Nato-jäsenyys olisi suuronnettomuus Suomelle

Suomen poliittinen eliitti ujuttaa Suomea Nato-jäsenyyteen.

Jyrki Katainen totesi Ylen Ykkösaamussa, että Suomen tulisi aikanaan hakea mahdollista Nato-jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa. Väistyvän pääministerin mielestä Suomen liittyminen Natoon vahvistaisi Suomea ilmeisesti ulkopoliittisesti (TS 12.4.2014). Myös Timo Soini, joka on aikaisemmin vastustanut Nato-jäsenyyttä, onkin nyt muuttunut epävarman maailmantilanteen saattelemana Nato myönteisemmäksi (IL 18.4.2014).

Myös seuraavat asiat kertovat Suomen halukkuudesta Pohjois-Atlantin liittoon: Suomi osallistuu NATO-jäsenmaan Islannin ilmatilan valvontaan ilmavoimien aseistetuilla hävittäjillään. Nato säästää Islannin ilmavalvonnasta, kun se keksi valjastaa Suomen ja Ruotsin osallistumaan kustannuksiin. Niinpä Suomi tulee saamaan tällä operaatiolla lähinnä Naton haitat ilman mitään hyötyjä (LP 19.4.2013).

Suomi tiivistää symbioosiaan toukokuussa sotilasliitto Naton kanssa allekirjoittamalla isäntämaatukisopimuksen, joka tekee sotilaallisen avun vastaanottamisen kriisitilanteessa aiempaa helpommaksi (US 19.4.2014). Näin Suomen integrointi lähemmäs Natoa etenee jälleen yhden harppauksen. Sopimuksella Suomi antaa pyydettäessä ilmatilan, satamat ja lentokentät Naton käyttöön. Ulkoasiainministeri (sd.) Erkki Tuomioja kuitenkin vakuuttelee, että kyseinen sopimus ei pakota Suomea pyytämään eikä määrää ketään vastaanottamaan tai antamaan minkäänlaista sotilaallista aktiivisuutta tai läsnäoloa Suomen alueella ilman meidän omaa päätöstämme. Lähtökohtana on se, että Suomi ei milloinkaan tule sallimaan, että meidän maaperäämme käytettäisiin minkäänlaisiin sotilaallisiin valmisteluihin, jotka suuntautuvat jotain valtiota vastaan (US 25.4.2014).

Oli niin tai näin, sopimus rikkoo joka tapauksessa Suomen ja Venäjän solmimaa Naapuruussopimusta, joka ei salli Nato-joukkoja Suomen maaperällä. Myös ilmatilan, satamien ja lentokenttien käyttäminen Naton tarkoituksiin on kiellettyjä (Finlex/sopimukset 1992).

 

Miksi Suomea yritetään integroida Natoon?

Suomessa on jo vuosikymmeniä vaikuttanut globaalin kapitalistisen pankkiiri- ja talouseliitin horjumaton tukijalauma, nimittäin Suomen poliittinen eliitti. Ylikansallisen uusliberalistisen oligarkian pyrkimykset siunataan valtioterroristien käsikassaran, Naton, välityksellä. Naton toiminta hyödyttää nimenomaan globaaleja eturyhmiä ja rakenteita, kansainvälistä pankkiirieliittiä, investointipankkeja, IMF:ia, EVM:ia, EKP:ia, ehkä myös vapaakauppasopimuksia jne. Yleisesti ottaen mainittu ”puolustusliitto” OTAN hyödyttää kaikkia niitä organisaatioita ja instituutioita, jotka ovat kansainvälisten sionistien hapatuksella suurustettu.

Suomen poliittinen johto katsoo, että maallemme on erinomaisen tärkeää ja oikein, että:

a) Natoon liittymisen myötä saamme tilaisuuden puolustaa ylikansallisia verenimijöitä.
b) Saamme näyttää pitkää nenää Venäjälle ja harrastaa muuta kevyttä ulkopoliittista naljailua idän suuntaan.
c) Vihdoin saamme tilaisuuden puolustaa sionisteja, tuota väärin ymmärrettyä mafiaperhettä.
d) Saamme mahdollisuuden tapattaa itsemme kasvottomien pankkiiri- ja korporaatioeliittien alttarille.

Suomalaisilla ei ole mukamas muuta vaihtoehtoa kuin seurata orjuuttajiaan ja purjehtia Naton turvaisaan satamaan. Vai onko vaihtoehtoja sittenkin?

Suomea siis integroidaan Natoon siksi, että Suomen poliittinen eliitti arvostaa globaalia oligarkiaa paljon enemmän kuin omaa kansaansa ja Suomea valtiona. Suomi on mallioppilas Euroopan Unionin totalitaarisessa ja mielivaltaisessa systeemissä sekä fasistivaltioiden USA:n ja Israelin nuolemisessa. Luonnollisesti globaalin ylimystön palvelemisesta koituu palkkioita Suomen poliittiselle johdolle. Esimerkiksi Jyrki Kataiselle on ilmeisesti pedattu hieno virka EU:ssa, sillä saattoihan raaka uusliberalisti maamme myönteiseen kuntoon ylikansallisen oligarkian silmissä.

nato-massacre1

Mahdollisen Nato-jäsenyyden haitat Suomelle

Nato-jäsenyydestä aiheutuvia negatiivisia tekijöitä on runsaasti, joista mainittakoon seuraavaksi tärkeimpiä.

Joudumme jälleen toteamaan, että ”suuret laivat kääntyvät hitaasti” ja geopoliittiset tekijät säilyttävät asemansa. Muiden muassa William Blum pitää Nato-valtioita USA:n ulkopolitiikan moottoreina. Siten USA yrittää tehdä maailmaa avoimeksi globalisaatiolle, erityisesti monikansallisille Yhdysvaltalaisille yrityksille, ja estää sellaisten yhteiskuntien syntymisen, joista voisi kehittyä edistyksellinen vaihtoehto kapitalistiselle mallille (Blum 2002).

Naton kaltaisessa globaalissa sotilasliitossa pienellä Suomella ei olisi tarpeeksi sananvaltaa, vaan sen olisi tyytyminen isompien päätöksiin. Siten on aivan turhaa väittää, että tulee olla ”siellä, missä päätöksiä tehdään”. Sama pätee Euroopan Unionin päätöksentekoon. Unionissa tosin korostuvat useiden johtavien yritysten etujärjestöjen valta. Esimerkiksi Euroopan teollisuustyönantajien pyöreä pöytä ajoi voimakkaasti yhteismarkkinoiden luomista ja nykyään sen syventämistä ja laajentamista myös palvelualalle. (ERT)

Nato-jäsenenä suomalaiset sotilaat joutuisivat kenties uhraamaan henkensä ylikansallisen kapitalismin päämäärien alttarille. Onko sotilasvalaan jo tehty muutoksia vastaamaan Nato-jäsenyyttä? Aikaisemmin ei ainakaan sellaista velvoitetta ollut.

Oleellinen tekijä on myös Suomen ja Venäjän yhteinen pitkä rajalinja. Nato-jäsenenä Suomen alueelle sijoitetut liittoutuman sotilaallisesti strategiset järjestelmät synnyttäisivät paineen Venäjälle vahvistaa sotilaallista varusteluaan Suomen suuntaan. Strategisena keskipisteenä Suomi joutuisi pommitusten kohteeksi selkkauksen sattuessa lännen ja idän välille. Tähän liittyen Suomen hallituksen ja presidentin tulisi ottaa vakavasti Ukrainan kriisin näkyvät ja näkymättömät viestit. Mainitun konfliktin avulla Natoa pyritään myös laajentamaan itään.

Natoa voidaan pitää valtioterrorismin instrumenttina, sillä se nujertaa ne valtiot, jotka eivät taivu uusliberalistisen eli Uuden maailmanjärjestyksen vaatimuksiin, joiden mukaan Suomi on vain eräs tulevan Euroopan Unionin liittovaltion imperialistiseen hallintaan sisältyvä syrjäinen maakunta. USA:n uusliberalistisen ”vapauden ja moraalin” lähetystyö maailmalla onkin linjassa kansainvälisten pankkiirien sekä erilaisten jättiläiskorporaatioiden etujen kanssa (Chossudovsky 2004). Luonnollisesti globaali hegemonia keskittyy Israel-myönteisen mafian totalitääriseen vaikutuspiiriin (Lind 2003). Koska tilanne on tämä, niin selvää lienee, että Naton kaltaiseen mielivaltaiseen ja roistomaiseen sotilasliittoon ei kannata liittyä.

Lisäksi Nato-jäsenyys toisi velvoitteita sekä, kuten sanottua, murskaisi jopa toiveet hedelmällisistä naapurussuhteista. Nimittäin on erittäin todennäköistä, että Nato epäisi apunsa Suomelta, jos ja kun maamme sitä tarvitsisi. Natoa käytetään maailman eliitin hegemonisiin pyrkimyksiin, joten sitä ei kiinnosta pienen Suomen mahdolliset avuntarpeet kriisien ja konfliktien sattuessa.

Menemällä suurten joukkoon, pieni maa saa myös suuret murheet. Se on kestämätöntä se.

 

Kommentit

Koska Suomen poliittinen johto on jälleen toteuttamassa Suomelle ratkaisevan haitallisia päätöksiä kansalta ja kansanedustajilta salassa, aivan kuin ”näkymättömän käden” ohjaamana, lienee selvää, että ylikansallinen eliitti vaikuttaa suunnattomasti myös Suomen poliittiseen kätyrilaumaan. Luonnollisesti Israel-myönteinen mafia ohjaa mainittua kansainvälistä eliittiä.

Onneksi tietoisuus maamme poliittisen eliitin rikollisuudesta kasvaa kansan keskuudessa päivä päivältä. Päämääränä olkoon nykyisen eduskunnan ja hallituksen hajottaminen ja niiden jälleenrakentaminen jalostuneemmilla aineksilla, joiden pyrkimyksenä on itsenäinen Suomi.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet:

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Lind, Michael (2003). MADE IN TEXAS GEORGE W. BUSH AND THE SOUTHERN TAKEOVER OF AMERICAN POLITICS. A new America Book, Published by basic Books, A Member of Perseus Books Group.
Taloussanomat (12.4.2014). Saatavilla
Iltalehti (18.4.2014). Saatavilla
Lentoposti (19.4.2013). Saatavilla
Uusi Suomi (19.4.2014). Saatavilla
Uusi Suomi (25.4.2014). Saatavilla
Finlex/sopimukset (1992). Saatavilla
Blum, William (2002). Roistovaltio. Sammakko 2002.
Euroopan teollisuustyönantajien pyöreä pöytä (ERT). Saatavilla

33 kommenttia

 1. Venäjä kasvattaa sotilaallista painetta koko ajan Suomen suuntaan, koska se valmistautuu syömään Suomen. Rai sitten kumppanit järjestävät seuraavan riidan tänne.

  Jos Nato on niin paha ja jos kerran Venäjä on vastaavanlainen rikollinen, niin voiko Suomi olla joku idealistinen sivustakatsoja? Siinä on riskinsä. Chossudovski on Putinin juutalaisässä. Maailma on paljon pahempi ja monimutkaisempi kuin tässä pullautuksessa.

  Saksalaiset muistavat tai ainakin vanhemp polvi, kuinka ihanaa on kohdata Venäjää hallitsevien rikollisten mielihalt ja olla niiden kohteena. Lastenmurhia ja massaraiskauksia, kidutuksia ja ym. Pian naapurissa taas ylistetään näitä rikoksia, joita tehtiin JWO:n osanaa. Uusi laki kieltää niiden mainitsemisen ja määrää ylistämään juutalaista rikollista sotaa. On hirvittävää, että tällaisilla yksisilmäisillä ja petollsiilla kirjoituksilla kiihotetaan Suomessa jotain jakolinjoja aikaiseksi.

  On naurettavaa panna toivo juutalaaisten johtamaan hirmuvaltaan Venäjään. Mitä tällä rakennetaan? Jotain vuotta 1918 vai mitä?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Amerikkalaiset pankkiirit rahoittivat bolshevikkien vallankumouksen. Ja tämä Ukrainan sekasorto on taas neokonservatiivien rahoittama.

   ”And when we see the State Department’s Victoria Nuland in Maidan Square egging on the protesters, and hear tape of Nuland discussing with the U.S. ambassador whom we want in the next Ukrainian government, do not the Russians have a point?

   Under George W. Bush, our National Endowment for Democracy helped to engineer color-coded revolutions in Serbia, Ukraine, Georgia and Kyrgyzstan, but it failed in Belarus. We have a long track record of meddling.”

   http://buchanan.org/blog/ukraines-crisis-6254
   http://www.counter-currents.com/2013/10/wall-street-and-the-march-1917-russian-revolution/

   Ilmeisesti nyky-Venäjä on osittain samojen ryhmien vaikutusvallassa. Kuka sitten on ”paras”, tai vähiten huono ?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Miksi pitää vertailla yleensä? Ei ainakaan sikäli, että jotain olisi väen vängällä pönkitettävä. Etenkin Suomen kannalta tilanne on sama kuin ukrainalaisilla eli Putinin hirmuvaltaa on vältettävä kaikin keinoin. Syyrialaisten tilanne on toinen ja heidän on ruinattava Venäjältä jotain jne. Ukrainassa ovat molemmat ilmansuunnat kunnostautuneet tosi ikävästi kautta aikojen. Ehkäpä Ukraina saattaisi muodostua vahvaksi nationalistivallaksi, elleivät kumppanukset ajaisi sitä alas. Mielestän idän ja Lännen juutalaisille on näytettävä kova kovaa vastaan yhtä lailla. Ei saa myötäillä heidän propagandaansa ainakaan.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. NATO siis heikentäisi sosialismia. Sosialismin heikentäminen on tärkeää, eli NATOa kannattaa kannattaa jo sosialismivastaisuuden vuoksi.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Natoon ei missään nimessä pitäisi liittyä, koska se on täysin siionistieliitin johtama liittouma, jonka tarkoituksena on viedä uutta maailmanjärjestystä vaikka sitten tappamalla viattomia eteenpäin ja sitä jos jotain pitää vastustaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Muutama vuosi vanha juttu m.m. Israelin lobbauksesta NATOssa.

  Sitten kun kaikki Pohjoismaat ovat Natossa niin saadaan helposti aikaiseksi suurempikin sota Venäjän kanssa esim. pohjoisten luonnonvarojen vuoksi. Vertaa esimerkiksi 1. ja 2. maailmansotaan, jotka syttyivät kun isommat liittoutumat lähtivät sotaan valtioiden välisten pienehköjen kiistojen takia (Serbia-Itävalta/Unkari, Saksa-Puola).

  ”Israel has even been described as “Global NATO’s 29th member”. Israeli officials have assiduously worked on a receptive Madeleine Albright to make sure that Israeli interests are included in the “Strategic Concept”. During the past five years, Israel and NATO have been taking part in joint naval exercises in the Red Sea and in the Mediterranean, as well as joint ground exercises from Brussels to Ukraine….”

  ”NATO has held several major war games clearly preparing for eventual conflict with Russia over Arctic resources….”

  http://www.counterpunch.org/2010/11/18/nato-s-true-role-in-us-grand-strategy/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Haapasalo ihannoi sotatelakkaa viime sarjassaan ja uhosi juuri Puten ratkovan valta-asemia tulevaisuudessa vahvan armeijan avulla. Konflikteja on helppo luoda, kun on juuutalaiset vallassa kaikkialla. Suoen ja Ruotsin jäsenyys eo merkutse mitään. Jos ne eivät puolustaudu tai omaa voima tarpeeksi, ne voidaan vallata ja selvitellä konfliktia lännempänä. Suomella ei ole rikkauksia onneksi eikä valtanerta rannikolla pitkästi. Nato jos olisi aina taistelussa, niin onhan se ollut Venäjän naapuri muualla kaikkialla jo kauan.

  Ainahan kriisien varalle on pelejä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Juttu NATOsta Libyan&Syyrian sodassa TOO:n sivuilla.

  ”But the Western media and official war mongers maintain a total silence about these facts since they do not fit into their hypocritical justification for the war, particularly the transparent lie that it was waged for the protection of civilian populations. It is estimated that at least 60,000 people were killed by the NATO attacks while many more were wounded..”

  ”The same “game” is now repeated in Syria. Again there are foreign forces at work, causing targeted attacks and murderous raids, all to be used as an excuse for military intervention by NATO. Lybian rebels have even been assigned directly to Syria where the West wants to stage the next fall of an unpopular government. As always, this is accompanied by the worst Western media propaganda against Syria…”

  http://www.theoccidentalobserver.net/2012/02/the-war-crimes-of-nato-in-libya/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Maailma on paha ja juutalaisten maailma helvetti. Norjakin oli mukana Libyassa. Mutta Libyan turvallisuus on eri asia kuin Suomen turvallisuus. Idealismia on oltava, mutta tiettyyn rajaan saakka. Vaikeaa on. Kiaikissa maissa olisi noustava juutalaista agendaa vastaan. Siihen asti Suomen johdon on tehtävä erinäisiä valintoja.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Irakin sota käytiin pääasiassa Israelin takia. Natossa joudutaan sitten lähi-itään sotimaan USAn pääliittolaisen vihollisia vastaan. Irakin sodassa on kuollut 1-1,5 miljoonaa ihmistä.

  ”It is the most closely-guarded yet widely-known secret on Capitol Hill: America invaded Iraq for “Israel…………Former US Secretary of State Condoleezza Rice has admitted this truth (1), four-star US General, former chief of the US Central Command and former Middle East Special Envoy Anthony Zinni has admitted it, as has long-time South Carolina Senator Ernest “Fritz” Hollings, and both were typically lambasted by the Zionist media as “anti-Semitic” for doing so (2), “cleanup man” for the Zionist false flag on September 11th, 2001 and hardcore neoconservative Philip Zelikow has arrogantly but nevertheless tellingly admitted it (3), Colonel Lawrence Wilkerson, the former Chief of Staff for former Secretary of State Colin Powell, has vociferously admitted it (4) and even the “butcher of Yugoslavia,” four-star US General and former NATO Supreme Allied Commander Wesley Clark, has gone on the record and confirmed it too (5).”

  http://www.maskofzion.com/2012/04/jewish-at-root-iraqs-destruction-hell.html
  http://www.justforeignpolicy.org/iraq

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Monta pohjoismaalaista tai amerikalaista on kuollut Irakissa? Jenkkejä aika paljon ainakin. Ainiin, Afganistanissahan niitä on kuollut, mutta niin on suomalaisiakin, vaikka ei natossa olla edes.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. No paljon on mennyt miehiä ja muita Tshetsheniassa paikallisilta tai paljonko kaatui miehiä Talvisodassa? Jatkosota oli sen jatke. Sivunäyttämö sentään. Ja paljon meni Baltiassa kaikkia ryhmiä? Sitäpaitsi ilman Hitleriä Suomi olisi mennyt kokonaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Tsetsenia oli pelia Venäjän ja USAn välillä, oligarkkeineen. Tämä vanha juttu v. 2011 jotenkin tuntuu ajankohtaiselta taas, Ukraina mainittu.

   ”Add to that America and NATO have used dissident elements in the Caucasus, as in Ukraine, to further provoke, disrupt and possibly remove Russian control in those regions. The US builds military bases in East Europe and Georgia that it claims will protect us from the Iranians, which of course is nonsense and can only irritate the Russians. In reality, the Cold War never really ended. ”

   http://www.theoccidentalobserver.net/2011/09/war-in-the-caucasus/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Ja taas jolu kommarilinkki. Väitätkö muuten, että Tshetshenian itsenäisyysjulistus ja vapaustaistelu olisivat olleet myös täysin keinotekoisia? Mielestäni Itä ja Länsi pikemminkin yhdessä nuijersivat Kaukausksella aidot itsenäisyysliikkeet kuten Tshetshenian ja Gamsahurdian Georgiassa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. No miksi ei myös Suomen kohdalla voitaisi pelata, kun kerran Tshetshenian ja U/krainankin kanssa leikittiin ?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Onko sinun mielestäsi Ukrainan tilanne hieno ?

   USAn neokonservatiivien tukemat ja rahoittamat ”nationalistit” kaappasivat vallan Euromaidanissa. Taisteluissa oli mukana israelilaisia sotilaita.

   Nyt siellä on juutalainen presidentti ja pääministeri ja m.m. tämä oligarkki Kolomoisky rahoittaa sisällissotaa kieliryhmien kesken (jotka tulivat toimeen ennen vallankumousta). Maa on sitoutunut IMFn lainoihin ja menossa kohti EU:ta ja NATOa.

   Ihor Kolomoisky offers $ 1 million to murder Oleg Tsarev
   http://www.voltairenet.org/article183839.html
   Jewish Neocons Stirring up Trouble in the Ukraine
   http://www.boldfacenews.com/usrael-stirring-trouble-ukraine/
   9 wounded Ukrainians to be Brought to Israeli Hospitals
   http://www.jpost.com/International/9-wounded-Ukrainians-to-be-brought-to-Israeli-hospitals-344671

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Putin ja neokonnat ovat aivan yhtä hirveitä. Poron ja Janun eroa ei käytännössä ole lainkaan. Ukrainassakin kansalliset jyrättiin ja sinunlaisesi olivat vielä mukana haukkumassa ”fasisteja” ja ”uusnatseja”. Ja koko Ukrainan kansaa. Nyt yrität panna sanoja suuhun ja esittää minut mieleisenäsi. Ja puffata Putinia eli juutalaishuijausta. Olet juutalainen.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Haukut kaikkia jotka eivät ole venäläisvastaisia ”juutalaisässiksi” tai ”kommareiksi”. Ukrainan nationalistit ovat pelinappuloita tuossa sodassa.

   Jenkit laittavat suurinpiirtein 5 kertaisesti rahaa sotilasvarusteluun per capita verrattuna Venäjään (vaikka Venäjä maana on vaikeampi puolustettava), USA on ollut mukana 201/248 sodasta maailmassa sitten 2. maailmansodan. Mutta Venäjä on mielestäsi se suurin uhka ?

   ”The United States is responsible for 41% of the world’s total military spending. The next largest in spending are China, accounting for 8.2%; Russia, 4.1%; and the United Kingdom and France, both 3.6%…700 to 1000 military bases or sites in more than 100 countries”

   http://www.washingtonsblog.com/2014/05/90-deaths-war-civilians.html

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 13. Luuletko että ukrainalaisnationalistit olisivat tehneet vallankumouksen ja ajaneet maan sisällissotaan, jotta pääsevät EU:hun, ilman ulkopuolista sekaannusta asioihin ? Siitähän Euromaidanit ja vallankaappaus lähti liikkeelle. Samalla kaikki muut Euroopan nationalistipuolueet ovat EU-kriittisiä/vastaisia.

  Nyt siellä on juutalainen presidenttinä ja pääministerinä, mutta tämä ei ilmeisesti sinulle ole ongelma, vaikka haukut kaikkia muita juutalaisia. Outo logiikka sinulla.

  Nationalisteja hyväksikäytettiin ja maa on sekasorrossa.

  ”While Svoboda and Right Sector street fighters may be the engine of this revolution, the steering wheel appears to be in the hands of U.S. Assistant Secretary of State Victoria Nuland and other Jewish tribalists…”

  http://davidduke.com/ukraine-presidential-frontrunner-petro-poroshenko-secret-jewish-roots/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Juutalainen ei nyt osaa kuin ohjeiden mukaisesti hokea samaa propagandasanomaansa. Et nyt puhu minulle, vaan yksinkertaisille lukijoille.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. Jos Putin on siionisti tai juutalaisten sätkynukke, niin miksi juutalaisten media räksyttää häntä??

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Ei räkytä kuin Hitleriä. Vähemmän jopa kuin kommareita. Aika lempeitähän komukoillekin oltiin. Voi että kun te juutalaiset pidätte meitä tyhminä. Ja oikeassa olette. Tyhmiä olemme. Putin-huijaus uppoaa kuin veitsi voihin. Ei tarvitse kuin sanoa sana neokonnat, niin jo kaikki ison antijudaistinimet ja revisionistitkin paasaavat ukrainalaisia vastaan.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 16. Päpy jää aona sensuuriin. Tässä siis edellinen kommentti:

  Kommenttisi odottaa hyväksymistä.

  Juutalainen ei nyt osaa kuin ohjeiden mukaisesti hokea samaa propagandasanomaansa. Et nyt puhu minulle, vaan yksinkertaisille lukijoille.

  Tämä oli siis Addaelle. Hänellä on jäänyt nyt nauha pyörimään ja siis on megafoni kuin Tiltu juoksuhautoihin.

  Mites Putin ja Venäjän lubavichit? Mogilevitsh, Deripaska ym. ym. Addaesta on varmaan hyvä juttu juutalisoligarkian totalitarismi. Ainiin, koska sota sodittiin juutalaisbolshevismin lippujen alla, niin totta kai Venäjän propaganda ja koko Venäjä on juutlaisbolshevismi…

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Ilmeisesti NWO-rikollisilla on mahdollisuus päästä manipuloimaan niitä tietokoneohjelmia, jotka ovat asennettuina tätäkin sivustoa pyörittävälle palvelimelle – samaan tapaan kuin Tieto Oy:n vaalilaskenta- so. vaalitulosten manipulointiohjelmia, joiden avulla maatamme johtavat maanpetturit ovat saaneet ja saavat halumansa ’äänestys’-tuloksen (Tieto Oy:n osaomistajina aikaisemmin Goldman Sachsin pankkigangsterit varmasti toimittivat auliisti ’konsultteja’ tällaisten ohjelmien laatimiseen).
   Tästä sivustoa pyörittävään tietokoneohjelmaan rakennetusta sensuurista on selvääkin selvempi osoitus se, että TIETYNAIHEISIA kommentteja ei ylipäätään pysty edes lähettämään, vaikka aivan varmasti on kirjoittanut vaaditun sanan ennen lähettämistä oikein tekstikenttään – sama toistuu vaikka kuinka monta kertaa!

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 17. Proof of Poland’s Participation in the Ukrainian Pandemonium

  Thu, Apr 17, 2014

  Europe, Phenomenon of Terrorism, Ukraine
  By Andrew KORYBKO (USA)

  Proof of Poland’s Participation in the Ukrainian Pandemonium

  Polish media outlet Nie has published a bombshell account about direct Polish involvement in Ukraine’s destabilization. Its source alleges that the Polish Foreign Ministry had invited Ukrainian militants into the country and trained them outside of Warsaw in September 2013. Considering the destructive actions and fatalities they would later be responsible for during the EuroMaidan riots, such a connection would directly link Warsaw to the pandemonium. It would also implicate Poland in being the “Slavic Turkey” of NATO in Eastern Europe. The impact of Nie’s reporting can also affect domestic Polish politics, as it would prove that the political elite misled members of Parliament, which could later have direct political repercussions for Tusk’s “Civil Platform”. This scandal serves to highlight that Poland is starting to emulate the methods of its invited neo-colonial headmaster, the US, thereby deepening the puppet-master relationship between Warsaw and Washington.

  According to the report, 86 Euromaidan militants, some of whom appeared to be over 40 years old, came to Poland under the invitation of the Ministry of Foreign Affairs. The pretext for plausible deniability was that they were in the country to promote cooperation between the Warsaw University of Technology and the National Technical University in Kiev. In reality, however, these individuals were whisked away to Legionowo, a town on the outskirts of Warsaw. There, at the police training center, they spent four weeks engaged in a regiment of destabilization training.
  The source goes on to state that pictures of the participants show them clothed in Nazi regalia and tattoos, with their Polish military instructors lacking any outward identification as such. At the facility, militants learned the following techniques: crowd management; target identification; tactics; leadership; behavioural management under stressful conditions; protection against police gasses; building barricades; and importantly, they engaged in shooting classes, which incidentally included sniper rifles. Quite clearly, the “students” who came to Warsaw were there for war, not academic work, and their training there resulted in the christening of Bandera’s spiritual descendants.

  These revelations underline how the EuroMaidan militants had prior Western-backed training, and that Poland was chosen as the location for their instruction. Through its direct involvement and support in training the radicals, Poland is quickly living up to its reputation as NATO’s most important frontline state. When the Polish Sejm voted in early December, 2013 to show its “full solidarity with the citizens of Ukraine, who with great determination show the world their desire to ensure their country’s full membership in the EU”, little did they know that the violent vanguard which had just days before thrown Molotov cocktails and attacked police officers likely acquired their tactics less than an hour’s drive from where they casted their vote. Most members of parliament likely did not have a clue that their government was training those violent elements and would be shocked to know that this was the case.
  The ultimate irony is that Poland is training fighters who honor a man that glorified in ethnically cleansing Poles from Ukraine in the most horrendous ways imaginable during World War II. For all of its blaring patriotism and nationalist sentiment, the Polish government is actually working against its long-term interests by backing such radical anti-Polish elements right next door. This “Bandera Brinksmanship” reminds one of the US’ foreign policy mentality of allying with and building dangerous radical forces that may later come back to harm them (i.e. Al Qaeda in the Soviet’s Afghan conflict and the Libyan and Syrian-based international jihadis of today). Through its greedy and nationalistically minded cooperation with the US in seeking to de-facto resurrect the Polish-Lithuanian Commonwealth, Poland has abandoned its European principles and blindly set itself on becoming America’s bulldog in Eastern Europe.

  Andrew Korybko is the American Master’s Degree student at the Moscow State University of International Relations (MGIMO).

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Jäävätköhän Suomea johtavat maanpetturit paljoakaan jälkeen Puolaa johtavista maanpettureista – kumpaisessakin USA:n rikollisen, kasaarijuutalais-sionisti- ym. pankkigangsterien naruillaan ohjaaman marionettihallituksen lakeijoita:

   ”Alexander Stubb jatkamaan Jyrki Kataisen pohjustamaa Suomen alistamista länsieliitin alusmaaksi taloususkonnollis-imperiaalisena asiamiesjunttana
   Tänään lauantaina 14.6.2014 tapahtui se pelätty, eli Alexander Stubbin valinta Kokoomuksen puheenjohtajaksi ja siksi hyvin todennäköiseksi seuraavaksi pääministeriksi täksi jäljellä olevaksi hallituskaudeksi ensi kevään eduskuntavaaleihin saakka.

   Koko valintaprosessia leimasi valtamedian taholta koko ajan kyseenalaistamaton Stubbin promotoiminen kokoomusjohtoon ja pääministeriksi oikeastaan heti siitä lähtien, kun Jyrki Katainen jätti eroilmoituksensa (Jyrki Kataisen eroaminen pääministerin ja kokoomusjohdon tehtävistä – Kuvaus Suomen hallituksen petoksellisesta osallisuudesta länsieliitin rahatalousparasiittisiin, imperiaalisiin ja eugeniikkaisiin neofeodaalistamistoimiin).

   Tämä ei ole journalismia, vaan propagandistista valtaeliitin agendojen ja henkilöiden diktatuurimaisen vallan myötäilyä.

   Tästä Kokoomuksen valinnasta on heti alkuun muistettava, että Stubb on nyt Suomessa eniten valtaa saanut henkilö, jota ei ole valittu vaaleilla tehtäväänsä!

   Toisena seikkana on ymmärrettävä, että Stubb ei mitä todennäköisimmin aja Suomen ja kansansa etua, vaan varsinkin ”joko / tai” -tilanteissa / kriisitilanteissa ensimmäisen etusijan saa aina länsieliitin johtama oligarkia ja pankkirismi sekä heidän imperiaaliset ja muut taloususkonnolliset maailmanherruuskuvitelmat.

   Kolmantena seikkana on nähtävä se, kuinka Stubb on käsitellyt viime vuosina ulkopoliittisia maailmankriisejä >> Siinä on ollut nähtävissä erittäin selkeä linja länsieliitin russofobisessa ja imperiaalisessa käytännössä alkaen Georgian sodasta ja päätyen Libyan sodan ja Syyrian kriisin kautta nykyiseen Ukrainan sisällissotaan. Täydentävä asia tässä on Stubbin NATO-uskovaisuus.

   Neljäs vakava huomioitava asia on se, kuinka umpimielisen sokeasti Stubb uskoo EU:n tavalla taikka toisella liittovaltioistamiseen ja kaikkeen viime vuosina sen eteen tehtyyn vuonna 2007 alkaneen talouskriisin varjolla – Suunnitellusti jo ennen sitä alkaneena!

   Viides asiakokonaisuus on toki myös se, kuinka Stubb viittaa kintaalla hyvinvointivaltioperiaatteille siinä, kun hän palvelee ääriagendallistettuna rahatalousparasiitin eli lännen finanssieliitin – oligarkian kaikkia intressejä vaatimalla mm. julkisen sektorin ja hyvinvointivaltioperiaatteiden uhraamista valtiotoiminnoissa ”markkinoiden” ja yksityisten pääomien hallittavaksi.

   Eikä siinä vielä kaikki, mutta kaikki nämä yllä mainitut seikat ovat jo hyvin vakavia asioita kansallisen itsenäisyytemme ja sosiaalisen moraalimme kannalta, mitkä nyt ovat laitettuna perikatouhan alle entistäkin vakavammin! – Voin jollain toisella kertaa havainnollistaa lisääkin…

   Tässä vaiheessa ainoa lievä lohdun mahdollisuus lepää siinä, että Stubb ehtinee sokeassa länsieliitin asiamiestoiminnassaan pääministerinä sotkemaan asiat ensi kevääseen mennessä niin pahasti ja irtoamaan siinä tavallisen kansan realiteeteista niin dystooppisiin harhoihin, että sekä hän että koko Kokoomus paljastuvat vihdoin yleisesti niiksi alastomiksi keisareiksi, jotka hylätään lopulta kansallisena tragediana sille kuuluvalla tavalla… Sen hinta voi olla tietenkin hyvin raju!…”, http://alternative-arboretum.blogspot.fi/2014/06/alexander-stubb-jatkamaan-jyrki.html

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 18. Sori mutta tuo Bandera- ja natsivuodatus on liiaksi Bäckman-tyyliä. Se paljastaa tuon räyhäjutuksi. Minulle natsittelu vie heti uskottavuuden, koska minusta natsismi on paras asia historiassa tähänmennessä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat