Onko jotain tehtävissä?

Wieniläinen taloustieteen professori Franz Hörmann on käynnistämässä talousdemokratian periaatteen mukaista, oikeanlaista, velkakurjuuden syihin pureutuvaa rahajärjestelmän uudistusta.

Kyse on euroalueen kansanliikkeestä, jota professori itse johtaa ja jonka tarkoituksena on luopua yksityisen pankkisektorin yksinoikeudella korollisena velkana luomasta rahasta, ja korvata se rahalla, joka on valtion itsenäisesti luomaa, liikkeelle laskemaa, säätelemää, korotonta ja velatonta rahaa.

Franz Hörmann on yhdessä talousasiantuntija Otmar Pregetter’in kanssa aloittanut laajan tiedotuskampanjan kertoakseen ihmisille kautta maailman kuinka yksityisten yritysten (pankkien ja luotto- sekä rahoituslaitosten) haltuun yksinoikeudeksi luovutettu rahajärjestelmä velkaannuttaa, köyhdyttää ja kurjistaa ihmisten elämän tietyn elinkaaren kuljettuaan kaikkialla.

Velan kasvaminen niin suureksi ettei sitä voida maksaa, on rahajärjestelmään (velkapyramidiponzi) kuuluva, rakenteellinen ominaisuus.

Ongelmasta ei päästä eroon korjaamalla olemassa olevaa mekanismia kuten poliitikot esittävät.

Ainoa ratkaisu on muuttaa koko järjestelmä.

Taloustieteen professori Franz Hörmann on ryhtynyt tehtävään, joka ei ole vähäinen.

On kyse laadultaan ja merkitykseltään suurimmasta kuviteltavissa olevasta taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta uudistuksesta.

Euro ja dollari, kaksi maailmanvaluuttaa ovat paraikaa romahtamassa nykyiseen rahajärjestelmään sisältyvän velkapyramidiominaisuuden vuoksi.

Jos rahajärjestelmäksi vaihdettaisiin talousdemokratian edustajien ja Franz Hörmann’in ehdottama malli, hyötyjinä olisivat 99 % kansalaisista.

Rahasta tulisi ensisijaisesti vaihdon väline, joka ei enää mahdollistaisi ihmisten peruselinehdoilla keinottelua.

Valtion velattomana ja korottomana itsenäisesti liikkeelle laskema ja luoma raha olisi jotain, mikä takaisi hyvinvoinnin ja taloudellisen tasapainon.

Professori Hörmannia käsittelevän tekstiosuuden on laatinut Hilda K.

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat