Onko kiinteistön myyjällä oikeus korjata virhe?

Ostin pari vuotta sitten omakotitalon, jossa ilmeni myöhemmin vikoja. Kun reklamoin myyjää virheistä niin hän tarjoutui korjaamaan ne itse, jotta vältyttäisiin isommilta kustannuksilta. Myyjä on itse oppinut kirvesmies. Täytyykö minun suostua siihen, että myyjä korjaa viat? Pelkään, ettei hänen ammattitaitonsa riitä korjaamiseen.

Kauppalain ja kuluttajasuojalain mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen ilman, että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia. Vaikka ostaja ei vaatisikaan virheen korjaamista, myyjä saa halutessaan korjata virheen ja tällä tavoin estää sopimuksen purkamisen tai hinnanalennusvaateen. Vain poikkeuksellisesti virheen oikaisumahdollisuus voidaan myyjältä evätä.

Asumista sääntelevät maakaari ja asuntokauppalaki eivät puolestaan tunne tällaista myyjän oikeutta. Ne tuntevat ainoastaan hinnanalennus-, kaupan purku- ja vahingonkorvaussäännökset. Näihin lakeihin ei siis sisälly säännöksiä myyjän oikeudesta korjata kaupan kohteessa ilmennyt virhe.

On täysin ostajan päätettävissä, miten hän haluaa asiassa menetellä. Mikäli ostaja luottaa myyjän ammattitaitoon, osapuolet voivat sopia, että myyjä korjaa virheet.

Asunto-osakkeen kaupassa korjausoikeutta ei tule antaa myyjälle ennen asian varmistamista taloyhtiöltä. Mikäli korjaus kohdistuu taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin, taloyhtiö viime kädessä päättää ja valitsee korjausurakoitsijan.

Virheen korjaamisoikeudesta täysin erillinen asia on se, että myyjälle tulee antaa oikeus tutustua virheisiin. Tämä pätee niin asunto- kuin kiinteistökaupassakin.

Theresa Bergroth-Penttilä
OTM, lakimies
Asianajotoimisto Talviaro Oy
www.lakineuvo.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat