Näkökulma: Turvapaikanhakijoita ja pakolaisia suositaan sekä kantaväestöä syrjitään

Magneettimedia julkaisee Lukijan kynän kirjoituksen, jonka mukaan “turvapaikanhakijoiden” ja pakolaisten sosiaalietuudet ovat paljon suuremmat kuin kantaväestön vastaavat etuudet. Suomen valtaapitävät ja virkakoneisto pyrkii näköjään avoimeen konfliktiin suomalaisen kantaväestön kanssa, asettamalle heidän toisen luokan kansalaisen asemaan omassa kotimaassaan. Jäljempänä olevat tiedot perustuvat Korkeimman oikeuden tietyn rikostapauksen selvityksen tietoihin. Vaikka artikkeli ei ole aivan ajankohtainen, se profiloi hyvin nykyistä vastaavaa tilannetta. 

Turvapaikanhakijoita ja pakolaisia suositaan sekä kantaväestöä syrjitään 

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten monta kertaa kantaväestöä suuremmat sosiaalietuudet paljastettu virallisista oikeuden papereista. 

 
Tämä teksti on vanhempi seikkaperäinen selvitys sosiaaliviranomaisten myöntämistä sosiaaliavustuksista maahanmuuttajalle. Nämä ovat yleensä salassa pidettävää tietoa, mutta rikostapauksessa KKO on joutunut ne tuomaan julki muidenkin ihmeteltäviksi. 
 

(Sensuroitu) haki oleskelulupaa itselleen ja yhdelle lapselleen Suomen (sensuroitu) suurlähetystöön (päivämäärä) 1998 jättämällään hakemuksella perheenyhdistämisperusteella. Hakemus perustui siihen, että A oli solminut päivämäärä.1998 avioliiton Abdullahi B -nimisen miehen kanssa, jolla oli pysyvä oleskelulupa Suomessa, ja että lapsi oli heidän yhteinen. 

Ulkomaalaisvirasto myönsi päätöksellään 14.2.2000 oleskeluluvat ajalle 14.2.2000 – 14.2.2001 ja jatkoi niitä 28.4.2002. Oleskeluluvan voimassaoloaikana A nouti toisen lapsensa (sensuroitu) Suomeen ja synnytti kolmannen lapsensa. 
 
A haki yhdessä B:n kanssa sosiaalietuuksia ja toimeentulotukea seuraavasti:  

Kansaneläkelaitokselta 
 

· 1.4.2000 – 31.8.2002 lapsilisää yhteensä 7 488,75 euroa, 
 

· 3.4.2000 – 3.1.2002 lasten kotihoidon tukea yhteensä 8 708,10 euroa, 
 

· 20.2.2001 – 3.1.2002 äitiys- ja vanhempainrahaa yhteensä 2 654 euroa sekä 
 

Helsingin kaupungilta 
 

· 3.4.2000 – 31.1.2002 toimeentulotukea yhteensä 36 872,27 euroa. 
 

Tässä tapauksessa maahanmuuttaja oli saanut nettotuloja yhteensä 55.723 euroa 2 vuoden ja 5 kuukauden aika jaksolta. 
 

Jotta työtä tekevä pääsee samoihin ansioihin, on tienattava bruttosumma oltava huomattavasti suurempi. 
 

Voidaan kysyä onko kohtelu samanlaista kantaväestön tukihakemuksiin verrattuna? Mikäli on, se ei voi olla vaikuttamatta työnhakumotivaatioon, jos ilman työtä pääsee paremmille ansioille. 
 

Pia Kauma on epäillyt sosiaaliviranomaisten harrastavan maahanmuuttajien suosimista kantasuomalaisiin verrattuna. Kauman epäilyt vaatisivat tarkempaa tutkimista. 

Kauma on muiden muassa todennut: 

– Miksi  maahanmuuttajaperheen pitää esimerkiksi hankkia uudet lastenvaunut sosiaalituella, jos suomalaisperhe kierrättää vanhoja vaunuja, Kauma kysyy. 
 

Oikeuskansleri voisi määrätä vaikka Suomessa 20 eniten tukia saaneiden perusteet ja summat tarkasteluun, niin saataisiin tähän keskusteluun varmaan hyvä soppa aikaiseksi.  

 

Kantasuomalaisia syrjitään ja maahanmuuttajia suositaan 

Suomessa toimii kaksoisstandardi tai kaksinaismoralismi, jonka mukaan kantasuomalaisia syrjitään ja ulkomaalaisia maahanmuuttajia, pakolaisia sekä turvapaikanhakijoita suositaan. Tätä ovat kokoomuksen, sosiaalidemokraattien, keskustan, ruotsalaisen kansan puolueen ja vihreiden taholta  yritetty pitkään pitää visussa kätkössä. Totuus tulee julki kuitenkin. Nykyinen hallitus on toimillaan merkittävästi heikentänyt pienituloisten ja keskituloisten suomalaisten asemaa. Kaikkein eniten hallitus kurjistaa sairaita, lapsiperheitä, eläkeläisiä. Tähän kurjistamiseen  Jäädyttämällä indeksit, leikkaamalla ja vähentämällä juuri heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukia. 
 

Eikö Korkeimman oikeuden pöytäkirja kelpaisi todistukseksi eriarvoisuuden harjoittamisesta? Nimittäin KKO 2009:14 selittää, että eräs maahanmuuttajataustainen on saanut useamman vuoden ajan reilut 2.500 euroa kuukaudessa toimeentulotukea käsittäen perusosan ynnä ”harkinnanvaraiset” tuet. Lisäksi hän oli saanut vielä Kelan asumistuet noin 600 euroa kuukaudessa. Yhteissummaksi tuen saajalle kertyi siis 3100 euroa kuukaudessa. Näitä etuisuuksia saatiin siis kunkin vuoden jokainen kuukausi. Jokainen voi itse tarkastaa tuosta julkisesta pöytäkirjasta summat. Eriarvoistako? Olisiko sittenkin syytä avata noita toimeentulotukia joita me kuulemma tasa-arvoisesti saamme ihan yhtä paljon etniskulttuurisesta taustasta riippumatta? 
 

Kysymys: kuinka paljon pitää olla työssäkäyvän yksinhuoltaja äidin bruttotulot, että hän saa saman verran puhtaana käteen tarhamaksujen ja työmatkakulujen jälkeen? 
 

Vastaus: noin 5.800  €/kk. Tietysti vielä sillä erotuksella, että hänen pitää käydä töissä, eikä voi viettää aikaansa lastensa kanssa. 
 

Somalien kasvattilapsijärjestelmässä on väärinkäytöksen piirteitä 

Viranomaisten on vaikea päästä käsiksi ongelmiin, sillä somaliyhteisö on niin tiivis. Kasvattilapsijärjestelmän väärinkäytössä on myös piirteitä, jotka vaikuttavat järjestelmälliseltä keplottelulta. 
 

-Vaikea sanoa, onko tämä järjestelmällistä toimintaa. Kaikista Kaikista näistä menettelytavoista he toki informoivat toisiaan. Tieto kulkee siitä, miten voi menetellä, mikä on mahdollista, mikä on sallittua ja mikä kenties ei sallittua, mutta voi onnistua, kertoo komisario Arvo Mäntykenttä Helsingin ulkomaalaispoliisista. 

 Yle-uutiset  uutisoivat myös kasvattilasten määrän kasvusta somalialaisten keskuudessa: 

“Sisäministeriön muistion mukaan kasvattilasten määrän kasvu ei selity Somalian sekasortoisella tilanteella, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Muistion mukaan ilmoitetuista 13 – 17-vuotiaista kasvattilapsista 70 prosenttia oli tyttöjä. Raportin mukaan kasvattilapsijärjestelmää voidaan käyttää myös ihmiskaupan välineenä.” 

Perheenkokoajat 

Perheenyhdistämisen lupamenettelyssä Suomessa asuvaa ja pysyvän oleskeluluvan saanutta henkilöä, jonka luona perhe-elämän on tarkoitus jatkua Suomessa, kutsutaan perheenkokoajaksi. Perheenkokoaja hakee perhettään Suomeen perheenyhdistämishakemuksella. 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca tiedottaa 2011 julkaisussaan muiden muassa kotouttamisesta sekä perheidenyhdistämisprosesseista. 
 

Uutisoinnin mukaan maahanmuuttajien yhteispalvelutoimisto (Myp) vastaanotti Vantaalle saapuvat maahanmuuttajat ja tarjoten heille kotoutumisen alkuvaiheen sosiaali- ja terveyspalvelut. Toimiston perustehtävänä ja tavoitteena oli että, pakolaisasiakas omaksuisi kotoutumisajan sisällä uudessa yhteiskunnassa elämän tarvittavia perustaitoja. Vantaalla hankkeessa kehitettiin työskentelymallia maahanmuuttajien perheenyhdistämisprosessien tukemiseksi. 

Haastatteluissa tulivat ilmi perheenyhdistämisen kaksi osapuolta eli perheenkokoaja sekä Suomeen haetut ja saapuneet perheenjäsenet. Haastateltavissa oli sekä naisia että miehiä. Enemmistö haastateltavista oli kuitenkin perheiden äitejä. 

Perheet olivat suuria, keskimäärin seitsenlapsisia. 

Erityisesti Afrikan maista tulevissa perheenyhdistämishakemuksissa usein haetaan biologisten lasten ohella myös muita lapsia. 
 

Kaikki haastateltavat ovat tienneet perheenyhdistämisen mahdollisuudesta! 


Päällimmäisenä ajatuksena oli kuitenkin unelma paremmasta elämästä. Perheenkokoaja halusi hakea perheensä Suomeen, jotta he voisivat asua yhdessä perheenä. Odotukset Suomesta olivat usein korkealla. Sekä perheenkokoajat että tulleet perheenjäsenet ovat kertoneet odottaneensa elämältä Suomessa turvaa, rahaa, palveluita… 
 

Poimintoja lehdistöstä: Suomi maahanmuuttajien ihanne valtiona  

Arabilehti ylistää Suomen veronmaksajien maahanmuuttajille tarjoamia sosiaalietuja. Lehti kirjoittaa: 

“Suomi tarjoaa maahanmuuttajille ilmaiseksi kielikurssit, asumisen, terveydenhuollon perheille ja koulutuksen lapsille. Tämän lisäksi aikuiset saavat 367 euroa käyttörahaa kuukaudessa, kunnes he saavat töitä ja alkavat itse tienata.” 
 

Arabilehti Suomesta: Muslimien taivas “Afrikassa ajatellaan, että Suomessa on joka paikassa rahaa”. 
 

Helsingin Sanomat 

 
Helsingin Vuosaaren lukion ensimmäisen vuoden opiskelija Saliha Sakhi (vas.) ja abiturientit ja Mohamed Osman ja Sazan Rexhepi suunnittelevat tulevaisuutta luottavaisina. Vuosaaren lukion abiturientilla Mohamed Osmanilla, 20, on valoisa käsitys siitä, miten Suomessa virallisesti kohdellaan maahanmuuttajia. 
 

“He saavat asuntoja, työpaikkoja, koulutusta ja toimeentulotukea, jos tarvitsevat.” 
 

Näkemys ei paljon poikkea siitä, mitä Mohamed Osman ajatteli ennen kuin lähti perheineen 12 vuotta sitten Suomeen. “Afrikassa ajatellaan, että Suomessa on joka paikassa rahaa, sitä voi löytää maastakin, ja sitä on helppo saada.” 
 
Perussuomalaisten   puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo mukaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun tarvitaan Suomelta ”järeitä toimia”. Slunga-Poutsalo sanoo, että Suomen houkuttelevuudesta tulee päästä eroon pikakäännytyksin ja tukien rajauksin. 

– Suomi on yhteiskunnan tukiensa ja asumisperusteisen sosiaaliturvan vuoksi liian houkutteleva maa. Houkuttelevuudesta tulee päästä eroon pikakäännytyksin ja tukien rajauksin. 

Suomeen on Romanian romaneiden jälkeen tullut uusi aalto romaneja, nyt Bulgariasta. Viime vuonna heitä saapui yli 700 ja pelkästään joulukuussa yli 200. Viranomaisten mukaan he tulevat samalta alueelta, ja sana Suomen toimeentulotuesta on kiirinyt.  

Maahanmuuttoviraston  tulosalueen johtaja Matti Heinonosen mukaan esimerkiksi Somaliassa olosuhteet ovat jokseenkin rauhalliset.  

– Olot ovat siellä kutakuinkin rauhalliset, rauhattomuus ei ole ongelma vaan köyhyys, arvioi Heinonen. 

– Kävimme neuvotteluja Somalimaan hallituksen kanssa ja solmimme heidän kanssaan vapaaehtoista paluuta koskevan sopimuksen. 

Ankkurilapsi tapaus 

”Korkein hallinto-oikeus KHO on tehnyt tiukan linjanvedon tapauksessa, jossa nyt seitsemänvuotiaan lapsen vanhemmat yrittivät saada oleskelulupaa Suomeen lähetettyään lapsensa ensin maahan niin sanotuksi ”ankkurilapseksi”.  

Vanhempien oleskelulupa evättiin, koska heidän katsottiin pyrkineen kiertämään maahantulosäännöksiä. 

B on ilmoittanut haluavansa muuttaa Suomeen ainiaaksi, koska tuntuu olevan parempaa elää yhdessä Suomessa. Hän on täsmentänyt olettavansa asian olevan näin, koska hänen poikansa ja veljensä asuvat siellä. 
 

Suomesta B ei kertomansa mukaan tiedä mitään. B on ilmoittanut, että he eivät voi viettää perhe-elämää Etiopiassa, koska hänellä ei ole työtä siellä. Suomessa se B:n mukaan on mahdollista, koska elämä siellä on ilmaista (KKO). 
 

Suomeen laittomasti yrittävien joukossa on yhä useammin ihmisiä läntisestä ja keskisestä Afrikasta. Uusia tulomaita ovat esimerkiksi Kamerun, Norsunluurannikko ja Kongo. Valtaosa tulijoista on nuoria miehiä. 

Suurimpia Suomeen pyrkiviä afrikkalaisryhmiä ovat somalit. He myös haluavat jäädä tänne perheenyhdistämissyistä. 

Suomeen yrittää laittomasti yhä useampi afrikkalainen etsimään vauraampaa elämää. 

”Köyhyys, työttömyys, koulutusjärjestelmän sekä terveydenhuoltopalvelujen puuttuminen ja kodittomuus ovat syitä maastamuuttoon”, kertoo Solidaarisuuden somalimaalaisen kumppanijärjestön Agriculture Development Organization:in toiminnanjohtaja Hussein Ismail
 

“Totta kai jokainen meistä haluaa tulla onnelliseksi omassa elämässään. Kun oma maa ei pysty tarjoamaan hyvinvointia, onnea lähdetään etsimään sieltä, missä sitä on tarjolla.” Suurin osa lähtijöistä on nuoria alle 30-vuotiaita miehiä. 
 

“Heillä on vahva käsitys siitä, että elämä on helpompaa ja onnellisempaa maissa, joissa elintaso on korkeampi”, Hussein jatkaa. 
 

Kantasuomalaisia voidaan syrjiä työmarkkinoilla: “diskriminaatio”, eli ”erityiskohtelu” 
 

”Esimerkiksi työhönotossa voidaan ottaa huomioon hakijan etninen tausta palkkaamalla tehtävään työmarkkinoilla aliedustettuun ryhmään kuuluva henkilö, vaikka tämä ei olisi aivan yhtä pätevä kuin paremmin edustettuun ryhmään kuuluva. Positiivinen erityiskohtelu on sallittua, jos siihen on objektiiviset ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet ja jos se on oikeassa suhteessa tavoiteltavaan etuun (ks. perustuslain 6 §, yhdenvertaisuuslain 7 §).”2 

 
Tällainen kantasuomalaisten syrjiminen ei saa olla laillista. Jos on, niin lakia on muutettava.  Vain pätevyys voi ratkaista työhönotossa.  

Tutkitusti maahanmuuttajat saavat enemmän sosiaalietuuksia kuin kantaväestö.  
Helda -sivustolla esitettyyn tutkimukseen viitaten: “tulosten tarkastelussa nähdään että maahanmuuttajat saavat toimeentulotukea selvästi kantaväestöä enemmän (sivu 73).  
   

Maahanmuuttajia on aineistossa 8,2 prosenttia, mutta heidän osuutensa toimeentulomenoista on 27 prosenttia. 

Esimerkiksi somalien työttömyysprosentti on lähes 90. Siitä huolimatta kaikilla kadulla vastaantulevilla somaleilla on hienot, uutuuttaan hehkuvat merkkivaatteet, somalinaisilla uudenveroiset lastenrattaat jne. 
 

Mistä siis lähes kokonaan työtön kansanryhmä saa rahat edellä mainittuihin tavaroihin? 
 

Pääkaupunkiseudulla asetetaan maahanmuuttajat etusijalle jo pelkästään sen takia, että esimerkiksi Helsingin kaupunki on sitoutunut palkkaamaan maahanmuuttajia näiden väestöosuutta vastaavan määrän. No jokainen voi sitten miettiä tarkoittaako se sitä, että palkataan maahanmuuttajia tuosta vaan kaupunginjohtajaksi tai sosiaalityöntekijäksi tai terveydenhoitajaksi tai opettajaksi tai rakennustarkastajaksi tai vesihuollosta vastaavaksi käyttöpäälliköksi… 
 

Vai kompensoidaanko sitä, että siisteissä sisähommissa on pelkkiä valkonaamoja ja vieläpä enemmistönä naisia sillä, että siihen vähän koulutusta vaativaan duunariportaaseen otetaan suhteettoman paljon maahanmuuttajia, jopa 40 prosenttia, mikä osuus kasvaa jatkuvasti. Kun toimistoissa on väestösuhdetta vähemmän maahanmuuttajia ja kuljettajina heitä on suhteettoman paljon, niin lopputuloksena kaupunki voi iloisesti markkinoida, että tavoitteet on saavutettu. 

“Muunkielisten osuutta henkilöstössä lisätään vastaamaan muunkielisten osuutta kaupungin väestössä. Kaupungilla on yhteiskunnallisena toimijana lisäksi vastuu muunkielisten sosioekonomisen aseman parantamisesta mm. työllistymistä ja urakehitystä edistämällä.” 
Kyseessä on puhtaasti syrjintä kantasuomalaisia kohtaan. Ja mitään positiivistahan tässä ei ole. 

Helsinki ja ”Globaalin vastuun strategia” 

Koska tiettyjen väestöryhmien keskimääräinen koulutustaso on hyvin matala, niiden suhteellisesti “oikea” edustus vaikkapa kaupungin henkilöstössä voidaan käytännössä toteuttaa lähinnä palkkaamalla niiden edustajia vähäistä koulutusta vaativiin tehtäviin. Jotta heidän kokonaisedustuksensa organisaation kokonaishenkilöstöstä olisi “oikea”, heillä on käytännössä oltava huikea yliedustus alimman portaan tehtävissä. Tämä korostaa entisestään epätasa-arvoa kouluttamattoman vähemmistöedustajan ja kouluttamattoman suomalaisen välillä.” 
 

Suorastaan rikollista on, että ulkomaalaisia hyysätään kaikin tavoin verovaroillamme, samaan aikaan kun omia Suomen kansalaisia ja heidän olojaan kurjistetaan koko ajan! 
 

Sosiaalityöntekijä Remes Espoosta väittää ohjeiden olevan samat kaikille. Tämä voi tietysti olla totta, mutta ohjeitahan ei tarvitse soveltaa kaikkia kohtaan samalla tavalla. 

Juuri yllä mainittua vahvistaa oikeuskanslerin tutkimus pakolaisten saamista sosiaalietuuksista Lieksassa. Tutkimuksen mukaan pakolaiset ovat saaneet paljon helpommin, ja jopa laittomasti rahaa sosiaalitoimiston pöydän alitse, kuin suomalaiset! 

Jo Kelan  tekemän tutkimuksen mukaan työikäiset maahanmuuttajat käyttivät asukasta kohden noin neljänneksen kantaväestöä enemmän sosiaalietuuksia, kun vanhuuseläkkeitä ei lasketa mukaan. 
  
Muutamia videoita 

Leo Mannermaa esittää videoesityksessään Syrjityt  kuinka sosiaalisiirtolaisia elätetään kuin ruhtinaita kantasuomalaisiin verrattuna. Mannermaan mukaan sosiaalisiirtolaiset saavat moninkertaisesti sosiaalietuuksia kuin maamme kantaväestö. Kun katsomme OECD:n tilastoja, Mannermaan sanoma vaikuttaa uskottavalta. 


Huomion arvoista myös on, että ulkomaalaistaustaiset naiset synnyttävät lapsia paljon enemmän kuin suomalaistaustaiset äidit.1 Lähes kaikkien ulkomaalaisten äitien vuonna 2018 synnyttämien lasten isät ovat ulkomailta.1 

Suomalaistaustaisten naisten synnyttämien lasten määrä on 2000-luvulla laskenut kahdeksantoista vuoden aikana 24 prosenttia. Ulkomaalaistaustaiset naiset ovat synnyttäneet niin paljon lapsia, että kaikkiaan Suomessa syntyneiden lasten määrä on laskenut kokonaisuudessaan noin 15 prosenttia. 1 

Lopuksi 

Lopuksi voidaan kysyä: Kuinka on mahdollista, että Suomen poliittinen johto, pakolaispolitiikasta vastuussa olevat elimet ja valtavirtamediat ovat uhraamassa kantaväestön monikulttuurisuuden iljettävälle alttarille, jonka päätepisteenä väistämättä on väestönvaihdos eli kansanmurha: suostummeko siihen vastaan taistelematta?

Lukijan kynä 

Lähteet 

Finlex (2009). Saatavina: www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2009/20090014 

Länsiväylä (29.8.2014). Saatavina: https://www.lansivayla.fi/artikkeli/235089-espoolainen-kokoomuspomo-miksi-maahanmuuttajaperheen-pitaa-hankkia-uudet  

MTV3-uutiset (2010/4). www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/04/1110838 280410 

Socca (2011). Saatavina: www.socca.fi/files/961/Perheenyhdistaminen_haastattelut.pdf 

US. 23.11.2009). Saatavina: www.uusisuomi.fi/ulkomaat/77741-arabilehti-ylistaa-suomea-muslimien-taivas  

www.hs.fi/digilehti/kotimaa/artikkeli/Afrikassa+ajatellaan+ett%C3%A4+Suomessa+on+joka+paikassa+rahaa/1135243750090/ 

Vantaan Sanomat (21.8.2015). Saatavina: https://www.vantaansanomat.fi/comment/334238  

KKO (2009). www.kho.fi/paatokset/48162.htm 

Kaleva (4.2.2012). Saatavina: www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/suomeen-yrittaa-laittomasti-yha-useampi-afrikkalainen/566849/  

helda.helsinki.fi/handle/10138/38938 

OECD (2013) Saatavina: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2013_migr_outlook-2013-en#page174 

  1. Uusi tilasto: Joka seitsemäs suomalaislapsi syntyy maahanmuuttajaäidille Yle Uutiset. Viitattu 3.2.2020. 
  1. www.hel.fi/static/kanslia/Tasa-arvo/Rasismin-ehkaiseminen.pdf 

Muita aiheeseen liittyviä tiedostoja: 

www.helsinginuutiset.fi/comment/300271 
 

www.vantaansanomat.fi/comment/334238 
 

www.helsinginuutiset.fi/comment/286741  
 

https://vk.com/video353410894_456239345

www.hel.fi/static/kanslia/Tasa-arvo/Rasismin-ehkaiseminen.pdf  
 

http://www.halla-aho.com/scripta/helsinki_ja_globaalin_vastuun_strategia.html

www.halla-aho.com/scripta/positiivisen_syrjinnan_ongelmia.html  

1 kommentti

  1. Suomea on ajettu alas järjestelmällisesti jo vuosia ja ikävä kyllä tämä, enemmistön kattava, lammas lauma huomaa sen vasta kun rytisee jo. Ja osa kun ei suostu myöntämään vielä silloinkaan.
    Ja se pienen pieni porukka saa ”vieressä vilkuttaa, kun maailma hautaansa nilkuttaa”(Juice).

    Plusääni(8)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat