Operaatio Libya

Libyan runsaat energiavarat kiinnostavat ulkovaltoja. Siksi myös Libyan levottomuuksiin ollaan sekaantumassa aggressiivisesti. Sekaantuminen peitellään humanitääriseen auttamiseen.

Yhdysvaltain ja Naton Libyaa vastaan johtaman sotilaallisen intervention geopoliittiset ja taloudelliset seuraukset ovat kauaskantoisia.
Libya on eräs maailman suurimpia öljytalouksia, jolla on hallussaan noin 3.5% osuus globaaleista öljyvarannoista; lähes kaksi kertaa suuremmat kuin Yhdysvaltain.

Operaatio Libya on osa suurempaa sotilaallista agendaa, joka koskee Lähi-Itää ja Keski-Aasiaa: näillä alueilla on yli 60% maailman maakaasu- ja öljyvarannoista, mukaanlukien kuljetukseen tarvittavat putket. Operaatio Libyan tarkoitus on saada korporaatioiden omistukseen ja kontrolliin nämä elintärkeät energiavarannot.

Muslimimailla, joihin kuuluu Saudi Arabia, Irak, Iran, Kuwait,Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Jemen, Libya, Egypti, Nigeria, Algeria, Kazakhstan, Azerbadijan, Malesia, Indonesia ja Brunei omistavat keskenään 66.2–75.9% kaikesta maailman öljystä, riippuen tietolähteestä ja arviointiin käytetystä metodista. Energiatiedotuksen, (Energy Information Administration), mukaan Libya on yksinään Afrikan mantereen suurin öljytalous.

Yhdysvallat liittolaisineen
ovat tekemässä Libyaan ”humanitaarisen intervention”.

Todellinen kiinnostuksen kohde Libyassa ei ole demokratian voimaansaattaminen, vaan Libyan öljyreservien haltuunotto sekä NOC:n (National Oil Corporation) destabilisaatio ja öljyteollisuuden yksityistäminen so. Libyan varallisuuden siirto libyalaisilta vieraisiin käsiin. NOC on 25. maailman Top 100 -yhtiöiden listalla.

Libyan suunniteltu invaasio on osa suurempaa suunnitelmaa, taistelua öljystä. Libya on pääpalkinto. Sota on hyväksi bisnekselle. Wall Street, angloamerikkalaiset öljyjätit sekä Yhdysvaltain ja Euroopan Unionin aseteollisuus ovat nimeltä mainitsemattomat hyötyjät Libyaa vastaan suunnatusta sotilaallisesta kampanjasta.

Libyan öljy on myös angloamerikkalaisten öljyjättien märkien unien kohde: raakaöljyn markkinahinta on noin 100 dollaria barrelilta. Libyan öljyn tuotantokustannukset taas ovat alhaiset, vain noin dollarin barrelilta. Voittomarginaali sotasaalisöljystä markkinoilla on 109 dollaria.

Ennen kansannousua
Libyassa operoineita vierasmaalaisia öljy-yhtiöitä ovat ranskalainen Total, Italian ENI, kiinalainen CNPC, brittiläinen BP, espanjalainen REPSOL, ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum, Hess ja Conoco Phillips.

Näistä toimijoista merkittävin on Kiina, jolla oli Libyassa jopa 30 000 työntekijää.

Arviolta 11% libyalaisesta öljystä meneekin Kiinaan. Tämä ei miellytä Washingtonia, joka pitää Kiinan läsnäoloa Pohjois-Afrikassa tunkeiluna omalle tontilleen. Osittain siis kampanjan Libyaa vastaan on tarkoitus irrottaa Kiina Pohjois-Afrikasta ja öljyvarannoista.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana erottuu se, että Libyassa toimineet amerikkalaiset öljy-yhtiöt Chevron ja Occidental Petroleum (Oxy) päättivät puoli vuotta sitten olla uusimatta öljyn ja kaasun etsintään Libyassa oikeuttavia lisenssejään.

Kontrastina saksalainen yhtiö R.W. DIA E allekirjoitti tammikuussa 2010 pitkäaikaisen sopimuksen Libyan NOC:n kanssa öljyn etsinnästä ja tuotannon jakamisesta.
Panokset ovat korkeat. Interventiolla riisutaan Libyan talous; jäädytetään Libyan länsimaisissa pankeissa olevat miljardien arvoiset talletukset ja varat.

Libyalla on Afrikan suurimmat öljyvarannot. Yhdysvaltain ja Naton toiminnan keskiössä on varmistaa Yhdysvaltain hegemonia Pohjois-Afrikassa alueilla, joilla Ranska – ja vähäisemmässä määrin Italia ja Espanja – ovat aiemmin olleet vaikutusvaltaisia. Ryöstöretki on naamioitu humanitaariseksi toiminnaksi.

Libyan öljy on myös angloamerikkalaisten öljyjättien kiinnostuksen kohde: raakaöljyn markkinahinta on noin 100 dollaria barrelilta. Libyan öljyn tuotantokustannukset taas ovat alhaiset, vain noin dollarin barrelilta. Voittomarginaali sotasaalisöljystä markkinoilla on 109 dollaria.

Washington pyrkii heikentämään poliittisia kytköksiä Ranskan, Tunisian, Marokon ja Algerian välillä ja tuomaan tilalle hallinnot, jotka ovat Yhdysvaltain liekanarussa.

Kyseessä on pitkän, historiallisen prosessin jatkumo, jolla on juurensa Indokiinan sodissa. Hyötyjiä ovat myös angloamerikkalaiset öljy-yhtiöt.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että näemme neokolonialistisen uudelleenjaon, Afrikan viipaloinnin ja Berliinin vuoden 1884 sopimuksen demarkaatiolinjojen romuttamisen: näemme Yhdysvaltain yhdessä brittien kanssa suorittaman Afrikan valtauksen.

Libyan merkitys Yhdysvalloille on myös sen sijainti: Libyalla on yhteiset rajat usean Ranskan vaikutuspiiriin kuuluvan maan kanssa, Algerian, Tunisian, Nigerin tasavallan sekä Tsadin.
Öljy-yhtiöillä ExxonMobililla ja Chevronilla on intressejä eteläisessä Tsadissa, mm. kaasu- ja öljyputkiprojekteja. Eteläinen Tsad on myös kulkuväylä Darfuriin Sudanissa, jossa sielläkin on paljon öljyä.
Kiinan CNPC-yhtiö allekir joitti vuonna 2007 sopimuksen öljystä Tsadin hallituksen kanssa.

Nigerissä puolestaan on uraania, jonka kaivamista ja jalostamista Ranska hallitsee Arevan kautta. Kiina on myös sijoittanut Nigerin uraaniin. Yhdysvaltain kiinnostus Nigeriin on suuri.
Libyan kautta Yhdysvallat kykenee myös levittämään vaikutusvaltaansa Pohjois-Afrikasta keskiseen ja läntiseen Afrikkaan, joiden maaperässä piilee öljyn ja maakaasun lisäksi kobalttia, uraania, kromia, mangaania ja platinaa.
Euroopan Unioni on riippuvainen Libyan öljystä. Noin 85% libyalaisesta öljystä myydään Eurooppaan, samoin maakaasusta. Euroopan maiden NATO-jäsenyys ei suojele maita niiden energiansaannin suhteen. Sota Libyassa katkaisee todennäköisesti öljyn ja maakaasun saannin Italiassa, Ranskassa ja Saksassa.

Valtamedia osallistuu sotilaalliseen kampanjointiin massiivisella disinformaation levittämisellä ja pyrkimällä oikeuttamaan sotaa, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia paitsi libyalaisiin, myös koko maailman talouteen.

Media puhuu suurin otsikoin Oikeutetusta Sodasta. Oikeutetetun Sodan teoria ylläpitää ideaa sodasta humanitaarisena tekona. Teoria kutsuu aseisiin eettisin ja moraalisin perustein ”roistovaltioita” ja ”islamilaisia terroristeja” vastaan. Media demonisoi uhreiksi valittuja samalla, kun se tarjoaa ideaa Yhdysvaltain ja Naton hyökkäyksen motiiveista inhimillisinä.
Sodan aloittajia kutsutaan järjen ääniksi, kansainvälisen yhteisön edustajiksi.

Ei ole sellaista asiaa kuin oikeutettu sota. Yhdysvaltain imperialismin historia täytyy ymmärtää ja ottaa huomioon: vuoden 2000 PNAC-raportti (Project of the New American Century; Rebuilding America´s Defences) puhuu aivan avoimesti pitkästä sodasta, valloitussodasta. Eräs raportin pääteemoista on sotiminen – ja voittaminen – usealla sotanäyttämöllä yhtä aikaa.

Operaatio Libya on osa raportin kuvailemaa prosessia. Operaatio Libya on osa Pentagonin suunnitelmia.
Aasiassa on jo kolme sotanäyttämöä: Palestiina, Irak ja Afganistan. Jos Libyaan hyökätään, neljäs sotanäyttämö aukeaa Pohjois-Afrikassa, ja muodostaa riskin sodan vaiheittaisesta kehittymisestä laajemmaksi.

PNAC-dokumentti kuvastaa Yhdysvaltain sotilaallisten doktriinien kehitystä. Suunnitelmaan kuuluu sotia yhtä aikaa eri puolilla maailmaa.
PNAC kertoo, miksi sotia käydään. Humanitaarisia syitä ei raportissa mainita.

Mikä sitten on suunnitelma?
Entinen NATO-komentaja Wesley Clark kertoo kirjassa Winning Modern Wars: ”Marraskuussa 2001, eräs vanhemmista upseereista ehti rupatella. Kyllä, hän sanoi, olemme yhä hyökkäämässä Irakin kimppuun, mutta se on vain osa viisi vuotta käsittävää kampanjasuunnitelmaa. Olemme jo valinneet kohteet: Irak, Syyria, Libanon, Libya, Iran, Somalia ja Sudan.”

Vapaasti ja paikoin lyhennellen kääntänyt Riikka Söyring

Libyassa riittää energiaa
• Libya on maailman suurimpia öljyntuottajia.
• Libyalla on arviolta 3.5% maailman öljyreserveistä, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin Yhdysvalloilla.
• Libyan öljytuotanto on ollut 1.3-1.7 miljoonaa barrelia päivässä, runsaasti alle tuotantokapasiteetin koko kyvyn. Kaasua Libya tuottaa 2.600 miljoonaa kuutiojalkaa päivässä.
• Lähes 80% Libyan öljyvarannoista sijaitsee Sirten alueella itäisessä Libyassa.
• Noin 85% libyalaisesta öljystä ja maakaasusta tuodaan Eurooppaan.
• Varsinkin monet eteläisen Euroopan maat ovat riippuvaisia Libyan öljystä.

lähteet:

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23548

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23605

Lue lisää:

Libyan levottomuudet suunniteltu juttu

157 kommenttia

 1. Uutta huuhaata putkeen vain?

  ”Valtamedia osallistuu sotilaalliseen kampanjointiin massiivisella disinformaation levittämisellä ja pyrkimällä oikeuttamaan sotaa, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia paitsi libyalaisiin, myös koko maailman talouteen.

  Media puhuu suurin otsikoin Oikeutetusta Sodasta. Oikeutetetun Sodan teoria ylläpitää ideaa sodasta humanitaarisena tekona. Teoria kutsuu aseisiin eettisin ja moraalisin perustein ”roistovaltioita” ja ”islamilaisia terroristeja” vastaan. Media demonisoi uhreiksi valittuja samalla, kun se tarjoaa ideaa Yhdysvaltain ja Naton hyökkäyksen motiiveista inhimillisinä.
  Sodan aloittajia kutsutaan järjen ääniksi, kansainvälisen yhteisön edustajiksi.”

  Jälleen terveisiä päätoimittajalle!

  Ei kannattaisi julkaista näin yksisilmäisiä käännösjuttuja. Mikä media Suomessa otsikoi ”Oikeutetusta Sodasta”?

  ”Valtamedia osallistuu sotilaalliseen kampanjointiin massiivisella disinformaation levittämisellä ja pyrkimällä oikeuttamaan sotaa, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia paitsi libyalaisiin, myös koko maailman talouteen”,

  Ohessa näyte suomalaisesta sodanlietsonnasta:
  http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/03/halonen_ei_etunojaa_osallistumisessa_libyan_rauhoittamiseen_2446462.html

  Valtamedian tilalle voi vaihtaa Magneettimedian ja sanan sotilaallinen – tilalle -talouden/ulkopolitiikan/demokratian/lääketieteen/politiikan/viestinnän/homeopatian/jne..

  Tämäkin julkaisu lanseeraa täytenä totena ”asiantuntijoiden” mielipiteitä. Esimerkkinä lapset ja fluori-juttu, jonka otsikoinnin ja sisällön suhteesta ja jutun todenperäisyydestä en ole saanut vieläkään päätoimittajan vastausta.
  Toinen esimerkki kipulääkkeistä juuri julkaistu juttu- saattaa olla, että asia on näin -Ontariossa- entäpä Ylivieskan terveyskeskuksessa.

  Kysynkin: Kuka näitä juttuja nostaa näille sivuille ja miksi?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Joo, Suomen presidentti ei siis ylen mukaan edes arvioi oikeutusta vaan pitää sitä ihan selvänä asiana että tuetaan interventiota. Eli ei siis keskustella oikeutuksesta, vaan ollaan miettivinään lähetetäänkö suomalaisia mukaan vai ei. Siis SAIRASTA !

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Hyökkäs-sotiin lähdetään AINA vallan ja rahan tähden milloin minkäkin ”hyveellisen” motiivin saattelemana. Sanoihan neukkulandiakin ”vapauttavansa” Suomen ”kapitalistien ikeestä” pommittamalla ”kapitalismin ikeessä” olevia suomalaisia siviilejä.

   Kannatais vilkaista myös muiden maiden valtamedioihin ja lukea uutisjuttuja rivien välistä (medialukutaito!) eikä uskoa kaikkea sokeasti mitä sieltä syydetään. Kannattaa myös tutustua vaihtoehtoisiin medioihin ja tehdä objektiivista tutkimusta.

   Esim. Irak osoittaa omalta osaltaan sen miksi länsivaltojen ahneat korppikotkat ovat nyt sisällisodan heikentämän Pohjois-Afrikkalaisen raadon kimpussa. Kun oma talous kusee niin tulee kiire sota-jalalle ”humanitäärisen intervention” nimissä. Historia toistaa itseään.

   Vähättelemättä diktaattorien julmuuksia jne niin sanonpahan vaan, että sama taktiikka operaatiosta toiseen YK:n valtuutuksella ja oikealla ajoituksella ”siviilien suojelemisen” yms nimissä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. ” Kosovossa ja Bosniassa käytettiin mediaa levittämään disinformaatiota, jolla tuettiin Yhdysvaltain ja Euroopan Unionin väitteitä Belgradin hallituksen hirmuteoista, ja saatiin syy jälleen yhteen humanitaariseen interventioon.”

    Aika ihmeellistä tekstiä. Kyllähän Milosevicin, Mladicin ja muiden toimet ovat selkeästi kirjoissa ja kansissa. Mitähän sanoisi lääkäri Helena Ranta disinformaatiosyytteistä.

    Vähän lähdekritiikkiä, päätoimittaja ja Söyring..

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Missä mahtaa olla ihmettelijän selkeät kirjat ja kansiot Kosovosta ? ”Aika ihmeellistä tekstiä. Kyllähän Milosevicin, Mladicin ja muiden toimet ovat selkeästi kirjoissa ja kansissa.

     Voisitko valottaa kommenttiasi ? ”Mitähän sanoisi lääkäri Helena Ranta disinformaatiosyytteistä.”

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Haagin kansainvälisessä oikeudessa. Oikeuslääkäri Helena Ranta on penkonut hautoja ja tunnistanut ruumiita etnisten puhdistusten jäljiltä.

      Kyllähän nämä ovat yleisesti tunnustettuja ja uutisoituja asioita.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Kiinnostavana yksityiskohtana:

     ”Sanomalehti Karjalainen: Ulkomaat | 21.3.2011 | 09:04 | Päivitetty 21.3.2011 | 12:53

     Bahrainin kuningas syyttää ulkomaisia vehkeilystä

     Bahrainin kuningas on syyttänyt ulkomaisia voimia maassa velloneiden mielenosoitusten suunnittelusta.

     Hänen mukaansa ulkomailla suunniteltu salajuoni kuningaskuntaa vastaan on saatu estettyä. Samalla hän kiitti Saudi-Arabiasta tulleita joukkoja avusta mielenosoitusten kukistamisessa.

     – Ulkomailla on hautunut 20-30 vuotta salajuoni, kunnes maaperä sen toteuttamiselle oli kypsä — julistan tässä ja nyt juonen epäonnistuneen, hän sanoi uutistoimisto BNA:n mukaan.

     Bahrainin turvallisuusjoukot tukahduttivat viime viikolla verisesti demokraattisia uudistuksia vaatineet ja pitkään jatkuneet mielenosoitukset. Samalla maahan julistettiin poikkeustila.

     Noin 60 prosenttia bahrainilaisista on shiiamuslimeja, joiden mukaan maan sunnihallitsijat syrjivät heitä.”

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Ihmettelijä?,

      uskonko Bahrainin kuninkaan tulkintaan? En välttämättä. Minua kiinnosti se, että hän esittää -tai media kertoo hänen esittäneen- moisen väitteen ulkomaisesta sekaantumisesta ja juonittelusta sekä se, miksi tieto oli lehdissä.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Helena Ranta on tunnettu suomalainen oikeuslääkäri, joka on toiminut Balkanilla selvittelemässä etnisissä puhdistuksissa kuolleiden ihmisen kuolinsyitä. Aika ihmeellistä, että et ole hänestä kuullut.

      Entisen Jugoslavian sotiin liittyviä asiakirjoja, mm. Radovan Karadzizia ja Ratko Mladicia koskevat asiakirjat syytteet:

      http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/437F8109-7A72-4BC7-AC82-93AAE963FA1A/249548/373706.pdf

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Nato on häärinyt täällä -90 luvun alusta alkaen :

      Račakin välikohtaus oli ilmeisesti taistelu albaanisissien ja Jugoslavian turvallisuusjoukkojen välillä Račakin kylässä 15. tammikuuta 1999. Paikalta löytyi 45 mahdollisesti muualta siirrettyä ruumista, mutta tekijöistä ei koskaan saatu varmuutta. [1]

      Račak sijaitsee Stimljen alueella Etelä-Kosovossa. Albaanissit (UÇK) alkoivat toimia alueella vuonna 1998. Račakissa oli 2 000 asukasta, joista suurin osa siirrettiin pois Jugoslavian armeijan hyökätessä sissejä vastaan kesällä 1998. Paikalle jäi noin 350 ihmistä. UÇK toimi alueella aktiivisesti ja melko varmasti myös Račakissa.

      8. tammikuuta ja 10. tammikuuta 1999 UÇK hyökkäsi serbipoliisia vastaan Račakin naapurikylissä, Suva Rekassa ja Uroševacissa. kostoksi serbipoliisit hyökkäsivät Račakiin pian 10. päivän jälkeen.

      ETYJin muodostama tutkimusryhmä, mukanaan mm. Helena Ranta lähetettiin alueelle samalla viikolla kun surmatut löydettiin. On huomioitava että kutsu tuli sekä kansainväliseltä yhteisöltä että Milosevicin hallitukselta. [2]

      http://fi.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dakin_v%C3%A4likohtaus

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Kirjoittaja näyttää olevan sama kanadalainen Kossudowski, jonka kirjaa joku ehdotti suomalaisen kauppakorkeakoulun pääsykoekirjaksikin. Ei ole mielikuvituksella rajoja.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Sairasta tai ei. Vaikea kuvitella, että Arabiliitto (21 maata) Olisi mukana juonessa, jossa aiotaan vallata öljyvarat ja kaapata valta heidän omissa maissaan.

    Ongelmahan meille länsimaaalaisille demokratioissa (vaikka tämän lehden mukaan emme asu..)asuville – ja muillekin on se, että maailmalla on vallassa kaikenlaisia diktaattoreja, joita katsellaan sormien lävitse. Mukaan luetuna kauppakumppanimme, rosvovaltio Kiina..

    Niihin verrattuna se, että Suomen perustuslakiin liitetään maininta EU-jäsenyydestä tuntuu aika pikkujutulta

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. ”The Arab League has just formally proposed a resolution at the UN Security Council to create a no-fly zone over Libya. After weeks of international deadlock, this is the moment of truth — and if we don’t persuade the UN to act now, we could see in Libya one of the worst bloodbaths of our new century. ”

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Ihmettelen havaintoasi ihmettelijä : ” Sairasta tai ei. Vaikea kuvitella, että Arabiliitto (21 maata) Olisi mukana juonessa, jossa aiotaan vallata öljyvarat ja kaapata valta heidän omissa maissaan. ” Onko ymmärryksesi taso heikko vai etkö ymmärrä kuka yrittää kaapata ja kenen öljyvarat ?? ( ja muutkin luonnon rikkaudet )

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Kylläpäs on asiantunteva kirjoitus. Tapahtumakulku menee juuri käsikirjoituksen mukaan ja motiivi on öljy – aina: ”Olemme jo valinneet kohteet: Irak, Syyria, Libanon, Libya, Iran, Somalia ja Sudan.” Missähän vaiheessa – luultavasti ei missään- poliittiseen vilpittömyyteen luottavat myöntävät, että kirjoittaja puhuu totta. Ei se ole mitään mielikuvitusta, valitettavasti.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Tämä on puhdasta sota-imperialismia. Propakanda maassa tukee sitä – maan eliitti syöttää sitä meille. Yrittäjien ja kansalaisten kannalta tämä on suuri ongelma. Suurin syy lamaan ja taantumaan maailman taloudessa on siinä, kun pääomat ohjautuvat sotateollisen kompleksin kassaan. Muu talouselämä ja kulutus taantuu. Onneksi on tälläisiä lehtiä ja kirjoittajia. Kiitoksia.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Annetaanko Gaddafin lahdata libyalaiset? Johonkin on piste laitettava. Seuraavana voisivat todella olla persianlahdella sijaitsevat kivikausivaltiot. Tosin niiden hallisema öljyvaranto painaa sen verran, että valitettavasti amerikkalaiset tuskin osallistuvat vallankumoukseen ja öljyn kansallistamiseen ..

   Kirjoituksen perusta oli se, että en ole nähnyt yhdenkään suomalaismedian lietsovan sotaa. Yksikään juttu ei täytä artikkelin kirjoittajan kuvausta. Siis turha kääntää suoraan noin asenteellista tekstiä. Jonka todenperäisyys on todellakin nolla.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Ihmettelijä?,

  Persianlahdella on jo yksi kivikaudelle pommitettu valtio: Irak.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Ei tarvitse olla diktaattorien, islamin, julmuuksien yms kannattaja jos vastustaa länsimaiden ahneutta sekä vallan ja rahan himoa. Joten jätäthän turhan musta-valkoisuuden pois. Jokaisen osapuolen tulisi katsoa peiliin sekaantumatta muiden sisäisiin asioihin.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. ” Persianlahdella on jo yksi kivikaudelle pommitettu valtio: Irak. ”
   Persialahdella on joskus ehkä ollut sivistysvaltio, mutta islamin keksimisen jälkeen se on ollut kivikaudella ihan kirjaimellisesti, kauan ennen kuin öljyä oli edes keksitty.

   Täytyypä katsella uusi kauppa Magneetin sijaan, jos sen politiikka on tuollaista. Noin iso monopoli ei muutenkaan oikein miellytä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Ovatko demokratiassa elävät IPU -laiset diktatuurin kannattajia? Tämä selvinnee viimeistään ensi torstain vaalitentistä, jos jollain ei ole tullut jo nyt asia selväksi.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Heppu,

   ”The Times said the special forces intervention angered Libyan opposition figures who ordered the soldiers to be locked up on a military base.”

   elikä Times-lehden mukaan Libyan oppositio (Gaddafin vastustajat) eivät yhtään tykkää vieraiden maiden (erikoisjoukot) sekaantumisesta Libyan sisäisiin asioihin (lue koko artikkeli)

   http://www.cbc.ca/news/world/story/2011/03/06/libya-britain.html?ref=rss

   Venäjä, Turkki ja Italia vastustavat interventiota, selviää muista lehdistä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Tässä EU:n jutkupresidentti halailee Gaddafin kanssa joulukuussa

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Hyvä kirjoitus Riikka ! Tässä ollaan virittämässä isompaa sotaa, kenties jopa WW3 on aluillaan. Ryöstöretkellä ovat jenkit ja eu, ja meidän poliitikot vain myhäilevät tyytyväisenä pankkiirien tukemana.

  Ja kansa kärsii.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Washington Post:

  ”An international coalition launched its first strikes on Libya Saturday to destroy the country’s air and missile defense systems and prevent further attacks by the Libyan government on its citizens and rebels in and around the rebel held city of Benghazi, a senior U.S. military official said.

  More than two dozen warships and a large number of war planes from several countries made up the initial strike force, which was led by the U.S. military’s Africa command, the official said, speaking in an embargoed briefing a few hours before the operation began.

  “The key first strikes would be on the coast because that is where the integrated air and missile defense systems,” the official added.
  The first wave included sea-launched U.S. cruise missiles and the deployment of U.S. electronic warfare aircraft. ”

  http://link.email.washingtonpost.com/r/WUOQBH/HD9OME/0273Q5/Q7GG9M/93TZ8/AZ/h

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Huhujen ja väärän informaation levittämisen hyödyllisyydestä; kongressiedustaja Joe Courtney:

  ”Recently, a rumor that Libya’s long-time ruler Muammar Gaddafi had been shot tore across the commodities market, sending U.S. crude oil futures down more than two percent. Other rumors have had similar immediate and sweeping effects, even without real changes in actual oil production or reserves. The cause is oil speculators, such as hedge funds, who buy and sell commodities, profiting by betting on short-term price changes.

  These traders are making money on quick movement, wagering on rumors and market blips. They are buying and quickly re-selling commodities they have no intention of actually holding or using. Their opportunism is once again hitting working-class families across the country, increasing the burden on small business owners and farmers, and elevating the cost of summer travel. In fact, according to analysts at Societe Generale, if the price of oil today reflected just current supply and demand, it would cost approximately $20 less per barrel. According to NPR, that extra $20 is what traders call the ”geopolitical risk premium.”

  US.Representative Joe Courtney 16th of March 2011/ Huffington Post

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. ”Economic sanctions have been imposed by the US on Libya thereby creating havoc in the supply of Libyan oil to the European Union. These sanctions are indirectly targeted at the European Union. They contribute to weakening Italy and France, which are heavily dependent on Libyan oil. ”

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23741

  Osittain sodan syihin vaikuttaa myös se, että CFTC (Commodity Futures Trading Commission) suunnittelee nk. Wall Street Reform Act-lakia, joka rajoittaa öljykeinottelijoiden määrää sekä heidän vaikutusvaltaansa markkinoihin.

  Yhdysvaltojen sisällä on käynnissä ”sisällissota” jossa republikaanit yrittävät estää Wall Street Reform Actia menemästä läpi, ja haluavat leikata CFTC:n budjettia (samoin kuin vaihtoehtoisten energiamuotojen tutkimusta) kolmanneksella ja vähentää CFTC-henkilökuntaa ”säästösyistä”.

  Tähän liittyy myös erinäiset pankkien petoksia ja subprime-luototuksista lähteneen globaalin laman tutkivien viranomaisten ja vapaaehtoisten löydökset, joista nyt monessa osavaltiossa käydään oikeutta.
  Tutkimusten tulokset ovat poikineet moninaisia lakialoitteita, joilla pyritään rajoittamaan keinottelun ja pankkitoiminnan aiheuttamia vahinkoja.

  Olen kääntänyt US-blogiini nimeltään KissanKulmasta joitain tekstejä aiheesta. Tässä yksi http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/57639-pankkien-suuri-puhallus-petolliset-pankit
  jossa selvitellään pankkien petoksia.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Riikka, Mitä SINUN mielestäsi olisi pitänyt tehdä ?

   Sorvata julkilausumia kaunokirjoituksena printteripaperille ja katsoa sivusta kun Srebrenica II ja III-tyyppiset kansanmurhat toteutuvat ? Vai onko sekin propagandaa ja pitää odottaa todisteita sitten kun patologit kaivat kansanmurhat todisteet joukkohaudoista vuonna 2020 ?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Nimenomaan lännen toitottamat kansamurhat ovat yleensä propagandaa. Sitäpaitsi vaikka näin ei olisi, länsi tekee itse suurimmat kansanmurhat. OK, kommunistit ovat kyllä olleet lähes yhtä verisiä. Mutta he olivatkin aina kavereita ja lännen luomus. Kylmä sota oli bluffia. Tällaiset nationalistiset ja kansalleen hyvät pamput eivät todellakaan ole ”hulluja kjoiria” eivätkä tee holokausteja. Holokausti oli satua ja samaan aikaan murhattiin 10 miljoonaa saksalaista tai siis sdoan jälkeen. Länsi murskaa aina oman kansan etua ajavat ja liian vähän Wall Streetiä hyödyttävät johtajat, oli demokratiaa tai ei. Tai se murhaa ja vaihta johdon. Tällöin ei koskaan pidä uskoa, mitä nämä valehtelevat roistot sanovat. Todellisuudessa Länsi haluaa ryöswtää Libyan ja suistaa kansan köyhyyteen ja kaaokseen. Irakissakin 1000 Mossadin agenttia tappaa jokaisen, joka ei nuole länttä. Maailma luisuu mafian kynsiin.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. MrrKAT Et kysynyt minulta mutta vastaanpa kuitenkin. Viimeisin asia mitä pitää tehdä on käydä pommittamassa suvereenia valtiota käyttäen boonuksena aseistuksena köyhdytettyä uraania. Keksittäessä manhattanprojektin yhteydessä kyseinen aineelle ajateltiin käyttötarkoitus: Pysyvä maaperän saastuttaja resurssi rikkaille alueille. Ja ei ole olemassa mitään turvallista määrää säteilyä! Ja kaikista säteilyn muodoista alfa säteily mitä DU(depleted uranium) on kaikkein vaarallisinta joutuessaan ihmisen sisään esim hengitettynä. Jos pää kestää suosittelen googlaamaan. Ja aineen puoliintumis aika on vaatimattomasti hiukan yli 4 miljardia vuotta ja vaarattomaksi muuttuu muistaakseni 16 miljardissa vuodessa! Oheisessa linkissä on raportti aldermastonista joka osoittaa että edellisen vapauden ja demokratian levityksen alusta kesti vain 10pvä kun kansallisen hätätilan raja säteilyssä ylittyi englannissa. Mittaus oli tosin ulkoistettu Hallyburtonille joten tiedot saatiin julkisiksi pitkän väännön jälkeen. http://www.mindfully.org/Nucs/2006/DU-Europe-Contamination1jan06.htm

    Heräättekö vasta sitten kun oma lapsi/lapsenlapsi syntyy epämuodostuneena säteilynhaittojen takia ja sairastutte itse syöpään sokeritautiin jne? Mitä vaaditaan?

    Suomeksi tietoa DU:sta

    Operaatio Libya

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. DU (depleted uranium, köyhdytettu uraani)-kohu on kohua ihan tyhjästä. Erityisen suuri munaus on puhua radioaktiivisuudesta tai pitkistä puoliintumisajoista. Sen kemiallinen toksisuus on miljoona kertaa merkittävämpi kuin radioaktiivisuus.Eli vertautuu kadmiumiin tai arseeniin. Toiseksi. Suomenkin rauhanturvaajat altistui Suomessa enempi uraanille kuin siellä Jugoslaviassa päin. Kolmanneksi jok’ikinen tonni (moottori)tietyömaatamme, jota jauhetaan pölyksi keuhkoihimme sisältää useita grammoja säteilyrikasta uraania. Neljänneksi rikas uraani sisältää myös nopeasti hajoavia tyttäriä ja sen radioaktiivisuus on 5-10x köyhdytettyä suurempi. Viidenneksi, pitkä puoliintumisaika tekee siitä turvallisemman. Tämän vuoksi säteilevät kaliumpitoiset mineraalisuola (6000 Bq/kg), tai kaakaojauhe (1000 Bq/kg) eivät vaaranna terveyttämme koska gammasäteilevällä kalium-40:llä on 1.2 miljardin vuoden turvallisen pitkä puoliintumisaika (vähemmän hajoamisia per sekunti vs esim. vaarallinen Radon-222 jolla vain 4 päivää). Kuudenneksi syömme leipää pelloistamme, joissa on 0,5 m kyntökerroksessa 2-3 tonnia säteilyrikasta uraania per neliökilometri. Jo 5 neliökilometriä Suomen peltoa sisältää saman verran uraania kuin koko Kosovon sodassa käytettiin. Silti tämä ylenpalttisen säteilevä uraanimme radioaktiivisine tyttärineenkään ei ole vaaranamme jokapäiväisissä rieskoissamme.

     II nimim. ”Kemiralle hommaillu”.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Meinaako MrrKAT, että hänelle olisi kerrottu sotasalaisuuksia?

      Onhan ilmastonmuutoshörhöilyynkin mitattu vain kylmästi väärät lämpötilat ym. vilppiä harjoitettu.

      Se lähdekritiikki taas. Entäpä Irakin 7 kertaa korkeammat syöpäluvut lapsilla ym ym? Ainiin, eihän virallinen taho ole sellaisia havainnut.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
   3. mrrkat Tarkistappa hiukan historian tietojasi! Srebrenica + mistä on haagissa tuomittu ovat kauheita tapahtumia. On kuitenkin hyvä muistaa että kaikki mistä Haagissa on tuomittu on tapahtunut NATON pommitusten alunjälkeen! Eli toisinsanoen miksi sinne alunalkaen iskettiin?!? Olisikohan ollut Trebkan kaivoskompleksi ennemin kuin ihmisoikeudet? btv kyseinen kaivos suljettiin välittömästi väitteellä raskasmetallimyrkytykset vaikka lähialueen sairaaloihin ei tullut ensimmäistäkään. Valot päälle! Suomalainen ihminen ei voi olla niin laput silmillä, onhan meillä omasta historiatakin tunnustettuna factana mainilan laukaukset eli ei pitäisi tulla yllätyksenä että suurvallat kehittelevät ”false flag” operaatioita!

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   4. MrrKAT et varmaankaan kiistä että Uranium-238 on alfasäteilijä? Ja alfa säteilystä voit tarkistaa vaikka lukion fysiikan kirjasta tai googlaamalla että se on VAARALLISINTA säteilyä joutuessaan kehon sisään! Tuskin myöskään kiistät Uraanin suhteellisen matalan sulamis/kiehumis lämpötilan? Tiedät varmasti myös miten hienojaikoinen pöly sitoutuu aavikkoon? Voit tarvittaessa kysäistä joltain kanarialla käyneeltä/asuneelta että tuliko saharasta pölyä?Ja varmasti älykkäänä ihmisenä ihmisenä osaat myös yhdistää faktat toisiinsa?

    Eli Uraaniammus osuessaan kovaan aineeseen muuttuu hienojakoiseksi alumiinipölynkaltaiseksi uraanioksidiksi jota tuulikuljettaa helposti. Ongelma on säteilyn mittaaminen koska kantama on niin lyhyt, mutta ohessa aldermastonista tehdyt mittaukset (tehty ilmansuodattimista).

    http://www.youtube.com/watch?v=e-VkpR-wka8 <- Doug Rokke USA:n armeijan entinen tutkia vastasi DU tutkimuksista. Suosittelen myös googlaamaan Lauren Moretin tekstejä ja huomioimaan että he tekevät vapaaehtoisesti itsensä töitä maailman eteen ja vastapuolella on Maailman suurin teollisuuden haara ja sen käytettävissä olevat resurssit!
    http://www.mindfully.org/Nucs/2006/DU-Europe-Contamination1jan06.htm <- miten edellisen kerran DU pilvet levisivät
    http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium-238 <- mitä säteilyä DU levittää (on pääasiassa U-238:a)
    http://www.magneettimedia.com/?p=5043 <- suomeksi DU:sta

    PS. MrrKAT Toivon syvästi ette jatka valheellisen ja vaarallisen informaation levittämistä. Ellet saa siitä palkkaa ja jos saat niin toivon että mietit syvästi moraaliasi. Miten nukut yösi?

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. E.P., eka linkissäsi olivat yksiköt nBq/m3. Kait tajuat mitä n tarkoittaa ? 500 nBq /m3 = 0,000 000 5 Bq/m3.

     Huoneilmassa on Suomessa keskimäärin 120 Bq/m3 Radon-222:sta joka on (5.59MeV) energisempi alfa-säteilijä kuin uraani-238(4.27MeV). Suomessa 70 000 taloudessa radonia on yli 400 Bq/m3 eli 100 miljoonakertaista radioaktiivisuutta tuohon DU:hun nähden. Uraanit on hiukkasia, ei kaasua. Radon on kaasua eikä mikään ole niin hienojakoista ja keuhkoihin syvälle tunkeutuvaa kuin se. Radon on 8 dekadia (”80dB”) suurempi ongelma.

     Väännän rautalangasta:

     Se on kuin te valittaisitte, että metsästä kuuluu häiritsevä 20 dB:n hyttysen ininä, ja väitätte sen tuhoavan kuulon ja terveyden. Tätä valitusta te huudatte keskellä moottoritietä, jossa taustamelutaso on 100 dB ja syytätte mediaa, USA:ta ja ties mitä asian peittelystä.. En tiedä itkeäkö vai nauraa teidän kanssanne.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. ”Keskity olennaiseen” opettaa valmentaja ”Tami” Tamminen.

      Jos haluaa parantaa heidän ja meidän (lasten) terveyttä, niin keskittyy ennemin vaikka tupakkaan. Joka sätkässä on 0,04picoCurieta (1,5 miljoonaa nBq) alfasäteilevää polonium-210:tä. (Tupakkatehtaat löysi jo 1968 mutta salasivat sen). Sama polonium muuten, jolla venäläiset tappoi sen Litvinenkon 2008. Se on 10 miljardia kertaa radioaktiivisempaa kuin DU. Tupakkaa kasvetaan USA:ssa ja sieltä taitaa meidänkin sätkät olla peräisin.

      125 000 suomalaista kuollut Tsernobylin jälkeen tupakkaan, josta melkoinen osa kasvatettu USA:n pelloilla. Radon tappaa ehkä vain 200 mutta uraani(rikas tai köyhä) suoraan tuskin montakaan.

      Jos joku on vienyt yöuniani niin sen pähkäily miten nämä olennaisuudet uppoaisi niille jotka keskittyy jka sotkeutuu lillukanvarsiin
      .

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Riikka on kuitenkin erikoistapaus. Hän on IPU:n kansanedustajaehdokas. Mitä hän kansanedustajana ulkoasiainvaliokunnissa tai ulkoministerinä EU-kokouksissa ehdottaisi tästä?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. MrrKat,

  käytännöllisenä ihmisenä ajattelen että siivotaan ensin oma piha ennen kuin annetaan naapureille neuvoja hyvistä tavoista siivota.

  EU:ssa puuttuu kansalaisilta demokraattisen vaikuttamisen välineet.

  Tai Suomi, yhtenä tuoreahkona esimerkkinä: 20% kansalaisista kannattaa uutta ydinvoimalaa, mistä seuraa että 60-80% vastustaa. Kansanedustajat kuitenkin äänestävät 2 uutta lupaa yhtiöille.

  Tai Yhdysvallat: kansalaisten oikeuksia ja vapauksia kaventavia lakeja on pilvin pimein

  Afganistan ”demokratisoitiin” monta vuotta sitten. Nyt elinolosuhteet ovat kurjemmat kuin viimeiseen 30 vuoteen (YK:n raportti), maata johtavat huumeparonit ja aiemmin CIA:n palkkalistoilla ollut korruptoitunut presidentti.
  Kosovoa ”vapauttamisen” jälkeen johtaa ihmisoikeusrikoksista syytetty pääministeri Hashim Thaci.
  Irak ”vapautettiin” monta vuotta sitten; infra on edelleen kivikaudella ja luonnonvarat siirtyneet ulkomaiseen omistukseen.

  jne

  Muut maat Aasiassa ja Afrikassa on jätetty ”vapauttamatta” jos ne ovat ilman ”demokratisoimista” suostuneet luopumaan luonnonvaroistaan so. avaamaan ovensa ”vapaakaupalle”.

  Tekopyhäily riepii minua.

  Olet, MrrKat, selvästi älykäs joten tiedät varmasti että näissä nk. humanitaarisissa interventioissa ei ole kyse ihmisyyden puolustamisesta.
  Tai sanotaan vaikka, että esimerkkien valossa, tuloksilla mitattuna ei Lännen sekaantumisia suvereenien valtioiden sisäisiin asioihin voi puoltaa.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Suomeen sovellettuna ja electrojeesustelevana vertauksena:

   Jos esimerkiksi Kainuussa päin ihmiset valittaisi metsästysmafia-jengistä, joka tappoi nimismiehen koiran, ja pitäisi rynkyillä vanhuksia pelon vallassa ja jos he pyytäisivät Helsingistä apua, Luu-5:sia ja Pasi-panssarivaunija, niin Helsingissa Riikat ja Osmot sanoisivat, että ”maakunnat hoitakoon itse asiansa”, ”pelkkää tekopyhää puoluepolitiikkaa ollut tähänkin asti”,”Paavolakin karkasi kaupunginkassan kanssa ja Juhantalo koplasi ja silti kansa valitsi heidät – joten emme vaivaudu”, ”Nokiakin meni päin honkia vaikka apua tarjottiin ja Helsinkiläistenkin rahoilla koulutettiin”, ”Miten kävi viimeksi Mäntsälän kapinan ja Suur-Suomen – joten no way!”.

   Eipä nuo kauheasti Kainuun vanhuksia auttaisi.

   Minä ajattelisin pragmaattisesti, Tarjoisimme sokeriset munkkivuoret, ilmaiset hirvenlihat, vaivanpalkkaa ja ilmaiset bensa-ja öljykanisterit houkutteeksi. Ihan sama miten tulee ja mitä medialle tekopyhäilevät kunhan apua tulee,

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. ”Tai Suomi, yhtenä tuoreahkona esimerkkinä: 20% kansalaisista kannattaa uutta ydinvoimalaa, mistä seuraa että 60-80% vastustaa. Kansanedustajat kuitenkin äänestävät 2 uutta lupaa yhtiöille.”

   Meneeköhän tuo ihan noin? Riippuu keltä kysytään. Sellaisten, jotka eivät tiedä tai eivät välitä ilmaista kantaansa on huomattava osa.

   Demokratiassa valta on vaaleilla valitulla edustajalaitoksella. Jokaisen kansanedustajan lähipiirissä ja kannattajissa on tässäkin asiassa puoltajia ja vastustajia. Hän joutuu tekemään päätöksen omilla aivoillaan. Onneksi, sillä eihän jokaisesta asiasta voi kansanäänestystä järjestää. Sitten on tietysti näitä TYHJÄÄ – napin painajia, joilla ei ole mielipidettä eikä rohkeutta. Sellaiset joutaisivat pois eduskunnasta. Yleensä ekan kauden jälkeen joutuvatkin.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Joo munkin piti sanoa tuosta. Ei Söyring voi liputtaa ”oman puolueensa” kannattajiksi ”en osaa sanoa”/”en ota kantaa” -ihmisiä.

    19.3.2011 MTV3:n jne uutisoiman Aamulehden kyselyn mukaan 34% kansasta on lisäydinvoiman kannalla ja tasan puolet vastaan. Söyringin matematiikalla 34 vs 66 mutta oikeasti äänestyskopissa olisi suhde 34 vs 50 ja kun jälkimmäisten joukossa on vihreitä jne jotka jaksaa raahautua äänestyskopille huonommin niin voisi tulos olla 34 vs 45 tahikka jopa 34 vs 40 oikeampi ennuste (”kommunistikertoimin”). Ja tämä oli siis jo Fukushiman ensisavujen jälkeen kyseltynä.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Öljy,raha, ahne ihminen. Syy käytyihin sotiin useimmiten. On kyllä niin läpipaistavaa jenkkien touhu…
  Uusia terroristi iskuja tulee varmasti lisää.
  Kyllä Eurooppa on kusessa jos öljyhanat laitetaan kiinne.
  Kovaa kamppailua käydään luonnonvaroista.
  ww3? en yhtään ihmettelisi jos tämäkin vielä alkaisi lähitulevaisuudessa…

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Ei ole pelkkä öljy. Kaikki energiavarat ja muutkin mineraalit. Ja taustalla on myös eri tahojen geopoliittiset intressit. Esim. Afghanistanin valloitus, tai Irak, joka oli Israelin ehkä suurin paikallinen uhka.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. Herra isä tätä Söyringin kirjoitusta,jos Lenin-setä eläisi,mitalin antaisi!

  USA:han se on ”Suuri Saatana” aina ja joka paikassa. USA kuitenkin piti suorastaan maanitella tähän operaatioon, Libyan öljy edustaa yhden päivän kulutusta, jonka Saudit helposti korvaavat.

  Länsi-Eurooppa on riippuvaisempi, mutta pitäisikö öljy antaa Kiinalle tai islamisteille ja palella täällä?
  Ja Riikka varmaan olisi nauttinut Gaddaffin joukkojen teurastaessa vastarintaliikkeen? Niin charmikas mies,että, tämä översti! Mitä nyt Pan-Amin 300 matkustajaa murhasi (paennut ministerinsä paljasti),
  mutta imperialistejahan nuo vain?

  Ja tämä homeopatea-hömppä… jessus! Tottakai luulosairaat ämmelit kuvittelevat parantuvansa, onhan
  särkylääkkeidenkin vaikutuksesta toinen puoli psyykkistä.

  Ydinvoimassa lehden johtava asiantuntija epäilemättä on ”raija sivu”, Fortumin sähköasentaja joka
  30 vuoden jälkeen sai monoa skitsofreniansa takia ja täyttää kaikki foorumit vuodatuksellaan ydinvoimaloiden roolista kaljuuntumisesta jalkasilsaan ja Olkiluodon sijainnista mannerlaatan reunan päällä, jonka geologit todistavat 100% humpuukiksi. SUPO:kin miestä vainoaa ainutlaatuisten salaisuuksiensa johdosta …

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Aika veikeä kirjoitus J Ilkalta. Otan huumorin kannalta, kuten muunkin tajunnanvirran vastaavien kirjoittajien taholta. Silti on syytä korostaa erinäisiä asioita, koska kaikki eivät niistä tiedä.

   ”USA:han se on “Suuri Saatana” aina ja joka paikassa. USA kuitenkin piti suorastaan maanitella tähän operaatioon,”

   Mistä tiedät, että näin olisi, vaikka esim. Hesari näin kertoo?

   ”Libyan öljy edustaa yhden päivän kulutusta, jonka Saudit helposti korvaavat.”

   2 % maailman varannoista ja hyvälaatuista. Lähellä Eurooppaa. Entä Ranskan ja Italian ym. kulutus? Sitäpaitsi kun kaikki on hallinnassa, voi vasta ajatella monopolikapitalismia eli kommunimsia.

   ”Länsi-Eurooppa on riippuvaisempi, mutta pitäisikö öljy antaa Kiinalle tai islamisteille ja palella täällä?”

   Siis nyt varasytetaan Kiinan laillisesti ostama öljy? Tai määrätään, mihin öljy myydään vasallihallinnon kautta? Myönnät siis tämän?

   ”Ja Riikka varmaan olisi nauttinut Gaddaffin joukkojen teurastaessa vastarintaliikkeen?”

   Tuskinpa nyt kukaan siiitä nauttii. Mutta miksi vastarintaliikkeen pitäisi saada teurastaa vallanpitäjät? Kuka sen aseisti ja kannusti sotaan? Isoäitinikin kyllä piti Gaddafia aikoinaan hurmaavana.

   ”Mitä nyt Pan-Amin 300 matkustajaa murhasi (paennut ministerinsä paljasti),
   mutta imperialistejahan nuo vain?”

   Tämä isku on jo ajat sitten paljastettu CIA-Mossadin tekemäksi, kuten esim. Berliinin diskoisku ja eräät Libanonin iskut. Koko 80-luvun vihanpito oli teatteria ja Länsi myi koko ajan aseita ja vieläpä itäblokista osaksi ostettuja Libyaan. Gaddafi ostettiin ottamaan syyt päälleen noista iskuista tai oikeastaan olemana hiljaa, sillä eihän tietenkään ole mitään myönnetty.

   ”Ydinvoimassa lehden johtava asiantuntija epäilemättä on “raija sivu”,

   No ei ole. Kyllä tämä Mailisnuutinen/RSivu on heti jokaisen vitsiksi tajuama hahmo

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Melko terhakka ja pirteä Jaakko Ilkan kannanotto. Kyllähän se USA on ottanut maailmanpoliisin roolin ja onkin suuri saatana lähes kaikkialla, missä on läsnä. Pysyisi vaan siellä uudella mantereellan ja hoitaisi omat velkansa ja leipäjonot ja tieverkoston ja huumeongelmansa.. Maasta johon se puuttuu erilaisten apujen varjolla jää yleensä rauniot tai ainakin konkurssi ja velkaorjuus.
   Homeopatia toimii myös Jaakko Ilkan tapauksessa. Järjettömään raivonpurkaukseen löytyy kyllä syyt, eikä niitä varten tarvita Diapameja kuten tähän saakka oireista päätellen…

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  3. Jaakko Ilkka,

   teksti Michel Chossudovsky
   käännös Riikka Söyring

   —————–
   ”Norja haluaa tietää mikä maa johtaa Libya-operaatiota ennen kuin sen hävittäjät osallistuvat lentokieltoalueen valvontaan. Näin sanoo puolustusministeri Grete Faremo.

   Norja on luvannut lentokieltoalueen valvontaan kuusi hävittäjää, jotka tänään ovat matkanneet tukikohtaan Sisiliaan. Tositoimiin hävittäjät ryhtyvät vasta kun komentoketju on tiedossa, Faremo sanoo.

   Britannian pääministerin David Cameronin mukaan tarkoitus on siirtää kansainvälisen liittouman komento Natolle. Ranskan mukaan arabimaat vastustavat ajatusta.”

   kertoo sanomalehti Karjalainen.
   Karjalainen kertoo myös 22.3 2011 (paperilehti) että oppositio vastustaa länsimaiden sekaantumista Libyan asioihin ja että Venäjä vastustaa hyökkäystä Libyaan. Samoin Kiina. Samoin Turkki.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 16. Libyan nyt sotatoimien kohteena oleva johto ja armeija hyökkäsi omia kansalaisiaan kohtaan. Pitääkö heidän siis päästä tätä toimintaa jatkamaan, ettei länsi vain pääse hyötymään Libyan energiavaroista? Se, että puututaan, on hyvä ja jos mukana on muitakin motiiveja, kuin humanitaariset, niin ei se ainakaan tässä tapauksessa Libyan heikompaa osapuolta kiinnosta. Tärkeintä on, että alkaneet väkivaltaisuudet saadaan loppumaan ja mahdollisesti jopa demokratia alueelle. Tästä hyötyisivät kaikki, niin Länsi kuin itä ja alueen luonnovaroista saatavat varat ainakin periaatteessa menisivät tehokkaammin kansan hyväksi, kuin diktatuurissa. Ei länsi tule näitä varoja itselleen omimaan, mutta jos tämä positiivinen kehitys vaikka laskisi osaltaan öljyn hintaa, niin länsi lienee tyytyväinen. Gaddafilla on joka hetki mahdollisuus lopettaa kaikki sotatoimet alueella, jos hän niin haluaa, ei hän ole tässä uhri, niinkuin tässä yksioikoisessa kirjoituksessa annetaan ymmärtää.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 17. USA on kahdesti tullut pelastamaan Wanhan Euroopan, kolmannen kerran kai ääri-islamilta vielä.

  Kaikkiin osallistumiinsa sotiin USA on suoratsaan pakoitettu vastoin tahtoaan, I maailmasotaan, II maailmansotaan Japsien Perl Harboriin hyökkäyksellä, Koreaan kun kommunistinen P-Korea hyökkäsi,
  Vietamiin kun pohjoisen Viet-Kong aikoi valloittaa maan, Iakiin kun Saddam Hussein valtasi Kuwaitin etc. etc.

  USA:n demonisointi täällä johtuu yksinomaan KGB:n onnistuneimmasta projektista, kokonaisen kansan aivopesusta kahden sukupolven aikana, minäkin luulin nuorena vakavissani, että NATO oli kirosana, sitten heräsin.

  Arabiliitto tukee operaatiota, kumosi juuri väärän tiedon muka vastustuksestaan,katsokaa uutisia, ei Magneettimediaa. Ja että Pan-Amin pommi olisi CIA-Mossadin työtä,et taida lukea kuin Pravdaa? Siitähän tuomittiin Britanniassa libyalainen, joka tunnusti. Pääsi pois äskettäin keploteltuaan kuolevansa pian. Ja vasta kapinallisten riviehin loikannut Gaddaffin ministeri esitti todistusaineiston, joka vahvistaa Gaddffin itsensä määränneen tuon terroriteon.

  Voi s…na, mikä kommunismin ulkomuseo tämä maa onkaan. Jotakuinkin kaikki muut EU-maat kuuluvat NATO:oon. Tänä aamuna kenraali Hägglund sanoi, että Hornetien lähettäminen olisi hyvää koulutusta tosioloissa (ja ainoan potentiaalisen vihollisemme, ryssän aseita vastaan!). Haloska väänsi naamaansa rumaan ruttuun ja sanoi, että emmehän me. Me siis vain poimimme rusinat pullasta? Toiset voivat pian suuttua siitä!

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Ainakin Henry Kissinger sanoo suoraan, että USA kävi sodat estääkseen Eurooppaa yhdentymästä riippumattomaksi supervallaksi. USA siis otti Euroopan haltuun tuhoamalla sen ja tekemällä heikoksi. Tämä vaati kummallakin kerralla Saksan tuhoamista. Kun Saksa yritti päästä riippumattomaksi ja voimistua riiston ja orjuuden suosta, se tuhottiin ja tehtiin täydellisesti orjuutetuksi, kuten koko Eurooppa, jota ensin hallittiin N-liiton kanssa.

   Roosevelt oli muuten ihan täysi kommunisti ja hänen ansiostaan NL säilyi ja Kiinasta tuli kommunistinen. NL taisi olla rahaeliitin luomus.

   USA otti maailmansodissa Euroopan haltuunsa tai siis angloamerikkalainen eliitti. Länsi-Euroopan ja USA:n rahapiirit ovat luoneet EEU:sta siirtomaan ja uuden Neuvostoliiton, orja-Euvostoliiton koelaboratorioksi ja lypsylehmäksi. Nyt juuri EU ajetaan alas ja tuhotaan erinäisin operaatioin, hiilidioksidiveroin ym.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Henry Fordin kirjan ” Kansainvälinen juutalainen ” esipuhe:

    ”Tämä kirja on ennen pitkää saavuttava maailmanhistoriallisen merkityksen”, sanotaan teoksen ensimmäisessä saksalaisessa painoksessa – niitä on sittemmin tietääksenime ilmestynyt ainakin yhdeksän.

    ”Vielä pari vuotta sitten ei Yhdysvalloissa ainoakaan sanomalehti tai aihakauskirja, puhuja, tai kirjailija uskaltanut käyttää sanaa ’juutalainen’ muutoin kuin kiittävässä hengessä – sen vuoksi sanottiin maata ’vapaaksi Amerikaksi’. Mutta maailma ei tiennyt, että Amerikka oli enemmän kuin mikään muu maa joutunut juutalaisen kapitalismin valtaan, joka samalla aina merkitsee henkistä ja poliittista orjuutusta. Silloin ilmestyi toukokuussa 1920 arvokkaassa aikakauskirjassa ’The Dearborn Independent’ tämän kirjan ensimmäinen luku: ’Juutalaisen luonne ja liiketoiminta’. Amerikan juutalaisuus lienee hätkähtänyt pelotonta, asiallista, kiihkotonta, melkein hyvänsuopaista, mutta tinkimätöntä juutalaisen olennon ja toiminnan arvostelua aikakauskirjassa, jolla oli 200,000 lukijaa. Nyt seurasi joka viikko uusi artikkeli. Lukijakunta kasvoi tavattomasti; se oli vuoden kuluttua yli 300,000. – Juutalaisuus kävi neuvottomaksi. – Vaietako? Se kävi puoli vuotta. Kiihtymys Yhdysvalloissa kasvoi; sadattuhannet tunsivat tämän kirjoitussarjan kuin vapautukseksi tukahduttavasta paineesta; äkkiä valkeni heille tieto: meidän maamme on kavallettu, myyty, orjuutettu! Nyt täytyi juutalaisuuden tarttua aseisiin – tavanmukaisän: vääristelyyn, nurinkääntämiseen, kunnianloukkauksiin, solvailuun. Ei asiallisen kumoamisen alkuakaan. Pimitetyt papit ja poliitikot vaikeroivat juutalaisten kansw kilpaa ’epäkristillistä vainoa’, ’hyökkäystä rotujen tasa-arvoisuutta vastaan’ j. n. e. Heidän esiintymisestään oli se heille kiusallinen seuraus, että juutalaiskysymys nyt julkisuudessakin on tullut – niinkuin se jo kauan todellisuudessa oli ollut – Yhdysvaltain polttavimmaksi kysymykseksi. Asiaa ei käy enää vaientaminen: taistelu käydään siellä loppuun saakka, tavalla tai toisella.

    ”Mitä se merkitsee? Juutalaisuuden melkein täydellinen maailmanherruus perustui ohjeen ’hajoita ja hallitse!’ mestarillisen taitavaan käyttämiseen. Ensinnäkin hajoitettiin – juutalaisten tarkoituksia varten – kukin kansa sinänsä keskenään leppymättämän vihollisiin ryhmiin, se ehkäistiin siten kiinnittämästä huomiotaan juutalaisuuden salaiseen leviämiseen samalla kuin sen puolustusvoima lamattiin. Sitten pantiin kansat taistelussa toisiaan vastaan uhraamaan samaan tarkoitukseen miljoonia miehiä parhaassa elinvoimassaan. Maailmansota – pohjimmaltaan juutalaisten aikaansaannos – on vaatinut enemmän kuolleita, kuin maailmassa on juutalaisia kaiken kaikkiaan!

    ”Selvänäköiset eri maissa tunsivat kuolettavan puserruksen melkein toivottomaksi. Joka napisi, nujerrettiin. Venäjän tuli olla juutalaisuuden varoituksena maailmalle. Saksan valtakunnalle oli suunniteltu sama kohtalo. Joko piti puolustussodan puhjeta kaikissa maissa samanaikaisesti taikka täytyi sen, yhden yksityisen kansan käymänä, päättyä vielä ankarampaan orjuutukseen. – Yhteistoimi näytti mahdottomalta; yleisjuutalaisuuden hajoitus- ja katkeroittamispolitiikka oli syövyttänyt kansojen vihan liian syvälle.

    ”Maailmansota vahvisti juutalaisten maailmanvaltiuden, syöksi Venäjän bolshevismin kynsiin, murskasi Saksan, saattoi kaikki maat, myöskin ’voittajat’, yli korvien velkaantuneiksi, levitti kaikkialle neuvottomuutta ja kurjuutta ja asetti kaikkialle kykenemättöwä tai epärehellisiä, juutalaisten palveluksessa olevia kätyreitä valtioiden päämiehiksi – kaikki oli käynyt toivon mukaan.

    ”Yksi laskuvirhe oli kuitenkin tehty. Kansojen henkistä juostavuutta ei oltu arvioitu kyllin suureksi. Velkakysymys, joka Versailles’n rauhassa oli tahdottu mahtisanalla ratkaista Saksan tuomitsemisella, ei selviytynyt. Ranskassa ja Englannissa eivät sentään kaikki suostuneet alistumaan; molemmissa maissa lausutaan jo julkisestti: maailmansota oli juutalaissota. Kaikki kansat ovat vuotaneet verta nääntymykseen saakka; vain Juuda oli saanut siitä kilisevää voittoa. Ja nyt leimahtaa Amerikassa ihan odottamatta heti tavattoman laajaksi paisunut valistusja puolustusliike – ei ole epä:lemistäkään: juutalaiskysymys on tullut koko sivistyneen, julmasti eksytetyn maailman polttavimmaksi kysymykseksi, se on nyt maailmanliike!

    ”Mutta siinäpä myöskin on kysymyksen ratkaisu. Kaikissa maissa tiedetään ja lausutaan julki, kuka maailmantuhon ja kansojenturman tietoisesti toimeenpani. Tämä tietoisuus merkitsee jo puolta voittoa; maailman nylkemisen ohella ei juutalaisuus ole mitään tehnyt niin tarmokkaasti kuin jälkiensä peittämistä – mutta se on ollut turhaa.”

    Kun useissa tämän teoksen luvuissa kosketellaan n. s. ”Sionin viisaiden salaisia pöytäkirjoja”, on huomautettu, että juutalaiset ovat koettaneet vaieta näiden pöytäkirjojen olemassaolosta niin kauan kuin suinkin laatuun kävi. Sitten leimattiin ne jonkun ”mielenvikaisen tai rikollisen” tekeleeksi. Ne olivat nähtävästi, niin väitettiin sitten, poimitut ranskalaisen asianajajan Folyn häväistyskirjasta Napoleon III:tta vastaan vuodelta 1864. Mitä muuta yhtäläisyyttä pöytäkirjain ja Folyn häväistyskirjan kanssa muuten lieneekin, se ei kuitenkaan koske vähimmälläkään tavalla asian ydintä, huomauttaa tähän yllämainitsemamme saksalainen esipuhe ja lisää:

    ”Asian ydin on näet tämä: Viimeistään 1905 on ’pöytäkirjoihin’ merkitty ohjelma, miten juutalaisuuden on vallattava taloudellinen, poliittinen ja henkinen maailmanvaltius, ja tämä ohjelma on tähän saakka kohta kohdalta toteutettu. Joko sen kirjoittaja ei ole juutalainen; silloin ei hän ole ”mielenvikainen tai rikollinen”, vaan selvänäköinen mies, joka – osittain 15 vuotta ennen – on yksityiskohtia myöten ennakolta nähnyt ja ilmilausunut kaikki ne mullistukset, joiden alaisena ihmiskunta nyt kituu. Siinä tapauksessa sopii ’pöytäkirjoja’ pitää suoranaisena ihmeenä. Taikka ovat ne juutalaista alkuperää. Ja se on luultavampaa. ’Pöytäkirjain’ suunnitelmat ja maailman nykyinen tila ovat toisiinsa samassa suhteessa kuin syy ja seuraus. Se, mitä olemme joutuneet kokemaan, on saattanut tapahtua vain senvuoksi, että koko maailman juutalaisuuden salajohtajain on täytynyt toimia juuri niin kuin ’pöytäkirjoissa’ määrätään. Koko maailmantilanteen selitys on niissä aukottomana.”

    Kirja kokonaisuudessaan: http://radioislam.org/ford/ford-fin.htm

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Alkusanat kirjasta ” siionin viisaitten pöytäkirjat ” kokonaisuudessaan luettavissa: http://radioislam.org/protocols/indexfin.htm Kannattaa lukea !

    Juutalaisia oli Tietosanakirjan tekemän laskelman mukaan vuonna 1930 yhteensä lähes 16 miljoonaa, mutta vaikka heidän lukumääränsä, verrattuna maapallon asujamistoon, onkin näin pieni, on heidän vaikutusvaltansa sensijaan sitä suurempi,

    Viimeisten vuosikymmenien aikana on juutalaisten lukumäärä osoittanut kuitenkin voimakasta kasvua, sillä esimerkiksi vuonna 1900 laskettiin heitä olevan vain 10 miljoonaa; itse ovat he laskeneet oman lukumääränsä vuonna 1936 olleen yhteensä 24 miljoonaa.

    Euroopassa on aikaisenimin asunut yli 10 miljoonaa juutalaista, jotka ovat jakaantuneet ennen vuotta 1939 eri valtioiden kesken suunnilleen seuraavasti:

    A. Pääasutusmaat

    Puola 3,1 miljoonaa henkeä

    Euroopan-Venäjä 2,7

    Romania 1,5

    B. Pienasutusmaat

    Saksa 550.000 henkeä

    Unkari 450.000

    Tshekkoslovakia 350.000

    Itävalta 300.000

    Englanti 300.000

    Ranska 200.000

    Liettua 150.000

    Jugoslavia 90.000

    Kreikka 90.000

    Italia 70.000

    Bulgaria 60.000

    Euroopan rinnalla on Pohjois-Amerikka juutalaisten eniten asuttama maanosa. Yksin Yhdysvalloissa oli heitä jo kymmenen vuotta sitten noin 4,4 miljoonaa. Yhdysvaltain juutalaisasutuksen pääpaikka oli New York, jossa heitä silloin asui 1.820.000 henkeä, ja tällä hetkellä lasketaan joka kolmannen new-yorkilaisen olevan juutalaisen. Pohjoismaissa on juutalaisten lukumääräinen merkitys ollut hyvin pieni, sillä heitä oli noin kymmenen vuotta sitten:

    Ruotsissa 6.474 henkeä

    Tanskassa 5.924

    Suomessa 1.618

    Norjassa 1.457

    Tällä hetkellä lasketaan Suomessa olevan noin 2.000 juutalaista.

    Juutalaiset ovat enemmän kuin muut maailman kansat joutuneet historian suureen parrasvaloon merkillisten rotuominaisuuksiensa takia ja siitä syystä, että heidän pääasuinpaikkansa ajanlaskumme syntymähetkellä oli Palestiinassa.

    Juutalaiset ovat syntyneet useiden Etu-Aasian ja Välimeren maiden kansojen sekasikiönä. Eräs heidän erikoispiirteensä on ollut heidän juutalaisen sekaverensä juutalaisena säilyttämisen merkillinen kyky.

    Pitäen sekaverensä vapaana arjalaisista vaikutuksista ovat he pahantekijäjoukon tavoin säilyttäneet keskinäisen yhteishengen suurissa kysymyksissä paljon täydellisempänä kuin mitkään muut inaailman kansat. Tästä myös johtuu, että heidän ominaisuutensakin ovat tänään samat kuin 2.000 vuotta sitten: juutalaiset ovat erinomaisen viisaita (kykeneviä lyömään itsensä läpi) – sitä eivät arjalaiset kiellä – mutta samalla heille on annettu myös inhimillisen luonteen alhaisimmat ominaisuudet.

    Siitä huolimatta, että Jeesus Kristus syntyi ja vaikutti juutalaisten keskuudessa, paaduttivat he sydämensä ja kielsivät ja kieltävät vielä tänä päivänäkin kristinuskon ja leimaavat Vapahtajan vääräksi profeetaksi. Eikä juutalaisten vihamielisyys rajoitu vain kristinuskoa vastaan, vaan se kohdistuu kaikkiin kristittyihin, joita he nimittivät »gojimeiksi» ja joita heidän käsityksensä mukaan voidaan kohdella kuin eläimiä.

    Juutalaisia vastaan ovat heidän rotuominaisuuksiensa takia ja erityisesti siitä syystä, että he ovat kaikkialla maailmassa pyrkineet elämään toisten kansojen kustannuksella – pakoillen rehellistä työtä – heidän isäntäkansansa historian aikana lukemattomia kertoja ryhtyneet puolustustoinienpiteisiin. Vuosisatojen aikana on juutalaisiin tästä syystä patoutunut sammumaton viha erityisesti meitä arjalaisia kansoja vastaan, joiden keskuudessa he ovat eläneet. Tätä juutalaisten vihaa on ollut orniaan kannustamaan heidän »pyhät kirjansa», jotka huokuvat ikuista ja sovittamatonta vihaa kristityitä kohtaan.

    Vaikka juutalaisilta puuttuu perusedellytys maailman valtiuden saavuttamiseksi, – hehän asuvat hajallaan toisten kansojen keskuudessa – ovat he kuitenkin ryhtyneet salakavalasti pyrkimään päämääräänsä, joka tähtää koko maapallon ja varsinkin sen taloudellisten arvojen täydelliseen herruuteen.

    Viimeisten vuosisatojen aikana ovat heidän unelmansa edistyneet nopeassa tahdissa ja heidän tietänsä maailmanherruuteen on tasoittanut se, että he ovat kapitalistisen maailmanjärjestyksen aikana onnistuneet keräämään maailman rikkaudet käsiinsä ja sen kautta saavuttaneet tavattoman suuren vaikutusvallan ei vain maailman taloudelliseen vaan nimenomaan myös poliittiseen elämään.

    Kulta on johtanut maailman juutalaisuuden maailmanvaltiuden portille ja tällä hetkellä vääntävät he jo salpaa sen päältä.

    Taistellessaan arjalaisia vastaan ovat juutalaiset osanneet asettaa suuren viekkautensa mestarillisella tavalla palvelemaan pyrkimyksiään. Heidän poliittisena välikappaleenaan on parin viime vuosisadan aikana ollut salainen vapaamuurarius. Sen kautta he ovat saavuttaneet erittäin suuren vaikutusvallan melkein kaikkien arjalaisten kansojen keskuudessa.

    Me tiedämme tänä päivänä, että vapaamuurarijärjestöt ovat salaseuroja, joihin juutalaiset ovat onnistuneet houkuttelemaan kunkin kansan vaikutusvaltaisimmat yksilöt. Jyrkkien valojen avulla ovat he kyenneet estämään tämän salaseuraisuuden ilmitulemisen ja kostotoimenpiteillä ovat he tukahduttaneet sen piirissä kaiken vastarinnan. Alistaessaan samalla vapaamuurariuden johtajaperiaatteen mukaisen järjestyksen alaiseksi sekä yksityisten jäsenten että loosien keskinäisiin suhteisiin nähden, ovat he harvinaisen taitavasti pitäneet huolen siitä, etteivät yksityiset vapaamuurarit eivätkä kokonaiset loosit ole usein edes itse olleet tietoisia siitä, kenenkä asioita he ovat palvelleet. Salaisia porrasasteikkoja myöten on maailman vapaamuurarius johtanut kuitenkin juutalaisiin vapaamuurarilooseihin, joiden ylimpänä elimenä tiedetään toimivan B’nai E’rith-nimisen suurloosin Amerikassa.

    Kullan ja vapaamuurariuden avulla myötävaikuttivat juutalaiset aikoinaan ratkaisevalla tavalla kuninkuuden rappeuttaman Ranskan »suuren» vallankumouksen syntyyn, joka avasi heille »vapauden, veljeyden ja tasa-arvoisuuden» merkeissä tien suuremman vallan tavoitteluun. Liberalistista maailmankatsomusta taitavasti tukien ja kehittäen ja sen valtiollisia rakennelmia, demokraattista ja kapitalistista yhteiskuntaa hyväksikäyttäen, ovat he senjälkeen yhtäjaksoisesti kohonneet vallassa ja vaikutuksessa.

    Edellinen maailmansota, jonka juutalaiset väittävät itse sytyttäneensä, vei heidän maailmanvaltansa pyrkimyksiä uuden jättiläisaskeleen eteenpäin, sillä arjalainen maailma heikontui sen johdosta tavattomasti, kun sen sijaan juutalainen maailma rikastui ja voimistui vastaavasti.

    Edellisen maailmansodan päättymisen jälkeen ryhtyi maailman juutalaisuus entistä kiihkeämmin taistelemaan ratkaisevan voittonsa puolesta. Euroopan kaikissa maissa ryhdyttiin kehittämään vapaamuurariliikettä entistä voimakkaammin ja pyrittiin siten saavuttamaan lopullinen vaikutus- ja määräämisvalta koko porvarillisessa Euroopassa. Samaan aikaan ryhdyttiin myös kiihkeästi vaikuttamaan uusin opinkappalein Euroopan työväestöön (Marx, Lassalle ym.), ja pian temmattiin koko työväenliike juutalaisen johdon käsiin, sillä sosialidemokraattien korkeimpaan johtoon (II Internationaleen) tuli melkein puhtaasti juutalainen esikunta.

    Suurin oli maailman juutalaisuuden voitto kuitenkin Venäjällä, jossa myös kommunistinen työväenliike (III Internationale) joutui juutalaisen johdon ja määräysvallan alaiseksi.

    Vain tätä taustaa vastaan on ymmärrettävissä, että punainen Venäjä sai rauhassa kasvaa ja kehittyä ja että juuri sinä hetkenä, jolloin Englanti valmistui antamaan sille armoniskua – vuonna 1919 oli Englannin laivasto Kronstadtin edustalla – sen isku yhtäkkiä herpautui.

    Juutalaisuuden marssiessa voitontietään eräs eurooppalainen maa kuitenkin yhtäkkiä karisti harteiltaan juutalaisuuden ja vapaamuurariuden kahleet: Adolf Hitlerin kansallissosialistinen Saksa nousi viimeisellä hetkellä taisteluun juutalaisuuden maailmanvaltiutta vastaan kohdistaen pääiskunsa sen vaarallisinta edustajaa, Neuvosto-Venäjää, vastaan ja samalla käyden leppymätöntä sotaa myös juutalaisuuden muita suurvaltoja vastaan.

    Vaikka Euroopan kansat tunnustivat yksimielisesti punaisen Venäjän vaaran, eivät niiden hallitukset tahtoneet kuitenkaan lähteä Adolf Hitlerin saarnaamalle ristiretkelle Venäjää vastaan. Juutalainen vaikutusvalta ja maailman vapaamuurarius piti huolen siitä, että Saksa jäi melkein yksin. Italian rinnalla vain muutamat aniharvat maat liittyivät Saksan rinnalle; Japani asettui Saksan rinnalle vain taistelussa Amerikkaa ja Englantia vastaan. mutta liittyi kuitenkin antikomintern-sopimukseen ollen sitä Saksan kanssa perustamassa.

    Kun Saksa ja sen liittolaiset nyt uudessa maailmansodassa ovat joutuneet Euroopan mantereella yhtaikaa taistelemaan punaista Venäjää ja demokraattista Englantia vastaan, ei se johdu vain siitä, että se olisi näiden kansojen tahto tai edes niiden edun mukainen, vaan myös siksi, että se on juutalaisuuden käsky; maailman juutalaisuus näkee juuri Saksan kansassa verivihollisensa ja siksi se pyrkii häikäilemättömin keinoin sen tuhoamaan.

    Hetkenä, jolloin Suomen kohtalo on enemmän kuin koskaan ennen miekan kärjessä, on meidän syytä valaista kansallemme nykyisen maailmansodan todellisia syitä ja siten opettaa se oikein arvioimaan poliittisia tapahtumia ja niiden perussyitä. Tästä syystä olemme saattaneet julkisuuteen tämän merkillisen kirjan – »Siionin Viisaitten pöytäkirjat» – joka läpileikkauksen tavoin paljastaa juutalaisten salaiset maailmanvaltaussuunnitelmat, sellaisina kuin ne olivat kehittyneet Baselin kongressin aikana vuonna 1897. Tutustumalla näihin pöytäkirjoihin ja siihen johdantoon – Yleiskatsaus juutalaisten maailmanvaltiuspyrkimyksiin -. jonka yksi maamme parhaita juutalaiskysymyksen erikoistuntijoita, jääkäriluutnantti Gunnar Lindqvist on laatinut, selviää, että maailmanjuutalaisuus kantaa ratkaisevalla tavalla vastuun nykyisen maailmansodan hirvittävistä onnettomuuksista.

    Erityisesti tahdomme alleviivata sitä, että juutalaisilla yhtävähän kuin millään muullakaan kansalla ei ole mitään moraalista oikeutta saavuttaa maailmanvaltiutta, ja meille arjalaisille olisi heidän maailmanvaltiutensa hirvittävä onnettomuus, ja jos se Euroopassa tulisi toteutetuksi bolshevistisen ruoskan alaisena, niinkuin ilmeisesti suunnitellaan, merkitsisi se koko länsimaiden perikatoa.

    Kun Neuvosto-Venäjä syksyllä 1939 ryhtyi kiristyspolitiikkaan Suomea vastaan ja myöhemmin hyökkäsi asevoimin sen kimppuun, määräsivät näistä toimenpiteistä lähinnä Neuvostoliiton korkeimmat juutalaisvoittoiset elimet, jotka olivat omaksuneet vanhan panslavistisen politiikan imperialistiset piirteet.

    Suomella, joka on aina saanut henkeen ja vereen saakka puolustaa vapauttansa idän hyökkäyksiä vastaan, on täysi syy suhtautua jyrkän kielteisesti myös sen tämän hetken hallitsijoita kohtaan.

    Edelläesitettyjä näkökohtia silmälläpitäen olemme saattaneet tämän kirjan julkisuuteen.

    Helsingissä, lokakuulla 1943.

    SINIRISTIN HALLITUS.

    Erkki Räikkönen.

    Puheenjohtaja.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Näitä ”Israelin viisaita” täällä tuntuu muutama olevan. Ihmettelen kyllä, kuinka vastuullinen päätoimittaja, (jos hän ei ole virtuaalihahmo Kärkkäisen pöytälaatikossa) ei puutu asiaan..

      Nämä jussi, repe ja se yksi, jonka nimeä en muista syyllistyvät mielestäni kiihotukseen kansanryhmää vastaan. sehän on rikos.

      En ymmärrä myöskään sitä, mitä puolustamista on Gaddafissa joka on suunnilleen kääntänyt Libyan kassavirran itselleen. Sama koskee toisaalta kaikkia näitä saudeja yms, jotka hoitelevat maitaan kuin omiaan..Kyllähän Egyptissäkin löytyi sisärengas jolle raha virtasi..

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Millä perusteella totuus holokaustista olisi kiihotusta kansanryhmää vastaan?

      http://www.germarrudolf.com/

      Tuossa yksi tutustumisen arvoinen sivusto. Juutalaissiionistit hallitsevat kyllä mediaa, joka väittää röyhkeästi totuudenpuhujia rasisteiksi ja natseiksi yms ilman mitään perusteita. Taustavoimia on tietysti enemmän. Toistaiseksi holokaustin kanonisoitu versio ei ole minkään uskontokunnan pyhänä pitämä ja vaikka olisikin, ei historiallista tapahtumasarjaa voi pakottaa satuihin skeptisesti suhtautuvalle.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     3. 6. PÖYTÄKIRJA

      JUUTALAISTEN YKSINOIKEUDET (MONOPOOLIT) JA GOJIMIEN OMAISUUDEN RIIPPUVAISUUS NIISTÄ. Tulemme hyvin pian hankkimaan ja varmistamaan itsellenime jättiläismäisiä yksinoikeuksia (monopooleja), jotka kykenevät estämään vieraan kilpailun, ja jotka meille ovat valtavien rikkauksien lähteinä. Gojimien suuretkin omaisuudet riippuvat näistä juutalaisista yksinoikeusyrityksistä sillä tavalla, että ne vanhan hallitusjärjestelmän kukistumisen jälkeisinä päivinä häviävät samalla kertaa kuin valtion maksukykyyn perustuva valtionluottokin.

      Herrat taloustieteilijät, jotka olette täällä läsnä, punnitkaa tämän järjestelmän merkitystä!

      Kaikin käytettävissä olevin keinoin on meidän kehitettävä valtaamme ilmoittaen sen muka kaikkien niiden suojelijaksi ja palkitsijaksi, jotka vapaaehtoisesti alistuvat siihen.

      YLIMYSTÖN MAAOMAISUUS. Valtiollisen vallan haltijana gojimien ylimystö on näytellyt osansa loppuun, eikä meidän tarvitse siitä enää välittää. Mutta maataomistavana luokkana se on meille vaarallinen siksi, että se voi meistä riippumatta tyydyttää elintarpeensa. Meidän on siksi tehtävä kaikkemme riistääksemme siltä sen hallussa olevan maan.

      MAAOMAISUUDEN VELKATAAKKA. Paras keino tässä suhteessa on maaomaisuuteen kohdistuvan verotuksen lisääminen eli toisin sanoen maan velkaannuttaminen.

      Näiden keinojen avulla saadaan maanomistus täydellisesti riippuvaiseen asemaan.

      Kun ylimystö perittyjen taipumustensa takia ei osaa tyytyä vähään, se joutuu pian vararikkoon.

      KAUPPA, TEOLLISUUS JA KEINOTTELU. Samalla meidän on voimakkaasti tuettava kauppaa, teollisuutta ja erityisesti keinottelua, jonka tehtävänä on olla teollisuuden lisääntyvän mahdin vastapainona. Ilman keinottelua teollisuus lisäisi yksityisten omaisuutta ja kohottaisi maanviljelystä vapauttaen sen velkataakasta, joka perustuu maataloutta tukevien pankkien antamiin lainoihin. Teollisuuden on riistettävä maaomaisuudelta sekä työvoima että pääomat ja luovutettava keinottelun välityksellä meidän käsiimme maailman kaikki pääomat ja siten syöstävä gojimit köyhälistön riveihin. Silloin he jo alistuvat valtaamme vain saadakseen olemassaolon oikeuden.

      YLELLISYYS. Gojimien teollisuuden tuhotaksemme meidän on keinottelun avulla edistettävä tuhlausta ja yllellisyyttä, joka nielee kaiken.

      TYöPALKKOJEN KOHOTTAMINEN JA VALTTÄMÄTTÖMYYSTARVIKKEIDEN HINTOJEN NOSTAMINEN. Meidän on nostettava työpalkkoja. Siitä ei kuitenkaan ole mitään hyötyä työmiehille, sillä samalla kertaa kohotamme välttämättömyystarvikkeiden hintaa väittäen hinnankorotuksen johtuvan maa- ja karjatalouden huonosta tilasta. Sen lisäksi meidän on taitavasti kaivettava maata tuotantolähteiden alta, totutettava työväestö laittomiin tekoihin ja juoppouteen sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin etevien gojimien karkoittamiseksi maataloudesta

      TALOUDELLISTEN TEORIOIDEN LEVITTAMISEN SALAINEN TARKOITUS. Jotta gojimit eivät huomaisi politiikkamme todellista luonnetta ja tarkoitusta liian aikaisin, on meidän verhottava se sellaiseen inhimilliseen pyrkimykseen, että vaikuttaa siltä, kuin haluaisimme palvella juuri työväestöä ja noudattaa suuria kansantaloudellisia periaatteita, joiden hyväksi talousteoriamme tekevät tehokasta propagandaa.

      7. PÖYTÄKIRJA

      ASEISTAUTUMISEN TARKOITUS. Voimakas varustautuminen ja poliisilaitoksen vahvistaminen – tämä kaikki on välttämätöntä ylläesitettyjen suunnitelmien toteuttamiseksi. Täytyy päästä siihen, että meitä lukuunottamatta maailman kaikissa valtioissa on ainoastaan joukko proletääreja, muutamia meille uskollisia miljoonainomistajia sekä sitten poliiseja ja sotilaita.

      LEVOTTOMUUKSIA, KIISTOJA JA VIHAMIELISYYTTÄ KOKO MAAILMASSA. Meidän on aikaansaatava koko Euroopassa ja suhteittemme avulla sieltäkäsin myös muissa maanosissa riitaisuuksia ja vihamielisyyttä. Siitä seuraa kaksinkertainen hyöty.

      Ensinnäkin pakoitamme kaikki maat pelkäämään meitä, koska nämä tietävät, että me tahtomme mukaisesti voimme joko aiheuttaa levottomuuksia tai palauttaa järjestyksen. Kaikki nämä maat ovat tottuneet näkemään meissä välttämättömän pahan.

      Toiseksi sekoitamme juonitteluillamme kaikkiin hallituksiin valtio-oikeudellisten ja taloudellisten sopimusten tai velkasitoumusten avulla vetämämme langat. Päästäksemme tähän päämäärään täytyy meidän käyttää viekkautta ja salajuonia suullisia neuvotteluja käydessämme ja sopimuksia tehdessämme, mutta julkisuudessa, niin sanotuissa »virallisissa asiakirjoissa», meidän on noudatettava päinvastaista menettelytapaa ja osoittauduttava kunniallisiksi ja mukautuviksi. Siten gojimien kansat ja hallitukset, jotka olemme opettaneet näkemään ainoastaan näkyvissä olevan puolen kaikesta siitä, minkä heille esitämme, tulevat pitämään meitä hyväntekijöinään ja ihmissuvun pelastajina.

      GOJIMIEN VASTARINNAN MURTAMINEN SOTIEN JA YLEISEN MAAILMANSODAN AVULLA. Niinpian kuin jokin gojimien valtakunta uskaltaa asettua meitä vastustamaan, täytyy meidän kyetä aikaansaamaan sen naapurien sota sitä vastaan, mutta jos vihollisemme naapuritkin asettuvat yhtyneinä meitä vastaan, on meidän vastattava yleisellä maailmansodalla.

      SALAPERAISYYS – POLITIIKAN MENESTYMISEN EHTO. Menestyksellisen valtiotaidon ensimmäinen periaate ja ehto on se, että kaikki aikeet ja toimenpiteet pidetään mitä ankarimmin salassa. Valtiomiehen sanojen ei tarvitse pitää yhtä hänen tekojensa kanssa.

      SANOMALEHDISTÖ JA YLEINEN MIELIPIDE. Meidän on pakotettava gojimien hallitukset toimimaan sen suurisuuntaisesti laaditun suunnitelmamme hyväksi, joka jo alkaa toteutua. Tämän teemme yleisen mielipiteen avulla, jota me salaisesti kiihoitamme ns. kahdeksannen suurvallan, sanomalehdistön, avulla, joka on muutamia vähäpätöisiä poikkeuksia lukuunottamatta täydellisesti hallussamme.

      AMERIKAN, KIINAN JA JAPANIN TYKIT. Voimme esittää muutamin sanoin suunnitelmamme Euroopan gojim-valtioiden kurissapitämiseksi: yhdelle niistä tulemme esittämään valtamme voiman suurtekojen, siis terrorin muodossa; mutta jos olisi mahdollista, että Euroopan kaikki valtakunnat nousisivat meitä vastaan, vastaisivat Amerikan, Kiinan ja Japanin tykit meidän puolestamme niille.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. Ajankohtainen kappale näin vaalien alla:
  PERUSTUSLAKI – PUOLUERIITOJEN KOULU. KANSANVALLAN AIKAKAUSI. PRESIDENTIT – VAPAAMUURARIUDEN LUOMUKSET. Vapaamielisyyden vaikutuksen johdosta syntyi yksinvaltaisten valtioiden tilalle perustuslaillisia valtioita, vaikka gojimit olivat asettaneet toivonsa juuri yksinvaltiuteen. Perustuslaillinen hallitusmuoto on, kuten tiedätte, puolueriitaisuuksien korkeakoulu, eripuraisuuden, riitojen, erimielisyyksien, hedelmättömän puoluekiihoituksen ja puoluepyyteiden oppilaitos, – sanalla sanoen koulu, jonka opit lamaannuttavat valtion voiman. Puhujalava on yhtä suuressa määrässä kuin sanomalehdistökin tuominnut hallitsijat toimettomuuteen ja heikkouteen ja siten tehnyt heidät tarpeettomiksi ja turhiksi. Tämän takia heidät onkin monessa maassa syösty vallasta. Siten tuli tasavallan aikakausi mahdolliseksi ja me vaihdoimme hallitsijat nukkeen, presidenttiin, joka on valittu kansanjoukon keskuudesta, orjien tavoin meille kuuliaisten suosikkien joukosta. Tämä on se räjähdysaine, jonka avulla – uskokaa minua – tuhoamme kaikki gojimkansat, emmekä vain yhtä niistä.

  Hyviä esimerkkejä Tarja ja Obama

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Tosi mielenkiintoista! Mistä noita juutalaisten pöytäkirjoja saa nähtäväkseen enemmänkin? Härskit suunnitelmat Täytyy sanoa, että olenpas pimennossa elänyt, mutta ikäni asioita ympärilläni ihmetellen alkaa vasta nyt vähitellen palikat loksahdella paikoilleen hieman tiheämpää tahtia kuin ennen ja kokonaisuus hahmottua. Nuo jutkujen jutut suuntaavat täydelliseen maailmanvalloitukseen salakavaluutta käyttäen, siitä ei ole epäilystäkään. Kun Talmud, eli heidän mukaansa pyhä kirja opettaa kaikkien muiden kuin jutkujen olevan aaseja ja täysin heitä varten hyödynnettävää arvotonta massaa ilman oikeutta elää, niin eihän sitä ennustettua antikristusta tarvitse kaukaa hakea. Itse piru onkin pukeutunut uskonnon kaapuun tuossa juutalaisuudessa. Ja he hallitsevat siis nyt jo maailman rahliikennettä, sytyttävät kierosti sotia, johtavat mediaa, jota nimittävät itse kahdeksanneksi suurvallaksi, hallituksia ja rikollisuutta. Kovaa jengiä, täytyy sanoa. Ilmankos se Ariel Sharon lausui 2001 ”Älkää sanoko, että USA painostaa meitä. Me teemme itse mitä teemme ja me juutalaiset hallitsemme USA:ta ja he tietävät sen” Tuo jäi korviini soimaan vuosiksi. Ja se kun YK:ssa U. S. A. a i n o a n a maana veto-oikeudellan esti Israelin asettamiseen syytteeseen palestiinalaisten kansanmurhasta. Loks – palapeli kasassa.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. No niin..nyt kun olet viimein valkaistunut vuosikymmenten pimeyden jälkeen, niin miten aiot jatkaa arkista puuhailua? Vaikuttaako tämä kenties äänestyskäyttäytymiseesi tulevissa vaaleissa? Entä seuraavissa kunnallisvaaleissa ja seurakuntavaaleissa? Tulevaa presidenttiä olet jo päättänyt olla äänestämättä?

    Olet jo varmaan ehtinyt katkaista äreällä puhelulla saapuvat sanoma -ym. lehdet? Sanonut, että saa katkaista heti, huomenaamulla ei tarvi tulla enää, jos tulee niin laitan suoraan roskiin. Ainoa, joka saa armon, on Magneetin paperiversio. Siitä saa kaiken tiedon, mitä tavallinen ja ei tavallinen lukija arjessaan tarvitsee.

    Kaikki menee vaihtoon. Vaimonkin sukujuuret täytyy näemmä alkaa tutkimaan tarkemmin. Omituisia sukulaisia sillä ainakin on ollut iät ja ajat. Ilmeisesti Mossadin agentteja. On etsittävä uusi autohuolto, parturi, hammaslääkäri ja suutari. Thaihierojani saa jatkaa, jotta olisi sentään jotain tuttua. Lähikauppaan en mene, se on varmaa. Onneksi naapurikunnassa on sentään Lidl. Televisio jo lähti tai ainakaan lupamaksua en maksa. Nokialaiseeni on sata varmasti sijoitettu siru, joka tallentaa puhelut ja sijaintini ja ne näkyy reaaliajassa Tel Avivin komentokeskuksessa.

    Elämä voi muuttua.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Heppu! Ei se ihan noin yksoikoista ole. Pelkästään sen käsittäminen, missä laajuudessa voi huijauksen tehdä, kestää ainakin minun hitailla aivoillani luvattoman kauan. En väitä etteikö hyvä puhuja käännä pääni minne haluaa, vaikka saatananpalvontaan tai kokoomukseen. Helppohan se olisi mennä ajopuuna informaatiovirrassa, mutta kun on herkistynyt tarpeeksi, on alkanut epäilemään monien asioiden perusteita ja huomannut että epäilykset eivät olekaan olleet aiheettomia. Ilman Magneettiakin olen pyöriskellyt samojen asioiden parissa. Kiitos arvokkaasta työstä lehden toimitukselle terhakkan keskusteluforumin ylläpitäjänä. Kuinka moni muuten lukijoista on tiennyt mitä juutalaisten pyhä kirja pitää sisällään – minä en. Tai kuullut juutalaisten evankeliumia uskonsa erinomaisuudesta??

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Miksihän kommentti meni jonnekinylös. Tässä se uudelleen:

      Joo siis nythän on niin, että ainoat tilat, jotka ovat väitettyjä ihmisten teloituskaasukammioiden jäännöksiä tai jotka ovat/olivat pystyssä ja joita väitettiin sellaisiksi, on osoitettu muuksi kuin kaasukammioiksi. Niiden seinissä ei ole jäämiä syanidista eli Zyklon B:n käytöstä. Jos jäämiä on vain aavistus eli tilojen desinfioinnin 1-2 kertaa verran, niitä ei ole voitu käyttää kaasuttamiseen eivätkä ne siis ole kaasukammioita. Niiden katoissa ei ole ollut reikiä, joten väitetty kaasugranuloiden sisäänheitto on valhetta myös. Tilojen ilmanvaihto vasta aruumishuoneen ilmanvaihtoa piirustuksissa ja ruumishuoneiksi ne on myös merkitty niissä.

      Zyklon B:tä kului vain sen verran kuin mitä tätä hyönteismyrkkyä käytettiin leireillä muutenkin vaatteiden desinfiointiin. Tämä tapahtui aivan muissa paikoissa ja sitä ei kukaan kiistä. Vaatedesinfiointi on mysö dokumentoitu kuten leirien piirustukset muutenkin ja tavaroiden sekä laitteiden hankinnat.

      Nyt sitten saadaan jostainsyystä laki, joka kriminalisoi eräissä tapauksissa tiedonkin esillä pidon. Veikkaan, että lakia ei ole säädetty raiskaustilastojen ja rikostilastojen vuoksi.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Juutalaisia kerättiin leireille työvoimaksi varusteluteollisuuden palvelukseen. Osa vietiin valko-Venäjälle taas rasistisen ideologian vuoksi tai molemmat siis kuuluivat asiaan. Toisaalta kyse oli internoinnista, sillä juutalaisjärjestöt olivat julistaneet Saksalle sodan.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
    2. Sanon näihin keskusteluihin yhden asian, itse erotan juutalaisuuden ja Israelin valtion toisistaan. Israelin valtion sionistinen ja aggressiviinen politiikka on ehdottomasti tuomittavaa.
     Israelhan on roistovaltio, siinä missä Kiinakin.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 19. Varmaan olisi ollut parempi Muammar Gaddafin verisesti kukistaa demokratiaa janoava kansannousu sekä ”jälkipuhdistukset” ilma Yhdistyneiden Kansakuntien väliintuloa. Söyringin kaltaiset henkilöt olisivat voineet matkustaa raportoimaan kymmenistä ja taas kymmenistä tuhansista ruumiista. Ei varmasti huono asia ole, että Libyassa öljyä on.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Tuossa voit lukea mitä BBC:n lukijat olivat Gaddaffin libyasta mieltä vielä muutama vuosi sitten.

   ”He may not have been good for the west. But, he has been very good for his people. He has built housing, schools and hospitals. Built huge pipelines to take water to the towns and built an infrastructure for the cities. Here in Australia all that seems to have been done in the same time is to talk the talk but very little action for the people.” 67 recommendations

   http://newsforums.bbc.co.uk/nol/thread.jspa?sortBy=2&forumID=6929&edition=2&ttl=20110323083729&#paginator

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 20. Sanoma-WSOY, Yleisradio, Kaleva, Turun Sanomat, Aamulehti, Keskisuomalainen..onhan näitä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Ihmettelijö teeskentelee, ettei tiedä Erkon olevan juutalainen. Aamulehtihän on myös juutalaisomistuksessa usealta suunnalta ja sen huomaa. Pistin sinne blogikirjoituksen:

   http://toinennakemys.wordpress.com/2010/02/14/goringin-olisi-kuulunut-voittaa-nurnbergin-oikeudenkayntinsa/

   Se ehti olla esillä muutaman tunnin, jonka jälkeen se poistettiin ja bloggausmahdollisuus evättiin. Perusteluina oli ”natsismi ja antisemitismi”.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Lainaus selvästi fiksun ihmisen blogista : http://antisemitismi.blogspot.com/2011/03/juutalainen-mediakontrolli.html Siis Almamedia kaikkine sivuhaaroimeen on juutalaisten hallinnassa.

     Artikkelissa kerrotaan maailman suurimpien tietotoimistojen, joita mediat käyttävät tietolähteinään, omistajuuksista, joista tarkka silmäni löysi lähes pelkästään juutalaisia nimiä. Kuka voi uskoa, kaikkien todennäköisyyslakien vastaisesti, että tietotoimistojen omistajat olisivat ihan sattumalta tai meritokratiankaan ansiosta melkein järjestään juutalaisia tai ainakin juutalaisiin hyvin läheisesti kytköksissä? Sama koskee mediataloja, siis kustantamoita, TV- ja radioasemia, sun muita yleistä tiedotusta harjoittavia laitoksia. Artikkelissa todetaan esimerkiksi suomen suurimman tietotoimiston STT:n olevan yhteisesti SanomaNewsin, Almamedian ja TS-yhtymän omistuksessa. Entä sitten, kysyy tietysti Pertti Perustallaaja. No, otetaanpa huomioon näiden mediatalojen taustat; SanomaNews on Erkon suvun omistamana taustaltaan juutalainen, Almamediassa suurimpana omistajana ja täten kontrolloijana on ruotsalainen juutalaisperheen omistama Bonnier. TS-yhtymän omistajuuksista en valitettavasti tiedä yhtikäs mitään, joten sen juutalaisuusastetta en kykene kommentoimaan.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Tässä malliesimerkki ”natsioikeudenkäynneistä” eli tavasta, jolla kuva toisesta maailmansodasta on kymmeniksi vuosiksi päihimme lyöty.

      http://toinennakemys.wordpress.com/2011/03/25/malmedyn-tapahtumat-ja-oikeudenkaynti-dachaussa-niiden-johdosta/

      Ah, miten vaikea onkaan luopua valheesta, jonka on kuullut tuhansia kertoja. Usein se onkin liian vaikeaa, vaikka totuus iskisikin vasten kasvoja. Ehkä sekin vaatii toistoja??

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Julkista on omistustieto, kuten myös talousluvut, jotka yleensä toimitetaan. Erilaisia raportteja voi ostaa ja rajoitetusti saada jopa ilmaiseksi http://www.ytj.fi.

      Omistajina löytyy varsinkin suuremmista yrityksistä muita osakeyhtiöitä. Niiden omistuspohjasta taas ei ota pirukaan selvää, jos ne on rekisteröity johonkin muuhun maahan. Tilanne kismittää erityisesti talousrikoksia selvittävää poliisiviranomaista. Kyse on yleensä ”verosuunnittelusta”. Muitakin motiiveja saattaa olla.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     3. En oikeastaan edes viitsisi. Tämä Aatos Erkon vaimoko se tekee Hauholta (kai) olevan suomalalaissuvun juutalaiseksi. Muistaakseni Almamedian pääomistaja taitaa olla eteläpohjalainen Ilkkayhtymä.

      Että sellaisia juutalaisia.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     4. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Keski-Pohjanmaan kirjapaino oy omistaa Kälvbiänseudun sanomia lukuunottamatta kaikki paikallislehdet. Jaa, taitaa Kalajoella ja Haapajärvellä vielä olla ” villit ”lehdet..

      Paikallislehdet tosin pysyvä paikallisisssa asioissa, eivätkä käännä sivuilleen globaaleja juttuja, joiden sisältö on amerikkalaisten ääriryhmien tai muiden eturyhmien tekstiä. Tai suomalaisten homeopaattien yms. tuotteita..
      Kiitos , ei tarvitse kommentoida valta/juutalais/totuus/oikeamielisyys/lääketeollisuusmedia – kommenteilla

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     5. TS -yhtymän omistaa turkulainen Ketosen suku. Voi ”¤%¤%¤¤# sinun kanssasi.
      En käsitä sinun ja repenlaisia ihmisiä. No, sama joulupukkikin on olemassa, jos siihen uskoo. teidän teesinne pyörivät samalla tasolla.

      Mutta sitä ihmettelen, että eikö tällä sivustolla ole minkäänlaista hallinnoijaa.
      Päätoimittajaa ei näytä kiinnostavan.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     6. The media in Finland http://johndenugent.com/enationalist/more-on-the-vicious-finnish-press-baron-billionaire-jew-erkko

      All non-state owned TV channels and almost all important medias are owned by two groups – Sanoma WSOY and Alma Media.

      58,4 percent of Sanoma WSOY is owned by Aatos Erkko, the richest person in Finland. The mother of Aatos Erkko was Violet Sutcliffe, a well-kept secret, a Jewess from England who came into Finland during the Bolshevik revolution of Russia. Of the rest of Sanoma WSOY, at least 14 percent is owned by Erkko’s sister and his sister’s children. Erkko’s sister’s other child owns 5,3 percent. I am unable to tell whether rest of the owners are Erkko’s or his relatives. All in all Erkko family controls at least the 77,7% of the Sanoma WSOY and quite probably close to 80-85% percent through the different Erkko owned businesses. A picture of the mostly non-Finnish looking Jew Aatos Erkko and his English wife: http://www.yle.fi/linnanjuhlat/1997/kuvat/kuva24_i.jpg

      Alma Media is 33% owned directly by Bonnier Service, that is a Jewish family business from Sweden, that changed its name from Hirschel to Bonnier. 23.4% is owned by TV4, that is in turn owned 23,4% by the Bonnier family. 33% is owned by Talentum Oy, a media corporation, of which Bonnier family owns 33% in turn. All in all in the least the majority of Alma Media is owned by the Bonnier family, which has tightened its grip on Alma Media each year. About 20 percent, in small parts , are owned by Finnish insurance companies.

      Alma and Sanoma WSOY together own 51% of STT, Finland’s news agency, which supplies news to Finnish media including the state owned YLE along with the multinational news agencies such as the Reuters.

      (Some of the data was from: http://kotisivu.mtv3.fi/jorma.uski/omistus.html , collected in 2002)

      Finnish Television

      Nelonen, MTV3 and SUB-TV, the three commercial and by far the most watched channels (in this order) in Finland, which are owned by Sanoma WSOY (Nelonen) and Alma Media respectively. They supply the nation with most of the consumer crap: the only Finnish TV channels with adverts, TV-shops, Mobile phone on screen chats, -games and -mobile dating services. The American soap series (for example. the Bold and the Beautiful), American drama series (like Six Feet Under or the Party of Five), some politically correct scifi like the Stargate and then Hollywood movies. Then there are the different “reality” TV shows like for example American cop shows and survivors (even a Finnish versions of it). MTV3 also runs the Finland’s own soap series, “Secret Lives”, which uses for all I know an international format, including gay main character, drugs, lots of commercialism, politically correct social life and of course endless sex and dating drama.

      It is apparently played by utterly and completely non-gifted actors, deduced from a sample size of some seven episodes. A male actor of this series apparently also got his own series, where he poses as a famous Finnish porn star [!], who fictionally appears daily in the headlines of the real evening newspapers in Finland.

      MTV3 also airs TV series such as Don’t tell momma, a drama series about the “everyday life” of gays, and Sex and the City, an obviously Jewish series about not having babies and living under a commercial Jewish-controlled democracy. Sanoma WSOY’s Nelonen is the same, if not worse, with material like Do you want to be a millionaire?, dozens of American shows I don’t want to even know about considering their names like Felicity, 4Pop or Judging Amy. Sub-TV airs mostly American tv-shows, their Finnish imitations and mobile phone games: http://www.subtv.fi/ohjelmat.shtml .

      I could grind on endlessly about the specific examples, but the fact is that these channels are thoroughly pro-Jewish, pro-multicultural society, pro-commercialism etc. It’s kind of sad that I have to mention the United States of America as the origin of the trash culture entertainment, but the fact is that Jewish interests created American pop-culture not only for Americans, but also to be able to export it to the other nations, and this they surely have done.

      Finland has also the Yleisradio TV, which provides channels non-commercial channels YLE 1 and YLE 2, and lately also a special documentary and news channels for the digital TV. It is a state owned and controlled media, which has a mission, as stated in law, to provide quality content for the nation. It provides education, news and entertainment. YLE is directly controlled by the parliament and thus reflects the values of the elected officials, which currently politically means (Jewish controlled) Social Democracy.

      YLE has A fewer amount of viewers than the commercial channels. It does, or at least did, provide some quality children’s cartoons, documentaries about the nature, Finnish TV-series etc. Then it provides the news, lotto and other gambling, the essentials for a totalitarian social democracy. YLE 2 has also picked mobile phone games for the mornings and late nights. YLE also runs an animated comedy series about the cabinet members and prominent politicians, which I think is an international concept. Naturally the series is excellent as propaganda in favour of social democracy, but most lemmings actually see it as exactly the opposite, which of course makes it even better propaganda. YLE channels also air some of the somewhat better American entertainment like the Frasier and Babylon 5, at least the latter of which reflects Jewish values by the self-proclaimed atheist Jew J. M. Strazynski.

      Quote:
      In JMS’s latest series, the Jeremiah, a Negro and a White guy go about the wrecked U.S., fighting white and black supremacists, hate and bigotry. For example the leading character actually gases skinheads almost to death in one episode, but is stopped by his Negro partner.

      Jeremiah is obviously intended as propaganda against nationalistic movements and in support of the Jewish New World Order.

      Then the Helsinki television cable, which is owned by Sanoma WSOY, provides the European Music Television, which is the Jewish for gentiles pop and rap culture channel, and the Eurosport TV channel. There were some less-mainstream Finnish TV channels on the HTV cable also, but the content they provided was mostly rubbish (my personal opinion) and the channels aren’t alive anymore. One of these latter mentioned supplied pornography during late nights to the Finnish nation.

      All in all most Finns are pretty happy with the overwhelming Jewish television entertainment and of course 95% are happily ignorant oF the fact that the television doesn’t reflect their traditional values. Though since the social democrats have managed to demolish the traditional family unit, there are really very little Finnish values left in the average urban family to cherish, let alone in the upcoming new multiculturally aware, highly educated, utterly underpaid and highly ignorant working families.

      At this point I recommend: http://www.nicehouse.fi/median_maail…s/herkman.html, a page about the Sanoma WSOY and Alma Media monopoly. Also there is in English partly similar text at: http://www.uta.fi/viesverk/fmcs/convergence/herkman.htm .

      Radio in Finland (my insights are rather limited here).

      YLE has channels ranging from news to entertainment, many of which seem to be suffering from the lack of listeners. Then there are the commercial, pop-culture, 12-year-old-prostitution-encouraging channels like Kiss-FM and Energy, both of which are part of different multinational media corporations (Lack of resources to find out about Jewish ownership, it being highly likely).

      Alma Media runs Radio Nova, which is a pop-culture station for the adults.

      Newspapers.

      First of all we have the Finland’s biggest and the most respected newspaper, Helsingin Sanomat, which is owned by Sanoma WSOY. It has the usual perspective: pro-multinational corporations, pro-European Union, pro-Nato, anti-nationalistic and of course pro-Israel.

      It is highly aligned with the Finland’s most prominent political party, the Social Democrats. Erkko also made money with prostitution advertisements until just a few years ago when a feminist group managed to force Helsingin Sanomat to drop the adverts by canceling subscriptions.

      The next biggest daily newspaper is Aamulehti (“Morning paper”), which is an Alma Media publication.

      Of the rest of the mainstream business or newspapers, most are owned by Alma and WSOY. In the north there are still some important independent regional newspapers, like Kaleva, but –

      Quote:
      I don’t think there are any important newspapers having a non-democratic or non-Jewish point of view.

      There are exactly two competing evening newspapers, Iltalehti and Iltasanomat, owned by Alma Media and Sanoma WSOY respectively. They are designed for the stupid masses with Jewish for gentiles values, and thus most educated people think them as entertaining rubbish made solely for the purpose of making money.

      Most people fail to realize that making money is generally not an objective, it is a means to an end and for the Jews it is all better to make money while destroying the Finnish/Western culture.

      Also, there are exactly two competing business newspapers, Taloussanomat and Kauppalehti, owned by WSOY and Alma Media respectively.

      Sanoma WSOY also owns Sanoma Magazines Finland Oy, Finland’s biggest magazine print, which is responsible for publications such as the Cosmopolitan (For young European women), Gloria (“lifestyle” magazine for women), Me naiset (“We the women”) and Donald Duck (which was turned into Jewish propaganda after Walt Disney’s death and Disney’s fall into Jewish ownership).

      Sanoma Magazines also publishes magazines throughout western Europe.

      The next biggest magazine publisher is Yhtyneet Kuvalehdet Oy, which publishes material such as Anna (Women’s magazine), Painonvartijat (Fitness magazine. The last issue had a cover picture of a popular mulatto, (Lola), 2 plus (Baby magazine, I can’t say anything about it), Suosikki (“Popular”, looks like to be a rap culture magazine for teenagers), Seura (“Company”, family magazine about popular culture and celebrities) and Suomen Kuvalehti (“Finland’s picture magazine”).

      All in all Yhtyneet Kuvalehdet at least has noticeably less directly corrupting publications than Sanoma Magazines. Yhtyneet Kuvalehdet Oy is part of the Otava-Kuvalehdet Oy, which is completely owned by the secretive Swedish Olli Reenpää family. The founder of Otava was Hannes Gebhard in 1890 (Jewish surname from Poland), but I’m not sure if Olli Reenpää is related.

      The next owner was Alvar Rengvist, who is the grandfather of Olli Reenpää (The family has changed its surname from Swedish to Finnish one, Rengvist -> Reenpää). http://www.otava-kuvalehdet.fi/images/ollireenpaa.jpg at least he does not look like a Finn, but a Swede or a Jew.

      Otava-Kuvalehdet also runs the Finland’s second biggest book printing. The biggest is [of course] WSOY, owned of by Sanoma WSOY Oy.

      The monopoly of Sanoma WSOY and Alma Media is staggering, truly a giant propaganda machine for The Big Lie, but the situation is similar throughout U.S. and Europe, and thus this is nothing special. According to the herkman link given earlier, in 1980 the majority of the mass-media was still controlled by the parliament and the current situation is the result of the development of the last twenty-five years, even though the commercial media held a prominent position even back then. Perhaps this might explain partly why Finland still has a relatively homogeneous people – the mass media started effectively pushing multiculturalism and Jewish-for-gentiles values only some twenty or twenty five years ago.

      Naturally this also means that the current generations have lived all their lives influenced by these medias and thus race-mixing is going to skyrocket if a lot of Negroes are let into Finland in the coming years.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. En todellakaan ihmettele. Olen samaa mieltä, niiltä osin, mitä kirjoituksiesi perusteella sinua tunnen.

    Suomessa ei saa julkaista ihan mitä sattuu. Siksi olenkin ihmetellyt, kuinka sinä ja hengenheimolaisesi voitte kirjoitella juttujanne Magneettimediaan. Täällä ei päätoimittaja kommentoi mitenkään. Mihin perustat väitteesi Erkon sukujuurista?

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Kauppalehdessä sentään saimme puhua holokaustista ja Dachaun lavastuksista viikon, kunnes blogi poistui.

    Mtv3 on siirtynyt tiukkaan ennakkosensuuriin ja on vaikea avata esim. Halosen vastaisia avauksia. Yleensä kaikkea vähänkin erilaista painetun median tarjoamiin aiheisiin. Myös Kauppalehdessä on vaikea avata enää keskusteluja keskitysleiriestä eli ne poistetaan. Juutalaisuuden eri haarojen tarkastelut poistuvat usein myös. Eli heidän maailmanpoliittiset kuvionsa julkaistuna ovat liikaa siis Kauppalehdelle.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   3. Heh..vai on ollut Kauppalehti kovana ja ei anna kirjoittaa keskitysleireistä. No..en antaisi minäkään, jos olisin oikea päätoimittaja enkä virtuaalipäätoimittaja. Aihe tuskin kuuluu talouslehdessä käsiteltäviin aiheisiin.

    Järkyttävä tarina, joten minua ei haittaa vaikka taloudellista menestystä nyt vuosikymmenien kuluttua saavutetaankin.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Ai, kauankos se Neilimo on ollut kontrolloimassa YLEä. Onko vapaamuurarius merkki juutalaisuudesta?

    Entäpä Maaseudun Tulevaisuus. Ovatko kaikki maajussit juutalaisia?

    En oikeastaan enää viitsi teidän kanssanne keskustella. Toivottavasti Riikka kiittää.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Mitä vaimon kansallisuudella on merkitystä? Myy Repe heti Nokian kännykkäsi, koska yhtiötä johtaa amerikkalainen. Samoin lopeta amerikkalaisten elokuvien ja agenttisarjojen katselu. Sellainen rauhoittaa liian vilkasta mielikuvitusta. Kolmen vuoden tauko jo tekee hyvää.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Amerikkalainen, aika kaukaa haettu. Jos ajattelen Aatoksen ja isä Eljaksen julkisuuskuvaa, niin tuskinpa yksi nainen on pystynyt heitä ohjailemaan.

    Että sellaista.
    Eipä riitä faktaa repellä.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   3. Eikös hän ollut brittiläinen kommunisti joka jostain syystä asui Neuvostoliitossa…

    ”Valmistuttuaan hän otti puolisokseen englantilaisen insinöörin tyttären Violet Sutcliffen, jonka Erkkojen perhe oli pelastanut Suomeen Venäjän vallankumouksen jaloista. Perheeseen syntyi kaksi lasta….”

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 21. STUK:n tiedoitustilaisuudessa valehdellaan päin naamaa, KATSOKAA KEHON KIELTÄ !!!!!

  http://qsb.webcast.fi/s/stuk/stuk_2011_0323_tiedotustilaisuus/index.php

  Katsokaa tuo suomalaisen ”asiantuntijan” kehonkieltä 06:45 jälkeen kun antaa luvan toimittajille esittää kysymyksiä… poliisikuulustelussa noista kehon eleistä /merkeistä lähettäis pidätykseen varmasti. Syyllinen on löytynyt. Kaveri on ihan vitun hermostunut, pelkää jotain / tietää valehtevansa / jättää kertomatta olennaista…

  Siiten kohdassa 12:00 kaveri on niin hermostunut että kädet tärisee niin paljon että ei pysy kynät kädessä eikä pysty katsomaan kelloa vaan ottaa sen pois ranteesta jotta näkee kellon… WTF ???

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 22. Tässa Jaakolle juutalaista uskontoa, heidän raamattu ei todellakaan ole vanhatestamentti. Lue loput 300 kohtaa täältä jos huvittaa http://vilaurio.blogspot.com/2008/01/juutalaisuuden-opinkappaleet.html , niin ymmärrät vähän juutalaisuuden syvintä olemusta ja sitä miten nämä ylipappi Kaifaan opetuslapset ajattelevat.

  Juutalaisuuden edustajat eivät juurikaan kulje julistamassa ”ilosanomaansa” kuten monen muun uskonnon edustajat. Juutalaisuuden peruskirja ja ylin auktoriteetti (juutalaisille Jumalan sanaa) Talmud on jäänyt monelle tuntemattomaksi, ja sitä on vaikea saada käsiinsä. Sen vuoksi juutalaisuuteen ei ole ollut mahdollista kovin paljon perehtyä, ja tietomme siitä on jäänyt vajaaksi. Sen vuoksi on aiheellista tuoda esiin Talmudin ja siihen läheisesti liittyvän muun rabbiinisen kirjallisuuden opillisia periaatteita. Niitä löytyy kyllä internetistä riittävässä määrin, mutta ne ovat vieraskielisiä eivätkä niin ollen auta suurta osaa suomalaisia. Olen siksi kääntänyt niitä ja tuon niitä julki tässä myös suomenkielisinä. Lähteinäni ovat olleet pääasiassa I. B. Pranaitisin ”Christianus in Talmude Iudaeorum” engl. ”The Talmud Unmasked”), Elizabeth Dillingin ”The Jewish Religion. Its Influence Today” sekä Christian News Encyclopedia I-V.
  Ei-juutalaisista (kristityt mukaan lukien):
  1. Keritoth 6b: Ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä.

  2. Kiddushin 68a: Ei-juutalaiset ovat eläimiä, aaseja.

  3. Midrash Talpioth 225d: Jehova (Jumala) loi ei-juutalaiset ihmisen muotoisiksi, niin ettei eläinten muotoisten eläinten tarvitse palvella juutalaisia. Ei-juutalainen (esim. kristitty) on niin ollen ihmishahmon omaava eläin, jonka on palveltava juutalaista yötä päivää. Heitä ei voi koskaan vapauttaa tästä palvelusta.

  4. Shene Lukohoth Haberith: Vaikka maailman kansat ulkonaisesti muistuttavat juutalaisia, he ovat varsinaisesti vain apinoita ihmisiin verrattuna.

  5. Ketuboth 111a: Ei-juutalaiset ovat kansaa, joka on kuin aaseja – orjia, jotka katsotaan isännän omaisuudeksi.

  6. Jebamoth 98a: Kaikki ei-juutalaisten lapset ovat oikeudellisesti äpäriä, koska ei-juutalaiset ovat vain eläimiä.

  7. Niddah 45a: Rabbien mukaan naiset eivät voi tulla raskaaksi ennen kuin he saavuttavat 12 vuoden ja yhden päivän iän. Kysyttäessä, kuinka oli mahdollista, että ei-juutalainen tyttö oli tullut raskaaksi kuuden vuoden iässä, rabbi vastasi, että ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä.

  8. Berakoth 58a: Eräs rabbi ruoski juutalaista, koska tämä oli ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä ei-juutalaisen kanssa. Juutalainen meni roomalaisten luo, jotka sitten kysyivät rabbilta, miksi hän oli tehnyt niin. Rabbi kertoi roomalaisille, että rangaistu juutalainen oli ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä naaraspuolisen aasin kanssa. Roomalaiset vapauttivat rabbin sen jälkeen kun profeetta Elia oli tullut alas taivaasta ja sanonut, että rabbi puhui totta. Tämän jälkeen rangaistu juutalainen kutsui rabbia valehtelijaksi. Rabbi vastasi, ettei hän valehdellut, koska kaikki ei-juutalaiset ovat aaseja. Juutalainen lähti roomalaisten luo, mutta rabbi tappoi hänet, ja syystä.

  9. Ketuboth 3b; Sanhedrin 74b: Ei-juutalaisen siemen(neste) on eläimen siemenen veroinen. Kristityn yhdyntä elukan yhdyntä.

  10. Choschen Hammishpat 227: ”Raamattu sanoo: ’Älä huijaa lähimmäistäsi’, mutta ei-juutalaiset eivät ole lähimmäisiämme vaan, kuten sanottu, pahempia kuin koirat.”

  11. Iore Dea 337,1: Surunvalitteluita ei tule esittää kenellekään tämän palvelijoiden (ei-juutalaisia) kuoleman johdosta. Tulee sanoa vain ”Tuokoon Jumala takaisin kadottamasi”, kuten sanomme miehelle, joka on kadottanut lehmän tai aasin.”

  12. Keritoth 6b: On kiellettyä kaataa pyhää öljyä israelilaisten päälle. Mutta rabbit päättivät, että on sallittua kaataa sitä lehmien ja ei-juutalaisten päälle, koska ne eivät ole ihmisiä.

  13. Baba Mezia 114b: Juutalaiset haudat saastuttavat (seitsemän päivän ajan) mutta ei-juutalaisten haudat eivät saastuta, koska ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä (taustana 4. Moos. 19:14). – – Vain juutalaiset ovat ihmisiä; muut ovat eläimiä (perusteluna Hes. 34:31: Te olette minun lampaani, – – te ihmiset”).

  14. Emek Hammelech 23a: Ei-juutalaisten sielut tulevat kuolemasta ja kuoleman varjosta.

  15. Rosh Hashanah 17a: Ei-juutalaisten sielut menevät helvettiin.

  16. Abodah Zarah 36b: Ei-juutalaisten tyttäret ovat saastaisuuden tilassa syntymästään lähtien, ja avioliitto heidän kanssaan on kielletty.

  17. Oholoth, Misnah 6,7: Ei-juutalaisten kivet, vuoret, maat ja talot ovat saastaisia.

  18. Abodah Zarah 35b: Ei-juutalaisten maito, leipä ja öljy ovat kiellettyjä.

  19. Abodah Zarah 67b: Ei-juutalaisten keittovälineet antavat ruokaan pahan maun.

  20. Abodah Zarah 72b: Jos ei-juutalainen koskee viiniin, se ei kelpaa enää juutalaisten käyttöön.

  21. Abodah Zarah 70a: Varkaat, joiden rodullista taustaa ei tiedetty, murtautuivat erään juutalaisen rakennukseen ja koskivat viiniin. Koska hän ei tiennyt, kuka oli koskenut viiniin, hän ei ollut varma, oliko viini saastunut ei-juutalaisen kosketuksesta. Rabbit päättivät, että koska suurin osa varkaista kaupungissa oli juutalaisia, viini ei ollut saastunut.

  22. Erubin 7,1, Tos: Kun katsoo ei-juutalaisen taloon, näkee karjalauman.

  23. Leb. Tob 46,1: Ei-juutalaisten talot ovat elukkojen taloja.

  24. Hagiga 13a: On kiellettyä opettaa ei-juutalaisille lakia.

  25. Jektut Chadash 171,3: On kiellettyä paljastaa (Talmudin) lakia.

  26. Sanhedrin 59a; Abodah Zarah 8-6; Hagiga 13: Ei-juutalainen, joka tutkii lakia, ja juutalainen, joka auttaa häntä siinä, ansaitsee kuoleman (perustelu: laki on juutalaisten perintöä, ei ei-juutalaisten).

  27. Libbre David 37: Jos juutalaista pyydetään selittämään jotain osaa rabbiinisista kirjoista, hänen tulee antaa vain väärä selitys. Joka ei noudata tätä määräystä, se tapetaan. – – ”Jos ei-juutalaiselle kerrotaan mitään meidän uskonnollisista teksteistämme, se on sama kuin kaikkien juutalaisten tappaminen, sillä jos ei-juutalaiset tietäisivät, mitä me heistä opetamme, he tappaisivat meidät avoimesti.”

  28. Szaalot Uts-zabot, Iore Dea 17: Juutalaisen tulee ja täytyy tehdä väärä vala, kun ei-juutalainen kysyy, onko juutalaisten kirjoissa mitään, mikä on heitä vastaan.

  29. Sanhedrin 104a: Jumala pahastuu, jos juutalaiset osoittavat vieraanvaraisuutta ei-juutalaisia kohtaan.

  30. Abodah Zarah 20a: On kiellettyä antaa ei-juutalaiselle lahjaa, mutta se voidaan myydä hänelle.

  31. Baba Bathra 54b: Ei-juutalaisten omaisuus on kuin erämaa; joka tulee sinne ensin, saa sen.

  32. Sanhedrin 58b: Ei-juutalainen, joka viettää lepopäivää, ansaitsee kuoleman.

  33. Sanhedrin 57b: Ei-juutalaisen teloittamiseksi vain yhden henkilön todistus riittää, vaikka sukulaisen.

  34. Baba Kama 113b; Baba Mezia 24a: Jos ei-juutalainen kadottaa jotakin, juutalainen saa pitää sen, vaikka tietäisikin omistajan.

  35. Sanhedrin 76b: Joka palauttaa ei-juutalaiselle kadonneen esineen, joutuu Jumalan kirouksen alle.

  36. Baba Mezia 24a: Jos enemmistö jollakin alueella on ei-juutalaisia, juutalainen saa pitää kadonneen esineen. Jos enemmistö on juutalaisia, täytyy yrittää etsiä omistaja.

  37. Sanhedrin 57a: Jos ei-juutalainen ryöstää juutalaisen, hänen täytyy maksaa tälle takaisin. Mutta jos juutalainen ryöstää ei-juutalaisen, juutalainen saa pitää saaliin. Samoin jos ei-juutalainen tappaa juutalaisen, ei-juutalainen on tapettava. Mutta jos juutalainen tappaa ei-juutalaisen, juutalainen on vapaa.

  38. Abodah Zarah 8,5: Jos ei-juutalainen tappaa ei-juutalaisen tai juutalaisen, hän on vastuullinen, mutta jos juutalainen tappaa ei-juutalaisen, hän ei ole vastuullinen.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 23. Joo siis nythän on niin, että ainoat tilat, jotka ovat väitettyjä ihmisten teloituskaasukammioiden jäännöksiä tai jotka ovat/olivat pystyssä ja joita väitettiin sellaisiksi, on osoitettu muuksi kuin kaasukammioiksi. Niiden seinissä ei ole jäämiä syanidista eli Zyklon B:n käytöstä. Jos jäämiä on vain aavistus eli tilojen desinfioinnin 1-2 kertaa verran, niitä ei ole voitu käyttää kaasuttamiseen eivätkä ne siis ole kaasukammioita. Niiden katoissa ei ole ollut reikiä, joten väitetty kaasugranuloiden sisäänheitto on valhetta myös. Tilojen ilmanvaihto vasta aruumishuoneen ilmanvaihtoa piirustuksissa ja ruumishuoneiksi ne on myös merkitty niissä.

  Zyklon B:tä kului vain sen verran kuin mitä tätä hyönteismyrkkyä käytettiin leireillä muutenkin vaatteiden desinfiointiin. Tämä tapahtui aivan muissa paikoissa ja sitä ei kukaan kiistä. Vaatedesinfiointi on mysö dokumentoitu kuten leirien piirustukset muutenkin ja tavaroiden sekä laitteiden hankinnat.

  Nyt sitten saadaan jostainsyystä laki, joka kriminalisoi eräissä tapauksissa tiedonkin esillä pidon. Veikkaan, että lakia ei ole säädetty raiskaustilastojen ja rikostilastojen vuoksi.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 24. Tässä erinomainen haastattelu, David Noakes kertoo suoraan mikä EU oikeasti on.

  Suosittelen, todella silmät avaava haastattelu !

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Paljon totta, mutta myös pötyä. Ei EU ole mikään supervalta, joka olisi luotu vastapainoksi USA:lle. EU on protektoraatti, USA:n årotektoraatti tai siis angloamerikkalaisvetoisen eliitin.

   Keisarin ja Hitlerin EU olivat pakon synnyttämiä. Kumpikin olisi halunnut rauhanomaista yhteistyötä ilman sotaa. Aggressiivinen vapaamuurarieliitti ei halunnut Euroopan yhtyvän USA:sta ja eliiteistä riippumattomaksi, vaan halusi estää sen ja vallata Euroopan. Kummallakin kerralla Saksa tuhottiin ja orjuutettiin.

   Olisi hieno homma melkeinpä, jos EU todella olisi jokin riippumaton juttu ja syntynyt terveesti juuri em. kehityksen perusteella tai vaikka sitten sodassa, jossa terveempi talousmalli ja aito yhteistyö olisivat voittaneet ja toivottavasti viimein kansanvalta. Muussakin tapauksessa olisi parempi, jos EU olisi oikeasti riippumaton. Nyt se on surkea laboratorio ja orja-Neuvostoliitto, jota pieni globalistieliitti johtaa ja joka on alisteinen lähes kaikille muille. Ihmisistä on aivopesty aivan pihalla olevia kusipäitä.

   Monet tunnetut kollaboraattorit sodan aikana näkvät Hitlerin voiton pienempänä pahana. Se ei johtunut yksin kommunismin pelosta, vaan myös USA:n rahaeliitin ja talousmallin.

   Tuo mies on niin paljon asiaa esittävä, että ainakin 7 ekaa osaa katsottuani uskon hänet viattomaksi pieninvarauksin ja hyvää tarkoittavksi. Hän on vain ehkä englantilaisena sortunut historian myytteihin ja perinteiseen saksalaisvihaan ja ielikuva-ajatteluun. Saksalaisten näkeminen kaiken takana ja natsien ja EU:n nimittäminen kolmanneksi jutuksi sieltä ym. tuntuvat aika lapsellisilta ja mies tuntuu olevan aika tavalla metsässä,vaikka tajuaa Rothschildien ym. kuviot ja Bilderbergin.

   Muutenkin on aivan uskomatonta, kuinka vähän revisionismi on voittanut alaa toisinajattelijoiden keskuudessa. Luulisi revisionismin (historia) olevan ilman muuta ainoaa oikeaa toisinajattelua ja ”foliohattuilua”. Nyt pidetäään kiinni vasemmistolaisista ym. myyteistä ja uskotaan eliitinvalheet historiasta. Juuri siksi en luota esim. Ickeen ym. Joko muotinarreja ja pelkureita tai kätyreitä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 25. Eikö ketään ihmetyttänyt miksi Libyan sodan kärkimaaksi asetettiin j u u r i Ranska? Siis maa joka on oikein e r i k o i s t u n u t muuttamaan Saharan hietikkoja suunattomilla vesimäärien hävittämisillä silkaksi uraniksi. Esim. Nigeria, Niger, Namibia.

  Ei Ranska ole tietystikään viemässä Libyaan mitään ns. demokratiaa! Vaan junailee systeemiä jossa Niilin runsaat vesivarannot muunnetaan sadoista miljoonasta egybtiläisistäkään hiukkaa piittaamatta.Saharan uraanisissa hiekkakasoissa rikkihapotuksin maailman himotuimmiksi U-235 uraanivaroiksi. Ranska onkin jo tuhonut miltei koko Eteläisen-Saharan magaaberein suunnattoman isoin uraanikaivoksinsa. 100 000 kpl tapettua uraanin lakkoilevaa kaivuun orjauhria EI ydinterrorin jatkamista ole haittanut. Nyt USA:n kanssa on juonittava itselleen miljoonien mm. Berberien alla lymyävät uraanivarannot.

  Koko eteläisen pallonpuoliskon suurin makean veden tappaja Australiassa on tosiaan sieläkin uraanin kaivuut. Maailmassa ei mikään ole himotumpaaa hyökkäyksen sytyttäjää kuin valmiiksi rouhitut suunnattoman laajat Saharan uraania sisältävät hietikot. Ja koska vanhat hallinnot eivät ole USA:ta liittolaisneen päästäneet tuhoamaan tätä maailman suurinta aavikoa totaalisin uraaniraiskioin. On päätetty oikein porukassa pistää vaikka väkisin kerralla tuhoten satojen miljoonien asukkaittensa alla lymyävät maailman viimeisimmät energianegatiiviset uraanivarannot.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 26. Muistutan tasapuolisuuden vuoksi, että juutalaiset eivät ole mikään homogeeninen, kaikista asioista yhtä mieltä oleva ryhmä, jolla olisi yhteiset pyrkimykset ja jotka voidaan niputtaa saman otsikon alle.

  Yhtään sen enempää kuin suomalaisetkaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 27. Ei kai ulkomainen omistus ole? Sitäpaitsi oletko tarkistanut osakkeiden omistajat, vai katsoitko vain jotain firmoja?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Niin..osakeyhtiöllä tulee olla osakasluettelo, joka on julkinen. Sen saa kuluja vastaan mistä tahansa osakeyhtiöstä. Ja kun kyseessä on osakasluettelo, se sisältää omistajat, olivat sitten mistä Jaappanista tahansa. Jos oy:n osakkeita omistaa yhteisö, eli yhdistys, säätiö tai oy tai oyj, niin sitten ei muuta kuin sukelletaan syvemmälle. Helppoa kuin heinänteko. Tosin vaatii aikaa ja rahaa. Vähän kuin tutkivaa journalismia.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Ei ole ongelmaa, mutta aikaa menee ja vaatii matkustamista. Ei tarvita kuin iso liitutaulu.Siitä se piiri pienenee. Osakkeiden prosentuaalinen omistussuhde johtaa tosin monesti harhaan, jos ei selvitä onko erilaisia osakesarjoja, jotka antavat erilailla äänioikeutta. Äänivallalla hallitaan, ei osakkeiden määrällä. Mutta jos on yksi sarja käytössä ja kukin osake antaa yhden äänen, niin se on selvää tarinaa se.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 28. Kommenttien määrä ja polveilu tuovat mielestäni hyvin esille näiden vaihtoehtoisten näkökulmien tarpeellisuuuden, mitä Riikka Söyring ja monet muut kirjoittavat. Yhden virallisen totuuden maassa tällainen keskusteleva ja keskustelua herättävä kulttuuri on outo ja näyttää herättävän melkoisia tunteenpurkauksia.

  Jostakin syystä siinä ei ole mitään outoa, että tieteellisissä raporteissa päädytään täysin vastakkaisiin johtopäätöksiin. Eri alojen toimijat poimivat näistä tutkimuksista itseään hyödyttävät seikat ja markkinoinnin keinoin niistä tulee helposti kiveen hakattuja totuuksia, vaikka tiedeyhteisö ei itsekään ole selvillä koko asiasta. Hauskin esimerkki tästä oli löytämäni meta-analyysi, jossa käytiin läpi 1600 samasta aiheesta tehtyä tutkimusta. Tutkittavaan asiaan ei silti saatu selvyyttä. Resurssit tehokäytössä???

  Magneetin julkaisulinja on mielestäni perusteltu. Saamme maailmankuvamme avartamiseksi erilaisia näkökulmia. Muistan hyvin omat reaktioni kun aloin törmäillä vastoin virallista käsitystä oleviin tietoihin. Useiden ristiintarkistusten jälkeenkin ne selittivät paljon sellaista, mikä oli selittämättä aiemmin jäänyt. Ahdistavaa aluksi, mutta kasvattavaa sittemmin.

  Odottelen mielenkiinnolla uusia artikkeleita.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Keskusteluhan on aina ihan ok. Tosin mielestäni nämä ulkomailta hankitut artikkelit antavat mielestäni väärän kuvan monista asioista.

   Esimerkiksi nämä ”Media kirjoittaa oikeutetuista sodasta”-väitteet ja kaikenlainen median niskaan kaadettu manipulaatiosyytökset eivät istu Suomeen.
   Myöskään väite lääkäreistä ja kipulääkkeistä, samoin kuin lapset ja fluorijutun ajatukset tuntuvat suomalaisessa ympäristössä uskomattomilta.

   Olen aivan tavallinen ihminen ja uskon, kuten eräs keskustelija sanoi suomalaisen yhteiskuntaan, lääkäreihin, jne.. Siksi en osaa arvostaa Magneettimedian linjaa.

   Se, että esimerkiksi suomalainen media olisi osa jotakin juutalaista salaliittoa on aivan uskomatonta..

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 29. Washington Post esittää yllättävän tiukkaa kritiikkiä Libyan sodasta:

  “The fact is, close to five years after 9/11 and fifteen years after the breakup of the Soviet Union, the United States still lacks a coherent national security policy. Instead of guiding principles, we have what appear to be a series of ad hoc decisions, with dubious results. Why invade Iraq and not North Korea or Burma? Why intervene in Bosnia and not Darfur? …Are we committed to use force wherever there’s a despotic regime that’s terrorizing its people—and if so, how long do we stay to ensure democracy takes root? …Perhaps someone inside the White House has clear answers to these questions. But our allies—and for that matter our enemies—certainly don’t know what the answers are. More important, neither do the American people. Without a well-articulated strategy that the public supports and the world understands, America will lack the legitimacy—and ultimately the power—it needs to make the world safer than it is today.”

  –Barack Obama. “The Audacity of Hope” (2006), page 302.

  “We don’t get very hung up on this question of precedent. We don’t make decisions about questions like intervention based on consistency or precedent.”—Deputy National Security Adviser Denis McDonough, March 28, 2011

  We present the quotes above as another example of how things can look very different from inside the White House than from the outside. In his book, then-Senator Obama asks a number of pointed questions about how and why a president decides to send U.S. troops into an armed conflict. It’s not clear that President Obama provided the answers in his speech to the nation on the Libyan conflict Monday night. It was certainly hard to discern something akin to an “Obama doctrine.”

  In terms of fact-checking the president’s speech, we did not find any major errors. But some elements of the speech require some further context.

  “ For more than four decades, the Libyan people have been ruled by a tyrant, Moammar Gaddafi. He has denied his people freedom, exploited their wealth, murdered opponents at home and abroad, and terrorized innocent people around the world, including Americans who were killed by Libyan agents.”

  This is all true, but Obama neglected to say that in recent years, Gaddafi had been rehabilitated. In a deal with the Bush administration, he gave up his nascent weapons of mass destruction and paid $2.7 billion to settle claims relating to the Libyan-directed bombing of Pan Am 103.

  Libya won a seat on the U.N. Security Council and then Secretary of State Condoleezza Rice in 2008 traveled to Tripoli to meet with Gaddafi. In 2009, Secretary of State Hillary Rodham Clinton warmly greeted national security adviser Mutassim Gaddafi—fourth son of the leader– at the State Department, saying, “We deeply value the relationship between the United States and Libya. We have many opportunities to deepen and broaden our cooperation.” And Obama himself shook hands with the “tyrant” at an international summit.

  Obama’s reference to Americans killed by Libyan agents appears to refer to something that happened a quarter-century ago–the 1986 bombing of a Berlin discotheque. President Reagan retaliated by bombing targets in Tripoli and Benghazi, killing 100 people, including an adopted infant daughter of Gaddafi.

  “In the face of the world’s condemnation, Gaddafi chose to escalate his attacks, launching a military campaign against the Libyan people. Innocent people were targeted for killing. Hospitals and ambulances were attacked. Journalists were arrested, sexually assaulted and killed. Supplies of food and fuel were choked off. Water for hundreds of thousands of people in Misurata was shut off. Cities and towns were shelled, mosques were destroyed, and apartment buildings reduced to rubble. Military jets and helicopter gunships were unleashed upon people who had no means to defend themselves against assaults from the air.”

  Interestingly, Obama essentially confirmed an analysis that the Director National Intelligence, James Clapper, had made earlier this month, only to be criticized by the White House.

  During congressional testimony on March 10, Clapper said that force loyal to Gaddafi were likely to “prevail” in a fight with the rebels. “The regime has more logistical resources in terms of the equipment they have, the first-line equipment anywhere in Libya is held by the regime forces,” he said. “There are two special brigades, the 32nd and the 9th, which are very, very loyal to Gaddafi and do his bidding. They are the most robustly equipped with Russian equipment to include air defense, artillery, tanks, mechanized equipment, and they appear to be much more disciplined about how they treat and repair that equipment.”

  Within hours, national security adviser Thomas Donilon held a conference call with reporters and dismissed Clapper’s assessment as looking through “a static, unidimensional lens.” He added: “Gaddafi is isolated and the isolation is fairly complete in the world. His resources are being cut off. The international community is engaged in an increasingly deep way with the opposition. So I would just caution that a dynamic and a multidimensional analysis is more appropriate in the circumstance.”

  It turns out Clapper was right–at least until U.S. and allied jets showed up.

  “In this effort, the United States has not acted alone. Instead, we have been joined by a strong and growing coalition. This includes our closest allies — nations like the United Kingdom, France, Canada, Denmark, Norway, Italy, Spain, Greece and Turkey — all of whom have fought by our side for decades. And it includes Arab partners like Qatar and the United Arab Emirates, who have chosen to meet their responsibilities to defend the Libyan people.”

  As multilateral ventures go, this military coalition is pretty thin, making it the smallest in decades, as Foreign Policy magazine has pointed out.

  “Our most effective alliance, NATO, has taken command of the enforcement of the arms embargo and no-fly zone. Last night NATO decided to take on the additional responsibility of protecting Libyan civilians. This transfer from the United States to NATO will take place on Wednesday…. the United States will play a supporting role.”

  Which country supplies the largest share of the NATO budget? The United States. Which country in NATO has airborne capabilities that no other country can match? The United States. Who is the ultimate boss of the Canadian general who will be running NATO’s operations? An American. Behind the facade of a NATO-led mission, the United States will still play a formidable role.

  “And tonight, I can report that we have stopped Gaddafi’s deadly advance.”

  Not quite “mission accomplished,” but Obama should hope he did not speak too soon. As The Washington Post reported Tuesday: “After having pushed westward with the aid of international airstrikes, the rebels again found themselves under heavy attack Tuesday and were forced to flee along a coastal highway toward their eastern strongholds, abandoning towns they had recaptured in the last couple of days.”

  Anne Gearan of the Associated Press made the astute observation that Obama, in his speech, never directly mentioned the rebels fighting Gaddafi. It is an interesting omission that suggests Obama is hedging his bets about what kind of government ultimately emerges in Libya.

  http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/post/the-missing-contex

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. USA:n ja Englannin johtajien välinen eräs keskustelu on paljastunut. Siinä he sopivat, että Lockerbien attentaatista aletaan syyttämää Libyaa suurpoliittisista syistä. Tämä tapahtui 2 vuotta kaiken jälkeen

    http://911.olotila.net/galleria/index.php?twg_album=Hannu&twg_show=maltese.jpg

    Hyvä video. Siinä Hizbollahin miehet kertovat, kuinka koneessa vietiin huumeita USAan. Mutta he veivät todellakin vain huumeita. Lukuisat tiedustelupalvelut olivat selvillä kaupasta. Eräs amerikkalainen mies oli saanut selville CIA:n salaisen huumeverkoston ym. ja aikoi selvittää asiaa kongressille. Videossa todistetaan, että useat tahot tiesivät tämän kaiken. Myös pommista, koska moni napamies sai varoituksen ja peruutti lentonsa. Hizbollahin mies räjähti ja huumeselvittelijä myös.

    Mitä ilmeisimmin pommi oli CIA:n asettama ja sitä vastaan todistava mies vaiennettiin ennen todistusta. Lisäksi selviää, että CIA on siis myös Hizbollahin aseistajia ja rahoittajia. Liyan syyttely on todella törkeää petosta ja se on vaon osa maan mustamaalausta Berliinin diskoiskun tavoin. USA.sa on oma Gaddafin mustamaalausosastonsa, jonka tehtävänä on häväistä häntä ja oikeuttaa lopulta seuraava vallanvaihto. Länsimailla on otsaa vaatia korvauksia ja syntiukin osa Gaddafilta Lockerbien suhteen. Länsimaat ovat itse pahuus.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 30. Haastateltu Jean-François Probst (entinen Jacques Chirac´in neuvonantaja ja nyt Afrikan päämiesten neuvonantaja) sanoo

  1) YK on turha ja epäluotettava
  2) CIA & co sohlii Afrikassa lietsoen kaaosta
  3) älä usko sota- ja lääketeollisuuden, pankkien omistaman valtamedian uutisointiin
  4) mahdollisesti syttyy sota Kiinan ja USAn välillä

  eli arviot käyvät yksiin monenkin eri maan riippumattomien tahojen esittämien arvioiden kanssa

  http://www.africandiplomacy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=420%3Athe-couple-ouattara-close-to-the-cia-the-explosive-revelations-by-jean-francois-probst&catid=77%3Aopinions&Itemid=121&lang=en

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 31. Libya – Pohjois-Afrikan vaurain maa, jälleen kerran ulkovaltojen imperialismin kohteena.
  Vuosisadantakainen vapaustaistelija on yhä esikuvallinen, voimakastahtoinen ja ajankohtainen:

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 32. Yhtään sotaa ei ole koskaan käyty, eikä tulla käymään, ilman taloudellisia intressejä.
  Pelatkaapa itse muutamia strategia pelejä, niin ymmärrätte miksi pitää sotia ja valehdella.’

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat