääntöään, ja lopulta 500-luvulla j.Kr. he saattoivat sen kirjalliseen muotoon Talmudiksi (Talmudin päämuoto on Babyloniassa laadittu babylonialainen Talmud). Se on nykyjuutalaisuuden oppikirja, ja se tekee tyhjäksi Raamatun (esimerkiksi kaikki kymmenen käskyä se kääntää päälaelleen) ja nousee perkeleestä.

  Juutalaisuus siis, joka nousee perkeleestä, tuhoaa Raamatun ja on viemässä jäseniään helvettiin, on ollut olemassa 500-luvulta e.Kr. nykyaikaan, eikä juutalaisuudella ole koskaan ollut mitään tekemistä Raamatun, Jumalan tai Jumalan kansana olemisen kanssa. Juutalaisuus on siis pakanuutta (siinä on esim. yli 600 lakia, joita juutalaiset yrittävät ulkonaisesti noudattaa lain ikeen alla, perkeleen vallitessa sydämissä), eivätkä juutalaiset mitenkään eroa maailman muista ei-kristityistä (esim. muotokristillisistä suomalaisista).

  Lihansa puolesta juutalaiset ovat alun perin juudalaisista ja israelilaisista. Juutalaisuus alkoi siis lihan puolesta luopumukseen joutuneista juudalaisista ja israelilaisista Baabelin vankeudessa. Jeesuksen (joka itsekin oli lihan puolesta juudalainen, kuten apostolit) aikaan etninen juudalaisuus oli vielä olemassa, vaikka juudalaiset olivat jo voimakkaasti sekoittuneet muihin kansoihin. Kun juutalaiset karkotettiin pitkin maailmaan, etninen juudalaisuus alkoi hävitä muihin kansoihin sekoittumisen vuoksi. Nykyisin ei ole enää olemassa etnistä juudalaista kansaa. Nykyjuutalaiset ovat kaikki juutalaisuuteen kääntyneiden muiden kansojen (kasaarien ja berberien ja monien muiden) jälkeläisiä. Ei ole olemassa etnistä (tai ”rodullista”) juutalaisuutta. Ainoa side, joka yhdistää nykyjuutalaiset Jeesuksen aikaan, on farisealainen oppi (perinnäissääntö, nyk. Talmud). Raamattuun nykyjuutalaisten suhde on se, että se (sen sanoma) pyritään tuhoamaan.

  Muutama todiste siitä, että juutalaisuus on ei-raamatullinen, farisealainen oppi:

  ”Tämä ei ole mikään harvinainen käsitys, ja sitä esiintyy aika ajoin niin juutalaisten kuin kristittyjen keskuudessa – että juutalaisuus olisi heprealaisen Raamatun uskonto. Se on tietenkin väärä käsitys. Juutalaisuus ei ole Raamatun uskonto” (rabbi Ben Zion Bokser: Judaism and the Christian Predicament, 1967, s., 59, 159).

  Mizbeach Hazzahabh V ilmoittaa, että “mikään ei ole pyhän Talmudin yläpuolella”. Babylonialainen Talmud, kohta Erubin 21b, sanoo jopa, että joka ei noudata rabbien säädöksiä (Talmudia), se on ansainnut kuoleman.

  ”Babylonialainen Talmud edustaa Jumalaa lihassa” (rabbi Jacob Neusner: Rabbinic Judaism, 1995, s. 62).

  ”Farisealaisuudesta tuli talmudismia, talmudismista tuli keskiaikaista rabbinismia ja keskiaikaisesta rabbinismista tuli modernia rabbinismia, mutta läpi kaikkien näiden nimenmuutosten, väistämättömien tapojen muutosten ja lain säätöjen muinaisten fariseusten henki säilyi muuttumattomana” (rabbi Dr. Finkelstein: The Pharisees – The Sociological Background of Their Faith, s. xxi).

  ”Juutalaisuudessa suullinen traditio, sellaisena kuin on kehittynyt vuosisatojen ajan ja sellaisena kuin sen säännökset on koottu Talmudiin ja myöhempien rabbien kommentaareihin, värittää juutalaisten käsityksen kirjoitetusta sanasta ja hahmottaa sen sisällön” (rabbi Yeckiel Eckstein: What you should know about Jews and Judaism, s. 44).

  ”Juutalainen uskonto, sellaisena kuin se nykyisin on, on tullut läpi vuosisatojen suoraan fariseuksilta. Heidän johtavat ajatuksensa ja metodinsa saivat ilmaisunsa hyvin laajassa kirjallisuudessa, josta hyvin suuri osa on yhä olemassa. Talmud on tuon kirjallisuuden laajin ja tärkein yksittäinen osa” (Universal Jewish Encyclopedia 1943, kohta ”Pharisees”).

  ”(Vuonna 70 j.Kr. tapahtuneen temppelin tuhoamisen jälkeen) fariseukset ohjasivat juutalaista elämää; koko juutalaisuuden historia rakennettiin uudelleen farisealaiselta näkökannalta. – – Farisealaisuus muovasi juutalaisuuden luonteen ja juutalaisen elämän ja ajatustavan näihin päiviin asti” (Jewish Encyclopedia 1905, luku ”Pharisees”).

  ”Kaikkien juutalaista uskontoa koskevien päätösten täytyy perustua Talmudiin” (juutalaisen teologisen seminaarin professori, rehtori ja kansleri Louis Finkelstein: The Jews – Their History, Culture, and Religion, 1949, s. 1332).

  ”Talmud on tähän päivään asti ollut juutalaisen uskonnon sydänveri. Mitä tahansa lakeja, tapoja tai seremonioita noudatammekaan – olimmepa ortodoksijuutalaisia, konservatiiveja, reformijuutalaisia tai vain ajoittaisia sentimentalisteja – me noudatamme Talmudia. Se on yhteinen lakimme” (juutalainen Herman Wouk: This is my God: The Jewish Way of Life, 1959, s. 181).

  ”Nykyajan juutalainen on Talmudin tuote” (Michael Rodkinson v. 1903 valmistuneen englanninkielisen Talmud-käännöksensä sivulla XI).

  ”Talmud on lain ja opin käsikirja. Se on oikeudellinen lakikokoelma, joka muodostaa juutalaisen uskonnollisen lain perustan, ja se on oppikirja, jota käytetään rabbien koulutuksessa” (rabbi Morris N. Kertzer, artikkeli ”What is a Jew?”, Look Magazine 17.6.1952).

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
 6. Vastaus nimimerkille ”Sauli ’Mooses Jaakoppi’ Juuta” 4.12.2017 at 5.25, osa 2

  Se juutalaisuudesta ja juutalaisista. Nyt käsittelen itse pääasiaa: Raamattua, Jumalan lupauksia, Jumalan kansaa.

  Jumalan kansaa ovat syntiinlankeemuksesta (1. Moos. 3. luku) ja ihmiskunnan perkeleen ja synnin orjuuteen joutumisesta lähtien olleet aina yksin syntien anteeksiantamuksesta osalliset (eihän muu voi olla mahdollista!). Jumalan kansaa voivat olla vain ne, joiden synnit on Jumalan edessä anteeksi annettu ja Jumala itse jälleen astunut perkeleen sijaan heidän sydämiinsä. Siksi perkeleestä sikiävät juutalaiset eivät mitenkään ole koskaan voineet olla ”Jumalan valittu kansa”.

  Koska syntiinlankeemuksen (ja Jumalan kirouksen; perisynnin, so. perisyyllisyyden, Room. 5:18-19, ja periturmeluksen, Ps. 51:7; Joh. 3:6) seurauksena perkele hallitsee kaikkien syntyvien ihmisten sydämissä eikä kukaan omin voimin kykene karkottamaan perkelettä sydämestään, ihminen voi vapautua perkeleen ja synnin orjuudesta ja tulla Jumalan kansan jäseneksi vain Jumalan avulla. Ja Jumala on avun antanut heti syntiinlankeemuksen jälkeen koko ihmiskunnalle.

  Välittömästi syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala antoi synnin ja perkeleen vallasta vapauttavan sanan, lupauksen:

  ”Ja minä panen vainon sinun (käärmeen, perkeleen) ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos. 3:15).

  Luvattu ”vaimon siemen” on Jeesus Kristus, joka ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan polki rikki perkeleen pään. Perkele ”pisti Jeesusta Kristusta kantapäähän” tarkoittaa sitä, että vapauttaessaan ihmiskunnan perkeleen ja synnin orjuudesta Jeesus joutui kulkemaan kuoleman kautta.

  Ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, uskoivat tuon Jumalan lupauksen sydämissään (Jumalan sanana lupaus oli voimallinen menemään sydämiin, Hebr. 4:12). Perkele joutui kaikkoamaan heidän sydämistään, ja Jumala astui tilalle. He olivat jälleen ”Jumalan kansa”. Eeva ilostui vapautuksesta niin, että luuli Kainin saadessaan saavansa tuon luvatun ”siemenen”, 1. Moos. 4:1.

  Jumalan lupaus, jae 1. Moos. 3:15, on täydellinen evankeliumi, vaikka onkin vasta lupauksen muodossa oleva alkuevankeliumi. Siinä sanassa vaikuttaa Jumala, ja siksi Jumalan kansaa Vanhan testamentin aikana ovat olleet vain ne, jotka sydämissään ovat uskoneet tuossa jakeessa lausutun lupauksen Jeesuksesta. Voidaan siis sanoa, että kristinusko (ei tällä nimellä, mutta asiallisesti) on ollut syntiinlankeemuksesta lähtien aina olemassa. Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset kristityt. Vanhan testamentin aikana uskottiin luvattuun Jeesukseen, ja Uuden testamentin aikana uskotaan jo tulleeseen Jeesukseen, ja kumpikin usko on aivan samaa Jumalan vaikuttamaa pelastavaa uskoa, uskoa syntien anteeksiantamukseen.

  Mooses oli kristitty (1. Moos. 3:15; Joh. 5:39, 46; Luuk. 24:27; 5. Moos. 18:15, 18; Hebr. 3:2).

  Aabraham oli kristitty (Joh. 8:39-40, 56; Room. 4:11 + Fil. 3:3; Gal. 3:7).

  Daavid oli kristitty (Matt. 22:43, 45; Ap. t. 2:25; Room. 4:5-8; Ps. 22).

  KAIKKI profeetat olivat kristittyjä (1. Piet. 1:10-12; Matt. 13:17; Luuk. 24:25-27).

  KAIKKI isät olivat kristittyjä: Ap. t. 13:32; 26:6; 1. Moos. 26:4; Jes. 4:2; 7:14; 9:5; Jer. 23:5; 33:14-15; Dan. 9:24-25).

  Koko Vanhan testamentti on kristillinen kirja. Jopa lukuisat henkilöhahmot siinä ovat esikuvia Jeesuksesta.

  Juudalaiset ja israelilaiset olivat siis ”Jumalan kansaa” sen vuoksi, että heillä oli Jumalan sana ja lupaukset. Itse asiassa Jumala oli antanut sanansa koko ihmiskunnalle antaessaan sen kantavanhemmille Aadamille ja Eevalle. Ihmiset kuitenkin, perkeleen orjuudessa pysyessään ja Sanan hylätessään, alkoivat vajota syvälle synteihin ja Jumalan sanan ilmoittaminen jälkipolville tyrehtyi (kuten nytkin), ja niin Jumala joutui pyyhkimään koko pahan ihmiskunnan (Nooan väkeä lukuun ottamatta) pois maan päältä vedenpaisumuksessa. Nooan välityksellä Jumalan sana ja lupaus säilyivät, ja lupaus ”siemenestä” (Jeesuksesta) uudistettiin mm. Aabrahamille, 1. Moos. 22:18 (Gal. 3:16 ja 29 kertovat, että luvattu ”siemen” on Kristus).

  Sana ”juudalainen” tarkoittaa Juudan heimon ja myöhemmin Juudan kansan ja valtakunnan jäseniä. Baabelin vankeudesta palaamisen jälkeen israelilaisia ja juudalaisia alettiin kutsua yhteisesti ”juudalaisiksi”, mutta siis isrealilaiset (10 heimoa) olivat mukana, kuten esim. raamatunkohdista Ap. t. 2:22; 13:16; 3:12; 4:10; 4:27; 5:21, 31; 9:15; 10:36; 21:28 ja 26:7 käy ilmi.

  Juudalaiset ja israelilaiset olivat ulkonaisesti Jumalan kansaa (kyseessä teokratia) vain Jeesukseen asti, ja heidän tehtävänsä kansana oli vain tuoda Jeesus maailmaan. Nykyisin Jumalan kansaa ovat yksin sydämen kristityt:

  ”Mutta te (kristityt) olette ’valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja’, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen ’ette olleet kansa’, mutta nyt olette ’Jumalan kansa’, jotka ennen ’ette olleet armahdetut’, mutta nyt ’olette armahdetut’” (1. Piet. 2:9-10).

  Uudessa testamentissa Israelilla tarkoitetaan hengellistä Israelia, kristillistä kirkkoa (Gal. 3:28; Gal. 6:14-16; Kol. 3:11; Room. 10:12).

  Koko Vanhan testamentin ajan Israel ”luvattuna maana” on vertauskuva Jumalan ikuisesta armon valtakunnasta, joka alkaa jo täällä maan päällä uskovien sydämissä ja jatkuu ikuisesti elämänä Jumalan yhteydessä.

  Vanha testamentti on kristitylle enää vertauskuvallinen tai esikuvallinen kirja, eivätkä sen käskyt sido enää kristittyä. Nyt on voimassa uusi liitto, Uusi testamentti. Ainoat Vanhan testamentin käskyt, jotka kristikunnassa vielä ovat voimassa, ovat ne, jotka vahvistetaan Uudessa testamentissa (esim. kymmenen käskyä).

  Juutalaisista, joita Raamattu kutsuu ”vihan astioiksi” (Room. 9:22), pelastuu vain ”jäännös” (Room. 9:27), ja tuo jäännös ovat ne, jotka pelastuvat uskossa Kristukseen (Room. 11:7). Sama koskee suomalaisia.

  Mitä Vanhan testamentin lupauksiin tulee, ne ovat jo täyttyneet Kristuksessa:

  ”Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä (Kristuksessa) ’on’; sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden ’amen'” (2. Kor. 1:20) – – ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään” (Matt. 5:17).

  Vanhan testamentin lupaus ”juudalaisten paluusta” toteutui jo Vanhan testamentin aikana. Paluu tarkoitti paluuta Baabelin pakkosiirtolaisuudesta, ja se tapahtui vuosina 521 e.Kr. ja 485 e.Kr.

  Mitä lupaukseen maasta tulee, Jumala antoi sen alun alkaen Aabrahamille (esim. 1. Moos. 15:7, 18). Jumala myös antoi Israelille tuon lupaamansa maan. Salomo hallitsi KOKO luvattua maata (1. Kun. 4:20-21). Maalupaus tuli siis täytetyksi jo Vanhan testamentin aikana (tämän Neh. 9:8 toteaa; ks. myös Ap. t. 7:45). Israelilaiset todella omistivat maan (Joosua 21:43-45; tässä lupaukset todetaan täytetyiksi). Israelin luopumuksen tähden maa-alue alkoi pienetä, ja lopulta v. 597 e. Kr ja v. 586 e.Kr. Israelin ja Juudan asukkaat vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Tähän loppui lopullisesti Israelin olemassaolo itsenäisenä valtiona. Syynä tottelemattomuus (2. Kun. 17), koska Jumalan lupaukset olivat ehdollisia. 2. Kun. 17:20 sanoo nimenomaan: ”Niin Herra hylkäsi koko Israelin heimon, nöyryytti heitä ja antoi heidät ryöstäjien käsiin ja heitti viimein heidät pois kasvojensa edestä.”

  Osa väestä (42 000) palasi Israeliin vuosina 521 ja 485 e.Kr., mutta Israel ei tullut enää itsenäiseksi vaan oli vieraiden vallan alainen. Vain lupauksen mukaan temppeli rakennettiin. Lupaus paluusta ja temppelistä oli näin täyttynyt.

  Vuoteen 70 j.Kr. Jumala kohteli juutalaisia vielä kansana (epäitsenäisenä), mutta sen jälkeen ei enää. Siitä lähtien ei ole ollut eroa juutalaisen kansan ja muiden kansojen välillä Jumalan silmissä.

  Israelia ei siis palauteta omaisuuskansana, ja eihän opillisesti ”perkeleen lapsien” (Joh. 8:44) joukko voi koskaan olla ”Jumalan omaisuuskansaa”! Kuten Jesajan 49. luku ilmoittaa, tapahtuu vain hengellinen ennalleen asettaminen, se, että osa juutalaisia pelastuu uskossa Jeesukseen Kristukseen.

  Jotkut ovat takertuneet jakeisiin Room. 11:25-26 ja väittävät niiden perusteella, että nykyjuutalaiset pelastuvat kokonaisuudessaan. Jakeet kuuluvat: ”Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on: ’Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista’.” Tämän kohdan perusteella on väitetty, että tapahtuisi juutalaisten yleinen kääntymys kristinuskoon.

  Kohta ei kuitenkaan puhu mistään juutalaisten yleisestä kääntymyksestä. Ilmauksessa ”kaikki Israel” sana ”kaikki” esiintyy vastakohtana sanalle ”osaksi” ja siis todella täytenä ”kaikkena”, joten jos ilmauksen todella tulkitaan tarkoittavan lihallista Israelia, silloin pelastuvia eivät olisi ainoastaan kaikki lopun aikoina elävät juutalaiset vaan myös kaikki jo kuolleet juutalaiset. Epäuskossa kuolleet juutalaiset nousisivat siis ylös ja kääntyisivät kristinuskoon, mikä on mieletön ajatus.

  Ilmaus ”kaikki Israel” tarkoittaa siis hengellistä Israelia, Jeesuksessa pelastuneiden juutalaisten kokonaismäärää. Ilmaus ”kaikki Israel” on rinnasteinen ilmaukselle ”pakanain täysi luku”, mutta pakanain täysi luku ei tarkoita kaikkia lihan puolesta pakanoita vaan niiden pakanoiden kokonaismäärää, jotka pelastuvat uskossa Kristuksen sijaissovitukseen, siis valittujen pakanoiden kokonaismäärää. Siksi myös ”kaikki Israel” tarkoittaa Israelista valittujen kokonaismäärää.

  Tuossa raamatunkohdassa Paavali myös ilmaisee tavan, jolla ”kaiken Israelin” pelastuminen tapahtuu. Edeltävissä jakeissa (jakeesta 11 lähtien) Paavali puhuu niitä pakanakristittyjä vastaan, jotka luulivat, että koko Israelin kansa oli paadutettu ja hylätty. Heille hän sanoo, että Israelin paatumus on vain osittainen, kestäen vain siihen asti kuin pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, JA NIIN (kai huutoos, tällä tavalla; siis niin, että paatumus on osittainen) ”kaikki Israel”, siis se Israel, joka uskoo Kristukseen eikä ole paatunut, pelastuu. Juutalaisia tulee siis kääntymään kristinuskoon niin kauan kuin pakanoita kääntyy.

  Pakanoita taas kääntyy maailman loppuun asti: ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt. 24:14), joten juutalaisiakin pelastuu maailman loppuun asti. Armo on yhtäläinen pakanoille ja juutalaisille maailman loppuun asti, eikä tuo raamatunkohta muuta ilmaise.

  Raamatunkohta on nähtävä myös laajemmassa kontekstissa (luvut Room. 9-11), jossa Paavali nimenomaan tuo esille, että lihallisesta Israelista pelastuu vain vähäinen jäännös (Room. 9:27), ja tuo jäännös ovat valitut, siis Kristuksessa pelastuneet juutalaiset (Room. 11:7). Jakeessa Room. 11:32 Paavali toteaa vielä, että Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Pelastuminen uskossa Jeesuksen sijaissovitukseen on siis yhtäläisesti avoinna niin juutalaisille kuin pakanoille maailman loppuun asti.

  Jeesuksen Kristuksen evankeliumia on siis saarnattava sekä pakanoille että juutalaisille maailman loppuun asti. Pelastuminen on vain Kristuksessa. Hänestä kertoo Raamattu, jossa Pyhä Henki (Jumala itse) vaikuttaa sekä sydämen katumuksen että sydämen uskon. Pyhä Henki vaikuttaa sanaansa liittyneenä uskon sydämessä, ja hän jää sydämeen asumaan (perkele joutuu kaikkoamaan pois). Kun siis nimimerkki kirjoittaa, että ”Jumalan löytämiseen ei tarvita kirjoja”, hän on väärässä. Ilman Raamatun kuulemista tai lukemista kukaan ei voi löytää Jumalaa (epäjumalia kylläkin, ja niitähän maailman muut uskonnot palvovat). Itse asiassa Jumala hylkää ja mitätöi kaikki muut maailman uskonnot (myös juutalaisuuden) kuin kristinuskon, sillä Matt. 28:18-20 sanoo:

  ”Minulle (so. Jeesukselle) on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää KAIKKI KANSAT MINUN OPETUSLAPSIKSENI, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.”

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
 7. @Sauli ”Mooses Jaakoppi” Juuta

  Vaikuttaa jutkun provolta, mutta vastataan nyt kuitenkin, ettei tietämättömille jää mitään epäselväksi.

  Se, että apostolit olivat juutalaisia ei liene kenellekään epäselvää paitsi ehkä sinulle. Vaikutat siltä kuin olisit selvittänyt jonkin suurenkin salaisuuden, jota Laurio tai joku muu kristitty ei olisi jo tiennyt. Aplodit sinulle!

  Ongelma tässä taitaa kuitenkin olla se, että sinä, jo todistamassasi tietämättömyydessä, luulet näiden TODELLISTEN Jumalaa palvelleiden juutalaisten olleen sukua talmudistisille jutkuille, jotka Raamatun Ilmestyskirjakin nimeää Pedoksi, valejuutalaisiksi ja saatanan (vastustajan) synagogaksi. Henkisesti nämä Jumalaa ja Hänen luomuksiaan vihaavat psykopaattiset jutkut eivät omaa MITÄÄN yhteistä Raamatun israelilaisten uskonnon kanssa, puhumattakaan kristinuskosta, joka on yksinkertaisesti aiemmin mainitun uskonnon/totuuden ”pävitetty” versio ja lukuisten profetioiden täyttymys. Päinvastoin, jutkut eivät vihaa mitään muuta maailmassa niin paljon kuin Kristusta ja kristittyjä, sillä jutkut ovat PETO, ja Jumalan ja Hänen luomustensa suurin kollektiivinen vastutaja (eli saatana). Raamattu on maailman jutkuvastaisin kirja. Elä sen opettamalla tavalla ja jutkut eivät koskaan tule sinua satuttamaan. Pätee niin yhteiskunnan kuin yksilön tasolla. Jutkujen saastainen, todellinen ”pyhä kirja” Talmud taas on kaikkien maailman syntien ruumillistuma ja kaukaisinta tässä maailmassa Jumalan totuudesta.

  Rodullisestikaan jutkut eivät voi kutsua itseään puhdasverisiksi heprealaisiksi. Todennäköisesti heillä on jopa tätä enemmän eurooppalaista verta, vaikkemme heitä valkoiseen rotuun kuuluviksikaan kelpuuttaisi. Jutkut ovat äpäriä.

  Mitä väliä, sillä on milloin pyramidit rakennettiin? Toivon melkein, että tosiaan olet jutku provoilija kuin ”todellinen” ihminen, sillä täydellinen tietämättömyytesi ei kieli sinusta mitään hyvää. Raamatun ensimmäiset kirjat kirjoitti Mooses 1400-luvun eKr. alussa, mutta kristinusko/israelilaisten uskonto tai liitto Jumalan kanssa, sai alkunsa silloin, kun maailma luotiin. Maailman todellisen Jumalan ja Luojan palvominen menee aivan alkuun. Kaikki muu on pakanallista valhetta ja hairahdusta. Eli mitä väliä, milloin pyramidit rakennettiin?

  Kysyt sitä, miksi jutkut seikkailevat historiankirjoissa läpi ihmiskunnan menneisyyden. Vastaus löytyy Raamatusta, vaikket liene sitä koskaan lukeneen. Raamattu itse kertoo tarkalleen, mitä jutkut tulevat tekemään. Kertoopa Ilmestyskirja jopa sen, miten jutkut tulevat orjuuttamaan koko ihmiskunnan pankkitoiminnallaan. Ja Raamattu kiroaa nämä syntiset pedot ikuiseen tuhoon. Jutkut esittävät suurta roolia maailman näyttämöllä, sillä Raamattu, eli Jumalan kirjoitettu totuus, ennusti näin käyvän. Samalla ei ole yllättävää, että valejuutalaiset jutkut omaksuivat valheellisen Israelin identiteetin, sillä heidän tavoitteensa on aina ollut pilkata Jumalaa ja ihmiskuntaa sekä kääntää totuus päälaelleen.

  Selkeästi he ovat siinä onnistuneet, sillä sinäkin, hyödyllinen idiootti, keuhkoat Luojaasi ja Vapahtajaasi vastaan vain siitä syystä, että jutkut (JOTKA VALEHTELEVAT KAIKESTA) väittävät olevansa Raamatun israelilaisia. Kiva kun ainakin tässä asiassa uskot jutkuja sataprosenttisesti. Hyvin menee. Raamattu myös kertoo juuri siitä, miten jutkut tulevat valheillaan harhauttamaan maailman, sinut mukaan lukien. Mitä tulee valheelliseen ”epäjumalaasi”, kerro toki enemmänkin. Saanpahan jotain naurun aihetta. Mutta ei, maailmassa on vain yksi Jumala ja kovasti vaikuttaa siltä, ettet tosiaan tule löytämään Häntä ilman Raamattua. Joten, Raamattu kouraan ja ryhdy opiskelemaan. Nyt olet puhtaasti perkeleen lapsi, mutta monikin on tehnyt parannuksen ja löytänyt Luojansa. Hän odottaa sinua. Irtaudu jutkujen mielenhallinnasta ja löydä totuus.

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
  1. Eihän ”@Sauli ”Mooses Jaakoppi” Juuta” väittänyt, ettei Laurio tietäisi apostolien olleen juutalaisia vaan, että Laurio ei tuo sitä esille. Kyllä Raamattu tekee ihmisistä lammasmaisia oman edun kieltäjiä, näin se vaan on. Varmasti totuuden on löytänyt muut siviilisaatiot ennen ja jälkeen Jessuksen tarinaa.

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
   1. Just. Se, ettei joku mainitse joka ikistä asiaa yhdessä tekstissä ei tarkoita sitä, että hän yrittäisi piilotella jotain. Ymmärrätkö? Ensinnäkin farisealaisia (joiden epäilen olleen varsin sekaverisiä muutenkin) lukuun ottamatta, muinaiset juutalaiset eivät edusta ns. nykyjuutalaisuutta, vaan ovat sekä henkisesti että rodullisesti eri porukkaa. Laurio tietää tämän, joten asiassa ei ole mitään salattavaa. Ainoastaan tietämättömät ihmiset näkevät tässä jotain skandaalimaista.

    Toiseksi, itse asiassa tein hölmön asiavirheen aiemmassa viestissäni ja nyt oion sen. Vain laveassa mielessä apostoleja voisi edes kutsua juutalaisiksi, israelilaisiksi/heprealaisiksi kylläkin. Käsittääkseni vain Paavalin (joka ei edes kuulunut alkuperäisten kahdentoista apostolin joukkoon) heimotausta tunnetaan. Paavali oli benjamilainen. Muiden apostolien taustaa ei selvästi kerrota, mutta otettaessa huomioon, että lähes kaikki heistä olivat Galileasta kotoisin, todennäköisesti ainakin useampi heistä ei kuulunut Juudan heimoon. Kuitenkin voi olla, että kahdentoista apostolin ja Israelin historiallisten kahdentoista heimojen välillä oli jonkinlainen merkityksellinen yhteys, ken tietää.

    Petturi Juudaksesta vielä sananen. Itse uskon, että hän saattoi olla edomiitti eli ei edes välttämättä todellinen israelilainen. Hänen nimensä (Juudas Iskariot) saattaa viitata alkuperään Keriothin kaupungissa, joka etelä-juudalaisena kaupunkina lienee olleen Kristuksen aikaan enimmäkseen edomiittien asuttama. Mitä edomiitteihin tulee, uskon, että farisealaiset (eli nykyjutkujen esi-isät) olivat merkittävissä määrin edomiitteihin sekoittuneita. Esimerkiksi Kristuksen henkeä uhanneet vasallikuninkaat Juudassa olivat edomiitteja, eivät israelilaisia. Edomiittien ja farisealaisuuden nousu Juudassa n. 150 eKr. ei voi olla sattumaa. Eli jutkujen sukutaustassa kummittelee merkittävää ei-israelilaista verta aina alusta alkaen. Ei olekaan siten kummallista, että Juudas ”petti” Kristuksen. Hän saattoi olla farisealainen soluttautuja alusta lähtien.

    Mitä tulee väitteeseen, että muut sivilisaatiot ovat löytäneet totuuden ennen ja jälkeen Kristuksen, no kerrohan sitten minulle, mikä tämä totuus on? Jos se on eri ”totuus” kuin Kristuksen totuus, sitten se ei ole totuutta alkuunkaan. Jumalalla on aina ollut totuus, mutta vaikuttaisi siltä, että ihmiset eivät sitä täysin ymmärtäneet ennen Kristuksen tulemista. Toki, aikojen alussa ihminen lienee olleen lähempänä Jumalaa kuin myöhemmin. Esimerkiksi Nooa lienee tietäneen Jumalan totuuden ja siksi Jumala häntä suosikin. Nooa ja monet muut aatamilaisen sukulinjan edustajat eivät olleet israelilaisia, joten paljon totuutta onkin ollut olemassa jo ennen Kristuksen lihaksi tulemista tai israelilaisten olemassaoloa.

    Totuutta on siis ollut vaihtelevin määrin alusta alkaen, mutta aatamilaisen sukulinjan ulkopuolelle sitä lienee hyvin vähän koskaan tarttuneen. Luonnollinen ihminen harvoin ymmärtää Jumalaa ilman opastusta, vaan sortuu pakanallisten valheuskontojen keksimiseen. Oletan, että saattaisit (?) kutsua eräitä näistä pakanauskonnoista totuuksiksi ennen ja jälkeen Kristuksen, mutta ne eivät sitä ole. Toki pakanatkin joskus vaistoavat jotain jumalallisesta totuudesta. Onhan selvää, että vaikkapa zarathustralaisuus muistuttaa Jumalan totuutta enemmän kuin egyptiläisten eläinpalvonta, mutta lopulta zarathustralaisuuskin on valheellista pakanallisuutta eikä mitään muuta. Jos täydellistä totuutta on ollut Kristuksen jälkeen, se on aina ollut Kristuksesta lähtöisin.

    Ja eikö ”omalle edulle” ole parhaaksi pitää sielu mahdollisimman puhtaana ja pyytää syntiensä anteeksiantoa? Ja päästä taivaaseen Isämme luo? Vai mitä sinä sitten pidät oman edun ajamisena? Aidosti kiinnostaisi tietää, vaikka taidan jo vastauksen tietää. Ja mieluusti olen lammas, jota Herrani kaitsee. Jos Herra ei ihmistä kaitse, ihmisen oma syntisyys ihmistä kaitsee, ja silloin sielusta tulee teuras, joka lopullisesti tuhoutuu.

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
  2. Fidus :
   1. Ensinnäkin en ole mikään raamatun tai juutalaisten syvän historian tutkija enkä siksi voi tai edes halua väitellä kanssasi siitä ja siksi kysyin Lauriolta.

   2. Kysymykseni oli hyvin yksinkertainen ja mielestäni ihan luonnollinen ilman että tarvitsee olla mikään juutalaisten puolesta puhuva käärmeenpää vaikka saatankin samoilla tavoin sähistä. Jos olet käännyttämässä ihmisiä tulet vielä törmäämään tuohon monta kertaa, minusta se on selitystä kaipaava kysymys. Miksi uskoa kaiken jälkeen ”juutalaisen” sanaan. Sain siihen kysymykseen nyt paljon paremman vastauksen kuin mitä odottaa saattoi. Tänne ilmaantuvat kommentit noin päivän viiveellä, kerkesin välissä kommentoida jotain aiemmin joka ei vielä tätä kirjoittaessa 7.12 2:45 näy.

   3. ”Mitä väliä, sillä on milloin pyramidit rakennettiin?” Sillä on se väli että Jeesus ei elänyt maailmassa joka olisi ollut pelkkää aavikkoa vaan maailma oli jo hyvin kehittynyt ja varmasti kaikenmaailman kusetuksia ja juonia oli jo olemassa. Se ei ole itselleni mikään meriitti ajatuksellisesti jos esim vuonna 500jkr Muhamedille rupeaa palava puska puhumaan ja sillä saadaan aikaan sotaretkiä.

   4. -” ”Mitä tulee valheelliseen ”epäjumalaasi”, kerro toki enemmänkin.” ”

   Se ei ole ”konkreettinen” henkilö pilven päällä, sillä ei ole ”sääntöjä”, se on kaikki ja ”ei mitään” samaan aikaan. Siitä ei voi juuri kirjoittaa tai sanoa koska se on suora kokemus jota sanat eivät voi kattaa. Se ei ole mikään idea tai ajatus, enkä usko että sen pariin pääsemiseksi kirjaa tarvitaan mutta käytännössä ehkä kuitenkin koska jos on pahasti ”kadoksissa” ei voi sitä ehkä ”tajuta” tai ”tuntea/kokea”. Joka kerta kun on tullut raamattua luettua tai kuunneltua niin jollain tavalla kokenut että samasta asiasta puhutaan. Lukiessani kuitenkin lähestyn eri kulmasta kuin jos nuorempana sitä lukisin. En tiedä miten muut ottavat raamatun. En löytänyt tätä ”jumalaa” raamatun kautta mutta tähän asti uskonut että sama asia ”toisin” avattuna.

   Käytän lainausmerkkejä koska asiat voi yrittää ilmaista monella tavalla.

   Löysin aikoinaan rauhan ja nykyään pitäisi varmaankin tehdä asian suhteen enemmän ollakseni ”jumalan” kanssa ”yhteydessä”. En väitä olevani täydellinen, enkä väitä tietäväni olenko edes ikinä aivan täysin valaistunut ja kaiken ymmärtänyt. Voi olla että jumala on sinulle eri tai meinaa jotain mitä se ei minulle meinaa mutta elän sen asian kanssa rauhassa. Naura toki, yrittäessä tuosta sanoiksi pukea tekstistä useimmiten tuleekin aika naurettava ja kryptinen. En osaa sitä sanoiksi pukea.

   Olen sinäänsä samaa mieltä kun tarjoatte Jeesusta ratkaisuksi Suomen kansalle tai minunkin elämääni. Vierastan kuitenkin uskontoja mutta siihen samaistun että varmaankin se pohjimmainen totuus on että henkisestä rappiosta nämä ongelmat syvimmiltään kumpuavat. Moni varmaan ajattelee kuitenkin nuo teidän ”Jeesukset” jo nähneensä mutta jos se johtuu esimerkiksi nykykirkosta niin eihän sen voi edes ajatella nykyään edustavan mitään . Etsivä toivottavasti löytää

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. Tämä kohta vielä pitkää kirjoitusta luettassa vaati ehkä täydennystä: ”Sillä ei ole ”sääntöjä”. En tarkoita sitä ettäkö uskoisin että tässä maailmassa saa tehdä kenelle huvittaa mitä vaan. Nyt kuitenkin lopetan tältä osin yrityksen avata asiaa.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
   2. Vastaan numeroituihin kommenteihisi kohta kohdalta.

    1-2. Niin sinä kuin Laurio lienette oikeassa siinä, että on kenties parempi maltillisesti oikoa toisen esittämät asiavirheet kuin tiuskimalla niin tehdä. Itselläni palaa pinna nopeasti, kun todistan jumalatonta pilkkaa, mutta toisaalta minun on ymmärrettävä, etteivät kaikki näe jutkujen valheiden läpi yhtä helposti kuin minä, ja että heidän epätietoisuutensa on vilpitöntä seurausta huijatuksi tulemisesta.

    3. Edelleenkään, pyramidien rakentamisen ajankohdalla ei ole mitään merkitystä enkä muutenkaan oikein ymmärrä ajatuksenjuoksuasi. Onko asia sitten niin, että mitä vanhempaa perua jokin asia on, sitä todennäköisemmin se jotenkin edustaa aidompaa totuutta? Tai toisaalta, voihan tässäkin olla jotain totuutta. Esimerkiksi, vaikka sumerilaisten mytologia jumalineen on pakanallista hölynpölyä, hekin sentään omasivat sen verran todellista muistitietoa, että tiesivät ns. Tulvasta, joka peitti maailman allensa 3200-luvulla eKr.

    Raamatun todenperäisyys ei ilmene sen vanhuudesta tai nuoruudesta, vaikka se onkin paikoin varsin muinainen kirjallinen tuotos – ainakin Pentateukki ja Joosuan kirja kirjoitettiin jo 1400-luvulla eKr. – vaan siitä totuusarvosta, mitä se sisältää. Kaiken muun lisäksi, maallikon lienee helpointa vakuuttua Raamatun jumalallisesta luonteesta vilkaisemalla sen sisältämiä profetioita. Esimerkiksi, ensimmäinen Mooseksen kirja (Genesis), jonka patriarkoista kertova osuus sijoittuu 1900-1700-luvuille eKr., kertoo siitä, miten edomiitit (Esau) tulisivat lopulta päihittämään israelilaiset (Jacob). Näin myös kävi ensimmäiselle vuosisadalla eKr., kun edomiitit todellakin nousivat valtaan Jerusalemissa. Mainittakoon myös, että edomiitit esittivät ratkaisevaa osaa nyky-”juutalaisuuden” synnyssä. Itse usein epäilen, että Uudessa Testamentissa esiintynyt farisealaisuus (talmudistisen rabbinismin esiaste) oli pitkälti juuri edomiiteilta peräisin.

    Raamattu sisältää myös lukuisia profetioita esimerkiksi eri valtakuntien luhistumisesta. Joka ikinen näistä toteutui, mukaan lukien israelilaisten omien valtakuntien tuhoutumiset. Mitä tulee Kristukseen, hänen taustansa ulottuu paljon varhaisempaan aikaan kuin mitä hänen syntymänsä saattaisi osoittaa. Ja ei, Kristus ei syntynyt aavikolla. Israelilaiset eivät muutenkaan liiemmin asuneet ”aavikolla” (Kanaaninmaa on osa ns. hedelmällistä puolikuuta), Muhammed kylläkin, puhumattakaan aiemmin mainitsemistasi pyramideista, jotka todellakin tavattiin rakentaa aavikolle. Joka tapauksessa, Kristuksen tuleminen mainitaan esimerkiksi kuningas Daavidin psalmeissa moneen otteeseen. Nämä oli kirjoitettu jo 1000-luvulla eKr., eli noin tuhat vuotta ennen Kristuksen syntymää. Olipa profetioita Kristuksesta jo hyvin pian maailmanluomisen jälkeen, tuhansia ja taas tuhansia vuosia sitten.

    Raamatun viimeinen kirja, Ilmestyskirja, on myös hyvin merkittävä, sillä se ennustaa merkittäviä tulevaisuuden tapahtumia, itse asiassa, tapahtumia, jotka sijoittuvat nykyhetkeen. Esimerkiksi se kertoo siitä, miten maailma tulee joutumaan jutkupankkiirien velkaorjuuteen. Elämme juuri nyt tilanteessa, joka muistuttaa hyvin suuresti Ilmestyskirjan kuvaamia lopun aikoja. Esimerkiksi Trumpin päätös siirtää ”Israelin” pääkaupunki Jerusalemiin saattaa olla hyvin, hyvin vaarallinen kehitysaskel kohti kirjaimellista maailmanloppua.

    4. Okei, ymmärrän. Näen, että pyrkimyksesi ovat vilpittömät ja että aiemmat kristuksenvastaiset puheet kumpusivat pikemmin tietämättömyydestä kuin pahansuopaisuudesta. Vedän aiemman ikävän kielenkäyttöni takaisin. Näen, että tavoittelet Jumalaa. Maailmassa on kuitenkin vain yksi Jumala, joten jokseenkin abstraktilla tasolla tavoittelet juuri Häntä, luojaasi ja vapahtajaasi, tajusit sen sitten itse tai et. Olen pahoillani, ettei Raamattu avautunut sinulle. Suurimmalle osalle se ei koskaan kunnolla avaudu. En tiedä, miten muuten opastaa sinua tässä asiassa kuin vähintäänkin pyrkiä vakuuttamaan sinut siitä, ettei Raamatulla ole mitään tekemistä nykyjutkujen kanssa, vaan päinvastoin. Toiseksi, tutki Raamatun profetioita ja niiden historiallista toteutumista, ja Raamatun ihmiskäsityksen muuttumattomuutta. Kun ymmärrät tarpeeksi maailmasta (vahva historiantuntemus auttaa) ja peilaat tätä ymmärrystä Raamatun sisältöön, tämän tulisi auttaa sinua vakuuttumaan Raamatun ja kristinuskon jumalallisuudesta ja totuudesta. Onnea matkaan! Kristus odottaa sinua.

    Plusääni(3)Miinusääni(1)
 8. Ehkä on syytä tarkentaa, miten kristillinen sydämen usko (eli Kristuksessa uudestisyntyminen) liittyy velkarahaan ja sen aiheuttamaan orjuuteen.

  Koska maamme ja kansamme joutuminen väkisin orjuuttavan velkarahajärjestelmän myötä vieraiden tahojen käsiin on, kuten kaikki vitsaukset ja kansaa kohtaavat onnettomuudet, seuraus Jumalan ja Kristuksen (= tie Isän Jumalan yhteyteen, syntien anteeksiantamus, Joh. 14:6) hylkäämisestä, Jumalan rangaistus siis, ainoa tie todellisesti päästä siitä (ja kaikista vitsauksista ja onnettomuuksista) irti on palaaminen Jumalan yhteyteen, usko Jeesuksen Kristuksen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä. Siinä uskossa yhteys Isään Jumalaan palautuu ja hän alkaa kuulla omiensa rukoukset ja poistaa vitsaukset kuulemiensa avunpyyntöjemme ja oman harkintansa mukaan (hän itse päättää poistamisen ajan ja tavan ja laajuuden).

  On siis tultava parannukseen. Synnit (esim. lastenmurhat aborteissa, homoseksuaalisuus, jumalanpilkka, kirkkojen vesittäminen, kristillisen opin vesittäminen tekojen opiksi, raamatunvastainen naispappeus ja kansan yleinen syntinen elämä) on pantava pois. Mutta kuinka? Niin, että kuullaan ja luetaan sydämellä Jumalan käskyjä (Jumalan lakia). Kaikki kymmenen käskyä julistavat kaikki maailman ihmiset kaikkina aikoina kaikkien käskyjen rikkojiksi sydämissä (pelkkä ulkonainen käskyjen noudattaminen on ulkokultailua; Jumala katsoo sydämeen, jossa syntiinlankeemuksen peruina asuu perkele ja synti, Matt. 15:19). Kun siis Jumala esimerkiksi sanoo: ”Älä varasta” (seitsemäs käsky) , niin hän itse asiassa sanoo kaikille ihmisille (myös kristityille, koska kristittyjenkin lihassa on jäljellä vielä syntiä): ”Sinä varastat sydämessäsi koko ajan”, eihän hän muuten olisi voinut tuota käskyä antaa koko ihmiskuntaa koskevana.

  Jumalan laki, kuten koko Raamattu, on Pyhän Hengen (Jumalan itsensä) apostolien ja profeettojen välityksellä kirjoittama:

  ”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta” (2. Piet. 1:20-21);

  ”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on…” (2. Tim. 3:16).

  Tuo jälkimmäinen suomennos on hieman epätarkka, sillä täsmällinen käännös on ”Kaikki kirjoitukset ovat syntyneet Pyhän Hengen vaikutuksesta ja ovat…” (alkukielellä kreikaksi: ”pasa grafee theopneumatos kai…”).

  Koska siis Jumala itse vaikuttaa sanassaan, Jumalan sana on voimallinen (ellei ihminen ryhdy vastustamaan) tunkeutumaan sydämeen, vaikka siellä asuu luonnostaan perkele:

  ”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija” (Hebr. 4:12).

  Mitä siis perkeleen hallitsemassa ihmisen luonnollisessa sydämessä tapahtuu, kun esim. yllä mainittu seitsemäs käsky ja siinä vaikuttava Pyhä Henki tunkeutuvat sinne eikä ihminen ryhdy sanaa ja Pyhää Henkeä vastustamaan? Siellä tapahtuu se, että perkele kauhistuu perin juurin ja tulee lyödyksi maahan. Ihminen siis sydämessään tulee omantunnon hätään ja sydämen kauhistukseen synnin ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi. Ihminen luhistuu käskyn ja Pyhän Hengen voimasta, ja näin vanha, syntinen ihminen kuolee. Jumalan laki tappaa ihmisen:

  ”Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta” (Room. 7:10-11).

  Tämä sydänjuuria myöten kauhistuminen ja luhistuminen on nimeltään katumus. Vain tällainen sydämen katumus on oikea katumus Jumalan edessä. Vaikka ulkonainen tekojen muuttaminen paremmiksi on yhteiskunnallisesti hyvä asia, se ei merkitse mitään Jumalan edessä, sillä Jumala katsoo sydämeen.

  Laki siis pelästyttää, luhistaa ja tappaa ihmisen, ja tällaisessa tilassa ihminen luonnollisesti ei omin voimin kykene tekemään mitään itsensä hyväksi. Silloin hän mielellään tarttuu ainoaan olemassa olevaan oljenkorteen: Jeesukseen Kristukseen, joka sijaissovituksellaan hankki meille syntien anteeksiantamuksen Jumalan edessä. Katumukseen tulleelle evankeliumi (ilosanoma) Jeesuksesta on äärettömän suloinen, autuas ja ihana. Hänen sydämensä riemumielin tarttuu pelastukseen Kristuksessa, ja niin ihminen pelastuu ja elää ikuisesti. Laki on siis kuin ruoskanisku, joka ajaa Kristukseen:

  ”Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme” (Gal. 3:24).

  Kuten siis lain sanassa, myös evankeliumin sanassa vaikuttaa Pyhä Henki. Evankeliumin sana kykenee tunkeutumaan sydämeen, ellei ihminen ryhdy vastustamaan. Evankeliumin sanaan liittyvä Pyhä Henki vaikuttaa sydämessä uskon valaisemaansa asiaan, Kristuksen lunastustekoon, ja sydämeen tultuaan Pyhä Henki myös jää sydämeen asumaan. Näin syntyy kristitty. Hän on Pyhän Hengen (Jumalan) asunto:

  ”Jos joku rakastaa minua (Jeesusta), niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” (Joh. 14:23);

  ”Ettekö tiedä, että te (so. kristityt) olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1. Kor. 3:16);

  ”Vai ettekö tiedä, että teidän (so. kristittyjen) ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” (1. Kor. 6:19).

  Näin ihminen uudestisyntyy. Hänen vanha ihmisensä kuolee ja uusi ihminen syntyy. Ihminen kuolee ja Kristus alkaa elää hänessä:

  ”sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:7);

  ”Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, JA MINÄ ELÄN, EN ENÄÄ MINÄ, VAAN KRISTUS ELÄÄ MINUSSA” (Gal. 2:19-20).

  Nyt tullaan asiamme pääkohtaan. Kun ihmisestä uskon myötä on tullut Jumalan asunto, hänellä on yhteys sydämessään Jumalaan ja Jumala alkaa kuulla kaikki hänen rukouksensa. Rukouksetkin nousevat Pyhän Hengen vaikutuksesta (eivät syntisestä ”vanhasta” ihmisestä), koska Pyhä Henki asuu ihmisen ytimessä, sydämessä. Jumalan sana julistaa, että Jumala kuulee omiaan:

  ”ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen” (Joh. 14:13-14);

  ”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen” (Joh. 15:7);

  ”Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte (Matt. 21:22);

  ”ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme” (1. Joh. 3:22).

  On varmasti suomalaisia, jotka ovat rukoilleet Jumalaa, kovastikin, mutta eivät ole saaneet mitään. He ovat sydämen uskosta vielä osattomia, pelkkiä muotokristittyjä, ulkokultailijoita. Osa ei ole edes minkäänlainen kristitty mutta silti rukoilee Jumalaa. Näille kaikille on sanottava, ettei Jumala mitenkään kuule heitä, koska he ovat sydämessään – syntiinlankeemuksen peruina – vielä katumattomia syntisiä. Katumattomia syntisiä (esim. Suomen kansaa) Jumala ei kuule:

  ”Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä” (Joh. 9:31).

  Vaikka siis koko Suomen kansa kumartuisi rukoilemaan Jumalaa vitsauksista ja onnettomuuksista pääsemiseksi, Jumala ei kuulisi. Ensin on tultava hänen omikseen yllä kuvatulla tavalla, ja vasta sitten hän kuulee ja auttaa.

  Apu on siis seuraava: On Jumalan sanan voimasta tultava parannukseen (= sydämen katumus + sydämen usko), jolloin saadaan yhteys Isään Jumalaan. Sitten on pyydettävä Jumalalta apua, ja Jumala on luvannut auttaa. Siinä kaikki.

  Jumala on voimallinen auttamaan:

  ”sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta” (Luuk. 1:37) – – ”Jumalalle on kaikki mahdollista” (Matt. 19:26).

  Ilman uskoa kaikki jää perkeleen haltuun:

  ”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen” (Hebr. 11:6);

  ”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sen tähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa” (Room. 8:5-9).

  Ja tuossa raamatunkohdassa mainittu Henki löytyy Jumalan sanasta, jonka kirjoittaja hän on ja jossa hän vaikuttaa. Sieltä löytyy apu velkarahan aiheuttamaan kansan ahdinkoon ja muihin kansan onnettomuuksiin. Yksin Kristuksessa on kaikki todellinen apu.

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
  1. Ei Laurio , olet itse eksynyt. syy miksi niin on koska:

   maamme ja kansamme joutuminen väkisin orjuuttavan velkarahajärjestelmän myötä vieraiden tahojen käsiin on koska se noudattaa sinun täällä jakamaa oppia että esivaltaa pitää kunnioittaa .

   Ja sinä, juuri sinä Laurio olet vuosikausia postannut tänne viestijäsi joissa väität että jokaisen pitää alistua esivallalle, raamatun nimissä vieläpä

   Palvelet todellisuudessa kahta uskontoa, esivaltaa ja raamatun Jumalaa. Olet harhauttaja!

   Älkää menko mukaan tämän harhautaja Laurion juttuihin, hänen tarkoitus on pitää teidät iänkaikkisesti kahlittuna esivaltaan , joka on de facto saatanan johtamaa.

   Plusääni(6)Miinusääni(6)
   1. En palvele kahta uskontoa, sillä esivalta, oli se millainen hyvänsä, on Jumalalta, Jumalan palvelija:

    ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä EI OLE ESIVALTAA MUUTOIN KUIN JUMALALTA; NE, JOTKA OVAT, OVAT JUMALAN ASETTAMAT. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on JUMALAN PALVELIJA, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on JUMALAN PALVELIJA, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden” (Room. 13:1-5);

    ”Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi – – peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta” (1. Piet. 2:13, 14, 17);

    ”Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset” (Tiit. 3:1).

    Maamme nykyinen esivalta on siis Jumalalta. Sellaisen tämä julkisyntinen ja Jumalaa pilkkaava kansa on ansainnut. Koska kansa on nykyisin julistanut synnin ainoaksi elämäksi ja yhteiskunnalliseksi sivistykseksi, Jumala saattaa lähettää tänne esivallaksi hirmutyrannin, joka tukkii tämän lauman suut.

    Koska Suomessa pilkataan erityisesti Jeesusta, on hyvä ymmärtää, että ylösnoussut Jeesus Kristus on Jumala, esivallan asettaja:

    ”Minulle on annettu KAIKKI VALTA TAIVAASSA JA MAAN PÄÄLLÄ. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää” (Matt. 28:18-20);

    ”heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala” (Room. 9:5);

    ”ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala” (1. Joh. 5:20).

    Nimimerkki kirjoittaa, että esivaltamme on de facto saatanan johtama. Kuitenkin kaikki esivalta on Jeesukselta, kaiken hallitsijalta. Myös saatana, luotu ja lankeemukseen joutunut enkeli, on Jeesuksen kontrollissa. Jeesus on sallinut tämän kansan itse valita esivaltansa (demokratia): ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§). Tämän maan esivalta on siis kansa itse, nimimerkki mukaan luettuna. Koska Suomessa kansa itse on oma esivaltansa, Suomessa ei ole lainkaan oikeaa esivaltaa, joka panisi pahantekijät kuriin (kuten Room. 13:3-4 käskee). Nimimerkin logiikkaa seuraten kansa itse on de facto saatanan johtamaa, ja hän onkin oikeassa. Nimimerkki ja koko muu kansa ovat, syntiinlankeemuksen peruina, Jeesuksen hylätessään saatanan orjia, ”saatanan vallassa” (Ap. t. 26:18). Jeesuksen sallimuksesta Suomessa on esivaltana saatanan johtama kansa. Sen, itsetuhon, tämä saatanallinen Suomen kansa on ansainnut ja sen myös itse tekee.

    Tulee huomata, ettei, kuten nimimerkistäkin näkyy, Suomen saatanallinen kansa kykene olemaan minkäänlaiselle esivallalle (maan esivallalle, esimiehille, perheen isille) alamainen. Ei milloinkaan! Kaikki tuhotaan, niin oikea esivalta, perheet ja kaikki Jumalan järjestykset (myös miespappeus, 1. Kor. 14:33-37; 1. Tim. 2:11-15; 3:2).

    Alun kolme raamatunkohtaa (Room. 13:1-5; 1. Piet. 2:13, 14, 17; Tiit. 3:1) onkin kirjoitettu yksin kristityille, saatanan orjuudesta Kristuksessa vapautuneille, kuten raamatunkohdista Room. 1:7, 1. Piet. 1:1-2 ja Tiit. 1:1, 4 käy selville. Ei noita raamatunkohtia ole kirjoitettu nimimerkille tai Suomen kansalle; eihän Suomen kansa mitenkään voi kyetä olemaan alamainen yhtään millekään (ja Jumala tietää sen). Ei saatana nöyristele.

    Kristittyjen siis (jos sellaisia Suomessa on) tulee muistaa, että esivallalle tulee olla alamainen. Ainoastaan silloin, jos esivalta käskee toimimaan vastoin Jumalan sanaa, esivaltaa tulee vastustaa:

    ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” (Ap. t. 5:29).

    Jos hylkäätte sydämissänne oikean katumuksen ja Jeesuksen, tuhoudutte ja hukutte (myös ikuisesti), teette mitä teette ja huudatte mitä huudatte.

    Kuten kirjoitin, kaikki kansaa kohtaavat onnettomuudet (myös orjuuttava esivalta) ovat Jumalan rangaistuksia, seurausta kansan sydänten synnillisestä tilasta. Oikea tie on yksin parannuksenteko.

    Esivaltaa vastaan nousemisesta seuraa tilanteen paheneminen ja ennen pitkää tuho:

    ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, JOKA ASETTUU ESIVALTAA VASTAAN, SE NOUSEE JUMALAN SÄÄTÄMYSTÄ VASTAAN; MUTTA JOTKA NOUSEVAT VASTAAN, TUOTTAVAT ITSELLENSÄ TUOMION” (Room. 13:1-2).

    Esivaltaa saa neuvoa ja jopa pilkata, mutta vallankumoukseen kristitty ei saa ryhtyä. Pikemminkin on tehtävä parannus ja rukoiltava kansan ja esivallan puolesta:

    ”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään KAIKKIEN IHMISTEN PUOLESTA, KUNINGASTEN JA KAIKEN ESIVALLAN PUOLESTA, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa” (1. Tim. 2:1-2).

    Esivaltaa koskeva julistukseni täällä on aina liittynyt yleiseen kehotukseeni tehdä parannus, jolloin saadaan yhteys kaikkivaltiaaseen Isään Jumalaan, jonka käsissä kaikki (myös saatana) on ja jolta yksin kaikki todellinen apu tulee. Tiedän, ettei perkeleen orjista koostuva kansa koskaan, ikinä, voi olla esivallalle alainen missään asiassa. Siksi on tehtävä sydämen parannus Jumalan edessä, joka hallitsee kaikkea. Tämä nykyinen kansa on ansainnut saatanat ja hirmuvaltiaat esivallakseen, jopa se itse on tullut nostaneeksi ne jumalikseen (esivallasta tehty kansan himojen ja syntien puolustaja ja lipunkantaja) ja esivallakseen. Tämän kansan lopullinen tuhoutuminen on hyvin lähellä, ja se tuhoutuminen on itse ansaittu tuhoutuminen. Ei nykyisissä tapahtumissa ole mitään väärää tai epäoikeudenmukaista. Olette hylänneet elävän Jumalan.

    Plusääni(8)Miinusääni(2)
    1. Esivalta 2000 vuotta sitten = keisari, kuningas, heimopäällikkö

     Esivalta 2017 = ylikansallisia korporaatioita

     Esim suomen esivalta ei edes ole Suomessa, ei maamme kohtaloa päätä kulissi nimeltä eduskunta, puolueet, presidentti. Sen päättää viime kädessä korporaartio ,tarkemmin sanottuna komen kopla Vatikaani , Washington DC, city of london

     Ja tiesittikö tämän ylikansallisen korporaatio esivallan uusimman keksinnön, Englannissa haluavat muuttaa lakia niin että ylikansalliset turvallissuus firmat G4S ja SERCO saisivat pidättää ihmisiä, kai tiedätte mitä firmoja ne ovat ?

     Eli jos tuo Englannin juttu leviää myös muualle Eurooppaan täällä on nuo ylikansalliset turvallisuus firmat palkka sotilaineen aseineen ja ajoneuvoineen jahtaamassa ja pidättämässä ihmisiä. Hyväksyttekö te tämän jos ESIVALTA niin käskee ?

     https://evolvepolitics.com/tories-to-give-private-firms-like-g4s-and-serco-powers-to-arrest-people-in-shocking-290m-privatisation-deal/

     Mikä firma on SERCO :

     Plusääni(4)Miinusääni(0)
    2. Mihin perustat väitteesi Saatana-nimisen enkelin olemassaolosta? Raamattu ei sisällä mitään viittauksia langenneisiin enkeleihin. Katsoisin, että usko saatanaan on pakanallinen keksintö, jolla ei ole raamatullista perustaa. Nämä harhakäsitykset perustuvat enimmäkseen puutteellisiin käännöksiin ja ylivilkkaaseen mielikuvitukseen.

     ”Saatana” ei ole nimi yliluonnolliselle olennolle, vaan ihmisen oma, sisäsyntyinen ja vaistomainen taipumus tehdä syntiä. Ihmisen sydämessä on saatana (tarkoittaa vastustajaa, ei ole erisnimi) ja paholainen (diabolos eli panettelija), joka sitten usein viettelee pahoihin tekoihin. Nämä ovat abstrakteja nimikkeitä ihmissydämessä asustavan pahuuden eri ilmenemismuodoille. Lopulta ihminen itse taivuttelee itsensä syntiin, ei kukaan muu, vaikka virike tulisikin ulkopuolelta, esimerkiksi toiselta ihmiseltä. Näin siis etenkin Uuudessa Testamentissa.

     Vanhassa Testamentissa taas saatana saattoi myös useammin tarkoittaa kirjaimellisesti vastustajaa, joka on lähes aina kuolevainen ihminen. Toisaalta, kun katsomme Ensimmäistä aikakirjaa 21:1 ja Toista Samuelin kirjaa 24:1-25 näemme, että itse Jumala on nimetty ”saatanaksi”, eli tässä tapauksessa Daavidin vastustajaksi. Ajatus langenneesta enkelistä on pakanallista hölynpölyä. Muistakaamme, että ainoa kohta Raamatussa, jossa puhutaan ”Saatanaan” rinnastettavissa olevasta (kuvitteellisesta) yliluonnollisesta paholaisolennosta on Matteuksen evankeliumi 12:24, jossa farisealaiset nuo pakanalliset nykyjutkujen esi-isät syyttävät Kristusta veljeilystä ”paholaisten prinssin Beelzebubin” kanssa!

     Toiseksi, kenties en täysin ymmärtänyt ajatuksenjuoksuasi, mutta onko asia nyt niin, että todellinen kristitty saa ”luvan” nousta maallista esivaltaa vastaan, mutta pakanalla ei ole oikeutusta tehdä niin?

     Plusääni(4)Miinusääni(3)
 9. Samaa kansaa etnisesti ovat nykyjuutalaiset, kuin Raamatun israelilaiset/juutalaisetkin. Tosin nykyään valitettavasti hengellisesti sokeina ja moraalisesti rappiolla.

  Israel uudistuu, kun he ottavat Jeesuksen vastaan Herranaan ja Vapahtajanaan. Tosin vain jäännös pelastuu, uskon kautta Messiaaseen, meidän Herraamme ja Vapahtajaamme Jeesukseen, joka on Toorassa, Kirjoituksissa ja Profeetoissa luvattu Israelin Messias, ja myös meidän pakanakansojen Valkeus!

  Oikea Jumalan Israel laittaa uskonsa ja toivonsa Messiaaseen Jeesukseen. He sitten edustavat koko Israelia, jonka on luvattu pelastuvan. Meidän Jeesukseen uskovien pakanakristittyjen kanssa!

  Plusääni(1)Miinusääni(6)
  1. Israel tarkoittaa ensisijaisesti liittolaisuutta Jumalan kanssa. Nykyihmisistä ainoastaan todelliset kristityt voidaan laskea Israelin kansaksi. Jutku (saatanan synagoga) ei voi koskaan olla Israel, sillä eihän hän olisi jutku, mikäli tämä olisi asian laita.

   Mitä tulee jutkujen rodulliseen olemukseen, ns. ”nykyjuutalaiset” ovat kaikenlaisten eri kansojen sekoitus. Heillä saattaa olla pieni määrä todellista heprealaisverta, mutta tämä määrä on tosiaan niin pieni, ettei sillä ole paljoakaan merkitystä. Sitä paitsi, kuten yllä tuli sanottua, Israel on ensisijaisesti henkinen käsite, liitto Jumalan kanssa. Muinainen etninen ryhmä, jota usein kutsutaan israelilaisiksi, se on kuollut sukupuuttoon tai täysin sulautunut osaksi muita kansoja. Mutta henkisesti israelilaisia ovat todelliset kristityt, samalla tavalla kuin Häneen luottaneet heprealaisetkin.

   Plusääni(6)Miinusääni(1)
  1. Ei nämä kiihkoilijat voi demokratiassaan ja omassa pahan vallanssa olevassa sydämessään tietää mikä on Jumalan rangaistusta ja mikä ei, koska :

   ”Eivät he tajua, eivät ymmärrä mitään, sillä suljetut ovat heidän silmänsä, niin etteivät he näe, ja heidän sydämensä, niin etteivät he käsitä.” – Jes. 44:18

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 10. @Kuusenkerkkä

  Toivottavasti luet vielä tämän viestin. Sinun viestisi huomasin vasta nyt.

  Asiallista ja vilpitöntä kysymystä ja tietämättömyyttä en tyrmääkään, mutta panettelevan sellaisen kylläkin. Vai miksi kutsuisit nimimerkki Martti Kuusenkosken (sinäkö?) väitettä siitä, että jutkut muka nauraisivat kristityille ja pitäisivät itseään kristinuskon perustajina(!)? Muuten ymmärrän täysin, että aihe voi olla siihen tutustumattomalle hankala, etenkin kun ns. ”nykyjuutalaiset” kantavat todella surkeaa mainetta, ja syystä kantavatkin! Mutta on syytä huomata, että jutkut valehtelevat aivan kaikesta, mukaan lukien omasta alkuperästään. Heillä on strateginen syy sille, miksi he esittävät muinaisten israelilaisten jälkeläisiä. Raamattu itsekin ennustaa näin tapahtuvan.

  Vastaus kysymykseesi: israelilaiset pakenivat Egyptistä aivan 1400-luvun eKr. alussa. Juudean heimo ja sen jäsenet, juutalaiset, olivat yksi monista israelilaisista heimoista. Persialaiset valloittivat Babylonian. En ole kuullut, että juutalaiset muka olisivat ”parasiitin tavoin” tuhonneet kyseisen kaupungin tai valtakunnan. Mihin väitteesi perustuu? Käsittääkseni juutalaiset kärsivät vankeutensa maltillisesti ja jopa kohosivat paikoin vangitsijoidensa suosioon. Persialaisten keskuudessa monet juutalaiset nauttivat vieläkin suurempaa suosiota. Mutta vastatakseni kysymykseesi, Egyptistä paenneet juutalaiset kuuluivat samaan heimoon kuin Babylonian vankeuteen joutuneet ihmiset, ja olivat siis ”hyviä” juutalaisia.

  Mielelläni autan avaamaan näitä asioita. Ei kestä kiittää. Jos joskus tulistun, kyse on pikemminkin siitä, että jutkujen valheet hermostuttavat minua niin. Tätä vihastumistani ei kuitenkaan tulisi heijastaa jutkujen valheiden uhreihin, joiden joukkoon minäkin joskus kuuluin. Eikä missään nimessä tulekaan luottaa mihinkään sokeasti, tämä on täysin totta. Asiat pitää tutkia perusteellisesti ja esimerkiksi raamatullista historiaa hämmentää juuri jutkujen valheet, puhumattakaan tuhosta, jota valheellisesti kristityiksi itseään kutsuvat tahot ovat saaneet aikaiseksi.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Älkääs Fidus ja Vesa-Ilkka Laurio suotta tapelko keskenänne.

   Fidus:
   ”Vai miksi kutsuisit nimimerkki Martti Kuusenkosken (sinäkö?) väitettä siitä, että jutkut muka nauraisivat kristityille ja pitäisivät itseään kristinuskon perustajina(!)?”


   Ota vaikka kohdasta 2:34 eteenpäin. Nämä pätkät olivat osittais innoittaja.

   ”En ole kuullut, että juutalaiset muka olisivat ”parasiitin tavoin” tuhonneet kyseisen kaupungin tai valtakunnan. Mihin väitteesi perustuu? ”

   Babylon tuhoutui heikommille Persialais valloittajille lähes ilman taistelua. Avasiko joku portit? Sen jälkeenhän saivat oikeutuksen palata maillensa? :”Both the Babylonian Chronicles and the Cyrus Cylinder describe Babylon being taken ”without battle”, whereas the Greek historians Herodotus and Xenophon[7] report that the city was besieged. The Book of Daniel implies that Babylon was taken in one night and that Belshazzar was killed.”

   Valloittaja Cyrushan oli juutalaisten mieleen ja antoi heidän palata maillensa. Antoi jopa osan tulla mukanaan Persiaan. Josta päästään esim Hamanin ja Esterin tarinaan. https://en.wikipedia.org/wiki/Haman Nyt valitettavasti loppuu aika ja joudun jättämään kirjoitukseni kesken, myönnän että tämä pyörii jossain määrin spekuloinnin tasolla.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Ei hirveästi kiinnosta rumien jutkuäpärien aivoitukset mistään aiheesta. Voit toki osoittaa minulle tarkalleen missä kohdassa videota talmudistiset jutkut muka väittäisivät olevansa kristinuskon perustajia, jos sellainen löytyy. Vaikea uskoa, että kristinuskoa pakkomielteisesti vihaavat jutkut sellaista väittäisivät – eikä se totta olisikaan.

    Babylonin valloitutusta koskeva teoriasi on omasi eikä sitä voi perustella historiallisin lähtein. Historiankirjoitus kylläkin esittää, että babylonialaisten keskuudessa kuningas Nabonidus ja Belshazzar olivat epäsuosittuja ja siksi persialaiset, jotka vaikuttivat lähes voittamattomilta tuossa vaiheessa, otettiin vastaan taistelutta. Juutalaiset esittivät asiassa omaa passiivista osaansa siinä, että Jumala oli luvannut heille vapautuksen vankeudestaan, ja persialaiset olivat tämän tapahtuman välikappale. Mistään aktiivisesta myyräntyöstä historiankirjoitus ei kuitenkaan anna viitteitä, kuten ei Raamattukaan.

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
 11. Nimimerkille Fidus 10.12.2017 at 22.09

  Saatanan eli perkeleen (Ilm. 12:9) olemassaolon perustan Raamattuun. Hän on langennut enkeli, muiden langenneiden enkeleiden ja saatanan valtakunnan (Matt. 12:26; Luuk. 11:18) päämies, Matt. 12:24-29 (näissä jakeissa Jeesus itse kutsuu saatanaa Väkeväksi ja fariseusten tapaan Beelsebuliksi). Ps. 78:49 puhuu ”pahoista enkeleistä”, jotka Jumala lähetti israelilaisia vastaan vihansa hehkussa, Matt. 25:41 puhuu ”perkeleen enkeleistä”, Ilm. 12:7, 9 puhuu sotivista lohikäärmeen eli saatanan enkeleistä.

  Luomiskertomuksessaan Jumala ei mainitse erikseen enkelien luomista, nähtävästi koska hän ei ole katsonut tarpeelliseksi tuoda sitä ihmisten tietoon (ts. kyseessä on ihmisille irrelevantti asia; oppi enkeleistä ei olekaan mikään pääopinkohta). Jossakin vaiheessa kuutta luomispäivää enkelit kuitenkin on luotu, koska ennen luomista oli olemassa yksin Jumala (Joh. 1:1-3) ja kuuden luomispäivän jälkeen Jumala lopetti luomisen.

  Kol. 1:16 ilmoittaa, että Jumalan Pojassa ”luotiin kaikki, mikä taivaissa ja maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen.” Ps. 33:6 sanoo: ”Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.” Joh. 1:3 sanoo: ”Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.” 1. Piet. 3:22 ilmoittaa myös, että Jeesuksen Kristuksen alle ovat enkelit alistetut, joten enkelien täytyy olla olemassa. Ps. 104:4 sanoo suoraan enkelit Jumalan luomuksiksi: ”Sinä teet enkelisi hengiksi” (Kirkkoraamatun 1933 suomennos ”…teet tuulet sanasi saattajiksi” on virheellinen, koska tuuli ei voi olla mikään sanansaattaja; Biblia kääntää oikein). Myös Psalmin 103 loppujakeista voidaan päätellä, että enkelit ovat ”Herran tekoa”.

  Myös saatanan ominaisuuksista voidaan päätellä, että hän on elävä olento. Jakeista Matt. 13:25 ja 39 käy ilmi, että saatana on ihmisten vihollinen. Matteuksen 4. luvusta käy ilmi, että saatana vei Jeesuksen erämaahan, tuli luokse, puhui, vei Jeesuksen pyhäkön harjalle ja vuorelle. Jeesus myös puhui hänelle (esim. jae 10). Juuda 9 kertoo, että ylienkeli Mikael riiteli ja väitteli perkeleen kanssa. Luuk. 11:21-22 osoittaa, että Väkevä (so. saatana) pitää epäuskoisia vankeinaan valtakunnassaan (kunnes Kristus vapauttaa heidät). Ef. 2:2 kertoo, että saatana tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joten saatana vihaa Jumalaa. 2. Kor. 4:3-4 kertoo, että saatana estää pelastumista (sokaisee mielet). 2. Kor. 11:14-15 sanoo, että saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Hebr. 2:14 kertoo, että perkeleellä on kuolema vallassaan. Saatana on juonia täynnä, kavala, vaarallinen ja tavoittelee sieluja, että voisi ne niellä (Luuk. 22:31; 2. Kor. 2:11; Luuk. 11:24-26; Ef. 6:11; 1. Piet. 5:8). Saatana on valheen isä ja murhaaja (Joh. 8:44). 1. Joh. 3:8 kertoo, että saatana tekee syntiä (ja epäuskoisen ihmisen tahto liittyy siihen). 2. Kor. 4:4 ilmoittaa, että saatana on tämän maailman jumala.

  Enkeleistä yleensä: Hebr. 1:13-14 toteaa, että enkelit (saatana on paha enkeli) ovat henkiä (eivät ”ihmisten taipumuksia”). Job 2:1 kutsuu enkeleitä ”Jumalan pojiksi”. Matt. 28:5 kertoo, että enkeli astui alas taivaasta ja puhutteli naisia. Luuk. 22:43 kertoo, että enkeli laskeutui taivaasta Jeesuksen luo ja vahvisti häntä. 1. Piet. 1:12 sanoo, että ”enkelit halajavat katsahtaa” (joten niiden on pakko olla persoonia). 2. Tess. 1:7 kertoo, että Jeesus ilmestyy taivaasta ”voimansa enkelien kanssa.” Lisäksi Raamatusta käy monesta kohdasta selville se, että enkelit suorittavat Jumalan käskyjä.

  Entä onko Raamatussa ”viittauksia langenneisiin enkeleihin”? Edellä on jo raamatunkohtia ”pahoista enkeleistä”, ”perkeleen enkeleistä” ja ”lohikäärmeen (saatanan) enkeleistä”. 2. Piet. 2:4 toteaa lisäksi: ”Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät.” Joh. 8:44 toteaa perkeleen murhaajaksi ja valheen isäksi. 1. Joh. 3:8 sanoo, että perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Ilm. 20:10 sanoo, että perkele, villitsijä, heitetään helvettiin.

  Koska luomisen jälkeen Jumala totesi kaiken ”sangen hyväksi” (1. Moos. 1:31), saatanan lankeemuksen on täytynyt tapahtua luomisen ja Eevan viettelemisen välillä. Luoduilla enkeleillä (ehkä saatana oli jakeessa Hes. 28:14 mainittu kerubi, ks. alla) on vapaa tahto, ja ilmeistä on, että siinä piilee myös vapaus langeta pois Jumalan tahdosta. Lankeaminen on todennäköisesti johtunut ylpeydestä. 2. Tess. 2:4, 9 kertoo, että laittomuuden ihminen (Antikristus; paavinvirka) ilmestyy saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla että hän korottaa itsensä yli Jumalan ja julistautuu Jumalaksi (v. 1870 paavi julistautui erehtymättömäksi kirkon oppituolista puhuessaan). Tätä vaikuttaa saatanan ylpeys. Jeesuksellekin saatana rehvasteli omistavansa kaikki maailman valtakunnat (Matt. 4:8-9). Myös Aadamille ja Eevalle saatana syötti juuri ylpeyttään.

  Raamatussa Jumala on puhunut saatanasta myös esimerkiksi Tyyron kuninkaan ja Baabelin kuninkaan hahmojen välityksellä (näiden kuninkaiden toimet ja ajatukset siis saatanasta kumpuavina ymmärrettyinä) – ja samalla nousee esiin totuuksia saatanan itsensä ylpeydestä ja lankeemuksesta (itse asiassa nytkin suomalaisten ja koko kansan kaikkien toimien takaa tulee näkyviin saatanan toiminta).

  Tyyron kuninkaasta Raamattu puhuu kohdassa Hes. 28:11-18 näin:

  ”Ja minulle tuli tämä Herran sana: ’Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit jumal’olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa, ja sinä teit syntiä. Niin minä karkotin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut, suojaava kerubi, pois säihkyväin kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmänherkukseen. Paljoilla synneilläsi, tekemällä vääryyttä kaupoissasi, sinä olet häväissyt pyhäkkösi’.”

  Tämä luotu (”päivästä, jona sinut luotiin”) kerubi (enkeli), joka oli Jumalan puutarhassa Eedenissä (paratiisissa) ja jumal’olentona pyhällä vuorella ja joka oli täynnä viisautta ja kauneutta ja nuhteettomuutta, on kuvaus enkelistä ennen lankeemusta. Siihen, että kyseessä on saatana, sopii se, että tässä enkelissä löydettiin vääryys (kyseessä siis lankeemus) ja hänen sydämessään ylpeys. Tavalliseen kuninkaaseen tuo kuvaus ei sovi.

  Vastaavasti Jes. 14:3-4, 11-15 kertoo Baabelin kuninkaasta:

  ”Ja sinä päivänä, jona Herra päästää sinut rauhaan vaivastasi, tuskastasi ja siitä kovasta työstä, jota sinulla teetettiin, sinä virität tämän pilkkalaulun Baabelin kuninkaasta ja sanot: ’Kuinka on käskijästä tullut loppu, tullut loppu ahdistuksesta! – – Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä; sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi. Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: ’Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.’ Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan.”

  Tuo ylpeys, että korotetaan itsensä Jumalan vertaiseksi, on juuri saatanan ylpeyttä. Saatana on tuo ”kansojen kukistaja”, sillä koko epäuskoinen ihmiskunta on ”saatanan vallassa”, Ap. t. 26:18.

  Ennen kaikkea saatanan todellisuudesta puhuu se, että Jeesus taisteli kuolemaan asti juuri tätä ”Väkevää” (Luuk. 11:21-22), ”Beelsebulia” (Luuk. 11:15, 18, 19), ”perkelettä” (1. Joh. 3:8) vastaan. Tuosta Beelsebulista vielä, että todennäköisesti sana tarkoittaa ”asunnon isäntää”, sillä hepreaksi zebul merkitsee asuntoa, varsinkin silloin, kun kyseessä on ”Herran asunto” (1. Kun. 8:13; 2. Aikak. 6:2) tai ”taivas, Jumalan pyhyyden ja kirkkauden asunto” (Jes. 63:15). Ja juuri sen, taivaan, Herran asunnon, saatana tahtoi valloittaa ja valloittikin, sillä koko maailma on nyt ”saatanan vallassa” (Ap. t. 26:18), saatanan kartanossa. Jeesuskin puhui ”perheenisännästä” (Matt. 10:25). Samoin tuo Jesaja 14:n ”kointähti, aamuruskon poika” on väärä ”kointähti”, ylpeydestä ”kointähden” asemaan itsensä korottanut saatana, sillä oikea kointähti on Jeesus Kristus, Ilm. 22:16.

  Jobin kirjan 1. luku kertoo, että eräänä päivänä Jumalan pojat (enkelit) asettuivat Jumalan eteen, ja saatana tuli heidän mukanaan. Jumala ja saatana keskustelivat, ja Jumala kysyi, onko saatana pannut merkille nuhteettoman ja Jumalaa pelkäävän Jobin. Saatana vastasi, että jos Jumala koskee kaikkeen, mitä Jobilla on, niin varmasti Job alkaa kirota Jumalaa. Jumala vastasi, että saatanan käsissä on kaikki, mitä Jobilla on, mutta häneen itseensä ei saanut koskea. Tästä nähdään, että saatanan toiminta on sitä, että Jumala sallii sen (esimerkiksi em. ylpeyden lannistamiseksi). Kun Jumala ottaa pois suojansa ja siunauksensa (jae 10), saatanalle tulee tila ja mahdollisuus toimia. Voidaan siis sanoa, että Jumala kajosi kaikkeen, mitä Jobilla oli, ja että saatana kajosi kaikkeen, mitä Jobilla oli. Saatana on täysin Jumalan kontrollissa. Kun saatana pääsi kajoamaan kaikkeen, mitä Jobilla oli, alkoi tapahtua: sabalaiset tulivat ja ryöstivät eläimet ja surmasivat palvelijat (jakeet 14-15), Jumalan tuli iski alas ja kulutti palvelijat ja lampaat (jae 16), kamelit ryöstettiin ja palvelijat surmattiin (jae 17) ja Jobin lapset kuolivat luhistuvan talon alle (jae 19). Saatana kuitenkin epäonnistui, sillä Job ei alkanutkaan kirota Jumalaa vaan sanoi: ”Herra antoi, ja Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi” (jae 21).

  Jobin kirjan 2. luku kertoo, että noiden tapahtumien jälkeen enkelit (mukana saatana) jälleen astuivat Jumalan eteen. Jumala sanoi saatanalle, että tämä oli yllyttänyt hänet Jobia vastaan ja aiheuttamaan tuhoa syyttömästi, sillä Job on pysynyt hurskaudessaan. Nyt saatana yllytti Jumalaa koskemaan Jobin luuhun ja lihaa, sillä varmaan silloin Job alkaa kirota Jumalaa. Jumala jälleen luovutti Jobin saatanan käsiin, kunhan Jobin henkeen ei kosketa. Tilan saatuaan saatana löi Jobin täyteen paiseita. Tästä tarina jatkuu sitten pidempään, mutta en jatka tästä. Kertomuksesta tulee esiin se totuus, että kun Jumala suututetaan synneillä, hän ottaa pois suojeluksensa ja siunauksensa, jolloin saatanalle tulee tila ja mahdollisuus toimia.

  Samoin Suomen onnettomuudet nyt johtuvat siitä, että Jumala on kansan julkeiden syntien vuoksi kääntänyt pois kasvonsa ja saatana on saanut mahdollisuuden ja vapauden toimia ja tuhota. Syyllinen saatanan riehuntaan täällä on kansan itsensä synti.

  Kertomuksesta käy selville myös se, että saatana varmasti on elävä persoona.

  Nimimerkki mainitsee kommentissaan raamatunkohdan Matt. 12:24 ainoana kohtana, jossa saatana ilmoitetaan joksikin olennoksi, tässä siis Beelsebubiksi, myöhemmissä jakeissa myös Väkeväksi (jolta siis Kristus ryösti saaliin sijaissovituksessaan). Yllä kohtia on paljon – saatana ON olento. Rinnakkaiskohdatkin ovat Markuksen 3. ja Luukkaan 11. luvussa. Asiaa on käsitelty jo yllä, joten en puutu siihen enempää.

  Nimimerkki mainitsee kaksi muutakin raamatunkohtaa, kohdat 1. Aikak. 21:1 ja 2. Sam. 24:1-25, seuraavassa toteamuksessaan: ”Toisaalta, kun katsomme Ensimmäistä aikakirjaa 21:1 ja Toista Samuelin kirjaa 24:1-25 näemme, että itse Jumala on nimetty ’saatanaksi’, eli tässä tapauksessa Daavidin vastustajaksi.”

  Jakeissa on kyse samasta kuin yllä Jobin kirjan 1. ja 2. luvuissa. Jumala rankaisee tai koettelee niin, että ottaa pois suojelustaan ja siunaustaan (kääntää pois kasvonsa esim. syntien tai ylpeyden vaaran vuoksi), jolloin saatanalle avautuu vapaa väylä hyökätä rangaistavien tai koeteltavien kimppuun. Silloin voidaan sanoa, että Jumala kajoaa näihin rangaistaviin/koeteltaviin tai että saatana kajoaa näihin rangaistaviin/koeteltaviin. Kyseessä on aivan sama asia, eri kantilta vain nähtynä.

  1. Aikak. 21:1 sanoo: ”Mutta saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan Israelin.”

  2. Sam. 24:1 sanoo: ”Mutta Herran viha syttyi taas Israelia kohtaan, niin että hän yllytti Daavidin heitä vastaan, sanoen: ’Mene ja laske Israel ja Juuda’.”

  Taustana oli se, että nähtävästi varsinkin Absalomin ja Seban kapinoiden vuoksi Herran viha oli syttynyt Israelia kohtaan. Kuningas Daavidilla oli ylpeä mielenlaatu ja luottamus lihaan, ja väenlasku, joka oli sotilaallinen väenlasku, oli hänen ”pullisteluaan”, joka teki väenlaskusta synnillisen ylpeän – ja etenkin lihallisen – toimenpiteen. Jumala rankaisi kansaa Daavidin synnillä. Jumala siis otti pois armonsa Daavidilta, jolloin saatanalle (ja ylpeydelle) avautui tie vietellä Daavid väenlaskentaan. Väenlaskua suorittamaan määrätty sotajoukon päällikkö Jooab näki Daavidin epäpuhtaan mielenlaadun, kuten jakeesta 2. Sam. 24:3 käy selville, mutta silti hän ryhtyi laskentaan. Daavidia alkoi laskennan päätyttyä kaduttaa, ja pyysi anteeksiantoa Jumalalta. Jumala antoi Daavidille eteen kolme ehtoa valittavaksi, ja Daavid valitsi kolmipäiväisen ruton. Rutto tappoi 70 000 miestä. Daavid rakensi alttarin Herralle, ja niin Herra leppyi ja vitsaus taukosi. Jumalan menetelmä vihassaan oli se, että hän liikutti Daavidin kansaa vastaan antamalla saatanan vietellä Daavidin väenlaskentaan.

  Asia on niin selvä, että voidaan sanoa, että joka kieltää saatanan olemassaolon, kieltää Raamatun. Jokainen tietää, mistä hengestä sellainen kieltäminen on lähtöisin.

  Nimimerkin viimeiseen kysymykseen vastaan toteamalla vielä kerran, että kristitty ei saa lupaa nousta esivaltaa vastaan, koska Raamattu kieltää sen tuomion uhalla (Room. 13:1-5). Vain silloin esivaltaa ei tule totella, kun se käskee toimimaan Jumalan sanaa vastaan (Ap. t. 5:29).

  Mitä ”pakanoihin” (siis epäuskoisiin) tulee, niin ei Raamattu heille (esim. Suomen kansalle) mitään yhteiskunnallisia käskyjä anna. Eivät pakanat kykene noudattamaan ensimmäistäkään käskyä tai määräystä mistään:

  ”Sillä lihan mieli on kuolema – – sen tähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä SE EI ALISTU JUMALAN LAIN ALLE, EIKÄ SE VOIKAAN” (Room. 8:6-7);

  Sen vuoksi Jumala on asettanut sanasta uudestisyntymättömät maallisen esivallan alaisuuteen kurissa pidettäviksi. Esivalta hallitsee epäuskoisin voimatoimin: lakien, rangaistusten, kuolemantuomioiden jne. avulla. ”Pakanat” eli epäuskoiset alistuvat mihinkään vain pakon edessä (tai palkinnon toivosta, orjallisesti siis). Raamatusta epäuskoisille kuuluu parannuksenteon (sydämen katumus + sydämen usko) julistus, ei mikään muu. Sitten kun ihminen on tullut sydämen kristityksi, muut osat Raamattua (lähinnä pyhitys, joihin mainittu Room. 13:1-5 myös kuuluu) alkavat koskea häntä. Pyhitys (siis hyvät teot, rakkaus) ovat vanhurskauttamisen seuraus. Suomen kansa esimerkiksi kykenee vain riehumaan, vaatimaan, huutamaan, kapinoimaan, sotimaan, tappamaan ja uhoamaan kokemiensa ”epäkohtien” tai ”uhkien” edessä; se ei milloinkaan voi sydämessään noudattaa Raamatun tietä, Jumalan saamista uskossa sydämiin ja rukouksessa hiljaisesti pelastumista ja avun saamista. Sellainen on suomalaisille täyttä mielettömyyttä, maanpetos. Saatana kykenee vain kirkumaan ja irvistelemään ja puukottamaan, ei alistumaan ja nöyrtymään Jumalan sanan edessä. Jotkut saatanan orjat tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi ja myrkyttävät esimerkiksi Raamatun ymmärtämisen ja selittämisen (2. Kor. 11:14-15).

  Plusääni(5)Miinusääni(3)
  1. @Vesa-Ilkka Laurio 13.12.2017 at 4.05

   Pari asiaa. Lainaat jakeesi suomenkielisestä Raamatusta. Ensinnäkin, käännöstyön tuloksena Raamatun todellinen sanoma usein vääristyy, etenkin eräiden sanavalintojen suhteen. Esimerkiksi suomenkielinen Uusi Testamentti sisältää virheitä, jotka käyvät ilmi, kun ihminen tutustuu kreikankieliseen Uuteen Testamenttiin. Toiseksi, ymmärryksemme Vanhasta Testamentista kärsii samoista kääntämisen aiheuttamista ongelmista. Tämän lisäksi, nykyisin kristittyjen käyttämä Vanha Testamentti perustuu lähes yksinomaan masoreettiseen tekstiin, joka omaksuttiin jutkuilta niinkin myöhään kuin sydänkeskiajalla. Jutkuthan editoivat tätä versiotaan noin 800-1000 jKr. välisenä aikana. Vaikka kristinuskon ydinsanoma välittyy tästäkin versiosta, se sisältää merkittäviä virheitä ja puutteita, olivat nämä sitten tahallisesti tai tahattomasti aiheutettuja. Tämä ei ole tietenkään yllättävää, sillä versiohan on peräisin jutkuilta, jotka eivät Vanhaa Testamenttia todellisuudessa edes arvosta.

   Luotettavin Vanhan Testamentin versio on kreikankielinen Septuaginta, joka on vanhempi ja sisällöltään johdonmukaisempi kuin hepreankielinen masoreettinen teksti. Septuagintissakin on pieniä virheitä, mutta se selvästi vastaa paremmin alkuperäisempää hepreankielistä Vanhaa Testamenttia kuin masoreettinen teksti. Käsittääkseni apostolit viittasivat Septuagintaan kirjoittaessaan kreikankielistä Uutta Testamenttia. Loogista tämäkin. Muutenkin varhaiset kristityt lukivat juuri Septugintaa.

   Mutta seuraavaksi käyn läpi eräitä jakeita, joilla koet voivasi perustella langenneen enkelin olemassaolon:

   Ilm. 12:9 -> Lohikäärme on allegorinen vastine ihmisen syntisyydelle, joka lopulta kukistetaan. Pakanauskomuksissa esiintyviä lohikäärmeitähän ei tietenkään ole olemassa. Jakeesta löytyvä sana ”enkeli” on huono käännös. Juuri tästä puhuin ylempänä. Enkelihän tulee kreikkalaisesta sanasta ”angelos” ja tarkoittaa ”viestintuojaa”. Sanaa usein toki sovelletaan Jumalan enkeleihin ja tämä selviääkin kulloisestakin asiayhteydestään. Kuitenkin sana voi myös yksinkertaisesti tarkoittaa viestintuojaa, kuolevaistakin sellaista, eikä mitään muuta. Koska Raamatussa ei todellisuudessa puhuta langenneista enkeleistä, Ilmestyskirja 12:9:n asiayhteydestä voimme päätellä, ettei kyse ole Jumalan enkeleistä vaan lohikäärmeen, eli ihmissynnin, ”airuista”, ”viestintuojista”, joita voivat olla esimerkiksi kuolevaisia ihmisiä jne. Lopulta lohikäärme ja tämän viestintuojat lopullisesti tuhotaan kuolemalla – heidät paiskataan maankamaralle. Eli tämä jae ei puhu langenneista enkeleistä (joita ei ole olemassa).

   Matt. 12:26 -> ”saatana” tulee heprealaisesta sanasta ”satan”, mikä merkitsee vastustajaa. Se ei ole erisnimi. Uudessa Testamentissa saatana on ihmisen syntisyyden personifikaatio eikä merkitse yhtä yksittäistä olentoa. Kristushan ei usko mihinkään tällaisiin yliluonnollisiin olentoihin, joissa jotenkin muka ruumiillistuisi pahuus, mutta farisealaiset kylläkin uskovat moisiin omassa pakanuudessaan. Farisealaiset uskovat Beelsebuliin ja tätä uskomusta Kristus tuossa ja siihen liittyvissä jakeissa pilkkaa, vaikkakin heidän näkökulmaansa eläytyen. Kristus ei viittaa mihinkään tiettyyn ”saatanan” tai Belsebulin valtakuntaan, vaan kuten jakeesta 12:25 näemme, hän puhuu yleisesti siitä, ettei farisealaisten ajattelu ole johdonmukaista, vaan riidassa itsensä kanssa. Valtakunta ei tässä yhteydessä merkitse kirjaimellista valtakuntaa. Sama juttu jakeissa Luuk. 11:18 ja Matt. 12:24-29.

   Ps. 78:49 -> muistaakseni tässä puhutaan vitsauksista, joita Jumala lähetti egyptiläisiä vastaan. Tässäkin tapauksessa kyse on jälleen sanasta ”viestintuoja”, mutta se lienee abstraktimpi merkitykseltään. Tämän voisi kenties kääntää parhaiten ”pahanilman linnuiksi” tai yksinkertaisesti ”vitsauksiksi”. Jakeessa ei ole mitään mikä viittaisi langenneisiin enkeleihin. Eihän 2. Mooseksen kirjassakaan ole puhetta enkeleistä tässä yhteydessä. Ja vaikka Jumala lähettäisikin enkeleitään rankaisemaan egyptiläisiä, kuten Hän teki Sodomalle ja Gomorralle, ne eivät olisi meidän näkökulmastamme pahoja.

   Mitä tulee kolmanteen kappaleeseesi, en ole kieltänyt enkelten olemassaoloa. On ilmiselvää, että enkeleitä on olemassa ja Raamattu heihin usein viittaakin! Väitän, ja tässä nojaan Raamattuun, ettei niin sanottuja langenneita enkeleitä ole olemassa. Ajatus langenneesta enkelistä nimeltä Saatana ja tämän rikostovereista on yksinkertaisesti harhaoppisuutta.

   Matt. 13:25 ja 39 -> saatana (tai suomalaisittan ”perkele”) eli ”vastustaja”, on ihmisen syntisyyden personifikaatio, ja näin ollen onkin ihmisen suurin vihollinen. Ihminen itse on itsensä pahin vihollinen. Omassa sydämessään ihminen päättää tehdä syntiä. Ulkopuolisia tahoja ei tähän tarvita.

   Matt. 4 -> koska Kristus omaa inhimillisiä piirteitä, paastottuaan pitkään erämaassa, ihmismäisessä heikkoutensa tilassa, Hänen sisällään oleva houkutus tehdä syntiä nousi pinnalle ja, kuten sanottua, houkutteli Häntä tavoittelemaan asioita, jotka ovat syntisiä. Mutta Kristus on synnitön ja Hän torjui nämä syntiset houkutukset. Häntä houkutellut saatana, eli vastustaja, kumpusi Hänen sisältään eikä siihen ulkopuolisia tahoja tarvittu. Varmasti ymmärrät, että ihmisen sydämessä käyvän kamppailun kuvaaminen kirjallisin keinoin on joskus hankalaa. Sen takia esimerkiksi saatana saattaa vaikuttaa elävältä ulkopuoliselta hahmolta. Näin ei kuitenkaan ole. Käsite on vain jokseenkin abstrakti ja etenkin huono käännös lisää epävarmuutta sen tulkinnasta.

   Olen nyt käynyt läpi monia esille tuomiasi jakeita. Kuten näet, tässä on vain osa niistä kaikista kohdista, joita olet maininnut kirjoituksessasi. Itselläni ei ainakaan tähän hätään riitä aikaa niiden kaikkien käsittelemiseen eikä tämä liene tarpeenkaan. Näet kuitenkin varmasti jo kaavan, jota tulkintani noudattavat. Eli ihmisten väärintulkinnat juontuvat etenkin huonoista käännöksistä, johon sitten toki muutkin tekijät saattavat vaikuttaa. Kun ajattelet käsitettä saatana, sovella siihen yksinkertaisesti ihmismielen kierous ja potentiaali suureen synnintekoon. Tätä on saatana eli vastustaja. Se ei ole langennut enkeli.

   Avaan kuitenkin paria kohtaa vielä, sillä ne ovat mielenkiintoisia ja tärkeitä.

   Job 1:2 -> ”Jumalan pojilla” tarkoitetaan todennäköisesti varhaisia Jumalaan uskovia kuolevaisia ihmisiä. Myös 1 Moos. 6:2 puhuu siitä, miten Jumalaan uskovat ”Jumalan pojat” ihastuvat ”ihmisten tyttäriin”, eli pakanoihin, ja näin eksyvät Jumalan totuudesta. Kummallista kyllä, moni väittää, että tämä jae kertoo langenneiden enkeleiden sekaantumisesta ihmisiin (!), mutta tämä on älytön tulkinta. Kyse on kuolevaisista ihmisistä, ja Jobia kiusaava saatana on kuolevainen vastustaja, joka yllyttää Jumalaa koettelemaan Jobin uskollisuutta.

   Raamattu ei missään kohtaa ilmaise, että enkeleillä olisi vapaa tahto. Vaikka olisikin, Raamatussa ei ole viitteitä siitä, että he koskaan toimisivat Jumalan tahdon vastaisesti.

   Tyyroksen kuningasta käytetään esimerkkinä ihmisylpeyden älyttömyydestä ja ihmisen vähäpätöisyydestä Jumalan rinnalla. Kuninkaan taustalla ei kummittele jonkinlainen paha yliluonnollinen olento. Jakeet, jotka käsittelevät Eedenin puutarhaa kertovat juuri siitä, miten ihminen luotiin täydelliseksi ja miten tämä eli yltäkylläisyydessä, kunnes teki syntiä, kuten tiedämme. Mikä näissä jakeissa johtaa harhaan on sanan ”enkeli” käsittely. Tässä tapauksessa todella puhutaan enkeleistä eikä pelkistä viestintuojista. Mutta versio, jota hyödynnät, perustuu masoreettiseen tekstiin, joka on virheellinen, kuten aiemmin mainitsin. Jos katsomme kreikankielistä Vanhaa Testamenttia, eli Septuagintaa, jae 28:15 ei sano, että henkilö, jota puhutellaan olisi itse enkeli, vaan että tuo henkilö (eli Aatami -> ihmiskunta) oli Eedenissä enkelten KANSSA, mikä pitääkin paikkansa. Kyse on siis ihmisen syntiinlankeemuksesta, jota Tyyroksen kuninkaan toimintakin edusti. Tässä ei puhuta langenneesta enkelistä.

   Ihmisten yhteiskunnat tosiaan ovat saatanan eli oman syntinsä vallassa, mutta edelleenkin tämä saatana on ihmisen pahuuden personifikaatio, ei yksittäinen olento. Olen toki samaa mieltä siitä, että maailman kansojen ongelmat johtuvat heidän omasta syntisyydestään, mutta yllytys tuolle synnintekemiselle tulee ihmisiltä itseltään, ja saatana, joka riehuu ei ole muuta kuin tuo ihmisen oma syntisyys.

   En kiellä Raamattua, vaan toimin päinvastoin, kun kiellän, että se muka sisältäisi viittauksia jonkinlaiseen Saatana-nimiseen henkiolentoon, mikä on pakanallista harhaoppisuutta, ja perustuu ennen kaikkea virheellisille käännöksille ja ihmisen erehtyväiselle mielikuvitukselle ja tulkintakyvylle.

   Tämä ehkä riittää tällä erää, mitä tulee kysymykseen langenneiden enkelten olemassaolosta. En tässä nyt puutu kysymykseen esivaltaa vastaan kapinoimisesta.

   Plusääni(3)Miinusääni(5)
   1. ”Mene pois minun edestäni, saatana” (Matt. 16:23).

    ”Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä” (Matt. 25:41).

    Sinua itseäsi ei ole olemassa, sillä latinalainen nimesi ”fidus”, suomeksi ”luotettava”, on luonteenlaadun kuvaus, eikä se tarkoita mitään olentoa.

    Olen varma, että kädenkäänteessä selität pois Jumalankin, sillä eikös Jumala ole pelkkä henkimaailmojen olento, henki (Joh. 4:24), siis ihmisten kuvittelua, vailla todellista olemassaoloa?

    Ja eikö mieleesi ole juolahtanut, että vika ei ole ”käännöksissä” vaan sinussa? Olet eksyttäjä, enemmän itseesi kuin Jumalan sanaan luottaja.

    Ei ole syytä paneutua sepustukseesi, totean vain, että Raamattua ei ole ”editoitu”. Kun masoreetit lisäsivät heprealaiseen tekstiin vokaalimerkit vanhan tekstin ymmärtämisen helpottamiseksi (heprea katosi käytöstä), alkuperäinen kirjoitus ei muuttunut mitenkään (vokaalimerkit ovat konsonanttien vieressä, ohessa). Septuaginta tunnetusti ei ole luotettava (siellä on esim. suoranaisia lisäyksiä).

    Silmissäni olet menettänyt luotettavuuden kokonaan.

    Plusääni(8)Miinusääni(5)
    1. Sen sijaan, että pyrkisit vastaamaan esittämiini argumentteihin, käyt henkilööni kiinni ja peräti epäilet minua Jumalan kieltämisestä ilman mitään perusteluja. Todella inhottavaa ja lapsellista käytöstä. Sietäisit hävetä. Sinun ylpeytesi sokaisee silmäsi ja sulkee sydämesi. Et suostu myöntämään itsellesi, että olet saattanut erehtyä. Ole nyt edes mies ja käy argumentoitu väittely kanssani vai pelkäätkö niin kovasti sitä, että harhaoppiset uskomuksesi todistetaan vääriksi?

     Minusta on kummallista, että laitat uskosi jutkujen editoimaan versioon Vanhasta Testamentista, kun on selvää, että tekstiä on peukaloitu etenkin Kristuksen tulemista profetoivissa kohdissa. Vokaalimerkkien lisääminen oli juuri yksi tapa muokata tekstiä. Israelilaiset eivät käyttäneet vokaalimerkkejä! Tämä jo itsessään on todiste masoreettisen tekstin muokatusta luonteesta. Septuaginta käännettiin aikana, jolloin moisia merkkejä ei käytetty, ja käännöstyön tekivät todellsiet israelilaiset, kun taas masoreettinen teksti on talmudististen jutkujen kokoama! Mutta ole hyvä ja luota jutkujen versioon sen sijaan, että käyttäisit apostolien ja varhaisten kristittyjen suosimaa Septuagintaa.

     Neuvoisin sinua ottamaan hetken henkeä ja harkitsemaan sitä, että olet saattanut tehdä tulkintavirheitä Raamattua lukiessasi, ja että sukupolvelta toiselle perkele ihmisessä on saattanut johtaa pakanallisten uskomusten syntymiseen, kuten älyttömään uskoon ”langenneesta enkelistä”. Ihminen on erehtyväinen ja tulkintavirheitä tapahtuu etenkin, jos käännöstyö on puutteellista. Luulisi myös hälytyskellojan soivan, kun ns. langenneesta enkelistä nimeltä Saatana puhutaan esimerkiksi Vanhassa Testamentissa moninkertaisesti vähemmän kuin vaikka tabernaakkelin ulkonäöstä! Luulisi ”Saatanan” olevan sen verran merkittävä hahmo, että tästä puhuttaisiin enemmän. Ja siis lisättäköön tähän, ettei kyseisestä langenneesta enkelistä puhuta siis lainkaan, sillä häntä ei ole olemassa. Viittasin noilla maininnoilla siis saatana-sanan (tarkoittaa ”vastustajaa”, ei ole erisnimi) käyttöön, jota sovelletaan moniin eri henkilöihin.

     Minä luotan täysin Jumalan sanaan. Toivoisin, että tekisit itsekin samoin etkä laittaisi uskoasi vanhaan pakanallisvaikutteiseen tulkintaperinteeseen, jutkujen editoimaan tekstiin ja erheellisiin käännöksiin.

     Plusääni(3)Miinusääni(1)
     1. Todennäköisesti olet pahalla päällä. Jos katsot tekstiäni uudelleen, huomaat, etten ole käynyt henkilöösi kiinni. En ole myöskään epäillyt sinua Jumalan kieltämisestä, totesin vain, mitä esittämälläsi logiikalla voisit Jumalankin suhteen tehdä.

      Ehdinkin jo ennen argumentointi-pyyntösi lukemista kirjoittaa sinulle kommentin, kun satuin illalla huomaamaan, mitä Kristuksesta ja hänen sisimmästään kirjoitit.

      Vanhaa Testamenttia ei ole peukaloitu minkään vertaa. Vanhoja käsikirjoituksia on suuri määrä, ja niissä olevat eroavaisuudet koskevat mitättömiä pikkuasioita ja kirjoitusvirheitä. Käytännössä on olemassa täysin luotettava lähtöteksti sekä Vanhan että Uuden testamentin osalta.

      Kuten äsken kirjoittamassani kommentissa kirjoitin, vokaalimerkintöihin jouduttiin turvautumaan, kun heprean taito alkoi hävitä (kieli ei ollut enää käytössä). Silloin kun kieli oli käytössä, ei tarvittu vokaalimerkkejä, koska kieltä käyttävät tiesivät asia- ja lauseyhteydestä, miten konsonanttikirjoitus tuli lukea. Siis vain kieltä taitavat ymmärsivät luonnostaan, miten teksti luettiin.

      Et ole yhdessäkään kohdassa yksityiskohtaisesti ja todistein osoittanut, missä on vikaa (esim. väärä käännös) ja miksi jotkut raamatunkohdat tulee lukea haluamallasi tavalla. Omien otaksumien ja toiveiden ymppääminen tekstiin vaikka puoliväkisin on väärin. Onko sinulla Raamatun heprean ja Raamatun kreikan taito? Entä oletko Jumalan sanan voimasta tullut sydämen katumukseen ja sydämen uskoon?

      Eivät vanhat käsikirjoitukset ole ”jutkujen” tekstejä, ne ovat aina olleet ”juudalaisten” ja ”israelilaisten” (eli VT:n ajan kristittyjen, uskossa luvattuun Jeesukseen [1. Moos. 3:15] pelastuneiden) tekstejä (ja kaikki VT:n profeetat olivat kristittyjä, eivät tällä nimellä, mutta asiallisesti, 1. Piet. 1:10-12), vaikka kulkivat ne varsinkin Jeesuksen aikoihin ja sitä ennen juutalaisten fariseustenkin käsissä. Uuden testamentin Jumala myös kirjoitti kristittyjen välityksellä, ja Jeesuksen aikojen jälkeen käsikirjoitukset olivat tiukasti kristittyjen tiedossa ja tutkittavina.

      En ole Raamattua lukiessani tehnyt tulkintavirheitä, sillä tutkin kaiken keräämäni aineiston avulla (en mutu-tuntuman mukaan) ja Raamatun muiden kohtien avulla. Lisäksi olen uudestisyntynyt Jumalan sanasta, 1. Piet. 1:23; Jaak. 1:18. Siksi minussa asuu Pyhä Henki:

      ”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta” (2. Piet. 1:20-21).

      Plusääni(5)Miinusääni(2)
   2. Jatkokommentti nimimerkille Fidus

    Silmäni osuivat nimimerkin tekstissä kohtaan, jossa hän ymmärtämättömyyttään kirjoittaa Jeesuksesta Kristuksesta täysin väärin, näin:

    ”Koska Kristus omaa inhimillisiä piirteitä, paastottuaan pitkään erämaassa, ihmismäisessä heikkoutensa tilassa, Hänen sisällään oleva houkutus tehdä syntiä nousi pinnalle ja, kuten sanottua, houkutteli Häntä tavoittelemaan asioita, jotka ovat syntisiä. Mutta Kristus on synnitön ja Hän torjui nämä syntiset houkutukset. Häntä houkutellut saatana, eli vastustaja, kumpusi Hänen sisältään eikä siihen ulkopuolisia tahoja tarvittu.”

    Tämä oli niin hätkähdyttävää, että päätinkin puuttua tähän, ja samalla päätin katsoa vielä nimimerkin tekstiä muutenkin tarkemmin nähdäkseni, onko siellä muitakin kohtia, joihin on syytä puuttua.

    Yllä olevassa sitaatissa nimimerkki kirjoittaa, että Jeesuksen Kristuksen sisällä on saatana (vastustaja) ja houkutus tehdä syntiä! Näin hän olisi tavallisen luonnollisen ihmisen kaltainen, jonka sydämessä syntiinlankeemuksen peruina asuu saatana halliten sieltä kaikkea ihmisessä, Ap. t. 26:18 (luonnollisen ihmisen oma minuus on saatana hänessä ja luonnollisen ihmisen oma tahto on sen saatana-myrkkykäärmeen pää).

    Synnithän tulevat sydämestä (Matt. 15:19), ja koska synnin tekijä on perkele (1. Joh. 3:8), jonka synnintekoon ja tahtoon luonnollisen ihmisen tahto liittyy (Joh. 8:34), synnit tulevat sydämessä olevasta perkeleestä. Luonnollinen ihminen on perkeleen asunto. Synnin syy ovat perkele ja häneen liittyvä luonnollisen ihmisen tahto yhdessä.

    Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on kuitenkin synnitön, 2. Kor. 5:21; 1. Piet. 2:22; 1. Joh. 3:5 (turhaan nimimerkki sanoo Jeesusta synnittömäksi, koska hän samalla sanoo hänen sisällään olevan saatanan ja houkutuksen syntiin). Se, että Jeesuksessa on jumalallisen luonnon lisäksi inhimillinen luonto, ei pidä sisällään sitä, että Jeesuksen sisällä olisi houkutus tehdä syntiä, saatana. Kun Jeesus oli maan päällä kiusattu, se ei tarkoittanut syntiä tai houkutuksia syntiin:

    ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi (tarkoitetaan Jeesusta, Jumalan Poikaa), joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä” (Hebr. 4:15).

    Tässä saatanaa eli perkelettä sivuavassa kohdassa tuon esiin vielä sen, että se käärme, joka vietteli Eevan syntiin (1. Moos. 3:1-6), tarkoittaa oikeaa käärmettä, jonka perkele oli ottanut välineekseen. Siksi Raamattu kohdissa Ilm. 12:9 ja 20:2 selittää käärmeen perkeleeksi eli saatanaksi. Koska Jumala puhui perkeleelle ja koska vaimo (Eeva) ja perkele keskustelivat, perkeleen täytyy olla persoonallinen olento. Käärmeen ja perkeleen yhdistää myös Jeesus puhuessaan niistä, jotka hänet hylkäävät, toisaalta ”kyykäärmeitten sikiöinä” (Matt. 23:33) ja toisaalta ”perkeleen lapsina” (Joh. 8:44).

    Sitten kommentoin joitakin muitakin kohtia.

    Nimimerkki kirjoittaa, että käännösvirheiden vuoksi ”Raamatun todellinen sanoma usein vääristyy” sekä Uuden että Vanhan testamentin kohdalla, mutta tämä ei ole totta. Ellei Raamattua tahallaan pyritä väärentämään, käännösvirheet ovat useimmiten melko harmittomia. Jos johonkin kohtaan tulee sellainen käännösvirhe, joka tekee jonkin opin epäselväksi tai vääräksi, niin se helposti huomataan ja korjataan uudempiin painoksiin. Lisäksi Jumala on laatinut Raamatun niin, että kristilliset opit esitetään monissa kohdissa, joten Raamatusta totuus ei voi kadota mihinkään, ellei Raamattua aleta tahallaan tuhoamaan. Masoreettinen (vokalisoitu) teksti ei ole muuttanut Raamatun tekstiä mitenkään, päinvastoin se on suuresti helpottanut tekstin ymmärtämistä (hepreahan hävisi yleisestä käytöstä noin v. 200 j.Kr, jääden vain oppineiden kieleksi, ja myöhemmin se hävisi heidänkin käytöstään – siksi konsonanttikirjoitus tarvitsi selvittäviä lisämerkintöjä sanojen ja merkitysten erottamiseksi toisistaan). Nimimerkin mainostama Septuaginta on heprean taidon unohtaneita Egyptin juutalaisia varten laadittu kreikankielinen käännös Vanhasta testamentista, ja se on tasoltaan kovasti kirjava. Esimerkiksi Kiilusen ja Hakolan ”Alfasta alkuun – Johdatus Uuden testamentin kreikkaan” toteaa Septuagintasta sivulla 18: ”Kääntäjien omaksuman käännöstekniikan ja ilmeisesti osaksi myös puutteellisen kielitaidon vuoksi seemiläinen (heprealainen) kielitausta lyö voimakkaasti läpi ja käännöksen taso vaihtelee huomattavasti kirjasta toiseen.” Ja kuinka alkuperäistekstistä tehty käännös voisi olla parempi kuin alkuperäisteksti?

    Useassa kohdassa nimimerkki toteaa lohikäärmeen eli saatanan ”allegoriseksi vastineeksi ihmisen syntisyydelle” tai ”ihmisen syntisyyden personifikaatioksi”, joten hänen mukaansa persoonallista saatanaa eli perkelettä ei ole olemassakaan. Selitettyään jakeesta Ilm. 12:9 pois sanoja ”saatana” ja ”saatanan enkelit” hän tulkitsee jakeen sanat ”saatana ja hänen enkelinsä heitetään (taivaasta; jae 7) maan päälle” niin, että ”lohikäärme (merkityksessä ’ihmissynnin airueet, esimerkiksi kuolevat ihmiset’) tuhotaan kuolemalla – heidät paiskataan maankamaralle”, ja tässä saatanan ja hänen enkeleidensä heittäminen taivaallisen sodan tuloksena taivaasta maan päälle on muuttunut ihmissynnin airueina toimineiden ihmisten tappamiseksi kuolleiksi pitkin maata – melkoinen tarkoitushakuisuuden saavutus.

    Käsitellessään kohtaa Matt. 12:26 nimimerkki kirjoittaa saatanasta näin: ’”saatana’ tulee heprealaisesta sanasta ’satan’, mikä merkitsee vastustajaa. Se ei ole erisnimi.” Kuitenkin Geseniuksen saksankielinen Vanhan testamentin heprean ja aramean käsikirja toteaa, että esiintyessään artikkelin kanssa sana tarkoittaa ”yli-inhimillistä olentoa, joka säälittä syyttää ihmisiä Jumalan edessä.”

    Samassa kohdassa nimimerkki kirjoittaa myös: ”Kristushan ei usko mihinkään tällaisiin yliluonnollisiin olentoihin, joissa jotenkin muka ruumiillistuisi pahuus”. Niinkö? Otan tähän muutamia sitaatteja asiasta:

    Jeesus saatanasta: ”Silloin Jeesus sanoi hänelle (perkeleelle): ’Mene pois, saatana’” (Matt. 4:10) – – ”Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä?” (Matt. 12:26) – – ”Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: ’Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi…’” (Matt. 16:23) – – ”Silloin hän sanoi heille: ’Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman’” (Luuk. 10:18) – – ”Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja” (Luuk. 22:31).

    ”Jeesus perkeleestä: ”Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele” (Matt. 13:38-39) – – ”Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä” (Matt. 25:41) – – ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh. 8:44).

    Jakeen Ps. 78:49, joka Kirkkoraamatussa 1933 kuuluu näin: ”Hän (Jumala) lähetti heitä vastaan – – parven pahoja enkeleitä”, nimimerkki tulkitsee näin: ”Hän lähetti heitä vastaan – – ’pahanilman lintuja’ (tai ’vitsauksia’).” Heprean sanat malaakim raaim tarkoittavat sanakirjojen mukaan ”tuhoa aiheuttavia sanansaattajia (tai enkeleitä).”

    Käsitellessään kohtaa Matt. 13:25 ja 39 nimimerkki tuo avoimesti esiin tulkintojensa ja opetustensa haaksirikon: Ihminen itse omassa sydämessään päättää tehdä syntiä ja tulee näin itsensä pahimmaksi viholliseksi. Tämä on mieletön väite, jos perkelettä persoonallisena ja syntiin vievänä olentona ei ole olemassa. En näe nimimerkin opetuksessa järjen häivääkään. Kommenttinsa seuraavassakin kappaleessa hän pyytää minua näkemään saatanan ”ihmismielen kieroutena ja potentiaalina suureen synnintekoon”, ja kuitenkin hän kirjoittaa, että ihminen itse omassa sydämessään päättää tehdä syntiä. Eihän tämä ole mahdollista, jos perkelettä ei ole olemassa.

    Vielä nimimerkki kommentoi raamatunkohdan Hes. 28:12-19 kuvausta Tyyron kuninkaasta (ja mahdollisesta saatanasta kuninkaan hahmon takana). Hän toistaa yllä sanottua, ja kommentoinkin tässä vain hänen väitettään jakeesta 14, jonka alku heprealaisessa alkutekstissä on att keruuv eli ”sinä olit kerubi”. Nimimerkki on sitä mieltä, että Septuaginta käännös ”(Aatami/ihmiskunta) enkelten kanssa” on parempi. Septuagintassa ei kuitenkaan ole ”enkelten kanssa” vaan yksikkö ”kerubin kanssa” (meta tuu kheruub). Näiden käännösten ero johtuu siitä, että ko. kohdassa oleva heprean kaksikonsonanttinen (alef + taaw) sana voidaan vokaalimerkinnöin osoittaa merkitsevän joko ”sinä” (mainittu att) tai ”kanssa” (et). Raamatunkäännöksissä on ”sinä olit kerubi”, mutta Septuaginta tekee poikkeuksen käyttämällä käännöstä et (”kanssa”). Septuaginta on tunnetusti epäluotettava, kuten edellä todettiin. Kuka tai mikä oli ”kerubin kanssa”, jos Septuagintan käännöstä seurataan? Nimimerkin mukaan ”Aatami/ihmiskunta”. Tämän hän vetää hatusta. Kyseessähän on Tyyron kuningas, jonka hahmon taakse tässä raamatunpaikassa näyttää kätkeytyvän saatana. Kuinka tämä voisi olla ”Aatami/ihmiskunta”? Ei mitenkään. Tuo käännökseen ”kanssa” turvautuminen ja kerubina olemisen kieltäminen kumoutuu siihen, että heti jakeessa 16 sanotaan jälleen: ”sinut, suojaava kerubi”. Kyseessä on enkeli (kerubi), joka joutui lankeemukseen, ja heprealaisen tekstin oikea lukeminen on att keruuv (”sinä olit kerubi”). Nimimerkin selitys on väärä, ja Septuagintan käännös on virheellinen.

    Plusääni(5)Miinusääni(2)
    1. @Vesa-Ilkka Laurio 17.12.2017 at 9.39

     Vesa-Ilkka Laurion kirjoitukset Kristuksen olemuksesta paljastavat uusia esimerkkejä hänen erheellisistä tulkinnoistaan. Hyvä, että mahdollisimman moni näistä tulee ilmi nyt, jotta voin oikoa niitä myös muille lukijoille. Sanon tämän, sillä käsittääkseni Laurio on pitkään kirjoitellut Magneettimedian kommenttiosastolla ja lienee vaikuttaneen tulkinnoillaan muiden ajatteluun. Hyvä siis käydä näitä asioita läpi nyt.

     Laurio kirjoituksellaan antaa ymmärtää, ettei Kristuksessa muka ole todellisuudessa ihmisen piirteitä. Totuus kuitenkin on, että Kristus on samalla täysin ihminen ja täysin Jumala. Kristus tunsi ihmisen lailla kipua, surua, synnin houkutuksen, ja kuoleman, mutta täydellisenä Jumalana päihitti nämä kaikki inhimilliset heikkoudet. En tiedä, miksi Laurio listaa jakeita, joissa kerrotaan synnin olevan perkeleestä. Tiedän tämän itsekin varsin hyvin. Kristus ei kuitenkaan tehnyt syntiä ja siten oli vapaa perkeleen vaikutuksesta, jota kuolevainen ihminen ei koskaan voi paeta. Jumalana Kristus eli täysin synnittömän elämän, mutta ihmisenä häntä houkuteltiin synnillä.

     On huvittavaa, että Laurio käyttää jaetta Hebr. 4:15 muka jonkinlaisena argumenttina minua vastaan. Tuo jaehan juuri todistaa, että itse Jeesus koki houkutuksia, mutta torjui ne ja selviytyi tilanteesta täydellisesti ilman syntiä. Tuossa jakeessa käytetään kreikkalaista Sanaa “peirasmos”, joka tarkoittaa houkutusta. Laurio voi siis lopettaa harhaanjohtavan “kiusaamis”-sanan viljelyn, sillä se ei ole Raamatusta peräisin. Laurio voisi myös näyttää minulle kohdan, missä houkutus itsessään olisi automaattisesti synti. Toki, jos joku ihminen vaikka miettii mielessään aviorikoksen tekemistä ja elää tuossa houkutuksessa, muttei fyysisesti suorita tuota tekoa, hän on yhä tehnyt syntiä sydämessään. Kuitenkaan itse houkutuksen alaiseksi tuleminen ei ole aina ja automaattisesti syntiä. Muutenhan Kristus muka olisi tehnyt syntiä, mutta näinhän ei tietenkään ole! Jakeessa Hebr. 4:15 tämä kaikki tuleekin ilmi: Kristusta houkuteltiin samoin kuin ihmistäkin houkuteltiin, ja näin ollen Kristus pystyy sympatisoimaan (ei “säälimään”!) heikkouksiemme kanssa, mutta koska hän on enemmän kuin pelkkä ihminen, Jumalana hän ei antanut periksi houkutuksille ja tehnyt syntiä. Eikö tämä ole varsin selvää?

     Mitä tulee puhuvaan käärmeeseen Eedenin puutarhassa, en väitä varmuudella tietäväni mistä on kyse. Epäilen kuitenkin, että itse Jumala käytti käärmettä koetellakseen ihmisluomustensa uskollisuutta, samalla tavalla kuin Jumala esimerkiksi koetteli Jobia. On hyvä muistaa, että Raamatusta löytyy toinenkin kohtaus, jossa eläin poikkeuksellisesti puhuu, nimittäin 4. Mooseksen kirja 22:28, joka suoraan sanoo, että Jumala puhui aasin suulla. Laurion tulkinnat jonkinlaisesta langenneesta enkelistä on edelleenkin pakanallista hölynpölyä, jolle ei ole LAINKAAN perustaa Raamatussa. Mutta näenkin jo kaavan Laurion tulkinnoissa etenkin siinä, että hän luottaa sokeasti puutteellisiin käännöksiin.

     Laurio sanoo, että käännösvirheistä ja editoinneista huolimatta Raamatun perussanoma välittyy lukijalle. Tässä olenkin samaa mieltä ja muistaakseni olen niin aiemmissa viesteissäni sanonutkin. Sikäli Raamatun punainen lanka eli usko Kristuksen pelastavaan voimaan ei katoa, ei edes silloin, kun Raamatun tulkintaan tulee mukaan pakanallisia uskomuksia, kuten usko langenneisiin enkeleihin. En siis ole väittänyt, ettei puutteellisestakaan käännöksestä ja versiosta voi tavoittaa Jumalan ensijaista totuutta. Kuitenkin, parasta olisi ymmärtää Raamattu niin hyvin kuin vain inhimillisesti on mahdollista, eikö?

     On erikoista, että luotat jutkujen editoimaan masoreettiseen tekstiin, perin erikoista. Luotat siihen peräti enemmän kuin todellisten Jumalaan uskovien israelilaisten kreikankieliseen käännökseen, jota varhaisimmatkin kristityt ja apostolit käyttivät. Myös väitteesi, että vokaalimerkkien lisääminen ei voisi muokata alkuperäistä tekstiä on valheellinen. Yhdestä sanasta voi tulla täysin toinen sana, kun yksikin vokaali on muutettu. Luotat ilmeisesti kuitenkin Vanhan Testamentin päälle sylkevien talmudististen jutkujen rehellisyyteen tässä asiassa… En myöskään välitä yliopiston “teologien” mielipiteistä. Lauriolta todella raju väite, kun hän väittää jutkujen editoiman masoreettisen tekstin 1000-luvulta jKr. olevan jonkinlainen Vanhan Testamentin alkuperäisteksti! Todella, todella raju sekä valheellinen väite. En minäkään väitä Septuagintan olevan Vanhan Testamentin “alkuperäisteksti”, väitän vain, että se on lähempänä sellaista kuin masoreettinen teksti, ja siten luotettavampi. Myönnän itsekin, että Septuagintassa on muutama kohta, jotka vaikuttavat virheellisiltä, mutta nämä virheet eivät vedä vertoja jutkujen muokkaamaan masoreettiseen tekstiin.

     Laurio vaikuttaa jo epätoivoiselta yrittäessään perustella pakanallista uskomustaan langenneeseen enkeliin nimeltä Saatana lainatessaan virheellistä käännöstä jostain Geseniuksen saksankielisestä käsikirjasta. Mitenköhän monta kirjaa Laurion täytyi kahlata läpi löytääkseen tämän mielikuvituksellisen käännöksen harhaoppisten uskomustensa tukemiseksi?

     Mitä tulee muihin Laurion lainaamin jakeisiin, joilla hän uskoo voivansa perustella langenneen enkelin olemassaolon, nämä kävin jo kertaalleen läpi aiemmassa tekstissäni. Laurio voi tutustua niihin uudelleen, mikäli jotain jäi epäselväksi. Mitä tulee Tyyroksen kuninkaaseen, myönnän tehneeni tässä pienen virheen. Tosiaan enkeleihin monikossa ei viitata, vaan yhteen yksittäiseen enkeliin, jolla ei tosin silläkään ollut mitään tekemistä jonkinlaisen langenneen enkelin kanssa. Laurio on heikoilla jäillä, mikäli hän perustaa näihin harvoihin jakeisiin uskonsa Saatana-nimisen langenneen enkelin olemassaoloon. Asiaa ei auta se, että hän luottaa tässä asiassa korruptoituneeseen masoreettiseen tekstiin.

     Ja kysymys kuuluukin, miksei Raamatussa puhuta selvin sanoin “Saatanan” olemassaolosta? Miksi ne kohdat, joissa hänestä muka puhutaan ovat niin harvinaisia ja monitulkintaisia (siis mikäli lukija luottaa huonoon käännökseen)? Jos Saatana esittää niin suurta osaa maailmamme asioissa, miksi hänestä puhutaan esimerkiksi Vanhassa Testamentissa vähemmän kuin tabernaakkelin ulkonäöstä ja valmistusmateriaaleista?

     Plusääni(2)Miinusääni(2)
     1. Lienee pakko vielä lausua jotakin nimimerkki ”Fiduksen” Vanhan testamentin tekstiä koskevista lausumista. Kommenteissaan hän kirjoittaa:

      (kommentti 16.12.2017 at 0.16) ”nykyisin kristittyjen käyttämä Vanha Testamentti perustuu lähes yksinomaan masoreettiseen tekstiin – – Jutkuthan editoivat tätä versiotaan noin 800-1000 jKr. välisenä aikana. – – se sisältää merkittäviä virheitä ja puutteita.”

      (kommentti 16.12.2017 at 21.15) ”Minusta on kummallista, että laitat uskosi jutkujen editoimaan versioon Vanhasta Testamentista, kun on selvää, että tekstiä on peukaloitu – – Vokaalimerkkien lisääminen oli juuri yksi tapa muokata tekstiä.”

      (kommentti 17.12.2017 at 23.38) ”Myös väitteesi, että vokaalimerkkien lisääminen ei voisi muokata alkuperäistä tekstiä on valheellinen. Yhdestä sanasta voi tulla täysin toinen sana, kun yksikin vokaali on muutettu. – – Lauriolta todella raju väite, kun hän väittää jutkujen editoiman masoreettisen tekstin 1000-luvulta jKr. olevan jonkinlainen Vanhan Testamentin alkuperäisteksti! Todella, todella raju sekä valheellinen väite. — hän luottaa tässä asiassa korruptoituneeseen masoreettiseen tekstiin.”

      Nimimerkin käyttämä sana ”editoida” tarkoittaa sanakirjojen mukaan ”toimittaa”, ”korjata”, ”muokata”.

      Nimimerkin sanoma voidaan tiivistää näin: Vanhan testamentin masoreettinen (vokalisoitu) teksti on muokattu, peukaloitu ja korruptoitunut teksti, joka sisältää merkittäviä virheitä ja puutteita ja johon ei voi laittaa uskoa.

      Itse olen vastannut nimimerkin kommentteihin näin:

      (kommenttini 16.12.2017 at 13.00) ”totean vain, että Raamattua ei ole ’editoitu’. Kun masoreetit lisäsivät heprealaiseen tekstiin vokaalimerkit vanhan tekstin ymmärtämisen helpottamiseksi (heprea katosi käytöstä), alkuperäinen kirjoitus ei muuttunut mitenkään (vokaalimerkit ovat konsonanttien vieressä, ohessa).”

      (kommenttini 17.12.2017 at 9.39) ”Nimimerkki kirjoittaa, että käännösvirheiden vuoksi ”Raamatun todellinen sanoma usein vääristyy” sekä Uuden että Vanhan testamentin kohdalla, mutta tämä ei ole totta. – – Masoreettinen (vokalisoitu) teksti ei ole muuttanut Raamatun tekstiä mitenkään, päinvastoin se on suuresti helpottanut tekstin ymmärtämistä.”

      (kommenttini 17.12.2017 at 20.49) ”Vanhaa Testamenttia ei ole peukaloitu minkään vertaa. – – niissä (käsikirjoituksissa) olevat eroavaisuudet koskevat mitättömiä pikkuasioita ja kirjoitusvirheitä. Käytännössä on olemassa täysin luotettava lähtöteksti sekä Vanhan että Uuden testamentin osalta.”

      Oma sanomani voidaan tiivistää näin: Vanhan testamentin vokalisointi helpotti tekstin ymmärtämistä, eikä tässä ’editoinnissa’ alkuperäinen kirjoitus muuttunut mitenkään (vokaalimerkit ovat konsonanttien vieressä, ohessa) eikä todellinen sanoma vääristynyt. Tekstiä ei ole peukaloitu, ja eroavaisuudet koskevat pikkuasioita ja kirjoitusvirheitä.

      Vanhan testamentin tekstejä löytyi Qumranista vuoden 1947 jälkeen ja esim. Murabbaatista v. 1952. Edellisen tekstit ovat vuosilta 150 e. Kr. – 65 j.Kr, ja jälkimmäisen tekstit vuosilta 120-130 j.Kr. Qumranin teksteissä on joitakin eroavaisuuksia masoreettiseen (vokalisoituun) tekstiin nähden, mutta Murabbaatin tekstit ovat lähes identtiset masoreettisen tekstin kanssa. Syy siihen, että vuosien 65 j.Kr. ja 120 j:kr. välillä tekstit olivat muuttuneet identtisiksi myöhemmän masoreettisen tekstin kanssa, oli se, että vuoden 100 j.Kr jälkeen rabbi Akiban johdolla suoritettiin massiivinen tekstien tarkistus (Jumalalla on keinot varjella sanaansa). Rabbi Akiban tekstiin masoreetit sitten myöhemmin lisäsivät vokaalimerkit tekstin ymmärtämisen helpottamiseksi (Jumalan varjelevaa työtä tämäkin).

      Vaikka keskiajalla vanhoja käsikirjoituksia hävitettiin (vanhat ja kuluneet oli määräys aina tuhota uusien tieltä) ja niitä tuhoutui sodissa, silloisista käsikirjoituksista tehtiin käännöksiä, joista tekstejä on meidän aikoinamme voitu seurata. Käännöksiä olivat mm. kreikankieliset käännökset (Aquila, Theodotion, Symmachos), aramealaiset käännökset (targumit) ja latinankielinen käännös Vulgata. Noin vuoden 1000 j.Kr. jälkeen on ollut käytössä luonnollisesti masoreettinen teksti. Yllä mainitut tekstilöydökset viime vuosisadalta ovat nyttemmin korvanneet nuo käännökset. Huom. keskiajalla (ennen masoreettien aikaa) oli siis koko ajan saatavilla alkuperäinen teksti, ja se siirtyi aina eteenpäin, mutta meidän ajallemme silloisia käsikirjoituksia ole siltä ajalta säilynyt, koska vanhat tuhottiin aina uusien tieltä. Masoreettisessa tekstissä teksti on säilynyt. Se on ollut käytännössä muuttumaton ainakin vuodesta 120 j.Kr. lähtien.

      Nuo uudet tekstilöydökset ovat vokalisoimattomia, ja kun kirjoitin, että ”(vokalisoinnissa) alkuperäinen kirjoitus ei muuttunut mitenkään (vokaalimerkit ovat konsonanttien vieressä, ohessa)”, niin tarkoitin luonnollisesti sitä, että alkuperäiset konsonantit (se alkuperäinen kirjoitus) eivät muuttuneet mitenkään; masoreettisesta tekstistä jokainen saattoi nähdä alkuperäisen tekstin, kunhan jätti myöhemmin lisätyt vokaalimerkit huomiotta. Alkuperäinen teksti oli täysin näkyvissä.

      Tuota alkuperäistä tekstiä säilytettiin hyvin huolellisesti, eikä tekstiin mitenkään uskallettu kajota, koska Jumala itse kielsi sen (esim. 5. Moos. 4:2; 12:32; Joosua 1:7-8; Snl. 30:5). Konsonantteja ei siis muutettu vähimmässäkään määrin (reunamerkintöjä tehtiin, mutta itse tekstiin ei kajottu). Jäljennysvirheitä luonnollisesti tapahtui. Saarnivaaran kirja ”Voiko Raamattuun luottaa” toteaa sivulla 79: ”Tärkein tulos on havainto, että keskiaikaisten käsikirjoitusten kautta säilynyt masoreettinen tekstitraditio perustuu juutalaisten erittäin huolellisesti varjelemaan tekstimuotoon eikä ole sanottavasti muuttunut ainakaan enää meidän ajanlaskumme (j. Kr.) aikana.”

      Koska Jumala oli määrännyt olemaan muuttamatta tekstiä millään tavalla, vokaalimerkeillä ei MUUTETTU mitenkään tekstin merkitystä, sen ymmärtämistä ainoastaan helpotettiin.

      On siis hyvä ymmärtää, että meillä on tekstin puolesta luotettava Raamattu (käännöksiin luonnollisesti tulee virheitä, mutta ne voidaan korjata).

      Plusääni(6)Miinusääni(2)
     2. Enkä minä hyökkää enkä halua hyökätä Fidusta vastaan; olen halunnut vain korjata hänen väärät väitteensä (hänelle itselleenkin hyödyksi). Pikemminkin tunnen myötätuntoa Fidusta kohtaan, koska näen hänet enemmänkin uhrina. Suomalainen yhteiskunta on sekä virallisesti että yksityisesti oikean kristinuskon (ja oikean totuuden) vihollinen. Kouluissa ja yliopistoissa ei opeteta oikeaa kristinuskoa; päinvastoin kristinusko pyritään hävittämään, usein jopa ”kristinuskon” nimissä. Pyhäkouluja ei enää ole. Kirkoista ja kirkkokunnista on oikea kristinusko hävinnyt. Tavallisissa kirjakaupoissa ei myydä kirjoja, joissa opetetaan oikea kristillinen usko ja oppi. Oikeita kristinuskon totuuden kirjoja ei ole myöskään kirjastoissa. Koen niin, että Fidus on totuudenetsinnässään ja raamatunselvittelyissään tullut ohjatuksi väärille raiteille, ja ounastelen hänen jopa tuskastuneen umpikujassaan ja ”häkissään”, johon koko suomalainen ympäristö ja sen opetus ajaa. Samantapaiseen tilaan olin itse teini-iässä (tai jo lapsena) ajautumassa, kun tajusin ympäristön ja ihmisten sisäisen valheen mutta en tiennyt tietä ulos ja eroon siitä. Onneksi kerran löysin kirjakaupan hyllystä (selvästi Jumalan ohjaamana – tunsin sen) Lutherin Valittujen teosten (kolmiosainen) yhden osan, ja säästettyäni rahaa kävin ostamassa sen. Silloin silmäni heti aukenivat, ja pääsin oitis oikealle tielle, jolla olen edelleenkin. Olen ulkomailta tilannut paljon oikeaa kristillistä kirjallisuutta ja olen opiskellut (erillisopintoina) Raamatun kielet. Olen Jumalan sanasta uudestisyntynyt (ja siis vanha tahtoni ja vanha ymmärrykseni ovat kuolleet), elän ikuisesti ja Pyhä Henki johtaa minua. Kirjoitan tämän, jos Fidus (tai ehkä joku lukijoista) on valittu (tulee siis sydämen katumukseen ja uskoon) ja tarvitsee tällaista sysäystä. Juutalaisetkin kiivailivat Jeesuksen aikaan Jumalan puolesta, mutta ”eivät taidon mukaan” (kiivailivat ulkonaisesti, sydämen epäuskossa): ”heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan” (Room. 10:2).

      Jos hyökkään jotakin vastaan, hyökkään Suomen jumalattomia vanhempia, opettajia ja päättäjiä vastaan, koko tätä jumalatonta kansaa vastaan, ja myös luopuneita pappejamme ja kirkkojamme vastaan. Nämä kaikki ovat saatanan vallassa, ja koko Suomi on pelkkä irvokas saatananpesä. Kaikki tässä saatananpesässä ajaa lapsia ja nuoria helvettiin. Tästä pesästä on vaikea nousta ylös Jeesuksen Kristuksen vapauteen ja sydämen Elämään ja rauhaan, koska kaikkialla ja kaikkien suista sähisee itse saatana, usein itseään kovastikin kaunistellen. Onneksi Jumala johdattaa (esimerkkinä minä), ja onneksi Jumalalla aina on omansa.

      Paras lähde, jossa kristillinen oppi on järjestelmällisesti esitetty, on kokemukseni mukaan Franz Pieperin ”Kristillinen dogmatiikka”, jossa on esitetty koko oikea luterilainen oppi (Luther löysi oikean Raamatun opin paavin valheiden alta). ”Kirkon aarteita”-CD:ltä löytyy koko laaja oikean kristinuskon kirjasto (myös mainittu Pieperin kirja), ja siinä ovat mm. kaikki Lutherin tekstien suomennokset. Tuo CD ja fyysisinä kirjoina myytävä luterilainen kirjallisuus löytyvät Luther-divarista (ja CD myös Suomen luterilaisesta evankeliumiyhdistyksestä SLEY). Onneksi ne sentään ovat – vielä – jäljellä. Ja onneksi Raamattua ei ole vielä kielletty (kehotan käyttämään vuosien 1933/1938 Kirkkoraamattua, sillä vuoden 1992 Kirkkoraamattu on vanhurskauttamista [uskoon tulemista] koskevissa kohdissa vesitetty).

      Plusääni(3)Miinusääni(1)
 12. Jatkokommentti Fiduksen minulle osoittamaan viestiin (10.12.2017 at 22.09).

  Jos synnin syy on se, että a) ihmisessä on ”ihmisen oma, sisäsyntyinen ja vaistomainen taipumus tehdä syntiä”, b) ”ihmissydämessä asustaa pahuus” ja c) ”ihminen itse taivuttelee itsensä syntiin”, eikä mitään langennutta enkeliä, saatanaa eli perkelettä, ole olemassakaan, niin silloin ihmisen ainoa tie päästä eroon synnin ulkonaisesta tekemisestä ovat hänen omat päätöksensä ja ponnistelunsa vastustaa tuota taipumustaan tehdä syntiä ja lopettaa itsensä taivuttelu syntiin. Tätä kutsutaan ulkokultaisuudeksi, jos ihmiseen samalla jää tuo ”sisäsyntyinen ja vaistomainen taipumus tehdä syntiä” ja hänen sydämensä jää pahuuden asunnoksi (Jumalahan katsoo sydämeen, ei pelkästään ulkonaisiin tekoihin). Kyseessä on omien tekojen tie, farisealaisuus, ja kaikki tämä on pakanuutta. Tähän pakanuuteen (omien tekojen tiehen pelastuksen saavuttamiseksi) viittaa nimimerkin kysymys toisaalla (vastauskommentti andersille 11.12.2017 at 23.09): ”Ja eikö ’omalle edulle’ ole parhaaksi pitää sielu mahdollisimman puhtaana ja pyytää syntiensä anteeksiantoa? Ja päästä taivaaseen Isämme luo?” Jos ihminen itse pitää sielunsa puhtaana, hän selviää omin teoin. Jos anteeksiantoa pyydetään, silloin ollaan epäuskon tiellä, sillä syntien anteeksiantamus eli Kristuksen sijaissovitus uskotaan (sitä on kristinusko), ei pyydetä. Se on jo valmiina. Jos ”taivaaseen Isämme luo” päästään pitämällä omin voimin sielu puhtaana ja pyytämällä omin tahdonvoimin syntien anteeksiantoa, silloin Kristus on kuollut turhaan ja kristinusko on tarpeeton, samoin Raamattu.

  Jos todella ”ihmissydämessä asustaa pahuus” ja jos tuo ”ihmisen oma, sisäsyntyinen ja vaistomainen taipumus tehdä syntiä” on ymmärrettävä asiaksi, jolle ihminen ei voi mitään, niin silloin Jumalan luomistyö on epäonnistunut ja Raamattu valehtelee sanoessaan Jumalan todenneen kaiken, mitä hän oli tehnyt, ”sangen hyväksi” (1. Moos. 1:31). Ei Jumala luonut ihmistä sellaiseksi, että hänen sydämessään asustaisi pahuus ja hänessä olisi sisäsyntyinen ja vaistomainen taipumus tehdä syntiä. Eivät ihmiset halunneet syntiä, Jumalaa vastaan nousemista.

  Valehtelisiko Raamattu? Toisaalta nimimerkki kirjoittaa toisissa täällä kirjoittamissaan kommenteissa Raamatusta: ”Onhan se Jumalan pyhä kirja – – Raamatusta löytyy maailman totuus” (3.12.2017 at 23.49) ja ”Raamattu, eli Jumalan kirjoitettu totuus” (5.12.2017 at 19.28).

  Plusääni(7)Miinusääni(2)
 13. Onko pankkien myöntämä velka siis yksinkertaistettuna sama kuin että jos Matti olisi tavallinen ihminen ja Pekka pankki:

  – Matilla ja Pekalla (pankki) on molemmilla 100 euroa
  – Pekka ottaa Mailta 100 euroa (kepulikonstein)
  – Pekka lainaa Matille tuon saman 100 euroa (jonka hän pölli Pekalta) korkoa vastaan
  – Kun Matti on maksanut tuon 100 euroa takaisin on korot vielä jäljellä. Sanotaan vaikka että laina-aika oli sama kuin asunnoissa, 30 vuotta, ja korkoja siten noin 100 euroa maksettavaa
  – Pekka lainaa uuden 100 euroa Matille korkojen maksuun
  –> velkakierre alkaa

  Siis kun keskuspankki lainaa valtiolle rahaa, sehän luo rahan tyhjästä eli ottaa rahat kansalaisten taskuista eli lainaa valtiolle (kansalaisille) kansalaisten omaa rahaa korkoa vastaan?

  Hullunkurista 😀

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Niin, aivan oikein, mutta ei tuota alun kuvausta, että pankilla (Pekalla) tai kansalaisella (Matilla) olisi rahaa tai että pankki (Pekka) kepulikonstein veisi kansalaisen (Matin) rahan, oikeastaan välttämättä tarvita, sillä pankilla (Pekalla) on rahanluonnin monopoli – valtio on lailla määrännyt velkarahan maan ainoaksi maksuvälineeksi (kuten laajemmin koko EU). Pankit eivät siis lainaa mitään rahaa vaan velkaa, eikä lainanottaja saa mitään rahaa vaan velkaa. Suomessa tai EU:ssa ei ole koskaan ollut mitään rahaa, on vain velkaa, jota kutsutaan rahaksi. Se, että velkalappuja (seteleitä) käytettään yhteiskunnassarahan tavoin, ei muuta asiaa. Pankeilla ei ole koskaan ollut senttiäkään oikeaa rahaa, ei myöskään Suomella tai suomalaisilla. Pankit luovat lainaamansa rahat tyhjästä laillistettuna rahanväärennystoimintana (pelkkänä kirjanpitomerkintänä; laina vain merkitään tilille, ja niin, simsalabim, on aivan uutta rahaa syntynyt), joten itse asiassa ne lainaavat tyhjää eikä kukaan todellisesti ole niille mitään velkaa. Pankit eivät lainaa mitään omaansa, joten velkasuhdetta ei voi koskaan syntyä. Raha (velka) on vain kontrollointia varten, ja pankkien ainoa tehtävä on toimia yhteiskunnallisina kontrollilaitoksina. Joka ikinen seteli on korollista velkaa pankille, joten koko rahaa käyttävä yhteiskunta on pankin täydellisessä orjuudessa ja ohjauksessa. Meitä orjuutetaan siis pelkällä tyhjällä. Orjuutta pidetään yllä tyhjältä perityllä korolla ja koron korolla: kierrossa on ”rahaa” (velkaa) niin paljon kuin sitä on otettu lainaksi, mutta takaisin on koko ajan maksettavaa tuo lainattu määrä + korko, enemmän siis kuin rahaa on olemassakaan. Tämän vuoksi yhteiskuntaan syntyy (keskimäärin) lisälainaamisen pakko entisistä veloista selviämiseksi, ja tämä eksponentiaalisesti paisuva velkaantuminen vie yhteiskunnan velkakierteeseen, velkaorjuuteen ja lopulta kaikkeen orjuuteen ja tuhoon. Suomi ei ole koskaan ollut itsenäinen, eikä täällä ole koskaan ollut oikeaa rahaa. Sanoja, ajatuksia ja tekoja myöten Suomen kansa on rahanlainaajien luomus ja heidän tahtonsa toteuttaja, ymmärsi kansa sitä tai ei.

   Kuvauksen alku voisi siis olla sellainen, että yhteiskunnassa alkaa vaihtokauppa käydä vaivalloiseksi ja apuvälineeksi (maksuvälineeksi) halutaan ottaa jonkinlainen raha. Velkarahapankki hyvin auliisti tarjoutuu lainaamaan maalle (valtiolle ja kansalle) sen tarvitseman vaihdon välineen, ja niin otetaan velaksi otettu korollinen raha (velka) maksuvälineeksi. Jo tästä alkuasetelmasta seuraa velkakierre, jatkuva rahanpuute, velkaorjuus, kaikki orjuus ja tuho. Sitä ei voi mitenkään estää. Vientitulot kumoutuvat tuontimenoihin. Mikään työnteko tai luonnonvara ei mitenkään estä velan paisumista tai tuhoutumista, sillä raha ei tule kiertoon työnteosta tai luonnonvaroista vaan ainoastaan velanotosta.

   Valtionlainojen takuumiehinä ovat luonnollisesti kansalaiset, jotka maksavat veroa sen tähden, että pankit saisivat takaisin myöntämänsä tyhjän lyhennyksinä ja lisäksi tyhjälle määrätyt korot. Nyt valtionvelka on jo niin suuri, että joskus verovaroilla rahoitetut toiminnot (posti, sosiaali- ja terveystoimi jne.) on yhtiöitetty, tuottamaan liiketoiminnalla itse omat tulonsa. Yhtiöittäminen ei ole vähentänyt verotuksen tarvetta, sillä veroja tarvitaan yhä enemmän valtionlainojen lyhennyksiin ja korkoihin (nämä kaikki siis maksetaan tyhjälle).

   Verotus siis ylläpitää velkarahajärjestelmää, pankkiirien ryöstötoimintaa (tyhjästä vaaditut lyhennykset ja korot ovat ryöstöä puhtaimmillaan), rahanpuutetta, köyhtymistä, orjuuteen joutumista, pankkiirien terroria ja väkivaltatoimintaa maailmanvaltaan pyrittäessä, ihmisten mielten järkkymistä erilaisissa umpikujatilanteissa, yhteiskunnan muuttumista pankkiirin sielun kuvaksi ja jatkuvaksi taisteluksi rahasta ja eloon jäämisestä ja lopulta yhteiskunnan tuhoutumista. Verotus ylläpitää sitä, että pankkiirit ja heidän apulaisensa (valtion johto, puolueet, virkamiehet) määräävät kaiken ja Suomen kansa ei määrää omista asioistaan mitään. Tämä kaikki on kansan tahto (demokratia). Kansa tai sen puolueet eivät ole vaatineet velkarahajärjestelmästä luopumista. Kansa ei edes ymmärrä tilannetta.

   Jumalaton kansa tuhoutuu, koska sillä ei ole Jumalan apua:

   ”eikä ole muuta auttajaa kuin minä (Jumala) – – Se on sinun turmiosi, Israel, että olet minua vastaan, joka olen sinun apusi” (Hoosea 13:4, 9) – – ”Älä sano: ’Minä kostan pahan’; odota Herraa, hän auttaa sinua” (Snl. 20:22) – – ”Onko minun käteni liian lyhyt vapahtamaan, olenko minä voimaton auttamaan?” (Jes. 50:2) – – ”Sinun avullasi me syöksemme ahdistajamme maahan, sinun nimessäsi me tallaamme vastustajamme” (Ps. 44:6) – – ”Jumalassa on minun apuni ja kunniani” (Ps. 62:8) – – ”Totisesti, hänen apunsa on lähellä niitä, jotka häntä pelkäävät, ja niin meidän maassamme kunnia asuu” (Ps. 85:10).

   Kyllä, Suomen kansa joutuu lainaamaan omat rahansa rikollisilta korkoa vastaan. Suuri on Jumalan rangaistus tälle julkisyntiselle ja Jumalaa pilkkaavalle kansalle! Missään ei näy liikettäkään siihen suuntaan, että kansa luopuisi lastenmurhista (aborteista), homoseksuaalisuudesta, jumalanpilkasta, raamatunvastaisesta naispappeudesta jne.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
   1. Juu oikeassa taidat olla esimerkkini osalta että Pankilla/Pekalla ei olisi tarvinnut olla alussa saturaista

    Meinasin kepulikonstilla että kansalle on uskoteltu koululaitoksissa jne että pankit lainaavat esimerkiksi asuntolainat talletuksista tms eivätkä luo sitä tyhjästä; tyhjästä luominen kun tarkoittaa sitä että pankin lainaama raha on ostovoimasta pois (kansalaisten rahan arvo laskee) ja siksi kansalaisten omaa rahaa (jonka kansa lainaa nollakorolla pankille ja jonka pankki lainaa kansalle takaisin korkoa vastaan). Olisi ”ihan kiva” jos moisesta meitä jo peruskoulutasolla voitaisiin valistaa 🙂

    Voiko kysyä mistä olet btw lueskellut aiheesta, kun sulla tuntuu olevan asia ns selkäytimessä? Esimerkiksi raha on velkaa -youtube-videot ja ehkä Web of Debtin… minkälaista muuta kirjallisuutta tai muuta materiaalia? Olisi kiinnostavaa alkaa pläräämään

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 14. Vastauksena Vesa-Ilkka Laurion viestiin 17.12.2017 at 20.49

  Turha leikkiä tyhmää. Tiedät varsin hyvin, mitä vihjailit, kun puhuit ”Jumalan poisselittämisestä”. Mutta antaa olla.

  Mitä tulee Vanhan Testamentin ”peukaloimiseen”, selvästikin olemme asiassa pitkälti samoilla linjoilla siinä, ettei Vanhan Testamentin perusluonne ja keskeisin sanoma ole muuttunut. Jumalahan lupasi, että Hänen sanansa säilyy aina. Muuta en ole koskaan väittänytkään. Mutta ne pienetkin puutteet tekstissä voivat kuitenkin aiheuttaa merkittäviä erehdyksiä, kuten perusteettoman uskosi Saatana-nimisen langenneen enkelin olemassaoloon.

  Sinulla ei ole yhtäkään todistetta siitä, että masoreettiset tekstit eivät olisi muokkautuneet talmudistien käsissä, ei yhtäkään. Kieltääkö kukaan, etteivätkö masoreettiset tekstit pohjautuisi israelilaisten kirjoituksiin? En ainakaan minä kiellä tätä, mutta kiellän sen sokean uskon, että Vanhaa Testamenttia rienaavat talmudistijutkut eivät muka olisi editoineet, tahallisesti tai tahattomasti Vanhaa Testamenttia vuosisatojen ajan. Itsekin juuri myönsit, että pieniä virheitä on tapahtunut ja tästä itsekin puhuin! Mutta pientenkin virheiden väärinymmärtäminen voi aiheuttaa suuriakin väärintulkintoja. Myöntänet tämän itsekin.

  Itse laitan mieluummin uskoni Septuagintaan, jota APOSTOLIT enimmäkseen käyttivät! Puhumattakaan muista varhaisista kristityistä. Itse luotan siihen, että kristittyjen käsissä ollut Vanha Testamentti-teksti (Septuaginta) on säilynyt Jumalan suojeluksessa paremmin kuin talmudistijutkujen versio. Miksi Jumala varmistaisi Vanhan Testamentin säilymisen paremmin jutkujen käsissä kuin Häneen uskovien kristittyjen huomassa?

  Tiedän varsin hyvin syyn vokaalimerkkien käytölle eikä sitä tarvitsee jatkuvasti toistaa. Kuitenkin niiden lisääminen on todiste talmudistien tekemästä editoinnista etkä voi tätä kieltää.

  Olen jo antanut esimerkkejä sinulla siitä, miksi monessa kohtaa kreikkalainen käännös on luotettavampi. Löydät nuo viestini tästä kommenttiketjusta. Osaan kreikkaa ja hepreaa tarpeeksi hyvin, että pystyn lukemaan tekstejä. Mikä on oma taitosi? Osaatko hepreaa tarpeeksi hyvin, että näkisit ne muut mahdolliset merkitykset, mitä hepreankielisillä sanoilla saattaisi olla, jos ne olisi toisin vokalisoitu? Toivon mukaan edes myönnät sen mahdollisuuden, että talmudistijutkut ovat saattaneet lisätä väärän vokaalin johonkin sanaan ja näin täysin muuttaa sen ja koko sen tekstuaalisen asiayhteyden merkityksen. Itsekin myönnät, että heidän kielitaitonsa oli heikentymään päin, joten virheitä voi sattua, puhumattakaan jutkujen luontaisesti kieroutuneesta luonteesta. Tiedämme, miten surkeasti he tulkitsevat Jumalan sanaa omien himojensa ajamiseksi. Miksi siis luottaa heidän editointityöhönsä? Ilmeisesti jo keskiaikaiset jutkut tiesivät käsikirjoitustensa olleen puutteellisia.

  Toivon, että silmäsi avautuvat tämän asian suhteen. Kirje kolossalaisille 2:8!

  Plusääni(2)Miinusääni(3)
  1. Mitäkö vihjailin? Olet selittänyt pois saatanaa persoonallisena henkiolentona, ja ”vihjailin” sitten, että oman selittelylogiikkasi mukaan voidaan sanoa myös, a) että sinua itseäsi ei ole olemassa ja b) että voit hyvin selittää pois myös Jumalan. Kirjoitin näin kommentissani 16.12.2017 at 13.00:

   ”Sinua itseäsi ei ole olemassa, sillä latinalainen nimesi ”fidus”, suomeksi ”luotettava”, on luonteenlaadun kuvaus, eikä se tarkoita mitään olentoa. Olen varma, että kädenkäänteessä selität pois Jumalankin, sillä eikös Jumala ole pelkkä henkimaailmojen olento, henki (Joh. 4:24), siis ihmisten kuvittelua, vailla todellista olemassaoloa?”

   Haluat siis, ettei sinua pidetä ihmisenä, joka selittää pois Jumalan. Haluat toisaalta, että sinua pidetään ihmisenä, joka selittää pois saatanan (eli perkeleen) persoonallisena henkiolentona. Teen tästä väistämättömän johtopäätöksen:

   Jumalan sana sanoo: ”Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot” (1. Joh. 3:8).

   Jos perkele ”tekee syntiä”, hänen on pakko olla persoonallinen henkiolento, ja nimenomaan pahuuden henkiolento. Elävä, toimiva olento. Jakeen mukaan Jumalan Poika tuli maailmaan sitä varten, että hän tekee tyhjäksi tämän pahuuden henkiolennon teot, esimerkiksi siis ihmiskunnan orjuuttamisen syntiinlankeemuksessa. Jos nyt mitään pahuuden henkiolentoa, saatanaa eli perkelettä tai Raamatun mainitsemia pahoja enkeleitä ja riivaajia, ei ole olemassa, Jumalan Poika on huitonut ilmaan ja tullut turhaan maailmaan lihaksi meidät lunastaakseen tuon olennon vallasta. Silloin Jeesus Kristus ja kristinusko ovat täysin turhia.

   Jumalan sana sanoo myös: ”Minä (Jeesus) olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh. 14:6).

   Jos saatana-olentoa ei ole olemassa ja jos Jeesus Kristus on sen vuoksi täysin turha, ei ole tarvetta millekään ”tielle” Isän Jumalan tykö. Ei siis ole yhteyttä Jumalaan, ja ”Jumala” jää ihmisten mielikuvituksen varaan. Kun ”tie”, Jeesus, kielletään, kielletään myös Jumala. Nimimerkki ei ole kristitty.

   Kyllä sinä kiellät Jumalan – jos et tuon saatanankieltämislogiikkasi mukaan suoraan ”olentona”, niin kuitenkin yleisesti saatanankieltämisesi vuoksi. Tulet kieltäneeksi myös Jumalan sanan.

   Jeesus sanoo niistä, jotka hylkäävät (esim. selittävät turhaksi) hänet: ”Te olette ISÄSTÄ PERKELEESTÄ, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa – – ETTE OLE JUMALASTA” (Joh. 8:44, 47).

   Nimimerkki ”Fidus” turvaa kaikessa omaan syntiinlankeemuksen turmelemaan järkeensä (tehden tällöin itsestään ja luonnollisten ihmisten hallitsijasta saatanasta Jumalan), ja silloin häntä koskee seuraava varoitus: ”Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella” (Kol. 2:8).

   Nimimerkki on Raamatun mukaisesti todettava Jumalan viholliseksi, jolle kristinusko (tie Jumalan yhteyteen) on mieletön hullutus:

   ”lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan” (Room. 8:7) – – ”luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti” (1. Kor. 2:14).

   Koko kristinusko on persoonallisesta saatanasta vapautumista!

   Jos sinulla on ”Jumala” ja uskot johonkin ”Jumalaan”, se ei ole Raamatun Jumala.

   Sitten Vanhan testamentin tekstistä.

   Meillä on maailman loppuun asti luotettava Raamattu, koska Jumala ilmoittaa sen ”Jumalan perheen” (kristikunnan) perustaksi:

   ”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, APOSTOLIEN JA PROFEETTAIN PERUSTUKSELLE RAKENNETTUJA, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä” (Ef. 2:19-22).

   ”Raamattu ei voi raueta tyhjiin” (Joh. 10:35)!

   Eivätkä masoreettiset tekstit olleet yksin ”talmudistien” käsissä. Ne olivat koko ajan koko kristikunnan käsissä, ja kristityt oppineen tutkivat niitä. Totta kai he olisivat huomanneet, jos joku heprean sana (oli konsonanttikirjoitusta) olisi tulkittu vokalisoinnissa virheellisesti. Koko vokalisoinnin tarkoitushan oli se, että koska heprea oli konsonanttikirjoitusta mutta hepreaa puhuttaessa oli luonnollisesti myös vokaaliäänteitä ja koska oli olemassa samoista konsonanteista koostuvia sanoja, jotka kuitenkin äännettiin eri tavoin puheessa ja joilla oli eri merkitykset, oli kielitaidon hiipuessa tarpeen merkitä näkyviin nuo konsonanttikirjoituksessa näkyviin tulemattomat mutta puheessa esiin tulevat vokaalit, että saataisiin erilleen ne sanat, joilla oli samat konsonantit mutta eri ääntämys eli eri vokaalit. Kuka niitä olisi lähtenyt väärentämään, kun väärennös olisi heti huomattu? Kyllä kristitytkin oppineet osasivat hepreaa, jopa erittäin hyvin. Väärennys olisi heti tuomittu ja poistettu. Ja siihen aikaan ”talmudistejakin” sitoi Jumalan kielto muuttaa mitenkään sanaansa. Jos masoreettisessa tekstissä huomattaisiin jokin väärä vokalisointi, jonka seurauksena sanalle tulisi virheellinen merkitys, se olisi koko ajan korjattavissa ja muutettavissa oikeaksi. Koko ajan tehdään tekstikritiikkiä, nykyisinkin. Keskiajalla Raamatun tekstit kulkivat käsikirjoituksina (ajan mukana niitä kulumisen, repeilyn, onnettomuuksien, sotien tms. syyn vuoksi aina jouduttiin kirjoittamaan uudestaan, ja silloin korjaukset oli helppo tehdä). Painettuna ensimmäinen heprealainen Vanha testamentti ilmestyi vasta v. 1488.

   Vanha testamentti annettiin siis vain konsonanttikirjoituksena, ja siksi yhtäkään konsonanttia ei ole muutettu. Vokalisointi on ihmisten apuväline, ja se on ihmisten säädettävissä oikeaksi.

   Mieletön on tämä nimimerkin toteamus: ”kiellän sen sokean uskon, että Vanhaa Testamenttia rienaavat talmudistijutkut eivät muka olisi editoineet, tahallisesti tai tahattomasti Vanhaa Testamenttia vuosisatojen ajan”, ja se perustuu tietämättömyyteen. Kun itse puhuin ”virheistä”, puhuin kopiointivirheistä, kirjoitusvirheistä. Ne luonnollisesti korjattiin käsikirjoituksia aina yhä uudelleen kirjoitettaessa.

   Niinpä, nimimerkki, sinua ei hyödytä mikään teksti, luotitpa mihin tekstiin hyvänsä.

   Minulla sen sijaan on taistelu ”pahuuden henkiOLENTOJA” (Ef. 6:12) vastaan, ilmavallan hallitsijaa, sen (maailman) hengen hallitsijaa vastaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa” (Ef. 2:2), ”tämän maailman ruhtinasta” (Joh. 12:31) vastaan. Hänet nimimerkki kavalasti piilottaa näkyvistä, ettei kukaan kristitty varoisi ja kaikki kristityt (myös minä) hukkuisivat.

   ”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä” (1. Piet. 5:8).

   Epäuskoisethan perkele on syntiinlankeemuksessa jo valmiiksi niellyt. Kaikki heidän ajatuksensa, sanansa (myös kirjoituksensa) ja tekonsa nousevat sydämessä asuvasta saatanasta: ”sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23).

   Plusääni(6)Miinusääni(2)
  2. Nimimerkki ”Fidus” pyrkii painokkaasti tähdentämään, ”että Raamattumme Vanha testamentti on Vanhan testamentin päälle sylkevien ja sitä rienaavien pakanallisten ja kieroutuneen luonteen omaavien nykyjutkujen, talmudististen jutkujen, vuosisatojen ajan editoima, kokoama, peukaloima ja muuttama korruptoitunut teksti, jonka käsikirjoitukset jo keskiaikaiset jutkut ilmeisesti tiesivät puutteellisiksi ja johon ei tule luottaa eikä laittaa uskoa.”

   Minulle yllä osoittamissaan kommenteissa hän näet kirjoittaa:

   ”farisealaiset nuo pakanalliset nykyjutkujen esi-isät – – nykyisin kristittyjen käyttämä Vanha Testamentti perustuu lähes yksinomaan masoreettiseen tekstiin, joka omaksuttiin jutkuilta niinkin myöhään kuin sydänkeskiajalla. Jutkuthan editoivat tätä versiotaan noin 800-1000 jKr. välisenä aikana – – farisealaiset kylläkin uskovat moisiin omassa pakanuudessaan – – kummallista, että laitat uskosi jutkujen editoimaan versioon Vanhasta Testamentista, kun on selvää, että tekstiä on peukaloitu – – masoreettinen teksti on talmudististen jutkujen kokoama! – – jutkujen editoimaan tekstiin – – luotat jutkujen editoimaan masoreettiseen tekstiin – – Luotat ilmeisesti kuitenkin Vanhan Testamentin päälle sylkevien talmudististen jutkujen rehellisyyteen tässä asiassa – – Lauriolta todella raju väite, kun hän väittää jutkujen editoiman masoreettisen tekstin 1000-luvulta jKr. olevan jonkinlainen Vanhan Testamentin alkuperäisteksti! – – hän luottaa tässä asiassa korruptoituneeseen masoreettiseen tekstiin – – Sinulla ei ole yhtäkään todistetta siitä, että masoreettiset tekstit eivät olisi muokkautuneet talmudistien käsissä – – kiellän sen sokean uskon, että Vanhaa Testamenttia rienaavat talmudistijutkut eivät muka olisi editoineet, tahallisesti tai tahattomasti Vanhaa Testamenttia vuosisatojen ajan. – – talmudistijutkujen versio – – Kuitenkin niiden (vokaalimerkkien) lisääminen on todiste talmudistien tekemästä editoinnista – – Toivon mukaan edes myönnät sen mahdollisuuden, että talmudistijutkut ovat saattaneet lisätä väärän vokaalin johonkin sanaan ja näin täysin muuttaa sen ja koko sen tekstuaalisen asiayhteyden merkityksen. – – puhumattakaan jutkujen luontaisesti kieroutuneesta luonteesta. Tiedämme, miten surkeasti he tulkitsevat Jumalan sanaa omien himojensa ajamiseksi. Miksi siis luottaa heidän editointityöhönsä? Ilmeisesti jo keskiaikaiset jutkut tiesivät käsikirjoitustensa olleen puutteellisia.”

   Hän pyrkii siis vetämään kaikki pois Raamattumme Vanhasta testamentista, koska siihen hänen mukaansa ei voi luottaa.

   Keskiaikaisten ja nykyisten ”talmudististen jutkujen” jeesuksenaikaisia esi-isiä nimimerkki kutsuu ”farisealaisiksi”. Näitä ”farisealaisia” (oik. fariseuksia) ja ”talmudististen jutkujen esi-isiä” oli olemassa jo ennen Jeesuksen aikaa, sillä fariseusten lahko (joita nykyjuutalaisetkin Talmudeineen ovat) syntyi Babylonian pakkosiirtolaisuudessa 500-luvulla e.Kr. Jo siis 500-600 vuotta ennen Jeesusta ja 250-350 vuotta ennen nimimerkin mainostamaa Vanhan testamentin käsikirjoitusten kreikankielistä käännöstä Septuagintaa oli olemassa noita ”Vanhan testamentin päälle sylkeviä ja sitä rienaavia pakanallisia ja kieroutuneen luonteen omaavia jutkuja.” Fariseukset eli ”juutalaiset” ovat siis luopumukseen joutuneita ”juudalaisia” ja ”israelilaisia” (siksihän Jumala heidät pakkosiirtolaisuuteen ajoikin), ja ajan mittaan pakanalliseen juutalaisuuteen (eli farisealaisuuteen) liittyi käännynnäisinä ihmisiä monista kansoista. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen takaisin Palestiinaan palanneita juudalaisia ja israelilaisia kutsuttiin yhteisellä nimellä ”juudalaisiksi”. Oikeita Jumalan kansan jäseniä Vanhan testamentin aikana olivat siis ”juudalaiset” ja ”israelilaiset”, jotka uskoivat Jumalan Jeesuksesta antaman lupauksen (1. Moos. 3:15) ja pelastuivat siinä uskossa (kyseessä oli siis kristinusko, joskaan ei silloin sillä nimellä). Selvyyden vuoksi olen kutsunut Vanhan testamentin oikeaa, uskovaa Jumalan valittua kansaa (sen ajan kristittyjä) ”juudalaisiksi” ja uskosta luopuneita fariseuksia ”juutalaisiksi”, koska heitä nykyisinkin kutsutaan ”juutalaisiksi”.

   Myös Talmudin ”esi-isä” oli olemassa jatkuvasti kehittyvänä ja laajenevana jo Babylonian pakkosiirtolaisuuden ajoista (500-luvulta e.Kr.) lähtien; siksi Talmudin päämuotoa kutsutaankin babylonialaiseksi Talmudiksi. Talmudin ”esi-isän” nimi oli ”perinnäissääntö”, ja se kulki aluksi suullisena ja muistilappujen varassa. Vasta 500-luvulla j.Kr. tuo perinnäissääntö saatettiin lopulliseen kirjalliseen muotoon nimellä Talmud.

   Nimimerkin suosiman ”Septuagintan” aikana ja Jeesuksen aikana sekä välittömänä Jeesuksen jälkeisenä aikana oli siis olemassa sekä Vanhan testamentin hepreankielisiä käsikirjoituksia että juutalainen eli farisealainen perinnäissääntö. Septuaginta oli VT:n hepreankielisten käsikirjoitusten kreikankielinen käännös, ja käännöksen laativat juutalaiset Egyptin alueen juutalaisille, jotka eivät osanneet enää hepreaa. Tietoa ei ole, olivatko kääntäjät todellisia Jumalan lupauksessa pelastuneita ”juudalaisia” vai fariseuksia (tai molempia), mutta itse työn laatuun sillä ei ollut merkitystä, sillä sydämen uskoa vailla olevia fariseuksia sitoi VT:n teksteissä toistuva Jumalan käsky olla muuttamatta hänen sanaansa mitenkään. Sekä ”oikeat uskovat” (”juudalaiset”) että sydämissään epäuskoiset (”juutalaiset”, ”fariseukset”) pyrkivät kääntämään oikein, sillä ensin mainittuja velvoitti sydän, toiseksi mainittuja ulkonainen ja pilkuntarkka lain noudattaminen (juuri fariseukset olivat tunnettuja siitä, että he tunnontarkasti, viimeistä piirtoa myöten, vaalivat Vanhan tekstien muotoa muuttamatta sitä mitenkään mihinkään suuntaan). Jeesuksen aikana oikeita uskovia (”juudalaisia”) oli enää hyvin vähän, ja lähes kaikki Israelin maassa olivat fariseuksia, ulkokultailijoita (joten todennäköisesti Septuagintan kääntäjätkin pari sataa vuotta aiemmin olivat fariseuksia, noita nimimerkin ”kieroutuneen luonteen omaavia jutkuja”).

   Kerron tämän siksi, että tulisi ilmi, että (käyttäen nimimerkin ilmauksia) ”Vanhan testamentin päälle sylkevät ja sitä rienaavat pakanalliset ja kieroutuneen luonteen omaavat jutkut” eivät ulkokultaisuudessaan mitenkään pyrkineet muuttamaan tai väärentämään Vanhan testamentin käsikirjoitusten tekstejä, sillä he toteuttivat ”Vanhan testamentin päälle sylkemistään” ja ”Vanhan testamentin rienaamistaan” perinnäissäännössään (myöhemmässä Talmudissaan); sitä vartenhan he perinnäissääntönsä ja Talmudinsa loivatkin. Perinnäissäännön ja Talmudin tehtävä oli ja on Raamatun kiertäminen ja vesittäminen. Jos fariseukset eli juutalaiset olisivat tuhonneet Vanhan testamentin tekstin, perinnäissääntö ja myöhempi Talmud olisi käynyt virattomaksi, ja lisäksi he olisivat joutuneet pilkan ja häpäisyn kohteiksi, kun heidän väärennystyönsä olisi väistämättä tullut julki (aina oli – ja yhä on – Jumalan oma kansa, ”kristityt”, jotka valvovat sanaa, ja Jumala itsekin valvoo sanaansa) ja heidän ulkokultailunsa selkäranka, Jumalan laki, olisi hävinnyt. He olisivat häipyneet historiasta välittömästi.

   Juutalaiset eivät siis ole vähäisimmässäkään määrin muuttaneet, peukaloineet tai korruptoineet Vanhan testamentin tekstejä. Päinvastoin, he ovat hyvin tunnollisesti vaalineet niitä, ettei mikään niissä muuttuisi – jopa tekstien ymmärtämistä helpotettiin lisäämällä konsonanttien oheen pieniä vokaalimerkkejä, ettei kukaan sekoittaisi toisiinsa sanoja, joilla oli samat konsonantit mutta eri ääntämys ja siten eri merkitys. Vaaliessaan pilkuntarkasti Vanhan testamentin tekstejä juutalaiset noudattivat tunnollisesti uskontoaan, ulkokultaisuutta, ”Jumalan valittuna kansana” olemista (jonka he käsittivät ulkonaiseksi asiaksi). Ulkokultaisuus on juuri Raamatun tekstin tunnontarkkaa ulkonaista noudattamista. Sydämen epäuskonsa (ja sydäntensä väärän raamatunselittämisen, kapinan) juutalaiset purkivat – ja yhä purkavat – perinnäissääntöönsä ja Talmudiinsa.

   Miten sitten Jeesus (Jumala) suhtautui toisaalta juutalaisten ja ”juudalaisten” ylläpitämiin Vanhan testamentin heprealaisiin käsikirjoituksiin ja toisaalta juutalaisten perinnäissääntöön; hänen aikanaanhan molemmat olivat läsnä?

   Jeesus julisti silloiset Vanhan testamentin käsikirjoitukset oikeaksi Jumalan sanaksi: ”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta (Jeesuksesta) – – Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?” (Joh. 5:39, 46-47) – – ”Ja hän (Jeesus) alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu” (Luuk. 24:27) – – ”Ja hän sanoi heille: ’Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa’. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset” (Luuk. 24:44-45) – – ”Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: ’Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta’” (Luuk. 18:31) – – ”Raamattu ei voi raueta tyhjiin” (Joh. 10:35) – – ”Mutta Aabraham sanoi: ’Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä. – – Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'” (Luuk. 16:29, 31).

   Monessa kohdassa Jeesus vetoaa VT:n käsikirjoitusten tekstiin, esim. Matt. 4:3-11; 22:43-44; 26:54.

   Muuallakin Raamattu (koko Raamattu on Kristuksen sana, koska Pyhä Henki, kirjoitusten antaja, on Jumalan Pojan Henki) vahvistaa juutalaiset (ja ”juudalaiset”) Vanhan testamentin käsikirjoitukset oikeaksi Jumalan sanaksi:

   ”heille (juudalaisille, tässä ei tarkoiteta ”juutalaisia”) on uskottu, mitä Jumala on puhunut” (Room. 3:2). Ks. myös esim. Matt. 1:22-23; 2:15; Ap. t. 1:16; 4:25; Luuk. 1:70.

   Kaikki Raamatun käsikirjoitukset ovat oikeaa Jumalan sanaa: ”sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta” (2. Piet. 1:21) – – ”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on…” (2. Tim. 3:16).

   Entä miten Jeesus suhtautui juutalaisten (fariseusten) perinnäissääntöön, myöh. Talmudiin? Hän tuomitsee sen Jumalan sanan vastaiseksi, ja siksi hän toteaa juutalaisten jäävän Jumalan ulkopuolelle perkeleeseen ja olevan matkalla helvettiin:

   ”Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden” (Matt. 15:6) – – ”’Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä.’ Ja hän sanoi heille: ’Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. – – Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette’” (Mark. 7:8-9, 13) – – ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa – – ette ole Jumalasta” (Joh. 8:44, 47) – – ”Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?” (Matt. 23:33).

   Jeesus siis hyväksyi juutalaisten ylläpitämät Vanhan testamentin käsikirjoitukset (jotka olivat Jumalasta alkuisin) mutta hylkäsi heidän perinnäissääntönsä eli Talmudinsa (joka oli heistä itsestään eli perkeleestä lähtöisin – syntiinlankeemuksen peruinahan jokainen ihminen on luonnostaan perkeleen orja).

   Sama periaate pätee myöhempään masoreettienkin aikaan, jolloin heprean konsonantteihin liitettiin vokaalimerkit. Ulkokultaisuudessaan juutalaiset tiukasti vaalivat ”pyhien kirjoitusten” tekstejä, ja heidän vaalintatyönsä ansiosta meillä on oikea Vanhan testamentin teksti. Toisaalta juutalaisten Talmud on edelleen Jumalan sanan tyhjäksi tekijä ja siten Jumalan tuomion alainen. Nimimerkin ”talmudististen jutkujen” Vanha testamentti on oikea, Jumalan hyväksymä Vanha testamentti, mutta heidän Talmudinsa on väärä, Jumalan tuomitsema teksti. Yhä edelleen juutalaisia ohjaa a) ulkokultaisuus ja b) sydämessä asuva perkele. Edellinen ohjaa sanan ulkonaista vaalimista ja jälkimmäinen sanan sisäistä vesittämistä. Ei perkele halua näyttää perkeleeltä.

   Tässä on hyvä palata kreikankieliseen Septuagintaan. Edellä todettiin, että todennäköisesti Septuagintan kääntäjät olivat tunnontarkkoja fariseuksia, noita nimimerkin ”talmudistisia jutkuja”, ja Septuaginta käännettiin hepreaa osaamattomille Egyptin fariseuksille (ehkä joukossa oli vielä jokunen oikeakin ”juudalainen”).

   On siis suhtauduttava varauksella siihen nimimerkin toteamukseen, että Septuagintan käännöstyön tekivät ”todelliset israelilaiset”, joilla hän nähtävästi tarkoittaa samaa kuin minä sanalla ”juudalainen”. Todellisia Jumalan lapsia oli tuolloin melko vähän, koska Jeesuksen aikaan heitä ei ollut enää juuri lainkaan. Toisessa kohdassa nimimerkki puhuu Septuagintasta ”todellisten Jumalaan uskovien israelilaisten kreikankielisenä käännöksenä”, mutta ”Jumalaan uskominen” ei ole mitään pelastavaa uskoa; jokaisella ihmisellä on jonkinlainen yleinen usko Jumalan olemassaoloon (ellei ole kokonaan paaduttanut itseään synneillä), mutta se ei ole pelastavaa uskoa eikä tee Jumalan lapseksi. Pelastavaa ja Jumalan lapseksi tekevää uskoa on vain kristinusko, usko syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä, Vanhan testamentin aikana usko luvattuun Jeesukseen (1. Moos. 3:15) ja Uuden testamentin aikana usko jo tulleeseen Jeesukseen. Kristinusko (VT:n aikana ”Jumalan valittuna kansana oleminen”) ei ole ”uskoa Jumalaan” vaan uskoa Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen (VT:n aikana ”siemenen” suorittamaan käärmeen pään rikki polkemiseen, 1. Moos. 3:15).

   Edelleen nimimerkki kirjoittaa, että varhaiset kristityt ja apostolit suosivat ja käyttivät Septuagintaa ja että tällainen kristittyjen käsissä ollut VT on säilynyt paremmin kuin ”talmudistijutkujen versio”. Syy siihen, että heprean kieltä taitamattomat varhaiskristityt käyttivät tuolloin kreikankielistä Septuagintaa, oli se yksinkertainen tosiasia, että Septuaginta oli tuolloin ainoa saatavilla ollut kreikankielinen VT:n käsikirjoitusten teksti. Heidän oli pakko tyytyä siihen. Syy oli kieli.

   Sen sijaan sille ei ole mitään perusteita, että apostolit olisivat käyttäneet ja suosineet Septuagintaa. Yhtä hyvin he ovat voineet käyttää silloin saatavilla olleita Vanhan testamentin hepreankielisiä käsikirjoituksia. Apostolit olivat Uuden testamentin kirjoittajia, ja joissakin kohdissa he viittaavat Vanhan testamentin teksteihin. Nimimerkki kirjoittaa kommentissaan 16.12.2017 at 0.16: ”käsittääkseni apostolit viittasivat Septuagintaan kirjoittaessaan kreikankielistä Uutta Testamenttia.” Hänkään ei kuitenkaan ole varma väitteestään, koska hän käyttää sanaa ”käsittääkseni”. Esimerkiksi seuraavia UT:n viittauksia VT:iin ei ole lainkaan Septuagintassa: Matt. 2:15; 2:23; Joh. 7:38; 19:37; 1. Kor. 2:9. Sen sijaan heprealaisissa käsikirjoituksissa ne ovat.

   Septuagintan heikosta luotettavuudesta kertoo sekin, että kun Hieronymus laati Vanhan testamentin teksteistä latinankielistä käännöstä (Vulgataa), hän aloitti ensin kääntämällä psalmit Septuagintan pohjalta mutta myöhemmin hylkäsi Septuagintan ja aloitti käännöstyönsä kokonaan alusta heprealaisten tekstien pohjalta. Rabbiininen juutalaisuuskin hylkäsi myöhemmin Septuagintan pätevänä juutalaisena raamattutekstinä, ainakin osin heikon käännöstyön vuoksi. Septuagintaa myös moneen otteeseen muokkailtiin ja paranneltiin, ja tuloksena oli erilaisia versioita (resensioita). Kirkkoisä Origeneen ”Heksaplanissa” on tuotu esiin ne Septuagintan kohdat, jotka puuttuivat heprealaisista teksteistä, ja ne Septuagintasta puuttuvat kohdat, jotka olivat heprealaisissa teksteissä. Itäisessä ortodoksisessa kirkossa Septuaginta on säilytetty virallisena tekstinä.

   Lukuisissa kohdissa Septuaginta eroaa masoreettisesta (heprealaisesta vokalisoidusta) tekstistä. 2. Mooseksen kirjan lukujen 25-40 kuvaus tabernaakkelista on Septuagintassa kokonaan toisenlainen. 1. Samuelin kirjasta Septuagintassa puuttuu n. 30 jaetta. 1. Kuningasten kirjassa on 25 lisäjaetta. Jobin kirjassa on puuttuvia ja ylimääräisiä jakeita. Jeremian kirjasta puuttuu 3100 masoreettisessa tekstissä olevaa sanaa.

   Muutama sana vielä siitä nimimerkin toteamuksesta, että ”kirjoittaessaan kreikankielistä Uutta testamenttia” apostolit olisivat viitanneet Septuagintaan. Kuitenkin koko Raamatun, niin Uuden testamentin kuin Vanhan testamentin, ainoa kirjoittaja oli Pyhä Henki, siis Jumala itse, 2. Tim. 3:16; 2. Piet. 1:21. Jos Uudessa testamentissa viitataan Vanhan testamentin teksteihin, viittaaja on Pyhä Henki, eivät apostolit. Apostolit olivat vain välineitä.

   Koko Raamattu on siis theopneumatos (Jumalan henkeyttämä, siis Pyhän Hengen laatima, 2. Tim. 3:16). Käsikirjoitusten kopioijat eivät kuitenkaan olleet inspiroituneita, ja heille tuli kirjoitusvirheitä, huomaamattomuuksia jne, mutta niillä ei ole mitään tekemistä alkuperäiskappaleen inspiraation kanssa. Näistä variaatioista huolimatta meillä on varma raamatunteksti, ei ainoastaan Jumalan lupausten nojalla (Joh. 17:20; 8:31-32; Matt. 28:20; Joh. 10:35; Matt. 4:4; Luuk. 16:29) vaan myös tutkimuksen toteen näyttämänä. On käynyt selväksi, että erilaisista lukutavoista huolimatta mikään kristillinen oppi ei niiden kautta muutu; lisäksi opit on esitetty monissa kohdissa (Fil. 3:1), joten jos joku kohta on hämärä, selvyys saadaan jostakin toisesta kohdasta.

   On hyvä myös muistaa, että kun Pyhä Henki lainaa Uudessa testamentissa Vanhan testamentin tekstiä, niin silloin Pyhä Henki lainaa itseään, ja hänellä on valta ja oikeus omiin sanoihinsa. Jotkut lainaukset ovat ihmisten mielestä epätarkkoja (eivät sanatarkkoja), mutta ”epätarkoissa lainauksissa” Pyhä Henki vain luo uuden tekstin ja sen kautta samalla selittää Vanhan testamentin tekstiään. Jos Uusi testamentti olisi apostolien (ei Pyhän Hengen) tekemä, apostolit olisivat varmasti siteeranneet sanatarkasti. ”Epätarkka siteeraus” on siis osoitus siitä, että Uusi testamentti on Pyhän Hengen laatima.

   Jumala on valvonut sanaansa niin että tekstin alkuperäinen muoto ei jäljentäjien kirjoitusvirheiden, lisäysten, muutosten, tekstiin upotettujen reunamerkintöjen tai virheellisten kääntämisten vuoksi ole oleellisesti muuttunut.

   Plusääni(5)Miinusääni(1)
   1. Tähän asiaan vielä täydennys. Yllä (kommenttini 18.12.2017 at 22.54, 3. viimeinen kappale) olen jo siteerannut teol. tri Uuras Saarnivaaran kirjassa ”Voiko Raamattuun luottaa?” olevaa kohtaa, jossa todetaan juutalaisten ”erittäin huolellisesti” varjelleen VT:n käsikirjoituksia (kohta on prof. Heikki Palvan kirjasta ”Raamatun tietosanasto”, 1974, s. 215, jota Saarnivaara kirjassaan siteeraa).

    Kävin läpi Saarnivaaran kirjaa laajemminkin, ja esitän tässä, mitä kirja tästä asiasta vielä toteaa. Sivulla 62 on sitaatti Josefuksen kirjasta ”Contra Apionem” (1.8) vuodelta 95 j.Kr. Sitaatissa Josefus ensin esittää tiivistetyssä muodossa silloisen Vanhan testamentin ”kaanonin” (eri kirjat), ja toteaa sitten VT:n käsikirjoituksista: ”Kukaan ei rohjennut lisätä niihin mitään, vaan kaikki juutalaiset pitävät niitä syntymästään asti vaistomaisesti Jumalan säädöksinä, pysyvät niissä ja ovat tarvittaessa valmiit kuolemaan niiden tähden.” Tällainen oli siis ensimmäisen vuosisadan (j.Kr.) juutalaisten käsitys Vanhasta testamentista.

    Sivuilla 74-75 Saarnivaara kirjoittaa:

    ”Kirjanoppineiden hoitama äärimmäisen huolellinen jäljentämistyö kuitenkin suuressa määrin korvaa käsikirjoitusten vähäisyyttä. Heidän miltei taikauskoisen tarkka suhtautumisensa VT:n tekstiin on peräisin hyvin vanhoilta ajoilta ja ilmeisesti perustuu sellaisiin ankariin varoituksiin kuin 5. Moos. 4:2 ja Snl. 30:5. KRIITIKKOJEN AJATUS, ETTÄ VT:N TEKSTIT OLISIVAT OLLEET AVOIMIA MILTEI KENEN HYVÄNSÄ TEKEMILLE MUUTOKSILLE JA ETTÄ NIITÄ OLISI UUDISTAVASTI ”TARKISTETTU” JA ”KORJAILTU”, ON RISTIRIIDASSA TÄTÄ KOSKEVIEN HISTORIALLISTEN TOSIASIAIN KANSSA (korostus minun). Masoreetit tekivät työtään pääasiassa Galilean Tiberiaassa ja Babyloniassa. Heidän vahvistamansa teksti on varsin tarkoin sama kuin Josef ben Akiban johdolla n. 100-130 j.Kr. tarkistettu teksti, johon he vain lisäsivät vokaali- ym. merkit. He eivät rohjenneet muuttaa konsonanttitekstiä silloinkaan, kun havaitsivat siinä virheitä. He jättivät tekstin sellaisekseen ja liittivät reunaviitteinä tietoja siitä, miten se oli heidän mielestään luettava (qere = luettava). Enimmältä osalta nämä qere korjatut lukutavat ovat ilmeisesti oikeita. Ne koskevat useimmissa tapauksissa (n. 3500 kaikkiaan n. 5000:sta) vain sanojen oikeinkirjoitusta vaikuttamatta merkitykseen. Vokaali- ym. lukumerkkien lisääminen oli välttämätöntä syystä, että hebrea (ja aramea) oli lakannut olemasta puhuttu kieli, ja pelkkä konsonanttiteksti oli vaikeaa lukea, monesti väärin luettuakin.”

    Saarnivaaran mukaan (s. 74) masoreetit (olivat juutalaisia kirjanoppineita) tarkistivat, yhtenäistivät ja vokalisoivat Vanhan testamentin tekstit. He myös jakoivat VT:n tekstin kappaleisiin ja jakeisiin (s. 75). Sitaatissa mainitussa Tiberiaassa oli 800- ja 900-luvuilla j. Kr. kaksi johtavaa masoreettiperhettä, ben Asserin ja ben Naftalin. Heidän teksteissään oli hyvin vähän eroavaisuuksia, eikä niillä ollut vaikutusta tekstin merkitykseen. Rabbi Maimonides (1135-1204) määräsi myöhemmin ben Asserin tekstin ja vokalisoinnin ohjeelliseksi.

    Ensimmäinen painettu heprealainen VT ilmestyi v. 1488. Jakob ben Chajjimin tarkistama VT ilmestyi 1524-25 Venetsiassa (v. 1869 ilmestyi tästä tarkistettu kriittinen painos), ja tähän tekstiin perustuvat protestanttisissa kirkoissa julkaistut VT:n käännökset. 1900-luvun alussa ilmestynyt Rudolf Kittelin Biblia Hebraica perustui oleellisesti ben Chajjimin tekstiin, mutta siinä oli alaviitteinä ”apparaatti”, jossa oli vanhojen käännösten lukutapoja ja korjausehdotuksia. Kolmas painos (1937) sisälsi ben Asserin tekstin ”puhtaimmassa muodossaan”.

    Ben Asserin tarkistaman ja vokalisoiman tekstin sisältävä ”Aleppon koodeks” (n. 930 j.Kr.) tuhoutui osittain tulipalossa v. 1948. Ns. ”Leningradin koodeks” (1008 j.Kr.) on ainoa koko VT:n sisältävä käsikirjoitus. Se on jäljennös tekstistä, jonka Aaron ben Mooses ben Asser tarkisti ennen vuotta 1000. Sen vokaalimerkit ovat Tiberiaan järjestelmän mukaisesti enimmäkseen kirjainten alapuolella, ja tätä järjestelmää käytetään painetuissa heprealaisissa VT:issa.

    Septuagintasta Saarnivaara toteaa (s. 67), että todennäköisesti se on Aleksandrian juutalaisten itsensä laatima, koska sen kreikka on Aleksandrin juutalaisten kreikkaa ja siinä on monia egyptiläisiä sanoja. Septuagintaan, joka alun perinkin poikkesi joissakin suhteissa heprealaisista teksteistä, liitettiin ajan mittaan apokryfisiä tekstejä ja siihen ilmaantui kopioinnin tuloksena jäljennysvirheitä. Noin v. 240 j.Kr. kirkkoisä Origenes toimitti Septuagintasta korjatun laitoksen, saattaen sen yhtäpitäväksi heprealaisen tekstin kanssa, joten ne Septuagintan käsikirjoitukset, jotka ovat lähellä heprealaista tekstiä, ilmeisesti perustuvat Origeneen tarkistamaan tekstiin.

    Sivulla 80 Saarnivaara toteaa: ”Suurin osa VT:n tekstin ongelmista johtuu jäljennysvirheistä, jotkut masoreettien vokalisointi- tai sanojen jakamisvirheistä. Osa jäljennysvirheistä on peräisin muinais-hebrealaisen kirjoitustavan ajalta, osa ajalta, jolloin se on vaihdettu neliökirjoitukseen (so. vuosilta 500-300 e.Kr., kyseessä nykyinen heprean kirjoitus, V-I. L.), ja osa neliökirjoituksen ajalta. Jotkut viimeksi mainitulta kaudelta olevat jäljennysvirheet johtuvat siitä, että muutamat neliökirjoituksen konsonantit muistuttavat toisiaan ja jäljentäjät ovat tämän johdosta lukeneet niitä väärin. Toiset johtuvat väärin kuulemisesta, kun jäljentäminen on tapahtunut sanelun mukaan.”

    Plusääni(6)Miinusääni(1)
 15. Eli jos pankki lainaa rahaa määrän x niin se luo tuon rahan tyhjästä. Tämähän tarkoittaa että rahaa tulee lisää x:n verran. Eli rahan arvo laskee x:n verran koska rahaa on nyt enemmän. Eli pankki ensin laskee kansalaisten rahojen arvoa x:llä ja sen jälkeen lainaa kansalaisille x:n verran rahaa? Eli pankki lainaa kansalaisille käytännössä heidän _omaa rahaansa_!?

  … ja sen jälkeen alkaa periä lainaamalleen rahalle korkoa?

  Mitä järkeä tässä kaikessa on meidän kannalta 😀

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Kyllä tuon tyhjästä luodun rahan käyttö on inflaation (rahan arvon alenemisen) alkusyy, mutta varsinaisesti inflaatio ei synny yksin siitä, että kiertoon tulee aivan uutta rahaa lainoja pankeista otettaessa. Samaan aikaan näet on menossa toinen prosessi: kierrosta poistuu rahaa, kun pankkilainoja lyhennetään ja korkoja maksetaan.

   Inflaatio syntyy a) siitä, että jatkuvasti kasvavien velanhoitokulujen (lainojen lyhennykset ja korot) vuoksi kansalaisten ostovoima koko ajan heikkenee (käteen jäävien varojen määrä laskee), ja b) siitä, että tuottajat ja palveluntarjoajat joutuvat siirtämään koko ajan kasvavia omia velanhoitokulujaan (kyseessä investointivelat) tuotteidensa hintoihin. Tuotteiden määrä ei juurikaan muutu, mutta kansalaisten käytettävissä olevien varojen määrä laskee ja hinnat nousevat. Samalla rahamäärällä ei saa enää ostettua yhtä paljon tuotteita tai palveluita kuin aiemmin.

   Inflaation syytä yleisesti peitellään, koska velkarahajärjestelmää ei haluta paljastaa.

   Velkarahajärjestelmämme, joka siis on ponzipyramidihuijaus, on täysin järjetön ja tuhoava. Meidän kannalta sillä on kuitenkin hyvin suuri ja kallisarvoinen merkitys ja tarkoitus (mitäänhän ei tapahdu sattumalta, Jumalan tahtomatta tai sallimatta), sillä se ajaa – Jumalan rangaistuksena – kansaa ahdinkoon ja siten sydämen katumukseen (sydämen hätään syntien vuoksi) ja sydämen uskoon, jolloin yhteys Jumalaan palautuu ja kansan rukoillessa sydämissään Jumala alkaa auttaa. Yksin hänellä on voima ja valta ottaa pois vitsaukset, sillä ne ovat alun perinkin hänen rangaistuksiaan ja ruoskiaan, joilla hän ajaa kansaa parannukseen. Jos kansa ei tee parannusta, se hukkuu omasta syystään. Jumala ei siedä edessään esimerkiksi lasten murhaamisia aborteissa, homoseksuaalisuutta, jumalanpilkkaa ja hänen sanansa vastaista naispappeutta. Pidän ihmeenä sitä, ettei hän vielä ole huitaissut kunnolla (vrt. Sodoma ja Gomorra, homoporttolat).

   Jumalan lyönneillä on aina tarkoitus.

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
   1. Hyvä kommentti. Ehkä a- ja b-kohtien lisäksi voisi todeta ettei paljon hyödytä
    nostaa tuotteiden hintoja ellei kukaan osta; rahan luonti kuitenkin lisää myös kysyntää (lainojen vastaanottajien taholta) mahdollistaen hintojen nousun esimerkiksi asuntojen osalta voimistaen rahan arvon alenemista sekä inflaatiota

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Toki voidaan aina miettiä yksityiskohtia. Sunkaan a- ja b-kohdat eivät kai yksin riittäisi selittämään asuntojen hintojen nousua jossa pankkien halvalla luoma velkaraha nostaa asuntojen hintoja kysyntää lisäämällä.

    Yksityiskohda eivät aina kuitenkaan auta kokonaiskuvan hahmottamisessa metsän erottamisessa puilta.

    Esimerkiksi on mielestäni erittäin kiinnostavaa hahmottaa tuo asia että pankit itse asiassa lainaavat nollakorolta meiltä ja lainaavat sen eteenpäin asuntolainan muodossa, sillä rahan luonti laskee sen arvoa (vaikkakin välillisesti ja teknisten kiemuroiden kautta mutta ei meidän jokaista tietokoneiden ruuduilla tapahtuvaa transaktiota tarvitsekaan ymmärtää).

    Lyhyet, kuvaavat sekä ytimekkäät esimerkit kunniaan!

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 16. MV-lehden artikkelissa https://mvlehti.net/2017/12/28/video-pankkijarjestelma-historian-suurin-huijaus/ oli linkki asiaa ansiokkaasti kuvaavaan videoon ”pankkijärjestelmä – historian suurin huijaus” https://m.youtube.com/watch?v=gHuE-XHddFU

  Sellainen jäi arvelluttamaan, että päätyvätköhän verorahamme (osa niistä) yksityisille pankeille Euroopan Keskuspankin EKP:n kautta vastaavalla tavalla kuin jenkkien verorahat FED:lle videossa kuvatulla tavalla?
  1. valtiot myyvät yksityisille pankeille velkakirjojaan huutokaupoissa (eli myyvät lupauksia siitä että me tai jälkipolvemme tulemme maksamaan velat takaisin) korkoa vastaan
  2. EKP ostaa velkakirjat yksityisiltä pankeilta korkoa vataan
  3. Valtiot / kansalaiset maksavat korot EKP:lle
  4. EKP maksaa korot yksityisille liikepankeille

  Vai kuinka homma Euroopassa toimii? Kun tuntuu että järjestelmän puolustajat viittaavat usein EKP:n valtio-omisteisuuteen…

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Yritän vastav nimim. Ihmetteleetaas, 28.12.2017 at 20.26 – kommenttiin.

   1. Valtiot myyvät yksityisille pankeille velkakirjojaan huutokaupoissa saadakseen rahaa lainaksi heiltä – aivan samalla tavalla valtiot pystyisivät luomaan rahansa itse. Miksi käyttä tuollaisia välikäsiä ?
   Thomas Edison: ”Jos hallitus voi laskea liikkeelle dollarin velkakirjan, se voi aivan yhtä hyvin laskea liikkeelle dollarin setelin.”

   2.Niin. EKP ostaa valtioiden velkakirjat yksityisiltä pankeilta nyt huonoina aikoina takaisin, koska ne alkavat mädäntyä niille käsiin. Tätä on velkakirjojen osto-ohjelma ”jälkimarkkinoilta”, eli ne velkakirjat ostetaan takaisin yksityisiltä liikepankeilta, EKP:n tyhjästä luomalla rahalla. Rahaa lainanneet pankit voivat kirjata ne myyntitulot oikeaksi rahaksi. Tämä on rahanpesua:
   https://www.arvopaperi.fi/kaikki_uutiset/ekp-jatkaa-osto-ohjelmaa-puolella-teholla-syyskuun-loppuun-6684216
   Varmaan aika moni haluaisi tuollaisen sijoitusvakuutuksen … 🙂

   3. Yksityiset sijoittajat keräävät korkotuotot, ja nyt osan saa EKP.

   4. Tottakai.

   Oleellista tässä on se, että jokainen luotu euro laimentaa jo kierrossa olevan euron ostovoimaa. Ohessa dokkarit, jossa asia on esitetty selkeäsanaisesti:
   https://youtu.be/PBflnIqe3Ic

   Tämä on suurin virhe mitä amerikkalaiset ovat yhteiskunnalleen antaneet tapahtua,
   http://grizzom.blogspot.fi/2014/12/the-biggest-mistake-american-people.html

   Kun ei ymmärretä asiasta mitään, niin silloin yleensä annetaan vain tapahtua. Kansanvalta on rikollisuuden sallimista, hirvittävää valehtelua ja välinpitämättömyyttä. Kansanvallassa, myös kansan välinpitämättömyys on kannanotto.

   Esim. osa Ranskan paljon parjatuista monarkeista (mm. Marie Antoinette) tajusi asian ja vastusti tätä. Mutta, kansaa kansa vihakiihotettiin häntä vastaan näiden rahanlainaajien toimesta.
   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2017/12/02/marie-antoinette/

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 17. kuinka muuten homma eroaa EKP:n osalta vertattuna videolla kuvattuun FEDiin https://m.youtube.com/watch?v=gHuE-XHddFU

  6%:n osinkoja ei taideta virallisesti maksella yksityisille pankeille mutta saavatko yksityiset pankit osansa ostamalla markkinoilta valtioiden velkakirjoja ja kaupittelemalla niitä edelleen EKP:lle tai Suomen Pankille vai kuinka homma toimii käytännössä?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. Kirjoitan tämän kommentin vain totuuden vuoksi.

  Tänään eduskuntapuolueiden puheenjohtajat viettivät eduskuntatalossa sisällissodan muistohetkeä, ja yhteisessä puheessaan he tuomitsivat poliittisen välivallan.

  Kuitenkin maamme puolueet ja niiden puheenjohtajat ovat olemassa vain poliittista välivaltaa varten; ne/he elävät siitä. Yhteiskuntamme toiminnan selkäranka ja kaiken ohjaaja täällä on, kuten yllä on todettu, kaiken tuhoava velkarahajärjestelmä, joka on pyramidihuijaus, koska koron vuoksi pankeille on aina enemmän takaisin maksettavaa kuin rahaa on olemassakaan (rahaa on sen verran kuin sitä on otettu pankeista lainaksi mutta takaisin maksettavaa on tuo koko lainattu määrä + korko). Yhteiskuntaan syntyy väkisin jatkuva ja yhä kiihtyvä lisälainaamisen pakko entisistä veloista selviämiseksi. Siitä seuraa velkakierre, velkaorjuus, kaikki orjuus, koko kansan kuoliaaksi kuristuminen – tuho.

  Velkarahajärjestelmämme, josta puolueemme elävät ja jota varten ne ovat olemassa, on niin ollen aivan suoraa ja avointa poliittista väkivaltaa, kuoliaaksi kuristamista. Kuten todettu, tuo velkarahajärjestelmä on laillistettua rahanväärennystoimintaa, johon liitettynä koron periminen tekee siitä pyramidihuijauksen, tappovälineen. Puoleemme ja niiden puheenjohtajat ovat poliittisen väkivallan puolueita ja poliittisen väkivallan puheenjohtajia. Ilman velkarahajärjestelmää puolueitamme ei olisi olemassa. Yksikään puolue tai yksikään puolueiden jäsen ei koskaan paljasta velkarahajärjestelmää – ne/he elävät siitä, poliittisesta väkivallasta.

  Äänestäjät siis äänestäessään maamme poliittisissa vaaleissa puolueiden (ei kansan) asettamia ehdokkaita äänestävät poliittisen väkivallan ja oman tuhoutumisensa puolesta. Jokainen äänestäjä, joka äänestää maamme poliittisissa vaaleissa, tekee maanpetoksen, aktin, jolla kaikki tuhotaan. Tällä tavalla jokainen kansalainen äänestäessään harjoittaa poliittista väkivaltaa. Jokainen ehdokas on poliittisen väkivallan (velkarahajärjestelmän) ehdokas.

  Tässä ei ole, kuten todettu, mitään epäoikeudenmukaista. Tämä lapsia aborteissa massamurhaava, homoseksuaalisuutta harjoittava, Jumalaa pilkkaava, evankeliumin opetuksen kodeissa, kouluissa ja kirkoissa lopettanut (siis kaikki helvettiin ajava) ja katumaton kansa ei ole ansainnut muuta kuin tuhoutumisen Jumalan edessä. Koska esivalta (esim. juuri vallassa olevat poliittiset puolueet ja niiden puheenjohtajat) on olemassa vain Jumalalta (Room. 13:1-5), maamme nykyinen esivalta ja sen poliittinen väkivalta (velkarahajärjestelmä) on täysin kansan itsensä ansaitsema. Esivalta kantaa ”miekkaa” (Room. 13:4) eli oikeutta rangaista syntistä kansaa, ja siksi kansaan nykyisin kohdistuva poliittinen väkivalta on täysin oikein kansaa kohtaan. Mitään muuta tämä läpisyntinen kansa ei ole ansainnut kuin Jumalan vihan ja Jumalan rangaistukset.

  Jumala siis toimii esivallan (puolueiden ja niiden puheenjohtajien) välityksellä. Vaikka esivaltamme tuomitsee poliittisen väkivallan, se kaikessa toteuttaa poliittista väkivaltaa, jopa kansan itsensä avulla ja siunauksella. Voimakkaat ja viisaat ovat Jumalan tiet.

  Plusääni(5)Miinusääni(2)
  1. Velka on giljotiini kuten kuvaat kun sitä jakavat yksityispankkiirit. Talousdemokratiassa, jota mm. IPU ajaa, asia on toisin: pankkeja ei omista yksityiset ja ne antavat lainaa ilman korkoa yleishyödyllisiin tarkoituksiin kuten esim. asumiseen.
   Nythän jokainen asuntovelallinen rahoittaa yksityispankkiiria kuten tämä suomenkielinen video kertoo:
   https://vastavalkea.fi/2017/12/06/globaalin-taloudellisen-ylivallan-perustukset/
   Systeemi pitäisi siis saada muutettua.
   Mutta kuka sen muuttaa elleivät ne joilla on valta, siis eduskunta ja hallitus. Ei kukaan muu voi sitä tehdä. On käsittämätöntä että syyllistät äänestäjiä tuolla tavalla.
   Siksi on ERITTÄIN TÄRKEÄÄ ÄÄNESTÄÄ ja valita maahan sellainen eduskunta joka todella edustaa kansaa ja tekee kaikkensa sen eikä globalisti-eliitin eteen kuten nyt.
   Ja yllätys: islam kieltää koronkiskonnan oltakoon siitä muuten mitä mieltä tahansa.
   Koronkiskonnan taustalla ovat juutalaiset. Kissinger mm. sanoi: jos haluat hallita koko maailmaa hallitse rahaa. Ja kun he haluavat koko maailman hallintaansa niin rahalla se onnistuu helpoimmin kun on niin paljon ihmisiä joiden sielu on ostettavissa.
   Jotta voisimme luoda uuden rahajärjestelmän on ensin päästävä irti EU-kahleista.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Vain parannuksenteko Jumalan edessä auttaa tätä kansaa, sillä kaikki valta on Jumalalla. Soititpa siis suutasi miten päin tahansa, voit vain sysätä Suomea yhä suurempaan onnettomuuteen ja tuhoon. Kun teikäläisillä on täällä demokratia, täällä on pelkkä perkeleen hirmuvalta ja väistämätön syöksy tuhoon (luonnollinen ihminen on syntiinlankeemuksen peruina perkeleen orja, jonka yllä on Jumalan viha). Olisit lukenut kommenttini paremmin.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. On kovasti huvittavaa, ettei Suomessa kukaan ymmärrä, että rahan loppumisen syy on velkarahajärjestelmä, vaikka se selvin sanoin koko kansalle osoitetaan ja kerrotaan. Nytkään, kun ns. ”soteuudistus” ja maan koko hallitus on kaatunut, kukaan ei tuo esiin ongelmien (maan köyhtymisen, esim. julkisen terveydenhuollon kriisin) perimmäistä syytä. Aivan kauheaa, hirvittävää, idiotiaa maan ylimpiä tasoja myöten! Kukaan ei näe yksinkertaista syytä. Kaikki on puhdasta ja pelkkää sokeutta. Miksei kukaan rahojen loppuessa ja velkojen (orjuuden) koko ajan kasvaessa kysy ja selvitä, mikä on raha ja millainen on raha- ja pankkijärjestelmämme? Miksei itse ongelmaan ei lainkaan kajota? Jos maassa olisi terve, työhön (ei velkaan) perustuva rahajärjestelmä, maan rikastuisi sitä mukaan kuin tuottavaa työtä (esim. maataloutta) tehdään. Oikea raha on vain suoraa vaihtokauppaa helpottava väline. Siitä ei itsestään tehdä kauppatavaraa. Muutenkin, kaikki ne totuudet eri asioista, joita olen tuonut esiin, ovat jääneet ja jäävät kokonaan vaille huomiota. Millään totuudella ei ole tämän kansan keskuudessa mitään merkitystä, ei vähimmässäkään määrin. En siis enää kirjoita tälle kansalle, koska turhempaa toimintaa ei ole. Kansa vaeltaa himoissaan, omassa navassaan, valheessaan, kaikkiin asioihin ulottuvassa taikauskossaan (esim. rokotteet, ilmastonmuutos) ja joka asiaan ulottuvassa jumalattomuudessa (perkeleessä). Tämä on siis viimeinen viestini täällä ja yleensä julkisesti tämän kansan keskuudessa. Tuhoudutte omasta syystänne. Täällä ei ymmärretä edes yksinkertaista rahojen loppumisen syytä, vaikka se tuhat kertaa selitetään. Joten nyt vihdoin se ”laurio” poistuu. Pysyn Kristuksessa ja elän ikuisesti Jumalassa, eikä tehtäväni ole puhua kovalle (paatuneelle, sokealle) seinälle.

   Edes maan johto ei puutu rahojen loppumisen (maan köyhtymisen) varsinaiseen syyhyn vaan puhuu ja toimii asia ohi kaikin voimin! Nytkin VUOSIEN hikoilu soteuudistuksessa, ja kertaakaan ei kajota itse syyhyn, korolliseen, velkaan väkisin sitovaan ja väkisin tuhoon johtavaan korolliseen velkarahajärjestelmään (lailliseen rahanväärennystoimintaan, pyramidihuijaukseen)! Mikä hirvittävä narrinäytelmä!!! Minua lohduttaa tässä vain se, että tämä kansa itse on jumalattomuuden ylläpitämässä sokeudessa ansainnut kaiken maallisen tuhoa ja lopulta ikuisen helvetin. Syyllinen on kansa itse, ei kukaan muu. Kuten olen vuosia sanonut. Enää en sano tälle kansalle julkisesti mitään, en kerrassaan mitään.

   Suomessa ei ole miehiä.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
   1. The Devil is Money.
    Paholaisen palvojat luovat rahaa ja NWO on omistettu orjuuttamaan meidät henkisesti.Raha on sen ensisijainen väline.
    Sillä rakkaus rahaan on kaiken pahan perimmäinen juuri. Timoteus 6:10
    Henry Makow Ph.D.
    Pilkkaamme saatanan valtaa, mutta taistelemme paholaisen kanssa aina, kun keskitämme energiaamme rahaan.
    Ihmisillä, jotka elävät palkkatuloilla vain selviytyäkseen on puolustus, mutta useimmat meistä kärsivät hengellisestä alennustilasta.
    Pörssi on jättiläisen kasino. Jokainen maailmassa voi käydä kauppaa älypuhelimestaan.
    Teknologia on upea, myönnän sen. Mutta vaikutus on orjuuttaa miljardeja kaikkivoivalle rahalle. Uhkapeli on hauskaa, kun olet voittanut, mutta lue ”keskustelut” yahoo-finanssilta (yksittäiset osakkeet) nähdäksesi, kuinka monta ihmistä on nyljetty elävänä ja tunne kipu.
    Riittävästi on aina hieman enemmän kuin mitä on. Ei ole koskaan tarpeeksi tyydyttämään hengellistä nälkää. Jopa Illuminati-triljonaaarit kuten Jacob Rothschild harrastavat uhkapeliä.
    https://www.henrymakow.com/2018/10/the-devil-is-money.html
    ”MONEY”

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
   2. Pääministeri Sipilä sanoi selvästi tämän päivän Yle-uutisissa, että tuo ns. sote-uudistus on EU:n komission ja luottoluokittelijoiden (= velkarahajärjestelmän) vaatimus, siis uusien lainojen saamisen ehto eli kansan elossa pysymisen ehto. Näin kultasormuksinen käsi (yksityisten juutalaisten raha- ja pankkijärjestelmä, jota vetävät Rothschildit ja muut yksityiset pankkiirimafiat – kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus) hallitsee Suomea ja kaikkea Suomessa. Velkaorjuuden myötä syntynyt orjuus kaikissa asioissa näkyy juuri yllä olevassa kommentissani mainitsemassani asiassa, siinä, ettei KUKAAN Suomessa uskalla/pysty/aio osoittaa maamme ja kansamme köyhtymisen todellista syytä, velkarahajärjestelmää. Siitä ei koskaan puhuta missään, se on äärimmäinen tabu. Siitä seuraa, että kaikki virallinen puhe/toiminta Suomessa on ohipuhumista ja ohitoimintaa. Orjuuttajan valta on absoluuttinen, ja Suomen kansa on pelkkä lypsylehmä. Se, että Jumala on tahtonut/sallinut tänne tällaisen ytimiin asti menevän orjuuden, on luonnollisesti rangaistus tämän julkean ja myrkyllisen kansan synneistä, sekä julkisynneistä (jumalanpilkka, homous, lastenmurhat aborteissa, naispappeus jne.) että varsinkin sydänten synneistä, Room. 3:10-18. Suomeksi sanottuna: tämä jumalaton kansa on vajoamassa lohduttomaan tuhoon ja lopulta ikuiseen helvettiin, itse omien ajatustensa, sanojensa ja tekojensa kohteeksi. Lohdutonta on katsoa tämän kansan vaellusta ja hybristä. Suruttomina vaelletaan, ja pian pudotaan ikuiseen vaivaan. Kristus palaa nyt hetkenä minä hyvänsä, ja silloin on viimeinen tuomio.

    Lopuksi toistan ainoan tien ulos onnettomuuden tieltä: parannus Jumalan edessä. On siis tultava sydämen katumukseen (sydämen hätään syntien vuoksi) ja sydämen uskoon. Ne molemmat vaikuttaa sydämissä Jumalan sanassa vaikuttava Pyhä Henki, Jumala itse. On siis otettava esiin Jumalan sana. Se on ainoa tie.

    Plusääni(7)Miinusääni(0)
   3. Selvennys: Kun yllä totean: ”Suomessa ei ole miehiä”, tarkoitan, ettei Suomessa ole sisäisesti miehiä. Yksin Jeesus Kristus on todellinen Mies, Soturi, Voittaja, ja siksi vain sellainen mies, jossa asuu Kristus, on todellinen mies, joka saa jotakin aikaan. Miestä, jossa ei asu Kristus, olen aina kutsunut ”nartuksi” tai ”ensimmäisen luokan nartuksi”. Hänessä asuu syntiinlankeemuksen (1. Moos. 3. luku) seurauksena perkele, ja siksi hän on todellisen miehen vastakohta.

    Mieheksi tullaan syntymällä Jumalasta, Jumalan sanasta. Siinä uudestisyntymässä perkele joutuu Pyhän Hengen voimasta kaikkoamaan pois sydämestä ja Pyhä Henki (Jumala) itse tulee sydämeen asumaan. Mieheksi tullaan siis vain kuolemalla. Sen kuoleman vaikuttaa Jumalan sana, ja siinä kuolemassa perkele poistuu sydämestä (luonnollinen, vanha syntinen ihminen kuolee). Kun perkele poistuu sydämestä, mies, koko hänen minuutensa, kuolee:

    ”Joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:7);

    ”Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, EN ENÄÄ MINÄ, vaan Kristus asuu minussa” (Gal. 2:19-20).

    Tuo uudestisyntymä (mieheksi tuleminen) on siis parannus. Jumalan sana on Pyhän Hengen kirjoittama profeettojen ja apostolien välityksellä, joten Pyhä Henki (Jumala itse) vaikuttaa sanassaan, Hebr. 4:12, 2. Piet. 1:21. Lain sanaan liittyneenä Pyhä Henki vaikuttaa sydämessä katumuksen, ts. hädän ja kauhistumisen syntien ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi. Tällaisessa sisäisessä kauhistumisessa ja sortumisessa ihminen kuolee ja perkeleelle tulee ahtaat oltavat. Evankeliumin sanaan liittyneenä Pyhä Henki vaikuttaa sydämessä uskon Kristuksen sijaissovitukseen, ts. suuren lohdutuksen ikuisen pelastumisen vuoksi. Tällaisessa sisäisessä autuaaksi tulemisessa todellinen ihminen (Jumalan kuva, Jumala ihmisessä) syntyy ja Pyhä Henki tulee sydämeen. Siis: luonnollinen ihminen = perkele sydämessä, ja kristitty = Jumala sydämessä. Vain se on Mies, jonka sydämessä asuu Kristus. Vain sellaista miestä Jumala kuulee, ja vain sellainen mies voi olla pelastukseksi kansalleen.

    Jumalan sana itse ilmoittaa miehuuden olevan Kristuksen täyteyttä: ”…täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään” (Ef. 4:13).

    Kristuksessa uudestisyntymätön suomalainen mies on viraton turhake, kaikkien asioiden häpeä: ”sillä mies ei omalla voimallaan mitään voi” (1. Sam. 2:9). Miehen luonnollinen ”oma voima” on perkele hänessä. Mikä on ”omaa”, se ei ole Jumalan.

    Plusääni(7)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat