Neidonhiuspuu – 17 terveyshyötyä

Tutkimusten mukaan neidonhiuspuusta voi olla hyötyä yli sadan eri sairauden hoidossa. Tässä artikkelissa kerrotaan seitsemäntoista tapaa, joilla se voi auttaa.

Neidonhiuspuu on puuna ainutlaatuinen monestakin syystä. Se kukkii vain yöllä ja tiputtaa kukat välittömästi. Sen hedelmien kerrotaan haisevan eltaantuneelle voille. Puu on pitkäikäinen.

Usein neidonhiuspuuta kutsutaan ”eläväksi fossiiliksi”. Termin kehitti Charles Darwin, ja sillä tarkoitetaan eliölajeja, joilla ei ole läheisiä elossa olevia sukulaislajeja. Neidonhiuspuiden suku takautuu aikaan 270 miljoonaa vuotta sitten, jolloin dinosaurukset elivät. Melko ihmeellistä, kun otetaan huomioon että keskiverto kasvi selviää vain muutaman miljoona vuotta.

Neidonhiuspuu voi elää jopa tuhat vuotta, tosin kiinalaiset ovat väittäneet että erään taolaisen temppelin pihalla oleva puu on noin 10 000 vuotta vanha. Vuonna 1945 kuuden puun kerrotaan selvinneen Hiroshiman ydiniskusta.

Myös neidonhiuspuun lääkekäytön historia on pitkä. Kertomusten mukaan kiinalaislähteissä olisi mainintoja 2800 ekr. takaa, jolloin sillä edistettiin verenkierron ja keuhkojen toimintaa. 1400-luvun kirjoituksissa mainitaan, että lehtiä käytettiin haavojen ja ripulin hoidossa.

Tutkijat ovat yksilöineet neidonhiuspuusta yli 40 erillistä yhdistettä. Tähän mennessä vain kahdella, flavonoideilla ja terpenoideilla, näyttää olevan lääkinnällisiä hyötyjä. Flavonoidit ovat kasviperäisiä antioksidantteja, joiden on havaittu suojaavan hermoja, sydänlihasta, verisuonia ja verkkokalvoja vaurioilta. Terpenoidit (kuten ginkgolidit) parantavat veren kiertoa.

Neidonhiuspuu on yksi maailman tutkituimmista yrttirohdoista. Seuraavaksi 17 tutkimusta, joissa sen terveyshyödyt osoitetaan.

1. Henkinen suorituskyky, dementia, ja Alzheimerin tauti

Kokoomatutkimuksessa saksalaistutkijat kävivät läpi yhdeksän tutkimusta, käyttäen standardisoitua Neidonhiuspuu-uutetta EgB 761, josta on sittemmin tullut yksi käytetyimmistä yrttirohdoista dementian ja henkisen suorituskyvyn heikentymisen hoidossa. Heidän mukaansa neidonhiuspuu paransi Alzheimerin tautia tai dementiaa sairastavien henkistä suorituskykyä tehokkaammin kuin lumelääke. Myös Alzheimer-potilaiden päivittäiset askareet sujuivat paremmin. Tutkijoiden mukaan neidonhiuspuu on yhtä tehokas tai tehokkaampi kuin muut hoitomuodot, joita käytetään lievän tai keskivaikean dementian hoidossa.

Tuoreemmassa 21 tutkimuksen kokoomatutkimuksessa havaittiin, että verrattuna pelkkien tavanomaisten lääkkeiden käyttöön, neidonhiuspuun ja tavanomaisten lääkkeiden yhteiskäyttö paransi henkistä suorituskykyä ja aktiivisuutta Alzheimer-potilailla jo 24 viikossa. Se myös edisti ajattelukykyä henkilöillä, jotka kärsivät lievästä henkisestä taantumasta.

Toinen kokoomatutkimus julkaistiin Journal of Alzheimer’s Disease –lehdessä. Kokoomatutkimuksessa havaittiin, että päivittäinen 240 mg annos neidonhiuspuu-uutetta piti tilan vakaana tai hidasti Alzheimerin taudista, dementiasta tai lievästä henkisen suorituskyvyn taantumasta kärsivien potilaiden rappeutumista.

Lukuisat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että neidonhiuspuusta valmistettu lääke on yhtä tehokasta kuin donepetsiili (kauppanimi Aricept) Alzheimerin taudin ja dementian hoidossa.

Satunnaistetussa ja plasebo-kontrolloidussa kaksoissokkokokeessa italialaiset tutkivat jakoivat dementiaoirein ilmenevää Alzheimeria sairastavat potilaat kolmeen ryhmään. Yhdelle ryhmälle annettiin neidonhiuspuuta 160 mg päivässä, toiselle donepetsiiliä 5 mg päivässä, kolmannelle lumelääkettä. Tutkijat havaitsivat, että 24 viikon ajanjakson jälkeen neidonhiuspuu hoiti Alzheimerin dementian oireita samanvertaisesti kuin donepetsiili. He ehdottivat, että lääkärit voisivat käyttää kumpaa tahansa hoitomuotoa.

Vastaavasti itävaltalainen, 10 tutkimuksen kokoomatutkimus vuodelta 2009 osoitti, että dementian hoidossa neidonhiuspuun ja donepetsiilin välillä ei ole tilastollisesti tai kliinisesti merkittävää eroa.

Neidonhiuspuu on tosin turvallisempaa. Bulgarialaistutkijat tekivät satunnaistetun, kaksoissokkoutetun kokeen, jossa 96 potilasta jaettiin kolmeen ryhmään. Heillä epäiltiin sairastavan Alzheimerin tautia. Yhden ryhmän jäsenille annettiin päivässä 240 mg neidonhiuspuuta, toiselle ryhmälle viisi milligrammaa donepetsiiliä päivässä, neljän viikon ajan. Tämän jälkeen kuuria jatkettiin 10 mg per päivä. Kolmannelle ryhmälle annettiin sekä neidonhiuspuuta että donepetsiiliä. 22 viikon kuluttua kaikkien kolmen ryhmän tuloksen paranivat, mutta haittavaikutusten määrä oli huomattavasti pienempi neidonhiuspuuta ja neidonpuun ja donepetsiilin yhdistelmää saaneilla ryhmillä kuin pelkkää donepetsiiliä saaneella ryhmällä.

2. Skitsofrenia

Kolmen tutkimuksen kokoomatutkimuksessa havaittiin, että neidonhiuspuu lievitti skitsofreenikoiden tardiivin dyskinesian oireita. Tardiivi dyskinesia on skitsofreniaan määrättävien antipsykoottisten lääkkeiden aiheuttama vakava sivuvaikutus. Sen oireita ovat irvistely, sormien liikkeet, leuan vääntely, pureskelu, kielen liikkeet.

Osa tutkijoista uskoo, että neidonhiuspuun korkeat antioksidanttitasot lievittävät tardiivia dyskinesiaa. Yhdessä kaksoissokkoutetussa, plasebo-kontrolloidussa tutkimuksessa neidonhiuspuu nosti tardiivista dyskinesiasta kärsivien potilaiden aivoperäisen hermokasvutekijä BDNF:n määrää veressä. Potilaat, joilla oli tardiivi dyskinesia, oli vain vähän aivoperäistä hermokasvutekijää veressä. Kun potilaille annettiin 240 mg neidonhiuspuuta, heidän oireensa lievittyivät ja BDNF-tasot nousivat.

3. Tinnitus

Kahdeksan tutkimuksen kokoomatutkimuksessa havaittiin, että neidonhiuspuulla voidaan hoitaa tinnitusta. Tinnituksella tarkoitetaan ääntä, jonka kuulee vaikka äänen lähdettä ei ole. Sanotaan myös että ”korvat soivat”, mutta ääni voi olla myös kohinaa, naksauksia tai ujellusta.

Yhdessä saksalaistutkimuksessa 60 kroonisesta tinnituksesta kärsivälle potilaalle annettiin neidonhiuspuuta 200 mg päivässä 10 päivän ajan. Heidät jaettiin kahteen ryhmään, joista osa sai lumelääkettä ja osa 80 mg neidonhiuspuuta kahdesti päivässä 12 viikon ajan. Tutkijat havaitsivat, että neidonhiuspuu-ryhmään kuuluneiden tinnitus-oireet paranivat paremmin kuin lumelääkettä saaneiden, ja kuulon huonontuminen oli vähäisempää.

Ranskalaistutkimuksessa, johon osallistui 103 potilasta, neidonhiuspuu-uute paransi kaikkien potilaiden tilaa.

4. Valkopälvi

Valkopälvi on häiriö, jossa iholle värin antavat melanosyytit tuhoutuvat. Tämän seurauksena eri puolille ihoa syntyy vaaleita alueita. Hapetusstressin uskotaan osaksi aiheuttavan valkopälveä. Neidonhiuspuulla on antioksidatiivinen vaikutus, joka voi auttaa ehkäisemään valkopälven kehitystä tai jopa edistää sen paranemista.

Kaksoissokkoutetussa plasebo-kontrolloidussa kokeessa 47 valkopälvipotilaalle annettiin joko lumelääkettä tai 40 mg neidonhiuspuu-uutetta kolmesti päivässä. Neidonhiuspuuta saaneen ryhmän iholle muodostui vaaleita alueita huomattavasti hitaammin. Osittaista tai täydellistä ihon värin palautumista nähtiin 10 potilaalla neidonhiuspuuryhmässä, verrattuna vain kahteen tapaukseen lumelääkeryhmässä. Tutkijat päättelivät, että neidonhiuspuu auttoi ehkäisemään valkopälven kehitystä, ja se oli helppo, turvallinen ja halpa menetelmä.

Tuoreemmassa tutkimuksessa havaittiin, että 60 mg neidonhiuspuuta kahdesti päivässä hidasti huomattavasti valkopälven kehitystä. Tutkimukseen osallistui 11 potilasta. Valkopälven leviäminen pysähtyi kaikilla koehenkilöillä, ja läiskien ihosta keskimäärin 15 prosenttia sai lisää väriä.

5. Verisuonitauti

Alaraajojen tukkiva valtimotauti on sairaus, jossa jalkojen valtimot kapenevat tai tukkeutuvat valtimonkovettumataudin vuoksi. Tämä johtaa heikkoon verenkiertoon jaloissa. Tukos voi aiheuttaa katkokävelyä tai jalkakramppeja liikunnan, erityisesti kävelyn, aikana.

Neidonhiuspuu voi auttaa kipuun, joka syntyy kävellessä. Satunnaistetussa, plasebo-kontrolloidussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa tutkijat antoivat 111 potilaalle joko neidonhiuspuu-uutetta tai lumelääkettä. 8, 16 ja 24 viikon jälkeen potilaita pyydettiin kävelemään juoksumatolla 3 km/h. Keskimääräinen kivuton kävelymatka neidonhiuspuuryhmällä oli huomattavasti pidempi kuin lumelääkeryhmällä jokaisessa testissä. Tutkijat päättelivät, että neidonhiuspuu-uutteella on merkittävä vaikutus matkaan, jonka potilas kykenee kävelemään.

Vastaavanlaiseen tutkimukseen osallistui 60 potilasta, ja 24 viikon kuluttua neidonhiusuutetta saaneet kykenivät kävelemään 41 metriä pidemmälle ilman kipua, verrattuna lumelääkeryhmään, joilla matka oli 8 metriä pidempi. Tutkijat päättelivät, että neidonhiuspuu-uute saa aikaan tilastollisesti huomattavan ja kliinisesti merkittävän parannuksen kävelykykyyn.

6. Migreeni

Eräässä italialaistutkimuksessa havaittiin, että ginkgolidi B, jota on neidonhiuspuussa, ehkäisi migreeniä ja vähensi tarvetta migreenilääkkeille. Tutkimukseen osallistui 24 nuorukaista.

Toisessa italialaistutkimuksessa havaittiin, että ginkgolidi B:n ansiosta migreeniä esiintyi harvemmin, ja se kesti lyhyemmän aikaa. Tutkimukseen osallistui 50 naista. Potilaat ottivat neidonhiuspuu-uutetta 60 mg kahdesti päivässä neljän kuukauden ajan, jolloin migreenikohtausten määrä laski 3,7:stä 1,2:een, ja migreenin kesto lyheni keskimäärin 40 minuutista 17,6 minuuttiin.

7. Tarkkaavaisuushäiriö

Preliminäärinen tutkimus osoitti, että neidonhiuspuu-uute lievittää huomattavasti hyperaktiivisuutta, keskittymättömyyttä ja epäkypsää käytöstä. Tutkimukseen osallistui kuusi potilasta, joilla oli tarkkaavaisuushäiriö.

Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että antamalla tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriöisille lapsille 80-120 mg neidonhiuspuuta päivässä tarkkaavaisuus parani huomattavasti kuudessa viikossa. Tuloksia verrattiin lumelääkettä saaneen ryhmän tuloksiin. Tarkkaavaisuus parani sekä vanhempien että opettajien mukaan. Saksalaistutkimuksessa vahvistettiin, että neidonhiuspuu-uute parantaa lasten ADHD-oireita.

8. Glaukooma

Ophthamology–lehdessä julkaistiin satunnaistettu, plasebo-kontrolloitu, kaksois-sokkoutettu vaihtovuoroinen tutkimus, jossa neidonhiuspuu-uute paransi glaukoomapotilaiden näkökykyä.

Toisessa, Indiana University Medical –keskuksen tutkimuksessa havaittiin, että 40 mg neidonhiuspuu-uutetta kolmesti päivässä paransi verenkiertoa silmän verisuonistoon jo kahdessa päivässä.

9. Aivohalvaus

Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease –lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että neidonhiuspuu-uute suojaa aivohalvaukseen liittyviltä neurologisilta vaurioilta. Tutkijat suorittivat kaksoissokkoutetun, plasebo-kontrolloidun, satunnaistetun kokeen, johon osallistui 102 potilasta, jotka olivat saaneet aivohalvauksen. Puolet potilaista sai lumelääkettä ja puolet neidonhiuspuu-uutetta. Neljän kuukauden kuluttua neidonhiuspuuryhmän potilaista 17:sta (58,6 %) sai 50 prosenttia tai sitä matalammat tulokset asteikolla, joka mittaa aivohalvauksen vakavuutta. Vastaavaan lukemaan ylsi vain 5 potilasta (18,5 %) lumelääkeryhmästä.

Muissa ihmistutkimuksissa on havaittu, että neidonhiuspuu voi:

10. Palauttaa menetetyn hajuaistin

11. Helpottaa astmapotilaiden hengitysteiden tulehdusta

12. Ehkäistä sidekudoksen muodostumista keuhkoihin

13. Vähentää valtimoplakin muodostumista

14. Lievittää kuukautisia edeltävän oireyhtymän oireita

15. Vähentää oireilun määrää Raynaudin taudista kärsivillä

16. Parantaa kaukonäköä potilailla, joilla on silmänpohjan rappeuma

17. Helpottaa kausiallergian oireita niillä, jotka kärsivät silmän sidekalvontulehduksen oireista

Neidonhiuspuusta on moneen muuhunkin. Tutkimusten mukaan neidonhiuspuusta on apua yli sataan eri sairauteen, ja sen on havaittu saavan aikaan vähintään 50 erilaista ja hyödyllistä fysiologista toimintoa.

 

Lähde: GreenMedInfo

2 kommenttia

 1. Jutussa pitäisi mainita, että neidonhiuspuuta sisältäviä tuotteita ei saa käyttää, jos käyttää verenohennuslääke varfariinia. Myöskään raskaana olevat eivät saa tuotteita käyttää.
  Molemmissa tapauksissa verenvuodot saattavat lisääntyä.

  Muita haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu, ripuli, päänsäryt, huimaus, palpitaatiot ja levottomuus. Saattaa myös aiheuttaa allergisia reaktioita.

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
 2. Kaikki eivät sovi kaikille lääkkeeksi.
  Ei bigpharman tuotteet, niinkuin ei kaikki luonnon tuotteet. Olemme yksilöitä.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat