On tärkeää tietää, onko viruksia olemassa vai ei

Suomennokseni videosta ”Is it important? (Ist es wichtig? – with english subtitles)”,

Is it important? (Ist es wichtig? – with english subtitles) (odysee.com)

Omat selvennykseni ja huomautukseni laitan hakasulkuihin. Loppuosaa videosta en suomenna, koska siellä siirrytään käsittelemään muita asioita ja aiheita.

Suomennos:

Tervetuloa Verborgene Wahrheit -kanavalle [videon tekijä ja selostaja puhuu videossa minä-muodossa]. Tässä videossa tahtoisin teidän kanssanne pureutua mielestäni koronakysymyksen tärkeimpään teemaan, kysymykseen virusten olemassaolosta.

Maaliskuun 10. päivänä 2022 [saksalainen kanava] Corona Fakten julkaisi artikkelin, jossa käsitellään kontrollikokeen ensimmäistä vaihetta. Kyseessä on siis kontrollikoe siitä tärkeimmästä kokeesta, jossa sytopaattisen efektin katsotaan todistavan virusten olemassaolon [sytopaattinen efekti tarkoittaa solujen hajoamista ja kuolemaa aiheuttavaa vaikutusta].

[Videon kohdassa 0:17 näkymä artikkelin etusivusta; artikkelin nimi on ”Kontrollexperiment Phase 1 – Mehrere Labore bestätigen die Widerlegung der Virologie durch den cytopathischen Effekt”, suomeksi: ”Kontrollikoe vaihe 1 – useat laboratoriot vahvistavat, että (niiden kontrollikokeissaan tulokseksi saama) sytopaattinen efekti kumoaa virologian” (virologia = virusoppi)].

Tri Lankahan on antanut tehtäväksi suorittaa nämä kontrollikokeet, ja niiden ensimmäisen vaiheen tulokset julkaistiin tuossa artikkelissa.

Minä jaoin sitten tuota informaatiota ja ajattelin, että vau, se tulee vaikuttamaan kuin pommi, koska se on niin olennaista, niin tärkeää, etteivät ihmiset voi nyt enää lainkaan sivuuttaa sitä ja että se todella pääsee nyt julkisuuteen, suuren yleisön tietoisuuteen. Iloitsin jo, mutta jouduin sitten valitettavasti toteamaan, ettei sitä jaettu juuri lainkaan, ennen kaikkea kriittisillä kanavilla. En siis löytänyt sitä useimmilta niiltä kanavilta, joita säännöllisesti seuraan, en suuriltakaan kanavilta.

Kysyin itseltäni: miksen löydä, miksei sitä ole jaettu? Minulle on oikeastaan vain kaksi mahdollisuutta sille, miksei ole jaettu. Ehkä jotkut todella eivät ole vielä ymmärtäneet, mikä räjähdysvoima näillä tiedoilla on, tai – ja tämä on nyt minun kysymykseni suoraan kriittisille tahoille – ettekö te tahdo levittää tätä informaatiota, ettekö tahdo antaa sitä tiedoksi seuraajillenne? Ketään ei tietenkään pakoteta jakamaan, se on selvä, mutta nyt kyseessä ovat mullistavat, perustavanlaatuiset tiedot!!

Kysyn itseltäni, miksette te jaa niitä. Teillähän on aina hyvin paljon ihmisiä odottamassa, että te toimitatte heille uutta informaatiota, että tarjoatte heille uusimpia tietoja. Miksi te ette sitten tarjoa niitä heille?

Mutta oli miten oli, olen päättänyt, että teen tästä aiheesta videon, ja se käsittelee konkreettisesti juuri tuota asiaa, nyt vain kontrollikokeen ensimmäistä vaihetta, siis sytopaattista efektiä. Ja kysymys, joka tietenkin olennaisesti on sen takana, on: onko viruksia ylipäätään olemassa, ja jos ei ole, mikä sitten on se, mitä virologit aina muutoin kovasti tuovat esiin?

Erityisesti kyse on tänään seuraavista kysymyksistä:

1. Mikä on sytopaattinen efekti?

2. Mitä virologit päättelevät siitä?

3. Mitä virologia EI tee?

4. Miksi tämä on tärkeää?

5. Onko ylipäätään tärkeää, onko viruksia olemassa vai ei?

Mikä on sytopaattinen efekti, ja kuinka virologit menettelevät, kun he tahtovat osoittaa viruksen?

Otaksukaamme, että on jokin sairaus ja virologit arvelevat, että jokin virus on sairauden syy. He ottavat näytteen olettamansa viruksen sairaaksi tekemästä henkilöstä ja menevät näytteen kanssa laboratorioon. Siellä he ottavat soluviljelmän ja käsittelevät sitä ensin. Siis soluviljelmää käsitellään ensin, ennen kuin näytettä ylipäätään on laitettu siihen.

He katkaisevat soluviljelmältä ravinnonsaannin, eivät siis täydellisesti mutta hyvin, hyvin suuressa määrin, ja he tekevät sen siinä tarkoituksessa, että soluviljelmä tulisi niin sanotusti nälkäiseksi. Sitten he laittavat siihen vielä melkoisen sekoituksen kemiallisia aineita: antibiootteja, kemikaaleja, muita liuoksia ja soluviljelmämedioita. Antibiootteja he laittavat siihen, koska he tahtovat välttää sen, että bakteerit mahdollisesti aiheuttaisivat sytopaattisen efektin.

Tuolla tavalla soluviljelmää siis ensin valmistellaan.

Tässä [videon kohta 4:03] näette taulukon niistä kemikaaleista, liuoksista ja soluviljelmämedioista, joita soluviljelmään laitetaan. Taulukko on peräisin yllä mainitusta artikkelista, johon luonnollisesti annan linkin videon kuvauksessa.

[Laitan tähän taulukosta lisätyn seoksen aineosien nimet. KEMIKAALIT: dimetyylisulfoksidi, Geneticin, Pen Strep; LIUOKSET: Cellometer AOPI Staining Solution in PBS, Fetal Bovine Serum FBS (= naudan sikiöseerumi), Heat Activated FBS, Trypsin EDTA; SOLUVILJELMÄMEDIAT: DMEM (1X), DMEM (1X) + GlutaMAX-I, sodium pyrovate].

Kun he tuon ovat tehneet ja tuolla tavalla esikäsitelleet soluviljelmän, he laittavat sitten oletetusti sairastuneen henkilön näytteen tähän soluviljelmään ja odottavat, mitä tapahtuu. Jonkin ajan kuluttua he käyvät katsomassa, ja jos he sitten toteavat, että kudos [solut] on niin sanotusti kuollut, ts. kudoksen hajoamista on havaittavissa, niin sitä sanotaan sytopaattiseksi efektiksi [soluja hajottavaksi vaikutukseksi].

Virologeille tuo sytopaattinen efekti on automaattisesti todiste infektiosta, viruksen läsnäolosta, viruksen lisääntymisestä ja oletetun viruksen tuhovoimasta.

Sen parissa, mitä heillä tuosta soluviljelmästä sitten on jäljellä, he työskentelevät edelleen, mutta sitä me emme käsittele nyt tänään, koska se menisi liian pitkälle; kyseessä siis sekvensointi ja se, mitä he siitä saavat tulokseksi jne. Se on oikeastaan sitten jo seuraava vaihe. Tänään pysymme sytopaattisessa efektissä, siinä, mitä virologit ensin löytävät.

Ja se siis, mitä he löytävät, on se, että he ottavat oletetusti sairastuneesta henkilöstä näytteen ja laittavat sen valmisteltuun, siis etukäteen käsiteltyyn soluviljelmään, ja kun kudos [solut] sitten hajoaa, he sanovat, että heillä on sytopaattinen efekti. Sitä he pitävät todisteenaan siitä, että siellä on virus, joka on aiheuttanut sairauden jne. jne. Virologeille se on todiste.

Kysyn teitä nyt: onko tuo todella todiste viruksen olemassaolosta? Eikö tuosta puutu jotakin? Tietenkin siitä puuttuu jotakin: kontrollikoe, negatiivinen kontrolli, joka on tieteellinen määräys.

He ovat ottaneet oletetusti sairaasta henkilöstä näytteen ja tehneet sillä kokeensa. Sen varmistamiseksi, ettei koemenetelmä itse aiheuta tulosta, on olemassa tieteellinen määräys, joka sanoo, että koe täytyy tehdä uudestaan, mutta tällä kertaa terveestä henkilöstä otetulla näytteellä, tarkemmin sanoen, infektoitumattomasta materiaalista otetulla näytteellä.

Ovatko virologit tehneet tuon? Eivät. Virologit eivät ole tehneet kontrollikokeita tähän päivään mennessä missään päin maailmaa! Tämä on aivan selvästi tieteellisten määräysten laiminlyöntiä. He yksinkertaisesti eivät ole tehneet kontrollikokeita.

Tri Stefan Lanka kuitenkin teki ne. Hän on antanut useille riippumattomille laboratorioille tehtäväksi suorittaa suoritettaviksi määrätyt kontrollikokeet. Ne ovat tehneet täysin saman, siis saman kokeen. Ne ovat ottaneet oletetusti sairastuneesta henkilöstä näytteen ja laittaneet sen soluviljelmään, ja ne ovat ottaneet infektoitumattomasta materiaalista näytteen ja tehneet täysin saman kokeen uudestaan, ja ainoana erona on ollut näyte itse.

Kyllä, ne tekivät kummatkin kokeet, ja millaisen tuloksen arvelette niiden saaneen? Kummassakin tapauksessa tuli sytopaattinen efekti. Olipa näyte oletetusti infektoitunutta tai infektoitumatonta, tulos oli aina sama.

Mitä tuo tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että syy sytopaattiseen efektiin on koemenetelmä itse, ei mikään virus!

Olen ottanut teille tähän mukaan [videon kohta 8:13] graafisen esityksen, joka on myös artikkelissa. Vasemmalla kuvaus siitä, että ensin pysäytetään solujen ravinnonsaanti, niidenhän on määrä tulla nälkäisiksi, jotta ne voisivat helposti ottaa sisäänsä oletetut virukset. Sitten mukaan tulevat myrkyt; soluja tappavia antibiootteja laitetaan soluviljelmään kahtakin eri laatua – tuollaisia ”mukavia” asioita siihen laitetaan. Sitten he laittavat siihen infektoituneeksi olettamansa materiaalin ja käyvät katsomassa, mitä tapahtuu.

Oikealla alhaalla näette, mitä tapahtuu, kun soluviljelmään ei laiteta mitään infektoitunutta materiaalia, ja se tulos on sama, toisin sanoen: solut kuolevat nälkiintymisen ja myrkyttymisen vuoksi. On täysin selvää, mikä tässä todellisuudessa on vialla: syy sytopaattiseen efektiin on koemenetelmä itse, ei mikään virus. Solut kuolevat, koska niitä nälkiinnytetään ja myrkytetään, ja senhän ymmärtää jokainen, vai mitä?

Jos minä otan pois ravinnonsaannin ja samalla pumppaan sinne myrkkyä, niin mikä on looginen seuraus?

Tämän virologia on tiennyt jo 1950-luvulta lähtien. Tämä on sensaatio. 1950-luvulla he jo ovat ymmärtäneet tämän. Luen tässä sitaatin artikkelista [videon kohta 9:35]:

Tästä ajatuksesta [että virus on toksinen proteiini tai entsyymi] irtaantuivat lääketiede ja tiede vuonna 1951, koska sen enempää oletettujen virusten esittäminen elektronimikroskoopin avulla kuin välttämättömien kontrollikokeiden suorittaminen eivät koskaan tahtoneet onnistua.”

On tunnustettava, että myös perusterveiden eläinten, elinten ja kudosten hajoamisesta syntyy aivan samanlaisia jäännöksiä kuin ne, joille oli alun perin annettu nimi ’virus’.

”Pohjimmiltaan virologia kumosi siten itse itsensä ja hajotti perustansa.”

Ymmärtäkää: tämä oli 1950-luvulla, ja siitä huolimatta he ovat pitäneet siitä edelleen kiinni ja jatkaneet sitä tähän päivään asti ilman näitä kontrollikokeita.

Väitetyt ”virukset” ovat siis kehon omia kudoselementtejä. Niitä syntyy, kun kudos hajoaa. Niitä, siis kudosten hajoamisesta jäljelle jääviä jäännöksiä, he sitten määrittävät viruksiksi.

Ne, mitä virologit muuten aina esittelevät, nämä kauniit kuvat viruksista, ovat kaikki vain tietokonemalleja. Ne eivät ole koskaan poistuneet tietokoneesta. Kaikki ne on tehty tietokoneella. Myös tästä on tulevissa artikkeleissa tai muiden kontrollikokeiden yhteydessä luonnollisesti vielä informaatiota, mutta ehdottomasti on niin, että ne ovat kaikki vain tietokonemalleja.

Mitä siis ensimmäisen kontrollikokeen tulos tarkoittaa? Sitä, että SARS-CoV-2 -viruksen [koronaviruksen] väitetty olemassaolo on täysin kiistattomasti kumottu. Virusta ei ole olemassa. Sitä ei ole kukaan vielä todistanut eikä löytänyt. Ei ole olemassa eristettyä virusta; sen olemme tienneet jo kauan.

Kun minä sitten puhun ihmisten, myös lähipiirini ihmisten, kanssa tästä – puhun usein joidenkin ihmisten kanssa, jotka tunnen, mutta valitettavasti en tunne useimpia suurten kanavien omistajia itse voidakseni puhua heidän kanssaan – ja kysyn: miksi te ette tuo tätä asiaa enemmän julkisuuteen, saan usein kuulla: ei ole vielä oikea ajankohta. Todellako? Koska sitten on oikea ajankohta?

Kyse on kaiken sen perustasta, mitä olemme kahden vuoden aikana kokeneet. Kuinka monta injektiota täytyy vielä antaa, kuinka monen ihmisen täytyy vielä kuolla, kuinka monta sivuvaikutusta kokeellisesta aineesta täytyy vielä tulla, ennen kuin olette sitä mieltä, että on oikea ajankohta tarkastella perustaa?

Siis rakkaat, ennen kaikkea rakkaat kriittiset tahot, miksi te ette yksinkertaisesti jaa tätä informaatiota yhteisössänne eteenpäin? Jättäkää seuraajienne päätettäväksi, mitä he sen suhteen tekevät. Ei ole lainkaan tarpeen, että otatte kantaa. Riittää, kun sanotte: katsokaa, virusten olemassaoloa koskevasta aiheesta on uusia todisteita, vilkaiskaa niitä, jos tahdotte, ja tehkää niiden suhteen, mitä haluatte.

Minä puolestani esitän vetoomuksen: katsokaa tuota informaatiota, jakakaa sitä, päästäkää se julkisuuteen, jotta se lopulta huomataan ja huomataan laajalti.

Olkaamme kaikki mukana vaikuttamassa siihen, että virukset lähetetään jälleen sinne, mihin ne kuuluvat – myyttien valtakuntaan.

Nyt viimeiseen kysymykseen, johon ei ole vielä vastattu: onko ylipäätään tärkeää, onko viruksia olemassa vai ei?

Sanon hienotunteisesti: minun näkökulmastani tämä kysymys on naiivein kysymys, joka tästä aiheesta voidaan esittää.

Kaikki, mitä me kahden vuoden aikana – ja jo edeltävinä vuosikymmeninä kaikkine rokotuksineen – olemme kokeneet, kaikki holhoamiset, mielivaltaisuudet, kiellot, ohjeet, kaikki tuo aina injektioihin asti, on ollut mahdollista vain sen vuoksi, että viruksen on väitetty olevan olemassa ja että ihmiset on saatu pelkäämään tätä pelottavaa, kauhistuttavaa vihollista, tätä ulkopuolelta tulevaa näkymätöntä vihollista. Eikä sen ole koskaan osoitettu olevan olemassa.

Mitä mieltä olette, onko tärkeää tietää tuo? Onko tärkeää, että ihmiset tietävät, että se, mitä heille on sanottu, on valheellista? Mitä voisi seurata, kun ihmiset saavat tietää, että heille on koko ajan valehdeltu ja että kaikki toimenpiteet ovat olleet ja yhä ovat täysin tarpeettomia, puhdasta mielivaltaa?

Tärkeää on myös se, että kun tuo tulee tunnetuksi, mikään uusi pandemia ei ole enää mahdollinen. Niin kauan kun ihmiset vielä uskovat tähän virukseen, vastuussa olevat tahot voivat väittää niin monen variantin olevan olemassa kuin tahtovat ja tehdä kaiken jälleen uudestaan ja vielä pahemmin, mutta kun kysymys virusten olemassaolosta käy aiheettomaksi, kun virusvalhe paljastuu, silloin se ei ole enää mahdollista.

Olkaamme kaikki yhdessä edesauttamassa sitä, että ihmiset pääsevät pelosta ja ettei kaikki voi alkaa enää uudestaan.

Vesa-llkka Laurio

Lähde:

Is it important? (Ist es wichtig? – with english subtitles) (odysee.com)

4 kommenttia

 1. Ainoa totuus tässä VIRUS – tarinassa on se, että se ”genomi”, jonka he sanovat olevan peräisin tästä k-viruksesta ON tehty laboratoriossa. Geenilaboratoriossa. Tietokoneella. Se on ihmisen kuvittelema geenisekvenssi, joka ei voi tehdä mitään, koska sitä ei ole olemassa MISSÄÄN MUUALLA kuin tietokoneen ruudulla.

  Ei siis ole ollut mitään aitoja bioaselaboratorioita, tai Wuhanin tai Ukrainan viruslaboratorioita. Tietokone ohjelma EI OLE biologinen aine. Keinotekoinen mielikuvituksellinen geenisekvenssi EI OLE biologinen aine.

  Myöskään tämä k-rokotteiden ‘Messenger’ RNA ei ole aineena biologinen, vaan keinotekoinen synteettinen kemiallinen seos. Tuo k-rokotteiden keinotekoinen synteettinen mRNA on virallisesti luokiteltu lääkeaineisiin. Useimmat lääkeaineet ovat samanlaisia keinotekoisia synteettisiä kemiallisia seoksia, ne EIVÄT OLE biologisia aineita. Tämän takia edes tuo k-rokote EI OLE mikään bioase. Toki se on aines-osiltaan jo sinällään ihmiselle myrkyllinen ja siten haitallinen.

  Muistakaa, että edes aito RNA/DNA ei ole biologista, eli elävää ainetta, aivan kuten nämä oletetut viruksetkaan eivät ole. Edes siis ns. virallisen tiedon mukaan.

  Bakteeri sen sijaan ON ihan oikea biologinen olio, mutta bakteerit eivät ole mitään taudinnaiheuttajia.

  lähteenä käytin: https://northerntracey213875959.wordpress.com/2021/06/09/proteins-spikes-and-bio-weapons/

  Plusääni(12)Miinusääni(3)
 2. VIRUKSIA ON OLEMASSA
  Virologien Vesa-Ilkan mainitsemat koejärjestelyt eivät ole todistaneet viruksien olemassaoloa, mutta mikä selittää influenssaepidemiat ja kausiflunssat? Lisäksi virologit tuntevat kymmeniä viruksia. Vesa-Ilkan tulisi kirjoittaa virologien omiin julkaisuihin teorioistansa, Magneettimedian lukijat eivät ole virologeja. Itse pidän varmana, että on pieniä taudinaiheuttajia, joita voidaan kutsua viruksiksi. Näkemys, että virustaudit olisivat vain kehon puhdistusprosesseja, on myös väärä ja johtaisi siihen, ettei infektioita voitaisi lääkitä, mistä johtuisi kuolemantapauksia vanhuksilla ja muilla heikkokuntoisilla. Esim. ivermektiini ja hydroksiklorokiini ovat pelastaneet tuhansia henkiä koronaan sairastuneilla. Sairastin itse ja lähes kaikki koulutoverini aasialaisen vuonna 1958 ja valtavia tartuntoja ei voitu muuten selittää kuin virusteorialla. Lisäksi kymmenet laboratoriot tutkivat viruksia enkä usko, että he tekevät turhaa työtä. Mutta korona on huijaus ja PCR-testi antaa vääriä tuloksia. Nyt ei ole aikaa käydä keskustelua siitä, onko viruksia vai ei, sillä sellaiseen ei usko ehkä edes yksi tuhannesta. Nyt on taisteltava globalistien rikollisia suunnitelmia vastaan, joilla he uhkaavat tehdä orjiksi kaikki kansat. Viime kädessä on kyse juutalaisten maailmanvaltausyrityksestä, joka tulee estää kaikin mahdollisin keinoin. Alla olevista vaihtoehtomedioista löytyy aineistoa taisteluun. Jokaisen tulisi ymmärtää juutalaisten osuus maailman tapahtumiin. Tästä esimerkiksi hyvä video juutalaisten maailmanvaltausyrityksestä kommunismin avulla.
  https://rapsodia.fi/eurooppa-viimeinen-taistelu-2/ LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(10)
  1. Kaikki ovat ”sairastaneet” flunssia ja influenssia ja koronia ja rokkoja jne. Ne ovat kehon puhdistusprosesseja, kuten olen kymmeniä kertoja täällä kertonut. Keho parantaa aina itse itsensä, ja jos ihminen typeryyksissään, huonoilla elämäntavoillaan ja itseään monin tavoin myrkyttämällä, tekee kehostaan myrkkyjen pesän, mikä on syy kaikkiin ns. sairauksiin, niin keho joutuu aika ajoin puhdistamaan itsensä noista myrkyisytä, työntämään ne ulos auttaakseen itseään ja koko ihmistä. Kehomme on miljoona kertaa älykkäämpi kuin ihminen itse. Flunssakin on siis myrkynpoisto-operaatio, hyvin, hyvin, terveellinen ilmiö, jota ei saa estää (on levättävä ja annettava sen tapahtua). Ainoa ”hoito” siihen on elämäntapojen siivoaminen, sielunrauhan hankkiminen uskossa Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen, harhoissa ja taikauskoissa rypemisen lopettaminen, ulkoilu, auringonpaiste, iloisuus, rauha, terveellinen ruoka ja vesi.

   Jos joku estää ”lääkkeillä” tai kiroilulla flunssiaan (paranemisiaan), hän on idiootti älykkyysosamäärällä 40 ja alle. Miksi niin monet ihmiset tekevät itsestään idiootteja ja itsensä tuhoajia tässä asiassa ja kaikissa asioissa??? Kaikki mahdolliset vihollisen aivopesut niellään syvällisesti ja hartaasti, syvällisesti ja hartaasti, viimeiseen asti, suurimpana elämäntehtävänä.

   Toki saatte täällä jankuttaa sontaa, mutta älkää mainitko minua siinä yhteydessä älkääkä kysykö minulta mitään. En vastaa. Tämä vastaus riittäköön. Inhoan suulasta idiotiaa, oli asia mikä hyvänsä, ja pyytäisin ystävällisesti lopettamaan vihollisen palvonnan tällä sivustolla. Vaikka moitin, en vihaa ketään (joten turha provosoida). Vihollisen jatkuva palvonta tuhoaa teidät ja koko maan. Lopettakaa se!

   Ja BK:lle: kavaluus ei johda mihinkään hyvään tai edes toivottuun tulokseen, vaikka se kavaluus muokattaisiin kuinka kavalasti hyvänsä. Turha siis sommitella niitä jatkuvasti, loputtomiin. Ne myrkyttävät koko sivuston ja karkottavat lukijoita.

   Ja kirjoitan asiasta täällä edelleen, yhdenkään kommentoijan estämättä.

   Nimeni on Laurio, Vesa-Ilkka Laurio.

   Plusääni(12)Miinusääni(4)
 3. Tasa-arvo ja Suvaitsevaisuus!

  `Keisarinna ilman vaatteita`!

  Voin vakuuttaa että ainakin seuraavassa esitettyjä viruksia on!

  Seuraavat viisi lähdettä onkin hyvä sijoittaa tähän alkuun. Lähteistä ensimmäinen `Twelve Imams` on pelkkä suuntaviitta jonka tarkoituksena on löytää noin 100 vaikuttavaa imaamia. 100aa imaamia tarvitaan arvioimaan suomalainen `vientituote` Islamilaisiin maihin nimeltä Tasa-arvo ja Suvaitsevaisuus sekä siihen liittyvät ilmiöt.
  Nyt tarvitaankin osaava kirjoittaja joka pystyy tiivistämään aiheeseen liittyvän materiaalin kiertokirjeeksi jonka aion lähettää ympäri maailmaa noin 100lle imaamille – mahdollisimman korkea-arvoiselle.
  Ei nyt ensimmäisenä kynäillä sitä tosiasiaa minkälainen houkka suomalaisesta naisesta on kehittynyt ns. Tasa-arvoisuuden ja Suvaitsevaisuuden kustannuksella – tehkööt itse johtopäätöksensä – mutta turha on lähteä kaunistelemaan ilmiselviä asioita.
  Asiat olisi esitettävä factro de facto periaatteella ilman sen kummempia huoritteluja.
  Imaameilta tulisi kysyä suoraryhtistä mielipidettä esimerkiksi siitä voiko ns. suomalaisen `mainehaitan` taakse kätkeä jäljempänä kuvattua epäkohtaa joka voi koitua turmiolliseksi maailman islamilaiselle nuorisolle puhumattakaan Islamin maahanmuuttajista.
  Kiertokirje koskee vain islamilaista maailmaa. Muuten nämä asiat `perataan` täällä kotimaassa ja sitten `apostolisessa hengessä`.

  Lähteet:
  Twelve Imams
  https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Imams
  Frankfurtin koulukunta
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Frankfurtin_koulukunta
  Kulttuurimarxismi – mikä se on ja miksi sinun on tärkeää tietää siitä?
  http://markusjansson.blogspot.com/2015/05/kulttuurimarxismi-mika-se-on-ja-miksi.html
  Naistutkimuksen kritiikki
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Naistutkimuksen_kritiikki
  Sukupuolten tasa-arvo
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Sukupuolten_tasa-arvo

  `Tasa-arvo ja Suvaitsevaisuus` (TAS) ovat olleet tuhoisia työkaluja demokatian ja kansojen yhtenäisyyden hajottamisessa.

  Tehtävä: TAS viruksen eristäminen.
  Hoito: Rokottaa tiedollisella vasta-aineilla TAS virusta vastaan sekä altistuneet että rokottamattomat.
  Päämäärä: Estää TAS taudin leviäminen ja lopuksi lakkauttaa naisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus.
  Lyhyesti: TAS = naisasialiike.
  Perustelut: TAS eli naisten aseman `parantaminen` on johtanut/johtaa yhteiskunnat rappioon kuten mm.:

  -Perheinstituution aseman mitätöimiseen kaikissa yhteiskunnissa,
  -Yllyttämiseen uskontojen välisiin jännitteisiin,
  -Haittamaahanmuuton suosimiseen,
  -Aborttioikeuden hyväksymiseen ehkäisykeinona,
  -Miesten ja isien jatkuvaan syyllistämiseen ja vähättelemiseen,
  -Hyväsisarverkoston kehittymiseen,
  -Kaikenlaiseen ns. miesvallan poistamiseen,
  -LGBTQ-liikkeen tukemiseen,
  -Opetukseen seksistä ja homoseksistä kouluikäisille lapsille,
  -Välineellisen maahanmuuton suosimiseen ja siten kansallisen identiteetin heikentämiseen,
  -Rotujen välisten jännitteiden luomiseen,
  -Sekasorron, kaaoksen ja jatkuvan muutoksen aikaansaamiseen,
  -Mielenosoitusten ja rettelöintien suosimiseen naisasialiikkeen edistämiseksi,
  -Uskonnon aseman heikentämiseen
  -Kriittisen äänen tukahduttamiseen ja
  -Pornografian suosimiseen.

  Alkuperäiseen naisasialiikkeeseen kuului taistella naisten oikeuksista kuten äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden puolesta. Kun tavoitteet oli saavutettu se ei riittänyt. Saamiansa etuoikeuksia naisasialiike alkoi pitämään lupana yhteiskuntia hajottavaan käyttäytymiseen.

  Alkuaan väkivaltaiset naisaktivistit joita kutsuttiin 1.) Suffrageteiksi (engl. suffragette, johdettu sanasta suffrage = äänioikeus) vaativat 1900-luvun alun Britanniassa naisten äänioikeutta. He olivat 2.) Naisten Sosiaalisen ja Poliittisen liiton (WSPU) kasvatteja.
  1.) Suffrage:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suffragetti
  2.) Women’s Social and Political Union (WSPU):
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Women%E2%80%99s_Social_and_Political_Union

  Mikäli feminististä liikettä ei pysäytetä maa toisensa jälkeen kaatuu sisäisen koheesionsa menettäneenä kuin dominopalikat. Hysteriaan taipuisat feministit ovat esimerkiksi Suomessa onnistuneet seksuaalistamaan politiikan ja lopulta politisoimaan kaikki yhteiskunnan toimijat.
  Alkuperäinen Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus ovat kääntyneet ajamiensa asioiden negaatioiksi. Myönnän että varma tapa kaataa islamilaiset yhteiskunnat ja heidän uskontonsa on päästää naiset vaikuttamisen paikoille kuten Länsimaissa.
  Naisasialiike tulee olemaan myös maanpuolustuksen koetinkivi koska jokainen itseään ajatteleva järkevä mies ei voi hyväksyä naisasialiikettä armeijassa. Erotaan armeijasta – teen sen itse ensin (tehty). Tasa-arvo on johtanut epätasa-arvoon ja suvaitsevaisuus suvaitsematomuuteen sekä vetänyt kanssasisaret feministiseen lokaan.

  Suomi salli kolmantena maailmassa ja ensimmäisenä Euroopassa naisille äänioikeuden osana yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta vuonna 1906. Samana vuonna naiset saivat myös oikeuden asettua ehdolle vaaleissa.
  Naisten äänioikeus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Naisten_%C3%A4%C3%A4nioikeus

  Naiseus on osoittautunut apukeinoksi vetäytyä esimerkiksi politiikassa vastuusta ja virheistä tyyliin `mehän olemme vain naisia`. Viimeiseksi apukeinoksi voidaan käyttää uhriutumista. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (ygl) on käyttänyt toistuvasti selviytymisstrategiaa (vapaasti suomennettuna hänen poliittisesta jargonistaan): `tämä on naisten vika` ja `tämä johtuu naisista`. Hyväksyn näkemyksen! Klap, klap, klap (aplodit). voiko tuon osuvammin kuvata kuin SM.
  Naisten ja miesten yhteistyö politiikassa ja liike-elmässä on mahdotonta sovittaa yhteen ja on johtanut parhaimmillaankin miesten vetäytymiseen vastuupaikoiltaan (älkää edes kehdatko väittää vastaan) koska hyväsisarverkosto. Tämä tulee ajamaan yhteiskunnan yhä pahenevaan kaaokseen.
  WOG (Woman Occupy Governmant), WOE (Woman Occupy Ekonomy), WOA (Woman Occupy Army), WOR (Woman Occupy Religion) ym. haittailmiöt yhteiskunnissa alkavat yleensä ns. pakollisista kiintiönaisista kunnes nämä yhteisöille väkinäiset naiset ovat saavuttanet johtavia asemia ja alkavat suositella toinen toisiaan josta on seurauksena kaikenlainen iljettävyys.
  Päästyään valtaan naiset valitsevat naisia ja heikkoja naismaisia miehiä – ns. `hamelasseja`. Tämä kehitys on tapahtunut nopeasti ja yhä kiihtyvällä vauhdilla ja saavuttanut pisteen jossa yhteiskunnan toiminnot ovat jopa vastenmielisiä katsella.
  Naiset ovat onnistuneesti käyttäneet esimerkiksi Cancel-kulttuuria jolla tarkoitetaan sellaista aktivismia jonka tavoitteena on eristää `vääriä` mielipiteitä esittäviä mieshenkilöitä boikottiin ja saada hänet vaikkapa menettämään työpaikkansa.
  Cancellointi tehdään härskisti ja valheellisesti nostamalla kohteeksi haluttu mieshenkilö julkisuuteen vaikkapa puheistaan ja/tai eleistään jotka määritellään äärimmäisen sopimattomiksi vaikka kyse ei ole rikoksista. Kuvitellut teot josta halutaan ottaa kiinni voivat olla jopa vuosikymmeniä vanhoja.
  Cancel-kulttuuri
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Cancel-kulttuuri

  Seuraavassa pyrin puhkaisemaan feministisen mätäpaiseen joka vaivaa länsimaisia yhteiskuntia pahemmin kuin mitkään aikaisemmat pandemiat. Kommentti on nähtävä samanlaisena poksautustarinana kuin mitä nähdään tv-ssä Sandra Leen paiseklinikalla.
  Kiteytettynä voidaan sanoa että olemme epäonnistuneet täydellisesti Tasa-arvon ja Suvaitsevaisuuden käytännön soveltamisessa. Välineellistetty Tasa-arvopolitiikka ja Suvaitsevaisuus on tullut tiensä päähän. On tullut aika nostaa rotta kolostaan.
  Sukupuolten välinen yhteistyö esimerkiksi politiikassa ja liikeelämässä ei ole onnistunut eilen, se ei onnistu tänään eikä se tule onnistumaan huomennakaan.
  Välineellistetty Tasa-arvo ja Suvaitsevaisuus nostattaa yhteiskunnissa juuri sen tihuvoimaltaan pahimman aineksen parrasvaloihin. Luonnollisesti synnynnäiseen uteliaisuuteen taipuvaiset naikkoset eivät tule irtaantumaan saavuttanmistaan juorupaikoista ellei heitä kannusteta siihen.
  Esimerkiksi Emmanuel Swedenborg (ES) näki miehen ja naisen välisen eron aivan oikein. ESn havaintojen mukaan miehellä sisäinen ymmärrys kontrolloi ulkoista tahtoa kun taas naisella sisäinen tahto kontrolloi ulkoista ymmärrystä. Tällä on merkitystä.

  Alkuaan viattoman oloinen Naisasialiike Suomessa syntyi 1800-luvun lopulla. Vuonna 1884 perustettiin Suomen Naisyhdistys ja vuonna 1892 edelleen toimiva Unioni Naisasialiitto Suomessa ry.
  Alkuaan naisten vapautusliike oli jossain määrin jopa hyväksyttävää koska silloin ei vielä tiedetty mihin se voi pahimmillaan johtaa mutta nyt sen kehitys yhteiskuntia mädättäväksi toimijaksi saattaa koko naisasia-aatteen iljettäväksi ja vastenmieliseksi. Seuraavassa vain muutamia havaintoja:
  Naisasialiike Suomessa
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Naisasialiike_Suomessa
  MeToo movement
  https://en.wikipedia.org/wiki/MeToo_movement
  HimToo movement
  https://en.wikipedia.org/wiki/HimToo_movement
  Believe women
  https://en.wikipedia.org/wiki/Believe_women
  False accusation of rape
  https://en.wikipedia.org/wiki/False_accusation_of_rape
  Hashtag activism
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hashtag_activism
  A Scary Time
  https://en.wikipedia.org/wiki/A_Scary_Time

  `Feminismi on sosiaalisista ja poliittisista liikkeistä sekä ideologioista koostuva kokonaisuus, joita yhdistää yhteinen päämäärä: saavuttaa poliittinen, taloudellinen, henkilökohtainen ja sosiaalinen seksuaalisten suuntautumisten sekä sukupuolten tasa-arvo`.
  Feminismi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Feminismi
  Edellinen on generoinut useita prostituutiotason aatteite kuten: Ateistinen feminismi, ekofeminismi, Feministinen filosofia, Feministinen taide, Feministiteologia, Kriittinen miestutkimus, Patriarkaatti (yhteiskuntatieteet), Profeminismi, Queer-feminismi, Ranskalainen feminismi, Separatistinen feminismi.

  Feministit ovat seksuaalifobiaa ilmentäviä sosiaalisia konstruktioita – siis pelkkää ilmaa – mutta pahaa ilmaa (akanilmaa) sellaista. Yhä väkivaltaisemmaksi on käynyt heidän esiintymisensä mutta se tulee saamaan vastauksensa.

  `Queer-tutkimus eli queer-teoria (engl. Queer theory) tarkastelee kriittisesti seksuaalisuutta ja sukupuolta. Keskeistä on heteronormatiivisen ja cis-normatiivisuuden kyseenalaistaminen, sekä täten sukupuolitettujen sosiaalisten rakennelmien kriittinen tutkimus`.
  Queer-tutkimus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Queer-tutkimus
  `Kriittinen miestutkimus on feministisessä tutkimuksessa kehitettyjä sukupuolen teorioita hyödyntävä tieteenala, joka tutkii miehiä ja mieheyttä kriittisesti. Suomessa kriittisen miestutkimuksen piirissä on tehty tutkimusta miehistä muun muassa väkivallan, rock-musiikin, puolustusvoimien, isyyden ja urheilun alueilla`:
  Kriittinen miestutkimus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kriittinen_miestutkimus

  Seuraavat selkärangattomat lurjukset ovat joko biologinen- tai tilastollinen poikkeus mutta heitäkin näyttää esiintyvän mutta etupäässä sadomasokistisessa mielessä.

  `Profeminismi, kirjaimellisesti feminismin puoltaminen, tarkoittaa feminismin tai ainakin sen osan kannattamista. Termiä käytetään useimmiten miehistä, jotka tekevät yhteistyötä feministien kanssa ja tavoittelevat sukupuolten tasa-arvoa`.
  Profeminismi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Profeminismi

  Feministinen Tasa-arvo ja Suvaitsevaisuus on vetänyt alkuperäisen naisasialiikkeen aatteen äärifundamentalistisiin ilmiöihin joista lasten henkinen pahoinpitely sukupuolierottelulla lienee yksi pahimmista. Mutta seuraavassa muutamia:
  Woke
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Woke
  Black Lives Matter
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
  Musta feminismi
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Musta_feminismi
  Intersektionaalisuus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Intersektionaalisuus
  Kriittinen rotuteoria
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kriittinen_rotuteoria
  Kulttuurimarxilaisuus-vaara demokratialle
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jaakkokaarala1/kulttuurimarxilaisuus-vaara-demokratialle/
  Sateenkaarilippu
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Sateenkaarilippu
  Fourth-wave feminism
  https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth-wave_feminism
  Ääri-ilmiöitä lisää: Black feminism, Equity feminism, Feminism and media, Anarcha-feminism, Fourth-wave feminism in Spain, Material feminism, Feminist separatism, Political lesbianism, Postcolonial feminism, Postfeminism, Radical feminism, Social justice warrior, Third-wave feminism, Who Needs Feminism, YesAllWomen
  Abortion-rights movements (naisasialiike tämäkin; Tähän mennessä 1 300 000 000 uhria)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion-rights_movements

  Ja sitten pahnanpohjimmaisena, alimmaisena aidan vitaksena, viimeisenä villahousuna tämä mikä liekin:
  Pussy Riot
  https://en.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot

  `There was a time when men were kind
  When their voices were soft
  And their words inviting
  There was a time when love was blind
  And the world was a song
  And the song was exciting
  There was a time
  Then it all went wrong`.
  (Ruthie Henshall – I Dreamed A Dream):

  Portto: `Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet ,,, Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia (βλασφημια = blasphemia = herjaus, vahingollinen puhe) nimiä` (Ilm 17:1-3).
  Porton tuomio: `Vihaavat (Peto ja ne 10) porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa` (Ilm 17:16).

  Plusääni(4)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat